Commit 2c5267e1 authored by marutosijp's avatar marutosijp

use escaping html in wiki_syntax_detailed.html

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@12340 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent c204001f
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!image_url!</strong> displays an image located at image_url (textile syntax)</li>
<li><strong>!>image_url!</strong> right floating image</li>
<li><strong>!&gt;image_url!</strong> right floating image</li>
<li>If you have an image attached to your wiki page, it can be displayed inline using its filename: <strong>!attached_image.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Subsubheading
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragraphs</h3>
<pre>
p>. right aligned
p&gt;. right aligned
p=. centered
</pre>
......@@ -239,8 +239,8 @@ To go live, all you need to add is a database and a web server.
<h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Table of content</h3>
<pre>
{{toc}} => left aligned toc
{{>toc}} => right aligned toc
{{toc}} =&gt; left aligned toc
{{&gt;toc}} =&gt; right aligned toc
</pre>
<h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Horizontal Rule</h3>
......
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!image_url!</strong> displays an image located at image_url (textile syntax)</li>
<li><strong>!>image_url!</strong> right floating image</li>
<li><strong>!&gt;image_url!</strong> right floating image</li>
<li>If you have an image attached to your wiki page, it can be displayed inline using its filename: <strong>!attached_image.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Subsubheading
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragraphs</h3>
<pre>
p>. right aligned
p&gt;. right aligned
p=. centered
</pre>
......@@ -239,8 +239,8 @@ To go live, all you need to add is a database and a web server.
<h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Table of content</h3>
<pre>
{{toc}} => left aligned toc
{{>toc}} => right aligned toc
{{toc}} =&gt; left aligned toc
{{&gt;toc}} =&gt; right aligned toc
</pre>
<h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Horizontal Rule</h3>
......
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!image_url!</strong> displays an image located at image_url (textile syntax)</li>
<li><strong>!>image_url!</strong> right floating image</li>
<li><strong>!&gt;image_url!</strong> right floating image</li>
<li>If you have an image attached to your wiki page, it can be displayed inline using its filename: <strong>!attached_image.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Subsubheading
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragraphs</h3>
<pre>
p>. right aligned
p&gt;. right aligned
p=. centered
</pre>
......@@ -239,8 +239,8 @@ To go live, all you need to add is a database and a web server.
<h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Table of content</h3>
<pre>
{{toc}} => left aligned toc
{{>toc}} => right aligned toc
{{toc}} =&gt; left aligned toc
{{&gt;toc}} =&gt; right aligned toc
</pre>
<h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Horizontal Rule</h3>
......
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!image_url!</strong> displays an image located at image_url (textile syntax)</li>
<li><strong>!>image_url!</strong> right floating image</li>
<li><strong>!&gt;image_url!</strong> right floating image</li>
<li>If you have an image attached to your wiki page, it can be displayed inline using its filename: <strong>!attached_image.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Subsubheading
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragraphs</h3>
<pre>
p>. right aligned
p&gt;. right aligned
p=. centered
</pre>
......@@ -239,8 +239,8 @@ To go live, all you need to add is a database and a web server.
<h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Table of content</h3>
<pre>
{{toc}} => left aligned toc
{{>toc}} => right aligned toc
{{toc}} =&gt; left aligned toc
{{&gt;toc}} =&gt; right aligned toc
</pre>
<h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Horizontal Rule</h3>
......
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!image_url!</strong> displays an image located at image_url (textile syntax)</li>
<li><strong>!>image_url!</strong> right floating image</li>
<li><strong>!&gt;image_url!</strong> right floating image</li>
<li>If you have an image attached to your wiki page, it can be displayed inline using its filename: <strong>!attached_image.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Subsubheading
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragraphs</h3>
<pre>
p>. right aligned
p&gt;. right aligned
p=. centered
</pre>
......@@ -239,8 +239,8 @@ To go live, all you need to add is a database and a web server.
<h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Table of content</h3>
<pre>
{{toc}} => left aligned toc
{{>toc}} => right aligned toc
{{toc}} =&gt; left aligned toc
{{&gt;toc}} =&gt; right aligned toc
</pre>
<h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Horizontal Rule</h3>
......
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!image_url!</strong> zobrazí obrázek z odkazu (syntaxe textile)</li>
<li><strong>!>image_url!</strong> obrázek zarovnaný napravo</li>
<li><strong>!&gt;image_url!</strong> obrázek zarovnaný napravo</li>
<li>Jestliže máte obrázek přiložený k Wiki stránce, může být zobrazen jako vložený obrázek pomocí jeho jména: <strong>!prilozeny_obrazek.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Nadpis 3. úrovně
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Odstavce</h3>
<pre>
p>. zarovnaný doprava
p&gt;. zarovnaný doprava
p=. zarovnaný na střed
</pre>
......@@ -239,8 +239,8 @@ Vše, co je potřeba, je databázový a webový server.
<h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Obsah</h3>
<pre>
{{toc}} => obsah zarovnaný doleva
{{>toc}} => obsah zarovnaný doprava
{{toc}} =&gt; obsah zarovnaný doleva
{{&gt;toc}} =&gt; obsah zarovnaný doprava
</pre>
<h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Vodorovná čára</h3>
......
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!image_url!</strong> displays an image located at image_url (textile syntax)</li>
<li><strong>!>image_url!</strong> right floating image</li>
<li><strong>!&gt;image_url!</strong> right floating image</li>
<li>If you have an image attached to your wiki page, it can be displayed inline using its filename: <strong>!attached_image.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Subsubheading
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragraphs</h3>
<pre>
p>. right aligned
p&gt;. right aligned
p=. centered
</pre>
......@@ -239,8 +239,8 @@ To go live, all you need to add is a database and a web server.
<h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Table of content</h3>
<pre>
{{toc}} => left aligned toc
{{>toc}} => right aligned toc
{{toc}} =&gt; left aligned toc
{{&gt;toc}} =&gt; right aligned toc
</pre>
<h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Horizontal Rule</h3>
......
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!image_url!</strong> displays an image located at image_url (textile syntax)</li>
<li><strong>!>image_url!</strong> right floating image</li>
<li><strong>!&gt;image_url!</strong> right floating image</li>
<li>If you have an image attached to your wiki page, it can be displayed inline using its filename: <strong>!attached_image.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Subsubheading
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragraphs</h3>
<pre>
p>. right aligned
p&gt;. right aligned
p=. centered
</pre>
......@@ -239,8 +239,8 @@ To go live, all you need to add is a database and a web server.
<h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Table of content</h3>
<pre>
{{toc}} => left aligned toc
{{>toc}} => right aligned toc
{{toc}} =&gt; left aligned toc
{{&gt;toc}} =&gt; right aligned toc
</pre>
<h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Horizontal Rule</h3>
......
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!image_url!</strong> displays an image located at image_url (textile syntax)</li>
<li><strong>!>image_url!</strong> right floating image</li>
<li><strong>!&gt;image_url!</strong> right floating image</li>
<li>If you have an image attached to your wiki page, it can be displayed inline using its filename: <strong>!attached_image.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Subsubheading
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragraphs</h3>
<pre>
p>. right aligned
p&gt;. right aligned
p=. centered
</pre>
......@@ -239,8 +239,8 @@ To go live, all you need to add is a database and a web server.
<h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Table of content</h3>
<pre>
{{toc}} => left aligned toc
{{>toc}} => right aligned toc
{{toc}} =&gt; left aligned toc
{{&gt;toc}} =&gt; right aligned toc
</pre>
<h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Horizontal Rule</h3>
......
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!image_url!</strong> displays an image located at image_url (textile syntax)</li>
<li><strong>!>image_url!</strong> right floating image</li>
<li><strong>!&gt;image_url!</strong> right floating image</li>
<li>If you have an image attached to your wiki page, it can be displayed inline using its filename: <strong>!attached_image.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Subsubheading
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragraphs</h3>
<pre>
p>. right aligned
p&gt;. right aligned
p=. centered
</pre>
......@@ -239,8 +239,8 @@ To go live, all you need to add is a database and a web server.
<h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Table of content</h3>
<pre>
{{toc}} => left aligned toc
{{>toc}} => right aligned toc
{{toc}} =&gt; left aligned toc
{{&gt;toc}} =&gt; right aligned toc
</pre>
<h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Horizontal Rule</h3>
......
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!image_url!</strong> displays an image located at image_url (textile syntax)</li>
<li><strong>!>image_url!</strong> right floating image</li>
<li><strong>!&gt;image_url!</strong> right floating image</li>
<li>If you have an image attached to your wiki page, it can be displayed inline using its filename: <strong>!attached_image.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Subsubheading
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragraphs</h3>
<pre>
p>. right aligned
p&gt;. right aligned
p=. centered
</pre>
......@@ -239,8 +239,8 @@ To go live, all you need to add is a database and a web server.
<h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Table of content</h3>
<pre>
{{toc}} => left aligned toc
{{>toc}} => right aligned toc
{{toc}} =&gt; left aligned toc
{{&gt;toc}} =&gt; right aligned toc
</pre>
<h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Horizontal Rule</h3>
......
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!image_url!</strong> displays an image located at image_url (textile syntax)</li>
<li><strong>!>image_url!</strong> right floating image</li>
<li><strong>!&gt;image_url!</strong> right floating image</li>
<li>If you have an image attached to your wiki page, it can be displayed inline using its filename: <strong>!attached_image.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Subsubheading
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragraphs</h3>
<pre>
p>. right aligned
p&gt;. right aligned
p=. centered
</pre>
......@@ -239,8 +239,8 @@ To go live, all you need to add is a database and a web server.
<h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Table of content</h3>
<pre>
{{toc}} => left aligned toc
{{>toc}} => right aligned toc
{{toc}} =&gt; left aligned toc
{{&gt;toc}} =&gt; right aligned toc
</pre>
<h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Horizontal Rule</h3>
......
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!image_url!</strong> displays an image located at image_url (textile syntax)</li>
<li><strong>!>image_url!</strong> right floating image</li>
<li><strong>!&gt;image_url!</strong> right floating image</li>
<li>If you have an image attached to your wiki page, it can be displayed inline using its filename: <strong>!attached_image.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Subsubheading
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragraphs</h3>
<pre>
p>. right aligned
p&gt;. right aligned
p=. centered
</pre>
......@@ -239,8 +239,8 @@ To go live, all you need to add is a database and a web server.
<h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Table of content</h3>
<pre>
{{toc}} => left aligned toc
{{>toc}} => right aligned toc
{{toc}} =&gt; left aligned toc
{{&gt;toc}} =&gt; right aligned toc
</pre>
<h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Horizontal Rule</h3>
......
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!image_url!</strong> displays an image located at image_url (textile syntax)</li>
<li><strong>!>image_url!</strong> right floating image</li>
<li><strong>!&gt;image_url!</strong> right floating image</li>
<li>If you have an image attached to your wiki page, it can be displayed inline using its filename: <strong>!attached_image.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Subsubheading
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragraphs</h3>
<pre>
p>. right aligned
p&gt;. right aligned
p=. centered
</pre>
......@@ -239,8 +239,8 @@ To go live, all you need to add is a database and a web server.
<h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Table of content</h3>
<pre>
{{toc}} => left aligned toc
{{>toc}} => right aligned toc
{{toc}} =&gt; left aligned toc
{{&gt;toc}} =&gt; right aligned toc
</pre>
<h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Horizontal Rule</h3>
......
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!image_url!</strong> displays an image located at image_url (textile syntax)</li>
<li><strong>!>image_url!</strong> right floating image</li>
<li><strong>!&gt;image_url!</strong> right floating image</li>
<li>If you have an image attached to your wiki page, it can be displayed inline using its filename: <strong>!attached_image.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Subsubheading
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragraphs</h3>
<pre>
p>. right aligned
p&gt;. right aligned
p=. centered
</pre>
......@@ -239,8 +239,8 @@ To go live, all you need to add is a database and a web server.
<h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Table of content</h3>
<pre>
{{toc}} => left aligned toc
{{>toc}} => right aligned toc
{{toc}} =&gt; left aligned toc
{{&gt;toc}} =&gt; right aligned toc
</pre>
<h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Horizontal Rule</h3>
......
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!image_url!</strong> displays an image located at image_url (textile syntax)</li>
<li><strong>!>image_url!</strong> right floating image</li>
<li><strong>!&gt;image_url!</strong> right floating image</li>
<li>If you have an image attached to your wiki page, it can be displayed inline using its filename: <strong>!attached_image.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Subsubheading
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragraphs</h3>
<pre>
p>. right aligned
p&gt;. right aligned
p=. centered
</pre>
......@@ -239,8 +239,8 @@ To go live, all you need to add is a database and a web server.
<h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Table of content</h3>
<pre>
{{toc}} => left aligned toc
{{>toc}} => right aligned toc
{{toc}} =&gt; left aligned toc
{{&gt;toc}} =&gt; right aligned toc
</pre>
<h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Horizontal Rule</h3>
......
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!url_de_l_image!</strong> affiche une image situé à l'adresse displays an image located at url_de_l_image (syntaxe Textile)</li>
<li><strong>!>url_de_l_image!</strong> Image affichée à droite</li>
<li><strong>!&gt;url_de_l_image!</strong> Image affichée à droite</li>
<li>Si vous avez une image en pièce jointe de votre page Wiki, elle peut être affiché en utilisant simplement sont nom: <strong>!image_en_piece_jointe.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Sous-sous-titre
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragraphes</h3>
<pre>
p>. aligné à droite
p&gt;. aligné à droite
p=. centré
</pre>
......@@ -239,8 +239,8 @@ Pour commencer à l'utiliser, il ne vous faut qu'un serveur web et une base de d
<h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Table des matières</h3>
<pre>
{{toc}} => table des matières centrées à gauche
{{>toc}} => table des matières centrées à droite
{{toc}} =&gt; table des matières centrées à gauche
{{&gt;toc}} =&gt; table des matières centrées à droite
</pre>
<h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Règle horizontale</h3>
......
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!image_url!</strong> displays an image located at image_url (textile syntax)</li>
<li><strong>!>image_url!</strong> right floating image</li>
<li><strong>!&gt;image_url!</strong> right floating image</li>
<li>If you have an image attached to your wiki page, it can be displayed inline using its filename: <strong>!attached_image.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Subsubheading
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragraphs</h3>
<pre>
p>. right aligned
p&gt;. right aligned
p=. centered
</pre>
......@@ -239,8 +239,8 @@ To go live, all you need to add is a database and a web server.
<h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Table of content</h3>
<pre>
{{toc}} => left aligned toc
{{>toc}} => right aligned toc
{{toc}} =&gt; left aligned toc
{{&gt;toc}} =&gt; right aligned toc
</pre>
<h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Horizontal Rule</h3>
......
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!image_url!</strong> displays an image located at image_url (textile syntax)</li>
<li><strong>!>image_url!</strong> right floating image</li>
<li><strong>!&gt;image_url!</strong> right floating image</li>
<li>If you have an image attached to your wiki page, it can be displayed inline using its filename: <strong>!attached_image.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Subsubheading
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragraphs</h3>
<pre>
p>. right aligned
p&gt;. right aligned
p=. centered
</pre>
......@@ -239,8 +239,8 @@ To go live, all you need to add is a database and a web server.
<h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Table of content</h3>
<pre>
{{toc}} => left aligned toc
{{>toc}} => right aligned toc
{{toc}} =&gt; left aligned toc
{{&gt;toc}} =&gt; right aligned toc
</pre>
<h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Horizontal Rule</h3>
......
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!image_url!</strong> displays an image located at image_url (textile syntax)</li>
<li><strong>!>image_url!</strong> right floating image</li>
<li><strong>!&gt;image_url!</strong> right floating image</li>
<li>If you have an image attached to your wiki page, it can be displayed inline using its filename: <strong>!attached_image.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Subsubheading
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragraphs</h3>
<pre>
p>. right aligned
p&gt;. right aligned
p=. centered
</pre>
......@@ -239,8 +239,8 @@ To go live, all you need to add is a database and a web server.
<h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Table of content</h3>
<pre>
{{toc}} => left aligned toc
{{>toc}} => right aligned toc
{{toc}} =&gt; left aligned toc
{{&gt;toc}} =&gt; right aligned toc
</pre>
<h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Horizontal Rule</h3>
......
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!image_url!</strong> displays an image located at image_url (textile syntax)</li>
<li><strong>!>image_url!</strong> right floating image</li>
<li><strong>!&gt;image_url!</strong> right floating image</li>
<li>If you have an image attached to your wiki page, it can be displayed inline using its filename: <strong>!attached_image.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Subsubheading
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragraphs</h3>
<pre>
p>. right aligned
p&gt;. right aligned
p=. centered
</pre>
......@@ -239,8 +239,8 @@ To go live, all you need to add is a database and a web server.
<h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Table of content</h3>
<pre>
{{toc}} => left aligned toc
{{>toc}} => right aligned toc
{{toc}} =&gt; left aligned toc
{{&gt;toc}} =&gt; right aligned toc
</pre>
<h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Horizontal Rule</h3>
......
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!image_url!</strong> displays an image located at image_url (textile syntax)</li>
<li><strong>!>image_url!</strong> right floating image</li>
<li><strong>!&gt;image_url!</strong> right floating image</li>
<li>If you have an image attached to your wiki page, it can be displayed inline using its filename: <strong>!attached_image.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Subsubheading
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragraphs</h3>
<pre>
p>. right aligned
p&gt;. right aligned
p=. centered
</pre>
......@@ -239,8 +239,8 @@ To go live, all you need to add is a database and a web server.
<h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Table of content</h3>
<pre>
{{toc}} => left aligned toc
{{>toc}} => right aligned toc
{{toc}} =&gt; left aligned toc
{{&gt;toc}} =&gt; right aligned toc
</pre>
<h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Horizontal Rule</h3>
......
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!image_url!</strong> displays an image located at image_url (textile syntax)</li>
<li><strong>!>image_url!</strong> right floating image</li>
<li><strong>!&gt;image_url!</strong> right floating image</li>
<li>If you have an image attached to your wiki page, it can be displayed inline using its filename: <strong>!attached_image.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Subsubheading
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragraphs</h3>
<pre>
p>. right aligned
p&gt;. right aligned
p=. centered
</pre>
......@@ -239,8 +239,8 @@ To go live, all you need to add is a database and a web server.
<h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Table of content</h3>
<pre>
{{toc}} => left aligned toc
{{>toc}} => right aligned toc
{{toc}} =&gt; left aligned toc
{{&gt;toc}} =&gt; right aligned toc
</pre>
<h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Horizontal Rule</h3>
......
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!image_url!</strong> image_urlで指定されたURLの画像を表示 (Textile記法)</li>
<li><strong>!>image_url!</strong> 画像を右寄せ・テキスト回り込みありで表示</li>
<li><strong>!&gt;image_url!</strong> 画像を右寄せ・テキスト回り込みありで表示</li>
<li>Wikiページに添付された画像があれば、ファイル名を指定して画像を表示させることができます: <strong>!attached_image.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Subsubheading
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>段落</h3>
<pre>
p>. 右寄せ
p&gt;. 右寄せ
p=. センタリング
</pre>
......@@ -239,8 +239,8 @@ To go live, all you need to add is a database and a web server.
<h3><a name="11" class="wiki-page"></a>目次</h3>
<pre>
{{toc}} => 目次(左寄せ)
{{>toc}} => 目次(右寄せ)
{{toc}} =&gt; 目次(左寄せ)
{{&gt;toc}} =&gt; 目次(右寄せ)
</pre>
<h3><a name="14" class="wiki-page"></a>区切り線</h3>
......
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!image_url!</strong> displays an image located at image_url (textile syntax)</li>
<li><strong>!>image_url!</strong> right floating image</li>
<li><strong>!&gt;image_url!</strong> right floating image</li>
<li>If you have an image attached to your wiki page, it can be displayed inline using its filename: <strong>!attached_image.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Subsubheading
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragraphs</h3>
<pre>
p>. right aligned
p&gt;. right aligned
p=. centered
</pre>
......@@ -239,8 +239,8 @@ To go live, all you need to add is a database and a web server.
<h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Table of content</h3>
<pre>
{{toc}} => left aligned toc
{{>toc}} => right aligned toc
{{toc}} =&gt; left aligned toc
{{&gt;toc}} =&gt; right aligned toc
</pre>
<h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Horizontal Rule</h3>
......
......@@ -195,7 +195,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<ul>
<li><strong>!image_url!</strong> displays an image located at image_url (textile syntax)</li>
<li><strong>!>image_url!</strong> right floating image</li>
<li><strong>!&gt;image_url!</strong> right floating image</li>
<li>If you have an image attached to your wiki page, it can be displayed inline using its filename: <strong>!attached_image.png!</strong></li>
</ul>
......@@ -213,7 +213,7 @@ h3. Subsubheading
<h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragraphs</h3>
<pre>
p>. right aligned
p&gt;. right aligned