sk.yml 59.9 KB
Newer Older
1 2 3
# Slovak translation by Stanislav Pach | stano.pach@seznam.cz
# additions for Redmine 2.3.2 and proofreading by Katarína Nosková | noskova.katarina@gmail.com

4
sk:
5
 direction: ltr
6 7 8 9 10
 date:
  formats:
   default: "%Y-%m-%d"
   short: "%b %d"
   long: "%B %d, %Y"
11

12 13
  day_names: [Nedeľa, Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok, Sobota]
  abbr_day_names: [Ne, Po, Ut, St, Št, Pi, So]
14

15
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
16 17
  month_names: [~, Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December]
  abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Máj, Jún, Júl, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec]
18
  # Used in date_select and datime_select.
19 20 21 22
  order:
   - :year
   - :month
   - :day
23 24 25 26

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
27
   time: "%H:%M"
28 29
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
30 31
  am: "dopoludnia"
  pm: "popoludní"
32

33 34
 datetime:
  distance_in_words:
35
   half_a_minute: "pol minúty"
36
   less_than_x_seconds:
37
    one:  "menej ako 1 sekunda"
38
    other: "menej ako %{count} sekúnd"
39
   x_seconds:
40
    one:  "1 sekunda"
41
    other: "%{count} sekúnd"
42
   less_than_x_minutes:
43
    one:  "menej ako minúta"
44
    other: "menej ako %{count} minút"
45
   x_minutes:
46
    one:  "1 minúta"
47
    other: "%{count} minút"
48
   about_x_hours:
49 50
    one:  "približne 1 hodinu"
    other: "približne %{count} hodín"
51
   x_hours:
52 53
    one:  "1 hodina"
    other: "%{count} hodín"
54
   x_days:
55
    one:  "1 deň"
56
    other: "%{count} dní"
57
   about_x_months:
58 59
    one:  "približne 1 mesiac"
    other: "približne %{count} mesiacov"
60
   x_months:
61
    one:  "1 mesiac"
62
    other: "%{count} mesiacov"
63
   about_x_years:
64 65
    one:  "približne 1 rok"
    other: "približne %{count} rokov"
66
   over_x_years:
67 68
    one:  "viac ako 1 rok"
    other: "viac ako %{count} rokov"
jplang's avatar
jplang committed
69
   almost_x_years:
70 71
    one:  "takmer 1 rok"
    other: "takmer %{count} rokov"
72

73
 number:
74 75 76 77 78
  format:
   separator: "."
   delimiter: ""
   precision: 3

79 80
  human:
   format:
81
    delimiter: ""
82
    precision: 3
83
   storage_units:
84
    format: "%n %u"
85 86
    units:
     byte:
87 88 89 90 91 92
      one: "Byte"
      other: "Bytes"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
93

94 95 96
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
97
   sentence_connector: "a"
98
   skip_last_comma: false
99

100 101
 activerecord:
  errors:
102 103
   template:
    header:
104 105
     one:  "1 chyba bráni uloženiu %{model}"
     other: "%{count} chýb bráni uloženiu %{model}"
106
   messages:
107 108
    inclusion: "nie je zahrnuté v zozname"
    exclusion: "nie je k dispozícii"
109 110 111 112 113
    invalid: "je neplatné"
    confirmation: "sa nezhoduje s potvrdením"
    accepted: "musí byť akceptované"
    empty: "nemôže byť prázdne"
    blank: "nemôže byť prázdne"
114 115 116
    too_long: "je príliš dlhé (maximálne %{count} znakov)"
    too_short: "je príliš krátke (minimálne %{count} znakov)"
    wrong_length: " nesprávnu dĺžku (vyžaduje sa %{count} znakov)"
117
    taken: "je použité"
118
    not_a_number: "nie je číslo"
119 120 121
    not_a_date: "nie je platný dátum"
    greater_than: "musí byť viac ako %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "musí byť viac alebo rovné %{count}"
122 123 124
    equal_to: "musí byť rovné %{count}"
    less_than: "musí byť menej ako %{count}"
    less_than_or_equal_to: "musí byť menej alebo rovné %{count}"
125 126
    odd: "musí byť nepárne"
    even: "musí byť párne"
127
    greater_than_start_date: "musí byť neskôr ako počiatočný dátum"
128
    not_same_project: "nepatrí k rovnakému projektu"
129
    circular_dependency: "Tento vzťah by vytvoril cyklickú závislosť"
130 131
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Nemožno prepojiť úlohu s niektorou z podúloh"
    earlier_than_minimum_start_date: "nemôže byť skorší ako %{date} z dôvodu nadväznosti na predchádzajúce úlohy"
132
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
133
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
134

135
 actionview_instancetag_blank_option: Vyberte
136

137
 general_text_No: 'Nie'
138
 general_text_Yes: 'Áno'
139 140
 general_text_no: 'nie'
 general_text_yes: 'áno'
141
 general_lang_name: 'Slovak (Slovenčina)'
142 143 144
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
145
 general_pdf_fontname: freesans
146
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
147
 general_first_day_of_week: '1'
148

149
 notice_account_updated: Účet bol úspešne zmenený.
150
 notice_account_invalid_credentials: Nesprávne meno alebo heslo
151
 notice_account_password_updated: Heslo bolo úspešne zmenené.
152
 notice_account_wrong_password: Nesprávne heslo
153
 notice_account_register_done: Účet bol úspešne vytvorený. Účet aktivujete kliknutím na odkaz v emaile, ktorý vám bol zaslaný na %{email}.
154
 notice_account_unknown_email: Neznámy používateľ.
155
 notice_can_t_change_password: Tento účet používa externú autentifikáciu. Nemôžete zmeniť heslo.
156
 notice_account_lost_email_sent: Bol vám zaslaný email s inštrukciami, ako si nastaviť nové heslo.
157
 notice_account_activated: Váš účet bol aktivovaný. Teraz se môžete prihlásiť.
158 159 160 161
 notice_successful_create: Úspešne vytvorené.
 notice_successful_update: Úspešne aktualizované.
 notice_successful_delete: Úspešne odstránené.
 notice_successful_connection: Úspešne pripojené.
162 163
 notice_file_not_found: Stránka, ktorú se pokúšate zobraziť, neexistuje, alebo bola odstránená.
 notice_locking_conflict: Údaje boli aktualizované iným používateľom.
164
 notice_not_authorized: Nemáte dostatočné oprávnenia na zobrazenie tejto stránky.
165 166
 notice_email_sent: "Na adresu %{value} bol odoslaný email"
 notice_email_error: "Pri odosielaní emailu sa vyskytla chyba (%{value})"
167
 notice_feeds_access_key_reseted: Váš prístupový kľúč k Atomu bol resetovaný.
168
 notice_failed_to_save_issues: "Nepodarilo sa uložiť %{count} úloh z %{total} vybraných: %{ids}."
169 170
 notice_no_issue_selected: "Nebola vybraná žiadna úloha. Označte prosím úlohy, ktoré chcete upraviť."
 notice_account_pending: "Váš účet bol vytvorený a čaká na schválenie administrátorom."
171
 notice_default_data_loaded: Predvolená konfigurácia bola úspešne nahraná.
172

173 174 175 176
 error_can_t_load_default_data: "Predvolená konfigurácia nebola nahraná: %{value}"
 error_scm_not_found: "Položka alebo revízia nebola v repozitári nájdená."
 error_scm_command_failed: "Pri pokuse o prístup k repozitáru sa vyskytla chyba: %{value}"
 error_issue_not_found_in_project: 'Úloha nebola nájdená, alebo nepatrí k tomuto projektu'
177

178 179
 mail_subject_lost_password: "Vaše heslo %{value}"
 mail_body_lost_password: 'Na zmenu hesla kliknite na nasledujúci odkaz:'
180 181 182 183 184 185
 mail_subject_register: "Aktivácia vášho účtu %{value}"
 mail_body_register: 'Ak si želáte aktivovať váš účet, kliknite na nasledujúci odkaz:'
 mail_body_account_information_external: "Môžete sa prihlásiť pomocou vášho účtu %{value}."
 mail_body_account_information: Informácie o vašom účte
 mail_subject_account_activation_request: "Požiadavka na aktiváciu účtu %{value}"
 mail_body_account_activation_request: "Bol zaregistrovaný nový používateľ %{value}. Účet čaká na vaše schválenie:"
186 187


188
 field_name: Meno
189
 field_description: Popis
190
 field_summary: Zhrnutie
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
 field_is_required: Povinné pole
 field_firstname: Meno
 field_lastname: Priezvisko
 field_mail: Email
 field_filename: Súbor
 field_filesize: Veľkosť
 field_downloads: Stiahnuté
 field_author: Autor
 field_created_on: Vytvorené
 field_updated_on: Aktualizované
 field_field_format: Formát
 field_is_for_all: Pre všetky projekty
 field_possible_values: Možné hodnoty
204
 field_regexp: Regulárny výraz
205 206 207 208 209 210 211 212
 field_min_length: Minimálna dĺžka
 field_max_length: Maximálna dĺžka
 field_value: Hodnota
 field_category: Kategória
 field_title: Názov
 field_project: Projekt
 field_issue: Úloha
 field_status: Stav
213
 field_notes: Poznámky
214
 field_is_closed: Úloha uzavretá
215 216
 field_is_default: Predvolený stav
 field_tracker: Front
217
 field_subject: Predmet
218
 field_due_date: Odovzdať do
219 220
 field_assigned_to: Priradené
 field_priority: Priorita
221 222
 field_fixed_version: Cieľová verzia
 field_user: Používateľ
223 224
 field_role: Rola
 field_homepage: Domovská stránka
225
 field_is_public: Verejné
226 227
 field_parent: Nadradený projekt
 field_is_in_roadmap: Úlohy zobrazené v pláne
228 229
 field_login: Prihlasovacie meno
 field_mail_notification: Emailové upozornenie
230 231 232 233 234 235
 field_admin: Administrátor
 field_last_login_on: Posledné prihlásenie
 field_language: Jazyk
 field_effective_date: Dátum
 field_password: Heslo
 field_new_password: Nové heslo
236
 field_password_confirmation: Potvrdenie hesla
237 238 239 240
 field_version: Verzia
 field_type: Typ
 field_host: Host
 field_port: Port
241
 field_account: Účet
242
 field_base_dn: Base DN
243 244 245 246 247
 field_attr_login: Prihlásenie (atribút)
 field_attr_firstname: Meno (atribút)
 field_attr_lastname: Priezvisko (atribút)
 field_attr_mail: Email (atribút)
 field_onthefly: Okamžité vytváranie používateľov
248
 field_start_date: Počiatočný dátum
249
 field_done_ratio: "% hotovo"
250
 field_auth_source: Autentifikačný mód
251 252 253
 field_hide_mail: Nezobrazovať môj email
 field_comments: Komentár
 field_url: URL
254
 field_start_page: Východzia stránka
255
 field_subproject: Podprojekt
jplang's avatar
jplang committed
256
 field_hours: Hodiny
257 258 259
 field_activity: Aktivita
 field_spent_on: Dátum
 field_identifier: Identifikátor
260
 field_is_filter: Použiť ako filter
261
 field_issue_to: Súvisiaca úloha
262
 field_delay: Oneskorenie
263
 field_assignable: Úlohy môžu byť priradené tejto role
264
 field_redirect_existing_links: Presmerovať existujúce odkazy
265
 field_estimated_hours: Odhadovaný čas
266 267
 field_column_names: Stĺpce
 field_time_zone: Časové pásmo
268 269
 field_searchable: Možné prehľadávanie
 field_default_value: Predvolená hodnota
270
 field_comments_sorting: Zobraziť komentáre
271

272 273
 setting_app_title: Názov aplikácie
 setting_welcome_text: Uvítací text
274 275 276
 setting_default_language: Predvolený jazyk
 setting_login_required: Vyžadovaná autentifikácia
 setting_self_registration: Povolená registrácia
277
 setting_attachment_max_size: Maximálna veľkosť prílohy
278
 setting_issues_export_limit: Maximálny počet úloh pri exporte
279
 setting_mail_from: Odosielať emaily z adresy
280 281
 setting_bcc_recipients: Príjemcov do skrytej kópie (bcc)
 setting_host_name: Hostname a cesta
282
 setting_text_formatting: Formátovanie textu
283
 setting_wiki_compression: Kompresia histórie Wiki
284
 setting_feeds_limit: Maximálny počet zobrazených položiek v Atom feed
285
 setting_default_projects_public: Nové projekty nastavovať ako verejné
286 287
 setting_autofetch_changesets: Automaticky vykonať commity
 setting_sys_api_enabled: Povolit Webovú službu (WS) na správu repozitára
288 289
 setting_commit_ref_keywords: Kľúčové slová pre referencie
 setting_commit_fix_keywords: Kľúčové slová pre opravy
290 291
 setting_autologin: Automatické prihlasovanie
 setting_date_format: Formát dátumu
292 293
 setting_time_format: Formát času
 setting_cross_project_issue_relations: Povoliť prepojenia úloh naprieč projektmi
294
 setting_issue_list_default_columns: Predvolené stĺpce zobrazené v zozname úloh
295
 setting_emails_footer: Pätička emailu
296
 setting_protocol: Protokol
297 298
 setting_per_page_options: Povolené množstvo položiek na stránku
 setting_user_format: Formát zobrazenia používateľa
299
 setting_activity_days_default: "Počet zobrazených dní na stránku pri aktivitách projektu:"
300
 setting_display_subprojects_issues: Predvolené zobrazovanie úloh podprojektov v hlavnom projekte
301

302
 project_module_issue_tracking: Sledovanie úloh
303
 project_module_time_tracking: Sledovanie času
304 305 306
 project_module_news: Novinky
 project_module_documents: Dokumenty
 project_module_files: Súbory
307
 project_module_wiki: Wiki
jplang's avatar
jplang committed
308
 project_module_repository: Repozitár
309
 project_module_boards: Diskusné fóra
310

311 312 313
 label_user: Požívateľ
 label_user_plural: Používatelia
 label_user_new: Nový používateľ
314 315 316 317
 label_project: Projekt
 label_project_new: Nový projekt
 label_project_plural: Projekty
 label_x_projects:
318 319
  zero: žiadne projekty
  one:  1 projekt
320
  other: "%{count} projektov"
321 322 323 324 325
 label_project_all: Všetky projekty
 label_project_latest: Posledné projekty
 label_issue: Úloha
 label_issue_new: Nová úloha
 label_issue_plural: Úlohy
326 327 328 329
 label_issue_view_all: Zobraziť všetky úlohy
 label_issues_by: "Úlohy od používateľa %{value}"
 label_issue_added: Úloha bola pridaná
 label_issue_updated: Úloha bola aktualizovaná
330 331 332
 label_document: Dokument
 label_document_new: Nový dokument
 label_document_plural: Dokumenty
333
 label_document_added: Dokument bol pridaný
334
 label_role: Rola
335
 label_role_plural: Roly
336
 label_role_new: Nová rola
337
 label_role_and_permissions: Roly a oprávnenia
338
 label_member: Člen
339
 label_member_new: Nový člen
340
 label_member_plural: Členovia
341
 label_tracker: Front
342
 label_tracker_plural: Fronty
343 344
 label_tracker_new: Nový front
 label_workflow: Pracovný postup (workflow)
345 346 347 348 349 350
 label_issue_status: Stav úloh
 label_issue_status_plural: Stavy úloh
 label_issue_status_new: Nový stav
 label_issue_category: Kategória úloh
 label_issue_category_plural: Kategórie úloh
 label_issue_category_new: Nová kategória
351 352 353
 label_custom_field: Vlastné pole
 label_custom_field_plural: Vlastné polia
 label_custom_field_new: Nové pole
354 355 356 357
 label_enumerations: Zoznamy
 label_enumeration_new: Nová hodnota
 label_information: Informácia
 label_information_plural: Informácie
358 359
 label_please_login: Prihláste sa prosím
 label_register: Registrácia
360
 label_password_lost: Zabudnuté heslo
361
 label_home: Domov
362
 label_my_page: Moja stránka
363
 label_my_account: Môj účet
364 365 366 367
 label_my_projects: Moje projekty
 label_administration: Administrácia
 label_login: Prihlásenie
 label_logout: Odhlásenie
368
 label_help: Pomoc
369 370 371
 label_reported_issues: Nahlásené úlohy
 label_assigned_to_me_issues: Moje úlohy
 label_last_login: Posledné prihlásenie
372
 label_registered_on: Dátum registrácie
373 374 375 376 377 378
 label_activity: Aktivita
 label_overall_activity: Celková aktivita
 label_new: Nový
 label_logged_as: Prihlásený ako
 label_environment: Prostredie
 label_authentication: Autentifikácia
379 380 381
 label_auth_source: Autentifikačný mód
 label_auth_source_new: Nový autentifikačný mód
 label_auth_source_plural: Autentifikačné módy
382
 label_subproject_plural: Podprojekty
383
 label_min_max_length: Min. - max. dĺžka
384 385
 label_list: Zoznam
 label_date: Dátum
386 387 388
 label_integer: Celé číslo
 label_float: Desatinné číslo
 label_boolean: Áno/Nie
389 390
 label_string: Text
 label_text: Dlhý text
391 392 393
 label_attribute: Atribút
 label_attribute_plural: Atribúty
 label_no_data: Žiadne položky
394 395 396 397
 label_change_status: Zmeniť stav
 label_history: História
 label_attachment: Súbor
 label_attachment_new: Nový súbor
398
 label_attachment_delete: Vymazať súbor
399
 label_attachment_plural: Súbory
400 401 402
 label_file_added: Súbor bol pridaný
 label_report: Hlásenie
 label_report_plural: Hlásenia
403 404 405 406
 label_news: Novinky
 label_news_new: Pridať novinku
 label_news_plural: Novinky
 label_news_latest: Posledné novinky
407 408 409
 label_news_view_all: Zobraziť všetky novinky
 label_news_added: Novinka bola pridaná
 label_settings: Nastavenia
410 411 412 413 414
 label_overview: Prehľad
 label_version: Verzia
 label_version_new: Nová verzia
 label_version_plural: Verzie
 label_confirmation: Potvrdenie
415
 label_export_to: 'K dispozícii tiež ako:'
416
 label_read: Načítava sa...
417
 label_public_projects: Verejné projekty
418 419 420 421
 label_open_issues: otvorená
 label_open_issues_plural: otvorené
 label_closed_issues: uzavretá
 label_closed_issues_plural: uzavreté
422
 label_x_open_issues_abbr:
423
  zero: 0 otvorených
424 425
  one:  1 otvorená
  other: "%{count} otvorených"
426
 label_x_closed_issues_abbr:
427 428 429 430 431
  zero: 0 uzavretých
  one:  1 uzavretá
  other: "%{count} uzavretých"
 label_total: Celkom
 label_permissions: Oprávnenia
432
 label_current_status: Aktuálny stav
433
 label_new_statuses_allowed: Povolené nové stavy
434
 label_all: všetko
435
 label_none: nič
436
 label_nobody: nikto
437 438
 label_next: Ďalšie
 label_previous: Predchádzajúce
439
 label_used_by: Použité
440
 label_details: Podrobnosti
441 442 443 444 445
 label_add_note: Pridať poznámku
 label_calendar: Kalendár
 label_months_from: mesiacov od
 label_gantt: Ganttov graf
 label_internal: Interný
446
 label_last_changes: "posledných %{count} zmien"
447 448 449 450
 label_change_view_all: Zobraziť všetky zmeny
 label_comment: Komentár
 label_comment_plural: Komentáre
 label_x_comments:
451
  zero: žiadne komentáre
452
  one: 1 komentár
453
  other: "%{count} komentárov"
454
 label_comment_add: Pridať komentár
455 456 457 458 459
 label_comment_added: Komentár bol pridaný
 label_comment_delete: Vymazať komentár
 label_query: Vlastný filter
 label_query_plural: Vlastné filtre
 label_query_new: Nový filter vyhľadávania
460 461 462
 label_filter_add: Pridať filter
 label_filter_plural: Filtre
 label_equals: je
463
 label_not_equals: nie je
464
 label_in_less_than: je menší ako
465
 label_in_more_than: je väčší ako
466 467
 label_in: v
 label_today: dnes
468
 label_yesterday: včera
469 470
 label_this_week: tento týždeň
 label_last_week: minulý týždeň
471
 label_last_n_days: "v posledných %{count} dňoch"
472 473 474 475 476 477 478 479 480 481
 label_this_month: tento mesiac
 label_last_month: minulý mesiac
 label_this_year: tento rok
 label_date_range: Časový rozsah
 label_less_than_ago: pred menej ako (dňami)
 label_more_than_ago: pred viac ako (dňami)
 label_ago: pred (dňami)
 label_contains: obsahuje
 label_not_contains: neobsahuje
 label_day_plural: dní
jplang's avatar
jplang committed
482 483
 label_repository: Repozitár
 label_repository_plural: Repozitáre
484 485
 label_browse: Prechádzať
 label_revision: Revízia
486 487
 label_revision_plural: Revízie
 label_associated_revisions: Súvisiace revízie
488 489
 label_added: pridané
 label_modified: zmenené
490
 label_deleted: vymazané
491 492 493 494
 label_latest_revision: Posledná revízia
 label_latest_revision_plural: Posledné revízie
 label_view_revisions: Zobraziť revízie
 label_max_size: Maximálna veľkosť
495
 label_sort_highest: Presunúť na začiatok
496 497
 label_sort_higher: Presunúť vyššie
 label_sort_lower: Presunúť nižšie
498 499
 label_sort_lowest: Presunúť na koniec
 label_roadmap: Plán
500
 label_roadmap_due_in: "Zostáva %{value}"
501 502
 label_roadmap_overdue: "%{value} meškanie"
 label_roadmap_no_issues: Pre túto verziu neexistujú žiadne úlohy
503 504
 label_search: Hľadať
 label_result_plural: Výsledky
505
 label_all_words: Všetky slová
506
 label_wiki: Wiki
507 508 509
 label_wiki_edit: Wiki úprava
 label_wiki_edit_plural: Wiki úpravy
 label_wiki_page: Wiki stránka
510
 label_wiki_page_plural: Wikistránky
511 512 513 514 515 516 517
 label_index_by_title: Index podľa názvu
 label_index_by_date: Index podľa dátumu
 label_current_version: Aktuálna verzia
 label_preview: Náhľad
 label_feed_plural: Príspevky
 label_changes_details: Detail všetkých zmien
 label_issue_tracking: Sledovanie úloh
518
 label_spent_time: Strávený čas
519 520
 label_f_hour: "%{value} hodina"
 label_f_hour_plural: "%{value} hodín"
521
 label_time_tracking: Sledovanie času
522 523
 label_change_plural: Zmeny
 label_statistics: Štatistiky
524 525 526
 label_commits_per_month: Commity za mesiac
 label_commits_per_author: Commity podľa autora
 label_view_diff: Zobraziť rozdiely
527 528
 label_diff_inline: vo vnútri
 label_diff_side_by_side: vedľa seba
529 530 531
 label_options: Nastavenia
 label_copy_workflow_from: Kopírovať pracovný postup (workflow) z
 label_permissions_report: Prehľad oprávnení
532 533 534
 label_watched_issues: Sledované úlohy
 label_related_issues: Súvisiace úlohy
 label_applied_status: Použitý stav
535 536 537 538 539 540 541 542 543
 label_loading: Nahráva sa...
 label_relation_new: Nové prepojenie
 label_relation_delete: Odstrániť prepojenie
 label_relates_to: Súvisiace s
 label_duplicates: Duplikáty
 label_blocks: Blokované
 label_blocked_by: Zablokované používateľom
 label_precedes: Predchádza
 label_follows: Nasleduje po
544
 label_stay_logged_in: Zostať prihlásený
545
 label_disabled: zakázané
546
 label_show_completed_versions: Ukázať dokončené verzie
547 548 549 550 551 552 553 554
 label_me: ja
 label_board: Fórum
 label_board_new: Nové fórum
 label_board_plural: Fóra
 label_topic_plural: Témy
 label_message_plural: Správy
 label_message_last: Posledná správa
 label_message_new: Nová správa
555
 label_message_posted: Správa bola pridaná
556
 label_reply_plural: Odpovede
557
 label_send_information: Zaslať informácie o účte používateľa
558 559
 label_year: Rok
 label_month: Mesiac
560
 label_week: Týždeň
561 562
 label_date_from: Od
 label_date_to: Do
563
 label_language_based: Podľa jazyka používateľa
564
 label_sort_by: "Zoradenie podľa %{value}"
565
 label_send_test_email: Poslať testovací email
566
 label_feeds_access_key_created_on: "Prístupový kľúč pre Atom bol vytvorený pred %{value}"
567
 label_module_plural: Moduly
568
 label_added_time_by: "Pridané používateľom %{author} pred %{age}"
569
 label_updated_time: "Aktualizované pred %{value}"
570
 label_jump_to_a_project: Prejsť na projekt...
571
 label_file_plural: Súbory
572 573
 label_changeset_plural: Súbory zmien
 label_default_columns: Predvolené stĺpce
574
 label_no_change_option: (bez zmeny)
575
 label_bulk_edit_selected_issues: Hromadná úprava vybraných úloh
576
 label_theme: Téma
577
 label_default: Predvolené
578
 label_search_titles_only: Vyhľadávať iba v názvoch
579 580
 label_user_mail_option_all: "Pre všetky udalosti všetkých mojich projektov"
 label_user_mail_option_selected: "Pre všetky udalosti vybraných projektov..."
581
 label_user_mail_no_self_notified: "Nezasielať informácie o mnou vytvorených zmenách"
582 583 584
 label_registration_activation_by_email: aktivácia účtu emailom
 label_registration_manual_activation: manuálna aktivácia účtu
 label_registration_automatic_activation: automatická aktivácia účtu
585
 label_display_per_page: "%{value} na stránku"
586 587 588 589 590 591 592 593
 label_age: Vek
 label_change_properties: Zmeniť vlastnosti
 label_general: Všeobecné
 label_scm: SCM
 label_plugins: Pluginy
 label_ldap_authentication: Autentifikácia LDAP
 label_downloads_abbr: D/L
 label_optional_description: Voliteľný popis
594
 label_add_another_file: Pridať ďalší súbor
595 596 597
 label_preferences: Nastavenia
 label_chronological_order: V chronologickom poradí
 label_reverse_chronological_order: V obrátenom chronologickom poradí
598

599 600 601
 button_login: Prihlásiť
 button_submit: Potvrdiť
 button_save: Uložiť
602
 button_check_all: Označiť všetko
603
 button_uncheck_all: Zrušiť výber
604 605 606 607 608 609 610
 button_delete: Odstrániť
 button_create: Vytvoriť
 button_test: Test
 button_edit: Upraviť
 button_add: Pridať
 button_change: Zmeniť
 button_apply: Použiť
611 612
 button_clear: Späť na pôvodné
 button_lock: Uzamknúť
613
 button_unlock: Odomknúť
614
 button_download: Stiahnuť
615 616 617
 button_list: Vypísať
 button_view: Zobraziť
 button_move: Presunúť
618 619
 button_back: Späť
 button_cancel: Zrušiť
620
 button_activate: Aktivovať
621
 button_sort: Zoradiť
622
 button_log_time: Pridať časový záznam
623
 button_rollback: Naspäť na túto verziu
624 625 626 627
 button_watch: Sledovať
 button_unwatch: Nesledovať
 button_reply: Odpovedať
 button_archive: Archivovať
628 629
 button_unarchive: zrušiť archiváciu
 button_reset: Resetovať
630 631 632 633 634 635
 button_rename: Premenovať
 button_change_password: Zmeniť heslo
 button_copy: Kopírovať
 button_annotate: Komentovať
 button_update: Aktualizovať
 button_configure: Konfigurovať
636

637
 status_active: aktívny
638
 status_registered: zaregistrovaný
639
 status_locked: uzamknutý
640

641
 text_select_mail_notifications: Vyberte akciu, pri ktorej bude zaslané upozornenie emailom.
642 643
 text_regexp_info: napr. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 znamená bez limitu
644 645 646
 text_project_destroy_confirmation: Naozaj si želáte odstrániť tento projekt a všetky súvisiace údaje?
 text_workflow_edit: Vyberte rolu a front na úpravu pracovného postupu (workflow)
 text_are_you_sure: Naozaj si želáte vykonať túto akciu?
647 648 649
 text_tip_issue_begin_day: úloha začína v tento deň
 text_tip_issue_end_day: úloha končí v tento deň
 text_tip_issue_begin_end_day: úloha začína a končí v tento deň
650 651
 text_caracters_maximum: "Maximálne %{count} znakov."
 text_caracters_minimum: "Dĺžka musí byť minimálne %{count} znakov."
652
 text_length_between: "Dĺžka medzi %{min} %{max} znakmi."
653
 text_tracker_no_workflow: Pre tento front nie je definovaný žiadny pracovný postup (workflow)
654
 text_unallowed_characters: Nepovolené znaky
655
 text_comma_separated: Je povolených viacero hodnôt (navzájom oddelené čiarkou).
656 657 658 659 660 661 662 663
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referencie a opravy úloh v commitoch
 text_issue_added: "úloha %{id} bola vytvorená používateľom %{author}."
 text_issue_updated: "Úloha %{id} bola aktualizovaná používateľom %{author}."
 text_wiki_destroy_confirmation: Naozaj si želáte vymazať túto Wiki a celý jej obsah?
 text_issue_category_destroy_question: "Do tejto kategórie je zaradených niekoľko úloh (%{count}). Čo si želáte s nimi urobiť?"
 text_issue_category_destroy_assignments: Zrušiť zaradenie do kategórie
 text_issue_category_reassign_to: Preradiť úlohy do tejto kategórie
 text_user_mail_option: "Pri projektoch, ktoré neboli vybrané, budete dostávať upozornenia týkajúce sa iba vašich alebo vami sledovaných vecí (napr. vecí, ktorých ste autor, alebo ku ktorým ste priradení)."
664
 text_no_configuration_data: "Roly, fronty, stavy úloh ani pracovné postupy (workflow) neboli zatiaľ nakonfigurované.\nOdporúčame vám nahrať predvolenú konfiguráciu. Následne môžete všetky nastavenia upraviť."
665 666 667 668
 text_load_default_configuration: Nahrať predvolenú konfiguráciu
 text_status_changed_by_changeset: "Aplikované v súbore zmien %{value}."
 text_issues_destroy_confirmation: 'Naozaj si želáte odstrániť všetky vybrané úlohy?'
 text_select_project_modules: 'Vybrať moduly povolené v tomto projekte:'
669 670
 text_default_administrator_account_changed: Predvolené nastavenie administrátorského účtu bolo zmenené
 text_file_repository_writable: Povolený zápis do priečinka s prílohami
671 672 673 674 675
 text_rmagick_available: RMagick k dispozícii (voliteľné)
 text_destroy_time_entries_question: Pri úlohách, ktoré chcete odstrániť, je zaznamenaných %{hours} hodín práce. Čo si želáte urobiť?
 text_destroy_time_entries: Odstrániť zaznamenané hodiny
 text_assign_time_entries_to_project: Priradiť zaznamenané hodiny k projektu
 text_reassign_time_entries: 'Preradiť zaznamenané hodiny k tejto úlohe:'
676

677
 default_role_manager: Manažér
678
 default_role_developer: Vývojár
679 680
 default_role_reporter: Reportér
 default_tracker_bug: Chyba
681
 default_tracker_feature: Funkcionalita
682
 default_tracker_support: Podpora
683 684 685 686 687 688 689
 default_issue_status_new: Nová
 default_issue_status_in_progress: Rozpracovaná
 default_issue_status_resolved: Vyriešená
 default_issue_status_feedback: Čaká na odsúhlasenie
 default_issue_status_closed: Uzavretá
 default_issue_status_rejected: Odmietnutá
 default_doc_category_user: Používateľská dokumentácia
690 691 692 693 694 695
 default_doc_category_tech: Technická dokumentácia
 default_priority_low: Nízká
 default_priority_normal: Normálna
 default_priority_high: Vysoká
 default_priority_urgent: Urgentná
 default_priority_immediate: Okamžitá
696
 default_activity_design: Dizajn
697
 default_activity_development: Vývoj
698

699
 enumeration_issue_priorities: Priority úloh
700
 enumeration_doc_categories: Kategórie dokumentov
701
 enumeration_activities: Aktivity (sledovanie času)
702 703
 error_scm_annotate: "Položka neexistuje, alebo nemôže byť komentovaná."
 text_subprojects_destroy_warning: "Jeho podprojekty: %{value} budú tiež vymazané."
704
 label_and_its_subprojects: "%{value} a jeho podprojekty"
705 706 707 708 709
 mail_body_reminder: "Nasledovné úlohy (%{count}), ktoré vám priradené, majú byť hotové za %{days} dní:"
 mail_subject_reminder: "%{count} úlohy majú byť hotové za %{days} dní"
 text_user_wrote: "Používateľ %{value} napísal:"
 label_duplicated_by: Duplikoval
 setting_enabled_scm: Povolené SCM
710
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Prenastaviť na túto hodnotu:'
711 712
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objektov je nastavených na túto hodnotu."
 label_incoming_emails: Prichádzajúce emaily
713
 label_generate_key: Vygenerovať kľúč
714
 setting_mail_handler_api_enabled: Zapnúť Webovú službu (WS) pre prichádzajúce emaily
715 716
 setting_mail_handler_api_key: API kľúč
 text_email_delivery_not_configured: "Doručovanie emailov nie je nastavené, notifikácie vypnuté.\nNastavte váš SMTP server v config/configuration.yml a reštartujte aplikáciu, čím funkciu aktivujete."
717 718 719
 field_parent_title: Nadradená stránka
 label_issue_watchers: Pozorovatelia
 button_quote: Citácia
720
 setting_sequential_project_identifiers: Generovať sekvenčné identifikátory projektov
721
 notice_unable_delete_version: Verzia nemôže byť zmazaná.
722 723 724 725
 label_renamed: premenované
 label_copied: kopírované
 setting_plain_text_mail: Len jednoduchý text (bez HTML)
 permission_view_files: Zobrazenie súborov
jplang's avatar
jplang committed
726
 permission_edit_issues: Úprava úloh
727
 permission_edit_own_time_entries: Úprava vlastných záznamov o strávenom čase
728 729
 permission_manage_public_queries: Správa verejných filtrov vyhľadávania
 permission_add_issues: Pridávanie úloh
730
 permission_log_time: Zaznamenávanie stráveného času
731
 permission_view_changesets: Zobrazenie súborov zmien
732
 permission_view_time_entries: Zobrazenie stráveného času
733
 permission_manage_versions: Správa verzií
734
 permission_manage_wiki: Správa Wiki
735
 permission_manage_categories: Správa kategórií úloh
736
 permission_protect_wiki_pages: Ochrana wikistránok
737 738 739
 permission_comment_news: Komentovanie noviniek
 permission_delete_messages: Mazanie správ
 permission_select_project_modules: Voľba projektových modulov
740 741 742 743 744
 permission_edit_wiki_pages: Úprava wikistránok
 permission_add_issue_watchers: Pridávanie pozorovateľov
 permission_view_gantt: Zobrazenie Ganttovho grafu
 permission_manage_issue_relations: Správa prepojení medzi úlohami
 permission_delete_wiki_pages: Mazanie wikistránok
745
 permission_manage_boards: Správa diskusií
746 747 748
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Mazanie wikipríloh
 permission_view_wiki_edits: Zobrazenie wikiúprav
 permission_add_messages: Pridávanie správ
749 750
 permission_view_messages: Zobrazenie správ
 permission_manage_files: Správa súborov
jplang's avatar
jplang committed
751
 permission_edit_issue_notes: Úprava poznámok úlohy
752 753
 permission_manage_news: Správa noviniek
 permission_view_calendar: Zobrazenie kalendára
754
 permission_manage_members: Správa členov
jplang's avatar
jplang committed
755
 permission_edit_messages: Úprava správ
756 757
 permission_delete_issues: Mazanie správ
 permission_view_issue_watchers: Zobrazenie zoznamu pozorovateľov
jplang's avatar
jplang committed
758
 permission_manage_repository: Správa repozitára
759
 permission_commit_access: Prístup ku commitom
jplang's avatar
jplang committed
760
 permission_browse_repository: Prechádzanie repozitára
761
 permission_view_documents: Zobrazenie dokumentov
jplang's avatar
jplang committed
762
 permission_edit_project: Úprava projektu
763 764 765 766
 permission_add_issue_notes: Pridanie poznámky k úlohe
 permission_save_queries: Ukladanie filtrov vyhľadávania
 permission_view_wiki_pages: Zobrazenie wikistránok
 permission_rename_wiki_pages: Premenovanie wikistránok
767
 permission_edit_time_entries: Úprava záznamov o strávenom čase
768 769
 permission_edit_own_issue_notes: Úprava vlastných poznámok k úlohe
 setting_gravatar_enabled: Používať používateľské Gravatar ikonky
770 771
 permission_edit_own_messages: Úprava vlastných správ
 permission_delete_own_messages: Mazanie vlastných správ
772
 text_repository_usernames_mapping: "Vyberte alebo aktualizujte priradenie používateľov systému Redmine k menám používateľov nájdených v logu repozitára.\nPoužívatelia s rovnakým prihlasovacím menom alebo emailom v systéme Redmine a repozitári priradení automaticky."
773
 label_example: Príklad
774 775
 label_user_activity: "Aktivita používateľa %{value}"
 label_updated_time_by: "Aktualizované používateľom %{author} pred %{age}"
776 777 778
 text_diff_truncated: '...Tento výpis rozdielov bol skrátený, pretože prekračuje maximálny počet riadkov, ktorý môže byť zobrazený.'
 setting_diff_max_lines_displayed: Maximálny počet zobrazených riadkov výpisu rozdielov
 text_plugin_assets_writable: Povolený zápis do priečinka pre pluginy
779
 warning_attachments_not_saved: "%{count} súborov nemohlo byť uložených."
780 781
 field_editable: Editovateľné
 label_display: Zobrazenie
782
 button_create_and_continue: Vytvoriť a pokračovať
783
 text_custom_field_possible_values_info: 'Každá hodnota na samostatný riadok'
784
 setting_repository_log_display_limit: Maximálny počet revízií zobrazených v log súbore
jplang's avatar
jplang committed
785
 setting_file_max_size_displayed: Maximálna veľkosť textových súborov zobrazených priamo na stránke
786 787
 field_watcher: Pozorovatelia
 setting_openid: Povoliť prihlasovanie a registráciu pomocou OpenID
jplang's avatar
jplang committed
788
 field_identity_url: OpenID URL
789 790
 label_login_with_open_id_option: alebo sa prihlásiť pomocou OpenID
 field_content: Obsah
791
 label_descending: Zostupne
792
 label_sort: Zoradenie
793
 label_ascending: Vzostupne
794
 label_date_from_to: Od %{start} do %{end}
795 796 797 798
 label_greater_or_equal: '>='
 label_less_or_equal: '<='
 text_wiki_page_destroy_question: Táto stránka má %{descendants} podstránok a potomkov. Čo si želáte urobiť?
 text_wiki_page_reassign_children: Preradiť podstránky k tejto nadradenej stránke
jplang's avatar
jplang committed
799 800 801
 text_wiki_page_nullify_children: Zachovať podstránky ako hlavné stránky
 text_wiki_page_destroy_children: Vymazať podstránky a všetkých ich potomkov
 setting_password_min_length: Minimálna dĺžka hesla
802 803 804 805 806
 field_group_by: Zoskupiť výsledky podľa
 mail_subject_wiki_content_updated: "Wikistránka '%{id}' bola aktualizovaná"
 label_wiki_content_added: Wikistránka bola pridaná
 mail_subject_wiki_content_added: "Bola pridaná wikistránka '%{id}'"
 mail_body_wiki_content_added: Používateľ %{author} pridal wikistránku '%{id}'.
807
 permission_add_project: Vytvorenie projektu
808 809 810 811 812
 label_wiki_content_updated: Wikistránka bola aktualizovaná
 mail_body_wiki_content_updated: Používateľ %{author} aktualizoval wikistránku '%{id}'.
 setting_new_project_user_role_id: Rola non-admin používateľa, ktorý vytvorí projekt
 label_view_all_revisions: Zobraziť všetky revízie
 label_tag: Štítok
813
 label_branch: Vetva
814
 error_no_tracker_in_project: K tomuto projektu nie je priradený žiadny front. Skontrolujte prosím nastavenia projektu.
815
 error_no_default_issue_status: Nie je definovaný predvolený stav úlohy. Skontrolujte prosím vašu konfiguráciu (choďte na "Administrácia -> Stavy úloh").
816 817 818
 text_journal_changed: "%{label} bolo zmenené z %{old} na %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} bolo nastavené na %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} bolo vymazané (%{old})"
819 820 821
 label_group_plural: Skupiny
 label_group: Skupina
 label_group_new: Nová skupina
822
 label_time_entry_plural: Strávený čas
823
 text_journal_added: "%{label} %{value} bolo pridané"
824 825
 field_active: Aktívne
 enumeration_system_activity: Aktivita systému
826 827 828
 permission_delete_issue_watchers: Odstránenie pozorovateľov
 version_status_closed: uzavreté
 version_status_locked: uzamknuté
829
 version_status_open: otvorené
830
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Nemožno opäť otvoriť úlohu, ktorá bola priradená uzavretej verzii
831
 label_user_anonymous: Anonym
832 833 834
 button_move_and_follow: Presunúť a sledovať
 setting_default_projects_modules: Predvolené povolené moduly pre nové projekty
 setting_gravatar_default: Predvolený Gravatar obrázok
835 836
 field_sharing: Zdieľanie
 label_version_sharing_hierarchy: S hierarchiou projektu
837 838
 label_version_sharing_system: So všetkými projektmi
 label_version_sharing_descendants: S podprojektmi
839
 label_version_sharing_tree: S projektovým stromom
840
 label_version_sharing_none: Nezdieľané
841 842
 error_can_not_archive_project: Tento projekt nemôže byť archivovaný
 button_duplicate: Duplikovať
843
 button_copy_and_follow: Kopírovať a sledovať
844
 label_copy_source: Zdroj
845
 setting_issue_done_ratio: Vyrátať mieru vypracovania úlohy pomocou
846
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Použiť stav úlohy
847 848
 error_issue_done_ratios_not_updated: Stav vypracovania úlohy nebol aktualizovaný.
 error_workflow_copy_target: Vyberte prosím jednu alebo viaceré cieľové fronty a roly
849 850 851
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Použiť pole úlohy
 label_copy_same_as_target: Rovnaké ako cieľ
 label_copy_target: Cieľ
852 853 854
 notice_issue_done_ratios_updated: Stav vypracovania úlohy bol aktualizovaný.
 error_workflow_copy_source: Vyberte prosím zdrojový front alebo rolu
 label_update_issue_done_ratios: Aktualizovať stav vypracovania úlohy
855
 setting_start_of_week: Pracovný týždeň začína v
856 857 858
 permission_view_issues: Zobrazenie úloh
 label_display_used_statuses_only: Zobraziť len stavy, ktoré sú priradené k tomuto frontu
 label_revision_id: "Revízia %{value}"
859 860 861 862
 label_api_access_key: Prístupový kľúč API
 label_api_access_key_created_on: "Prístupový kľúč API bol vytvorený pred %{value}"
 label_feeds_access_key: Prístupový kľúč Atom
 notice_api_access_key_reseted: Váš prístupový kľúč API bol resetovaný.
863
 setting_rest_api_enabled: Zapnúť webovú službu REST
864 865
 label_missing_api_access_key: Prístupový kľuč API nenájdený
 label_missing_feeds_access_key: Prístupový kľúč Atom nenájdený
866
 button_show: Zobraziť
867 868
 text_line_separated: Je povolené zadať viaceré hodnoty (každú hodnotu na samostatný riadok).
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Orezať emaily po jednom z nasledovných riadkov"
869 870
 permission_add_subprojects: Vytváranie podprojektov
 label_subproject_new: Nový podprojekt
871 872
 text_own_membership_delete_confirmation: "Pokúšate sa odstrániť niektoré alebo všetky svoje prístupové práva a je možné, že nebudete mať možnosť naďalej upravovať tento projekt.\nNaozaj si želáte pokračovať?"
 label_close_versions: Uzavrieť dokončené verzie
873
 label_board_sticky: Dôležité
874
 label_board_locked: Uzamknuté
875 876 877 878
 permission_export_wiki_pages: Export wikistránok
 setting_cache_formatted_text: Uložiť formátovaný text do vyrovnávacej pamäte
 permission_manage_project_activities: Správa aktivít projektu
 error_unable_delete_issue_status: 'Nie je možné vymazať stav úlohy'
879
 label_profile: Profil
880
 permission_manage_subtasks: Správa podúloh
881 882
 field_parent_issue: Nadradená úloha
 label_subtask_plural: Podúlohy
883
 label_project_copy_notifications: Zaslať emailové upozornenie počas kopírovania projektu
884 885 886 887 888
 error_can_not_delete_custom_field: Nie je možné vymazať vlastné pole
 error_unable_to_connect: Nie je možné sa pripojiť (%{value})
 error_can_not_remove_role: "Táto rola sa používa a nemôže byť vymazaná."
 error_can_not_delete_tracker: "Tento front obsahuje úlohy a nemôže byť vymazaný."
 field_principal: Objednávateľ
889
 notice_failed_to_save_members: "Nepodarilo sa uložiť členov: %{errors}."
890 891
 text_zoom_out: Oddialiť
 text_zoom_in: Priblížiť
892 893 894
 notice_unable_delete_time_entry: Nie je možné vymazať časový záznam.
 label_overall_spent_time: Celkový strávený čas
 field_time_entries: Zaznamenaný čas
895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907
 project_module_gantt: Ganttov graf
 project_module_calendar: Kalendár
 button_edit_associated_wikipage: "Upraviť súvisiacu wikistránku: %{page_title}"
 field_text: Textové pole
 setting_default_notification_option: Predvolené nastavenie upozornení
 label_user_mail_option_only_my_events: Len pre veci, ktoré sledujem, alebo v ktorých som zapojený
 label_user_mail_option_none: "Žiadne udalosti"
 field_member_of_group: "Skupina priradeného používateľa"
 field_assigned_to_role: "Rola priradeného používateľa"
 notice_not_authorized_archived_project: Projekt, ku ktorému sa snažíte pristupovať, bol archivovaný.
 label_principal_search: "Hľadať používateľa alebo skupinu:"
 label_user_search: "Hľadať používateľa:"
 field_visible: Viditeľné
908
 setting_commit_logtime_activity_id: Aktivita pre zaznamenaný čas
909
 text_time_logged_by_changeset: "Aplikované v súbore zmien %{value}."
910 911 912 913
 setting_commit_logtime_enabled: Povoliť zaznamenávanie času
 notice_gantt_chart_truncated: "Graf bol skrátený, pretože bol prekročený maximálny povolený počet zobrazených položiek (%{max})"
 setting_gantt_items_limit: Maximálny počet položiek zobrazených na Ganttovom grafe
 field_warn_on_leaving_unsaved: "Varovať ma, keď opúšťam stránku s neuloženým textom"
914 915 916 917 918 919 920 921
 text_warn_on_leaving_unsaved: "Stránka, ktorú sa chystáte opustiť, obsahuje neuložený obsah. Ak stránku opustíte, neuložený obsah bude stratený."
 label_my_queries: Moje filtre vyhľadávania
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} bolo aktualizované"
 label_news_comment_added: Komentár k novinke bol pridaný
 button_expand_all: Rozbaliť všetko
 button_collapse_all: Zbaliť všetko
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Ďalšie zmeny stavu sú povolené, len ak je používateľ priradený
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Ďalšie zmeny stavu sú povolené, len ak je používateľ autorom
922 923
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Hromadne upraviť vybrané časové záznamy
 text_time_entries_destroy_confirmation: 'Naozaj si želáte vymazať vybrané časové záznamy?'
924
 label_role_anonymous: Anonymný
925
 label_role_non_member: Nie je členom
926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942
 label_issue_note_added: Poznámka bola pridaná
 label_issue_status_updated: Stav bol aktualizovaný
 label_issue_priority_updated: Priorita bola aktualizovaná
 label_issues_visibility_own: Úlohy od používateľa alebo priradené používateľovi
 field_issues_visibility: Viditeľnosť úloh
 label_issues_visibility_all: Všetky úlohy
 permission_set_own_issues_private: Nastavenie vlastných úloh ako verejné alebo súkromné
 field_is_private: Súkromné
 permission_set_issues_private: Nastavenie úloh ako verejné alebo súkromné
 label_issues_visibility_public: Všetky úlohy, ktoré nie sú súkromné
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "Týmto krokom vymažate aj %{count} podúloh."
 field_commit_logs_encoding: Kódovanie komentárov ku kommitom
 field_scm_path_encoding: Kódovanie cesty SCM
 text_scm_path_encoding_note: "Predvolené: UTF-8"
 field_path_to_repository: Cesta k repozitáru
 field_root_directory: Koreňový adresár
 field_cvs_module: Modul
943
 field_cvsroot: CVSROOT
944 945 946
 text_mercurial_repository_note: Lokálny repozitár (napr. /hgrepo, c:\hgrepo)
 text_scm_command: Príkaz
 text_scm_command_version: Verzia
947
 label_git_report_last_commit: Hlásiť posledný commit pre súbory a priečinky
948 949 950 951 952 953 954
 notice_issue_successful_create: "Úloha %{id} bola vytvorená."
 label_between: medzi
 setting_issue_group_assignment: Povoliť priradenie úlohy skupine
 label_diff: rozdiely
 text_git_repository_note: Repozitár je iba jeden a je lokálny (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
 description_query_sort_criteria_direction: Smer triedenia
 description_project_scope: Rozsah vyhľadávania
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
955
 description_filter: Filter
956 957 958 959 960 961 962 963 964 965
 description_user_mail_notification: Nastavenia upozornení emailom
 description_message_content: Obsah správy
 description_available_columns: Dostupné stĺpce
 description_issue_category_reassign: Vybrať kategóriu úlohy
 description_search: Vyhľadávanie
 description_notes: Poznámky
 description_choose_project: Projekty
 description_query_sort_criteria_attribute: Atribút triedenia
 description_wiki_subpages_reassign: Vybrať novú nadradenú stránku
 description_selected_columns: Vybrané stĺpce
966
 label_parent_revision: Rodič
967
 label_child_revision: Potomok
968 969
 error_scm_annotate_big_text_file: "Komentár nemohol byť pridaný, pretože bola prekročená maximálna povolená veľkosť textového súboru."
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Použiť aktuálny dátum ako počiatočný dátum pri nových úlohách
970 971 972
 button_edit_section: Upraviť túto sekciu
 setting_repositories_encodings: Kódovania pre prílohy a repozitáre
 description_all_columns: Všetky stĺpce
973
 button_export: Export
974
 label_export_options: "Nastavenia exportu do %{export_format}"
975 976
 error_attachment_too_big: "Súbor nemožno nahrať, pretože prekračuje maximálnu povolenú veľkosť súboru (%{max_size})"
 notice_failed_to_save_time_entries: "%{count} časových záznamov z %{total} vybraných nebolo uložených: %{ids}."
977
 label_x_issues:
978 979 980 981 982 983 984
  zero: 0 úloh
  one:  1 úloha
  other: "%{count} úloh"
 label_repository_new: Nový repozitár
 field_repository_is_default: Hlavný repozitár
 label_copy_attachments: Kopírovať prílohy
 label_item_position: "%{position} z %{count}"
985 986
 label_completed_versions: Dokončené verzie
 text_project_identifier_info: ' povolené iba malé písmená (a-z), čísla, pomlčky a podčiarkovníky. Identifikátor musí začínať malým písmenom.<br />Po uložení nie je možné identifikátor zmeniť.'
987 988 989 990
 field_multiple: Viacero hodnôt
 setting_commit_cross_project_ref: Povoliť referencie a opravy úloh všetkých ostatných projektov
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Pridať moje poznámky a zahodiť ostatné moje zmeny
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: "Napriek tomu aplikovať moje zmeny (predchádzajúce poznámky budú zachované, ale niektoré zmeny môžu byť prepísané)"
991
 notice_issue_update_conflict: "Počas vašich úprav bola úloha aktualizovaná iným používateľom."
992 993 994 995
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Zahodiť všetky moje zmeny a znovu zobraziť %{link}"
 permission_manage_related_issues: Správa súvisiacich úloh
 field_auth_source_ldap_filter: Filter LDAP
 label_search_for_watchers: Hľadať pozorovateľov, ktorých chcete pridať
996 997 998 999
 notice_account_deleted: "Váš účet bol natrvalo vymazaný."
 setting_unsubscribe: Povoliť používateľom vymazať svoj vlastný účet
 button_delete_my_account: Vymazať môj účet
 text_account_destroy_confirmation: "Naozaj si želáte pokračovať?\nVáš účet bude natrvalo vymazaný, bez možnosti obnovenia."
1000 1001
 error_session_expired: "Vaša relácia vypršala. Prihláste sa prosím znovu."
 text_session_expiration_settings: "Varovanie: zmenou týchto nastavení môžu vypršať aktuálne relácie vrátane vašej."
1002
 setting_session_lifetime: Maximálny čas relácie
1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
 setting_session_timeout: Vypršanie relácie pri neaktivite
 label_session_expiration: Vypršanie relácie
 permission_close_project: Uzavretie / opätovné otvorenie projektu
 label_show_closed_projects: Zobraziť uzavreté projekty
 button_close: Uzavrieť
 button_reopen: Opäť otvoriť
 project_status_active: aktívny
 project_status_closed: uzavretý
 project_status_archived: archivovaný
1012
 text_project_closed: Tento projekt je uzavretý a prístupný iba na čítanie.
1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019
 notice_user_successful_create: "Používateľ %{id} bol vytvorený."
 field_core_fields: Štandardné polia
 field_timeout: "Vypršanie (v sekundách)"
 setting_thumbnails_enabled: Zobraziť miniatúry príloh
 setting_thumbnails_size: Veľkosť miniatúry (v pixeloch)
 label_status_transitions: Zmeny stavu
 label_fields_permissions: Oprávnenia k poliam
1020
 label_readonly: Iba na čítanie
1021
 label_required: Povinné
1022
 text_repository_identifier_info: ' povolené iba malé písmená (a-z), čísla, pomlčky a podčiarkovníky.<br />Po uložení nie je možné identifikátor zmeniť.'
1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036
 field_board_parent: Nadradené fórum
 label_attribute_of_project: "%{name} projektu"
 label_attribute_of_author: "%{name} autora"
 label_attribute_of_assigned_to: "%{name} priradeného používateľa"
 label_attribute_of_fixed_version: "%{name} cieľovej verzie"
 label_copy_subtasks: Kopírovať podúlohy
 label_copied_to: Skopírované do
 label_copied_from: Skopírované z
 label_any_issues_in_project: všetky úlohy projektu
 label_any_issues_not_in_project: všetky úlohy nepatriace do projektu
 field_private_notes: Súkromné poznámky
 permission_view_private_notes: Zobrazenie súkromných poznámok
 permission_set_notes_private: Nastavenie poznámok ako súkromné
 label_no_issues_in_project: žiadne úlohy projektu
1037
 label_any: všetko
1038
 label_last_n_weeks: "posledných %{count} týždňov"
1039
 setting_cross_project_subtasks: Povoliť podúlohy naprieč projektmi
1040
 label_cross_project_descendants: S podprojektmi
jplang's avatar
jplang committed
1041 1042
 label_cross_project_tree: S projektovým stromom
 label_cross_project_hierarchy: S hierarchiou projektu
1043 1044 1045
 label_cross_project_system: So všetkými projektmi
 button_hide: Skryť
 setting_non_working_week_days: Dni voľna
1046 1047
 label_in_the_next_days: počas nasledujúcich
 label_in_the_past_days: počas minulých
1048
 label_attribute_of_user: