et.yml 58.7 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
# Estonian localization for Redmine
# Copyright (C) 2012 Kaitseministeerium
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License
# as published by the Free Software Foundation; either version 2
# of the License, or (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

et:
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
 direction: ltr
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
26 27 28
   default: "%d.%m.%Y"
   short: "%d.%b"
   long: "%d. %B %Y"
29

30
  day_names: [Pühapäev, Esmaspäev, Teisipäev, Kolmapäev, Neljapäev, Reede, Laupäev]
31
  abbr_day_names: [P, E, T, K, N, R, L]
32

33
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
34
  month_names: [~, Jaanuar, Veebruar, Märts, Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, November, Detsember]
35 36 37 38 39 40 41 42 43
  abbr_month_names: [~, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt, nov, dets]
  # Used in date_select and datime_select.
  order:
   - :year
   - :month
   - :day

 time:
  formats:
44 45 46 47
   default: "%d.%m.%Y %H:%M"
   time: "%H:%M"
   short: "%d.%b %H:%M"
   long: "%d. %B %Y %H:%M %z"
48
  am: "enne lõunat"
49
  pm: "peale lõunat"
50

51 52 53 54
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "pool minutit"
   less_than_x_seconds:
55
    one:  "vähem kui sekund"
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
    other: "vähem kui %{count} sekundit"
   x_seconds:
    one:  "1 sekund"
    other: "%{count} sekundit"
   less_than_x_minutes:
    one:  "vähem kui minut"
    other: "vähem kui %{count} minutit"
   x_minutes:
    one:  "1 minut"
    other: "%{count} minutit"
   about_x_hours:
67
    one:  "umbes tund"
68
    other: "umbes %{count} tundi"
69
   x_hours:
70 71
    one:  "1 tund"
    other: "%{count} tundi"
72 73 74 75
   x_days:
    one:  "1 päev"
    other: "%{count} päeva"
   about_x_months:
76
    one:  "umbes kuu"
77 78 79 80 81
    other: "umbes %{count} kuud"
   x_months:
    one:  "1 kuu"
    other: "%{count} kuud"
   about_x_years:
82
    one:  "umbes aasta"
83 84
    other: "umbes %{count} aastat"
   over_x_years:
85
    one:  "rohkem kui aasta"
86 87
    other: "rohkem kui %{count} aastat"
   almost_x_years:
88
    one:  "peaaegu aasta"
89 90 91 92
    other: "peaaegu %{count} aastat"

 number:
  format:
93
   separator: "."
94 95 96 97 98 99
   delimiter: ""
   precision: 3

  human:
   format:
    delimiter: ""
100
    precision: 3
101 102 103 104 105 106
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "bait"
      other: "baiti"
107
     kb: "KB"
108 109 110 111 112 113 114 115
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"

# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
   sentence_connector: "ja"
116
   skip_last_comma: false
117

118 119 120 121
 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
122 123
     one: "1 viga ei võimaldanud selle %{model} salvestamist"
     other: "%{count} viga ei võimaldanud selle %{model} salvestamist"
124
   messages:
125
    inclusion: "ei ole nimekirjas"
126
    exclusion: "on reserveeritud"
127 128
    invalid: "ei sobi"
    confirmation: "ei lange kinnitusega kokku"
129
    accepted: "peab olema aktsepteeritud"
130 131 132 133 134
    empty: "ei või olla tühi"
    blank: "ei või olla täitmata"
    too_long: "on liiga pikk (lubatud on kuni %{count} märki)"
    too_short: "on liiga lühike (vaja on vähemalt %{count} märki)"
    wrong_length: "on vale pikkusega (peaks olema %{count} märki)"
135 136
    taken: "on juba võetud"
    not_a_number: "ei ole arv"
137
    not_a_date: "ei ole korrektne kuupäev"
138
    greater_than: "peab olema suurem kui %{count}"
139 140
    greater_than_or_equal_to: "peab olema võrdne või suurem kui %{count}"
    equal_to: "peab võrduma %{count}-ga"
141
    less_than: "peab olema väiksem kui %{count}"
142
    less_than_or_equal_to: "peab olema võrdne või väiksem kui %{count}"
143 144 145 146 147
    odd: "peab olema paaritu arv"
    even: "peab olema paarisarv"
    greater_than_start_date: "peab olema suurem kui alguskuupäev"
    not_same_project: "ei kuulu sama projekti juurde"
    circular_dependency: "See suhe looks vastastikuse sõltuvuse"
148
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Teemat ei saa sidustada tema enda alamteemaga"
149
    earlier_than_minimum_start_date: "Tähtpäev ei saa olla varasem kui %{date} eelnevate teemade tähtpäevade tõttu"
150
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
151
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
152

153
 actionview_instancetag_blank_option: "Palun vali"
154

155 156 157 158
 general_text_No: "Ei"
 general_text_Yes: "Jah"
 general_text_no: "ei"
 general_text_yes: "jah"
159
 general_lang_name: "Estonian (Eesti)"
160
 general_csv_separator: ","
161 162
 general_csv_decimal_separator: "."
 general_csv_encoding: ISO-8859-13
163
 general_pdf_fontname: freesans
164
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
165
 general_first_day_of_week: "1"
166

167
 notice_account_updated: "Konto uuendamine õnnestus."
168
 notice_account_invalid_credentials: "Sobimatu kasutajanimi või parool"
169 170 171
 notice_account_password_updated: "Parooli uuendamine õnnestus."
 notice_account_wrong_password: "Vale parool"
 notice_account_register_done: "Konto loomine õnnestus. Konto aktiveerimiseks vajuta vastaval lingil Sulle saadetud e-kirjas."
172
 notice_account_unknown_email: "Tundmatu kasutaja."
173 174 175
 notice_can_t_change_password: "See konto kasutab välist autentimisallikat. Siin ei saa selle konto parooli vahetada."
 notice_account_lost_email_sent: "Sulle saadeti e-kiri parooli vahetamise juhistega."
 notice_account_activated: "Su konto on aktiveeritud. Saad nüüd sisse logida."
176 177 178 179
 notice_successful_create: "Loomine õnnestus."
 notice_successful_update: "Uuendamine õnnestus."
 notice_successful_delete: "Kustutamine õnnestus."
 notice_successful_connection: "Ühenduse loomine õnnestus."
180 181 182 183 184 185
 notice_file_not_found: "Sellist lehte ei leitud."
 notice_locking_conflict: "Teine kasutaja uuendas vahepeal neid andmeid."
 notice_not_authorized: "Sul ei ole sellele lehele ligipääsuks õigusi."
 notice_not_authorized_archived_project: "See projekt on arhiveeritud."
 notice_email_sent: "%{value}-le saadeti kiri"
 notice_email_error: "Kirja saatmisel tekkis viga (%{value})"
186
 notice_feeds_access_key_reseted: "Sinu Atom juurdepääsuvõti nulliti."
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 notice_api_access_key_reseted: "Sinu API juurdepääsuvõti nulliti."
 notice_failed_to_save_issues: "%{count} teemat %{total}-st ei õnnestunud salvestada: %{ids}."
 notice_failed_to_save_time_entries: "%{count} ajakulu kannet %{total}-st ei õnnestunud salvestada: %{ids}."
 notice_failed_to_save_members: "Liiget/liikmeid ei õnnestunud salvestada: %{errors}."
 notice_no_issue_selected: "Ühtegi teemat ei ole valitud! Palun vali teema(d), mida soovid muuta."
 notice_account_pending: "Sinu konto on loodud ja ootab nüüd administraatori kinnitust."
 notice_default_data_loaded: "Algseadistuste laadimine õnnestus."
 notice_unable_delete_version: "Versiooni kustutamine ei õnnestunud."
 notice_unable_delete_time_entry: "Ajakulu kande kustutamine ei õnnestunud."
 notice_issue_done_ratios_updated: "Teema edenemise astmed on uuendatud."
 notice_gantt_chart_truncated: "Diagrammi kärbiti kuna ületati kuvatavate objektide suurim hulk (%{max})"
 notice_issue_successful_create: "Teema %{id} loodud."
 notice_issue_update_conflict: "Teine kasutaja uuendas seda teemat Sinuga samaaegselt."
 notice_account_deleted: "Sinu konto on lõplikult kustutatud."
201

202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
 error_can_t_load_default_data: "Algseadistusi ei saanud laadida: %{value}"
 error_scm_not_found: "Seda sissekannet hoidlast ei leitud."
 error_scm_command_failed: "Hoidla poole pöördumisel tekkis viga: %{value}"
 error_scm_annotate: "Sissekannet ei eksisteeri või ei saa annoteerida."
 error_scm_annotate_big_text_file: "Sissekannet ei saa annoteerida, kuna see on liiga pikk."
 error_issue_not_found_in_project: "Teemat ei leitud või see ei kuulu siia projekti"
 error_no_tracker_in_project: "Selle projektiga ei ole seostatud ühtegi valdkonda. Palun vaata üle projekti seaded."
 error_no_default_issue_status: 'Teema algolek on määramata. Palun vaata asetused üle ("Seadistused -> Olekud").'
 error_can_not_delete_custom_field: "Omaloodud välja kustutamine ei õnnestunud"
 error_can_not_delete_tracker: "See valdkond on mõnes teemas kasutusel ja seda ei saa kustutada."
 error_can_not_remove_role: "See roll on mõnes projektis kasutusel ja seda ei saa kustutada."
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: "Suletud versiooni juurde kuulunud teemat ei saa taasavada"
 error_can_not_archive_project: "Seda projekti ei saa arhiveerida"
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Teema edenemise astmed jäid uuendamata."
 error_workflow_copy_source: "Palun vali algne valdkond või roll"
 error_workflow_copy_target: "Palun vali sihtvaldkon(na)d või -roll(id)"
 error_unable_delete_issue_status: "Oleku kustutamine ei õnnestunud"
 error_unable_to_connect: "Ühenduse loomine ei õnnestunud (%{value})"
220
 error_attachment_too_big: "Faili ei saa üles laadida, sest see on lubatust (%{max_size}) mahukam"
221
 warning_attachments_not_saved: "%{count} faili salvestamine ei õnnestunud."
222

223
 mail_subject_lost_password: "Sinu %{value} parool"
224
 mail_body_lost_password: "Parooli vahetamiseks vajuta järgmisele lingile:"
225
 mail_subject_register: "Sinu %{value} konto aktiveerimine"
226
 mail_body_register: "Konto aktiveerimiseks vajuta järgmisele lingile:"
227 228 229 230
 mail_body_account_information_external: "Sisse logimiseks saad kasutada oma %{value} kontot."
 mail_body_account_information: "Sinu konto teave"
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} konto aktiveerimise nõue"
 mail_body_account_activation_request: "Registreerus uus kasutaja (%{value}). Konto avamine ootab Sinu kinnitust:"
231 232 233 234
 mail_subject_reminder: "%{count} teema tähtpäev jõuab kätte järgmise %{days} päeva jooksul"
 mail_body_reminder: "%{count} Sulle määratud teema tähtpäev jõuab kätte järgmise %{days} päeva jooksul:"
 mail_subject_wiki_content_added: "Lisati vikileht '%{id}'"
 mail_body_wiki_content_added: "Vikileht '%{id}' lisati %{author} poolt."
235
 mail_subject_wiki_content_updated: "Uuendati '%{id}' vikilehte"
236
 mail_body_wiki_content_updated: "Vikilehte '%{id}' uuendati %{author} poolt."
237 238


239 240 241 242 243 244 245 246
 field_name: "Nimi"
 field_description: "Kirjeldus"
 field_summary: "Kokkuvõte"
 field_is_required: "Kohustuslik"
 field_firstname: "Eesnimi"
 field_lastname: "Perekonnanimi"
 field_mail: "E-post"
 field_filename: "Fail"
247
 field_filesize: "Maht"
248
 field_downloads: "Allalaadimist"
249 250 251
 field_author: "Autor"
 field_created_on: "Loodud"
 field_updated_on: "Uuendatud"
252 253
 field_field_format: "Tüüp"
 field_is_for_all: "Kõigile projektidele"
254
 field_possible_values: "Võimalikud väärtused"
255 256 257
 field_regexp: "Regulaaravaldis"
 field_min_length: "Vähim maht"
 field_max_length: "Suurim naht"
258 259 260 261
 field_value: "Väärtus"
 field_category: "Kategooria"
 field_title: "Pealkiri"
 field_project: "Projekt"
262
 field_issue: "Teema"
263
 field_status: "Olek"
264 265 266 267
 field_notes: "Märkused"
 field_is_closed: "Sulgeb teema"
 field_is_default: "Algolek"
 field_tracker: "Valdkond"
268 269
 field_subject: "Teema"
 field_due_date: "Tähtaeg"
270
 field_assigned_to: "Tegeleja"
271 272 273
 field_priority: "Prioriteet"
 field_fixed_version: "Sihtversioon"
 field_user: "Kasutaja"
274
 field_principal: "Vastutav isik"
275 276 277
 field_role: "Roll"
 field_homepage: "Koduleht"
 field_is_public: "Avalik"
278 279 280 281 282
 field_parent: "Emaprojekt"
 field_is_in_roadmap: "Teemad on teekaardil näha"
 field_login: "Kasutajanimi"
 field_mail_notification: "Teated e-kirjaga"
 field_admin: "Admin"
283 284
 field_last_login_on: "Viimane ühendus"
 field_language: "Keel"
285 286 287
 field_effective_date: "Tähtaeg"
 field_password: "Parool"
 field_new_password: "Uus parool"
288 289 290
 field_password_confirmation: "Kinnitus"
 field_version: "Versioon"
 field_type: "Tüüp"
291
 field_host: "Server"
292 293 294
 field_port: "Port"
 field_account: "Konto"
 field_base_dn: "Baas DN"
295
 field_attr_login: "Kasutajanime atribuut"
296 297 298
 field_attr_firstname: "Eesnime atribuut"
 field_attr_lastname: "Perekonnanime atribuut"
 field_attr_mail: "E-posti atribuut"
299
 field_onthefly: "Kasutaja automaatne loomine"
300
 field_start_date: "Alguskuupäev"
301 302 303
 field_done_ratio: "% tehtud"
 field_auth_source: "Autentimise viis"
 field_hide_mail: "Peida e-posti aadress"
304 305
 field_comments: "Kommentaar"
 field_url: "URL"
306
 field_start_page: "Esileht"
307 308 309 310
 field_subproject: "Alamprojekt"
 field_hours: "tundi"
 field_activity: "Tegevus"
 field_spent_on: "Kuupäev"
311
 field_identifier: "Tunnus"
312
 field_is_filter: "Kasutatav filtrina"
313
 field_issue_to: "Seotud teema"
314
 field_delay: "Viivitus"
315 316 317
 field_assignable: "Saab määrata teemadega tegelema"
 field_redirect_existing_links: "Suuna olemasolevad lingid ringi"
 field_estimated_hours: "Eeldatav ajakulu"
318
 field_column_names: "Veerud"
319 320
 field_time_entries: "Ajakulu"
 field_time_zone: "Ajatsoon"
321
 field_searchable: "Otsitav"
322 323 324
 field_default_value: "Vaikimisi"
 field_comments_sorting: "Kommentaaride järjestus"
 field_parent_title: "Pärineb lehest"
325
 field_editable: "Muudetav"
326
 field_watcher: "Jälgija"
327 328
 field_identity_url: "OpenID URL"
 field_content: "Sisu"
329
 field_group_by: "Rühmita tulemus"
330 331
 field_sharing: "Teemade jagamine"
 field_parent_issue: "Pärineb teemast"
332
 field_member_of_group: "Tegeleja rühm"
333
 field_assigned_to_role: "Tegeleja roll"
334 335
 field_text: "Tekstiväli"
 field_visible: "Nähtav"
336 337
 field_warn_on_leaving_unsaved: "Hoiata salvestamata sisuga lehtedelt lahkumisel"
 field_issues_visibility: "See roll näeb"
338
 field_is_private: "Privaatne"
339 340 341
 field_commit_logs_encoding: "Sissekannete kodeering"
 field_scm_path_encoding: "Teeraja märkide kodeering"
 field_path_to_repository: "Hoidla teerada"
342 343 344
 field_root_directory: "Juurkataloog"
 field_cvsroot: "CVSROOT"
 field_cvs_module: "Moodul"
345 346
 field_repository_is_default: "Peamine hoidla"
 field_multiple: "Korraga mitu väärtust"
347
 field_auth_source_ldap_filter: "LDAP filter"
348

349
 setting_app_title: "Veebilehe pealkiri"
350
 setting_welcome_text: "Tervitustekst"
351
 setting_default_language: "Vaikimisi keel"
352
 setting_login_required: "Autentimine on kohustuslik"
353
 setting_self_registration: "Omaloodud konto aktiveerimine"
354
 setting_attachment_max_size: "Manuse suurim maht"
355 356 357 358 359 360 361 362
 setting_issues_export_limit: "Teemade ekspordi limiit"
 setting_mail_from: "Saatja e-posti aadress"
 setting_bcc_recipients: "Saajaid ei näidata (lähevad BCC reale)"
 setting_plain_text_mail: "E-kiri tavalise tekstina (ilma HTML-ta)"
 setting_host_name: "Serveri nimi ja teerada"
 setting_text_formatting: "Vormindamise abi"
 setting_wiki_compression: "Viki ajaloo pakkimine"
 setting_feeds_limit: "Atom voogude suurim objektide arv"
363
 setting_default_projects_public: "Uued projektid on vaikimisi avalikud"
364 365 366 367
 setting_autofetch_changesets: "Lae uuendused automaatselt"
 setting_sys_api_enabled: "Hoidlate haldamine veebiteenuse kaudu"
 setting_commit_ref_keywords: "Viitade võtmesõnad"
 setting_commit_fix_keywords: "Paranduste võtmesõnad"
368
 setting_autologin: "Automaatne sisselogimine"
369
 setting_date_format: "Kuupäeva formaat"
370 371 372 373
 setting_time_format: "Ajaformaat"
 setting_cross_project_issue_relations: "Luba siduda eri projektide teemasid"
 setting_issue_list_default_columns: "Teemade nimekirja vaikimisi veerud"
 setting_repositories_encodings: "Manuste ja hoidlate kodeering"
374 375 376
 setting_emails_header: "E-kirja päis"
 setting_emails_footer: "E-kirja jalus"
 setting_protocol: "Protokoll"
377 378 379 380 381 382 383 384 385
 setting_per_page_options: "Objekte lehe kohta variandid"
 setting_user_format: "Kasutaja nime esitamise vorm"
 setting_activity_days_default: "Projektide ajalugu näidatakse"
 setting_display_subprojects_issues: "Näita projektis vaikimisi ka alamprojektide teemasid"
 setting_enabled_scm: "Kasutatavad lähtekoodi haldusvahendid"
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Kärbi e-kirja lõpp peale sellist rida"
 setting_mail_handler_api_enabled: "E-kirjade vastuvõtt veebiteenuse kaudu"
 setting_mail_handler_api_key: "Veebiteenuse API võti"
 setting_sequential_project_identifiers: "Genereeri järjestikused projektitunnused"
386
 setting_gravatar_enabled: "Kasuta Gravatari kasutajaikoone"
387 388
 setting_gravatar_default: "Vaikimisi kasutatav ikoon"
 setting_diff_max_lines_displayed: "Enim korraga näidatavaid erinevusi"
389
 setting_file_max_size_displayed: "Kuvatava tekstifaili suurim maht"
390 391
 setting_repository_log_display_limit: "Enim ajaloos näidatavaid sissekandeid"
 setting_openid: "Luba OpenID-ga registreerimine ja sisselogimine"
392
 setting_password_min_length: "Lühim lubatud parooli pikkus"
393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405
 setting_new_project_user_role_id: "Projekti looja roll oma projektis"
 setting_default_projects_modules: "Vaikimisi moodulid uutes projektides"
 setting_issue_done_ratio: "Määra teema edenemise aste"
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "kasutades vastavat välja"
 setting_issue_done_ratio_issue_status: "kasutades teema olekut"
 setting_start_of_week: "Nädala alguspäev"
 setting_rest_api_enabled: "Luba REST API kasutamine"
 setting_cache_formatted_text: "Puhverda vormindatud teksti"
 setting_default_notification_option: "Vaikimisi teavitatakse"
 setting_commit_logtime_enabled: "Luba ajakulu sisestamine"
 setting_commit_logtime_activity_id: "Tegevus kulunud ajal"
 setting_gantt_items_limit: "Gantti diagrammi objektide suurim hulk"
 setting_issue_group_assignment: "Luba teemade andmine gruppidele"
406
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: "Uute teemade alguskuupäevaks on teema loomise päev"
407 408
 setting_commit_cross_project_ref: "Luba viiteid ja parandusi ka kõigi teiste projektide teemadele"
 setting_unsubscribe: "Luba kasutajal oma konto kustutada"
409

410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
 permission_add_project: "Projekte luua"
 permission_add_subprojects: "Alamprojekte luua"
 permission_edit_project: "Projekte muuta"
 permission_select_project_modules: "Projektimooduleid valida"
 permission_manage_members: "Liikmeid hallata"
 permission_manage_project_activities: "Projekti tegevusi hallata"
 permission_manage_versions: "Versioone hallata"
 permission_manage_categories: "Kategooriaid hallata"
 permission_view_issues: "Teemasid näha"
 permission_add_issues: "Teemasid lisada"
 permission_edit_issues: "Teemasid uuendada"
 permission_manage_issue_relations: "Teemade seoseid hallata"
 permission_set_issues_private: "Teemasid avalikeks või privaatseiks seada"
 permission_set_own_issues_private: "Omi teemasid avalikeks või privaatseiks seada"
 permission_add_issue_notes: "Märkusi lisada"
 permission_edit_issue_notes: "Märkusi muuta"
 permission_edit_own_issue_notes: "Omi märkusi muuta"
 permission_delete_issues: "Teemasid kustutada"
 permission_manage_public_queries: "Avalikke päringuid hallata"
 permission_save_queries: "Päringuid salvestada"
 permission_view_gantt: "Gantti diagramme näha"
 permission_view_calendar: "Kalendrit näha"
 permission_view_issue_watchers: "Jälgijate nimekirja näha"
 permission_add_issue_watchers: "Jälgijaid lisada"
 permission_delete_issue_watchers: "Jälgijaid kustutada"
 permission_log_time: "Ajakulu sisestada"
 permission_view_time_entries: "Ajakulu näha"
 permission_edit_time_entries: "Ajakulu kandeid muuta"
 permission_edit_own_time_entries: "Omi ajakulu kandeid muuta"
 permission_manage_news: "Uudiseid hallata"
 permission_comment_news: "Uudiseid kommenteerida"
 permission_view_documents: "Dokumente näha"
 permission_manage_files: "Faile hallata"
 permission_view_files: "Faile näha"
 permission_manage_wiki: "Vikit hallata"
 permission_rename_wiki_pages: "Vikilehti ümber nimetada"
 permission_delete_wiki_pages: "Vikilehti kustutada"
 permission_view_wiki_pages: "Vikit näha"
 permission_view_wiki_edits: "Viki ajalugu näha"
 permission_edit_wiki_pages: "Vikilehti muuta"
450
 permission_delete_wiki_pages_attachments: "Vikilehe manuseid kustutada"
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465
 permission_protect_wiki_pages: "Vikilehti kaitsta"
 permission_manage_repository: "Hoidlaid hallata"
 permission_browse_repository: "Hoidlaid sirvida"
 permission_view_changesets: "Sissekandeid näha"
 permission_commit_access: "Sissekandeid teha"
 permission_manage_boards: "Foorumeid hallata"
 permission_view_messages: "Postitusi näha"
 permission_add_messages: "Postitusi lisada"
 permission_edit_messages: "Postitusi muuta"
 permission_edit_own_messages: "Omi postitusi muuta"
 permission_delete_messages: "Postitusi kustutada"
 permission_delete_own_messages: "Omi postitusi kustutada"
 permission_export_wiki_pages: "Vikilehti eksportida"
 permission_manage_subtasks: "Alamteemasid hallata"
 permission_manage_related_issues: "Seotud teemasid hallata"
466

467 468
 project_module_issue_tracking: "Teemade jälgimine"
 project_module_time_tracking: "Ajakulu arvestus"
469 470 471
 project_module_news: "Uudised"
 project_module_documents: "Dokumendid"
 project_module_files: "Failid"
472 473
 project_module_wiki: "Viki"
 project_module_repository: "Hoidlad"
474 475 476
 project_module_boards: "Foorumid"
 project_module_calendar: "Kalender"
 project_module_gantt: "Gantt"
477

478 479 480 481 482 483 484 485
 label_user: "Kasutaja"
 label_user_plural: "Kasutajad"
 label_user_new: "Uus kasutaja"
 label_user_anonymous: "Anonüümne"
 label_project: "Projekt"
 label_project_new: "Uus projekt"
 label_project_plural: "Projektid"
 label_x_projects:
486
  zero: "pole projekte"
487 488 489 490
  one:  "1 projekt"
  other: "%{count} projekti"
 label_project_all: "Kõik projektid"
 label_project_latest: "Viimased projektid"
491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
 label_issue: "Teema"
 label_issue_new: "Uus teema"
 label_issue_plural: "Teemad"
 label_issue_view_all: "Teemade nimekiri"
 label_issues_by: "Teemad %{value} järgi"
 label_issue_added: "Teema lisatud"
 label_issue_updated: "Teema uuendatud"
 label_issue_note_added: "Märkus lisatud"
 label_issue_status_updated: "Olek uuendatud"
 label_issue_priority_updated: "Prioriteet uuendatud"
501 502 503
 label_document: "Dokument"
 label_document_new: "Uus dokument"
 label_document_plural: "Dokumendid"
504
 label_document_added: "Dokument lisatud"
505 506 507
 label_role: "Roll"
 label_role_plural: "Rollid"
 label_role_new: "Uus roll"
508
 label_role_and_permissions: "Rollid ja õigused"
509 510
 label_role_anonymous: "Registreerimata kasutaja"
 label_role_non_member: "Projekti kaasamata kasutaja"
511 512 513
 label_member: "Liige"
 label_member_new: "Uus liige"
 label_member_plural: "Liikmed"
514 515 516 517 518 519
 label_tracker: "Valdkond"
 label_tracker_plural: "Valdkonnad"
 label_tracker_new: "Uus valdkond"
 label_workflow: "Töövood"
 label_issue_status: "Olek"
 label_issue_status_plural: "Olekud"
520
 label_issue_status_new: "Uus olek"
521 522
 label_issue_category: "Kategooria"
 label_issue_category_plural: "Kategooriad"
523
 label_issue_category_new: "Uus kategooria"
524 525 526 527
 label_custom_field: "Omaloodud väli"
 label_custom_field_plural: "Omaloodud väljad"
 label_custom_field_new: "Uus väli"
 label_enumerations: "Loetelud"
528
 label_enumeration_new: "Lisa"
529 530
 label_information: "Teave"
 label_information_plural: "Teave"
531 532 533 534
 label_please_login: "Palun logi sisse"
 label_register: "Registreeru"
 label_login_with_open_id_option: "või logi sisse OpenID-ga"
 label_password_lost: "Kui parool on ununud..."
535
 label_home: "Kodu"
536 537 538
 label_my_page: "Minu leht"
 label_my_account: "Minu konto"
 label_my_projects: "Minu projektid"
539
 label_administration: "Seadistused"
540 541 542
 label_login: "Logi sisse"
 label_logout: "Logi välja"
 label_help: "Abi"
543 544
 label_reported_issues: "Minu poolt lisatud teemad"
 label_assigned_to_me_issues: "Minu teha olevad teemad"
545
 label_last_login: "Viimane ühendus"
546 547 548 549
 label_registered_on: "Registreeritud"
 label_activity: "Ajalugu"
 label_overall_activity: "Üldine tegevuste ajalugu"
 label_user_activity: "%{value} tegevuste ajalugu"
550
 label_new: "Uus"
551
 label_logged_as: "Sisse logitud kasutajana"
552 553
 label_environment: "Keskkond"
 label_authentication: "Autentimine"
554 555 556
 label_auth_source: "Autentimisallikas"
 label_auth_source_new: "Uus autentimisallikas"
 label_auth_source_plural: "Autentimisallikad"
557 558 559
 label_subproject_plural: "Alamprojektid"
 label_subproject_new: "Uus alamprojekt"
 label_and_its_subprojects: "%{value} ja selle alamprojektid"
560 561
 label_min_max_length: "Min.-maks. pikkus"
 label_list: "Nimekiri"
562 563 564
 label_date: "Kuupäev"
 label_integer: "Täisarv"
 label_float: "Ujukomaarv"
565
 label_boolean: "Tõeväärtus"
566 567 568 569
 label_string: "Tekst"
 label_text: "Pikk tekst"
 label_attribute: "Atribuut"
 label_attribute_plural: "Atribuudid"
570
 label_no_data: "Pole"
571 572 573 574 575 576
 label_change_status: "Muuda olekut"
 label_history: "Ajalugu"
 label_attachment: "Fail"
 label_attachment_new: "Uus fail"
 label_attachment_delete: "Kustuta fail"
 label_attachment_plural: "Failid"
577
 label_file_added: "Fail lisatud"
578 579 580
 label_report: "Aruanne"
 label_report_plural: "Aruanded"
 label_news: "Uudised"
581
 label_news_new: "Lisa uudis"
582 583
 label_news_plural: "Uudised"
 label_news_latest: "Viimased uudised"
584 585 586 587
 label_news_view_all: "Kõik uudised"
 label_news_added: "Uudis lisatud"
 label_news_comment_added: "Kommentaar uudisele lisatud"
 label_settings: "Seaded"
588 589 590 591
 label_overview: "Ülevaade"
 label_version: "Versioon"
 label_version_new: "Uus versioon"
 label_version_plural: "Versioonid"
592
 label_close_versions: "Sulge lõpetatud versioonid"
593
 label_confirmation: "Kinnitus"
594
 label_export_to: "Saadaval ka formaadis"
595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608
 label_read: "Loe..."
 label_public_projects: "Avalikud projektid"
 label_open_issues: "avatud"
 label_open_issues_plural: "avatud"
 label_closed_issues: "suletud"
 label_closed_issues_plural: "suletud"
 label_x_open_issues_abbr:
  zero: "0 avatud"
  one:  "1 avatud"
  other: "%{count} avatud"
 label_x_closed_issues_abbr:
  zero: "0 suletud"
  one:  "1 suletud"
  other: "%{count} suletud"
609 610 611 612
 label_x_issues:
  zero: "0 teemat"
  one:  "1 teema"
  other: "%{count} teemat"
613
 label_total: "Kokku"
614 615 616
 label_permissions: "Õigused"
 label_current_status: "Praegune olek"
 label_new_statuses_allowed: "Uued lubatud olekud"
617
 label_all: "kõik"
618 619
 label_none: "pole"
 label_nobody: "eikeegi"
620 621
 label_next: "Järgmine"
 label_previous: "Eelmine"
622
 label_used_by: "Kasutab"
623 624 625
 label_details: "Üksikasjad"
 label_add_note: "Lisa märkus"
 label_calendar: "Kalender"
626
 label_months_from: "kuu kaugusel"
627 628
 label_gantt: "Gantt"
 label_internal: "Sisemine"
629 630
 label_last_changes: "viimased %{count} muudatust"
 label_change_view_all: "Kõik muudatused"
631 632 633
 label_comment: "Kommentaar"
 label_comment_plural: "Kommentaarid"
 label_x_comments:
634
  zero: "kommentaare pole"
635 636 637 638
  one: "1 kommentaar"
  other: "%{count} kommentaari"
 label_comment_add: "Lisa kommentaar"
 label_comment_added: "Kommentaar lisatud"
639 640 641
 label_comment_delete: "Kustuta kommentaar"
 label_query: "Omaloodud päring"
 label_query_plural: "Omaloodud päringud"
642
 label_query_new: "Uus päring"
643
 label_my_queries: "Mu omaloodud päringud"
644 645 646 647
 label_filter_add: "Lisa filter"
 label_filter_plural: "Filtrid"
 label_equals: "on"
 label_not_equals: "ei ole"
648 649 650 651 652 653
 label_in_less_than: "on väiksem kui"
 label_in_more_than: "on suurem kui"
 label_greater_or_equal: "suurem-võrdne"
 label_less_or_equal: "väiksem-võrdne"
 label_between: "vahemikus"
 label_in: "sisaldub hulgas"
654 655
 label_today: "täna"
 label_yesterday: "eile"
656 657 658 659 660 661 662 663 664 665
 label_this_week: "sel nädalal"
 label_last_week: "eelmisel nädalal"
 label_last_n_days: "viimase %{count} päeva jooksul"
 label_this_month: "sel kuul"
 label_last_month: "eelmisel kuul"
 label_this_year: "sel aastal"
 label_date_range: "Kuupäevavahemik"
 label_less_than_ago: "uuem kui"
 label_more_than_ago: "vanem kui"
 label_ago: "vanus"
666 667 668 669
 label_contains: "sisaldab"
 label_not_contains: "ei sisalda"
 label_day_plural: "päeva"
 label_repository: "Hoidla"
670
 label_repository_new: "Uus hoidla"
671 672 673
 label_repository_plural: "Hoidlad"
 label_browse: "Sirvi"
 label_branch: "Haru"
674 675 676 677 678
 label_tag: "Sildiga"
 label_revision: "Sissekanne"
 label_revision_plural: "Sissekanded"
 label_revision_id: "Sissekande kood %{value}"
 label_associated_revisions: "Seotud sissekanded"
679 680 681 682 683
 label_added: "lisatud"
 label_modified: "muudetud"
 label_copied: "kopeeritud"
 label_renamed: "ümber nimetatud"
 label_deleted: "kustutatud"
684 685 686 687
 label_latest_revision: "Viimane sissekanne"
 label_latest_revision_plural: "Viimased sissekanded"
 label_view_revisions: "Haru ajalugu"
 label_view_all_revisions: "Kogu ajalugu"
688
 label_max_size: "Suurim maht"
689 690 691 692 693 694 695 696
 label_sort_highest: "Nihuta esimeseks"
 label_sort_higher: "Nihuta üles"
 label_sort_lower: "Nihuta alla"
 label_sort_lowest: "Nihuta viimaseks"
 label_roadmap: "Teekaart"
 label_roadmap_due_in: "Tähtaeg %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} hiljaks jäänud"
 label_roadmap_no_issues: "Selles versioonis ei ole teemasid"
697 698 699
 label_search: "Otsi"
 label_result_plural: "Tulemused"
 label_all_words: "Kõik sõnad"
700 701 702 703 704 705 706
 label_wiki: "Viki"
 label_wiki_edit: "Viki muutmine"
 label_wiki_edit_plural: "Viki muutmised"
 label_wiki_page: "Vikileht"
 label_wiki_page_plural: "Vikilehed"
 label_index_by_title: "Järjesta pealkirja järgi"
 label_index_by_date: "Järjesta kuupäeva järgi"
707 708
 label_current_version: "Praegune versioon"
 label_preview: "Eelvaade"
709 710 711
 label_feed_plural: "Vood"
 label_changes_details: "Kõigi muudatuste üksikasjad"
 label_issue_tracking: "Teemade jälgimine"
712
 label_spent_time: "Kulutatud aeg"
713
 label_overall_spent_time: "Kokku kulutatud aeg"
714 715
 label_f_hour: "%{value} tund"
 label_f_hour_plural: "%{value} tundi"
716 717
 label_time_tracking: "Ajakulu arvestus"
 label_change_plural: "Muudatused"
718
 label_statistics: "Statistika"
719 720 721
 label_commits_per_month: "Sissekandeid kuu kohta"
 label_commits_per_author: "Sissekandeid autori kohta"
 label_diff: "erinevused"
722
 label_view_diff: "Vaata erinevusi"
723
 label_diff_inline: "teksti sees"
724
 label_diff_side_by_side: "kõrvuti"
725 726 727 728 729 730 731 732 733 734
 label_options: "Valikud"
 label_copy_workflow_from: "Kopeeri see töövoog"
 label_permissions_report: "Õiguste aruanne"
 label_watched_issues: "Jälgitud teemad"
 label_related_issues: "Seotud teemad"
 label_applied_status: "Kehtestatud olek"
 label_loading: "Laadimas..."
 label_relation_new: "Uus seos"
 label_relation_delete: "Kustuta seos"
 label_relates_to: "seostub"
735
 label_duplicates: "duplitseerib"
736
 label_duplicated_by: "duplitseerijaks"
737
 label_blocks: "blokeerib"
738
 label_blocked_by: "blokeerijaks"
739 740
 label_precedes: "eelneb"
 label_follows: "järgneb"
741 742 743
 label_stay_logged_in: "Püsi sisselogituna"
 label_disabled: "pole võimalik"
 label_show_completed_versions: "Näita lõpetatud versioone"
744 745 746 747 748
 label_me: "mina"
 label_board: "Foorum"
 label_board_new: "Uus foorum"
 label_board_plural: "Foorumid"
 label_board_locked: "Lukus"
749
 label_board_sticky: "Püsiteema"
750
 label_topic_plural: "Teemad"
751 752 753 754
 label_message_plural: "Postitused"
 label_message_last: "Viimane postitus"
 label_message_new: "Uus postitus"
 label_message_posted: "Postitus lisatud"
755
 label_reply_plural: "Vastused"
756
 label_send_information: "Saada teave konto kasutajale"
757 758 759 760 761
 label_year: "Aasta"
 label_month: "Kuu"
 label_week: "Nädal"
 label_date_from: "Alates"
 label_date_to: "Kuni"
762
 label_language_based: "Kasutaja keele põhjal"
763 764
 label_sort_by: "Sorteeri %{value} järgi"
 label_send_test_email: "Saada kontrollkiri"
765 766 767
 label_feeds_access_key: "Atom juurdepääsuvõti"
 label_missing_feeds_access_key: "Atom juurdepääsuvõti on puudu"
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom juurdepääsuvõti loodi %{value} tagasi"
768
 label_module_plural: "Moodulid"
769 770 771 772
 label_added_time_by: "Lisatud %{author} poolt %{age} tagasi"
 label_updated_time_by: "Uuendatud %{author} poolt %{age} tagasi"
 label_updated_time: "Uuendatud %{value} tagasi"
 label_jump_to_a_project: "Ava projekt..."
773
 label_file_plural: "Failid"
774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790
 label_changeset_plural: "Muudatused"
 label_default_columns: "Vaikimisi veerud"
 label_no_change_option: "(Ei muutu)"
 label_bulk_edit_selected_issues: "Muuda valitud teemasid korraga"
 label_bulk_edit_selected_time_entries: "Muuda valitud ajakandeid korraga"
 label_theme: "Visuaalne teema"
 label_default: "Tavaline"
 label_search_titles_only: "Ainult pealkirjadest"
 label_user_mail_option_all: "Kõigist tegevustest kõigis mu projektides"
 label_user_mail_option_selected: "Kõigist tegevustest ainult valitud projektides..."
 label_user_mail_option_none: "Teavitusi ei saadeta"
 label_user_mail_option_only_my_events: "Ainult mu jälgitavatest või minuga seotud tegevustest"
 label_user_mail_no_self_notified: "Ära teavita mind mu enda tehtud muudatustest"
 label_registration_activation_by_email: "e-kirjaga"
 label_registration_manual_activation: "käsitsi"
 label_registration_automatic_activation: "automaatselt"
 label_display_per_page: "Lehe kohta: %{value}"
791 792 793
 label_age: "Vanus"
 label_change_properties: "Muuda omadusi"
 label_general: "Üldine"
794 795
 label_scm: "Lähtekoodi haldusvahend"
 label_plugins: "Lisamoodulid"
796 797
 label_ldap_authentication: "LDAP autentimine"
 label_downloads_abbr: "A/L"
798
 label_optional_description: "Teave"
799 800
 label_add_another_file: "Lisa veel üks fail"
 label_preferences: "Eelistused"
801 802
 label_chronological_order: "kronoloogiline"
 label_reverse_chronological_order: "tagurpidi kronoloogiline"
803 804
 label_incoming_emails: "Sissetulevad e-kirjad"
 label_generate_key: "Genereeri võti"
805
 label_issue_watchers: "Jälgijad"
806
 label_example: "Näide"
807
 label_display: "Kujundus"
808
 label_sort: "Sorteeri"
809
 label_ascending: "Kasvavalt"
810 811
 label_descending: "Kahanevalt"
 label_date_from_to: "Alates %{start} kuni %{end}"
812 813
 label_wiki_content_added: "Vikileht lisatud"
 label_wiki_content_updated: "Vikileht uuendatud"
814 815 816
 label_group: "Rühm"
 label_group_plural: "Rühmad"
 label_group_new: "Uus rühm"
817 818 819 820 821 822 823
 label_time_entry_plural: "Kulutatud aeg"
 label_version_sharing_none: "ei toimu"
 label_version_sharing_descendants: "alamprojektidega"
 label_version_sharing_hierarchy: "projektihierarhiaga"
 label_version_sharing_tree: "projektipuuga"
 label_version_sharing_system: "kõigi projektidega"
 label_update_issue_done_ratios: "Uuenda edenemise astmeid"
824
 label_copy_source: "Allikas"
825 826 827
 label_copy_target: "Sihtkoht"
 label_copy_same_as_target: "Sama mis sihtkoht"
 label_display_used_statuses_only: "Näita ainult selles valdkonnas kasutusel olekuid"
828 829
 label_api_access_key: "API juurdepääsuvõti"
 label_missing_api_access_key: "API juurdepääsuvõti on puudu"
830
 label_api_access_key_created_on: "API juurdepääsuvõti loodi %{value} tagasi"
831
 label_profile: "Profiil"
832 833
 label_subtask_plural: "Alamteemad"
 label_project_copy_notifications: "Saada projekti kopeerimise kohta teavituskiri"
834
 label_principal_search: "Otsi kasutajat või rühma:"
835
 label_user_search: "Otsi kasutajat:"
836 837
 label_additional_workflow_transitions_for_author: "Luba ka järgmisi üleminekuid, kui kasutaja on teema looja"
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: "Luba ka järgmisi üleminekuid, kui kasutaja on teemaga tegeleja"
838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848
 label_issues_visibility_all: "kõiki teemasid"
 label_issues_visibility_public: "kõiki mitteprivaatseid teemasid"
 label_issues_visibility_own: "enda poolt loodud või enda teha teemasid"
 label_git_report_last_commit: "Viimase sissekande teave otse failinimekirja"
 label_parent_revision: "Eellane"
 label_child_revision: "Järglane"
 label_export_options: "%{export_format} ekspordivalikud"
 label_copy_attachments: "Kopeeri manused"
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
 label_completed_versions: "Lõpetatud versioonid"
 label_search_for_watchers: "Otsi lisamiseks jälgijaid"
849 850

 button_login: "Logi sisse"
851
 button_submit: "Sisesta"
852
 button_save: "Salvesta"
853 854 855 856
 button_check_all: "Märgi kõik"
 button_uncheck_all: "Nulli valik"
 button_collapse_all: "Voldi kõik kokku"
 button_expand_all: "Voldi kõik lahti"
857 858 859
 button_delete: "Kustuta"
 button_create: "Loo"
 button_create_and_continue: "Loo ja jätka"
860
 button_test: "Testi"
861
 button_edit: "Muuda"
862
 button_edit_associated_wikipage: "Muuda seotud vikilehte: %{page_title}"
863 864
 button_add: "Lisa"
 button_change: "Muuda"
865
 button_apply: "Lae"
866 867
 button_clear: "Puhasta"
 button_lock: "Lukusta"
868 869 870
 button_unlock: "Ava lukust"
 button_download: "Lae alla"
 button_list: "Listi"
871
 button_view: "Vaata"
872 873
 button_move: "Tõsta"
 button_move_and_follow: "Tõsta ja järgne"
874
 button_back: "Tagasi"
875
 button_cancel: "Katkesta"
876 877
 button_activate: "Aktiveeri"
 button_sort: "Sorteeri"
878 879 880 881
 button_log_time: "Ajakulu"
 button_rollback: "Rulli tagasi sellesse versiooni"
 button_watch: "Jälgi"
 button_unwatch: "Ära jälgi"
882 883
 button_reply: "Vasta"
 button_archive: "Arhiveeri"
884 885
 button_unarchive: "Arhiivist tagasi"
 button_reset: "Nulli"
886
 button_rename: "Nimeta ümber"
887
 button_change_password: "Vaheta parool"
888 889 890
 button_copy: "Kopeeri"
 button_copy_and_follow: "Kopeeri ja järgne"
 button_annotate: "Annoteeri"
891
 button_update: "Muuda"
892
 button_configure: "Konfigureeri"
893 894
 button_quote: "Tsiteeri"
 button_duplicate: "Duplitseeri"
895
 button_show: "Näita"
896 897 898
 button_edit_section: "Muuda seda sektsiooni"
 button_export: "Ekspordi"
 button_delete_my_account: "Kustuta oma konto"
899 900 901

 status_active: "aktiivne"
 status_registered: "registreeritud"
902
 status_locked: "lukus"
903 904

 version_status_open: "avatud"
905
 version_status_locked: "lukus"
906 907 908 909
 version_status_closed: "suletud"

 field_active: "Aktiivne"

910
 text_select_mail_notifications: "Tegevused, millest e-kirjaga teavitatakse"
911 912 913 914 915 916 917
 text_regexp_info: "nt. ^[A-Z0-9]+$"
 text_min_max_length_info: "0 tähendab, et piiranguid ei ole"
 text_project_destroy_confirmation: "Oled Sa kindel oma soovis see projekt täielikult kustutada?"
 text_subprojects_destroy_warning: "Alamprojekt(id) - %{value} - kustutatakse samuti."
 text_workflow_edit: "Töövoo muutmiseks vali roll ja valdkond"
 text_are_you_sure: "Oled Sa kindel?"
 text_journal_changed: "%{label} muudetud %{old} -> %{new}"
918
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} uuendatud"
919
 text_journal_set_to: "%{label} uus väärtus on %{value}"
920 921
 text_journal_deleted: "%{label} kustutatud (%{old})"
 text_journal_added: "%{label} %{value} lisatud"
922 923
 text_tip_issue_begin_day: "teema avamise päev"
 text_tip_issue_end_day: "teema sulgemise päev"
924
 text_tip_issue_begin_end_day: "teema avati ja suleti samal päeval"
925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951
 text_project_identifier_info: "Lubatud on ainult väikesed tähed (a-z), numbrid ja kriipsud.<br />Peale salvestamist ei saa tunnust enam muuta."
 text_caracters_maximum: "%{count} märki kõige rohkem."
 text_caracters_minimum: "Peab olema vähemalt %{count} märki pikk."
 text_length_between: "Pikkus %{min} kuni %{max} märki."
 text_tracker_no_workflow: "Selle valdkonna jaoks ei ole ühtegi töövoogu kirjeldatud"
 text_unallowed_characters: "Lubamatud märgid"
 text_comma_separated: "Lubatud erinevad väärtused (komaga eraldatult)."
 text_line_separated: "Lubatud erinevad väärtused (igaüks eraldi real)."
 text_issues_ref_in_commit_messages: "Teemadele ja parandustele viitamine sissekannete märkustes"
 text_issue_added: "%{author} lisas uue teema %{id}."
 text_issue_updated: "%{author} uuendas teemat %{id}."
 text_wiki_destroy_confirmation: "Oled Sa kindel oma soovis kustutada see Viki koos kogu sisuga?"
 text_issue_category_destroy_question: "Kustutatavat kategooriat kasutab %{count} teema(t). Mis Sa soovid nendega ette võtta?"
 text_issue_category_destroy_assignments: "Jäta teemadel kategooria määramata"
 text_issue_category_reassign_to: "Määra teemad teise kategooriasse"
 text_user_mail_option: "Valimata projektidest saad teavitusi ainult jälgitavate või Sinuga seotud asjade kohta (nt. Sinu loodud või teha teemad)."
 text_no_configuration_data: "Rollid, valdkonnad, olekud ja töövood ei ole veel seadistatud.\nVäga soovitav on laadida vaikeasetused. Peale laadimist saad neid ise muuta."
 text_load_default_configuration: "Lae vaikeasetused"
 text_status_changed_by_changeset: "Kehtestatakse muudatuses %{value}."
 text_time_logged_by_changeset: "Kehtestatakse muudatuses %{value}."
 text_issues_destroy_confirmation: "Oled Sa kindel oma soovis valitud teema(d) kustutada?"
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "See kustutab samuti %{count} alamteemat."
 text_time_entries_destroy_confirmation: "Oled Sa kindel oma soovis valitud ajakulu kanne/kanded kustutada?"
 text_select_project_modules: "Projektis kasutatavad moodulid"
 text_default_administrator_account_changed: "Algne administraatori konto on muudetud"
 text_file_repository_writable: "Manuste kataloog on kirjutatav"
 text_plugin_assets_writable: "Lisamoodulite abifailide kataloog on kirjutatav"
952
 text_rmagick_available: "RMagick on kasutatav (ei ole kohustuslik)"
953 954 955 956
 text_destroy_time_entries_question: "Kustutatavatele teemadele oli kirja pandud %{hours} tundi. Mis Sa soovid ette võtta?"
 text_destroy_time_entries: "Kustuta need tunnid"
 text_assign_time_entries_to_project: "Vii tunnid üle teise projekti"
 text_reassign_time_entries: "Määra tunnid sellele teemale:"
957
 text_user_wrote: "%{value} kirjutas:"
958 959 960 961 962
 text_enumeration_destroy_question: "Selle väärtusega on seotud %{count} objekt(i)."
 text_enumeration_category_reassign_to: "Seo nad teise väärtuse külge:"
 text_email_delivery_not_configured: "E-kirjade saatmine ei ole seadistatud ja teavitusi ei saadeta.\nKonfigureeri oma SMTP server failis config/configuration.yml ja taaskäivita Redmine."
 text_repository_usernames_mapping: "Seosta Redmine kasutaja hoidlasse sissekannete tegijaga.\nSama nime või e-postiga kasutajad seostatakse automaatselt."
 text_diff_truncated: "... Osa erinevusi jäi välja, sest neid on näitamiseks liiga palju."
963
 text_custom_field_possible_values_info: "Üks rida iga väärtuse jaoks"
964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975
 text_wiki_page_destroy_question: "Sel lehel on %{descendants} järglasleht(e) ja järeltulija(t). Mis Sa soovid ette võtta?"
 text_wiki_page_nullify_children: "Muuda järglaslehed uuteks juurlehtedeks"
 text_wiki_page_destroy_children: "Kustuta järglaslehed ja kõik nende järglased"
 text_wiki_page_reassign_children: "Määra järglaslehed teise lehe külge"
 text_own_membership_delete_confirmation: "Sa võtad endalt ära osa või kõik õigused ega saa edaspidi seda projekti võib-olla enam muuta.\nOled Sa jätkamises kindel?"
 text_zoom_in: "Vaata lähemalt"
 text_zoom_out: "Vaata kaugemalt"
 text_warn_on_leaving_unsaved: "Sel lehel on salvestamata teksti, mis läheb kaduma, kui siit lehelt lahkud."
 text_scm_path_encoding_note: "Vaikimisi UTF-8"
 text_git_repository_note: "Hoidla peab olema paljas (bare) ja kohalik (nt. /gitrepo, c:\\gitrepo)"
 text_mercurial_repository_note: "Hoidla peab olema kohalik (nt. /hgrepo, c:\\hgrepo)"
 text_scm_command: "Hoidla poole pöördumise käsk"
976
 text_scm_command_version: "Versioon"
977 978 979 980 981 982
 text_scm_config: "Hoidlate poole pöördumist saab konfigureerida failis config/configuration.yml. Peale selle muutmist taaskäivita Redmine."
 text_scm_command_not_available: "Hoidla poole pöördumine ebaõnnestus. Palun kontrolli seadistusi."
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: "Kehtesta oma muudatused (kõik märkused jäävad, ent muu võidakse üle kirjutada)"
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: "Lisa oma märkused, aga loobu teistest muudatustest"
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Loobu kõigist muudatustest ja lae %{link} uuesti"
 text_account_destroy_confirmation: "Oled Sa kindel?\nSu konto kustutatakse jäädavalt ja seda pole võimalik taastada."
983 984 985

 default_role_manager: "Haldaja"
 default_role_developer: "Arendaja"
986 987 988 989 990 991
 default_role_reporter: "Edastaja"
 default_tracker_bug: "Veaparandus"
 default_tracker_feature: "Täiendus"
 default_tracker_support: "Klienditugi"
 default_issue_status_new: "Avatud"
 default_issue_status_in_progress: "Töös"
992 993 994
 default_issue_status_resolved: "Lahendatud"
 default_issue_status_feedback: "Tagasiside"
 default_issue_status_closed: "Suletud"
995 996
 default_issue_status_rejected: "Tagasi lükatud"
 default_doc_category_user: "Juhend lõppkasutajale"
997
 default_doc_category_tech: "Tehniline dokumentatsioon"
998
 default_priority_low: "Aega on"
999
 default_priority_normal: "Tavaline"
1000 1001 1002 1003 1004
 default_priority_high: "Pakiline"
 default_priority_urgent: "Täna vaja"
 default_priority_immediate: "Kohe vaja"
 default_activity_design: "Kavandamine"
 default_activity_development: "Arendamine"
1005

1006
 enumeration_issue_priorities: "Teemade prioriteedid"
1007
 enumeration_doc_categories: "Dokumentide kategooriad"
1008 1009
 enumeration_activities: "Tegevused (ajakulu)"
 enumeration_system_activity: "Süsteemi aktiivsus"
1010
 description_filter: "Filter"
1011
 description_search: "Otsinguväli"
1012
 description_choose_project: "Projektid"
1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
 description_project_scope: "Otsingu ulatus"
 description_notes: "Märkused"
 description_message_content: "Postituse sisu"
 description_query_sort_criteria_attribute: "Sorteerimise kriteerium"
 description_query_sort_criteria_direction: "Sorteerimise suund"
 description_user_mail_notification: "E-kirjaga teavitamise seaded"
 description_available_columns: "Kasutatavad veerud"
 description_selected_columns: "Valitud veerud"
 description_all_columns: "Kõik veerud"
 description_issue_category_reassign: "Vali uus kategooria"
 description_wiki_subpages_reassign: "Vali lehele uus vanem"
1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045
 error_session_expired: "Sinu sessioon on aegunud. Palun logi uuesti sisse"
 text_session_expiration_settings: "Hoiatus! Nende sätete muutmine võib kehtivad sessioonid lõpetada. Ka sinu enda oma!"
 setting_session_lifetime: "Sessiooni eluiga"
 setting_session_timeout: "Sessiooni aegumine jõudeoleku tõttu"
 label_session_expiration: "Sessiooni aegumine"
 permission_close_project: "Sule projekt/ava projekt uuesti"
 label_show_closed_projects: "Näita ka suletud projekte"
 button_close: "Sulge"
 button_reopen: "Ava uuesti"
 project_status_active: "Aktiivne"
 project_status_closed: "Suletud"
 project_status_archived: "Arhiveeritud"
 text_project_closed: "See projekt on suletud ja projekti muuta ei saa"
 notice_user_successful_create: "Kasutaja %{id} loodud."
 field_core_fields: "Standardväljad"
 field_timeout: "Aegumine (sekundites)"
 setting_thumbnails_enabled: "Näita manustest väikest pilti"
 setting_thumbnails_size: "Väikese pildi suurus (pikslites)"
 label_status_transitions: "Staatuse muutumine"
 label_fields_permissions: "Väljade õigused"
 label_readonly: "Muuta ei saa"
 label_required: "Kohtustuslik"
1046
 text_repository_identifier_info: "Lubatud on ainult väikesed tähed (a-z), numbrid ja kriipsud.<br />Peale salvestamist ei saa tunnust enam muuta."
1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060
 field_board_parent: "Ülemfoorum"
 label_attribute_of_project: "Projekti nimi: %{name}"
 label_attribute_of_author: "Autori nimi: %{name}"
 label_attribute_of_assigned_to: "Tegeleja nimi: %{name}"
 label_attribute_of_fixed_version: "Sihtversiooni nimi: %{name}"
 label_copy_subtasks: "Kopeeri alamülesanded"
 label_copied_to: "Kopeeritud siia: "
 label_copied_from: "Kopeeritud kohast:"
 label_any_issues_in_project: "Kõik projekti teemad"
 label_any_issues_not_in_project: "Kõik teemad, mis pole projektis"
 field_private_notes: "Privaatsed märkmed"
 permission_view_private_notes: "Vaata privaatseid märkmeid"
 permission_set_notes_private: "Õigus märkmeid privaatseks teha"
 label_no_issues_in_project: "Projektis pole teemasid"
1061
 label_any: "kõik"
1062 1063
 label_last_n_weeks: "viimased %{count} nädalat"
 setting_cross_project_subtasks: "Luba projektide vahelisi alamülesandeid"
jplang's avatar
jplang committed
1064 1065 1066 1067
 label_cross_project_descendants: "alamprojektidega"
 label_cross_project_tree: "projektipuuga"
 label_cross_project_hierarchy: "projektihierarhiaga"
 label_cross_project_system: "kõigi projektidega"
1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083
 button_hide: "Peida"
 setting_non_working_week_days: "Puhkepäevad"
 label_in_the_next_days: "järgmisel päeval"
 label_in_the_past_days: "eelmisel päeval"
 label_attribute_of_user: "Kasutaja nimi: %{name}"
 text_turning_multiple_off: "Kui sa keelad mitme väärtuse võimaluse, siis need eemaldatakse nii, et jääb ainult üks väärtus asja kohta."
 label_attribute_of_issue: "Teema %{name}"
 permission_add_documents: "Lisa dokumente"
 permission_edit_documents: "Muuda dokumente"
 permission_delete_documents: "Kustuta dokumente"
 label_gantt_progress_line: "Progressi graafik"
 setting_jsonp_enabled: "JSONP tugi sees"
 field_inherit_members: "Päri liikmed"
 field_closed_on: "Suletud kuupäeval"
 field_generate_password: "Loo parool"
 setting_default_projects_tracker_ids: "Uute projektide vaikimisi jälgijad"
1084
 label_total_time: "Kokku"
1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123
 notice_account_not_activated_yet: "Sa pole veel oma kontot aktiveerinud. Kui sa soovid saada uut aktiveerimise e-posti, siis vajuta <a href=\"%{url}\">siia</a>."
 notice_account_locked: "Sinu konto on lukus"
 label_hidden: "Peidetud"
 label_visibility_private: "ainult minule"
 label_visibility_roles: "ainult neile rollidele"
 label_visibility_public: "kõigile kasutajatele"
 field_must_change_passwd: "Peab parooli järgmisel sisselogimisel ära muutma"
 notice_new_password_must_be_different: "Uus parool peab olema eelmisest erinev"
 setting_mail_handler_excluded_filenames: "Välista manuseid nime kaudu"
 text_convert_available: "ImageMagick teisendaja on saadaval (pole kohustuslik)"
 label_link: "Viit"
 label_only: "ainult"
 label_drop_down_list: "hüpikmenüü"
 label_checkboxes: "märkeruudud"
 label_link_values_to: "Lingi väärtused URLiga"
 setting_force_default_language_for_anonymous: "Anonüümsed kasutajad on vaikimisi keelega"
 setting_force_default_language_for_loggedin: "Sisse logitud kasutajad on vaikimisi keelega"
 label_custom_field_select_type: "Vali objekti tüüp, millele omaloodud väli külge pannakse"
 label_issue_assigned_to_updated: "Tegeleja uuendatud"
 label_check_for_updates: "Vaata uuendusi"
 label_latest_compatible_version: "Värskeim ühilduv versioon"
 label_unknown_plugin: "Tundmatu plugin"
 label_radio_buttons: "raadionupud"
 label_group_anonymous: "Anonüümsed kasutajad"
 label_group_non_member: "Rühmata kasutajad"
 label_add_projects: "Lisa projekte"
 field_default_status: "Vaikimisi staatus"
 text_subversion_repository_note: 'Näited: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://'
 field_users_visibility: "Kasutajate nähtavus"
 label_users_visibility_all: "Kõik aktiivsed kasutajad"
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: "Nähtavate projektide liikmed"
 label_edit_attachments: "Muuda lisatud faile"
 setting_link_copied_issue: "Kopeerimisel lingi teemad"
 label_link_copied_issue: "Lingi kopeeritud teema"
 label_ask: "Küsi"
 label_search_attachments_yes: "Otsi manuste nimedest ja kirjeldustest"
 label_search_attachments_no: "Ära manustest otsi"
 label_search_attachments_only: "Otsi ainult manustest"
 label_search_open_issues_only: "Otsi ainult avatud teemadest"
1124
 field_address: "E-post"
1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135
 setting_max_additional_emails: "Lisa e-posti aadresside suurim kogus"
 label_email_address_plural: "E-posti aadressid"
 label_email_address_add: "Lisa e-posti aadress"
 label_enable_notifications: "Saada teavitusi" 
 label_disable_notifications: "Ära saada teavitusi"
 setting_search_results_per_page: "Otsitulemusi lehe kohta"
 label_blank_value: "tühi"
 permission_copy_issues: "Kopeeri teemad"
 error_password_expired: "Su parool on aegunud või administraator nõuab sult selle vahetamist"
 field_time_entries_visibility: "Ajakannete nähtavus"
 setting_password_max_age: "Parooli kehtivus"
1136
 label_parent_task_attributes: Parent tasks attributes
1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144
 label_parent_task_attributes_derived: "Tuletatud alateemadest"
 label_parent_task_attributes_independent: "Sõltumatu alateemadest"
 label_time_entries_visibility_all: "Kõik ajakanded"
 label_time_entries_visibility_own: "Kasutaja poolt loodud ajakanded"
 label_member_management: "Liikmete haldus"
 label_member_management_all_roles: "Kõik rollid"
 label_member_management_selected_roles_only: "Ainult need rollid"
 label_password_required: "Jätkamiseks kinnita oma parool"
1145
 label_total_spent_time: "Kokku kulutatud aeg"
jplang's avatar
jplang committed
1146 1147
 notice_import_finished: "%{count} rida imporditud"
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} rida %{total}st ei õnnestunud importida"
1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176
 error_invalid_file_encoding: "See fail ei ole õige %{encoding} kodeeringuga"
 error_invalid_csv_file_or_settings: "See fail kas ei ole CSV formaadis või ei klapi allolevate sätetega"
 error_can_not_read_import_file: "Importfaili sisselugemisel ilmnes viga"
 permission_import_issues: "Impordi teemasid"
 label_import_issues: "Impordi teemad"
 label_select_file_to_import: "Vali fail mida importida"
 label_fields_separator: "Väljade eristaja"
 label_fields_wrapper: "Väljade wrapper"
 label_encoding: "Kodeering"
 label_comma_char: "Koma"
 label_semi_colon_char: "Semikoolon"
 label_quote_char: "Ülakoma"
 label_double_quote_char: "Jutumärgid"
 label_fields_mapping: "Väljade mäppimine"
 label_file_content_preview: "Sisu eelvaade"
 label_create_missing_values: "Loo puuduolevad väärtused"
 button_import: "Import"
 field_total_estimated_hours: "Ennustatud aja summa"
 label_api: "API"
 label_total_plural: "Summad"
 label_assigned_issues: "Määratud väärtused"
 label_field_format_enumeration: "Võtme/väärtuse nimekiri"
 label_f_hour_short: "%{value} h"
 field_default_version: "Vaikimisi versioon"
 error_attachment_extension_not_allowed: "Manuse laiend %{extension} on keelatud"
 setting_attachment_extensions_allowed: "Lubatud manuse laiendid"
 setting_attachment_extensions_denied: "Keelatud manuse laiendid"
 label_any_open_issues: "Kõik avatud teemad"
 label_no_open_issues: "Mitte ühtki avatud teemat"
1177
 label_default_values_for_new_users: Default values for new users
1178
 error_ldap_bind_credentials: Invalid LDAP Account/Password
1179 1180
 setting_sys_api_key: "Veebiteenuse API võti"
 setting_lost_password: "Kui parool on ununud..."
marutosijp's avatar
marutosijp committed
1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191
 mail_subject_security_notification: Security notification
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} was changed.'
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} was changed to %{value}.'
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} was added.'
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} was removed.'
 mail_body_security_notification_notify_enabled: Email address %{value} now receives
  notifications.
 mail_body_security_notification_notify_disabled: Email address %{value} no longer
  receives notifications.
 mail_body_settings_updated: ! 'The following settings were changed:'
 field_remote_ip: IP address
1192
 label_wiki_page_new: New wiki page
1193
 label_relations: Relations
1194
 button_filter: Filter
jplang's avatar
jplang committed
1195 1196
 mail_body_password_updated: Your password has been changed.
 label_no_preview: No preview available
marutosijp's avatar
marutosijp committed
1197 1198 1199
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: The project doesn't have any trackers
  for which you can create an issue
 label_tracker_all: All trackers
1200
 label_new_project_issue_tab_enabled: Display the "New issue" tab
jplang's avatar
jplang committed
1201 1202
 setting_new_item_menu_tab: Project menu tab for creating new objects
 label_new_object_tab_enabled: Display the "+" drop-down
1203 1204
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: There are no projects with trackers
  for which you can create an issue
jplang's avatar
jplang committed
1205 1206 1207 1208
 field_textarea_font: Font used for text areas
 label_font_default: Default font
 label_font_monospace: Monospaced font
 label_font_proportional: Proportional font
1209
 setting_timespan_format: Time span format
1210
 label_table_of_contents: Table of contents
1211
 setting_commit_logs_formatting: Apply text formatting to commit messages
1212
 setting_mail_handler_enable_regex: Enable regular expressions
1213 1214
 error_move_of_child_not_possible: 'Subtask %{child} could not be moved to the new
  project: %{errors}'
1215 1216
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Spent time cannot
  be reassigned to an issue that is about to be deleted
1217
 setting_timelog_required_fields: Required fields for time logs
1218
 label_attribute_of_object: '%{object_name}''s %{name}'
1219 1220
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I watch or I am assigned to
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I watch or I am the owner of
1221 1222
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Changes will result in the automatic deletion
  of values from one or more fields on the selected objects
1223 1224
 field_updated_by: Updated by
 field_last_updated_by: Last updated by
marutosijp's avatar
marutosijp committed
1225
 field_full_width_layout: Full width layout
1226
 label_last_notes: Last notes
1227
 field_digest: Checksum
marutosijp's avatar
marutosijp committed
1228
 field_default_assigned_to: Default assignee
1229
 setting_show_custom_fields_on_registration: Show custom fields on registration
1230
 permission_view_news: View news
marutosijp's avatar
marutosijp committed
1231 1232
 label_no_preview_alternative_html: No preview available. %{link} the file instead.
 label_no_preview_download: Download
1233
 setting_close_duplicate_issues: Close duplicate issues automatically
jplang's avatar
jplang committed
1234 1235 1236 1237