ca.yml 61.7 KB
Newer Older
1
# Redmine Catalan translation:
winterheart's avatar
winterheart committed
2
# by Joan Duran
3
# Contributors: @gimstein (Helder Manuel Torres Vieira)
winterheart's avatar
winterheart committed
4

5
ca:
winterheart's avatar
winterheart committed
6
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
7
 direction: "ltr"
8 9 10 11 12
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
13 14 15
   default: "%d-%m-%Y"
   short: "%e de %b"
   long: "%a, %e de %b de %Y"
16

17 18
  day_names: [Diumenge, Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres, Dissabte]
  abbr_day_names: [dg, dl, dt, dc, dj, dv, ds]
19

20
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
21 22
  month_names: [~, Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre]
  abbr_month_names: [~, Gen, Feb, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Oct, Nov, Des]
23
  # Used in date_select and datime_select.
24 25 26 27
  order:
   - :year
   - :month
   - :day
28 29 30

 time:
  formats:
31
   default: "%d-%m-%Y %H:%M"
32
   time: "%H:%M"
33 34
   short: "%e de %b, %H:%M"
   long: "%a, %e de %b de %Y, %H:%M"
35 36
  am: "am"
  pm: "pm"
37

38 39
 datetime:
  distance_in_words:
40
   half_a_minute: "mig minut"
41
   less_than_x_seconds:
42
    one:  "menys d'un segon"
43
    other: "menys de %{count} segons"
44
   x_seconds:
45
    one:  "1 segons"
46
    other: "%{count} segons"
47
   less_than_x_minutes:
48
    one:  "menys d'un minut"
49
    other: "menys de %{count} minuts"
50
   x_minutes:
51
    one:  "1 minut"
52
    other: "%{count} minuts"
53
   about_x_hours:
54
    one:  "aproximadament 1 hora"
55
    other: "aproximadament %{count} hores"
56
   x_hours:
57 58
    one:  "1 hora"
    other: "%{count} hores"
59
   x_days:
60
    one:  "1 dia"
61
    other: "%{count} dies"
62
   about_x_months:
63
    one:  "aproximadament 1 mes"
64
    other: "aproximadament %{count} mesos"
65
   x_months:
66
    one:  "1 mes"
67
    other: "%{count} mesos"
68
   about_x_years:
69
    one:  "aproximadament 1 any"
70
    other: "aproximadament %{count} anys"
71
   over_x_years:
72
    one:  "més d'un any"
73
    other: "més de %{count} anys"
jplang's avatar
jplang committed
74
   almost_x_years:
75 76
    one:  "casi 1 any"
    other: "casi %{count} anys"
77 78

 number:
winterheart's avatar
winterheart committed
79
  # Default format for numbers
winterheart's avatar
winterheart committed
80 81
  format:
   separator: "."
82
   delimiter: ","
winterheart's avatar
winterheart committed
83
   precision: 3
84 85 86
  human:
   format:
    delimiter: ""
87
    precision: 3
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Byte"
      other: "Bytes"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
winterheart's avatar
winterheart committed
98

99 100 101
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
102
   sentence_connector: "i"
103
   skip_last_comma: false
104

105 106
 activerecord:
  errors:
107 108
   template:
    header:
109 110
     one:  "no s'ha pogut desar aquest %{model} perquè s'ha trobat 1 error"
     other: "no s'ha pogut desar aquest %{model} perquè s'han trobat %{count} errors"
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
   messages:
    inclusion: "no està inclòs a la llista"
    exclusion: "està reservat"
    invalid: "no és vàlid"
    confirmation: "la confirmació no coincideix"
    accepted: "s'ha d'acceptar"
    empty: "no pot estar buit"
    blank: "no pot estar en blanc"
    too_long: "és massa llarg"
    too_short: "és massa curt"
    wrong_length: "la longitud és incorrecta"
    taken: "ja s'està utilitzant"
    not_a_number: "no és un número"
    not_a_date: "no és una data vàlida"
125 126 127 128 129
    greater_than: "ha de ser més gran que %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "ha de ser més gran o igual a %{count}"
    equal_to: "ha de ser igual a %{count}"
    less_than: "ha de ser menys que %{count}"
    less_than_or_equal_to: "ha de ser menys o igual a %{count}"
130 131
    odd: "ha de ser senar"
    even: "ha de ser parell"
132 133 134
    greater_than_start_date: "ha de ser superior que la data inicial"
    not_same_project: "no pertany al mateix projecte"
    circular_dependency: "Aquesta relació crearia una dependència circular"
winterheart's avatar
winterheart committed
135
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Un assumpte no es pot enllaçar a una de les seves subtasques"
136
    earlier_than_minimum_start_date: "no pot ser anterior a %{date} derivat a les peticions precedents"
137
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
138
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
139

140
 actionview_instancetag_blank_option: "Seleccionar"
141

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
 general_text_No: "No"
 general_text_Yes: "Si"
 general_text_no: "no"
 general_text_yes: "si"
 general_lang_name: "Catalan (Català)"
 general_csv_separator: ";"
 general_csv_decimal_separator: ","
 general_csv_encoding: "ISO-8859-15"
 general_pdf_fontname: "freesans"
 general_pdf_monospaced_fontname: "freemono"
 general_first_day_of_week: "1"
153

154
 notice_account_updated: "El compte s'ha actualitzat correctament."
155
 notice_account_invalid_credentials: "Usuari o contrasenya invàlid"
156
 notice_account_password_updated: "La contrasenya s'ha modificat correctament."
157
 notice_account_wrong_password: "Contrasenya incorrecta"
158
 notice_account_register_done: "El compte s'ha creat correctament. Per a activar el compte, feu clic en l'enllaç que us han enviat per correu electrònic."
159
 notice_account_unknown_email: "Usuari desconegut."
160 161
 notice_can_t_change_password: "Aquest compte utilitza una font d'autenticació externa. No és possible canviar la contrasenya."
 notice_account_lost_email_sent: "S'ha enviat un correu electrònic amb instruccions per a seleccionar una contrasenya nova."
162
 notice_account_activated: "El compte s'ha activat correctament. Ara ja podeu entrar."
163 164 165 166 167
 notice_successful_create: "S'ha creat correctament."
 notice_successful_update: "S'ha modificat correctament."
 notice_successful_delete: "S'ha suprimit correctament."
 notice_successful_connection: "S'ha connectat correctament."
 notice_file_not_found: "La pàgina a la que intenteu accedir no existeix o s'ha suprimit."
168 169
 notice_locking_conflict: "Un altre usuari ha actualitzat les dades."
 notice_not_authorized: "No teniu permís per accedir a aquesta pàgina."
170 171
 notice_email_sent: "S'ha enviat un correu electrònic a %{value}"
 notice_email_error: "S'ha produït un error en enviar el correu (%{value})"
172
 notice_feeds_access_key_reseted: "S'ha reiniciat la clau d'accés del Atom."
winterheart's avatar
winterheart committed
173
 notice_api_access_key_reseted: "S'ha reiniciat la clau d'accés a l'API."
174
 notice_failed_to_save_issues: "No s'han pogut desar %{count} assumptes de %{total} seleccionats: %{ids}."
175
 notice_failed_to_save_members: "No s'han pogut desar els membres: %{errors}."
176 177 178 179
 notice_no_issue_selected: "No s'ha seleccionat cap assumpte. Activeu els assumptes que voleu editar."
 notice_account_pending: "S'ha creat el compte i ara està pendent de l'aprovació de l'administrador."
 notice_default_data_loaded: "S'ha carregat correctament la configuració predeterminada."
 notice_unable_delete_version: "No s'ha pogut suprimir la versió."
winterheart's avatar
winterheart committed
180
 notice_unable_delete_time_entry: "No s'ha pogut suprimir l'entrada del registre de temps."
181
 notice_issue_done_ratios_updated: "S'ha actualitzat el percentatge dels assumptes."
182

183
 error_can_t_load_default_data: "No s'ha pogut carregar la configuració predeterminada: %{value} "
184 185
 error_scm_not_found: "No s'ha trobat l'entrada o la revisió en el repositori."
 error_scm_command_failed: "S'ha produït un error en intentar accedir al repositori: %{value}"
186 187
 error_scm_annotate: "L'entrada no existeix o no s'ha pogut anotar."
 error_issue_not_found_in_project: "No s'ha trobat l'assumpte o no pertany a aquest projecte"
188
 error_no_tracker_in_project: "Aquest projecte no cap tipus d'assumpte associat. Comproveu els paràmetres del projecte."
winterheart's avatar
winterheart committed
189 190
 error_no_default_issue_status: "No s'ha definit cap estat d'assumpte predeterminat. Comproveu la configuració (aneu a «Administració -> Estats de l'assumpte»)."
 error_can_not_delete_custom_field: "No s'ha pogut suprimir el camp personalitat"
191
 error_can_not_delete_tracker: "Aquest tipus d'assumpte conté assumptes i no es pot suprimir."
winterheart's avatar
winterheart committed
192 193 194
 error_can_not_remove_role: "Aquest rol s'està utilitzant i no es pot suprimir."
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: "Un assumpte assignat a una versió tancada no es pot tornar a obrir"
 error_can_not_archive_project: "Aquest projecte no es pot arxivar"
195 196 197
 error_issue_done_ratios_not_updated: "No s'ha actualitzat el percentatge dels assumptes."
 error_workflow_copy_source: "Seleccioneu un tipus d'assumpte o rol font"
 error_workflow_copy_target: "Seleccioneu tipus d'assumptes i rols objectiu"
winterheart's avatar
winterheart committed
198
 error_unable_delete_issue_status: "No s'ha pogut suprimir l'estat de l'assumpte"
199 200
 error_unable_to_connect: "No s'ha pogut connectar (%{value})"
 warning_attachments_not_saved: "No s'han pogut desar %{count} fitxers."
201
 error_ldap_bind_credentials: "Compte/Contrasenya LDAP incorrecte"
202

203
 mail_subject_lost_password: "Contrasenya de %{value}"
204
 mail_body_lost_password: "Per a canviar la contrasenya, feu clic en l'enllaç següent:"
205
 mail_subject_register: "Activació del compte de %{value}"
206
 mail_body_register: "Per a activar el compte, feu clic en l'enllaç següent:"
207 208
 mail_body_account_information_external: "Podeu utilitzar el compte «%{value}» per entrar."
 mail_body_account_information: "Informació del compte"
209 210 211 212 213 214 215
 mail_subject_account_activation_request: "Sol·licitud d'activació del compte de %{value}"
 mail_body_account_activation_request: "S'ha registrat un usuari nou (%{value}). El seu compte està pendent d'aprovació:"
 mail_subject_reminder: "%{count} assumptes venceran els següents %{days} dies"
 mail_body_reminder: "%{count} assumptes que teniu assignades venceran els següents %{days} dies:"
 mail_subject_wiki_content_added: "S'ha afegit la pàgina wiki «%{id}»"
 mail_body_wiki_content_added: "En %{author} ha afegit la pàgina wiki «%{id}»."
 mail_subject_wiki_content_updated: "S'ha actualitzat la pàgina wiki «%{id}»"
216
 mail_body_wiki_content_updated: "L'autor %{author} ha actualitzat la pàgina wiki «%{id}»."
217

218 219 220 221 222 223 224 225
 field_name: "Nom"
 field_description: "Descripció"
 field_summary: "Resum"
 field_is_required: "Necessari"
 field_firstname: "Nom"
 field_lastname: "Cognom"
 field_mail: "Correu electrònic"
 field_filename: "Fitxer"
226
 field_filesize: "Mida"
227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273
 field_downloads: "Baixades"
 field_author: "Autor"
 field_created_on: "Creat"
 field_updated_on: "Actualitzat"
 field_field_format: "Format"
 field_is_for_all: "Per tots els projectes"
 field_possible_values: "Valors possibles"
 field_regexp: "Expressió regular"
 field_min_length: "Longitud mínima"
 field_max_length: "Longitud màxima"
 field_value: "Valor"
 field_category: "Categoria"
 field_title: "Títol"
 field_project: "Projecte"
 field_issue: "Assumpte"
 field_status: "Estat"
 field_notes: "Notes"
 field_is_closed: "Assumpte tancat"
 field_is_default: "Estat predeterminat"
 field_tracker: "Tipus d'assumpte"
 field_subject: "Tema"
 field_due_date: "Data de venciment"
 field_assigned_to: "Assignat a"
 field_priority: "Prioritat"
 field_fixed_version: "Versió prevista"
 field_user: "Usuari"
 field_principal: "Principal"
 field_role: "Rol"
 field_homepage: "Pàgina web"
 field_is_public: "Públic"
 field_parent: "Subprojecte de"
 field_is_in_roadmap: "Assumptes mostrats en la planificació"
 field_login: "Identificador"
 field_mail_notification: "Notificacions per correu electrònic"
 field_admin: "Administrador"
 field_last_login_on: "Última connexió"
 field_language: "Idioma"
 field_effective_date: "Data"
 field_password: "Contrasenya"
 field_new_password: "Nova contrasenya"
 field_password_confirmation: "Confirmació"
 field_version: "Versió"
 field_type: "Tipus"
 field_host: "Servidor"
 field_port: "Port"
 field_account: "Compte"
 field_base_dn: "Base DN"
274
 field_attr_login: "Atribut d'entrada"
275 276 277
 field_attr_firstname: "Atribut del nom"
 field_attr_lastname: "Atribut del cognom"
 field_attr_mail: "Atribut del correu electrònic"
278
 field_onthefly: "Creació de l'usuari «al vol»"
279
 field_start_date: "Inici"
280
 field_done_ratio: "% realitzat"
281 282
 field_auth_source: "Mode d'autenticació"
 field_hide_mail: "Oculta l'adreça de correu electrònic"
283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297
 field_comments: "Comentari"
 field_url: "URL"
 field_start_page: "Pàgina inicial"
 field_subproject: "Subprojecte"
 field_hours: "Hores"
 field_activity: "Activitat"
 field_spent_on: "Data"
 field_identifier: "Identificador"
 field_is_filter: "Utilitzat com filtre"
 field_issue_to: "Assumpte relacionat"
 field_delay: "Retràs"
 field_assignable: "Es poden assignar assumptes a aquest rol"
 field_redirect_existing_links: "Redirigeix els enllaços existents"
 field_estimated_hours: "Temps previst"
 field_column_names: "Columnes"
winterheart's avatar
winterheart committed
298
 field_time_entries: "Registre de temps"
299 300 301 302 303 304 305 306 307
 field_time_zone: "Zona horària"
 field_searchable: "Es pot cercar"
 field_default_value: "Valor predeterminat"
 field_comments_sorting: "Mostra els comentaris"
 field_parent_title: "Pàgina pare"
 field_editable: "Es pot editar"
 field_watcher: "Vigilància"
 field_identity_url: "URL OpenID"
 field_content: "Contingut"
winterheart's avatar
winterheart committed
308
 field_group_by: "Agrupa els resultats per"
309
 field_sharing: "Compartir"
winterheart's avatar
winterheart committed
310
 field_parent_issue: "Tasca pare"
311

312
 setting_app_title: "Títol de l'aplicació"
313 314 315 316 317
 setting_welcome_text: "Text de benvinguda"
 setting_default_language: "Idioma predeterminat"
 setting_login_required: "Es necessita autenticació"
 setting_self_registration: "Registre automàtic"
 setting_attachment_max_size: "Mida màxima dels fitxers adjunts"
318 319
 setting_issues_export_limit: "Límit d'exportació d'assumptes"
 setting_mail_from: "Adreça de correu electrònic d'emissió"
320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333
 setting_bcc_recipients: "Vincula els destinataris de les còpies amb carbó (bcc)"
 setting_plain_text_mail: "només text pla (no HTML)"
 setting_host_name: "Nom del Servidor"
 setting_text_formatting: "Format del text"
 setting_wiki_compression: "Comprimeix l'historial de la wiki"
 setting_feeds_limit: "Límit de contingut del canal"
 setting_default_projects_public: "Els projectes nous són públics per defecte"
 setting_autofetch_changesets: "Omple automàticament les publicacions"
 setting_sys_api_enabled: "Activar WS per a la gestió del repositori"
 setting_commit_ref_keywords: "Paraules claus per a la referència"
 setting_commit_fix_keywords: "Paraules claus per a la correcció"
 setting_autologin: "Entrada automàtica"
 setting_date_format: "Format de la data"
 setting_time_format: "Format de hora"
334 335
 setting_cross_project_issue_relations: "Permet les relacions d'assumptes entre projectes"
 setting_issue_list_default_columns: "Columnes mostrades per defecte en la llista d'assumptes"
336 337 338
 setting_emails_footer: "Peu dels correus electrònics"
 setting_protocol: "Protocol"
 setting_per_page_options: "Opcions dels objectes per pàgina"
339 340 341
 setting_user_format: "Format de com mostrar l'usuari"
 setting_activity_days_default: "Dies a mostrar l'activitat del projecte"
 setting_display_subprojects_issues: "Mostra els assumptes d'un subprojecte en el projecte pare per defecte"
342
 setting_enabled_scm: "Activar SCM"
winterheart's avatar
winterheart committed
343
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Trunca els correus electrònics després d'una d'aquestes línies"
344 345 346
 setting_mail_handler_api_enabled: "Activar WS per correus electrònics d'entrada"
 setting_mail_handler_api_key: "Clau API"
 setting_sequential_project_identifiers: "Genera identificadors de projecte seqüencials"
347
 setting_gravatar_enabled: "Utilitza les icones d'usuari Gravatar"
winterheart's avatar
winterheart committed
348
 setting_gravatar_default: "Imatge Gravatar predeterminada"
349 350 351
 setting_diff_max_lines_displayed: "Número màxim de línies amb diferències mostrades"
 setting_file_max_size_displayed: "Mida màxima dels fitxers de text mostrats en línia"
 setting_repository_log_display_limit: "Número màxim de revisions que es mostren al registre de fitxers"
352
 setting_openid: "Permet entrar i registrar-se amb l'OpenID"
winterheart's avatar
winterheart committed
353 354 355 356 357 358 359 360
 setting_password_min_length: "Longitud mínima de la contrasenya"
 setting_new_project_user_role_id: "Aquest rol es dóna a un usuari no administrador per a crear projectes"
 setting_default_projects_modules: "Mòduls activats per defecte en els projectes nous"
 setting_issue_done_ratio: "Calcula tant per cent realitzat de l'assumpte amb"
 setting_issue_done_ratio_issue_status: "Utilitza l'estat de l'assumpte"
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "Utilitza el camp de l'assumpte"
 setting_start_of_week: "Inicia les setmanes en"
 setting_rest_api_enabled: "Habilita el servei web REST"
361
 setting_cache_formatted_text: "Cache formatted text"
362

363 364 365 366 367 368 369 370
 permission_add_project: "Crear projecte"
 permission_add_subprojects: "Crear subprojectes"
 permission_edit_project: "Editar projecte"
 permission_select_project_modules: "Selecciona els mòduls del projecte"
 permission_manage_members: "Gestionar els membres"
 permission_manage_project_activities: "Gestionar les activitats del projecte"
 permission_manage_versions: "Gestionar les versions"
 permission_manage_categories: "Gestionar les categories dels assumptes"
winterheart's avatar
winterheart committed
371
 permission_view_issues: "Visualitza els assumptes"
372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415
 permission_add_issues: "Afegir assumptes"
 permission_edit_issues: "Editar assumptes"
 permission_manage_issue_relations: "Gestiona les relacions dels assumptes"
 permission_add_issue_notes: "Afegir notes"
 permission_edit_issue_notes: "Editar notes"
 permission_edit_own_issue_notes: "Editar notes pròpies"
 permission_delete_issues: "Suprimir assumptes"
 permission_manage_public_queries: "Gestionar consultes públiques"
 permission_save_queries: "Desar consultes"
 permission_view_gantt: "Visualitzar gràfica de Gantt"
 permission_view_calendar: "Visualitzar calendari"
 permission_view_issue_watchers: "Visualitzar la llista de vigilàncies"
 permission_add_issue_watchers: "Afegir vigilàncies"
 permission_delete_issue_watchers: "Suprimir vigilants"
 permission_log_time: "Registrar el temps invertit"
 permission_view_time_entries: "Visualitzar el temps invertit"
 permission_edit_time_entries: "Editar els registres de temps"
 permission_edit_own_time_entries: "Editar els registres de temps propis"
 permission_manage_news: "Gestionar noticies"
 permission_comment_news: "Comentar noticies"
 permission_view_documents: "Visualitzar documents"
 permission_manage_files: "Gestionar fitxers"
 permission_view_files: "Visualitzar fitxers"
 permission_manage_wiki: "Gestionar la wiki"
 permission_rename_wiki_pages: "Canviar el nom de les pàgines wiki"
 permission_delete_wiki_pages: "Suprimir les pàgines wiki"
 permission_view_wiki_pages: "Visualitzar la wiki"
 permission_view_wiki_edits: "Visualitza l'historial de la wiki"
 permission_edit_wiki_pages: "Editar les pàgines wiki"
 permission_delete_wiki_pages_attachments: "Suprimir adjunts"
 permission_protect_wiki_pages: "Protegir les pàgines wiki"
 permission_manage_repository: "Gestionar el repositori"
 permission_browse_repository: "Navegar pel repositori"
 permission_view_changesets: "Visualitzar els canvis realitzats"
 permission_commit_access: "Accés a les publicacions"
 permission_manage_boards: "Gestionar els taulers"
 permission_view_messages: "Visualitzar els missatges"
 permission_add_messages: "Enviar missatges"
 permission_edit_messages: "Editar missatges"
 permission_edit_own_messages: "Editar missatges propis"
 permission_delete_messages: "Suprimir els missatges"
 permission_delete_own_messages: Suprimir els missatges propis
 permission_export_wiki_pages: "Exportar les pàgines wiki"
 permission_manage_subtasks: "Gestionar subtasques"
416

417 418 419 420 421 422 423 424 425 426
 project_module_issue_tracking: "Tipus d'assumptes"
 project_module_time_tracking: "Seguidor de temps"
 project_module_news: "Noticies"
 project_module_documents: "Documents"
 project_module_files: "Fitxers"
 project_module_wiki: "Wiki"
 project_module_repository: "Repositori"
 project_module_boards: "Taulers"
 project_module_calendar: "Calendari"
 project_module_gantt: "Gantt"
427

428 429 430 431 432 433 434
 label_user: "Usuari"
 label_user_plural: "Usuaris"
 label_user_new: "Nou usuari"
 label_user_anonymous: "Anònim"
 label_project: "Projecte"
 label_project_new: "Nou projecte"
 label_project_plural: "Projectes"
435
 label_x_projects:
436 437
  zero: "cap projecte"
  one:  "1 projecte"
438
  other: "%{count} projectes"
439 440 441 442 443 444
 label_project_all: "Tots els projectes"
 label_project_latest: "Els últims projectes"
 label_issue: "Assumpte"
 label_issue_new: "Nou assumpte"
 label_issue_plural: "Assumptes"
 label_issue_view_all: "Visualitzar tots els assumptes"
445
 label_issues_by: "Assumptes per %{value}"
446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462
 label_issue_added: "Assumpte afegit"
 label_issue_updated: "Assumpte actualitzat"
 label_document: "Document"
 label_document_new: "Nou document"
 label_document_plural: "Documents"
 label_document_added: "Document afegit"
 label_role: "Rol"
 label_role_plural: "Rols"
 label_role_new: "Nou rol"
 label_role_and_permissions: "Rols i permisos"
 label_member: "Membre"
 label_member_new: "Nou membre"
 label_member_plural: "Membres"
 label_tracker: "Tipus d'assumpte"
 label_tracker_plural: "Tipus d'assumptes"
 label_tracker_new: "Nou tipus d'assumpte"
 label_workflow: "Flux de treball"
463 464
 label_issue_status: "Estat de l'assumpte"
 label_issue_status_plural: "Estats de l'assumpte"
465
 label_issue_status_new: "Nou estat"
466 467
 label_issue_category: "Categoria de l'assumpte"
 label_issue_category_plural: "Categories de l'assumpte"
468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493
 label_issue_category_new: "Nova categoria"
 label_custom_field: "Camp personalitzat"
 label_custom_field_plural: "Camps personalitzats"
 label_custom_field_new: "Nou camp personalitzat"
 label_enumerations: "Llistat de valors"
 label_enumeration_new: "Nou valor"
 label_information: "Informació"
 label_information_plural: "Informació"
 label_please_login: "Si us plau, inicieu sessió"
 label_register: "Registrar"
 label_login_with_open_id_option: "o entrar amb OpenID"
 label_password_lost: "Has oblidat la contrasenya?"
 label_home: "Inici"
 label_my_page: "La meva pàgina"
 label_my_account: "El meu compte"
 label_my_projects: "Els meus projectes"
 label_administration: "Administració"
 label_login: "Iniciar sessió"
 label_logout: "Tancar sessió"
 label_help: "Ajuda"
 label_reported_issues: "Assumptes informats"
 label_assigned_to_me_issues: "Assumptes assignats a mi"
 label_last_login: "Última connexió"
 label_registered_on: "Informat el"
 label_activity: "Activitat"
 label_overall_activity: "Activitat global"
494
 label_user_activity: "Activitat de %{value}"
495 496 497 498
 label_new: "Nou"
 label_logged_as: "Heu entrat com a"
 label_environment: "Entorn"
 label_authentication: "Autenticació"
499
 label_auth_source: "Mode d'autenticació"
500
 label_auth_source_new: "Nou mode d'autenticació"
501
 label_auth_source_plural: "Modes d'autenticació"
502 503
 label_subproject_plural: "Subprojectes"
 label_subproject_new: "Nou subprojecte"
504
 label_and_its_subprojects: "%{value} i els seus subprojectes"
505
 label_min_max_length: "Longitud mín - màx"
506 507 508 509 510 511 512 513 514 515
 label_list: "Llista"
 label_date: "Data"
 label_integer: "Numero"
 label_float: "Flotant"
 label_boolean: "Booleà"
 label_string: "Text"
 label_text: "Text llarg"
 label_attribute: "Atribut"
 label_attribute_plural: "Atributs"
 label_no_data: "Sense dades a mostrar"
516
 label_change_status: "Canvia l'estat"
517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537
 label_history: "Historial"
 label_attachment: "Fitxer"
 label_attachment_new: "Nou fitxer"
 label_attachment_delete: "Suprimir fitxer"
 label_attachment_plural: "Fitxers"
 label_file_added: "Fitxer afegit"
 label_report: "Informe"
 label_report_plural: "Informes"
 label_news: "Noticies"
 label_news_new: "Nova noticia"
 label_news_plural: "Noticies"
 label_news_latest: "Últimes noticies"
 label_news_view_all: "Visualitza totes les noticies"
 label_news_added: "Noticies afegides"
 label_settings: "Paràmetres"
 label_overview: "Resum"
 label_version: "Versió"
 label_version_new: "Nova versió"
 label_version_plural: "Versions"
 label_close_versions: "Tancar versions completades"
 label_confirmation: "Confirmació"
winterheart's avatar
winterheart committed
538
 label_export_to: "També disponible a:"
539 540 541 542 543 544
 label_read: "Llegir..."
 label_public_projects: "Projectes públics"
 label_open_issues: "obert"
 label_open_issues_plural: "oberts"
 label_closed_issues: "tancat"
 label_closed_issues_plural: "tancats"
545
 label_x_open_issues_abbr:
546 547
  zero: "0 oberts"
  one:  "1 obert"
548
  other: "%{count} oberts"
549
 label_x_closed_issues_abbr:
550 551
  zero: "0 tancats"
  one:  "1 tancat"
552
  other: "%{count} tancats"
553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
 label_total: "Total"
 label_permissions: "Permisos"
 label_current_status: "Estat actual"
 label_new_statuses_allowed: "Nous estats autoritzats"
 label_all: "tots"
 label_none: "cap"
 label_nobody: "ningú"
 label_next: "Següent"
 label_previous: "Anterior"
 label_used_by: "Utilitzat per"
 label_details: "Detalls"
 label_add_note: "Afegir una nota"
 label_calendar: "Calendari"
 label_months_from: "mesos des de"
 label_gantt: "Gantt"
 label_internal: "Intern"
569
 label_last_changes: "últims %{count} canvis"
570 571 572
 label_change_view_all: "Visualitza tots els canvis"
 label_comment: "Comentari"
 label_comment_plural: "Comentaris"
573
 label_x_comments:
574 575
  zero: "sense comentaris"
  one: "1 comentari"
576
  other: "%{count} comentaris"
577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588
 label_comment_add: "Afegir un comentari"
 label_comment_added: "Comentari afegit"
 label_comment_delete: "Suprimir comentaris"
 label_query: "Consulta personalitzada"
 label_query_plural: "Consultes personalitzades"
 label_query_new: "Nova consulta"
 label_filter_add: "Afegir un filtre"
 label_filter_plural: "Filtres"
 label_equals: "és"
 label_not_equals: "no és"
 label_in_less_than: "en menys de"
 label_in_more_than: "en més de"
winterheart's avatar
winterheart committed
589
 label_greater_or_equal: ">="
590 591 592 593 594
 label_less_or_equal: "<="
 label_in: "en"
 label_today: "avui"
 label_yesterday: "ahir"
 label_this_week: "aquesta setmana"
595
 label_last_week: "l'última setmana"
596
 label_last_n_days: "els últims %{count} dies"
597
 label_this_month: "aquest més"
598
 label_last_month: "l'últim més"
599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613
 label_this_year: "aquest any"
 label_date_range: "Rang de dates"
 label_less_than_ago: "fa menys de"
 label_more_than_ago: "fa més de"
 label_ago: "fa"
 label_contains: "conté"
 label_not_contains: "no conté"
 label_day_plural: "dies"
 label_repository: "Repositori"
 label_repository_plural: "Repositoris"
 label_browse: "Navegar"
 label_branch: "Branca"
 label_tag: "Etiqueta"
 label_revision: "Revisió"
 label_revision_plural: "Revisions"
614
 label_revision_id: "Revisió %{value}"
615 616 617 618 619 620 621 622 623
 label_associated_revisions: "Revisions associades"
 label_added: "afegit"
 label_modified: "modificat"
 label_copied: "copiat"
 label_renamed: "reanomenat"
 label_deleted: "suprimit"
 label_latest_revision: "Última revisió"
 label_latest_revision_plural: "Últimes revisions"
 label_view_revisions: "Visualitzar revisions"
winterheart's avatar
winterheart committed
624
 label_view_all_revisions: "Visualitza totes les revisions"
625 626 627 628 629 630
 label_max_size: "Mida màxima"
 label_sort_highest: "Primer"
 label_sort_higher: "Pujar"
 label_sort_lower: "Baixar"
 label_sort_lowest: "Ultim"
 label_roadmap: "Planificació"
631 632
 label_roadmap_due_in: "Venç en %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} tard"
633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647
 label_roadmap_no_issues: "No hi ha assumptes per a aquesta versió"
 label_search: "Cerca"
 label_result_plural: "Resultats"
 label_all_words: "Totes les paraules"
 label_wiki: "Wiki"
 label_wiki_edit: "Edició wiki"
 label_wiki_edit_plural: "Edicions wiki"
 label_wiki_page: "Pàgina wiki"
 label_wiki_page_plural: "Pàgines wiki"
 label_index_by_title: "Índex per títol"
 label_index_by_date: "Índex per data"
 label_current_version: "Versió actual"
 label_preview: "Previsualitzar"
 label_feed_plural: "Canals"
 label_changes_details: "Detalls de tots els canvis"
648
 label_issue_tracking: "Seguiment d'assumptes"
649
 label_spent_time: "Temps invertit"
winterheart's avatar
winterheart committed
650
 label_overall_spent_time: "Temps total invertit"
651 652
 label_f_hour: "%{value} hora"
 label_f_hour_plural: "%{value} hores"
653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666
 label_time_tracking: "Temps de seguiment"
 label_change_plural: "Canvis"
 label_statistics: "Estadístiques"
 label_commits_per_month: "Publicacions per mes"
 label_commits_per_author: "Publicacions per autor"
 label_view_diff: "Visualitza les diferències"
 label_diff_inline: "en línia"
 label_diff_side_by_side: "costat per costat"
 label_options: "Opcions"
 label_copy_workflow_from: "Copia el flux de treball des de"
 label_permissions_report: "Informe de permisos"
 label_watched_issues: "Assumptes vigilats"
 label_related_issues: "Assumptes relacionats"
 label_applied_status: "Estat aplicat"
667
 label_loading: "S'està carregant..."
668 669 670 671 672 673 674 675 676
 label_relation_new: "Nova Relació"
 label_relation_delete: "Suprimir relació"
 label_relates_to: "relacionat amb"
 label_duplicates: "duplicats"
 label_duplicated_by: "duplicat per"
 label_blocks: "bloqueja"
 label_blocked_by: "bloquejats per"
 label_precedes: "anterior a"
 label_follows: "posterior a"
677
 label_stay_logged_in: "Manté l'entrada"
678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691
 label_disabled: "inhabilitat"
 label_show_completed_versions: "Mostra les versions completes"
 label_me: "jo mateix"
 label_board: "Tauler"
 label_board_new: "Nou Tauler"
 label_board_plural: "Taulers"
 label_board_locked: "Bloquejat"
 label_board_sticky: "Sticky"
 label_topic_plural: "Temes"
 label_message_plural: "Missatges"
 label_message_last: "Últim missatge"
 label_message_new: "Nou missatge"
 label_message_posted: "Missatge afegit"
 label_reply_plural: "Respostes"
692
 label_send_information: "Envia la informació del compte a l'usuari"
693 694 695 696 697
 label_year: "Any"
 label_month: "Mes"
 label_week: "Setmana"
 label_date_from: "Des de"
 label_date_to: "A"
698
 label_language_based: "Basat en l'idioma de l'usuari"
699 700 701 702 703 704
 label_sort_by: "Ordenar per %{value}"
 label_send_test_email: "Enviar correu electrònic de prova"
 label_feeds_access_key: "Clau d'accés Atom"
 label_missing_feeds_access_key: "Falta una clau d'accés Atom"
 label_feeds_access_key_created_on: "Clau d'accés Atom creada fa %{value}"
 label_module_plural: "Mòduls"
705 706 707
 label_added_time_by: "Afegit per %{author} fa %{age}"
 label_updated_time_by: "Actualitzat per %{author} fa %{age}"
 label_updated_time: "Actualitzat fa %{value}"
708 709 710 711
 label_jump_to_a_project: "Anar al projecte..."
 label_file_plural: "Fitxers"
 label_changeset_plural: "Conjunt de canvis"
 label_default_columns: "Columnes predeterminades"
712
 label_no_change_option: (sense canvis)
713 714 715 716
 label_bulk_edit_selected_issues: "Editar en bloc els assumptes seleccionats"
 label_theme: "Tema"
 label_default: "Predeterminat"
 label_search_titles_only: "Cerca només per títol"
717 718 719
 label_user_mail_option_all: "Per qualsevol esdeveniment en tots els meus projectes"
 label_user_mail_option_selected: "Per qualsevol esdeveniment en els projectes seleccionats..."
 label_user_mail_no_self_notified: "No vull ser notificat pels canvis que faig jo mateix"
720 721 722
 label_registration_activation_by_email: "activació del compte per correu electrònic"
 label_registration_manual_activation: "activació del compte manual"
 label_registration_automatic_activation: "activació del compte automàtica"
723
 label_display_per_page: "Per pàgina: %{value}"
724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735
 label_age: "Edat"
 label_change_properties: "Canvia les propietats"
 label_general: "General"
 label_scm: "SCM"
 label_plugins: "Complements"
 label_ldap_authentication: "Autenticació LDAP"
 label_downloads_abbr: "Baixades"
 label_optional_description: "Descripció opcional"
 label_add_another_file: "Afegir un altre fitxer"
 label_preferences: "Preferències"
 label_chronological_order: "En ordre cronològic"
 label_reverse_chronological_order: "En ordre cronològic invers"
736
 label_incoming_emails: "Correu electrònics d'entrada"
737 738 739 740 741 742 743 744
 label_generate_key: "Generar una clau"
 label_issue_watchers: "Vigilàncies"
 label_example: "Exemple"
 label_display: "Mostrar"
 label_sort: "Ordenar"
 label_ascending: "Ascendent"
 label_descending: "Descendent"
 label_date_from_to: "Des de %{start} a %{end}"
winterheart's avatar
winterheart committed
745 746
 label_wiki_content_added: "S'ha afegit la pàgina wiki"
 label_wiki_content_updated: "S'ha actualitzat la pàgina wiki"
747 748 749 750
 label_group: "Grup"
 label_group_plural: "Grups"
 label_group_new: "Nou grup"
 label_time_entry_plural: "Temps invertit"
winterheart's avatar
winterheart committed
751 752 753 754 755 756
 label_version_sharing_hierarchy: "Amb la jerarquia del projecte"
 label_version_sharing_system: "Amb tots els projectes"
 label_version_sharing_descendants: "Amb tots els subprojectes"
 label_version_sharing_tree: "Amb l'arbre del projecte"
 label_version_sharing_none: "Sense compartir"
 label_update_issue_done_ratios: "Actualitza el tant per cent dels assumptes realitzats"
757 758
 label_copy_source: "Font"
 label_copy_target: "Objectiu"
winterheart's avatar
winterheart committed
759
 label_copy_same_as_target: "El mateix que l'objectiu"
760 761 762 763 764 765
 label_display_used_statuses_only: "Mostra només els estats que utilitza aquest tipus d'assumpte"
 label_api_access_key: "Clau d'accés API"
 label_missing_api_access_key: "Falta una clau d'accés API"
 label_api_access_key_created_on: "Clau d'accés API creada fa %{value}"
 label_profile: "Perfil"
 label_subtask_plural: "Subtasques"
winterheart's avatar
winterheart committed
766
 label_project_copy_notifications: "Envia notificacions de correu electrònic durant la còpia del projecte"
767

768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792
 button_login: "Accedir"
 button_submit: "Acceptar"
 button_save: "Desar"
 button_check_all: "Selecciona-ho tot"
 button_uncheck_all: "No seleccionar res"
 button_delete: "Eliminar"
 button_create: "Crear"
 button_create_and_continue: "Crear i continuar"
 button_test: "Provar"
 button_edit: "Editar"
 button_add: "Afegir"
 button_change: "Canviar"
 button_apply: "Aplicar"
 button_clear: "Netejar"
 button_lock: "Bloquejar"
 button_unlock: "Desbloquejar"
 button_download: "Baixar"
 button_list: "Llistar"
 button_view: "Visualitzar"
 button_move: "Moure"
 button_move_and_follow: "Moure i continuar"
 button_back: "Enrere"
 button_cancel: "Cancel·lar"
 button_activate: "Activar"
 button_sort: "Ordenar"
winterheart's avatar
winterheart committed
793
 button_log_time: "Registre de temps"
794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810
 button_rollback: "Tornar a aquesta versió"
 button_watch: "Vigilar"
 button_unwatch: "No vigilar"
 button_reply: "Resposta"
 button_archive: "Arxivar"
 button_unarchive: "Desarxivar"
 button_reset: "Reiniciar"
 button_rename: "Reanomenar"
 button_change_password: "Canviar la contrasenya"
 button_copy: "Copiar"
 button_copy_and_follow: "Copiar i continuar"
 button_annotate: "Anotar"
 button_update: "Actualitzar"
 button_configure: "Configurar"
 button_quote: "Citar"
 button_duplicate: "Duplicar"
 button_show: "Mostrar"
811

812 813 814
 status_active: "actiu"
 status_registered: "registrat"
 status_locked: "bloquejat"
815

816 817 818
 version_status_open: "oberta"
 version_status_locked: "bloquejada"
 version_status_closed: "tancada"
winterheart's avatar
winterheart committed
819

820
 field_active: "Actiu"
821

822 823 824 825
 text_select_mail_notifications: "Seleccionar les accions per les quals s'hauria d'enviar una notificació per correu electrònic."
 text_regexp_info: "ex. ^[A-Z0-9]+$"
 text_min_max_length_info: "0 significa sense restricció"
 text_project_destroy_confirmation: "Segur que voleu suprimir aquest projecte i les dades relacionades?"
826
 text_subprojects_destroy_warning: "També seran suprimits els seus subprojectes: %{value}."
827 828
 text_workflow_edit: "Seleccioneu un rol i un tipus d'assumpte per a editar el flux de treball"
 text_are_you_sure: "Segur?"
829 830 831 832
 text_journal_changed: "%{label} ha canviat de %{old} a %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} s'ha establert a %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} s'ha suprimit (%{old})"
 text_journal_added: "S'ha afegit %{label} %{value}"
833
 text_tip_issue_begin_day: "tasca que s'inicia aquest dia"
834
 text_tip_issue_end_day: "tasca que finalitza aquest dia"
835
 text_tip_issue_begin_end_day: "tasca que s'inicia i finalitza aquest dia"
836 837 838
 text_caracters_maximum: "%{count} caràcters com a màxim."
 text_caracters_minimum: "Com a mínim ha de tenir %{count} caràcters."
 text_length_between: "Longitud entre %{min} i %{max} caràcters."
839 840 841
 text_tracker_no_workflow: "No s'ha definit cap flux de treball per a aquest tipus d'assumpte"
 text_unallowed_characters: "Caràcters no permesos"
 text_comma_separated: "Es permeten valors múltiples (separats per una coma)."
winterheart's avatar
winterheart committed
842
 text_line_separated: "Es permeten diversos valors (una línia per cada valor)."
843
 text_issues_ref_in_commit_messages: "Referència i soluciona els assumptes en els missatges publicats"
844 845
 text_issue_added: "L'assumpte %{id} ha sigut informat per %{author}."
 text_issue_updated: "L'assumpte %{id} ha sigut actualitzat per %{author}."
846
 text_wiki_destroy_confirmation: "Segur que voleu suprimir aquesta wiki i tot el seu contingut?"
847
 text_issue_category_destroy_question: "Alguns assumptes (%{count}) estan assignats a aquesta categoria. Què voleu fer?"
848 849
 text_issue_category_destroy_assignments: "Suprimir les assignacions de la categoria"
 text_issue_category_reassign_to: "Tornar a assignar els assumptes a aquesta categoria"
850
 text_user_mail_option: "Per als projectes no seleccionats, només rebreu notificacions sobre les coses que vigileu o que hi esteu implicat (ex. assumptes que en sou l'autor o hi esteu assignat)."
851 852
 text_no_configuration_data: "Encara no s'han configurat els rols, tipus d'assumpte, estats de l'assumpte i flux de treball.\nÉs altament recomanable que carregueu la configuració predeterminada. Podreu modificar-la un cop carregada."
 text_load_default_configuration: "Carregar la configuració predeterminada"
853
 text_status_changed_by_changeset: "Aplicat en el conjunt de canvis %{value}."
854
 text_issues_destroy_confirmation: "Segur que voleu suprimir els assumptes seleccionats?"
855
 text_select_project_modules: "Seleccionar els mòduls a habilitar per a aquest projecte:"
856
 text_default_administrator_account_changed: "S'ha canviat el compte d'administrador predeterminat"
857 858 859
 text_file_repository_writable: "Es pot escriure en el repositori de fitxers"
 text_plugin_assets_writable: "Es pot escriure als complements actius"
 text_rmagick_available: "RMagick disponible (opcional)"
860
 text_destroy_time_entries_question: "S'han informat %{hours} hores en els assumptes que aneu a suprimir. Què voleu fer?"
861 862 863
 text_destroy_time_entries: "Suprimir les hores informades"
 text_assign_time_entries_to_project: "Assignar les hores informades al projecte"
 text_reassign_time_entries: "Tornar a assignar les hores informades a aquest assumpte:"
864 865
 text_user_wrote: "%{value} va escriure:"
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objectes estan assignats a aquest valor."
winterheart's avatar
winterheart committed
866
 text_enumeration_category_reassign_to: "Torna a assignar-los a aquest valor:"
867
 text_email_delivery_not_configured: "El lliurament per correu electrònic no està configurat i les notificacions estan inhabilitades.\nConfigureu el servidor SMTP a config/configuration.yml i reinicieu l'aplicació per habilitar-lo."
868 869
 text_repository_usernames_mapping: "Seleccioneu l'assignació entre els usuaris del Redmine i cada nom d'usuari trobat al repositori.\nEls usuaris amb el mateix nom d'usuari o correu del Redmine i del repositori s'assignaran automàticament."
 text_diff_truncated: "... Aquestes diferències s'han truncat perquè excedeixen la mida màxima que es pot mostrar."
winterheart's avatar
winterheart committed
870
 text_custom_field_possible_values_info: "Una línia per a cada valor"
871 872 873 874
 text_wiki_page_destroy_question: "Aquesta pàgina %{descendants} pàgines fill(es) i descendent(s). Què voleu fer?"
 text_wiki_page_nullify_children: "Deixar les pàgines filles com a pàgines arrel"
 text_wiki_page_destroy_children: "Suprimir les pàgines filles i tots els seus descendents"
 text_wiki_page_reassign_children: "Reasignar les pàgines filles a aquesta pàgina pare"
winterheart's avatar
winterheart committed
875
 text_own_membership_delete_confirmation: "Esteu a punt de suprimir algun o tots els vostres permisos i potser no podreu editar més aquest projecte.\nSegur que voleu continuar?"
876 877
 text_zoom_in: "Reduir"
 text_zoom_out: "Ampliar"
878

879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890
 default_role_manager: "Gestor"
 default_role_developer: "Desenvolupador"
 default_role_reporter: "Informador"
 default_tracker_bug: "Error"
 default_tracker_feature: "Característica"
 default_tracker_support: "Suport"
 default_issue_status_new: "Nou"
 default_issue_status_in_progress: "En Progrés"
 default_issue_status_resolved: "Resolt"
 default_issue_status_feedback: "Comentaris"
 default_issue_status_closed: "Tancat"
 default_issue_status_rejected: "Rebutjat"
891
 default_doc_category_user: "Documentació d'usuari"
892 893 894 895 896 897 898 899
 default_doc_category_tech: "Documentació tècnica"
 default_priority_low: "Baixa"
 default_priority_normal: "Normal"
 default_priority_high: "Alta"
 default_priority_urgent: "Urgent"
 default_priority_immediate: "Immediata"
 default_activity_design: "Disseny"
 default_activity_development: "Desenvolupament"
900

901 902 903 904
 enumeration_issue_priorities: "Prioritat dels assumptes"
 enumeration_doc_categories: "Categories del document"
 enumeration_activities: "Activitats (seguidor de temps)"
 enumeration_system_activity: "Activitat del sistema"
winterheart's avatar
winterheart committed
905

906 907 908 909 910 911 912
 button_edit_associated_wikipage: "Editar pàgines Wiki asociades: %{page_title}"
 field_text: "Camp de text"
 setting_default_notification_option: "Opció de notificació per defecte"
 label_user_mail_option_only_my_events: "Només pels objectes on estic en vigilància o involucrat"
 label_user_mail_option_none: "Sense notificacions"
 field_member_of_group: "Assignat al grup"
 field_assigned_to_role: "Assignat al rol"
913
 notice_not_authorized_archived_project: "El projecte al que intenta accedir està arxivat."
914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931
 label_principal_search: "Cercar per usuari o grup:"
 label_user_search: "Cercar per usuari:"
 field_visible: "Visible"
 setting_commit_logtime_activity_id: "Activitat dels temps registrats"
 text_time_logged_by_changeset: "Aplicat en el canvi %{value}."
 setting_commit_logtime_enabled: "Habilitar registre d'hores"
 notice_gantt_chart_truncated: "S'ha retallat el diagrama perquè excedeix del número màxim d'elements que es poden mostrar (%{max})"
 setting_gantt_items_limit: "Numero màxim d'elements mostrats dins del diagrama de Gantt"
 field_warn_on_leaving_unsaved: "Avisa'm quan surti d'una pàgina sense desar els canvis"
 text_warn_on_leaving_unsaved: "Aquesta pàgina conté text sense desar i si surt els seus canvis es perdran"
 label_my_queries: "Les meves consultes"
 text_journal_changed_no_detail: "S'ha actualitzat %{label}"
 label_news_comment_added: "S'ha afegit un comentari a la notícia"
 button_expand_all: "Expandir tot"
 button_collapse_all: "Col·lapsar tot"
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: "Operacions addicionals permeses quan l'usuari assignat l'assumpte"
 label_additional_workflow_transitions_for_author: "Operacions addicionals permeses quan l'usuari és propietari de l'assumpte"
 label_bulk_edit_selected_time_entries: "Editar en bloc els registres de temps seleccionats"
932
 text_time_entries_destroy_confirmation: "Està segur de voler eliminar (l'hora seleccionada/les hores seleccionades)?"
933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972
 label_role_anonymous: "Anònim"
 label_role_non_member: "No membre"
 label_issue_note_added: "Nota afegida"
 label_issue_status_updated: "Estat actualitzat"
 label_issue_priority_updated: "Prioritat actualitzada"
 label_issues_visibility_own: "Peticions creades per l'usuari o assignades a ell"
 field_issues_visibility: "Visibilitat de les peticions"
 label_issues_visibility_all: "Totes les peticions"
 permission_set_own_issues_private: "Posar les teves peticions pròpies com publica o privada"
 field_is_private: "Privat"
 permission_set_issues_private: "Posar les peticions com publica o privada"
 label_issues_visibility_public: "Totes les peticions no privades"
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "Es procedira a eliminar tambe %{count} subtas/ca/ques."
 field_commit_logs_encoding: "Codificació dels missatges publicats"
 field_scm_path_encoding: "Codificació de les rutes"
 text_scm_path_encoding_note: "Per defecte: UTF-8"
 field_path_to_repository: "Ruta al repositori "
 field_root_directory: "Directori arrel"
 field_cvs_module: "Modul"
 field_cvsroot: "CVSROOT"
 text_mercurial_repository_note: Repositori local (p.e. /hgrepo, c:\hgrepo)
 text_scm_command: "Comanda"
 text_scm_command_version: "Versió"
 label_git_report_last_commit: "Informar de l'ultim canvi(commit) per fitxers i directoris"
 notice_issue_successful_create: "Assumpte %{id} creat correctament."
 label_between: "entre"
 setting_issue_group_assignment: "Permetre assignar assumptes als grups"
 label_diff: "diferencies"
 text_git_repository_note: Directori repositori local (p.e. /hgrepo, c:\hgrepo)
 description_query_sort_criteria_direction: "Ordre d'ordenació"
 description_project_scope: "Àmbit de la cerca"
 description_filter: "Filtre"
 description_user_mail_notification: "Configuració de les notificacions per correu"
 description_message_content: "Contingut del missatge"
 description_available_columns: "Columnes disponibles"
 description_issue_category_reassign: "Escollir una categoria de l'assumpte"
 description_search: "Camp de cerca"
 description_notes: "Notes"
 description_choose_project: "Projectes"
 description_query_sort_criteria_attribute: "Atribut d'ordenació"
973
 description_wiki_subpages_reassign: "Esculli la nova pàgina pare"
974 975 976
 description_selected_columns: "Columnes seleccionades"
 label_parent_revision: "Pare"
 label_child_revision: "Fill"
977
 error_scm_annotate_big_text_file: "L'entrada no es pot anotar, ja que supera la mida màxima per fitxers de text."
978 979 980 981 982 983
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: "Utilitzar la data actual com a data inici per les noves peticions"
 button_edit_section: "Editar aquest apartat"
 setting_repositories_encodings: "Codificació per defecte pels fitxers adjunts i repositoris"
 description_all_columns: "Totes les columnes"
 button_export: "Exportar"
 label_export_options: "%{export_format} opcions d'exportació"
984
 error_attachment_too_big: "Aquest fitxer no es pot pujar perquè excedeix de la mida màxima (%{max_size})"
985
 notice_failed_to_save_time_entries: "Error al desar %{count} entrades de temps de les %{total} selecionades: %{ids}."
986
 label_x_issues:
987 988
  zero: "0 assumpte"
  one:  "1 assumpte"
989
  other: "%{count} assumptes"
990 991 992
 label_repository_new: "Nou repositori"
 field_repository_is_default: "Repositori principal"
 label_copy_attachments: "Copiar adjunts"
993
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
994 995
 label_completed_versions: "Versions completades"
 text_project_identifier_info: "Només es permeten lletres en minúscula (a-z), números i guions.<br />Una vegada desat, l'identificador no es pot canviar."
996
 field_multiple: "Valors múltiples"
997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007
 setting_commit_cross_project_ref: "Permetre referenciar i resoldre peticions de tots els altres projectes"
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: "Afegir les meves notes i descartar els altres canvis"
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: "Aplicar els meus canvis de totes formes (les notes anteriors es mantindran però alguns canvis poden ser sobreescrits)"
 notice_issue_update_conflict: "L'assumpte ha sigut actualitzat per un altre membre mentre s'editava"
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Descartar tots els meus canvis i mostrar de nou %{link}"
 permission_manage_related_issues: "Gestionar peticions relacionades"
 field_auth_source_ldap_filter: "Filtre LDAP"
 label_search_for_watchers: "Cercar seguidors per afegir-los"
 notice_account_deleted: "El seu compte ha sigut eliminat de forma permanent."
 setting_unsubscribe: "Permetre als usuaris d'esborrar el seu propi compte"
 button_delete_my_account: "Eliminar el meu compte"
jplang's avatar
jplang committed
1008
 text_account_destroy_confirmation: |-
1009
  Estàs segur de continuar?
1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022
  El seu compte s'eliminarà de forma permanent, sense la possibilitat de reactivar-lo.
 error_session_expired: "La seva sessió ha expirat. Si us plau, torni a identificar-se"
 text_session_expiration_settings: "Advertència: el canvi d'aquestes opcions poden provocar la expiració de les sessions actives, incloent la seva."
 setting_session_lifetime: "Temps de vida màxim de les sessions"
 setting_session_timeout: "Temps màxim d'inactivitat de les sessions"
 label_session_expiration: "Expiració de les sessions"
 permission_close_project: "Tancar / reobrir el projecte"
 label_show_closed_projects: "Veure projectes tancats"
 button_close: "Tancar"
 button_reopen: "Reobrir"
 project_status_active: "actiu"
 project_status_closed: "tancat"
 project_status_archived: "arxivat"
1023
 text_project_closed: "Aquest projecte està tancat i només és de lectura."
1024 1025 1026 1027
 notice_user_successful_create: "Usuari %{id} creat correctament."
 field_core_fields: "Camps bàsics"
 field_timeout: "Temps d'inactivitat (en segons)"
 setting_thumbnails_enabled: "Mostrar miniatures dels fitxers adjunts"
1028
 setting_thumbnails_size: "Mida de les miniatures (en píxels)"
1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040
 label_status_transitions: "Transicions d'estat"
 label_fields_permissions: "Permisos sobre els camps"
 label_readonly: "Només lectura"
 label_required: "Requerit"
 text_repository_identifier_info: "Només es permeten lletres en minúscula (a-z), números i guions.<br />Una vegada desat, l'identificador no es pot canviar."
 field_board_parent: "Tauler pare"
 label_attribute_of_project: "%{name} del projecte"
 label_attribute_of_author: "%{name} de l'autor"
 label_attribute_of_assigned_to: "{name} de l'assignat"
 label_attribute_of_fixed_version: "%{name} de la versió objectiu"
 label_copy_subtasks: "Copiar subtasques"
 label_copied_to: "copiada a"
1041
 label_copied_from: "copiada des de"
1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050
 label_any_issues_in_project: "qualsevol assumpte del projecte"
 label_any_issues_not_in_project: "qualsevol assumpte que no sigui del projecte"
 field_private_notes: "Notes privades"
 permission_view_private_notes: "Veure notes privades"
 permission_set_notes_private: "Posar notes com privades"
 label_no_issues_in_project: "sense peticions al projecte"
 label_any: "tots"
 label_last_n_weeks: "en les darreres %{count} setmanes"
 setting_cross_project_subtasks: "Permetre subtasques creuades entre projectes"
jplang's avatar
jplang committed
1051 1052 1053 1054
 label_cross_project_descendants: "Amb tots els subprojectes"
 label_cross_project_tree: "Amb l'arbre del projecte"
 label_cross_project_hierarchy: "Amb la jerarquia del projecte"
 label_cross_project_system: "Amb tots els projectes"
1055 1056 1057
 button_hide: "Amagar"
 setting_non_working_week_days: "Dies no laborables"
 label_in_the_next_days: "en els pròxims"
1058
 label_in_the_past_days: "en els anteriors"
1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066
 label_attribute_of_user: "%{name} de l'usuari"
 text_turning_multiple_off: "Si es desactiva els valors múltiples, aquest seran eliminats per deixar només un únic valor per element."
 label_attribute_of_issue: "%{name} de l'assumpte"
 permission_add_documents: "Afegir document"
 permission_edit_documents: "Editar document"
 permission_delete_documents: "Eliminar document"
 label_gantt_progress_line: "Línia de progres"
 setting_jsonp_enabled: "Habilitar suport JSONP"
1067
 field_inherit_members: "Heretar membres"
1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075
 field_closed_on: "Tancada"
 field_generate_password: "Generar contrasenya"
 setting_default_projects_tracker_ids: "Tipus d'estats d'assumpte habilitat per defecte"
 label_total_time: "Total"
 text_scm_config: "Pot configurar les ordres SCM en el fitxer config/configuration.yml. Sis us plau, una vegada fet ha de reiniciar l'aplicació per aplicar els canvis."
 text_scm_command_not_available: "L'ordre SCM que es vol utilitzar no és troba disponible. Si us plau, comprovi la configuració dins del menú d'administració"
 setting_emails_header: "Encapçalament dels correus"
 notice_account_not_activated_yet: Encara no ha activat el seu compte. Si vol rebre un nou correu d'activació, si us plau <a href="%{url}">faci clic en aquest enllaç</a>.
1076
 notice_account_locked: "Aquest compte està bloquejat."
1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084
 label_hidden: "Amagada"
 label_visibility_private: "només per mi"
 label_visibility_roles: "només per aquests rols"
 label_visibility_public: "per qualsevol usuari"
 field_must_change_passwd: "Canvi de contrasenya al pròxim inici de sessió"
 notice_new_password_must_be_different: "La nova contrasenya ha de ser diferent de l'actual."
 setting_mail_handler_excluded_filenames: "Excloure fitxers adjunts per nom"
 text_convert_available: "Conversió ImageMagick disponible (opcional)"
1085
 label_link: "Enllaç"
1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134
 label_only: "només"
 label_drop_down_list: "Llista desplegable (Drop down)"
 label_checkboxes: "Camps de selecció (Checkboxes)"
 label_link_values_to: "Enllaçar valors a la URL"
 setting_force_default_language_for_anonymous: "Forçar llenguatge per defecte als usuaris anònims."
 setting_force_default_language_for_loggedin: "Forçar llenguatge per defecte als usuaris identificats."
 label_custom_field_select_type: "Seleccioni el tipus d'objecte al qual vol posar el camp personalitzat"
 label_issue_assigned_to_updated: "Persona assignada actualitzada"
 label_check_for_updates: "Comprovar actualitzacions"
 label_latest_compatible_version: "Ultima versió compatible"
 label_unknown_plugin: "Complement desconegut"
 label_radio_buttons: "Camps de selecció (Radiobutton)"
 label_group_anonymous: "Usuaris anònims"
 label_group_non_member: "Usuaris no membres"
 label_add_projects: "Afegir projectes"
 field_default_status: "Estat per defecte"
 text_subversion_repository_note: "Exemples: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://"
 field_users_visibility: "Visibilitat dels usuaris"
 label_users_visibility_all: "Tots els usuaris actius"
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: "Membres dels projectes visibles"
 label_edit_attachments: "Editar fitxers adjunts"
 setting_link_copied_issue: "Enllaçar assumpte quan es realitzi la còpia"
 label_link_copied_issue: "Enllaçar assumpte copiat"
 label_ask: "Demanar"
 label_search_attachments_yes: "Cercar per fitxer adjunt i descripció"
 label_search_attachments_no: "Sense fitxers adjunts"
 label_search_attachments_only: "Només fitxers adjunts"
 label_search_open_issues_only: "Només peticions obertes"
 field_address: "Correu electrònic"
 setting_max_additional_emails: "Màxim número de correus electrònics addicionals"
 label_email_address_plural: "Correus electrònics"
 label_email_address_add: "Afegir adreça de correu electrònic"
 label_enable_notifications: "Activar notificacions"
 label_disable_notifications: "Desactivar notificacions"
 setting_search_results_per_page: "Cercar resultats per pàgina"
 label_blank_value: "blanc"
 permission_copy_issues: "Copiar assumpte"
 error_password_expired: "La teva contrasenya ha expirat, és necessari canviar-la"
 field_time_entries_visibility: "Visibilitat de les entrades de temps"
 setting_password_max_age: "Requereix canviar la contrasenya després de"
 label_parent_task_attributes: "Atributs de la tasca pare"
 label_parent_task_attributes_derived: "Calculat de les subtasques"
 label_parent_task_attributes_independent: "Independent de les subtasques"
 label_time_entries_visibility_all: "Tots els registres de temps"
 label_time_entries_visibility_own: "Els registres de temps creats per mi"
 label_member_management: "Administració de membres"
 label_member_management_all_roles: "Tots els rols"
 label_member_management_selected_roles_only: "Només aquests rols"
 label_password_required: "Confirmi la seva contrasenya per continuar"
1135
 label_total_spent_time: "Temps total invertit"
jplang's avatar
jplang committed
1136
 notice_import_finished: "%{count} element/s han sigut importats"
1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} de %{total} elements no s'ha pogut importar"
 error_invalid_file_encoding: "El fitxer no utilitza una codificació valida (%{encoding})"
 error_invalid_csv_file_or_settings: "El fitxer no es un CSV o no coincideix amb la configuració"
 error_can_not_read_import_file: "S'ha produït un error mentre es llegia el fitxer a importar"
 permission_import_issues: "Importar assumptes"
 label_import_issues: "Importar assumptes"
 label_select_file_to_import: "Escull el fitxer per importar"
 label_fields_separator: "Separador dels camps"
 label_fields_wrapper: "Envoltori dels camps"
 label_encoding: "Codificació"
 label_comma_char: "Coma"
 label_semi_colon_char: "Punt i coma"
 label_quote_char: "Comilla simple"
 label_double_quote_char: "Comilla doble"
1151
 label_fields_mapping: "Mapat de camps"
1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160
 label_file_content_preview: "Vista prèvia del contingut"
 label_create_missing_values: "Crear valors no presents"
 button_import: "Importar"
 field_total_estimated_hours: "Temps total estimat"
 label_api: "API"
 label_total_plural: "Totals"
 label_assigned_issues: "Assumptes assignats"
 label_field_format_enumeration: "Llistat clau/valor"
 label_f_hour_short: "%{value} h"
1161 1162
 field_default_version: "Versió per defecte"
 error_attachment_extension_not_allowed: "L'extensió %{extension} no està permesa"
1163 1164 1165 1166 1167
 setting_attachment_extensions_allowed: "Extensions permeses"
 setting_attachment_extensions_denied: "Extensions no permeses"
 label_any_open_issues: "qualsevol assumpte obert"
 label_no_open_issues: "cap assumpte obert"
 label_default_values_for_new_users: "Valors per defecte pels nous usuaris"
1168 1169
 setting_sys_api_key: "Clau API"
 setting_lost_password: "Has oblidat la contrasenya?"
1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184
 mail_subject_security_notification: "Notificació de seguretat"
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} actualitzat.'
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} actualitzat per %{value}.'
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} afegit.'
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} eliminat.'
 mail_body_security_notification_notify_enabled: "S'han activat les notificacions per l'adreça de correu %{value}"
 mail_body_security_notification_notify_disabled: "S'han desactivat les notificacions per l'adreça de correu %{value}"
 mail_body_settings_updated: ! "Les següents opcions s'han actualitzat:"
 field_remote_ip: Adreça IP
 label_wiki_page_new: Nova pàgina wiki
 label_relations: Relacions
 button_filter: Filtre
 mail_body_password_updated: "La seva contrasenya s'ha canviat."
 label_no_preview: Previsualització no disponible
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: "El projecte no disposa de cap tipus d'assumpte sobre el qual vostè pugui crear un assumpte"
1185 1186 1187 1188 1189
 label_tracker_all: "Tots els tipus d'assumpte"
 label_new_project_issue_tab_enabled: Mostrar la pestanya "Nou assumpte"
 setting_new_item_menu_tab: Pestanya de nous objectes en el menu de cada projecte
 label_new_object_tab_enabled: Mostrar el llistat desplegable "+"
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: "Cap projecte disposa d'un tipus d'assumpte sobre el qual vostè pugui crear un assumpte"
1190 1191 1192 1193
 field_textarea_font: Font utilitzada en les text àrea
 label_font_default: Font per defecte
 label_font_monospace: Font Monospaced
 label_font_proportional: Font Proportional
1194
 setting_timespan_format: Time span format
1195
 label_table_of_contents: Table of contents
1196
 setting_commit_logs_formatting: Apply text formatting to commit messages
1197
 setting_mail_handler_enable_regex: Enable regular expressions
1198 1199
 error_move_of_child_not_possible: 'Subtask %{child} could not be moved to the new
  project: %{errors}'
1200 1201
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Spent time cannot
  be reassigned to an issue that is about to be deleted
1202
 setting_timelog_required_fields: Required fields for time logs
1203
 label_attribute_of_object: '%{object_name}''s %{name}'
1204 1205
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I watch or I am assigned to
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I watch or I am the owner of
1206 1207
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Changes will result in the automatic deletion
  of values from one or more fields on the selected objects
1208 1209
 field_updated_by: Updated by
 field_last_updated_by: Last updated by
marutosijp's avatar
marutosijp committed
1210
 field_full_width_layout: Full width layout
1211
 label_last_notes: Last notes
1212
 field_digest: Checksum
marutosijp's avatar
marutosijp committed
1213
 field_default_assigned_to: Default assignee
1214
 setting_show_custom_fields_on_registration: Show custom fields on registration
1215
 permission_view_news: View news
marutosijp's avatar
marutosijp committed
1216 1217
 label_no_preview_alternative_html: No preview available. %{link} the file instead.
 label_no_preview_download: Download
1218
 setting_close_duplicate_issues: Close duplicate issues automatically
jplang's avatar
jplang committed
1219 1220 1221 1222 1223
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: Cannot log more than %{max_hours} hours on the
  same day (%{logged_hours} hours have already been logged)
 setting_time_entry_list_defaults: Timelog list defaults
 setting_timelog_accept_0_hours: Accept time logs with 0 hours
 setting_timelog_max_hours_per_day: Maximum hours that can be logged per day and user
1224
 label_x_revisions: "%{count} revisions"
1225 1226
 error_can_not_delete_auth_source: This authentication mode is in use and cannot be
  deleted.
1227
 button_actions: Actions
1228 1229
 mail_body_lost_password_validity: Please be aware that you may change the password
  only once using this link.
maeda's avatar
maeda committed
1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238
 text_login_required_html: When not requiring authentication, public projects and their
  contents are openly available on the network. You can <a href="%{anonymous_role_path}">edit
  the applicable permissions</a>.
 label_login_required_yes: 'Yes'
 label_login_required_no: No, allow anonymous access to public projects
 text_project_is_public_non_member: Public projects and their contents are available
  to all logged-in users.
 text_project_is_public_anonymous: Public projects and their contents are openly available
  on the network.
maeda's avatar
maeda committed
1239
 label_version_and_files: Versions (%{count}) and Files
1240 1241 1242 1243 1244
 label_ldap: LDAP
 label_ldaps_verify_none: LDAPS (without certificate check)
 label_ldaps_verify_peer: LDAPS
 label_ldaps_warning: It is recommended to use an encrypted LDAPS connection with certificate
  check to prevent any manipulation during the authentication process.
1245
 label_nothing_to_preview: Nothing to preview
maeda's avatar
maeda committed
1246
 error_token_expired: This password recovery link has expired, please try again.
maeda's avatar
maeda committed
1247 1248
 error_spent_on_future_date: Cannot log time on a future date
 setting_timelog_accept_future_dates: Accept time logs on future dates
1249
 label_delete_link_to_subtask: "Suprimir relació"
jplang's avatar
jplang committed
1250
 error_not_allowed_to_log_time_for_other_users: You are not allowed to log time
jplang's avatar
jplang committed
1251 1252
  for other users
 permission_log_time_for_other_users: Log spent time for other users
maeda's avatar
maeda committed
1253 1254 1255
 label_tomorrow: tomorrow
 label_next_week: next week