nl.yml 57.9 KB
Newer Older
1
nl:
2
 direction: ltr
3 4 5 6 7
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
jplang's avatar
jplang committed
8 9 10
   default: "%d-%m-%Y"
   short: "%e %b"
   long: "%d %B, %Y"
11

jplang's avatar
jplang committed
12 13
  day_names: [zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag]
  abbr_day_names: [zo, ma, di, wo, do, vr, za]
14

15
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
jplang's avatar
jplang committed
16 17
  month_names: [~, januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december]
  abbr_month_names: [~, jan, feb, mar, apr, mei, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec]
18
  # Used in date_select and datime_select.
19 20 21 22
  order:
   - :day
   - :month
   - :year
23 24 25 26

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
27
   time: "%H:%M"
jplang's avatar
jplang committed
28 29
   short: "%e %b %H:%M"
   long: "%d %B, %Y %H:%M"
30 31
  am: "am"
  pm: "pm"
32

33 34
 datetime:
  distance_in_words:
35
   half_a_minute: "halve minuut"
36
   less_than_x_seconds:
37
    one:  "minder dan een seconde"
jplang's avatar
jplang committed
38
    other: "minder dan %{count} seconden"
39
   x_seconds:
40
    one:  "1 seconde"
41
    other: "%{count} seconden"
42
   less_than_x_minutes:
43
    one:  "minder dan een minuut"
44
    other: "minder dan %{count} minuten"
45
   x_minutes:
46
    one:  "1 minuut"
47
    other: "%{count} minuten"
48
   about_x_hours:
49
    one:  "ongeveer 1 uur"
50
    other: "ongeveer %{count} uren"
51
   x_hours:
52
    one:  "1 uur"
53
    other: "%{count} uren"
54
   x_days:
55
    one:  "1 dag"
56
    other: "%{count} dagen"
57
   about_x_months:
58
    one:  "ongeveer 1 maand"
59
    other: "ongeveer %{count} maanden"
60
   x_months:
61
    one:  "1 maand"
62
    other: "%{count} maanden"
63
   about_x_years:
64
    one:  "ongeveer 1 jaar"
jplang's avatar
jplang committed
65
    other: "ongeveer %{count} jaar"
66
   over_x_years:
jplang's avatar
jplang committed
67 68
    one:  "meer dan 1 jaar"
    other: "meer dan %{count} jaar"
jplang's avatar
jplang committed
69
   almost_x_years:
jplang's avatar
jplang committed
70 71
    one:  "bijna 1 jaar"
    other: "bijna %{count} jaar"
72

winterheart's avatar
winterheart committed
73 74 75 76 77
 number:
  format:
   separator: "."
   delimiter: ""
   precision: 3
78 79
  human:
   format:
80
    precision: 3
81
    delimiter: ""
82
   storage_units:
83
    format: "%n %u"
84
    units:
85 86 87
     kb: KB
     tb: TB
     gb: GB
88
     byte:
89 90 91
      one: Byte
      other: Bytes
     mb: MB
92

93 94 95
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
96
   sentence_connector: "en"
97
   skip_last_comma: false
98

99 100
 activerecord:
  errors:
101 102
   template:
    header:
jplang's avatar
jplang committed
103 104
     one:  "Door een fout kon dit %{model} niet worden opgeslagen"
     other: "Door %{count} fouten kon dit %{model} niet worden opgeslagen"
105 106 107 108 109 110 111 112
   messages:
    inclusion: "staat niet in de lijst"
    exclusion: "is gereserveerd"
    invalid: "is ongeldig"
    confirmation: "komt niet overeen met bevestiging"
    accepted: "moet geaccepteerd worden"
    empty: "mag niet leeg zijn"
    blank: "mag niet blanco zijn"
113 114
    too_long: "is te lang (maximaal %{count} tekens)"
    too_short: "is te kort (minimaal %{count} tekens)"
115 116 117 118
    wrong_length: "heeft een onjuiste lengte"
    taken: "is al in gebruik"
    not_a_number: "is geen getal"
    not_a_date: "is geen valide datum"
119 120 121 122 123
    greater_than: "moet groter zijn dan %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "moet groter zijn of gelijk zijn aan %{count}"
    equal_to: "moet gelijk zijn aan %{count}"
    less_than: "moet minder zijn dan %{count}"
    less_than_or_equal_to: "moet minder dan of gelijk zijn aan %{count}"
124 125
    odd: "moet oneven zijn"
    even: "moet even zijn"
126 127 128
    greater_than_start_date: "moet na de startdatum liggen"
    not_same_project: "hoort niet bij hetzelfde project"
    circular_dependency: "Deze relatie zou een circulaire afhankelijkheid tot gevolg hebben"
129
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Een issue kan niet gelinked worden met een subtask"
130
    earlier_than_minimum_start_date: "kan niet eerder zijn dan %{date} wegens voorafgaande issues"
131
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
132
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
133

134
 actionview_instancetag_blank_option: Selecteren
135

136 137 138 139 140
 button_activate: Activeren
 button_add: Toevoegen
 button_annotate: Annoteren
 button_apply: Toepassen
 button_archive: Archiveren
141
 button_back: Terug
142 143 144 145 146 147 148 149 150
 button_cancel: Annuleren
 button_change: Wijzigen
 button_change_password: Wachtwoord wijzigen
 button_check_all: Alles selecteren
 button_clear: Leegmaken
 button_configure: Configureren
 button_copy: Kopiëren
 button_create: Aanmaken
 button_delete: Verwijderen
151
 button_download: Download
152
 button_edit: Bewerken
153
 button_list: Lijst
154 155
 button_lock: Vergrendelen
 button_log_time: Tijd registreren
156 157
 button_login: Inloggen
 button_move: Verplaatsen
158
 button_quote: Citeren
159
 button_rename: Hernoemen
160 161 162 163 164
 button_reply: Antwoorden
 button_reset: Herstellen
 button_rollback: Terugdraaien naar deze versie
 button_save: Opslaan
 button_sort: Sorteren
165
 button_submit: Toevoegen
166 167 168 169 170 171 172 173
 button_test: Testen
 button_unarchive: Dearchiveren
 button_uncheck_all: Deselecteren
 button_unlock: Ontgrendelen
 button_unwatch: Niet meer volgen
 button_update: Bijwerken
 button_view: Weergeven
 button_watch: Volgen
174 175 176 177
 default_activity_design: Ontwerp
 default_activity_development: Ontwikkeling
 default_doc_category_tech: Technische documentatie
 default_doc_category_user: Gebruikersdocumentatie
178
 default_issue_status_in_progress: In uitvoering
179 180 181 182 183 184 185 186 187
 default_issue_status_closed: Gesloten
 default_issue_status_feedback: Terugkoppeling
 default_issue_status_new: Nieuw
 default_issue_status_rejected: Afgewezen
 default_issue_status_resolved: Opgelost
 default_priority_high: Hoog
 default_priority_immediate: Onmiddellijk
 default_priority_low: Laag
 default_priority_normal: Normaal
188
 default_priority_urgent: Dringend
189
 default_role_developer: Ontwikkelaar
190 191 192 193 194
 default_role_manager: Manager
 default_role_reporter: Rapporteur
 default_tracker_bug: Bug
 default_tracker_feature: Feature
 default_tracker_support: Support
195
 enumeration_activities: Activiteiten (tijdregistratie)
196 197
 enumeration_doc_categories: Documentcategorieën
 enumeration_issue_priorities: Issueprioriteiten
198 199
 error_can_t_load_default_data: "De standaardconfiguratie kan niet worden geladen: %{value}"
 error_issue_not_found_in_project: 'Deze issue kan niet gevonden worden of behoort niet toe aan dit project.'
200
 error_scm_annotate: "Er kan geen commentaar toegevoegd worden."
201 202
 error_scm_command_failed: "Er is een fout opgetreden tijdens het verbinding maken met de repository: %{value}"
 error_scm_not_found: "Dit item of deze revisie bestaat niet in de repository."
203 204 205
 field_account: Account
 field_activity: Activiteit
 field_admin: Beheerder
206
 field_assignable: Issues kunnen aan deze rol toegewezen worden
207
 field_assigned_to: Toegewezen aan
208 209 210 211
 field_attr_firstname: Voornaamattribuut
 field_attr_lastname: Achternaamattribuut
 field_attr_login: Loginattribuut
 field_attr_mail: E-mailattribuut
212 213 214 215 216 217 218
 field_auth_source: Authenticatiemethode
 field_author: Auteur
 field_base_dn: Base DN
 field_category: Categorie
 field_column_names: Kolommen
 field_comments: Commentaar
 field_comments_sorting: Commentaar weergeven
219
 field_created_on: Aangemaakt op
220 221 222
 field_default_value: Standaardwaarde
 field_delay: Vertraging
 field_description: Beschrijving
223
 field_done_ratio: "% voltooid"
224
 field_downloads: Downloads
225
 field_due_date: Verwachte einddatum
226 227 228 229 230 231 232 233
 field_effective_date: Datum
 field_estimated_hours: Geschatte tijd
 field_field_format: Formaat
 field_filename: Bestand
 field_filesize: Grootte
 field_firstname: Voornaam
 field_fixed_version: Versie
 field_hide_mail: Verberg mijn e-mailadres
234
 field_homepage: Homepagina
235 236 237 238 239
 field_host: Host
 field_hours: Uren
 field_identifier: Identificatiecode
 field_is_closed: Issue gesloten
 field_is_default: Standaard
240
 field_is_filter: Als filter gebruiken
241 242
 field_is_for_all: Voor alle projecten
 field_is_in_roadmap: Issues weergegeven in roadmap
243
 field_is_public: Openbaar
244 245
 field_is_required: Verplicht
 field_issue: Issue
246
 field_issue_to: Gerelateerd issue
247 248 249
 field_language: Taal
 field_last_login_on: Laatste bezoek
 field_lastname: Achternaam
250
 field_login: Gebruikersnaam
251
 field_mail: E-mail
252
 field_mail_notification: E-mailnotificaties
253 254 255 256 257 258 259 260 261
 field_max_length: Maximale lengte
 field_min_length: Minimale lengte
 field_name: Naam
 field_new_password: Nieuw wachtwoord
 field_notes: Notities
 field_onthefly: On-the-fly aanmaken van een gebruiker
 field_parent: Subproject van
 field_parent_title: Bovenliggende pagina
 field_password: Wachtwoord
262
 field_password_confirmation: Bevestig wachtwoord
263
 field_port: Poort
264 265 266
 field_possible_values: Mogelijke waarden
 field_priority: Prioriteit
 field_project: Project
267
 field_redirect_existing_links: Bestaande links doorverwijzen
268 269 270 271
 field_regexp: Reguliere expressie
 field_role: Rol
 field_searchable: Doorzoekbaar
 field_spent_on: Datum
272
 field_start_date: Startdatum
273 274 275 276 277 278 279 280 281
 field_start_page: Startpagina
 field_status: Status
 field_subject: Onderwerp
 field_subproject: Subproject
 field_summary: Samenvatting
 field_time_zone: Tijdzone
 field_title: Titel
 field_tracker: Tracker
 field_type: Type
282
 field_updated_on: Laatst gewijzigd op
283 284 285 286
 field_url: URL
 field_user: Gebruiker
 field_value: Waarde
 field_version: Versie
287
 general_csv_decimal_separator: ','
288
 general_csv_encoding: ISO-8859-1
289
 general_csv_separator: ';'
290
 general_pdf_fontname: freesans
291
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
292
 general_first_day_of_week: '7'
293
 general_lang_name: 'Dutch (Nederlands)'
294 295 296 297 298 299
 general_text_No: 'Nee'
 general_text_Yes: 'Ja'
 general_text_no: 'nee'
 general_text_yes: 'ja'
 label_activity: Activiteit
 label_add_another_file: Ander bestand toevoegen
300
 label_add_note: Notitie toevoegen
301
 label_added: toegevoegd
302
 label_added_time_by: "Toegevoegd door %{author} %{age} geleden"
303 304 305 306 307
 label_administration: Administratie
 label_age: Leeftijd
 label_ago: dagen geleden
 label_all: alle
 label_all_words: Alle woorden
308
 label_and_its_subprojects: "%{value} en de subprojecten."
309 310 311 312
 label_applied_status: Toegekende status
 label_assigned_to_me_issues: Aan mij toegewezen issues
 label_associated_revisions: Geassociëerde revisies
 label_attachment: Bestand
313
 label_attachment_delete: Bestand verwijderen
314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326
 label_attachment_new: Nieuw bestand
 label_attachment_plural: Bestanden
 label_attribute: Attribuut
 label_attribute_plural: Attributen
 label_auth_source: Authenticatiemodus
 label_auth_source_new: Nieuwe authenticatiemodus
 label_auth_source_plural: Authenticatiemodi
 label_authentication: Authenticatie
 label_blocked_by: geblokkeerd door
 label_blocks: blokkeert
 label_board: Forum
 label_board_new: Nieuw forum
 label_board_plural: Forums
327 328 329
 label_boolean: Booleaanse waarde
 label_browse: Bladeren
 label_bulk_edit_selected_issues: Geselecteerde issues in bulk bewerken
330 331 332
 label_calendar: Kalender
 label_change_plural: Wijzigingen
 label_change_properties: Eigenschappen wijzigen
333 334
 label_change_status: Status wijzigen
 label_change_view_all: Alle wijzigingen weergeven
335 336 337 338 339 340 341 342
 label_changes_details: Details van alle wijzigingen
 label_changeset_plural: Changesets
 label_chronological_order: In chronologische volgorde
 label_closed_issues: gesloten
 label_closed_issues_plural: gesloten
 label_x_open_issues_abbr:
  zero: 0 open
  one:  1 open
343
  other: "%{count} open"
344
 label_x_closed_issues_abbr:
345 346 347
  zero: 0 gesloten
  one:  1 gesloten
  other: "%{count} gesloten"
348
 label_comment: Commentaar
349
 label_comment_add: Commentaar toevoegen
350
 label_comment_added: Commentaar toegevoegd
351 352
 label_comment_delete: Commentaar verwijderen
 label_comment_plural: Commentaren
353
 label_x_comments:
354 355 356
  zero: geen commentaar
  one: 1x commentaar
  other: "%{count}x commentaar"
357 358 359 360 361 362 363 364
 label_commits_per_author: Commits per auteur
 label_commits_per_month: Commits per maand
 label_confirmation: Bevestiging
 label_contains: bevat
 label_copied: gekopieerd
 label_copy_workflow_from: Kopieer workflow van
 label_current_status: Huidige status
 label_current_version: Huidige versie
365 366 367
 label_custom_field: Vrij veld
 label_custom_field_new: Nieuw vrij veld
 label_custom_field_plural: Vrije velden
368 369 370 371 372 373
 label_date: Datum
 label_date_from: Van
 label_date_range: Datumbereik
 label_date_to: Tot
 label_day_plural: dagen
 label_default: Standaard
374
 label_default_columns: Standaardkolommen.
375 376 377 378 379
 label_deleted: verwijderd
 label_details: Details
 label_diff_inline: inline
 label_diff_side_by_side: naast elkaar
 label_disabled: uitgeschakeld
380
 label_display_per_page: "Per pagina: %{value}"
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393
 label_document: Document
 label_document_added: Document toegevoegd
 label_document_new: Nieuw document
 label_document_plural: Documenten
 label_downloads_abbr: D/L
 label_duplicated_by: gedupliceerd door
 label_duplicates: dupliceert
 label_enumeration_new: Nieuwe waarde
 label_enumerations: Enumeraties
 label_environment: Omgeving
 label_equals: is gelijk
 label_example: Voorbeeld
 label_export_to: Exporteer naar
394 395
 label_f_hour: "%{value} uur"
 label_f_hour_plural: "%{value} uren"
396
 label_feed_plural: Feeds
397
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom-toegangssleutel %{value} geleden gemaakt"
398
 label_file_added: Bestand toegevoegd
399
 label_file_plural: Bestanden
400
 label_filter_add: Filter toevoegen
401
 label_filter_plural: Filters
402
 label_float: Decimaal getal
403 404 405
 label_follows: volgt op
 label_gantt: Gantt
 label_general: Algemeen
406
 label_generate_key: Een sleutel genereren
407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417
 label_help: Help
 label_history: Geschiedenis
 label_home: Home
 label_in: in
 label_in_less_than: in minder dan
 label_in_more_than: in meer dan
 label_incoming_emails: Inkomende e-mail
 label_index_by_date: Indexeer op datum
 label_index_by_title: Indexeer op titel
 label_information: Informatie
 label_information_plural: Informatie
418
 label_integer: Getal
419
 label_internal: Intern
420 421
 label_issue: Issue
 label_issue_added: Issue toegevoegd
422
 label_issue_category: Issuecategorie
423 424
 label_issue_category_new: Nieuwe categorie
 label_issue_category_plural: Issuecategorieën
425 426
 label_issue_new: Nieuw issue
 label_issue_plural: Issues
427
 label_issue_status: Issuestatus
428
 label_issue_status_new: Nieuwe status
429 430
 label_issue_status_plural: Issuestatussen
 label_issue_tracking: Issue tracking
431
 label_issue_updated: Issue bijgewerkt
432 433
 label_issue_view_all: Alle issues bekijken
 label_issue_watchers: Volgers
434
 label_issues_by: "Issues door %{value}"
435 436
 label_jump_to_a_project: Ga naar een project...
 label_language_based: Taal gebaseerd
437
 label_last_changes: "laatste %{count} wijzigingen"
438 439
 label_last_login: Laatste bezoek
 label_last_month: laatste maand
440
 label_last_n_days: "%{count} dagen geleden"
441 442 443 444 445 446
 label_last_week: vorige week
 label_latest_revision: Meest recente revisie
 label_latest_revision_plural: Meest recente revisies
 label_ldap_authentication: LDAP authenticatie
 label_less_than_ago: minder dan x dagen geleden
 label_list: Lijst
447
 label_loading: Bezig met laden...
448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469
 label_logged_as: Ingelogd als
 label_login: Inloggen
 label_logout: Uitloggen
 label_max_size: Maximumgrootte
 label_me: mij
 label_member: Lid
 label_member_new: Nieuw lid
 label_member_plural: Leden
 label_message_last: Laatste bericht
 label_message_new: Nieuw bericht
 label_message_plural: Berichten
 label_message_posted: Bericht toegevoegd
 label_min_max_length: Min-max lengte
 label_modified: gewijzigd
 label_module_plural: Modules
 label_month: Maand
 label_months_from: maanden vanaf
 label_more_than_ago: meer dan x dagen geleden
 label_my_account: Mijn account
 label_my_page: Mijn pagina
 label_my_projects: Mijn projecten
 label_new: Nieuw
470
 label_new_statuses_allowed: Nieuw toegestane statussen
471 472 473
 label_news: Nieuws
 label_news_added: Nieuws toegevoegd
 label_news_latest: Laatste nieuws
474
 label_news_new: Nieuws toevoegen
475
 label_news_plural: Nieuws
476
 label_news_view_all: Alle nieuws weergeven
477 478
 label_next: Volgende
 label_no_change_option: (Geen wijziging)
479
 label_no_data: Er zijn geen gegevens om weer te geven
480 481 482 483 484 485 486 487 488 489
 label_nobody: niemand
 label_none: geen
 label_not_contains: bevat niet
 label_not_equals: is niet gelijk
 label_open_issues: open
 label_open_issues_plural: open
 label_optional_description: Optionele beschrijving
 label_options: Opties
 label_overall_activity: Activiteit
 label_overview: Overzicht
490
 label_password_lost: Wachtwoord vergeten
491 492
 label_permissions: Permissies
 label_permissions_report: Permissierapport
493
 label_please_login: Gelieve in te loggen
494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504
 label_plugins: Plugins
 label_precedes: gaat vooraf aan
 label_preferences: Voorkeuren
 label_preview: Voorbeeldweergave
 label_previous: Vorige
 label_project: Project
 label_project_all: Alle projecten
 label_project_latest: Nieuwste projecten
 label_project_new: Nieuw project
 label_project_plural: Projecten
 label_x_projects:
505
  zero: geen projecten
506
  one:  1 project
507
  other: "%{count} projecten"
508
 label_public_projects: Publieke projecten
jplang's avatar
jplang committed
509 510 511
 label_query: Eigen zoekopdracht
 label_query_new: Nieuwe zoekopdracht
 label_query_plural: Eigen zoekopdrachten
512 513
 label_read: Lees meer...
 label_register: Registreren
514
 label_registered_on: Geregistreerd op
515 516 517
 label_registration_activation_by_email: accountactivering per e-mail
 label_registration_automatic_activation: automatische accountactivering
 label_registration_manual_activation: handmatige accountactivering
518 519
 label_related_issues: Gerelateerde issues
 label_relates_to: gerelateerd aan
520
 label_relation_delete: Relatie verwijderen
521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533
 label_relation_new: Nieuwe relatie
 label_renamed: hernoemd
 label_reply_plural: Antwoorden
 label_report: Rapport
 label_report_plural: Rapporten
 label_reported_issues: Gemelde issues
 label_repository: Repository
 label_repository_plural: Repositories
 label_result_plural: Resultaten
 label_reverse_chronological_order: In omgekeerde chronologische volgorde
 label_revision: Revisie
 label_revision_plural: Revisies
 label_roadmap: Roadmap
534
 label_roadmap_due_in: "Voldaan in %{value}"
535
 label_roadmap_no_issues: Geen issues voor deze versie
536
 label_roadmap_overdue: "%{value} over tijd"
537 538 539 540 541 542 543 544
 label_role: Rol
 label_role_and_permissions: Rollen en permissies
 label_role_new: Nieuwe rol
 label_role_plural: Rollen
 label_scm: SCM
 label_search: Zoeken
 label_search_titles_only: Enkel titels doorzoeken
 label_send_information: Stuur accountinformatie naar de gebruiker
545
 label_send_test_email: Stuur een e-mail om te testen
546
 label_settings: Instellingen
547
 label_show_completed_versions: Afgeronde versies weergeven
548
 label_sort_by: "Sorteer op %{value}"
549 550 551
 label_sort_higher: Verplaats naar boven
 label_sort_highest: Verplaats naar begin
 label_sort_lower: Verplaats naar beneden
552
 label_sort_lowest: Verplaats naar einde
553 554
 label_spent_time: Gespendeerde tijd
 label_statistics: Statistieken
555
 label_stay_logged_in: Ingelogd blijven
556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569
 label_string: Tekst
 label_subproject_plural: Subprojecten
 label_text: Lange tekst
 label_theme: Thema
 label_this_month: deze maand
 label_this_week: deze week
 label_this_year: dit jaar
 label_time_tracking: Tijdregistratie bijhouden
 label_today: vandaag
 label_topic_plural: Onderwerpen
 label_total: Totaal
 label_tracker: Tracker
 label_tracker_new: Nieuwe tracker
 label_tracker_plural: Trackers
570 571
 label_updated_time: "%{value} geleden bijgewerkt"
 label_updated_time_by: "%{age} geleden bijgewerkt door %{author}"
572 573
 label_used_by: Gebruikt door
 label_user: Gebruiker
574
 label_user_activity: "%{value}'s activiteit"
jplang's avatar
jplang committed
575
 label_user_mail_no_self_notified: Ik wil niet op de hoogte gehouden worden van mijn eigen wijzigingen
576
 label_user_mail_option_all: "Bij elke gebeurtenis in al mijn projecten..."
577
 label_user_mail_option_selected: "Enkel bij iedere gebeurtenis op het geselecteerde project..."
578 579 580 581 582
 label_user_new: Nieuwe gebruiker
 label_user_plural: Gebruikers
 label_version: Versie
 label_version_new: Nieuwe versie
 label_version_plural: Versies
583 584 585
 label_view_diff: Verschillen weergeven
 label_view_revisions: Revisies weergeven
 label_watched_issues: Gevolgde issues
586 587
 label_week: Week
 label_wiki: Wiki
588 589
 label_wiki_edit: Wiki-aanpassing
 label_wiki_edit_plural: Wiki-aanpassingen
590 591 592 593 594
 label_wiki_page: Wikipagina
 label_wiki_page_plural: Wikipagina's
 label_workflow: Workflow
 label_year: Jaar
 label_yesterday: gisteren
595
 mail_body_account_activation_request: "Een nieuwe gebruiker (%{value}) heeft zich geregistreerd. Zijn account wacht op uw akkoord:"
596
 mail_body_account_information: Uw account gegevens
597
 mail_body_account_information_external: "U kunt uw account (%{value}) gebruiken om in te loggen."
598 599
 mail_body_lost_password: 'Gebruik volgende link om uw wachtwoord te wijzigen:'
 mail_body_register: 'Gebruik volgende link om uw account te activeren:'
600
 mail_body_reminder: "%{count} issue(s) die aan u toegewezen zijn en voldaan moeten zijn in de komende %{days} dagen:"
601
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} account activeringsverzoek"
602
 mail_subject_lost_password: "uw %{value} wachtwoord"
603
 mail_subject_register: "uw %{value} accountactivering"
604
 mail_subject_reminder: "%{count} issue(s) die voldaan moeten zijn in de komende %{days} dagen."
605
 notice_account_activated: Uw account is geactiveerd. U kunt nu inloggen.
606
 notice_account_invalid_credentials: Incorrecte gebruikersnaam of wachtwoord
607
 notice_account_lost_email_sent: Er is een e-mail naar u verzonden met instructies over de keuze van een nieuw wachtwoord.
608
 notice_account_password_updated: Wachtwoord is met succes gewijzigd
609
 notice_account_pending: Uw account is aangemaakt, maar wacht nog op goedkeuring van een beheerder.
610
 notice_account_unknown_email: Onbekende gebruiker.
611 612 613 614 615
 notice_account_updated: Account is succesvol gewijzigd
 notice_account_wrong_password: Ongeldig wachtwoord
 notice_can_t_change_password: Deze account gebruikt een externe authenticatiebron. Het is niet mogelijk om het wachtwoord te veranderen.
 notice_default_data_loaded: Standaardconfiguratie succesvol geladen.
 notice_email_error: "Er is een fout opgetreden bij het versturen van (%{value})"
616 617
 notice_email_sent: "Een e-mail werd verstuurd naar %{value}"
 notice_failed_to_save_issues: "Fout bij bewaren van %{count} issue(s) (%{total} geselecteerd): %{ids}."
618 619 620 621 622
 notice_feeds_access_key_reseted: Uw Atom-toegangssleutel werd opnieuw ingesteld.
 notice_file_not_found: De pagina, die u probeerde te benaderen, bestaat niet of is verwijderd.
 notice_locking_conflict: De gegevens werden reeds eerder gewijzigd door een andere gebruiker.
 notice_no_issue_selected: "Er is geen issue geselecteerd. Selecteer het issue dat u wil bewerken."
 notice_not_authorized: U heeft niet de juiste machtigingen om deze pagina te raadplegen.
623 624 625
 notice_successful_connection: Verbinding succesvol.
 notice_successful_create: Succesvol aangemaakt.
 notice_successful_delete: Succesvol verwijderd.
626 627 628 629 630 631
 notice_successful_update: Succesvol gewijzigd.
 notice_unable_delete_version: Het is niet mogelijk om deze versie te verwijderen.
 permission_add_issue_notes: Notities toevoegen
 permission_add_issue_watchers: Volgers toevoegen
 permission_add_issues: Issues toevoegen
 permission_add_messages: Berichten toevoegen
632
 permission_browse_repository: Repository doorbladeren
633 634
 permission_comment_news: Commentaar toevoegen bij nieuws
 permission_commit_access: Commit-rechten
635 636 637
 permission_delete_issues: Issues verwijderen
 permission_delete_messages: Berichten verwijderen
 permission_delete_own_messages: Eigen berichten verwijderen
638
 permission_delete_wiki_pages: Wikipagina's verwijderen
639 640 641 642 643 644
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Bijlagen verwijderen
 permission_edit_issue_notes: Notities bewerken
 permission_edit_issues: Issues bewerken
 permission_edit_messages: Berichten bewerken
 permission_edit_own_issue_notes: Eigen notities bewerken
 permission_edit_own_messages: Eigen berichten bewerken
645
 permission_edit_own_time_entries: Eigen tijdregistraties bewerken
646
 permission_edit_project: Project bewerken
647 648 649
 permission_edit_time_entries: Tijdregistraties bewerken
 permission_edit_wiki_pages: Wikipagina's bewerken
 permission_log_time: Tijdregistraties boeken
650
 permission_manage_boards: Forums beheren
651
 permission_manage_categories: Issuecategorieën beheren
652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667
 permission_manage_files: Bestanden beheren
 permission_manage_issue_relations: Issuerelaties beheren
 permission_manage_members: Leden beheren
 permission_manage_news: Nieuws beheren
 permission_manage_public_queries: Publieke queries beheren
 permission_manage_repository: Repository beheren
 permission_manage_versions: Versiebeheer
 permission_manage_wiki: Wikibeheer
 permission_protect_wiki_pages: Wikipagina's beschermen
 permission_rename_wiki_pages: Wikipagina's hernoemen
 permission_save_queries: Queries opslaan
 permission_select_project_modules: Project modules selecteren
 permission_view_calendar: Kalender bekijken
 permission_view_changesets: Changesets bekijken
 permission_view_documents: Documenten bekijken
 permission_view_files: Bestanden bekijken
668 669
 permission_view_gantt: Gantt-grafiek bekijken
 permission_view_issue_watchers: Lijst met volgers bekijken
670
 permission_view_messages: Berichten bekijken
671
 permission_view_time_entries: Tijdregistraties bekijken
672 673 674 675 676 677 678 679
 permission_view_wiki_edits: Wikihistorie bekijken
 permission_view_wiki_pages: Wikipagina's bekijken
 project_module_boards: Forums
 project_module_documents: Documenten
 project_module_files: Bestanden
 project_module_issue_tracking: Issue tracking
 project_module_news: Nieuws
 project_module_repository: Repository
680
 project_module_time_tracking: Tijdregistratie
681
 project_module_wiki: Wiki
682
 setting_activity_days_default: Aantal weergegeven dagen bij het tabblad "Activiteit"
683
 setting_app_title: Applicatietitel
684 685
 setting_attachment_max_size: Max. grootte bijlage
 setting_autofetch_changesets: Commits automatisch ophalen
686 687
 setting_autologin: Automatisch inloggen
 setting_bcc_recipients: Blind carbon copy ontvangers (bcc)
688
 setting_commit_fix_keywords: Vaste trefwoorden
689
 setting_commit_ref_keywords: Refererende trefwoorden
690
 setting_cross_project_issue_relations: Issuerelaties tussen projecten toelaten
691
 setting_date_format: Datumformaat
692 693 694 695 696
 setting_default_language: Standaardtaal
 setting_default_projects_public: Nieuwe projecten zijn standaard openbaar
 setting_diff_max_lines_displayed: Max aantal weergegeven diff regels
 setting_display_subprojects_issues: Standaardissues van subproject weergeven
 setting_emails_footer: Voettekst voor e-mails
697 698 699 700
 setting_enabled_scm: SCM ingeschakeld
 setting_feeds_limit: Feedinhoudlimiet
 setting_gravatar_enabled: Gebruik Gravatar gebruikersiconen
 setting_host_name: Hostnaam
701
 setting_issue_list_default_columns: Zichtbare standaardkolommen in lijst met issues
702
 setting_issues_export_limit: Max aantal te exporteren issues
703
 setting_login_required: Authenticatie vereist
704 705 706
 setting_mail_from: E-mailadres afzender
 setting_mail_handler_api_enabled: Schakel WS in voor inkomende e-mail.
 setting_mail_handler_api_key: API-sleutel
jplang's avatar
jplang committed
707
 setting_per_page_options: Aantal objecten per pagina (opties)
708 709 710
 setting_plain_text_mail: platte tekst (geen HTML)
 setting_protocol: Protocol
 setting_self_registration: Zelfregistratie toegestaan
711
 setting_sequential_project_identifiers: Sequentiële projectidentiteiten genereren
712 713
 setting_sys_api_enabled: Gebruik WS voor repository beheer
 setting_text_formatting: Tekstformaat
714 715
 setting_time_format: Tijdformaat
 setting_user_format: Weergaveformaat gebruikers
716 717 718
 setting_welcome_text: Welkomsttekst
 setting_wiki_compression: Wikigeschiedenis comprimeren
 status_active: actief
winterheart's avatar
winterheart committed
719
 status_locked: vergrendeld
720 721
 status_registered: geregistreerd
 text_are_you_sure: Weet u het zeker?
722
 text_assign_time_entries_to_project: Gerapporteerde uren aan dit project toevoegen
723 724
 text_caracters_maximum: "%{count} van maximum aantal tekens."
 text_caracters_minimum: "Moet minstens %{count} karakters lang zijn."
725 726
 text_comma_separated: Meerdere waarden toegestaan (kommagescheiden).
 text_default_administrator_account_changed: Standaard beheerderaccount gewijzigd
727 728 729 730 731
 text_destroy_time_entries: Gerapporteerde uren verwijderen
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} uren werden gerapporteerd op de issue(s) die u wilt verwijderen. Wat wilt u doen?"
 text_diff_truncated: '... Deze diff werd ingekort omdat het de maximale weer te geven karakters overschrijdt.'
 text_email_delivery_not_configured: "E-mailbezorging is niet geconfigureerd. Mededelingen zijn uitgeschakeld.\nConfigureer uw SMTP server in config/configuration.yml en herstart de applicatie om e-mailbezorging te activeren."
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Volgende waarde toewijzen:'
732
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objecten zijn toegewezen aan deze waarde."
733
 text_file_repository_writable: Bestandsrepository schrijfbaar
734
 text_issue_added: "Issue %{id} is gerapporteerd (door %{author})."
735 736 737
 text_issue_category_destroy_assignments: Toewijzingen aan deze categorie verwijderen
 text_issue_category_destroy_question: "Er zijn issues (%{count}) aan deze categorie toegewezen. Wat wilt u doen?"
 text_issue_category_reassign_to: Issues opnieuw aan deze categorie toewijzen
738
 text_issue_updated: "Issue %{id} is gewijzigd (door %{author})."
739
 text_issues_destroy_confirmation: 'Weet u zeker dat u deze issue(s) wilt verwijderen?'
740
 text_issues_ref_in_commit_messages: Opzoeken en aanpassen van issues in commitberichten
741
 text_length_between: "Lengte tussen %{min} en %{max} tekens."
742 743 744 745
 text_load_default_configuration: Standaardconfiguratie laden
 text_min_max_length_info: 0 betekent geen beperking
 text_no_configuration_data: "Rollen, trackers, issuestatussen en workflows zijn nog niet geconfigureerd.\nHet is ten zeerste aangeraden om de standaardconfiguratie in te laden. U kunt deze aanpassen nadat deze is ingeladen."
 text_plugin_assets_writable: Plugin assets map schrijfbaar
746
 text_project_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u dit project en alle gerelateerde gegevens wilt verwijderen?
747
 text_project_identifier_info: 'Alleen kleine letters (a-z), cijfers, streepjes en liggende streepjes zijn toegestaan.<br />Eenmaal opgeslagen kan de identifier niet worden gewijzigd.'
748 749
 text_reassign_time_entries: 'Gerapporteerde uren opnieuw toewijzen:'
 text_regexp_info: bv. ^[A-Z0-9]+$
750
 text_repository_usernames_mapping: "Koppel de Redmine-gebruikers aan gebruikers in de repository log.\nGebruikers met dezelfde Redmine en repository gebruikersnaam of e-mail worden automatisch gekoppeld."
751
 text_rmagick_available: RMagick beschikbaar (optioneel)
752
 text_select_mail_notifications: Selecteer acties waarvoor mededelingen via e-mail moeten worden verstuurd.
753
 text_select_project_modules: 'Selecteer de modules die u wilt gebruiken voor dit project:'
754 755
 text_status_changed_by_changeset: "Toegepast in changeset %{value}."
 text_subprojects_destroy_warning: "De subprojecten: %{value} zullen ook verwijderd worden."
756 757 758
 text_tip_issue_begin_day: issue begint op deze dag
 text_tip_issue_begin_end_day: issue begint en eindigt op deze dag
 text_tip_issue_end_day: issue eindigt op deze dag
759
 text_tracker_no_workflow: Geen workflow gedefinieerd voor deze tracker
760 761
 text_unallowed_characters: Ongeldige tekens
 text_user_mail_option: "Bij niet-geselecteerde projecten zal u enkel mededelingen ontvangen voor issues die u volgt of waar u bij betrokken bent (als auteur of toegewezen persoon)."
762
 text_user_wrote: "%{value} schreef:"
763
 text_wiki_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u deze wiki en de inhoud wenst te verwijderen?
764
 text_workflow_edit: Selecteer een rol en een tracker om de workflow te wijzigen
765
 warning_attachments_not_saved: "%{count} bestand(en) konden niet opgeslagen worden."
766
 button_create_and_continue: Aanmaken en verdergaan
767
 text_custom_field_possible_values_info: 'Per lijn een waarde'
768
 label_display: Weergave
769
 field_editable: Bewerkbaar
770
 setting_repository_log_display_limit: Max aantal revisies zichbaar
771 772
 setting_file_max_size_displayed: Max grootte van tekstbestanden inline zichtbaar
 field_watcher: Volger
773
 setting_openid: Sta OpenID login en registratie toe
jplang's avatar
jplang committed
774
 field_identity_url: OpenID URL
775
 label_login_with_open_id_option: of login met uw OpenID
776
 field_content: Content
777 778 779
 label_descending: Aflopend
 label_sort: Sorteer
 label_ascending: Oplopend
780
 label_date_from_to: Van %{start} tot %{end}
781 782
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
783
 text_wiki_page_destroy_question: Deze pagina heeft %{descendants} subpagina's en onderliggende pagina's?. Wat wilt u doen?
jplang's avatar
jplang committed
784 785 786
 text_wiki_page_reassign_children: Alle subpagina's toewijzen aan deze hoofdpagina
 text_wiki_page_nullify_children: Behoud subpagina's als hoofdpagina's
 text_wiki_page_destroy_children: Verwijder alle subpagina's en onderliggende pagina's
787
 setting_password_min_length: Minimum wachtwoordlengte
788
 field_group_by: Groepeer resultaten per
789 790 791 792 793 794
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wikipagina is bijgewerkt"
 label_wiki_content_added: Wikipagina toegevoegd
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wikipagina is toegevoegd"
 mail_body_wiki_content_added: De '%{id}' wikipagina is toegevoegd door %{author}.
 label_wiki_content_updated: Wikipagina bijgewerkt
 mail_body_wiki_content_updated: De '%{id}' wikipagina is bijgewerkt door %{author}.
795 796
 permission_add_project: Maak project
 setting_new_project_user_role_id: Rol van gebruiker die een project maakt
797
 label_view_all_revisions: Alle revisies bekijken
798 799
 label_tag: Tag
 label_branch: Branch
800 801
 error_no_tracker_in_project: Geen tracker is geassocieerd met dit project. Check de projectinstellingen.
 error_no_default_issue_status: Geen standaard issuestatus ingesteld. Check de configuratie (Ga naar "Administratie -> Issuestatussen").
802 803 804
 text_journal_changed: "%{label} gewijzigd van %{old} naar %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} gewijzigd naar %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} verwijderd (%{old})"
805 806 807
 label_group_plural: Groepen
 label_group: Groep
 label_group_new: Nieuwe groep
808
 label_time_entry_plural: Tijdregistraties
809
 text_journal_added: "%{label} %{value} toegevoegd"
810
 field_active: Actief
811 812
 enumeration_system_activity: Systeemactiviteit
 permission_delete_issue_watchers: Volgers verwijderen
813 814
 version_status_closed: gesloten
 version_status_locked: vergrendeld
815
 version_status_open: open
winterheart's avatar
winterheart committed
816
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Een issue toegewezen aan een gesloten versie kan niet heropend worden
817
 label_user_anonymous: Anoniem
818
 button_move_and_follow: Verplaatsen en volgen
819 820 821
 setting_default_projects_modules: Standaard geactiveerde modules voor nieuwe projecten
 setting_gravatar_default: Standaard Gravatar plaatje
 field_sharing: Delen
822
 label_version_sharing_hierarchy: Met projecthiërarchie
823 824
 label_version_sharing_system: Met alle projecten
 label_version_sharing_descendants: Met subprojecten
825
 label_version_sharing_tree: Met projectboom
826 827 828
 label_version_sharing_none: Niet gedeeld
 error_can_not_archive_project: Dit project kan niet worden gearchiveerd
 button_duplicate: Dupliceer
829
 button_copy_and_follow: Kopiëren en volgen
830
 label_copy_source: Bron
831 832 833
 setting_issue_done_ratio: Bereken voltooiingspercentage voor issue met
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Gebruik de issuestatus
 error_issue_done_ratios_not_updated: Issue-voltooiingspercentage niet gewijzigd.
834
 error_workflow_copy_target: Selecteer tracker(s) en rol(len)
835
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Gebruik het issue-veld
836 837
 label_copy_same_as_target: Zelfde als doel
 label_copy_target: Doel
838 839 840
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue-voltooiingspercentage aangepast.
 error_workflow_copy_source: Selecteer een brontracker of rol
 label_update_issue_done_ratios: Update issue-voltooiingspercentage
841
 setting_start_of_week: Week begint op
842 843
 permission_view_issues: Issues bekijken
 label_display_used_statuses_only: Alleen statussen weergeven die gebruikt worden door deze tracker
844
 label_revision_id: Revisie %{value}
845 846 847 848
 label_api_access_key: API-toegangssleutel
 label_api_access_key_created_on: "API-toegangssleutel %{value} geleden gemaakt"
 label_feeds_access_key: Atom-toegangssleutel
 notice_api_access_key_reseted: Uw API-toegangssleutel werd opnieuw ingesteld.
winterheart's avatar
winterheart committed
849
 setting_rest_api_enabled: Activeer REST web service
850 851 852
 label_missing_api_access_key: Geen API-toegangssleutel
 label_missing_feeds_access_key: Geen Atom-toegangssleutel
 button_show: Weergeven
853
 text_line_separated: Meerdere waarden toegestaan (elke regel is een waarde).
854 855
 setting_mail_handler_body_delimiters: E-mailverwerking afbreken na een van deze regels
 permission_add_subprojects: Subprojecten aanmaken
856
 label_subproject_new: Nieuw subproject
857
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
858 859 860 861
  U staat op het punt om enkele van (of al) uw permissies te verwijderen, zodus het is mogelijk dat
  u dit project hierna niet meer kan wijzigen. Wilt u doorgaan?
 label_close_versions: Afgeronde versies sluiten
 label_board_sticky: Vastgeplakt (sticky)
862
 label_board_locked: Vergrendeld
863 864 865 866
 permission_export_wiki_pages: Wikipagina's exporteren
 setting_cache_formatted_text: Opgemaakte tekst cachen
 permission_manage_project_activities: Projectactiviteiten beheren
 error_unable_delete_issue_status: Verwijderen van issuestatus is niet gelukt
867
 label_profile: Profiel
868 869
 permission_manage_subtasks: Subtaken beheren
 field_parent_issue: Hoofdissue
870
 label_subtask_plural: Subtaken
871 872
 label_project_copy_notifications: E-mailnotificaties voor de projectkopie sturen
 error_can_not_delete_custom_field: Custom field verwijderen is niet mogelijk
873
 error_unable_to_connect: Geen connectie (%{value})
874
 error_can_not_remove_role: Deze rol is in gebruik en kan niet worden verwijderd.
875
 error_can_not_delete_tracker: Deze tracker bevat nog issues en kan niet verwijderd worden.
876
 field_principal: Hoofd
877 878 879 880 881 882
 notice_failed_to_save_members: "Het is niet gelukt om lid/leden op te slaan: %{errors}."
 text_zoom_out: Uitzoomen
 text_zoom_in: Inzoomen
 notice_unable_delete_time_entry: Verwijderen van tijdregistratie is niet mogelijk.
 label_overall_spent_time: Totaal gespendeerde tijd
 field_time_entries: Tijdregistratie
883
 project_module_gantt: Gantt
winterheart's avatar
winterheart committed
884
 project_module_calendar: Kalender
885 886 887 888 889 890 891
 button_edit_associated_wikipage: "Bijbehorende wikipagina bewerken: %{page_title}"
 field_text: Tekstveld
 setting_default_notification_option: Standaardinstelling voor mededelingen
 label_user_mail_option_only_my_events: Alleen voor activiteiten die ik volg of waarbij ik betrokken ben
 label_user_mail_option_none: Bij geen enkele activiteit
 field_member_of_group: Groep van toegewezen persoon
 field_assigned_to_role: Rol van toegewezen persoon
jplang's avatar
jplang committed
892 893 894
 notice_not_authorized_archived_project: Het project dat u wilt bezoeken is gearchiveerd.
 label_principal_search: "Zoek naar gebruiker of groep:"
 label_user_search: "Zoek naar gebruiker:"
895 896
 field_visible: Zichtbaarheid
 setting_commit_logtime_activity_id: Standaardactiviteit voor tijdregistratie
jplang's avatar
jplang committed
897
 text_time_logged_by_changeset: Toegepast in changeset %{value}.
898 899 900 901 902
 setting_commit_logtime_enabled: Tijdregistratie activeren
 notice_gantt_chart_truncated: De Gantt-grafiek is ingekort omdat het meer objecten bevat dan kan worden weergegeven, (%{max})
 setting_gantt_items_limit: Max. aantal objecten op Gantt-grafiek
 field_warn_on_leaving_unsaved: Waarschuw me wanneer ik een pagina verlaat waarvan de tekst niet is opgeslagen
 text_warn_on_leaving_unsaved: De huidige pagina bevat tekst die niet is opgeslagen en zal verloren gaan als u deze pagina nu verlaat.
jplang's avatar
jplang committed
903
 label_my_queries: Mijn aangepaste zoekopdrachten
904 905 906 907 908
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} gewijzigd"
 label_news_comment_added: Commentaar aan een nieuwsitem toegevoegd
 button_expand_all: Uitklappen
 button_collapse_all: Inklappen
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Aanvullende veranderingen toegestaan wanneer de gebruiker de toegewezen persoon is
909
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Aanvullende veranderingen toegestaan wanneer de gebruiker de auteur is
910
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Alle geselecteerde tijdregistraties wijzigen?
911
 text_time_entries_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u de geselecteerde tijdregistratie(s) wilt verwijderen ?
912 913 914 915
 label_role_anonymous: Anoniem
 label_role_non_member: Geen lid
 label_issue_note_added: Notitie toegevoegd
 label_issue_status_updated: Status gewijzigd
916
 label_issue_priority_updated: Prioriteit gewijzigd
917 918
 label_issues_visibility_own: Issues aangemaakt door of toegewezen aan de gebruiker
 field_issues_visibility: Issueweergave
919
 label_issues_visibility_all: Alle issues
920
 permission_set_own_issues_private: Eigen issues openbaar of privé maken
921
 field_is_private: Privé
922
 permission_set_issues_private: Issues openbaar of privé maken
923
 label_issues_visibility_public: Alle niet privé-issues
924 925 926
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: Dit zal ook %{count} subtaken verwijderen.
 field_commit_logs_encoding: Codering van commitberichten
 field_scm_path_encoding: Padcodering
927
 text_scm_path_encoding_note: "Standaard: UTF-8"
928 929
 field_path_to_repository: Pad naar versieoverzicht
 field_root_directory: Hoofdmap
930 931
 field_cvs_module: Module
 field_cvsroot: CVSROOT
932
 text_mercurial_repository_note: "Lokale versieoverzicht (Voorbeeld: /hgrepo, c:\\hgrepo)"
933 934
 text_scm_command: Commando
 text_scm_command_version: Versie
935 936 937
 label_git_report_last_commit: Laatste toevoegen voor bestanden en mappen rapporteren
 text_scm_config: U kan de SCM-commando's instellen in config/configuration.yml. U moet de applicatie herstarten na de wijzigingen.
 text_scm_command_not_available: SCM-commando is niet beschikbaar. Controleer de instellingen in het administratiepaneel.
938
 notice_issue_successful_create: Issue %{id} aangemaakt.
939
 label_between: tussen
940
 setting_issue_group_assignment: Groepstoewijzingen toelaten
941
 label_diff: diff
942
 text_git_repository_note: "Lokaal versieoverzicht is leeg (Voorbeeld: /gitrepo, c:\\gitrepo)"
943
 description_query_sort_criteria_direction: Sortering
944 945 946 947
 description_project_scope: Zoekbereik
 description_filter: Filteren
 description_user_mail_notification: Instellingen voor e-mailnotificaties
 description_message_content: Berichtinhoud
948
 description_available_columns: Beschikbare kolommen
949
 description_issue_category_reassign: Issuecategorie kiezen
950 951 952
 description_search: Zoekveld
 description_notes: Notities
 description_choose_project: Projecten
953 954
 description_query_sort_criteria_attribute: Attribuut sorteren
 description_wiki_subpages_reassign: Nieuwe hoofdpagina kiezen
955 956 957 958
 description_selected_columns: Geselecteerde kolommen
 label_parent_revision: Hoofd
 label_child_revision: Sub
 error_scm_annotate_big_text_file: De vermelding kan niet worden geannoteerd, omdat het groter is dan de maximale toegewezen grootte.
959 960 961
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Huidige datum als startdatum gebruiken voor nieuwe issues.
 button_edit_section: Deze sectie wijzigen
 setting_repositories_encodings: Coderingen voor bijlagen en opgeslagen bestanden
962 963 964
 description_all_columns: Alle kolommen
 button_export: Exporteren
 label_export_options: "%{export_format} export opties"
965 966
 error_attachment_too_big: Dit bestand kan niet worden geüpload omdat het de maximaal toegestane grootte overschrijdt (%{max_size})
 notice_failed_to_save_time_entries: "Opslaan mislukt voor %{count} tijdregistratie(s) van %{total} geselecteerde: %{ids}."
967
 label_x_issues:
968 969 970
  zero: 0 issues
  one:  1 issue
  other: "%{count} issues"
971 972
 label_repository_new: Nieuwe repository
 field_repository_is_default: Hoofdrepository
973
 label_copy_attachments: Kopieer bijlage(n)
974
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
975 976 977 978 979 980 981 982 983 984
 label_completed_versions: Afgeronde versies
 field_multiple: Meerdere waarden
 setting_commit_cross_project_ref: Toestaan om issues van alle projecten te refereren en op te lossen
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Mijn notities toevoegen en andere wijzigingen annuleren
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Mijn wijzigingen alsnog toevoegen (voorgaande notities worden opgeslagen,
  maar sommige notities kunnen overschreden worden)
 notice_issue_update_conflict: Dit issue is reeds aangepast door een andere gebruiker terwijl u bezig was met wijzigingen
  aan te brengen
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Mijn wijzigingen annuleren en pagina opnieuw weergeven: %{link}"
 permission_manage_related_issues: Gerelateerde issues beheren
985
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP filter
986
 label_search_for_watchers: Klik om volgers toe te voegen
987
 notice_account_deleted: Uw account is permanent verwijderd
988 989
 setting_unsubscribe: Gebruikers toestaan hun eigen account te verwijderen
 button_delete_my_account: Mijn account verwijderen
jplang's avatar
jplang committed
990
 text_account_destroy_confirmation: |-
991
  Weet u zeker dat u door wilt gaan?
992 993 994
  Uw account wordt permanent verwijderd zonder enige mogelijkheid deze te heractiveren.
 error_session_expired: Uw sessie is verlopen. Gelieve opnieuw in te loggen.
 text_session_expiration_settings: "Opgelet: door het wijzigen van deze instelling zullen de huidige sessies verlopen, inclusief die van u."
995
 setting_session_lifetime: Maximale sessieduur
996
 setting_session_timeout: Sessie-inactiviteit timeout
997
 label_session_expiration: Sessie verlopen
998
 permission_close_project: Project sluiten/heropenen
999 1000
 label_show_closed_projects: Gesloten projecten weergeven
 button_close: Sluiten
1001
 button_reopen: Heropenen
1002 1003 1004
 project_status_active: actief
 project_status_closed: gesloten
 project_status_archived: gearchiveerd
1005
 text_project_closed: Dit project is gesloten en kan alleen gelezen worden
1006
 notice_user_successful_create: Gebruiker %{id} aangemaakt.
1007
 field_core_fields: Standaardvelden
1008
 field_timeout: Timeout (in seconden)
1009
 setting_thumbnails_enabled: Miniaturen voor bijlagen weergeven
1010
 setting_thumbnails_size: Grootte miniaturen (in pixels)
1011 1012
 label_status_transitions: Statustransitie
 label_fields_permissions: Permissievelden
1013 1014
 label_readonly: Alleen-lezen
 label_required: Verplicht
1015
 text_repository_identifier_info: 'Alleen kleine letter (a-z), cijfers, streepjes en liggende streepjes zijn toegestaan.<br />Eenmaal opgeslagen kan de identifier niet worden gewijzigd.'
1016
 field_board_parent: Hoofdforum
1017 1018 1019
 label_attribute_of_project: Project %{name}
 label_attribute_of_author: Auteur(s) %{name}
 label_attribute_of_assigned_to: Toegewezen %{name}
1020 1021
 label_attribute_of_fixed_version: "%{name} van versie"
 label_copy_subtasks: Subtaken kopiëren
1022 1023
 label_copied_to: gekopieerd naar
 label_copied_from: gekopieerd van
1024 1025 1026 1027 1028
 label_any_issues_in_project: alle issues in project
 label_any_issues_not_in_project: alle issues niet in project
 field_private_notes: Privénotities
 permission_view_private_notes: Privénotities bekijken
 permission_set_notes_private: Notities privé maken
1029
 label_no_issues_in_project: geen issues in project
1030
 label_any: alle
1031
 label_last_n_weeks: afgelopen %{count} weken
1032
 setting_cross_project_subtasks: Subtaken in andere projecten toelaten
jplang's avatar
jplang committed
1033
 label_cross_project_descendants: Met subprojecten
1034 1035
 label_cross_project_tree: Met projectboom
 label_cross_project_hierarchy: Met projecthiërarchie
jplang's avatar
jplang committed
1036
 label_cross_project_system: Met alle projecten
1037 1038 1039 1040
 button_hide: Verberg
 setting_non_working_week_days: Niet-werkdagen
 label_in_the_next_days: in de volgende
 label_in_the_past_days: in de afgelopen
1041 1042 1043 1044 1045 1046
 label_attribute_of_user: Gebruikers %{name}
 text_turning_multiple_off: "Bij het uitschakelen van meerdere waarden zal er maar één waarde bewaard blijven."
 label_attribute_of_issue: Issues %{name}
 permission_add_documents: Documenten toevoegen
 permission_edit_documents: Documenten bewerken
 permission_delete_documents: Documenten verwijderen
1047
 label_gantt_progress_line: Voortgangslijn
1048 1049
 setting_jsonp_enabled: JSONP support inschakelen
 field_inherit_members: Bovenliggende leden erven
1050
 field_closed_on: Gesloten
1051 1052
 field_generate_password: Wachtwoord genereren
 setting_default_projects_tracker_ids: Standaardtrackers voor nieuwe projecten
1053
 label_total_time: Totaal
1054 1055 1056 1057 1058
 setting_emails_header: E-mailhoofding
 notice_account_not_activated_yet: U heeft uw account nog niet geactiveerd. <a href="%{url}">Klik op deze link</a>
  om een nieuwe activeringsemail te versturen.
 notice_account_locked: Uw account is vergrendeld.
 notice_account_register_done: "Account aanmaken is gelukt. Een e-mail met instructies om uw account te activeren is verstuurd naar: %{email}."
1059 1060 1061 1062
 label_hidden: Verborgen
 label_visibility_private: voor mij alleen
 label_visibility_roles: alleen voor deze rollen
 label_visibility_public: voor elke gebruiker
1063
 field_must_change_passwd: Wachtwoord wijzigen bij eerstvolgende login
1064
 notice_new_password_must_be_different: Het nieuwe wachtwoord mag niet hetzelfde zijn als het huidige wachtwoord
1065 1066
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Bijlagen uitsluiten op basis van naam
 text_convert_available: ImageMagick comversie beschikbaar (optioneel)
jplang's avatar
jplang committed
1067
 label_link: Link
1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137
 label_only: enkel
 label_drop_down_list: keuzelijst
 label_checkboxes: keuzevakjes
 label_link_values_to: Waarden koppelen aan URL
 setting_force_default_language_for_anonymous: Standaardtaal voor anonieme gebruikers
 setting_force_default_language_for_loggedin: Standaardtaal voor ingelogde gebruikers
 label_custom_field_select_type: Selecteer het objecttype waaraan u het vrij veld wilt vasthangen
 label_issue_assigned_to_updated: Toegewezen persoon gewijzigd
 label_check_for_updates: Controleren of er updates beschikbaar zijn
 label_latest_compatible_version: Laatste compatibele versie
 label_unknown_plugin: Onbekende plugin
 label_radio_buttons: selectieknoppen
 label_group_anonymous: Anonieme gebruikers
 label_group_non_member: Geen lid gebruikers
 label_add_projects: Projecten toevoegen
 field_default_status: Standaardstatus
 text_subversion_repository_note: 'Voorbeelden: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelschema]://'
 field_users_visibility: Gebruikersweergave
 label_users_visibility_all: Alle actieve gebruikers
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Gebruikers van zichtbare projecten
 label_edit_attachments: Bijlagen bewerken
 setting_link_copied_issue: Koppelen met issue bij kopiëren
 label_link_copied_issue: Koppelen met issuekopie
 label_ask: Vraag iedere keer
 label_search_attachments_yes: Zoeken in bestandsnamen en beschrijvingen van bijlagen
 label_search_attachments_no: Niet zoeken in bijlagen
 label_search_attachments_only: Enkel zoeken in bijlagen
 label_search_open_issues_only: Enkel openstaande issues
 field_address: Adres
 setting_max_additional_emails: Maximum aantal bijkomende e-mailadressen
 label_email_address_plural: E-mails
 label_email_address_add: Nieuw e-mailadres
 label_enable_notifications: Notificaties inschakelen
 label_disable_notifications: Notificaties uitschakelen
 setting_search_results_per_page: Zoekresultaten per pagina
 label_blank_value: leeg
 permission_copy_issues: Issues kopiëren
 error_password_expired: Uw wachtwoord is verlopen of moet gewijzigd worden op vraag van een beheerder.
 field_time_entries_visibility: Tijdregistratieweergave
 setting_password_max_age: Wachtwoord wijzigen verplicht na
 label_parent_task_attributes: Attributen van bovenliggende taken
 label_parent_task_attributes_derived: Berekend vanuit subtaken
 label_parent_task_attributes_independent: Onafhankelijk van subtaken
 label_time_entries_visibility_all: Alle tijdregistraties
 label_time_entries_visibility_own: Tijdregistraties aangemaakt door gebruiker
 label_member_management: Ledenbeheer
 label_member_management_all_roles: Alle rollen
 label_member_management_selected_roles_only: Enkel deze rollen
 label_password_required: Bevestig uw wachtwoord om verder te gaan
 label_total_spent_time: Totaal gespendeerde tijd
 notice_import_finished: "%{count} items werden geïmporteerd"