mn.yml 68.2 KB
Newer Older
1 2
mn:
 direction: ltr
jplang's avatar
jplang committed
3 4
 jquery:
  locale: "en"
5 6 7 8 9 10 11 12
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
   default: "%Y/%m/%d"
   short: "%b %d"
   long: "%Y, %B %d"
13

14 15
  day_names: [Даваа, Мягмар, Лхагва, Пүрэв, Баасан, Бямба, Ням]
  abbr_day_names: [Дав, Мяг, Лха, Пүр, Бсн, Бям, Ням]
16

17
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
18 19
  month_names: [~, 1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар]
  abbr_month_names: [~, 1сар, 2сар, 3сар, 4сар, 5сар, 6сар, 7сар, 8сар, 9сар, 10сар, 11сар, 12сар]
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
  # Used in date_select and datime_select.
  order:
   - :day
   - :month
   - :year

 time:
  formats:
   default: "%Y/%m/%d %I:%M %p"
   time: "%I:%M %p"
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%Y, %B %d %H:%M"
  am: "am"
  pm: "pm"
34

35 36
 datetime:
  distance_in_words:
37
   half_a_minute: "хагас минут"
38
   less_than_x_seconds:
39 40
    one:  "секунд орчим"
    other: "%{count} секундээс бага хугацаа"
41
   x_seconds:
42 43
    one:  "1 секунд"
    other: "%{count} секунд"
44
   less_than_x_minutes:
45 46
    one:  "минутаас бага хугацаа"
    other: "%{count} минутаас бага хугацаа"
47 48 49 50 51 52
   x_minutes:
    one:  "1 минут"
    other: "%{count} минут"
   about_x_hours:
    one:  "1 цаг орчим"
    other: "ойролцоогоор %{count} цаг"
53
   x_hours:
54 55
    one:  "1 цаг"
    other: "%{count} цаг"
56 57 58 59
   x_days:
    one:  "1 өдөр"
    other: "%{count} өдөр"
   about_x_months:
60 61
    one:  "1 сар орчим"
    other: "ойролцоогоор %{count} сар"
62
   x_months:
63 64
    one:  "1 сар"
    other: "%{count} сар"
65 66 67 68
   about_x_years:
    one:  "ойролцоогоор 1 жил"
    other: "ойролцоогоор %{count} жил"
   over_x_years:
69 70
    one:  "1 жилээс их"
    other: "%{count} жилээс их"
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
   almost_x_years:
    one:  "бараг 1 жил"
    other: "бараг %{count} жил"

 number:
  format:
   separator: "."
   delimiter: ""
   precision: 3
  human:
   format:
    delimiter: ""
83
    precision: 3
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Байт"
      other: "Байт"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"

# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
98
   sentence_connector: "бас"
99
   skip_last_comma: false
100

101 102 103 104 105 106 107
 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
     one:  "1 error prohibited this %{model} from being saved"
     other: "%{count} errors prohibited this %{model} from being saved"
   messages:
108 109
    inclusion: "жагсаалтад заагдаагүй байна"
    exclusion: "нөөцлөгдсөн"
110
    invalid: "буруу"
111 112 113
    confirmation: "баталгаажсан өгөгдөлтэй таарахгүй байна"
    accepted: "хүлээж авах ёстой"
    empty: "хоосон байж болохгүй"
114
    blank: "бланк байж болохгүй"
115 116 117 118
    too_long: "дэндүү урт байна (хамгийн ихдээ %{count} тэмдэгт)"
    too_short: "дэндүү богино байна (хамгийн багадаа %{count} тэмдэгт)"
    wrong_length: "буруу урттай байна (заавал %{count} тэмдэгт)"
    taken: "аль хэдийнэ авсан байна"
119 120
    not_a_number: "тоо биш байна"
    not_a_date: "зөв огноо биш байна"
121
    greater_than: "%{count} их байх ёстой"
122 123 124 125
    greater_than_or_equal_to: "must be greater than or equal to %{count}"
    equal_to: "must be equal to %{count}"
    less_than: "must be less than %{count}"
    less_than_or_equal_to: "must be less than or equal to %{count}"
126 127
    odd: "заавал сондгой"
    even: "заавал тэгш"
128
    greater_than_start_date: "must be greater than start date"
129 130
    not_same_project: "нэг ижил төсөлд хамаарахгүй байна"
    circular_dependency: "Энэ харьцаа нь гинжин(рекурсив) харьцаа үүсгэх юм байна"
131
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
132
    earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
133
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
134
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
135 136

 actionview_instancetag_blank_option: Сонгоно уу
137

138 139 140 141 142 143 144 145
 general_text_No: 'Үгүй'
 general_text_Yes: 'Тийм'
 general_text_no: 'үгүй'
 general_text_yes: 'тийм'
 general_lang_name: 'Mongolian (Монгол)'
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
146
 general_pdf_fontname: freesans
147
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
148
 general_first_day_of_week: '7'
149

150 151 152
 notice_account_updated: Дансыг амжилттай өөрчиллөө.
 notice_account_invalid_credentials: Хэрэглэгчийн нэр эсвэл нууц үг буруу байна
 notice_account_password_updated: Нууц үгийг амжилттай өөрчиллөө.
153
 notice_account_wrong_password: Буруу нууц үг
154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
 notice_account_register_done: Шинэ хэрэглэгч амжилттай үүсгэлээ. Идэвхжүүлэхийн тулд, бидний тань луу илгээсэн мэйл дотор байгаа холбоос дээр дараарай.
 notice_account_unknown_email: Үл мэдэгдэх хэрэглэгч.
 notice_can_t_change_password: Энэ эрх гадаад нэвтрэлтэд ашигладаг учраас нууц үгийг өөрчлөх боломжгүй.
 notice_account_lost_email_sent: Бид таньд мэйлээр нууц үгээ өөрчлөх зааврыг илгээсэн байгаа.
 notice_account_activated: Таны данс идэвхжлээ. Одоо нэвтэрч орж болно.
 notice_successful_create: Амжилттай үүсгэлээ.
 notice_successful_update: Амжилттай өөрчиллөө.
 notice_successful_delete: Амжилттай устгалаа.
 notice_successful_connection: Амжилттай холбогдлоо.
 notice_file_not_found: Таны үзэх гэсэн хуудас байхгүй юмуу устгагдсан байна.
 notice_locking_conflict: Өгөгдлийг өөр хүн өөрчилсөн байна.
 notice_not_authorized: Танд энэ хуудсыг үзэх эрх байхгүй байна.
 notice_email_sent: "%{value} - руу мэйл илгээлээ"
 notice_email_error: "Мэйл илгээхэд алдаа гарлаа (%{value})"
 notice_feeds_access_key_reseted: Таны Atom хандалтын түлхүүрийг дахин эхлүүллээ.
169
 notice_api_access_key_reseted: Your API access key was reset.
170 171 172
 notice_failed_to_save_issues: "%{total} асуудал сонгогдсоноос %{count} асуудлыг нь хадгалахад алдаа гарлаа: %{ids}."
 notice_no_issue_selected: "Ямар ч асуудал сонгогдоогүй байна! Засварлах асуудлуудаа сонгоно уу."
 notice_account_pending: "Таны дансыг үүсгэж дууслаа, администратор баталгаажуулах хүртэл хүлээнэ үү."
173
 notice_default_data_loaded: Стандарт тохиргоог амжилттай ачааллаа.
174
 notice_unable_delete_version: Хувилбарыг устгах боломжгүй.
175
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue done ratios updated.
176

177 178
 error_can_t_load_default_data: "Стандарт тохиргоог ачаалж чадсангүй: %{value}"
 error_scm_not_found: "Repository дотор тухайн бичлэг эсвэл хувилбарыг олсонгүй."
179
 error_scm_command_failed: "Repository-д хандахад алдаа гарлаа: %{value}"
180 181
 error_scm_annotate: "Бичлэг байхгүй байна, эсвэл бичлэгт тайлбар хавсаргаж болохгүй."
 error_issue_not_found_in_project: 'Сонгосон асуудал энэ төсөлд хамаардаггүй юм уу эсвэл системд байхгүй байна.'
182 183 184 185 186 187 188
 error_no_tracker_in_project: 'No tracker is associated to this project. Please check the Project settings.'
 error_no_default_issue_status: 'No default issue status is defined. Please check your configuration (Go to "Administration -> Issue statuses").'
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'An issue assigned to a closed version can not be reopened'
 error_can_not_archive_project: This project can not be archived
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Issue done ratios not updated."
 error_workflow_copy_source: 'Please select a source tracker or role'
 error_workflow_copy_target: 'Please select target tracker(s) and role(s)'
189

190
 warning_attachments_not_saved: "%{count} file(s) файлыг хадгалж чадсангүй."
191

192
 mail_subject_lost_password: "Таны %{value} нууц үг"
193 194 195 196 197 198 199 200 201
 mail_body_lost_password: 'Нууц үгээ өөрчлөхийн тулд доорх холбоос дээр дарна уу:'
 mail_subject_register: "Таны %{value} дансыг идэвхжүүлэх"
 mail_body_register: 'Дансаа идэвхжүүлэхийн тулд доорх холбоос дээр дарна уу:'
 mail_body_account_information_external: "Та өөрийнхөө %{value} дансыг ашиглаж холбогдож болно."
 mail_body_account_information: Таны дансны тухай мэдээлэл
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} дансыг идэвхжүүлэх хүсэлт"
 mail_body_account_activation_request: "Шинэ хэрэглэгч (%{value}) бүртгүүлсэн байна. Таны баталгаажуулахыг хүлээж байна:"
 mail_subject_reminder: "Дараагийн өдрүүдэд %{count} асуудлыг шийдэх хэрэгтэй (%{days})"
 mail_body_reminder: "Танд оноогдсон %{count} асуудлуудыг дараагийн %{days} өдрүүдэд шийдэх хэрэгтэй:"
202 203 204 205
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wiki page has been added"
 mail_body_wiki_content_added: "The '%{id}' wiki page has been added by %{author}."
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wiki page has been updated"
 mail_body_wiki_content_updated: "The '%{id}' wiki page has been updated by %{author}."
206 207


208
 field_name: Нэр
209
 field_description: Тайлбар
210
 field_summary: Дүгнэлт
211
 field_is_required: Зайлшгүй
212
 field_firstname: Таны нэр
213
 field_lastname: Овог
214
 field_mail: Имэйл
215
 field_filename: Файл
216 217
 field_filesize: Хэмжээ
 field_downloads: Татаж авах зүйлс
218
 field_author: Зохиогч
219 220
 field_created_on: Үүссэн
 field_updated_on: Өөрчилсөн
221
 field_field_format: Формат
222
 field_is_for_all: Бүх төслийн хувьд
223
 field_possible_values: Боломжтой утгууд
224
 field_regexp: Энгийн илэрхийлэл
225
 field_min_length: Минимум урт
226
 field_max_length: Максимум урт
227 228 229
 field_value: Утга
 field_category: Төрөл
 field_title: Гарчиг
230 231
 field_project: Төсөл
 field_issue: Асуудал
232
 field_status: Төлөв
233 234
 field_notes: Тэмдэглэлүүд
 field_is_closed: Асуудал хаагдсан
235
 field_is_default: Стандарт утга
236
 field_tracker: Чиглэл
237
 field_subject: Гарчиг
238 239 240
 field_due_date: Дуусах огноо
 field_assigned_to: Оноогдсон
 field_priority: Зэрэглэл
241
 field_fixed_version: Хувилбар
242 243 244
 field_user: Хэрэглэгч
 field_role: Хандалтын эрх
 field_homepage: Нүүр хуудас
245
 field_is_public: Олон нийтийн
246 247 248 249 250
 field_parent: Эцэг төсөл нь
 field_is_in_roadmap: Асуудлуудыг явцын зураг дээр харуулах
 field_login: Нэвтрэх нэр
 field_mail_notification: Имэйл мэдэгдлүүд
 field_admin: Администратор
251
 field_last_login_on: Сүүлийн холбоо
252
 field_language: Хэл
253
 field_effective_date: Огноо
254 255
 field_password: Нууц үг
 field_new_password: Шннэ нууц үг
256 257 258
 field_password_confirmation: Баталгаажуулах
 field_version: Хувилбар
 field_type: Төрөл
259
 field_host: Хост
260
 field_port: Порт
261 262 263 264
 field_account: Данс
 field_base_dn: Үндсэн ДН
 field_attr_login: Нэвтрэх аттрибут
 field_attr_firstname: Таны нэр аттрибут
265
 field_attr_lastname: Овог аттрибут
266 267 268 269 270 271
 field_attr_mail: Имэйл аттрибут
 field_onthefly: Хүссэн үедээ хэрэглэгч үүсгэх
 field_start_date: Эхлэл
 field_done_ratio: "%% Гүйцэтгэсэн"
 field_auth_source: Нэвтрэх арга
 field_hide_mail: Миний имэйл хаягийг нуу
272
 field_comments: Тайлбар
273 274 275
 field_url: URL Хаяг
 field_start_page: Тэргүүн хуудас
 field_subproject: Дэд төсөл
276 277 278
 field_hours: Цаг
 field_activity: Үйл ажиллагаа
 field_spent_on: Огноо
279 280 281
 field_identifier: Төслийн глобал нэр
 field_is_filter: Шүүлтүүр болгон хэрэглэгддэг
 field_issue_to: Хамаатай асуудал
282
 field_delay: Хоцролт
283 284 285
 field_assignable: Энэ хандалтын эрхэд асуудлуудыг оноож өгч болно
 field_redirect_existing_links: Байгаа холбоосуудыг дахин чиглүүлэх
 field_estimated_hours: Барагцаалсан цаг
286
 field_column_names: Баганууд
287
 field_time_zone: Цагын бүс
288 289 290
 field_searchable: Хайж болох
 field_default_value: Стандарт утга
 field_comments_sorting: Тайлбаруудыг харуул
291 292
 field_parent_title: Эцэг хуудас
 field_editable: Засварлагдана
293 294
 field_watcher: Харна
 field_identity_url: OpenID URL
295 296
 field_content: Агуулга
 field_group_by: Үр дүнгээр бүлэглэх
297
 field_sharing: Sharing
298

299
 setting_app_title: Программын гарчиг
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313
 setting_welcome_text: Мэндчилгээ
 setting_default_language: Стандарт хэл
 setting_login_required: Нэвтрэх шаардлагатай
 setting_self_registration: Өөрийгөө бүртгүүлэх
 setting_attachment_max_size: Хавсралт файлын дээд хэмжээ
 setting_issues_export_limit: Асуудал экспортлох хязгаар
 setting_mail_from: Ямар имэйл хаяг үүсгэх
 setting_bcc_recipients: BCC талбарын хаягууд (bcc)
 setting_plain_text_mail: дан текст мэйл (HTML биш)
 setting_host_name: Хостын нэр болон зам
 setting_text_formatting: Текст хэлбэржүүлэлт
 setting_wiki_compression: Вики хуудсуудын түүх дээр шахалт хийх
 setting_feeds_limit: Фийд агуулгын хязгаар
 setting_default_projects_public: Шинэ төслүүд автоматаар олон нийтийнх байна
314
 setting_autofetch_changesets: Комитуудыг автоматаар татаж авах
315 316 317 318
 setting_sys_api_enabled: Репозитори менежментэд зориулан WS-ийг идэвхжүүлэх
 setting_commit_ref_keywords: Хамааруулах түлхүүр үгс
 setting_commit_fix_keywords: Зоолттой түлхүүр үгс
 setting_autologin: Компьютер дээр санах
319 320
 setting_date_format: Огнооны формат
 setting_time_format: Цагийн формат
321 322 323
 setting_cross_project_issue_relations: Төсөл хооронд асуудал хамааруулахыг зөвшөөрөх
 setting_issue_list_default_columns: Асуудлуудыг харуулах стандарт баганууд
 setting_emails_footer: Имэйлүүдийн хөл хэсэг
324
 setting_protocol: Протокол
325 326 327 328 329
 setting_per_page_options: Нэг хуудсанд байх обьектуудын тохиргоо
 setting_user_format: Хэрэглэгчдийг харуулах формат
 setting_activity_days_default: Төслийн үйл ажиллагаа хэсэгт үзүүлэх өдрийн тоо
 setting_display_subprojects_issues: Дэд төслүүдийн асуудлуудыг автоматаар гол төсөл дээр харуулах
 setting_enabled_scm: SCM - ийг идэвхжүүлэх
330
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Truncate emails after one of these lines"
331
 setting_mail_handler_api_enabled: Ирсэн мэйлүүдийн хувьд WS-ийг идэвхжүүлэх
332
 setting_mail_handler_api_key: API түлхүүр
333 334
 setting_sequential_project_identifiers: Дэс дараалсан төслийн глобал нэр үүсгэж байх
 setting_gravatar_enabled: Gravatar дүрсүүдийг хэрэглэгчдэд хэрэглэж байх
335
 setting_gravatar_default: Default Gravatar image
336
 setting_diff_max_lines_displayed: Ялгаатай мөрүүдийн тоо (дээд тал нь)
337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348
 setting_file_max_size_displayed: Max size of text files displayed inline
 setting_repository_log_display_limit: Maximum number of revisions displayed on file log
 setting_openid: Allow OpenID login and registration
 setting_password_min_length: Minimum password length
 setting_new_project_user_role_id: Role given to a non-admin user who creates a project
 setting_default_projects_modules: Default enabled modules for new projects
 setting_issue_done_ratio: Calculate the issue done ratio with
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Use the issue field
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Use the issue status
 setting_start_of_week: Start calendars on
 setting_rest_api_enabled: Enable REST web service
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
349

350 351
 permission_add_project: Create project
 permission_add_subprojects: Create subprojects
352 353 354
 permission_edit_project: Төслийг засварлах
 permission_select_project_modules: Төслийн модулуудийг сонгоно уу
 permission_manage_members: Системийн хэрэглэгчид
355 356
 permission_manage_project_activities: Manage project activities
 permission_manage_versions: Хувилбарууд
357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378
 permission_manage_categories: Асуудлын ангиллууд
 permission_view_issues: Асуудлуудыг харах
 permission_add_issues: Асуудлууд нэмэх
 permission_edit_issues: Асуудлуудыг засварлах
 permission_manage_issue_relations: Асуудлын хамаарлыг зохицуулах
 permission_add_issue_notes: Тэмдэглэл нэмэх
 permission_edit_issue_notes: Тэмдэглэлүүд засварлах
 permission_edit_own_issue_notes: Өөрийн үлдээсэн тэмдэглэлүүдийг засварлах
 permission_delete_issues: Асуудлуудыг устгах
 permission_manage_public_queries: Олон нийтийн асуултууд
 permission_save_queries: Асуултуудыг хадгалах
 permission_view_gantt: Гант диаграмыг үзэх
 permission_view_calendar: Календарь үзэх
 permission_view_issue_watchers: Ажиглагчдын жагсаалтыг харах
 permission_add_issue_watchers: Ажиглагчид нэмэх
 permission_delete_issue_watchers: Ажиглагчдыг устгах
 permission_log_time: Зарцуулсан хугацааг лог хийх
 permission_view_time_entries: Зарцуулсан хугацааг харах
 permission_edit_time_entries: Хугацааны логуудыг засварлах
 permission_edit_own_time_entries: Өөрийн хугацааны логуудыг засварлах
 permission_manage_news: Мэдээ мэдээллүүд
 permission_comment_news: Мэдээнд тайлбар үлдээх
379 380 381 382
 permission_view_documents: Бичиг баримтуудыг харах
 permission_manage_files: Файлууд
 permission_view_files: Файлуудыг харах
 permission_manage_wiki: Вики удирдах
383 384 385 386 387 388 389
 permission_rename_wiki_pages: Вики хуудсуудыг дахиж нэрлэх
 permission_delete_wiki_pages: Вики хуудсуудыг устгах
 permission_view_wiki_pages: Вики үзэх
 permission_view_wiki_edits: Вики түүх үзэх
 permission_edit_wiki_pages: Вики хуудсуудыг засварлах
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Хавсралтуудыг устгах
 permission_protect_wiki_pages: Вики хуудсуудыг хамгаалах
390
 permission_manage_repository: Репозитори
391
 permission_browse_repository: Репозиторийг үзэх
392 393 394
 permission_view_changesets: Өөрчлөлтүүдийг харах
 permission_commit_access: Коммит хандалт
 permission_manage_boards: Самбарууд
395 396 397 398 399 400 401
 permission_view_messages: Зурвасуудыг харах
 permission_add_messages: Зурвас илгээх
 permission_edit_messages: Зурвасуудыг засварлах
 permission_edit_own_messages: Өөрийн зурвасуудыг засварлах
 permission_delete_messages: Зурвасуудыг устгах
 permission_delete_own_messages: Өөрийн зурвасуудыг устгах
 permission_export_wiki_pages: Вики хуудсуудыг экспорт хийх
402

403 404 405
 project_module_issue_tracking: Асуудал хянах
 project_module_time_tracking: Хугацаа хянах
 project_module_news: Мэдээ мэдээллүүд
406 407 408 409 410
 project_module_documents: Бичиг баримтууд
 project_module_files: Файлууд
 project_module_wiki: Вики
 project_module_repository: Репозитори
 project_module_boards: Самбарууд
411

412 413 414 415 416 417 418
 label_user: Хэрэглэгч
 label_user_plural: Хэрэглэгчид
 label_user_new: Шинэ хэрэглэгч
 label_user_anonymous: Хамаагүй хэрэглэгч
 label_project: Төсөл
 label_project_new: Шинэ төсөл
 label_project_plural: Төслүүд
419
 label_x_projects:
420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431
  zero: төсөл байхгүй
  one:  1 төсөл
  other: "%{count} төслүүд"
 label_project_all: Бүх Төслүүд
 label_project_latest: Сүүлийн үеийн төслүүд
 label_issue: Асуудал
 label_issue_new: Шинэ асуудал
 label_issue_plural: Асуудлууд
 label_issue_view_all: Бүх асуудлуудыг харах
 label_issues_by: "%{value} - н асуудлууд"
 label_issue_added: Асуудал нэмэгдлээ
 label_issue_updated: Асуудал өөрчлөгдлөө
432
 label_document: Бичиг баримт
433
 label_document_new: Шинэ бичиг баримт
434
 label_document_plural: Бичиг баримтууд
435 436 437 438 439
 label_document_added: Бичиг баримт нэмэгдлээ
 label_role: Хандалтын эрх
 label_role_plural: Хандалтын эрхүүд
 label_role_new: Шинэ хандалтын эрх
 label_role_and_permissions: Хандалтын эрхүүд болон зөвшөөрлүүд
440
 label_member: Гишүүн
441
 label_member_new: Шинэ гишүүн
442
 label_member_plural: Гишүүд
443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461
 label_tracker: Чиглэл
 label_tracker_plural: Чиглэлүүд
 label_tracker_new: Шинэ чиглэл
 label_workflow: Ажлын дараалал
 label_issue_status: Асуудлын төлөв
 label_issue_status_plural: Асуудлын төлвүүд
 label_issue_status_new: Шинэ төлөв
 label_issue_category: Асуудлын ангилал
 label_issue_category_plural: Асуудлын ангиллууд
 label_issue_category_new: Шинэ ангилал
 label_custom_field: Хэрэглэгчийн тодорхойлсон талбар
 label_custom_field_plural: Хэрэглэгчийн тодорхойлсон талбарууд
 label_custom_field_new: Шинээр хэрэглэгчийн тодорхойлсон талбар үүсгэх
 label_enumerations: Ангиллууд
 label_enumeration_new: Шинэ утга
 label_information: Мэдээлэл
 label_information_plural: Мэдээллүүд
 label_please_login: Нэвтэрч орно уу
 label_register: Бүртгүүлэх
462
 label_login_with_open_id_option: or login with OpenID
463 464 465 466 467 468 469
 label_password_lost: Нууц үгээ алдсан
 label_home: Нүүр
 label_my_page: Миний хуудас
 label_my_account: Миний данс
 label_my_projects: Миний төслүүд
 label_administration: Админ хэсэг
 label_login: Нэвтрэх
470
 label_logout: Гарах
471 472 473
 label_help: Тусламж
 label_reported_issues: Мэдэгдсэн асуудлууд
 label_assigned_to_me_issues: Надад оноогдсон асуудлууд
474
 label_last_login: Сүүлийн холболт
475
 label_registered_on: Бүртгүүлсэн огноо
476 477 478
 label_activity: Үйл ажиллагаа
 label_overall_activity: Ерөнхий үйл ажиллагаа
 label_user_activity: "%{value}-ийн үйл ажиллагаа"
479 480
 label_new: Шинэ
 label_logged_as: Холбогдсон нэр
481
 label_environment: Орчин
482 483 484 485 486 487 488 489 490
 label_authentication: Нэвтрэх
 label_auth_source: Нэвтрэх арга
 label_auth_source_new: Шинэ нэвтрэх арга
 label_auth_source_plural: Нэвтрэх аргууд
 label_subproject_plural: Дэд төслүүд
 label_subproject_new: Шинэ дэд төсөл
 label_and_its_subprojects: "%{value} болон холбогдох дэд төслүүд"
 label_min_max_length: Дээд - Доод урт
 label_list: Жагсаалт
491
 label_date: Огноо
492
 label_integer: Бүхэл тоо
493
 label_float: Бутархай тоо
494 495 496 497 498 499
 label_boolean: Үнэн худал утга
 label_string: Текст
 label_text: Урт текст
 label_attribute: Аттрибут
 label_attribute_plural: Аттрибутууд
 label_no_data: Үзүүлэх өгөгдөл байхгүй байна
500 501 502
 label_change_status: Төлвийг өөрчлөх
 label_history: Түүх
 label_attachment: Файл
503 504
 label_attachment_new: Шинэ файл
 label_attachment_delete: Файл устгах
505
 label_attachment_plural: Файлууд
506
 label_file_added: Файл нэмэгдлээ
507
 label_report: Тайлан
508
 label_report_plural: Тайлангууд
509 510 511 512 513 514
 label_news: Мэдээ
 label_news_new: Шинэ мэдээ
 label_news_plural: Мэдээ
 label_news_latest: Сүүлийн үеийн мэдээнүүд
 label_news_view_all: Бүх мэдээг харах
 label_news_added: Мэдээ нэмэгдлээ
515
 label_settings: Тохиргоо
516
 label_overview: Эхлэл
517
 label_version: Хувилбар
518
 label_version_new: Шинэ хувилбар
519
 label_version_plural: Хувилбарууд
520
 label_close_versions: Гүйцэт хувилбаруудыг хаалаа
521 522 523
 label_confirmation: Баталгаажуулах
 label_export_to: 'Өөр авч болох формат:'
 label_read: Унших...
524 525 526
 label_public_projects: Олон нийтийн төслүүд
 label_open_issues: нээлттэй
 label_open_issues_plural: нээлттэй
527 528 529
 label_closed_issues: хаалттай
 label_closed_issues_plural: хаалттай
 label_x_open_issues_abbr:
530 531 532
  zero: 0 нээлттэй
  one:  1 нээлттэй
  other: "%{count} нээлттэй"
533 534 535 536
 label_x_closed_issues_abbr:
  zero: 0 хаалттай
  one:  1 хаалттай
  other: "%{count} хаалттай"
537
 label_total: Нийт
538 539
 label_permissions: Зөвшөөрлүүд
 label_current_status: Одоогийн төлөв
540
 label_new_statuses_allowed: Шинээр олгож болох төлвүүд
541
 label_all: бүгд
542 543
 label_none: хоосон
 label_nobody: хэн ч биш
544 545
 label_next: Дараагийн
 label_previous: Өмнөх
546 547 548
 label_used_by: Хэрэглэгддэг
 label_details: Дэлгэрэнгүй
 label_add_note: Тэмдэглэл нэмэх
549
 label_calendar: Календарь
550
 label_months_from: Саруудыг хаанаас
551 552
 label_gantt: Гант диаграм
 label_internal: Дотоод
553
 label_last_changes: "сүүлийн %{count} өөрчлөлтүүд"
554 555 556 557
 label_change_view_all: Бүх өөрчлөлтүүдийг харах
 label_comment: Тайлбар
 label_comment_plural: Тайлбарууд
 label_x_comments:
558 559 560 561 562 563 564 565 566 567
  zero: сэтгэгдэл байхгүй
  one: 1 сэтгэгдэлтэй
  other: "%{count} сэтгэгдэлтэй"
 label_comment_add: Тайлбар нэмэх
 label_comment_added: Тайлбар нэмэгдлээ
 label_comment_delete: Тайлбарууд устгах
 label_query: Хэрэглэгчийн тодорхойлсон асуулт
 label_query_plural: Хэрэглэгчийн тодорхойлсон асуултууд
 label_query_new: Шинээр хэрэглэгчийн тодорхойлсон асуулт үүсгэх
 label_filter_add: Шүүлтүүр нэмэх
568 569 570
 label_filter_plural: Шүүлтүүрүүд
 label_equals: бол
 label_not_equals: биш
571 572
 label_in_less_than: аас бага
 label_in_more_than: аас их
573 574 575 576 577
 label_greater_or_equal: '>='
 label_less_or_equal: '<='
 label_in: дотор
 label_today: өнөөдөр
 label_yesterday: өчигдөр
578 579 580 581 582 583 584
 label_this_week: энэ долоо хоног
 label_last_week: өнгөрсөн долоо хоног
 label_last_n_days: "сүүлийн %{count} өдрүүд"
 label_this_month: энэ сар
 label_last_month: сүүлийн сар
 label_this_year: энэ жил
 label_date_range: Хязгаар огноо
585 586 587 588 589 590 591 592
 label_less_than_ago: бага өдрийн дотор
 label_more_than_ago: их өдрийн дотор
 label_ago: өдрийн өмнө
 label_contains: агуулж байгаа
 label_not_contains: агуулаагүй
 label_day_plural: өдрүүд
 label_repository: Репозитори
 label_repository_plural: Репозиторууд
593
 label_browse: Үзэх
594
 label_branch: Салбар
595
 label_tag: Шошго
596 597 598 599
 label_revision: Хувилбар
 label_revision_plural: Хувилбарууд
 label_revision_id: "%{value} Хувилбар"
 label_associated_revisions: Хамааралтай хувилбарууд
600 601 602 603 604
 label_added: нэмэгдсэн
 label_modified: өөрчлөгдсөн
 label_copied: хуулсан
 label_renamed: нэрийг нь өөрчилсөн
 label_deleted: устгасан
605 606 607 608 609
 label_latest_revision: Сүүлийн үеийн хувилбар
 label_latest_revision_plural: Сүүлийн үеийн хувилбарууд
 label_view_revisions: Хувилбаруудыг харах
 label_view_all_revisions: Бүх хувилбаруудыг харах
 label_max_size: Maximum size
610 611
 label_sort_highest: Хамгийн дээр
 label_sort_higher: Дээш нь
612 613 614
 label_sort_lower: Доош нь
 label_sort_lowest: Хамгийн доор
 label_roadmap: Хөтөч
615 616 617
 label_roadmap_due_in: "%{value} дотор дуусгах"
 label_roadmap_overdue: "%{value} оройтсон"
 label_roadmap_no_issues: Энэ хувилбарт асуудал байхгүй байна
618 619
 label_search: Хайх
 label_result_plural: Үр дүн
620
 label_all_words: Бүх үгс
621
 label_wiki: Вики
622 623 624 625 626 627
 label_wiki_edit: Вики засвар
 label_wiki_edit_plural: Вики засварууд
 label_wiki_page: Вики хуудас
 label_wiki_page_plural: Вики хуудас
 label_index_by_title: Гарчгаар эрэмбэлэх
 label_index_by_date: Огноогоор эрэмбэлэх
628 629 630
 label_current_version: Одоогийн хувилбар
 label_preview: Ямар харагдахыг шалгах
 label_feed_plural: Feeds
631 632 633
 label_changes_details: Бүх өөрчлөлтүүдийн дэлгэрэнгүй
 label_issue_tracking: Асуудал хянах
 label_spent_time: Зарцуулсан хугацаа
634 635
 label_f_hour: "%{value} цаг"
 label_f_hour_plural: "%{value} цаг"
636
 label_time_tracking: Хугацааг хянах
637
 label_change_plural: Өөрчлөлтүүд
638 639
 label_statistics: Статистик
 label_commits_per_month: Сард хийсэн коммитын тоо
640 641 642
 label_commits_per_author: Зохиогч бүрийн хувьд коммитын тоо
 label_view_diff: Ялгаануудыг харах
 label_diff_inline: дотор нь
643
 label_diff_side_by_side: зэрэгцүүлж
644
 label_options: Тохиргоо
645
 label_copy_workflow_from: Ажлын дарааллыг хуулах
646
 label_permissions_report: Зөвшөөрлүүдийн таблиц
647 648 649 650 651 652 653 654 655
 label_watched_issues: Ажиглагдаж байгаа асуудлууд
 label_related_issues: Хамааралтай асуудлууд
 label_applied_status: Олгосон төлөв
 label_loading: Ачаалж байна...
 label_relation_new: Шинэ хамаарал
 label_relation_delete: Хамаарлыг устгах
 label_relates_to: энгийн хамааралтай
 label_duplicates: хос хамааралтай
 label_duplicated_by: давхардуулсан эзэн
656
 label_blocks: шаардах хамааралтай
657
 label_blocked_by: блоколсон эзэн
658 659
 label_precedes: урьдчилах хамааралтай
 label_follows: дагаж
660 661 662
 label_stay_logged_in: Энэ комьютер дээр санах
 label_disabled: идэвхгүй болсон
 label_show_completed_versions: Гүйцэд хувилбаруудыг харуулах
663 664
 label_me: би
 label_board: Форум
665
 label_board_new: Шинэ форум
666
 label_board_plural: Форумууд
667
 label_board_locked: Түгжээтэй
668
 label_board_sticky: Sticky
669 670 671 672 673
 label_topic_plural: Сэдвүүд
 label_message_plural: Зурвасууд
 label_message_last: Сүүлийн зурвас
 label_message_new: Шинэ зурвас
 label_message_posted: Зурвас нэмэгдлээ
674
 label_reply_plural: Хариултууд
675
 label_send_information: Дансны мэдээллийг хэрэглэгчид илгээх
676 677 678
 label_year: Жил
 label_month: Сар
 label_week: Долоо хоног
679 680 681 682 683
 label_date_from: Хэзээнээс
 label_date_to: Хэдий хүртэл
 label_language_based: Хэрэглэгчийн хэлнас шалтгаалан
 label_sort_by: "%{value} талбараар нь эрэмбэлэх"
 label_send_test_email: Турших мэйл илгээх
684 685
 label_feeds_access_key: Atom хандах түлхүүр
 label_missing_feeds_access_key: Atom хандах түлхүүр алга
686
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom хандалтын түлхүүр %{value}-ийн өмнө үүссэн"
687
 label_module_plural: Модулууд
688 689 690 691
 label_added_time_by: "%{author} %{age}-ийн өмнө нэмсэн"
 label_updated_time_by: "%{author} %{age}-ийн өмнө өөрчилсөн"
 label_updated_time: "%{value} -ийн өмнө өөрчлөгдсөн"
 label_jump_to_a_project: Төсөл рүү очих...
692 693 694 695
 label_file_plural: Файлууд
 label_changeset_plural: Өөрчлөлтүүд
 label_default_columns: Стандарт баганууд
 label_no_change_option: (Өөрчлөлт байхгүй)
696 697
 label_bulk_edit_selected_issues: Сонгогдсон асуудлуудыг бөөнөөр засварлах
 label_theme: Системийн Дизайн
698 699
 label_default: Стандарт
 label_search_titles_only: Зөвхөн гарчиг хайх
700 701 702 703 704 705 706 707
 label_user_mail_option_all: "Миний бүх төсөл дээрх бүх үзэгдлүүдийн хувьд"
 label_user_mail_option_selected: "Сонгогдсон төслүүдийн хувьд бүх үзэгдэл дээр..."
 label_user_mail_no_self_notified: "Миний өөрийн хийсэн өөрчлөлтүүдийн тухай надад мэдэгдэх хэрэггүй"
 label_registration_activation_by_email: дансыг имэйлээр идэвхжүүлэх
 label_registration_manual_activation: дансыг гараар идэвхжүүлэх
 label_registration_automatic_activation: дансыг автоматаар идэвхжүүлэх
 label_display_per_page: 'Нэг хуудсанд: %{value}'
 label_age: Нас
708 709 710 711
 label_change_properties: Тохиргоог өөрчлөх
 label_general: Ерөнхий
 label_scm: SCM
 label_plugins: Модулууд
712
 label_ldap_authentication: LDAP нэвтрэх горим
713 714
 label_downloads_abbr: D/L
 label_optional_description: Дурын тайлбар
715
 label_add_another_file: Дахин файл нэмэх
716
 label_preferences: Тохиргоо
717 718 719 720 721 722
 label_chronological_order: Цагаан толгойн үсгийн дарааллаар
 label_reverse_chronological_order: Урвуу цагаан толгойн үсгийн дарааллаар
 label_incoming_emails: Ирсэн мэйлүүд
 label_generate_key: Түлхүүр үүсгэх
 label_issue_watchers: Ажиглагчид
 label_example: Жишээ
723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746
 label_display: Display
 label_sort: Sort
 label_ascending: Ascending
 label_descending: Descending
 label_date_from_to: From %{start} to %{end}
 label_wiki_content_added: Wiki page added
 label_wiki_content_updated: Wiki page updated
 label_group: Group
 label_group_plural: Groups
 label_group_new: New group
 label_time_entry_plural: Spent time
 label_version_sharing_none: Not shared
 label_version_sharing_descendants: With subprojects
 label_version_sharing_hierarchy: With project hierarchy
 label_version_sharing_tree: With project tree
 label_version_sharing_system: With all projects
 label_update_issue_done_ratios: Update issue done ratios
 label_copy_source: Source
 label_copy_target: Target
 label_copy_same_as_target: Same as target
 label_display_used_statuses_only: Only display statuses that are used by this tracker
 label_api_access_key: API access key
 label_missing_api_access_key: Missing an API access key
 label_api_access_key_created_on: "API access key created %{value} ago"
747

748 749
 button_login: Нэвтрэх
 button_submit: Илгээх
750
 button_save: Хадгалах
751 752 753 754 755
 button_check_all: Бүгдийг сонго
 button_uncheck_all: Бүгдийг үл сонго
 button_delete: Устгах
 button_create: Үүсгэх
 button_create_and_continue: Үүсгээд цааш үргэлжлүүлэх
756
 button_test: Турших
757 758
 button_edit: Засварлах
 button_add: Нэмэх
759 760
 button_change: Өөрчлөх
 button_apply: Өөрчлөлтийг хадгалах
761
 button_clear: Цэвэрлэх
762
 button_lock: Түгжих
763
 button_unlock: Түгжээг тайлах
764
 button_download: Татах
765
 button_list: Жагсаалт
766 767
 button_view: Харах
 button_move: Зөөх
768
 button_move_and_follow: Зөө бас дага
769 770
 button_back: Буцах
 button_cancel: Болих
771 772 773 774 775 776
 button_activate: Идэвхжүүлэх
 button_sort: Эрэмбэлэх
 button_log_time: Лог хийсэн хугацаа
 button_rollback: Энэ хувилбар руу буцах
 button_watch: Ажиглах
 button_unwatch: Ажиглахаа болих
777
 button_reply: Хариулах
778 779 780 781 782
 button_archive: Архивлах
 button_unarchive: Архивыг задлах
 button_reset: Анхны утгууд
 button_rename: Нэрийг нь солих
 button_change_password: Нууц үгээ өөрчлөх
783
 button_copy: Хуулах
784 785 786
 button_copy_and_follow: Зөө бас дага
 button_annotate: Тайлбар хавсаргах
 button_update: Шинэчлэх
787
 button_configure: Тохируулах
788
 button_quote: Ишлэл
789
 button_duplicate: Хуулбар
790
 button_show: Үзэх
791

792 793 794
 status_active: идэвхтэй
 status_registered: бүртгүүлсэн
 status_locked: түгжээтэй
795

796 797
 version_status_open: нээлттэй
 version_status_locked: түгжээтэй
798 799
 version_status_closed: хаалттай

800
 field_active: идэвхтэй
801

802
 text_select_mail_notifications: Ямар үед имэйлээр мэдэгдэл илгээхийг сонгоно уу.
803
 text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
804 805 806 807 808 809
 text_min_max_length_info: 0 гэвэл ямар ч хязгааргүй гэсэн үг
 text_project_destroy_confirmation: Та энэ төсөл болоод бусад мэдээллийг нь үнэхээр устгамаар байна уу ?
 text_subprojects_destroy_warning: "Уг төслийн дэд төслүүд : %{value} нь бас устгагдах болно."
 text_workflow_edit: Ажлын дарааллыг өөрчлөхийн тулд хандалтын эрх болон асуудлын чиглэлийг сонгоно уу
 text_are_you_sure: Та итгэлтэй байна уу ?
 text_journal_changed: "%{label} %{old} байсан нь %{new} болов"
810
 text_journal_set_to: "%{label} %{value} болгож өөрчиллөө"
811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821
 text_journal_deleted: "%{label} устсан (%{old})"
 text_journal_added: "%{label} %{value} нэмэгдсэн"
 text_tip_issue_begin_day: энэ өдөр эхлэх ажил
 text_tip_issue_end_day: энэ өдөр дуусах ажил
 text_tip_issue_begin_end_day: энэ өдөр эхлээд мөн дуусч байгаа ажил
 text_caracters_maximum: "дээд тал нь %{count} үсэг."
 text_caracters_minimum: "Хамгийн багадаа ядаж %{count} тэмдэгт байх."
 text_length_between: "Урт нь багадаа %{min}, ихдээ %{max} тэмдэгт."
 text_tracker_no_workflow: Энэхүү асуудлын чиглэлд ямар ч ажлын дараалал тодорхойлогдоогүй байна
 text_unallowed_characters: Хэрэглэж болохгүй тэмдэгтүүд
 text_comma_separated: Таслалаар зааглан олон утга оруулж болно.
822
 text_line_separated: Multiple values allowed (one line for each value).
823 824 825 826 827 828 829 830 831
 text_issues_ref_in_commit_messages: Коммитийн зурвасуудад хамааруулсан болон байнгын асуудлууд
 text_issue_added: "Асуудал %{id} - ийг хэрэглэгч %{author} мэдэгдсэн байна."
 text_issue_updated: "Асуудал %{id} - ийг хэрэглэгч %{author} өөрчилсөн байна."
 text_wiki_destroy_confirmation: Та энэ вики болон холбогдох бүх мэдээллийг үнэхээр устгамаар байна уу ?
 text_issue_category_destroy_question: "Энэ ангилалд зарим асуудлууд (%{count}) орсон байна. Та яах вэ ?"
 text_issue_category_destroy_assignments: Асуудлуудыг энэ ангиллаас авах
 text_issue_category_reassign_to: Асуудлуудыг энэ ангилалд дахин оноох
 text_user_mail_option: "Сонгогдоогүй төслүүдийн хувьд, та зөвхөн өөрийнхөө ажиглаж байгаа зүйлс юмуу танд хамаатай зүйлсийн талаар мэдэгдэл авах болно (Таны оруулсан асуудал, эсвэл танд оноосон гэх мэт)."
 text_no_configuration_data: "Хандалтын эрхүүд, чиглэлүүд, асуудлын төлвүүд болон ажлын дарааллын тухай мэдээллийг хараахан оруулаагүй байна.\nТа стандарт өгөгдлүүдийг даруйхан оруулахыг зөвлөж байна, оруулсан хойно та засварлаж болно."
832
 text_load_default_configuration: Стандарт өгөгдлийг ачаалах
833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849
 text_status_changed_by_changeset: "%{value} өөрчлөлтөд хийгдсэн."
 text_issues_destroy_confirmation: 'Та сонгогдсон асуудлуудыг үнэхээр устгамаар байна уу ?'
 text_select_project_modules: 'Энэ төслийн хувьд идэвхжүүлэх модулуудаа сонгоно уу:'
 text_default_administrator_account_changed: Стандарт администраторын бүртгэл өөрчлөгдлөө
 text_file_repository_writable: Хавсралт файл хадгалах хавтас руу бичих эрхтэй
 text_plugin_assets_writable: Плагин модулийн ассет хавтас руу бичих эрхтэй
 text_rmagick_available: RMagick суулгагдсан (заавал биш)
 text_destroy_time_entries_question: "Таны устгах гэж байгаа асуудлууд дээр нийт %{hours} цаг зарцуулсан юм байна, та яах вэ ?"
 text_destroy_time_entries: Мэдэгдсэн цагуудыг устгах
 text_assign_time_entries_to_project: Мэдэгдсэн асуудлуудыг төсөлд оноох
 text_reassign_time_entries: 'Мэдэгдсэн асуудлуудыг энэ асуудалд дахин оноо:'
 text_user_wrote: "%{value} бичихдээ:"
 text_enumeration_destroy_question: "Энэ утгад %{count} обьект оноогдсон байна."
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Тэдгээрийг энэ утгад дахин оноо:'
 text_email_delivery_not_configured: "Имэйлийн тохиргоог хараахан тохируулаагүй байна, тиймээс имэйл мэдэгдэл явуулах боломжгүй байна.\nSMTP сервэрээ config/configuration.yml файл дотор тохируулаад төслийн менежерээ дахиад эхлүүлээрэй."
 text_repository_usernames_mapping: "Репозиторийн логд байгаа бүх хэрэглэгчийн нэрүүдэд харгалзсан Төслийн Менежер системд бүртгэлтэй хэрэглэгчдийг Сонгох юмуу шинэчилнэ үү.\nТөслийн менежер болон репозиторид байгаа ижилхэн нэр юмуу имэйлтэй хэрэглэгчид харилцан харгалзна."
 text_diff_truncated: '... Файлын ялгаврын хэмжээ үзүүлэхэд дэндүү урт байгаа учраас төгсгөлөөс нь хасч үзүүлэв.'
850 851 852 853 854 855
 text_custom_field_possible_values_info: 'One line for each value'
 text_wiki_page_destroy_question: "This page has %{descendants} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?"
 text_wiki_page_nullify_children: "Keep child pages as root pages"
 text_wiki_page_destroy_children: "Delete child pages and all their descendants"
 text_wiki_page_reassign_children: "Reassign child pages to this parent page"
 text_own_membership_delete_confirmation: "You are about to remove some or all of your permissions and may no longer be able to edit this project after that.\nAre you sure you want to continue?"
856

857
 default_role_manager: Менежер
858 859 860
 default_role_developer: Хөгжүүлэгч
 default_role_reporter: Мэдэгдэгч
 default_tracker_bug: Алдаа
861
 default_tracker_feature: Онцлог
862 863 864 865
 default_tracker_support: Тусламж
 default_issue_status_new: Шинэ
 default_issue_status_in_progress: Ахицтай
 default_issue_status_resolved: Шийдвэрлэгдсэн
866
 default_issue_status_feedback: Feedback
867 868 869
 default_issue_status_closed: Хаагдсан
 default_issue_status_rejected: Хүлээж аваагүй
 default_doc_category_user: Хэрэглэгчийн бичиг баримт
870 871
 default_doc_category_tech: Техникийн бичиг баримт
 default_priority_low: Бага
872
 default_priority_normal: Хэвийн
873
 default_priority_high: Өндөр
874 875
 default_priority_urgent: Нэн яаралтай
 default_priority_immediate: Нэн даруй
876
 default_activity_design: Дизайн
877
 default_activity_development: Хөгжүүлэлт
878

879
 enumeration_issue_priorities: Асуудлын зэрэглэлүүд
880
 enumeration_doc_categories: Бичиг баримтын ангиллууд
881 882
 enumeration_activities: Үйл ажиллагаанууд (хугацааг хянах)
 enumeration_system_activity: Системийн үйл ажиллагаа
883 884 885 886 887 888 889 890 891 892

 permission_manage_subtasks: Manage subtasks
 label_profile: Profile
 field_parent_issue: Parent task
 error_unable_delete_issue_status: Unable to delete issue status
 label_subtask_plural: Subtasks
 label_project_copy_notifications: Send email notifications during the project copy
 error_can_not_delete_custom_field: Unable to delete custom field
 error_unable_to_connect: Unable to connect (%{value})
 error_can_not_remove_role: This role is in use and can not be deleted.
893
 error_can_not_delete_tracker: This tracker contains issues and cannot be deleted.
894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942
 field_principal: Principal
 notice_failed_to_save_members: "Failed to save member(s): %{errors}."
 text_zoom_out: Zoom out
 text_zoom_in: Zoom in
 notice_unable_delete_time_entry: Unable to delete time log entry.
 label_overall_spent_time: Overall spent time
 field_time_entries: Log time
 project_module_gantt: Gantt
 project_module_calendar: Calendar
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
 field_text: Text field
 setting_default_notification_option: Default notification option
 label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
 label_user_mail_option_none: No events
 field_member_of_group: Assignee's group
 field_assigned_to_role: Assignee's role
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
 label_principal_search: "Search for user or group:"
 label_user_search: "Search for user:"
 field_visible: Visible
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart
 field_warn_on_leaving_unsaved: Warn me when leaving a page with unsaved text
 text_warn_on_leaving_unsaved: The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page.
 label_my_queries: My custom queries
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
 label_news_comment_added: Comment added to a news
 button_expand_all: Expand all
 button_collapse_all: Collapse all
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Bulk edit selected time entries
 text_time_entries_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected time entr(y/ies)?
 label_role_anonymous: Anonymous
 label_role_non_member: Non member
 label_issue_note_added: Note added
 label_issue_status_updated: Status updated
 label_issue_priority_updated: Priority updated
 label_issues_visibility_own: Issues created by or assigned to the user
 field_issues_visibility: Issues visibility
 label_issues_visibility_all: All issues
 permission_set_own_issues_private: Set own issues public or private
 field_is_private: Private
 permission_set_issues_private: Set issues public or private
 label_issues_visibility_public: All non private issues
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: This will also delete %{count} subtask(s).
943
 field_commit_logs_encoding: Коммит хийх үед харуулах текстүүдийн энкодинг
944 945 946 947 948 949 950 951 952
 field_scm_path_encoding: Path encoding
 text_scm_path_encoding_note: "Default: UTF-8"
 field_path_to_repository: Path to repository
 field_root_directory: Root directory
 field_cvs_module: Module
 field_cvsroot: CVSROOT
 text_mercurial_repository_note: Local repository (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)
 text_scm_command: Command
 text_scm_command_version: Version
953
 label_git_report_last_commit: Report last commit for files and directories
954
 notice_issue_successful_create: Issue %{id} created.
955
 label_between: between
956
 setting_issue_group_assignment: Allow issue assignment to groups
957
 label_diff: diff
958
 text_git_repository_note: Repository is bare and local (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970
 description_query_sort_criteria_direction: Sort direction
 description_project_scope: Search scope
 description_filter: Filter
 description_user_mail_notification: Mail notification settings
 description_message_content: Message content
 description_available_columns: Available Columns
 description_issue_category_reassign: Choose issue category
 description_search: Searchfield
 description_notes: Notes
 description_choose_project: Projects
 description_query_sort_criteria_attribute: Sort attribute
 description_wiki_subpages_reassign: Choose new parent page
971
 description_selected_columns: Selected Columns
972 973
 label_parent_revision: Parent
 label_child_revision: Child
974
 error_scm_annotate_big_text_file: The entry cannot be annotated, as it exceeds the maximum text file size.
975
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Use current date as start date for new issues
976
 button_edit_section: Edit this section
977
 setting_repositories_encodings: Attachments and repositories encodings
978 979 980
 description_all_columns: All Columns
 button_export: Export
 label_export_options: "%{export_format} export options"
981
 error_attachment_too_big: This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum allowed file size (%{max_size})
982
 notice_failed_to_save_time_entries: "Failed to save %{count} time entrie(s) on %{total} selected: %{ids}."
983
 label_x_issues:
984 985 986
  zero: 0 Асуудал
  one:  1 Асуудал
  other: "%{count} Асуудлууд"
987
 label_repository_new: New repository
988
 field_repository_is_default: Main repository
989
 label_copy_attachments: Copy attachments
990
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
991
 label_completed_versions: Completed versions
992
 text_project_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
jplang's avatar
jplang committed
993
 field_multiple: Multiple values
994
 setting_commit_cross_project_ref: Allow issues of all the other projects to be referenced and fixed
995 996 997 998
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Add my notes and discard my other changes
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Apply my changes anyway (previous notes will be kept but some changes may be overwritten)
 notice_issue_update_conflict: The issue has been updated by an other user while you were editing it.
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Discard all my changes and redisplay %{link}
999
 permission_manage_related_issues: Manage related issues
1000
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP filter
1001
 label_search_for_watchers: Search for watchers to add
jplang's avatar
jplang committed
1002
 notice_account_deleted: Your account has been permanently deleted.
1003
 setting_unsubscribe: Allow users to delete their own account
jplang's avatar
jplang committed
1004 1005 1006 1007
 button_delete_my_account: Delete my account
 text_account_destroy_confirmation: |-
  Are you sure you want to proceed?
  Your account will be permanently deleted, with no way to reactivate it.
1008 1009 1010 1011 1012
 error_session_expired: Your session has expired. Please login again.
 text_session_expiration_settings: "Warning: changing these settings may expire the current sessions including yours."
 setting_session_lifetime: Session maximum lifetime
 setting_session_timeout: Session inactivity timeout
 label_session_expiration: Session expiration
jplang's avatar
jplang committed
1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020
 permission_close_project: Close / reopen the project
 label_show_closed_projects: View closed projects
 button_close: Close
 button_reopen: Reopen
 project_status_active: active
 project_status_closed: closed
 project_status_archived: archived
 text_project_closed: This project is closed and read-only.
1021
 notice_user_successful_create: User %{id} created.
1022
 field_core_fields: Standard fields
jplang's avatar
jplang committed
1023
 field_timeout: Timeout (in seconds)
jplang's avatar
jplang committed
1024 1025
 setting_thumbnails_enabled: Display attachment thumbnails
 setting_thumbnails_size: Thumbnails size (in pixels)
jplang's avatar
jplang committed
1026 1027 1028 1029
 label_status_transitions: Status transitions
 label_fields_permissions: Fields permissions
 label_readonly: Read-only
 label_required: Required
1030
 text_repository_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
jplang's avatar
jplang committed
1031
 field_board_parent: Parent forum
jplang's avatar
jplang committed
1032 1033 1034 1035
 label_attribute_of_project: Project's %{name}
 label_attribute_of_author: Author's %{name}
 label_attribute_of_assigned_to: Assignee's %{name}
 label_attribute_of_fixed_version: Target version's %{name}
jplang's avatar
jplang committed
1036
 label_copy_subtasks: Copy subtasks
jplang's avatar
jplang committed
1037 1038
 label_copied_to: copied to
 label_copied_from: copied from
jplang's avatar
jplang committed
1039 1040
 label_any_issues_in_project: any issues in project
 label_any_issues_not_in_project: any issues not in project
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
1041 1042 1043
 field_private_notes: Private notes
 permission_view_private_notes: View private notes
 permission_set_notes_private: Set notes as private
jplang's avatar
jplang committed
1044
 label_no_issues_in_project: no issues in project
1045
 label_any: бүгд
jplang's avatar
jplang committed
1046
 label_last_n_weeks: last %{count} weeks
jplang's avatar
jplang committed
1047
 setting_cross_project_subtasks: Allow cross-project subtasks
jplang's avatar
jplang committed
1048 1049 1050 1051
 label_cross_project_descendants: With subprojects
 label_cross_project_tree: With project tree
 label_cross_project_hierarchy: With project hierarchy
 label_cross_project_system: With all projects
jplang's avatar
jplang committed
1052
 button_hide: Hide
jplang's avatar
jplang committed
1053
 setting_non_working_week_days: Non-working days
jplang's avatar
jplang committed
1054 1055
 label_in_the_next_days: in the next
 label_in_the_past_days: in the past
1056
 label_attribute_of_user: User's %{name}
1057
 text_turning_multiple_off: If you disable multiple values, multiple values will be
1058
  removed in order to preserve only one value per item.
jplang's avatar
jplang committed
1059
 label_attribute_of_issue: Issue's %{name}
1060 1061 1062
 permission_add_documents: Add documents
 permission_edit_documents: Edit documents
 permission_delete_documents: Delete documents
jplang's avatar
jplang committed
1063
 label_gantt_progress_line: Progress line
jplang's avatar
jplang committed
1064
 setting_jsonp_enabled: Enable JSONP support
1065
 field_inherit_members: Inherit members
1066
 field_closed_on: Closed
1067
 field_generate_password: Generate password
1068
 setting_default_projects_tracker_ids: Default trackers for new projects
1069
 label_total_time: Нийт
1070 1071
 text_scm_config: You can configure your SCM commands in config/configuration.yml. Please restart the application after editing it.
 text_scm_command_not_available: SCM command is not available. Please check settings on the administration panel.
1072
 setting_emails_header: Email header
jplang's avatar
jplang committed
1073 1074 1075
 notice_account_not_activated_yet: You haven't activated your account yet. If you want
  to receive a new activation email, please <a href="%{url}">click this link</a>.
 notice_account_locked: Your account is locked.
jplang's avatar
jplang committed
1076 1077 1078 1079
 label_hidden: Hidden
 label_visibility_private: to me only
 label_visibility_roles: to these roles only
 label_visibility_public: to any users
1080
 field_must_change_passwd: Must change password at next logon
1081 1082
 notice_new_password_must_be_different: The new password must be different from the
  current password
jplang's avatar
jplang committed
1083
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Exclude attachments by name
1084
 text_convert_available: ImageMagick convert available (optional)
jplang's avatar
jplang committed
1085 1086 1087 1088
 label_link: Link
 label_only: only
 label_drop_down_list: drop-down list
 label_checkboxes: checkboxes
1089
 label_link_values_to: Link values to URL
jplang's avatar
jplang committed
1090 1091 1092 1093
 setting_force_default_language_for_anonymous: Force default language for anonymous
  users
 setting_force_default_language_for_loggedin: Force default language for logged-in
  users
jplang's avatar
jplang committed
1094 1095
 label_custom_field_select_type: Select the type of object to which the custom field
  is to be attached
1096
 label_issue_assigned_to_updated: Assignee updated
1097 1098
 label_check_for_updates: Check for updates
 label_latest_compatible_version: Latest compatible version
1099
 label_unknown_plugin: Unknown plugin
1100
 label_radio_buttons: radio buttons
jplang's avatar
jplang committed
1101 1102
 label_group_anonymous: Anonymous users
 label_group_non_member: Non member users
1103
 label_add_projects: Add projects
1104
 field_default_status: Default status
1105
 text_subversion_repository_note: 'Examples: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://'
1106 1107 1108
 field_users_visibility: Users visibility
 label_users_visibility_all: All active users
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Members of visible projects
1109
 label_edit_attachments: Edit attached files
1110 1111 1112
 setting_link_copied_issue: Link issues on copy
 label_link_copied_issue: Link copied issue
 label_ask: Ask
1113 1114 1115
 label_search_attachments_yes: Search attachment filenames and descriptions
 label_search_attachments_no: Do not search attachments
 label_search_attachments_only: Search attachments only
marutosijp's avatar
marutosijp committed
1116
 label_search_open_issues_only: Open issues only
1117
 field_address: Имэйл
1118 1119 1120 1121 1122
 setting_max_additional_emails: Maximum number of additional email addresses
 label_email_address_plural: Emails
 label_email_address_add: Add email address
 label_enable_notifications: Enable notifications
 label_disable_notifications: Disable notifications
1123
 setting_search_results_per_page: Search results per page
1124
 label_blank_value: blank
1125
 permission_copy_issues: Copy issues
1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132
 error_password_expired: Your password has expired or the administrator requires you
  to change it.
 field_time_entries_visibility: Time logs visibility
 setting_password_max_age: Require password change after
 label_parent_task_attributes: Parent tasks attributes
 label_parent_task_attributes_derived: Calculated from subtasks
 label_parent_task_attributes_independent: Independent of subtasks
1133 1134
 label_time_entries_visibility_all: All time entries
 label_time_entries_visibility_own: Time entries created by the user
1135 1136 1137
 label_member_management: Member management
 label_member_management_all_roles: All roles
 label_member_management_selected_roles_only: Only these roles
1138
 label_password_required: Confirm your password to continue
1139
 label_total_spent_time: Overall spent time
jplang's avatar
jplang committed
1140 1141
 notice_import_finished: "%{count} items have been imported"
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} out of %{total} items could not be imported"
1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151
 error_invalid_file_encoding: The file is not a valid %{encoding} encoded file
 error_invalid_csv_file_or_settings: The file is not a CSV file or does not match the
  settings below
 error_can_not_read_import_file: An error occurred while reading the file to import
 permission_import_issues: Import issues
 label_import_issues: Import issues
 label_select_file_to_import: Select the file to import
 label_fields_separator: Field separator
 label_fields_wrapper: Field wrapper
 label_encoding: Encoding
jplang's avatar
jplang committed
1152
 label_comma_char: Comma
1153
 label_semi_colon_char: Semicolon
1154 1155 1156 1157 1158 1159
 label_quote_char: Quote
 label_double_quote_char: Double quote
 label_fields_mapping: Fields mapping
 label_file_content_preview: File content preview
 label_create_missing_values: Create missing values
 button_import: Import
1160
 field_total_estimated_hours: Total estimated time
1161
 label_api: API
1162
 label_total_plural: Totals
1163
 label_assigned_issues: Assigned issues
1164
 label_field_format_enumeration: Key/value list
1165
 label_f_hour_short: '%{value} h'
1166
 field_default_version: Default version
1167 1168 1169
 error_attachment_extension_not_allowed: Attachment extension %{extension} is not allowed
 setting_attachment_extensions_allowed: Allowed extensions
 setting_attachment_extensions_denied: Disallowed extensions
1170 1171
 label_any_open_issues: any open issues
 label_no_open_issues: no open issues
1172
 label_default_values_for_new_users: Default values for new users
1173
 error_ldap_bind_credentials: Invalid LDAP Account/Password
1174
 setting_sys_api_key: API түлхүүр
1175
 setting_lost_password: Нууц үгээ алдсан
marutosijp's avatar
marutosijp committed
1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186
 mail_subject_security_notification: Security notification
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} was changed.'
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} was changed to %{value}.'
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} was added.'
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} was removed.'
 mail_body_security_notification_notify_enabled: Email address %{value} now receives
  notifications.
 mail_body_security_notification_notify_disabled: Email address %{value} no longer
  receives notifications.
 mail_body_settings_updated: ! 'The following settings were changed:'
 field_remote_ip: IP address
1187
 label_wiki_page_new: New wiki page
1188
 label_relations: Relations
1189
 button_filter: Filter
jplang's avatar
jplang committed
1190 1191
 mail_body_password_updated: Your password has been changed.
 label_no_preview: No preview available
marutosijp's avatar
marutosijp committed
1192 1193 1194
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: The project doesn't have any trackers
  for which you can create an issue
 label_tracker_all: All trackers
1195
 label_new_project_issue_tab_enabled: Display the "New issue" tab
jplang's avatar
jplang committed
1196 1197
 setting_new_item_menu_tab: Project menu tab for creating new objects
 label_new_object_tab_enabled: Display the "+" drop-down
1198 1199
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: There are no projects with trackers
  for which you can create an issue
jplang's avatar
jplang committed
1200 1201 1202 1203
 field_textarea_font: Font used for text areas
 label_font_default: Default font
 label_font_monospace: Monospaced font
 label_font_proportional: Proportional font
1204
 setting_timespan_format: Time span format
1205
 label_table_of_contents: Table of contents
1206
 setting_commit_logs_formatting: Apply text formatting to commit messages
1207
 setting_mail_handler_enable_regex: Enable regular expressions
1208 1209
 error_move_of_child_not_possible: 'Subtask %{child} could not be moved to the new
  project: %{errors}'
1210 1211
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Spent time cannot
  be reassigned to an issue that is about to be deleted
1212
 setting_timelog_required_fields: Required fields for time logs
1213
 label_attribute_of_object: '%{object_name}''s %{name}'
1214 1215
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I watch or I am assigned to
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I watch or I am the owner of
1216 1217
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Changes will result in the automatic deletion
  of values from one or more fields on the selected objects
1218 1219
 field_updated_by: Updated by
 field_last_updated_by: Last updated by
marutosijp's avatar
marutosijp committed
1220
 field_full_width_layout: Full width layout
1221
 label_last_notes: Last notes
1222
 field_digest: Checksum
marutosijp's avatar
marutosijp committed
1223
 field_default_assigned_to: Default assignee
1224
 setting_show_custom_fields_on_registration: Show custom fields on registration
1225
 permission_view_news: View news
marutosijp's avatar
marutosijp committed
1226 1227
 label_no_preview_alternative_html: No preview available. %{link} the file instead.
 label_no_preview_download: Download
1228
 setting_close_duplicate_issues: Close duplicate issues automatically
jplang's avatar
jplang committed
1229 1230 1231 1232 1233
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: Cannot log more than %{max_hours} hours on the
  same day (%{logged_hours} hours have already been logged)
 setting_time_entry_list_defaults: Timelog list defaults
 setting_timelog_accept_0_hours: Accept time logs with 0 hours
 setting_timelog_max_hours_per_day: Maximum hours that can be logged per day and user
jplang's avatar