sv.yml 58.9 KB
Newer Older
jplang's avatar
jplang committed
1 2 3
# Swedish translation for Ruby on Rails
# by Johan Lundström (johanlunds@gmail.com),
# with parts taken from http://github.com/daniel/swe_rails
4
# Update based on Redmine 2.6.0 by Khedron Wilk (khedron.wilk@gmail.com) 6th Dec 2014
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
sv:
 number:
  # Used in number_with_delimiter()
  # These are also the defaults for 'currency', 'percentage', 'precision', and 'human'
  format:
   # Sets the separator between the units, for more precision (e.g. 1.0 / 2.0 == 0.5)
   separator: ","
   # Delimets thousands (e.g. 1,000,000 is a million) (always in groups of three)
   delimiter: "."
   # Number of decimals, behind the separator (the number 1 with a precision of 2 gives: 1.00)
   precision: 2
16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  # Used in number_to_currency()
  currency:
   format:
    # Where is the currency sign? %u is the currency unit, %n the number (default: $5.00)
    format: "%n %u"
    unit: "kr"
    # These three are to override number.format and are optional
    # separator: "."
    # delimiter: ","
    # precision: 2
27

28 29 30 31
  # Used in number_to_percentage()
  percentage:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
32
    # separator:
33
    delimiter: ""
34 35
    # precision:

36 37 38 39 40 41 42
  # Used in number_to_precision()
  precision:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
    # separator:
    delimiter: ""
    # precision:
43

44 45 46 47
  # Used in number_to_human_size()
  human:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
48
    # separator:
49
    delimiter: ""
50
    precision: 3
51 52 53 54 55 56
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Byte"
      other: "Bytes"
57
     kb: "KB"
58 59 60
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
61 62 63 64 65 66 67

 # Used in distance_of_time_in_words(), distance_of_time_in_words_to_now(), time_ago_in_words()
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "en halv minut"
   less_than_x_seconds:
    one:  "mindre än en sekund"
68
    other: "mindre än %{count} sekunder"
69 70
   x_seconds:
    one:  "en sekund"
71
    other: "%{count} sekunder"
72 73
   less_than_x_minutes:
    one:  "mindre än en minut"
74
    other: "mindre än %{count} minuter"
75 76
   x_minutes:
    one:  "en minut"
77
    other: "%{count} minuter"
78 79
   about_x_hours:
    one:  "ungefär en timme"
80
    other: "ungefär %{count} timmar"
81
   x_hours:
82 83
    one:  "1 timme"
    other: "%{count} timmar"
84 85
   x_days:
    one:  "en dag"
86
    other: "%{count} dagar"
87 88
   about_x_months:
    one:  "ungefär en månad"
89
    other: "ungefär %{count} månader"
90 91
   x_months:
    one:  "en månad"
92
    other: "%{count} månader"
93 94
   about_x_years:
    one:  "ungefär ett år"
95
    other: "ungefär %{count} år"
96 97
   over_x_years:
    one:  "mer än ett år"
98
    other: "mer än %{count} år"
jplang's avatar
jplang committed
99
   almost_x_years:
jplang's avatar
jplang committed
100
    one:  "nästan 1 år"
101
    other: "nästan %{count} år"
102

103 104 105 106
 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
107 108
     one:  "Ett fel förhindrade denna %{model} från att sparas"
     other: "%{count} fel förhindrade denna %{model} från att sparas"
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    # The variable :count is also available
    body: "Det var problem med följande fält:"
   # The values :model, :attribute and :value are always available for interpolation
   # The value :count is available when applicable. Can be used for pluralization.
   messages:
    inclusion: "finns inte i listan"
    exclusion: "är reserverat"
    invalid: "är ogiltigt"
    confirmation: "stämmer inte överens"
    accepted : "måste vara accepterad"
    empty: "får ej vara tom"
    blank: "måste anges"
121 122 123
    too_long: "är för lång (maximum är %{count} tecken)"
    too_short: "är för kort (minimum är %{count} tecken)"
    wrong_length: "har fel längd (ska vara %{count} tecken)"
124 125
    taken: "har redan tagits"
    not_a_number: "är inte ett nummer"
126 127
    greater_than: "måste vara större än %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "måste vara större än eller lika med %{count}"
128
    equal_to: "måste vara samma som"
129 130
    less_than: "måste vara mindre än %{count}"
    less_than_or_equal_to: "måste vara mindre än eller lika med %{count}"
131 132 133 134 135
    odd: "måste vara udda"
    even: "måste vara jämnt"
    greater_than_start_date: "måste vara senare än startdatumet"
    not_same_project: "tillhör inte samma projekt"
    circular_dependency: "Denna relation skulle skapa ett cirkulärt beroende"
136
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Ett ärende kan inte länkas till ett av dess underärenden"
137
    earlier_than_minimum_start_date: "kan inte vara tidigare än %{date} grund av föregående ärenden"
138
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
139
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
140

141
 direction: ltr
142 143 144 145 146 147 148 149
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
   default: "%Y-%m-%d"
   short: "%e %b"
   long: "%e %B, %Y"
150

151 152
  day_names: [söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag]
  abbr_day_names: [sön, mån, tis, ons, tor, fre, lör]
153

154 155 156 157
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
  month_names: [~, januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december]
  abbr_month_names: [~, jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec]
  # Used in date_select and datime_select.
158 159 160 161
  order:
   - :day
   - :month
   - :year
162 163 164

 time:
  formats:
winterheart's avatar
winterheart committed
165
   default: "%Y-%m-%d %H:%M"
166
   time: "%H:%M"
167 168 169 170
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%d %B, %Y %H:%M"
  am: ""
  pm: ""
171

172 173 174 175 176 177 178
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
   sentence_connector: "och"
   skip_last_comma: true

 actionview_instancetag_blank_option: Var god välj
179

180 181 182 183
 general_text_No: 'Nej'
 general_text_Yes: 'Ja'
 general_text_no: 'nej'
 general_text_yes: 'ja'
184
 general_lang_name: 'Swedish (Svenska)'
185 186 187
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: ISO-8859-1
188
 general_pdf_fontname: freesans
189
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
190
 general_first_day_of_week: '1'
191

192
 notice_account_updated: Kontot har uppdaterats
193
 notice_account_invalid_credentials: Fel användarnamn eller lösenord
194 195 196 197 198 199 200
 notice_account_password_updated: Lösenordet har uppdaterats
 notice_account_wrong_password: Fel lösenord
 notice_account_register_done: Kontot har skapats. För att aktivera kontot, klicka på länken i mailet som skickades till dig.
 notice_account_unknown_email: Okänd användare.
 notice_can_t_change_password: Detta konto använder en extern autentiseringskälla. Det går inte att byta lösenord.
 notice_account_lost_email_sent: Ett mail med instruktioner om hur man väljer ett nytt lösenord har skickats till dig.
 notice_account_activated: Ditt konto har blivit aktiverat. Du kan nu logga in.
winterheart's avatar
winterheart committed
201
 notice_successful_create: Skapades korrekt.
202 203 204 205 206 207
 notice_successful_update: Uppdatering lyckades.
 notice_successful_delete: Borttagning lyckades.
 notice_successful_connection: Uppkoppling lyckades.
 notice_file_not_found: Sidan du försökte komma åt existerar inte eller är borttagen.
 notice_locking_conflict: Data har uppdaterats av en annan användare.
 notice_not_authorized: Du saknar behörighet att komma åt den här sidan.
winterheart's avatar
winterheart committed
208
 notice_not_authorized_archived_project: Projektet du försöker komma åt har arkiverats.
209 210
 notice_email_sent: "Ett mail skickades till %{value}"
 notice_email_error: "Ett fel inträffade när mail skickades (%{value})"
211
 notice_feeds_access_key_reseted: Din Atom-nyckel återställdes.
jplang's avatar
jplang committed
212
 notice_api_access_key_reseted: Din API-nyckel återställdes.
213 214
 notice_failed_to_save_issues: "Misslyckades med att spara %{count} ärende(n) %{total} valda: %{ids}."
 notice_failed_to_save_time_entries: "Misslyckades med att spara %{count} tidloggning(ar) %{total} valda: %{ids}."
215
 notice_failed_to_save_members: "Misslyckades med att spara medlem(mar): %{errors}."
216 217 218 219
 notice_no_issue_selected: "Inget ärende är markerat! Var vänlig, markera de ärenden du vill ändra."
 notice_account_pending: "Ditt konto skapades och avvaktar nu administratörens godkännande."
 notice_default_data_loaded: Standardkonfiguration inläst.
 notice_unable_delete_version: Denna version var inte möjlig att ta bort.
winterheart's avatar
winterheart committed
220
 notice_unable_delete_time_entry: Tidloggning kunde inte tas bort.
221
 notice_issue_done_ratios_updated: "% klart uppdaterade."
222 223 224 225
 notice_gantt_chart_truncated: "Schemat förminskades eftersom det överskrider det maximala antalet aktiviteter som kan visas (%{max})"
 notice_issue_successful_create: "Ärende %{id} skapades."
 notice_issue_update_conflict: "Detta ärende har uppdaterats av en annan användare samtidigt som du redigerade det."
 notice_account_deleted: "Ditt konto har avslutats permanent."
226
 notice_user_successful_create: "Användare %{id} skapad."
227

228
 error_can_t_load_default_data: "Standardkonfiguration gick inte att läsa in: %{value}"
winterheart's avatar
winterheart committed
229
 error_scm_not_found: "Inlägg och/eller revision finns inte i detta versionsarkiv."
230
 error_scm_command_failed: "Ett fel inträffade vid försök att versionsarkivet: %{value}"
231
 error_scm_annotate: "Inlägget existerar inte eller kan inte kommenteras."
232
 error_scm_annotate_big_text_file: Inlägget kan inte annoteras eftersom det överskrider maximal storlek för textfiler.
233
 error_issue_not_found_in_project: 'Ärendet hittades inte eller tillhör det inte detta projekt'
winterheart's avatar
winterheart committed
234 235
 error_no_tracker_in_project: 'Ingen ärendetyp är associerad med projektet. Vänligen kontrollera projektinställningarna.'
 error_no_default_issue_status: 'Ingen status är definierad som standard för nya ärenden. Vänligen kontrollera din konfiguration (Gå till "Administration -> Ärendestatus").'
236
 error_can_not_delete_custom_field: Kan inte ta bort användardefinerat fält
jplang's avatar
jplang committed
237
 error_can_not_delete_tracker: "Det finns ärenden av denna typ och den är därför inte möjlig att ta bort."
238
 error_can_not_remove_role: "Denna roll används och den är därför inte möjlig att ta bort."
winterheart's avatar
winterheart committed
239
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'Ett ärende tilldelat en stängd version kan inte öppnas nytt'
jplang's avatar
jplang committed
240
 error_can_not_archive_project: Detta projekt kan inte arkiveras
winterheart's avatar
winterheart committed
241 242 243 244
 error_issue_done_ratios_not_updated: "% klart inte uppdaterade."
 error_workflow_copy_source: 'Vänligen välj källans ärendetyp eller roll'
 error_workflow_copy_target: 'Vänligen välj ärendetyp(er) och roll(er) för mål'
 error_unable_delete_issue_status: 'Ärendestatus kunde inte tas bort'
jplang's avatar
jplang committed
245
 error_unable_to_connect: "Kan inte ansluta (%{value})"
246
 error_attachment_too_big: "Denna fil kan inte laddas upp eftersom den överstiger maximalt tillåten filstorlek (%{max_size})"
247
 error_session_expired: "Din session har gått ut. Vänligen logga in nytt."
248
 warning_attachments_not_saved: "%{count} fil(er) kunde inte sparas."
249

250
 mail_subject_lost_password: "Ditt %{value} lösenord"
251
 mail_body_lost_password: 'För att ändra ditt lösenord, klicka följande länk:'
252
 mail_subject_register: "Din %{value} kontoaktivering"
253
 mail_body_register: 'För att aktivera ditt konto, klicka följande länk:'
254
 mail_body_account_information_external: "Du kan använda ditt %{value}-konto för att logga in."
255
 mail_body_account_information: Din kontoinformation
256 257 258 259 260
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} begäran om kontoaktivering"
 mail_body_account_activation_request: "En ny användare (%{value}) har registrerat sig och avvaktar ditt godkännande:"
 mail_subject_reminder: "%{count} ärende(n) har deadline under de kommande %{days} dagarna"
 mail_body_reminder: "%{count} ärende(n) som är tilldelat dig har deadline under de %{days} dagarna:"
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wikisida has lagts till"
jplang's avatar
jplang committed
261
 mail_body_wiki_content_added: "The '%{id}' wikisida has lagts till av %{author}."
262
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wikisida har uppdaterats"
jplang's avatar
jplang committed
263
 mail_body_wiki_content_updated: "The '%{id}' wikisida har uppdaterats av %{author}."
264 265


266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278
 field_name: Namn
 field_description: Beskrivning
 field_summary: Sammanfattning
 field_is_required: Obligatorisk
 field_firstname: Förnamn
 field_lastname: Efternamn
 field_mail: Mail
 field_filename: Fil
 field_filesize: Storlek
 field_downloads: Nerladdningar
 field_author: Författare
 field_created_on: Skapad
 field_updated_on: Uppdaterad
279
 field_closed_on: Stängd
280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301
 field_field_format: Format
 field_is_for_all: För alla projekt
 field_possible_values: Möjliga värden
 field_regexp: Reguljärt uttryck
 field_min_length: Minimilängd
 field_max_length: Maxlängd
 field_value: Värde
 field_category: Kategori
 field_title: Titel
 field_project: Projekt
 field_issue: Ärende
 field_status: Status
 field_notes: Anteckningar
 field_is_closed: Ärendet är stängt
 field_is_default: Standardvärde
 field_tracker: Ärendetyp
 field_subject: Ämne
 field_due_date: Deadline
 field_assigned_to: Tilldelad till
 field_priority: Prioritet
 field_fixed_version: Versionsmål
 field_user: Användare
302
 field_principal: Principal
303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326
 field_role: Roll
 field_homepage: Hemsida
 field_is_public: Publik
 field_parent: Underprojekt till
 field_is_in_roadmap: Visa ärenden i roadmap
 field_login: Användarnamn
 field_mail_notification: Mailnotifieringar
 field_admin: Administratör
 field_last_login_on: Senaste inloggning
 field_language: Språk
 field_effective_date: Datum
 field_password: Lösenord
 field_new_password: Nytt lösenord
 field_password_confirmation: Bekräfta lösenord
 field_version: Version
 field_type: Typ
 field_host: Värddator
 field_port: Port
 field_account: Konto
 field_base_dn: Bas-DN
 field_attr_login: Inloggningsattribut
 field_attr_firstname: Förnamnsattribut
 field_attr_lastname: Efternamnsattribut
 field_attr_mail: Mailattribut
327
 field_onthefly: Skapa användare on-the-fly
winterheart's avatar
winterheart committed
328
 field_start_date: Startdatum
329
 field_done_ratio: "% Klart"
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
 field_auth_source: Autentiseringsläge
 field_hide_mail: Dölj min mailadress
 field_comments: Kommentar
 field_url: URL
 field_start_page: Startsida
 field_subproject: Underprojekt
 field_hours: Timmar
 field_activity: Aktivitet
 field_spent_on: Datum
 field_identifier: Identifierare
 field_is_filter: Använd som filter
341
 field_issue_to: Relaterade ärenden
342 343 344 345 346
 field_delay: Fördröjning
 field_assignable: Ärenden kan tilldelas denna roll
 field_redirect_existing_links: Omdirigera existerande länkar
 field_estimated_hours: Estimerad tid
 field_column_names: Kolumner
winterheart's avatar
winterheart committed
347
 field_time_entries: Spenderad tid
348 349 350 351 352 353
 field_time_zone: Tidszon
 field_searchable: Sökbar
 field_default_value: Standardvärde
 field_comments_sorting: Visa kommentarer
 field_parent_title: Föräldersida
 field_editable: Redigerbar
354
 field_watcher: Bevakare
winterheart's avatar
winterheart committed
355
 field_identity_url: OpenID URL
jplang's avatar
jplang committed
356
 field_content: Innehåll
357
 field_group_by: Gruppera resultat efter
jplang's avatar
jplang committed
358
 field_sharing: Delning
359
 field_parent_issue: Förälderaktivitet
jplang's avatar
jplang committed
360 361
 field_member_of_group: "Tilldelad användares grupp"
 field_assigned_to_role: "Tilldelad användares roll"
winterheart's avatar
winterheart committed
362
 field_text: Textfält
363
 field_visible: Synlig
jplang's avatar
jplang committed
364
 field_warn_on_leaving_unsaved: Varna om jag lämnar en sida med osparad text
365 366
 field_issues_visibility: Ärendesynlighet
 field_is_private: Privat
367 368 369 370 371 372
 field_commit_logs_encoding: Teckenuppsättning för commit-meddelanden
 field_scm_path_encoding: Sökvägskodning
 field_path_to_repository: Sökväg till versionsarkiv
 field_root_directory: Rotmapp
 field_cvsroot: CVSROOT
 field_cvs_module: Modul
373 374
 field_repository_is_default: Huvudarkiv
 field_multiple: Flera värden
375
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP-filter
376 377 378 379
 field_core_fields: Standardfält
 field_timeout: "Timeout (i sekunder)"
 field_board_parent: Förälderforum
 field_private_notes: Privata anteckningar
380
 field_inherit_members: Ärv medlemmar
381
 field_generate_password: Generera lösenord
382

383 384 385 386 387 388 389
 setting_app_title: Applikationsrubrik
 setting_welcome_text: Välkomsttext
 setting_default_language: Standardspråk
 setting_login_required: Kräver inloggning
 setting_self_registration: Självregistrering
 setting_attachment_max_size: Maxstorlek på bilaga
 setting_issues_export_limit: Exportgräns för ärenden
390
 setting_mail_from: Avsändaradress
391 392 393 394 395 396
 setting_bcc_recipients: Hemlig kopia (bcc) till mottagare
 setting_plain_text_mail: Oformaterad text i mail (ingen HTML)
 setting_host_name: Värddatornamn
 setting_text_formatting: Textformatering
 setting_wiki_compression: Komprimering av wikihistorik
 setting_feeds_limit: Innehållsgräns för Feed
397
 setting_default_projects_public: Nya projekt är publika
398
 setting_autofetch_changesets: Automatisk hämtning av commits
winterheart's avatar
winterheart committed
399
 setting_sys_api_enabled: Aktivera WS för versionsarkivhantering
400 401 402 403 404
 setting_commit_ref_keywords: Referens-nyckelord
 setting_commit_fix_keywords: Fix-nyckelord
 setting_autologin: Automatisk inloggning
 setting_date_format: Datumformat
 setting_time_format: Tidsformat
405
 setting_cross_project_subtasks: Tillåt underaktiviteter mellan projekt
406 407
 setting_cross_project_issue_relations: Tillåt ärenderelationer mellan projekt
 setting_issue_list_default_columns: Standardkolumner i ärendelistan
408
 setting_repositories_encodings: Encoding för bilagor och versionsarkiv
409
 setting_emails_header: Mail-header
winterheart's avatar
winterheart committed
410
 setting_emails_footer: Signatur
411 412 413 414
 setting_protocol: Protokoll
 setting_per_page_options: Alternativ, objekt per sida
 setting_user_format: Visningsformat för användare
 setting_activity_days_default: Dagar som visas på projektaktivitet
415
 setting_display_subprojects_issues: Visa ärenden från underprojekt i huvudprojekt
416
 setting_enabled_scm: Aktivera SCM
jplang's avatar
jplang committed
417
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Trunkera mail efter en av följande rader"
jplang's avatar
jplang committed
418
 setting_mail_handler_api_enabled: Aktivera WS för inkommande mail
419 420 421
 setting_mail_handler_api_key: API-nyckel
 setting_sequential_project_identifiers: Generera projektidentifierare sekventiellt
 setting_gravatar_enabled: Använd Gravatar-avatarer
winterheart's avatar
winterheart committed
422
 setting_gravatar_default: Förvald Gravatar-bild
423
 setting_diff_max_lines_displayed: Maximalt antal synliga rader i diff
winterheart's avatar
winterheart committed
424 425 426
 setting_file_max_size_displayed: Maxstorlek på textfiler som visas inline
 setting_repository_log_display_limit: Maximalt antal revisioner i filloggen
 setting_openid: Tillåt inloggning och registrering med OpenID
jplang's avatar
jplang committed
427
 setting_password_min_length: Minsta tillåtna lösenordslängd
428
 setting_new_project_user_role_id: Tilldelad roll för en icke-administratör som skapar ett projekt
429
 setting_default_projects_modules: Aktiverade moduler för nya projekt
jplang's avatar
jplang committed
430 431 432 433
 setting_issue_done_ratio: Beräkna % klart med
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Använd ärendefältet
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Använd ärendestatus
 setting_start_of_week: Första dagen i veckan
jplang's avatar
jplang committed
434
 setting_rest_api_enabled: Aktivera REST webbtjänst
winterheart's avatar
winterheart committed
435
 setting_cache_formatted_text: Cacha formaterad text
winterheart's avatar
winterheart committed
436
 setting_default_notification_option: Standard notifieringsalternativ
jplang's avatar
jplang committed
437 438 439
 setting_commit_logtime_enabled: Aktivera tidloggning
 setting_commit_logtime_activity_id: Aktivitet för loggad tid
 setting_gantt_items_limit: Maximalt antal aktiviteter som visas i gantt-schemat
440
 setting_issue_group_assignment: Tillåt att ärenden tilldelas till grupper
441 442 443
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Använd dagens datum som startdatum för nya ärenden
 setting_commit_cross_project_ref: Tillåt ärende i alla de andra projekten att bli refererade och fixade
 setting_unsubscribe: Tillåt användare att avsluta prenumereration
444 445 446 447 448
 setting_session_lifetime: Maximal sessionslivslängd
 setting_session_timeout: Tidsgräns för sessionsinaktivitet
 setting_thumbnails_enabled: Visa miniatyrbilder av bilagor
 setting_thumbnails_size: Storlek på miniatyrbilder (i pixlar)
 setting_non_working_week_days: Lediga dagar
449 450
 setting_jsonp_enabled: Aktivera JSONP-stöd
 setting_default_projects_tracker_ids: Standardärendetyper för nya projekt
451

452
 permission_add_project: Skapa projekt
jplang's avatar
jplang committed
453
 permission_add_subprojects: Skapa underprojekt
454
 permission_edit_project: Ändra projekt
455
 permission_close_project: Stänga / återöppna projektet
456 457
 permission_select_project_modules: Välja projektmoduler
 permission_manage_members: Hantera medlemmar
winterheart's avatar
winterheart committed
458
 permission_manage_project_activities: Hantera projektaktiviteter
459 460
 permission_manage_versions: Hantera versioner
 permission_manage_categories: Hantera ärendekategorier
jplang's avatar
jplang committed
461 462 463
 permission_add_issues: Lägga till ärenden
 permission_edit_issues: Ändra ärenden
 permission_view_issues: Visa ärenden
464
 permission_manage_issue_relations: Hantera ärenderelationer
465 466
 permission_set_issues_private: Sätta ärenden publika eller privata
 permission_set_own_issues_private: Sätta egna ärenden publika eller privata
467 468 469
 permission_add_issue_notes: Lägga till ärendeanteckning
 permission_edit_issue_notes: Ändra ärendeanteckningar
 permission_edit_own_issue_notes: Ändra egna ärendeanteckningar
470 471
 permission_view_private_notes: Visa privata anteckningar
 permission_set_notes_private: Ställa in anteckningar som privata
472 473 474 475 476 477 478
 permission_delete_issues: Ta bort ärenden
 permission_manage_public_queries: Hantera publika frågor
 permission_save_queries: Spara frågor
 permission_view_gantt: Visa Gantt-schema
 permission_view_calendar: Visa kalender
 permission_view_issue_watchers: Visa bevakarlista
 permission_add_issue_watchers: Lägga till bevakare
winterheart's avatar
winterheart committed
479
 permission_delete_issue_watchers: Ta bort bevakare
480 481
 permission_log_time: Logga spenderad tid
 permission_view_time_entries: Visa spenderad tid
winterheart's avatar
winterheart committed
482 483
 permission_edit_time_entries: Ändra tidloggningar
 permission_edit_own_time_entries: Ändra egna tidloggningar
484 485 486
 permission_manage_news: Hantera nyheter
 permission_comment_news: Kommentera nyheter
 permission_view_documents: Visa dokument
487 488 489
 permission_add_documents: Lägga till dokument
 permission_edit_documents: Ändra dokument
 permission_delete_documents: Ta bort dokument
490 491 492 493 494 495 496 497 498 499
 permission_manage_files: Hantera filer
 permission_view_files: Visa filer
 permission_manage_wiki: Hantera wiki
 permission_rename_wiki_pages: Byta namn på wikisidor
 permission_delete_wiki_pages: Ta bort wikisidor
 permission_view_wiki_pages: Visa wiki
 permission_view_wiki_edits: Visa wikihistorik
 permission_edit_wiki_pages: Ändra wikisidor
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Ta bort bilagor
 permission_protect_wiki_pages: Skydda wikisidor
winterheart's avatar
winterheart committed
500 501
 permission_manage_repository: Hantera versionsarkiv
 permission_browse_repository: Bläddra i versionsarkiv
502
 permission_view_changesets: Visa changesets
winterheart's avatar
winterheart committed
503
 permission_commit_access: Commit-åtkomst
504 505 506 507 508 509 510
 permission_manage_boards: Hantera forum
 permission_view_messages: Visa meddelanden
 permission_add_messages: Lägg till meddelanden
 permission_edit_messages: Ändra meddelanden
 permission_edit_own_messages: Ändra egna meddelanden
 permission_delete_messages: Ta bort meddelanden
 permission_delete_own_messages: Ta bort egna meddelanden
winterheart's avatar
winterheart committed
511
 permission_export_wiki_pages: Exportera wikisidor
512
 permission_manage_subtasks: Hantera underaktiviteter
513
 permission_manage_related_issues: Hantera relaterade ärenden
514

515 516 517 518 519 520
 project_module_issue_tracking: Ärendeuppföljning
 project_module_time_tracking: Tidsuppföljning
 project_module_news: Nyheter
 project_module_documents: Dokument
 project_module_files: Filer
 project_module_wiki: Wiki
winterheart's avatar
winterheart committed
521
 project_module_repository: Versionsarkiv
522
 project_module_boards: Forum
winterheart's avatar
winterheart committed
523 524
 project_module_calendar: Kalender
 project_module_gantt: Gantt
525

526 527 528
 label_user: Användare
 label_user_plural: Användare
 label_user_new: Ny användare
winterheart's avatar
winterheart committed
529
 label_user_anonymous: Anonym
530 531 532 533
 label_project: Projekt
 label_project_new: Nytt projekt
 label_project_plural: Projekt
 label_x_projects:
winterheart's avatar
winterheart committed
534 535
  zero: inga projekt
  one:  1 projekt
536
  other: "%{count} projekt"
537 538 539 540 541 542
 label_project_all: Alla projekt
 label_project_latest: Senaste projekt
 label_issue: Ärende
 label_issue_new: Nytt ärende
 label_issue_plural: Ärenden
 label_issue_view_all: Visa alla ärenden
543
 label_issues_by: "Ärenden %{value}"
544 545
 label_issue_added: Ärende tillagt
 label_issue_updated: Ärende uppdaterat
546 547 548
 label_issue_note_added: Anteckning tillagd
 label_issue_status_updated: Status uppdaterad
 label_issue_priority_updated: Prioritet uppdaterad
549 550 551 552 553 554 555 556
 label_document: Dokument
 label_document_new: Nytt dokument
 label_document_plural: Dokument
 label_document_added: Dokument tillagt
 label_role: Roll
 label_role_plural: Roller
 label_role_new: Ny roll
 label_role_and_permissions: Roller och behörigheter
557 558
 label_role_anonymous: Anonym
 label_role_non_member: Icke-medlem
559 560 561 562 563 564 565 566
 label_member: Medlem
 label_member_new: Ny medlem
 label_member_plural: Medlemmar
 label_tracker: Ärendetyp
 label_tracker_plural: Ärendetyper
 label_tracker_new: Ny ärendetyp
 label_workflow: Arbetsflöde
 label_issue_status: Ärendestatus
winterheart's avatar
winterheart committed
567
 label_issue_status_plural: Ärendestatus
568 569 570 571 572 573 574
 label_issue_status_new: Ny status
 label_issue_category: Ärendekategori
 label_issue_category_plural: Ärendekategorier
 label_issue_category_new: Ny kategori
 label_custom_field: Användardefinerat fält
 label_custom_field_plural: Användardefinerade fält
 label_custom_field_new: Nytt användardefinerat fält
winterheart's avatar
winterheart committed
575
 label_enumerations: Uppräkningar
576 577 578 579 580
 label_enumeration_new: Nytt värde
 label_information: Information
 label_information_plural: Information
 label_please_login: Var god logga in
 label_register: Registrera
winterheart's avatar
winterheart committed
581
 label_login_with_open_id_option: eller logga in med OpenID
582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596
 label_password_lost: Glömt lösenord
 label_home: Hem
 label_my_page: Min sida
 label_my_account: Mitt konto
 label_my_projects: Mina projekt
 label_administration: Administration
 label_login: Logga in
 label_logout: Logga ut
 label_help: Hjälp
 label_reported_issues: Rapporterade ärenden
 label_assigned_to_me_issues: Ärenden tilldelade till mig
 label_last_login: Senaste inloggning
 label_registered_on: Registrerad
 label_activity: Aktivitet
 label_overall_activity: All aktivitet
597
 label_user_activity: "Aktiviteter för %{value}"
598 599 600 601 602 603 604 605
 label_new: Ny
 label_logged_as: Inloggad som
 label_environment: Miljö
 label_authentication: Autentisering
 label_auth_source: Autentiseringsläge
 label_auth_source_new: Nytt autentiseringsläge
 label_auth_source_plural: Autentiseringslägen
 label_subproject_plural: Underprojekt
jplang's avatar
jplang committed
606
 label_subproject_new: Nytt underprojekt
607
 label_and_its_subprojects: "%{value} och dess underprojekt"
608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633
 label_min_max_length: Min./Max.-längd
 label_list: Lista
 label_date: Datum
 label_integer: Heltal
 label_float: Flyttal
 label_boolean: Boolean
 label_string: Text
 label_text: Lång text
 label_attribute: Attribut
 label_attribute_plural: Attribut
 label_no_data: Ingen data att visa
 label_change_status: Ändra status
 label_history: Historia
 label_attachment: Fil
 label_attachment_new: Ny fil
 label_attachment_delete: Ta bort fil
 label_attachment_plural: Filer
 label_file_added: Fil tillagd
 label_report: Rapport
 label_report_plural: Rapporter
 label_news: Nyhet
 label_news_new: Lägg till nyhet
 label_news_plural: Nyheter
 label_news_latest: Senaste nyheterna
 label_news_view_all: Visa alla nyheter
 label_news_added: Nyhet tillagd
634
 label_news_comment_added: Kommentar tillagd till en nyhet
635
 label_settings: Inställningar
winterheart's avatar
winterheart committed
636
 label_overview: Översikt
637 638 639
 label_version: Version
 label_version_new: Ny version
 label_version_plural: Versioner
jplang's avatar
jplang committed
640
 label_close_versions: Stäng klara versioner
641
 label_confirmation: Bekräftelse
jplang's avatar
jplang committed
642
 label_export_to: 'Finns även som:'
643 644 645 646 647 648 649
 label_read: Läs...
 label_public_projects: Publika projekt
 label_open_issues: öppen
 label_open_issues_plural: öppna
 label_closed_issues: stängd
 label_closed_issues_plural: stängda
 label_x_open_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
650 651
  zero: 0 öppna
  one:  1 öppen
652
  other: "%{count} öppna"
653
 label_x_closed_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
654 655
  zero: 0 stängda
  one:  1 stängd
656
  other: "%{count} stängda"
657 658 659 660
 label_x_issues:
  zero: 0 ärenden
  one:  1 ärende
  other: "%{count} ärenden"
661
 label_total: Total
662
 label_total_time: Total tid
663 664
 label_permissions: Behörigheter
 label_current_status: Nuvarande status
winterheart's avatar
winterheart committed
665
 label_new_statuses_allowed: Nya tillåtna statusvärden
666
 label_all: alla
667 668
 label_any: vad/vem som helst
 label_none: inget/ingen
669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
 label_nobody: ingen
 label_next: Nästa
 label_previous: Föregående
 label_used_by: Använd av
 label_details: Detaljer
 label_add_note: Lägg till anteckning
 label_calendar: Kalender
 label_months_from: månader från
 label_gantt: Gantt
 label_internal: Intern
679
 label_last_changes: "senaste %{count} ändringar"
680 681 682 683
 label_change_view_all: Visa alla ändringar
 label_comment: Kommentar
 label_comment_plural: Kommentarer
 label_x_comments:
winterheart's avatar
winterheart committed
684 685
  zero: inga kommentarer
  one: 1 kommentar
686
  other: "%{count} kommentarer"
687 688 689 690 691 692
 label_comment_add: Lägg till kommentar
 label_comment_added: Kommentar tillagd
 label_comment_delete: Ta bort kommentar
 label_query: Användardefinerad fråga
 label_query_plural: Användardefinerade frågor
 label_query_new: Ny fråga
jplang's avatar
jplang committed
693
 label_my_queries: Mina egna frågor
694 695 696 697 698 699
 label_filter_add: Lägg till filter
 label_filter_plural: Filter
 label_equals: är
 label_not_equals: är inte
 label_in_less_than: om mindre än
 label_in_more_than: om mer än
700 701
 label_in_the_next_days: under kommande
 label_in_the_past_days: under föregående
702 703
 label_greater_or_equal: '>='
 label_less_or_equal: '<='
704
 label_between: mellan
705 706 707 708 709
 label_in: om
 label_today: idag
 label_yesterday: igår
 label_this_week: denna vecka
 label_last_week: senaste veckan
710
 label_last_n_weeks: "senaste %{count} veckorna"
711
 label_last_n_days: "senaste %{count} dagarna"
712 713 714 715 716 717 718 719 720
 label_this_month: denna månad
 label_last_month: senaste månaden
 label_this_year: detta året
 label_date_range: Datumintervall
 label_less_than_ago: mindre än dagar sedan
 label_more_than_ago: mer än dagar sedan
 label_ago: dagar sedan
 label_contains: innehåller
 label_not_contains: innehåller inte
721 722 723
 label_any_issues_in_project: några ärenden i projektet
 label_any_issues_not_in_project: några ärenden utanför projektet
 label_no_issues_in_project: inga ärenden i projektet
724
 label_day_plural: dagar
winterheart's avatar
winterheart committed
725
 label_repository: Versionsarkiv
726
 label_repository_new: Nytt versionsarkiv
winterheart's avatar
winterheart committed
727
 label_repository_plural: Versionsarkiv
728
 label_browse: Bläddra
winterheart's avatar
winterheart committed
729 730
 label_branch: Branch
 label_tag: Tag
731 732
 label_revision: Revision
 label_revision_plural: Revisioner
jplang's avatar
jplang committed
733
 label_revision_id: "Revision %{value}"
734 735 736 737 738 739 740 741 742
 label_associated_revisions: Associerade revisioner
 label_added: tillagd
 label_modified: modifierad
 label_copied: kopierad
 label_renamed: omdöpt
 label_deleted: borttagen
 label_latest_revision: Senaste revisionen
 label_latest_revision_plural: Senaste revisionerna
 label_view_revisions: Visa revisioner
winterheart's avatar
winterheart committed
743
 label_view_all_revisions: Visa alla revisioner
744 745 746 747 748 749
 label_max_size: Maxstorlek
 label_sort_highest: Flytta till toppen
 label_sort_higher: Flytta upp
 label_sort_lower: Flytta ner
 label_sort_lowest: Flytta till botten
 label_roadmap: Roadmap
750 751
 label_roadmap_due_in: "Färdig om %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} sen"
752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768
 label_roadmap_no_issues: Inga ärenden för denna version
 label_search: Sök
 label_result_plural: Resultat
 label_all_words: Alla ord
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wikiändring
 label_wiki_edit_plural: Wikiändringar
 label_wiki_page: Wikisida
 label_wiki_page_plural: Wikisidor
 label_index_by_title: Innehåll efter titel
 label_index_by_date: Innehåll efter datum
 label_current_version: Nuvarande version
 label_preview: Förhandsgranska
 label_feed_plural: Feeds
 label_changes_details: Detaljer om alla ändringar
 label_issue_tracking: Ärendeuppföljning
 label_spent_time: Spenderad tid
winterheart's avatar
winterheart committed
769
 label_overall_spent_time: Total tid spenderad
770 771
 label_f_hour: "%{value} timme"
 label_f_hour_plural: "%{value} timmar"
772 773 774 775 776
 label_time_tracking: Tidsuppföljning
 label_change_plural: Ändringar
 label_statistics: Statistik
 label_commits_per_month: Commits per månad
 label_commits_per_author: Commits per författare
777
 label_diff: diff
778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789
 label_view_diff: Visa skillnader
 label_diff_inline: i texten
 label_diff_side_by_side: sida vid sida
 label_options: Inställningar
 label_copy_workflow_from: Kopiera arbetsflöde från
 label_permissions_report: Behörighetsrapport
 label_watched_issues: Bevakade ärenden
 label_related_issues: Relaterade ärenden
 label_applied_status: Tilldelad status
 label_loading: Laddar...
 label_relation_new: Ny relation
 label_relation_delete: Ta bort relation
790 791 792 793 794 795 796
 label_relates_to: Relaterar till
 label_duplicates: Kopierar
 label_duplicated_by: Kopierad av
 label_blocks: Blockerar
 label_blocked_by: Blockerad av
 label_precedes: Kommer före
 label_follows: Följer
797 798
 label_copied_to: Kopierad till
 label_copied_from: Kopierad från
799 800 801 802 803 804 805
 label_stay_logged_in: Förbli inloggad
 label_disabled: inaktiverad
 label_show_completed_versions: Visa färdiga versioner
 label_me: mig
 label_board: Forum
 label_board_new: Nytt forum
 label_board_plural: Forum
winterheart's avatar
winterheart committed
806
 label_board_locked: Låst
winterheart's avatar
winterheart committed
807
 label_board_sticky: Sticky
808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820
 label_topic_plural: Ämnen
 label_message_plural: Meddelanden
 label_message_last: Senaste meddelande
 label_message_new: Nytt meddelande
 label_message_posted: Meddelande tillagt
 label_reply_plural: Svar
 label_send_information: Skicka kontoinformation till användaren
 label_year: År
 label_month: Månad
 label_week: Vecka
 label_date_from: Från
 label_date_to: Till
 label_language_based: Språkbaserad
821
 label_sort_by: "Sortera %{value}"
822
 label_send_test_email: Skicka testmail
823 824 825
 label_feeds_access_key: Atom-nyckel
 label_missing_feeds_access_key: Saknar en Atom-nyckel
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom-nyckel skapad för %{value} sedan"
826
 label_module_plural: Moduler
827 828 829
 label_added_time_by: "Tillagd av %{author} för %{age} sedan"
 label_updated_time_by: "Uppdaterad av %{author} för %{age} sedan"
 label_updated_time: "Uppdaterad för %{value} sedan"
830 831 832 833 834 835
 label_jump_to_a_project: Gå till projekt...
 label_file_plural: Filer
 label_changeset_plural: Changesets
 label_default_columns: Standardkolumner
 label_no_change_option: (Ingen ändring)
 label_bulk_edit_selected_issues: Gemensam ändring av markerade ärenden
836
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Gruppredigera valda tidloggningar
837 838 839 840 841
 label_theme: Tema
 label_default: Standard
 label_search_titles_only: Sök endast i titlar
 label_user_mail_option_all: "För alla händelser i mina projekt"
 label_user_mail_option_selected: "För alla händelser i markerade projekt..."
jplang's avatar
jplang committed
842 843
 label_user_mail_option_none: "Inga händelser"
 label_user_mail_option_only_my_events: "Endast för saker jag bevakar eller är inblandad i"
winterheart's avatar
winterheart committed
844
 label_user_mail_no_self_notified: "Jag vill inte bli underrättad om ändringar som jag har gjort"
845 846 847
 label_registration_activation_by_email: kontoaktivering med mail
 label_registration_manual_activation: manuell kontoaktivering
 label_registration_automatic_activation: automatisk kontoaktivering
848
 label_display_per_page: "Per sida: %{value}"
849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865
 label_age: Ålder
 label_change_properties: Ändra inställningar
 label_general: Allmänt
 label_scm: SCM
 label_plugins: Tillägg
 label_ldap_authentication: LDAP-autentisering
 label_downloads_abbr: Nerl.
 label_optional_description: Valfri beskrivning
 label_add_another_file: Lägg till ytterligare en fil
 label_preferences: Användarinställningar
 label_chronological_order: I kronologisk ordning
 label_reverse_chronological_order: I omvänd kronologisk ordning
 label_incoming_emails: Inkommande mail
 label_generate_key: Generera en nyckel
 label_issue_watchers: Bevakare
 label_example: Exempel
 label_display: Visa
jplang's avatar
jplang committed
866 867 868
 label_sort: Sortera
 label_descending: Fallande
 label_ascending: Stigande
869
 label_date_from_to: Från %{start} till %{end}
870 871
 label_wiki_content_added: Wikisida tillagd
 label_wiki_content_updated: Wikisida uppdaterad
winterheart's avatar
winterheart committed
872 873 874 875
 label_group: Grupp
 label_group_plural: Grupper
 label_group_new: Ny grupp
 label_time_entry_plural: Spenderad tid
jplang's avatar
jplang committed
876 877 878 879 880 881 882 883 884 885
 label_version_sharing_none: Inte delad
 label_version_sharing_descendants: Med underprojekt
 label_version_sharing_hierarchy: Med projekthierarki
 label_version_sharing_tree: Med projektträd
 label_version_sharing_system: Med alla projekt
 label_update_issue_done_ratios: Uppdatera % klart
 label_copy_source: Källa
 label_copy_target: Mål
 label_copy_same_as_target: Samma som mål
 label_display_used_statuses_only: Visa endast status som används av denna ärendetyp
jplang's avatar
jplang committed
886 887
 label_api_access_key: API-nyckel
 label_missing_api_access_key: Saknar en API-nyckel
jplang's avatar
jplang committed
888
 label_api_access_key_created_on: "API-nyckel skapad för %{value} sedan"
889 890 891
 label_profile: Profil
 label_subtask_plural: Underaktiviteter
 label_project_copy_notifications: Skicka mailnotifieringar när projektet kopieras
winterheart's avatar
winterheart committed
892 893
 label_principal_search: "Sök efter användare eller grupp:"
 label_user_search: "Sök efter användare:"
894 895
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Ytterligare övergångar tillåtna när användaren är den som skapat ärendet
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Ytterligare övergångar tillåtna när användaren är den som tilldelats ärendet
896 897 898
 label_issues_visibility_all: Alla ärenden
 label_issues_visibility_public: Alla icke-privata ärenden
 label_issues_visibility_own: Ärenden skapade av eller tilldelade till användaren
899
 label_git_report_last_commit: Rapportera senaste commit av filer och mappar
900 901 902 903
 label_parent_revision: Förälder
 label_child_revision: Barn
 label_export_options: "%{export_format} exportalternativ"
 label_copy_attachments: Kopiera bilagor
904
 label_copy_subtasks: Kopiera underaktiviteter
905 906 907
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
 label_completed_versions: Klara versioner
 label_search_for_watchers: Sök efter bevakare att lägga till
908 909 910 911 912 913 914
 label_session_expiration: Sessionsutgång
 label_show_closed_projects: Visa stängda projekt
 label_status_transitions: Statusövergångar
 label_fields_permissions: Fältbehörigheter
 label_readonly: Skrivskyddad
 label_required: Nödvändig
 label_attribute_of_project: Projektets %{name}
915
 label_attribute_of_issue: Ärendets %{name}
916
 label_attribute_of_author: Författarens %{name}
917
 label_attribute_of_assigned_to: Tilldelad användares %{name}
918 919
 label_attribute_of_user: Användarens %{name}
 label_attribute_of_fixed_version: Målversionens %{name}
920 921 922 923
 label_cross_project_descendants: Med underprojekt
 label_cross_project_tree: Med projektträd
 label_cross_project_hierarchy: Med projekthierarki
 label_cross_project_system: Med alla projekt
924
 label_gantt_progress_line: Framstegslinje
925

926
 button_login: Logga in
winterheart's avatar
winterheart committed
927
 button_submit: Skicka
928 929 930
 button_save: Spara
 button_check_all: Markera alla
 button_uncheck_all: Avmarkera alla
931 932
 button_collapse_all: Kollapsa alla
 button_expand_all: Expandera alla
933 934 935 936 937
 button_delete: Ta bort
 button_create: Skapa
 button_create_and_continue: Skapa och fortsätt
 button_test: Testa
 button_edit: Ändra
938
 button_edit_associated_wikipage: "Ändra associerad Wikisida: %{page_title}"
939 940 941 942 943 944 945 946 947 948
 button_add: Lägg till
 button_change: Ändra
 button_apply: Verkställ
 button_clear: Återställ
 button_lock: Lås
 button_unlock: Lås upp
 button_download: Ladda ner
 button_list: Lista
 button_view: Visa
 button_move: Flytta
winterheart's avatar
winterheart committed
949
 button_move_and_follow: Flytta och följ efter
950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964
 button_back: Tillbaka
 button_cancel: Avbryt
 button_activate: Aktivera
 button_sort: Sortera
 button_log_time: Logga tid
 button_rollback: Återställ till denna version
 button_watch: Bevaka
 button_unwatch: Stoppa bevakning
 button_reply: Svara
 button_archive: Arkivera
 button_unarchive: Ta bort från arkiv
 button_reset: Återställ
 button_rename: Byt namn
 button_change_password: Ändra lösenord
 button_copy: Kopiera
jplang's avatar
jplang committed
965
 button_copy_and_follow: Kopiera och följ efter
966 967 968 969
 button_annotate: Kommentera
 button_update: Uppdatera
 button_configure: Konfigurera
 button_quote: Citera
winterheart's avatar
winterheart committed
970
 button_duplicate: Duplicera
jplang's avatar
jplang committed
971
 button_show: Visa
972
 button_hide: Göm
973 974 975
 button_edit_section: Redigera denna sektion
 button_export: Exportera
 button_delete_my_account: Ta bort mitt konto
976 977
 button_close: Stäng
 button_reopen: Återöppna
978

979 980 981
 status_active: aktiv
 status_registered: registrerad
 status_locked: låst
982

983 984 985 986
 project_status_active: aktiv
 project_status_closed: stängd
 project_status_archived: arkiverad

winterheart's avatar
winterheart committed
987 988 989
 version_status_open: öppen
 version_status_locked: låst
 version_status_closed: stängd
990

winterheart's avatar
winterheart committed
991
 field_active: Aktiv
992

993 994 995 996
 text_select_mail_notifications: Välj för vilka händelser mail ska skickas.
 text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 betyder ingen gräns
 text_project_destroy_confirmation: Är du säker på att du vill ta bort detta projekt och all relaterad data?
997
 text_subprojects_destroy_warning: "Alla underprojekt: %{value} kommer också tas bort."
998 999
 text_workflow_edit: Välj en roll och en ärendetyp för att ändra arbetsflöde
 text_are_you_sure: Är du säker ?
1000
 text_journal_changed: "%{label} ändrad från %{old} till %{new}"
jplang's avatar
jplang committed
1001
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} uppdaterad"
1002 1003 1004
 text_journal_set_to: "%{label} satt till %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} borttagen (%{old})"
 text_journal_added: "%{label} %{value} tillagd"
winterheart's avatar
winterheart committed
1005 1006 1007
 text_tip_issue_begin_day: ärende som börjar denna dag
 text_tip_issue_end_day: ärende som slutar denna dag
 text_tip_issue_begin_end_day: ärende som börjar och slutar denna dag
1008
 text_project_identifier_info: 'Endast gemener (a-z), siffror, streck och understreck är tillåtna, måste börja med en bokstav.<br />När identifieraren sparats kan den inte ändras.'
1009 1010 1011
 text_caracters_maximum: "max %{count} tecken."
 text_caracters_minimum: "Måste vara minst %{count} tecken lång."
 text_length_between: "Längd mellan %{min} och %{max} tecken."
1012 1013 1014
 text_tracker_no_workflow: Inget arbetsflöde definerat för denna ärendetyp
 text_unallowed_characters: Otillåtna tecken
 text_comma_separated: Flera värden tillåtna (kommaseparerade).
jplang's avatar
jplang committed
1015
 text_line_separated: Flera värden tillåtna (ett värde per rad).
1016
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referera och fixa ärenden i commit-meddelanden
1017 1018
 text_issue_added: "Ärende %{id} har rapporterats (av %{author})."
 text_issue_updated: "Ärende %{id} har uppdaterats (av %{author})."
1019
 text_wiki_destroy_confirmation: Är du säker på att du vill ta bort denna wiki och allt dess innehåll ?
1020
 text_issue_category_destroy_question: "Några ärenden (%{count}) är tilldelade till denna kategori. Vad vill du göra ?"
1021 1022
 text_issue_category_destroy_assignments: Ta bort kategoritilldelningar
 text_issue_category_reassign_to: Återtilldela ärenden till denna kategori
winterheart's avatar
winterheart committed
1023 1024
 text_user_mail_option: "För omarkerade projekt kommer du bara bli underrättad om saker du bevakar eller är inblandad i (T.ex. ärenden du skapat eller tilldelats)."
 text_no_configuration_data: "Roller, ärendetyper, ärendestatus och arbetsflöden har inte konfigurerats ännu.\nDet rekommenderas att läsa in standardkonfigurationen. Du kommer att kunna göra ändringar efter att den blivit inläst."
1025
 text_load_default_configuration: Läs in standardkonfiguration
1026
 text_status_changed_by_changeset: "Tilldelad i changeset %{value}."
jplang's avatar
jplang committed
1027
 text_time_logged_by_changeset: "Tilldelad i changeset %{value}."
1028
 text_issues_destroy_confirmation: 'Är du säker att du vill radera markerade ärende(n) ?'
1029 1030
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: Detta kommer även ta bort %{count} underaktivitet(er).
 text_time_entries_destroy_confirmation: Är du säker på att du vill ta bort valda tidloggningar?
1031 1032
 text_select_project_modules: 'Välj vilka moduler som ska vara aktiva för projektet:'
 text_default_administrator_account_changed: Standardadministratörens konto ändrat
1033 1034 1035
 text_file_repository_writable: Arkivet för bifogade filer är skrivbart
 text_plugin_assets_writable: Arkivet för plug-ins är skrivbart
 text_rmagick_available: RMagick tillgängligt (ej obligatoriskt)
1036
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} timmar har rapporterats ärendena du är väg att ta bort. Vad vill du göra ?"
1037 1038 1039
 text_destroy_time_entries: Ta bort rapporterade timmar
 text_assign_time_entries_to_project: Tilldela rapporterade timmar till projektet
 text_reassign_time_entries: 'Återtilldela rapporterade timmar till detta ärende:'
1040 1041
 text_user_wrote: "%{value} skrev:"
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objekt är tilldelade till detta värde."
1042
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Återtilldela till detta värde:'
1043
 text_email_delivery_not_configured: "Mailfunktionen har inte konfigurerats, och notifieringar via mail kan därför inte skickas.\nKonfigurera din SMTP-server i config/configuration.yml och starta om applikationen för att aktivera dem."
1044
 text_repository_usernames_mapping: "Välj eller uppdatera den Redmine-användare som är mappad till varje användarnamn i versionarkivloggen.\nAnvändare med samma användarnamn eller mailadress i både Redmine och versionsarkivet mappas automatiskt."
1045
 text_diff_truncated: '... Denna diff har förminskats eftersom den överskrider den maximala storlek som kan visas.'
1046
 text_custom_field_possible_values_info: 'Ett värde per rad'
jplang's avatar
jplang committed
1047 1048 1049 1050
 text_wiki_page_destroy_question: "Denna sida har %{descendants} underliggande sidor. Vad vill du göra?"
 text_wiki_page_nullify_children: "Behåll undersidor som rotsidor"
 text_wiki_page_destroy_children: "Ta bort alla underliggande sidor"
 text_wiki_page_reassign_children: "Flytta undersidor till denna föräldersida"
jplang's avatar
jplang committed
1051
 text_own_membership_delete_confirmation: "Några av, eller alla, dina behörigheter kommer att tas bort och du kanske inte längre kommer kunna göra ändringar i det här projektet.\nVill du verkligen fortsätta?"
1052 1053
 text_zoom_out: Zooma ut
 text_zoom_in: Zooma in
1054
 text_warn_on_leaving_unsaved: "Nuvarande sida innehåller osparad text som kommer försvinna om du lämnar sidan."
1055
 text_scm_path_encoding_note: "Standard: UTF-8"
1056
 text_git_repository_note: Versionsarkiv är tomt och lokalt (t.ex. /gitrepo, c:\gitrepo)
1057 1058 1059 1060 1061
 text_mercurial_repository_note: Lokalt versionsarkiv (t.ex. /hgrepo, c:\hgrepo)
 text_scm_command: Kommando
 text_scm_command_version: Version
 text_scm_config: Du kan konfigurera dina scm-kommando i config/configuration.yml. Vänligen starta om applikationen när ändringar gjorts.
 text_scm_command_not_available: Scm-kommando är inte tillgängligt. Vänligen kontrollera inställningarna i administratörspanelen.
1062 1063 1064
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: "Använd mina ändringar i alla fall (tidigare anteckningar kommer behållas men några ändringar kan bli överskrivna)"
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: "Lägg till mina anteckningar och kasta mina andra ändringar"
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Kasta alla mina ändringar och visa igen %{link}"
1065
 text_account_destroy_confirmation: "Är du säker att du vill fortsätta?\nDitt konto kommer tas bort permanent, utan möjlighet att återaktivera det."
1066 1067
 text_session_expiration_settings: "Varning: ändring av dessa inställningar kan alla nuvarande sessioner, inklusive din egen, att ut."
 text_project_closed: Detta projekt är stängt och skrivskyddat.
1068
 text_turning_multiple_off: "Om du inaktiverar möjligheten till flera värden kommer endast ett värde per objekt behållas."
1069

1070
 default_role_manager: Projektledare
1071
 default_role_developer: Utvecklare
1072 1073 1074 1075 1076
 default_role_reporter: Rapportör
 default_tracker_bug: Bugg
 default_tracker_feature: Funktionalitet
 default_tracker_support: Support
 default_issue_status_new: Ny
winterheart's avatar
winterheart committed
1077
 default_issue_status_in_progress: Pågår
1078
 default_issue_status_resolved: Löst
winterheart's avatar
winterheart committed
1079
 default_issue_status_feedback: Återkoppling
1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090
 default_issue_status_closed: Stängd
 default_issue_status_rejected: Avslagen
 default_doc_category_user: Användardokumentation
 default_doc_category_tech: Teknisk dokumentation
 default_priority_low: Låg
 default_priority_normal: Normal
 default_priority_high: Hög
 default_priority_urgent: Brådskande
 default_priority_immediate: Omedelbar
 default_activity_design: Design
 default_activity_development: Utveckling
1091

1092 1093 1094
 enumeration_issue_priorities: Ärendeprioriteter
 enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
winterheart's avatar
winterheart committed
1095
 enumeration_system_activity: Systemaktivitet
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
1096
 description_filter: Filter
1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109
 description_search: Sökfält
 description_choose_project: Projekt
 description_project_scope: Sökomfång
 description_notes: Anteckningar
 description_message_content: Meddelandeinnehåll
 description_query_sort_criteria_attribute: Sorteringsattribut
 description_query_sort_criteria_direction: Sorteringsriktning
 description_user_mail_notification: Mailnotifieringsinställningar
 description_available_columns: Tillgängliga Kolumner
 description_selected_columns: Valda Kolumner
 description_all_columns: Alla kolumner
 description_issue_category_reassign: Välj ärendekategori
 description_wiki_subpages_reassign: Välj ny föräldersida
1110
 text_repository_identifier_info: 'Endast gemener (a-z), siffror, streck och understreck är tillåtna.<br />När identifieraren sparats kan den inte ändras.'
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135
 notice_account_not_activated_yet: Du har inte aktiverat ditt konto än. Om du vill få ett nytt aktiveringsbrev, <a href="%{url}"> klicka på denna länk </a>.
 notice_account_locked: Ditt konto är låst.
 label_hidden: Dold
 label_visibility_private: endast för mig
 label_visibility_roles: endast för dessa roller
 label_visibility_public: för alla användare
 field_must_change_passwd: Måste byta lösenord vid nästa inloggning.
 notice_new_password_must_be_different: Det nya lösenordet måste skilja sig från det nuvarande lösenordet
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Uteslut bilagor med namn
 text_convert_available: ImageMagick-konvertering tillgänglig (valbart)
 label_link: Länk
 label_only: endast
 label_drop_down_list: droppmeny
 label_checkboxes: kryssrutor
 label_link_values_to: Länka värden till URL
 setting_force_default_language_for_anonymous: Lås till förvalt språk för anonyma användare
 setting_force_default_language_for_loggedin: Lås till förvalt språk för inloggade användare
 label_custom_field_select_type: Väljd den typ av objekt som det anpassade fältet skall användas för
 label_issue_assigned_to_updated: Tilldelad har uppdaterats
 label_check_for_updates: Leta efter uppdateringar
 label_latest_compatible_version: Senaste kompatibla version
 label_unknown_plugin: Okänt tillägg
 label_radio_buttons: alternativknappar
 label_group_anonymous: Anonyma användare
 label_group_non_member: Icke-medlemsanvändare
1136
 label_add_projects: Add projects
1137
 field_default_status: Default status
1138
 text_subversion_repository_note: 'Examples: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://'
1139 1140 1141
 field_users_visibility: Users visibility
 label_users_visibility_all: All active users
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Members of visible projects
1142
 label_edit_attachments: Edit attached files
1143 1144 1145
 setting_link_copied_issue: Link issues on copy
 label_link_copied_issue: Link copied issue
 label_ask: Ask
1146 1147 1148
 label_search_attachments_yes: Search attachment filenames and descriptions
 label_search_attachments_no: Do not search attachments
 label_search_attachments_only: Search attachments only
marutosijp's avatar
marutosijp committed
1149
 label_search_open_issues_only: Open issues only
1150 1151 1152 1153 1154 1155
 field_address: Mail
 setting_max_additional_emails: Maximum number of additional email addresses
 label_email_address_plural: Emails
 label_email_address_add: Add email address
 label_enable_notifications: Enable notifications
 label_disable_notifications: Disable notifications
1156
 setting_search_results_per_page: Search results per page
1157
 label_blank_value: blank
1158
 permission_copy_issues: Copy issues
1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165
 error_password_expired: Your password has expired or the administrator requires you
  to change it.
 field_time_entries_visibility: Time logs visibility
 setting_password_max_age: Require password change after
 label_parent_task_attributes: Parent tasks attributes
 label_parent_task_attributes_derived: Calculated from subtasks
 label_parent_task_attributes_independent: Independent of subtasks
1166 1167
 label_time_entries_visibility_all: All time entries
 label_time_entries_visibility_own: Time entries created by the user
1168 1169 1170
 label_member_management: Member management
 label_member_management_all_roles: All roles
 label_member_management_selected_roles_only: Only these roles
1171
 label_password_required: Confirm your password to continue
1172
 label_total_spent_time: Total tid spenderad
jplang's avatar
jplang committed
1173 1174
 notice_import_finished: "%{count} items have been imported"
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} out of %{total} items could not be imported"
1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184
 error_invalid_file_encoding: The file is not a valid %{encoding} encoded file
 error_invalid_csv_file_or_settings: The file is not a CSV file or does not match the
  settings below
 error_can_not_read_import_file: An error occurred while reading the file to import
 permission_import_issues: Import issues
 label_import_issues: Import issues
 label_select_file_to_import: Select the file to import
 label_fields_separator: Field separator
 label_fields_wrapper: Field wrapper
 label_encoding: Encoding
jplang's avatar
jplang committed
1185
 label_comma_char: Comma
1186
 label_semi_colon_char: Semicolon
1187 1188 1189 1190 1191 1192
 label_quote_char: Quote
 label_double_quote_char: Double quote
 label_fields_mapping: Fields mapping
 label_file_content_preview: File content preview
 label_create_missing_values: Create missing values
 button_import: Import
1193
 field_total_estimated_hours: Total estimated time
1194
 label_api: API
1195
 label_total_plural: Totals
1196
 label_assigned_issues: Assigned issues
1197
 label_field_format_enumeration: Key/value list
1198
 label_f_hour_short: '%{value} h'
1199
 field_default_version: Default version
1200 1201 1202
 error_attachment_extension_not_allowed: Attachment extension %{extension} is not allowed
 setting_attachment_extensions_allowed: Allowed extensions
 setting_attachment_extensions_denied: Disallowed extensions
1203 1204
 label_any_open_issues: any open issues
 label_no_open_issues: no open issues
1205
 label_default_values_for_new_users: Default values for new users
1206
 error_ldap_bind_credentials: Invalid LDAP Account/Password
1207 1208
 setting_sys_api_key: API-nyckel
 setting_lost_password: Glömt lösenord
marutosijp's avatar
marutosijp committed
1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219
 mail_subject_security_notification: Security notification
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} was changed.'
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} was changed to %{value}.'
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} was added.'
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} was removed.'
 mail_body_security_notification_notify_enabled: Email address %{value} now receives
  notifications.
 mail_body_security_notification_notify_disabled: Email address %{value} no longer
  receives notifications.
 mail_body_settings_updated: ! 'The following settings were changed:'
 field_remote_ip: IP address
1220
 label_wiki_page_new: New wiki page
1221
 label_relations: Relations
1222
 button_filter: Filter
jplang's avatar
jplang committed
1223 1224
 mail_body_password_updated: Your password has been changed.
 label_no_preview: No preview available
marutosijp's avatar
marutosijp committed
1225 1226 1227
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: The project doesn't have any trackers
  for which you can create an issue
 label_tracker_all: All trackers
1228
 label_new_project_issue_tab_enabled: Display the "New issue" tab
jplang's avatar
jplang committed
1229 1230
 setting_new_item_menu_tab: Project menu tab for creating new objects
 label_new_object_tab_enabled: Display the "+" drop-down
1231 1232
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: There are no projects with trackers
  for which you can create an issue
jplang's avatar
jplang committed
1233 1234 1235 1236
 field_textarea_font: Font used for text areas
 label_font_default: Default font
 label_font_monospace: Monospaced font
 label_font_proportional: Proportional font
1237
 setting_timespan_format: Time span format
1238
 label_table_of_contents: Table of contents
1239
 setting_commit_logs_formatting: Apply text formatting to commit messages
1240
 setting_mail_handler_enable_regex: Enable regular expressions
1241 1242
 error_move_of_child_not_possible: 'Subtask %{child} could not be moved to the new
  project: %{errors}'
1243 1244
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Spent time cannot
  be reassigned to an issue that is about to be deleted
1245
 setting_timelog_required_fields: Required fields for time logs
1246
 label_attribute_of_object: '%{object_name}''s %{name}'
1247 1248
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I watch or I am assigned to
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I watch or I am the owner of
1249 1250
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Changes will result in the automatic deletion
  of values from one or more fields on the selected objects