ro.yml 56.3 KB
Newer Older
1
ro:
2
 direction: ltr
3 4 5 6 7
 date:
  formats:
   default: "%d-%m-%Y"
   short: "%d %b"
   long: "%d %B %Y"
winterheart's avatar
winterheart committed
8
   only_day: "%e"
9

10 11
  day_names: [Duminică, Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă]
  abbr_day_names: [Dum, Lun, Mar, Mie, Joi, Vin, Sâm]
12

13 14
  month_names: [~, Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, August, Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie]
  abbr_month_names: [~, Ian, Feb, Mar, Apr, Mai, Iun, Iul, Aug, Sep, Oct, Noi, Dec]
15 16 17 18
  order:
   - :day
   - :month
   - :year
winterheart's avatar
winterheart committed
19

20 21
 time:
  formats:
winterheart's avatar
winterheart committed
22 23
   default: "%m/%d/%Y %I:%M %p"
   time: "%I:%M %p"
24
   short: "%d %b %H:%M"
winterheart's avatar
winterheart committed
25 26 27
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
  am: "am"
  pm: "pm"
28

29 30
 datetime:
  distance_in_words:
31
   half_a_minute: "jumătate de minut"
32
   less_than_x_seconds:
33
    one:  "mai puțin de o secundă"
34
    other: "mai puțin de %{count} secunde"
35
   x_seconds:
36
    one:  "o secundă"
37
    other: "%{count} secunde"
38
   less_than_x_minutes:
39
    one:  "mai puțin de un minut"
40
    other: "mai puțin de %{count} minute"
41
   x_minutes:
winterheart's avatar
winterheart committed
42
    one:  "un minut"
43
    other: "%{count} minute"
44
   about_x_hours:
45
    one:  "aproximativ o oră"
46
    other: "aproximativ %{count} ore"
47
   x_hours:
48 49
    one:  "1 oră"
    other: "%{count} ore"
50
   x_days:
winterheart's avatar
winterheart committed
51
    one:  "o zi"
52
    other: "%{count} zile"
53
   about_x_months:
54
    one:  "aproximativ o lună"
55
    other: "aproximativ %{count} luni"
56
   x_months:
winterheart's avatar
winterheart committed
57
    one:  "o luna"
58
    other: "%{count} luni"
59
   about_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
60
    one:  "aproximativ un an"
61
    other: "aproximativ %{count} ani"
62
   over_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
63
    one:  "peste un an"
64
    other: "peste %{count} ani"
jplang's avatar
jplang committed
65 66
   almost_x_years:
    one:  "almost 1 year"
67
    other: "almost %{count} years"
68

69
 number:
70 71 72 73 74
  format:
   separator: "."
   delimiter: ""
   precision: 3

75 76
  human:
   format:
77
    precision: 3
78
    delimiter: ""
79
   storage_units:
80
    format: "%n %u"
81
    units:
82 83 84
     kb: KB
     tb: TB
     gb: GB
85
     byte:
86 87 88
      one: Byte
      other: Bytes
     mb: MB
89

winterheart's avatar
winterheart committed
90 91 92
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
93
   sentence_connector: "și"
winterheart's avatar
winterheart committed
94
   skip_last_comma: true
95

96 97
 activerecord:
  errors:
98 99 100 101
   template:
    header:
     one:  "1 error prohibited this %{model} from being saved"
     other: "%{count} errors prohibited this %{model} from being saved"
102
   messages:
103
    inclusion: "nu este inclus în listă"
104
    exclusion: "este rezervat"
105 106
    invalid: "nu este valid"
    confirmation: "nu este identică"
winterheart's avatar
winterheart committed
107 108
    accepted: "trebuie acceptat"
    empty: "trebuie completat"
109
    blank: "nu poate fi gol"
winterheart's avatar
winterheart committed
110 111
    too_long: "este prea lung"
    too_short: "este prea scurt"
112
    wrong_length: "nu are lungimea corectă"
winterheart's avatar
winterheart committed
113
    taken: "a fost luat deja"
114 115
    not_a_number: "nu este un număr"
    not_a_date: "nu este o dată validă"
116 117
    greater_than: "trebuie fie mai mare de %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "trebuie fie mai mare sau egal cu %{count}"
118
    equal_to: "trebuie fie egal cu {count}}"
119 120
    less_than: "trebuie fie mai mic decat %{count}"
    less_than_or_equal_to: "trebuie fie mai mic sau egal cu %{count}"
121 122 123 124 125
    odd: "trebuie fie impar"
    even: "trebuie fie par"
    greater_than_start_date: "trebuie fie după data de început"
    not_same_project: "trebuie aparțină aceluiași proiect"
    circular_dependency: "Această relație ar crea o dependență circulară"
126
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
127
    earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
128
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
129
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
130

131
 actionview_instancetag_blank_option: Selectați
132

133 134 135 136
 general_text_No: 'Nu'
 general_text_Yes: 'Da'
 general_text_no: 'nu'
 general_text_yes: 'da'
137
 general_lang_name: 'Romanian (Română)'
138 139 140
 general_csv_separator: '.'
 general_csv_decimal_separator: ','
 general_csv_encoding: UTF-8
141
 general_pdf_fontname: freesans
142
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
winterheart's avatar
winterheart committed
143
 general_first_day_of_week: '2'
144

winterheart's avatar
winterheart committed
145
 notice_account_updated: Cont actualizat.
146
 notice_account_invalid_credentials: Utilizator sau parola nevalidă
147 148 149
 notice_account_password_updated: Parolă actualizată.
 notice_account_wrong_password: Parolă greșită
 notice_account_register_done: Contul a fost creat. Pentru activare, urmați legătura trimisă prin email.
winterheart's avatar
winterheart committed
150
 notice_account_unknown_email: Utilizator necunoscut.
151 152 153
 notice_can_t_change_password: Acest cont folosește o sursă externă de autentificare. Nu se poate schimba parola.
 notice_account_lost_email_sent: S-a trimis un email cu instrucțiuni de schimbare a parolei.
 notice_account_activated: Contul a fost activat. Vă puteți autentifica acum.
winterheart's avatar
winterheart committed
154 155
 notice_successful_create: Creat.
 notice_successful_update: Actualizat.
156
 notice_successful_delete: Șters.
winterheart's avatar
winterheart committed
157
 notice_successful_connection: Conectat.
158
 notice_file_not_found: Pagina pe care doriți să o accesați nu există sau a fost ștearsă.
winterheart's avatar
winterheart committed
159
 notice_locking_conflict: Datele au fost actualizate de alt utilizator.
160
 notice_not_authorized: Nu sunteți autorizat sa accesați această pagină.
161 162
 notice_email_sent: "S-a trimis un email către %{value}"
 notice_email_error: "A intervenit o eroare la trimiterea de email (%{value})"
163
 notice_feeds_access_key_reseted: Cheia de acces Atom a fost resetată.
164
 notice_failed_to_save_issues: "Nu s-au putut salva %{count} tichete din cele %{total} selectate: %{ids}."
165 166 167 168
 notice_no_issue_selected: "Niciun tichet selectat! rugăm selectați tichetele pe care doriți le editați."
 notice_account_pending: "Contul dumneavoastră a fost creat și așteaptă aprobarea administratorului."
 notice_default_data_loaded: S-a încărcat configurația implicită.
 notice_unable_delete_version: Nu se poate șterge versiunea.
169

170
 error_can_t_load_default_data: "Nu s-a putut încărca configurația implicită: %{value}"
171
 error_scm_not_found: "Nu s-a găsit articolul sau revizia în depozit."
172
 error_scm_command_failed: "A intervenit o eroare la accesarea depozitului: %{value}"
173 174
 error_scm_annotate: "Nu există sau nu poate fi adnotată."
 error_issue_not_found_in_project: 'Tichetul nu a fost găsit sau nu aparține acestui proiect'
175

176
 warning_attachments_not_saved: "Nu s-au putut salva %{count} fișiere."
177

178
 mail_subject_lost_password: "Parola dumneavoastră: %{value}"
179
 mail_body_lost_password: 'Pentru a schimba parola, accesați:'
180
 mail_subject_register: "Activarea contului %{value}"
181
 mail_body_register: 'Pentru activarea contului, accesați:'
182
 mail_body_account_information_external: "Puteți folosi contul „{value}}” pentru a autentifica."
183
 mail_body_account_information: Informații despre contul dumneavoastră
184 185 186 187
 mail_subject_account_activation_request: "Cerere de activare a contului %{value}"
 mail_body_account_activation_request: "S-a înregistrat un utilizator nou (%{value}). Contul așteaptă aprobarea dumneavoastră:"
 mail_subject_reminder: "%{count} tichete trebuie rezolvate în următoarele %{days} zile"
 mail_body_reminder: "%{count} tichete atribuite dumneavoastră trebuie rezolvate în următoarele %{days} zile:"
188 189


190 191
 field_name: Nume
 field_description: Descriere
winterheart's avatar
winterheart committed
192
 field_summary: Rezumat
193
 field_is_required: Obligatoriu
winterheart's avatar
winterheart committed
194 195
 field_firstname: Prenume
 field_lastname: Nume
196 197 198 199
 field_mail: Email
 field_filename: Fișier
 field_filesize: Mărime
 field_downloads: Descărcări
200
 field_author: Autor
winterheart's avatar
winterheart committed
201 202
 field_created_on: Creat la
 field_updated_on: Actualizat la
203 204 205
 field_field_format: Format
 field_is_for_all: Pentru toate proiectele
 field_possible_values: Valori posibile
206 207 208
 field_regexp: Expresie regulară
 field_min_length: lungime minimă
 field_max_length: lungime maximă
209 210 211 212 213
 field_value: Valoare
 field_category: Categorie
 field_title: Titlu
 field_project: Proiect
 field_issue: Tichet
winterheart's avatar
winterheart committed
214
 field_status: Stare
215
 field_notes: Note
winterheart's avatar
winterheart committed
216 217
 field_is_closed: Rezolvat
 field_is_default: Implicit
218
 field_tracker: Tip de tichet
219
 field_subject: Subiect
220 221
 field_due_date: Data finalizării
 field_assigned_to: Atribuit
222
 field_priority: Prioritate
223
 field_fixed_version: Versiune țintă
224 225
 field_user: Utilizator
 field_role: Rol
226
 field_homepage: Pagina principală
227
 field_is_public: Public
228 229
 field_parent: Sub-proiect al
 field_is_in_roadmap: Tichete afișate în plan
230
 field_login: Autentificare
231
 field_mail_notification: Notificări prin e-mail
232
 field_admin: Administrator
233
 field_last_login_on: Ultima autentificare în
234 235 236
 field_language: Limba
 field_effective_date: Data
 field_password: Parola
237
 field_new_password: Parola nouă
238 239 240
 field_password_confirmation: Confirmare
 field_version: Versiune
 field_type: Tip
241
 field_host: Gazdă
242 243 244 245
 field_port: Port
 field_account: Cont
 field_base_dn: Base DN
 field_attr_login: Atribut autentificare
winterheart's avatar
winterheart committed
246 247
 field_attr_firstname: Atribut prenume
 field_attr_lastname: Atribut nume
248
 field_attr_mail: Atribut email
winterheart's avatar
winterheart committed
249
 field_onthefly: Creare utilizator pe loc
250
 field_start_date: Data începerii
winterheart's avatar
winterheart committed
251 252
 field_done_ratio: Realizat (%)
 field_auth_source: Mod autentificare
253
 field_hide_mail: Nu se afișează adresa de email
254 255 256 257 258 259 260 261
 field_comments: Comentariu
 field_url: URL
 field_start_page: Pagina de start
 field_subproject: Subproiect
 field_hours: Ore
 field_activity: Activitate
 field_spent_on: Data
 field_identifier: Identificator
winterheart's avatar
winterheart committed
262
 field_is_filter: Filtru
263
 field_issue_to: Tichet asociat
264
 field_delay: Întârziere
winterheart's avatar
winterheart committed
265
 field_assignable: Se pot atribui tichete acestui rol
266
 field_redirect_existing_links: Redirecționează legăturile existente
winterheart's avatar
winterheart committed
267 268 269
 field_estimated_hours: Timp estimat
 field_column_names: Coloane
 field_time_zone: Fus orar
270
 field_searchable: Căutare
winterheart's avatar
winterheart committed
271
 field_default_value: Valoare implicita
272
 field_comments_sorting: Afișează comentarii
winterheart's avatar
winterheart committed
273
 field_parent_title: Pagina superioara
274 275
 field_editable: Modificabil
 field_watcher: Urmărește
winterheart's avatar
winterheart committed
276
 field_identity_url: URL OpenID
277
 field_content: Conținut
278

279 280
 setting_app_title: Titlu aplicație
 setting_welcome_text: Text de întâmpinare
winterheart's avatar
winterheart committed
281 282
 setting_default_language: Limba implicita
 setting_login_required: Necesita autentificare
283 284 285 286 287 288 289
 setting_self_registration: Înregistrare automată
 setting_attachment_max_size: Mărime maxima atașament
 setting_issues_export_limit: Limită de tichete exportate
 setting_mail_from: Adresa de email a expeditorului
 setting_bcc_recipients: Alți destinatari pentru email (BCC)
 setting_plain_text_mail: Mesaje text (fără HTML)
 setting_host_name: Numele gazdei și calea
winterheart's avatar
winterheart committed
290 291
 setting_text_formatting: Formatare text
 setting_wiki_compression: Comprimare istoric Wiki
292
 setting_feeds_limit: Limita de actualizări din feed
winterheart's avatar
winterheart committed
293
 setting_default_projects_public: Proiectele noi sunt implicit publice
294 295
 setting_autofetch_changesets: Preluare automată a modificărilor din depozit
 setting_sys_api_enabled: Activare WS pentru gestionat depozitul
winterheart's avatar
winterheart committed
296 297
 setting_commit_ref_keywords: Cuvinte cheie pt. referire tichet
 setting_commit_fix_keywords: Cuvinte cheie pt. rezolvare tichet
298 299 300 301 302 303
 setting_autologin: Autentificare automată
 setting_date_format: Format dată
 setting_time_format: Format oră
 setting_cross_project_issue_relations: Permite legături de tichete între proiecte
 setting_issue_list_default_columns: Coloane implicite afișate în lista de tichete
 setting_emails_footer: Subsol email
winterheart's avatar
winterheart committed
304
 setting_protocol: Protocol
305 306 307 308
 setting_per_page_options: Număr de obiecte pe pagină
 setting_user_format: Stil de afișare pentru utilizator
 setting_activity_days_default: Se afișează zile în jurnalul proiectului
 setting_display_subprojects_issues: Afișează implicit tichetele sub-proiectelor în proiectele principale
winterheart's avatar
winterheart committed
309
 setting_enabled_scm: SCM activat
310
 setting_mail_handler_api_enabled: Activare WS pentru email primit
winterheart's avatar
winterheart committed
311
 setting_mail_handler_api_key: cheie API
312 313 314 315 316 317
 setting_sequential_project_identifiers: Generează secvențial identificatoarele de proiect
 setting_gravatar_enabled: Folosește poze Gravatar pentru utilizatori
 setting_diff_max_lines_displayed: Număr maxim de linii de diferență afișate
 setting_file_max_size_displayed: Număr maxim de fișiere text afișate în pagină (inline)
 setting_repository_log_display_limit: Număr maxim de revizii afișate în istoricul fișierului
 setting_openid: Permite înregistrare și autentificare cu OpenID
318

319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356
 permission_edit_project: Editează proiectul
 permission_select_project_modules: Alege module pentru proiect
 permission_manage_members: Editează membri
 permission_manage_versions: Editează versiuni
 permission_manage_categories: Editează categorii
 permission_add_issues: Adaugă tichete
 permission_edit_issues: Editează tichete
 permission_manage_issue_relations: Editează relații tichete
 permission_add_issue_notes: Adaugă note
 permission_edit_issue_notes: Editează note
 permission_edit_own_issue_notes: Editează notele proprii
 permission_delete_issues: Șterge tichete
 permission_manage_public_queries: Editează căutările implicite
 permission_save_queries: Salvează căutările
 permission_view_gantt: Afișează Gantt
 permission_view_calendar: Afișează calendarul
 permission_view_issue_watchers: Afișează lista de persoane interesate
 permission_add_issue_watchers: Adaugă persoane interesate
 permission_log_time: Înregistrează timpul de lucru
 permission_view_time_entries: Afișează timpul de lucru
 permission_edit_time_entries: Editează jurnalele cu timp de lucru
 permission_edit_own_time_entries: Editează jurnalele proprii cu timpul de lucru
 permission_manage_news: Editează știri
 permission_comment_news: Comentează știrile
 permission_view_documents: Afișează documente
 permission_manage_files: Editează fișiere
 permission_view_files: Afișează fișiere
 permission_manage_wiki: Editează wiki
 permission_rename_wiki_pages: Redenumește pagini wiki
 permission_delete_wiki_pages: Șterge pagini wiki
 permission_view_wiki_pages: Afișează wiki
 permission_view_wiki_edits: Afișează istoricul wiki
 permission_edit_wiki_pages: Editează pagini wiki
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Șterge atașamente
 permission_protect_wiki_pages: Blochează pagini wiki
 permission_manage_repository: Gestionează depozitul
 permission_browse_repository: Răsfoiește depozitul
 permission_view_changesets: Afișează modificările din depozit
winterheart's avatar
winterheart committed
357
 permission_commit_access: Acces commit
358 359
 permission_manage_boards: Editează forum
 permission_view_messages: Afișează mesaje
winterheart's avatar
winterheart committed
360
 permission_add_messages: Scrie mesaje
361 362 363 364
 permission_edit_messages: Editează mesaje
 permission_edit_own_messages: Editează mesajele proprii
 permission_delete_messages: Șterge mesaje
 permission_delete_own_messages: Șterge mesajele proprii
365

winterheart's avatar
winterheart committed
366 367
 project_module_issue_tracking: Tichete
 project_module_time_tracking: Timp de lucru
368
 project_module_news: Știri
winterheart's avatar
winterheart committed
369
 project_module_documents: Documente
370
 project_module_files: Fișiere
winterheart's avatar
winterheart committed
371 372 373
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Depozit
 project_module_boards: Forum
374

375 376 377 378 379 380 381
 label_user: Utilizator
 label_user_plural: Utilizatori
 label_user_new: Utilizator nou
 label_project: Proiect
 label_project_new: Proiect nou
 label_project_plural: Proiecte
 label_x_projects:
382
  zero: niciun proiect
winterheart's avatar
winterheart committed
383
  one:  un proiect
384
  other: "%{count} proiecte"
385
 label_project_all: Toate proiectele
winterheart's avatar
winterheart committed
386
 label_project_latest: Proiecte noi
387 388 389
 label_issue: Tichet
 label_issue_new: Tichet nou
 label_issue_plural: Tichete
390
 label_issue_view_all: Afișează toate tichetele
391
 label_issues_by: "Sortează după %{value}"
winterheart's avatar
winterheart committed
392 393
 label_issue_added: Adaugat
 label_issue_updated: Actualizat
394 395 396
 label_document: Document
 label_document_new: Document nou
 label_document_plural: Documente
397
 label_document_added: Adăugat
398 399 400
 label_role: Rol
 label_role_plural: Roluri
 label_role_new: Rol nou
401
 label_role_and_permissions: Roluri și permisiuni
402
 label_member: Membru
winterheart's avatar
winterheart committed
403 404
 label_member_new: membru nou
 label_member_plural: Membri
405 406
 label_tracker: Tip de tichet
 label_tracker_plural: Tipuri de tichete
winterheart's avatar
winterheart committed
407
 label_tracker_new: Tip nou de tichet
408
 label_workflow: Mod de lucru
winterheart's avatar
winterheart committed
409 410
 label_issue_status: Stare tichet
 label_issue_status_plural: Stare tichete
411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423
 label_issue_status_new: Stare nouă
 label_issue_category: Categorie de tichet
 label_issue_category_plural: Categorii de tichete
 label_issue_category_new: Categorie nouă
 label_custom_field: Câmp personalizat
 label_custom_field_plural: Câmpuri personalizate
 label_custom_field_new: Câmp nou personalizat
 label_enumerations: Enumerări
 label_enumeration_new: Valoare nouă
 label_information: Informație
 label_information_plural: Informații
 label_please_login: Vă rugăm să vă autentificați
 label_register: Înregistrare
winterheart's avatar
winterheart committed
424
 label_login_with_open_id_option: sau autentificare cu OpenID
425 426
 label_password_lost: Parolă uitată
 label_home: Acasă
427 428 429 430 431
 label_my_page: Pagina mea
 label_my_account: Contul meu
 label_my_projects: Proiectele mele
 label_administration: Administrare
 label_login: Autentificare
432
 label_logout: Ieșire din cont
433
 label_help: Ajutor
winterheart's avatar
winterheart committed
434 435
 label_reported_issues: Tichete
 label_assigned_to_me_issues: Tichetele mele
436
 label_last_login: Ultima conectare
437
 label_registered_on: Înregistrat la
438
 label_activity: Activitate
439
 label_overall_activity: Activitate - vedere de ansamblu
440
 label_user_activity: "Activitate %{value}"
441
 label_new: Nou
winterheart's avatar
winterheart committed
442
 label_logged_as: Autentificat ca
443 444
 label_environment: Mediu
 label_authentication: Autentificare
445
 label_auth_source: Mod de autentificare
winterheart's avatar
winterheart committed
446
 label_auth_source_new: Nou
447 448
 label_auth_source_plural: Moduri de autentificare
 label_subproject_plural: Sub-proiecte
449
 label_and_its_subprojects: "%{value} și sub-proiecte"
450 451 452 453 454 455
 label_min_max_length: lungime min - max
 label_list: Listă
 label_date: Dată
 label_integer: Întreg
 label_float: Zecimal
 label_boolean: Valoare logică
456
 label_string: Text
winterheart's avatar
winterheart committed
457
 label_text: Text lung
458
 label_attribute: Atribut
winterheart's avatar
winterheart committed
459
 label_attribute_plural: Atribute
460 461
 label_no_data: Nu există date de afișat
 label_change_status: Schimbă starea
462
 label_history: Istoric
463 464 465 466 467
 label_attachment: Fișier
 label_attachment_new: Fișier nou
 label_attachment_delete: Șterge fișier
 label_attachment_plural: Fișiere
 label_file_added: Adăugat
468 469
 label_report: Raport
 label_report_plural: Rapoarte
470 471 472 473 474 475 476 477
 label_news: Știri
 label_news_new: Adaugă știre
 label_news_plural: Știri
 label_news_latest: Ultimele știri
 label_news_view_all: Afișează toate știrile
 label_news_added: Adăugat
 label_settings: Setări
 label_overview: Pagină proiect
478
 label_version: Versiune
479
 label_version_new: Versiune nouă
480 481
 label_version_plural: Versiuni
 label_confirmation: Confirmare
482 483
 label_export_to: 'Disponibil și în:'
 label_read: Citește...
484 485 486
 label_public_projects: Proiecte publice
 label_open_issues: deschis
 label_open_issues_plural: deschise
487 488
 label_closed_issues: închis
 label_closed_issues_plural: închise
489
 label_x_open_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
490 491
  zero: 0 deschise
  one:  1 deschis
492
  other: "%{count} deschise"
493
 label_x_closed_issues_abbr:
494 495
  zero: 0 închise
  one:  1 închis
496
  other: "%{count} închise"
497 498
 label_total: Total
 label_permissions: Permisiuni
499 500
 label_current_status: Stare curentă
 label_new_statuses_allowed: Stări noi permise
501
 label_all: toate
502
 label_none: niciunul
winterheart's avatar
winterheart committed
503
 label_nobody: nimeni
504 505
 label_next: Înainte
 label_previous: Înapoi
506 507
 label_used_by: Folosit de
 label_details: Detalii
508
 label_add_note: Adaugă o notă
509
 label_calendar: Calendar
winterheart's avatar
winterheart committed
510
 label_months_from: luni de la
511
 label_gantt: Gantt
winterheart's avatar
winterheart committed
512
 label_internal: Intern
513
 label_last_changes: "ultimele %{count} schimbări"
514
 label_change_view_all: Afișează toate schimbările
515 516 517
 label_comment: Comentariu
 label_comment_plural: Comentarii
 label_x_comments:
winterheart's avatar
winterheart committed
518 519
  zero: fara comentarii
  one: 1 comentariu
520
  other: "%{count} comentarii"
521 522 523
 label_comment_add: Adaugă un comentariu
 label_comment_added: Adăugat
 label_comment_delete: Șterge comentariul
winterheart's avatar
winterheart committed
524
 label_query: Cautare personalizata
525 526 527
 label_query_plural: Căutări personalizate
 label_query_new: Căutare nouă
 label_filter_add: Adaugă filtru
528
 label_filter_plural: Filtre
winterheart's avatar
winterheart committed
529 530
 label_equals: este
 label_not_equals: nu este
531 532 533 534
 label_in_less_than: în mai puțin de
 label_in_more_than: în mai mult de
 label_in: în
 label_today: astăzi
winterheart's avatar
winterheart committed
535
 label_yesterday: ieri
536 537
 label_this_week: săptămâna aceasta
 label_last_week: săptămâna trecută
538
 label_last_n_days: "ultimele %{count} zile"
winterheart's avatar
winterheart committed
539
 label_this_month: luna aceasta
540
 label_last_month: luna trecută
winterheart's avatar
winterheart committed
541 542
 label_this_year: anul acesta
 label_date_range: Perioada
543
 label_less_than_ago: mai puțin de ... zile
winterheart's avatar
winterheart committed
544
 label_more_than_ago: mai mult de ... zile
545 546 547
 label_ago: în urma
 label_contains: conține
 label_not_contains: nu conține
548
 label_day_plural: zile
winterheart's avatar
winterheart committed
549 550
 label_repository: Depozit
 label_repository_plural: Depozite
551
 label_browse: Afișează
552 553
 label_revision: Revizie
 label_revision_plural: Revizii
winterheart's avatar
winterheart committed
554
 label_associated_revisions: Revizii asociate
555 556 557 558 559
 label_added: adaugată
 label_modified: modificată
 label_copied: copiată
 label_renamed: redenumită
 label_deleted: ștearsă
560 561
 label_latest_revision: Ultima revizie
 label_latest_revision_plural: Ultimele revizii
562 563
 label_view_revisions: Afișează revizii
 label_max_size: Mărime maximă
winterheart's avatar
winterheart committed
564
 label_sort_highest: Prima
565 566
 label_sort_higher: În sus
 label_sort_lower: În jos
winterheart's avatar
winterheart committed
567 568
 label_sort_lowest: Ultima
 label_roadmap: Planificare
569 570
 label_roadmap_due_in: "De terminat în %{value}"
 label_roadmap_overdue: "Întârziat cu %{value}"
571 572
 label_roadmap_no_issues: Nu există tichete pentru această versiune
 label_search: Caută
573
 label_result_plural: Rezultate
winterheart's avatar
winterheart committed
574
 label_all_words: toate cuvintele
575
 label_wiki: Wiki
winterheart's avatar
winterheart committed
576
 label_wiki_edit: Editare Wiki
577 578
 label_wiki_edit_plural: Editări Wiki
 label_wiki_page: Pagină Wiki
winterheart's avatar
winterheart committed
579
 label_wiki_page_plural: Pagini Wiki
580 581 582 583
 label_index_by_title: Sortează după titlu
 label_index_by_date: Sortează după dată
 label_current_version: Versiunea curentă
 label_preview: Previzualizare
winterheart's avatar
winterheart committed
584
 label_feed_plural: Feed-uri
585 586
 label_changes_details: Detaliile tuturor schimbărilor
 label_issue_tracking: Urmărire tichete
winterheart's avatar
winterheart committed
587
 label_spent_time: Timp alocat
588 589
 label_f_hour: "%{value} oră"
 label_f_hour_plural: "%{value} ore"
590 591
 label_time_tracking: Urmărire timp de lucru
 label_change_plural: Schimbări
592
 label_statistics: Statistici
winterheart's avatar
winterheart committed
593 594
 label_commits_per_month: Commit pe luna
 label_commits_per_author: Commit per autor
595 596 597 598 599
 label_view_diff: Afișează diferențele
 label_diff_inline: în linie
 label_diff_side_by_side: una lângă alta
 label_options: Opțiuni
 label_copy_workflow_from: Copiază modul de lucru de la
winterheart's avatar
winterheart committed
600
 label_permissions_report: Permisiuni
601
 label_watched_issues: Tichete urmărite
winterheart's avatar
winterheart committed
602
 label_related_issues: Tichete asociate
603 604 605 606
 label_applied_status: Stare aplicată
 label_loading: Încarcă...
 label_relation_new: Asociere nouă
 label_relation_delete: Șterge asocierea
winterheart's avatar
winterheart committed
607
 label_relates_to: asociat cu
608
 label_duplicates: duplicate
609 610 611
 label_duplicated_by: la fel ca
 label_blocks: blocări
 label_blocked_by: blocat de
winterheart's avatar
winterheart committed
612
 label_precedes: precede
613 614
 label_follows: urmează
 label_stay_logged_in: Păstrează autentificarea
winterheart's avatar
winterheart committed
615
 label_disabled: dezactivat
616
 label_show_completed_versions: Arată versiunile terminate
winterheart's avatar
winterheart committed
617
 label_me: eu
618 619 620 621 622 623 624
 label_board: Forum
 label_board_new: Forum nou
 label_board_plural: Forumuri
 label_topic_plural: Subiecte
 label_message_plural: Mesaje
 label_message_last: Ultimul mesaj
 label_message_new: Mesaj nou
625 626 627
 label_message_posted: Adăugat
 label_reply_plural: Răspunsuri
 label_send_information: Trimite utilizatorului informațiile despre cont
628
 label_year: An
629 630
 label_month: Lună
 label_week: Săptămână
631
 label_date_from: De la
winterheart's avatar
winterheart committed
632
 label_date_to: La
633
 label_language_based: Un funcție de limba de afișare a utilizatorului
634
 label_sort_by: "Sortează după %{value}"
635
 label_send_test_email: Trimite email de test
636
 label_feeds_access_key_created_on: "Cheie de acces creată acum %{value}"
637
 label_module_plural: Module
638 639 640
 label_added_time_by: "Adăugat de %{author} acum %{age}"
 label_updated_time_by: "Actualizat de %{author} acum %{age}"
 label_updated_time: "Actualizat acum %{value}"
winterheart's avatar
winterheart committed
641
 label_jump_to_a_project: Alege proiectul...
642 643 644 645 646
 label_file_plural: Fișiere
 label_changeset_plural: Schimbări
 label_default_columns: Coloane implicite
 label_no_change_option: (fără schimbări)
 label_bulk_edit_selected_issues: Editează toate tichetele selectate
winterheart's avatar
winterheart committed
647
 label_theme: Tema
648 649 650 651 652 653 654 655
 label_default: Implicită
 label_search_titles_only: Caută numai în titluri
 label_user_mail_option_all: "Pentru orice eveniment, în toate proiectele mele"
 label_user_mail_option_selected: " Pentru orice eveniment, în proiectele selectate..."
 label_user_mail_no_self_notified: "Nu trimite notificări pentru modificările mele"
 label_registration_activation_by_email: activare cont prin email
 label_registration_manual_activation: activare manuală a contului
 label_registration_automatic_activation: activare automată a contului
656
 label_display_per_page: "pe pagină: %{value}"
winterheart's avatar
winterheart committed
657
 label_age: vechime
658
 label_change_properties: Schimbă proprietățile
winterheart's avatar
winterheart committed
659 660 661 662 663
 label_general: General
 label_scm: SCM
 label_plugins: Plugin-uri
 label_ldap_authentication: autentificare LDAP
 label_downloads_abbr: D/L
664 665 666 667 668 669 670 671
 label_optional_description: Descriere (opțională)
 label_add_another_file: Adaugă alt fișier
 label_preferences: Preferințe
 label_chronological_order: în ordine cronologică
 label_reverse_chronological_order: În ordine invers cronologică
 label_incoming_emails: Mesaje primite
 label_generate_key: Generează o cheie
 label_issue_watchers: Cine urmărește
winterheart's avatar
winterheart committed
672
 label_example: Exemplu
673
 label_display: Afișează
674

675 676 677
 label_sort: Sortează
 label_ascending: Crescător
 label_descending: Descrescător
678
 label_date_from_to: De la %{start} la %{end}
winterheart's avatar
winterheart committed
679

680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718
 button_login: Autentificare
 button_submit: Trimite
 button_save: Salvează
 button_check_all: Bifează tot
 button_uncheck_all: Debifează tot
 button_delete: Șterge
 button_create: Creează
 button_create_and_continue: Creează și continua
 button_test: Testează
 button_edit: Editează
 button_add: Adaugă
 button_change: Modifică
 button_apply: Aplică
 button_clear: Șterge
 button_lock: Blochează
 button_unlock: Deblochează
 button_download: Descarcă
 button_list: Listează
 button_view: Afișează
 button_move: Mută
 button_back: Înapoi
 button_cancel: Anulează
 button_activate: Activează
 button_sort: Sortează
 button_log_time: Înregistrează timpul de lucru
 button_rollback: Revenire la această versiune
 button_watch: Urmăresc
 button_unwatch: Nu urmăresc
 button_reply: Răspunde
 button_archive: Arhivează
 button_unarchive: Dezarhivează
 button_reset: Resetează
 button_rename: Redenumește
 button_change_password: Schimbare parolă
 button_copy: Copiază
 button_annotate: Adnotează
 button_update: Actualizează
 button_configure: Configurează
 button_quote: Citează
719

720
 status_active: activ
721
 status_registered: înregistrat
winterheart's avatar
winterheart committed
722
 status_locked: blocat
723

724
 text_select_mail_notifications: Selectați acțiunile notificate prin email.
winterheart's avatar
winterheart committed
725
 text_regexp_info: ex. ^[A-Z0-9]+$
726 727
 text_min_max_length_info: 0 înseamnă fără restricții
 text_project_destroy_confirmation: Sigur doriți să ștergeți proiectul și toate datele asociate?
728
 text_subprojects_destroy_warning: "Se vor șterge și sub-proiectele: %{value}."
729 730
 text_workflow_edit: Selectați un rol și un tip de tichet pentru a edita modul de lucru
 text_are_you_sure: Sunteți sigur(ă)?
731 732 733
 text_tip_issue_begin_day: sarcină care începe în această zi
 text_tip_issue_end_day: sarcină care se termină în această zi
 text_tip_issue_begin_end_day: sarcină care începe și se termină în această zi
734 735 736
 text_caracters_maximum: "maxim %{count} caractere."
 text_caracters_minimum: "Trebuie fie minim %{count} caractere."
 text_length_between: "Lungime între %{min} și %{max} caractere."
737
 text_tracker_no_workflow: Nu sunt moduri de lucru pentru acest tip de tichet
738
 text_unallowed_characters: Caractere nepermise
739 740
 text_comma_separated: Sunt permise mai multe valori (separate cu virgulă).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referire la tichete și rezolvare în textul mesajului
741 742
 text_issue_added: "Tichetul %{id} a fost adăugat de %{author}."
 text_issue_updated: "Tichetul %{id} a fost actualizat de %{author}."
743
 text_wiki_destroy_confirmation: Sigur doriți ștergerea Wiki și a conținutului asociat?
744
 text_issue_category_destroy_question: "Această categorie conține (%{count}) tichete. Ce doriți faceți?"
745 746 747 748 749
 text_issue_category_destroy_assignments: Șterge apartenența la categorie.
 text_issue_category_reassign_to: Atribuie tichetele la această categorie
 text_user_mail_option: "Pentru proiectele care nu sunt selectate, veți primi notificări doar pentru ceea ce urmăriți sau în ce sunteți implicat (ex: tichete create de dumneavoastră sau care sunt atribuite)."
 text_no_configuration_data: "Nu s-au configurat încă rolurile, stările tichetelor și modurile de lucru.\nEste recomandat încărcați configurația implicită. O veți putea modifica ulterior."
 text_load_default_configuration: Încarcă configurația implicită
750
 text_status_changed_by_changeset: "Aplicat în setul %{value}."
751 752
 text_issues_destroy_confirmation: 'Sigur doriți ștergeți tichetele selectate?'
 text_select_project_modules: 'Selectați modulele active pentru acest proiect:'
winterheart's avatar
winterheart committed
753
 text_default_administrator_account_changed: S-a schimbat contul administratorului implicit
754 755 756
 text_file_repository_writable: Se poate scrie în directorul de atașamente
 text_plugin_assets_writable: Se poate scrie în directorul de plugin-uri
 text_rmagick_available: Este disponibil RMagick (opțional)
757
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} ore sunt înregistrate la tichetele pe care doriți le ștergeți. Ce doriți sa faceți?"
758
 text_destroy_time_entries: Șterge orele înregistrate
winterheart's avatar
winterheart committed
759
 text_assign_time_entries_to_project: Atribuie orele la proiect
760
 text_reassign_time_entries: 'Atribuie orele înregistrate la tichetul:'
761 762
 text_user_wrote: "%{value} a scris:"
 text_enumeration_destroy_question: "Această valoare are %{count} obiecte."
763
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Atribuie la această valoare:'
764
 text_email_delivery_not_configured: "Trimiterea de emailuri nu este configurată și ca urmare, notificările sunt dezactivate.\nConfigurați serverul SMTP în config/configuration.yml și reporniți aplicația pentru a le activa."
765
 text_repository_usernames_mapping: "Selectați sau modificați contul Redmine echivalent contului din istoricul depozitului.\nUtilizatorii cu un cont (sau e-mail) identic în Redmine și depozit sunt echivalate automat."
766
 text_diff_truncated: '... Comparația a fost trunchiată pentru ca depășește lungimea maximă de text care poate fi afișat.'
winterheart's avatar
winterheart committed
767
 text_custom_field_possible_values_info: 'O linie pentru fiecare valoare'
768

769
 default_role_manager: Manager
770
 default_role_developer: Dezvoltator
771
 default_role_reporter: Creator de rapoarte
772
 default_tracker_bug: Defect
773
 default_tracker_feature: Funcție
774 775
 default_tracker_support: Suport
 default_issue_status_new: Nou
776
 default_issue_status_in_progress: In Progress
777
 default_issue_status_resolved: Rezolvat
778 779
 default_issue_status_feedback: Așteaptă reacții
 default_issue_status_closed: Închis
780
 default_issue_status_rejected: Respins
781 782 783 784
 default_doc_category_user: Documentație
 default_doc_category_tech: Documentație tehnică
 default_priority_low: mică
 default_priority_normal: normală
winterheart's avatar
winterheart committed
785
 default_priority_high: mare
786 787
 default_priority_urgent: urgentă
 default_priority_immediate: imediată
788
 default_activity_design: Design
winterheart's avatar
winterheart committed
789
 default_activity_development: Dezvoltare
790

791
 enumeration_issue_priorities: Priorități tichete
792
 enumeration_doc_categories: Categorii documente
793
 enumeration_activities: Activități (timp de lucru)
794 795
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
796
 text_wiki_page_destroy_question: Această pagină are %{descendants} pagini anterioare și descendenți. Ce doriți să faceți?
797 798 799 800 801
 text_wiki_page_reassign_children: Atribuie paginile la această pagină
 text_wiki_page_nullify_children: Menține paginile ca și pagini inițiale (root)
 text_wiki_page_destroy_children: Șterge paginile și descendenții
 setting_password_min_length: Lungime minimă parolă
 field_group_by: Grupează după
802
 mail_subject_wiki_content_updated: "Pagina wiki '%{id}' a fost actualizată"
803
 label_wiki_content_added: Adăugat
804 805
 mail_subject_wiki_content_added: "Pagina wiki '%{id}' a fost adăugată"
 mail_body_wiki_content_added: Pagina wiki '%{id}' a fost adăugată de %{author}.
806
 label_wiki_content_updated: Actualizat
807
 mail_body_wiki_content_updated: Pagina wiki '%{id}' a fost actualizată de %{author}.
808 809 810
 permission_add_project: Crează proiect
 setting_new_project_user_role_id: Rol atribuit utilizatorului non-admin care crează un proiect.
 label_view_all_revisions: Arată toate reviziile
811 812
 label_tag: Tag
 label_branch: Branch
813 814
 error_no_tracker_in_project: Nu există un tracker asociat cu proiectul. Verificați vă rog setările proiectului.
 error_no_default_issue_status: Nu există un status implicit al tichetelor. Verificați vă rog configurația (Mergeți la "Administrare -> Stări tichete").
815 816 817
 text_journal_changed: "%{label} schimbat din %{old} în %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} setat ca %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} șters (%{old})"
818 819 820 821
 label_group_plural: Grupuri
 label_group: Grup
 label_group_new: Grup nou
 label_time_entry_plural: Timp alocat
822
 text_journal_added: "%{label} %{value} added"
823 824
 field_active: Active
 enumeration_system_activity: System Activity
825
 permission_delete_issue_watchers: Delete watchers
826 827 828 829
 version_status_closed: closed
 version_status_locked: locked
 version_status_open: open
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: An issue assigned to a closed version can not be reopened
830
 label_user_anonymous: Anonymous
831
 button_move_and_follow: Move and follow
832
 setting_default_projects_modules: Default enabled modules for new projects
833
 setting_gravatar_default: Default Gravatar image
834 835 836 837 838 839 840
 field_sharing: Sharing
 label_version_sharing_hierarchy: With project hierarchy
 label_version_sharing_system: With all projects
 label_version_sharing_descendants: With subprojects
 label_version_sharing_tree: With project tree
 label_version_sharing_none: Not shared
 error_can_not_archive_project: This project can not be archived
841 842
 button_duplicate: Duplicate
 button_copy_and_follow: Copy and follow
jplang's avatar
jplang committed
843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853
 label_copy_source: Source
 setting_issue_done_ratio: Calculate the issue done ratio with
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Use the issue status
 error_issue_done_ratios_not_updated: Issue done ratios not updated.
 error_workflow_copy_target: Please select target tracker(s) and role(s)
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Use the issue field
 label_copy_same_as_target: Same as target
 label_copy_target: Target
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue done ratios updated.
 error_workflow_copy_source: Please select a source tracker or role
 label_update_issue_done_ratios: Update issue done ratios
854
 setting_start_of_week: Start calendars on
855
 permission_view_issues: View Issues
856
 label_display_used_statuses_only: Only display statuses that are used by this tracker
857
 label_revision_id: Revision %{value}
858
 label_api_access_key: API access key
859
 label_api_access_key_created_on: API access key created %{value} ago
860
 label_feeds_access_key: Atom access key
861 862 863
 notice_api_access_key_reseted: Your API access key was reset.
 setting_rest_api_enabled: Enable REST web service
 label_missing_api_access_key: Missing an API access key
864
 label_missing_feeds_access_key: Missing a Atom access key
jplang's avatar
jplang committed
865
 button_show: Show
866 867
 text_line_separated: Multiple values allowed (one line for each value).
 setting_mail_handler_body_delimiters: Truncate emails after one of these lines
868 869
 permission_add_subprojects: Create subprojects
 label_subproject_new: New subproject
870 871 872
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
  You are about to remove some or all of your permissions and may no longer be able to edit this project after that.
  Are you sure you want to continue?
873
 label_close_versions: Close completed versions
874 875
 label_board_sticky: Sticky
 label_board_locked: Locked
876
 permission_export_wiki_pages: Export wiki pages
877
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
jplang's avatar
jplang committed
878
 permission_manage_project_activities: Manage project activities
879
 error_unable_delete_issue_status: Unable to delete issue status
880
 label_profile: Profile
881 882 883
 permission_manage_subtasks: Manage subtasks
 field_parent_issue: Parent task
 label_subtask_plural: Subtasks
884
 label_project_copy_notifications: Send email notifications during the project copy
885
 error_can_not_delete_custom_field: Unable to delete custom field
886
 error_unable_to_connect: Unable to connect (%{value})
887
 error_can_not_remove_role: This role is in use and can not be deleted.
888
 error_can_not_delete_tracker: This tracker contains issues and cannot be deleted.
winterheart's avatar
winterheart committed
889
 field_principal: Principal
890
 notice_failed_to_save_members: "Failed to save member(s): %{errors}."
891 892
 text_zoom_out: Zoom out
 text_zoom_in: Zoom in
winterheart's avatar
winterheart committed
893 894
 notice_unable_delete_time_entry: Unable to delete time log entry.
 label_overall_spent_time: Overall spent time
895
 field_time_entries: Log time
896 897
 project_module_gantt: Gantt
 project_module_calendar: Calendar
898
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
899
 field_text: Text field
edavis10's avatar
edavis10 committed
900 901
 setting_default_notification_option: Default notification option
 label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
902 903 904
 label_user_mail_option_none: No events
 field_member_of_group: Assignee's group
 field_assigned_to_role: Assignee's role
905
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
906 907
 label_principal_search: "Search for user or group:"
 label_user_search: "Search for user:"
jplang's avatar
jplang committed
908
 field_visible: Visible
jplang's avatar
jplang committed
909
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
910
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
jplang's avatar
jplang committed
911
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
912
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
jplang's avatar
jplang committed
913
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart
jplang's avatar
jplang committed
914 915
 field_warn_on_leaving_unsaved: Warn me when leaving a page with unsaved text
 text_warn_on_leaving_unsaved: The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page.
916
 label_my_queries: My custom queries
jplang's avatar
jplang committed
917
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
jplang's avatar
jplang committed
918
 label_news_comment_added: Comment added to a news
919 920
 button_expand_all: Expand all
 button_collapse_all: Collapse all
921 922
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
923
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Bulk edit selected time entries
924
 text_time_entries_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected time entr(y/ies)?
925 926
 label_role_anonymous: Anonymous
 label_role_non_member: Non member
927 928 929
 label_issue_note_added: Note added
 label_issue_status_updated: Status updated
 label_issue_priority_updated: Priority updated
jplang's avatar
jplang committed
930 931 932
 label_issues_visibility_own: Issues created by or assigned to the user
 field_issues_visibility: Issues visibility
 label_issues_visibility_all: All issues
933 934 935 936
 permission_set_own_issues_private: Set own issues public or private
 field_is_private: Private
 permission_set_issues_private: Set issues public or private
 label_issues_visibility_public: All non private issues
937
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: This will also delete %{count} subtask(s).
938
 field_commit_logs_encoding: Codare pentru mesaje
939
 field_scm_path_encoding: Path encoding
940
 text_scm_path_encoding_note: "Default: UTF-8"
941
 field_path_to_repository: Path to repository
942
 field_root_directory: Root directory
943 944
 field_cvs_module: Module
 field_cvsroot: CVSROOT
945
 text_mercurial_repository_note: Local repository (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)
946
 text_scm_command: Command
947
 text_scm_command_version: Version
948
 label_git_report_last_commit: Report last commit for files and directories
949
 notice_issue_successful_create: Issue %{id} created.
950
 label_between: between
951
 setting_issue_group_assignment: Allow issue assignment to groups
952
 label_diff: diff
953
 text_git_repository_note: Repository is bare and local (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965
 description_query_sort_criteria_direction: Sort direction
 description_project_scope: Search scope
 description_filter: Filter
 description_user_mail_notification: Mail notification settings
 description_message_content: Message content
 description_available_columns: Available Columns
 description_issue_category_reassign: Choose issue category
 description_search: Searchfield
 description_notes: Notes
 description_choose_project: Projects
 description_query_sort_criteria_attribute: Sort attribute
 description_wiki_subpages_reassign: Choose new parent page
966
 description_selected_columns: Selected Columns
967 968
 label_parent_revision: Parent
 label_child_revision: Child
969
 error_scm_annotate_big_text_file: The entry cannot be annotated, as it exceeds the maximum text file size.
970
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Use current date as start date for new issues
971
 button_edit_section: Edit this section
972
 setting_repositories_encodings: Attachments and repositories encodings
973 974 975
 description_all_columns: All Columns
 button_export: Export
 label_export_options: "%{export_format} export options"
976
 error_attachment_too_big: This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum allowed file size (%{max_size})
977
 notice_failed_to_save_time_entries: "Failed to save %{count} time entrie(s) on %{total} selected: %{ids}."
978 979 980 981
 label_x_issues:
  zero: 0 tichet
  one:  1 tichet
  other: "%{count} tichete"
982
 label_repository_new: New repository
983
 field_repository_is_default: Main repository
984
 label_copy_attachments: Copy attachments
985
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
986
 label_completed_versions: Completed versions
987
 text_project_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
jplang's avatar
jplang committed
988
 field_multiple: Multiple values
989
 setting_commit_cross_project_ref: Allow issues of all the other projects to be referenced and fixed
990 991 992 993
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Add my notes and discard my other changes
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Apply my changes anyway (previous notes will be kept but some changes may be overwritten)
 notice_issue_update_conflict: The issue has been updated by an other user while you were editing it.
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Discard all my changes and redisplay %{link}
994
 permission_manage_related_issues: Manage related issues
995
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP filter
996
 label_search_for_watchers: Search for watchers to add
jplang's avatar
jplang committed
997
 notice_account_deleted: Your account has been permanently deleted.
998
 setting_unsubscribe: Allow users to delete their own account
jplang's avatar
jplang committed
999 1000 1001 1002
 button_delete_my_account: Delete my account
 text_account_destroy_confirmation: |-
  Are you sure you want to proceed?
  Your account will be permanently deleted, with no way to reactivate it.
1003 1004 1005 1006 1007
 error_session_expired: Your session has expired. Please login again.
 text_session_expiration_settings: "Warning: changing these settings may expire the current sessions including yours."
 setting_session_lifetime: Session maximum lifetime
 setting_session_timeout: Session inactivity timeout
 label_session_expiration: Session expiration
jplang's avatar
jplang committed
1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015
 permission_close_project: Close / reopen the project
 label_show_closed_projects: View closed projects
 button_close: Close
 button_reopen: Reopen
 project_status_active: active
 project_status_closed: closed
 project_status_archived: archived
 text_project_closed: This project is closed and read-only.
1016
 notice_user_successful_create: User %{id} created.
1017
 field_core_fields: Standard fields
jplang's avatar
jplang committed
1018
 field_timeout: Timeout (in seconds)