lt.yml 60.3 KB
Newer Older
1 2
# Lithuanian translations for Ruby on Rails
# by Laurynas Butkus (laurynas.butkus@gmail.com)
3 4 5
# and Sergej Jegorov sergej.jegorov@gmail.com
# and Gytis Gurklys gytis.gurklys@gmail.com
# and Andrius Kriučkovas andrius.kriuckovas@gmail.com
6
# and Gediminas Muižis gediminas.muizis@gmail.com
7
# and Marius Žilėnas m.zilenas@litrail.lt
8

9
lt:
10
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
11
 direction: ltr
winterheart's avatar
winterheart committed
12 13 14 15 16
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
17
   default: "%m/%d/%Y"
winterheart's avatar
winterheart committed
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
   short: "%b %d"
   long: "%B %d, %Y"

  day_names: [sekmadienis, pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis]
  abbr_day_names: [Sek, Pir, Ant, Tre, Ket, Pen, Šeš]

  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
  month_names: [~, sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio]
  abbr_month_names: [~, Sau, Vas, Kov, Bal, Geg, Bir, Lie, Rgp, Rgs, Spa, Lap, Grd]
  # Used in date_select and datime_select.
28 29 30 31
  order:
   - :year
   - :month
   - :day
winterheart's avatar
winterheart committed
32 33 34 35 36 37 38 39 40

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
   time: "%H:%M"
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
  am: "ryto"
  pm: "vakaro"
41 42 43 44 45

 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "pusė minutės"
   less_than_x_seconds:
46 47
    one:  "mažiau nei 1 sekundę"
    other: "mažiau nei %{count} sekundžių(ės)"
48
   x_seconds:
49 50
    one:  "1 sekundė"
    other: "%{count} sekundžių(ės)"
51
   less_than_x_minutes:
52 53
    one: "mažiau nei minutė"
    other: "mažiau nei %{count} minučių(ės)"
54
   x_minutes:
55 56
    one: "1 minutė"
    other: "mažiau nei %{count} minučių(ės)"
57
   about_x_hours:
58
    one:  "apie 1 valandą"
59
    other: "apie %{count} valandų(as)"
60
   x_hours:
61 62
    one: "1 valanda"
    other: "%{count} valandų(os)"
63
   x_days:
64 65
    one: "1 diena"
    other: "%{count} dienų(os)"
66
   about_x_months:
67 68
    one: "apie 1 mėnesį"
    other: "apie %{count} mėnesių(ius)"
69 70
   x_months:
    one:  "1 mėnuo"
71
    other: "%{count} mėnesių(iai)"
72
   about_x_years:
73
    one:  "apie 1 metus"
74
    other: "apie %{count} metų(us)"
75 76
   over_x_years:
    one:  "virš 1 metų"
77
    other: "virš %{count} metų"
jplang's avatar
jplang committed
78
   almost_x_years:
79 80
    one:  "beveik 1 metai"
    other: "beveik %{count} metų(ai)"
81

winterheart's avatar
winterheart committed
82 83 84 85 86
 number:
  format:
   separator: ","
   delimiter: " "
   precision: 3
87

88
  human:
winterheart's avatar
winterheart committed
89 90
   format:
    delimiter: " "
marutosijp's avatar
marutosijp committed
91
    precision: 3
winterheart's avatar
winterheart committed
92 93 94 95 96
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one:  "baitas"
97
      other: "baitų(ai)"
winterheart's avatar
winterheart committed
98 99 100 101 102 103 104 105 106
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"

# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
   sentence_connector: "ir"
107
   skip_last_comma: false
winterheart's avatar
winterheart committed
108

109 110 111 112
 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
113 114
     one: "Išsaugant objektą %{model} rasta 1 klaida"
     other: "Išsaugant objektą %{model} rastos %{count} klaidų(os)"
115
   messages:
116
    inclusion: "neįtraukta į sąrašą"
117 118 119
    exclusion: "užimtas"
    invalid: "neteisingas"
    confirmation: "neteisingai pakartotas"
120
    accepted: "turi būti patvirtinta(as)"
121 122
    empty: "negali būti tuščias"
    blank: "negali būti tuščias"
123
    too_long: "per ilgas tekstas (daugiausiai %{count} simbolių"
124
    not_a_number: "ne skaičius"
125 126 127
    not_a_date: "neteisinga data"
    greater_than: "turi būti daugiau %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "turi būti daugiau arba lygu %{count}"
128
    equal_to: "turi būti lygus %{count}"
129 130
    less_than: "turi būti mažiau %{count}"
    less_than_or_equal_to: "turi būti mažiau arba lygu %{count}"
131 132 133 134 135
    odd: "turi būti nelyginis"
    even: "turi būti lyginis"
    greater_than_start_date: "turi būti didesnė negu pradžios data"
    not_same_project: "nepriklauso tam pačiam projektui"
    circular_dependency: "Šis ryšys sukurtų ciklinę priklausomybę"
136
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Darbas negali būti susietas su viena savo darbo dalių"
137
    earlier_than_minimum_start_date: "negali būti anksčiau %{date} dėl ankstesnių darbų"
138 139
    not_a_regexp: "neteisingas reguliarusis reiškinys"
    open_issue_with_closed_parent: "Atviras darbas negali būti pridėtas prie uždarytos tėvinės užduoties"
140

141
 actionview_instancetag_blank_option: Prašom parinkti
142

143 144 145 146 147
 general_text_No: 'Ne'
 general_text_Yes: 'Taip'
 general_text_no: 'ne'
 general_text_yes: 'taip'
 general_lang_name: 'Lithuanian (lietuvių)'
148
 general_csv_separator: ','
149 150
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
151
 general_pdf_fontname: freesans
152
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
153
 general_first_day_of_week: '1'
154

155
 notice_account_updated: Paskyra buvo sėkmingai atnaujinta.
156
 notice_account_invalid_credentials: Neteisingas vartotojo vardas ar slaptažodis
157 158
 notice_account_password_updated: Slaptažodis buvo sėkmingai atnaujintas.
 notice_account_wrong_password: Neteisingas slaptažodis
159
 notice_account_register_done: Paskyra buvo sėkmingai sukurta. Norint aktyvinti savo paskyrą, paspauskite nuorodą, kuri jums buvo siųsta į %{email}.
160
 notice_account_unknown_email: Nežinomas vartotojas.
161 162 163
 notice_account_not_activated_yet: Dar nesatę aktyvavę savo paskyros. Jei norite gauti naują aktyvavimo laišką, paspauskite <a href="%{url}">šią nuorodą</a>
 notice_account_locked: Jūsų paskyra užblokuota.
 notice_can_t_change_password: Šis pranešimas naudoja išorinį autentiškumo nustatymo šaltinį. Neįmanoma pakeisti slaptažodžio.
winterheart's avatar
winterheart committed
164
 notice_account_lost_email_sent: Į Jūsų paštą išsiųstas laiškas su naujo slaptažodžio pasirinkimo instrukcija.
165 166 167 168 169
 notice_account_activated: Jūsų paskyra aktyvuota. Galite prisijungti.
 notice_successful_create: Sėkmingas sukūrimas.
 notice_successful_update: Sėkmingas atnaujinimas.
 notice_successful_delete: Sėkmingas panaikinimas.
 notice_successful_connection: Sėkmingas susijungimas.
winterheart's avatar
winterheart committed
170
 notice_file_not_found: Puslapis, į kurį ketinate įeiti, neegzistuoja arba yra pašalintas.
171
 notice_locking_conflict: Duomenys buvo atnaujinti kito vartotojo.
172
 notice_not_authorized: Jūs neturite teisių gauti prieigą prie šio puslapio.
173
 notice_not_authorized_archived_project: Projektas, kurį bandote atidaryti, buvo suarchyvuotas.
174 175
 notice_email_sent: "Laiškas išsiųstas į %{value}"
 notice_email_error: "Laiško siuntimo metu (%{value}) įvyko klaida"
176
 notice_feeds_access_key_reseted: Jūsų Atom raktas buvo atnaujintas.
177
 notice_api_access_key_reseted: Jūsų API prieigos raktas buvo atnaujintas.
178 179
 notice_failed_to_save_issues: "Nepavyko išsaugoti %{count} darbo(ų) %{total} pasirinktų: %{ids}."
 notice_failed_to_save_time_entries: "Nepavyko išsaugoti %{count} laiko įrašo(ų) %{total} pasirinktų: %{ids}."
180
 notice_failed_to_save_members: "Nepavyko išsaugoti nario(ių): %{errors}."
181
 notice_no_issue_selected: "Nepasirinktas nei vienas darbas! Prašom pažymėti darbus, kuriuos norite redaguoti"
winterheart's avatar
winterheart committed
182
 notice_account_pending: "Jūsų paskyra buvo sukurta ir dabar laukiama administratoriaus patvirtinimo."
183
 notice_default_data_loaded: Numatytoji konfigūracija sėkmingai įkrauta.
184 185 186 187 188 189 190 191 192
 notice_unable_delete_version: Neįmanoma ištrinti versijos.
 notice_unable_delete_time_entry: Neįmano ištrinti laiko žurnalo įrašo.
 notice_issue_done_ratios_updated: Darbo atlikimo progresas atnaujintas.
 notice_gantt_chart_truncated: "Grafikas buvo sutrumpintas, kadangi jis viršija maksimalų (%{max}) leistinų atvaizduoti elementų kiekį"
 notice_issue_successful_create: "Darbas %{id} sukurtas."
 notice_issue_update_conflict: "Darbas buvo atnaujintas kito vartotojo kol jūs redagavote."
 notice_account_deleted: "Jūsų paskyra panaikinta."
 notice_user_successful_create: "Vartotojas %{id} sukurtas."
 notice_new_password_must_be_different: Naujas slaptažodis turi skirtis nuo esamo slaptažodžio
jplang's avatar
jplang committed
193 194
 notice_import_finished: "%{count} įrašai hbuvo suimportuoti"
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} %{total} įrašų nepavyko suimportuoti"
195
 error_can_t_load_default_data: "Numatytoji konfigūracija negali būti užkrauta: %{value}"
196
 error_scm_not_found: "Saugykloje nebuvo rastas toks įrašas ar revizija"
197
 error_scm_command_failed: "Įvyko klaida jungiantis prie saugyklos: %{value}"
198
 error_scm_annotate: "Įrašas neegzistuoja arba jo negalima atvaizduoti"
199
 error_scm_annotate_big_text_file: "Įrašo negalima atvaizduoti, nes jis viršija maksimalų tekstinio failo dydį."
200
 error_issue_not_found_in_project: 'Darbas nerastas arba nepriklauso šiam projektui'
201
 error_no_tracker_in_project: 'Joks pėdsekys nesusietas su šiuo projektu. Prašom patikrinti Projekto nustatymus.'
202
 error_no_default_issue_status: 'Nenustatyta numatytoji darbo būsena. Prašome patikrinti nustatymus ("Administravimas -> Darbų būsenos").'
203
 error_can_not_delete_custom_field: Negalima ištrinti kliento lauko
204
 error_can_not_delete_tracker: "Šis pėdsekys turi įrašų ir todėl negali būti ištrintas."
205
 error_can_not_remove_role: "Ši rolė yra naudojama ir negali būti ištrinta."
206
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'Uždarytai versijai priskirtas darbas negali būti atnaujintas.'
winterheart's avatar
winterheart committed
207
 error_can_not_archive_project: Šio projekto negalima suarchyvuoti
208
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Įrašo baigtumo rodikliai nebuvo atnaujinti. "
209 210
 error_workflow_copy_source: 'Prašome pasirinkti pirminį seklį arba rolę, kurį norite kopijuoti'
 error_workflow_copy_target: 'Prašome pasirinkti seklį(-ius) arba rolę(-s) į kuriuos norite kopijuoti'
211
 error_unable_delete_issue_status: 'Negalima ištrinti darbo statuso'
212 213 214
 error_unable_to_connect: "Negalima prisijungti (%{value})"
 error_attachment_too_big: "Šis failas negali būti įkeltas, nes viršija maksimalų (%{max_size}) leistiną failo dydį"
 error_session_expired: "Jūsų sesija pasibaigė. Prašome prisijunti naujo."
215
 warning_attachments_not_saved: "%{count} byla(-ų) negali būti išsaugota."
216 217 218 219 220 221
 error_password_expired: "Jūsų slaptažodžio galiojimo laikas baigėsi arba administratorius reikalauja jūsų pasikeisti"
 error_invalid_file_encoding: "Failas nėra tinkamas %{encoding} koduotės failas"
 error_invalid_csv_file_or_settings: "Failas nėra CSV failas arba neatitinka žemiau esančių nustatymų"
 error_can_not_read_import_file: "Iškilo klaida skaitant importuojamą failą"
 error_attachment_extension_not_allowed: "Priedo plėtinys %{extension} negalimas"
 error_ldap_bind_credentials: "Netinkamas LDAP Vartotojo vardas/Slaptažodis"
winterheart's avatar
winterheart committed
222

223
 mail_subject_lost_password: "Jūsų %{value} slaptažodis"
224
 mail_body_lost_password: 'Norėdami pakeisti slaptažodį, spauskite nuorodą:'
225
 mail_subject_register: "Jūsų %{value} paskyros aktyvavimas"
226
 mail_body_register: 'Norėdami aktyvuoti paskyrą, spauskite nuorodą:'
227
 mail_body_account_information_external: "Jūs galite naudoti savo %{value} paskyrą, norėdami prisijungti."
228
 mail_body_account_information: Informacija apie Jūsų paskyrą
229 230
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} paskyros aktyvavimo prašymas"
 mail_body_account_activation_request: "Užsiregistravo naujas vartotojas (%{value}). Jo paskyra laukia jūsų patvirtinimo:"
231
 mail_subject_reminder: "%{count} darbų(ai) baigiasi per artimiausias %{days} dienų(as)"
232
 mail_body_reminder: "%{count} darbas(ai), kurie yra jums priskirti, baigiasi per artimiausias %{days} dienų(as):"
233 234 235
 mail_subject_wiki_content_added: "Wiki puslapis '%{id}' pridėtas"
 mail_body_wiki_content_added: "Wiki puslapis '%{id}' buvo pridėtas %{author}."
 mail_subject_wiki_content_updated: "Wiki puslapis '%{id}' buvo atnaujintas"
236
 mail_body_wiki_content_updated: "'%{id}' wiki puslapį atnaujino %{author}."
237 238 239 240 241 242 243 244
 mail_subject_security_notification: "Saugumo pranešimas"
 mail_body_security_notification_change: "%{field} buvo pakeista(as)."
 mail_body_security_notification_change_to: "%{field} buvo pakeista(as) į %{value}."
 mail_body_security_notification_add: "Prie %{field} pridėta %{value}."
 mail_body_security_notification_remove: " %{field} pašalinta vertė %{value}."
 mail_body_security_notification_notify_enabled: "Elektroninis paštas %{value} dabar gauna pranešimus."
 mail_body_security_notification_notify_disabled: "Elektroninis paštas %{value} nebegauna pranešimų."
 mail_body_settings_updated: "Tokie nustatymai buvo pakeisti:"
245

246 247 248 249 250 251
 field_name: Pavadinimas
 field_description: Aprašas
 field_summary: Santrauka
 field_is_required: Reikalaujama
 field_firstname: Vardas
 field_lastname: Pavardė
252
 field_mail: El. paštas
253
 field_address: El. paštas
254
 field_filename: Failas
255 256 257
 field_filesize: Dydis
 field_downloads: Atsiuntimai
 field_author: Autorius
winterheart's avatar
winterheart committed
258
 field_created_on: Sukurta
259
 field_updated_on: Atnaujintas(a)
260
 field_closed_on: Uždarytas
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282
 field_field_format: Formatas
 field_is_for_all: Visiems projektams
 field_possible_values: Galimos reikšmės
 field_regexp: Pastovi išraiška
 field_min_length: Minimalus ilgis
 field_max_length: Maksimalus ilgis
 field_value: Vertė
 field_category: Kategorija
 field_title: Pavadinimas
 field_project: Projektas
 field_issue: Darbas
 field_status: Būsena
 field_notes: Pastabos
 field_is_closed: Darbas uždarytas
 field_is_default: Numatytoji vertė
 field_tracker: Pėdsekys
 field_subject: Tema
 field_due_date: Užbaigimo data
 field_assigned_to: Paskirtas
 field_priority: Prioritetas
 field_fixed_version: Tikslinė versija
 field_user: Vartotojas
283
 field_principal: Vardas
284 285 286 287 288 289 290 291
 field_role: Vaidmuo
 field_homepage: Pagrindinis puslapis
 field_is_public: Viešas
 field_parent: Priklauso projektui
 field_is_in_roadmap: Darbai rodomi veiklos grafike
 field_login: Registracijos vardas
 field_mail_notification: Elektroninio pašto pranešimai
 field_admin: Administratorius
292
 field_last_login_on: Paskutinis prisijungimas
293 294 295 296 297 298 299 300
 field_language: Kalba
 field_effective_date: Data
 field_password: Slaptažodis
 field_new_password: Naujas slaptažodis
 field_password_confirmation: Patvirtinimas
 field_version: Versija
 field_type: Tipas
 field_host: Pagrindinis kompiuteris
winterheart's avatar
winterheart committed
301
 field_port: Prievadas
302
 field_account: Paskyra
winterheart's avatar
winterheart committed
303 304
 field_base_dn: Bazinis skiriamasis vardas (base DN)
 field_attr_login: Registracijos vardo požymis (login)
305 306
 field_attr_firstname: Vardo požymis
 field_attr_lastname: Pavardės požymis
307 308
 field_attr_mail: Elektroninio pašto požymis
 field_onthefly: Automatinis vartotojų registravimas
309
 field_start_date: Pradėti
310
 field_done_ratio: "% atlikta"
311
 field_auth_source: Autentiškumo nustatymo būdas
312
 field_hide_mail: Slėpti mano elektroninio pašto adresą
313 314 315
 field_comments: Komentaras
 field_url: URL
 field_start_page: Pradžios puslapis
316
 field_subproject: Sub-projektas
317
 field_hours: Valandos
318 319
 field_activity: Veikla
 field_spent_on: Data
320
 field_identifier: Identifikatorius
321
 field_is_filter: Naudojamas kaip filtras
322
 field_issue_to: Susijęs darbas
323 324 325 326
 field_delay: Užlaikymas
 field_assignable: Darbai gali būti paskirti šiam vaidmeniui
 field_redirect_existing_links: Peradresuokite egzistuojančias sąsajas
 field_estimated_hours: Numatyta trukmė
327
 field_column_names: Stulpeliai
328
 field_time_entries: Praleistas laikas
329 330 331
 field_time_zone: Laiko juosta
 field_searchable: Randamas
 field_default_value: Numatytoji vertė
332
 field_comments_sorting: Rodyti komentarus
333
 field_parent_title: Pagrindinis puslapis
winterheart's avatar
winterheart committed
334 335 336 337 338
 field_editable: Redaguojamas
 field_watcher: Stebėtojas
 field_identity_url: OpenID URL
 field_content: Turinys
 field_group_by: Sugrupuoti pagal
339 340 341 342 343 344 345 346 347
 field_sharing: Dalijimasis
 field_parent_issue: Pagrindinė užduotis
 field_member_of_group: "Priskirtojo grupė"
 field_assigned_to_role: "Priskirtojo rolė"
 field_text: Teksto laukas
 field_visible: Matomas
 field_warn_on_leaving_unsaved: "Įspėti mane, kai paliekamas puslapis su neišsaugotu tekstu"
 field_issues_visibility: Darbų matomumas
 field_is_private: Privatus
348
 field_commit_logs_encoding: Commit žinučių koduotė
349
 field_scm_path_encoding: SCM kelio koduotė
350
 field_path_to_repository: Saugyklos kelias
351
 field_root_directory: Šakninis katalogas
352 353
 field_cvsroot: CVSROOT
 field_cvs_module: Modulis
354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368
 field_repository_is_default: Pagrindinė saugykla
 field_multiple: Keletas reikšmių
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP filtras
 field_core_fields: Standartiniai laukai
 field_timeout: "Timeout (po sek.)"
 field_board_parent: Pagrindinis forumas
 field_private_notes: Privačios žinutės
 field_inherit_members: Paveldėti narius
 field_generate_password: Sugeneruoti slaptažodį
 field_must_change_passwd: Privalo pakeisti slaptažodį kito prisijungimo metu
 field_default_status: Numatytoji būsena
 field_users_visibility: Vartotojų matomumas
 field_time_entries_visibility: Laiko įrašų matomumas
 field_total_estimated_hours: Visas įsivertinas laikas
 field_default_version: Numatytoji versija
369
 field_remote_ip: IP adresas
winterheart's avatar
winterheart committed
370

371 372 373 374
 setting_app_title: Programos pavadinimas
 setting_welcome_text: Pasveikinimas
 setting_default_language: Numatytoji kalba
 setting_login_required: Reikalingas autentiškumo nustatymas
375 376
 setting_self_registration: Savi-registracija
 setting_attachment_max_size: Priedo maksimalus dydis
377
 setting_issues_export_limit: Darbų eksportavimo riba
378
 setting_mail_from: Išleidimo elektroninio pašto adresas
379 380 381
 setting_bcc_recipients: Nematomos kopijos (bcc) gavėjai
 setting_plain_text_mail: Tik tekstas laiške (be HTML)
 setting_host_name: Pagrindinio kompiuterio pavadinimas ir kelias
382
 setting_text_formatting: Teksto formatavimas
383
 setting_wiki_compression: Wiki istorijos suspaudimas
384 385 386 387 388 389
 setting_feeds_limit: Maksimalus objektų kiekis Atom sklaidos kanale
 setting_default_projects_public: Nauji projektai yra vieši pagal nutylėjimą
 setting_autofetch_changesets: Automatinis pakeitimų atnaujinimas
 setting_sys_api_enabled: Įgalinti WS saugyklos valdymui
 setting_commit_ref_keywords: Nuoroda į reikšminius žodžius
 setting_commit_fix_keywords: Reikšminių žodžių fiksavimas
390
 setting_autologin: Automatinis prisijungimas
391 392
 setting_date_format: Datos formatas
 setting_time_format: Laiko formatas
393
 setting_cross_project_issue_relations: Leisti tarp-projektinius darbų ryšius
394 395
 setting_cross_project_subtasks: Leisti susieti skirtingų projektų užduočių dalis
 setting_issue_list_default_columns: Numatytieji stulpeliai darbų sąraše
396 397
 setting_repositories_encodings: Pridėtų failų ir saugyklų šifravimas
 setting_emails_header: Laiško antraštė
398
 setting_emails_footer: Laiško paraštė
399
 setting_protocol: Protokolas
400
 setting_per_page_options: Įrašų puslapyje nustatymas
401 402
 setting_user_format: Vartotojo atvaizdavimo formatas
 setting_activity_days_default: Atvaizduojamos dienos projekto veikloje
403
 setting_display_subprojects_issues: Pagal nutylėjimą, rodyti sub-projektų darbus pagrindiniame projekte
404 405
 setting_enabled_scm: Įgalinti SCM
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Trumpinti laiškus po vienos šių eilučių"
406
 setting_mail_handler_api_enabled: Įgalinti WS įeinantiems laiškams
407 408
 setting_mail_handler_api_key: Įeinančių laiškų WS API raktas
 setting_sys_api_key: Repository management WS API key
winterheart's avatar
winterheart committed
409 410 411
 setting_sequential_project_identifiers: Generuoti nuoseklius projekto identifikatorius
 setting_gravatar_enabled: Naudoti Gravatar vartotojo paveiksliukus
 setting_gravatar_default: Gravatar paveiksliukas pagal nutylėjimą
412
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksimalus rodomas pakeitimų eilučių skaičius
413 414
 setting_file_max_size_displayed: Maksimalus tekstinių failų dydis rodomas vienoje eilutėje
 setting_repository_log_display_limit: Maksimalus revizijų skaičius rodomas failo žurnale
winterheart's avatar
winterheart committed
415
 setting_openid: Leisti OpenID prisijungimą ir registraciją
416
 setting_password_max_age: Reikalauti slaptažodžio pakeitimo po
winterheart's avatar
winterheart committed
417
 setting_password_min_length: Minimalus slaptažodžio ilgis
418 419 420 421
 setting_lost_password: Leisti slaptažodžio atstatymą elektroninu laišku
 setting_new_project_user_role_id: Vaidmuo suteiktas vartotojui, kuris nėra administratorius ir kuris sukuria projektą
 setting_default_projects_modules: Pagal nutylėjimą naujame projekte įjungti moduliai
 setting_issue_done_ratio: Darbo įvykdymo progresą skaičiuoti pagal
422 423 424
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Naudoti darbo lauką
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Naudoti darbo statusą
 setting_start_of_week: Savaitės pradžios diena
425 426
 setting_rest_api_enabled: Įjungti REST tinklo servisą (WS)
 setting_cache_formatted_text: Laikyti atmintyje formatuotą tekstą
427 428
 setting_default_notification_option: Numatytosios pranešimų nuostatos
 setting_commit_logtime_enabled: Įjungti laiko registravimą
429
 setting_commit_logtime_activity_id: Laiko įrašų veikla
430 431 432
 setting_gantt_items_limit: Maksimalus rodmenų skaičius rodomas Gantt'o grafike
 setting_issue_group_assignment: Leisti darbo priskirimą grupėms
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Naudoti dabartinę datą kaip naujų darbų pradžios datą
433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
 setting_commit_cross_project_ref: Leisti kurti nuorodą darbams iš visų kitų projektų
 setting_unsubscribe: Leisti vartotojams panaikinti savo paskyrą
 setting_session_lifetime: Sesijos maksimalus galiojimas
 setting_session_timeout: Sesijos neveiklumo laiko tarpas
 setting_thumbnails_enabled: Rodyti sumažintus priedų atvaizdus
 setting_thumbnails_size: Sumažinto atvaizdo dydis (pikseliais)
 setting_non_working_week_days: Nedarbo dienos
 setting_jsonp_enabled: Įgalinti JSONP palaikymą
 setting_default_projects_tracker_ids: Numatytieji pėdsekiai naujiems projektams
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Neįtraukti priedų su pavadinimu
 setting_force_default_language_for_anonymous: Priverstinai nustatyti numatytąją kalbą anoniminiams vartotojams
 setting_force_default_language_for_loggedin: Priverstinai nustatyti numatytąją kalbą prisijungusiems vartotojams
 setting_link_copied_issue: Susieti darbus kopijavimo metu
 setting_max_additional_emails: Maksimalus skaičius papildomų elektronikių laiškų adresų
 setting_search_results_per_page: Paieškos rezultatai puslapyje
 setting_attachment_extensions_allowed: Leistini plėtiniai
 setting_attachment_extensions_denied: Neleistini plėtiniai
winterheart's avatar
winterheart committed
450 451

 permission_add_project: Sukurti projektą
452
 permission_add_subprojects: Kurti sub-projektus
453 454
 permission_edit_project: Redaguoti projektą
 permission_close_project: Uždaryti / atkurti projektą
winterheart's avatar
winterheart committed
455 456
 permission_select_project_modules: Parinkti projekto modulius
 permission_manage_members: Valdyti narius
457
 permission_manage_project_activities: Valdyti projekto veiklas
winterheart's avatar
winterheart committed
458 459
 permission_manage_versions: Valdyti versijas
 permission_manage_categories: Valdyti darbų kategorijas
460
 permission_view_issues: Peržiūrėti Darbus
winterheart's avatar
winterheart committed
461 462
 permission_add_issues: Sukurti darbus
 permission_edit_issues: Redaguoti darbus
463
 permission_copy_issues: Kopijuoti darbus
winterheart's avatar
winterheart committed
464
 permission_manage_issue_relations: Valdyti darbų ryšius
465 466
 permission_set_issues_private: Nustatyti darbą viešu ar privačiu
 permission_set_own_issues_private: Nustatyti savo darbus viešais ar privačiais
467
 permission_add_issue_notes: Rašyti pastabas
winterheart's avatar
winterheart committed
468 469
 permission_edit_issue_notes: Redaguoti pastabas
 permission_edit_own_issue_notes: Redaguoti savo pastabas
470 471
 permission_view_private_notes: Matyti privačias pastabas
 permission_set_notes_private: Nustatyti pastabas privačiomis
winterheart's avatar
winterheart committed
472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482
 permission_delete_issues: Pašalinti darbus
 permission_manage_public_queries: Valdyti viešas užklausas
 permission_save_queries: Išsaugoti užklausas
 permission_view_gantt: Matyti Gantt grafiką
 permission_view_calendar: Matyti kalendorių
 permission_view_issue_watchers: Matyti stebėtojų sąrašą
 permission_add_issue_watchers: Pridėti stebėtojus
 permission_delete_issue_watchers: Pašalinti stebėtojus
 permission_log_time: Regsitruoti dirbtą laiką
 permission_view_time_entries: Matyti dirbtą laiką
 permission_edit_time_entries: Redaguoti laiko įrašus
483
 permission_edit_own_time_entries: Redaguoti savo laiko įrašus
winterheart's avatar
winterheart committed
484 485 486
 permission_manage_news: Valdyti naujienas
 permission_comment_news: Komentuoti naujienas
 permission_view_documents: Matyti dokumentus
487 488 489
 permission_add_documents: Pridėti dokumentus
 permission_edit_documents: Redaguoti dokumentus
 permission_delete_documents: Trinti dokumentus
490 491
 permission_manage_files: Valdyti failus
 permission_view_files: Matyti failus
winterheart's avatar
winterheart committed
492
 permission_manage_wiki: Valdyti wiki
493
 permission_rename_wiki_pages: Pervadinti wiki puslapius
winterheart's avatar
winterheart committed
494 495 496 497 498 499
 permission_delete_wiki_pages: Pašalinti wiki puslapius
 permission_view_wiki_pages: Matyti wiki
 permission_view_wiki_edits: Matyti wiki istoriją
 permission_edit_wiki_pages: Redaguoti wiki puslapius
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Pašalinti priedus
 permission_protect_wiki_pages: Apsaugoti wiki puslapius
500 501
 permission_manage_repository: Valdyti saugyklą
 permission_browse_repository: Peržiūrėti saugyklą
winterheart's avatar
winterheart committed
502
 permission_view_changesets: Matyti pakeitimus
503 504
 permission_commit_access: Prieiga prie pakeitimų
 permission_manage_boards: Valdyti forumus
winterheart's avatar
winterheart committed
505
 permission_view_messages: Matyti pranešimus
506
 permission_add_messages: Skelbti pranešimus
winterheart's avatar
winterheart committed
507 508 509 510
 permission_edit_messages: Redaguoti pranešimus
 permission_edit_own_messages: Redaguoti savo pranešimus
 permission_delete_messages: Pašalinti pranešimus
 permission_delete_own_messages: Pašalinti savo pranešimus
511 512
 permission_export_wiki_pages: Eksportuoti wiki puslapius
 permission_manage_subtasks: Valdyti darbo dalis
513 514
 permission_manage_related_issues: Tvarkyti susietus darbus
 permission_import_issues: Importuoti darbus
winterheart's avatar
winterheart committed
515

516
 project_module_issue_tracking: Darbų pėdsekys
517
 project_module_time_tracking: Laiko pėdsekys
winterheart's avatar
winterheart committed
518
 project_module_news: Naujienos
519
 project_module_documents: Dokumentai
520
 project_module_files: Failai
521 522 523
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Saugykla
 project_module_boards: Forumai
524 525
 project_module_calendar: Kalendorius
 project_module_gantt: Gantt
526

527 528 529
 label_user: Vartotojas
 label_user_plural: Vartotojai
 label_user_new: Naujas vartotojas
530
 label_user_anonymous: Anonimas
531 532 533 534
 label_project: Projektas
 label_project_new: Naujas projektas
 label_project_plural: Projektai
 label_x_projects:
winterheart's avatar
winterheart committed
535 536
  zero: nėra projektų
  one:  1 projektas
537
  other: "%{count} projektų(ai)"
538
 label_project_all: Visi Projektai
539
 label_project_latest: Naujausi projektai
540 541 542 543
 label_issue: Darbas
 label_issue_new: Naujas darbas
 label_issue_plural: Darbai
 label_issue_view_all: Peržiūrėti visus darbus
544
 label_issues_by: "Darbai pagal %{value}"
545 546
 label_issue_added: Darbas pridėtas
 label_issue_updated: Darbas atnaujintas
547
 label_issue_note_added: Pastaba pridėta
548
 label_issue_status_updated: Statusas atnaujintas
549
 label_issue_assigned_to_updated: Paskirtasis atnaujintas
550
 label_issue_priority_updated: Prioritetas atnaujintas
551 552 553 554 555 556 557 558
 label_document: Dokumentas
 label_document_new: Naujas dokumentas
 label_document_plural: Dokumentai
 label_document_added: Dokumentas pridėtas
 label_role: Vaidmuo
 label_role_plural: Vaidmenys
 label_role_new: Naujas vaidmuo
 label_role_and_permissions: Vaidmenys ir leidimai
559 560
 label_role_anonymous: Anonimas
 label_role_non_member: Nėra narys
561 562 563 564 565 566 567
 label_member: Narys
 label_member_new: Naujas narys
 label_member_plural: Nariai
 label_tracker: Pėdsekys
 label_tracker_plural: Pėdsekiai
 label_tracker_new: Naujas pėdsekys
 label_workflow: Darbų eiga
winterheart's avatar
winterheart committed
568 569 570
 label_issue_status: Darbo būsena
 label_issue_status_plural: Darbų būsenos
 label_issue_status_new: Nauja būsena
571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582
 label_issue_category: Darbo kategorija
 label_issue_category_plural: Darbo kategorijos
 label_issue_category_new: Nauja kategorija
 label_custom_field: Kliento laukas
 label_custom_field_plural: Kliento laukai
 label_custom_field_new: Naujas kliento laukas
 label_enumerations: Išvardinimai
 label_enumeration_new: Nauja vertė
 label_information: Informacija
 label_information_plural: Informacija
 label_please_login: Prašom prisijungti
 label_register: Užsiregistruoti
583
 label_login_with_open_id_option: arba prisijunkite su OpenID
584
 label_password_lost: Prarastas slaptažodis
585
 label_password_required: Norėdami tęsti, patvirtinkite savo slaptažodį
586 587 588 589 590 591 592 593 594
 label_home: Pagrindinis
 label_my_page: Mano puslapis
 label_my_account: Mano paskyra
 label_my_projects: Mano projektai
 label_administration: Administravimas
 label_login: Prisijungti
 label_logout: Atsijungti
 label_help: Pagalba
 label_reported_issues: Pranešti darbai
595
 label_assigned_issues: Priskirti darbai
596
 label_assigned_to_me_issues: Darbai, priskirti man
597
 label_last_login: Paskutinis prisijungimas
598 599 600
 label_registered_on: Užregistruota
 label_activity: Veikla
 label_overall_activity: Visa veikla
601
 label_user_activity: "%{value} veikla"
602 603 604 605 606 607 608
 label_new: Naujas
 label_logged_as: Prisijungęs kaip
 label_environment: Aplinka
 label_authentication: Autentiškumo nustatymas
 label_auth_source: Autentiškumo nustatymo būdas
 label_auth_source_new: Naujas autentiškumo nustatymo būdas
 label_auth_source_plural: Autentiškumo nustatymo būdai
609 610 611
 label_subproject_plural: Sub-projektai
 label_subproject_new: Naujas sub-projektas
 label_and_its_subprojects: "%{value} projektas ir jo sub-projektai"
612 613 614 615
 label_min_max_length: Min - Maks ilgis
 label_list: Sąrašas
 label_date: Data
 label_integer: Sveikasis skaičius
616
 label_float: Slankiojo kablelio skaičius
617
 label_boolean: BLoginis
618 619 620 621 622
 label_string: Tekstas
 label_text: Ilgas tekstas
 label_attribute: Požymis
 label_attribute_plural: Požymiai
 label_no_data: Nėra ką atvaizduoti
winterheart's avatar
winterheart committed
623
 label_change_status: Pakeitimo būsena
624
 label_history: Istorija
625
 label_attachment: Failas
626 627 628 629
 label_attachment_new: Naujas failas
 label_attachment_delete: Pašalinkite failą
 label_attachment_plural: Failai
 label_file_added: Failas pridėtas
630 631
 label_report: Ataskaita
 label_report_plural: Ataskaitos
winterheart's avatar
winterheart committed
632
 label_news: Naujiena
633
 label_news_new: Pridėti naujienas
winterheart's avatar
winterheart committed
634
 label_news_plural: Naujienos
635
 label_news_latest: Paskutinės naujienos
winterheart's avatar
winterheart committed
636
 label_news_view_all: Peržiūrėti visas naujienas
637
 label_news_added: Naujiena pridėta
638
 label_news_comment_added: Prie naujienos pridėtas komentaras
639 640 641 642 643
 label_settings: Nustatymai
 label_overview: Apžvalga
 label_version: Versija
 label_version_new: Nauja versija
 label_version_plural: Versijos
644
 label_close_versions: Uždaryti užbaigtas versijas
645
 label_confirmation: Patvirtinimas
646
 label_export_to: 'Eksportuoti į:'
647 648 649
 label_read: Skaitykite...
 label_public_projects: Vieši projektai
 label_open_issues: atidaryta
winterheart's avatar
winterheart committed
650
 label_open_issues_plural: atidaryti
651
 label_closed_issues: uždaryta
winterheart's avatar
winterheart committed
652
 label_closed_issues_plural: uždaryti
653
 label_x_open_issues_abbr:
654 655 656
  zero: 0 atidarytų
  one:  1 atidarytas
  other: "%{count} atidarytų(i)"
657
 label_x_closed_issues_abbr:
658
  zero: 0 uždarytų
winterheart's avatar
winterheart committed
659
  one:  1 uždarytas
660 661 662 663 664
  other: "%{count} uždarytų(i)"
 label_x_issues:
  zero: 0 darbų
  one:  1 darbas
  other: "%{count} darbų(ai)"
665
 label_total: Iš viso
666 667
 label_total_plural: Iš viso
 label_total_time: Visas laikas
668
 label_permissions: Leidimai
669
 label_current_status: Dabartinė būsena
winterheart's avatar
winterheart committed
670
 label_new_statuses_allowed: Naujos būsenos galimos
671 672
 label_all: visi
 label_any: bet kuris
673
 label_none: joks
674 675 676 677 678 679 680 681 682 683
 label_nobody: niekas
 label_next: Kitas
 label_previous: Ankstesnis
 label_used_by: Naudotas
 label_details: Detalės
 label_add_note: Pridėkite pastabą
 label_calendar: Kalendorius
 label_months_from: mėnesiai nuo
 label_gantt: Gantt
 label_internal: Vidinis
684
 label_last_changes: "paskutiniai %{count} pokyčiai(-ių)"
685 686 687 688
 label_change_view_all: Peržiūrėti visus pakeitimus
 label_comment: Komentaras
 label_comment_plural: Komentarai
 label_x_comments:
689
  zero: 0 komentarų
winterheart's avatar
winterheart committed
690
  one: 1 komentaras
691
  other: "%{count} komentarų(-ai)"
692 693
 label_comment_add: Pridėkite komentarą
 label_comment_added: Komentaras pridėtas
694
 label_comment_delete: Pašalinti komentarus
695 696
 label_query: Išsaugota užklausa
 label_query_plural: Išsaugotos užklausos
697
 label_query_new: Nauja užklausa
698
 label_my_queries: Mano sukurtos užklausos
699 700 701 702
 label_filter_add: Pridėti filtrą
 label_filter_plural: Filtrai
 label_equals: yra
 label_not_equals: nėra
703 704 705 706
 label_in_less_than: mažiau nei
 label_in_more_than: daugiau nei
 label_in_the_next_days: per ateinančias
 label_in_the_past_days: per paskutines
707 708 709
 label_greater_or_equal: '>='
 label_less_or_equal: '<='
 label_between: tarp
710
 label_in: per
711 712 713
 label_today: šiandien
 label_yesterday: vakar
 label_this_week: šią savaitę
714
 label_last_week: praeita savaitė
715 716
 label_last_n_weeks: "paskutinės %{count} sav."
 label_last_n_days: "paskutinės %{count} dienų"
717
 label_this_month: šis mėnuo
718
 label_last_month: praeitas mėnuo
719 720
 label_this_year: šiemet
 label_date_range: Dienų diapazonas
721 722 723
 label_less_than_ago: vėliau nei prieš dienų
 label_more_than_ago: anksčiau nei prieš dienų
 label_ago: dienų prieš
724 725
 label_contains: turi
 label_not_contains: neturi
726 727 728 729 730
 label_any_issues_in_project: bet kurie darbai projekte
 label_any_issues_not_in_project: bet kurie ne projekto darbai
 label_no_issues_in_project: projekte nėra darbų
 label_any_open_issues: bet kurie atviri darbai
 label_no_open_issues: nėra atvirų darbų
731
 label_day_plural: dienų(-os)
732
 label_repository: Saugykla
733
 label_repository_new: Nauja saugykla
winterheart's avatar
winterheart committed
734
 label_repository_plural: Saugyklos
735
 label_browse: Naršyti
736
 label_branch: Šaka
737
 label_tag: Tag'as
738 739
 label_revision: Revizija
 label_revision_plural: Revizijos
740
 label_revision_id: "Revizija %{value}"
741
 label_associated_revisions: Susijusios revizijos
742 743 744 745 746 747 748
 label_added: pridėtas
 label_modified: pakeistas
 label_copied: nukopijuotas
 label_renamed: pervardintas
 label_deleted: pašalintas
 label_latest_revision: Paskutinė revizija
 label_latest_revision_plural: Paskutinės revizijos
749 750
 label_view_revisions: Peržiūrėti revizijas
 label_view_all_revisions: Peržiūrėti visas revizijas
751 752 753 754 755 756
 label_max_size: Maksimalus dydis
 label_sort_highest: Perkelti į viršūnę
 label_sort_higher: Perkelti į viršų
 label_sort_lower: Perkelti žemyn
 label_sort_lowest: Perkelti į apačią
 label_roadmap: Veiklos grafikas
757 758
 label_roadmap_due_in: "Baigiasi po %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} vėluojama"
759
 label_roadmap_no_issues: Šiai versijai nepriskirtas joks darbas
760 761 762 763 764 765 766 767
 label_search: Ieškoti
 label_result_plural: Rezultatai
 label_all_words: Visi žodžiai
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki redakcija
 label_wiki_edit_plural: Wiki redakcijos
 label_wiki_page: Wiki puslapis
 label_wiki_page_plural: Wiki puslapiai
768 769
 label_index_by_title: Rūšiuoti pagal pavadinimą
 label_index_by_date: Rūšiuoti pagal datą
770 771
 label_current_version: Einamoji versija
 label_preview: Peržiūra
772
 label_feed_plural: Kanalai
773 774
 label_changes_details: Visų pakeitimų detalės
 label_issue_tracking: Darbų sekimas
winterheart's avatar
winterheart committed
775
 label_spent_time: Dirbtas laikas
776
 label_total_spent_time: Visas dirbtas laikas
777
 label_overall_spent_time: Visas dirbtas laikas
778
 label_f_hour: "%{value} valanda"
779
 label_f_hour_plural: "%{value} valandų(-os)"
780 781
 label_f_hour_short: "%{value} h"
 label_time_tracking: Laiko apskaita
782 783
 label_change_plural: Pakeitimai
 label_statistics: Statistika
784 785
 label_commits_per_month: Įkėlimai per mėnesį
 label_commits_per_author: Įkėlimai pagal autorių
786
 label_diff: skirt.
787 788 789 790 791
 label_view_diff: Skirtumų peržiūra
 label_diff_inline: įterptas
 label_diff_side_by_side: šalia
 label_options: Pasirinkimai
 label_copy_workflow_from: Kopijuoti darbų eiga iš
792
 label_permissions_report: Leidimų apžvalga
793 794
 label_watched_issues: Stebimi darbai
 label_related_issues: Susiję darbai
winterheart's avatar
winterheart committed
795
 label_applied_status: Taikomoji būsena
796 797
 label_loading: Kraunama...
 label_relation_new: Naujas ryšys
798
 label_relation_delete: Pašalinti ryšį
799 800 801 802 803 804 805 806 807
 label_relates_to: Susietas su
 label_duplicates: Dubliuoja
 label_duplicated_by: Dubliuojasi su
 label_blocks: Blokuoja
 label_blocked_by: Blokuojamas
 label_precedes: Pradedamas vėliau
 label_follows: Užbaigiamas anksčiau
 label_copied_to: Nukopijuota į
 label_copied_from: Nukopijuota iš
808
 label_stay_logged_in: Likti prisijungus
809
 label_disabled: išjungta(-as)
810
 label_show_completed_versions: Rodyti užbaigtas versijas
811 812 813 814
 label_me: 
 label_board: Forumas
 label_board_new: Naujas forumas
 label_board_plural: Forumai
815 816
 label_board_locked: Užrakinta
 label_board_sticky: Lipnus
817 818 819 820 821 822
 label_topic_plural: Temos
 label_message_plural: Pranešimai
 label_message_last: Paskutinis pranešimas
 label_message_new: Naujas pranešimas
 label_message_posted: Pranešimas pridėtas
 label_reply_plural: Atsakymai
823
 label_send_information: Nusiųsti vartotojui paskyros informaciją
824 825 826 827 828 829
 label_year: Metai
 label_month: Mėnuo
 label_week: Savaitė
 label_date_from: Nuo
 label_date_to: Iki
 label_language_based: Pagrįsta vartotojo kalba
830
 label_sort_by: "Rūšiuoti pagal %{value}"
831
 label_send_test_email: Nusiųsti bandomąjį laišką
832
 label_feeds_access_key: Atom prieigos raktas
833
 label_missing_feeds_access_key: Trūksta Atom prieigos rakto
834
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom prieigos raktas sukurtas prieš %{value}"
835
 label_module_plural: Moduliai
836 837
 label_added_time_by: "%{author} pridėjo prieš %{age}"
 label_updated_time_by: "%{author} atnaujino prieš %{age}"
838
 label_updated_time: "Atnaujinta prieš %{value}"
839
 label_jump_to_a_project: Šuolis į projektą...
840 841 842
 label_file_plural: Failai
 label_changeset_plural: Pakeitimų rinkiniai
 label_default_columns: Numatytieji stulpeliai
843
 label_no_change_option: (Jokio pakeitimo)
844
 label_bulk_edit_selected_issues: Masiškai redaguoti pasirinktus darbus
845
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Masiškai redaguotumėte pasirinktus laiko įrašus
846
 label_theme: Tema
847
 label_default: Numatyta(-as)
848
 label_search_titles_only: Ieškoti tiktai pavadinimuose
849 850
 label_user_mail_option_all: "Bet kokiam įvykiui visuose mano projektuose"
 label_user_mail_option_selected: "Bet kokiam įvykiui tiktai pasirinktuose projektuose ..."
851 852
 label_user_mail_option_none: "Jokių įvykių"
 label_user_mail_option_only_my_events: "Tiktai dalykai, kuriuos stebiu arba esu įtrauktas"
853
 label_user_mail_no_self_notified: "Nenoriu būti informuotas apie pakeitimus, kuriuos pats atlieku"
854 855 856
 label_registration_activation_by_email: paskyros aktyvacija per e-paštą
 label_registration_manual_activation: rankinė paskyros aktyvacija
 label_registration_automatic_activation: automatinė paskyros aktyvacija
857
 label_display_per_page: "%{value} įrašų puslapyje"
858 859
 label_age: Amžius
 label_change_properties: Pakeisti nustatymus
860
 label_general: Bendri(-as)
861
 label_scm: SCM
winterheart's avatar
winterheart committed
862
 label_plugins: Įskiepiai
863
 label_ldap_authentication: LDAP autentifikacija
864 865
 label_downloads_abbr: Siunt.
 label_optional_description: Laisvai pasirenkamas apibūdinimas
866
 label_add_another_file: Pridėti kitą failą
867 868 869 870 871 872
 label_preferences: Savybės
 label_chronological_order: Chronologine tvarka
 label_reverse_chronological_order: Atbuline chronologine tvarka
 label_incoming_emails: Įeinantys laiškai
 label_generate_key: Generuoti raktą
 label_issue_watchers: Stebėtojai
winterheart's avatar
winterheart committed
873
 label_example: Pavyzdys
874
 label_display: Demonstruoti
winterheart's avatar
winterheart committed
875
 label_sort: Rūšiuoti
876 877 878
 label_ascending: Didėjantis
 label_descending: Mažėjantis
 label_date_from_to: Nuo %{start} iki %{end}
winterheart's avatar
winterheart committed
879 880 881
 label_wiki_content_added: Wiki puslapis pridėtas
 label_wiki_content_updated: Wiki puslapis atnaujintas
 label_group: Grupė
882
 label_group_plural: Grupės
winterheart's avatar
winterheart committed
883
 label_group_new: Nauja grupė
884 885
 label_group_anonymous: Anoniminiai vartotojai
 label_group_non_member: Nepriklausantys projektui vartotojai
winterheart's avatar
winterheart committed
886
 label_time_entry_plural: Sprendimo laikas
887
 label_version_sharing_none: Nesidalinama
888
 label_version_sharing_descendants: Su sub-projektais
889
 label_version_sharing_hierarchy: Su projekto hierarchija
890
 label_version_sharing_tree: Su projekto medžiu
891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901
 label_version_sharing_system: Su visais projektais
 label_update_issue_done_ratios: Atnaujinti darbo atlikimo progresą
 label_copy_source: Šaltinis
 label_copy_target: Tikslas
 label_copy_same_as_target: Toks pat kaip tikslas
 label_display_used_statuses_only: Rodyti tik tuos statusus, kurie naudojami šio pėdsekio
 label_api_access_key: API prieigos raktas
 label_missing_api_access_key: Trūksta API prieigos rakto
 label_api_access_key_created_on: "API prieigos raktas sukurtas prieš %{value}"
 label_profile: Profilis
 label_subtask_plural: Darbo dalys
902
 label_project_copy_notifications: Siųsti pranešimus į e-paštą kopijuojant projektą
903 904
 label_principal_search: "Ieškoti vartotojo arba grupės:"
 label_user_search: "Ieškoti vartotojo:"
905 906
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Papildomi darbų eigos variantai leistini, kai vartotojas yra darbo autorius
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Papildomi darbų eigos variantai leistini, kai darbas paskirtas vartotojui
907 908 909 910
 label_issues_visibility_all: Visi darbai
 label_issues_visibility_public: Visi vieši darbai
 label_issues_visibility_own: Darbai, sukurti vartotojo arba jam priskirti
 label_git_report_last_commit: Nurodyti paskutinį failų ir katalogų pakeitimą
911 912
 label_parent_revision: Pirminė revizija
 label_child_revision: Sekanti revizija
913
 label_export_options: "%{export_format} eksportavimo nustatymai"
914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987
 label_copy_attachments: Kopijuoti priedus
 label_copy_subtasks: Kopijuoti darbo dalis
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
 label_completed_versions: Užbaigtos versijos
 label_search_for_watchers: Ieškoti vartotojų kuriuos įtraukti kaip stebėtojus
 label_session_expiration: Baigėsi sujungimo sesija
 label_show_closed_projects: Matyti uždarytus projektus
 label_status_transitions: Darbų eiga
 label_fields_permissions: Leidimai
 label_readonly: Tik peržiūra
 label_required: Privaloma(s)
 label_hidden: Paslėptas
 label_attribute_of_project: "Projekto %{name}"
 label_attribute_of_issue: "Darbo %{name}"
 label_attribute_of_author: "Autoriaus %{name}"
 label_attribute_of_assigned_to: "Paskirto %{name}"
 label_attribute_of_user: "Vartotojo %{name}"
 label_attribute_of_fixed_version: "Versijos %{name}"
 label_cross_project_descendants: Su sub-projektais
 label_cross_project_tree: Su projekto medžiu
 label_cross_project_hierarchy: Su projekto hierarchija
 label_cross_project_system: Su visais projektais
 label_gantt_progress_line: Progreso linija
 label_visibility_private: tik man
 label_visibility_roles: tik šioms rolėms
 label_visibility_public: bet kuriam vartotojui
 label_link: Nuoroda
 label_only: tik
 label_drop_down_list: pasirinkimų sąrašas
 label_checkboxes: žymimieji langeliai
 label_radio_buttons: akutės
 label_link_values_to: Nuorodos vertės į URL
 label_custom_field_select_type: Pasirinkite objektą, su kuriuo kliento laukas bus susietas
 label_check_for_updates: Tikrinti, ar yra atnaujinimų
 label_latest_compatible_version: Naujausia suderinama versija
 label_unknown_plugin: Nežinomas įskiepis
 label_add_projects: Pridėti projektus
 label_users_visibility_all: Visi aktyvūs vartotojai
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Visų prieinamų projektų vartotojai
 label_edit_attachments: Redaguoti prisegtus failus
 label_link_copied_issue: Susieti nukopijuotą darbą
 label_ask: Klausti
 label_search_attachments_yes: Ieškoti priedų pavadinimuose ir jų aprašymuose
 label_search_attachments_no: Neieškoti prieduose
 label_search_attachments_only: Ieškoti tik prieduose
 label_search_open_issues_only: Tik atidaryti darbai
 label_email_address_plural: E-paštai
 label_email_address_add: E-pašto adresas
 label_enable_notifications: Įjungti pranešimus
 label_disable_notifications: Išjungti pranešimus
 label_blank_value: tuščias(ia)
 label_parent_task_attributes: Pagrindinės užduoties požymiai
 label_parent_task_attributes_derived: Apskaičiuota iš darbo dalių
 label_parent_task_attributes_independent: Nepriklauso nuo darbo dalių
 label_time_entries_visibility_all: Visi laiko įrašai
 label_time_entries_visibility_own: Laiko įrašai įrašyti vartotojo
 label_member_management: Vartotojų valdymas
 label_member_management_all_roles: Visos rolės
 label_member_management_selected_roles_only: Tik šios rolės
 label_import_issues: Importuoti darbus
 label_select_file_to_import: Pasirinkite failą importavimui
 label_fields_separator: Lauko skirtukas
 label_fields_wrapper: Lauko aplankas
 label_encoding: Kodavimas
 label_comma_char: Kablelis
 label_semi_colon_char: Kabliataškis
 label_quote_char: Kabutės
 label_double_quote_char: Apostrofas
 label_fields_mapping: Laukų sujungimas
 label_file_content_preview: Failo turinio peržiūra
 label_create_missing_values: Sukurti trūkstamas reikšmes
 label_api: API
 label_field_format_enumeration: Raktas/reikšmė sąrašas
 label_default_values_for_new_users: Numatytosios reikšmės naujiems vartotojams
winterheart's avatar
winterheart committed
988

989
 button_login: Prisijungti
990 991 992 993
 button_submit: Pateikti
 button_save: Išsaugoti
 button_check_all: Žymėti visus
 button_uncheck_all: Atžymėti visus
994 995
 button_collapse_all: Sutraukti visus
 button_expand_all: Išskleisti visus
winterheart's avatar
winterheart committed
996
 button_delete: Pašalinti
997
 button_create: Sukurti
winterheart's avatar
winterheart committed
998
 button_create_and_continue: Sukurti ir tęsti
999 1000
 button_test: Testas
 button_edit: Redaguoti
1001
 button_edit_associated_wikipage: "Redaguoti susijusį Wiki puslapį: %{page_title}"
1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
 button_add: Pridėti
 button_change: Keisti
 button_apply: Pritaikyti
 button_clear: Išvalyti
 button_lock: Rakinti
 button_unlock: Atrakinti
 button_download: Atsisiųsti
 button_list: Sąrašas
 button_view: Žiūrėti
 button_move: Perkelti
winterheart's avatar
winterheart committed
1012
 button_move_and_follow: Perkelti ir sekti
1013 1014 1015 1016
 button_back: Atgal
 button_cancel: Atšaukti
 button_activate: Aktyvinti
 button_sort: Rūšiuoti
1017
 button_log_time: Registruoti laiką
1018
 button_rollback: Grąžinti į šią versiją
1019 1020 1021 1022 1023
 button_watch: Stebėti
 button_unwatch: Nestebėti
 button_reply: Atsakyti
 button_archive: Archyvuoti
 button_unarchive: Išpakuoti
winterheart's avatar
winterheart committed
1024
 button_reset: Atstatyti
1025
 button_rename: RPervadinti
1026 1027
 button_change_password: Pakeisti slaptažodį
 button_copy: Kopijuoti
1028
 button_copy_and_follow: Kopijuoti ir sekti
1029 1030 1031 1032
 button_annotate: Rašyti pastabą
 button_update: Atnaujinti
 button_configure: Konfigūruoti
 button_quote: Cituoti
winterheart's avatar
winterheart committed
1033
 button_duplicate: Dubliuoti
1034
 button_show: Rodyti
1035
 button_hide: Slėpti
1036 1037
 button_edit_section: Redaguoti šį skirsnį
 button_export: Eksportuoti
1038 1039 1040 1041
 button_delete_my_account: Panaikinti savo paskyrą
 button_close: Uždaryti
 button_reopen: Atidaryti iš naujo
 button_import: Importuoti
winterheart's avatar
winterheart committed
1042

1043 1044 1045
 status_active: aktyvus
 status_registered: užregistruotas
 status_locked: užrakintas
winterheart's avatar
winterheart committed
1046

1047 1048 1049 1050
 project_status_active: aktyvus
 project_status_closed: uždarytas
 project_status_archived: archyvuotas

winterheart's avatar
winterheart committed
1051 1052 1053 1054
 version_status_open: atidaryta
 version_status_locked: užrakinta
 version_status_closed: uždaryta

1055 1056
 field_active: Aktyvus

1057 1058 1059
 text_select_mail_notifications: Išrinkite veiksmus, apie kuriuos būtų pranešta elektroniniu paštu.
 text_regexp_info: pvz. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 reiškia jokių apribojimų
1060
 text_project_destroy_confirmation: Ar esate įsitikinęs, kad norite pašalinti šį projektą ir visus susijusius duomenis?
1061
 text_subprojects_destroy_warning: "Šis(-ie) sub-projektas(-ai): %{value} bus taip pat pašalinti."
1062 1063
 text_workflow_edit: Išrinkite vaidmenį ir pėdsekį, kad redaguotumėte darbų eigą
 text_are_you_sure: Ar esate įsitikinęs?
1064 1065 1066 1067 1068
 text_journal_changed: "%{label} pakeistas(a) %{old} į %{new}"
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} atnaujintas(a)"
 text_journal_set_to: "%{label} nustatytas(a) į %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} ištrintas(a) (%{old})"
 text_journal_added: "%{label} pridėtas(a) %{value}"
1069 1070 1071
 text_tip_issue_begin_day: užduotis, prasidedanti šią dieną
 text_tip_issue_end_day: užduotis, pasibaigianti šią dieną
 text_tip_issue_begin_end_day: užduotis, prasidedanti ir pasibaigianti šią dieną
1072
 text_project_identifier_info: 'Leistinos mažosios raidės (a-z), skaičiai, pabraukimai ir brūkšniai, bei turi prasidėti mažąja raide .<br/>Išsaugojus, identifikatorius negali būti keičiamas.'
1073 1074 1075
 text_caracters_maximum: "%{count} simbolių maksimumas."
 text_caracters_minimum: "Turi būti mažiausiai %{count} simbolių ilgio."
 text_length_between: "Ilgis tarp %{min} ir %{max} simbolių."
1076
 text_tracker_no_workflow: Jokia darbų eiga neparinkta šiam pėdsekiui
1077 1078
 text_unallowed_characters: Neleistini simboliai
 text_comma_separated: Leistinos kelios reikšmės (atskirtos kableliu).
1079
 text_line_separated: Galimos kelios reikšmės (viena linija vienai vertei).
1080
 text_issues_ref_in_commit_messages: Darbų susiejimas ir fiksavimas pavedimų žinutėse
1081 1082 1083
 text_issue_added: "%{author} užregistravo darbą %{id}."
 text_issue_updated: "%{author} atnaujino darbą %{id}."
 text_wiki_destroy_confirmation: Ar esate įsitikinęs, jog norite pašalinti šį wiki puslapį ir visą jo turinį?
1084
 text_issue_category_destroy_question: "Kai kurie darbai (%{count}) yra paskirti šiai kategorijai. jūs norite daryti?"
1085
 text_issue_category_destroy_assignments: Pašalinti priskirimus kategorijai
1086
 text_issue_category_reassign_to: Iš naujo priskirti darbus šiai kategorijai
1087 1088
 text_user_mail_option: "Nepasirinktiems projektams, jūs gausite pranešimus tiktai apie tuos įvykius, kuriuos jūs stebite, arba į kuriuos esate įtrauktas (pvz. darbai, kurių autorius esate ar kuriems esate priskirtas)."
 text_no_configuration_data: "Vaidmenys, pėdsekiai, darbų būsenos ir darbų eiga dar nebuvo sukonfigūruota.\nGriežtai rekomenduojam užkrauti numatytąją (default) konfigūraciją. Užkrovus, galėsite modifikuoti."
1089
 text_load_default_configuration: Užkrauti numatytąją konfigūraciją
1090
 text_status_changed_by_changeset: "Pakeista %{value} revizijoje."
1091 1092 1093
 text_time_logged_by_changeset: "Pakeista %{value} revizijoje."
 text_issues_destroy_confirmation: 'Ar jūs tikrai norite ištrinti pažymėtą(-us) darbą(-us)?'
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "Taip pat bus ištrinta(-os) %{count} darbo dalis(ys)."
1094
 text_time_entries_destroy_confirmation: 'Ar jūs tikrai norite ištrinti pasirinktą(-us) laiko įrašą(-us)?'
1095
 text_select_project_modules: 'Parinkite modulius, kuriuos norite naudoti šiame projekte:'
1096 1097
 text_default_administrator_account_changed: Administratoriaus numatytoji paskyra pakeista
 text_file_repository_writable: Į failų saugyklą saugoti galima (RW)
1098
 text_plugin_assets_writable: Į įskiepių katalogą įrašyti galima
1099
 text_rmagick_available: RMagick pasiekiamas (pasirinktinai)
1100
 text_convert_available: ImageMagick konvertavimas galimas (pasirinktinai)
1101 1102 1103 1104
 text_destroy_time_entries_question: "Naikinamam darbui priskirta %{hours} valandų. norite su jomis daryti?"
 text_destroy_time_entries: Ištrinti įrašytas valandas
 text_assign_time_entries_to_project: Priskirti įrašytas valandas prie projekto
 text_reassign_time_entries: 'Priskirti įrašytas valandas šiam darbui:'
1105
 text_user_wrote: "%{value} parašė:"
1106
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objektai(ų) priskirti šiai reikšmei “%{name}”."
1107
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Priskirti juos šiai reikšmei:'
1108
 text_email_delivery_not_configured: "El.pašto siuntimas nesukonfigūruotas ir perspėjimai neaktyvus.\nSukonfigūruokite savo SMTP serverį byloje config/configuration.yml ir perleiskite programą norėdami pritaikyti pakeitimus."
1109
 text_repository_usernames_mapping: "Parinkite ar atnaujinkite Redmine vartotoją, kuris paminėtas saugyklos žurnale.\nVartotojai, turintys patį Redmine ir saugyklos vardą ar el. paštą yra automatiškai surišti."
1110
 text_diff_truncated: "... Šis diff'as sutrauktas, nes viršija maksimalų rodomų eilučių skaičių."
winterheart's avatar
winterheart committed
1111
 text_custom_field_possible_values_info: 'Po vieną eilutę kiekvienai reikšmei'
1112 1113
 text_wiki_page_destroy_question: "Šis puslapis turi %{descendants} susijusių arba išvestinių puslapių. norite daryti?"
 text_wiki_page_nullify_children: "Palikti susijusius puslapius kaip pagrindinius puslapius"
1114 1115
 text_wiki_page_destroy_children: "Pašalinti susijusius puslapius ir palikuonis"
 text_wiki_page_reassign_children: "Priskirkite naujo 'susijusius' puslapius šiam pagrindiniam puslapiui"
1116
 text_own_membership_delete_confirmation: "Jūs tuoj panaikinsite dalį arba visus leidimus ir po šio pakeitimo galite prarasti šio projekto redagavimo galimybę.\nAr jūs tikrai norite tęsti?"
1117 1118 1119 1120
 text_zoom_in: Priartinti
 text_zoom_out: Nutolinti
 text_warn_on_leaving_unsaved: "Dabartinis puslapis turi neišsaugoto teksto, kuris bus prarastas, jeigu paliksite šį puslapį."
 text_scm_path_encoding_note: "Numatytasis: UTF-8"
1121 1122 1123
 text_subversion_repository_note: "Pavyzdžiai: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://"
 text_git_repository_note: Saugykla (repository) yra tuščia ir lokali (pvz. /gitrepo, c:\gitrepo)
 text_mercurial_repository_note: Lokali saugykla (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)
1124 1125
 text_scm_command: Komanda
 text_scm_command_version: Versija
1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134
 text_scm_config: Jūs galite nustatyti SCM komandas config/configuration.yml faile. Prašome perkrauti programą po failo redagavimo, norint įgalinti pakeitimus.
 text_scm_command_not_available: SCM komanda nepasiekiama. Patikrinkite nustatymus administravimo skyriuje.
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Išsaugoti mano pakeitimus bet kuriuo atveju (ankstesni įrašai bus išsaugot, tačiau kai kurie pakeitimai