sl.yml 38.5 KB
Newer Older
1
sl:
2
 direction: ltr
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
   default: "%Y-%m-%d"
   short: "%b %d"
   long: "%B %d, %Y"
   
  day_names: [Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday]
  abbr_day_names: [Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat]
   
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
  month_names: [~, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December]
  abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec]
  # Used in date_select and datime_select.
  order: [ :year, :month, :day ]

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
24
   time: "%H:%M"
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
  am: "am"
  pm: "pm"
   
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "half a minute"
   less_than_x_seconds:
    one:  "less than 1 second"
35
    other: "less than %{count} seconds"
36 37
   x_seconds:
    one:  "1 second"
38
    other: "%{count} seconds"
39 40
   less_than_x_minutes:
    one:  "less than a minute"
41
    other: "less than %{count} minutes"
42 43
   x_minutes:
    one:  "1 minute"
44
    other: "%{count} minutes"
45 46
   about_x_hours:
    one:  "about 1 hour"
47
    other: "about %{count} hours"
48 49
   x_days:
    one:  "1 day"
50
    other: "%{count} days"
51 52
   about_x_months:
    one:  "about 1 month"
53
    other: "about %{count} months"
54 55
   x_months:
    one:  "1 month"
56
    other: "%{count} months"
57 58
   about_x_years:
    one:  "about 1 year"
59
    other: "about %{count} years"
60 61
   over_x_years:
    one:  "over 1 year"
62
    other: "over %{count} years"
jplang's avatar
jplang committed
63 64
   almost_x_years:
    one:  "almost 1 year"
65
    other: "almost %{count} years"
66

winterheart's avatar
winterheart committed
67
 number:
68
  format:
winterheart's avatar
winterheart committed
69 70 71
   separator: ","
   delimiter: "."
   precision: 3
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  human: 
   format: 
    precision: 1
    delimiter: ""
   storage_units: 
    format: "%n %u"
    units: 
     kb: KB
     tb: TB
     gb: GB
     byte: 
      one: Byte
      other: Bytes
     mb: MB
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
    
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
   sentence_connector: "and"
   skip_last_comma: false
   
 activerecord:
  errors:
   messages:
    inclusion: "ni vključen na seznamu"
    exclusion: "je rezerviran"
    invalid: "je napačen"
    confirmation: "ne ustreza potrdilu"
    accepted: "mora biti sprejet"
    empty: "ne sme biti prazen"
    blank: "ne sme biti neizpolnjen"
    too_long: "je predolg"
    too_short: "je prekratek"
    wrong_length: "je napačne dolžine"
    taken: "je že zaseden"
    not_a_number: "ni število"
    not_a_date: "ni veljaven datum"
109 110 111 112 113
    greater_than: "must be greater than %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "must be greater than or equal to %{count}"
    equal_to: "must be equal to %{count}"
    less_than: "must be less than %{count}"
    less_than_or_equal_to: "must be less than or equal to %{count}"
114 115 116 117 118
    odd: "must be odd"
    even: "must be even"
    greater_than_start_date: "mora biti kasnejši kot začeten datum"
    not_same_project: "ne pripada istemu projektu"
    circular_dependency: "Ta odnos bi povzročil krožno odvisnost"
119
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 actionview_instancetag_blank_option: Prosimo izberite
 
 general_text_No: 'Ne'
 general_text_Yes: 'Da'
 general_text_no: 'ne'
 general_text_yes: 'da'
 general_lang_name: 'Slovenščina'
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
130 131
 general_csv_encoding: UTF-8
 general_pdf_encoding: UFT-8
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
 general_first_day_of_week: '1'
 
 notice_account_updated: Račun je bil uspešno posodobljen.
 notice_account_invalid_creditentials: Napačno uporabniško ime ali geslo
 notice_account_password_updated: Geslo je bilo uspešno posodobljeno.
 notice_account_wrong_password: Napačno geslo
 notice_account_register_done: Račun je bil uspešno ustvarjen. Za aktivacijo potrdite povezavo, ki vam je bila poslana v e-nabiralnik.
 notice_account_unknown_email: Neznan uporabnik.
 notice_can_t_change_password: Ta račun za overovljanje uporablja zunanji. Gesla ni mogoče spremeniti.
 notice_account_lost_email_sent: Poslano vam je bilo e-pismo z navodili za izbiro novega gesla.
 notice_account_activated: Vaš račun je bil aktiviran. Sedaj se lahko prijavite.
 notice_successful_create: Ustvarjanje uspelo.
 notice_successful_update: Posodobitev uspela.
 notice_successful_delete: Izbris uspel.
 notice_successful_connection: Povezava uspela.
 notice_file_not_found: Stran na katero se želite povezati ne obstaja ali pa je bila umaknjena.
 notice_locking_conflict: Drug uporabnik je posodobil podatke.
 notice_not_authorized: Nimate privilegijev za dostop do te strani.
150 151
 notice_email_sent: "E-poštno sporočilo je bilo poslano %{value}"
 notice_email_error: "Ob pošiljanju e-sporočila je prišlo do napake (%{value})"
152
 notice_feeds_access_key_reseted: Vaš RSS dostopni ključ je bil ponastavljen.
153
 notice_failed_to_save_issues: "Neuspelo shranjevanje %{count} zahtevka na %{total} izbranem: %{ids}."
154 155 156 157 158
 notice_no_issue_selected: "Izbran ni noben zahtevek! Prosimo preverite zahtevke, ki jih želite urediti."
 notice_account_pending: "Vaš račun je bil ustvarjen in čaka na potrditev s strani administratorja."
 notice_default_data_loaded: Privzete nastavitve so bile uspešno naložene.
 notice_unable_delete_version: Verzije ni bilo mogoče izbrisati.
 
159
 error_can_t_load_default_data: "Privzetih nastavitev ni bilo mogoče naložiti: %{value}"
160
 error_scm_not_found: "Vnos ali revizija v shrambi ni bila najdena ."
161
 error_scm_command_failed: "Med vzpostavljem povezave s shrambo je prišlo do napake: %{value}"
162 163 164
 error_scm_annotate: "Vnos ne obstaja ali pa ga ni mogoče komentirati."
 error_issue_not_found_in_project: 'Zahtevek ni bil najden ali pa ne pripada temu projektu'
 
165
 mail_subject_lost_password: "Vaše %{value} geslo"
166
 mail_body_lost_password: 'Za spremembo glesla kliknite na naslednjo povezavo:'
167
 mail_subject_register: "Aktivacija %{value} vašega računa"
168
 mail_body_register: 'Za aktivacijo vašega računa kliknite na naslednjo povezavo:'
169
 mail_body_account_information_external: "Za prijavo lahko uporabite vaš %{value} račun."
170
 mail_body_account_information: Informacije o vašem računu
171 172 173 174
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} zahtevek za aktivacijo računa"
 mail_body_account_activation_request: "Registriral se je nov uporabnik (%{value}). Račun čaka na vašo odobritev:"
 mail_subject_reminder: "%{count} zahtevek(zahtevki) zapadejo v naslednjih %{days} dneh"
 mail_body_reminder: "%{count} zahtevek(zahtevki), ki so vam dodeljeni bodo zapadli v naslednjih %{days} dneh:"
175 176
 
 gui_validation_error: 1 napaka
177
 gui_validation_error_plural: "%{count} napak"
178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
 
 field_name: Ime
 field_description: Opis
 field_summary: Povzetek
 field_is_required: Zahtevano
 field_firstname: Ime
 field_lastname: Priimek
 field_mail: E-naslov
 field_filename: Datoteka
 field_filesize: Velikost
 field_downloads: Prenosi
 field_author: Avtor
 field_created_on: Ustvarjen
 field_updated_on: Posodobljeno
 field_field_format: Format
 field_is_for_all: Za vse projekte
 field_possible_values: Možne vrednosti
 field_regexp: Regularni izraz
 field_min_length: Minimalna dolžina
 field_max_length: Maksimalna dolžina
 field_value: Vrednost
 field_category: Kategorija
 field_title: Naslov
 field_project: Projekt
 field_issue: Zahtevek
 field_status: Status
 field_notes: Zabeležka
 field_is_closed: Zahtevek zaprt
 field_is_default: Privzeta vrednost
 field_tracker: Vrsta zahtevka
 field_subject: Tema
 field_due_date: Do datuma
 field_assigned_to: Dodeljen
 field_priority: Prioriteta
 field_fixed_version: Ciljna verzija
 field_user: Uporabnik
 field_role: Vloga
 field_homepage: Domača stran
 field_is_public: Javno
 field_parent: Podprojekt projekta
 field_is_in_roadmap: Zahtevki prikazani na zemljevidu
 field_login: Prijava
 field_mail_notification: E-poštna oznanila
 field_admin: Administrator
 field_last_login_on: Zadnjič povezan(a)
 field_language: Jezik
 field_effective_date: Datum
 field_password: Geslo
 field_new_password: Novo geslo
 field_password_confirmation: Potrditev
 field_version: Verzija
 field_type: Tip
 field_host: Gostitelj
 field_port: Vrata
 field_account: Račun
 field_base_dn: Bazni DN
 field_attr_login: Oznaka za prijavo
 field_attr_firstname: Oznaka za ime
 field_attr_lastname: Oznaka za priimek
 field_attr_mail: Oznaka za e-naslov
 field_onthefly: Sprotna izdelava uporabnikov
239
 field_done_ratio: % Narejeno
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 field_auth_source: Način overovljanja
 field_hide_mail: Skrij moj e-naslov
 field_comments: Komentar
 field_url: URL
 field_start_page: Začetna stran
 field_subproject: Podprojekt
 field_hours: Ur
 field_activity: Aktivnost
 field_spent_on: Datum
 field_identifier: Identifikator
 field_is_filter: Uporabljen kot filter
251
 field_issue_to: Povezan zahtevek
252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369
 field_delay: Zamik
 field_assignable: Zahtevki so lahko dodeljeni tej vlogi
 field_redirect_existing_links: Preusmeri obstoječe povezave
 field_estimated_hours: Ocenjen čas
 field_column_names: Stolpci
 field_time_zone: Časovni pas
 field_searchable: Zmožen iskanja
 field_default_value: Privzeta vrednost
 field_comments_sorting: Prikaži komentarje
 field_parent_title: Matična stran
 
 setting_app_title: Naslov aplikacije
 setting_app_subtitle: Podnaslov aplikacije
 setting_welcome_text: Pozdravno besedilo
 setting_default_language: Privzeti jezik
 setting_login_required: Zahtevano overovljanje
 setting_self_registration: Samostojna registracija
 setting_attachment_max_size: Maksimalna velikost priponk
 setting_issues_export_limit: Skrajna meja za izvoz zahtevkov
 setting_mail_from: E-naslov za emisijo
 setting_bcc_recipients: Prejemniki slepih kopij (bcc)
 setting_plain_text_mail: navadno e-sporočilo (ne HTML)
 setting_host_name: Ime gostitelja in pot
 setting_text_formatting: Oblikovanje besedila
 setting_wiki_compression: Stiskanje Wiki zgodovine
 setting_feeds_limit: Meja obsega RSS virov
 setting_default_projects_public: Novi projekti so privzeto javni
 setting_autofetch_changesets: Samodejni izvleček zapisa sprememb
 setting_sys_api_enabled: Omogoči WS za upravljanje shrambe
 setting_commit_ref_keywords: Sklicne ključne besede
 setting_commit_fix_keywords: Urejanje ključne besede
 setting_autologin: Avtomatska prijava
 setting_date_format: Oblika datuma
 setting_time_format: Oblika časa
 setting_cross_project_issue_relations: Dovoli povezave zahtevkov med različnimi projekti
 setting_issue_list_default_columns: Privzeti stolpci prikazani na seznamu zahtevkov
 setting_repositories_encodings: Kodiranje shrambe
 setting_commit_logs_encoding: Kodiranje sporočil ob predaji
 setting_emails_footer: Noga e-sporočil
 setting_protocol: Protokol
 setting_per_page_options: Število elementov na stran
 setting_user_format: Oblika prikaza uporabnikov
 setting_activity_days_default: Prikaz dni na aktivnost projekta
 setting_display_subprojects_issues: Privzeti prikaz zahtevkov podprojektov v glavnem projektu
 setting_enabled_scm: Omogočen SCM
 setting_mail_handler_api_enabled: Omogoči WS za prihajajočo e-pošto
 setting_mail_handler_api_key: API ključ
 setting_sequential_project_identifiers: Generiraj projektne identifikatorje sekvenčno
 setting_gravatar_enabled: Uporabljaj Gravatar ikone
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksimalno število prikazanih vrstic različnosti
 
 permission_edit_project: Uredi projekt
 permission_select_project_modules: Izberi module projekta
 permission_manage_members: Uredi člane
 permission_manage_versions: Uredi verzije
 permission_manage_categories: Urejanje kategorij zahtevkov
 permission_add_issues: Dodaj zahtevke
 permission_edit_issues: Uredi zahtevke
 permission_manage_issue_relations: Uredi odnose med zahtevki
 permission_add_issue_notes: Dodaj zabeležke
 permission_edit_issue_notes: Uredi zabeležke
 permission_edit_own_issue_notes: Uredi lastne zabeležke
 permission_move_issues: Premakni zahtevke
 permission_delete_issues: Izbriši zahtevke
 permission_manage_public_queries: Uredi javna povpraševanja
 permission_save_queries: Shrani povpraševanje
 permission_view_gantt: Poglej gantogram
 permission_view_calendar: Poglej koledar
 permission_view_issue_watchers: Oglej si listo spremeljevalcev
 permission_add_issue_watchers: Dodaj spremljevalce
 permission_log_time: Beleži porabljen čas
 permission_view_time_entries: Poglej porabljen čas
 permission_edit_time_entries: Uredi beležko časa
 permission_edit_own_time_entries: Uredi beležko lastnega časa
 permission_manage_news: Uredi novice
 permission_comment_news: Komentiraj novice
 permission_manage_documents: Uredi dokumente
 permission_view_documents: Poglej dokumente
 permission_manage_files: Uredi datoteke
 permission_view_files: Poglej datoteke
 permission_manage_wiki: Uredi wiki
 permission_rename_wiki_pages: Preimenuj wiki strani
 permission_delete_wiki_pages: Izbriši wiki strani
 permission_view_wiki_pages: Poglej wiki
 permission_view_wiki_edits: Poglej wiki zgodovino
 permission_edit_wiki_pages: Uredi wiki strani
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Izbriši priponke
 permission_protect_wiki_pages: Zaščiti wiki strani
 permission_manage_repository: Uredi shrambo
 permission_browse_repository: Prebrskaj shrambo
 permission_view_changesets: Poglej zapis sprememb
 permission_commit_access: Dostop za predajo
 permission_manage_boards: Uredi table
 permission_view_messages: Poglej sporočila
 permission_add_messages: Objavi sporočila
 permission_edit_messages: Uredi sporočila
 permission_edit_own_messages: Uredi lastna sporočila
 permission_delete_messages: Izbriši sporočila
 permission_delete_own_messages: Izbriši lastna sporočila
 
 project_module_issue_tracking: Sledenje zahtevkom
 project_module_time_tracking: Sledenje časa
 project_module_news: Novice
 project_module_documents: Dokumenti
 project_module_files: Datoteke
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Shramba
 project_module_boards: Table
 
 label_user: Uporabnik
 label_user_plural: Uporabniki
 label_user_new: Nov uporabnik
 label_project: Projekt
 label_project_new: Nov projekt
 label_project_plural: Projekti
 label_x_projects:
  zero: no projects
  one:  1 project
370
  other: "%{count} projects"
371 372 373 374 375 376
 label_project_all: Vsi projekti
 label_project_latest: Zadnji projekti
 label_issue: Zahtevek
 label_issue_new: Nov zahtevek
 label_issue_plural: Zahtevki
 label_issue_view_all: Poglej vse zahtevke
377
 label_issues_by: "Zahtevki od %{value}"
378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
 label_issue_added: Zahtevek dodan
 label_issue_updated: Zahtevek posodobljen
 label_document: Dokument
 label_document_new: Nov dokument
 label_document_plural: Dokumenti
 label_document_added: Dokument dodan
 label_role: Vloga
 label_role_plural: Vloge
 label_role_new: Nova vloga
 label_role_and_permissions: Vloge in dovoljenja
 label_member: Član
 label_member_new: Nov član
 label_member_plural: Člani
 label_tracker: Vrsta zahtevka
 label_tracker_plural: Vrste zahtevkov
 label_tracker_new: Nova vrsta zahtevka
 label_workflow: Potek dela
 label_issue_status: Stanje zahtevka
 label_issue_status_plural: Stanje zahtevkov
 label_issue_status_new: Novo stanje
 label_issue_category: Kategorija zahtevka
 label_issue_category_plural: Kategorije zahtevkov
 label_issue_category_new: Nova kategorija
 label_custom_field: Polje po meri
 label_custom_field_plural: Polja po meri
 label_custom_field_new: Novo polje po meri
 label_enumerations: Seznami
 label_enumeration_new: Nova vrednost
 label_information: Informacija
 label_information_plural: Informacije
 label_please_login: Prosimo prijavite se
 label_register: Registracija
 label_password_lost: Izgubljeno geslo
 label_home: Domov
 label_my_page: Moja stran
 label_my_account: Moj račun
 label_my_projects: Moji projekti
 label_administration: Upravljanje
 label_login: Prijavi se
 label_logout: Odjavi se
 label_help: Pomoč
 label_reported_issues: Prijavljeni zahtevki
 label_assigned_to_me_issues: Zahtevki dodeljeni meni
 label_last_login: Zadnja povezava
 label_registered_on: Registriran
 label_activity: Aktivnost
 label_overall_activity: Celotna aktivnost
425
 label_user_activity: "Aktivnost %{value}"
426 427 428 429 430 431 432 433
 label_new: Nov
 label_logged_as: Prijavljen(a) kot
 label_environment: Okolje
 label_authentication: Overovitev
 label_auth_source: Način overovitve
 label_auth_source_new: Nov način overovitve
 label_auth_source_plural: Načini overovitve
 label_subproject_plural: Podprojekti
434
 label_and_its_subprojects: "%{value} in njegovi podprojekti"
435 436 437 438 439 440 441 442 443 444
 label_min_max_length: Min - Max dolžina
 label_list: Seznam
 label_date: Datum
 label_integer: Celo število
 label_float: Decimalno število
 label_boolean: Boolean
 label_string: Besedilo
 label_text: Dolgo besedilo
 label_attribute: Lastnost
 label_attribute_plural: Lastnosti
445 446
 label_download: "%{count} Prenos"
 label_download_plural: "%{count} Prenosi"
447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476
 label_no_data: Ni podatkov za prikaz
 label_change_status: Spremeni stanje
 label_history: Zgodovina
 label_attachment: Datoteka
 label_attachment_new: Nova datoteka
 label_attachment_delete: Izbriši datoteko
 label_attachment_plural: Datoteke
 label_file_added: Datoteka dodana
 label_report: Poročilo
 label_report_plural: Poročila
 label_news: Novica
 label_news_new: Dodaj novico
 label_news_plural: Novice
 label_news_latest: Zadnje novice
 label_news_view_all: Poglej vse novice
 label_news_added: Dodane novice
 label_settings: Nastavitve
 label_overview: Pregled
 label_version: Verzija
 label_version_new: Nova verzija
 label_version_plural: Verzije
 label_confirmation: Potrditev
 label_export_to: 'Na razpolago tudi v:'
 label_read: Preberi...
 label_public_projects: Javni projekti
 label_open_issues: odpri zahtevek
 label_open_issues_plural: odpri zahtevke
 label_closed_issues: zapri zahtevek
 label_closed_issues_plural: zapri zahtevke
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
477 478 479
  zero: 0 open / %{total}
  one:  1 open / %{total}
  other: "%{count} open / %{total}"
480 481 482
 label_x_open_issues_abbr:
  zero: 0 open
  one:  1 open
483
  other: "%{count} open"
484 485 486
 label_x_closed_issues_abbr:
  zero: 0 closed
  one:  1 closed
487
  other: "%{count} closed"
488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504
 label_total: Skupaj
 label_permissions: Dovoljenja
 label_current_status: Trenutno stanje
 label_new_statuses_allowed: Novi zahtevki dovoljeni
 label_all: vsi
 label_none: noben
 label_nobody: nihče
 label_next: Naslednji
 label_previous: Prejšnji
 label_used_by: V uporabi od
 label_details: Podrobnosti
 label_add_note: Dodaj zabeležko
 label_per_page: Na stran
 label_calendar: Koledar
 label_months_from: mesecev od
 label_gantt: Gantt
 label_internal: Notranji
505
 label_last_changes: "zadnjih %{count} sprememb"
506 507 508 509 510 511 512
 label_change_view_all: Poglej vse spremembe
 label_personalize_page: Individualiziraj to stran
 label_comment: Komentar
 label_comment_plural: Komentarji
 label_x_comments:
  zero: no comments
  one: 1 comment
513
  other: "%{count} comments"
514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531
 label_comment_add: Dodaj komentar
 label_comment_added: Komentar dodan
 label_comment_delete: Izbriši komentarje
 label_query: Iskanje po meri
 label_query_plural: Iskanja po meri
 label_query_new: Novo iskanje
 label_filter_add: Dodaj filter
 label_filter_plural: Filtri
 label_equals: je enako
 label_not_equals: ni enako
 label_in_less_than: v manj kot
 label_in_more_than: v več kot
 label_in: v
 label_today: danes
 label_all_time: v vsem času
 label_yesterday: včeraj
 label_this_week: ta teden
 label_last_week: pretekli teden
532
 label_last_n_days: "zadnjih %{count} dni"
533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545
 label_this_month: ta mesec
 label_last_month: zadnji mesec
 label_this_year: to leto
 label_date_range: Razpon datumov
 label_less_than_ago: manj kot dni nazaj
 label_more_than_ago: več kot dni nazaj
 label_ago: dni nazaj
 label_contains: vsebuje
 label_not_contains: ne vsebuje
 label_day_plural: dni
 label_repository: Shramba
 label_repository_plural: Shrambe
 label_browse: Prebrskaj
546 547
 label_modification: "%{count} sprememba"
 label_modification_plural: "%{count} spremembe"
548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564
 label_revision: Revizija
 label_revision_plural: Revizije
 label_associated_revisions: Povezane revizije
 label_added: dodano
 label_modified: spremenjeno
 label_copied: kopirano
 label_renamed: preimenovano
 label_deleted: izbrisano
 label_latest_revision: Zadnja revizija
 label_latest_revision_plural: Zadnje revizije
 label_view_revisions: Poglej revizije
 label_max_size: Največja velikost
 label_sort_highest: Premakni na vrh
 label_sort_higher: Premakni gor
 label_sort_lower: Premakni dol
 label_sort_lowest: Premakni na dno
 label_roadmap: Načrt
565 566
 label_roadmap_due_in: "Do %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} zakasnel"
567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583
 label_roadmap_no_issues: Ni zahtevkov za to verzijo
 label_search: Išči
 label_result_plural: Rezultati
 label_all_words: Vse besede
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki urejanje
 label_wiki_edit_plural: Wiki urejanja
 label_wiki_page: Wiki stran
 label_wiki_page_plural: Wiki strani
 label_index_by_title: Razvrsti po naslovu
 label_index_by_date: Razvrsti po datumu
 label_current_version: Trenutna verzija
 label_preview: Predogled
 label_feed_plural: RSS viri
 label_changes_details: Podrobnosti o vseh spremembah
 label_issue_tracking: Sledenje zahtevkom
 label_spent_time: Porabljen čas
584 585
 label_f_hour: "%{value} ura"
 label_f_hour_plural: "%{value} ur"
586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633
 label_time_tracking: Sledenje času
 label_change_plural: Spremembe
 label_statistics: Statistika
 label_commits_per_month: Predaj na mesec
 label_commits_per_author: Predaj na avtorja
 label_view_diff: Preglej razlike
 label_diff_inline: znotraj
 label_diff_side_by_side: vzporedno
 label_options: Možnosti
 label_copy_workflow_from: Kopiraj potek dela od
 label_permissions_report: Poročilo o dovoljenjih
 label_watched_issues: Spremljani zahtevki
 label_related_issues: Povezani zahtevki
 label_applied_status: Uveljavljeno stanje
 label_loading: Nalaganje...
 label_relation_new: Nova povezava
 label_relation_delete: Izbriši povezavo
 label_relates_to: povezan z
 label_duplicates: duplikati
 label_duplicated_by: dupliciral
 label_blocks: blok
 label_blocked_by: blokiral
 label_precedes: ima prednost pred
 label_follows: sledi
 label_end_to_start: konec na začetek
 label_end_to_end: konec na konec
 label_start_to_start: začetek na začetek
 label_start_to_end: začetek na konec
 label_stay_logged_in: Ostani prijavljen(a)
 label_disabled: onemogoči
 label_show_completed_versions: Prikaži zaključene verzije
 label_me: jaz
 label_board: Forum
 label_board_new: Nov forum
 label_board_plural: Forumi
 label_topic_plural: Teme
 label_message_plural: Sporočila
 label_message_last: Zadnje sporočilo
 label_message_new: Novo sporočilo
 label_message_posted: Sporočilo dodano
 label_reply_plural: Odgovori
 label_send_information: Pošlji informacijo o računu uporabniku
 label_year: Leto
 label_month: Mesec
 label_week: Teden
 label_date_from: Do
 label_date_to: Do
 label_language_based: Glede na uporabnikov jezik
634
 label_sort_by: "Razporedi po %{value}"
635
 label_send_test_email: Pošlji testno e-pismo
636
 label_feeds_access_key_created_on: "RSS dostopni ključ narejen %{value} nazaj"
637
 label_module_plural: Moduli
638 639 640
 label_added_time_by: "Dodan %{author} %{age} nazaj"
 label_updated_time_by: "Posodobljen od %{author} %{age} nazaj"
 label_updated_time: "Posodobljen %{value} nazaj"
641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655
 label_jump_to_a_project: Skoči na projekt...
 label_file_plural: Datoteke
 label_changeset_plural: Zapisi sprememb
 label_default_columns: Privzeti stolpci
 label_no_change_option: (Ni spremembe)
 label_bulk_edit_selected_issues: Uredi izbrane zahtevke skupaj
 label_theme: Tema
 label_default: Privzeto
 label_search_titles_only: Preišči samo naslove
 label_user_mail_option_all: "Za vsak dogodek v vseh mojih projektih"
 label_user_mail_option_selected: "Za vsak dogodek samo na izbranih projektih..."
 label_user_mail_no_self_notified: "Ne želim biti opozorjen(a) na spremembe, ki jih naredim sam(a)"
 label_registration_activation_by_email: aktivacija računa po e-pošti
 label_registration_manual_activation: ročna aktivacija računa
 label_registration_automatic_activation: samodejna aktivacija računa
656
 label_display_per_page: "Na stran: %{value}"
657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722
 label_age: Starost
 label_change_properties: Sprememba lastnosti
 label_general: Splošno
 label_more: Več
 label_scm: SCM
 label_plugins: Vtičniki
 label_ldap_authentication: LDAP overovljanje
 label_downloads_abbr: D/L
 label_optional_description: Neobvezen opis
 label_add_another_file: Dodaj še eno datoteko
 label_preferences: Preference
 label_chronological_order: Kronološko
 label_reverse_chronological_order: Obrnjeno kronološko
 label_planning: Načrtovanje
 label_incoming_emails: Prihajajoča e-pošta
 label_generate_key: Ustvari ključ
 label_issue_watchers: Spremljevalci
 label_example: Vzorec
 
 button_login: Prijavi se
 button_submit: Pošlji
 button_save: Shrani
 button_check_all: Označi vse
 button_uncheck_all: Odznači vse
 button_delete: Izbriši
 button_create: Ustvari
 button_test: Testiraj
 button_edit: Uredi
 button_add: Dodaj
 button_change: Spremeni
 button_apply: Uporabi
 button_clear: Počisti
 button_lock: Zakleni
 button_unlock: Odkleni
 button_download: Prenesi
 button_list: Seznam
 button_view: Pogled
 button_move: Premakni
 button_back: Nazaj
 button_cancel: Prekliči
 button_activate: Aktiviraj
 button_sort: Razvrsti
 button_log_time: Beleži čas
 button_rollback: Povrni na to verzijo
 button_watch: Spremljaj
 button_unwatch: Ne spremljaj
 button_reply: Odgovori
 button_archive: Arhiviraj
 button_unarchive: Odarhiviraj
 button_reset: Ponastavi
 button_rename: Preimenuj
 button_change_password: Spremeni geslo
 button_copy: Kopiraj
 button_annotate: Zapiši pripombo
 button_update: Posodobi
 button_configure: Konfiguriraj
 button_quote: Citiraj
 
 status_active: aktivni
 status_registered: registriran
 status_locked: zaklenjen
 
 text_select_mail_notifications: Izberi dejanja za katera naj bodo poslana oznanila preko e-pošto.
 text_regexp_info: npr. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 pomeni brez omejitev
 text_project_destroy_confirmation: Ali ste prepričani da želite izbrisati izbrani projekt in vse z njim povezane podatke?
723
 text_subprojects_destroy_warning: "Njegov(i) podprojekt(i): %{value} bodo prav tako izbrisani."
724 725
 text_workflow_edit: Izberite vlogo in zahtevek za urejanje poteka dela
 text_are_you_sure: Ali ste prepričani?
726 727 728
 text_tip_issue_begin_day: naloga z začetkom na ta dan
 text_tip_issue_end_day: naloga z zaključkom na ta dan
 text_tip_issue_begin_end_day: naloga ki se začne in konča ta dan
729
 text_project_identifier_info: 'Dovoljene so samo male črke (a-z), številke in vezaji.<br />Enkrat shranjen identifikator ne more biti spremenjen.'
730 731 732
 text_caracters_maximum: "največ %{count} znakov."
 text_caracters_minimum: "Mora biti vsaj dolg vsaj %{count} znakov."
 text_length_between: "Dolžina med %{min} in %{max} znakov."
733 734 735 736
 text_tracker_no_workflow: Potek dela za to vrsto zahtevka ni določen
 text_unallowed_characters: Nedovoljeni znaki
 text_comma_separated: Dovoljenih je več vrednosti (ločenih z vejico).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Zahtevki sklicev in popravkov v sporočilu predaje
737 738
 text_issue_added: "Zahtevek %{id} je sporočil(a) %{author}."
 text_issue_updated: "Zahtevek %{id} je posodobil(a) %{author}."
739
 text_wiki_destroy_confirmation: Ali ste prepričani da želite izbrisati ta wiki in vso njegovo vsebino?
740
 text_issue_category_destroy_question: "Nekateri zahtevki (%{count}) so dodeljeni tej kategoriji. Kaj želite storiti?"
741 742 743 744 745
 text_issue_category_destroy_assignments: Odstrani naloge v kategoriji
 text_issue_category_reassign_to: Ponovno dodeli zahtevke tej kategoriji
 text_user_mail_option: "Na neizbrane projekte boste prejemali le obvestila o zadevah ki jih spremljate ali v katere ste vključeni (npr. zahtevki katerih avtor(ica) ste)"
 text_no_configuration_data: "Vloge, vrste zahtevkov, statusi zahtevkov in potek dela še niso bili določeni. \nZelo priporočljivo je, da naložite privzeto konfiguracijo, ki jo lahko kasneje tudi prilagodite."
 text_load_default_configuration: Naloži privzeto konfiguracijo
746
 text_status_changed_by_changeset: "Dodano v zapis sprememb %{value}."
747 748 749 750 751
 text_issues_destroy_confirmation: 'Ali ste prepričani, da želite izbrisati izbrani(e) zahtevek(ke)?'
 text_select_project_modules: 'Izberite module, ki jih želite omogočiti za ta projekt:'
 text_default_administrator_account_changed: Spremenjen privzeti administratorski račun
 text_file_repository_writable: Omogočeno pisanje v shrambo datotek
 text_rmagick_available: RMagick je na voljo(neobvezno)
752
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} ur je bilo opravljenih na zahtevku, ki ga želite izbrisati. Kaj želite storiti?"
753 754 755
 text_destroy_time_entries: Izbriši opravljene ure
 text_assign_time_entries_to_project: Predaj opravljene ure projektu
 text_reassign_time_entries: 'Prenesi opravljene ure na ta zahtevek:'
756 757
 text_user_wrote: "%{value} je napisal(a):"
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objektov je določenih tej vrednosti."
758 759 760 761 762 763
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Ponastavi jih na to vrednost:'
 text_email_delivery_not_configured: "E-poštna dostava ni nastavljena in oznanila so onemogočena.\nNastavite vaš SMTP strežnik v config/email.yml in ponovno zaženite aplikacijo da ga omogočite.\n"
 text_repository_usernames_mapping: "Izberite ali posodobite Redmine uporabnika dodeljenega vsakemu uporabniškemu imenu najdenemu v zapisniku shrambe.\n Uporabniki z enakim Redmine ali shrambinem uporabniškem imenu ali e-poštnem naslovu so samodejno dodeljeni."
 text_diff_truncated: '... Ta sprememba je bila odsekana ker presega največjo velikost ki je lahko prikazana.'
 
 default_role_manager: Upravnik
764
 default_role_developer: Razvijalec
765 766 767 768 769
 default_role_reporter: Poročevalec
 default_tracker_bug: Hrošč
 default_tracker_feature: Funkcija
 default_tracker_support: Podpora
 default_issue_status_new: Nov
770
 default_issue_status_in_progress: In Progress
771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787
 default_issue_status_resolved: Rešen
 default_issue_status_feedback: Povratna informacija
 default_issue_status_closed: Zaključen
 default_issue_status_rejected: Zavrnjen
 default_doc_category_user: Uporabniška dokumentacija
 default_doc_category_tech: Tehnična dokumentacija
 default_priority_low: Nizka
 default_priority_normal: Običajna
 default_priority_high: Visoka
 default_priority_urgent: Urgentna
 default_priority_immediate: Takojšnje ukrepanje
 default_activity_design: Oblikovanje
 default_activity_development: Razvoj
 
 enumeration_issue_priorities: Prioritete zahtevkov
 enumeration_doc_categories: Kategorije dokumentov
 enumeration_activities: Aktivnosti (sledenje časa)
788
 warning_attachments_not_saved: "%{count} file(s) could not be saved."
789 790 791 792 793 794
 field_editable: Editable
 text_plugin_assets_writable: Plugin assets directory writable
 label_display: Display
 button_create_and_continue: Create and continue
 text_custom_field_possible_values_info: 'One line for each value'
 setting_repository_log_display_limit: Maximum number of revisions displayed on file log
795
 setting_file_max_size_displayed: Max size of text files displayed inline
jplang's avatar
jplang committed
796 797
 field_watcher: Watcher
 setting_openid: Allow OpenID login and registration
jplang's avatar
jplang committed
798 799
 field_identity_url: OpenID URL
 label_login_with_open_id_option: or login with OpenID
800
 field_content: Content
801 802 803
 label_descending: Descending
 label_sort: Sort
 label_ascending: Ascending
804
 label_date_from_to: From %{start} to %{end}
805 806
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
807
 text_wiki_page_destroy_question: This page has %{descendants} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?
808 809 810
 text_wiki_page_reassign_children: Reassign child pages to this parent page
 text_wiki_page_nullify_children: Keep child pages as root pages
 text_wiki_page_destroy_children: Delete child pages and all their descendants
811
 setting_password_min_length: Minimum password length
jplang's avatar
jplang committed
812
 field_group_by: Group results by
813
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wiki page has been updated"
814
 label_wiki_content_added: Wiki page added
815 816
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wiki page has been added"
 mail_body_wiki_content_added: The '%{id}' wiki page has been added by %{author}.
817
 label_wiki_content_updated: Wiki page updated
818
 mail_body_wiki_content_updated: The '%{id}' wiki page has been updated by %{author}.
819
 permission_add_project: Create project
820
 setting_new_project_user_role_id: Role given to a non-admin user who creates a project
821 822 823
 label_view_all_revisions: View all revisions
 label_tag: Tag
 label_branch: Branch
824 825
 error_no_tracker_in_project: No tracker is associated to this project. Please check the Project settings.
 error_no_default_issue_status: No default issue status is defined. Please check your configuration (Go to "Administration -> Issue statuses").
826 827 828
 text_journal_changed: "%{label} changed from %{old} to %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} set to %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} deleted (%{old})"
jplang's avatar
jplang committed
829 830 831
 label_group_plural: Groups
 label_group: Group
 label_group_new: New group
832
 label_time_entry_plural: Spent time
833
 text_journal_added: "%{label} %{value} added"
834 835
 field_active: Active
 enumeration_system_activity: System Activity
836
 permission_delete_issue_watchers: Delete watchers
837 838 839 840
 version_status_closed: closed
 version_status_locked: locked
 version_status_open: open
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: An issue assigned to a closed version can not be reopened
841
 label_user_anonymous: Anonymous
842
 button_move_and_follow: Move and follow
843
 setting_default_projects_modules: Default enabled modules for new projects
844
 setting_gravatar_default: Default Gravatar image
845 846 847 848 849 850 851
 field_sharing: Sharing
 label_version_sharing_hierarchy: With project hierarchy
 label_version_sharing_system: With all projects
 label_version_sharing_descendants: With subprojects
 label_version_sharing_tree: With project tree
 label_version_sharing_none: Not shared
 error_can_not_archive_project: This project can not be archived
852 853
 button_duplicate: Duplicate
 button_copy_and_follow: Copy and follow
jplang's avatar
jplang committed
854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864
 label_copy_source: Source
 setting_issue_done_ratio: Calculate the issue done ratio with
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Use the issue status
 error_issue_done_ratios_not_updated: Issue done ratios not updated.
 error_workflow_copy_target: Please select target tracker(s) and role(s)
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Use the issue field
 label_copy_same_as_target: Same as target
 label_copy_target: Target
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue done ratios updated.
 error_workflow_copy_source: Please select a source tracker or role
 label_update_issue_done_ratios: Update issue done ratios
865
 setting_start_of_week: Start calendars on
866
 permission_view_issues: View Issues
867
 label_display_used_statuses_only: Only display statuses that are used by this tracker
868
 label_revision_id: Revision %{value}
869
 label_api_access_key: API access key
870
 label_api_access_key_created_on: API access key created %{value} ago
871 872 873 874 875
 label_feeds_access_key: RSS access key
 notice_api_access_key_reseted: Your API access key was reset.
 setting_rest_api_enabled: Enable REST web service
 label_missing_api_access_key: Missing an API access key
 label_missing_feeds_access_key: Missing a RSS access key
jplang's avatar
jplang committed
876
 button_show: Show
877 878
 text_line_separated: Multiple values allowed (one line for each value).
 setting_mail_handler_body_delimiters: Truncate emails after one of these lines
879 880
 permission_add_subprojects: Create subprojects
 label_subproject_new: New subproject
881 882 883
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
  You are about to remove some or all of your permissions and may no longer be able to edit this project after that.
  Are you sure you want to continue?
884
 label_close_versions: Close completed versions
885 886
 label_board_sticky: Sticky
 label_board_locked: Locked
887
 permission_export_wiki_pages: Export wiki pages
888
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
jplang's avatar
jplang committed
889
 permission_manage_project_activities: Manage project activities
890
 error_unable_delete_issue_status: Unable to delete issue status
891
 label_profile: Profile
892 893 894
 permission_manage_subtasks: Manage subtasks
 field_parent_issue: Parent task
 label_subtask_plural: Subtasks
895
 label_project_copy_notifications: Send email notifications during the project copy
896
 error_can_not_delete_custom_field: Unable to delete custom field
897
 error_unable_to_connect: Unable to connect (%{value})
898 899
 error_can_not_remove_role: This role is in use and can not be deleted.
 error_can_not_delete_tracker: This tracker contains issues and can't be deleted.
winterheart's avatar
winterheart committed
900 901
 field_principal: Principal
 label_my_page_block: My page block
902
 notice_failed_to_save_members: "Failed to save member(s): %{errors}."
903 904
 text_zoom_out: Zoom out
 text_zoom_in: Zoom in
winterheart's avatar
winterheart committed
905 906
 notice_unable_delete_time_entry: Unable to delete time log entry.
 label_overall_spent_time: Overall spent time
907
 field_time_entries: Log time
908 909
 project_module_gantt: Gantt
 project_module_calendar: Calendar
910
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
911
 text_are_you_sure_with_children: Delete issue and all child issues?
912
 field_text: Text field
edavis10's avatar
edavis10 committed
913 914 915 916
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I am the owner of
 setting_default_notification_option: Default notification option
 label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I am assigned to
917 918 919
 label_user_mail_option_none: No events
 field_member_of_group: Assignee's group
 field_assigned_to_role: Assignee's role
920
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
921
 field_start_date: Start date
922 923
 label_principal_search: "Search for user or group:"
 label_user_search: "Search for user:"
jplang's avatar
jplang committed
924 925
 field_visible: Visible
 setting_emails_header: Emails header
jplang's avatar
jplang committed
926
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
927
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
jplang's avatar
jplang committed
928
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
929
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
jplang's avatar
jplang committed
930
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart