Commit fc68c5f4 authored by jplang's avatar jplang

Translations updates.

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@2751 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 9f5a7bc7
......@@ -66,7 +66,7 @@ pl:
other: "{{count}} minut"
about_x_hours:
one: "około godziny"
other: "about {{count}} godzin"
other: "około {{count}} godzin"
x_days:
one: "1 dzień"
other: "{{count}} dni"
......
......@@ -52,13 +52,13 @@ sk:
other: "okolo {{count}} mesiace/ov"
x_months:
one: "1 mesiac"
other: "{{count}} mesiacov"
other: "{{count}} mesiace/ov"
about_x_years:
one: "okolo 1 roka"
other: "okolo {{count}} roky/ov"
over_x_years:
one: "cez 1 rok"
other: "cez {{count}} rokov"
other: "cez {{count}} roky/ov"
# Used in array.to_sentence.
support:
......@@ -101,7 +101,7 @@ sk:
general_text_Yes: 'Áno'
general_text_no: 'nie'
general_text_yes: 'áno'
general_lang_name: 'Slovensky'
general_lang_name: 'Slovenčina'
general_csv_separator: ','
general_csv_decimal_separator: '.'
general_csv_encoding: UTF-8
......@@ -115,7 +115,7 @@ sk:
notice_account_register_done: Účet bol úspešne vytvorený. Pre aktiváciu účtu kliknite na odkaz v emailu, ktorý vam bol zaslaný.
notice_account_unknown_email: Neznámy užívateľ.
notice_can_t_change_password: Tento účet používa externú autentifikáciu. Tu heslo zmeniť nemôžete.
notice_account_lost_email_sent: Bol vám zaslaný email s inštrukciami ako si nastavie nové heslo.
notice_account_lost_email_sent: Bol vám zaslaný email s inštrukciami ako si nastavite nové heslo.
notice_account_activated: Váš účet bol aktivovaný. Teraz se môžete prihlásiť.
notice_successful_create: Úspešne vytvorené.
notice_successful_update: Úspešne aktualizované.
......@@ -123,19 +123,19 @@ sk:
notice_successful_connection: Úspešne pripojené.
notice_file_not_found: Stránka, ktorú se snažíte zobraziť, neexistuje alebo bola zmazaná.
notice_locking_conflict: Údaje boli zmenené iným užívateľom.
notice_scm_error: Položka a/alebo revízia neexistuje v repository.
notice_scm_error: Položka a/alebo revízia neexistuje v repozitári.
notice_not_authorized: Nemáte dostatočné práva pre zobrazenie tejto stránky.
notice_email_sent: "Na adresu {{value}} bol odeslaný email"
notice_email_error: "Pri odosielaní emailu nastala chyba ({{value}})"
notice_feeds_access_key_reseted: Váš klúč pre prístup k Atomu bol resetovaný.
notice_failed_to_save_issues: "Nastala chyba pri ukládaní {{count}} úloh na {{total}} zvolený: {{ids}}."
notice_no_issue_selected: "Nebola zvolená žiadná úloha. Prosím, zvoľte úlohy, ktoré chcete editovať"
notice_no_issue_selected: "Nebola zvolená žiadná úloha. Prosím, zvoľte úlohy, ktoré chcete upraviť"
notice_account_pending: "Váš účet bol vytvorený, teraz čaká na schválenie administrátorom."
notice_default_data_loaded: Výchozia konfigurácia úspešne nahraná.
error_can_t_load_default_data: "Výchozia konfigurácia nebola nahraná: {{value}}"
error_scm_not_found: "Položka a/alebo revízia neexistuje v repository."
error_scm_command_failed: "Pri pokuse o prístup k repository došlo k chybe: {{value}}"
error_scm_not_found: "Položka a/alebo revízia neexistuje v repozitári."
error_scm_command_failed: "Pri pokuse o prístup k repozitári došlo k chybe: {{value}}"
error_issue_not_found_in_project: 'Úloha nebola nájdená alebo nepatrí k tomuto projektu'
mail_subject_lost_password: "Vaše heslo ({{value}})"
......@@ -212,14 +212,14 @@ sk:
field_attr_mail: Email (atribut)
field_onthefly: Automatické vytváranie užívateľov
field_start_date: Začiatok
field_done_ratio: % Hotovo
field_done_ratio: % hotovo
field_auth_source: Autentifikačný mód
field_hide_mail: Nezobrazovať môj email
field_comments: Komentár
field_url: URL
field_start_page: Výchozia stránka
field_subproject: Podprojekt
field_hours: hodiny
field_hours: Hodiny
field_activity: Aktivita
field_spent_on: Dátum
field_identifier: Identifikátor
......@@ -240,7 +240,7 @@ sk:
setting_welcome_text: Uvítací text
setting_default_language: Východzí jazyk
setting_login_required: Auten. vyžadovaná
setting_self_registration: Povolenie vlastnej registrácie
setting_self_registration: Povolenie registrácie
setting_attachment_max_size: Maximálna veľkosť prílohy
setting_issues_export_limit: Limit pre export úloh
setting_mail_from: Odosielať emaily z adresy
......@@ -251,7 +251,7 @@ sk:
setting_feeds_limit: Limit zobrazených položiek (Atom feed)
setting_default_projects_public: Nové projekty nastavovať ako verejné
setting_autofetch_changesets: Automatický prenos zmien
setting_sys_api_enabled: Povolit Webovú Službu (WS) pre správu repozitory
setting_sys_api_enabled: Povolit Webovú Službu (WS) pre správu repozitára
setting_commit_ref_keywords: Klúčové slová pre odkazy
setting_commit_fix_keywords: Klúčové slová pre uzavretie
setting_autologin: Automatické prihlasovanie
......@@ -259,7 +259,7 @@ sk:
setting_time_format: Formát času
setting_cross_project_issue_relations: Povoliť väzby úloh skrz projekty
setting_issue_list_default_columns: Východzie stĺpce zobrazené v zozname úloh
setting_repositories_encodings: Kódovanie
setting_ itories_encodings: Kódovanie
setting_emails_footer: Zapätie emailov
setting_protocol: Protokol
setting_per_page_options: Povolené množstvo riadkov na stránke
......@@ -273,7 +273,7 @@ sk:
project_module_documents: Dokumenty
project_module_files: Súbory
project_module_wiki: Wiki
project_module_repository: Repository
project_module_repository: Repozitár
project_module_boards: Diskusie
label_user: Užívateľ
......@@ -391,9 +391,9 @@ sk:
label_closed_issues: Uzavrený
label_closed_issues_plural: Uzavrené
label_x_open_issues_abbr_on_total:
zero: 0 otvorených z celkovo / {{total}}
one: 1 otvorený z celkovo / {{total}}
other: "{{count}} otvorené/ých z celkovo / {{total}}"
zero: 0 otvorených z celkovo {{total}}
one: 1 otvorený z celkovo {{total}}
other: "{{count}} otvorené/ých z celkovo {{total}}"
label_x_open_issues_abbr:
zero: 0 otvorených
one: 1 otvorený
......@@ -457,8 +457,8 @@ sk:
label_contains: obsahuje
label_not_contains: neobsahuje
label_day_plural: dní
label_repository: Repository
label_repository_plural: Repository
label_repository: Repozitár
label_repository_plural: Repozitáre
label_browse: Prechádzať
label_modification: "{{count}} zmena"
label_modification_plural: "{{count}} zmien"
......@@ -577,7 +577,7 @@ sk:
label_ldap_authentication: Autentifikácia LDAP
label_downloads_abbr: D/L
label_optional_description: Voliteľný popis
label_add_another_file: Pridať další súbor
label_add_another_file: Pridať ďaľší súbor
label_preferences: Nastavenia
label_chronological_order: V chronologickom poradí
label_reverse_chronological_order: V obrátenom chronologickom poradí
......@@ -628,7 +628,7 @@ sk:
text_regexp_info: napr. ^[A-Z0-9]+$
text_min_max_length_info: 0 znamená bez limitu
text_project_destroy_confirmation: Ste si istý, že chcete odstránit tento projekt a všetky súvisiace dáta ?
text_workflow_edit: Vyberte rolu a frontu k editácii workflow
text_workflow_edit: Vyberte rolu a frontu k úprave workflow
text_are_you_sure: Ste si istý?
text_journal_changed: "zmenené z {{old}} na {{new}}"
text_journal_set_to: "nastavené na {{value}}"
......@@ -657,9 +657,9 @@ sk:
text_issues_destroy_confirmation: 'Naozaj si prajete odstrániť všetky zvolené úlohy?'
text_select_project_modules: 'Aktivne moduly v tomto projekte:'
text_default_administrator_account_changed: Zmenené výchozie nastavenie administrátorského účtu
text_file_repository_writable: Povolený zápis do repository
text_file_repository_writable: Povolený zápis do repozitára
text_rmagick_available: RMagick k dispozícií (voliteľné)
text_destroy_time_entries_question: U úloh, které chcete odstraniť, je evidované {{hours}} práce. Čo chcete vykonať?
text_destroy_time_entries_question: U úloh, které chcete odstraniť, je evidované %.02f práce. Čo chcete vykonať?
text_destroy_time_entries: Odstrániť evidované hodiny.
text_assign_time_entries_to_project: Priradiť evidované hodiny projektu
text_reassign_time_entries: 'Preradiť evidované hodiny k tejto úlohe:'
......@@ -715,11 +715,11 @@ sk:
label_copied: kopírované
setting_plain_text_mail: Len jednoduchý text (bez HTML)
permission_view_files: Zobrazenie súborov
permission_edit_issues: Editácia úloh
permission_edit_own_time_entries: Editácia vlastných časových logov
permission_manage_public_queries: Správa verejných dotazov
permission_edit_issues: Úprava úloh
permission_edit_own_time_entries: Úprava vlastných zaznamov o strávenom čase
permission_manage_public_queries: Správa verejných otáziek
permission_add_issues: Pridanie úlohy
permission_log_time: Log stráveného času
permission_log_time: Zaznamenávanie stráveného času
permission_view_changesets: Zobrazenie sád zmien
permission_view_time_entries: Zobrazenie stráveného času
permission_manage_versions: Správa verzií
......@@ -730,55 +730,55 @@ sk:
permission_delete_messages: Mazanie správ
permission_select_project_modules: Voľba projektových modulov
permission_manage_documents: Správa dokumentov
permission_edit_wiki_pages: Editácia Wiki strániek
permission_edit_wiki_pages: Úprava Wiki strániek
permission_add_issue_watchers: Pridanie pozorovateľov
permission_view_gantt: Zobrazenie Ganttovho diagramu
permission_move_issues: Presun úloh
permission_manage_issue_relations: Správa vzťahov úloh
permission_manage_issue_relations: Správa vzťahov medzi úlohami
permission_delete_wiki_pages: Mazanie Wiki strániek
permission_manage_boards: Správa diskusií
permission_delete_wiki_pages_attachments: Mazanie Wiki príloh
permission_view_wiki_edits: Zobrazenie Wiki zmien
permission_view_wiki_edits: Zobrazenie Wiki úprav
permission_add_messages: Pridanie správ
permission_view_messages: Zobrazenie správ
permission_manage_files: Správa súborov
permission_edit_issue_notes: Editácia poznámok úlohy
permission_edit_issue_notes: Úprava poznámok úlohy
permission_manage_news: Správa noviniek
permission_view_calendar: Zobrazenie kalendára
permission_manage_members: Správa členov
permission_edit_messages: Editácia správ
permission_edit_messages: Úprava správ
permission_delete_issues: Mazanie správ
permission_view_issue_watchers: Zobrazenie zoznamu pozorovateľov
permission_manage_repository: Správa repository
permission_manage_repository: Správa repozitára
permission_commit_access: Povoliť prístup
permission_browse_repository: Prechádzanie (browse) repository
permission_browse_repository: Prechádzanie repozitára
permission_view_documents: Zobrazenie dokumentov
permission_edit_project: Editovanie projektu
permission_edit_project: Úprava projektu
permission_add_issue_notes: Pridanie poznámky úlohy
permission_save_queries: Uloženie dotazov
permission_save_queries: Uloženie otáziek
permission_view_wiki_pages: Zobrazenie Wiki strániek
permission_rename_wiki_pages: Premenovanie Wiki strániek
permission_edit_time_entries: Editácia časových záznamov
permission_edit_own_issue_notes: Editácia vlastných poznámok úlohy
permission_edit_time_entries: Úprava záznamov o strávenom čase
permission_edit_own_issue_notes: Úprava vlastných poznámok úlohy
setting_gravatar_enabled: Použitie užívateľských Gravatar ikon
permission_edit_own_messages: Úprava vlastných správ
permission_delete_own_messages: Mazanie vlastných správ
text_repository_usernames_mapping: "Vyberte alebo doplňte užívateľov systému Redmine, ktorí majú byť namapovaní k užívateľským menám, nájdeným v logu repository.\nUžívatelia s rovnakým prihlasovacím menom alebo emailom v systéme Redmine a repository mapovaní automaticky."
text_repository_usernames_mapping: "Vyberte alebo upravte mapovanie medzi užívateľmi systému Redmine a užívateľskými menami nájdenými v logu repozitára.\nUžívatelia s rovnakým prihlasovacím menom alebo emailom v systéme Redmine a repozitára mapovaní automaticky."
label_example: Príklad
label_user_activity: "Aktivita užívateľa {{value}}"
label_updated_time_by: "Aktualizované užívateľom {{author}} pred {{age}}"
text_diff_truncated: '... Tento rozdielový výpis bol skratený, pretože prekračuje maximálnu veľkosť, ktorá môže byť zobrazená.'
setting_diff_max_lines_displayed: Maximálne množstvo zobrazených riadkov rozdielového výpisu
text_plugin_assets_writable: Adresár pre pluginy s možnosťou zápisu
warning_attachments_not_saved: "{{count}} súbor(y) nemohli byť uložené."
warning_attachments_not_saved: "{{count}} súbor(y) nemohol(li) byť uložené."
field_editable: Editovateľné
label_display: Zobrazenie
button_create_and_continue: Vytvoriť a pokrčovať
text_custom_field_possible_values_info: 'Jeden riadek pre každú hodnotu'
setting_repository_log_display_limit: Maximálne množstvo revizií zobrazené v log súbore
setting_file_max_size_displayed: Maximálne množstvo textových súborov zobrazených v riadku
button_create_and_continue: Vytvoriť a pokračovať
text_custom_field_possible_values_info: 'Jeden riadok pre každú hodnotu'
setting_repository_log_display_limit: Maximálne množstvo revizií zobrazené v logu
setting_file_max_size_displayed: Maximálna veľkosť textových súborov zobrazených priamo na stránke
field_watcher: Pozorovateľ
setting_openid: Povoliť OpenID prihlásenie a registráciu
setting_openid: Povoliť OpenID prihlasovanie a registráciu
field_identity_url: OpenID URL
label_login_with_open_id_option: alebo sa prihlásiť pomocou OpenID
field_content: Obsah
......@@ -788,16 +788,17 @@ sk:
label_date_from_to: Od {{start}} do {{end}}
label_greater_or_equal: ">="
label_less_or_equal: <=
text_wiki_page_destroy_question: This page has {{descendants}} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?
text_wiki_page_reassign_children: Reassign child pages to this parent page
text_wiki_page_nullify_children: Keep child pages as root pages
text_wiki_page_destroy_children: Delete child pages and all their descendants
setting_password_min_length: Minimum password length
text_wiki_page_destroy_question: Táto stránka má {{descendants}} podstránku/y a potomka/ov. Čo chcete vykonať?
text_wiki_page_reassign_children: Preradiť podstránky k tejto hlavnej stránke
text_wiki_page_nullify_children: Zachovať podstránky ako hlavné stránky
text_wiki_page_destroy_children: Vymazať podstránky a všetkých ich potomkov
setting_password_min_length: Minimálna dĺžka hesla
field_group_by: Group results by
mail_subject_wiki_content_updated: "'{{page}}' wiki page has been updated"
label_wiki_content_added: Wiki page added
mail_subject_wiki_content_added: "'{{page}}' wiki page has been added"
mail_body_wiki_content_added: The '{{page}}' wiki page has been added by {{author}}.
permission_add_project: Create project
label_wiki_content_updated: Wiki page updated
mail_body_wiki_content_updated: The '{{page}}' wiki page has been updated by {{author}}.
permission_add_project: Create project
setting_repositories_encodings: Repositories encodings
......@@ -343,6 +343,7 @@ sv:
setting_file_max_size_displayed: Maxstorlek på textfiler som visas inline
setting_repository_log_display_limit: Maximalt antal revisioner i filloggen
setting_openid: Tillåt inloggning och registrering med OpenID
setting_password_min_length: Minsta tillåtna lösenordslängd
permission_edit_project: Ändra projekt
permission_select_project_modules: Välja projektmoduler
......@@ -818,6 +819,10 @@ sv:
text_repository_usernames_mapping: "Välj eller uppdatera den Redmine-användare som är mappad till varje användarnamn i versionarkivloggen.\nAnvändare med samma användarnamn eller emailadress i både Redmine och versionsarkivet mappas automatiskt."
text_diff_truncated: '... Denna diff har förminskats eftersom den överskrider den maximala storlek som kan visas.'
text_custom_field_possible_values_info: 'Ett värde per rad'
text_wiki_page_destroy_question: Denna sida har {{descendants}} underliggande sidor. Vad vill du göra?
text_wiki_page_nullify_children: Behåll undersidor som rotsidor
text_wiki_page_destroy_children: Ta bort alla underliggande sidor
text_wiki_page_reassign_children: Flytta undersidor till denna föräldersida
default_role_manager: Projektledare
default_role_developper: Utvecklare
......@@ -844,11 +849,6 @@ sv:
enumeration_issue_priorities: Ärendeprioriteter
enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
text_wiki_page_destroy_question: This page has {{descendants}} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?
text_wiki_page_reassign_children: Reassign child pages to this parent page
text_wiki_page_nullify_children: Keep child pages as root pages
text_wiki_page_destroy_children: Delete child pages and all their descendants
setting_password_min_length: Minimum password length
field_group_by: Group results by
mail_subject_wiki_content_updated: "'{{page}}' wiki page has been updated"
label_wiki_content_added: Wiki page added
......
......@@ -349,6 +349,7 @@
field_watcher: 觀察者
field_identity_url: OpenID 網址
field_content: 內容
field_group_by: 結果分組方式
setting_app_title: 標題
setting_app_subtitle: 副標題
......@@ -392,6 +393,7 @@
setting_file_max_size_displayed: 檔案內容顯示大小之最大值
setting_repository_log_display_limit: 版次顯示數目之最大值
setting_openid: 允許使用 OpenID 登入與註冊
setting_password_min_length: 密碼最小長度
permission_edit_project: 編輯專案
permission_select_project_modules: 選擇專案模組
......@@ -857,7 +859,7 @@
text_file_repository_writable: 可寫入附加檔案目錄
text_plugin_assets_writable: 可寫入附加元件目錄
text_rmagick_available: 可使用 RMagick (選配)
text_destroy_time_entries_question: 您即將刪除的項目已報工 {{hours}} 小時. 您的選擇是?
text_destroy_time_entries_question: 您即將刪除的項目已報工 %.02f 小時. 您的選擇是?
text_destroy_time_entries: 刪除已報工的時數
text_assign_time_entries_to_project: 指定已報工的時數至專案中
text_reassign_time_entries: '重新指定已報工的時數至此項目:'
......@@ -868,7 +870,11 @@
text_repository_usernames_mapping: "選擇或更新 Redmine 使用者與版本庫使用者之對應關係。\n版本庫中之使用者帳號或電子郵件信箱,與 Redmine 設定相同者,將自動產生對應關係。"
text_diff_truncated: '... 這份差異已被截短以符合顯示行數之最大值'
text_custom_field_possible_values_info: '一列輸入一個值'
text_wiki_page_destroy_question: "此頁面包含 {{descendants}} 個子頁面及延伸頁面。 請選擇您想要的動作?"
text_wiki_page_nullify_children: "保留所有子頁面當作根頁面"
text_wiki_page_destroy_children: "刪除所有子頁面及其延伸頁面"
text_wiki_page_reassign_children: "重新指定所有的子頁面之父頁面至此頁面"
default_role_manager: 管理人員
default_role_developper: 開發人員
default_role_reporter: 報告人員
......@@ -894,16 +900,10 @@
enumeration_issue_priorities: 項目優先權
enumeration_doc_categories: 文件分類
enumeration_activities: 活動 (時間追蹤)
text_wiki_page_destroy_question: This page has {{descendants}} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?
text_wiki_page_reassign_children: Reassign child pages to this parent page
text_wiki_page_nullify_children: Keep child pages as root pages
text_wiki_page_destroy_children: Delete child pages and all their descendants
setting_password_min_length: Minimum password length
field_group_by: Group results by
mail_subject_wiki_content_updated: "'{{page}}' wiki page has been updated"
label_wiki_content_added: Wiki page added
mail_subject_wiki_content_added: "'{{page}}' wiki page has been added"
mail_body_wiki_content_added: The '{{page}}' wiki page has been added by {{author}}.
permission_add_project: Create project
label_wiki_content_updated: Wiki page updated
mail_body_wiki_content_updated: The '{{page}}' wiki page has been updated by {{author}}.
permission_add_project: Create project
......@@ -274,6 +274,7 @@ zh:
field_watcher: 跟踪者
field_identity_url: OpenID URL
field_content: 内容
field_group_by: 根据此条件分组
setting_app_title: 应用程序标题
setting_app_subtitle: 应用程序子标题
......@@ -317,6 +318,7 @@ zh:
setting_file_max_size_displayed: 允许直接显示的最大文本文件
setting_repository_log_display_limit: 在文件变更记录页面上显示的最大修订版本数量
setting_openid: 允许使用OpenID登录和注册
setting_password_min_length: 最短密码长度
permission_edit_project: 编辑项目
permission_select_project_modules: 选择项目模块
......@@ -793,7 +795,11 @@ zh:
text_repository_usernames_mapping: "选择或更新与版本库中的用户名对应的Redmine用户。\n版本库中与Redmine中的同名用户将被自动对应。"
text_diff_truncated: '... 差别内容超过了可显示的最大行数并已被截断'
text_custom_field_possible_values_info: '每项数值一行'
text_wiki_page_destroy_question: 此页面有 {{descendants}} 个子页面和下级页面。您想进行那种操作?
text_wiki_page_reassign_children: 将子页面的上级页面设置为
text_wiki_page_nullify_children: 将子页面保留为根页面
text_wiki_page_destroy_children: 删除子页面及其所有下级页面
default_role_manager: 管理人员
default_role_developper: 开发人员
default_role_reporter: 报告人员
......@@ -819,16 +825,10 @@ zh:
enumeration_issue_priorities: 问题优先级
enumeration_doc_categories: 文档类别
enumeration_activities: 活动(时间跟踪)
text_wiki_page_destroy_question: This page has {{descendants}} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?
text_wiki_page_reassign_children: Reassign child pages to this parent page
text_wiki_page_nullify_children: Keep child pages as root pages
text_wiki_page_destroy_children: Delete child pages and all their descendants
setting_password_min_length: Minimum password length
field_group_by: Group results by
mail_subject_wiki_content_updated: "'{{page}}' wiki page has been updated"
label_wiki_content_added: Wiki page added
mail_subject_wiki_content_added: "'{{page}}' wiki page has been added"
mail_body_wiki_content_added: The '{{page}}' wiki page has been added by {{author}}.
permission_add_project: Create project
label_wiki_content_updated: Wiki page updated
mail_body_wiki_content_updated: The '{{page}}' wiki page has been updated by {{author}}.
permission_add_project: Create project
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment