Commit ebe54e2f authored by marutosijp's avatar marutosijp
Browse files

Czech translation changed by Karel Pičman (#27506)

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@17102 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent b5a1b65b
......@@ -15,12 +15,12 @@ cs:
short: "%b %d"
long: "%B %d, %Y"
day_names: [Neděle, Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota]
abbr_day_names: [Ne, Po, Út, St, Čt, Pá, So]
day_names: [neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota]
abbr_day_names: [ne, po, út, st, čt, pá, so]
# Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
month_names: [~, Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen, Listopad, Prosinec]
abbr_month_names: [~, Led, Úno, Bře, Dub, K, Čer, Čec, Srp, Zář, Říj, Lis, Pro]
month_names: [~, leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec]
abbr_month_names: [~, led, úno, bře, dub, k, čer, čec, srp, zář, říj, lis, pro]
# Used in date_select and datime_select.
order:
- :year
......@@ -41,40 +41,40 @@ cs:
half_a_minute: "půl minuty"
less_than_x_seconds:
one: "méně než sekunda"
other: "méně než %{count} sekund"
other: "méně než %{count} sekund(y)"
x_seconds:
one: "1 sekunda"
other: "%{count} sekund"
less_than_x_minutes:
one: "méně než minuta"
other: "méně než %{count} minut"
other: "méně než %{count} minut(y)"
x_minutes:
one: "1 minuta"
other: "%{count} minut"
about_x_hours:
one: "asi 1 hodina"
other: "asi %{count} hodin"
other: "asi %{count} hodin(y)"
x_hours:
one: "1 hodina"
other: "%{count} hodin"
other: "%{count} hodin(y)"
x_days:
one: "1 den"
other: "%{count} dnů"
other: "%{count} dny(ů)"
about_x_months:
one: "asi 1 měsíc"
other: "asi %{count} měsíců"
other: "asi %{count} měsíce(ů)"
x_months:
one: "1 měsíc"
other: "%{count} měsíců"
other: "%{count} měsíc(ů)"
about_x_years:
one: "asi 1 rok"
other: "asi %{count} let"
other: "asi %{count} roky(ů)"
over_x_years:
one: "více než 1 rok"
other: "více než %{count} roky"
other: "více než %{count} roky(ů)"
almost_x_years:
one: "témeř 1 rok"
other: "téměř %{count} roky"
other: "téměř %{count} roky(ů)"
number:
# Výchozí formát pro čísla
......@@ -728,8 +728,8 @@ cs:
label_theme: Téma
label_default: Výchozí
label_search_titles_only: Vyhledávat pouze v názvech
label_user_mail_option_all: Pro všechny události všech mých projektů
label_user_mail_option_selected: Pro všechny události vybraných projektů...
label_user_mail_option_all: Pro všechny události všech mých projektech
label_user_mail_option_selected: Pro všechny události na vybraných projektech...
label_user_mail_option_none: Žádné události
label_user_mail_option_only_my_events: Jen pro věci, co sleduji nebo jsem v nich zapojen
label_user_mail_no_self_notified: Nezasílat informace o mnou vytvořených změnách
......@@ -960,7 +960,7 @@ cs:
label_git_report_last_commit: Reportovat poslední commit pro soubory a adresáře
text_scm_config: Můžete si nastavit vaše SCM příkazy v config/configuration.yml. Restartujte, prosím, aplikaci po jejich úpravě.
text_scm_command_not_available: SCM příkaz není k dispozici. Zkontrolujte, prosím, nastavení v panelu Administrace.
notice_issue_successful_create: Úkol %{id} vytvořen.
notice_issue_successful_create: Úkol %{id} byl vytvořen.
label_between: mezi
setting_issue_group_assignment: Povolit přiřazení úkolu skupině
label_diff: rozdíl
......@@ -990,9 +990,9 @@ cs:
error_attachment_too_big: Soubor nemůže být nahrán, protože jeho velikost je větší než maximální (%{max_size})
notice_failed_to_save_time_entries: "Chyba při ukládání %{count} časov(ých/ého) záznam(ů) z %{total} vybraného: %{ids}."
label_x_issues:
zero: 0 Úkol
one: 1 Úkol
other: "%{count} Úkoly"
zero: 0 úkol
one: 1 úkol
other: "%{count} úkolů"
label_repository_new: Nový repositář
field_repository_is_default: Hlavní repositář
label_copy_attachments: Kopírovat přílohy
......@@ -1165,7 +1165,7 @@ cs:
label_total_plural: Celkem
label_assigned_issues: Přiřazené úkoly
label_field_format_enumeration: Seznam klíčů/hodnot
label_f_hour_short: '%{value} hod'
label_f_hour_short: '%{value}hod'
field_default_version: Výchozí verze
error_attachment_extension_not_allowed: Přípona přílohy %{extension} není povolena
setting_attachment_extensions_allowed: Povolené přípony
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment