Commit b68fcfaa authored by marutosijp's avatar marutosijp
Browse files

Estonian translation updated by John Wilcox (#21632)

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@15041 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent cd117c9e
......@@ -146,7 +146,7 @@ et:
not_same_project: "ei kuulu sama projekti juurde"
circular_dependency: "See suhe looks vastastikuse sõltuvuse"
cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Teemat ei saa sidustada tema enda alamteemaga"
earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
earlier_than_minimum_start_date: "Tähtpäev ei saa olla varasem kui %{date} eelnevate teemade tähtpäevade tõttu"
actionview_instancetag_blank_option: "Palun vali"
......@@ -215,23 +215,23 @@ et:
error_workflow_copy_target: "Palun vali sihtvaldkon(na)d või -roll(id)"
error_unable_delete_issue_status: "Oleku kustutamine ei õnnestunud"
error_unable_to_connect: "Ühenduse loomine ei õnnestunud (%{value})"
error_attachment_too_big: "Faili ei saa üles laadida, sest see on lubatust (%{max_size}) pikem"
error_attachment_too_big: "Faili ei saa üles laadida, sest see on lubatust (%{max_size}) mahukam"
warning_attachments_not_saved: "%{count} faili salvestamine ei õnnestunud."
mail_subject_lost_password: "Sinu %{value} parool"
mail_body_lost_password: "Et vahetada oma parooli, vajuta järgmisele lingile:"
mail_body_lost_password: "Parooli vahetamiseks vajuta järgmisele lingile:"
mail_subject_register: "Sinu %{value} konto aktiveerimine"
mail_body_register: "Et aktiveerida oma kontot, vajuta järgmisele lingile:"
mail_body_register: "Konto aktiveerimiseks vajuta järgmisele lingile:"
mail_body_account_information_external: "Sisse logimiseks saad kasutada oma %{value} kontot."
mail_body_account_information: "Sinu konto teave"
mail_subject_account_activation_request: "%{value} konto aktiveerimise nõue"
mail_body_account_activation_request: "Registreerus uus kasutaja (%{value}). Konto avamine ootab Sinu kinnitust:"
mail_subject_reminder: "%{count} teema tähtaeg jõuab kätte järgmise %{days} päeva jooksul"
mail_body_reminder: "%{count} Sulle määratud teema tähtaeg jõuab kätte järgmise %{days} päeva jooksul:"
mail_subject_wiki_content_added: "Lisati '%{id}' vikileht"
mail_body_wiki_content_added: "'%{id}' vikileht lisati %{author} poolt."
mail_subject_reminder: "%{count} teema tähtpäev jõuab kätte järgmise %{days} päeva jooksul"
mail_body_reminder: "%{count} Sulle määratud teema tähtpäev jõuab kätte järgmise %{days} päeva jooksul:"
mail_subject_wiki_content_added: "Lisati vikileht '%{id}'"
mail_body_wiki_content_added: "Vikileht '%{id}' lisati %{author} poolt."
mail_subject_wiki_content_updated: "Uuendati '%{id}' vikilehte"
mail_body_wiki_content_updated: "'%{id}' vikilehte uuendati %{author} poolt."
mail_body_wiki_content_updated: "Vikilehte '%{id}' uuendati %{author} poolt."
field_name: "Nimi"
......@@ -242,7 +242,7 @@ et:
field_lastname: "Perekonnanimi"
field_mail: "E-post"
field_filename: "Fail"
field_filesize: "Pikkus"
field_filesize: "Maht"
field_downloads: "Allalaadimist"
field_author: "Autor"
field_created_on: "Loodud"
......@@ -250,9 +250,9 @@ et:
field_field_format: "Tüüp"
field_is_for_all: "Kõigile projektidele"
field_possible_values: "Võimalikud väärtused"
field_regexp: "Regulaarne avaldis"
field_min_length: "Vähim pikkus"
field_max_length: "Suurim pikkus"
field_regexp: "Regulaaravaldis"
field_min_length: "Vähim maht"
field_max_length: "Suurim naht"
field_value: "Väärtus"
field_category: "Kategooria"
field_title: "Pealkiri"
......@@ -307,7 +307,7 @@ et:
field_activity: "Tegevus"
field_spent_on: "Kuupäev"
field_identifier: "Tunnus"
field_is_filter: "Kasutatakse filtrina"
field_is_filter: "Kasutatav filtrina"
field_issue_to: "Seotud teema"
field_delay: "Viivitus"
field_assignable: "Saab määrata teemadega tegelema"
......@@ -324,10 +324,10 @@ et:
field_watcher: "Jälgija"
field_identity_url: "OpenID URL"
field_content: "Sisu"
field_group_by: "Grupeeri tulemus"
field_group_by: "Rühmita tulemus"
field_sharing: "Teemade jagamine"
field_parent_issue: "Pärineb teemast"
field_member_of_group: "Tegeleja grupp"
field_member_of_group: "Tegeleja rühm"
field_assigned_to_role: "Tegeleja roll"
field_text: "Tekstiväli"
field_visible: "Nähtav"
......@@ -348,9 +348,9 @@ et:
setting_app_subtitle: "Veebilehe alampealkiri"
setting_welcome_text: "Tervitustekst"
setting_default_language: "Vaikimisi keel"
setting_login_required: "Autentimine kohustuslik"
setting_login_required: "Autentimine on kohustuslik"
setting_self_registration: "Omaloodud konto aktiveerimine"
setting_attachment_max_size: "Manuse suurim pikkus"
setting_attachment_max_size: "Manuse suurim maht"
setting_issues_export_limit: "Teemade ekspordi limiit"
setting_mail_from: "Saatja e-posti aadress"
setting_bcc_recipients: "Saajaid ei näidata (lähevad BCC reale)"
......@@ -365,7 +365,7 @@ et:
setting_commit_ref_keywords: "Viitade võtmesõnad"
setting_commit_fix_keywords: "Paranduste võtmesõnad"
setting_autologin: "Automaatne sisselogimine"
setting_date_format: "Kuupäevaformaat"
setting_date_format: "Kuupäeva formaat"
setting_time_format: "Ajaformaat"
setting_cross_project_issue_relations: "Luba siduda eri projektide teemasid"
setting_issue_list_default_columns: "Teemade nimekirja vaikimisi veerud"
......@@ -385,10 +385,10 @@ et:
setting_gravatar_enabled: "Kasuta Gravatari kasutajaikoone"
setting_gravatar_default: "Vaikimisi kasutatav ikoon"
setting_diff_max_lines_displayed: "Enim korraga näidatavaid erinevusi"
setting_file_max_size_displayed: "Kuvatava tekstifaili suurim pikkus"
setting_file_max_size_displayed: "Kuvatava tekstifaili suurim maht"
setting_repository_log_display_limit: "Enim ajaloos näidatavaid sissekandeid"
setting_openid: "Luba OpenID-ga registreerimine ja sisselogimine"
setting_password_min_length: "Lühima lubatud parooli pikkus"
setting_password_min_length: "Lühim lubatud parooli pikkus"
setting_new_project_user_role_id: "Projekti looja roll oma projektis"
setting_default_projects_modules: "Vaikimisi moodulid uutes projektides"
setting_issue_done_ratio: "Määra teema edenemise aste"
......@@ -402,7 +402,7 @@ et:
setting_commit_logtime_activity_id: "Tegevus kulunud ajal"
setting_gantt_items_limit: "Gantti diagrammi objektide suurim hulk"
setting_issue_group_assignment: "Luba teemade andmine gruppidele"
setting_default_issue_start_date_to_creation_date: "Uute teemade alguskuupäevaks teema loomise päev"
setting_default_issue_start_date_to_creation_date: "Uute teemade alguskuupäevaks on teema loomise päev"
setting_commit_cross_project_ref: "Luba viiteid ja parandusi ka kõigi teiste projektide teemadele"
setting_unsubscribe: "Luba kasutajal oma konto kustutada"
......@@ -447,7 +447,7 @@ et:
permission_view_wiki_pages: "Vikit näha"
permission_view_wiki_edits: "Viki ajalugu näha"
permission_edit_wiki_pages: "Vikilehti muuta"
permission_delete_wiki_pages_attachments: "Manuseid kustutada"
permission_delete_wiki_pages_attachments: "Vikilehe manuseid kustutada"
permission_protect_wiki_pages: "Vikilehti kaitsta"
permission_manage_repository: "Hoidlaid hallata"
permission_browse_repository: "Hoidlaid sirvida"
......@@ -506,8 +506,8 @@ et:
label_role_plural: "Rollid"
label_role_new: "Uus roll"
label_role_and_permissions: "Rollid ja õigused"
label_role_anonymous: "Anonüümne"
label_role_non_member: "Mitteliige"
label_role_anonymous: "Registreerimata kasutaja"
label_role_non_member: "Projekti kaasamata kasutaja"
label_member: "Liige"
label_member_new: "Uus liige"
label_member_plural: "Liikmed"
......@@ -525,7 +525,7 @@ et:
label_custom_field_plural: "Omaloodud väljad"
label_custom_field_new: "Uus väli"
label_enumerations: "Loetelud"
label_enumeration_new: "Uus väärtus"
label_enumeration_new: "Lisa"
label_information: "Teave"
label_information_plural: "Teave"
label_please_login: "Palun logi sisse"
......@@ -533,9 +533,9 @@ et:
label_login_with_open_id_option: "või logi sisse OpenID-ga"
label_password_lost: "Kui parool on ununud..."
label_home: "Kodu"
label_my_page: "Oma leht"
label_my_account: "Oma konto"
label_my_projects: "Oma projektid"
label_my_page: "Minu leht"
label_my_account: "Minu konto"
label_my_projects: "Minu projektid"
label_my_page_block: "Uus blokk"
label_administration: "Seadistused"
label_login: "Logi sisse"
......@@ -549,7 +549,7 @@ et:
label_overall_activity: "Üldine tegevuste ajalugu"
label_user_activity: "%{value} tegevuste ajalugu"
label_new: "Uus"
label_logged_as: "Sisse logitud kui"
label_logged_as: "Sisse logitud kasutajana"
label_environment: "Keskkond"
label_authentication: "Autentimine"
label_auth_source: "Autentimisallikas"
......@@ -592,7 +592,7 @@ et:
label_version_plural: "Versioonid"
label_close_versions: "Sulge lõpetatud versioonid"
label_confirmation: "Kinnitus"
label_export_to: "Samuti saadaval kujul:"
label_export_to: "Saadaval ka formaadis"
label_read: "Loe..."
label_public_projects: "Avalikud projektid"
label_open_issues: "avatud"
......@@ -688,7 +688,7 @@ et:
label_latest_revision_plural: "Viimased sissekanded"
label_view_revisions: "Haru ajalugu"
label_view_all_revisions: "Kogu ajalugu"
label_max_size: "Suurim pikkus"
label_max_size: "Suurim maht"
label_sort_highest: "Nihuta esimeseks"
label_sort_higher: "Nihuta üles"
label_sort_lower: "Nihuta alla"
......@@ -736,9 +736,9 @@ et:
label_relation_delete: "Kustuta seos"
label_relates_to: "seostub"
label_duplicates: "duplitseerib"
label_duplicated_by: "duplitseerija"
label_duplicated_by: "duplitseerijaks"
label_blocks: "blokeerib"
label_blocked_by: "blokeerija"
label_blocked_by: "blokeerijaks"
label_precedes: "eelneb"
label_follows: "järgneb"
label_stay_logged_in: "Püsi sisselogituna"
......@@ -818,9 +818,9 @@ et:
label_date_from_to: "Alates %{start} kuni %{end}"
label_wiki_content_added: "Vikileht lisatud"
label_wiki_content_updated: "Vikileht uuendatud"
label_group: "Grupp"
label_group_plural: "Grupid"
label_group_new: "Uus grupp"
label_group: "Rühm"
label_group_plural: "Rühmad"
label_group_new: "Uus rühm"
label_time_entry_plural: "Kulutatud aeg"
label_version_sharing_none: "ei toimu"
label_version_sharing_descendants: "alamprojektidega"
......@@ -838,10 +838,10 @@ et:
label_profile: "Profiil"
label_subtask_plural: "Alamteemad"
label_project_copy_notifications: "Saada projekti kopeerimise kohta teavituskiri"
label_principal_search: "Otsi kasutajat või gruppi:"
label_principal_search: "Otsi kasutajat või rühma:"
label_user_search: "Otsi kasutajat:"
label_additional_workflow_transitions_for_author: "Luba ka järgmisi üleminekuid kui kasutaja on teema looja"
label_additional_workflow_transitions_for_assignee: "Luba ka järgmisi üleminekuid kui kasutaja on teemaga tegeleja"
label_additional_workflow_transitions_for_author: "Luba ka järgmisi üleminekuid, kui kasutaja on teema looja"
label_additional_workflow_transitions_for_assignee: "Luba ka järgmisi üleminekuid, kui kasutaja on teemaga tegeleja"
label_issues_visibility_all: "kõiki teemasid"
label_issues_visibility_public: "kõiki mitteprivaatseid teemasid"
label_issues_visibility_own: "enda poolt loodud või enda teha teemasid"
......@@ -914,7 +914,7 @@ et:
field_active: "Aktiivne"
text_select_mail_notifications: "Tegevused, millest peaks e-kirjaga teavitama"
text_select_mail_notifications: "Tegevused, millest e-kirjaga teavitatakse"
text_regexp_info: "nt. ^[A-Z0-9]+$"
text_min_max_length_info: "0 tähendab, et piiranguid ei ole"
text_project_destroy_confirmation: "Oled Sa kindel oma soovis see projekt täielikult kustutada?"
......@@ -928,7 +928,7 @@ et:
text_journal_added: "%{label} %{value} lisatud"
text_tip_issue_begin_day: "teema avamise päev"
text_tip_issue_end_day: "teema sulgemise päev"
text_tip_issue_begin_end_day: "teema avati ja sulgeti samal päeval"
text_tip_issue_begin_end_day: "teema avati ja suleti samal päeval"
text_project_identifier_info: "Lubatud on ainult väikesed tähed (a-z), numbrid ja kriipsud.<br />Peale salvestamist ei saa tunnust enam muuta."
text_caracters_maximum: "%{count} märki kõige rohkem."
text_caracters_minimum: "Peab olema vähemalt %{count} märki pikk."
......@@ -956,7 +956,7 @@ et:
text_default_administrator_account_changed: "Algne administraatori konto on muudetud"
text_file_repository_writable: "Manuste kataloog on kirjutatav"
text_plugin_assets_writable: "Lisamoodulite abifailide kataloog on kirjutatav"
text_rmagick_available: "RMagick on kasutatav (mittekohustuslik)"
text_rmagick_available: "RMagick on kasutatav (ei ole kohustuslik)"
text_destroy_time_entries_question: "Kustutatavatele teemadele oli kirja pandud %{hours} tundi. Mis Sa soovid ette võtta?"
text_destroy_time_entries: "Kustuta need tunnid"
text_assign_time_entries_to_project: "Vii tunnid üle teise projekti"
......@@ -1032,166 +1032,157 @@ et:
description_date_range_interval: "Vali vahemik algus- ja lõpukuupäeva abil"
description_date_from: "Sisesta alguskuupäev"
description_date_to: "Sisesta lõpukuupäev"
error_session_expired: Your session has expired. Please login again.
text_session_expiration_settings: "Warning: changing these settings may expire the current sessions including yours."
setting_session_lifetime: Session maximum lifetime
setting_session_timeout: Session inactivity timeout
label_session_expiration: Session expiration
permission_close_project: Close / reopen the project
label_show_closed_projects: View closed projects
button_close: Close
button_reopen: Reopen
project_status_active: active
project_status_closed: closed
project_status_archived: archived
text_project_closed: This project is closed and read-only.
notice_user_successful_create: User %{id} created.
field_core_fields: Standard fields
field_timeout: Timeout (in seconds)
setting_thumbnails_enabled: Display attachment thumbnails
setting_thumbnails_size: Thumbnails size (in pixels)
label_status_transitions: Status transitions
label_fields_permissions: Fields permissions
label_readonly: Read-only
label_required: Required
error_session_expired: "Sinu sessioon on aegunud. Palun logi uuesti sisse"
text_session_expiration_settings: "Hoiatus! Nende sätete muutmine võib kehtivad sessioonid lõpetada. Ka sinu enda oma!"
setting_session_lifetime: "Sessiooni eluiga"
setting_session_timeout: "Sessiooni aegumine jõudeoleku tõttu"
label_session_expiration: "Sessiooni aegumine"
permission_close_project: "Sule projekt/ava projekt uuesti"
label_show_closed_projects: "Näita ka suletud projekte"
button_close: "Sulge"
button_reopen: "Ava uuesti"
project_status_active: "Aktiivne"
project_status_closed: "Suletud"
project_status_archived: "Arhiveeritud"
text_project_closed: "See projekt on suletud ja projekti muuta ei saa"
notice_user_successful_create: "Kasutaja %{id} loodud."
field_core_fields: "Standardväljad"
field_timeout: "Aegumine (sekundites)"
setting_thumbnails_enabled: "Näita manustest väikest pilti"
setting_thumbnails_size: "Väikese pildi suurus (pikslites)"
label_status_transitions: "Staatuse muutumine"
label_fields_permissions: "Väljade õigused"
label_readonly: "Muuta ei saa"
label_required: "Kohtustuslik"
text_repository_identifier_info: "Lubatud on ainult väikesed tähed (a-z), numbrid ja kriipsud.<br />Peale salvestamist ei saa tunnust enam muuta."
field_board_parent: Parent forum
label_attribute_of_project: Project's %{name}
label_attribute_of_author: Author's %{name}
label_attribute_of_assigned_to: Assignee's %{name}
label_attribute_of_fixed_version: Target version's %{name}
label_copy_subtasks: Copy subtasks
label_copied_to: copied to
label_copied_from: copied from
label_any_issues_in_project: any issues in project
label_any_issues_not_in_project: any issues not in project
field_private_notes: Private notes
permission_view_private_notes: View private notes
permission_set_notes_private: Set notes as private
label_no_issues_in_project: no issues in project
field_board_parent: "Ülemfoorum"
label_attribute_of_project: "Projekti nimi: %{name}"
label_attribute_of_author: "Autori nimi: %{name}"
label_attribute_of_assigned_to: "Tegeleja nimi: %{name}"
label_attribute_of_fixed_version: "Sihtversiooni nimi: %{name}"
label_copy_subtasks: "Kopeeri alamülesanded"
label_copied_to: "Kopeeritud siia: "
label_copied_from: "Kopeeritud kohast:"
label_any_issues_in_project: "Kõik projekti teemad"
label_any_issues_not_in_project: "Kõik teemad, mis pole projektis"
field_private_notes: "Privaatsed märkmed"
permission_view_private_notes: "Vaata privaatseid märkmeid"
permission_set_notes_private: "Õigus märkmeid privaatseks teha"
label_no_issues_in_project: "Projektis pole teemasid"
label_any: "kõik"
label_last_n_weeks: last %{count} weeks
setting_cross_project_subtasks: Allow cross-project subtasks
label_last_n_weeks: "viimased %{count} nädalat"
setting_cross_project_subtasks: "Luba projektide vahelisi alamülesandeid"
label_cross_project_descendants: "alamprojektidega"
label_cross_project_tree: "projektipuuga"
label_cross_project_hierarchy: "projektihierarhiaga"
label_cross_project_system: "kõigi projektidega"
button_hide: Hide
setting_non_working_week_days: Non-working days
label_in_the_next_days: in the next
label_in_the_past_days: in the past
label_attribute_of_user: User's %{name}
text_turning_multiple_off: If you disable multiple values, multiple values will be
removed in order to preserve only one value per item.
label_attribute_of_issue: Issue's %{name}
permission_add_documents: Add documents
permission_edit_documents: Edit documents
permission_delete_documents: Delete documents
label_gantt_progress_line: Progress line
setting_jsonp_enabled: Enable JSONP support
field_inherit_members: Inherit members
field_closed_on: Closed
field_generate_password: Generate password
setting_default_projects_tracker_ids: Default trackers for new projects
button_hide: "Peida"
setting_non_working_week_days: "Puhkepäevad"
label_in_the_next_days: "järgmisel päeval"
label_in_the_past_days: "eelmisel päeval"
label_attribute_of_user: "Kasutaja nimi: %{name}"
text_turning_multiple_off: "Kui sa keelad mitme väärtuse võimaluse, siis need eemaldatakse nii, et jääb ainult üks väärtus asja kohta."
label_attribute_of_issue: "Teema %{name}"
permission_add_documents: "Lisa dokumente"
permission_edit_documents: "Muuda dokumente"
permission_delete_documents: "Kustuta dokumente"
label_gantt_progress_line: "Progressi graafik"
setting_jsonp_enabled: "JSONP tugi sees"
field_inherit_members: "Päri liikmed"
field_closed_on: "Suletud kuupäeval"
field_generate_password: "Loo parool"
setting_default_projects_tracker_ids: "Uute projektide vaikimisi jälgijad"
label_total_time: "Kokku"
notice_account_not_activated_yet: You haven't activated your account yet. If you want
to receive a new activation email, please <a href="%{url}">click this link</a>.
notice_account_locked: Your account is locked.
label_hidden: Hidden
label_visibility_private: to me only
label_visibility_roles: to these roles only
label_visibility_public: to any users
field_must_change_passwd: Must change password at next logon
notice_new_password_must_be_different: The new password must be different from the
current password
setting_mail_handler_excluded_filenames: Exclude attachments by name
text_convert_available: ImageMagick convert available (optional)
label_link: Link
label_only: only
label_drop_down_list: drop-down list
label_checkboxes: checkboxes
label_link_values_to: Link values to URL
setting_force_default_language_for_anonymous: Force default language for anonymous
users
setting_force_default_language_for_loggedin: Force default language for logged-in
users
label_custom_field_select_type: Select the type of object to which the custom field
is to be attached
label_issue_assigned_to_updated: Assignee updated
label_check_for_updates: Check for updates
label_latest_compatible_version: Latest compatible version
label_unknown_plugin: Unknown plugin
label_radio_buttons: radio buttons
label_group_anonymous: Anonymous users
label_group_non_member: Non member users
label_add_projects: Add projects
field_default_status: Default status
text_subversion_repository_note: 'Examples: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://'
field_users_visibility: Users visibility
label_users_visibility_all: All active users
label_users_visibility_members_of_visible_projects: Members of visible projects
label_edit_attachments: Edit attached files
setting_link_copied_issue: Link issues on copy
label_link_copied_issue: Link copied issue
label_ask: Ask
label_search_attachments_yes: Search attachment filenames and descriptions
label_search_attachments_no: Do not search attachments
label_search_attachments_only: Search attachments only
label_search_open_issues_only: Open issues only
notice_account_not_activated_yet: "Sa pole veel oma kontot aktiveerinud. Kui sa soovid saada uut aktiveerimise e-posti, siis vajuta <a href=\"%{url}\">siia</a>."
notice_account_locked: "Sinu konto on lukus"
label_hidden: "Peidetud"
label_visibility_private: "ainult minule"
label_visibility_roles: "ainult neile rollidele"
label_visibility_public: "kõigile kasutajatele"
field_must_change_passwd: "Peab parooli järgmisel sisselogimisel ära muutma"
notice_new_password_must_be_different: "Uus parool peab olema eelmisest erinev"
setting_mail_handler_excluded_filenames: "Välista manuseid nime kaudu"
text_convert_available: "ImageMagick teisendaja on saadaval (pole kohustuslik)"
label_link: "Viit"
label_only: "ainult"
label_drop_down_list: "hüpikmenüü"
label_checkboxes: "märkeruudud"
label_link_values_to: "Lingi väärtused URLiga"
setting_force_default_language_for_anonymous: "Anonüümsed kasutajad on vaikimisi keelega"
setting_force_default_language_for_loggedin: "Sisse logitud kasutajad on vaikimisi keelega"
label_custom_field_select_type: "Vali objekti tüüp, millele omaloodud väli külge pannakse"
label_issue_assigned_to_updated: "Tegeleja uuendatud"
label_check_for_updates: "Vaata uuendusi"
label_latest_compatible_version: "Värskeim ühilduv versioon"
label_unknown_plugin: "Tundmatu plugin"
label_radio_buttons: "raadionupud"
label_group_anonymous: "Anonüümsed kasutajad"
label_group_non_member: "Rühmata kasutajad"
label_add_projects: "Lisa projekte"
field_default_status: "Vaikimisi staatus"
text_subversion_repository_note: 'Näited: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://'
field_users_visibility: "Kasutajate nähtavus"
label_users_visibility_all: "Kõik aktiivsed kasutajad"
label_users_visibility_members_of_visible_projects: "Nähtavate projektide liikmed"
label_edit_attachments: "Muuda lisatud faile"
setting_link_copied_issue: "Kopeerimisel lingi teemad"
label_link_copied_issue: "Lingi kopeeritud teema"
label_ask: "Küsi"
label_search_attachments_yes: "Otsi manuste nimedest ja kirjeldustest"
label_search_attachments_no: "Ära manustest otsi"
label_search_attachments_only: "Otsi ainult manustest"
label_search_open_issues_only: "Otsi ainult avatud teemadest"
field_address: "E-post"
setting_max_additional_emails: Maximum number of additional email addresses
label_email_address_plural: Emails
label_email_address_add: Add email address
label_enable_notifications: Enable notifications
label_disable_notifications: Disable notifications
setting_search_results_per_page: Search results per page
label_blank_value: blank
permission_copy_issues: Copy issues
error_password_expired: Your password has expired or the administrator requires you
to change it.
field_time_entries_visibility: Time logs visibility
setting_password_max_age: Require password change after
setting_max_additional_emails: "Lisa e-posti aadresside suurim kogus"
label_email_address_plural: "E-posti aadressid"
label_email_address_add: "Lisa e-posti aadress"
label_enable_notifications: "Saada teavitusi"
label_disable_notifications: "Ära saada teavitusi"
setting_search_results_per_page: "Otsitulemusi lehe kohta"
label_blank_value: "tühi"
permission_copy_issues: "Kopeeri teemad"
error_password_expired: "Su parool on aegunud või administraator nõuab sult selle vahetamist"
field_time_entries_visibility: "Ajakannete nähtavus"
setting_password_max_age: "Parooli kehtivus"
label_parent_task_attributes: Parent tasks attributes
label_parent_task_attributes_derived: Calculated from subtasks
label_parent_task_attributes_independent: Independent of subtasks
label_time_entries_visibility_all: All time entries
label_time_entries_visibility_own: Time entries created by the user
label_member_management: Member management
label_member_management_all_roles: All roles
label_member_management_selected_roles_only: Only these roles
label_password_required: Confirm your password to continue
label_parent_task_attributes_derived: "Tuletatud alateemadest"
label_parent_task_attributes_independent: "Sõltumatu alateemadest"
label_time_entries_visibility_all: "Kõik ajakanded"
label_time_entries_visibility_own: "Kasutaja poolt loodud ajakanded"
label_member_management: "Liikmete haldus"
label_member_management_all_roles: "Kõik rollid"
label_member_management_selected_roles_only: "Ainult need rollid"
label_password_required: "Jätkamiseks kinnita oma parool"
label_total_spent_time: "Kokku kulutatud aeg"
notice_import_finished: All %{count} items have been imported.
notice_import_finished_with_errors: ! '%{count} out of %{total} items could not be
imported.'
error_invalid_file_encoding: The file is not a valid %{encoding} encoded file
error_invalid_csv_file_or_settings: The file is not a CSV file or does not match the
settings below
error_can_not_read_import_file: An error occurred while reading the file to import
permission_import_issues: Import issues
label_import_issues: Import issues
label_select_file_to_import: Select the file to import
label_fields_separator: Field separator
label_fields_wrapper: Field wrapper
label_encoding: Encoding
label_comma_char: Comma
label_semi_colon_char: Semi colon
label_quote_char: Quote
label_double_quote_char: Double quote
label_fields_mapping: Fields mapping
label_file_content_preview: File content preview
label_create_missing_values: Create missing values
button_import: Import
field_total_estimated_hours: Total estimated time
label_api: API
label_total_plural: Totals
label_assigned_issues: Assigned issues
label_field_format_enumeration: Key/value list
label_f_hour_short: '%{value} h'
field_default_version: Default version
error_attachment_extension_not_allowed: Attachment extension %{extension} is not allowed
setting_attachment_extensions_allowed: Allowed extensions
setting_attachment_extensions_denied: Disallowed extensions
label_any_open_issues: any open issues
label_no_open_issues: no open issues
notice_import_finished: "Kõik %{count} rida imporditud."
notice_import_finished_with_errors: ! '%{count} rida %{total}st ei õnnestunud importida.'
error_invalid_file_encoding: "See fail ei ole õige %{encoding} kodeeringuga"
error_invalid_csv_file_or_settings: "See fail kas ei ole CSV formaadis või ei klapi allolevate sätetega"
error_can_not_read_import_file: "Importfaili sisselugemisel ilmnes viga"
permission_import_issues: "Impordi teemasid"
label_import_issues: "Impordi teemad"
label_select_file_to_import: "Vali fail mida importida"
label_fields_separator: "Väljade eristaja"
label_fields_wrapper: "Väljade wrapper"
label_encoding: "Kodeering"
label_comma_char: "Koma"
label_semi_colon_char: "Semikoolon"
label_quote_char: "Ülakoma"
label_double_quote_char: "Jutumärgid"
label_fields_mapping: "Väljade mäppimine"
label_file_content_preview: "Sisu eelvaade"
label_create_missing_values: "Loo puuduolevad väärtused"
button_import: "Import"
field_total_estimated_hours: "Ennustatud aja summa"
label_api: "API"
label_total_plural: "Summad"
label_assigned_issues: "Määratud väärtused"
label_field_format_enumeration: "Võtme/väärtuse nimekiri"
label_f_hour_short: "%{value} h"
field_default_version: "Vaikimisi versioon"
error_attachment_extension_not_allowed: "Manuse laiend %{extension} on keelatud"
setting_attachment_extensions_allowed: "Lubatud manuse laiendid"
setting_attachment_extensions_denied: "Keelatud manuse laiendid"
label_any_open_issues: "Kõik avatud teemad"
label_no_open_issues: "Mitte ühtki avatud teemat"
label_default_values_for_new_users: Default values for new users
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment