GitLab wurde aktualisiert. Dank regelmäßiger Updates bleibt das THM GitLab sicher und Sie profitieren von den neuesten Funktionen. Vielen Dank für Ihre Geduld.

Commit ad38f0e8 authored by jplang's avatar jplang
Browse files

Updated basque and czech translations. Contributed by Ales Zabala Alava and Michal Gebauer.

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@4901 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 585f0754
# Update to 1.1 by Michal Gebauer <mishak@mishak.net>
# Updated by Josef Liška <jl@chl.cz>
# CZ translation by Maxim Krušina | Massimo Filippi, s.r.o. | maxim@mxm.cz
# Based on original CZ translation by Jan Kadleček
cs: cs:
# Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
direction: ltr direction: ltr
date: date:
formats: formats:
...@@ -26,7 +31,7 @@ cs: ...@@ -26,7 +31,7 @@ cs:
long: "%B %d, %Y %H:%M" long: "%B %d, %Y %H:%M"
am: "dop." am: "dop."
pm: "odp." pm: "odp."
datetime: datetime:
distance_in_words: distance_in_words:
half_a_minute: "půl minuty" half_a_minute: "půl minuty"
...@@ -65,24 +70,26 @@ cs: ...@@ -65,24 +70,26 @@ cs:
other: "téměř %{count} roky" other: "téměř %{count} roky"
number: number:
# Výchozí formát pro čísla
format: format:
separator: "." separator: "."
delimiter: "" delimiter: ""
precision: 3 precision: 3
human: human:
format: format:
precision: 1
delimiter: "" delimiter: ""
storage_units: precision: 1
storage_units:
format: "%n %u" format: "%n %u"
units: units:
kb: KB byte:
tb: TB one: "Bajt"
gb: GB other: "Bajtů"
byte: kb: "kB"
one: Byte mb: "MB"
other: Bytes gb: "GB"
mb: MB tb: "TB"
# Used in array.to_sentence. # Used in array.to_sentence.
support: support:
...@@ -94,8 +101,8 @@ cs: ...@@ -94,8 +101,8 @@ cs:
errors: errors:
template: template:
header: header:
one: "1 error prohibited this %{model} from being saved" one: "1 chyba zabránila uložení %{model}"
other: "%{count} errors prohibited this %{model} from being saved" other: "%{count} chyb zabránilo uložení %{model}"
messages: messages:
inclusion: "není zahrnuto v seznamu" inclusion: "není zahrnuto v seznamu"
exclusion: "je rezervováno" exclusion: "je rezervováno"
...@@ -122,10 +129,6 @@ cs: ...@@ -122,10 +129,6 @@ cs:
circular_dependency: "Tento vztah by vytvořil cyklickou závislost" circular_dependency: "Tento vztah by vytvořil cyklickou závislost"
cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Úkol nemůže být spojen s jedním z jeho dílčích úkolů" cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Úkol nemůže být spojen s jedním z jeho dílčích úkolů"
# Updated by Josef Liška <jl@chl.cz>
# CZ translation by Maxim Krušina | Massimo Filippi, s.r.o. | maxim@mxm.cz
# Based on original CZ translation by Jan Kadleček
actionview_instancetag_blank_option: Prosím vyberte actionview_instancetag_blank_option: Prosím vyberte
general_text_No: 'Ne' general_text_No: 'Ne'
...@@ -154,20 +157,40 @@ cs: ...@@ -154,20 +157,40 @@ cs:
notice_successful_connection: Úspěšné připojení. notice_successful_connection: Úspěšné připojení.
notice_file_not_found: Stránka na kterou se snažíte zobrazit neexistuje nebo byla smazána. notice_file_not_found: Stránka na kterou se snažíte zobrazit neexistuje nebo byla smazána.
notice_locking_conflict: Údaje byly změněny jiným uživatelem. notice_locking_conflict: Údaje byly změněny jiným uživatelem.
notice_scm_error: Záznam a/nebo revize neexistuje v repozitáři.
notice_not_authorized: Nemáte dostatečná práva pro zobrazení této stránky. notice_not_authorized: Nemáte dostatečná práva pro zobrazení této stránky.
notice_not_authorized_archived_project: Projekt ke kterému se snažíte přistupovat byl archivován.
notice_email_sent: "Na adresu %{value} byl odeslán email" notice_email_sent: "Na adresu %{value} byl odeslán email"
notice_email_error: "Při odesílání emailu nastala chyba (%{value})" notice_email_error: "Při odesílání emailu nastala chyba (%{value})"
notice_feeds_access_key_reseted: Váš klíč pro přístup k RSS byl resetován. notice_feeds_access_key_reseted: Váš klíč pro přístup k RSS byl resetován.
notice_api_access_key_reseted: Váš API přístupový klíč byl resetován.
notice_failed_to_save_issues: "Chyba při uložení %{count} úkolu(ů) z %{total} vybraných: %{ids}." notice_failed_to_save_issues: "Chyba při uložení %{count} úkolu(ů) z %{total} vybraných: %{ids}."
notice_failed_to_save_members: "Nepodařilo se uložit člena(y): %{errors}."
notice_no_issue_selected: "Nebyl zvolen žádný úkol. Prosím, zvolte úkoly, které chcete editovat" notice_no_issue_selected: "Nebyl zvolen žádný úkol. Prosím, zvolte úkoly, které chcete editovat"
notice_account_pending: "Váš účet byl vytvořen, nyní čeká na schválení administrátorem." notice_account_pending: "Váš účet byl vytvořen, nyní čeká na schválení administrátorem."
notice_default_data_loaded: Výchozí konfigurace úspěšně nahrána. notice_default_data_loaded: Výchozí konfigurace úspěšně nahrána.
notice_unable_delete_version: Nemohu odstanit verzi
notice_unable_delete_time_entry: Nelze smazat čas ze záznamu.
notice_issue_done_ratios_updated: Koeficienty dokončení úkolu byly aktualizovány.
notice_gantt_chart_truncated: Graf byl oříznut, počet položek přesáhl limit pro zobrazení (%{max})
error_can_t_load_default_data: "Výchozí konfigurace nebyla nahrána: %{value}" error_can_t_load_default_data: "Výchozí konfigurace nebyla nahrána: %{value}"
error_scm_not_found: "Položka a/nebo revize neexistují v repozitáři." error_scm_not_found: "Položka a/nebo revize neexistují v repozitáři."
error_scm_command_failed: "Při pokusu o přístup k repozitáři došlo k chybě: %{value}" error_scm_command_failed: "Při pokusu o přístup k repozitáři došlo k chybě: %{value}"
error_scm_annotate: "Položka neexistuje nebo nemůže být komentována."
error_issue_not_found_in_project: 'Úkol nebyl nalezen nebo nepatří k tomuto projektu' error_issue_not_found_in_project: 'Úkol nebyl nalezen nebo nepatří k tomuto projektu'
error_no_tracker_in_project: Žádná fronta nebyla přiřazena tomuto projektu. Prosím zkontroluje nastavení projektu.
error_no_default_issue_status: Není nastaven výchozí stav úkolu. Prosím zkontrolujte nastavení ("Administrace -> Stavy úkolů").
error_can_not_delete_custom_field: Nelze smazat volitelné pole
error_can_not_delete_tracker: Tato fronta obsahuje úkoly a nemůže být smazán.
error_can_not_remove_role: Tato role je právě používaná a nelze ji smazat.
error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Úkol přiřazený k uzavřené verzi nemůže být znovu otevřen
error_can_not_archive_project: Tento projekt nemůže být archivován
error_issue_done_ratios_not_updated: Koeficient dokončení úkolu nebyl aktualizován.
error_workflow_copy_source: Prosím vyberte zdrojovou frontu nebo roly
error_workflow_copy_target: Prosím vyberte cílovou frontu(y) a roly(e)
error_unable_delete_issue_status: Nelze smazat stavy úkolů
error_unable_to_connect: Nelze se připojit (%{value})
warning_attachments_not_saved: "%{count} soubor(ů) nebylo možné uložit."
mail_subject_lost_password: "Vaše heslo (%{value})" mail_subject_lost_password: "Vaše heslo (%{value})"
mail_body_lost_password: 'Pro změnu vašeho hesla klikněte na následující odkaz:' mail_body_lost_password: 'Pro změnu vašeho hesla klikněte na následující odkaz:'
...@@ -177,6 +200,12 @@ cs: ...@@ -177,6 +200,12 @@ cs:
mail_body_account_information: Informace o vašem účtu mail_body_account_information: Informace o vašem účtu
mail_subject_account_activation_request: "Aktivace %{value} účtu" mail_subject_account_activation_request: "Aktivace %{value} účtu"
mail_body_account_activation_request: "Byl zaregistrován nový uživatel %{value}. Aktivace jeho účtu závisí na vašem potvrzení." mail_body_account_activation_request: "Byl zaregistrován nový uživatel %{value}. Aktivace jeho účtu závisí na vašem potvrzení."
mail_subject_reminder: "%{count} úkol(ů) termín během několik dní (%{days})"
mail_body_reminder: "%{count} úkol(ů), které máte přiřazeny termín během několik dní (%{days}):"
mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' Wiki stránka byla přidána"
mail_body_wiki_content_added: "'%{id}' Wiki stránka byla přidána od %{author}."
mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki stránka byla aktualizována"
mail_body_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki stránka byla aktualizována od %{author}."
gui_validation_error: 1 chyba gui_validation_error: 1 chyba
gui_validation_error_plural: "%{count} chyb(y)" gui_validation_error_plural: "%{count} chyb(y)"
...@@ -216,6 +245,7 @@ cs: ...@@ -216,6 +245,7 @@ cs:
field_priority: Priorita field_priority: Priorita
field_fixed_version: Cílová verze field_fixed_version: Cílová verze
field_user: Uživatel field_user: Uživatel
field_principal: Hlavní
field_role: Role field_role: Role
field_homepage: Domovská stránka field_homepage: Domovská stránka
field_is_public: Veřejný field_is_public: Veřejný
...@@ -260,10 +290,23 @@ cs: ...@@ -260,10 +290,23 @@ cs:
field_redirect_existing_links: Přesměrovat stvávající odkazy field_redirect_existing_links: Přesměrovat stvávající odkazy
field_estimated_hours: Odhadovaná doba field_estimated_hours: Odhadovaná doba
field_column_names: Sloupce field_column_names: Sloupce
field_time_entries: Zaznamenaný čas
field_time_zone: Časové pásmo field_time_zone: Časové pásmo
field_searchable: Umožnit vyhledávání field_searchable: Umožnit vyhledávání
field_default_value: Výchozí hodnota field_default_value: Výchozí hodnota
field_comments_sorting: Zobrazit komentáře field_comments_sorting: Zobrazit komentáře
field_parent_title: Rodičovská stránka
field_editable: Editovatelný
field_watcher: Sleduje
field_identity_url: OpenID URL
field_content: Obsah
field_group_by: Seskupovat výsledky podle
field_sharing: Sdílení
field_parent_issue: Rodičovský úkol
field_member_of_group: Skupina přiřaditele
field_assigned_to_role: Role přiřaditele
field_text: Textové pole
field_visible: Viditelný
setting_app_title: Název aplikace setting_app_title: Název aplikace
setting_app_subtitle: Podtitulek aplikace setting_app_subtitle: Podtitulek aplikace
...@@ -275,6 +318,7 @@ cs: ...@@ -275,6 +318,7 @@ cs:
setting_issues_export_limit: Limit pro export úkolů setting_issues_export_limit: Limit pro export úkolů
setting_mail_from: Odesílat emaily z adresy setting_mail_from: Odesílat emaily z adresy
setting_bcc_recipients: Příjemci skryté kopie (bcc) setting_bcc_recipients: Příjemci skryté kopie (bcc)
setting_plain_text_mail: pouze prostý text (ne HTML)
setting_host_name: Jméno serveru setting_host_name: Jméno serveru
setting_text_formatting: Formátování textu setting_text_formatting: Formátování textu
setting_wiki_compression: Komprese historie Wiki setting_wiki_compression: Komprese historie Wiki
...@@ -290,12 +334,94 @@ cs: ...@@ -290,12 +334,94 @@ cs:
setting_cross_project_issue_relations: Povolit vazby úkolů napříč projekty setting_cross_project_issue_relations: Povolit vazby úkolů napříč projekty
setting_issue_list_default_columns: Výchozí sloupce zobrazené v seznamu úkolů setting_issue_list_default_columns: Výchozí sloupce zobrazené v seznamu úkolů
setting_repositories_encodings: Kódování setting_repositories_encodings: Kódování
setting_commit_logs_encoding: Kódování zpráv při commitu
setting_emails_header: Hlavička emailů
setting_emails_footer: Patička emailů setting_emails_footer: Patička emailů
setting_protocol: Protokol setting_protocol: Protokol
setting_per_page_options: Povolené počty řádků na stránce setting_per_page_options: Povolené počty řádků na stránce
setting_user_format: Formát zobrazení uživatele setting_user_format: Formát zobrazení uživatele
setting_activity_days_default: Dny zobrazené v činnosti projektu setting_activity_days_default: Dny zobrazené v činnosti projektu
setting_display_subprojects_issues: Automaticky zobrazit úkoly podprojektu v hlavním projektu setting_display_subprojects_issues: Automaticky zobrazit úkoly podprojektu v hlavním projektu
setting_enabled_scm: Povolené SCM
setting_mail_handler_body_delimiters: Zkrátit e-maily po jednom z těchto řádků
setting_mail_handler_api_enabled: Povolit WS pro příchozí e-maily
setting_mail_handler_api_key: API klíč
setting_sequential_project_identifiers: Generovat sekvenční identifikátory projektů
setting_gravatar_enabled: Použít uživatelské ikony Gravatar
setting_gravatar_default: Výchozí Gravatar
setting_diff_max_lines_displayed: Maximální počet zobrazenách řádků rozdílů
setting_file_max_size_displayed: Maximální velikost textových souborů zobrazených přímo na stránce
setting_repository_log_display_limit: Maximální počet revizí zobrazených v logu souboru
setting_openid: Umožnit přihlašování a registrace s OpenID
setting_password_min_length: Minimální délka hesla
setting_new_project_user_role_id: Role přiřazená uživateli bez práv administrátora, který projekt vytvořil
setting_default_projects_modules: Výchozí zapnutné moduly pro nový projekt
setting_issue_done_ratio: Spočítat koeficient dokončení úkolu s
setting_issue_done_ratio_issue_field: Použít pole úkolu
setting_issue_done_ratio_issue_status: Použít stav úkolu
setting_start_of_week: Začínat kalendáře
setting_rest_api_enabled: Zapnout službu REST
setting_cache_formatted_text: Ukládat formátovaný text do vyrovnávací paměti
setting_default_notification_option: Výchozí nastavení oznámení
setting_commit_logtime_enabled: Povolit zapisování času
setting_commit_logtime_activity_id: Aktivita pro zapsaný čas
setting_gantt_items_limit: Maximální počet položek zobrazený na ganttově grafu
permission_add_project: Vytvořit projekt
permission_add_subprojects: Vytvořit podprojekty
permission_edit_project: Úprava projektů
permission_select_project_modules: Výběr modulů projektu
permission_manage_members: Spravování členství
permission_manage_project_activities: Spravovat aktivity projektu
permission_manage_versions: Spravování verzí
permission_manage_categories: Spravování kategorií úkolů
permission_view_issues: Zobrazit úkoly
permission_add_issues: Přidávání úkolů
permission_edit_issues: Upravování úkolů
permission_manage_issue_relations: Spravování vztahů mezi úkoly
permission_add_issue_notes: Přidávání poznámek
permission_edit_issue_notes: Upravování poznámek
permission_edit_own_issue_notes: Upravování vlastních poznámek
permission_move_issues: Přesouvání úkolů
permission_delete_issues: Mazání úkolů
permission_manage_public_queries: Správa veřejných dotazů
permission_save_queries: Ukládání dotazů
permission_view_gantt: Zobrazené Ganttova diagramu
permission_view_calendar: Prohlížení kalendáře
permission_view_issue_watchers: Zobrazení seznamu sledujícíh uživatelů
permission_add_issue_watchers: Přidání sledujících uživatelů
permission_delete_issue_watchers: Smazat přihlížející
permission_log_time: Zaznamenávání stráveného času
permission_view_time_entries: Zobrazení stráveného času
permission_edit_time_entries: Upravování záznamů o stráveném času
permission_edit_own_time_entries: Upravování vlastních zázamů o stráveném čase
permission_manage_news: Spravování novinek
permission_comment_news: Komentování novinek
permission_manage_documents: Správa dokumentů
permission_view_documents: Prohlížení dokumentů
permission_manage_files: Spravování souborů
permission_view_files: Prohlížení souborů
permission_manage_wiki: Spravování Wiki
permission_rename_wiki_pages: Přejmenovávání Wiki stránek
permission_delete_wiki_pages: Mazání stránek na Wiki
permission_view_wiki_pages: Prohlížení Wiki
permission_view_wiki_edits: Prohlížení historie Wiki
permission_edit_wiki_pages: Upravování stránek Wiki
permission_delete_wiki_pages_attachments: Mazání příloh
permission_protect_wiki_pages: Zabezpečení Wiki stránek
permission_manage_repository: Spravování repozitáře
permission_browse_repository: Procházení repozitáře
permission_view_changesets: Zobrazování sady změn
permission_commit_access: Commit přístup
permission_manage_boards: Správa diskusních fór
permission_view_messages: Prohlížení zpráv
permission_add_messages: Posílání zpráv
permission_edit_messages: Upravování zpráv
permission_edit_own_messages: Upravit vlastní zprávy
permission_delete_messages: Mazání zpráv
permission_delete_own_messages: Smazat vlastní zprávy
permission_export_wiki_pages: Exportovat Wiki stránky
permission_manage_subtasks: Spravovat podúkoly
project_module_issue_tracking: Sledování úkolů project_module_issue_tracking: Sledování úkolů
project_module_time_tracking: Sledování času project_module_time_tracking: Sledování času
...@@ -305,10 +431,13 @@ cs: ...@@ -305,10 +431,13 @@ cs:
project_module_wiki: Wiki project_module_wiki: Wiki
project_module_repository: Repozitář project_module_repository: Repozitář
project_module_boards: Diskuse project_module_boards: Diskuse
project_module_calendar: Kalendář
project_module_gantt: Gantt
label_user: Uživatel label_user: Uživatel
label_user_plural: Uživatelé label_user_plural: Uživatelé
label_user_new: Nový uživatel label_user_new: Nový uživatel
label_user_anonymous: Anonymní
label_project: Projekt label_project: Projekt
label_project_new: Nový projekt label_project_new: Nový projekt
label_project_plural: Projekty label_project_plural: Projekty
...@@ -355,11 +484,13 @@ cs: ...@@ -355,11 +484,13 @@ cs:
label_information_plural: Informace label_information_plural: Informace
label_please_login: Prosím přihlašte se label_please_login: Prosím přihlašte se
label_register: Registrovat label_register: Registrovat
label_login_with_open_id_option: nebo se přihlašte s OpenID
label_password_lost: Zapomenuté heslo label_password_lost: Zapomenuté heslo
label_home: Úvodní label_home: Úvodní
label_my_page: Moje stránka label_my_page: Moje stránka
label_my_account: Můj účet label_my_account: Můj účet
label_my_projects: Moje projekty label_my_projects: Moje projekty
label_my_page_block: Bloky na mé stránce
label_administration: Administrace label_administration: Administrace
label_login: Přihlášení label_login: Přihlášení
label_logout: Odhlášení label_logout: Odhlášení
...@@ -370,6 +501,7 @@ cs: ...@@ -370,6 +501,7 @@ cs:
label_registered_on: Registrován label_registered_on: Registrován
label_activity: Aktivita label_activity: Aktivita
label_overall_activity: Celková aktivita label_overall_activity: Celková aktivita
label_user_activity: "Aktivita uživatele: %{value}"
label_new: Nový label_new: Nový
label_logged_as: Přihlášen jako label_logged_as: Přihlášen jako
label_environment: Prostředí label_environment: Prostředí
...@@ -378,6 +510,8 @@ cs: ...@@ -378,6 +510,8 @@ cs:
label_auth_source_new: Nový mód autentifikace label_auth_source_new: Nový mód autentifikace
label_auth_source_plural: Módy autentifikace label_auth_source_plural: Módy autentifikace
label_subproject_plural: Podprojekty label_subproject_plural: Podprojekty
label_subproject_new: Nový podprojekt
label_and_its_subprojects: "%{value} a jeho podprojekty"
label_min_max_length: Min - Max délka label_min_max_length: Min - Max délka
label_list: Seznam label_list: Seznam
label_date: Datum label_date: Datum
...@@ -411,6 +545,7 @@ cs: ...@@ -411,6 +545,7 @@ cs:
label_version: Verze label_version: Verze
label_version_new: Nová verze label_version_new: Nová verze
label_version_plural: Verze label_version_plural: Verze
label_close_versions: Zavřít dokončené verze
label_confirmation: Potvrzení label_confirmation: Potvrzení
label_export_to: 'Také k dispozici:' label_export_to: 'Také k dispozici:'
label_read: Načítá se... label_read: Načítá se...
...@@ -469,6 +604,8 @@ cs: ...@@ -469,6 +604,8 @@ cs:
label_not_equals: není label_not_equals: není
label_in_less_than: je měší než label_in_less_than: je měší než
label_in_more_than: je větší než label_in_more_than: je větší než
label_greater_or_equal: '>='
label_less_or_equal: '<='
label_in: v label_in: v
label_today: dnes label_today: dnes
label_all_time: vše label_all_time: vše
...@@ -491,15 +628,21 @@ cs: ...@@ -491,15 +628,21 @@ cs:
label_browse: Procházet label_browse: Procházet
label_modification: "%{count} změna" label_modification: "%{count} změna"
label_modification_plural: "%{count} změn" label_modification_plural: "%{count} změn"
label_branch: Větev
label_tag: Tag
label_revision: Revize label_revision: Revize
label_revision_plural: Revizí label_revision_plural: Revizí
label_revision_id: "Revize %{value}"
label_associated_revisions: Související verze label_associated_revisions: Související verze
label_added: přidáno label_added: přidáno
label_modified: změněno label_modified: změněno
label_copied: zkopírováno
label_renamed: přejmenováno
label_deleted: odstraněno label_deleted: odstraněno
label_latest_revision: Poslední revize label_latest_revision: Poslední revize
label_latest_revision_plural: Poslední revize label_latest_revision_plural: Poslední revize
label_view_revisions: Zobrazit revize label_view_revisions: Zobrazit revize
label_view_all_revisions: Zobrazit všechny revize
label_max_size: Maximální velikost label_max_size: Maximální velikost
label_sort_highest: Přesunout na začátek label_sort_highest: Přesunout na začátek
label_sort_higher: Přesunout nahoru label_sort_higher: Přesunout nahoru
...@@ -525,6 +668,7 @@ cs: ...@@ -525,6 +668,7 @@ cs:
label_changes_details: Detail všech změn label_changes_details: Detail všech změn
label_issue_tracking: Sledování úkolů label_issue_tracking: Sledování úkolů
label_spent_time: Strávený čas label_spent_time: Strávený čas
label_overall_spent_time: Celkem strávený čas
label_f_hour: "%{value} hodina" label_f_hour: "%{value} hodina"
label_f_hour_plural: "%{value} hodin" label_f_hour_plural: "%{value} hodin"
label_time_tracking: Sledování času label_time_tracking: Sledování času
...@@ -545,7 +689,8 @@ cs: ...@@ -545,7 +689,8 @@ cs:
label_relation_new: Nová souvislost label_relation_new: Nová souvislost
label_relation_delete: Odstranit souvislost label_relation_delete: Odstranit souvislost
label_relates_to: související s label_relates_to: související s
label_duplicates: duplicity label_duplicates: duplikuje
label_duplicated_by: zduplikován
label_blocks: blokuje label_blocks: blokuje
label_blocked_by: zablokován label_blocked_by: zablokován
label_precedes: předchází label_precedes: předchází
...@@ -561,6 +706,8 @@ cs: ...@@ -561,6 +706,8 @@ cs:
label_board: Fórum label_board: Fórum
label_board_new: Nové fórum label_board_new: Nové fórum
label_board_plural: Fóra label_board_plural: Fóra
label_board_locked: Uzamčeno
label_board_sticky: Nálepka
label_topic_plural: Témata label_topic_plural: Témata
label_message_plural: Zprávy label_message_plural: Zprávy
label_message_last: Poslední zpráva label_message_last: Poslední zpráva
...@@ -576,9 +723,12 @@ cs: ...@@ -576,9 +723,12 @@ cs:
label_language_based: Podle výchozího jazyku label_language_based: Podle výchozího jazyku
label_sort_by: "Seřadit podle %{value}" label_sort_by: "Seřadit podle %{value}"
label_send_test_email: Poslat testovací email label_send_test_email: Poslat testovací email
label_feeds_access_key: Přístupový klíč pro RSS
label_missing_feeds_access_key: Postrádá přístupový klíč pro RSS
label_feeds_access_key_created_on: "Přístupový klíč pro RSS byl vytvořen před %{value}" label_feeds_access_key_created_on: "Přístupový klíč pro RSS byl vytvořen před %{value}"
label_module_plural: Moduly label_module_plural: Moduly
label_added_time_by: "Přidáno uživatelem %{author} před %{age}" label_added_time_by: "Přidáno uživatelem %{author} před %{age}"
label_updated_time_by: "Aktualizováno uživatelem %{author} před %{age}"
label_updated_time: "Aktualizováno před %{value}" label_updated_time: "Aktualizováno před %{value}"
label_jump_to_a_project: Vyberte projekt... label_jump_to_a_project: Vyberte projekt...
label_file_plural: Soubory label_file_plural: Soubory
...@@ -591,6 +741,10 @@ cs: ...@@ -591,6 +741,10 @@ cs:
label_search_titles_only: Vyhledávat pouze v názvech label_search_titles_only: Vyhledávat pouze v názvech
label_user_mail_option_all: "Pro všechny události všech mých projektů" label_user_mail_option_all: "Pro všechny události všech mých projektů"
label_user_mail_option_selected: "Pro všechny události vybraných projektů..." label_user_mail_option_selected: "Pro všechny události vybraných projektů..."
label_user_mail_option_none: "Žádné události"
label_user_mail_option_only_my_events: "Jen pro věci co sleduji nebo jsem v nich zapojen"
label_user_mail_option_only_assigned: "Jen pro všeci kterým sem přiřazen"
label_user_mail_option_only_owner: "Jen pro věci které vlastním"
label_user_mail_no_self_notified: "Nezasílat informace o mnou vytvořených změnách" label_user_mail_no_self_notified: "Nezasílat informace o mnou vytvořených změnách"
label_registration_activation_by_email: aktivace účtu emailem label_registration_activation_by_email: aktivace účtu emailem
label_registration_manual_activation: manuální aktivace účtu label_registration_manual_activation: manuální aktivace účtu
...@@ -609,6 +763,40 @@ cs: ...@@ -609,6 +763,40 @@ cs:
label_preferences: Nastavení label_preferences: Nastavení
label_chronological_order: V chronologickém pořadí label_chronological_order: V chronologickém pořadí
label_reverse_chronological_order: V obrácaném chronologickém pořadí label_reverse_chronological_order: V obrácaném chronologickém pořadí
label_planning: Plánování
label_incoming_emails: Příchozí e-maily
label_generate_key: Generovat klíč
label_issue_watchers: Sledování
label_example: Příklad
label_display: Zobrazit
label_sort: Řazení
label_ascending: Vzestupně
label_descending: Sestupně
label_date_from_to: Od %{start} do %{end}
label_wiki_content_added: Wiki stránka přidána
label_wiki_content_updated: Wiki stránka aktualizována
label_group: Skupina
label_group_plural: Skupiny
label_group_new: Nová skupina
label_time_entry_plural: Strávený čas
label_version_sharing_none: Nesdíleno
label_version_sharing_descendants: S podprojekty
label_version_sharing_hierarchy: S hierarchií projektu
label_version_sharing_tree: Se stromem projektu
label_version_sharing_system: Se všemi projekty
label_update_issue_done_ratios: Aktualizovat koeficienty dokončení úkolů
label_copy_source: Zdroj
label_copy_target: Cíl
label_copy_same_as_target: Stejný jako cíl
label_display_used_statuses_only: Zobrazit pouze stavy které jsou použité touto frontou
label_api_access_key: API přístupový klíč
label_missing_api_access_key: Chybějící přístupový klíč API
label_api_access_key_created_on: API přístupový klíč vytvořen %{value}
label_profile: Profil
label_subtask_plural: Podúkol
label_project_copy_notifications: Odeslat email oznámení v průběhu kopie projektu
label_principal_search: "Hledat uživatele nebo skupinu:"
label_user_search: "Hledat uživatele:"
button_login: Přihlásit button_login: Přihlásit
button_submit: Potvrdit button_submit: Potvrdit
...@@ -617,8 +805,10 @@ cs: ...@@ -617,8 +805,10 @@ cs:
button_uncheck_all: Odšrtnout vše button_uncheck_all: Odšrtnout vše
button_delete: Odstranit button_delete: Odstranit
button_create: Vytvořit button_create: Vytvořit
button_test: Test button_create_and_continue: Vytvořit a pokračovat
button_test: Testovat
button_edit: Upravit button_edit: Upravit
button_edit_associated_wikipage: "Upravit přiřazenou Wiki stránku: %{page_title}"
button_add: Přidat button_add: Přidat
button_change: Změnit button_change: Změnit
button_apply: Použít button_apply: Použít
...@@ -629,6 +819,7 @@ cs: ...@@ -629,6 +819,7 @@ cs:
button_list: Vypsat button_list: Vypsat
button_view: Zobrazit button_view: Zobrazit
button_move: Přesunout button_move: Přesunout
button_move_and_follow: Přesunout a následovat
button_back: Zpět button_back: Zpět
button_cancel: Storno button_cancel: Storno
button_activate: Aktivovat button_activate: Aktivovat
...@@ -640,24 +831,40 @@ cs: ...@@ -640,24 +831,40 @@ cs:
button_reply: Odpovědět button_reply: Odpovědět
button_archive: Archivovat button_archive: Archivovat
button_unarchive: Odarchivovat button_unarchive: Odarchivovat
button_reset: Reset button_reset: Resetovat
button_rename: Přejmenovat button_rename: Přejmenovat
button_change_password: Změnit heslo button_change_password: