Commit ad38f0e8 authored by jplang's avatar jplang
Browse files

Updated basque and czech translations. Contributed by Ales Zabala Alava and Michal Gebauer.

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@4901 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 585f0754
# Update to 1.1 by Michal Gebauer <mishak@mishak.net>
# Updated by Josef Liška <jl@chl.cz>
# CZ translation by Maxim Krušina | Massimo Filippi, s.r.o. | maxim@mxm.cz
# Based on original CZ translation by Jan Kadleček
cs:
# Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
direction: ltr
date:
formats:
......@@ -26,7 +31,7 @@ cs:
long: "%B %d, %Y %H:%M"
am: "dop."
pm: "odp."
datetime:
distance_in_words:
half_a_minute: "půl minuty"
......@@ -65,24 +70,26 @@ cs:
other: "téměř %{count} roky"
number:
# Výchozí formát pro čísla
format:
separator: "."
separator: "."
delimiter: ""
precision: 3
human:
format:
precision: 1
human:
format:
delimiter: ""
storage_units:
precision: 1
storage_units:
format: "%n %u"
units:
kb: KB
tb: TB
gb: GB
byte:
one: Byte
other: Bytes
mb: MB
units:
byte:
one: "Bajt"
other: "Bajtů"
kb: "kB"
mb: "MB"
gb: "GB"
tb: "TB"
# Used in array.to_sentence.
support:
......@@ -94,8 +101,8 @@ cs:
errors:
template:
header:
one: "1 error prohibited this %{model} from being saved"
other: "%{count} errors prohibited this %{model} from being saved"
one: "1 chyba zabránila uložení %{model}"
other: "%{count} chyb zabránilo uložení %{model}"
messages:
inclusion: "není zahrnuto v seznamu"
exclusion: "je rezervováno"
......@@ -122,10 +129,6 @@ cs:
circular_dependency: "Tento vztah by vytvořil cyklickou závislost"
cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Úkol nemůže být spojen s jedním z jeho dílčích úkolů"
# Updated by Josef Liška <jl@chl.cz>
# CZ translation by Maxim Krušina | Massimo Filippi, s.r.o. | maxim@mxm.cz
# Based on original CZ translation by Jan Kadleček
actionview_instancetag_blank_option: Prosím vyberte
general_text_No: 'Ne'
......@@ -154,20 +157,40 @@ cs:
notice_successful_connection: Úspěšné připojení.
notice_file_not_found: Stránka na kterou se snažíte zobrazit neexistuje nebo byla smazána.
notice_locking_conflict: Údaje byly změněny jiným uživatelem.
notice_scm_error: Záznam a/nebo revize neexistuje v repozitáři.
notice_not_authorized: Nemáte dostatečná práva pro zobrazení této stránky.
notice_not_authorized_archived_project: Projekt ke kterému se snažíte přistupovat byl archivován.
notice_email_sent: "Na adresu %{value} byl odeslán email"
notice_email_error: "Při odesílání emailu nastala chyba (%{value})"
notice_feeds_access_key_reseted: Váš klíč pro přístup k RSS byl resetován.
notice_api_access_key_reseted: Váš API přístupový klíč byl resetován.
notice_failed_to_save_issues: "Chyba při uložení %{count} úkolu(ů) z %{total} vybraných: %{ids}."
notice_failed_to_save_members: "Nepodařilo se uložit člena(y): %{errors}."
notice_no_issue_selected: "Nebyl zvolen žádný úkol. Prosím, zvolte úkoly, které chcete editovat"
notice_account_pending: "Váš účet byl vytvořen, nyní čeká na schválení administrátorem."
notice_default_data_loaded: Výchozí konfigurace úspěšně nahrána.
notice_unable_delete_version: Nemohu odstanit verzi
notice_unable_delete_time_entry: Nelze smazat čas ze záznamu.
notice_issue_done_ratios_updated: Koeficienty dokončení úkolu byly aktualizovány.
notice_gantt_chart_truncated: Graf byl oříznut, počet položek přesáhl limit pro zobrazení (%{max})
error_can_t_load_default_data: "Výchozí konfigurace nebyla nahrána: %{value}"
error_scm_not_found: "Položka a/nebo revize neexistují v repozitáři."
error_scm_command_failed: "Při pokusu o přístup k repozitáři došlo k chybě: %{value}"
error_scm_annotate: "Položka neexistuje nebo nemůže být komentována."
error_issue_not_found_in_project: 'Úkol nebyl nalezen nebo nepatří k tomuto projektu'
error_no_tracker_in_project: Žádná fronta nebyla přiřazena tomuto projektu. Prosím zkontroluje nastavení projektu.
error_no_default_issue_status: Není nastaven výchozí stav úkolu. Prosím zkontrolujte nastavení ("Administrace -> Stavy úkolů").
error_can_not_delete_custom_field: Nelze smazat volitelné pole
error_can_not_delete_tracker: Tato fronta obsahuje úkoly a nemůže být smazán.
error_can_not_remove_role: Tato role je právě používaná a nelze ji smazat.
error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Úkol přiřazený k uzavřené verzi nemůže být znovu otevřen
error_can_not_archive_project: Tento projekt nemůže být archivován
error_issue_done_ratios_not_updated: Koeficient dokončení úkolu nebyl aktualizován.
error_workflow_copy_source: Prosím vyberte zdrojovou frontu nebo roly
error_workflow_copy_target: Prosím vyberte cílovou frontu(y) a roly(e)
error_unable_delete_issue_status: Nelze smazat stavy úkolů
error_unable_to_connect: Nelze se připojit (%{value})
warning_attachments_not_saved: "%{count} soubor(ů) nebylo možné uložit."
mail_subject_lost_password: "Vaše heslo (%{value})"
mail_body_lost_password: 'Pro změnu vašeho hesla klikněte na následující odkaz:'
......@@ -177,6 +200,12 @@ cs:
mail_body_account_information: Informace o vašem účtu
mail_subject_account_activation_request: "Aktivace %{value} účtu"
mail_body_account_activation_request: "Byl zaregistrován nový uživatel %{value}. Aktivace jeho účtu závisí na vašem potvrzení."
mail_subject_reminder: "%{count} úkol(ů) termín během několik dní (%{days})"
mail_body_reminder: "%{count} úkol(ů), které máte přiřazeny termín během několik dní (%{days}):"
mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' Wiki stránka byla přidána"
mail_body_wiki_content_added: "'%{id}' Wiki stránka byla přidána od %{author}."
mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki stránka byla aktualizována"
mail_body_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki stránka byla aktualizována od %{author}."
gui_validation_error: 1 chyba
gui_validation_error_plural: "%{count} chyb(y)"
......@@ -216,6 +245,7 @@ cs:
field_priority: Priorita
field_fixed_version: Cílová verze
field_user: Uživatel
field_principal: Hlavní
field_role: Role
field_homepage: Domovská stránka
field_is_public: Veřejný
......@@ -260,10 +290,23 @@ cs:
field_redirect_existing_links: Přesměrovat stvávající odkazy
field_estimated_hours: Odhadovaná doba
field_column_names: Sloupce
field_time_entries: Zaznamenaný čas
field_time_zone: Časové pásmo
field_searchable: Umožnit vyhledávání
field_default_value: Výchozí hodnota
field_comments_sorting: Zobrazit komentáře
field_parent_title: Rodičovská stránka
field_editable: Editovatelný
field_watcher: Sleduje
field_identity_url: OpenID URL
field_content: Obsah
field_group_by: Seskupovat výsledky podle
field_sharing: Sdílení
field_parent_issue: Rodičovský úkol
field_member_of_group: Skupina přiřaditele
field_assigned_to_role: Role přiřaditele
field_text: Textové pole
field_visible: Viditelný
setting_app_title: Název aplikace
setting_app_subtitle: Podtitulek aplikace
......@@ -275,6 +318,7 @@ cs:
setting_issues_export_limit: Limit pro export úkolů
setting_mail_from: Odesílat emaily z adresy
setting_bcc_recipients: Příjemci skryté kopie (bcc)
setting_plain_text_mail: pouze prostý text (ne HTML)
setting_host_name: Jméno serveru
setting_text_formatting: Formátování textu
setting_wiki_compression: Komprese historie Wiki
......@@ -290,12 +334,94 @@ cs:
setting_cross_project_issue_relations: Povolit vazby úkolů napříč projekty
setting_issue_list_default_columns: Výchozí sloupce zobrazené v seznamu úkolů
setting_repositories_encodings: Kódování
setting_commit_logs_encoding: Kódování zpráv při commitu
setting_emails_header: Hlavička emailů
setting_emails_footer: Patička emailů
setting_protocol: Protokol
setting_per_page_options: Povolené počty řádků na stránce
setting_user_format: Formát zobrazení uživatele
setting_activity_days_default: Dny zobrazené v činnosti projektu
setting_display_subprojects_issues: Automaticky zobrazit úkoly podprojektu v hlavním projektu
setting_enabled_scm: Povolené SCM
setting_mail_handler_body_delimiters: Zkrátit e-maily po jednom z těchto řádků
setting_mail_handler_api_enabled: Povolit WS pro příchozí e-maily
setting_mail_handler_api_key: API klíč
setting_sequential_project_identifiers: Generovat sekvenční identifikátory projektů
setting_gravatar_enabled: Použít uživatelské ikony Gravatar
setting_gravatar_default: Výchozí Gravatar
setting_diff_max_lines_displayed: Maximální počet zobrazenách řádků rozdílů
setting_file_max_size_displayed: Maximální velikost textových souborů zobrazených přímo na stránce
setting_repository_log_display_limit: Maximální počet revizí zobrazených v logu souboru
setting_openid: Umožnit přihlašování a registrace s OpenID
setting_password_min_length: Minimální délka hesla
setting_new_project_user_role_id: Role přiřazená uživateli bez práv administrátora, který projekt vytvořil
setting_default_projects_modules: Výchozí zapnutné moduly pro nový projekt
setting_issue_done_ratio: Spočítat koeficient dokončení úkolu s
setting_issue_done_ratio_issue_field: Použít pole úkolu
setting_issue_done_ratio_issue_status: Použít stav úkolu
setting_start_of_week: Začínat kalendáře
setting_rest_api_enabled: Zapnout službu REST
setting_cache_formatted_text: Ukládat formátovaný text do vyrovnávací paměti
setting_default_notification_option: Výchozí nastavení oznámení
setting_commit_logtime_enabled: Povolit zapisování času
setting_commit_logtime_activity_id: Aktivita pro zapsaný čas
setting_gantt_items_limit: Maximální počet položek zobrazený na ganttově grafu
permission_add_project: Vytvořit projekt
permission_add_subprojects: Vytvořit podprojekty
permission_edit_project: Úprava projektů
permission_select_project_modules: Výběr modulů projektu
permission_manage_members: Spravování členství
permission_manage_project_activities: Spravovat aktivity projektu
permission_manage_versions: Spravování verzí
permission_manage_categories: Spravování kategorií úkolů
permission_view_issues: Zobrazit úkoly
permission_add_issues: Přidávání úkolů
permission_edit_issues: Upravování úkolů
permission_manage_issue_relations: Spravování vztahů mezi úkoly
permission_add_issue_notes: Přidávání poznámek
permission_edit_issue_notes: Upravování poznámek
permission_edit_own_issue_notes: Upravování vlastních poznámek
permission_move_issues: Přesouvání úkolů
permission_delete_issues: Mazání úkolů
permission_manage_public_queries: Správa veřejných dotazů
permission_save_queries: Ukládání dotazů
permission_view_gantt: Zobrazené Ganttova diagramu
permission_view_calendar: Prohlížení kalendáře
permission_view_issue_watchers: Zobrazení seznamu sledujícíh uživatelů
permission_add_issue_watchers: Přidání sledujících uživatelů
permission_delete_issue_watchers: Smazat přihlížející
permission_log_time: Zaznamenávání stráveného času
permission_view_time_entries: Zobrazení stráveného času
permission_edit_time_entries: Upravování záznamů o stráveném času
permission_edit_own_time_entries: Upravování vlastních zázamů o stráveném čase
permission_manage_news: Spravování novinek
permission_comment_news: Komentování novinek
permission_manage_documents: Správa dokumentů
permission_view_documents: Prohlížení dokumentů
permission_manage_files: Spravování souborů
permission_view_files: Prohlížení souborů
permission_manage_wiki: Spravování Wiki
permission_rename_wiki_pages: Přejmenovávání Wiki stránek
permission_delete_wiki_pages: Mazání stránek na Wiki
permission_view_wiki_pages: Prohlížení Wiki
permission_view_wiki_edits: Prohlížení historie Wiki
permission_edit_wiki_pages: Upravování stránek Wiki
permission_delete_wiki_pages_attachments: Mazání příloh
permission_protect_wiki_pages: Zabezpečení Wiki stránek
permission_manage_repository: Spravování repozitáře
permission_browse_repository: Procházení repozitáře
permission_view_changesets: Zobrazování sady změn
permission_commit_access: Commit přístup
permission_manage_boards: Správa diskusních fór
permission_view_messages: Prohlížení zpráv
permission_add_messages: Posílání zpráv
permission_edit_messages: Upravování zpráv
permission_edit_own_messages: Upravit vlastní zprávy
permission_delete_messages: Mazání zpráv
permission_delete_own_messages: Smazat vlastní zprávy
permission_export_wiki_pages: Exportovat Wiki stránky
permission_manage_subtasks: Spravovat podúkoly
project_module_issue_tracking: Sledování úkolů
project_module_time_tracking: Sledování času
......@@ -305,10 +431,13 @@ cs:
project_module_wiki: Wiki
project_module_repository: Repozitář
project_module_boards: Diskuse
project_module_calendar: Kalendář
project_module_gantt: Gantt
label_user: Uživatel
label_user_plural: Uživatelé
label_user_new: Nový uživatel
label_user_anonymous: Anonymní
label_project: Projekt
label_project_new: Nový projekt
label_project_plural: Projekty
......@@ -355,11 +484,13 @@ cs:
label_information_plural: Informace
label_please_login: Prosím přihlašte se
label_register: Registrovat
label_login_with_open_id_option: nebo se přihlašte s OpenID
label_password_lost: Zapomenuté heslo
label_home: Úvodní
label_my_page: Moje stránka
label_my_account: Můj účet
label_my_projects: Moje projekty
label_my_page_block: Bloky na mé stránce
label_administration: Administrace
label_login: Přihlášení
label_logout: Odhlášení
......@@ -370,6 +501,7 @@ cs:
label_registered_on: Registrován
label_activity: Aktivita
label_overall_activity: Celková aktivita
label_user_activity: "Aktivita uživatele: %{value}"
label_new: Nový
label_logged_as: Přihlášen jako
label_environment: Prostředí
......@@ -378,6 +510,8 @@ cs:
label_auth_source_new: Nový mód autentifikace
label_auth_source_plural: Módy autentifikace
label_subproject_plural: Podprojekty
label_subproject_new: Nový podprojekt
label_and_its_subprojects: "%{value} a jeho podprojekty"
label_min_max_length: Min - Max délka
label_list: Seznam
label_date: Datum
......@@ -411,6 +545,7 @@ cs:
label_version: Verze
label_version_new: Nová verze
label_version_plural: Verze
label_close_versions: Zavřít dokončené verze
label_confirmation: Potvrzení
label_export_to: 'Také k dispozici:'
label_read: Načítá se...
......@@ -469,6 +604,8 @@ cs:
label_not_equals: není
label_in_less_than: je měší než
label_in_more_than: je větší než
label_greater_or_equal: '>='
label_less_or_equal: '<='
label_in: v
label_today: dnes
label_all_time: vše
......@@ -491,15 +628,21 @@ cs:
label_browse: Procházet
label_modification: "%{count} změna"
label_modification_plural: "%{count} změn"
label_branch: Větev
label_tag: Tag
label_revision: Revize
label_revision_plural: Revizí
label_revision_id: "Revize %{value}"
label_associated_revisions: Související verze
label_added: přidáno
label_modified: změněno
label_copied: zkopírováno
label_renamed: přejmenováno
label_deleted: odstraněno
label_latest_revision: Poslední revize
label_latest_revision_plural: Poslední revize
label_view_revisions: Zobrazit revize
label_view_all_revisions: Zobrazit všechny revize
label_max_size: Maximální velikost
label_sort_highest: Přesunout na začátek
label_sort_higher: Přesunout nahoru
......@@ -525,6 +668,7 @@ cs:
label_changes_details: Detail všech změn
label_issue_tracking: Sledování úkolů
label_spent_time: Strávený čas
label_overall_spent_time: Celkem strávený čas
label_f_hour: "%{value} hodina"
label_f_hour_plural: "%{value} hodin"
label_time_tracking: Sledování času
......@@ -545,7 +689,8 @@ cs:
label_relation_new: Nová souvislost
label_relation_delete: Odstranit souvislost
label_relates_to: související s
label_duplicates: duplicity
label_duplicates: duplikuje
label_duplicated_by: zduplikován
label_blocks: blokuje
label_blocked_by: zablokován
label_precedes: předchází
......@@ -561,6 +706,8 @@ cs:
label_board: Fórum
label_board_new: Nové fórum
label_board_plural: Fóra
label_board_locked: Uzamčeno
label_board_sticky: Nálepka
label_topic_plural: Témata
label_message_plural: Zprávy
label_message_last: Poslední zpráva
......@@ -576,9 +723,12 @@ cs:
label_language_based: Podle výchozího jazyku
label_sort_by: "Seřadit podle %{value}"
label_send_test_email: Poslat testovací email
label_feeds_access_key: Přístupový klíč pro RSS
label_missing_feeds_access_key: Postrádá přístupový klíč pro RSS
label_feeds_access_key_created_on: "Přístupový klíč pro RSS byl vytvořen před %{value}"
label_module_plural: Moduly
label_added_time_by: "Přidáno uživatelem %{author} před %{age}"
label_updated_time_by: "Aktualizováno uživatelem %{author} před %{age}"
label_updated_time: "Aktualizováno před %{value}"
label_jump_to_a_project: Vyberte projekt...
label_file_plural: Soubory
......@@ -591,6 +741,10 @@ cs:
label_search_titles_only: Vyhledávat pouze v názvech
label_user_mail_option_all: "Pro všechny události všech mých projektů"
label_user_mail_option_selected: "Pro všechny události vybraných projektů..."
label_user_mail_option_none: "Žádné události"
label_user_mail_option_only_my_events: "Jen pro věci co sleduji nebo jsem v nich zapojen"
label_user_mail_option_only_assigned: "Jen pro všeci kterým sem přiřazen"
label_user_mail_option_only_owner: "Jen pro věci které vlastním"
label_user_mail_no_self_notified: "Nezasílat informace o mnou vytvořených změnách"
label_registration_activation_by_email: aktivace účtu emailem
label_registration_manual_activation: manuální aktivace účtu
......@@ -609,6 +763,40 @@ cs:
label_preferences: Nastavení
label_chronological_order: V chronologickém pořadí
label_reverse_chronological_order: V obrácaném chronologickém pořadí
label_planning: Plánování
label_incoming_emails: Příchozí e-maily
label_generate_key: Generovat klíč
label_issue_watchers: Sledování
label_example: Příklad
label_display: Zobrazit
label_sort: Řazení
label_ascending: Vzestupně
label_descending: Sestupně
label_date_from_to: Od %{start} do %{end}
label_wiki_content_added: Wiki stránka přidána
label_wiki_content_updated: Wiki stránka aktualizována
label_group: Skupina
label_group_plural: Skupiny
label_group_new: Nová skupina
label_time_entry_plural: Strávený čas
label_version_sharing_none: Nesdíleno
label_version_sharing_descendants: S podprojekty
label_version_sharing_hierarchy: S hierarchií projektu
label_version_sharing_tree: Se stromem projektu
label_version_sharing_system: Se všemi projekty
label_update_issue_done_ratios: Aktualizovat koeficienty dokončení úkolů
label_copy_source: Zdroj
label_copy_target: Cíl
label_copy_same_as_target: Stejný jako cíl
label_display_used_statuses_only: Zobrazit pouze stavy které jsou použité touto frontou
label_api_access_key: API přístupový klíč
label_missing_api_access_key: Chybějící přístupový klíč API
label_api_access_key_created_on: API přístupový klíč vytvořen %{value}
label_profile: Profil
label_subtask_plural: Podúkol
label_project_copy_notifications: Odeslat email oznámení v průběhu kopie projektu
label_principal_search: "Hledat uživatele nebo skupinu:"
label_user_search: "Hledat uživatele:"
button_login: Přihlásit
button_submit: Potvrdit
......@@ -617,8 +805,10 @@ cs:
button_uncheck_all: Odšrtnout vše
button_delete: Odstranit
button_create: Vytvořit
button_test: Test
button_create_and_continue: Vytvořit a pokračovat
button_test: Testovat
button_edit: Upravit
button_edit_associated_wikipage: "Upravit přiřazenou Wiki stránku: %{page_title}"
button_add: Přidat
button_change: Změnit
button_apply: Použít
......@@ -629,6 +819,7 @@ cs:
button_list: Vypsat
button_view: Zobrazit
button_move: Přesunout
button_move_and_follow: Přesunout a následovat
button_back: Zpět
button_cancel: Storno
button_activate: Aktivovat
......@@ -640,24 +831,40 @@ cs:
button_reply: Odpovědět
button_archive: Archivovat
button_unarchive: Odarchivovat
button_reset: Reset
button_reset: Resetovat
button_rename: Přejmenovat
button_change_password: Změnit heslo
button_copy: Kopírovat
button_copy_and_follow: Kopírovat a následovat
button_annotate: Komentovat
button_update: Aktualizovat
button_configure: Konfigurovat
button_quote: Citovat
button_duplicate: Duplikát
button_show: Zobrazit
status_active: aktivní
status_registered: registrovaný
status_locked: uzamčený
version_status_open: otevřený
version_status_locked: uzamčený
version_status_closed: zavřený
field_active: Aktivní
text_select_mail_notifications: Vyberte akci při které bude zasláno upozornění emailem.
text_regexp_info: např. ^[A-Z0-9]+$
text_min_max_length_info: 0 znamená bez limitu
text_project_destroy_confirmation: Jste si jisti, že chcete odstranit tento projekt a všechna související data ?
text_subprojects_destroy_warning: "Jeho podprojek(y): %{value} budou také smazány."
text_workflow_edit: Vyberte roli a frontu k editaci průběhu práce
text_are_you_sure: Jste si jisti?
text_are_you_sure_with_children: Smazat úkol včetně všech podúkolů?
text_journal_changed: "%{label} změněn z %{old} na %{new}"
text_journal_set_to: "%{label} nastaven na %{value}"
text_journal_deleted: "%{label} smazán (%{old})"
text_journal_added: "%{label} %{value} přidán"
text_tip_issue_begin_day: úkol začíná v tento den
text_tip_issue_end_day: úkol končí v tento den
text_tip_issue_begin_end_day: úkol začíná a končí v tento den
......@@ -668,6 +875,7 @@ cs:
text_tracker_no_workflow: Pro tuto frontu není definován žádný průběh práce
text_unallowed_characters: Nepovolené znaky
text_comma_separated: Povoleno více hodnot (oddělěné čárkou).
text_line_separated: Více hodnot povoleno (jeden řádek pro každou hodnotu).
text_issues_ref_in_commit_messages: Odkazování a opravování úkolů ve zprávách commitů
text_issue_added: "Úkol %{id} byl vytvořen uživatelem %{author}."
text_issue_updated: "Úkol %{id} byl aktualizován uživatelem %{author}."
......@@ -679,15 +887,31 @@ cs:
text_no_configuration_data: "Role, fronty, stavy úkolů ani průběh práce nebyly zatím nakonfigurovány.\nVelice doporučujeme nahrát výchozí konfiguraci. Po si můžete vše upravit"
text_load_default_configuration: Nahrát výchozí konfiguraci
text_status_changed_by_changeset: "Použito v changesetu %{value}."
text_time_logged_by_changeset: Aplikováno v changesetu %{value}.
text_issues_destroy_confirmation: 'Opravdu si přejete odstranit všechny zvolené úkoly?'
text_select_project_modules: 'Aktivní moduly v tomto projektu:'
text_default_administrator_account_changed: Výchozí nastavení administrátorského účtu změněno
text_file_repository_writable: Povolen zápis do adresáře ukládání souborů
text_plugin_assets_writable: Možnost zápisu do adresáře plugin assets
text_rmagick_available: RMagick k dispozici (volitelné)
text_destroy_time_entries_question: "U úkolů, které chcete odstranit je evidováno %{hours} práce. Co chete udělat?"
text_destroy_time_entries: Odstranit evidované hodiny.
text_assign_time_entries_to_project: Přiřadit evidované hodiny projektu
text_reassign_time_entries: 'Přeřadit evidované hodiny k tomuto úkolu:'
text_user_wrote: "%{value} napsal:"
text_enumeration_destroy_question: "Několik (%{count}) objektů je přiřazeno k této hodnotě."
text_enumeration_category_reassign_to: 'Přeřadit je do této:'
text_email_delivery_not_configured: "Doručování e-mailů není nastaveno a odesílání notifikací je zakázáno.\nNastavte Váš SMTP server v souboru config/email.yml a restartujte aplikaci."
text_repository_usernames_mapping: "Vybrat nebo upravit mapování mezi Redmine uživateli a uživatelskými jmény nalezenými v logu repozitáře.\nUživatelé se shodným Redmine uživatelským jménem a uživatelským jménem v repozitáři jsou mapovaní automaticky."
text_diff_truncated: '... Rozdílový soubor je zkrácen, protože jeho délka přesahuje max. limit.'
text_custom_field_possible_values_info: 'Každá hodnota na novém řádku'
text_wiki_page_destroy_question: Tato stránka má %{descendants} podstránek a potomků. Co chcete udělat?
text_wiki_page_nullify_children: Ponechat podstránky jako kořenové stránky
text_wiki_page_destroy_children: Smazat podstránky a všechny jejich potomky
text_wiki_page_reassign_children: Přiřadit podstránky k tomuto rodiči
text_own_membership_delete_confirmation: "Chystáte se odebrat si některá nebo všechny svá oprávnění a potom již nemusíte být schopni upravit tento projekt.\nOpravdu chcete pokračovat?"
text_zoom_in: Přiblížit
text_zoom_out: Oddálit
default_role_manager: Manažer
default_role_developer: Vývojář
......@@ -714,225 +938,5 @@ cs:
enumeration_issue_priorities: Priority úkolů
enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentů
enumeration_activities: Aktivity (sledování času)
error_scm_annotate: "Položka neexistuje nebo nemůže být komentována."
label_planning: Plánování
text_subprojects_destroy_warning: "Jeho podprojek(y): %{value} budou také smazány."
label_and_its_subprojects: "%{value} a jeho podprojekty"
mail_body_reminder: "%{count} úkol(ů), které máte přiřazeny termín během několik dní (%{days}):"
mail_subject_reminder: "%{count} úkol(ů) termín během několik dní (%{days})"
text_user_wrote: "%{value} napsal:"
label_duplicated_by: duplikováno od
setting_enabled_scm: Povolené SCM
text_enumeration_category_reassign_to: 'Přeřadit je do této:'
text_enumeration_destroy_question: "Několik (%{count}) objektů je přiřazeno k této hodnotě."
label_incoming_emails: Příchozí e-maily
label_generate_key: Generovat klíč
setting_mail_handler_api_enabled: Povolit WS pro příchozí e-maily
setting_mail_handler_api_key: API klíč
text_email_delivery_not_configured: "Doručování e-mailů není nastaveno a odesílání notifikací je zakázáno.\nNastavte Váš SMTP server v souboru config/configuration.yml a restartujte aplikaci."
field_parent_title: Rodičovská stránka
label_issue_watchers: Sledování
setting_commit_logs_encoding: Kódování zpráv při commitu
button_quote: Citovat
setting_sequential_project_identifiers: Generovat sekvenční identifikátory projektů
notice_unable_delete_version: Nemohu odstanit verzi
label_renamed: přejmenováno
label_copied: zkopírováno
setting_plain_text_mail: pouze prostý text (ne HTML)
permission_view_files: Prohlížení souborů
permission_edit_issues: Upravování úkolů
permission_edit_own_time_entries: Upravování vlastních zázamů o stráveném čase
permission_manage_public_queries: Správa veřejných dotazů
permission_add_issues: Přidávání úkolů
permission_log_time: Zaznamenávání stráveného času
permission_view_changesets: Zobrazování sady změn
permission_view_time_entries: Zobrazení stráveného času
permission_manage_versions: Spravování verzí
permission_manage_wiki: Spravování Wiki
permission_manage_categories: Spravování kategorií úkolů
permission_protect_wiki_pages: Zabezpečení Wiki stránek
permission_comment_news: Komentování novinek
permission_delete_messages: Mazání zpráv
permission_select_project_modules: Výběr modulů projektu
permission_manage_documents: Správa dokumentů
permission_edit_wiki_pages: Upravování stránek Wiki
permission_add_issue_watchers: Přidání sledujících uživatelů
permission_view_gantt: Zobrazené Ganttova diagramu
permission_move_issues: Přesouvání úkolů
permission_manage_issue_relations: Spravování vztahů mezi úkoly
permission_delete_wiki_pages: Mazání stránek na Wiki
permission_manage_boards: Správa diskusních fór
permission_delete_wiki_pages_attachments: Mazání příloh
permission_view_wiki_edits: Prohlížení historie Wiki
permission_add_messages: Posílání zpráv
permission_view_messages: Prohlížení zpráv
permission_manage_files: Spravování souborů
permission_edit_issue_notes: Upravování poznámek
permission_manage_news: Spravování novinek
permission_view_calendar: Prohlížení kalendáře
permission_manage_members: Spravování členství
permission_edit_messages: Upravování zpráv
permission_delete_issues: Mazání úkolů
permission_view_issue_watchers: Zobrazení seznamu sledujícíh uživatelů
permission_manage_repository: Spravování repozitáře
permission_commit_access: Commit přístup
permission_browse_repository: Procházení repozitáře
permission_view_documents: Prohlížení dokumentů
permission_edit_project: Úprava projektů
permission_add_issue_notes: Přidávání poznámek
permission_save_queries: Ukládání dotazů
permission_view_wiki_pages: Prohlížení Wiki
permission_rename_wiki_pages: Přejmenovávání Wiki stránek
permission_edit_time_entries: Upravování záznamů o stráveném času
permission_edit_own_issue_notes: Upravování vlastních poznámek
setting_gravatar_enabled: Použít uživatelské ikony Gravatar
label_example: Příklad
text_repository_usernames_mapping: "Vybrat nebo upravit mapování mezi Redmine uživateli a uživatelskými jmény nalezenými v logu repozitáře.\nUživatelé se shodným Redmine uživatelským jménem a uživatelským jménem v repozitáři jsou mapovaní automaticky."
permission_edit_own_messages: Upravit vlastní zprávy
permission_delete_own_messages: Smazat vlastní zprávy
label_user_activity: "Aktivita uživatele: %{value}"
label_updated_time_by: "Akutualizováno: %{author} před: %{age}"
text_diff_truncated: '... Rozdílový soubor je zkrácen, protože jeho délka přesahuje max. limit.'
setting_diff_max_lines_displayed: Maximální počet zobrazenách řádků rozdílů
text_plugin_assets_writable: Možnost zápisu do adresáře plugin assets
warning_attachments_not_saved: "%{count} soubor(ů) nebylo možné uložit."
button_create_and_continue: Vytvořit a pokračovat
text_custom_field_possible_values_info: 'Každá hodnota na novém řádku'
label_display: Zobrazit