Commit a6596b3d authored by marutosijp's avatar marutosijp

Czech help files translation for 3.3-stable updated by Karel Pičman (#27507, #27766)

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@17087 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 08e5c37f
......@@ -16,7 +16,7 @@
<p>Redmine umožňuje hypertextové odkazy mezi jednotlivými zdroji (úkoly, revize, wiki stránky...) kdekoli, kde je použito Wiki formátování.</p>
<ul>
<li>Odkaz na úkol: <strong>#124</strong> (zobrazí <del><a href="#" class="issue" title="Hromadná změna nezmění kategorii úkolů (Uzavřeno)">#124</a></del>, odkaz je přeškrtnutý, jestliže je úkol uzavřen)</li>
<li>Odkaz na poznámku k úkolu: <strong>#124-6</strong>, nebo <strong>#124#note-6</strong></li>
<li>Odkaz na poznámku k úkolu: <strong>#124-6</strong> nebo <strong>#124#note-6</strong></li>
</ul>
<p>Odkazy Wiki:</p>
......@@ -138,10 +138,10 @@
</li>
</ul>
<p>Escaping:</p>
<p>Escape sekvence:</p>
<ul>
<li>Zabránit parsování Redmine odkazů, lze vložením vykřičníku před odkaz: !</li>
<li>Zabránit parsování Redmine odkazů lze vložením vykřičníku před odkaz: !</li>
</ul>
......@@ -155,7 +155,7 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<p>zobrazí: <a class="external" href="http://www.redmine.org">http://www.redmine.org</a>, <a href="mailto:someone@foo.bar" class="email">someone@foo.bar</a></p>
<p>Jestliže chcete zobrazit určitý text místo URL, můžete použít standardní syntaxi textile:</p>
<p>Jestliže chcete zobrazit určitý text místo URL, můžete použít standardní syntaxi Textile:</p>
<pre>
"Webová stránka Redmine":http://www.redmine.org
......@@ -164,10 +164,10 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<p>zobrazí: <a href="http://www.redmine.org" class="external">Webová stránka Redmine</a></p>
<<h2><a name="5" class="wiki-page"></a>Formátování textu</h2>
<h2><a name="5" class="wiki-page"></a>Formátování textu</h2>
<p>Pro nadpisy, tučný text, tabulky a seznamy, Redmine podporuje syntaxi Textile. Podívejte se na <a class="external" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Textile_%28markup_language%29">http://en.wikipedia.org/wiki/Textile_(markup_language)</a> pro informace o využití těchto vlastností. Několik příkladů je uvedeno níže, ale Textile toho dokáže mnohem víc.</p>
<p>Pro nadpisy, tučný text, tabulky a seznamy, Redmine podporuje syntaxi Markdown. Podívejte se na <a class="external" href="http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax">http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax</a> pro informace o využití těchto vlastností. Několik příkladů je uvedeno níže, ale Markdown toho dokáže mnohem víc.</p>
<h3><a name="6" class="wiki-page"></a>Styly písma</h3>
......@@ -190,11 +190,11 @@ http://www.redmine.org, someone@foo.bar
<h3><a name="7" class="wiki-page"></a>Vložené obrázky</h3>
<ul>
<li><strong>![](image_url)</strong> zobrazí obrázek z odkazu (syntaxe markdown)</li>
<li><strong>![](image_url)</strong> zobrazí obrázek z odkazu (syntaxe Markdown)</li>
<li>Jestliže máte obrázek přiložený k Wiki stránce, může být zobrazen jako vložený obrázek pomocí jeho jména: <strong>![](attached_image)</strong></li>
</ul>
<h3><a name="8" class="wiki-page"></a>Headings</h3>
<h3><a name="8" class="wiki-page"></a>Nadpisy</h3>
<pre>
# Nadpis 1. úrovně
......@@ -273,9 +273,9 @@ Pro rozbalení klikněte na odkaz.
<h2><a name="13" class="wiki-page"></a>Zvýrazňování kódu</h2>
<p>Výchozí zvýrazňování kódu zavisí na <a href="http://coderay.rubychan.de/" class="external">CodeRay</a>, což je rychlá zvýrazňovací knihovna napsaná v Ruby. It currently supports c, clojure, cpp (c++, cplusplus), css, delphi (pascal), diff (patch), erb (eruby, rhtml), go, groovy, haml, html (xhtml), java, javascript (ecmascript, ecma_script, java_script, js), json, lua, php, python, ruby (irb), sass, sql, taskpaper, text (plain, plaintext), xml and yaml (yml) languages, where the names inside parentheses are aliases.</p>
<p>Výchozí zvýrazňování kódu zavisí na <a href="http://coderay.rubychan.de/" class="external">CodeRay</a>, což je rychlá zvýrazňovací knihovna napsaná v Ruby. Aktuálně podporuje: c, clojure, cpp (c++, cplusplus), css, delphi (pascal), diff (patch), erb (eruby, rhtml), go, groovy, haml, html (xhtml), java, javascript (ecmascript, ecma_script, java_script, js), json, lua, php, python, ruby (irb), sass, sql, taskpaper, text (plain, plaintext), xml a yaml (yml) jazyky, jejichž jména jsou v závorkách jsou aliasy.</p>
<p>Kód můžete na stránce zvýraznit pomocí následující syntaxe (note that the language name or alias is case-insensitive):</p>
<p>Kód můžete na stránce zvýraznit pomocí následující syntaxe (záleží na velikosti písma jazyku nebo aliasu):</p>
<pre>
~~~ ruby
......
......@@ -137,7 +137,7 @@
</li>
</ul>
<p>Escaping:</p>
<p>Escape sekvence:</p>
<ul>
<li>Zabránit parsování Redmine odkazů, lze vložením vykřičníku před odkaz: !</li>
......@@ -285,9 +285,9 @@ Pro rozbalení klikněte na odkaz.
<h2><a name="13" class="wiki-page"></a>Zvýrazňování kódu</h2>
<p>Výchozí zvýrazňování kódu zavisí na <a href="http://coderay.rubychan.de/" class="external">CodeRay</a>, což je rychlá zvýrazňovací knihovna napsaná v Ruby. It currently supports c, clojure, cpp (c++, cplusplus), css, delphi (pascal), diff (patch), erb (eruby, rhtml), go, groovy, haml, html (xhtml), java, javascript (ecmascript, ecma_script, java_script, js), json, lua, php, python, ruby (irb), sass, sql, taskpaper, text (plain, plaintext), xml and yaml (yml) languages, where the names inside parentheses are aliases.</p>
<p>Výchozí zvýrazňování kódu zavisí na <a href="http://coderay.rubychan.de/" class="external">CodeRay</a>, což je rychlá zvýrazňovací knihovna napsaná v Ruby. Aktuálně podporuje: c, clojure, cpp (c++, cplusplus), css, delphi (pascal), diff (patch), erb (eruby, rhtml), go, groovy, haml, html (xhtml), java, javascript (ecmascript, ecma_script, java_script, js), json, lua, php, python, ruby (irb), sass, sql, taskpaper, text (plain, plaintext), xml a yaml (yml) jazyky, jejichž jména jsou v závorkách jsou aliasy.</p>
<p>You can highlight code at any place that supports wiki formatting using this syntax (note that the language name or alias is case-insensitive):</p>
<p>Kód můžete na stránce zvýraznit pomocí následující syntaxe (záleží na velikosti písma jazyku nebo aliasu):</p>
<pre>
&lt;pre&gt;&lt;code class="ruby"&gt;
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Wiki formatting</title>
<title>Wiki formátování</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../wiki_syntax.css" />
</head>
<body>
......@@ -27,18 +27,18 @@
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ol.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Ordered list" /></th><td>1. Položka 1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Pod<br />2. Položka 2</td><td><ol><li>Položka 1<ol><li>Pod</li></ol></li><li>Položka 2</li></ol></td></tr>
<tr><th colspan="3">Nadpisy</th></tr>
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h1.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 1" /></th><td># Nadpis 1</td><td><h1>Title 1</h1></td></tr>
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h2.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 2" /></th><td>## Nadpis 2</td><td><h2>Title 2</h2></td></tr>
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h3.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 3" /></th><td>### Nadpis 3</td><td><h3>Title 3</h3></td></tr>
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h1.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 1" /></th><td># Nadpis 1</td><td><h1>Nadpis 1</h1></td></tr>
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h2.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 2" /></th><td>## Nadpis 2</td><td><h2>Nadpis 2</h2></td></tr>
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h3.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 3" /></th><td>### Nadpis 3</td><td><h3>Nadpis 3</h3></td></tr>
<tr><th colspan="3">Odkazy</th></tr>
<tr><th></th><td>http://foo.bar</td><td><a href="#">http://foo.bar</a></td></tr>
<tr><th></th><td>[Odkaz](http://foo.bar)</td><td><a href="#">Foo</a></td></tr>
<tr><th colspan="3">Redmine odkazy</th></tr>
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_link.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Link to a Wiki page" /></th><td>[[Wiki page]]</td><td><a href="#">Wiki page</a></td></tr>
<tr><th></th><td>Úkol #12</td><td>Issue <a href="#">#12</a></td></tr>
<tr><th></th><td>Revize r43</td><td>Revision <a href="#">r43</a></td></tr>
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_link.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Link to a Wiki page" /></th><td>[[Wiki stránka]]</td><td><a href="#">Wiki stránka</a></td></tr>
<tr><th></th><td>Úkol #12</td><td>Úkol <a href="#">#12</a></td></tr>
<tr><th></th><td>Revize r43</td><td>Revize <a href="#">r43</a></td></tr>
<tr><th></th><td>commit:f30e13e43</td><td><a href="#">f30e13e4</a></td></tr>
<tr><th></th><td>source:some/file</td><td><a href="#">source:some/file</a></td></tr>
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Wiki formatting</title>
<title>Wiki formátování</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../wiki_syntax.css" />
</head>
<body>
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment