Commit 94fe1f01 authored by winterheart's avatar winterheart
Browse files

Translation updates: ru #3067, pl #3076, sv #3124, sk #3164, cs #3166, nl #3198


git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@2671 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 961bf17b
......@@ -8,12 +8,12 @@ cs:
short: "%b %d"
long: "%B %d, %Y"
day_names: [Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday]
abbr_day_names: [Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat]
day_names: [Neděle, Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota]
abbr_day_names: [Ne, Po, Út, St, Čt, , So]
# Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
month_names: [~, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December]
abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec]
month_names: [~, Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen, Listopad, Prosinec]
abbr_month_names: [~, Led, Úno, Bře, Dub, Kvě, Čer, Čec, Srp, Zář, Říj, Lis, Pro]
# Used in date_select and datime_select.
order: [ :year, :month, :day ]
......@@ -28,42 +28,42 @@ cs:
datetime:
distance_in_words:
half_a_minute: "half a minute"
half_a_minute: "půl minuty"
less_than_x_seconds:
one: "less than 1 second"
other: "less than {{count}} seconds"
one: "méně než sekunda"
other: "méně než {{count}} sekund"
x_seconds:
one: "1 second"
other: "{{count}} seconds"
one: "1 sekunda"
other: "{{count}} sekund"
less_than_x_minutes:
one: "less than a minute"
other: "less than {{count}} minutes"
one: "méně než minuta"
other: "méně než {{count}} minut"
x_minutes:
one: "1 minute"
other: "{{count}} minutes"
one: "1 minuta"
other: "{{count}} minut"
about_x_hours:
one: "about 1 hour"
other: "about {{count}} hours"
one: "asi 1 hodina"
other: "asi {{count}} hodin"
x_days:
one: "1 day"
other: "{{count}} days"
one: "1 den"
other: "{{count}} d"
about_x_months:
one: "about 1 month"
other: "about {{count}} months"
one: "asi 1 měsíc"
other: "asi {{count}} měsíců"
x_months:
one: "1 month"
other: "{{count}} months"
one: "1 měsíc"
other: "{{count}} měsíců"
about_x_years:
one: "about 1 year"
other: "about {{count}} years"
one: "asi 1 rok"
other: "asi {{count}} let"
over_x_years:
one: "over 1 year"
other: "over {{count}} years"
one: "více než 1 rok"
other: "více než {{count}} roky"
# Used in array.to_sentence.
support:
array:
sentence_connector: "and"
sentence_connector: "a"
skip_last_comma: false
activerecord:
......@@ -82,17 +82,18 @@ cs:
taken: "je již použito"
not_a_number: "není číslo"
not_a_date: "není platné datum"
greater_than: "must be greater than {{count}}"
greater_than_or_equal_to: "must be greater than or equal to {{count}}"
equal_to: "must be equal to {{count}}"
less_than: "must be less than {{count}}"
less_than_or_equal_to: "must be less than or equal to {{count}}"
odd: "must be odd"
even: "must be even"
greater_than: "musí být větší než {{count}}"
greater_than_or_equal_to: "musí být větší nebo rovno {{count}}"
equal_to: "musí být přesně {{count}}"
less_than: "musí být méně než {{count}}"
less_than_or_equal_to: "musí být méně nebo rovno {{count}}"
odd: "musí být liché"
even: "musí být sudé"
greater_than_start_date: "musí být větší než počáteční datum"
not_same_project: "nepatří stejnému projektu"
circular_dependency: "Tento vztah by vytvořil cyklickou závislost"
# Updated by Josef Liška <jl@chl.cz>
# CZ translation by Maxim Krušina | Massimo Filippi, s.r.o. | maxim@mxm.cz
# Based on original CZ translation by Jan Kadleček
......@@ -692,100 +693,100 @@ cs:
enumeration_activities: Aktivity (sledování času)
error_scm_annotate: "Položka neexistuje nebo nemůže být komentována."
label_planning: Plánování
text_subprojects_destroy_warning: "Its subproject(s): {{value}} will be also deleted."
label_and_its_subprojects: "{{value}} and its subprojects"
mail_body_reminder: "{{count}} issue(s) that are assigned to you are due in the next {{days}} days:"
mail_subject_reminder: "{{count}} issue(s) due in the next days"
text_user_wrote: "{{value}} wrote:"
text_subprojects_destroy_warning: "Jeho podprojek(y): {{value}} budou také smazány."
label_and_its_subprojects: "{{value}} a jeho podprojekty"
mail_body_reminder: "{{count}} úkol(ů), které máte přiřazeny termín hem několik dní ({{days}}):"
mail_subject_reminder: "{{count}} úkol(ů) termín hem několik dní"
text_user_wrote: "{{value}} napsal:"
label_duplicated_by: duplicated by
setting_enabled_scm: Enabled SCM
text_enumeration_category_reassign_to: 'Reassign them to this value:'
text_enumeration_destroy_question: "{{count}} objects are assigned to this value."
label_incoming_emails: Incoming emails
label_generate_key: Generate a key
setting_mail_handler_api_enabled: Enable WS for incoming emails
setting_mail_handler_api_key: API key
text_email_delivery_not_configured: "Email delivery is not configured, and notifications are disabled.\nConfigure your SMTP server in config/email.yml and restart the application to enable them."
field_parent_title: Parent page
label_issue_watchers: Watchers
setting_commit_logs_encoding: Commit messages encoding
button_quote: Quote
setting_sequential_project_identifiers: Generate sequential project identifiers
notice_unable_delete_version: Unable to delete version
label_renamed: renamed
label_copied: copied
setting_plain_text_mail: plain text only (no HTML)
permission_view_files: View files
permission_edit_issues: Edit issues
permission_edit_own_time_entries: Edit own time logs
permission_manage_public_queries: Manage public queries
permission_add_issues: Add issues
permission_log_time: Log spent time
permission_view_changesets: View changesets
permission_view_time_entries: View spent time
permission_manage_versions: Manage versions
permission_manage_wiki: Manage wiki
permission_manage_categories: Manage issue categories
permission_protect_wiki_pages: Protect wiki pages
permission_comment_news: Comment news
permission_delete_messages: Delete messages
permission_select_project_modules: Select project modules
permission_manage_documents: Manage documents
permission_edit_wiki_pages: Edit wiki pages
permission_add_issue_watchers: Add watchers
permission_view_gantt: View gantt chart
permission_move_issues: Move issues
permission_manage_issue_relations: Manage issue relations
permission_delete_wiki_pages: Delete wiki pages
permission_manage_boards: Manage boards
permission_delete_wiki_pages_attachments: Delete attachments
permission_view_wiki_edits: View wiki history
permission_add_messages: Post messages
permission_view_messages: View messages
permission_manage_files: Manage files
permission_edit_issue_notes: Edit notes
permission_manage_news: Manage news
permission_view_calendar: View calendrier
permission_manage_members: Manage members
permission_edit_messages: Edit messages
permission_delete_issues: Delete issues
permission_view_issue_watchers: View watchers list
permission_manage_repository: Manage repository
setting_enabled_scm: Povoleno SCM
text_enumeration_category_reassign_to: 'Přeřadit je do této:'
text_enumeration_destroy_question: "Několik ({{count}}) objektů je přiřazeno k této hodnotě."
label_incoming_emails: Příchozí e-maily
label_generate_key: Generovat klíč
setting_mail_handler_api_enabled: Povolit WS pro příchozí e-maily
setting_mail_handler_api_key: API klíč
text_email_delivery_not_configured: "Doručování e-mailů není nastaveno a odesílání notifikací je zakázáno.\nNastavte Váš SMTP server v souboru config/email.yml a restartujte aplikaci."
field_parent_title: Rodičovská stránka
label_issue_watchers: Sledování
setting_commit_logs_encoding: Kódování zpráv při commitu
button_quote: Citovat
setting_sequential_project_identifiers: Generovat sekvenční identifikátory projektů
notice_unable_delete_version: Nemohu odstanit verzi
label_renamed: přejmenováno
label_copied: zkopírováno
setting_plain_text_mail: pouze prostý text (ne HTML)
permission_view_files: Prohlížení souborů
permission_edit_issues: Upravování úkolů
permission_edit_own_time_entries: Upravování vlastních zázamů o stráveném čase
permission_manage_public_queries: Správa veřejných dotazů
permission_add_issues: Přidávání úkolů
permission_log_time: Zaznamenávání stráveného času
permission_view_changesets: Zobrazování sady změn
permission_view_time_entries: Zobrazení stráveného času
permission_manage_versions: Spravování verzí
permission_manage_wiki: Spravování wiki
permission_manage_categories: Spravování kategorií úkolů
permission_protect_wiki_pages: Zabezpečení wiki stránek
permission_comment_news: Komentování novinek
permission_delete_messages: Mazání zpráv
permission_select_project_modules: Výběr modulů projektu
permission_manage_documents: Správa dokumentů
permission_edit_wiki_pages: Upravování stránek wiki
permission_add_issue_watchers: Přidání sledujících uživatelů
permission_view_gantt: Zobrazené Ganttova diagramu
permission_move_issues: Přesouvání úkolů
permission_manage_issue_relations: Spravování vztahů mezi úkoly
permission_delete_wiki_pages: Mazání stránek na wiki
permission_manage_boards: Správa diskusních fór
permission_delete_wiki_pages_attachments: Mazání příloh
permission_view_wiki_edits: Prohlížení historie wiki
permission_add_messages: Posílání zpráv
permission_view_messages: Prohlížení zpráv
permission_manage_files: Spravování souborů
permission_edit_issue_notes: Upravování poznámek
permission_manage_news: Spravování novinek
permission_view_calendar: Prohlížení kalendáře
permission_manage_members: Spravování členství
permission_edit_messages: Upravování zpráv
permission_delete_issues: Mazání úkolů
permission_view_issue_watchers: Zobrazení seznamu sledujícíh uživatelů
permission_manage_repository: Spravování repozitáře
permission_commit_access: Commit access
permission_browse_repository: Browse repository
permission_view_documents: View documents
permission_edit_project: Edit project
permission_add_issue_notes: Add notes
permission_save_queries: Save queries
permission_view_wiki_pages: View wiki
permission_rename_wiki_pages: Rename wiki pages
permission_edit_time_entries: Edit time logs
permission_edit_own_issue_notes: Edit own notes
setting_gravatar_enabled: Use Gravatar user icons
label_example: Example
text_repository_usernames_mapping: "Select ou update the Redmine user mapped to each username found in the repository log.\nUsers with the same Redmine and repository username or email are automatically mapped."
permission_edit_own_messages: Edit own messages
permission_delete_own_messages: Delete own messages
label_user_activity: "{{value}}'s activity"
label_updated_time_by: "Updated by {{author}} {{age}} ago"
text_diff_truncated: '... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.'
setting_diff_max_lines_displayed: Max number of diff lines displayed
permission_browse_repository: Procházení repozitáře
permission_view_documents: Prohlížení dokumentů
permission_edit_project: Úprava projektů
permission_add_issue_notes: Přidávání poznámek
permission_save_queries: Ukládání dotazů
permission_view_wiki_pages: Prohlížení wiki
permission_rename_wiki_pages: Přejmenovávání wiki stránek
permission_edit_time_entries: Upravování záznamů o stráveném času
permission_edit_own_issue_notes: Upravování vlastních poznámek
setting_gravatar_enabled: Použít uživatelské ikony Gravatar
label_example: Příklad
text_repository_usernames_mapping: "Vybrat nebo upravit mapování mezi Redmine uživateli a uživatelskými jmény nalezenými v logu repozitáře.\nUživatelé se shodným Redmine uživateslkým jménem a uživatelským jménem v repozitáři jsou mapovaní automaticky."
permission_edit_own_messages: Upravit vlastní zprávy
permission_delete_own_messages: Smazat vlastní zprávy
label_user_activity: "Aktivita uživatele: {{value}}"
label_updated_time_by: "Akutualizováno: {{author}} před: {{age}}"
text_diff_truncated: '... Rozdílový soubor je zkrácen, protože jeho délka přesahuje max. limit.'
setting_diff_max_lines_displayed: Maximální počet zobrazenách řádků rozdílů
text_plugin_assets_writable: Plugin assets directory writable
warning_attachments_not_saved: "{{count}} file(s) could not be saved."
button_create_and_continue: Create and continue
text_custom_field_possible_values_info: 'One line for each value'
label_display: Display
field_editable: Editable
setting_repository_log_display_limit: Maximum number of revisions displayed on file log
setting_file_max_size_displayed: Max size of text files displayed inline
field_watcher: Watcher
setting_openid: Allow OpenID login and registration
warning_attachments_not_saved: "{{count}} soubor(ů) nebylo možné uložit."
button_create_and_continue: Vytvořit a pokračovat
text_custom_field_possible_values_info: 'Každá hodnota na novém řádku'
label_display: Zobrazit
field_editable: Editovatelný
setting_repository_log_display_limit: Maximální počet revizí zobrazených v logu souboru
setting_file_max_size_displayed: Maximální velikost textových souborů zobrazených přímo na stránce
field_watcher: Sleduje
setting_openid: Umožnit přihlašování a registrace s OpenID
field_identity_url: OpenID URL
label_login_with_open_id_option: or login with OpenID
field_content: Content
label_descending: Descending
label_sort: Sort
label_ascending: Ascending
label_date_from_to: From {{start}} to {{end}}
label_login_with_open_id_option: nebo se přihlašte s OpenID
field_content: Obsah
label_descending: Sestupně
label_sort: Řazení
label_ascending: Vzestupně
label_date_from_to: Od {{start}} do {{end}}
label_greater_or_equal: ">="
label_less_or_equal: <=
......@@ -8,12 +8,12 @@ nl:
short: "%b %d"
long: "%B %d, %Y"
day_names: [Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday]
abbr_day_names: [Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat]
day_names: [Zondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag]
abbr_day_names: [Zo, Ma, Di, Woe, Do, Vr, Zat]
# Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
month_names: [~, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December]
abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec]
month_names: [~, Januari, Februari, Maart, April, Mei, Juni, Juli, Augustus, September, Oktober, November, December]
abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Mei, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec]
# Used in date_select and datime_select.
order: [ :year, :month, :day ]
......@@ -28,42 +28,42 @@ nl:
datetime:
distance_in_words:
half_a_minute: "half a minute"
half_a_minute: "halve minuut"
less_than_x_seconds:
one: "less than 1 second"
other: "less than {{count}} seconds"
one: "minder dan een seconde"
other: "mindera dan {{count}} seconden"
x_seconds:
one: "1 second"
other: "{{count}} seconds"
one: "1 seconde"
other: "{{count}} seconden"
less_than_x_minutes:
one: "less than a minute"
other: "less than {{count}} minutes"
one: "minder dan een minuut"
other: "minder dan {{count}} minuten"
x_minutes:
one: "1 minute"
other: "{{count}} minutes"
one: "1 minuut"
other: "{{count}} minuten"
about_x_hours:
one: "about 1 hour"
other: "about {{count}} hours"
one: "ongeveer 1 uur"
other: "ongeveer {{count}} uren"
x_days:
one: "1 day"
other: "{{count}} days"
one: "1 dag"
other: "{{count}} dagen"
about_x_months:
one: "about 1 month"
other: "about {{count}} months"
one: "ongeveer 1 maand"
other: "ongeveer {{count}} maanden"
x_months:
one: "1 month"
other: "{{count}} months"
one: "1 maand"
other: "{{count}} maanden"
about_x_years:
one: "about 1 year"
other: "about {{count}} years"
one: "ongeveer 1 jaar"
other: "ongeveer {{count}} jaren"
over_x_years:
one: "over 1 year"
other: "over {{count}} years"
one: "over 1 jaar"
other: "over {{count}} jaren"
# Used in array.to_sentence.
support:
array:
sentence_connector: "and"
sentence_connector: "en"
skip_last_comma: false
activerecord:
......@@ -82,13 +82,13 @@ nl:
taken: "is al in gebruik"
not_a_number: "is geen getal"
not_a_date: "is geen valide datum"
greater_than: "must be greater than {{count}}"
greater_than_or_equal_to: "must be greater than or equal to {{count}}"
equal_to: "must be equal to {{count}}"
less_than: "must be less than {{count}}"
less_than_or_equal_to: "must be less than or equal to {{count}}"
odd: "must be odd"
even: "must be even"
greater_than: "moet groter zijn dan {{count}}"
greater_than_or_equal_to: "moet groter zijn of gelijk zijn aan {{count}}"
equal_to: "moet gelijk zijn aan {{count}}"
less_than: "moet minder zijn dan {{count}}"
less_than_or_equal_to: "moet minder dan of gelijk zijn aan {{count}}"
odd: "moet oneven zijn"
even: "moet even zijn"
greater_than_start_date: "moet na de startdatum liggen"
not_same_project: "hoort niet bij hetzelfde project"
circular_dependency: "Deze relatie zou een circulaire afhankelijkheid tot gevolg hebben"
......@@ -550,7 +550,7 @@ nl:
label_tracker_new: Nieuwe tracker
label_tracker_plural: Trackers
label_updated_time: "{{value}} geleden bijgewerkt"
label_updated_time_by: %2$s geleden bijgewerkt door %1$s
label_updated_time_by: "{{value}} geleden bijgewerkt door {{author}}"
label_used_by: Gebruikt door
label_user: Gebruiker
label_user_activity: "{{value}}'s activiteit"
......@@ -755,20 +755,20 @@ nl:
text_wiki_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u deze wiki en zijn inhoud wenst te verwijderen?
text_workflow_edit: Selecteer een rol en een tracker om de workflow te wijzigen
warning_attachments_not_saved: "{{count}} bestand(en) konden niet opgeslagen worden."
button_create_and_continue: Create and continue
text_custom_field_possible_values_info: 'One line for each value'
label_display: Display
field_editable: Editable
setting_repository_log_display_limit: Maximum number of revisions displayed on file log
setting_file_max_size_displayed: Max size of text files displayed inline
button_create_and_continue: Maak en ga verder
text_custom_field_possible_values_info: 'Per lijn een waarde'
label_display: Toon
field_editable: Bewerkbaar
setting_repository_log_display_limit: Maximum hoeveelheid van revisies zichbaar
setting_file_max_size_displayed: Max grootte van tekst bestanden inline zichtbaar
field_watcher: Watcher
setting_openid: Allow OpenID login and registration
setting_openid: Sta OpenID login en registratie toe
field_identity_url: OpenID URL
label_login_with_open_id_option: or login with OpenID
label_login_with_open_id_option: of login met je OpenID
field_content: Content
label_descending: Descending
label_sort: Sort
label_ascending: Ascending
label_date_from_to: From {{start}} to {{end}}
label_descending: Aflopend
label_sort: Sorteer
label_ascending: Oplopend
label_date_from_to: Van {{start}} tot {{end}}
label_greater_or_equal: ">="
label_less_or_equal: <=
......@@ -813,10 +813,10 @@ pl:
setting_openid: Logowanie i rejestracja przy użyciu OpenID
field_identity_url: Identyfikator OpenID (URL)
label_login_with_open_id_option: albo użyj OpenID
field_content: Content
label_descending: Descending
label_sort: Sort
label_ascending: Ascending
label_date_from_to: From {{start}} to {{end}}
field_content: Treść
label_descending: Malejąco
label_sort: Sortuj
label_ascending: Rosnąco
label_date_from_to: Od {{start}} do {{end}}
label_greater_or_equal: ">="
label_less_or_equal: <=
This diff is collapsed.
......@@ -8,12 +8,12 @@ sk:
short: "%b %d"
long: "%B %d, %Y"
day_names: [Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday]
abbr_day_names: [Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat]
day_names: [Nedeľa, Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok, Sobota]
abbr_day_names: [Ne, Po, Ut, St, Št, Pi, So]
# Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
month_names: [~, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December]
abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec]
month_names: [~, Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December]
abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Máj, Jún, Júl, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec]
# Used in date_select and datime_select.
order: [ :year, :month, :day ]
......@@ -28,42 +28,42 @@ sk:
datetime:
distance_in_words:
half_a_minute: "half a minute"
half_a_minute: "pol minúty"
less_than_x_seconds:
one: "less than 1 second"
other: "less than {{count}} seconds"
one: "menej ako 1 sekunda"
other: "menej ako {{count}} send"
x_seconds:
one: "1 second"
other: "{{count}} seconds"
one: "1 sekunda"
other: "{{count}} send"
less_than_x_minutes:
one: "less than a minute"
other: "less than {{count}} minutes"
one: "menej ako minúta"
other: "menej ako {{count}} minút"
x_minutes:
one: "1 minute"
other: "{{count}} minutes"
one: "1 minuta"
other: "{{count}} minút"
about_x_hours:
one: "about 1 hour"
other: "about {{count}} hours"
one: "okolo 1 hodiny"
other: "okolo {{count}} hodín"
x_days:
one: "1 day"
other: "{{count}} days"
one: "1 d"
other: "{{count}} d"
about_x_months:
one: "about 1 month"
other: "about {{count}} months"
one: "okolo 1 mesiaca"
other: "okolo {{count}} mesiace/ov"
x_months:
one: "1 month"
other: "{{count}} months"
one: "1 mesiac"
other: "{{count}} mesiacov"
about_x_years:
one: "about 1 year"
other: "about {{count}} years"
one: "okolo 1 roka"
other: "okolo {{count}} roky/ov"
over_x_years:
one: "over 1 year"
other: "over {{count}} years"
one: "cez 1 rok"
other: "cez {{count}} rokov"
# Used in array.to_sentence.
support:
array:
sentence_connector: "and"
sentence_connector: "a"
skip_last_comma: false
activerecord:
......@@ -82,14 +82,14 @@ sk:
taken: "je použité"
not_a_number: "nieje číslo"
not_a_date: "nieje platný dátum"
greater_than: "must be greater than {{count}}"
greater_than_or_equal_to: "must be greater than or equal to {{count}}"
equal_to: "must be equal to {{count}}"
less_than: "must be less than {{count}}"
less_than_or_equal_to: "must be less than or equal to {{count}}"
odd: "must be odd"
even: "must be even"
greater_than_start_date: "musí byť väčší ako počiatočný dátum"
greater_than: "musí b väčšíe ako {{count}}"
greater_than_or_equal_to: "musí b väčšie alebo rovné {{count}}"
equal_to: "musí b rovné {{count}}"
less_than: "musí b menej ako {{count}}"
less_than_or_equal_to: "musí b menej alebo rovné {{count}}"
odd: "musí b nepárne"
even: "musí b párne"
greater_than_start_date: "musí byť neskôr ako počiatočný dátum"
not_same_project: "nepatrí rovnakému projektu"
circular_dependency: "Tento vzťah by vytvoril cyklickú závislosť"
......@@ -113,15 +113,15 @@ sk:
notice_account_password_updated: Heslo bolo úspešne zmenené.
notice_account_wrong_password: Chybné heslo
notice_account_register_done: Účet bol úspešne vytvorený. Pre aktiváciu účtu kliknite na odkaz v emailu, ktorý vam bol zaslaný.
notice_account_unknown_email: Neznámy uživateľ.
notice_account_unknown_email: Neznámy užívateľ.