Commit 9133f58b authored by tmaruyama's avatar tmaruyama

remove trailing white-spaces from config/locales/fi.yml

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@8606 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent dc133e37
# Finnish translations for Ruby on Rails
# Finnish translations for Ruby on Rails
# by Marko Seppä (marko.seppa@gmail.com)
fi:
......@@ -8,7 +8,7 @@ fi:
default: "%e. %Bta %Y"
long: "%A%e. %Bta %Y"
short: "%e.%m.%Y"
day_names: [Sunnuntai, Maanantai, Tiistai, Keskiviikko, Torstai, Perjantai, Lauantai]
abbr_day_names: [Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La]
month_names: [~, Tammikuu, Helmikuu, Maaliskuu, Huhtikuu, Toukokuu, Kesäkuu, Heinäkuu, Elokuu, Syyskuu, Lokakuu, Marraskuu, Joulukuu]
......@@ -40,7 +40,7 @@ fi:
separator: ","
delimiter: "."
precision: 3
currency:
format:
format: "%n %u"
......@@ -48,19 +48,19 @@ fi:
separator: ","
delimiter: "."
precision: 2
percentage:
format:
# separator:
delimiter: ""
# precision:
# precision:
precision:
format:
# separator:
delimiter: ""
# precision:
human:
format:
delimiter: ""
......@@ -75,7 +75,7 @@ fi:
mb: "MB"
gb: "GB"
tb: "TB"
datetime:
distance_in_words:
half_a_minute: "puoli minuuttia"
......@@ -119,7 +119,7 @@ fi:
hour: "Tunti"
minute: "Minuutti"
second: "Sekuntia"
activerecord:
errors:
template:
......@@ -151,9 +151,9 @@ fi:
not_same_project: "ei kuulu samaan projektiin"
circular_dependency: "Tämä suhde loisi kehän."
cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
actionview_instancetag_blank_option: Valitse, ole hyvä
general_text_No: 'Ei'
general_text_Yes: 'Kyllä'
general_text_no: 'ei'
......@@ -164,7 +164,7 @@ fi:
general_csv_encoding: ISO-8859-15
general_pdf_encoding: UTF-8
general_first_day_of_week: '1'
notice_account_updated: Tilin päivitys onnistui.
notice_account_invalid_creditentials: Virheellinen käyttäjätunnus tai salasana
notice_account_password_updated: Salasanan päivitys onnistui.
......@@ -188,11 +188,11 @@ fi:
notice_no_issue_selected: "Tapahtumia ei ole valittu! Valitse tapahtumat joita haluat muokata."
notice_account_pending: "Tilisi on luotu ja odottaa ylläpitäjän hyväksyntää."
notice_default_data_loaded: Vakioasetusten palautus onnistui.
error_can_t_load_default_data: "Vakioasetuksia ei voitu ladata: %{value}"
error_scm_not_found: "Syötettä ja/tai versiota ei löydy tietovarastosta."
error_scm_command_failed: "Tietovarastoon pääsyssä tapahtui virhe: %{value}"
mail_subject_lost_password: "Sinun %{value} salasanasi"
mail_body_lost_password: 'Vaihtaaksesi salasanasi, napsauta seuraavaa linkkiä:'
mail_subject_register: "%{value} tilin aktivointi"
......@@ -201,10 +201,10 @@ fi:
mail_body_account_information: Sinun tilin tiedot
mail_subject_account_activation_request: "%{value} tilin aktivointi pyyntö"
mail_body_account_activation_request: "Uusi käyttäjä (%{value}) on rekisteröitynyt. Hänen tili odottaa hyväksyntääsi:"
gui_validation_error: 1 virhe
gui_validation_error_plural: "%{count} virhettä"
field_name: Nimi
field_description: Kuvaus
field_summary: Yhteenveto
......@@ -287,7 +287,7 @@ fi:
field_time_zone: Aikavyöhyke
field_searchable: Haettava
field_default_value: Vakioarvo
setting_app_title: Ohjelman otsikko
setting_app_subtitle: Ohjelman alaotsikko
setting_welcome_text: Tervehdysteksti
......@@ -314,7 +314,7 @@ fi:
setting_emails_footer: Sähköpostin alatunniste
setting_protocol: Protokolla
setting_per_page_options: Sivun objektien määrän asetukset
label_user: Käyttäjä
label_user_plural: Käyttäjät
label_user_new: Uusi käyttäjä
......@@ -589,7 +589,7 @@ fi:
label_age: Ikä
label_change_properties: Vaihda asetuksia
label_general: Yleinen
button_login: Kirjaudu
button_submit: Lähetä
button_save: Tallenna
......@@ -626,11 +626,11 @@ fi:
button_copy: Kopioi
button_annotate: Lisää selitys
button_update: Päivitä
status_active: aktiivinen
status_registered: rekisteröity
status_locked: lukittu
text_select_mail_notifications: Valitse tapahtumat joista tulisi lähettää sähköpostimuistutus.
text_regexp_info: esim. ^[A-Z0-9]+$
text_min_max_length_info: 0 tarkoittaa, ei rajoitusta
......@@ -657,7 +657,7 @@ fi:
text_user_mail_option: "Valitsemattomille projekteille, saat vain muistutuksen asioista joita seuraat tai olet mukana (esim. tapahtumat joissa olet tekijä tai nimettynä)."
text_no_configuration_data: "Rooleja, tapahtumien tiloja ja työnkulkua ei vielä olla määritelty.\nOn erittäin suotavaa ladata vakioasetukset. Voit muuttaa sitä latauksen jälkeen."
text_load_default_configuration: Lataa vakioasetukset
default_role_manager: Päälikkö
default_role_developer: Kehittäjä
default_role_reporter: Tarkastelija
......@@ -679,7 +679,7 @@ fi:
default_priority_immediate: Valitön
default_activity_design: Suunnittelu
default_activity_development: Kehitys
enumeration_issue_priorities: Tapahtuman tärkeysjärjestys
enumeration_doc_categories: Dokumentin luokat
enumeration_activities: Historia (ajan seuranta)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment