Commit 8db92137 authored by jplang's avatar jplang
Browse files

Fix: Semi colon is spelled semicolon (#22135).

Patch by Felix Schäfer.

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@15246 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent e0a27629
This diff is collapsed.
......@@ -212,7 +212,7 @@ az:
actionview_instancetag_blank_option: Seçim edin
button_activate: Aktivləşdirmək
button_add: Əlavə etmək
button_add: ?lavə etmək
button_annotate: Müəlliflik
button_apply: Tətbiq etmək
button_archive: Arxivləşdirmək
......@@ -229,7 +229,7 @@ az:
button_delete: Silmək
button_download: Yükləmək
button_edit: Redaktə etmək
button_edit_associated_wikipage: "Əlaqəli wiki-səhifəni redaktə etmək: %{page_title}"
button_edit_associated_wikipage: "?laqəli wiki-səhifəni redaktə etmək: %{page_title}"
button_list: Siyahı
button_lock: Bloka salmaq
button_login: Giriş
......@@ -258,7 +258,7 @@ az:
default_doc_category_user: İstifadəçi sənədi
default_issue_status_in_progress: İşlənməkdədir
default_issue_status_closed: Bağlanıb
default_issue_status_feedback: Əks əlaqə
default_issue_status_feedback: ?ks əlaqə
default_issue_status_new: Yeni
default_issue_status_rejected: Rədd etmə
default_issue_status_resolved: Həll edilib
......@@ -334,7 +334,7 @@ az:
field_is_in_roadmap: Operativ planda əks olunan tapşırıqlar
field_is_public: Ümümaçıq
field_is_required: Mütləq
field_issue_to: Əlaqəli tapşırıqlar
field_issue_to: ?laqəli tapşırıqlar
field_issue: Tapşırıq
field_language: Dil
field_last_login_on: Son qoşulma
......@@ -395,7 +395,7 @@ az:
label_activity: Görülən işlər
label_add_another_file: Bir fayl daha əlavə etmək
label_added_time_by: "Əlavə etdi %{author} %{age} əvvəl"
label_added_time_by: "?lavə etdi %{author} %{age} əvvəl"
label_added: əlavə edilib
label_add_note: Qeydi əlavə etmək
label_administration: İnzibatçılıq
......@@ -408,7 +408,7 @@ az:
label_applied_status: Tətbiq olunan status
label_ascending: Artmaya görə
label_assigned_to_me_issues: Mənim tapşırıqlarım
label_associated_revisions: Əlaqəli redaksiyalar
label_associated_revisions: ?laqəli redaksiyalar
label_attachment: Fayl
label_attachment_delete: Faylı silmək
label_attachment_new: Yeni fayl
......@@ -443,7 +443,7 @@ az:
label_closed_issues_plural5: bağlıdır
label_comment: şərhlər
label_comment_add: Şərhləri qeyd etmək
label_comment_added: Əlavə olunmuş şərhlər
label_comment_added: ?lavə olunmuş şərhlər
label_comment_delete: Şərhi silmək
label_comment_plural: Şərhlər
label_comment_plural2: Şərhlər
......@@ -497,7 +497,7 @@ az:
label_filter_add: Filtr əlavə etmək
label_filter_plural: Filtrlər
label_float: Həqiqi ədəd
label_follows: Əvvəlki
label_follows: ?vvəlki
label_gantt: Qant diaqramması
label_general: Ümumi
label_generate_key: Açarı generasiya etmək
......@@ -601,7 +601,7 @@ az:
label_precedes: növbəti
label_preferences: Üstünlük
label_preview: İlkin baxış
label_previous: Əvvəlki
label_previous: ?vvəlki
label_profile: Profil
label_project: Layihə
label_project_all: Bütün layihələr
......@@ -621,9 +621,9 @@ az:
label_registration_activation_by_email: e-poçt üzrə hesabımın aktivləşdirilməsi
label_registration_automatic_activation: uçot qeydlərinin avtomatik aktivləşdirilməsi
label_registration_manual_activation: uçot qeydlərini əl ilə aktivləşdirmək
label_related_issues: Əlaqəli tapşırıqlar
label_related_issues: ?laqəli tapşırıqlar
label_relates_to: əlaqəlidir
label_relation_delete: Əlaqəni silmək
label_relation_delete: ?laqəni silmək
label_relation_new: Yeni münasibət
label_renamed: adını dəyişmək
label_reply_plural: Cavablar
......@@ -633,7 +633,7 @@ az:
label_repository: Saxlayıcı
label_repository_plural: Saxlayıcı
label_result_plural: Nəticələr
label_reverse_chronological_order: Əks ardıcıllıqda
label_reverse_chronological_order: ?ks ardıcıllıqda
label_revision: Redaksiya
label_revision_plural: Redaksiyalar
label_roadmap: Operativ plan
......@@ -654,7 +654,7 @@ az:
label_sort: Çeşidləmək
label_sort_by: "%{value} üzrə çeşidləmək"
label_sort_higher: Yuxarı
label_sort_highest: Əvvələ qayıt
label_sort_highest: ?vvələ qayıt
label_sort_lower: Aşağı
label_sort_lowest: Sona qayıt
label_spent_time: Sərf olunan vaxt
......@@ -829,8 +829,8 @@ az:
project_module_calendar: Təqvim
setting_activity_days_default: Görülən işlərdə əks olunan günlərin sayı
setting_app_subtitle: Əlavənin sərlövhəsi
setting_app_title: Əlavənin adı
setting_app_subtitle: ?lavənin sərlövhəsi
setting_app_title: ?lavənin adı
setting_attachment_max_size: Yerləşdirmənin maksimal ölçüsü
setting_autofetch_changesets: Saxlayıcının dəyişikliklərini avtomatik izləmək
setting_autologin: Avtomatik giriş
......@@ -848,7 +848,7 @@ az:
setting_emails_footer: Məktubun sətiraltı qeydləri
setting_enabled_scm: Daxil edilən SCM
setting_feeds_limit: Atom axını üçün başlıqların sayının məhdudlaşdırılması
setting_file_max_size_displayed: Əks olunma üçün mətn faylının maksimal ölçüsü
setting_file_max_size_displayed: ?ks olunma üçün mətn faylının maksimal ölçüsü
setting_gravatar_enabled: İstifadəçi avatarını Gravatar-dan istifadə etmək
setting_host_name: Kompyuterin adı
setting_issue_list_default_columns: Susmaya görə tapşırıqların siyahısında əks oluna sütunlar
......@@ -1018,7 +1018,7 @@ az:
setting_commit_logtime_activity_id: Vaxtın uçotu üçün görülən hərəkətlər
text_time_logged_by_changeset: "%{value} redaksiyada nəzərə alınıb."
setting_commit_logtime_enabled: Vaxt uçotunu qoşmaq
notice_gantt_chart_truncated: Əks oluna biləcək elementlərin maksimal sayı artdığına görə diaqram kəsiləcək (%{max})
notice_gantt_chart_truncated: ?ks oluna biləcək elementlərin maksimal sayı artdığına görə diaqram kəsiləcək (%{max})
setting_gantt_items_limit: Qant diaqramında əks olunan elementlərin maksimal sayı
field_warn_on_leaving_unsaved: Yadda saxlanılmayan mətnin səhifəsi bağlanan zaman xəbərdarlıq etmək
text_warn_on_leaving_unsaved: Tərk etmək istədiyiniz cari səhifədə yadda saxlanılmayan və itə biləcək mətn vardır.
......@@ -1080,11 +1080,11 @@ az:
description_wiki_subpages_reassign: Yeni valideyn səhifəsini seçmək
description_selected_columns: Seçilmiş sütunlar
label_parent_revision: Valideyn
label_child_revision: Əsas
label_child_revision: ?sas
error_scm_annotate_big_text_file: Mətn faylının maksimal ölçüsü artdığına görə şərh mümkün deyildir.
setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Yeni tapşırıqlar üçün cari tarixi başlanğıc tarixi kimi istifadə etmək
button_edit_section: Bu bölməni redaktə etmək
setting_repositories_encodings: Əlavələrin və saxlayıcıların kodlaşdırılması
setting_repositories_encodings: ?lavələrin və saxlayıcıların kodlaşdırılması
description_all_columns: Bütün sütunlar
button_export: İxrac
label_export_options: "%{export_format} ixracın parametrləri"
......@@ -1098,7 +1098,7 @@ az:
other: "%{count} Tapşırıq"
label_repository_new: Yeni saxlayıcı
field_repository_is_default: Susmaya görə saxlayıcı
label_copy_attachments: Əlavənin surətini çıxarmaq
label_copy_attachments: ?lavənin surətini çıxarmaq
label_item_position: "%{position}/%{count}"
label_completed_versions: Başa çatdırılmış variantlar
text_project_identifier_info: Yalnız kiçik latın hərflərinə (a-z), rəqəmlərə, tire və çicgilərə icazə verilir.<br />Yadda saxladıqdan sonra identifikatoru dəyişmək olmaz.
......@@ -1108,7 +1108,7 @@ az:
text_issue_conflict_resolution_overwrite: Dəyişikliklərimi tətbiq etmək (əvvəlki bütün qeydlər yadda saxlanacaq, lakin bəzi qeydlər yenidən yazıla bilər)
notice_issue_update_conflict: Tapşırığı redaktə etdiyiniz zaman kimsə onu artıq dəyişib.
text_issue_conflict_resolution_cancel: Mənim dəyişikliklərimi ləğv etmək və tapşırığı yenidən göstərmək %{link}
permission_manage_related_issues: Əlaqəli tapşırıqların idarə edilməsi
permission_manage_related_issues: ?laqəli tapşırıqların idarə edilməsi
field_auth_source_ldap_filter: LDAP filtri
label_search_for_watchers: Nəzarətçiləri axtarmaq
notice_account_deleted: "Sizin uçot qeydiniz tam olaraq silinib"
......@@ -1131,7 +1131,7 @@ az:
notice_user_successful_create: İstifadəçi %{id} yaradıldı.
field_core_fields: Standart sahələr
field_timeout: Zaman aşımı (saniyə ilə)
setting_thumbnails_enabled: Əlavələrin kiçik şəklini göstər
setting_thumbnails_enabled: ?lavələrin kiçik şəklini göstər
setting_thumbnails_size: Kiçik şəkillərin ölçüsü (piksel ilə)
label_status_transitions: Status keçidləri
label_fields_permissions: Sahələrin icazələri
......@@ -1142,7 +1142,7 @@ az:
label_attribute_of_project: Layihə %{name}
label_attribute_of_author: Müəllif %{name}
label_attribute_of_assigned_to: Təyin edilib %{name}
label_attribute_of_fixed_version: Əsas versiya %{name}
label_attribute_of_fixed_version: ?sas versiya %{name}
label_copy_subtasks: Alt tapşırığın surətini çıxarmaq
label_cross_project_hierarchy: With project hierarchy
permission_edit_documents: Edit documents
......@@ -1257,7 +1257,7 @@ az:
label_fields_wrapper: Field wrapper
label_encoding: Encoding
label_comma_char: Comma
label_semi_colon_char: Semi colon
label_semi_colon_char: Semicolon
label_quote_char: Quote
label_double_quote_char: Double quote
label_fields_mapping: Fields mapping
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -1179,7 +1179,7 @@ da:
label_fields_wrapper: Field wrapper
label_encoding: Encoding
label_comma_char: Comma
label_semi_colon_char: Semi colon
label_semi_colon_char: Semicolon
label_quote_char: Quote
label_double_quote_char: Double quote
label_fields_mapping: Fields mapping
......
This diff is collapsed.
......@@ -1166,7 +1166,7 @@ en-GB:
label_fields_wrapper: Field wrapper
label_encoding: Encoding
label_comma_char: Comma
label_semi_colon_char: Semi colon
label_semi_colon_char: Semicolon
label_quote_char: Quote
label_double_quote_char: Double quote
label_fields_mapping: Fields mapping
......
......@@ -979,7 +979,7 @@ en:
label_fields_wrapper: Field wrapper
label_encoding: Encoding
label_comma_char: Comma
label_semi_colon_char: Semi colon
label_semi_colon_char: Semicolon
label_quote_char: Quote
label_double_quote_char: Double quote
label_fields_mapping: Fields mapping
......@@ -1106,7 +1106,7 @@ en:
text_assign_time_entries_to_project: Assign reported hours to the project
text_reassign_time_entries: 'Reassign reported hours to this issue:'
text_user_wrote: "%{value} wrote:"
text_enumeration_destroy_question: "%{count} objects are assigned to the value “%{name}”."
text_enumeration_destroy_question: "%{count} objects are assigned to the value “%{name}â€?."
text_enumeration_category_reassign_to: 'Reassign them to this value:'
text_email_delivery_not_configured: "Email delivery is not configured, and notifications are disabled.\nConfigure your SMTP server in config/configuration.yml and restart the application to enable them."
text_repository_usernames_mapping: "Select or update the Redmine user mapped to each username found in the repository log.\nUsers with the same Redmine and repository username or email are automatically mapped."
......
......@@ -1163,7 +1163,7 @@ eu:
label_fields_wrapper: Field wrapper
label_encoding: Encoding
label_comma_char: Comma
label_semi_colon_char: Semi colon
label_semi_colon_char: Semicolon
label_quote_char: Quote
label_double_quote_char: Double quote
label_fields_mapping: Fields mapping
......
This diff is collapsed.
......@@ -1183,7 +1183,7 @@ fi:
label_fields_wrapper: Field wrapper
label_encoding: Encoding
label_comma_char: Comma
label_semi_colon_char: Semi colon
label_semi_colon_char: Semicolon
label_quote_char: Quote
label_double_quote_char: Double quote
label_fields_mapping: Fields mapping
......
......@@ -441,8 +441,8 @@ gl:
label_in_less_than: "en menos de"
label_in_more_than: "en máis de"
label_incoming_emails: Correos entrantes
label_index_by_date: Índice por data
label_index_by_title: Índice por título
label_index_by_date: ?ndice por data
label_index_by_title: ?ndice por título
label_information: Información
label_information_plural: Información
label_integer: Número
......@@ -978,7 +978,7 @@ gl:
label_diff: "Diferencias"
text_git_repository_note: "O repositorio está baleiro e é local (por exemplo, «/gitrepo» ou «C:\\gitrepo»)"
description_query_sort_criteria_direction: "Dirección da orde"
description_project_scope: "Ámbito da busca"
description_project_scope: "?mbito da busca"
description_filter: "Filtro"
description_user_mail_notification: "Configuración das notificacións por correo electrónico"
description_date_from: "Introduza a data de inicio"
......@@ -1170,7 +1170,7 @@ gl:
label_fields_wrapper: Field wrapper
label_encoding: Encoding
label_comma_char: Comma
label_semi_colon_char: Semi colon
label_semi_colon_char: Semicolon
label_quote_char: Quote
label_double_quote_char: Double quote
label_fields_mapping: Fields mapping
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -431,7 +431,7 @@
label_news_view_all: Minden hír megtekintése
label_news_added: Hír hozzáadva
label_settings: Beállítások
label_overview: Áttekintés
label_overview: ?ttekintés
label_version: Verzió
label_version_new: Új verzió
label_version_plural: Verziók
......@@ -611,7 +611,7 @@
label_display_per_page: "Oldalanként: %{value}"
label_age: Kor
label_change_properties: Tulajdonságok változtatása
label_general: Általános
label_general: ?ltalános
label_more: továbbiak
label_scm: SCM
label_plugins: Pluginek
......@@ -655,7 +655,7 @@
button_archive: Archivál
button_unarchive: Dearchivál
button_reset: Reset
button_rename: Átnevez
button_rename: ?tnevez
button_change_password: Jelszó megváltoztatása
button_copy: Másol
button_annotate: Jegyzetel
......@@ -739,7 +739,7 @@
label_generate_key: Kulcs generálása
setting_mail_handler_api_enabled: Web Service engedélyezése a beérkezett levelekhez
setting_mail_handler_api_key: API kulcs
text_email_delivery_not_configured: "Az E-mail küldés nincs konfigurálva, és az értesítések ki vannak kapcsolva.\nÁllítsd be az SMTP szervert a config/configuration.yml fájlban és indítsd újra az alkalmazást, hogy érvénybe lépjen."
text_email_delivery_not_configured: "Az E-mail küldés nincs konfigurálva, és az értesítések ki vannak kapcsolva.\n?llítsd be az SMTP szervert a config/configuration.yml fájlban és indítsd újra az alkalmazást, hogy érvénybe lépjen."
field_parent_title: Szülő oldal
label_issue_watchers: Megfigyelők
button_quote: Hozzászólás / Idézet
......@@ -795,7 +795,7 @@
permission_edit_own_issue_notes: Saját jegyzetek szerkesztése
setting_gravatar_enabled: Felhasználói fényképek engedélyezése
label_example: Példa
text_repository_usernames_mapping: "Állítsd be a felhasználó összerendeléseket a Redmine, és a tároló logban található felhasználók között.\nAz azonos felhasználó nevek összerendelése automatikusan megtörténik."
text_repository_usernames_mapping: "?llítsd be a felhasználó összerendeléseket a Redmine, és a tároló logban található felhasználók között.\nAz azonos felhasználó nevek összerendelése automatikusan megtörténik."
permission_edit_own_messages: Saját üzenetek szerkesztése
permission_delete_own_messages: Saját üzenetek törlése
label_user_activity: "%{value} tevékenységei"
......@@ -957,7 +957,7 @@
label_role_anonymous: Anonymous
label_role_non_member: Nem tag
label_issue_note_added: Jegyzet hozzáadva
label_issue_status_updated: Állapot módosítva
label_issue_status_updated: ?llapot módosítva
label_issue_priority_updated: Prioritás módosítva
label_issues_visibility_own: A felhasználó által létrehozott vagy hozzárendelt feladatok
field_issues_visibility: Feladatok láthatósága
......@@ -1181,7 +1181,7 @@
label_fields_wrapper: Field wrapper
label_encoding: Encoding
label_comma_char: Comma
label_semi_colon_char: Semi colon
label_semi_colon_char: Semicolon
label_quote_char: Quote
label_double_quote_char: Double quote
label_fields_mapping: Fields mapping
......
......@@ -1166,7 +1166,7 @@ id:
label_fields_wrapper: Field wrapper
label_encoding: Encoding
label_comma_char: Comma
label_semi_colon_char: Semi colon
label_semi_colon_char: Semicolon
label_quote_char: Quote
label_double_quote_char: Double quote
label_fields_mapping: Fields mapping
......
......@@ -1157,7 +1157,7 @@ it:
label_fields_wrapper: Field wrapper
label_encoding: Encoding
label_comma_char: Comma
label_semi_colon_char: Semi colon
label_semi_colon_char: Semicolon
label_quote_char: Quote
label_double_quote_char: Double quote
label_fields_mapping: Fields mapping
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -1141,7 +1141,7 @@ nl:
label_fields_wrapper: Field wrapper
label_encoding: Encoding
label_comma_char: Comma
label_semi_colon_char: Semi colon
label_semi_colon_char: Semicolon
label_quote_char: Quote
label_double_quote_char: Double quote
label_fields_mapping: Fields mapping
......
......@@ -1152,7 +1152,7 @@
label_fields_wrapper: Field wrapper
label_encoding: Encoding
label_comma_char: Comma
label_semi_colon_char: Semi colon
label_semi_colon_char: Semicolon
label_quote_char: Quote
label_double_quote_char: Double quote
label_fields_mapping: Fields mapping
......
......@@ -474,7 +474,7 @@ pl:
label_ldap_authentication: Uwierzytelnianie LDAP
label_less_than_ago: dni temu
label_list: Lista
label_loading: Ładowanie...
label_loading: ?adowanie...
label_logged_as: Zalogowany jako
label_login: Login
label_logout: Wylogowanie
......@@ -1177,7 +1177,7 @@ pl:
label_fields_wrapper: Field wrapper
label_encoding: Encoding
label_comma_char: Comma
label_semi_colon_char: Semi colon
label_semi_colon_char: Semicolon
label_quote_char: Quote
label_double_quote_char: Double quote
label_fields_mapping: Fields mapping
......
......@@ -545,8 +545,8 @@ pt-BR:
label_wiki_edit_plural: Edições Wiki
label_wiki_page: Página Wiki
label_wiki_page_plural: páginas Wiki
label_index_by_title: Índice por título
label_index_by_date: Índice por data
label_index_by_title: �ndice por título
label_index_by_date: Ã?ndice por data
label_current_version: Versão atual
label_preview: Pré-visualizar
label_feed_plural: Feeds
......@@ -1182,7 +1182,7 @@ pt-BR:
label_fields_wrapper: Field wrapper
label_encoding: Encoding
label_comma_char: Comma
label_semi_colon_char: Semi colon
label_semi_colon_char: Semicolon
label_quote_char: Quote
label_double_quote_char: Double quote
label_fields_mapping: Fields mapping
......
......@@ -177,7 +177,7 @@ ro:
mail_body_lost_password: 'Pentru a schimba parola, accesați:'
mail_subject_register: "Activarea contului %{value}"
mail_body_register: 'Pentru activarea contului, accesați:'
mail_body_account_information_external: "Puteți folosi contul „{value}} pentru a autentifica."
mail_body_account_information_external: "Puteți folosi contul „{value}}? pentru a autentifica."
mail_body_account_information: Informații despre contul dumneavoastră
mail_subject_account_activation_request: "Cerere de activare a contului %{value}"
mail_body_account_activation_request: "S-a înregistrat un utilizator nou (%{value}). Contul așteaptă aprobarea dumneavoastră:"
......@@ -1157,7 +1157,7 @@ ro:
label_fields_wrapper: Field wrapper
label_encoding: Encoding
label_comma_char: Comma
label_semi_colon_char: Semi colon
label_semi_colon_char: Semicolon
label_quote_char: Quote
label_double_quote_char: Double quote
label_fields_mapping: Fields mapping
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment