Commit 7bb51590 authored by tmaruyama's avatar tmaruyama

remove trailing white-spaces from config/locales/sr.yml

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@8624 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 4e442497
......@@ -10,10 +10,10 @@ sr:
default: "%d.%m.%Y."
short: "%e %b"
long: "%B %e, %Y"
day_names: [недеља, понедељак, уторак, среда, четвртак, петак, субота]
abbr_day_names: [нед, пон, уто, сре, чет, пет, суб]
# Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
month_names: [~, јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар, децембар]
abbr_month_names: [~, јан, феб, мар, апр, мај, јун, јул, авг, сеп, окт, нов, дец]
......@@ -95,7 +95,7 @@ sr:
array:
sentence_connector: "и"
skip_last_comma: false
activerecord:
errors:
template:
......@@ -129,7 +129,7 @@ sr:
cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Проблем не може бити повезан са једним од својих подзадатака"
actionview_instancetag_blank_option: Молим одаберите
general_text_No: 'Не'
general_text_Yes: 'Да'
general_text_no: 'не'
......@@ -140,7 +140,7 @@ sr:
general_csv_encoding: UTF-8
general_pdf_encoding: UTF-8
general_first_day_of_week: '1'
notice_account_updated: Налог је успешно ажуриран.
notice_account_invalid_creditentials: Неисправно корисничко име или лозинка.
notice_account_password_updated: Лозинка је успешно ажурирана.
......@@ -169,7 +169,7 @@ sr:
notice_unable_delete_version: Верзију је немогуће избрисати.
notice_unable_delete_time_entry: Ставку евиденције времена је немогуће избрисати.
notice_issue_done_ratios_updated: Однос решених проблема је ажуриран.
error_can_t_load_default_data: "Подразумевано конфигурисање је немогуће учитати: %{value}"
error_scm_not_found: "Ставка или исправка нису пронађене у спремишту."
error_scm_command_failed: "Грешка се јавила приликом покушаја приступа спремишту: %{value}"
......@@ -186,9 +186,9 @@ sr:
error_workflow_copy_source: 'Молимо одаберите изворно праћење или улогу'
error_workflow_copy_target: 'Молимо одаберите одредишно праћење и улогу'
error_unable_delete_issue_status: 'Статус проблема је немогуће обрисати'
error_unable_to_connect: "Повезивање са (%{value}) је немогуће"
error_unable_to_connect: "Повезивање са (%{value}) је немогуће"
warning_attachments_not_saved: "%{count} датотека не може бити снимљена."
mail_subject_lost_password: "Ваша %{value} лозинка"
mail_body_lost_password: 'За промену ваше лозинке, кликните на следећи линк:'
mail_subject_register: "Активација вашег %{value} налога"
......@@ -203,10 +203,10 @@ sr:
mail_body_wiki_content_added: "%{author} је додао wiki страницу '%{id}'."
mail_subject_wiki_content_updated: "Wiki страница '%{id}' је ажурирана"
mail_body_wiki_content_updated: "%{author} је ажурирао wiki страницу '%{id}'."
gui_validation_error: једна грешка
gui_validation_error_plural: "%{count} грешака"
field_name: Назив
field_description: Опис
field_summary: Резиме
......@@ -299,7 +299,7 @@ sr:
field_group_by: Груписање резултата по
field_sharing: Дељење
field_parent_issue: Матични задатак
setting_app_title: Наслов апликације
setting_app_subtitle: Поднаслов апликације
setting_welcome_text: Текст добродошлице
......@@ -351,7 +351,7 @@ sr:
setting_start_of_week: Први дан у седмици
setting_rest_api_enabled: Омогући REST web услуге
setting_cache_formatted_text: Кеширање обрађеног текста
permission_add_project: Креирање пројекта
permission_add_subprojects: Креирање потпојекта
permission_edit_project: Измена пројеката
......@@ -407,7 +407,7 @@ sr:
permission_delete_own_messages: Брисање сопствених порука
permission_export_wiki_pages: Извоз wiki страница
permission_manage_subtasks: Управљање подзадацима
project_module_issue_tracking: Праћење проблема
project_module_time_tracking: Праћење времена
project_module_news: Вести
......@@ -416,7 +416,7 @@ sr:
project_module_wiki: Wiki
project_module_repository: Спремиште
project_module_boards: Форуми
label_user: Корисник
label_user_plural: Корисници
label_user_new: Нови корисник
......@@ -773,8 +773,8 @@ sr:
label_api_access_key_created_on: "API приступни кључ је креиран пре %{value}"
label_profile: Профил
label_subtask_plural: Подзадатак
label_project_copy_notifications: Пошаљи е-поруку са обавештењем приликом копирања пројекта
label_project_copy_notifications: Пошаљи е-поруку са обавештењем приликом копирања пројекта
button_login: Пријава
button_submit: Пошаљи
button_save: Сними
......@@ -818,17 +818,17 @@ sr:
button_quote: Под наводницима
button_duplicate: Дуплирај
button_show: Прикажи
status_active: активни
status_registered: регистровани
status_locked: закључани
version_status_open: отворен
version_status_locked: закључан
version_status_closed: затворен
field_active: Активан
text_select_mail_notifications: Одабери акције за које ће обавештење бити послато путем е-поште.
text_regexp_info: нпр. ^[A-Z0-9]+$
text_min_max_length_info: 0 значи без ограничења
......@@ -886,7 +886,7 @@ sr:
text_own_membership_delete_confirmation: "Након уклањања појединих или свих ваших дозвола нећете више моћи да уређујете овај пројекат.\nЖелите ли да наставите?"
text_zoom_in: Увећај
text_zoom_out: Умањи
default_role_manager: Менаџер
default_role_developer: Програмер
default_role_reporter: Извештач
......@@ -908,12 +908,12 @@ sr:
default_priority_immediate: Непосредно
default_activity_design: Дизајн
default_activity_development: Развој
enumeration_issue_priorities: Приоритети проблема
enumeration_doc_categories: Категорије документа
enumeration_activities: Активности (праћење времена)
enumeration_system_activity: Системска активност
field_time_entries: Време евиденције
project_module_gantt: Гантов дијаграм
project_module_calendar: Календар
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment