Commit 49775747 authored by tmaruyama's avatar tmaruyama

Fix typos and add some missing Danish translations by Christian Pedersen (#8218).

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@5546 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent b164535b
......@@ -137,7 +137,7 @@ da:
greater_than_start_date: "skal være senere end startdatoen"
not_same_project: "hører ikke til samme projekt"
circular_dependency: "Denne relation vil skabe et afhængighedsforhold"
cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
cant_link_an_issue_with_a_descendant: "En sag kan ikke relateres til en af dens underopgaver"
template:
header:
......@@ -186,7 +186,7 @@ da:
error_scm_command_failed: "En fejl opstod under forbindelsen til det valgte repository: %{value}"
mail_subject_lost_password: "Dit %{value} kodeord"
mail_body_lost_password: 'For at ændre dit kodeord, klik dette link:'
mail_body_lost_password: 'Klik dette link for at ændre dit kodeord:'
mail_subject_register: "%{value} kontoaktivering"
mail_body_register: 'Klik dette link for at aktivere din konto:'
mail_body_account_information_external: "Du kan bruge din %{value} konto til at logge ind."
......@@ -230,7 +230,7 @@ da:
field_due_date: Deadline
field_assigned_to: Tildelt til
field_priority: Prioritet
field_fixed_version: Target version
field_fixed_version: Udgave
field_user: Bruger
field_role: Rolle
field_homepage: Hjemmeside
......@@ -257,8 +257,8 @@ da:
field_attr_lastname: Efternavn attribut
field_attr_mail: Email attribut
field_onthefly: løbende brugeroprettelse
field_start_date: Start date
field_done_ratio: "% Færdig"
field_start_date: Start dato
field_done_ratio: "% færdig"
field_auth_source: Sikkerhedsmetode
field_hide_mail: Skjul min email
field_comments: Kommentar
......@@ -352,7 +352,7 @@ da:
label_tracker_new: Ny type
label_workflow: Arbejdsgang
label_issue_status: Sagsstatus
label_issue_status_plural: Sagsstatuser
label_issue_status_plural: Sagsstatusser
label_issue_status_new: Ny status
label_issue_category: Sagskategori
label_issue_category_plural: Sagskategorier
......@@ -376,8 +376,8 @@ da:
label_logout: Log ud
label_help: Hjælp
label_reported_issues: Rapporterede sager
label_assigned_to_me_issues: Sager tildelt mig
label_last_login: Sidste login tidspunkt
label_assigned_to_me_issues: Sager tildelt til mig
label_last_login: Sidste logintidspunkt
label_registered_on: Registreret den
label_activity: Aktivitet
label_new: Ny
......@@ -492,7 +492,7 @@ da:
label_date_range: Dato interval
label_less_than_ago: mindre end dage siden
label_more_than_ago: mere end dage siden
label_ago: days siden
label_ago: dage siden
label_contains: indeholder
label_not_contains: ikke indeholder
label_day_plural: dage
......@@ -503,7 +503,7 @@ da:
label_modification_plural: "%{count} ændringer"
label_revision: Revision
label_revision_plural: Revisioner
label_associated_revisions: Tilnyttede revisioner
label_associated_revisions: Tilknyttede revisioner
label_added: tilføjet
label_modified: ændret
label_deleted: slettet
......@@ -533,7 +533,7 @@ da:
label_preview: Forhåndsvisning
label_feed_plural: Feeds
label_changes_details: Detaljer for alle ændringer
label_issue_tracking: Sags søgning
label_issue_tracking: Sagssøgning
label_spent_time: Anvendt tid
label_f_hour: "%{value} time"
label_f_hour_plural: "%{value} timer"
......@@ -550,7 +550,7 @@ da:
label_permissions_report: Godkendelsesrapport
label_watched_issues: Overvågede sager
label_related_issues: Relaterede sager
label_applied_status: Anvendte statuser
label_applied_status: Anvendte statusser
label_loading: Indlæser...
label_relation_new: Ny relation
label_relation_delete: Slet relation
......@@ -593,7 +593,7 @@ da:
label_jump_to_a_project: Skift til projekt...
label_file_plural: Filer
label_changeset_plural: Ændringer
label_default_columns: Standard kolonner
label_default_columns: Standardkolonner
label_no_change_option: (Ingen ændringer)
label_bulk_edit_selected_issues: Masse-ret de valgte sager
label_theme: Tema
......@@ -681,20 +681,20 @@ da:
text_issue_category_destroy_assignments: Slet tildelinger af kategori
text_issue_category_reassign_to: Tildel sager til denne kategori
text_user_mail_option: "For ikke-valgte projekter vil du kun modtage beskeder omhandlende ting du er involveret i eller overvåger (f.eks. sager du har indberettet eller ejer)."
text_no_configuration_data: "Roller, typer, sagsstatuser og arbejdsgange er endnu ikke konfigureret.\nDet er anbefalet at indlæse standardopsætningen. Du vil kunne ændre denne når den er indlæst."
text_no_configuration_data: "Roller, typer, sagsstatusser og arbejdsgange er endnu ikke konfigureret.\nDet er anbefalet at indlæse standardopsætningen. Du vil kunne ændre denne når den er indlæst."
text_load_default_configuration: Indlæs standardopsætningen
text_status_changed_by_changeset: "Anvendt i ændring %{value}."
text_issues_destroy_confirmation: 'Er du sikker du ønsker at slette den/de valgte sag(er)?'
text_select_project_modules: 'Vælg moduler er skal være aktiveret for dette projekt:'
text_default_administrator_account_changed: Standard administratorkonto ændret
text_default_administrator_account_changed: Standardadministratorkonto ændret
text_file_repository_writable: Filarkiv er skrivbar
text_rmagick_available: RMagick tilgængelig (valgfri)
default_role_manager: Leder
default_role_developer: Udvikler
default_role_reporter: Rapportør
default_tracker_bug: Bug
default_tracker_feature: Feature
default_tracker_bug: Fejl
default_tracker_feature: Funktion
default_tracker_support: Support
default_issue_status_new: Ny
default_issue_status_in_progress: Igangværende
......@@ -723,12 +723,12 @@ da:
error_issue_not_found_in_project: 'Sagen blev ikke fundet eller tilhører ikke dette projekt'
text_assign_time_entries_to_project: Tildel raporterede timer til projektet
setting_display_subprojects_issues: Vis sager for underprojekter på hovedprojektet som standard
label_optional_description: Optionel beskrivelse
label_optional_description: Valgfri beskrivelse
text_destroy_time_entries: Slet registrerede timer
field_comments_sorting: Vis kommentar
text_reassign_time_entries: 'Tildel registrerede timer til denne sag igen'
label_reverse_chronological_order: I omvendt kronologisk rækkefølge
label_preferences: Preferences
label_preferences: Præferencer
label_overall_activity: Overordnet aktivitet
setting_default_projects_public: Nye projekter er offentlige som standard
error_scm_annotate: "Filen findes ikke, eller kunne ikke annoteres."
......@@ -762,7 +762,7 @@ da:
permission_add_issue_watchers: Tilføj overvågere
warning_attachments_not_saved: "der var %{count} fil(er), som ikke kunne gemmes."
permission_comment_news: Kommentér nyheder
text_enumeration_category_reassign_to: 'FLyt dem til denne værdi:'
text_enumeration_category_reassign_to: 'Flyt dem til denne værdi:'
permission_select_project_modules: Vælg projektmoduler
permission_view_gantt: Se Gantt diagram
permission_delete_messages: Slet beskeder
......@@ -789,9 +789,9 @@ da:
label_and_its_subprojects: "%{value} og dets underprojekter"
permission_view_calendar: Se kalender
button_create_and_continue: Opret og fortsæt
setting_gravatar_enabled: Anvend Gravatar bruger ikoner
setting_gravatar_enabled: Anvend Gravatar brugerikoner
label_updated_time_by: "Opdateret af %{author} for %{age} siden"
text_diff_truncated: '... Listen over forskelle er bleve afkortet da den overstiger den maksimale størrelse der kan vises.'
text_diff_truncated: '... Listen over forskelle er blevet afkortet da den overstiger den maksimale størrelse der kan vises.'
text_user_wrote: "%{value} skrev:"
setting_mail_handler_api_enabled: Aktiver webservice for indkomne emails
permission_delete_issues: Slet sager
......@@ -849,7 +849,7 @@ da:
label_tag: Tag
label_branch: Branch
error_no_tracker_in_project: Der er ingen sagshåndtering for dette projekt. Kontrollér venligst projektindstillingerne.
error_no_default_issue_status: Der er ikek defineret en standardstatus. Kontrollér venligst indstillingernen (Gå til "Administration -> Sagsstatuser").
error_no_default_issue_status: Der er ikke defineret en standardstatus. Kontrollér venligst indstillingerne (gå til "Administration -> Sagsstatusser").
text_journal_changed: "%{label} ændret fra %{old} til %{new}"
text_journal_set_to: "%{label} sat til %{value}"
text_journal_deleted: "%{label} slettet (%{old})"
......@@ -864,34 +864,34 @@ da:
version_status_closed: lukket
version_status_locked: låst
version_status_open: åben
error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: En sag tildelt en lukket version, kan ikke genåbnes
error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: En sag tildelt en lukket version kan ikke genåbnes
label_user_anonymous: Anonym
button_move_and_follow: Flyt og overvåg
setting_default_projects_modules: Standard moduler, aktiveret for nye projekter
setting_gravatar_default: Standard Gravatar billede
field_sharing: Delning
label_version_sharing_hierarchy: Med projekt hierarki
label_version_sharing_hierarchy: Med projekthierarki
label_version_sharing_system: Med alle projekter
label_version_sharing_descendants: Med under projekter
label_version_sharing_tree: Med projekt træ
label_version_sharing_descendants: Med underprojekter
label_version_sharing_tree: Med projekttræ
label_version_sharing_none: Ikke delt
error_can_not_archive_project: Dette projekt kan ikke arkiveres
button_duplicate: Duplikér
button_copy_and_follow: Kopiér og overvåg
label_copy_source: Kilde
setting_issue_done_ratio: Beregn sagsløsning ratio
setting_issue_done_ratio_issue_status: Benyt sags status
setting_issue_done_ratio_issue_status: Benyt sagsstatus
error_issue_done_ratios_not_updated: Sagsløsnings ratio, ikke opdateret.
error_workflow_copy_target: Vælg venligst mål tracker og rolle(r)
setting_issue_done_ratio_issue_field: Benyt sags felt
error_workflow_copy_target: Vælg venligst måltracker og rolle(r)
setting_issue_done_ratio_issue_field: Benyt sagsfelt
label_copy_same_as_target: Samme som mål
label_copy_target: Mål
notice_issue_done_ratios_updated: Sagsløsnings ratio opdateret.
error_workflow_copy_source: Vælg venligst en kilde tracker eller rolle
label_update_issue_done_ratios: Opdater sagsløsnings ratio
notice_issue_done_ratios_updated: Sagsløsningsratio opdateret.
error_workflow_copy_source: Vælg venligst en kildetracker eller rolle
label_update_issue_done_ratios: Opdater sagsløsningsratio
setting_start_of_week: Start kalendre på
permission_view_issues: Vis sager
label_display_used_statuses_only: Vis kun statuser der er benyttet af denne tracker
label_display_used_statuses_only: Vis kun statusser der er benyttet af denne tracker
label_revision_id: Revision %{value}
label_api_access_key: API nøgle
label_api_access_key_created_on: API nøgle genereret %{value} siden
......@@ -913,12 +913,12 @@ da:
label_board_locked: Låst
permission_export_wiki_pages: Eksporter wiki sider
setting_cache_formatted_text: Cache formatteret tekst
permission_manage_project_activities: Administrer projekt aktiviteter
error_unable_delete_issue_status: Det var ikke muligt at slette sags status
permission_manage_project_activities: Administrer projektaktiviteter
error_unable_delete_issue_status: Det var ikke muligt at slette sagsstatus
label_profile: Profil
permission_manage_subtasks: Administrer under opgaver
field_parent_issue: Hoved opgave
label_subtask_plural: Under opgaver
permission_manage_subtasks: Administrer underopgaver
field_parent_issue: Hovedopgave
label_subtask_plural: Underopgaver
label_project_copy_notifications: Send email notifikationer, mens projektet kopieres
error_can_not_delete_custom_field: Kan ikke slette brugerdefineret felt
error_unable_to_connect: Kan ikke forbinde (%{value})
......@@ -928,7 +928,7 @@ da:
label_my_page_block: blok
notice_failed_to_save_members: "Fejl under lagring af medlem(mer): %{errors}."
text_zoom_out: Zoom ud
text_zoom_in: Zoom in
text_zoom_in: Zoom ind
notice_unable_delete_time_entry: Kan ikke slette tidsregistrering.
label_overall_spent_time: Overordnet forbrug af tid
field_time_entries: Log tid
......@@ -937,23 +937,24 @@ da:
button_edit_associated_wikipage: "Redigér tilknyttet Wiki side: %{page_title}"
text_are_you_sure_with_children: Slet sag og alle undersager?
field_text: Tekstfelt
label_user_mail_option_only_owner: Only for things I am the owner of
setting_default_notification_option: Default notification option
label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I am assigned to
label_user_mail_option_none: No events
field_member_of_group: Medlem af Gruppe
field_assigned_to_role: Medlem af Rolle
notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
label_principal_search: "Search for user or group:"
label_user_search: "Search for user:"
field_visible: Visible
label_user_mail_option_only_owner: Kun for ting jeg er ejer af
setting_default_notification_option: Standardpåmindelsesmulighed
label_user_mail_option_only_my_events: Kun for ting jeg overvåger eller er involveret i
label_user_mail_option_only_assigned: Kun for ting jeg er tildelt
label_user_mail_option_none: Ingen hændelser
field_member_of_group: Medlem af gruppe
field_assigned_to_role: Medlem af rolle
notice_not_authorized_archived_project: Projektet du prøver at tilgå, er blevet arkiveret.
label_principal_search: "Søg efter bruger eller gruppe:"
label_user_search: "Søg efter bruger:"
field_visible: Synlig
setting_emails_header: Emails header
setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart
setting_commit_logtime_activity_id: Aktivitet for registreret tid
text_time_logged_by_changeset: Anvendt i changeset %{value}.
setting_commit_logtime_enabled: Aktiver tidsregistrering
notice_gantt_chart_truncated: Kortet er blevet afkortet, fordi det overstiger det maksimale antal elementer, der kan vises (%{max})
setting_gantt_items_limit: Maksimalt antal af elementer der kan vises på gantt kortet
field_warn_on_leaving_unsaved: Warn me when leaving a page with unsaved text
text_warn_on_leaving_unsaved: The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page.
label_my_queries: My custom queries
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment