GitLab steht wegen Wartungsarbeiten am Montag, den 10. Mai, zwischen 17:00 und 19:00 Uhr nicht zur Verfügung.

az.yml 64.2 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
#
# Translated by Saadat Mutallimova
# Data Processing Center of the Ministry of Communication and Information Technologies
# 
az:
 direction: ltr
 date:
  formats:
   default: "%d.%m.%Y"
   short: "%d %b"
   long: "%d %B %Y"

  day_names: [bazar, bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə, cümə axşamı, cümə, şənbə]
  standalone_day_names: [Bazar, Bazar ertəsi, Çərşənbə axşamı, Çərşənbə, Cümə axşamı, Cümə, Şənbə]
  abbr_day_names: [B, Be, Ça, Ç, Ca, C, Ş]

  month_names: [~, yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul, avqust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr]
  # see russian gem for info on "standalone" day names
  standalone_month_names: [~, Yanvar, Fevral, Mart, Aprel, May, İyun, İyul, Avqust, Sentyabr, Oktyabr, Noyabr, Dekabr]
  abbr_month_names: [~, yan., fev., mart, apr., may, iyun, iyul, avq., sent., okt., noy., dek.]
  standalone_abbr_month_names: [~, yan., fev., mart, apr., may, iyun, iyul, avq., sent., okt., noy., dek.]

  order:
   - :day
   - :month
   - :year

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y, %H:%M:%S %z"
   time: "%H:%M"
   short: "%d %b, %H:%M"
   long: "%d %B %Y, %H:%M"

  am: "səhər"
  pm: "axşam"

 number:
  format:
   separator: ","
   delimiter: " "
   precision: 3

  currency:
   format:
    format: "%n %u"
    unit: "man."
    separator: "."
    delimiter: " "
    precision: 2

  percentage:
   format:
    delimiter: ""

  precision:
   format:
    delimiter: ""

  human:
   format:
    delimiter: ""
    precision: 3
   # Rails 2.2
   # storage_units: [байт, КБ, МБ, ГБ, ТБ]

   # Rails 2.3
   storage_units:
    # Storage units output formatting.
    # %u is the storage unit, %n is the number (default: 2 MB)
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one:  "bayt"
      few:  "bayt"
      many: "bayt"
      other: "bayt"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"

 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "bir dəqiqədən az"
   less_than_x_seconds:
    one:  "%{count} saniyədən az"
    few:  "%{count} saniyədən az"
    many: "%{count} saniyədən az"
    other: "%{count} saniyədən az"
   x_seconds:
    one:  "%{count} saniyə"
    few:  "%{count} saniyə"
    many: "%{count} saniyə"
    other: "%{count} saniyə"
   less_than_x_minutes:
    one:  "%{count} dəqiqədən az"
    few:  "%{count} dəqiqədən az"
    many: "%{count} dəqiqədən az"
    other: "%{count} dəqiqədən az"
   x_minutes:
    one:  "%{count} dəqiqə"
    few:  "%{count} dəqiqə"
    many: "%{count} dəqiqə"
    other: "%{count} dəqiqə"
   about_x_hours:
    one:  "təxminən %{count} saat"
    few:  "təxminən %{count} saat"
    many: "təxminən %{count} saat"
    other: "təxminən %{count} saat"
   x_hours:
112 113
    one:  "1 saat"
    other: "%{count} saat"
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
   x_days:
    one:  "%{count} gün"
    few:  "%{count} gün"
    many: "%{count} gün"
    other: "%{count} gün"
   about_x_months:
    one:  "təxminən %{count} ay"
    few:  "təxminən %{count} ay"
    many: "təxminən %{count} ay"
    other: "təxminən %{count} ay"
   x_months:
    one:  "%{count} ay"
    few:  "%{count} ay"
    many: "%{count} ay"
    other: "%{count} ay"
   about_x_years:
    one:  "təxminən %{count} il"
    few:  "təxminən %{count} il"
    many: "təxminən %{count} il"
    other: "təxminən %{count} il"
   over_x_years:
    one:  "%{count} ildən çox"
    few:  "%{count} ildən çox"
    many: "%{count} ildən çox"
    other: "%{count} ildən çox"
   almost_x_years:
    one:  "təxminən 1 il"
    few:  "təxminən %{count} il"
    many: "təxminən %{count} il"
    other: "təxminən %{count} il"
  prompts:
   year: "İl"
   month: "Ay"
   day: "Gün"
   hour: "Saat"
   minute: "Dəqiqə"
   second: "Saniyə"

 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
     one:  "%{model}: %{count} səhvə görə yadda saxlamaq mümkün olmadı"
     few:  "%{model}: %{count} səhvlərə görə yadda saxlamaq mümkün olmadı"
     many: "%{model}: %{count} səhvlərə görə yadda saxlamaq mümkün olmadı"
     other: "%{model}: %{count} səhvə görə yadda saxlamaq mümkün olmadı"

    body: "Problemlər aşağıdakı sahələrdə yarandı:"

   messages:
    inclusion: "nəzərdə tutulmamış təyinata malikdir"
    exclusion: "ehtiyata götürülməmiş təyinata malikdir"
    invalid: "düzgün təyinat deyildir"
    confirmation: "təsdiq ilə üst-üstə düşmür"
    accepted: "təsdiq etmək lazımdır"
    empty: "boş saxlanıla bilməz"
    blank: "boş saxlanıla bilməz"
    too_long:
     one:  "çox böyük uzunluq (%{count} simvoldan çox ola bilməz)"
     few:  "çox böyük uzunluq (%{count} simvoldan çox ola bilməz)"
     many: "çox böyük uzunluq (%{count} simvoldan çox ola bilməz)"
     other: "çox böyük uzunluq (%{count} simvoldan çox ola bilməz)"
    too_short:
     one:  "uzunluq kifayət qədər deyildir (%{count} simvoldan az ola bilməz)"
     few:  "uzunluq kifayət qədər deyildir (%{count} simvoldan az ola bilməz)"
     many: "uzunluq kifayət qədər deyildir (%{count} simvoldan az ola bilməz)"
     other: "uzunluq kifayət qədər deyildir (%{count} simvoldan az ola bilməz)"
    wrong_length:
     one:  "düzgün olmayan uzunluq (tam %{count} simvol ola bilər)"
     few:  "düzgün olmayan uzunluq (tam %{count} simvol ola bilər)"
     many: "düzgün olmayan uzunluq (tam %{count} simvol ola bilər)"
     other: "düzgün olmayan uzunluq (tam %{count} simvol ola bilər)"
    taken: "artıq mövcuddur"
    not_a_number: "say kimi hesab edilmir"
    greater_than: "%{count} çox təyinata malik ola bilər"
    greater_than_or_equal_to: "%{count} çox ya ona bərabər təyinata malik ola bilər"
    equal_to: "yalnız %{count} bərabər təyinata malik ola bilər"
    less_than: "%{count} az təyinata malik ola bilər"
    less_than_or_equal_to: "%{count} az ya ona bərabər təyinata malik ola bilər"
    odd: "yalnız tək təyinata malik ola bilər"
    even: "yalnız cüt təyinata malik ola bilər"
    greater_than_start_date: "başlanğıc tarixindən sonra olmalıdır"
    not_same_project: "təkcə bir layihəyə aid deyildir"
    circular_dependency: "Belə əlaqə dövri asılılığa gətirib çıxaracaq"
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Tapşırıq özünün alt tapşırığı ilə əlaqəli ola bilməz"
199
    earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
200
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
201
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

 support:
  array:
   # Rails 2.2
   sentence_connector: "və"
   skip_last_comma: true

   # Rails 2.3
   words_connector: ", "
   two_words_connector: " və"
   last_word_connector: " "

 actionview_instancetag_blank_option: Seçim edin

 button_activate: Aktivləşdirmək
217
 button_add: Əlavə etmək
218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
 button_annotate: Müəlliflik
 button_apply: Tətbiq etmək
 button_archive: Arxivləşdirmək
 button_back: Geriyə
 button_cancel: İmtina
 button_change_password: Parolu dəyişmək
 button_change: Dəyişmək
 button_check_all: Hamını qeyd etmək
 button_clear: Təmizləmək
 button_configure: Parametlər
 button_copy: Sürətini çıxarmaq
 button_create: Yaratmaq
 button_create_and_continue: Yaratmaq və davam etmək
 button_delete: Silmək
 button_download: Yükləmək
 button_edit: Redaktə etmək
234
 button_edit_associated_wikipage: "Əlaqəli wiki-səhifəni redaktə etmək: %{page_title}"
235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
 button_list: Siyahı
 button_lock: Bloka salmaq
 button_login: Giriş
 button_log_time: Sərf olunan vaxt
 button_move: Yerini dəyişmək
 button_quote: Sitat gətirmək
 button_rename: Adını dəyişmək
 button_reply: Cavablamaq
 button_reset: Sıfırlamaq
 button_rollback: Bu versiyaya qayıtmaq
 button_save: Yadda saxlamaq
 button_sort: Çeşidləmək
 button_submit: Qəbul etmək
 button_test: Yoxlamaq
 button_unarchive: Arxivdən çıxarmaq
 button_uncheck_all: Təmizləmək
 button_unlock: Blokdan çıxarmaq
 button_unwatch: İzləməmək
 button_update: Yeniləmək
 button_view: Baxmaq
 button_watch: İzləmək

 default_activity_design: Layihənin hazırlanması
 default_activity_development: Hazırlanma prosesi
 default_doc_category_tech: Texniki sənədləşmə
 default_doc_category_user: İstifadəçi sənədi
 default_issue_status_in_progress: İşlənməkdədir
 default_issue_status_closed: Bağlanıb
263
 default_issue_status_feedback: Əks əlaqə
264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338
 default_issue_status_new: Yeni
 default_issue_status_rejected: Rədd etmə
 default_issue_status_resolved: Həll edilib
 default_priority_high: Yüksək
 default_priority_immediate: Təxirsiz
 default_priority_low: Aşağı
 default_priority_normal: Normal
 default_priority_urgent: Təcili
 default_role_developer: Hazırlayan
 default_role_manager: Menecer
 default_role_reporter: Reportyor
 default_tracker_bug: Səhv
 default_tracker_feature: Təkmilləşmə
 default_tracker_support: Dəstək

 enumeration_activities: Hərəkətlər (vaxtın uçotu)
 enumeration_doc_categories: Sənədlərin kateqoriyası
 enumeration_issue_priorities: Tapşırıqların prioriteti

 error_can_not_remove_role: Bu rol istifadə edilir və silinə bilməz.
 error_can_not_delete_custom_field: Sazlanmış sahəni silmək mümkün deyildir
 error_can_not_delete_tracker: Bu treker tapşırıqlardan ibarət olduğu üçün silinə bilməz.
 error_can_t_load_default_data: "Susmaya görə konfiqurasiya yüklənməmişdir: %{value}"
 error_issue_not_found_in_project: Tapşırıq tapılmamışdır və ya bu layihəyə bərkidilməmişdir
 error_scm_annotate: "Verilənlər mövcud deyildir ya imzalana bilməz."
 error_scm_command_failed: "Saxlayıcıya giriş imkanı səhvi: %{value}"
 error_scm_not_found: Saxlayıcıda yazı və/ və ya düzəliş yoxdur.
 error_unable_to_connect: Qoşulmaq mümkün deyildir (%{value})
 error_unable_delete_issue_status: Tapşırığın statusunu silmək mümkün deyildir

 field_account: İstifadəçi hesabı
 field_activity: Fəaliyyət
 field_admin: İnzibatçı
 field_assignable: Tapşırıq bu rola təyin edilə bilər
 field_assigned_to: Təyin edilib
 field_attr_firstname: Ad
 field_attr_lastname: Soyad
 field_attr_login: Atribut Login
 field_attr_mail: e-poçt
 field_author: Müəllif
 field_auth_source: Autentifikasiya rejimi
 field_base_dn: BaseDN
 field_category: Kateqoriya
 field_column_names: Sütunlar
 field_comments: Şərhlər
 field_comments_sorting: Şərhlərin təsviri
 field_content: Content
 field_created_on: Yaradılıb
 field_default_value: Susmaya görə təyinat
 field_delay: Təxirə salmaq
 field_description: Təsvir
 field_done_ratio: Hazırlıq
 field_downloads: Yükləmələr
 field_due_date: Yerinə yetirilmə tarixi
 field_editable: Redaktə edilən
 field_effective_date: Tarix
 field_estimated_hours: Vaxtın dəyərləndirilməsi
 field_field_format: Format
 field_filename: Fayl
 field_filesize: Ölçü
 field_firstname: Ad
 field_fixed_version: Variant
 field_hide_mail: E-poçtumu gizlət
 field_homepage: Başlanğıc səhifə
 field_host: Kompyuter
 field_hours: saat
 field_identifier: Unikal identifikator
 field_identity_url: OpenID URL
 field_is_closed: Tapşırıq bağlanıb
 field_is_default: Susmaya görə tapşırıq
 field_is_filter: Filtr kimi istifadə edilir
 field_is_for_all: Bütün layihələr üçün
 field_is_in_roadmap: Operativ planda əks olunan tapşırıqlar
 field_is_public: Ümümaçıq
 field_is_required: Mütləq
339
 field_issue_to: Əlaqəli tapşırıqlar
340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388
 field_issue: Tapşırıq
 field_language: Dil
 field_last_login_on: Son qoşulma
 field_lastname: Soyad
 field_login: İstifadəçi
 field_mail: e-poçt
 field_mail_notification: e-poçt ilə bildiriş
 field_max_length: maksimal uzunluq
 field_min_length: minimal uzunluq
 field_name: Ad
 field_new_password: Yeni parol
 field_notes: Qeyd
 field_onthefly: Tez bir zamanda istifadəçinin yaradılması
 field_parent_title: Valideyn səhifə
 field_parent: Valideyn layihə
 field_parent_issue: Valideyn tapşırıq
 field_password_confirmation: Təsdiq 
 field_password: Parol
 field_port: Port
 field_possible_values: Mümkün olan təyinatlar
 field_priority: Prioritet
 field_project: Layihə
 field_redirect_existing_links: Mövcud olan istinadları istiqamətləndirmək
 field_regexp: Müntəzəm ifadə
 field_role: Rol
 field_searchable: Axtarış üçün açıqdır
 field_spent_on: Tarix
 field_start_date: Başlanıb
 field_start_page: Başlanğıc səhifə
 field_status: Status
 field_subject: Mövzu
 field_subproject: Altlayihə
 field_summary: Qısa təsvir
 field_text: Mətn sahəsi
 field_time_entries: Sərf olunan zaman
 field_time_zone: Saat qurşağı
 field_title: Başlıq
 field_tracker: Treker
 field_type: Tip
 field_updated_on: Yenilənib
 field_url: URL
 field_user: İstifadəçi
 field_value: Təyinat
 field_version: Variant
 field_watcher: Nəzarətçi

 general_csv_decimal_separator: ','
 general_csv_encoding: UTF-8
 general_csv_separator: ';'
389
 general_pdf_fontname: freesans
390
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
391
 general_first_day_of_week: '1'
392
 general_lang_name: 'Azerbaijani (Azeri)'
393 394 395 396 397 398 399
 general_text_no: 'xeyr'
 general_text_No: 'Xeyr'
 general_text_yes: 'bəli'
 general_text_Yes: 'Bəli'

 label_activity: Görülən işlər
 label_add_another_file: Bir fayl daha əlavə etmək
400
 label_added_time_by: "Əlavə etdi %{author} %{age} əvvəl"
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
 label_added: əlavə edilib
 label_add_note: Qeydi əlavə etmək
 label_administration: İnzibatçılıq
 label_age: Yaş
 label_ago: gün əvvəl
 label_all_time: hər zaman
 label_all_words: Bütün sözlər
 label_all: hamı
 label_and_its_subprojects: "%{value} bütün altlayihələr"
 label_applied_status: Tətbiq olunan status
 label_ascending: Artmaya görə
 label_assigned_to_me_issues: Mənim tapşırıqlarım
413
 label_associated_revisions: Əlaqəli redaksiyalar
414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447
 label_attachment: Fayl
 label_attachment_delete: Faylı silmək
 label_attachment_new: Yeni fayl
 label_attachment_plural: Fayllar
 label_attribute: Atribut
 label_attribute_plural: Atributlar
 label_authentication: Autentifikasiya
 label_auth_source: Autentifikasiyanın rejimi
 label_auth_source_new: Autentifikasiyanın yeni rejimi
 label_auth_source_plural: Autentifikasiyanın rejimləri
 label_blocked_by: bloklanır
 label_blocks: bloklayır
 label_board: Forum
 label_board_new: Yeni forum
 label_board_plural: Forumlar
 label_boolean: Məntiqi
 label_browse: Baxış
 label_bulk_edit_selected_issues: Seçilən bütün tapşırıqları redaktə etmək
 label_calendar: Təqvim
 label_calendar_filter: O cümlədən
 label_calendar_no_assigned: Mənim deyil
 label_change_plural: Dəyişikliklər
 label_change_properties: Xassələri dəyişmək
 label_change_status: Statusu dəyişmək
 label_change_view_all: Bütün dəyişikliklərə baxmaq
 label_changes_details: Bütün dəyişikliklərə görə təfsilatlar
 label_changeset_plural: Dəyişikliklər
 label_chronological_order: Xronoloji ardıcıllıq ilə
 label_closed_issues: Bağlıdır
 label_closed_issues_plural: bağlıdır
 label_closed_issues_plural2: bağlıdır
 label_closed_issues_plural5: bağlıdır
 label_comment: şərhlər
 label_comment_add: Şərhləri qeyd etmək
448
 label_comment_added: Əlavə olunmuş şərhlər
449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492
 label_comment_delete: Şərhi silmək
 label_comment_plural: Şərhlər
 label_comment_plural2: Şərhlər
 label_comment_plural5: şərhlərin
 label_commits_per_author: İstifadəçi üzərində dəyişikliklər
 label_commits_per_month: Ay üzərində dəyişikliklər
 label_confirmation: Təsdiq 
 label_contains: tərkibi
 label_copied: surəti köçürülüb
 label_copy_workflow_from: görülən işlərin ardıcıllığının surətini köçürmək
 label_current_status: Cari status
 label_current_version: Cari variant
 label_custom_field: Sazlanan sahə
 label_custom_field_new: Yeni sazlanan sahə
 label_custom_field_plural: Sazlanan sahələr
 label_date_from: С
 label_date_from_to: С %{start} по %{end}
 label_date_range: vaxt intervalı
 label_date_to: üzrə
 label_date: Tarix
 label_day_plural: gün
 label_default: Susmaya görə
 label_default_columns: Susmaya görə sütunlar
 label_deleted: silinib
 label_descending: Azalmaya görə
 label_details: Təfsilatlar
 label_diff_inline: mətndə
 label_diff_side_by_side: Yanaşı
 label_disabled: söndürülüb
 label_display: Təsvir
 label_display_per_page: "Səhifəyə: %{value}"
 label_document: Sənəd
 label_document_added: Sənəd əlavə edilib
 label_document_new: Yeni sənəd
 label_document_plural: Sənədlər
 label_downloads_abbr: Yükləmələr
 label_duplicated_by: çoxaldılır
 label_duplicates: çoxaldır
 label_enumeration_new: Yeni qiymət
 label_enumerations: Qiymətlərin siyahısı
 label_environment: Mühit
 label_equals: sayılır
 label_example: Nümunə
 label_export_to: ixrac etmək 
493 494
 label_feed_plural: Atom
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom-ə giriş açarı %{value} əvvəl yaradılıb"
495 496 497 498 499 500 501
 label_f_hour: "%{value} saat"
 label_f_hour_plural: "%{value} saat"
 label_file_added: Fayl əlavə edilib
 label_file_plural: Fayllar
 label_filter_add: Filtr əlavə etmək
 label_filter_plural: Filtrlər
 label_float: Həqiqi ədəd
502
 label_follows: Əvvəlki
503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601
 label_gantt: Qant diaqramması
 label_general: Ümumi
 label_generate_key: Açarı generasiya etmək
 label_greater_or_equal: ">="
 label_help: Kömək
 label_history: Tarixçə
 label_home: Ana səhifə
 label_incoming_emails: Məlumatların qəbulu
 label_index_by_date: Səhifələrin tarixçəsi
 label_index_by_title: Başlıq
 label_information_plural: İnformasiya
 label_information: İnformasiya
 label_in_less_than: az
 label_in_more_than: çox
 label_integer: Tam
 label_internal: Daxili
 label_in: da (də)
 label_issue: Tapşırıq
 label_issue_added: Tapşırıq əlavə edilib
 label_issue_category_new: Yeni kateqoriya
 label_issue_category_plural: Tapşırığın kateqoriyası
 label_issue_category: Tapşırığın kateqoriyası
 label_issue_new: Yeni tapşırıq
 label_issue_plural: Tapşırıqlar
 label_issues_by: "%{value} üzrə çeşidləmək"
 label_issue_status_new: Yeni status
 label_issue_status_plural: Tapşırıqların statusu
 label_issue_status: Tapşırığın statusu
 label_issue_tracking: Tapşırıqlar
 label_issue_updated: Tapşırıq yenilənib
 label_issue_view_all: Bütün tapşırıqlara baxmaq
 label_issue_watchers: Nəzarətçilər
 label_jump_to_a_project: ... layihəyə keçid
 label_language_based: Dilin əsasında
 label_last_changes: "%{count} az dəyişiklik"
 label_last_login: Sonuncu qoşulma
 label_last_month: sonuncu ay
 label_last_n_days: "son %{count} gün"
 label_last_week: sonuncu həftə
 label_latest_revision: Sonuncu redaksiya
 label_latest_revision_plural: Sonuncu redaksiyalar
 label_ldap_authentication: LDAP vasitəsilə avtorizasiya
 label_less_or_equal: <=
 label_less_than_ago: gündən az
 label_list: Siyahı
 label_loading: Yükləmə...
 label_logged_as: Daxil olmusunuz
 label_login: Daxil olmaq
 label_login_with_open_id_option: və ya OpenID vasitəsilə daxil olmaq
 label_logout: Çıxış
 label_max_size: Maksimal ölçü
 label_member_new: Yeni iştirakçı
 label_member: İştirakçı
 label_member_plural: İştirakçılar
 label_message_last: Sonuncu məlumat
 label_message_new: Yeni məlumat
 label_message_plural: Məlumatlar
 label_message_posted: Məlumat əlavə olunub
 label_me: mənə
 label_min_max_length: Minimal - maksimal uzunluq
 label_modified: dəyişilib
 label_module_plural: Modullar
 label_months_from: ay
 label_month: Ay
 label_more_than_ago: gündən əvvəl
 label_my_account: Mənim hesabım
 label_my_page: Mənim səhifəm
 label_my_projects: Mənim layihələrim
 label_new: Yeni
 label_new_statuses_allowed: İcazə verilən yeni statuslar
 label_news_added: Xəbər əlavə edilib
 label_news_latest: Son xəbərlər
 label_news_new: Xəbər əlavə etmək
 label_news_plural: Xəbərlər
 label_news_view_all: Bütün xəbərlərə baxmaq
 label_news: Xəbərlər
 label_next: Növbəti
 label_nobody: heç kim
 label_no_change_option: (Dəyişiklik yoxdur)
 label_no_data: Təsvir üçün verilənlər yoxdur
 label_none: yoxdur
 label_not_contains: mövcud deyil
 label_not_equals: sayılmır
 label_open_issues: açıqdır
 label_open_issues_plural: açıqdır
 label_open_issues_plural2: açıqdır
 label_open_issues_plural5: açıqdır
 label_optional_description: Təsvir (vacib deyil)
 label_options: Opsiyalar
 label_overall_activity: Görülən işlərin toplu hesabatı
 label_overview: Baxış
 label_password_lost: Parolun bərpası
 label_permissions_report: Giriş hüquqları üzrə hesabat 
 label_permissions: Giriş hüquqları
 label_please_login: Xahiş edirik, daxil olun.
 label_plugins: Modullar
 label_precedes: növbəti
 label_preferences: Üstünlük
 label_preview: İlkin baxış
602
 label_previous: Əvvəlki
603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621
 label_profile: Profil
 label_project: Layihə
 label_project_all: Bütün layihələr
 label_project_copy_notifications: Layihənin surətinin çıxarılması zamanı elektron poçt ilə bildiriş göndərmək
 label_project_latest: Son layihələr
 label_project_new: Yeni layihə
 label_project_plural: Layihələr
 label_project_plural2: layihəni
 label_project_plural5: layihələri
 label_public_projects: Ümumi layihələr
 label_query: Yadda saxlanılmış sorğu
 label_query_new: Yeni sorğu
 label_query_plural: Yadda saxlanılmış sorğular
 label_read: Oxu...
 label_register: Qeydiyyat
 label_registered_on: Qeydiyyatdan keçib
 label_registration_activation_by_email: e-poçt üzrə hesabımın aktivləşdirilməsi
 label_registration_automatic_activation: uçot qeydlərinin avtomatik aktivləşdirilməsi
 label_registration_manual_activation: uçot qeydlərini əl ilə aktivləşdirmək
622
 label_related_issues: Əlaqəli tapşırıqlar
623
 label_relates_to: əlaqəlidir
624
 label_relation_delete: Əlaqəni silmək
625 626 627 628 629 630 631 632 633
 label_relation_new: Yeni münasibət
 label_renamed: adını dəyişmək
 label_reply_plural: Cavablar
 label_report: Hesabat
 label_report_plural: Hesabatlar
 label_reported_issues: Yaradılan tapşırıqlar
 label_repository: Saxlayıcı
 label_repository_plural: Saxlayıcı
 label_result_plural: Nəticələr
634
 label_reverse_chronological_order: Əks ardıcıllıqda
635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654
 label_revision: Redaksiya
 label_revision_plural: Redaksiyalar
 label_roadmap: Operativ plan
 label_roadmap_due_in: "%{value} müddətində"
 label_roadmap_no_issues: bu versiya üçün tapşırıq yoxdur
 label_roadmap_overdue: "gecikmə %{value}"
 label_role: Rol
 label_role_and_permissions: Rollar və giriş hüquqları
 label_role_new: Yeni rol
 label_role_plural: Rollar
 label_scm: Saxlayıcının tipi
 label_search: Axtarış
 label_search_titles_only: Ancaq adlarda axtarmaq
 label_send_information: İstifadəçiyə uçot qeydləri üzrə informasiyanı göndərmək
 label_send_test_email: Yoxlama üçün email göndərmək
 label_settings: Sazlamalar
 label_show_completed_versions: Bitmiş variantları göstərmək
 label_sort: Çeşidləmək
 label_sort_by: "%{value} üzrə çeşidləmək"
 label_sort_higher: Yuxarı
655
 label_sort_highest: Əvvələ qayıt
656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739
 label_sort_lower: Aşağı
 label_sort_lowest: Sona qayıt
 label_spent_time: Sərf olunan vaxt
 label_statistics: Statistika
 label_stay_logged_in: Sistemdə qalmaq
 label_string: Mətn
 label_subproject_plural: Altlayihələr
 label_subtask_plural: Alt tapşırıqlar
 label_text: Uzun mətn 
 label_theme: Mövzu
 label_this_month: bu ay
 label_this_week: bu həftə
 label_this_year: bu il
 label_time_tracking: Vaxtın uçotu
 label_timelog_today: Bu günə sərf olunan vaxt
 label_today: bu gün
 label_topic_plural: Mövzular
 label_total: Cəmi
 label_tracker: Treker
 label_tracker_new: Yeni treker
 label_tracker_plural: Trekerlər
 label_updated_time: "%{value} əvvəl yenilənib"
 label_updated_time_by: "%{author} %{age} əvvəl yenilənib"
 label_used_by: İstifadə olunur
 label_user: İstifasdəçi
 label_user_activity: "İstifadəçinin gördüyü işlər %{value}"
 label_user_mail_no_self_notified: "Tərəfimdən edilən dəyişikliklər haqqında məni xəbərdar etməmək"
 label_user_mail_option_all: "Mənim layihələrimdəki bütün hadisələr haqqında"
 label_user_mail_option_selected: "Yalnız seçilən layihədəki bütün hadisələr haqqında..."
 label_user_mail_option_only_my_events: Yalnız izlədiyim və ya iştirak etdiyim obyektlər üçün
 label_user_new: Yeni istifadəçi
 label_user_plural: İstifadəçilər
 label_version: Variant
 label_version_new: Yeni variant
 label_version_plural: Variantlar
 label_view_diff: Fərqlərə baxmaq
 label_view_revisions: Redaksiyalara baxmaq
 label_watched_issues: Tapşırığın izlənilməsi
 label_week: Həftə
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki-nin redaktəsi
 label_wiki_edit_plural: Wiki
 label_wiki_page: Wiki səhifəsi
 label_wiki_page_plural: Wiki səhifələri
 label_workflow: Görülən işlərin ardıcıllığı
 label_x_closed_issues_abbr:
  zero: "0 bağlıdır"
  one:  "1 bağlanıb"
  few:  "%{count} bağlıdır"
  many: "%{count} bağlıdır"
  other: "%{count} bağlıdır"
 label_x_comments:
  zero: "şərh yoxdur"
  one:  "1 şərh"
  few:  "%{count} şərhlər"
  many: "%{count} şərh"
  other: "%{count} şərh"
 label_x_open_issues_abbr:
  zero: "0 açıqdır"
  one:  "1 açıq"
  few:  "%{count} açıqdır"
  many: "%{count} açıqdır"
  other: "%{count} açıqdır"
 label_x_projects:
  zero: "layihələr yoxdur"
  one:  "1 layihə"
  few:  "%{count} layihə"
  many: "%{count} layihə"
  other: "%{count} layihə"
 label_year: İl
 label_yesterday: dünən

 mail_body_account_activation_request: "Yeni istifadəçi qeydiyyatdan keçib (%{value}). Uçot qeydi Sizin təsdiqinizi gözləyir:"
 mail_body_account_information: Sizin uçot qeydiniz haqqında informasiya
 mail_body_account_information_external: "Siz özünüzün %{value} uçot qeydinizi giriş üçün istifadə edə bilərsiniz."
 mail_body_lost_password: 'Parolun dəyişdirilməsi üçün aşağıdakı linkə keçin:'
 mail_body_register: 'Uçot qeydinin aktivləşdirilməsi üçün aşağıdakı linkə keçin:'
 mail_body_reminder: "növbəti %{days} gün üçün Sizə təyin olunan %{count}:"
 mail_subject_account_activation_request: "Sistemdə istifadəçinin aktivləşdirilməsi üçün sorğu %{value}"
 mail_subject_lost_password: "Sizin %{value} parolunuz"
 mail_subject_register: "Uçot qeydinin aktivləşdirilməsi %{value}"
 mail_subject_reminder: "yaxın %{days} gün üçün Sizə təyin olunan %{count}"

 notice_account_activated: Sizin uçot qeydiniz aktivləşdirilib. Sistemə daxil ola bilərsiniz.
740
 notice_account_invalid_credentials: İstifadəçi adı və ya parolu düzgün deyildir
741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753
 notice_account_lost_email_sent: Sizə yeni parolun seçimi ilə bağlı təlimatı əks etdirən məktub göndərilmişdir.
 notice_account_password_updated: Parol müvəffəqiyyətlə yeniləndi.
 notice_account_pending: "Sizin uçot qeydiniz yaradıldı inzibatçının təsdiqini gözləyir."
 notice_account_register_done: Uçot qeydi müvəffəqiyyətlə yaradıldı. Sizin uçot qeydinizin aktivləşdirilməsi üçün elektron poçtunuza göndərilən linkə keçin.
 notice_account_unknown_email: Naməlum istifadəçi.
 notice_account_updated: Uçot qeydi müvəffəqiyyətlə yeniləndi.
 notice_account_wrong_password: Parol düzgün deyildir
 notice_can_t_change_password: Bu uçot qeydi üçün xarici autentifikasiya mənbəyi istifadə olunur. Parolu dəyişmək mümkün deyildir.
 notice_default_data_loaded: Susmaya görə konfiqurasiya yüklənilmişdir.
 notice_email_error: "Məktubun göndərilməsi zamanı səhv baş vermişdi (%{value})"
 notice_email_sent: "Məktub göndərilib %{value}"
 notice_failed_to_save_issues: "Seçilən %{total} içərisindən %{count} bəndləri saxlamaq mümkün olmadı: %{ids}."
 notice_failed_to_save_members: "İştirakçını (ları) yadda saxlamaq mümkün olmadı: %{errors}."
754
 notice_feeds_access_key_reseted: Sizin Atom giriş açarınız sıfırlanmışdır.
755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827
 notice_file_not_found: Daxil olmağa çalışdığınız səhifə mövcud deyildir və ya silinib.
 notice_locking_conflict: İnformasiya digər istifadəçi tərəfindən yenilənib.
 notice_no_issue_selected: "Heç bir tapşırıq seçilməyib! Xahiş edirik, redaktə etmək istədiyiniz tapşırığı qeyd edin."
 notice_not_authorized: Sizin bu səhifəyə daxil olmaq hüququnuz yoxdur.
 notice_successful_connection: Qoşulma müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilib.
 notice_successful_create: Yaratma müvəffəqiyyətlə yerinə yetirildi.
 notice_successful_delete: Silinmə müvəffəqiyyətlə yerinə yetirildi.
 notice_successful_update: Yeniləmə müvəffəqiyyətlə yerinə yetirildi.
 notice_unable_delete_version: Variantı silmək mümkün olmadı.

 permission_add_issues: Tapşırıqların əlavə edilməsi
 permission_add_issue_notes: Qeydlərin əlavə edilməsi
 permission_add_issue_watchers: Nəzarətçilərin əlavə edilməsi
 permission_add_messages: Məlumatların göndərilməsi
 permission_browse_repository: Saxlayıcıya baxış
 permission_comment_news: Xəbərlərə şərh
 permission_commit_access: Saxlayıcıda faylların dəyişdirilməsi
 permission_delete_issues: Tapşırıqların silinməsi
 permission_delete_messages: Məlumatların silinməsi
 permission_delete_own_messages: Şəxsi məlumatların silinməsi
 permission_delete_wiki_pages: Wiki-səhifələrin silinməsi
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Bərkidilən faylların silinməsi
 permission_edit_issue_notes: Qeydlərin redaktə edilməsi
 permission_edit_issues: Tapşırıqların redaktə edilməsi
 permission_edit_messages: Məlumatların redaktə edilməsi
 permission_edit_own_issue_notes: Şəxsi qeydlərin redaktə edilməsi
 permission_edit_own_messages: Şəxsi məlumatların redaktə edilməsi
 permission_edit_own_time_entries: Şəxsi vaxt uçotunun redaktə edilməsi
 permission_edit_project: Layihələrin redaktə edilməsi
 permission_edit_time_entries: Vaxt uçotunun redaktə edilməsi
 permission_edit_wiki_pages: Wiki-səhifənin redaktə edilməsi
 permission_export_wiki_pages: Wiki-səhifənin ixracı
 permission_log_time: Sərf olunan vaxtın uçotu
 permission_view_changesets: Saxlayıcı dəyişikliklərinə baxış 
 permission_view_time_entries: Sərf olunan vaxta baxış
 permission_manage_project_activities: Layihə üçün hərəkət tiplərinin idarə edilməsi
 permission_manage_boards: Forumların idarə edilməsi
 permission_manage_categories: Tapşırıq kateqoriyalarının idarə edilməsi
 permission_manage_files: Faylların idarə edilməsi
 permission_manage_issue_relations: Tapşırıq bağlantılarının idarə edilməsi
 permission_manage_members: İştirakçıların idarə edilməsi
 permission_manage_news: Xəbərlərin idarə edilməsi
 permission_manage_public_queries: Ümumi sorğuların idarə edilməsi
 permission_manage_repository: Saxlayıcının idarə edilməsi
 permission_manage_subtasks: Alt tapşırıqların idarə edilməsi
 permission_manage_versions: Variantların idarə edilməsi
 permission_manage_wiki: Wiki-nin idarə edilməsi
 permission_move_issues: Tapşırıqların köçürülməsi
 permission_protect_wiki_pages: Wiki-səhifələrin bloklanması
 permission_rename_wiki_pages: Wiki-səhifələrin adının dəyişdirilməsi
 permission_save_queries: Sorğuların yadda saxlanılması
 permission_select_project_modules: Layihə modulunun seçimi
 permission_view_calendar: Təqvimə baxış
 permission_view_documents: Sənədlərə baxış
 permission_view_files: Fayllara baxış
 permission_view_gantt: Qant diaqramına baxış
 permission_view_issue_watchers: Nəzarətçilərin siyahılarına baxış
 permission_view_messages: Məlumatlara baxış
 permission_view_wiki_edits: Wiki tarixçəsinə baxış
 permission_view_wiki_pages: Wiki-yə baxış

 project_module_boards: Forumlar
 project_module_documents: Sənədlər
 project_module_files: Fayllar
 project_module_issue_tracking: Tapşırıqlar
 project_module_news: Xəbərlər
 project_module_repository: Saxlayıcı
 project_module_time_tracking: Vaxtın uçotu
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_gantt: Qant diaqramı
 project_module_calendar: Təqvim

 setting_activity_days_default: Görülən işlərdə əks olunan günlərin sayı
828
 setting_app_title: Əlavənin adı
829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844
 setting_attachment_max_size: Yerləşdirmənin maksimal ölçüsü
 setting_autofetch_changesets: Saxlayıcının dəyişikliklərini avtomatik izləmək
 setting_autologin: Avtomatik giriş
 setting_bcc_recipients: Gizli surətləri istifadə etmək (BCC)
 setting_cache_formatted_text: Formatlaşdırılmış mətnin heşlənməsi
 setting_commit_fix_keywords: Açar sözlərin təyini
 setting_commit_ref_keywords: Axtarış üçün açar sözlər
 setting_cross_project_issue_relations: Layihələr üzrə tapşırıqların kəsişməsinə icazə vermək
 setting_date_format: Tarixin formatı
 setting_default_language: Susmaya görə dil
 setting_default_notification_option: Susmaya görə xəbərdarlıq üsulu
 setting_default_projects_public: Yeni layihələr ümumaçıq hesab edilir
 setting_diff_max_lines_displayed: diff üçün sətirlərin maksimal sayı 
 setting_display_subprojects_issues: Susmaya görə altlayihələrin əks olunması
 setting_emails_footer: Məktubun sətiraltı qeydləri
 setting_enabled_scm: Daxil edilən SCM
845
 setting_feeds_limit: Atom axını üçün başlıqların sayının məhdudlaşdırılması
846
 setting_file_max_size_displayed: Əks olunma üçün mətn faylının maksimal ölçüsü
847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983
 setting_gravatar_enabled: İstifadəçi avatarını Gravatar-dan istifadə etmək
 setting_host_name: Kompyuterin adı
 setting_issue_list_default_columns: Susmaya görə tapşırıqların siyahısında əks oluna sütunlar
 setting_issues_export_limit: İxrac olunan tapşırıqlar üzrə məhdudiyyətlər
 setting_login_required: Autentifikasiya vacibdir
 setting_mail_from: Çıxan e-poçt ünvanı
 setting_mail_handler_api_enabled: Daxil olan məlumatlar üçün veb-servisi qoşmaq
 setting_mail_handler_api_key: API açar
 setting_openid: Giriş və qeydiyyat üçün OpenID izacə vermək
 setting_per_page_options: Səhifə üçün qeydlərin sayı
 setting_plain_text_mail: Yalnız sadə mətn (HTML olmadan)
 setting_protocol: Protokol
 setting_repository_log_display_limit: Dəyişikliklər jurnalında əks olunan redaksiyaların maksimal sayı
 setting_self_registration: Özünüqeydiyyat
 setting_sequential_project_identifiers: Layihələrin ardıcıl identifikatorlarını generasiya etmək
 setting_sys_api_enabled: Saxlayıcının idarə edilməsi üçün veb-servisi qoşmaq
 setting_text_formatting: Mətnin formatlaşdırılması
 setting_time_format: Vaxtın formatı
 setting_user_format: Adın əks olunma formatı
 setting_welcome_text: Salamlama mətni 
 setting_wiki_compression: Wiki tarixçəsinin sıxlaşdırılması

 status_active: aktivdir
 status_locked: bloklanıb
 status_registered: qeydiyyatdan keçib

 text_are_you_sure: Siz əminsinizmi?
 text_assign_time_entries_to_project: Qeydiyyata alınmış vaxtı layihəyə bərkitmək
 text_caracters_maximum: "Maksimum %{count} simvol."
 text_caracters_minimum: "%{count} simvoldan az olmamalıdır."
 text_comma_separated: Bir neçə qiymət mümkündür (vergül vasitəsilə).
 text_custom_field_possible_values_info: 'Hər sətirə bir qiymət'
 text_default_administrator_account_changed: İnzibatçının uçot qeydi susmaya görə dəyişmişdir
 text_destroy_time_entries_question: "Bu tapşırıq üçün sərf olunan vaxta görə %{hours} saat qeydiyyata alınıb. Siz etmək istəyirsiniz?"
 text_destroy_time_entries: Qeydiyyata alınmış vaxtı silmək
 text_diff_truncated: '... Bu diff məhduddur, çünki əks olunan maksimal ölçünü keçir.'
 text_email_delivery_not_configured: "Poçt serveri ilə işin parametrləri sazlanmayıb e-poçt ilə bildiriş funksiyası aktiv deyildir.\nSizin SMTP-server üçün parametrləri config/configuration.yml faylından sazlaya bilərsiniz. Dəyişikliklərin tətbiq edilməsi üçün əlavəni yenidən başladın."
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Onlara aşağıdakı qiymətləri təyin etmək:'
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} obyekt bu qiymətlə bağlıdır."
 text_file_repository_writable: Qeydə giriş imkanı olan saxlayıcı
 text_issue_added: "Yeni tapşırıq yaradılıb %{id} (%{author})."
 text_issue_category_destroy_assignments: Kateqoriyanın təyinatını silmək
 text_issue_category_destroy_question: "Bir neçə tapşırıq (%{count}) bu kateqoriya üçün təyin edilib. Siz etmək istəyirsiniz?"
 text_issue_category_reassign_to: Bu kateqoriya üçün tapşırığı yenidən təyin etmək
 text_issues_destroy_confirmation: 'Seçilən tapşırıqları silmək istədiyinizə əminsinizmi?'
 text_issues_ref_in_commit_messages: Məlumatın mətnindən çıxış edərək tapşırıqların statuslarının tutuşdurulması və dəyişdirilməsi
 text_issue_updated: "Tapşırıq %{id} yenilənib (%{author})."
 text_journal_changed: "Parametr %{label} %{old} - %{new} dəyişib"
 text_journal_deleted: "Parametrin %{old} qiyməti %{label} silinib"
 text_journal_set_to: "%{label} parametri %{value} dəyişib"
 text_length_between: "%{min} %{max} simvollar arasındakı uzunluq."
 text_load_default_configuration: Susmaya görə konfiqurasiyanı yükləmək
 text_min_max_length_info: 0 məhdudiyyətlərin olmadığını bildirir
 text_no_configuration_data: "Rollar, trekerlər, tapşırıqların statusları operativ plan konfiqurasiya olunmayıblar.\nSusmaya görə konfiqurasiyanın yüklənməsi təkidlə xahiş olunur. Siz onu sonradan dəyişə bilərsiniz."
 text_plugin_assets_writable: Modullar kataloqu qeyd üçün açıqdır
 text_project_destroy_confirmation: Siz bu layihə və ona aid olan bütün informasiyanı silmək istədiyinizə əminsinizmi?
 text_reassign_time_entries: 'Qeydiyyata alınmış vaxtı aşağıdakı tapşırığa keçir:'
 text_regexp_info: "məsələn: ^[A-Z0-9]+$"
 text_repository_usernames_mapping: "Saxlayıcının jurnalında tapılan adlarla bağlı olan Redmine istifadəçisini seçin ya yeniləyin.\nEyni ad e-poçta sahib olan istifadəçilər Redmine saxlayıcıda avtomatik əlaqələndirilir."
 text_rmagick_available: RMagick istifadəsi mümkündür (opsional olaraq)
 text_select_mail_notifications: Elektron poçta bildirişlərin göndərilməsi seçim edəcəyiniz hərəkətlərdən asılıdır.
 text_select_project_modules: 'Layihədə istifadə olunacaq modulları seçin:'
 text_status_changed_by_changeset: "%{value} redaksiyada reallaşdırılıb."
 text_subprojects_destroy_warning: "Altlayihələr: %{value} həmçinin silinəcək."
 text_tip_issue_begin_day: tapşırığın başlanğıc tarixi
 text_tip_issue_begin_end_day: elə həmin gün tapşırığın başlanğıc və bitmə tarixi
 text_tip_issue_end_day: tapşırığın başa çatma tarixi
 text_tracker_no_workflow: Bu treker üçün hərəkətlərin ardıcıllığı müəyyən ediməyib
 text_unallowed_characters: Qadağan edilmiş simvollar
 text_user_mail_option: "Seçilməyən layihələr üçün Siz yalnız baxdığınız ya iştirak etdiyiniz layihələr barədə bildiriş alacaqsınız məsələn, müəllifi olduğunuz layihələr ya o layihələr ki, Sizə təyin edilib)."
 text_user_wrote: "%{value} yazıb:"
 text_wiki_destroy_confirmation: Siz bu Wiki və onun tərkibindəkiləri silmək istədiyinizə əminsinizmi?
 text_workflow_edit: Vəziyyətlərin ardıcıllığını redaktə etmək üçün rol və trekeri seçin

 warning_attachments_not_saved: "faylın (ların) %{count} yadda saxlamaq mümkün deyildir."
 text_wiki_page_destroy_question: Bu səhifə %{descendants} yaxın və çox yaxın səhifələrə malikdir. Siz nə etmək istəyirsiniz?
 text_wiki_page_reassign_children: Cari səhifə üçün yaxın səhifələri yenidən təyin etmək
 text_wiki_page_nullify_children: Yaxın səhifələri baş səhifələr etmək
 text_wiki_page_destroy_children: Yaxın və çox yaxın səhifələri silmək
 setting_password_min_length: Parolun minimal uzunluğu
 field_group_by: Nəticələri qruplaşdırmaq
 mail_subject_wiki_content_updated: "Wiki-səhifə '%{id}' yenilənmişdir"
 label_wiki_content_added: Wiki-səhifə əlavə olunub
 mail_subject_wiki_content_added: "Wiki-səhifə '%{id}' əlavə edilib"
 mail_body_wiki_content_added: "%{author} Wiki-səhifəni '%{id}' əlavə edib."
 label_wiki_content_updated: Wiki-səhifə yenilənib
 mail_body_wiki_content_updated: "%{author} Wiki-səhifəni '%{id}' yeniləyib."
 permission_add_project: Layihənin yaradılması
 setting_new_project_user_role_id: Layihəni yaradan istifadəçiyə təyin olunan rol
 label_view_all_revisions: Bütün yoxlamaları göstərmək
 label_tag: Nişan
 label_branch: Şöbə
 error_no_tracker_in_project: Bu layihə ilə heç bir treker assosiasiya olunmayıb. Layihənin sazlamalarını yoxlayın.
 error_no_default_issue_status: Susmaya görə tapşırıqların statusu müəyyən edilməyib. Sazlamaları yoxlayın (bax. "İnzibatçılıq -> Tapşırıqların statusu").
 label_group_plural: Qruplar
 label_group: Qrup
 label_group_new: Yeni qrup
 label_time_entry_plural: Sərf olunan vaxt
 text_journal_added: "%{label} %{value} əlavə edilib"
 field_active: Aktiv
 enumeration_system_activity: Sistemli
 permission_delete_issue_watchers: Nəzarətçilərin silinməsi
 version_status_closed: Bağlanıb
 version_status_locked: bloklanıb
 version_status_open: açıqdır
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Bağlı varianta təyin edilən tapşırıq yenidən açıq ola bilməz
 label_user_anonymous: Anonim
 button_move_and_follow: Yerləşdirmək və keçid
 setting_default_projects_modules: Yeni layihələr üçün susmaya görə daxil edilən modullar
 setting_gravatar_default: Susmaya görə Gravatar təsviri
 field_sharing: Birgə istifadə
 label_version_sharing_hierarchy: Layihələrin iyerarxiyasına görə
 label_version_sharing_system: bütün layihələr ilə
 label_version_sharing_descendants: Alt layihələr ilə
 label_version_sharing_tree: Layihələrin iyerarxiyası ilə
 label_version_sharing_none: Birgə istifadə olmadan
 error_can_not_archive_project: Bu layihə arxivləşdirilə bilməz
 button_duplicate: Təkrarlamaq
 button_copy_and_follow: Surətini çıxarmaq və davam etmək
 label_copy_source: Mənbə
 setting_issue_done_ratio: Sahənin köməyi ilə tapşırığın hazırlığını nəzərə almaq
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Tapşırığın statusu
 error_issue_done_ratios_not_updated: Tapşırıqların hazırlıq parametri yenilənməyib
 error_workflow_copy_target: Məqsədə uyğun trekerləri və rolları seçin
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Tapşırığın hazırlıq səviyyəsi
 label_copy_same_as_target: Məqsəddə olduğu kimi
 label_copy_target: Məqsəd
 notice_issue_done_ratios_updated: Parametr &laquo;hazırlıq&raquo; yenilənib.
 error_workflow_copy_source: Cari trekeri və ya rolu seçin
 label_update_issue_done_ratios: Tapşırığın hazırlıq səviyyəsini yeniləmək
 setting_start_of_week: Həftənin birinci günü
 label_api_access_key: API-yə giriş açarı
 text_line_separated: Bİr neçə qiymət icazə verilib (hər sətirə bir qiymət).
 label_revision_id: Yoxlama %{value}
 permission_view_issues: Tapşırıqlara baxış
 label_display_used_statuses_only: Yalnız bu trekerdə istifadə olunan statusları əks etdirmək
 label_api_access_key_created_on: API-yə giriş açarı %{value} əvvəl aradılıb
984
 label_feeds_access_key: Atom giriş açarı
985 986 987 988
 notice_api_access_key_reseted: Sizin API giriş açarınız sıfırlanıb.
 setting_rest_api_enabled: REST veb-servisini qoşmaq
 button_show: Göstərmək
 label_missing_api_access_key: API-yə giriş açarı mövcud deyildir
989
 label_missing_feeds_access_key: Atom-ə giriş açarı mövcud deyildir
990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015
 setting_mail_handler_body_delimiters: Bu sətirlərin birindən sonra məktubu qısaltmaq
 permission_add_subprojects: Alt layihələrin yaradılması
 label_subproject_new: Yeni alt layihə
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
  Siz bəzi və ya bütün hüquqları silməyə çalışırsınız, nəticədə bu layihəni redaktə etmək hüququnu da itirə bilərsiniz. Davam etmək istədiyinizə əminsinizmi?
  
 label_close_versions: Başa çatmış variantları bağlamaq
 label_board_sticky: Bərkidilib
 label_board_locked: Bloklanıb
 field_principal: Ad
 text_zoom_out: Uzaqlaşdırmaq
 text_zoom_in: Yaxınlaşdırmaq
 notice_unable_delete_time_entry: Jurnalın qeydini silmək mümkün deyildir.
 label_overall_spent_time: Cəmi sərf olunan vaxt
 label_user_mail_option_none: Hadisə yoxdur
 field_member_of_group: Təyin olunmuş qrup 
 field_assigned_to_role: Təyin olunmuş rol
 notice_not_authorized_archived_project: Sorğulanan layihə arxivləşdirilib.
 label_principal_search: "İstifadəçini ya qrupu tapmaq:"
 label_user_search: "İstifadəçini tapmaq:"
 field_visible: Görünmə dərəcəsi
 setting_emails_header: Məktubun başlığı

 setting_commit_logtime_activity_id: Vaxtın uçotu üçün görülən hərəkətlər
 text_time_logged_by_changeset: "%{value} redaksiyada nəzərə alınıb."
 setting_commit_logtime_enabled: Vaxt uçotunu qoşmaq
1016
 notice_gantt_chart_truncated: Əks oluna biləcək elementlərin maksimal sayı artdığına görə diaqram kəsiləcək (%{max})
1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058
 setting_gantt_items_limit: Qant diaqramında əks olunan elementlərin maksimal sayı 
 field_warn_on_leaving_unsaved: Yadda saxlanılmayan mətnin səhifəsi bağlanan zaman xəbərdarlıq etmək
 text_warn_on_leaving_unsaved: Tərk etmək istədiyiniz cari səhifədə yadda saxlanılmayan və itə biləcək mətn vardır.
 label_my_queries: Mənim yadda saxlanılan sorğularım
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} yenilənib"
 label_news_comment_added: Xəbərə şərh əlavə olunub
 button_expand_all: Hamısını aç
 button_collapse_all: Hamısını çevir
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: İstifadəçi icraçı olduğu zaman əlavə keçidlər 
 label_additional_workflow_transitions_for_author: İstifadəçi müəllif olduğu zaman əlavə keçidlər 
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Sərf olunan vaxtın seçilən qeydlərinin kütləvi şəkildə dəyişdirilməsi
 text_time_entries_destroy_confirmation: Siz sərf olunan vaxtın seçilən qeydlərini silmək istədiyinizə əminsinizmi?
 label_role_anonymous: Anonim
 label_role_non_member: İştirakçı deyil
 label_issue_note_added: Qeyd əlavə olunub
 label_issue_status_updated: Status yenilənib
 label_issue_priority_updated: Prioritet yenilənib
 label_issues_visibility_own: İstifadəçi üçün yaradılan və ya ona təyin olunan tapşırıqlar
 field_issues_visibility: Tapşırıqların görünmə dərəcəsi
 label_issues_visibility_all: Bütün tapşırıqlar
 permission_set_own_issues_private: Şəxsi tapşırıqlar üçün görünmə dərəcəsinin (ümumi/şəxsi) qurulması
 field_is_private: Şəxsi
 permission_set_issues_private: Tapşırıqlar üçün görünmə dərəcəsinin (ümumi/şəxsi) qurulması
 label_issues_visibility_public: Yalnız ümumi tapşırıqlar
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: Həmçinin %{count} tapşırıq (lar) silinəcək.
 field_commit_logs_encoding: Saxlayıcıda şərhlərin kodlaşdırılması
 field_scm_path_encoding: Yolun kodlaşdırılması
 text_scm_path_encoding_note: "Susmaya görə: UTF-8"
 field_path_to_repository: Saxlayıcıya yol
 field_root_directory: Kök direktoriya
 field_cvs_module: Modul
 field_cvsroot: CVSROOT
 text_mercurial_repository_note: Lokal saxlayıcı (məsələn, /hgrepo, c:\hgrepo)
 text_scm_command: Komanda
 text_scm_command_version: Variant
 label_git_report_last_commit: Fayllar və direktoriyalar üçün son dəyişiklikləri göstərmək
 text_scm_config: Siz config/configuration.yml faylında SCM komandasını sazlaya bilərsiniz. Xahiş olunur, bu faylın redaktəsindən sonra əlavəni işə salın.
 text_scm_command_not_available: Variantların nəzarət sisteminin komandasına giriş mümkün deyildir. Xahiş olunur, inzibatçı panelindəki sazlamaları yoxlayın.
 notice_issue_successful_create: Tapşırıq %{id} yaradılıb.
 label_between: arasında
 setting_issue_group_assignment: İstifadəçi qruplarına təyinata icazə vermək 
 label_diff: Fərq(diff)
1059
 text_git_repository_note: "Saxlama yerini göstərin (məs: /gitrepo, c:\\gitrepo)"
1060
 description_query_sort_criteria_direction: Çeşidləmə qaydası
1061
 description_project_scope: Layihənin həcmi
1062
 description_filter: Filtr
1063 1064 1065 1066 1067
 description_user_mail_notification: E-poçt Mail xəbərdarlıqlarının sazlaması
 description_message_content: Mesajın kontenti
 description_available_columns: Mövcud sütunlar
 description_issue_category_reassign: Məsələnin kateqoriyasını seçin
 description_search: Axtarış sahəsi
1068 1069 1070 1071 1072 1073
 description_notes: Qeyd
 description_choose_project: Layihələr
 description_query_sort_criteria_attribute: Çeşidləmə meyarları
 description_wiki_subpages_reassign: Yeni valideyn səhifəsini seçmək
 description_selected_columns: Seçilmiş sütunlar
 label_parent_revision: Valideyn
1074
 label_child_revision: Əsas
1075 1076 1077
 error_scm_annotate_big_text_file: Mətn faylının maksimal ölçüsü artdığına görə şərh mümkün deyildir.
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Yeni tapşırıqlar üçün cari tarixi başlanğıc tarixi kimi istifadə etmək
 button_edit_section: Bu bölməni redaktə etmək
1078
 setting_repositories_encodings: Əlavələrin və saxlayıcıların kodlaşdırılması
1079 1080 1081 1082
 description_all_columns: Bütün sütunlar
 button_export: İxrac
 label_export_options: "%{export_format} ixracın parametrləri"
 error_attachment_too_big: Faylın maksimal ölçüsü artdığına görə bu faylı yükləmək mümkün deyildir (%{max_size})
1083
 notice_failed_to_save_time_entries: "Səhv N %{ids}. %{total} girişdən %{count} yaddaşa saxlanıla bilmədi."
1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091
 label_x_issues:
  zero: 0 Tapşırıq
  one:  1 Tapşırıq
  few:  "%{count} Tapşırıq"
  many: "%{count} Tapşırıq"
  other: "%{count} Tapşırıq"
 label_repository_new: Yeni saxlayıcı
 field_repository_is_default: Susmaya görə saxlayıcı
1092
 label_copy_attachments: Əlavənin surətini çıxarmaq
1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
 label_completed_versions: Başa çatdırılmış variantlar
 text_project_identifier_info: Yalnız kiçik latın hərflərinə (a-z), rəqəmlərə, tire və çicgilərə icazə verilir.<br />Yadda saxladıqdan sonra identifikatoru dəyişmək olmaz.
 field_multiple: Çoxsaylı qiymətlər
 setting_commit_cross_project_ref: Digər bütün layihələrdə tapşırıqları düzəltmək və istinad etmək
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Qeydlərimi əlavə etmək və mənim dəyişikliklərimdən imtina etmək
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Dəyişikliklərimi tətbiq etmək (əvvəlki bütün qeydlər yadda saxlanacaq, lakin bəzi qeydlər yenidən yazıla bilər)
 notice_issue_update_conflict: Tapşırığı redaktə etdiyiniz zaman kimsə onu artıq dəyişib.
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Mənim dəyişikliklərimi ləğv etmək və tapşırığı yenidən göstərmək %{link}
1102
 permission_manage_related_issues: Əlaqəli tapşırıqların idarə edilməsi
1103 1104 1105 1106 1107 1108
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP filtri
 label_search_for_watchers: Nəzarətçiləri axtarmaq 
 notice_account_deleted: "Sizin uçot qeydiniz tam olaraq silinib" 
 setting_unsubscribe: "İstifadəçilərə şəxsi uçot qeydlərini silməyə icazə vermək" 
 button_delete_my_account: "Mənim uçot qeydlərimi silmək" 
 text_account_destroy_confirmation: "Sizin uçot qeydiniz bir daha bərpa edilmədən tam olaraq silinəcək.\nDavam etmək istədiyinizə əminsinizmi?" 
1109 1110 1111 1112 1113 1114
 error_session_expired: Sizin sessiya bitmişdir. Xahiş edirik yenidən daxil olun.
 text_session_expiration_settings: "Diqqət: bu sazlamaların dəyişməyi cari sessiyanın bağlanmasına çıxara bilər."
 setting_session_lifetime: Sessiyanın maksimal Session maximum həyat müddəti
 setting_session_timeout: Sessiyanın qeyri aktivlik müddəti
 label_session_expiration: Sessiyanın bitməsi
 permission_close_project: Layihəni bağla / yenidən aç
1115
 label_show_closed_projects: Bağlı layihələrə baxmaq
1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124
 button_close: Bağla
 button_reopen: Yenidən aç
 project_status_active: aktiv
 project_status_closed: bağlı
 project_status_archived: arxiv
 text_project_closed: Bu layihə bağlıdı və yalnız oxuma olar.
 notice_user_successful_create: İstifadəçi %{id} yaradıldı.
 field_core_fields: Standart sahələr
 field_timeout: Zaman aşımı (saniyə ilə)
1125
 setting_thumbnails_enabled: Əlavələrin kiçik şəklini göstər
1126 1127 1128 1129 1130
 setting_thumbnails_size: Kiçik şəkillərin ölçüsü (piksel ilə)
 label_status_transitions: Status keçidləri
 label_fields_permissions: Sahələrin icazələri
 label_readonly: Ancaq oxumaq üçün
 label_required: Tələb olunur
1131
 text_repository_identifier_info: Yalnız kiçik latın hərflərinə (a-z), rəqəmlərə, tire və çicgilərə icazə verilir.<br />Yadda saxladıqdan sonra identifikatoru dəyişmək olmaz.
1132 1133 1134 1135
 field_board_parent: Ana forum
 label_attribute_of_project: Layihə %{name}
 label_attribute_of_author: Müəllif %{name}
 label_attribute_of_assigned_to: Təyin edilib %{name}
1136
 label_attribute_of_fixed_version: Əsas versiya %{name}
1137
 label_copy_subtasks: Alt tapşırığın surətini çıxarmaq
1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165
 label_cross_project_hierarchy: With project hierarchy
 permission_edit_documents: Edit documents
 button_hide: Hide
 text_turning_multiple_off: If you disable multiple values, multiple values will be removed in order to preserve only one value per item.
 label_any: any
 label_cross_project_system: With all projects
 label_last_n_weeks: last %{count} weeks
 label_in_the_past_days: in the past
 label_copied_to: Copied to
 permission_set_notes_private: Set notes as private
 label_in_the_next_days: in the next
 label_attribute_of_issue: Issue's %{name}
 label_any_issues_in_project: any issues in project
 label_cross_project_descendants: With subprojects
 field_private_notes: Private notes
 setting_jsonp_enabled: Enable JSONP support
 label_gantt_progress_line: Progress line
 permission_add_documents: Add documents
 permission_view_private_notes: View private notes
 label_attribute_of_user: User's %{name}
 permission_delete_documents: Delete documents
 field_inherit_members: Inherit members
 setting_cross_project_subtasks: Allow cross-project subtasks
 label_no_issues_in_project: no issues in project
 label_copied_from: Copied from
 setting_non_working_week_days: Non-working days
 label_any_issues_not_in_project: any issues not in project
 label_cross_project_tree: With project tree
1166
 field_closed_on: Closed
1167
 field_generate_password: Generate password
1168
 setting_default_projects_tracker_ids: Default trackers for new projects
1169
 label_total_time: Cəmi
jplang's avatar
jplang committed
1170 1171 1172
 notice_account_not_activated_yet: You haven't activated your account yet. If you want
  to receive a new activation email, please <a href="%{url}">click this link</a>.
 notice_account_locked: Your account is locked.
jplang's avatar
jplang committed
1173 1174 1175 1176
 label_hidden: Hidden
 label_visibility_private: to me only
 label_visibility_roles: to these roles only
 label_visibility_public: to any users
1177
 field_must_change_passwd: Must change password at next logon
jplang's avatar
jplang committed
1178 1179
 notice_new_password_must_be_different: The new password must be different from the
  current password
jplang's avatar
jplang committed
1180
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Exclude attachments by name
1181
 text_convert_available: ImageMagick convert available (optional)
jplang's avatar
jplang committed
1182 1183 1184 1185
 label_link: Link
 label_only: only
 label_drop_down_list: drop-down list
 label_checkboxes: checkboxes
1186
 label_link_values_to: Link values to URL
jplang's avatar
jplang committed
1187 1188 1189 1190
 setting_force_default_language_for_anonymous: Force default language for anonymous
  users
 setting_force_default_language_for_loggedin: Force default language for logged-in
  users
jplang's avatar
jplang committed
1191 1192
 label_custom_field_select_type: Select the type of object to which the custom field
  is to be attached
jplang's avatar
jplang committed
1193
 label_issue_assigned_to_updated: Assignee updated
jplang's avatar
jplang committed
1194 1195
 label_check_for_updates: Check for updates
 label_latest_compatible_version: Latest compatible version
jplang's avatar
jplang committed
1196
 label_unknown_plugin: Unknown plugin
jplang's avatar
jplang committed
1197
 label_radio_buttons: radio buttons
jplang's avatar
jplang committed
1198 1199
 label_group_anonymous: Anonymous users
 label_group_non_member: Non member users
jplang's avatar
jplang committed
1200
 label_add_projects: Add projects
1201
 field_default_status: Default status
1202
 text_subversion_repository_note: 'Examples: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://'
jplang's avatar
jplang committed
1203 1204 1205
 field_users_visibility: Users visibility
 label_users_visibility_all: All active users
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Members of visible projects
1206
 label_edit_attachments: Edit attached files
jplang's avatar
jplang committed
1207 1208 1209
 setting_link_copied_issue: Link issues on copy
 label_link_copied_issue: Link copied issue
 label_ask: Ask
jplang's avatar
jplang committed
1210 1211 1212
 label_search_attachments_yes: Search attachment filenames and descriptions
 label_search_attachments_no: Do not search attachments
 label_search_attachments_only: Search attachments only
marutosijp's avatar
marutosijp committed
1213
 label_search_open_issues_only: Open issues only
jplang's avatar
jplang committed
1214 1215 1216 1217 1218 1219
 field_address: e-poçt
 setting_max_additional_emails: Maximum number of additional email addresses
 label_email_address_plural: Emails
 label_email_address_add: Add email address
 label_enable_notifications: Enable notifications
 label_disable_notifications: Disable notifications
jplang's avatar
jplang committed
1220
 setting_search_results_per_page: Search results per page
1221
 label_blank_value: blank
1222
 permission_copy_issues: Copy issues
jplang's avatar
jplang committed
1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229
 error_password_expired: Your password has expired or the administrator requires you
  to change it.
 field_time_entries_visibility: Time logs visibility
 setting_password_max_age: Require password change after
 label_parent_task_attributes: Parent tasks attributes
 label_parent_task_attributes_derived: Calculated from subtasks
 label_parent_task_attributes_independent: Independent of subtasks
1230 1231
 label_time_entries_visibility_all: All time entries
 label_time_entries_visibility_own: Time entries created by the user
1232 1233 1234
 label_member_management: Member management
 label_member_management_all_roles: All roles
 label_member_management_selected_roles_only: Only these roles
jplang's avatar
jplang committed
1235
 label_password_required: Confirm your password to continue
1236
 label_total_spent_time: Cəmi sərf olunan vaxt
jplang's avatar
jplang committed
1237 1238
 notice_import_finished: "%{count} items have been imported"
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} out of %{total} items could not be imported"
jplang's avatar
jplang committed
1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248
 error_invalid_file_encoding: The file is not a valid %{encoding} encoded file
 error_invalid_csv_file_or_settings: The file is not a CSV file or does not match the
  settings below
 error_can_not_read_import_file: An error occurred while reading the file to import
 permission_import_issues: Import issues
 label_import_issues: Import issues
 label_select_file_to_import: Select the file to import
 label_fields_separator: Field separator
 label_fields_wrapper: Field wrapper
 label_encoding: Encoding
jplang's avatar
jplang committed
1249
 label_comma_char: Comma
1250
 label_semi_colon_char: Semicolon
jplang's avatar
jplang committed
1251 1252 1253 1254 1255 1256
 label_quote_char: Quote
 label_double_quote_char: Double quote
 label_fields_mapping: Fields mapping
 label_file_content_preview: File content preview
 label_create_missing_values: Create missing values
 button_import: Import
jplang's avatar
jplang committed
1257
 field_total_estimated_hours: Total estimated time
jplang's avatar
jplang committed
1258
 label_api: API
1259
 label_total_plural: Totals
1260
 label_assigned_issues: Assigned issues
1261
 label_field_format_enumeration: Key/value list
1262
 label_f_hour_short: '%{value} h'
1263
 field_default_version: Default version
jplang's avatar
jplang committed
1264 1265 1266
 error_attachment_extension_not_allowed: Attachment extension %{extension} is not allowed
 setting_attachment_extensions_allowed: Allowed extensions
 setting_attachment_extensions_denied: Disallowed extensions
jplang's avatar
jplang committed
1267 1268
 label_any_open_issues: any open issues
 label_no_open_issues: no open issues
1269
 label_default_values_for_new_users: Default values for new users
1270
 error_ldap_bind_credentials: Invalid LDAP Account/Password
jplang's avatar
jplang committed
1271 1272
 setting_sys_api_key: API açar
 setting_lost_password: Parolun bərpası
marutosijp's avatar
marutosijp committed
1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283
 mail_subject_security_notification: Security notification
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} was changed.'
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} was changed to %{value}.'
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} was added.'
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} was removed.'
 mail_body_security_notification_notify_enabled: Email address %{value} now receives
  notifications.
 mail_body_security_notification_notify_disabled: Email address %{value} no longer
  receives notifications.
 mail_body_settings_updated: ! 'The following settings were changed:'
 field_remote_ip: IP address
1284
 label_wiki_page_new: New wiki page
1285
 label_relations: Relations
1286
 button_filter: Filter
jplang's avatar
jplang committed
1287 1288
 mail_body_password_updated: Your password has been changed.
 label_no_preview: No preview available
marutosijp's avatar
marutosijp committed
1289 1290 1291
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: The project doesn't have any trackers
  for which you can create an issue
 label_tracker_all: All trackers
1292
 label_new_project_issue_tab_enabled: Display the "New issue" tab
jplang's avatar
jplang committed
1293 1294
 setting_new_item_menu_tab: Project menu tab for creating new objects
 label_new_object_tab_enabled: Display the "+" drop-down
1295 1296
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: There are no projects with trackers
  for which you can create an issue
jplang's avatar
jplang committed
1297 1298 1299 1300
 field_textarea_font: Font used for text areas
 label_font_default: Default font
 label_font_monospace: Monospaced font
 label_font_proportional: Proportional font
1301
 setting_timespan_format: Time span format
1302
 label_table_of_contents: Table of contents
1303
 setting_commit_logs_formatting: Apply text formatting to commit messages
1304
 setting_mail_handler_enable_regex_delimiters: Enable regular expressions
1305 1306
 error_move_of_child_not_possible: 'Subtask %{child} could not be moved to the new
  project: %{errors}'
1307 1308
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Spent time cannot
  be reassigned to an issue that is about to be deleted
1309
 setting_timelog_required_fields: Required fields for time logs
1310
 label_attribute_of_object: '%{object_name}''s %{name}'
1311 1312
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I watch or I am assigned to
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I watch or I am the owner of
1313 1314
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Changes will result in the automatic deletion
  of values from one or more fields on the selected objects
1315 1316
 field_updated_by: Updated by
 field_last_updated_by: Last updated by
marutosijp's avatar
marutosijp committed
1317
 field_full_width_layout: Full width layout
1318
 label_last_notes: Last notes
1319
 field_digest: Checksum
marutosijp's avatar
marutosijp committed
1320
 field_default_assigned_to: Default assignee
1321
 setting_show_custom_fields_on_registration: Show custom fields on registration
1322
 permission_view_news: View news
marutosijp's avatar
marutosijp committed
1323 1324
 label_no_preview_alternative_html: No preview available. %{link} the file instead.
 label_no_preview_download: Download
1325
 setting_close_duplicate_issues: Close duplicate issues automatically
jplang's avatar
jplang committed
1326 1327 1328 1329 1330
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: Cannot log more than %{max_hours} hours on the
  same day (%{logged_hours} hours have already been logged)
 setting_time_entry_list_defaults: Timelog list defaults
 setting_timelog_accept_0_hours: Accept time logs with 0 hours
 setting_timelog_max_hours_per_day: Maximum hours that can be logged per day and user
1331
 label_x_revisions: "%{count} revisions"