GitLab steht wegen Wartungsarbeiten am Montag, den 10. Mai, zwischen 17:00 und 19:00 Uhr nicht zur Verfügung.

no.yml 53.1 KB
Newer Older
1 2 3 4 5
# Norwegian, norsk bokmål, by irb.no
"no":
 support:
  array:
   sentence_connector: "og"
6
 direction: ltr
7 8 9 10 11 12 13 14 15
 date:
  formats:
   default: "%d.%m.%Y"
   short: "%e. %b"
   long: "%e. %B %Y"
  day_names: [søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag]
  abbr_day_names: [søn, man, tir, ons, tor, fre, lør]
  month_names: [~, januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november, desember]
  abbr_month_names: [~, jan, feb, mar, apr, mai, jun, jul, aug, sep, okt, nov, des]
16 17 18 19
  order:
   - :day
   - :month
   - :year
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 time:
  formats:
   default: "%A, %e. %B %Y, %H:%M"
   time: "%H:%M"
   short: "%e. %B, %H:%M"
   long: "%A, %e. %B %Y, %H:%M"
  am: ""
  pm: ""
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "et halvt minutt"
   less_than_x_seconds:
    one: "mindre enn 1 sekund"
33
    other: "mindre enn %{count} sekunder"
34 35
   x_seconds:
    one: "1 sekund"
36
    other: "%{count} sekunder"
37 38
   less_than_x_minutes:
    one: "mindre enn 1 minutt"
39
    other: "mindre enn %{count} minutter"
40 41
   x_minutes:
    one: "1 minutt"
42
    other: "%{count} minutter"
43 44
   about_x_hours:
    one: "rundt 1 time"
45
    other: "rundt %{count} timer"
46
   x_hours:
47 48
    one:  "1 time"
    other: "%{count} timer"
49 50
   x_days:
    one: "1 dag"
51
    other: "%{count} dager"
52 53
   about_x_months:
    one: "rundt 1 måned"
54
    other: "rundt %{count} måneder"
55 56
   x_months:
    one: "1 måned"
57
    other: "%{count} måneder"
58 59
   about_x_years:
    one: "rundt 1 år"
60
    other: "rundt %{count} år"
61 62
   over_x_years:
    one: "over 1 år"
63
    other: "over %{count} år"
jplang's avatar
jplang committed
64
   almost_x_years:
65
    one:  "nesten 1 år"
66
    other: "nesten %{count} år"
67 68
 number:
  format:
69
   precision: 3
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
   separator: "."
   delimiter: ","
  currency:
   format:
    unit: "kr"
    format: "%n %u"
  precision:
   format:
    delimiter: ""
    precision: 4
edavis10's avatar
edavis10 committed
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
  human:
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Byte"
      other: "Bytes"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"

92 93 94
 activerecord:
  errors:
   template:
95
    header: "kunne ikke lagre %{model} grunn av %{count} feil."
96 97 98 99 100 101 102 103 104
    body: "det oppstod problemer i følgende felt:"
   messages:
    inclusion: "er ikke inkludert i listen"
    exclusion: "er reservert"
    invalid: "er ugyldig"
    confirmation: "passer ikke bekreftelsen"
    accepted: " være akseptert"
    empty: "kan ikke være tom"
    blank: "kan ikke være blank"
105 106 107
    too_long: "er for lang (maksimum %{count} tegn)"
    too_short: "er for kort (minimum %{count} tegn)"
    wrong_length: "er av feil lengde (maksimum %{count} tegn)"
108 109
    taken: "er allerede i bruk"
    not_a_number: "er ikke et tall"
110 111 112 113 114
    greater_than: " være større enn %{count}"
    greater_than_or_equal_to: " være større enn eller lik %{count}"
    equal_to: " være lik %{count}"
    less_than: " være mindre enn %{count}"
    less_than_or_equal_to: " være mindre enn eller lik %{count}"
115 116 117 118 119
    odd: " være oddetall"
    even: " være partall"
    greater_than_start_date: " være større enn startdato"
    not_same_project: "hører ikke til samme prosjekt"
    circular_dependency: "Denne relasjonen ville lagd en sirkulær avhengighet"
120
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "En sak kan ikke kobles mot en av sine undersaker"
121
    earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
122
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
123
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
124

125

126
 actionview_instancetag_blank_option: Vennligst velg
127

128 129 130 131 132 133 134 135
 general_text_No: 'Nei'
 general_text_Yes: 'Ja'
 general_text_no: 'nei'
 general_text_yes: 'ja'
 general_lang_name: 'Norwegian (Norsk bokmål)'
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: ISO-8859-1
136
 general_pdf_fontname: freesans
137
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
138
 general_first_day_of_week: '1'
139

140
 notice_account_updated: Kontoen er oppdatert.
141
 notice_account_invalid_credentials: Feil brukernavn eller passord
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
 notice_account_password_updated: Passordet er oppdatert.
 notice_account_wrong_password: Feil passord
 notice_account_register_done: Kontoen er opprettet. Klikk lenken som er sendt deg i e-post for å aktivere kontoen.
 notice_account_unknown_email: Ukjent bruker.
 notice_can_t_change_password: Denne kontoen bruker ekstern godkjenning. Passordet kan ikke endres.
 notice_account_lost_email_sent: En e-post med instruksjoner for å velge et nytt passord er sendt til deg.
 notice_account_activated: Din konto er aktivert. Du kan nå logge inn.
 notice_successful_create: Opprettet.
 notice_successful_update: Oppdatert.
 notice_successful_delete: Slettet.
 notice_successful_connection: Koblet opp.
 notice_file_not_found: Siden du forsøkte å vise eksisterer ikke, eller er slettet.
 notice_locking_conflict: Data har blitt oppdatert av en annen bruker.
 notice_not_authorized: Du har ikke adgang til denne siden.
156 157
 notice_email_sent: "En e-post er sendt til %{value}"
 notice_email_error: "En feil oppstod under sending av e-post (%{value})"
158
 notice_feeds_access_key_reseted: Din Atom-tilgangsnøkkel er nullstilt.
159
 notice_failed_to_save_issues: "Lykkes ikke å lagre %{count} sak(er) %{total} valgt: %{ids}."
160 161 162
 notice_no_issue_selected: "Ingen sak valgt! Vennligst merk sakene du vil endre."
 notice_account_pending: "Din konto ble opprettet og avventer administrativ godkjenning."
 notice_default_data_loaded: Standardkonfigurasjonen lastet inn.
163

164
 error_can_t_load_default_data: "Standardkonfigurasjonen kunne ikke lastes inn: %{value}"
165
 error_scm_not_found: "Elementet og/eller revisjonen eksisterer ikke i depoet."
166
 error_scm_command_failed: "En feil oppstod under tilkobling til depoet: %{value}"
167 168
 error_scm_annotate: "Elementet eksisterer ikke, eller kan ikke noteres."
 error_issue_not_found_in_project: 'Saken eksisterer ikke, eller hører ikke til dette prosjektet'
169

170
 mail_subject_lost_password: "Ditt %{value} passord"
171
 mail_body_lost_password: 'Klikk følgende lenke for å endre ditt passord:'
172
 mail_subject_register: "%{value} kontoaktivering"
173
 mail_body_register: 'Klikk følgende lenke for å aktivere din konto:'
174
 mail_body_account_information_external: "Du kan bruke din %{value}-konto for å logge inn."
175
 mail_body_account_information: Informasjon om din konto
176 177 178 179
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} kontoaktivering"
 mail_body_account_activation_request: "En ny bruker (%{value}) er registrert, og avventer din godkjenning:"
 mail_subject_reminder: "%{count} sak(er) har frist de kommende %{days} dagene"
 mail_body_reminder: "%{count} sak(er) som er tildelt deg har frist de kommende %{days} dager:"
180 181


182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
 field_name: Navn
 field_description: Beskrivelse
 field_summary: Oppsummering
 field_is_required: Kreves
 field_firstname: Fornavn
 field_lastname: Etternavn
 field_mail: E-post
 field_filename: Fil
 field_filesize: Størrelse
 field_downloads: Nedlastinger
 field_author: Forfatter
 field_created_on: Opprettet
 field_updated_on: Oppdatert
 field_field_format: Format
 field_is_for_all: For alle prosjekter
 field_possible_values: Lovlige verdier
 field_regexp: Regular expression
 field_min_length: Minimum lengde
 field_max_length: Maksimum lengde
 field_value: Verdi
 field_category: Kategori
 field_title: Tittel
 field_project: Prosjekt
 field_issue: Sak
 field_status: Status
 field_notes: Notater
 field_is_closed: Lukker saken
 field_is_default: Standardverdi
 field_tracker: Sakstype
 field_subject: Emne
 field_due_date: Frist
 field_assigned_to: Tildelt til
 field_priority: Prioritet
 field_fixed_version: Mål-versjon
 field_user: Bruker
 field_role: Rolle
 field_homepage: Hjemmeside
 field_is_public: Offentlig
220
 field_parent: Underprosjekt av
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
 field_is_in_roadmap: Vises i veikart
 field_login: Brukernavn
 field_mail_notification: E-post-varsling
 field_admin: Administrator
 field_last_login_on: Sist innlogget
 field_language: Språk
 field_effective_date: Dato
 field_password: Passord
 field_new_password: Nytt passord
 field_password_confirmation: Bekreft passord
 field_version: Versjon
 field_type: Type
 field_host: Vert
 field_port: Port
 field_account: Konto
 field_base_dn: Base DN
 field_attr_login: Brukernavnsattributt
 field_attr_firstname: Fornavnsattributt
 field_attr_lastname: Etternavnsattributt
 field_attr_mail: E-post-attributt
 field_onthefly: On-the-fly brukeropprettelse
242
 field_start_date: Start
243
 field_done_ratio: "% Ferdig"
244 245
 field_auth_source: Autentiseringskilde
 field_hide_mail: Skjul min epost-adresse
246 247 248 249 250 251 252 253 254
 field_comments: Kommentarer
 field_url: URL
 field_start_page: Startside
 field_subproject: Underprosjekt
 field_hours: Timer
 field_activity: Aktivitet
 field_spent_on: Dato
 field_identifier: Identifikasjon
 field_is_filter: Brukes som filter
255
 field_issue_to: Relaterte saker
256 257 258 259 260 261 262 263 264
 field_delay: Forsinkelse
 field_assignable: Saker kan tildeles denne rollen
 field_redirect_existing_links: Viderekoble eksisterende lenker
 field_estimated_hours: Estimert tid
 field_column_names: Kolonner
 field_time_zone: Tidssone
 field_searchable: Søkbar
 field_default_value: Standardverdi
 field_comments_sorting: Vis kommentarer
265

266 267 268 269 270 271 272 273
 setting_app_title: Applikasjonstittel
 setting_app_subtitle: Applikasjonens undertittel
 setting_welcome_text: Velkomsttekst
 setting_default_language: Standardspråk
 setting_login_required: Krever innlogging
 setting_self_registration: Selvregistrering
 setting_attachment_max_size: Maks. størrelse vedlegg
 setting_issues_export_limit: Eksportgrense for saker
274
 setting_mail_from: Avsenders epost
275 276 277 278 279 280
 setting_bcc_recipients: Blindkopi (bcc) til mottakere
 setting_host_name: Vertsnavn
 setting_text_formatting: Tekstformattering
 setting_wiki_compression: Komprimering av Wiki-historikk
 setting_feeds_limit: Innholdsgrense for Feed
 setting_default_projects_public: Nye prosjekter er offentlige som standard
281
 setting_autofetch_changesets: Autohenting av endringssett
282 283 284 285 286 287
 setting_sys_api_enabled: Aktiver webservice for depot-administrasjon
 setting_commit_ref_keywords: Nøkkelord for referanse
 setting_commit_fix_keywords: Nøkkelord for retting
 setting_autologin: Autoinnlogging
 setting_date_format: Datoformat
 setting_time_format: Tidsformat
288
 setting_cross_project_issue_relations: Tillat saksrelasjoner på kryss av prosjekter
289
 setting_issue_list_default_columns: Standardkolonner vist i sakslisten
290
 setting_emails_footer: Epost-signatur
291 292 293 294 295 296
 setting_protocol: Protokoll
 setting_per_page_options: Alternativer, objekter pr. side
 setting_user_format: Visningsformat, brukere
 setting_activity_days_default: Dager vist på prosjektaktivitet
 setting_display_subprojects_issues: Vis saker fra underprosjekter på hovedprosjekt som standard
 setting_enabled_scm: Aktiviserte SCM
297

298 299
 project_module_issue_tracking: Sakshåndtering
 project_module_time_tracking: Tidsregistrering
300 301 302 303 304 305
 project_module_news: Nyheter
 project_module_documents: Dokumenter
 project_module_files: Filer
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Depot
 project_module_boards: Forumer
306

307 308 309 310 311 312 313
 label_user: Bruker
 label_user_plural: Brukere
 label_user_new: Ny bruker
 label_project: Prosjekt
 label_project_new: Nytt prosjekt
 label_project_plural: Prosjekter
 label_x_projects:
314 315
  zero: ingen prosjekter
  one:  1 prosjekt
316
  other: "%{count} prosjekter"
317 318 319 320 321 322
 label_project_all: Alle prosjekter
 label_project_latest: Siste prosjekter
 label_issue: Sak
 label_issue_new: Ny sak
 label_issue_plural: Saker
 label_issue_view_all: Vis alle saker
323
 label_issues_by: "Saker etter %{value}"
324 325 326 327 328 329 330 331 332
 label_issue_added: Sak lagt til
 label_issue_updated: Sak oppdatert
 label_document: Dokument
 label_document_new: Nytt dokument
 label_document_plural: Dokumenter
 label_document_added: Dokument lagt til
 label_role: Rolle
 label_role_plural: Roller
 label_role_new: Ny rolle
333
 label_role_and_permissions: Roller og rettigheter
334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349
 label_member: Medlem
 label_member_new: Nytt medlem
 label_member_plural: Medlemmer
 label_tracker: Sakstype
 label_tracker_plural: Sakstyper
 label_tracker_new: Ny sakstype
 label_workflow: Arbeidsflyt
 label_issue_status: Saksstatus
 label_issue_status_plural: Saksstatuser
 label_issue_status_new: Ny status
 label_issue_category: Sakskategori
 label_issue_category_plural: Sakskategorier
 label_issue_category_new: Ny kategori
 label_custom_field: Eget felt
 label_custom_field_plural: Egne felt
 label_custom_field_new: Nytt eget felt
350
 label_enumerations: Listeverdier
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365
 label_enumeration_new: Ny verdi
 label_information: Informasjon
 label_information_plural: Informasjon
 label_please_login: Vennlist logg inn
 label_register: Registrer
 label_password_lost: Mistet passord
 label_home: Hjem
 label_my_page: Min side
 label_my_account: Min konto
 label_my_projects: Mine prosjekter
 label_administration: Administrasjon
 label_login: Logg inn
 label_logout: Logg ut
 label_help: Hjelp
 label_reported_issues: Rapporterte saker
366
 label_assigned_to_me_issues: Saker tildelt meg
367 368 369 370 371 372 373
 label_last_login: Sist innlogget
 label_registered_on: Registrert
 label_activity: Aktivitet
 label_overall_activity: All aktivitet
 label_new: Ny
 label_logged_as: Innlogget som
 label_environment: Miljø
374 375 376 377
 label_authentication: Autentisering
 label_auth_source: Autentiseringskilde
 label_auth_source_new: Ny autentiseringskilde
 label_auth_source_plural: Autentiseringskilder
378
 label_subproject_plural: Underprosjekter
379
 label_and_its_subprojects: "%{value} og dets underprosjekter"
380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
 label_min_max_length: Min.-maks. lengde
 label_list: Liste
 label_date: Dato
 label_integer: Heltall
 label_float: Kommatall
 label_boolean: Sann/usann
 label_string: Tekst
 label_text: Lang tekst
 label_attribute: Attributt
 label_attribute_plural: Attributter
 label_no_data: Ingen data å vise
 label_change_status: Endre status
 label_history: Historikk
 label_attachment: Fil
 label_attachment_new: Ny fil
 label_attachment_delete: Slett fil
 label_attachment_plural: Filer
 label_file_added: Fil lagt til
 label_report: Rapport
 label_report_plural: Rapporter
 label_news: Nyheter
 label_news_new: Legg til nyhet
 label_news_plural: Nyheter
 label_news_latest: Siste nyheter
 label_news_view_all: Vis alle nyheter
 label_news_added: Nyhet lagt til
 label_settings: Innstillinger
 label_overview: Oversikt
 label_version: Versjon
 label_version_new: Ny versjon
 label_version_plural: Versjoner
 label_confirmation: Bekreftelse
 label_export_to: Eksporter til
 label_read: Leser...
 label_public_projects: Offentlige prosjekt
 label_open_issues: åpen
 label_open_issues_plural: åpne
 label_closed_issues: lukket
 label_closed_issues_plural: lukkede
 label_x_open_issues_abbr:
420 421
  zero: 0 åpne
  one:  1 åpen
422
  other: "%{count} åpne"
423
 label_x_closed_issues_abbr:
424 425 426
  zero: 0 lukket
  one:  1 lukket
  other: "%{count} lukket"
427
 label_total: Totalt
428
 label_permissions: Rettigheter
429
 label_current_status: Nåværende status
430
 label_new_statuses_allowed: Tillate nye statuser
431 432 433 434 435 436 437
 label_all: alle
 label_none: ingen
 label_nobody: ingen
 label_next: Neste
 label_previous: Forrige
 label_used_by: Brukt av
 label_details: Detaljer
438
 label_add_note: Legg til notat
439 440 441 442
 label_calendar: Kalender
 label_months_from: måneder fra
 label_gantt: Gantt
 label_internal: Intern
443
 label_last_changes: "siste %{count} endringer"
444 445 446 447 448
 label_change_view_all: Vis alle endringer
 label_personalize_page: Tilpass denne siden
 label_comment: Kommentar
 label_comment_plural: Kommentarer
 label_x_comments:
449
  zero: ingen kommentarer
450
  one: 1 kommentar
451
  other: "%{count} kommentarer"
452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469
 label_comment_add: Legg til kommentar
 label_comment_added: Kommentar lagt til
 label_comment_delete: Slett kommentar
 label_query: Egen spørring
 label_query_plural: Egne spørringer
 label_query_new: Ny spørring
 label_filter_add: Legg til filter
 label_filter_plural: Filtre
 label_equals: er
 label_not_equals: er ikke
 label_in_less_than: er mindre enn
 label_in_more_than: in mer enn
 label_in: i
 label_today: idag
 label_all_time: all tid
 label_yesterday: i går
 label_this_week: denne uken
 label_last_week: sist uke
470
 label_last_n_days: "siste %{count} dager"
471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498
 label_this_month: denne måneden
 label_last_month: siste måned
 label_this_year: dette året
 label_date_range: Dato-spenn
 label_less_than_ago: mindre enn dager siden
 label_more_than_ago: mer enn dager siden
 label_ago: dager siden
 label_contains: inneholder
 label_not_contains: ikke inneholder
 label_day_plural: dager
 label_repository: Depot
 label_repository_plural: Depoter
 label_browse: Utforsk
 label_revision: Revisjon
 label_revision_plural: Revisjoner
 label_associated_revisions: Assosierte revisjoner
 label_added: lagt til
 label_modified: endret
 label_deleted: slettet
 label_latest_revision: Siste revisjon
 label_latest_revision_plural: Siste revisjoner
 label_view_revisions: Vis revisjoner
 label_max_size: Maksimum størrelse
 label_sort_highest: Flytt til toppen
 label_sort_higher: Flytt opp
 label_sort_lower: Flytt ned
 label_sort_lowest: Flytt til bunnen
 label_roadmap: Veikart
499 500
 label_roadmap_due_in: "Frist om %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} over fristen"
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515
 label_roadmap_no_issues: Ingen saker for denne versjonen
 label_search: Søk
 label_result_plural: Resultater
 label_all_words: Alle ord
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki endring
 label_wiki_edit_plural: Wiki endringer
 label_wiki_page: Wiki-side
 label_wiki_page_plural: Wiki-sider
 label_index_by_title: Indekser etter tittel
 label_index_by_date: Indekser etter dato
 label_current_version: Gjeldende versjon
 label_preview: Forhåndsvis
 label_feed_plural: Feeder
 label_changes_details: Detaljer om alle endringer
516
 label_issue_tracking: Sakshåndtering
517
 label_spent_time: Brukt tid
518 519
 label_f_hour: "%{value} time"
 label_f_hour_plural: "%{value} timer"
520
 label_time_tracking: Tidsregistrering
521 522 523 524 525 526 527 528 529
 label_change_plural: Endringer
 label_statistics: Statistikk
 label_commits_per_month: Innsendinger pr. måned
 label_commits_per_author: Innsendinger pr. forfatter
 label_view_diff: Vis forskjeller
 label_diff_inline: i teksten
 label_diff_side_by_side: side ved side
 label_options: Alternativer
 label_copy_workflow_from: Kopier arbeidsflyt fra
530
 label_permissions_report: Rettighetsrapport
531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563
 label_watched_issues: Overvåkede saker
 label_related_issues: Relaterte saker
 label_applied_status: Gitt status
 label_loading: Laster...
 label_relation_new: Ny relasjon
 label_relation_delete: Slett relasjon
 label_relates_to: relatert til
 label_duplicates: dupliserer
 label_duplicated_by: duplisert av
 label_blocks: blokkerer
 label_blocked_by: blokkert av
 label_precedes: kommer før
 label_follows: følger
 label_stay_logged_in: Hold meg innlogget
 label_disabled: avslått
 label_show_completed_versions: Vis ferdige versjoner
 label_me: meg
 label_board: Forum
 label_board_new: Nytt forum
 label_board_plural: Forumer
 label_topic_plural: Emner
 label_message_plural: Meldinger
 label_message_last: Siste melding
 label_message_new: Ny melding
 label_message_posted: Melding lagt til
 label_reply_plural: Svar
 label_send_information: Send kontoinformasjon til brukeren
 label_year: År
 label_month: Måned
 label_week: Uke
 label_date_from: Fra
 label_date_to: Til
 label_language_based: Basert på brukerens språk
564
 label_sort_by: "Sorter etter %{value}"
565
 label_send_test_email: Send en epost-test
566
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom tilgangsnøkkel opprettet for %{value} siden"
567
 label_module_plural: Moduler
568 569
 label_added_time_by: "Lagt til av %{author} for %{age} siden"
 label_updated_time: "Oppdatert for %{value} siden"
570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
 label_jump_to_a_project: Gå til et prosjekt...
 label_file_plural: Filer
 label_changeset_plural: Endringssett
 label_default_columns: Standardkolonner
 label_no_change_option: (Ingen endring)
 label_bulk_edit_selected_issues: Samlet endring av valgte saker
 label_theme: Tema
 label_default: Standard
 label_search_titles_only: Søk bare i titler
 label_user_mail_option_all: "For alle hendelser mine prosjekter"
 label_user_mail_option_selected: "For alle hendelser valgte prosjekt..."
 label_user_mail_no_self_notified: "Jeg vil ikke bli varslet om endringer jeg selv gjør"
 label_registration_activation_by_email: kontoaktivering pr. e-post
 label_registration_manual_activation: manuell kontoaktivering
 label_registration_automatic_activation: automatisk kontoaktivering
585
 label_display_per_page: "Pr. side: %{value}"
586 587 588 589 590 591
 label_age: Alder
 label_change_properties: Endre egenskaper
 label_general: Generell
 label_more: Mer
 label_scm: SCM
 label_plugins: Tillegg
592
 label_ldap_authentication: LDAP-autentisering
593 594 595 596 597 598 599
 label_downloads_abbr: Nedl.
 label_optional_description: Valgfri beskrivelse
 label_add_another_file: Legg til en fil til
 label_preferences: Brukerinnstillinger
 label_chronological_order: I kronologisk rekkefølge
 label_reverse_chronological_order: I omvendt kronologisk rekkefølge
 label_planning: Planlegging
600

601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637
 button_login: Logg inn
 button_submit: Send
 button_save: Lagre
 button_check_all: Merk alle
 button_uncheck_all: Avmerk alle
 button_delete: Slett
 button_create: Opprett
 button_test: Test
 button_edit: Endre
 button_add: Legg til
 button_change: Endre
 button_apply: Bruk
 button_clear: Nullstill
 button_lock: Lås
 button_unlock: Lås opp
 button_download: Last ned
 button_list: Liste
 button_view: Vis
 button_move: Flytt
 button_back: Tilbake
 button_cancel: Avbryt
 button_activate: Aktiver
 button_sort: Sorter
 button_log_time: Logg tid
 button_rollback: Rull tilbake til denne versjonen
 button_watch: Overvåk
 button_unwatch: Stopp overvåkning
 button_reply: Svar
 button_archive: Arkiver
 button_unarchive: Gjør om arkivering
 button_reset: Nullstill
 button_rename: Endre navn
 button_change_password: Endre passord
 button_copy: Kopier
 button_annotate: Notér
 button_update: Oppdater
 button_configure: Konfigurer
638

639 640 641
 status_active: aktiv
 status_registered: registrert
 status_locked: låst
642

643
 text_select_mail_notifications: Velg hendelser som skal varsles med e-post.
644
 text_regexp_info: f.eks. ^[A-Z0-9]+$
645 646
 text_min_max_length_info: 0 betyr ingen begrensning
 text_project_destroy_confirmation: Er du sikker på at du vil slette dette prosjekter og alle relatert data ?
647
 text_subprojects_destroy_warning: "Underprojekt(ene): %{value} vil også bli slettet."
648 649
 text_workflow_edit: Velg en rolle og en sakstype for å endre arbeidsflyten
 text_are_you_sure: Er du sikker ?
650 651 652
 text_tip_issue_begin_day: oppgaven starter denne dagen
 text_tip_issue_end_day: oppgaven avsluttes denne dagen
 text_tip_issue_begin_end_day: oppgaven starter og avsluttes denne dagen
653 654 655
 text_caracters_maximum: "%{count} tegn maksimum."
 text_caracters_minimum: " være minst %{count} tegn langt."
 text_length_between: "Lengde mellom %{min} og %{max} tegn."
656 657 658 659
 text_tracker_no_workflow: Ingen arbeidsflyt definert for denne sakstypen
 text_unallowed_characters: Ugyldige tegn
 text_comma_separated: Flere verdier tillat (kommaseparert).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referering og retting av saker i innsendingsmelding
660 661
 text_issue_added: "Sak %{id} er innrapportert av %{author}."
 text_issue_updated: "Sak %{id} er oppdatert av %{author}."
662
 text_wiki_destroy_confirmation: Er du sikker på at du vil slette denne wikien og alt innholdet ?
663
 text_issue_category_destroy_question: "Noen saker (%{count}) er lagt til i denne kategorien. Hva vil du gjøre ?"
664 665 666 667 668
 text_issue_category_destroy_assignments: Fjern bruk av kategorier
 text_issue_category_reassign_to: Overfør sakene til denne kategorien
 text_user_mail_option: "For ikke-valgte prosjekter vil du bare motta varsling om ting du overvåker eller er involveret i (eks. saker du er forfatter av eller er tildelt)."
 text_no_configuration_data: "Roller, arbeidsflyt, sakstyper og -statuser er ikke konfigurert enda.\nDet anbefales sterkt å laste inn standardkonfigurasjonen. Du vil kunne endre denne etter den er innlastet."
 text_load_default_configuration: Last inn standardkonfigurasjonen
669
 text_status_changed_by_changeset: "Brukt i endringssett %{value}."
670 671 672 673 674
 text_issues_destroy_confirmation: 'Er du sikker at du vil slette valgte sak(er) ?'
 text_select_project_modules: 'Velg moduler du vil aktivere for dette prosjektet:'
 text_default_administrator_account_changed: Standard administrator-konto er endret
 text_file_repository_writable: Fil-arkivet er skrivbart
 text_rmagick_available: RMagick er tilgjengelig (valgfritt)
675
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} timer er ført sakene du er i ferd med å slette. Hva vil du gjøre ?"
676 677 678
 text_destroy_time_entries: Slett førte timer
 text_assign_time_entries_to_project: Overfør førte timer til prosjektet
 text_reassign_time_entries: 'Overfør førte timer til denne saken:'
679
 text_user_wrote: "%{value} skrev:"
680

681
 default_role_manager: Leder
682
 default_role_developer: Utvikler
683 684 685 686 687
 default_role_reporter: Rapportør
 default_tracker_bug: Feil
 default_tracker_feature: Funksjon
 default_tracker_support: Support
 default_issue_status_new: Ny
688
 default_issue_status_in_progress: Pågår
689 690 691 692
 default_issue_status_resolved: Avklart
 default_issue_status_feedback: Tilbakemelding
 default_issue_status_closed: Lukket
 default_issue_status_rejected: Avvist
693
 default_doc_category_user: Brukerdokumentasjon
694 695 696 697 698 699 700 701
 default_doc_category_tech: Teknisk dokumentasjon
 default_priority_low: Lav
 default_priority_normal: Normal
 default_priority_high: Høy
 default_priority_urgent: Haster
 default_priority_immediate: Omgående
 default_activity_design: Design
 default_activity_development: Utvikling
702

703
 enumeration_issue_priorities: Sakssprioriteringer
704 705
 enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidsregistrering)
706
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Endre dem til denne verdien:'
707
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objekter er endret til denne verdien."
708 709
 label_incoming_emails: Innkommende e-post
 label_generate_key: Generer en nøkkel
710
 setting_mail_handler_api_enabled: Skru på WS for innkommende epost
711
 setting_mail_handler_api_key: API-nøkkel
712 713
 text_email_delivery_not_configured: "Levering av epost er ikke satt opp, og varsler er skrudd av.\nStill inn din SMTP-tjener i config/configuration.yml og start programmet nytt for å skru det på."
 field_parent_title: Overordnet side
714 715 716 717 718 719 720 721 722 723
 label_issue_watchers: Overvåkere
 button_quote: Sitat
 setting_sequential_project_identifiers: Generer sekvensielle prosjekt-IDer
 notice_unable_delete_version: Kan ikke slette versjonen
 label_renamed: gitt nytt navn
 label_copied: kopiert
 setting_plain_text_mail: kun ren tekst (ikke HTML)
 permission_view_files: Vise filer
 permission_edit_issues: Redigere saker
 permission_edit_own_time_entries: Redigere egne timelister
724
 permission_manage_public_queries: Administrere delte søk
725 726 727 728
 permission_add_issues: Legge inn saker
 permission_log_time: Loggføre timer
 permission_view_changesets: Vise endringssett
 permission_view_time_entries: Vise brukte timer
729 730 731
 permission_manage_versions: Administrere versjoner
 permission_manage_wiki: Administrere wiki
 permission_manage_categories: Administrere kategorier for saker
732 733 734
 permission_protect_wiki_pages: Beskytte wiki-sider
 permission_comment_news: Kommentere nyheter
 permission_delete_messages: Slette meldinger
735
 permission_select_project_modules: Velge prosjektmoduler
736 737 738 739
 permission_edit_wiki_pages: Redigere wiki-sider
 permission_add_issue_watchers: Legge til overvåkere
 permission_view_gantt: Vise gantt-diagram
 permission_move_issues: Flytte saker
740
 permission_manage_issue_relations: Administrere saksrelasjoner
741
 permission_delete_wiki_pages: Slette wiki-sider
742
 permission_manage_boards: Administrere forum
743 744 745 746
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Slette vedlegg
 permission_view_wiki_edits: Vise wiki-historie
 permission_add_messages: Sende meldinger
 permission_view_messages: Vise meldinger
747
 permission_manage_files: Administrere filer
748
 permission_edit_issue_notes: Redigere notater
749
 permission_manage_news: Administrere nyheter
750
 permission_view_calendar: Vise kalender
751
 permission_manage_members: Administrere medlemmer
752 753 754
 permission_edit_messages: Redigere meldinger
 permission_delete_issues: Slette saker
 permission_view_issue_watchers: Vise liste over overvåkere
755
 permission_manage_repository: Administrere depot
756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767
 permission_commit_access: Tilgang til innsending
 permission_browse_repository: Bla gjennom depot
 permission_view_documents: Vise dokumenter
 permission_edit_project: Redigere prosjekt
 permission_add_issue_notes: Legge til notater
 permission_save_queries: Lagre søk
 permission_view_wiki_pages: Vise wiki
 permission_rename_wiki_pages: Gi wiki-sider nytt navn
 permission_edit_time_entries: Redigere timelister
 permission_edit_own_issue_notes: Redigere egne notater
 setting_gravatar_enabled: Bruk Gravatar-brukerikoner
 label_example: Eksempel
768
 text_repository_usernames_mapping: "Select ou update the Redmine user mapped to each username found in the repository log.\nUsers with the same Redmine and repository username or email are automatically mapped."
769 770 771 772
 permission_edit_own_messages: Rediger egne meldinger
 permission_delete_own_messages: Slett egne meldinger
 label_user_activity: "%{value}s aktivitet"
 label_updated_time_by: "Oppdatert av %{author} for %{age} siden"
773 774 775
 text_diff_truncated: '... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.'
 setting_diff_max_lines_displayed: Max number of diff lines displayed
 text_plugin_assets_writable: Plugin assets directory writable
776 777 778 779 780 781
 warning_attachments_not_saved: "%{count} fil(er) kunne ikke lagres."
 button_create_and_continue: Opprett og fortsett
 text_custom_field_possible_values_info: 'En linje for hver verdi'
 label_display: Visning
 field_editable: Redigerbar
 setting_repository_log_display_limit: Maks antall revisjoner vist i fil-loggen
782
 setting_file_max_size_displayed: Max size of text files displayed inline
783 784
 field_watcher: Overvåker
 setting_openid: Tillat OpenID innlogging og registrering
jplang's avatar
jplang committed
785
 field_identity_url: OpenID URL
786 787 788 789 790 791
 label_login_with_open_id_option: eller logg inn med OpenID
 field_content: Innhold
 label_descending: Synkende
 label_sort: Sorter
 label_ascending: Stigende
 label_date_from_to: Fra %{start} til %{end}
792 793
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808
 text_wiki_page_destroy_question: Denne siden har %{descendants} underside(r). Hva ønsker du å gjøre?
 text_wiki_page_reassign_children: Tilknytt undersider til denne overordnede siden
 text_wiki_page_nullify_children: Behold undersider som rotsider
 text_wiki_page_destroy_children: Slett undersider og alle deres underliggende sider
 setting_password_min_length: Minimum passordlengde
 field_group_by: Grupper resultater etter
 mail_subject_wiki_content_updated: "Wiki-side '%{id}' er oppdatert"
 label_wiki_content_added: Wiki-side opprettet
 mail_subject_wiki_content_added: "Wiki-side '%{id}' er opprettet"
 mail_body_wiki_content_added: Wiki-siden '%{id}' ble opprettet av %{author}.
 label_wiki_content_updated: Wiki-side oppdatert
 mail_body_wiki_content_updated: Wiki-siden '%{id}' ble oppdatert av %{author}.
 permission_add_project: Opprett prosjekt
 setting_new_project_user_role_id: Rolle gitt en ikke-administratorbruker som oppretter et prosjekt
 label_view_all_revisions: Se alle revisjoner
809
 label_tag: Tag
810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854
 label_branch: Gren
 error_no_tracker_in_project: Ingen sakstyper er tilknyttet dette prosjektet. Vennligst kontroller prosjektets innstillinger.
 error_no_default_issue_status: Ingen standard saksstatus er angitt. Vennligst kontroller konfigurasjonen (Gå til "Administrasjon -> Saksstatuser").
 text_journal_changed: "%{label} endret fra %{old} til %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} satt til %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} slettet (%{old})"
 label_group_plural: Grupper
 label_group: Gruppe
 label_group_new: Ny gruppe
 label_time_entry_plural: Brukt tid
 text_journal_added: "%{label} %{value} lagt til"
 field_active: Aktiv
 enumeration_system_activity: Systemaktivitet
 permission_delete_issue_watchers: Slett overvåkere
 version_status_closed: stengt
 version_status_locked: låst
 version_status_open: åpen
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: En sak tilknyttet en stengt versjon kan ikke gjenåpnes.
 label_user_anonymous: Anonym
 button_move_and_follow: Flytt og følg etter
 setting_default_projects_modules: Standard aktiverte moduler for nye prosjekter
 setting_gravatar_default: Standard Gravatar-bilde
 field_sharing: Deling
 label_version_sharing_hierarchy: Med prosjekt-hierarki
 label_version_sharing_system: Med alle prosjekter
 label_version_sharing_descendants: Med underprosjekter
 label_version_sharing_tree: Med prosjekt-tre
 label_version_sharing_none: Ikke delt
 error_can_not_archive_project: Dette prosjektet kan ikke arkiveres
 button_duplicate: Duplikat
 button_copy_and_follow: Kopier og følg etter
 label_copy_source: Kilde
 setting_issue_done_ratio: Kalkuler ferdigstillingsprosent ut i fra
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Bruk saksstatuser
 error_issue_done_ratios_not_updated: Ferdigstillingsprosent oppdateres ikke.
 error_workflow_copy_target: Vennligst velg sakstype(r) og rolle(r)
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Bruk felt fra saker
 label_copy_same_as_target: Samme som mål
 label_copy_target: Mål
 notice_issue_done_ratios_updated: Ferdigstillingsprosent oppdatert.
 error_workflow_copy_source: Vennligst velg en kilde-sakstype eller rolle.
 label_update_issue_done_ratios: Oppdatert ferdigstillingsprosent
 setting_start_of_week: Start kalender på
 permission_view_issues: Se på saker
 label_display_used_statuses_only: Vis kun statuser som brukes av denne sakstypen
855
 label_revision_id: Revision %{value}
856 857
 label_api_access_key: API tilgangsnøkkel
 label_api_access_key_created_on: API tilgangsnøkkel opprettet for %{value} siden
858
 label_feeds_access_key: Atom tilgangsnøkkel
859 860 861
 notice_api_access_key_reseted: Din API tilgangsnøkkel ble resatt.
 setting_rest_api_enabled: Aktiver REST webservice
 label_missing_api_access_key: Mangler en API tilgangsnøkkel
862
 label_missing_feeds_access_key: Mangler en Atom tilgangsnøkkel
863 864 865 866 867
 button_show: Vis
 text_line_separated: Flere verdier er tillatt (en linje per verdi).
 setting_mail_handler_body_delimiters: Avkort epost etter en av disse linjene
 permission_add_subprojects: Opprett underprosjekt
 label_subproject_new: Nytt underprosjekt
868
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886
  Du er i ferd med å fjerne noen eller alle rettigheter og vil kanskje ikke være i stand til å redigere dette prosjektet etterpå.
  Er du sikker på at du vil fortsette?
 label_close_versions: Steng fullførte versjoner
 label_board_sticky: Fast
 label_board_locked: Låst
 permission_export_wiki_pages: Eksporter wiki-sider
 setting_cache_formatted_text: Mellomlagre formattert tekst
 permission_manage_project_activities: Administrere prosjektaktiviteter
 error_unable_delete_issue_status: Kan ikke slette saksstatus
 label_profile: Profil
 permission_manage_subtasks: Administrere undersaker
 field_parent_issue: Overordnet sak
 label_subtask_plural: Undersaker
 label_project_copy_notifications: Send epost-varslinger under prosjektkopiering
 error_can_not_delete_custom_field: Kan ikke slette eget felt
 error_unable_to_connect: Kunne ikke koble til (%{value})
 error_can_not_remove_role: Denne rollen er i bruk og kan ikke slettes.
 error_can_not_delete_tracker: Denne sakstypen inneholder saker og kan ikke slettes.
winterheart's avatar
winterheart committed
887
 field_principal: Principal
888 889 890 891 892 893 894
 label_my_page_block: Min side felt
 notice_failed_to_save_members: "Feil ved lagring av medlem(mer): %{errors}."
 text_zoom_out: Zoom ut
 text_zoom_in: Zoom inn
 notice_unable_delete_time_entry: Kan ikke slette oppføring fra timeliste.
 label_overall_spent_time: All tidsbruk
 field_time_entries: Loggfør tid
895
 project_module_gantt: Gantt
896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914
 project_module_calendar: Kalender
 button_edit_associated_wikipage: "Rediger tilhørende Wiki-side: %{page_title}"
 field_text: Tekstfelt
 setting_default_notification_option: Standardvalg for varslinger
 label_user_mail_option_only_my_events: Kun for ting jeg overvåker eller er involvert i
 label_user_mail_option_none: Ingen hendelser
 field_member_of_group: Den tildeltes gruppe
 field_assigned_to_role: Den tildeltes rolle
 notice_not_authorized_archived_project: Prosjektet du forsøker å åpne er blitt arkivert.
 label_principal_search: "Søk etter bruker eller gruppe:"
 label_user_search: "Søk etter bruker:"
 field_visible: Synlig
 setting_emails_header: Eposthode
 setting_commit_logtime_activity_id: Aktivitet for logget tid.
 text_time_logged_by_changeset: Lagt til i endringssett %{value}.
 setting_commit_logtime_enabled: Muliggjør loggføring av tid
 notice_gantt_chart_truncated: Diagrammet ble avkortet fordi det overstiger det maksimale antall elementer som kan vises (%{max})
 setting_gantt_items_limit: Maksimalt antall elementer vist på gantt-diagrammet
 field_warn_on_leaving_unsaved: Vis meg en advarsel når jeg forlater en side med ikke lagret tekst
915
 text_warn_on_leaving_unsaved: Siden inneholder tekst som ikke er lagret og som vil bli tapt om du forlater denne siden.
916 917 918 919 920
 label_my_queries: Mine egne spørringer
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} oppdatert"
 label_news_comment_added: Kommentar lagt til en nyhet
 button_expand_all: Utvid alle
 button_collapse_all: Kollaps alle
921
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Ytterligere overganger tillatt når brukeren er den som er tildelt saken
922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Ytterligere overganger tillatt når brukeren er den som har opprettet saken
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Masserediger valgte timeliste-oppføringer
 text_time_entries_destroy_confirmation: Er du sikker på du vil slette de(n) valgte timeliste-oppføringen(e)?
 label_role_anonymous: Anonym
 label_role_non_member: Ikke medlem
 label_issue_note_added: Notat lagt til
 label_issue_status_updated: Status oppdatert
 label_issue_priority_updated: Prioritet oppdatert
 label_issues_visibility_own: Saker opprettet av eller tildelt brukeren
 field_issues_visibility: Synlighet på saker
 label_issues_visibility_all: Alle saker
 permission_set_own_issues_private: Gjør egne saker offentlige eller private
 field_is_private: Privat
 permission_set_issues_private: Gjør saker offentlige eller private
 label_issues_visibility_public: Alle ikke-private saker
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: Dette vil også slette %{count} undersak(er).
938
 field_commit_logs_encoding: Tegnkoding for innsendingsmeldinger
939 940 941 942 943
 field_scm_path_encoding: Koding av sti
 text_scm_path_encoding_note: "Standard: UTF-8"
 field_path_to_repository: Sti til depot
 field_root_directory: Rotkatalog
 field_cvs_module: Modul
944
 field_cvsroot: CVSROOT
945 946 947 948 949 950 951 952 953
 text_mercurial_repository_note: Lokalt depot (f.eks. /hgrepo, c:\hgrepo)
 text_scm_command: Kommando
 text_scm_command_version: Versjon
 label_git_report_last_commit: Rapporter siste innsending for filer og kataloger
 text_scm_config: Du kan konfigurere scm kommandoer i config/configuration.yml. Vennligst restart applikasjonen etter å ha redigert filen.
 text_scm_command_not_available: Scm kommando er ikke tilgjengelig. Vennligst kontroller innstillingene i administrasjonspanelet.

 text_git_repository_note: Depot er bart og lokalt (f.eks. /gitrepo, c:\gitrepo)

954 955 956
 notice_issue_successful_create: Sak %{id} opprettet.
 label_between: mellom
 setting_issue_group_assignment: Tillat tildeling av saker til grupper
957
 label_diff: diff
958

959
 description_query_sort_criteria_direction: Sorteringsretning
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
960 961 962
 description_project_scope: Search scope
 description_filter: Filter
 description_user_mail_notification: Mail notification settings
963 964 965 966
 description_date_from: Oppgi startdato
 description_message_content: Meldingsinnhold
 description_available_columns: Tilgjengelige kolonner
 description_date_range_interval: Velg datointervall ved å spesifisere start- og sluttdato
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
967
 description_issue_category_reassign: Choose issue category
968
 description_search: Søkefelt
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
969 970
 description_notes: Notes
 description_date_range_list: Choose range from list
971 972
 description_choose_project: Prosjekter
 description_date_to: Oppgi sluttdato
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
973
 description_query_sort_criteria_attribute: Sort attribute
974 975 976 977
 description_wiki_subpages_reassign: Velg ny overordnet side
 description_selected_columns: Valgte kolonner
 label_parent_revision: Overordnet
 label_child_revision: Underordnet
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
978
 error_scm_annotate_big_text_file: The entry cannot be annotated, as it exceeds the maximum text file size.
979 980
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Bruk dagens dato som startdato for nye saker
 button_edit_section: Rediger denne seksjonen
981
 setting_repositories_encodings: Attachments and repositories encodings
982 983 984 985
 description_all_columns: Alle kolonnene
 button_export: Eksporter
 label_export_options: "%{export_format} eksportvalg"
 error_attachment_too_big: Filen overstiger maksimum filstørrelse (%{max_size}) og kan derfor ikke lastes opp
986
 notice_failed_to_save_time_entries: "Failed to save %{count} time entrie(s) on %{total} selected: %{ids}."
987
 label_x_issues:
988
  zero: 0 saker
989 990
  one:  1 sak
  other: "%{count} saker"
991 992 993
 label_repository_new: Nytt depot
 field_repository_is_default: Hoveddepot
 label_copy_attachments: Kopier vedlegg
994
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
995
 label_completed_versions: Completed versions
996 997
 text_project_identifier_info: Kun små bokstaver (a-z), tall, bindestrek (-) og "underscore" (_) er tillatt.<br />Etter lagring er det ikke mulig å gjøre endringer.
 field_multiple: Flere verdier
998
 setting_commit_cross_project_ref: Allow issues of all the other projects to be referenced and fixed
999 1000
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Add my notes and discard my other changes
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Apply my changes anyway (previous notes will be kept but some changes may be overwritten)
1001 1002
 notice_issue_update_conflict: Saken ble oppdatert av en annen bruker mens du redigerte den.
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Forkast alle endringen mine og vis %{link} på nytt
1003
 permission_manage_related_issues: Manage related issues
1004
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP filter
1005
 label_search_for_watchers: Search for watchers to add
1006 1007 1008
 notice_account_deleted: Din konto er ugjenkallelig slettet.
 setting_unsubscribe: Tillat brukere å slette sin egen konto
 button_delete_my_account: Slett kontoen min
jplang's avatar
jplang committed
1009
 text_account_destroy_confirmation: |-
1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
  Er du sikker på at du ønsker å fortsette?
  Kontoen din vil bli ugjenkallelig slettet uten mulighet for å reaktiveres igjen.
 error_session_expired: Økten har gått ut på tid. Vennligst logg på igjen.
 text_session_expiration_settings: "Advarsel: ved å endre disse innstillingene kan aktive økter ut tid, inkludert din egen."
 setting_session_lifetime: Øktenes makslengde
 setting_session_timeout: Økten er avsluttet på grunn av inaktivitet
 label_session_expiration: Økten er avsluttet
jplang's avatar
jplang committed
1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024
 permission_close_project: Close / reopen the project
 label_show_closed_projects: View closed projects
 button_close: Close
 button_reopen: Reopen
 project_status_active: active
 project_status_closed: closed
 project_status_archived: archived
 text_project_closed: This project is closed and read-only.
1025
 notice_user_successful_create: User %{id} created.
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
1026
 field_core_fields: Standard fields
jplang's avatar
jplang committed
1027
 field_timeout: Timeout (in seconds)
jplang's avatar
jplang committed
1028 1029
 setting_thumbnails_enabled: Display attachment thumbnails
 setting_thumbnails_size: Thumbnails size (in pixels)
jplang's avatar
jplang committed
1030 1031 1032 1033
 label_status_transitions: Status transitions
 label_fields_permissions: Fields permissions
 label_readonly: Read-only
 label_required: Required
1034
 text_repository_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
jplang's avatar
jplang committed
1035
 field_board_parent: Parent forum
jplang's avatar
jplang committed
1036 1037 1038 1039
 label_attribute_of_project: Project's %{name}
 label_attribute_of_author: Author's %{name}
 label_attribute_of_assigned_to: Assignee's %{name}
 label_attribute_of_fixed_version: Target version's %{name}
jplang's avatar
jplang committed
1040
 label_copy_subtasks: Copy subtasks
1041 1042
 label_copied_to: kopiert til
 label_copied_from: kopiert fra
jplang's avatar
jplang committed
1043 1044
 label_any_issues_in_project: any issues in project
 label_any_issues_not_in_project: any issues not in project
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
1045 1046 1047
 field_private_notes: Private notes
 permission_view_private_notes: View private notes
 permission_set_notes_private: Set notes as private
jplang's avatar
jplang committed
1048
 label_no_issues_in_project: no issues in project
jplang's avatar
jplang committed
1049
 label_any: alle
jplang's avatar
jplang committed
1050
 label_last_n_weeks: last %{count} weeks
jplang's avatar
jplang committed
1051
 setting_cross_project_subtasks: Allow cross-project subtasks
jplang's avatar
jplang committed
1052 1053 1054 1055
 label_cross_project_descendants: Med underprosjekter
 label_cross_project_tree: Med prosjekt-tre
 label_cross_project_hierarchy: Med prosjekt-hierarki
 label_cross_project_system: Med alle prosjekter
jplang's avatar
jplang committed
1056
 button_hide: Hide
jplang's avatar
jplang committed
1057
 setting_non_working_week_days: Non-working days
jplang's avatar
jplang committed
1058 1059
 label_in_the_next_days: in the next
 label_in_the_past_days: in the past
1060
 label_attribute_of_user: User's %{name}
jplang's avatar
jplang committed
1061
 text_turning_multiple_off: If you disable multiple values, multiple values will be
1062
  removed in order to preserve only one value per item.
jplang's avatar
jplang committed
1063
 label_attribute_of_issue: Issue's %{name}
1064 1065 1066
 permission_add_documents: Add documents
 permission_edit_documents: Edit documents
 permission_delete_documents: Delete documents