cs.yml 56.7 KB
Newer Older
jplang's avatar
jplang committed
1
# Update to 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.3 by Karel Picman <karel.picman@kontron.com>
2 3 4
# Update to 1.1 by Michal Gebauer <mishak@mishak.net>
# Updated by Josef Liška <jl@chl.cz>
# CZ translation by Maxim Krušina | Massimo Filippi, s.r.o. | maxim@mxm.cz
5
# Based on original CZ translation by Jan Kadleček
6
cs:
7
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
8
 direction: ltr
9 10 11 12 13 14 15 16
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
   default: "%Y-%m-%d"
   short: "%b %d"
   long: "%B %d, %Y"
17

18 19
  day_names: [Neděle, Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota]
  abbr_day_names: [Ne, Po, Út, St, Čt, , So]
20

21
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
22 23
  month_names: [~, Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen, Listopad, Prosinec]
  abbr_month_names: [~, Led, Úno, Bře, Dub, Kvě, Čer, Čec, Srp, Zář, Říj, Lis, Pro]
24
  # Used in date_select and datime_select.
25 26 27 28
  order:
   - :year
   - :month
   - :day
29 30 31 32

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
33
   time: "%H:%M"
34 35
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
winterheart's avatar
winterheart committed
36 37
  am: "dop."
  pm: "odp."
38

39 40
 datetime:
  distance_in_words:
41
   half_a_minute: "půl minuty"
42
   less_than_x_seconds:
43
    one:  "méně než sekunda"
44
    other: "méně než %{count} sekund"
45
   x_seconds:
46
    one:  "1 sekunda"
47
    other: "%{count} sekund"
48
   less_than_x_minutes:
49
    one:  "méně než minuta"
50
    other: "méně než %{count} minut"
51
   x_minutes:
52
    one:  "1 minuta"
53
    other: "%{count} minut"
54
   about_x_hours:
55
    one:  "asi 1 hodina"
56
    other: "asi %{count} hodin"
57
   x_hours:
58 59
    one:  "1 hodina"
    other: "%{count} hodin"
60
   x_days:
61
    one:  "1 den"
62
    other: "%{count} dnů"
63
   about_x_months:
64
    one:  "asi 1 měsíc"
65
    other: "asi %{count} měsíců"
66
   x_months:
67
    one:  "1 měsíc"
68
    other: "%{count} měsíců"
69
   about_x_years:
70
    one:  "asi 1 rok"
71
    other: "asi %{count} let"
72
   over_x_years:
73
    one:  "více než 1 rok"
74
    other: "více než %{count} roky"
jplang's avatar
jplang committed
75
   almost_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
76
    one:  "témeř 1 rok"
77
    other: "téměř %{count} roky"
edavis10's avatar
edavis10 committed
78

winterheart's avatar
winterheart committed
79
 number:
80
  # Výchozí formát pro čísla
winterheart's avatar
winterheart committed
81
  format:
82
   separator: "."
winterheart's avatar
winterheart committed
83 84
   delimiter: ""
   precision: 3
85 86
  human:
   format:
edavis10's avatar
edavis10 committed
87
    delimiter: ""
88
    precision: 3
89
   storage_units:
edavis10's avatar
edavis10 committed
90
    format: "%n %u"
91 92 93 94
    units:
     byte:
      one: "Bajt"
      other: "Bajtů"
jplang's avatar
jplang committed
95
     kb: "KB"
96 97 98 99
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"

100 101 102
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
103
   sentence_connector: "a"
104
   skip_last_comma: false
105

106 107
 activerecord:
  errors:
jplang's avatar
jplang committed
108 109
   template:
    header:
110 111
     one:  "1 chyba zabránila uložení %{model}"
     other: "%{count} chyb zabránilo uložení %{model}"
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
   messages:
    inclusion: "není zahrnuto v seznamu"
    exclusion: "je rezervováno"
    invalid: "je neplatné"
    confirmation: "se neshoduje s potvrzením"
    accepted: "musí být akceptováno"
    empty: "nemůže být prázdný"
    blank: "nemůže být prázdný"
    too_long: "je příliš dlouhý"
    too_short: "je příliš krátký"
    wrong_length: " chybnou délku"
    taken: "je již použito"
124
    not_a_number: "není číslo"
125
    not_a_date: "není platné datum"
126 127 128 129 130
    greater_than: "musí být větší než %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "musí být větší nebo rovno %{count}"
    equal_to: "musí být přesně %{count}"
    less_than: "musí být méně než %{count}"
    less_than_or_equal_to: "musí být méně nebo rovno %{count}"
131 132
    odd: "musí být liché"
    even: "musí být sudé"
133
    greater_than_start_date: "musí být větší než počáteční datum"
134 135
    not_same_project: "nepatří stejnému projektu"
    circular_dependency: "Tento vztah by vytvořil cyklickou závislost"
136
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Úkol nemůže být spojen s jedním z jeho dílčích úkolů"
137
    earlier_than_minimum_start_date: "nemůže být dříve než %{date} kvůli předřazeným úkolům"
138
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
139
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
140 141

 actionview_instancetag_blank_option: Prosím vyberte
142

143 144 145 146
 general_text_No: 'Ne'
 general_text_Yes: 'Ano'
 general_text_no: 'ne'
 general_text_yes: 'ano'
147
 general_lang_name: 'Czech (Čeština)'
148 149 150
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
151
 general_pdf_fontname: freesans
152
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
153
 general_first_day_of_week: '1'
154

155
 notice_account_updated: Účet byl úspěšně změněn.
156
 notice_account_invalid_credentials: Chybné jméno nebo heslo
157 158
 notice_account_password_updated: Heslo bylo úspěšně změněno.
 notice_account_wrong_password: Chybné heslo
159
 notice_account_register_done: Účet byl úspěšně vytvořen. Pro aktivaci účtu klikněte na odkaz v emailu, který vám byl zaslán.
160
 notice_account_unknown_email: Neznámý uživatel.
161
 notice_can_t_change_password: Tento účet používá externí autentifikaci. Zde heslo změnit nemůžete.
162
 notice_account_lost_email_sent: Byl vám zaslán email s intrukcemi jak si nastavíte nové heslo.
163
 notice_account_activated: Váš účet byl aktivován. Nyní se můžete přihlásit.
164 165 166 167
 notice_successful_create: Úspěšně vytvořeno.
 notice_successful_update: Úspěšně aktualizováno.
 notice_successful_delete: Úspěšně odstraněno.
 notice_successful_connection: Úspěšné připojení.
168
 notice_file_not_found: Stránka, kterou se snažíte zobrazit, neexistuje nebo byla smazána.
169
 notice_locking_conflict: Údaje byly změněny jiným uživatelem.
170
 notice_not_authorized: Nemáte dostatečná práva pro zobrazení této stránky.
171
 notice_not_authorized_archived_project: Projekt, ke kterému se snažíte přistupovat, byl archivován.
172 173
 notice_email_sent: "Na adresu %{value} byl odeslán email"
 notice_email_error: "Při odesílání emailu nastala chyba (%{value})"
174 175
 notice_feeds_access_key_reseted: Váš klíč pro přístup k Atom byl resetován.
 notice_api_access_key_reseted: Váš API přístupový klíč byl resetován.
176
 notice_failed_to_save_issues: "Chyba při uložení %{count} úkolu(ů) z %{total} vybraných: %{ids}."
177
 notice_failed_to_save_members: "Nepodařilo se uložit člena(y): %{errors}."
178
 notice_no_issue_selected: "Nebyl zvolen žádný úkol. Prosím, zvolte úkoly, které chcete editovat"
179
 notice_account_pending: "Váš účet byl vytvořen, nyní čeká na schválení administrátorem."
180
 notice_default_data_loaded: Výchozí konfigurace úspěšně nahrána.
181
 notice_unable_delete_version: Nemohu odstanit verzi
182 183 184
 notice_unable_delete_time_entry: Nelze smazat záznam času.
 notice_issue_done_ratios_updated: Koeficienty dokončení úkolu byly aktualizovány.
 notice_gantt_chart_truncated: Graf byl oříznut, počet položek přesáhl limit pro zobrazení (%{max})
185

186
 error_can_t_load_default_data: "Výchozí konfigurace nebyla nahrána: %{value}"
winterheart's avatar
winterheart committed
187
 error_scm_not_found: "Položka a/nebo revize neexistují v repozitáři."
188
 error_scm_command_failed: "Při pokusu o přístup k repozitáři došlo k chybě: %{value}"
189
 error_scm_annotate: "Položka neexistuje nebo nemůže být komentována."
190
 error_issue_not_found_in_project: 'Úkol nebyl nalezen nebo nepatří k tomuto projektu'
191
 error_no_tracker_in_project: Žádná fronta nebyla přiřazena tomuto projektu. Prosím zkontroluje nastavení projektu.
192
 error_no_default_issue_status: Není nastaven výchozí stav úkolů. Prosím zkontrolujte nastavení ("Administrace -> Stavy úkolů").
193
 error_can_not_delete_custom_field: Nelze smazat volitelné pole
194
 error_can_not_delete_tracker: Tato fronta obsahuje úkoly a nemůže být smazána.
195 196 197
 error_can_not_remove_role: Tato role je právě používaná a nelze ji smazat.
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Úkol přiřazený k uzavřené verzi nemůže být znovu otevřen
 error_can_not_archive_project: Tento projekt nemůže být archivován
198
 error_issue_done_ratios_not_updated: Koeficient dokončení úkolu nebyl aktualizován.
199 200
 error_workflow_copy_source: Prosím vyberte zdrojovou frontu nebo roli
 error_workflow_copy_target: Prosím vyberte cílovou frontu(y) a roli(e)
201 202 203
 error_unable_delete_issue_status: Nelze smazat stavy úkolů
 error_unable_to_connect: Nelze se připojit (%{value})
 warning_attachments_not_saved: "%{count} soubor(ů) nebylo možné uložit."
204

205
 mail_subject_lost_password: "Vaše heslo (%{value})"
206
 mail_body_lost_password: 'Pro změnu vašeho hesla klikněte na následující odkaz:'
207 208 209 210 211 212
 mail_subject_register: "Aktivace účtu (%{value})"
 mail_body_register: 'Pro aktivaci vašeho účtu klikněte na následující odkaz:'
 mail_body_account_information_external: "Pomocí vašeho účtu %{value} se můžete přihlásit."
 mail_body_account_information: Informace o vašem účtu
 mail_subject_account_activation_request: "Aktivace %{value} účtu"
 mail_body_account_activation_request: "Byl zaregistrován nový uživatel %{value}. Aktivace jeho účtu závisí na vašem potvrzení."
213
 mail_subject_reminder: "%{count} úkol(ů) termín během několik dní (%{days})"
214
 mail_body_reminder: "%{count} úkol(ů), které máte přiřazeny termín během několika dní (%{days}):"
215 216 217 218
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' Wiki stránka byla přidána"
 mail_body_wiki_content_added: "'%{id}' Wiki stránka byla přidána od %{author}."
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki stránka byla aktualizována"
 mail_body_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki stránka byla aktualizována od %{author}."
219 220


221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
 field_name: Název
 field_description: Popis
 field_summary: Přehled
 field_is_required: Povinné pole
 field_firstname: Jméno
 field_lastname: Příjmení
 field_mail: Email
 field_filename: Soubor
 field_filesize: Velikost
 field_downloads: Staženo
 field_author: Autor
 field_created_on: Vytvořeno
 field_updated_on: Aktualizováno
 field_field_format: Formát
 field_is_for_all: Pro všechny projekty
 field_possible_values: Možné hodnoty
 field_regexp: Regulární výraz
 field_min_length: Minimální délka
 field_max_length: Maximální délka
 field_value: Hodnota
 field_category: Kategorie
 field_title: Název
 field_project: Projekt
 field_issue: Úkol
 field_status: Stav
 field_notes: Poznámka
 field_is_closed: Úkol uzavřen
 field_is_default: Výchozí stav
 field_tracker: Fronta
 field_subject: Předmět
 field_due_date: Uzavřít do
 field_assigned_to: Přiřazeno
 field_priority: Priorita
winterheart's avatar
winterheart committed
254
 field_fixed_version: Cílová verze
255
 field_user: Uživatel
256
 field_principal: Hlavní
257
 field_role: Role
winterheart's avatar
winterheart committed
258
 field_homepage: Domovská stránka
259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274
 field_is_public: Veřejný
 field_parent: Nadřazený projekt
 field_is_in_roadmap: Úkoly zobrazené v plánu
 field_login: Přihlášení
 field_mail_notification: Emailová oznámení
 field_admin: Administrátor
 field_last_login_on: Poslední přihlášení
 field_language: Jazyk
 field_effective_date: Datum
 field_password: Heslo
 field_new_password: Nové heslo
 field_password_confirmation: Potvrzení
 field_version: Verze
 field_type: Typ
 field_host: Host
 field_port: Port
275
 field_account: Účet
276 277 278 279 280 281
 field_base_dn: Base DN
 field_attr_login: Přihlášení (atribut)
 field_attr_firstname: Jméno (atribut)
 field_attr_lastname: Příjemní (atribut)
 field_attr_mail: Email (atribut)
 field_onthefly: Automatické vytváření uživatelů
282
 field_start_date: Začátek
283
 field_done_ratio: "% Hotovo"
284
 field_auth_source: Autentifikační mód
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
 field_hide_mail: Nezobrazovat můj email
 field_comments: Komentář
 field_url: URL
 field_start_page: Výchozí stránka
 field_subproject: Podprojekt
 field_hours: Hodiny
 field_activity: Aktivita
 field_spent_on: Datum
 field_identifier: Identifikátor
 field_is_filter: Použít jako filtr
295
 field_issue_to: Související úkol
296 297
 field_delay: Zpoždění
 field_assignable: Úkoly mohou být přiřazeny této roli
298
 field_redirect_existing_links: Přesměrovat stávající odkazy
299 300
 field_estimated_hours: Odhadovaná doba
 field_column_names: Sloupce
301
 field_time_entries: Zaznamenaný čas
302 303 304 305
 field_time_zone: Časové pásmo
 field_searchable: Umožnit vyhledávání
 field_default_value: Výchozí hodnota
 field_comments_sorting: Zobrazit komentáře
306
 field_parent_title: Rodičovská stránka
307 308 309 310 311 312
 field_editable: Editovatelný
 field_watcher: Sleduje
 field_identity_url: OpenID URL
 field_content: Obsah
 field_group_by: Seskupovat výsledky podle
 field_sharing: Sdílení
313
 field_parent_issue: Rodičovský úkol
314 315 316 317
 field_member_of_group: Skupina přiřaditele
 field_assigned_to_role: Role přiřaditele
 field_text: Textové pole
 field_visible: Viditelný
318

319 320 321 322
 setting_app_title: Název aplikace
 setting_app_subtitle: Podtitulek aplikace
 setting_welcome_text: Uvítací text
 setting_default_language: Výchozí jazyk
winterheart's avatar
winterheart committed
323
 setting_login_required: Autentifikace vyžadována
324 325 326 327
 setting_self_registration: Povolena automatická registrace
 setting_attachment_max_size: Maximální velikost přílohy
 setting_issues_export_limit: Limit pro export úkolů
 setting_mail_from: Odesílat emaily z adresy
328
 setting_bcc_recipients: Příjemci jako skrytá kopie (bcc)
329
 setting_plain_text_mail: pouze prostý text (ne HTML)
winterheart's avatar
winterheart committed
330
 setting_host_name: Jméno serveru
331
 setting_text_formatting: Formátování textu
winterheart's avatar
winterheart committed
332 333
 setting_wiki_compression: Komprese historie Wiki
 setting_feeds_limit: Limit obsahu příspěvků
334
 setting_default_projects_public: Nové projekty nastavovat jako veřejné
winterheart's avatar
winterheart committed
335
 setting_autofetch_changesets: Automaticky stahovat commity
336
 setting_sys_api_enabled: Povolit WS pro správu repozitory
337 338
 setting_commit_ref_keywords: Klíčová slova pro odkazy
 setting_commit_fix_keywords: Klíčová slova pro uzavření
339 340
 setting_autologin: Automatické přihlašování
 setting_date_format: Formát data
341 342
 setting_time_format: Formát času
 setting_cross_project_issue_relations: Povolit vazby úkolů napříč projekty
343
 setting_issue_list_default_columns: Výchozí sloupce zobrazené v seznamu úkolů
344 345
 setting_emails_header: Záhlaví emailů
 setting_emails_footer: Zápatí emailů
346
 setting_protocol: Protokol
347
 setting_per_page_options: Povolené počty řádků na stránce
348
 setting_user_format: Formát zobrazení uživatele
349
 setting_activity_days_default: Dny zobrazené v činnosti projektu
winterheart's avatar
winterheart committed
350
 setting_display_subprojects_issues: Automaticky zobrazit úkoly podprojektu v hlavním projektu
351 352 353
 setting_enabled_scm: Povolené SCM
 setting_mail_handler_body_delimiters: Zkrátit e-maily po jednom z těchto řádků
 setting_mail_handler_api_enabled: Povolit WS pro příchozí e-maily
354 355
 setting_mail_handler_api_key: API klíč
 setting_sequential_project_identifiers: Generovat sekvenční identifikátory projektů
356 357
 setting_gravatar_enabled: Použít uživatelské ikony Gravatar
 setting_gravatar_default: Výchozí Gravatar
358
 setting_diff_max_lines_displayed: Maximální počet zobrazených řádků rozdílu
359
 setting_file_max_size_displayed: Maximální velikost textových souborů zobrazených přímo na stránce
360
 setting_repository_log_display_limit: Maximální počet revizí zobrazených v logu souboru
361 362 363 364
 setting_openid: Umožnit přihlašování a registrace s OpenID
 setting_password_min_length: Minimální délka hesla
 setting_new_project_user_role_id: Role přiřazená uživateli bez práv administrátora, který projekt vytvořil
 setting_default_projects_modules: Výchozí zapnutné moduly pro nový projekt
365
 setting_issue_done_ratio: Spočítat koeficient dokončení úkolu s
366 367
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Použít pole úkolu
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Použít stav úkolu
368
 setting_start_of_week: Začínat kalendáře
369 370 371
 setting_rest_api_enabled: Zapnout službu REST
 setting_cache_formatted_text: Ukládat formátovaný text do vyrovnávací paměti
 setting_default_notification_option: Výchozí nastavení oznámení
372 373 374
 setting_commit_logtime_enabled: Povolit zapisování času
 setting_commit_logtime_activity_id: Aktivita pro zapsaný čas
 setting_gantt_items_limit: Maximální počet položek zobrazený na ganttově diagramu
375

376 377 378 379
 permission_add_project: Vytvořit projekt
 permission_add_subprojects: Vytvořit podprojekty
 permission_edit_project: Úprava projektů
 permission_select_project_modules: Výběr modulů projektu
380
 permission_manage_members: Spravování členství
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394
 permission_manage_project_activities: Spravovat aktivity projektu
 permission_manage_versions: Spravování verzí
 permission_manage_categories: Spravování kategorií úkolů
 permission_view_issues: Zobrazit úkoly
 permission_add_issues: Přidávání úkolů
 permission_edit_issues: Upravování úkolů
 permission_manage_issue_relations: Spravování vztahů mezi úkoly
 permission_add_issue_notes: Přidávání poznámek
 permission_edit_issue_notes: Upravování poznámek
 permission_edit_own_issue_notes: Upravování vlastních poznámek
 permission_move_issues: Přesouvání úkolů
 permission_delete_issues: Mazání úkolů
 permission_manage_public_queries: Správa veřejných dotazů
 permission_save_queries: Ukládání dotazů
395
 permission_view_gantt: Zobrazení ganttova diagramu
396
 permission_view_calendar: Prohlížení kalendáře
397
 permission_view_issue_watchers: Zobrazení seznamu sledujících uživatelů
398
 permission_add_issue_watchers: Přidání sledujících uživatelů
399
 permission_delete_issue_watchers: Smazat sledující uživatele
400 401 402 403
 permission_log_time: Zaznamenávání stráveného času
 permission_view_time_entries: Zobrazení stráveného času
 permission_edit_time_entries: Upravování záznamů o stráveném času
 permission_edit_own_time_entries: Upravování vlastních zázamů o stráveném čase
404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415
 permission_manage_news: Spravování novinek
 permission_comment_news: Komentování novinek
 permission_view_documents: Prohlížení dokumentů
 permission_manage_files: Spravování souborů
 permission_view_files: Prohlížení souborů
 permission_manage_wiki: Spravování Wiki
 permission_rename_wiki_pages: Přejmenovávání Wiki stránek
 permission_delete_wiki_pages: Mazání stránek na Wiki
 permission_view_wiki_pages: Prohlížení Wiki
 permission_view_wiki_edits: Prohlížení historie Wiki
 permission_edit_wiki_pages: Upravování stránek Wiki
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Mazání příloh
416
 permission_protect_wiki_pages: Zabezpečení Wiki stránek
417 418
 permission_manage_repository: Spravování repozitáře
 permission_browse_repository: Procházení repozitáře
419
 permission_view_changesets: Zobrazování revizí
420 421
 permission_commit_access: Commit přístup
 permission_manage_boards: Správa diskusních fór
422 423 424 425 426 427
 permission_view_messages: Prohlížení příspěvků
 permission_add_messages: Posílání příspěvků
 permission_edit_messages: Upravování příspěvků
 permission_edit_own_messages: Upravit vlastní příspěvky
 permission_delete_messages: Mazání příspěvků
 permission_delete_own_messages: Smazat vlastní příspěvky
428
 permission_export_wiki_pages: Exportovat Wiki stránky
429
 permission_manage_subtasks: Spravovat dílčí úkoly
430

431
 project_module_issue_tracking: Sledování úkolů
432
 project_module_time_tracking: Sledování času
433 434 435 436
 project_module_news: Novinky
 project_module_documents: Dokumenty
 project_module_files: Soubory
 project_module_wiki: Wiki
winterheart's avatar
winterheart committed
437
 project_module_repository: Repozitář
438
 project_module_boards: Diskuse
439 440
 project_module_calendar: Kalendář
 project_module_gantt: Gantt
441

442 443 444
 label_user: Uživatel
 label_user_plural: Uživatelé
 label_user_new: Nový uživatel
445
 label_user_anonymous: Anonymní
446 447 448 449
 label_project: Projekt
 label_project_new: Nový projekt
 label_project_plural: Projekty
 label_x_projects:
winterheart's avatar
winterheart committed
450 451
  zero: žádné projekty
  one:  1 projekt
452
  other: "%{count} projekty(ů)"
453 454 455 456 457 458
 label_project_all: Všechny projekty
 label_project_latest: Poslední projekty
 label_issue: Úkol
 label_issue_new: Nový úkol
 label_issue_plural: Úkoly
 label_issue_view_all: Všechny úkoly
459
 label_issues_by: "Úkoly podle %{value}"
460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470
 label_issue_added: Úkol přidán
 label_issue_updated: Úkol aktualizován
 label_document: Dokument
 label_document_new: Nový dokument
 label_document_plural: Dokumenty
 label_document_added: Dokument přidán
 label_role: Role
 label_role_plural: Role
 label_role_new: Nová role
 label_role_and_permissions: Role a práva
 label_member: Člen
471
 label_member_new: Nový člen
472 473 474 475
 label_member_plural: Členové
 label_tracker: Fronta
 label_tracker_plural: Fronty
 label_tracker_new: Nová fronta
winterheart's avatar
winterheart committed
476
 label_workflow: Průběh práce
477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489
 label_issue_status: Stav úkolu
 label_issue_status_plural: Stavy úkolů
 label_issue_status_new: Nový stav
 label_issue_category: Kategorie úkolu
 label_issue_category_plural: Kategorie úkolů
 label_issue_category_new: Nová kategorie
 label_custom_field: Uživatelské pole
 label_custom_field_plural: Uživatelská pole
 label_custom_field_new: Nové uživatelské pole
 label_enumerations: Seznamy
 label_enumeration_new: Nová hodnota
 label_information: Informace
 label_information_plural: Informace
490
 label_please_login: Přihlašte se, prosím
491
 label_register: Registrovat
492
 label_login_with_open_id_option: nebo se přihlašte s OpenID
493 494 495
 label_password_lost: Zapomenuté heslo
 label_home: Úvodní
 label_my_page: Moje stránka
496
 label_my_account: Můj účet
497
 label_my_projects: Moje projekty
498
 label_my_page_block: Bloky na mé stránce
499 500 501 502 503 504 505 506 507 508
 label_administration: Administrace
 label_login: Přihlášení
 label_logout: Odhlášení
 label_help: Nápověda
 label_reported_issues: Nahlášené úkoly
 label_assigned_to_me_issues: Mé úkoly
 label_last_login: Poslední přihlášení
 label_registered_on: Registrován
 label_activity: Aktivita
 label_overall_activity: Celková aktivita
509
 label_user_activity: "Aktivita uživatele: %{value}"
510 511 512 513 514 515 516 517
 label_new: Nový
 label_logged_as: Přihlášen jako
 label_environment: Prostředí
 label_authentication: Autentifikace
 label_auth_source: Mód autentifikace
 label_auth_source_new: Nový mód autentifikace
 label_auth_source_plural: Módy autentifikace
 label_subproject_plural: Podprojekty
518 519
 label_subproject_new: Nový podprojekt
 label_and_its_subprojects: "%{value} a jeho podprojekty"
520 521 522
 label_min_max_length: Min - Max délka
 label_list: Seznam
 label_date: Datum
523 524
 label_integer: Celé číslo
 label_float: Desetinné číslo
525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537
 label_boolean: Ano/Ne
 label_string: Text
 label_text: Dlouhý text
 label_attribute: Atribut
 label_attribute_plural: Atributy
 label_no_data: Žádné položky
 label_change_status: Změnit stav
 label_history: Historie
 label_attachment: Soubor
 label_attachment_new: Nový soubor
 label_attachment_delete: Odstranit soubor
 label_attachment_plural: Soubory
 label_file_added: Soubor přidán
winterheart's avatar
winterheart committed
538
 label_report: Přehled
539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550
 label_report_plural: Přehledy
 label_news: Novinky
 label_news_new: Přidat novinku
 label_news_plural: Novinky
 label_news_latest: Poslední novinky
 label_news_view_all: Zobrazit všechny novinky
 label_news_added: Novinka přidána
 label_settings: Nastavení
 label_overview: Přehled
 label_version: Verze
 label_version_new: Nová verze
 label_version_plural: Verze
551
 label_close_versions: Zavřít dokončené verze
552 553
 label_confirmation: Potvrzení
 label_export_to: 'Také k dispozici:'
554
 label_read: Načítá se...
555 556 557 558 559 560
 label_public_projects: Veřejné projekty
 label_open_issues: otevřený
 label_open_issues_plural: otevřené
 label_closed_issues: uzavřený
 label_closed_issues_plural: uzavřené
 label_x_open_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
561 562
  zero: 0 otevřených
  one:  1 otevřený
563
  other: "%{count} otevřených"
564
 label_x_closed_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
565 566
  zero: 0 uzavřených
  one:  1 uzavřený
567
  other: "%{count} uzavřených"
568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581
 label_total: Celkem
 label_permissions: Práva
 label_current_status: Aktuální stav
 label_new_statuses_allowed: Nové povolené stavy
 label_all: vše
 label_none: nic
 label_nobody: nikdo
 label_next: Další
 label_previous: Předchozí
 label_used_by: Použito
 label_details: Detaily
 label_add_note: Přidat poznámku
 label_calendar: Kalendář
 label_months_from: měsíců od
582
 label_gantt: Ganttův diagram
583
 label_internal: Interní
584
 label_last_changes: "posledních %{count} změn"
585 586 587 588 589
 label_change_view_all: Zobrazit všechny změny
 label_personalize_page: Přizpůsobit tuto stránku
 label_comment: Komentář
 label_comment_plural: Komentáře
 label_x_comments:
winterheart's avatar
winterheart committed
590 591
  zero: žádné komentáře
  one: 1 komentář
592
  other: "%{count} komentářů"
593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604
 label_comment_add: Přidat komentáře
 label_comment_added: Komentář přidán
 label_comment_delete: Odstranit komentář
 label_query: Uživatelský dotaz
 label_query_plural: Uživatelské dotazy
 label_query_new: Nový dotaz
 label_filter_add: Přidat filtr
 label_filter_plural: Filtry
 label_equals: je
 label_not_equals: není
 label_in_less_than: je měší než
 label_in_more_than: je větší než
605 606
 label_greater_or_equal: '>='
 label_less_or_equal: '<='
607 608 609
 label_in: v
 label_today: dnes
 label_all_time: vše
610
 label_yesterday: včera
611 612
 label_this_week: tento týden
 label_last_week: minulý týden
613
 label_last_n_days: "posledních %{count} dnů"
614 615 616 617 618 619 620 621 622 623
 label_this_month: tento měsíc
 label_last_month: minulý měsíc
 label_this_year: tento rok
 label_date_range: Časový rozsah
 label_less_than_ago: před méně jak (dny)
 label_more_than_ago: před více jak (dny)
 label_ago: před (dny)
 label_contains: obsahuje
 label_not_contains: neobsahuje
 label_day_plural: dny
winterheart's avatar
winterheart committed
624 625
 label_repository: Repozitář
 label_repository_plural: Repozitáře
626
 label_browse: Procházet
627 628
 label_branch: Větev
 label_tag: Tag
629 630
 label_revision: Revize
 label_revision_plural: Revizí
631
 label_revision_id: "Revize %{value}"
632 633 634
 label_associated_revisions: Související verze
 label_added: přidáno
 label_modified: změněno
635 636
 label_copied: zkopírováno
 label_renamed: přejmenováno
637 638 639 640
 label_deleted: odstraněno
 label_latest_revision: Poslední revize
 label_latest_revision_plural: Poslední revize
 label_view_revisions: Zobrazit revize
641
 label_view_all_revisions: Zobrazit všechny revize
642
 label_max_size: Maximální velikost
643
 label_sort_highest: Přesunout na začátek
644 645 646 647
 label_sort_higher: Přesunout nahoru
 label_sort_lower: Přesunout dolů
 label_sort_lowest: Přesunout na konec
 label_roadmap: Plán
648 649
 label_roadmap_due_in: "Zbývá %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} pozdě"
650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665
 label_roadmap_no_issues: Pro tuto verzi nejsou žádné úkoly
 label_search: Hledat
 label_result_plural: Výsledky
 label_all_words: Všechna slova
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki úprava
 label_wiki_edit_plural: Wiki úpravy
 label_wiki_page: Wiki stránka
 label_wiki_page_plural: Wiki stránky
 label_index_by_title: Index dle názvu
 label_index_by_date: Index dle data
 label_current_version: Aktuální verze
 label_preview: Náhled
 label_feed_plural: Příspěvky
 label_changes_details: Detail všech změn
 label_issue_tracking: Sledování úkolů
666 667
 label_spent_time: Strávený čas
 label_overall_spent_time: Celkem strávený čas
668 669
 label_f_hour: "%{value} hodina"
 label_f_hour_plural: "%{value} hodin"
670
 label_time_tracking: Sledování času
671 672 673 674 675 676 677 678
 label_change_plural: Změny
 label_statistics: Statistiky
 label_commits_per_month: Commitů za měsíc
 label_commits_per_author: Commitů za autora
 label_view_diff: Zobrazit rozdíly
 label_diff_inline: uvnitř
 label_diff_side_by_side: vedle sebe
 label_options: Nastavení
winterheart's avatar
winterheart committed
679
 label_copy_workflow_from: Kopírovat průběh práce z
680 681 682 683 684 685 686 687
 label_permissions_report: Přehled práv
 label_watched_issues: Sledované úkoly
 label_related_issues: Související úkoly
 label_applied_status: Použitý stav
 label_loading: Nahrávám...
 label_relation_new: Nová souvislost
 label_relation_delete: Odstranit souvislost
 label_relates_to: související s
688
 label_duplicates: duplikuje
689
 label_duplicated_by: duplikován
jplang's avatar
jplang committed
690
 label_blocks: blokuje
691
 label_blocked_by: blokován
692 693 694 695
 label_precedes: předchází
 label_follows: následuje
 label_stay_logged_in: Zůstat přihlášený
 label_disabled: zakázán
696
 label_show_completed_versions: Zobrazit dokončené verze
winterheart's avatar
winterheart committed
697
 label_me: 
698 699 700
 label_board: Fórum
 label_board_new: Nové fórum
 label_board_plural: Fóra
701
 label_board_locked: Zamčeno
702
 label_board_sticky: Nálepka
703
 label_topic_plural: Témata
704 705 706 707
 label_message_plural: Příspěvky
 label_message_last: Poslední příspěvek
 label_message_new: Nový příspěvek
 label_message_posted: Příspěvek přidán
708
 label_reply_plural: Odpovědi
709
 label_send_information: Zaslat informace o účtu uživateli
710 711 712 713 714
 label_year: Rok
 label_month: Měsíc
 label_week: Týden
 label_date_from: Od
 label_date_to: Do
715
 label_language_based: Podle výchozího jazyka
716
 label_sort_by: "Seřadit podle %{value}"
717
 label_send_test_email: Poslat testovací email
718 719 720
 label_feeds_access_key: Přístupový klíč pro Atom
 label_missing_feeds_access_key: Postrádá přístupový klíč pro Atom
 label_feeds_access_key_created_on: "Přístupový klíč pro Atom byl vytvořen před %{value}"
721
 label_module_plural: Moduly
722
 label_added_time_by: "Přidáno uživatelem %{author} před %{age}"
723
 label_updated_time_by: "Aktualizováno uživatelem %{author} před %{age}"
724
 label_updated_time: "Aktualizováno před %{value}"
winterheart's avatar
winterheart committed
725
 label_jump_to_a_project: Vyberte projekt...
726
 label_file_plural: Soubory
727
 label_changeset_plural: Revize
728 729
 label_default_columns: Výchozí sloupce
 label_no_change_option: (beze změny)
winterheart's avatar
winterheart committed
730
 label_bulk_edit_selected_issues: Hromadná úprava vybraných úkolů
731 732 733 734 735
 label_theme: Téma
 label_default: Výchozí
 label_search_titles_only: Vyhledávat pouze v názvech
 label_user_mail_option_all: "Pro všechny události všech mých projektů"
 label_user_mail_option_selected: "Pro všechny události vybraných projektů..."
736
 label_user_mail_option_none: "Žádné události"
737
 label_user_mail_option_only_my_events: "Jen pro věci, co sleduji nebo jsem v nich zapojen"
738
 label_user_mail_no_self_notified: "Nezasílat informace o mnou vytvořených změnách"
739 740 741
 label_registration_activation_by_email: aktivace účtu emailem
 label_registration_manual_activation: manuální aktivace účtu
 label_registration_automatic_activation: automatická aktivace účtu
742
 label_display_per_page: "%{value} na stránku"
743 744 745 746 747 748 749
 label_age: Věk
 label_change_properties: Změnit vlastnosti
 label_general: Obecné
 label_more: Více
 label_scm: SCM
 label_plugins: Doplňky
 label_ldap_authentication: Autentifikace LDAP
winterheart's avatar
winterheart committed
750
 label_downloads_abbr: Staž.
751 752 753 754 755
 label_optional_description: Volitelný popis
 label_add_another_file: Přidat další soubor
 label_preferences: Nastavení
 label_chronological_order: V chronologickém pořadí
 label_reverse_chronological_order: V obrácaném chronologickém pořadí
756 757
 label_planning: Plánování
 label_incoming_emails: Příchozí e-maily
758
 label_generate_key: Generovat klíč
759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770
 label_issue_watchers: Sledování
 label_example: Příklad
 label_display: Zobrazit
 label_sort: Řazení
 label_ascending: Vzestupně
 label_descending: Sestupně
 label_date_from_to: Od %{start} do %{end}
 label_wiki_content_added: Wiki stránka přidána
 label_wiki_content_updated: Wiki stránka aktualizována
 label_group: Skupina
 label_group_plural: Skupiny
 label_group_new: Nová skupina
771
 label_time_entry_plural: Strávený čas
772 773 774 775 776
 label_version_sharing_none: Nesdíleno
 label_version_sharing_descendants: S podprojekty
 label_version_sharing_hierarchy: S hierarchií projektu
 label_version_sharing_tree: Se stromem projektu
 label_version_sharing_system: Se všemi projekty
777
 label_update_issue_done_ratios: Aktualizovat koeficienty dokončení úkolů
778 779 780 781
 label_copy_source: Zdroj
 label_copy_target: Cíl
 label_copy_same_as_target: Stejný jako cíl
 label_display_used_statuses_only: Zobrazit pouze stavy které jsou použité touto frontou
782 783 784
 label_api_access_key: API přístupový klíč
 label_missing_api_access_key: Chybějící přístupový klíč API
 label_api_access_key_created_on: API přístupový klíč vytvořen %{value}
785
 label_profile: Profil
786
 label_subtask_plural: Dílčí úkoly
787 788 789
 label_project_copy_notifications: Odeslat email oznámení v průběhu kopie projektu
 label_principal_search: "Hledat uživatele nebo skupinu:"
 label_user_search: "Hledat uživatele:"
790

791 792 793 794 795 796 797
 button_login: Přihlásit
 button_submit: Potvrdit
 button_save: Uložit
 button_check_all: Zašrtnout vše
 button_uncheck_all: Odšrtnout vše
 button_delete: Odstranit
 button_create: Vytvořit
798
 button_create_and_continue: Vytvořit a pokračovat
799
 button_test: Testovat
800
 button_edit: Upravit
801
 button_edit_associated_wikipage: "Upravit přiřazenou Wiki stránku: %{page_title}"
802 803 804 805 806 807 808 809 810 811
 button_add: Přidat
 button_change: Změnit
 button_apply: Použít
 button_clear: Smazat
 button_lock: Zamknout
 button_unlock: Odemknout
 button_download: Stáhnout
 button_list: Vypsat
 button_view: Zobrazit
 button_move: Přesunout
812
 button_move_and_follow: Přesunout a následovat
813 814 815 816
 button_back: Zpět
 button_cancel: Storno
 button_activate: Aktivovat
 button_sort: Seřadit
817
 button_log_time: Přidat čas
818 819 820 821 822
 button_rollback: Zpět k této verzi
 button_watch: Sledovat
 button_unwatch: Nesledovat
 button_reply: Odpovědět
 button_archive: Archivovat
823
 button_unarchive: Dearchivovat
824
 button_reset: Resetovat
825 826 827
 button_rename: Přejmenovat
 button_change_password: Změnit heslo
 button_copy: Kopírovat
828
 button_copy_and_follow: Kopírovat a následovat
829 830 831
 button_annotate: Komentovat
 button_update: Aktualizovat
 button_configure: Konfigurovat
832
 button_quote: Citovat
833
 button_duplicate: Duplikovat
834
 button_show: Zobrazit
835

836 837
 status_active: aktivní
 status_registered: registrovaný
838
 status_locked: zamčený
839

840
 version_status_open: otevřený
841
 version_status_locked: zamčený
842
 version_status_closed: zavřený
843

844
 field_active: Aktivní
845

846
 text_select_mail_notifications: Vyberte akci, při které bude zasláno upozornění emailem.
847 848
 text_regexp_info: např. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 znamená bez limitu
849
 text_project_destroy_confirmation: Jste si jisti, že chcete odstranit tento projekt a všechna související data?
850
 text_subprojects_destroy_warning: "Jeho podprojek(y): %{value} budou také smazány."
winterheart's avatar
winterheart committed
851
 text_workflow_edit: Vyberte roli a frontu k editaci průběhu práce
852
 text_are_you_sure: Jste si jisti?
853 854 855 856
 text_journal_changed: "%{label} změněn z %{old} na %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} nastaven na %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} smazán (%{old})"
 text_journal_added: "%{label} %{value} přidán"
857 858 859
 text_tip_issue_begin_day: úkol začíná v tento den
 text_tip_issue_end_day: úkol končí v tento den
 text_tip_issue_begin_end_day: úkol začíná a končí v tento den
860 861 862
 text_caracters_maximum: "%{count} znaků maximálně."
 text_caracters_minimum: "Musí být alespoň %{count} znaků dlouhé."
 text_length_between: "Délka mezi %{min} a %{max} znaky."
winterheart's avatar
winterheart committed
863
 text_tracker_no_workflow: Pro tuto frontu není definován žádný průběh práce
864
 text_unallowed_characters: Nepovolené znaky
865
 text_comma_separated: Povoleno více hodnot (oddělěné čárkou).
866
 text_line_separated: Více hodnot povoleno (jeden řádek pro každou hodnotu).
867
 text_issues_ref_in_commit_messages: Odkazování a opravování úkolů v poznámkách commitů
868 869
 text_issue_added: "Úkol %{id} byl vytvořen uživatelem %{author}."
 text_issue_updated: "Úkol %{id} byl aktualizován uživatelem %{author}."
winterheart's avatar
winterheart committed
870
 text_wiki_destroy_confirmation: Opravdu si přejete odstranit tuto Wiki a celý její obsah?
871
 text_issue_category_destroy_question: "Některé úkoly (%{count}) jsou přiřazeny k této kategorii. Co s nimi chtete udělat?"
872 873
 text_issue_category_destroy_assignments: Zrušit přiřazení ke kategorii
 text_issue_category_reassign_to: Přiřadit úkoly do této kategorie
874 875
 text_user_mail_option: "U projektů, které nebyly vybrány, budete dostávat oznámení pouze o vašich či o sledovaných položkách (např. o položkách jejichž jste autor nebo ke kterým jste přiřazen(a))."
 text_no_configuration_data: "Role, fronty, stavy úkolů ani průběh práce nebyly zatím nakonfigurovány.\nVelice doporučujeme nahrát výchozí konfiguraci. Po si můžete vše upravit"
876
 text_load_default_configuration: Nahrát výchozí konfiguraci
877 878
 text_status_changed_by_changeset: "Použito v sadě změn %{value}."
 text_time_logged_by_changeset: Aplikováno v sadě změn %{value}.
879 880
 text_issues_destroy_confirmation: 'Opravdu si přejete odstranit všechny zvolené úkoly?'
 text_select_project_modules: 'Aktivní moduly v tomto projektu:'
881
 text_default_administrator_account_changed: Výchozí nastavení administrátorského účtu změněno
winterheart's avatar
winterheart committed
882
 text_file_repository_writable: Povolen zápis do adresáře ukládání souborů
883
 text_plugin_assets_writable: Možnost zápisu do adresáře plugin assets
884
 text_rmagick_available: RMagick k dispozici (volitelné)
885 886 887 888
 text_destroy_time_entries_question: "U úkolů, které chcete odstranit, je evidováno %{hours} práce. Co chete udělat?"
 text_destroy_time_entries: Odstranit zaznamenané hodiny.
 text_assign_time_entries_to_project: Přiřadit zaznamenané hodiny projektu
 text_reassign_time_entries: 'Přeřadit zaznamenané hodiny k tomuto úkolu:'
889 890 891
 text_user_wrote: "%{value} napsal:"
 text_enumeration_destroy_question: "Několik (%{count}) objektů je přiřazeno k této hodnotě."
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Přeřadit je do této:'
892
 text_email_delivery_not_configured: "Doručování e-mailů není nastaveno a odesílání notifikací je zakázáno.\nNastavte Váš SMTP server v souboru config/configuration.yml a restartujte aplikaci."
893
 text_repository_usernames_mapping: "Vybrat nebo upravit mapování mezi Redmine uživateli a uživatelskými jmény nalezenými v logu repozitáře.\nUživatelé se shodným Redmine uživatelským jménem a uživatelským jménem v repozitáři jsou mapováni automaticky."
894 895 896 897 898
 text_diff_truncated: '... Rozdílový soubor je zkrácen, protože jeho délka přesahuje max. limit.'
 text_custom_field_possible_values_info: 'Každá hodnota na novém řádku'
 text_wiki_page_destroy_question: Tato stránka má %{descendants} podstránek a potomků. Co chcete udělat?
 text_wiki_page_nullify_children: Ponechat podstránky jako kořenové stránky
 text_wiki_page_destroy_children: Smazat podstránky a všechny jejich potomky
899 900
 text_wiki_page_reassign_children: Přiřadit podstránky k tomuto rodiči
 text_own_membership_delete_confirmation: "Chystáte se odebrat si některá nebo všechna svá oprávnění, potom již nemusíte být schopni upravit tento projekt.\nOpravdu chcete pokračovat?"
901 902
 text_zoom_in: Přiblížit
 text_zoom_out: Oddálit
903

904
 default_role_manager: Manažer
905
 default_role_developer: Vývojář
906 907 908 909 910
 default_role_reporter: Reportér
 default_tracker_bug: Chyba
 default_tracker_feature: Požadavek
 default_tracker_support: Podpora
 default_issue_status_new: Nový
winterheart's avatar
winterheart committed
911
 default_issue_status_in_progress: Ve vývoji
912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922
 default_issue_status_resolved: Vyřešený
 default_issue_status_feedback: Čeká se
 default_issue_status_closed: Uzavřený
 default_issue_status_rejected: Odmítnutý
 default_doc_category_user: Uživatelská dokumentace
 default_doc_category_tech: Technická dokumentace
 default_priority_low: Nízká
 default_priority_normal: Normální
 default_priority_high: Vysoká
 default_priority_urgent: Urgentní
 default_priority_immediate: Okamžitá
winterheart's avatar
winterheart committed
923
 default_activity_design: Návhr
924
 default_activity_development: Vývoj
925

926 927
 enumeration_issue_priorities: Priority úkolů
 enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentů
928
 enumeration_activities: Aktivity (sledování času)
winterheart's avatar
winterheart committed
929
 enumeration_system_activity: Systémová aktivita
930

931 932 933 934 935 936 937 938 939
 field_warn_on_leaving_unsaved: Varuj mě před opuštěním stránky s neuloženým textem
 text_warn_on_leaving_unsaved: Aktuální stránka obsahuje neuložený text, který bude ztracen, když opustíte stránku.
 label_my_queries: Moje vlastní dotazy
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} aktualizován"
 label_news_comment_added: K novince byl přidán komentář
 button_expand_all: Rozbal vše
 button_collapse_all: Sbal vše
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Další změna stavu povolena, jestliže je uživatel přiřazen
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Další změna stavu povolena, jestliže je uživatel autorem
940 941
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Hromadná změna záznamů času
 text_time_entries_destroy_confirmation: Jste si jistí, že chcete smazat vybraný záznam(y) času?
942
 label_role_anonymous: Anonymní
943
 label_role_non_member: Není členem
944 945 946 947 948 949 950 951 952 953
 label_issue_note_added: Přidána poznámka
 label_issue_status_updated: Aktualizován stav
 label_issue_priority_updated: Aktualizována priorita
 label_issues_visibility_own: Úkol vytvořen nebo přiřazen uživatel(i/em)
 field_issues_visibility: Viditelnost úkolů
 label_issues_visibility_all: Všechny úkoly
 permission_set_own_issues_private: Nastavit vlastní úkoly jako veřejné nebo soukromé
 field_is_private: Soukromý
 permission_set_issues_private: Nastavit úkoly jako veřejné nebo soukromé
 label_issues_visibility_public: Všechny úkoly, které nejsou soukromé
954
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "%{count} dílčí(ch) úkol(ů) bude rovněž smazán(o)."
955
 field_commit_logs_encoding: Kódování zpráv při commitu
956 957 958 959 960
 field_scm_path_encoding: Kódování cesty SCM
 text_scm_path_encoding_note: "Výchozí: UTF-8"
 field_path_to_repository: Cesta k repositáři
 field_root_directory: Kořenový adresář
 field_cvs_module: Modul
961
 field_cvsroot: CVSROOT
962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976
 text_mercurial_repository_note: Lokální repositář (např. /hgrepo, c:\hgrepo)
 text_scm_command: Příkaz
 text_scm_command_version: Verze
 label_git_report_last_commit: Reportovat poslední commit pro soubory a adresáře
 text_scm_config: Můžete si nastavit vaše SCM příkazy v config/configuration.yml. Restartujte, prosím, aplikaci po jejich úpravě.
 text_scm_command_not_available: SCM příkaz není k dispozici. Zkontrolujte, prosím, nastavení v panelu Administrace.
 notice_issue_successful_create: Úkol %{id} vytvořen.
 label_between: mezi
 setting_issue_group_assignment: Povolit přiřazení úkolu skupině
 label_diff: rozdíl
 text_git_repository_note: Repositář je "bare and local" (např. /gitrepo, c:\gitrepo)
 description_query_sort_criteria_direction: Směr třídění
 description_project_scope: Rozsah vyhledávání
 description_filter: Filtr
 description_user_mail_notification: Nastavení emailových notifikací
977
 description_date_from: Zadejte počáteční datum
978 979
 description_message_content: Obsah zprávy
 description_available_columns: Dostupné sloupce
980
 description_date_range_interval: Zvolte rozsah výběrem počátečního a koncového data
981 982 983 984 985 986 987
 description_issue_category_reassign: Zvolte kategorii úkolu
 description_search: Vyhledávací pole
 description_notes: Poznámky
 description_date_range_list: Zvolte rozsah ze seznamu
 description_choose_project: Projekty
 description_date_to: Zadejte datum
 description_query_sort_criteria_attribute: Třídící atribut
988
 description_wiki_subpages_reassign: Zvolte novou rodičovskou stránku
989
 description_selected_columns: Vybraný sloupec
990
 label_parent_revision: Rodič
991
 label_child_revision: Potomek
992 993 994
 error_scm_annotate_big_text_file: Vstup nemůže být komentován, protože překračuje povolenou velikost textového souboru
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Použij aktuální datum jako počáteční datum pro nové úkoly
 button_edit_section: Uprav tuto část
995 996
 setting_repositories_encodings: Kódování příloh a repositářů
 description_all_columns: Všechny sloupce
997
 button_export: Export
998
 label_export_options: "nastavení exportu %{export_format}"
999
 error_attachment_too_big: Soubor nemůže být nahrán, protože jeho velikost je větší než maximální (%{max_size})
jplang's avatar