sk.yml 37.7 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sk:
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
   default: "%Y-%m-%d"
   short: "%b %d"
   long: "%B %d, %Y"
   
11 12
  day_names: [Nedeľa, Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok, Sobota]
  abbr_day_names: [Ne, Po, Ut, St, Št, Pi, So]
13 14
   
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
15 16
  month_names: [~, Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December]
  abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Máj, Jún, Júl, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec]
17 18 19 20 21 22
  # Used in date_select and datime_select.
  order: [ :year, :month, :day ]

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
23
   time: "%H:%M"
24 25 26 27 28 29 30
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
  am: "am"
  pm: "pm"
   
 datetime:
  distance_in_words:
31
   half_a_minute: "pol minúty"
32
   less_than_x_seconds:
33 34
    one:  "menej ako 1 sekunda"
    other: "menej ako {{count}} sekúnd"
35
   x_seconds:
36 37
    one:  "1 sekunda"
    other: "{{count}} sekúnd"
38
   less_than_x_minutes:
39 40
    one:  "menej ako minúta"
    other: "menej ako {{count}} minút"
41
   x_minutes:
42 43
    one:  "1 minuta"
    other: "{{count}} minút"
44
   about_x_hours:
45 46
    one:  "okolo 1 hodiny"
    other: "okolo {{count}} hodín"
47
   x_days:
48 49
    one:  "1 deň"
    other: "{{count}} dní"
50
   about_x_months:
51 52
    one:  "okolo 1 mesiaca"
    other: "okolo {{count}} mesiace/ov"
53
   x_months:
54
    one:  "1 mesiac"
jplang's avatar
jplang committed
55
    other: "{{count}} mesiace/ov"
56
   about_x_years:
57 58
    one:  "okolo 1 roka"
    other: "okolo {{count}} roky/ov"
59
   over_x_years:
60
    one:  "cez 1 rok"
jplang's avatar
jplang committed
61
    other: "cez {{count}} roky/ov"
jplang's avatar
jplang committed
62 63 64
   almost_x_years:
    one:  "almost 1 year"
    other: "almost {{count}} years"
edavis10's avatar
edavis10 committed
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

 number: 
  human: 
   format: 
    precision: 1
    delimiter: ""
   storage_units: 
    format: "%n %u"
    units: 
     kb: KB
     tb: TB
     gb: GB
     byte: 
      one: Byte
      other: Bytes
     mb: MB
81 82 83 84
    
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
85
   sentence_connector: "a"
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
   skip_last_comma: false
   
 activerecord:
  errors:
   messages:
    inclusion: "nieje zahrnuté v zozname"
    exclusion: "je rezervované"
    invalid: "je neplatné"
    confirmation: "sa nezhoduje s potvrdením"
    accepted: "musí byť akceptované"
    empty: "nemôže byť prázdne"
    blank: "nemôže byť prázdne"
    too_long: "je príliš dlhé"
    too_short: "je príliš krátke"
    wrong_length: " chybnú dĺžku"
    taken: "je použité"
    not_a_number: "nieje číslo"
    not_a_date: "nieje platný dátum"
104 105 106 107 108 109 110 111
    greater_than: "musí byť väčšíe ako {{count}}"
    greater_than_or_equal_to: "musí byť väčšie alebo rovné {{count}}"
    equal_to: "musí byť rovné {{count}}"
    less_than: "musí byť menej ako {{count}}"
    less_than_or_equal_to: "musí byť menej alebo rovné {{count}}"
    odd: "musí byť nepárne"
    even: "musí byť párne"
    greater_than_start_date: "musí byť neskôr ako počiatočný dátum"
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
    not_same_project: "nepatrí rovnakému projektu"
    circular_dependency: "Tento vzťah by vytvoril cyklickú závislosť"

 # SK translation by Stanislav Pach | stano.pach@seznam.cz
 
 actionview_instancetag_blank_option: Prosím vyberte
 
 general_text_No: 'Nie'
 general_text_Yes: 'Áno'
 general_text_no: 'nie'
 general_text_yes: 'áno'
jplang's avatar
jplang committed
123
 general_lang_name: 'Slovenčina'
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
 general_pdf_encoding: UTF-8
 general_first_day_of_week: '1'
 
 notice_account_updated: Účet bol úspešne zmenený.
 notice_account_invalid_creditentials: Chybné meno alebo heslo
 notice_account_password_updated: Heslo bolo úspešne zmenené.
 notice_account_wrong_password: Chybné heslo
 notice_account_register_done: Účet bol úspešne vytvorený. Pre aktiváciu účtu kliknite na odkaz v emailu, ktorý vam bol zaslaný.
135
 notice_account_unknown_email: Neznámy užívateľ.
136
 notice_can_t_change_password: Tento účet používa externú autentifikáciu. Tu heslo zmeniť nemôžete.
jplang's avatar
jplang committed
137
 notice_account_lost_email_sent: Bol vám zaslaný email s inštrukciami ako si nastavite nové heslo.
138 139 140 141 142
 notice_account_activated: Váš účet bol aktivovaný. Teraz se môžete prihlásiť.
 notice_successful_create: Úspešne vytvorené.
 notice_successful_update: Úspešne aktualizované.
 notice_successful_delete: Úspešne odstránené.
 notice_successful_connection: Úspešne pripojené.
143
 notice_file_not_found: Stránka, ktorú se snažíte zobraziť, neexistuje alebo bola zmazaná.
144
 notice_locking_conflict: Údaje boli zmenené iným užívateľom.
jplang's avatar
jplang committed
145
 notice_scm_error: Položka a/alebo revízia neexistuje v repozitári.
146 147 148 149 150
 notice_not_authorized: Nemáte dostatočné práva pre zobrazenie tejto stránky.
 notice_email_sent: "Na adresu {{value}} bol odeslaný email"
 notice_email_error: "Pri odosielaní emailu nastala chyba ({{value}})"
 notice_feeds_access_key_reseted: Váš klúč pre prístup k Atomu bol resetovaný.
 notice_failed_to_save_issues: "Nastala chyba pri ukládaní {{count}} úloh na {{total}} zvolený: {{ids}}."
jplang's avatar
jplang committed
151
 notice_no_issue_selected: "Nebola zvolená žiadná úloha. Prosím, zvoľte úlohy, ktoré chcete upraviť"
152 153 154 155
 notice_account_pending: "Váš účet bol vytvorený, teraz čaká na schválenie administrátorom."
 notice_default_data_loaded: Výchozia konfigurácia úspešne nahraná.
 
 error_can_t_load_default_data: "Výchozia konfigurácia nebola nahraná: {{value}}"
jplang's avatar
jplang committed
156 157
 error_scm_not_found: "Položka a/alebo revízia neexistuje v repozitári."
 error_scm_command_failed: "Pri pokuse o prístup k repozitári došlo k chybe: {{value}}"
158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
 error_issue_not_found_in_project: 'Úloha nebola nájdená alebo nepatrí k tomuto projektu'
 
 mail_subject_lost_password: "Vaše heslo ({{value}})"
 mail_body_lost_password: 'Pre zmenu vašeho hesla kliknite na následujúci odkaz:'
 mail_subject_register: "Aktivácia účtu ({{value}})"
 mail_body_register: 'Pre aktiváciu vašeho účtu kliknite na následujúci odkaz:'
 mail_body_account_information_external: "Pomocou vašeho účtu {{value}} se môžete prihlásiť."
 mail_body_account_information: Informácie o vašom účte
 mail_subject_account_activation_request: "Aktivácia {{value}} účtu"
 mail_body_account_activation_request: "Bol zaregistrovaný nový uživateľ {{value}}. Aktivácia jeho účtu závisí na vašom potvrdení."
 
 gui_validation_error: 1 chyba
 gui_validation_error_plural: "{{count}} chyb(y)"
 
 field_name: Názov
 field_description: Popis
 field_summary: Prehľad
 field_is_required: Povinné pole
 field_firstname: Meno
 field_lastname: Priezvisko
 field_mail: Email
 field_filename: Súbor
 field_filesize: Veľkosť
 field_downloads: Stiahnuté
 field_author: Autor
 field_created_on: Vytvorené
 field_updated_on: Aktualizované
 field_field_format: Formát
 field_is_for_all: Pre všetky projekty
 field_possible_values: Možné hodnoty
 field_regexp: Regulérny výraz
 field_min_length: Minimálna dĺžka
 field_max_length: Maximálna dĺžka
 field_value: Hodnota
 field_category: Kategória
 field_title: Názov
 field_project: Projekt
 field_issue: Úloha
 field_status: Stav
 field_notes: Poznámka
 field_is_closed: Úloha uzavretá
 field_is_default: Východzí stav
 field_tracker: Fronta
 field_subject: Predmet
 field_due_date: Uzavrieť do
 field_assigned_to: Priradené
 field_priority: Priorita
 field_fixed_version: Priradené k verzii
 field_user: Užívateľ
 field_role: Rola
 field_homepage: Domovská stránka
 field_is_public: Verejný
 field_parent: Nadradený projekt
 field_is_in_roadmap: Úlohy zobrazené v pláne
 field_login: Login
 field_mail_notification: Emailové oznámenie
 field_admin: Administrátor
 field_last_login_on: Posledné prihlásenie
 field_language: Jazyk
 field_effective_date: Dátum
 field_password: Heslo
 field_new_password: Nové heslo
 field_password_confirmation: Potvrdenie
 field_version: Verzia
 field_type: Typ
 field_host: Host
 field_port: Port
 field_account: Účet
 field_base_dn: Base DN
 field_attr_login: Prihlásenie (atribut)
 field_attr_firstname: Meno (atribut)
 field_attr_lastname: Priezvisko (atribut)
 field_attr_mail: Email (atribut)
 field_onthefly: Automatické vytváranie užívateľov
 field_start_date: Začiatok
jplang's avatar
jplang committed
233
 field_done_ratio: % hotovo
234 235 236 237 238 239
 field_auth_source: Autentifikačný mód
 field_hide_mail: Nezobrazovať môj email
 field_comments: Komentár
 field_url: URL
 field_start_page: Výchozia stránka
 field_subproject: Podprojekt
jplang's avatar
jplang committed
240
 field_hours: Hodiny
241 242 243
 field_activity: Aktivita
 field_spent_on: Dátum
 field_identifier: Identifikátor
244
 field_is_filter: Použiť ako filter
245
 field_issue_to: Súvisiaca úloha
246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
 field_delay: Oneskorenie
 field_assignable: Úlohy môžu byť priradené tejto roli
 field_redirect_existing_links: Presmerovať existujúce odkazy
 field_estimated_hours: Odhadovaná doba
 field_column_names: Stĺpce
 field_time_zone: Časové pásmo
 field_searchable: Umožniť vyhľadávanie
 field_default_value: Východzia hodnota
 field_comments_sorting: Zobraziť komentáre
 
 setting_app_title: Názov aplikácie
 setting_app_subtitle: Podtitulok aplikácie
 setting_welcome_text: Uvítací text
 setting_default_language: Východzí jazyk
 setting_login_required: Auten. vyžadovaná
jplang's avatar
jplang committed
261
 setting_self_registration: Povolenie registrácie
262 263 264
 setting_attachment_max_size: Maximálna veľkosť prílohy
 setting_issues_export_limit: Limit pre export úloh
 setting_mail_from: Odosielať emaily z adresy
265
 setting_bcc_recipients: Príjemcovia skrytej kópie (bcc)
266 267 268 269 270 271
 setting_host_name: Hostname
 setting_text_formatting: Formátovanie textu
 setting_wiki_compression: Kompresia histórie Wiki 
 setting_feeds_limit: Limit zobrazených položiek (Atom feed)
 setting_default_projects_public: Nové projekty nastavovať ako verejné
 setting_autofetch_changesets: Automatický prenos zmien
jplang's avatar
jplang committed
272
 setting_sys_api_enabled: Povolit Webovú Službu (WS) pre správu repozitára
273 274 275 276 277 278 279
 setting_commit_ref_keywords: Klúčové slová pre odkazy
 setting_commit_fix_keywords: Klúčové slová pre uzavretie
 setting_autologin: Automatické prihlasovanie
 setting_date_format: Formát dátumu
 setting_time_format: Formát času
 setting_cross_project_issue_relations: Povoliť väzby úloh skrz projekty
 setting_issue_list_default_columns: Východzie stĺpce zobrazené v zozname úloh
jplang's avatar
jplang committed
280
 setting_ itories_encodings: Kódovanie 
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293
 setting_emails_footer: Zapätie emailov
 setting_protocol: Protokol
 setting_per_page_options: Povolené množstvo riadkov na stránke
 setting_user_format: Formát zobrazenia užívateľa
 setting_activity_days_default: "Zobrazené dni aktivity projektu:" 
 setting_display_subprojects_issues: Prednastavenie zobrazenia úloh podporojektov v hlavnom projekte
 
 project_module_issue_tracking: Sledovanie úloh
 project_module_time_tracking: Sledovanie času
 project_module_news: Novinky
 project_module_documents: Dokumenty
 project_module_files: Súbory
 project_module_wiki: Wiki 
jplang's avatar
jplang committed
294
 project_module_repository: Repozitár
295 296 297 298 299 300 301 302 303
 project_module_boards: Diskusie
 
 label_user: Užívateľ
 label_user_plural: Užívatelia
 label_user_new: Nový užívateľ
 label_project: Projekt
 label_project_new: Nový projekt
 label_project_plural: Projekty
 label_x_projects:
304 305 306
  zero: žiadne projekty
  one:  1 projekt
  other: "{{count}} projekty/ov"
307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410
 label_project_all: Všetky projekty
 label_project_latest: Posledné projekty
 label_issue: Úloha
 label_issue_new: Nová úloha
 label_issue_plural: Úlohy
 label_issue_view_all: Všetky úlohy
 label_issues_by: "Úlohy od užívateľa {{value}}"
 label_issue_added: Úloha pridaná
 label_issue_updated: Úloha aktualizovaná
 label_document: Dokument
 label_document_new: Nový dokument
 label_document_plural: Dokumenty
 label_document_added: Dokument pridaný
 label_role: Rola
 label_role_plural: Role
 label_role_new: Nová rola
 label_role_and_permissions: Role a práva
 label_member: Člen
 label_member_new: Nový člen
 label_member_plural: Členovia
 label_tracker: Fronta
 label_tracker_plural: Fronty
 label_tracker_new: Nová fronta
 label_workflow: Workflow
 label_issue_status: Stav úloh
 label_issue_status_plural: Stavy úloh
 label_issue_status_new: Nový stav
 label_issue_category: Kategória úloh
 label_issue_category_plural: Kategórie úloh
 label_issue_category_new: Nová kategória
 label_custom_field: Užívateľské pole
 label_custom_field_plural: Užívateľské polia
 label_custom_field_new: Nové užívateľské pole
 label_enumerations: Zoznamy
 label_enumeration_new: Nová hodnota
 label_information: Informácia
 label_information_plural: Informácie
 label_please_login: Prosím prihláste sa
 label_register: Registrovať
 label_password_lost: Zabudnuté heslo
 label_home: Domovská stránka
 label_my_page: Moja stránka
 label_my_account: Môj účet
 label_my_projects: Moje projekty
 label_administration: Administrácia
 label_login: Prihlásenie
 label_logout: Odhlásenie
 label_help: Nápoveda
 label_reported_issues: Nahlásené úlohy
 label_assigned_to_me_issues: Moje úlohy
 label_last_login: Posledné prihlásenie
 label_registered_on: Registrovaný
 label_activity: Aktivita
 label_overall_activity: Celková aktivita
 label_new: Nový
 label_logged_as: Prihlásený ako
 label_environment: Prostredie
 label_authentication: Autentifikácia
 label_auth_source: Mód autentifikácie
 label_auth_source_new: Nový mód autentifikácie
 label_auth_source_plural: Módy autentifikácie
 label_subproject_plural: Podprojekty
 label_min_max_length: Min - Max dĺžka
 label_list: Zoznam
 label_date: Dátum
 label_integer: Celé číslo
 label_float: Desatinné číslo
 label_boolean: Áno/Nie
 label_string: Text
 label_text: Dlhý text
 label_attribute: Atribut
 label_attribute_plural: Atributy
 label_download: "{{count}} Download"
 label_download_plural: "{{count}} Downloady"
 label_no_data: Žiadné položky
 label_change_status: Zmeniť stav
 label_history: História
 label_attachment: Súbor
 label_attachment_new: Nový súbor
 label_attachment_delete: Odstrániť súbor
 label_attachment_plural: Súbory
 label_file_added: Súbor pridaný
 label_report: Prehľad
 label_report_plural: Prehľady
 label_news: Novinky
 label_news_new: Pridať novinku
 label_news_plural: Novinky
 label_news_latest: Posledné novinky
 label_news_view_all: Zobrazit všetky novinky
 label_news_added: Novinka pridaná
 label_settings: Nastavenie
 label_overview: Prehľad
 label_version: Verzia
 label_version_new: Nová verzia
 label_version_plural: Verzie
 label_confirmation: Potvrdenie
 label_export_to: 'Tiež k dispozícií:'
 label_read: Načíta sa...
 label_public_projects: Verejné projekty
 label_open_issues: Otvorený
 label_open_issues_plural: Otvorené
 label_closed_issues: Uzavrený
 label_closed_issues_plural: Uzavrené
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
jplang's avatar
jplang committed
411 412 413
  zero: 0 otvorených z celkovo {{total}}
  one:  1 otvorený z celkovo {{total}}
  other: "{{count}} otvorené/ých z celkovo {{total}}"
414
 label_x_open_issues_abbr:
415 416 417
  zero: 0 otvorených
  one:  1 otvorený
  other: "{{count}} otvorené/ých"
418
 label_x_closed_issues_abbr:
419 420 421
  zero: 0 zavretých
  one:  1 zavretý
  other: "{{count}} zavreté/ých"
422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444
 label_total: Celkovo
 label_permissions: Práva
 label_current_status: Aktuálny stav
 label_new_statuses_allowed: Nové povolené stavy
 label_all: všetko
 label_none: nič
 label_nobody: nikto
 label_next: Ďalší
 label_previous: Predchádzajúci
 label_used_by: Použité
 label_details: Detaily
 label_add_note: Pridať poznámku
 label_per_page: Na stránku
 label_calendar: Kalendár
 label_months_from: mesiacov od
 label_gantt: Ganttov graf
 label_internal: Interný
 label_last_changes: "posledných {{count}} zmien"
 label_change_view_all: Zobraziť všetky zmeny
 label_personalize_page: Prispôsobiť túto stránku
 label_comment: Komentár
 label_comment_plural: Komentáre
 label_x_comments:
445 446
  zero: žiaden komentár
  one: 1 komentár
447
  other: "{{count}} komentáre/ov"
448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476
 label_comment_add: Pridať komentár
 label_comment_added: Komentár pridaný
 label_comment_delete: Odstrániť komentár
 label_query: Užívateľský dotaz
 label_query_plural: Užívateľské dotazy
 label_query_new: Nový dotaz
 label_filter_add: Pridať filter
 label_filter_plural: Filtre
 label_equals: je
 label_not_equals: nieje
 label_in_less_than: je menší ako
 label_in_more_than: je väčší ako
 label_in: v
 label_today: dnes
 label_all_time: vždy
 label_yesterday: včera
 label_this_week: tento týždeň
 label_last_week: minulý týždeň
 label_last_n_days: "posledných {{count}} dní"
 label_this_month: tento mesiac
 label_last_month: minulý mesiac
 label_this_year: tento rok
 label_date_range: Časový rozsah
 label_less_than_ago: pred menej ako (dňami)
 label_more_than_ago: pred viac ako (dňami)
 label_ago: pred (dňami)
 label_contains: obsahuje
 label_not_contains: neobsahuje
 label_day_plural: dní
jplang's avatar
jplang committed
477 478
 label_repository: Repozitár
 label_repository_plural: Repozitáre
479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498
 label_browse: Prechádzať
 label_modification: "{{count}} zmena"
 label_modification_plural: "{{count}} zmien"
 label_revision: Revízia
 label_revision_plural: Revízií
 label_associated_revisions: Súvisiace verzie
 label_added: pridané
 label_modified: zmenené
 label_deleted: odstránené
 label_latest_revision: Posledná revízia
 label_latest_revision_plural: Posledné revízie
 label_view_revisions: Zobraziť revízie
 label_max_size: Maximálna veľkosť
 label_sort_highest: Presunúť na začiatok
 label_sort_higher: Presunúť navrch
 label_sort_lower: Presunúť dole
 label_sort_lowest: Presunúť na koniec
 label_roadmap: Plán
 label_roadmap_due_in: "Zostáva {{value}}"
 label_roadmap_overdue: "{{value}} neskoro"
499
 label_roadmap_no_issues: Pre túto verziu niesú žiadne úlohy
500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
 label_search: Hľadať
 label_result_plural: Výsledky
 label_all_words: Všetky slova
 label_wiki: Wiki 
 label_wiki_edit: Wiki úprava
 label_wiki_edit_plural: Wiki úpravy
 label_wiki_page: Wiki stránka
 label_wiki_page_plural: Wiki stránky
 label_index_by_title: Index podľa názvu
 label_index_by_date: Index podľa dátumu
 label_current_version: Aktuálna verzia
 label_preview: Náhľad
 label_feed_plural: Príspevky
 label_changes_details: Detail všetkých zmien
 label_issue_tracking: Sledovanie úloh
 label_spent_time: Strávený čas
 label_f_hour: "{{value}} hodina"
 label_f_hour_plural: "{{value}} hodín"
 label_time_tracking: Sledovánie času
 label_change_plural: Zmeny
 label_statistics: Štatistiky
 label_commits_per_month: Úkony za mesiac
 label_commits_per_author: Úkony podľa autora
 label_view_diff: Zobrazit rozdiely
 label_diff_inline: vo vnútri
 label_diff_side_by_side: vedľa seba
 label_options: Nastavenie
 label_copy_workflow_from: Kopírovať workflow z
 label_permissions_report: Prehľad práv
 label_watched_issues: Sledované úlohy
 label_related_issues: Súvisiace úlohy
 label_applied_status: Použitý stav
 label_loading: Nahrávam ...
 label_relation_new: Nová súvislosť
 label_relation_delete: Odstrániť súvislosť
 label_relates_to: súvisiací s
 label_duplicates: duplicity
 label_blocks: blokovaný
 label_blocked_by: zablokovaný
 label_precedes: predcháza
 label_follows: následuje
 label_end_to_start: od konca na začiatok
 label_end_to_end: od konca do konca
 label_start_to_start: od začiatku do začiatku
 label_start_to_end: od začiatku do konca
 label_stay_logged_in: Zostať prihlásený
 label_disabled: zakazané
 label_show_completed_versions: Ukázať dokončené verzie
 label_me: ja
 label_board: Fórum
 label_board_new: Nové fórum
 label_board_plural: Fóra
 label_topic_plural: Témy
 label_message_plural: Správy
 label_message_last: Posledná správa
 label_message_new: Nová správa
 label_message_posted: Správa pridaná
 label_reply_plural: Odpovede
 label_send_information: Zaslať informácie o účte užívateľa
 label_year: Rok
 label_month: Mesiac
 label_week: Týžden
 label_date_from: Od
 label_date_to: Do
 label_language_based: Podľa výchozieho jazyka
 label_sort_by: "Zoradenie podľa {{value}}"
 label_send_test_email: Poslať testovací email
 label_feeds_access_key_created_on: "Prístupový klúč pre RSS bol vytvorený pred {{value}}"
 label_module_plural: Moduly
jplang's avatar
jplang committed
569 570
 label_added_time_by: "Pridané užívateľom {{author}} pred {{age}}"
 label_updated_time: "Aktualizované pred {{value}}"
571 572 573 574 575 576 577 578 579 580
 label_jump_to_a_project: Zvoliť projekt...
 label_file_plural: Súbory
 label_changeset_plural: Sady zmien
 label_default_columns: Východzie stĺpce
 label_no_change_option: (bez zmeny)
 label_bulk_edit_selected_issues: Skupinová úprava vybraných úloh
 label_theme: Téma
 label_default: Východzí
 label_search_titles_only: Vyhľadávať iba v názvoch
 label_user_mail_option_all: "Pre všetky události všetkých mojích projektov"
581
 label_user_mail_option_selected: "Pre všetky události vybraných projektov"
582 583 584 585 586
 label_user_mail_option_none: "Len pre události, ktoré sledujem alebo sa ma týkajú"
 label_user_mail_no_self_notified: "Nezasielať informácie o mnou vytvorených zmenách"
 label_registration_activation_by_email: aktivácia účtu emailom
 label_registration_manual_activation: manuálna aktivácia účtu
 label_registration_automatic_activation: automatická aktivácia účtu
jplang's avatar
jplang committed
587
 label_display_per_page: "{{value}} na stránku"
588 589 590 591 592 593 594 595 596
 label_age: Vek
 label_change_properties: Zmeniť vlastnosti
 label_general: Všeobecné
 label_more: Viac
 label_scm: SCM
 label_plugins: Pluginy
 label_ldap_authentication: Autentifikácia LDAP
 label_downloads_abbr: D/L
 label_optional_description: Voliteľný popis
jplang's avatar
jplang committed
597
 label_add_another_file: Pridať ďaľší súbor
598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647
 label_preferences: Nastavenia
 label_chronological_order: V chronologickom poradí
 label_reverse_chronological_order: V obrátenom chronologickom poradí
 
 button_login: Prihlásiť
 button_submit: Potvrdiť
 button_save: Uložiť
 button_check_all: Označiť všetko
 button_uncheck_all: Odznačiť všetko
 button_delete: Odstrániť
 button_create: Vytvoriť
 button_test: Test
 button_edit: Upraviť
 button_add: Pridať
 button_change: Zmeniť
 button_apply: Použiť
 button_clear: Zmazať
 button_lock: Zamknúť
 button_unlock: Odomknúť
 button_download: Stiahnúť
 button_list: Vypísať
 button_view: Zobraziť
 button_move: Presunúť
 button_back: Naspäť
 button_cancel: Storno
 button_activate: Aktivovať
 button_sort: Zoradenie
 button_log_time: Pridať čas
 button_rollback: Naspäť k tejto verzii
 button_watch: Sledovať
 button_unwatch: Nesledovať
 button_reply: Odpovedať
 button_archive: Archivovať
 button_unarchive: Odarchivovať
 button_reset: Reset
 button_rename: Premenovať
 button_change_password: Zmeniť heslo
 button_copy: Kopírovať
 button_annotate: Komentovať
 button_update: Aktualizovať
 button_configure: Konfigurovať
 
 status_active: aktívny
 status_registered: registrovaný
 status_locked: uzamknutý
 
 text_select_mail_notifications: Vyberte akciu, pri ktorej bude zaslané upozornenie emailom
 text_regexp_info: napr. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 znamená bez limitu
 text_project_destroy_confirmation: Ste si istý, že chcete odstránit tento projekt a všetky súvisiace dáta ?
jplang's avatar
jplang committed
648
 text_workflow_edit: Vyberte rolu a frontu k úprave workflow
649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662
 text_are_you_sure: Ste si istý?
 text_tip_task_begin_day: úloha začína v tento deň
 text_tip_task_end_day: úloha končí v tento deň
 text_tip_task_begin_end_day: úloha začína a končí v tento deň
 text_project_identifier_info: 'Povolené znaky malé písmena (a-z), čísla a pomlčka.<br />Po uložení nieje možné identifikátor zmeniť.'
 text_caracters_maximum: "{{count}} znakov maximálne."
 text_caracters_minimum: "Musí byť aspoň {{count}} znaky/ov dlhé."
 text_length_between: "Dĺžka medzi {{min}} {{max}} znakmi."
 text_tracker_no_workflow: Pre tuto frontu nieje definovaný žiadný workflow
 text_unallowed_characters: Nepovolené znaky
 text_comma_separated: Je povolené viacero hodnôt (oddelené navzájom čiarkou).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Odkazovať a upravovať úlohy v správach s následovnym obsahom
 text_issue_added: "úloha {{id}} bola vytvorená užívateľom {{author}}."
 text_issue_updated: "Úloha {{id}} byla aktualizovaná užívateľom {{author}}."
663
 text_wiki_destroy_confirmation: Naozaj si prajete odstrániť túto Wiki a celý jej obsah?
664 665 666 667 668 669 670 671 672 673
 text_issue_category_destroy_question: "Niektoré úlohy ({{count}}) priradené k tejto kategórii. Čo chtete s nimi spraviť?"
 text_issue_category_destroy_assignments: Zrušiť priradenie ku kategórii
 text_issue_category_reassign_to: Priradiť úlohy do tejto kategórie
 text_user_mail_option: "U projektov, které neboli vybrané, budete dostávať oznamenie iba o vašich či o sledovaných položkách (napr. o položkách, ktorých ste autor, alebo ku ktorým ste priradený/á)."
 text_no_configuration_data: "Role, fronty, stavy úloh ani workflow neboli zatiaľ nakonfigurované.\nVelmi doporučujeme nahrať východziu konfiguráciu. Potom si môžete všetko upraviť"
 text_load_default_configuration: Nahrať východziu konfiguráciu
 text_status_changed_by_changeset: "Aktualizované v sade zmien {{value}}."
 text_issues_destroy_confirmation: 'Naozaj si prajete odstrániť všetky zvolené úlohy?'
 text_select_project_modules: 'Aktivne moduly v tomto projekte:'
 text_default_administrator_account_changed: Zmenené výchozie nastavenie administrátorského účtu
jplang's avatar
jplang committed
674
 text_file_repository_writable: Povolený zápis do repozitára
675
 text_rmagick_available: RMagick k dispozícií (voliteľné)
jplang's avatar
jplang committed
676
 text_destroy_time_entries_question: U úloh, které chcete odstraniť, je evidované %.02f práce. Čo chcete vykonať?
677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687
 text_destroy_time_entries: Odstrániť evidované hodiny.
 text_assign_time_entries_to_project: Priradiť evidované hodiny projektu
 text_reassign_time_entries: 'Preradiť evidované hodiny k tejto úlohe:'
 
 default_role_manager: Manažér
 default_role_developper: Vývojár
 default_role_reporter: Reportér
 default_tracker_bug: Chyba
 default_tracker_feature: Rozšírenie
 default_tracker_support: Podpora
 default_issue_status_new: Nový
688
 default_issue_status_in_progress: In Progress
689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707
 default_issue_status_resolved: Vyriešený
 default_issue_status_feedback: Čaká sa
 default_issue_status_closed: Uzavrený
 default_issue_status_rejected: Odmietnutý
 default_doc_category_user: Užívateľská dokumentácia
 default_doc_category_tech: Technická dokumentácia
 default_priority_low: Nízká
 default_priority_normal: Normálna
 default_priority_high: Vysoká
 default_priority_urgent: Urgentná
 default_priority_immediate: Okamžitá
 default_activity_design: Design
 default_activity_development: Vývoj
 
 enumeration_issue_priorities: Priority úloh
 enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentov
 enumeration_activities: Aktivity (sledovanie času)
 error_scm_annotate: "Položka neexistuje alebo nemôže byť komentovaná."
 label_planning: Plánovanie
jplang's avatar
jplang committed
708
 text_subprojects_destroy_warning: "Jeho podprojekt(y): {{value}} budú takisto vymazané."
709 710 711
 label_and_its_subprojects: "{{value}} a jeho podprojekty"
 mail_body_reminder: "{{count}} úloha(y), ktorá(é) je(sú) vám priradený(é), ma(jú) byť hotova(é) za {{days}} dní:"
 mail_subject_reminder: "{{count}} úloha(y) ma(jú) byť hotova(é) za pár dní"
jplang's avatar
jplang committed
712
 text_user_wrote: "{{value}} napísal:"
713 714 715
 label_duplicated_by: duplikovaný
 setting_enabled_scm: Zapnúť SCM
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Prenastaviť na túto hodnotu:'
jplang's avatar
jplang committed
716
 text_enumeration_destroy_question: "{{count}} objekty nastavené na túto hodnotu."
717 718
 label_incoming_emails: Príchádzajúce emaily
 label_generate_key: Vygenerovať kľúč
719
 setting_mail_handler_api_enabled: Zapnúť Webovú Službu (WS) pre príchodzie emaily
720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731
 setting_mail_handler_api_key: API kľúč
 text_email_delivery_not_configured: "Doručenie emailov nieje nastavené, notifikácie vypnuté.\nNastavte váš SMTP server v config/email.yml a reštartnite aplikáciu pre aktiváciu funkcie."
 field_parent_title: Nadradená stránka
 label_issue_watchers: Pozorovatelia
 setting_commit_logs_encoding: Kódovanie prenášaných správ
 button_quote: Citácia
 setting_sequential_project_identifiers: Generovať sekvenčné identifikátory projektov
 notice_unable_delete_version: Verzia nemôže byť zmazaná
 label_renamed: premenované
 label_copied: kopírované
 setting_plain_text_mail: Len jednoduchý text (bez HTML)
 permission_view_files: Zobrazenie súborov
jplang's avatar
jplang committed
732 733 734
 permission_edit_issues: Úprava úloh
 permission_edit_own_time_entries: Úprava vlastných zaznamov o strávenom čase
 permission_manage_public_queries: Správa verejných otáziek
735
 permission_add_issues: Pridanie úlohy
jplang's avatar
jplang committed
736
 permission_log_time: Zaznamenávanie stráveného času
737 738 739 740 741 742 743 744 745 746
 permission_view_changesets: Zobrazenie sád zmien
 permission_view_time_entries: Zobrazenie stráveného času
 permission_manage_versions: Správa verzií
 permission_manage_wiki: Správa Wiki 
 permission_manage_categories: Správa kategórií úloh
 permission_protect_wiki_pages: Ochrana Wiki strániek
 permission_comment_news: Komentovanie noviniek
 permission_delete_messages: Mazanie správ
 permission_select_project_modules: Voľba projektových modulov
 permission_manage_documents: Správa dokumentov
jplang's avatar
jplang committed
747
 permission_edit_wiki_pages: Úprava Wiki strániek
748 749 750
 permission_add_issue_watchers: Pridanie pozorovateľov
 permission_view_gantt: Zobrazenie Ganttovho diagramu
 permission_move_issues: Presun úloh
jplang's avatar
jplang committed
751
 permission_manage_issue_relations: Správa vzťahov medzi úlohami
752 753 754
 permission_delete_wiki_pages: Mazanie Wiki strániek
 permission_manage_boards: Správa diskusií
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Mazanie Wiki príloh
jplang's avatar
jplang committed
755
 permission_view_wiki_edits: Zobrazenie Wiki úprav
756 757 758
 permission_add_messages: Pridanie správ
 permission_view_messages: Zobrazenie správ
 permission_manage_files: Správa súborov
jplang's avatar
jplang committed
759
 permission_edit_issue_notes: Úprava poznámok úlohy
760 761 762
 permission_manage_news: Správa noviniek
 permission_view_calendar: Zobrazenie kalendára
 permission_manage_members: Správa členov
jplang's avatar
jplang committed
763
 permission_edit_messages: Úprava správ
764 765
 permission_delete_issues: Mazanie správ
 permission_view_issue_watchers: Zobrazenie zoznamu pozorovateľov
jplang's avatar
jplang committed
766
 permission_manage_repository: Správa repozitára
767
 permission_commit_access: Povoliť prístup
jplang's avatar
jplang committed
768
 permission_browse_repository: Prechádzanie repozitára
769
 permission_view_documents: Zobrazenie dokumentov
jplang's avatar
jplang committed
770
 permission_edit_project: Úprava projektu
771
 permission_add_issue_notes: Pridanie poznámky úlohy
jplang's avatar
jplang committed
772
 permission_save_queries: Uloženie otáziek
773 774
 permission_view_wiki_pages: Zobrazenie Wiki strániek
 permission_rename_wiki_pages: Premenovanie Wiki strániek
jplang's avatar
jplang committed
775 776
 permission_edit_time_entries: Úprava záznamov o strávenom čase
 permission_edit_own_issue_notes: Úprava vlastných poznámok úlohy
777 778 779
 setting_gravatar_enabled: Použitie užívateľských Gravatar ikon
 permission_edit_own_messages: Úprava vlastných správ
 permission_delete_own_messages: Mazanie vlastných správ
jplang's avatar
jplang committed
780
 text_repository_usernames_mapping: "Vyberte alebo upravte mapovanie medzi užívateľmi systému Redmine a užívateľskými menami nájdenými v logu repozitára.\nUžívatelia s rovnakým prihlasovacím menom alebo emailom v systéme Redmine a repozitára mapovaní automaticky."
781 782 783 784 785 786
 label_example: Príklad
 label_user_activity: "Aktivita užívateľa {{value}}"
 label_updated_time_by: "Aktualizované užívateľom {{author}} pred {{age}}"
 text_diff_truncated: '... Tento rozdielový výpis bol skratený, pretože prekračuje maximálnu veľkosť, ktorá môže byť zobrazená.'
 setting_diff_max_lines_displayed: Maximálne množstvo zobrazených riadkov rozdielového výpisu
 text_plugin_assets_writable: Adresár pre pluginy s možnosťou zápisu
jplang's avatar
jplang committed
787
 warning_attachments_not_saved: "{{count}} súbor(y) nemohol(li) byť uložené."
788 789
 field_editable: Editovateľné
 label_display: Zobrazenie
jplang's avatar
jplang committed
790 791 792 793
 button_create_and_continue: Vytvoriť a pokračovať
 text_custom_field_possible_values_info: 'Jeden riadok pre každú hodnotu'
 setting_repository_log_display_limit: Maximálne množstvo revizií zobrazené v logu
 setting_file_max_size_displayed: Maximálna veľkosť textových súborov zobrazených priamo na stránke
794
 field_watcher: Pozorovateľ
jplang's avatar
jplang committed
795
 setting_openid: Povoliť OpenID prihlasovanie a registráciu
jplang's avatar
jplang committed
796
 field_identity_url: OpenID URL
797 798 799 800 801 802
 label_login_with_open_id_option: alebo sa prihlásiť pomocou OpenID
 field_content: Obsah
 label_descending: Zostupné
 label_sort: Zoradenie
 label_ascending: Rastúce
 label_date_from_to: Od {{start}} do {{end}}
803 804
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
jplang's avatar
jplang committed
805 806 807 808 809
 text_wiki_page_destroy_question: Táto stránka má {{descendants}} podstránku/y a potomka/ov. Čo chcete vykonať?
 text_wiki_page_reassign_children: Preradiť podstránky k tejto hlavnej stránke
 text_wiki_page_nullify_children: Zachovať podstránky ako hlavné stránky
 text_wiki_page_destroy_children: Vymazať podstránky a všetkých ich potomkov
 setting_password_min_length: Minimálna dĺžka hesla
810 811 812 813 814 815 816 817 818
 field_group_by: Skupinové výsledky podľa
 mail_subject_wiki_content_updated: "'{{page}}' Wiki stránka bola aktualizovaná"
 label_wiki_content_added: Wiki stránka pridaná
 mail_subject_wiki_content_added: "'{{page}}' Wiki stránka bola pridaná"
 mail_body_wiki_content_added: The '{{page}}' Wiki stránka bola pridaná užívateľom {{author}}.
 permission_add_project: Vytvorenie projektu
 label_wiki_content_updated: Wiki stránka aktualizovaná
 mail_body_wiki_content_updated: Wiki stránka '{{page}}' bola aktualizovaná užívateľom {{author}}.
 setting_repositories_encodings: Kódovanie repozitára
819 820 821 822
 setting_new_project_user_role_id: Rola dána non-admin užívateľovi, ktorý vytvorí projekt
 label_view_all_revisions: View all revisions
 label_tag: Tag
 label_branch: Branch
823 824
 error_no_tracker_in_project: No tracker is associated to this project. Please check the Project settings.
 error_no_default_issue_status: No default issue status is defined. Please check your configuration (Go to "Administration -> Issue statuses").
825 826
 text_journal_changed: "{{label}} changed from {{old}} to {{new}}"
 text_journal_set_to: "{{label}} set to {{value}}"
jplang's avatar
jplang committed
827
 text_journal_deleted: "{{label}} deleted ({{old}})"
jplang's avatar
jplang committed
828 829 830
 label_group_plural: Groups
 label_group: Group
 label_group_new: New group
831
 label_time_entry_plural: Spent time
jplang's avatar
jplang committed
832
 text_journal_added: "{{label}} {{value}} added"
833 834
 field_active: Active
 enumeration_system_activity: System Activity
jplang's avatar
jplang committed
835
 permission_delete_issue_watchers: Delete watchers
836 837 838 839
 version_status_closed: closed
 version_status_locked: locked
 version_status_open: open
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: An issue assigned to a closed version can not be reopened
jplang's avatar
jplang committed
840
 label_user_anonymous: Anonymous
841
 button_move_and_follow: Move and follow
842
 setting_default_projects_modules: Default enabled modules for new projects
843
 setting_gravatar_default: Default Gravatar image
jplang's avatar
jplang committed
844 845 846 847 848 849 850
 field_sharing: Sharing
 label_version_sharing_hierarchy: With project hierarchy
 label_version_sharing_system: With all projects
 label_version_sharing_descendants: With subprojects
 label_version_sharing_tree: With project tree
 label_version_sharing_none: Not shared
 error_can_not_archive_project: This project can not be archived
851 852
 button_duplicate: Duplicate
 button_copy_and_follow: Copy and follow
jplang's avatar
jplang committed
853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863
 label_copy_source: Source
 setting_issue_done_ratio: Calculate the issue done ratio with
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Use the issue status
 error_issue_done_ratios_not_updated: Issue done ratios not updated.
 error_workflow_copy_target: Please select target tracker(s) and role(s)
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Use the issue field
 label_copy_same_as_target: Same as target
 label_copy_target: Target
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue done ratios updated.
 error_workflow_copy_source: Please select a source tracker or role
 label_update_issue_done_ratios: Update issue done ratios
864
 setting_start_of_week: Start calendars on
865
 permission_view_issues: View Issues
866
 label_display_used_statuses_only: Only display statuses that are used by this tracker
867
 label_revision_id: Revision {{value}}
868 869 870 871 872 873 874
 label_api_access_key: API access key
 label_api_access_key_created_on: API access key created {{value}} ago
 label_feeds_access_key: RSS access key
 notice_api_access_key_reseted: Your API access key was reset.
 setting_rest_api_enabled: Enable REST web service
 label_missing_api_access_key: Missing an API access key
 label_missing_feeds_access_key: Missing a RSS access key
jplang's avatar
jplang committed
875
 button_show: Show
876 877
 text_line_separated: Multiple values allowed (one line for each value).
 setting_mail_handler_body_delimiters: Truncate emails after one of these lines
jplang's avatar
jplang committed
878 879
 permission_add_subprojects: Create subprojects
 label_subproject_new: New subproject
880 881 882
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
  You are about to remove some or all of your permissions and may no longer be able to edit this project after that.
  Are you sure you want to continue?
883
 label_close_versions: Close completed versions
884 885
 label_board_sticky: Sticky
 label_board_locked: Locked
886
 permission_export_wiki_pages: Export wiki pages
887
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
jplang's avatar
jplang committed
888
 permission_manage_project_activities: Manage project activities