GitLab wurde erfolgreich aktualisiert. Dank regelmäßiger Updates bleibt das THM GitLab sicher und Sie profitieren von den neuesten Funktionen. Danke für Ihre Geduld.

bg.yml 52.4 KB
Newer Older
1
bg:
2
 direction: ltr
3 4 5 6 7 8 9 10 11
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
   default: "%Y-%m-%d"
   short: "%b %d"
   long: "%B %d, %Y"
   
winterheart's avatar
winterheart committed
12 13
  day_names: [Неделя, Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък, Събота]
  abbr_day_names: [Нед, Пон, Вто, Сря, Чет, Пет, Съб]
14 15
   
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
winterheart's avatar
winterheart committed
16 17
  month_names: [~, Януари, Февруари, Март, Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември]
  abbr_month_names: [~, Яну, Фев, Мар, Апр, Май, Юни, Юли, Авг, Сеп, Окт, Ное, Дек]
18 19 20 21 22 23
  # Used in date_select and datime_select.
  order: [ :year, :month, :day ]

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
24
   time: "%H:%M"
25 26 27 28 29 30 31 32 33
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
  am: "am"
  pm: "pm"
  
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "half a minute"
   less_than_x_seconds:
winterheart's avatar
winterheart committed
34 35
    one:  "по-малко от 1 секунда"
    other: "по-малко от {{count}} секунди"
36
   x_seconds:
winterheart's avatar
winterheart committed
37 38
    one:  "1 секунда"
    other: "{{count}} секунди"
39
   less_than_x_minutes:
winterheart's avatar
winterheart committed
40 41
    one:  "по-малко от 1 минута"
    other: "по-малко от {{count}} минути"
42
   x_minutes:
winterheart's avatar
winterheart committed
43 44
    one:  "1 минута"
    other: "{{count}} минути"
45
   about_x_hours:
winterheart's avatar
winterheart committed
46 47
    one:  "около 1 час"
    other: "около {{count}} часа"
48
   x_days:
winterheart's avatar
winterheart committed
49 50
    one:  "1 ден"
    other: "{{count}} дена"
51
   about_x_months:
winterheart's avatar
winterheart committed
52 53
    one:  "около 1 месец"
    other: "около {{count}} месеца"
54
   x_months:
winterheart's avatar
winterheart committed
55 56
    one:  "1 месец"
    other: "{{count}} месеца"
57
   about_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
58 59
    one:  "около 1 година"
    other: "около {{count}} години"
60
   over_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
61 62
    one:  "над 1 година"
    other: "над {{count}} години"
jplang's avatar
jplang committed
63
   almost_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
64 65
    one:  "почти 1 година"
    other: "почти {{count}} години"
edavis10's avatar
edavis10 committed
66

winterheart's avatar
winterheart committed
67 68 69 70 71
 number:
  format:
   separator: "."
   delimiter: ""
   precision: 3
edavis10's avatar
edavis10 committed
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
  human: 
   format: 
    precision: 1
    delimiter: ""
   storage_units: 
    format: "%n %u"
    units: 
     byte: 
      one: Byte
      other: Bytes
winterheart's avatar
winterheart committed
82 83 84 85
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
86 87 88 89
   
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
winterheart's avatar
winterheart committed
90
   sentence_connector: "и"
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
   skip_last_comma: false
   
 activerecord:
  errors:
   messages:
    inclusion: "не съществува в списъка"
    exclusion: "е запазено"
    invalid: "е невалидно"
    confirmation: "липсва одобрение"
    accepted: "трябва да се приеме"
    empty: "не може да е празно"
    blank: "не може да е празно"
    too_long: "е прекалено дълго"
    too_short: "е прекалено късо"
    wrong_length: "е с грешна дължина"
    taken: "вече съществува"
    not_a_number: "не е число"
    not_a_date: "е невалидна дата"
winterheart's avatar
winterheart committed
109 110 111 112 113 114 115
    greater_than: "трябва да бъде по-голям[a/о] от {{count}}"
    greater_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-голям[a/о] от или равен[a/o] на {{count}}"
    equal_to: "трябва да бъде равен[a/o] на {{count}}"
    less_than: "трябва да бъде по-малък[a/o] от {{count}}"
    less_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-малък[a/o] от или равен[a/o] на {{count}}"
    odd: "трябва да бъде нечетен[a/o]"
    even: "трябва да бъде четен[a/o]"
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
    greater_than_start_date: "трябва да е след началната дата"
    not_same_project: "не е от същия проект"
    circular_dependency: "Тази релация ще доведе до безкрайна зависимост"

 actionview_instancetag_blank_option: Изберете
 
 general_text_No: 'Не'
 general_text_Yes: 'Да'
 general_text_no: 'не'
 general_text_yes: 'да'
 general_lang_name: 'Bulgarian'
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
 general_pdf_encoding: UTF-8
 general_first_day_of_week: '1'
 
 notice_account_updated: Профилът е обновен успешно.
 notice_account_invalid_creditentials: Невалиден потребител или парола.
 notice_account_password_updated: Паролата е успешно променена.
 notice_account_wrong_password: Грешна парола
 notice_account_register_done: Профилът е създаден успешно.
 notice_account_unknown_email: Непознат e-mail.
 notice_can_t_change_password: Този профил е с външен метод за оторизация. Невъзможна смяна на паролата.
 notice_account_lost_email_sent: Изпратен ви е e-mail с инструкции за избор на нова парола.
 notice_account_activated: Профилът ви е активиран. Вече може да влезете в системата.
 notice_successful_create: Успешно създаване.
 notice_successful_update: Успешно обновяване.
 notice_successful_delete: Успешно изтриване.
 notice_successful_connection: Успешно свързване.
 notice_file_not_found: Несъществуваща или преместена страница.
 notice_locking_conflict: Друг потребител променя тези данни в момента.
 notice_not_authorized: Нямате право на достъп до тази страница.
 notice_email_sent: "Изпратен e-mail на {{value}}"
 notice_email_error: "Грешка при изпращане на e-mail ({{value}})"
 notice_feeds_access_key_reseted: Вашия ключ за RSS достъп беше променен.
 
 error_scm_not_found: Несъществуващ обект в хранилището.
 error_scm_command_failed: "Грешка при опит за комуникация с хранилище: {{value}}"
 
 mail_subject_lost_password: "Вашата парола ({{value}})"
 mail_body_lost_password: 'За да смените паролата си, използвайте следния линк:'
 mail_subject_register: "Активация на профил ({{value}})"
 mail_body_register: 'За да активирате профила си използвайте следния линк:'
 
 gui_validation_error: 1 грешка
 gui_validation_error_plural: "{{count}} грешки"
 
 field_name: Име
 field_description: Описание
 field_summary: Групиран изглед
 field_is_required: Задължително
 field_firstname: Име
 field_lastname: Фамилия
 field_mail: Email
 field_filename: Файл
 field_filesize: Големина
winterheart's avatar
winterheart committed
173
 field_downloads: Изтеглени файлове
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
 field_author: Автор
 field_created_on: От дата
 field_updated_on: Обновена
 field_field_format: Тип
 field_is_for_all: За всички проекти
 field_possible_values: Възможни стойности
 field_regexp: Регулярен израз
 field_min_length: Мин. дължина
 field_max_length: Макс. дължина
 field_value: Стойност
 field_category: Категория
 field_title: Заглавие
 field_project: Проект
 field_issue: Задача
winterheart's avatar
winterheart committed
188
 field_status: Състояние
189 190
 field_notes: Бележка
 field_is_closed: Затворена задача
winterheart's avatar
winterheart committed
191
 field_is_default: Състояние по подразбиране
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
 field_tracker: Тракер
 field_subject: Относно
 field_due_date: Крайна дата
 field_assigned_to: Възложена на
 field_priority: Приоритет
 field_fixed_version: Планувана версия
 field_user: Потребител
 field_role: Роля
 field_homepage: Начална страница
 field_is_public: Публичен
 field_parent: Подпроект на
 field_is_in_roadmap: Да се вижда ли в Пътна карта
 field_login: Потребител
 field_mail_notification: Известия по пощата
 field_admin: Администратор
 field_last_login_on: Последно свързване
 field_language: Език
 field_effective_date: Дата
 field_password: Парола
 field_new_password: Нова парола
 field_password_confirmation: Потвърждение
 field_version: Версия
 field_type: Тип
 field_host: Хост
 field_port: Порт
 field_account: Профил
 field_base_dn: Base DN
winterheart's avatar
winterheart committed
219 220 221 222
 field_attr_login: Атрибут Login 
 field_attr_firstname: Атрибут Първо име (Firstname)
 field_attr_lastname: Атрибут Фамилия (Lastname)
 field_attr_mail: Атрибут Email
223
 field_onthefly: Динамично създаване на потребител
jplang's avatar
jplang committed
224
 field_done_ratio: % Прогрес
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
 field_auth_source: Начин на оторизация
 field_hide_mail: Скрий e-mail адреса ми
 field_comments: Коментар
 field_url: Адрес
 field_start_page: Начална страница
 field_subproject: Подпроект
 field_hours: Часове
 field_activity: Дейност
 field_spent_on: Дата
 field_identifier: Идентификатор
 field_is_filter: Използва се за филтър
236
 field_issue_to: Свързана задача
237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
 field_delay: Отместване
 field_assignable: Възможно е възлагане на задачи за тази роля
 field_redirect_existing_links: Пренасочване на съществуващи линкове
 field_estimated_hours: Изчислено време
 field_default_value: Стойност по подразбиране
 
 setting_app_title: Заглавие
 setting_app_subtitle: Описание
 setting_welcome_text: Допълнителен текст
 setting_default_language: Език по подразбиране
 setting_login_required: Изискване за вход в системата
 setting_self_registration: Регистрация от потребители
 setting_attachment_max_size: Максимална големина на прикачен файл
winterheart's avatar
winterheart committed
250
 setting_issues_export_limit: Максимален брой задачи за експорт
251 252 253 254
 setting_mail_from: E-mail адрес за емисии
 setting_host_name: Хост
 setting_text_formatting: Форматиране на текста
 setting_wiki_compression: Wiki компресиране на историята
winterheart's avatar
winterheart committed
255
 setting_feeds_limit: Максимален брой за емисии
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
 setting_autofetch_changesets: Автоматично обработване на ревизиите
 setting_sys_api_enabled: Разрешаване на WS за управление
 setting_commit_ref_keywords: Отбелязващи ключови думи
 setting_commit_fix_keywords: Приключващи ключови думи
 setting_autologin: Автоматичен вход
 setting_date_format: Формат на датата
 setting_cross_project_issue_relations: Релации на задачи между проекти
 
 label_user: Потребител
 label_user_plural: Потребители
 label_user_new: Нов потребител
 label_project: Проект
 label_project_new: Нов проект
 label_project_plural: Проекти
 label_x_projects:
winterheart's avatar
winterheart committed
271 272 273
  zero: 0 проекти
  one:  1 проект
  other: "{{count}} проекта"
274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293
 label_project_all: Всички проекти
 label_project_latest: Последни проекти
 label_issue: Задача
 label_issue_new: Нова задача
 label_issue_plural: Задачи
 label_issue_view_all: Всички задачи
 label_document: Документ
 label_document_new: Нов документ
 label_document_plural: Документи
 label_role: Роля
 label_role_plural: Роли
 label_role_new: Нова роля
 label_role_and_permissions: Роли и права
 label_member: Член
 label_member_new: Нов член
 label_member_plural: Членове
 label_tracker: Тракер
 label_tracker_plural: Тракери
 label_tracker_new: Нов тракер
 label_workflow: Работен процес
winterheart's avatar
winterheart committed
294 295 296
 label_issue_status: Състояние на задача
 label_issue_status_plural: Състояния на задачи
 label_issue_status_new: Ново състояние
297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323
 label_issue_category: Категория задача
 label_issue_category_plural: Категории задачи
 label_issue_category_new: Нова категория
 label_custom_field: Потребителско поле
 label_custom_field_plural: Потребителски полета
 label_custom_field_new: Ново потребителско поле
 label_enumerations: Списъци
 label_enumeration_new: Нова стойност
 label_information: Информация
 label_information_plural: Информация
 label_please_login: Вход
 label_register: Регистрация
 label_password_lost: Забравена парола
 label_home: Начало
 label_my_page: Лична страница
 label_my_account: Профил
 label_my_projects: Проекти, в които участвам
 label_administration: Администрация
 label_login: Вход
 label_logout: Изход
 label_help: Помощ
 label_reported_issues: Публикувани задачи
 label_assigned_to_me_issues: Възложени на мен
 label_last_login: Последно свързване
 label_registered_on: Регистрация
 label_activity: Дейност
 label_new: Нов
winterheart's avatar
winterheart committed
324
 label_logged_as: Здравейте,
325 326 327 328 329 330
 label_environment: Среда
 label_authentication: Оторизация
 label_auth_source: Начин на оторозация
 label_auth_source_new: Нов начин на оторизация
 label_auth_source_plural: Начини на оторизация
 label_subproject_plural: Подпроекти
winterheart's avatar
winterheart committed
331
 label_min_max_length: Минимална - максимална дължина
332 333 334 335 336 337 338 339
 label_list: Списък
 label_date: Дата
 label_integer: Целочислен
 label_boolean: Чекбокс
 label_string: Текст
 label_text: Дълъг текст
 label_attribute: Атрибут
 label_attribute_plural: Атрибути
winterheart's avatar
winterheart committed
340 341
 label_download: "{{count}} изтегляне"
 label_download_plural: "{{count}} изтегляния"
342
 label_no_data: Няма изходни данни
winterheart's avatar
winterheart committed
343
 label_change_status: Промяна на състоянието
344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369
 label_history: История
 label_attachment: Файл
 label_attachment_new: Нов файл
 label_attachment_delete: Изтриване
 label_attachment_plural: Файлове
 label_report: Справка
 label_report_plural: Справки
 label_news: Новини
 label_news_new: Добави
 label_news_plural: Новини
 label_news_latest: Последни новини
 label_news_view_all: Виж всички
 label_settings: Настройки
 label_overview: Общ изглед
 label_version: Версия
 label_version_new: Нова версия
 label_version_plural: Версии
 label_confirmation: Одобрение
 label_export_to: Експорт към
 label_read: Read...
 label_public_projects: Публични проекти
 label_open_issues: отворена
 label_open_issues_plural: отворени
 label_closed_issues: затворена
 label_closed_issues_plural: затворени
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
winterheart's avatar
winterheart committed
370 371 372
  zero: 0 отворени / {{total}}
  one:  1 отворена / {{total}}
  other: "{{count}} отворени / {{total}}"
373
 label_x_open_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
374 375 376
  zero: 0 отворени
  one:  1 отворена
  other: "{{count}} отворени"
377
 label_x_closed_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
378 379 380
  zero: 0 затворени
  one:  1 затворена
  other: "{{count}} затворени"
381 382
 label_total: Общо
 label_permissions: Права
winterheart's avatar
winterheart committed
383 384
 label_current_status: Текущо състояние
 label_new_statuses_allowed: Позволени състояния
385 386 387 388 389 390 391 392 393 394
 label_all: всички
 label_none: никакви
 label_next: Следващ
 label_previous: Предишен
 label_used_by: Използва се от
 label_details: Детайли
 label_add_note: Добавяне на бележка
 label_per_page: На страница
 label_calendar: Календар
 label_months_from: месеца от
winterheart's avatar
winterheart committed
395
 label_gantt: Мрежов график
396 397 398 399 400 401 402
 label_internal: Вътрешен
 label_last_changes: "последни {{count}} промени"
 label_change_view_all: Виж всички промени
 label_personalize_page: Персонализиране
 label_comment: Коментар
 label_comment_plural: Коментари
 label_x_comments:
winterheart's avatar
winterheart committed
403 404 405
  zero: 0 коментари
  one: 1 коментар
  other: "{{count}} коментари"
406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453
 label_comment_add: Добавяне на коментар
 label_comment_added: Добавен коментар
 label_comment_delete: Изтриване на коментари
 label_query: Потребителска справка
 label_query_plural: Потребителски справки
 label_query_new: Нова заявка
 label_filter_add: Добави филтър
 label_filter_plural: Филтри
 label_equals: е
 label_not_equals: не е
 label_in_less_than: след по-малко от
 label_in_more_than: след повече от
 label_in: в следващите
 label_today: днес
 label_this_week: тази седмица
 label_less_than_ago: преди по-малко от
 label_more_than_ago: преди повече от
 label_ago: преди
 label_contains: съдържа
 label_not_contains: не съдържа
 label_day_plural: дни
 label_repository: Хранилище
 label_browse: Разглеждане
 label_modification: "{{count}} промяна"
 label_modification_plural: "{{count}} промени"
 label_revision: Ревизия
 label_revision_plural: Ревизии
 label_added: добавено
 label_modified: променено
 label_deleted: изтрито
 label_latest_revision: Последна ревизия
 label_latest_revision_plural: Последни ревизии
 label_view_revisions: Виж ревизиите
 label_max_size: Максимална големина
 label_sort_highest: Премести най-горе
 label_sort_higher: Премести по-горе
 label_sort_lower: Премести по-долу
 label_sort_lowest: Премести най-долу
 label_roadmap: Пътна карта
 label_roadmap_due_in: "Излиза след {{value}}"
 label_roadmap_overdue: "{{value}} закъснение"
 label_roadmap_no_issues: Няма задачи за тази версия
 label_search: Търсене
 label_result_plural: Pезултати
 label_all_words: Всички думи
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki редакция
 label_wiki_edit_plural: Wiki редакции
winterheart's avatar
winterheart committed
454 455
 label_wiki_page: Wiki страница
 label_wiki_page_plural: Wiki страници
456 457 458 459
 label_index_by_title: Индекс
 label_index_by_date: Индекс по дата
 label_current_version: Текуща версия
 label_preview: Преглед
winterheart's avatar
winterheart committed
460
 label_feed_plural: Емисии
461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478
 label_changes_details: Подробни промени
 label_issue_tracking: Тракинг
 label_spent_time: Отделено време
 label_f_hour: "{{value}} час"
 label_f_hour_plural: "{{value}} часа"
 label_time_tracking: Отделяне на време
 label_change_plural: Промени
 label_statistics: Статистики
 label_commits_per_month: Ревизии по месеци
 label_commits_per_author: Ревизии по автор
 label_view_diff: Виж разликите
 label_diff_inline: хоризонтално
 label_diff_side_by_side: вертикално
 label_options: Опции
 label_copy_workflow_from: Копирай работния процес от
 label_permissions_report: Справка за права
 label_watched_issues: Наблюдавани задачи
 label_related_issues: Свързани задачи
winterheart's avatar
winterheart committed
479
 label_applied_status: Установено състояние
480 481 482 483 484 485 486 487 488
 label_loading: Зареждане...
 label_relation_new: Нова релация
 label_relation_delete: Изтриване на релация
 label_relates_to: свързана със
 label_duplicates: дублира
 label_blocks: блокира
 label_blocked_by: блокирана от
 label_precedes: предшества
 label_follows: изпълнява се след
winterheart's avatar
winterheart committed
489 490 491 492
 label_end_to_start: край към начало
 label_end_to_end: край към край
 label_start_to_start: начало към начало
 label_start_to_end: начало към край
493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534
 label_stay_logged_in: Запомни ме
 label_disabled: забранено
 label_show_completed_versions: Показване на реализирани версии
 label_me: аз
 label_board: Форум
 label_board_new: Нов форум
 label_board_plural: Форуми
 label_topic_plural: Теми
 label_message_plural: Съобщения
 label_message_last: Последно съобщение
 label_message_new: Нова тема
 label_reply_plural: Отговори
 label_send_information: Изпращане на информацията до потребителя
 label_year: Година
 label_month: Месец
 label_week: Седмица
 label_date_from: От
 label_date_to: До
 label_language_based: В зависимост от езика
 label_sort_by: "Сортиране по {{value}}"
 label_send_test_email: Изпращане на тестов e-mail
 label_feeds_access_key_created_on: "{{value}} от създаването на RSS ключа"
 label_module_plural: Модули
 label_added_time_by: "Публикувана от {{author}} преди {{age}}"
 label_updated_time: "Обновена преди {{value}}"
 label_jump_to_a_project: Проект...
 
 button_login: Вход
 button_submit: Прикачване
 button_save: Запис
 button_check_all: Избор на всички
 button_uncheck_all: Изчистване на всички
 button_delete: Изтриване
 button_create: Създаване
 button_test: Тест
 button_edit: Редакция
 button_add: Добавяне
 button_change: Промяна
 button_apply: Приложи
 button_clear: Изчисти
 button_lock: Заключване
 button_unlock: Отключване
winterheart's avatar
winterheart committed
535
 button_download: Изтегляне
536 537 538 539 540 541 542 543 544
 button_list: Списък
 button_view: Преглед
 button_move: Преместване
 button_back: Назад
 button_cancel: Отказ
 button_activate: Активация
 button_sort: Сортиране
 button_log_time: Отделяне на време
 button_rollback: Върни се към тази ревизия
winterheart's avatar
winterheart committed
545 546
 button_watch: Наблюдаване
 button_unwatch: Край на наблюдението
547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562
 button_reply: Отговор
 button_archive: Архивиране
 button_unarchive: Разархивиране
 button_reset: Генериране наново
 button_rename: Преименуване
 
 status_active: активен
 status_registered: регистриран
 status_locked: заключен
 
 text_select_mail_notifications: Изберете събития за изпращане на e-mail.
 text_regexp_info: пр. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 - без ограничения
 text_project_destroy_confirmation: Сигурни ли сте, че искате да изтриете проекта и данните в него?
 text_workflow_edit: Изберете роля и тракер за да редактирате работния процес
 text_are_you_sure: Сигурни ли сте?
winterheart's avatar
winterheart committed
563 564 565
 text_tip_task_begin_day: задача започваща този ден
 text_tip_task_end_day: задача завършваща този ден
 text_tip_task_begin_end_day: задача започваща и завършваща този ден
566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580
 text_project_identifier_info: 'Позволени са малки букви (a-z), цифри и тирета.<br />Невъзможна промяна след запис.'
 text_caracters_maximum: "До {{count}} символа."
 text_length_between: "От {{min}} до {{max}} символа."
 text_tracker_no_workflow: Няма дефиниран работен процес за този тракер
 text_unallowed_characters: Непозволени символи
 text_comma_separated: Позволено е изброяване (с разделител запетая).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Отбелязване и приключване на задачи от ревизии
 text_issue_added: "Публикувана е нова задача с номер {{id}} (от {{author}})."
 text_issue_updated: "Задача {{id}} е обновена (от {{author}})."
 text_wiki_destroy_confirmation: Сигурни ли сте, че искате да изтриете това Wiki и цялото му съдържание?
 text_issue_category_destroy_question: "Има задачи ({{count}}) обвързани с тази категория. Какво ще изберете?"
 text_issue_category_destroy_assignments: Премахване на връзките с категорията
 text_issue_category_reassign_to: Преобвързване с категория
 
 default_role_manager: Мениджър
581
 default_role_developer: Разработчик
582
 default_role_reporter: Публикуващ
winterheart's avatar
winterheart committed
583
 default_tracker_bug: Грешка
584 585 586
 default_tracker_feature: Функционалност
 default_tracker_support: Поддръжка
 default_issue_status_new: Нова
winterheart's avatar
winterheart committed
587
 default_issue_status_in_progress: Изпълнение
588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622
 default_issue_status_resolved: Приключена
 default_issue_status_feedback: Обратна връзка
 default_issue_status_closed: Затворена
 default_issue_status_rejected: Отхвърлена
 default_doc_category_user: Документация за потребителя
 default_doc_category_tech: Техническа документация
 default_priority_low: Нисък
 default_priority_normal: Нормален
 default_priority_high: Висок
 default_priority_urgent: Спешен
 default_priority_immediate: Веднага
 default_activity_design: Дизайн
 default_activity_development: Разработка
 
 enumeration_issue_priorities: Приоритети на задачи
 enumeration_doc_categories: Категории документи
 enumeration_activities: Дейности (time tracking)
 label_file_plural: Файлове
 label_changeset_plural: Ревизии
 field_column_names: Колони
 label_default_columns: По подразбиране
 setting_issue_list_default_columns: Показвани колони по подразбиране
 setting_repositories_encodings: Кодови таблици
 notice_no_issue_selected: "Няма избрани задачи."
 label_bulk_edit_selected_issues: Редактиране на задачи
 label_no_change_option: (Без промяна)
 notice_failed_to_save_issues: "Неуспешен запис на {{count}} задачи от {{total}} избрани: {{ids}}."
 label_theme: Тема
 label_default: По подразбиране
 label_search_titles_only: Само в заглавията
 label_nobody: никой
 button_change_password: Промяна на парола
 text_user_mail_option: "За неизбраните проекти, ще получавате известия само за наблюдавани дейности или в които участвате (т.е. автор или назначени на мен)."
 label_user_mail_option_selected: "За всички събития само в избраните проекти..."
 label_user_mail_option_all: "За всяко събитие в проектите, в които участвам"
winterheart's avatar
winterheart committed
623
 label_user_mail_option_none: "Само за наблюдавани или в които участвам (автор или назначени на мен)"
624 625 626 627 628 629 630 631 632 633
 setting_emails_footer: Подтекст за e-mail
 label_float: Дробно
 button_copy: Копиране
 mail_body_account_information_external: "Можете да използвате вашия {{value}} профил за вход."
 mail_body_account_information: Информацията за профила ви
 setting_protocol: Протокол
 label_user_mail_no_self_notified: "Не искам известия за извършени от мен промени"
 setting_time_format: Формат на часа
 label_registration_activation_by_email: активиране на профила по email
 mail_subject_account_activation_request: "Заявка за активиране на профил в {{value}}"
jplang's avatar
jplang committed
634
 mail_body_account_activation_request: "Има новорегистриран потребител ({{value}}), очакващ вашето одобрение:"
635 636 637 638 639 640 641 642 643
 label_registration_automatic_activation: автоматично активиране
 label_registration_manual_activation: ръчно активиране
 notice_account_pending: "Профилът Ви е създаден и очаква одобрение от администратор."
 field_time_zone: Часова зона
 text_caracters_minimum: "Минимум {{count}} символа."
 setting_bcc_recipients: Получатели на скрито копие (bcc)
 button_annotate: Анотация
 label_issues_by: "Задачи по {{value}}"
 field_searchable: С възможност за търсене
jplang's avatar
jplang committed
644
 label_display_per_page: "На страница по: {{value}}"
645 646 647 648
 setting_per_page_options: Опции за страниране
 label_age: Възраст
 notice_default_data_loaded: Примерната информацията е успешно заредена.
 text_load_default_configuration: Зареждане на примерна информация
winterheart's avatar
winterheart committed
649
 text_no_configuration_data: "Все още не са конфигурирани Роли, тракери, състояния на задачи и работен процес.\nСтрого се препоръчва зареждането на примерната информация. Веднъж заредена ще имате възможност да я редактирате."
650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692
 error_can_t_load_default_data: "Грешка при зареждане на примерната информация: {{value}}"
 button_update: Обновяване
 label_change_properties: Промяна на настройки
 label_general: Основни
 label_repository_plural: Хранилища
 label_associated_revisions: Асоциирани ревизии
 setting_user_format: Потребителски формат
 text_status_changed_by_changeset: "Приложено с ревизия {{value}}."
 label_more: Още
 text_issues_destroy_confirmation: 'Сигурни ли сте, че искате да изтриете избраните задачи?'
 label_scm: SCM (Система за контрол на кода)
 text_select_project_modules: 'Изберете активните модули за този проект:'
 label_issue_added: Добавена задача
 label_issue_updated: Обновена задача
 label_document_added: Добавен документ
 label_message_posted: Добавено съобщение
 label_file_added: Добавен файл
 label_news_added: Добавена новина
 project_module_boards: Форуми
 project_module_issue_tracking: Тракинг
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_files: Файлове
 project_module_documents: Документи
 project_module_repository: Хранилище
 project_module_news: Новини
 project_module_time_tracking: Отделяне на време
 text_file_repository_writable: Възможност за писане в хранилището с файлове
 text_default_administrator_account_changed: Сменен фабричния администраторски профил
 text_rmagick_available: Наличен RMagick (по избор)
 button_configure: Конфигуриране
 label_plugins: Плъгини
 label_ldap_authentication: LDAP оторизация
 label_downloads_abbr: D/L
 label_this_month: текущия месец
 label_last_n_days: "последните {{count}} дни"
 label_all_time: всички
 label_this_year: текущата година
 label_date_range: Период
 label_last_week: последната седмица
 label_yesterday: вчера
 label_last_month: последния месец
 label_add_another_file: Добавяне на друг файл
 label_optional_description: Незадължително описание
693
 text_destroy_time_entries_question: "{{hours}} часа са отделени на задачите, които искате да изтриете. Какво избирате?"
694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707
 error_issue_not_found_in_project: 'Задачата не е намерена или не принадлежи на този проект'
 text_assign_time_entries_to_project: Прехвърляне на отделеното време към проект
 text_destroy_time_entries: Изтриване на отделеното време
 text_reassign_time_entries: 'Прехвърляне на отделеното време към задача:'
 setting_activity_days_default: Брой дни показвани на таб Дейност
 label_chronological_order: Хронологичен ред
 field_comments_sorting: Сортиране на коментарите
 label_reverse_chronological_order: Обратен хронологичен ред
 label_preferences: Предпочитания
 setting_display_subprojects_issues: Показване на подпроектите в проектите по подразбиране
 label_overall_activity: Цялостна дейност
 setting_default_projects_public: Новите проекти са публични по подразбиране
 error_scm_annotate: "Обектът не съществува или не може да бъде анотиран."
 label_planning: Планиране
winterheart's avatar
winterheart committed
708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735
 text_subprojects_destroy_warning: "Неговите подпроекти: {{value}} също ще бъдат изтрити."
 label_and_its_subprojects: "{{value}} и неговите подпроекти"
 mail_body_reminder: "{{count}} задачи, назначени на вас са с краен срок в следващите {{days}} дни:"
 mail_subject_reminder: "{{count}} задачи с краен срок с следващите {{days}} дни"
 text_user_wrote: "{{value}} написа:"
 label_duplicated_by: дублирана от
 setting_enabled_scm: Разрешена SCM
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Пресвържете ги към тази стойност:'
 text_enumeration_destroy_question: "{{count}} обекта са свързани с тази стойност."
 label_incoming_emails: Входящи e-mail-и
 label_generate_key: Генериране на ключ
 setting_mail_handler_api_enabled: Разрешаване на WS за входящи e-mail-и
 setting_mail_handler_api_key: API ключ
 text_email_delivery_not_configured: "Изпращането на e-mail-и не е конфигурирано и известията не са разрешени.\nКонфигурирайте вашия SMTP сървър в config/email.yml и рестартирайте Redmine, за да ги разрешите."
 field_parent_title: Родителска страница
 label_issue_watchers: Наблюдатели
 setting_commit_logs_encoding: Кодова таблица на съобщенията при поверяване
 button_quote: Цитат
 setting_sequential_project_identifiers: Генериране на последователни проектни идентификатори
 notice_unable_delete_version: Невъзможност за изтриване на версия
 label_renamed: преименуван
 label_copied: копиран
 setting_plain_text_mail: само чист текст (без HTML)
 permission_view_files: Разглеждане на файлове
 permission_edit_issues: Редактиране на задачи
 permission_edit_own_time_entries: Редактиране на собствените time logs
 permission_manage_public_queries: Управление на публичните заявки
 permission_add_issues: Добавяне на задачи
736
 permission_log_time: Log spent time
winterheart's avatar
winterheart committed
737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778
 permission_view_changesets: Разглеждане на changesets
 permission_view_time_entries: Разглеждане на изразходваното време
 permission_manage_versions: Управление на версиите
 permission_manage_wiki: Управление на wiki
 permission_manage_categories: Управление на категориите задачи
 permission_protect_wiki_pages: Заключване на wiki страници
 permission_comment_news: Коментиране на новини
 permission_delete_messages: Изтриване на съобщения
 permission_select_project_modules: Избор на проектни модули
 permission_manage_documents: Управление на документи
 permission_edit_wiki_pages: Редактиране на wiki страници
 permission_add_issue_watchers: Добавяне на наблюдатели
 permission_view_gantt: Разглеждане на мрежов график
 permission_move_issues: Преместване на задачи
 permission_manage_issue_relations: Управление на връзките между задачите
 permission_delete_wiki_pages: Изтриване на wiki страници
 permission_manage_boards: Управление на boards
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Изтриване на прикачени файлове
 permission_view_wiki_edits: Разглеждане на wiki история
 permission_add_messages: Публикуване на съобщения
 permission_view_messages: Разглеждане на съобщения
 permission_manage_files: Управление на файлове
 permission_edit_issue_notes: Редактиране на бележки
 permission_manage_news: Управление на новини
 permission_view_calendar: Разглеждане на календари
 permission_manage_members: Управление на членовете (на екип)
 permission_edit_messages: Редактиране на съобщения
 permission_delete_issues: Изтриване на задачи
 permission_view_issue_watchers: Разглеждане на списък с наблюдатели
 permission_manage_repository: Управление на хранилища
 permission_commit_access: Поверяване
 permission_browse_repository: Разглеждане на хранилища
 permission_view_documents: Разглеждане на документи
 permission_edit_project: Редактиране на проект
 permission_add_issue_notes: Добаване на бележки
 permission_save_queries: Запис на запитвания (queries)
 permission_view_wiki_pages: Разглеждане на wiki
 permission_rename_wiki_pages: Преименуване на wiki страници
 permission_edit_time_entries: Редактиране на time logs
 permission_edit_own_issue_notes: Редактиране на собствени бележки
 setting_gravatar_enabled: Използване на портребителски икони от Gravatar
 label_example: Пример
779
 text_repository_usernames_mapping: "Select ou update the Redmine user mapped to each username found in the repository log.\nUsers with the same Redmine and repository username or email are automatically mapped."
winterheart's avatar
winterheart committed
780 781 782 783 784 785 786 787 788 789
 permission_edit_own_messages: Редактиране на собствени съобщения
 permission_delete_own_messages: Изтриване на собствени съобщения
 label_user_activity: "Активност на {{value}}"
 label_updated_time_by: "Обновена от {{author}} преди {{age}}"
 text_diff_truncated: '... Този diff не е пълен, понеже е надхвърля максималния размер, който може да бъде показан.'
 setting_diff_max_lines_displayed: Максимален брой показани diff редове
 text_plugin_assets_writable: Папката на приставките е разрешена за запис
 warning_attachments_not_saved: "{{count}} файла не бяха записани."
 button_create_and_continue: Създаване и продължаване
 text_custom_field_possible_values_info: 'Една стойност на ред'
790 791
 label_display: Display
 field_editable: Editable
winterheart's avatar
winterheart committed
792 793 794 795
 setting_repository_log_display_limit: Максимален брой на показванете ревизии в лог файла
 setting_file_max_size_displayed: Максимален размер на текстовите файлове, показвани inline
 field_watcher: Наблюдател
 setting_openid: Рарешаване на OpenID вход и регистрация
jplang's avatar
jplang committed
796
 field_identity_url: OpenID URL
winterheart's avatar
winterheart committed
797 798 799 800 801 802
 label_login_with_open_id_option: или вход чрез OpenID
 field_content: Съдържание
 label_descending: Намаляващ
 label_sort: Сортиране
 label_ascending: Нарастващ
 label_date_from_to: От {{start}} до {{end}}
803 804
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
winterheart's avatar
winterheart committed
805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842
 text_wiki_page_destroy_question: Тази страница има {{descendants}} страници деца и descendant(s). Какво желаете да правите?
 text_wiki_page_reassign_children: Преназначаване на страниците деца на тази родителска страница
 text_wiki_page_nullify_children: Запазване на тези страници като коренни страници
 text_wiki_page_destroy_children: Изтриване на страниците деца и всички техни descendants
 setting_password_min_length: Минимална дължина на парола
 field_group_by: Групиране на резултатите по
 mail_subject_wiki_content_updated: "Wiki страницата '{{id}}' не беше обновена"
 label_wiki_content_added: Wiki страница беше добавена
 mail_subject_wiki_content_added: "Wiki страницата '{{id}}' беше добавена"
 mail_body_wiki_content_added: Wiki страницата '{{id}}' беше добавена от {{author}}.
 label_wiki_content_updated: Wiki страница беше обновена
 mail_body_wiki_content_updated: Wiki страницата '{{id}}' беше обновена от {{author}}.
 permission_add_project: Създаване на проект
 setting_new_project_user_role_id: Роля, давана на потребител, създаващ проекти, който не е администратор
 label_view_all_revisions: Разглеждане на всички ревизии
 label_tag: Версия
 label_branch: работен вариант
 error_no_tracker_in_project: Няма асоциирани тракери с този проект. Проверете настройките на проекта.
 error_no_default_issue_status: Няма установено подразбиращо се състояние за задачите. Моля проверете вашата конфигурация (Вижте "Администрация -> Състояния на задачи").
 text_journal_changed: "{{label}} променен от {{old}} на {{new}}"
 text_journal_set_to: "{{label}} установен на {{value}}"
 text_journal_deleted: "{{label}} изтрит ({{old}})"
 label_group_plural: Групи
 label_group: Група
 label_group_new: Нова група
 label_time_entry_plural: Използвано време
 text_journal_added: "Добавено {{label}} {{value}}"
 field_active: Активен
 enumeration_system_activity: Системна активност
 permission_delete_issue_watchers: Изтриване на наблюдатели
 version_status_closed: затворена
 version_status_locked: заключена
 version_status_open: отворена
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Задача, асоциирана със затворена версия не може да бъде отворена отново
 label_user_anonymous: Анонимен
 button_move_and_follow: Преместване и продължаване
 setting_default_projects_modules: Активирани модули по подразбиране за нов проект
 setting_gravatar_default: Подразбиращо се изображение от Gravatar
jplang's avatar
jplang committed
843
 field_sharing: Sharing
winterheart's avatar
winterheart committed
844 845 846 847 848 849 850 851 852
 label_version_sharing_hierarchy: С проектна йерархия
 label_version_sharing_system: С всички проекти
 label_version_sharing_descendants: С подпроекти
 label_version_sharing_tree: С дърво на проектите
 label_version_sharing_none: Не споделен
 error_can_not_archive_project: Този проект не може да бъде архивиран
 button_duplicate: Дублиране
 button_copy_and_follow: Копиране и продължаване
 label_copy_source: Източник
winterheart's avatar
winterheart committed
853 854
 setting_issue_done_ratio: Изчисление на процента на готови задачи с
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Използване на състоянието на задачите
winterheart's avatar
winterheart committed
855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878
 error_issue_done_ratios_not_updated: Процентът на завършените задачи не е обновен.
 error_workflow_copy_target: Моля изберете тракер(и) и роля (роли).
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Използване на поле 'задача'
 label_copy_same_as_target: Също като целта
 label_copy_target: Цел
 notice_issue_done_ratios_updated: Обновен процент на завършените задачи.
 error_workflow_copy_source: Моля изберете source тракер или роля
 label_update_issue_done_ratios: Обновяване на процента на завършените задачи
 setting_start_of_week: Първи ден на седмицата
 permission_view_issues: Разглеждане на задачите
 label_display_used_statuses_only: Показване само на състоянията, използвани от този тракер
 label_revision_id: Ревизия {{value}}
 label_api_access_key: API ключ за достъп
 label_api_access_key_created_on: API ключ за достъп е създаден преди {{value}}
 label_feeds_access_key: RSS access ключ
 notice_api_access_key_reseted: Вашият API ключ за достъп беше изчистен.
 setting_rest_api_enabled: Разрешаване на REST web сървис
 label_missing_api_access_key: Липсващ API ключ
 label_missing_feeds_access_key: Липсващ RSS ключ за достъп
 button_show: Показване
 text_line_separated: Позволени са много стойности (по едно на ред).
 setting_mail_handler_body_delimiters: Отрязване на e-mail-ите след един от тези редове
 permission_add_subprojects: Създаване на подпроекти
 label_subproject_new: Нов подпроект
879
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
winterheart's avatar
winterheart committed
880 881 882
  Вие сте на път да премахнете някои или всички ваши разрешения и е възможно след това на да не можете да редатирате този проект.
  Сигурен ли сте, че искате да продължите?
 label_close_versions: Затваряне на завършените версии
883
 label_board_sticky: Sticky
winterheart's avatar
winterheart committed
884 885
 label_board_locked: Заключена
 permission_export_wiki_pages: Експорт на wiki страници
886
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
winterheart's avatar
winterheart committed
887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897
 permission_manage_project_activities: Управление на дейностите на проекта
 error_unable_delete_issue_status: Невъзможност за изтриване на състояние на задача
 label_profile: Профил
 permission_manage_subtasks: Управление на подзадачите
 field_parent_issue: Родителска задача
 label_subtask_plural: Подзадачи
 label_project_copy_notifications: Изпращане на Send e-mail известия по време на копирането на проекта
 error_can_not_delete_custom_field: Невъзможност за изтриване на потребителско поле
 error_unable_to_connect: Невъзможност за свързване с ({{value}})
 error_can_not_remove_role: Тази роля се използва и не може да бъде изтрита.
 error_can_not_delete_tracker: Този тракер съдържа задачи и не може да бъде изтрит.
winterheart's avatar
winterheart committed
898
 field_principal: Principal
winterheart's avatar
winterheart committed
899
 label_my_page_block: Блокове в личната страница
winterheart's avatar
winterheart committed
900 901 902 903 904
 notice_failed_to_save_members: "Невъзможност за запис на член(ове): {{errors}}."
 text_zoom_out: Намаляване
 text_zoom_in: Увеличаване
 notice_unable_delete_time_entry: Невъзможност за изтриване на запис на time log.
 label_overall_spent_time: Общо употребено време
905
 field_time_entries: Log time
winterheart's avatar
winterheart committed
906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919
 notice_not_authorized_archived_project: Проектът, който се опитвате да видите е архивиран.
 text_tip_issue_end_day: задача, завършваща този ден
 field_text: Текстово поле
 label_user_mail_option_only_owner: Само за неща, на които аз съм собственик
 field_member_of_group: Член на група
 project_module_gantt: Мрежов график
 text_are_you_sure_with_children: Изтриване на задачата и нейните подзадачи?
 text_tip_issue_begin_end_day: задача, започваща и завършваща този ден
 setting_default_notification_option: Подразбиращ се начин за известяване
 project_module_calendar: Календар
 label_user_mail_option_only_my_events: Само за неща, в които съм включен/а
 text_tip_issue_begin_day: задача, започваща този ден
 label_user_mail_option_only_assigned: Само за неща, назначени на мен
 button_edit_associated_wikipage: "Редактиране на асоциираната Wiki страница: {{page_title}}"
920
 field_assigned_to_role: Assignee's role
winterheart's avatar
winterheart committed
921 922 923 924
 field_start_date: Начална дата
 label_principal_search: "Търсене на потребител или група:"
 label_user_search: "Търсене на потребител:"
 field_visible: Видим
jplang's avatar
jplang committed
925
 setting_emails_header: Emails header
jplang's avatar
jplang committed
926 927 928
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset {{value}}.
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
jplang's avatar
jplang committed
929 930
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed ({{max}})
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart