et.yml 54.9 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
# Estonian localization for Redmine
# Copyright (C) 2012 Kaitseministeerium
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License
# as published by the Free Software Foundation; either version 2
# of the License, or (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

et:
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
 direction: ltr
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
26 27 28
   default: "%d.%m.%Y"
   short: "%d.%b"
   long: "%d. %B %Y"
29

30
  day_names: [Pühapäev, Esmaspäev, Teisipäev, Kolmapäev, Neljapäev, Reede, Laupäev]
31
  abbr_day_names: [P, E, T, K, N, R, L]
32

33
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
34
  month_names: [~, Jaanuar, Veebruar, Märts, Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, November, Detsember]
35 36 37 38 39 40 41 42 43
  abbr_month_names: [~, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt, nov, dets]
  # Used in date_select and datime_select.
  order:
   - :year
   - :month
   - :day

 time:
  formats:
44 45 46 47
   default: "%d.%m.%Y %H:%M"
   time: "%H:%M"
   short: "%d.%b %H:%M"
   long: "%d. %B %Y %H:%M %z"
48
  am: "enne lõunat"
49
  pm: "peale lõunat"
50

51 52 53 54
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "pool minutit"
   less_than_x_seconds:
55
    one:  "vähem kui sekund"
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
    other: "vähem kui %{count} sekundit"
   x_seconds:
    one:  "1 sekund"
    other: "%{count} sekundit"
   less_than_x_minutes:
    one:  "vähem kui minut"
    other: "vähem kui %{count} minutit"
   x_minutes:
    one:  "1 minut"
    other: "%{count} minutit"
   about_x_hours:
67
    one:  "umbes tund"
68
    other: "umbes %{count} tundi"
69
   x_hours:
70 71
    one:  "1 tund"
    other: "%{count} tundi"
72 73 74 75
   x_days:
    one:  "1 päev"
    other: "%{count} päeva"
   about_x_months:
76
    one:  "umbes kuu"
77 78 79 80 81
    other: "umbes %{count} kuud"
   x_months:
    one:  "1 kuu"
    other: "%{count} kuud"
   about_x_years:
82
    one:  "umbes aasta"
83 84
    other: "umbes %{count} aastat"
   over_x_years:
85
    one:  "rohkem kui aasta"
86 87
    other: "rohkem kui %{count} aastat"
   almost_x_years:
88
    one:  "peaaegu aasta"
89 90 91 92
    other: "peaaegu %{count} aastat"

 number:
  format:
93
   separator: "."
94 95 96 97 98 99
   delimiter: ""
   precision: 3

  human:
   format:
    delimiter: ""
100
    precision: 3
101 102 103 104 105 106
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "bait"
      other: "baiti"
107
     kb: "KB"
108 109 110 111 112 113 114 115
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"

# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
   sentence_connector: "ja"
116
   skip_last_comma: false
117

118 119 120 121
 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
122 123
     one: "1 viga ei võimaldanud selle %{model} salvestamist"
     other: "%{count} viga ei võimaldanud selle %{model} salvestamist"
124
   messages:
125
    inclusion: "ei ole nimekirjas"
126
    exclusion: "on reserveeritud"
127 128
    invalid: "ei sobi"
    confirmation: "ei lange kinnitusega kokku"
129
    accepted: "peab olema aktsepteeritud"
130 131 132 133 134
    empty: "ei või olla tühi"
    blank: "ei või olla täitmata"
    too_long: "on liiga pikk (lubatud on kuni %{count} märki)"
    too_short: "on liiga lühike (vaja on vähemalt %{count} märki)"
    wrong_length: "on vale pikkusega (peaks olema %{count} märki)"
135 136
    taken: "on juba võetud"
    not_a_number: "ei ole arv"
137
    not_a_date: "ei ole korrektne kuupäev"
138
    greater_than: "peab olema suurem kui %{count}"
139 140
    greater_than_or_equal_to: "peab olema võrdne või suurem kui %{count}"
    equal_to: "peab võrduma %{count}-ga"
141
    less_than: "peab olema väiksem kui %{count}"
142
    less_than_or_equal_to: "peab olema võrdne või väiksem kui %{count}"
143 144 145 146 147
    odd: "peab olema paaritu arv"
    even: "peab olema paarisarv"
    greater_than_start_date: "peab olema suurem kui alguskuupäev"
    not_same_project: "ei kuulu sama projekti juurde"
    circular_dependency: "See suhe looks vastastikuse sõltuvuse"
148
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Teemat ei saa sidustada tema enda alamteemaga"
149
    earlier_than_minimum_start_date: "Tähtpäev ei saa olla varasem kui %{date} eelnevate teemade tähtpäevade tõttu"
150

151
 actionview_instancetag_blank_option: "Palun vali"
152

153 154 155 156
 general_text_No: "Ei"
 general_text_Yes: "Jah"
 general_text_no: "ei"
 general_text_yes: "jah"
157
 general_lang_name: "Estonian (Eesti)"
158
 general_csv_separator: ","
159 160
 general_csv_decimal_separator: "."
 general_csv_encoding: ISO-8859-13
161
 general_pdf_fontname: freesans
162
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
163
 general_first_day_of_week: "1"
164

165
 notice_account_updated: "Konto uuendamine õnnestus."
166
 notice_account_invalid_credentials: "Sobimatu kasutajanimi või parool"
167 168 169
 notice_account_password_updated: "Parooli uuendamine õnnestus."
 notice_account_wrong_password: "Vale parool"
 notice_account_register_done: "Konto loomine õnnestus. Konto aktiveerimiseks vajuta vastaval lingil Sulle saadetud e-kirjas."
170
 notice_account_unknown_email: "Tundmatu kasutaja."
171 172 173
 notice_can_t_change_password: "See konto kasutab välist autentimisallikat. Siin ei saa selle konto parooli vahetada."
 notice_account_lost_email_sent: "Sulle saadeti e-kiri parooli vahetamise juhistega."
 notice_account_activated: "Su konto on aktiveeritud. Saad nüüd sisse logida."
174 175 176 177
 notice_successful_create: "Loomine õnnestus."
 notice_successful_update: "Uuendamine õnnestus."
 notice_successful_delete: "Kustutamine õnnestus."
 notice_successful_connection: "Ühenduse loomine õnnestus."
178 179 180 181 182 183
 notice_file_not_found: "Sellist lehte ei leitud."
 notice_locking_conflict: "Teine kasutaja uuendas vahepeal neid andmeid."
 notice_not_authorized: "Sul ei ole sellele lehele ligipääsuks õigusi."
 notice_not_authorized_archived_project: "See projekt on arhiveeritud."
 notice_email_sent: "%{value}-le saadeti kiri"
 notice_email_error: "Kirja saatmisel tekkis viga (%{value})"
184
 notice_feeds_access_key_reseted: "Sinu Atom juurdepääsuvõti nulliti."
185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
 notice_api_access_key_reseted: "Sinu API juurdepääsuvõti nulliti."
 notice_failed_to_save_issues: "%{count} teemat %{total}-st ei õnnestunud salvestada: %{ids}."
 notice_failed_to_save_time_entries: "%{count} ajakulu kannet %{total}-st ei õnnestunud salvestada: %{ids}."
 notice_failed_to_save_members: "Liiget/liikmeid ei õnnestunud salvestada: %{errors}."
 notice_no_issue_selected: "Ühtegi teemat ei ole valitud! Palun vali teema(d), mida soovid muuta."
 notice_account_pending: "Sinu konto on loodud ja ootab nüüd administraatori kinnitust."
 notice_default_data_loaded: "Algseadistuste laadimine õnnestus."
 notice_unable_delete_version: "Versiooni kustutamine ei õnnestunud."
 notice_unable_delete_time_entry: "Ajakulu kande kustutamine ei õnnestunud."
 notice_issue_done_ratios_updated: "Teema edenemise astmed on uuendatud."
 notice_gantt_chart_truncated: "Diagrammi kärbiti kuna ületati kuvatavate objektide suurim hulk (%{max})"
 notice_issue_successful_create: "Teema %{id} loodud."
 notice_issue_update_conflict: "Teine kasutaja uuendas seda teemat Sinuga samaaegselt."
 notice_account_deleted: "Sinu konto on lõplikult kustutatud."
199

200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
 error_can_t_load_default_data: "Algseadistusi ei saanud laadida: %{value}"
 error_scm_not_found: "Seda sissekannet hoidlast ei leitud."
 error_scm_command_failed: "Hoidla poole pöördumisel tekkis viga: %{value}"
 error_scm_annotate: "Sissekannet ei eksisteeri või ei saa annoteerida."
 error_scm_annotate_big_text_file: "Sissekannet ei saa annoteerida, kuna see on liiga pikk."
 error_issue_not_found_in_project: "Teemat ei leitud või see ei kuulu siia projekti"
 error_no_tracker_in_project: "Selle projektiga ei ole seostatud ühtegi valdkonda. Palun vaata üle projekti seaded."
 error_no_default_issue_status: 'Teema algolek on määramata. Palun vaata asetused üle ("Seadistused -> Olekud").'
 error_can_not_delete_custom_field: "Omaloodud välja kustutamine ei õnnestunud"
 error_can_not_delete_tracker: "See valdkond on mõnes teemas kasutusel ja seda ei saa kustutada."
 error_can_not_remove_role: "See roll on mõnes projektis kasutusel ja seda ei saa kustutada."
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: "Suletud versiooni juurde kuulunud teemat ei saa taasavada"
 error_can_not_archive_project: "Seda projekti ei saa arhiveerida"
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Teema edenemise astmed jäid uuendamata."
 error_workflow_copy_source: "Palun vali algne valdkond või roll"
 error_workflow_copy_target: "Palun vali sihtvaldkon(na)d või -roll(id)"
 error_unable_delete_issue_status: "Oleku kustutamine ei õnnestunud"
 error_unable_to_connect: "Ühenduse loomine ei õnnestunud (%{value})"
218
 error_attachment_too_big: "Faili ei saa üles laadida, sest see on lubatust (%{max_size}) mahukam"
219
 warning_attachments_not_saved: "%{count} faili salvestamine ei õnnestunud."
220

221
 mail_subject_lost_password: "Sinu %{value} parool"
222
 mail_body_lost_password: "Parooli vahetamiseks vajuta järgmisele lingile:"
223
 mail_subject_register: "Sinu %{value} konto aktiveerimine"
224
 mail_body_register: "Konto aktiveerimiseks vajuta järgmisele lingile:"
225 226 227 228
 mail_body_account_information_external: "Sisse logimiseks saad kasutada oma %{value} kontot."
 mail_body_account_information: "Sinu konto teave"
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} konto aktiveerimise nõue"
 mail_body_account_activation_request: "Registreerus uus kasutaja (%{value}). Konto avamine ootab Sinu kinnitust:"
229 230 231 232
 mail_subject_reminder: "%{count} teema tähtpäev jõuab kätte järgmise %{days} päeva jooksul"
 mail_body_reminder: "%{count} Sulle määratud teema tähtpäev jõuab kätte järgmise %{days} päeva jooksul:"
 mail_subject_wiki_content_added: "Lisati vikileht '%{id}'"
 mail_body_wiki_content_added: "Vikileht '%{id}' lisati %{author} poolt."
233
 mail_subject_wiki_content_updated: "Uuendati '%{id}' vikilehte"
234
 mail_body_wiki_content_updated: "Vikilehte '%{id}' uuendati %{author} poolt."
235 236


237 238 239 240 241 242 243 244
 field_name: "Nimi"
 field_description: "Kirjeldus"
 field_summary: "Kokkuvõte"
 field_is_required: "Kohustuslik"
 field_firstname: "Eesnimi"
 field_lastname: "Perekonnanimi"
 field_mail: "E-post"
 field_filename: "Fail"
245
 field_filesize: "Maht"
246
 field_downloads: "Allalaadimist"
247 248 249
 field_author: "Autor"
 field_created_on: "Loodud"
 field_updated_on: "Uuendatud"
250 251
 field_field_format: "Tüüp"
 field_is_for_all: "Kõigile projektidele"
252
 field_possible_values: "Võimalikud väärtused"
253 254 255
 field_regexp: "Regulaaravaldis"
 field_min_length: "Vähim maht"
 field_max_length: "Suurim naht"
256 257 258 259
 field_value: "Väärtus"
 field_category: "Kategooria"
 field_title: "Pealkiri"
 field_project: "Projekt"
260
 field_issue: "Teema"
261
 field_status: "Olek"
262 263 264 265
 field_notes: "Märkused"
 field_is_closed: "Sulgeb teema"
 field_is_default: "Algolek"
 field_tracker: "Valdkond"
266 267
 field_subject: "Teema"
 field_due_date: "Tähtaeg"
268
 field_assigned_to: "Tegeleja"
269 270 271
 field_priority: "Prioriteet"
 field_fixed_version: "Sihtversioon"
 field_user: "Kasutaja"
272
 field_principal: "Vastutav isik"
273 274 275
 field_role: "Roll"
 field_homepage: "Koduleht"
 field_is_public: "Avalik"
276 277 278 279 280
 field_parent: "Emaprojekt"
 field_is_in_roadmap: "Teemad on teekaardil näha"
 field_login: "Kasutajanimi"
 field_mail_notification: "Teated e-kirjaga"
 field_admin: "Admin"
281 282
 field_last_login_on: "Viimane ühendus"
 field_language: "Keel"
283 284 285
 field_effective_date: "Tähtaeg"
 field_password: "Parool"
 field_new_password: "Uus parool"
286 287 288
 field_password_confirmation: "Kinnitus"
 field_version: "Versioon"
 field_type: "Tüüp"
289
 field_host: "Server"
290 291 292
 field_port: "Port"
 field_account: "Konto"
 field_base_dn: "Baas DN"
293
 field_attr_login: "Kasutajanime atribuut"
294 295 296
 field_attr_firstname: "Eesnime atribuut"
 field_attr_lastname: "Perekonnanime atribuut"
 field_attr_mail: "E-posti atribuut"
297
 field_onthefly: "Kasutaja automaatne loomine"
298
 field_start_date: "Alguskuupäev"
299 300 301
 field_done_ratio: "% tehtud"
 field_auth_source: "Autentimise viis"
 field_hide_mail: "Peida e-posti aadress"
302 303
 field_comments: "Kommentaar"
 field_url: "URL"
304
 field_start_page: "Esileht"
305 306 307 308
 field_subproject: "Alamprojekt"
 field_hours: "tundi"
 field_activity: "Tegevus"
 field_spent_on: "Kuupäev"
309
 field_identifier: "Tunnus"
310
 field_is_filter: "Kasutatav filtrina"
311
 field_issue_to: "Seotud teema"
312
 field_delay: "Viivitus"
313 314 315
 field_assignable: "Saab määrata teemadega tegelema"
 field_redirect_existing_links: "Suuna olemasolevad lingid ringi"
 field_estimated_hours: "Eeldatav ajakulu"
316
 field_column_names: "Veerud"
317 318
 field_time_entries: "Ajakulu"
 field_time_zone: "Ajatsoon"
319
 field_searchable: "Otsitav"
320 321 322
 field_default_value: "Vaikimisi"
 field_comments_sorting: "Kommentaaride järjestus"
 field_parent_title: "Pärineb lehest"
323
 field_editable: "Muudetav"
324
 field_watcher: "Jälgija"
325 326
 field_identity_url: "OpenID URL"
 field_content: "Sisu"
327
 field_group_by: "Rühmita tulemus"
328 329
 field_sharing: "Teemade jagamine"
 field_parent_issue: "Pärineb teemast"
330
 field_member_of_group: "Tegeleja rühm"
331
 field_assigned_to_role: "Tegeleja roll"
332 333
 field_text: "Tekstiväli"
 field_visible: "Nähtav"
334 335
 field_warn_on_leaving_unsaved: "Hoiata salvestamata sisuga lehtedelt lahkumisel"
 field_issues_visibility: "See roll näeb"
336
 field_is_private: "Privaatne"
337 338 339
 field_commit_logs_encoding: "Sissekannete kodeering"
 field_scm_path_encoding: "Teeraja märkide kodeering"
 field_path_to_repository: "Hoidla teerada"
340 341 342
 field_root_directory: "Juurkataloog"
 field_cvsroot: "CVSROOT"
 field_cvs_module: "Moodul"
343 344
 field_repository_is_default: "Peamine hoidla"
 field_multiple: "Korraga mitu väärtust"
345
 field_auth_source_ldap_filter: "LDAP filter"
346

347 348
 setting_app_title: "Veebilehe pealkiri"
 setting_app_subtitle: "Veebilehe alampealkiri"
349
 setting_welcome_text: "Tervitustekst"
350
 setting_default_language: "Vaikimisi keel"
351
 setting_login_required: "Autentimine on kohustuslik"
352
 setting_self_registration: "Omaloodud konto aktiveerimine"
353
 setting_attachment_max_size: "Manuse suurim maht"
354 355 356 357 358 359 360 361
 setting_issues_export_limit: "Teemade ekspordi limiit"
 setting_mail_from: "Saatja e-posti aadress"
 setting_bcc_recipients: "Saajaid ei näidata (lähevad BCC reale)"
 setting_plain_text_mail: "E-kiri tavalise tekstina (ilma HTML-ta)"
 setting_host_name: "Serveri nimi ja teerada"
 setting_text_formatting: "Vormindamise abi"
 setting_wiki_compression: "Viki ajaloo pakkimine"
 setting_feeds_limit: "Atom voogude suurim objektide arv"
362
 setting_default_projects_public: "Uued projektid on vaikimisi avalikud"
363 364 365 366
 setting_autofetch_changesets: "Lae uuendused automaatselt"
 setting_sys_api_enabled: "Hoidlate haldamine veebiteenuse kaudu"
 setting_commit_ref_keywords: "Viitade võtmesõnad"
 setting_commit_fix_keywords: "Paranduste võtmesõnad"
367
 setting_autologin: "Automaatne sisselogimine"
368
 setting_date_format: "Kuupäeva formaat"
369 370 371 372
 setting_time_format: "Ajaformaat"
 setting_cross_project_issue_relations: "Luba siduda eri projektide teemasid"
 setting_issue_list_default_columns: "Teemade nimekirja vaikimisi veerud"
 setting_repositories_encodings: "Manuste ja hoidlate kodeering"
373 374 375
 setting_emails_header: "E-kirja päis"
 setting_emails_footer: "E-kirja jalus"
 setting_protocol: "Protokoll"
376 377 378 379 380 381 382 383 384
 setting_per_page_options: "Objekte lehe kohta variandid"
 setting_user_format: "Kasutaja nime esitamise vorm"
 setting_activity_days_default: "Projektide ajalugu näidatakse"
 setting_display_subprojects_issues: "Näita projektis vaikimisi ka alamprojektide teemasid"
 setting_enabled_scm: "Kasutatavad lähtekoodi haldusvahendid"
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Kärbi e-kirja lõpp peale sellist rida"
 setting_mail_handler_api_enabled: "E-kirjade vastuvõtt veebiteenuse kaudu"
 setting_mail_handler_api_key: "Veebiteenuse API võti"
 setting_sequential_project_identifiers: "Genereeri järjestikused projektitunnused"
385
 setting_gravatar_enabled: "Kasuta Gravatari kasutajaikoone"
386 387
 setting_gravatar_default: "Vaikimisi kasutatav ikoon"
 setting_diff_max_lines_displayed: "Enim korraga näidatavaid erinevusi"
388
 setting_file_max_size_displayed: "Kuvatava tekstifaili suurim maht"
389 390
 setting_repository_log_display_limit: "Enim ajaloos näidatavaid sissekandeid"
 setting_openid: "Luba OpenID-ga registreerimine ja sisselogimine"
391
 setting_password_min_length: "Lühim lubatud parooli pikkus"
392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404
 setting_new_project_user_role_id: "Projekti looja roll oma projektis"
 setting_default_projects_modules: "Vaikimisi moodulid uutes projektides"
 setting_issue_done_ratio: "Määra teema edenemise aste"
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "kasutades vastavat välja"
 setting_issue_done_ratio_issue_status: "kasutades teema olekut"
 setting_start_of_week: "Nädala alguspäev"
 setting_rest_api_enabled: "Luba REST API kasutamine"
 setting_cache_formatted_text: "Puhverda vormindatud teksti"
 setting_default_notification_option: "Vaikimisi teavitatakse"
 setting_commit_logtime_enabled: "Luba ajakulu sisestamine"
 setting_commit_logtime_activity_id: "Tegevus kulunud ajal"
 setting_gantt_items_limit: "Gantti diagrammi objektide suurim hulk"
 setting_issue_group_assignment: "Luba teemade andmine gruppidele"
405
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: "Uute teemade alguskuupäevaks on teema loomise päev"
406 407
 setting_commit_cross_project_ref: "Luba viiteid ja parandusi ka kõigi teiste projektide teemadele"
 setting_unsubscribe: "Luba kasutajal oma konto kustutada"
408

409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
 permission_add_project: "Projekte luua"
 permission_add_subprojects: "Alamprojekte luua"
 permission_edit_project: "Projekte muuta"
 permission_select_project_modules: "Projektimooduleid valida"
 permission_manage_members: "Liikmeid hallata"
 permission_manage_project_activities: "Projekti tegevusi hallata"
 permission_manage_versions: "Versioone hallata"
 permission_manage_categories: "Kategooriaid hallata"
 permission_view_issues: "Teemasid näha"
 permission_add_issues: "Teemasid lisada"
 permission_edit_issues: "Teemasid uuendada"
 permission_manage_issue_relations: "Teemade seoseid hallata"
 permission_set_issues_private: "Teemasid avalikeks või privaatseiks seada"
 permission_set_own_issues_private: "Omi teemasid avalikeks või privaatseiks seada"
 permission_add_issue_notes: "Märkusi lisada"
 permission_edit_issue_notes: "Märkusi muuta"
 permission_edit_own_issue_notes: "Omi märkusi muuta"
 permission_move_issues: "Teemasid teise projekti tõsta"
 permission_delete_issues: "Teemasid kustutada"
 permission_manage_public_queries: "Avalikke päringuid hallata"
 permission_save_queries: "Päringuid salvestada"
 permission_view_gantt: "Gantti diagramme näha"
 permission_view_calendar: "Kalendrit näha"
 permission_view_issue_watchers: "Jälgijate nimekirja näha"
 permission_add_issue_watchers: "Jälgijaid lisada"
 permission_delete_issue_watchers: "Jälgijaid kustutada"
 permission_log_time: "Ajakulu sisestada"
 permission_view_time_entries: "Ajakulu näha"
 permission_edit_time_entries: "Ajakulu kandeid muuta"
 permission_edit_own_time_entries: "Omi ajakulu kandeid muuta"
 permission_manage_news: "Uudiseid hallata"
 permission_comment_news: "Uudiseid kommenteerida"
 permission_view_documents: "Dokumente näha"
 permission_manage_files: "Faile hallata"
 permission_view_files: "Faile näha"
 permission_manage_wiki: "Vikit hallata"
 permission_rename_wiki_pages: "Vikilehti ümber nimetada"
 permission_delete_wiki_pages: "Vikilehti kustutada"
 permission_view_wiki_pages: "Vikit näha"
 permission_view_wiki_edits: "Viki ajalugu näha"
 permission_edit_wiki_pages: "Vikilehti muuta"
450
 permission_delete_wiki_pages_attachments: "Vikilehe manuseid kustutada"
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465
 permission_protect_wiki_pages: "Vikilehti kaitsta"
 permission_manage_repository: "Hoidlaid hallata"
 permission_browse_repository: "Hoidlaid sirvida"
 permission_view_changesets: "Sissekandeid näha"
 permission_commit_access: "Sissekandeid teha"
 permission_manage_boards: "Foorumeid hallata"
 permission_view_messages: "Postitusi näha"
 permission_add_messages: "Postitusi lisada"
 permission_edit_messages: "Postitusi muuta"
 permission_edit_own_messages: "Omi postitusi muuta"
 permission_delete_messages: "Postitusi kustutada"
 permission_delete_own_messages: "Omi postitusi kustutada"
 permission_export_wiki_pages: "Vikilehti eksportida"
 permission_manage_subtasks: "Alamteemasid hallata"
 permission_manage_related_issues: "Seotud teemasid hallata"
466

467 468
 project_module_issue_tracking: "Teemade jälgimine"
 project_module_time_tracking: "Ajakulu arvestus"
469 470 471
 project_module_news: "Uudised"
 project_module_documents: "Dokumendid"
 project_module_files: "Failid"
472 473
 project_module_wiki: "Viki"
 project_module_repository: "Hoidlad"
474 475 476
 project_module_boards: "Foorumid"
 project_module_calendar: "Kalender"
 project_module_gantt: "Gantt"
477

478 479 480 481 482 483 484 485
 label_user: "Kasutaja"
 label_user_plural: "Kasutajad"
 label_user_new: "Uus kasutaja"
 label_user_anonymous: "Anonüümne"
 label_project: "Projekt"
 label_project_new: "Uus projekt"
 label_project_plural: "Projektid"
 label_x_projects:
486
  zero: "pole projekte"
487 488 489 490
  one:  "1 projekt"
  other: "%{count} projekti"
 label_project_all: "Kõik projektid"
 label_project_latest: "Viimased projektid"
491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
 label_issue: "Teema"
 label_issue_new: "Uus teema"
 label_issue_plural: "Teemad"
 label_issue_view_all: "Teemade nimekiri"
 label_issues_by: "Teemad %{value} järgi"
 label_issue_added: "Teema lisatud"
 label_issue_updated: "Teema uuendatud"
 label_issue_note_added: "Märkus lisatud"
 label_issue_status_updated: "Olek uuendatud"
 label_issue_priority_updated: "Prioriteet uuendatud"
501 502 503
 label_document: "Dokument"
 label_document_new: "Uus dokument"
 label_document_plural: "Dokumendid"
504
 label_document_added: "Dokument lisatud"
505 506 507
 label_role: "Roll"
 label_role_plural: "Rollid"
 label_role_new: "Uus roll"
508
 label_role_and_permissions: "Rollid ja õigused"
509 510
 label_role_anonymous: "Registreerimata kasutaja"
 label_role_non_member: "Projekti kaasamata kasutaja"
511 512 513
 label_member: "Liige"
 label_member_new: "Uus liige"
 label_member_plural: "Liikmed"
514 515 516 517 518 519
 label_tracker: "Valdkond"
 label_tracker_plural: "Valdkonnad"
 label_tracker_new: "Uus valdkond"
 label_workflow: "Töövood"
 label_issue_status: "Olek"
 label_issue_status_plural: "Olekud"
520
 label_issue_status_new: "Uus olek"
521 522
 label_issue_category: "Kategooria"
 label_issue_category_plural: "Kategooriad"
523
 label_issue_category_new: "Uus kategooria"
524 525 526 527
 label_custom_field: "Omaloodud väli"
 label_custom_field_plural: "Omaloodud väljad"
 label_custom_field_new: "Uus väli"
 label_enumerations: "Loetelud"
528
 label_enumeration_new: "Lisa"
529 530
 label_information: "Teave"
 label_information_plural: "Teave"
531 532 533 534
 label_please_login: "Palun logi sisse"
 label_register: "Registreeru"
 label_login_with_open_id_option: "või logi sisse OpenID-ga"
 label_password_lost: "Kui parool on ununud..."
535
 label_home: "Kodu"
536 537 538
 label_my_page: "Minu leht"
 label_my_account: "Minu konto"
 label_my_projects: "Minu projektid"
539 540
 label_my_page_block: "Uus blokk"
 label_administration: "Seadistused"
541 542 543
 label_login: "Logi sisse"
 label_logout: "Logi välja"
 label_help: "Abi"
544 545
 label_reported_issues: "Minu poolt lisatud teemad"
 label_assigned_to_me_issues: "Minu teha olevad teemad"
546
 label_last_login: "Viimane ühendus"
547 548 549 550
 label_registered_on: "Registreeritud"
 label_activity: "Ajalugu"
 label_overall_activity: "Üldine tegevuste ajalugu"
 label_user_activity: "%{value} tegevuste ajalugu"
551
 label_new: "Uus"
552
 label_logged_as: "Sisse logitud kasutajana"
553 554
 label_environment: "Keskkond"
 label_authentication: "Autentimine"
555 556 557
 label_auth_source: "Autentimisallikas"
 label_auth_source_new: "Uus autentimisallikas"
 label_auth_source_plural: "Autentimisallikad"
558 559 560
 label_subproject_plural: "Alamprojektid"
 label_subproject_new: "Uus alamprojekt"
 label_and_its_subprojects: "%{value} ja selle alamprojektid"
561 562
 label_min_max_length: "Min.-maks. pikkus"
 label_list: "Nimekiri"
563 564 565
 label_date: "Kuupäev"
 label_integer: "Täisarv"
 label_float: "Ujukomaarv"
566
 label_boolean: "Tõeväärtus"
567 568 569 570
 label_string: "Tekst"
 label_text: "Pikk tekst"
 label_attribute: "Atribuut"
 label_attribute_plural: "Atribuudid"
571
 label_no_data: "Pole"
572 573 574 575 576 577
 label_change_status: "Muuda olekut"
 label_history: "Ajalugu"
 label_attachment: "Fail"
 label_attachment_new: "Uus fail"
 label_attachment_delete: "Kustuta fail"
 label_attachment_plural: "Failid"
578
 label_file_added: "Fail lisatud"
579 580 581
 label_report: "Aruanne"
 label_report_plural: "Aruanded"
 label_news: "Uudised"
582
 label_news_new: "Lisa uudis"
583 584
 label_news_plural: "Uudised"
 label_news_latest: "Viimased uudised"
585 586 587 588
 label_news_view_all: "Kõik uudised"
 label_news_added: "Uudis lisatud"
 label_news_comment_added: "Kommentaar uudisele lisatud"
 label_settings: "Seaded"
589 590 591 592
 label_overview: "Ülevaade"
 label_version: "Versioon"
 label_version_new: "Uus versioon"
 label_version_plural: "Versioonid"
593
 label_close_versions: "Sulge lõpetatud versioonid"
594
 label_confirmation: "Kinnitus"
595
 label_export_to: "Saadaval ka formaadis"
596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609
 label_read: "Loe..."
 label_public_projects: "Avalikud projektid"
 label_open_issues: "avatud"
 label_open_issues_plural: "avatud"
 label_closed_issues: "suletud"
 label_closed_issues_plural: "suletud"
 label_x_open_issues_abbr:
  zero: "0 avatud"
  one:  "1 avatud"
  other: "%{count} avatud"
 label_x_closed_issues_abbr:
  zero: "0 suletud"
  one:  "1 suletud"
  other: "%{count} suletud"
610 611 612 613
 label_x_issues:
  zero: "0 teemat"
  one:  "1 teema"
  other: "%{count} teemat"
614
 label_total: "Kokku"
615 616 617
 label_permissions: "Õigused"
 label_current_status: "Praegune olek"
 label_new_statuses_allowed: "Uued lubatud olekud"
618
 label_all: "kõik"
619 620
 label_none: "pole"
 label_nobody: "eikeegi"
621 622
 label_next: "Järgmine"
 label_previous: "Eelmine"
623
 label_used_by: "Kasutab"
624 625 626
 label_details: "Üksikasjad"
 label_add_note: "Lisa märkus"
 label_calendar: "Kalender"
627
 label_months_from: "kuu kaugusel"
628 629
 label_gantt: "Gantt"
 label_internal: "Sisemine"
630 631 632
 label_last_changes: "viimased %{count} muudatust"
 label_change_view_all: "Kõik muudatused"
 label_personalize_page: "Kujunda leht ümber"
633 634 635
 label_comment: "Kommentaar"
 label_comment_plural: "Kommentaarid"
 label_x_comments:
636
  zero: "kommentaare pole"
637 638 639 640
  one: "1 kommentaar"
  other: "%{count} kommentaari"
 label_comment_add: "Lisa kommentaar"
 label_comment_added: "Kommentaar lisatud"
641 642 643
 label_comment_delete: "Kustuta kommentaar"
 label_query: "Omaloodud päring"
 label_query_plural: "Omaloodud päringud"
644
 label_query_new: "Uus päring"
645
 label_my_queries: "Mu omaloodud päringud"
646 647 648 649
 label_filter_add: "Lisa filter"
 label_filter_plural: "Filtrid"
 label_equals: "on"
 label_not_equals: "ei ole"
650 651 652 653 654 655
 label_in_less_than: "on väiksem kui"
 label_in_more_than: "on suurem kui"
 label_greater_or_equal: "suurem-võrdne"
 label_less_or_equal: "väiksem-võrdne"
 label_between: "vahemikus"
 label_in: "sisaldub hulgas"
656
 label_today: "täna"
657
 label_all_time: "piirideta"
658
 label_yesterday: "eile"
659 660 661 662 663 664 665 666 667 668
 label_this_week: "sel nädalal"
 label_last_week: "eelmisel nädalal"
 label_last_n_days: "viimase %{count} päeva jooksul"
 label_this_month: "sel kuul"
 label_last_month: "eelmisel kuul"
 label_this_year: "sel aastal"
 label_date_range: "Kuupäevavahemik"
 label_less_than_ago: "uuem kui"
 label_more_than_ago: "vanem kui"
 label_ago: "vanus"
669 670 671 672
 label_contains: "sisaldab"
 label_not_contains: "ei sisalda"
 label_day_plural: "päeva"
 label_repository: "Hoidla"
673
 label_repository_new: "Uus hoidla"
674 675 676
 label_repository_plural: "Hoidlad"
 label_browse: "Sirvi"
 label_branch: "Haru"
677 678 679 680 681
 label_tag: "Sildiga"
 label_revision: "Sissekanne"
 label_revision_plural: "Sissekanded"
 label_revision_id: "Sissekande kood %{value}"
 label_associated_revisions: "Seotud sissekanded"
682 683 684 685 686
 label_added: "lisatud"
 label_modified: "muudetud"
 label_copied: "kopeeritud"
 label_renamed: "ümber nimetatud"
 label_deleted: "kustutatud"
687 688 689 690
 label_latest_revision: "Viimane sissekanne"
 label_latest_revision_plural: "Viimased sissekanded"
 label_view_revisions: "Haru ajalugu"
 label_view_all_revisions: "Kogu ajalugu"
691
 label_max_size: "Suurim maht"
692 693 694 695 696 697 698 699
 label_sort_highest: "Nihuta esimeseks"
 label_sort_higher: "Nihuta üles"
 label_sort_lower: "Nihuta alla"
 label_sort_lowest: "Nihuta viimaseks"
 label_roadmap: "Teekaart"
 label_roadmap_due_in: "Tähtaeg %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} hiljaks jäänud"
 label_roadmap_no_issues: "Selles versioonis ei ole teemasid"
700 701 702
 label_search: "Otsi"
 label_result_plural: "Tulemused"
 label_all_words: "Kõik sõnad"
703 704 705 706 707 708 709
 label_wiki: "Viki"
 label_wiki_edit: "Viki muutmine"
 label_wiki_edit_plural: "Viki muutmised"
 label_wiki_page: "Vikileht"
 label_wiki_page_plural: "Vikilehed"
 label_index_by_title: "Järjesta pealkirja järgi"
 label_index_by_date: "Järjesta kuupäeva järgi"
710 711
 label_current_version: "Praegune versioon"
 label_preview: "Eelvaade"
712 713 714
 label_feed_plural: "Vood"
 label_changes_details: "Kõigi muudatuste üksikasjad"
 label_issue_tracking: "Teemade jälgimine"
715
 label_spent_time: "Kulutatud aeg"
716
 label_overall_spent_time: "Kokku kulutatud aeg"
717 718
 label_f_hour: "%{value} tund"
 label_f_hour_plural: "%{value} tundi"
719 720
 label_time_tracking: "Ajakulu arvestus"
 label_change_plural: "Muudatused"
721
 label_statistics: "Statistika"
722 723 724
 label_commits_per_month: "Sissekandeid kuu kohta"
 label_commits_per_author: "Sissekandeid autori kohta"
 label_diff: "erinevused"
725
 label_view_diff: "Vaata erinevusi"
726
 label_diff_inline: "teksti sees"
727
 label_diff_side_by_side: "kõrvuti"
728 729 730 731 732 733 734 735 736 737
 label_options: "Valikud"
 label_copy_workflow_from: "Kopeeri see töövoog"
 label_permissions_report: "Õiguste aruanne"
 label_watched_issues: "Jälgitud teemad"
 label_related_issues: "Seotud teemad"
 label_applied_status: "Kehtestatud olek"
 label_loading: "Laadimas..."
 label_relation_new: "Uus seos"
 label_relation_delete: "Kustuta seos"
 label_relates_to: "seostub"
738
 label_duplicates: "duplitseerib"
739
 label_duplicated_by: "duplitseerijaks"
740
 label_blocks: "blokeerib"
741
 label_blocked_by: "blokeerijaks"
742 743
 label_precedes: "eelneb"
 label_follows: "järgneb"
744 745 746
 label_stay_logged_in: "Püsi sisselogituna"
 label_disabled: "pole võimalik"
 label_show_completed_versions: "Näita lõpetatud versioone"
747 748 749 750 751
 label_me: "mina"
 label_board: "Foorum"
 label_board_new: "Uus foorum"
 label_board_plural: "Foorumid"
 label_board_locked: "Lukus"
752
 label_board_sticky: "Püsiteema"
753
 label_topic_plural: "Teemad"
754 755 756 757
 label_message_plural: "Postitused"
 label_message_last: "Viimane postitus"
 label_message_new: "Uus postitus"
 label_message_posted: "Postitus lisatud"
758
 label_reply_plural: "Vastused"
759
 label_send_information: "Saada teave konto kasutajale"
760 761 762 763 764
 label_year: "Aasta"
 label_month: "Kuu"
 label_week: "Nädal"
 label_date_from: "Alates"
 label_date_to: "Kuni"
765
 label_language_based: "Kasutaja keele põhjal"
766 767
 label_sort_by: "Sorteeri %{value} järgi"
 label_send_test_email: "Saada kontrollkiri"
768 769 770
 label_feeds_access_key: "Atom juurdepääsuvõti"
 label_missing_feeds_access_key: "Atom juurdepääsuvõti on puudu"
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom juurdepääsuvõti loodi %{value} tagasi"
771
 label_module_plural: "Moodulid"
772 773 774 775
 label_added_time_by: "Lisatud %{author} poolt %{age} tagasi"
 label_updated_time_by: "Uuendatud %{author} poolt %{age} tagasi"
 label_updated_time: "Uuendatud %{value} tagasi"
 label_jump_to_a_project: "Ava projekt..."
776
 label_file_plural: "Failid"
777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795
 label_changeset_plural: "Muudatused"
 label_default_columns: "Vaikimisi veerud"
 label_no_change_option: "(Ei muutu)"
 label_bulk_edit_selected_issues: "Muuda valitud teemasid korraga"
 label_bulk_edit_selected_time_entries: "Muuda valitud ajakandeid korraga"
 label_theme: "Visuaalne teema"
 label_default: "Tavaline"
 label_search_titles_only: "Ainult pealkirjadest"
 label_user_mail_option_all: "Kõigist tegevustest kõigis mu projektides"
 label_user_mail_option_selected: "Kõigist tegevustest ainult valitud projektides..."
 label_user_mail_option_none: "Teavitusi ei saadeta"
 label_user_mail_option_only_my_events: "Ainult mu jälgitavatest või minuga seotud tegevustest"
 label_user_mail_option_only_assigned: "Ainult minu teha olevate asjade kohta"
 label_user_mail_option_only_owner: "Ainult mu oma asjade kohta"
 label_user_mail_no_self_notified: "Ära teavita mind mu enda tehtud muudatustest"
 label_registration_activation_by_email: "e-kirjaga"
 label_registration_manual_activation: "käsitsi"
 label_registration_automatic_activation: "automaatselt"
 label_display_per_page: "Lehe kohta: %{value}"
796 797 798 799
 label_age: "Vanus"
 label_change_properties: "Muuda omadusi"
 label_general: "Üldine"
 label_more: "Rohkem"
800 801
 label_scm: "Lähtekoodi haldusvahend"
 label_plugins: "Lisamoodulid"
802 803
 label_ldap_authentication: "LDAP autentimine"
 label_downloads_abbr: "A/L"
804
 label_optional_description: "Teave"
805 806
 label_add_another_file: "Lisa veel üks fail"
 label_preferences: "Eelistused"
807 808 809
 label_chronological_order: "kronoloogiline"
 label_reverse_chronological_order: "tagurpidi kronoloogiline"
 label_planning: "Planeerimine"
810 811
 label_incoming_emails: "Sissetulevad e-kirjad"
 label_generate_key: "Genereeri võti"
812
 label_issue_watchers: "Jälgijad"
813
 label_example: "Näide"
814
 label_display: "Kujundus"
815
 label_sort: "Sorteeri"
816
 label_ascending: "Kasvavalt"
817 818
 label_descending: "Kahanevalt"
 label_date_from_to: "Alates %{start} kuni %{end}"
819 820
 label_wiki_content_added: "Vikileht lisatud"
 label_wiki_content_updated: "Vikileht uuendatud"
821 822 823
 label_group: "Rühm"
 label_group_plural: "Rühmad"
 label_group_new: "Uus rühm"
824 825 826 827 828 829 830
 label_time_entry_plural: "Kulutatud aeg"
 label_version_sharing_none: "ei toimu"
 label_version_sharing_descendants: "alamprojektidega"
 label_version_sharing_hierarchy: "projektihierarhiaga"
 label_version_sharing_tree: "projektipuuga"
 label_version_sharing_system: "kõigi projektidega"
 label_update_issue_done_ratios: "Uuenda edenemise astmeid"
831
 label_copy_source: "Allikas"
832 833 834
 label_copy_target: "Sihtkoht"
 label_copy_same_as_target: "Sama mis sihtkoht"
 label_display_used_statuses_only: "Näita ainult selles valdkonnas kasutusel olekuid"
835 836
 label_api_access_key: "API juurdepääsuvõti"
 label_missing_api_access_key: "API juurdepääsuvõti on puudu"
837
 label_api_access_key_created_on: "API juurdepääsuvõti loodi %{value} tagasi"
838
 label_profile: "Profiil"
839 840
 label_subtask_plural: "Alamteemad"
 label_project_copy_notifications: "Saada projekti kopeerimise kohta teavituskiri"
841
 label_principal_search: "Otsi kasutajat või rühma:"
842
 label_user_search: "Otsi kasutajat:"
843 844
 label_additional_workflow_transitions_for_author: "Luba ka järgmisi üleminekuid, kui kasutaja on teema looja"
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: "Luba ka järgmisi üleminekuid, kui kasutaja on teemaga tegeleja"
845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855
 label_issues_visibility_all: "kõiki teemasid"
 label_issues_visibility_public: "kõiki mitteprivaatseid teemasid"
 label_issues_visibility_own: "enda poolt loodud või enda teha teemasid"
 label_git_report_last_commit: "Viimase sissekande teave otse failinimekirja"
 label_parent_revision: "Eellane"
 label_child_revision: "Järglane"
 label_export_options: "%{export_format} ekspordivalikud"
 label_copy_attachments: "Kopeeri manused"
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
 label_completed_versions: "Lõpetatud versioonid"
 label_search_for_watchers: "Otsi lisamiseks jälgijaid"
856 857

 button_login: "Logi sisse"
858
 button_submit: "Sisesta"
859
 button_save: "Salvesta"
860 861 862 863
 button_check_all: "Märgi kõik"
 button_uncheck_all: "Nulli valik"
 button_collapse_all: "Voldi kõik kokku"
 button_expand_all: "Voldi kõik lahti"
864 865 866
 button_delete: "Kustuta"
 button_create: "Loo"
 button_create_and_continue: "Loo ja jätka"
867
 button_test: "Testi"
868
 button_edit: "Muuda"
869
 button_edit_associated_wikipage: "Muuda seotud vikilehte: %{page_title}"
870 871
 button_add: "Lisa"
 button_change: "Muuda"
872
 button_apply: "Lae"
873 874
 button_clear: "Puhasta"
 button_lock: "Lukusta"
875 876 877
 button_unlock: "Ava lukust"
 button_download: "Lae alla"
 button_list: "Listi"
878
 button_view: "Vaata"
879 880
 button_move: "Tõsta"
 button_move_and_follow: "Tõsta ja järgne"
881
 button_back: "Tagasi"
882
 button_cancel: "Katkesta"
883 884
 button_activate: "Aktiveeri"
 button_sort: "Sorteeri"
885 886 887 888
 button_log_time: "Ajakulu"
 button_rollback: "Rulli tagasi sellesse versiooni"
 button_watch: "Jälgi"
 button_unwatch: "Ära jälgi"
889 890
 button_reply: "Vasta"
 button_archive: "Arhiveeri"