bg.yml 68.1 KB
Newer Older
1
# Bulgarian translation by Nikolay Solakov and Ivan Cenov
2
bg:
jplang's avatar
jplang committed
3
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
4
 direction: ltr
5
6
7
8
9
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
jplang's avatar
jplang committed
10
   default: "%d-%m-%Y"
11
12
   short: "%b %d"
   long: "%B %d, %Y"
13

winterheart's avatar
winterheart committed
14
15
  day_names: [Неделя, Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък, Събота]
  abbr_day_names: [Нед, Пон, Вто, Сря, Чет, Пет, Съб]
16

17
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
winterheart's avatar
winterheart committed
18
19
  month_names: [~, Януари, Февруари, Март, Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември]
  abbr_month_names: [~, Яну, Фев, Мар, Апр, Май, Юни, Юли, Авг, Сеп, Окт, Ное, Дек]
20
  # Used in date_select and datime_select.
21
22
23
24
  order:
   - :year
   - :month
   - :day
25
26
27
28

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
29
   time: "%H:%M"
30
31
32
33
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
  am: "am"
  pm: "pm"
34

35
36
37
38
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "half a minute"
   less_than_x_seconds:
winterheart's avatar
winterheart committed
39
    one:  "по-малко от 1 секунда"
40
    other: "по-малко от %{count} секунди"
41
   x_seconds:
winterheart's avatar
winterheart committed
42
    one:  "1 секунда"
43
    other: "%{count} секунди"
44
   less_than_x_minutes:
winterheart's avatar
winterheart committed
45
    one:  "по-малко от 1 минута"
46
    other: "по-малко от %{count} минути"
47
   x_minutes:
winterheart's avatar
winterheart committed
48
    one:  "1 минута"
49
    other: "%{count} минути"
50
   about_x_hours:
winterheart's avatar
winterheart committed
51
    one:  "около 1 час"
52
    other: "около %{count} часа"
53
   x_hours:
54
55
    one:  "1 час"
    other: "%{count} часа"
56
   x_days:
winterheart's avatar
winterheart committed
57
    one:  "1 ден"
58
    other: "%{count} дена"
59
   about_x_months:
winterheart's avatar
winterheart committed
60
    one:  "около 1 месец"
61
    other: "около %{count} месеца"
62
   x_months:
winterheart's avatar
winterheart committed
63
    one:  "1 месец"
64
    other: "%{count} месеца"
65
   about_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
66
    one:  "около 1 година"
67
    other: "около %{count} години"
68
   over_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
69
    one:  "над 1 година"
70
    other: "над %{count} години"
jplang's avatar
jplang committed
71
   almost_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
72
    one:  "почти 1 година"
73
    other: "почти %{count} години"
edavis10's avatar
edavis10 committed
74

winterheart's avatar
winterheart committed
75
76
77
78
79
 number:
  format:
   separator: "."
   delimiter: ""
   precision: 3
80

jplang's avatar
jplang committed
81
82
  human:
   format:
edavis10's avatar
edavis10 committed
83
    delimiter: ""
84
    precision: 3
85
   storage_units:
edavis10's avatar
edavis10 committed
86
    format: "%n %u"
87
88
    units:
     byte:
89
90
      one: байт
      other: байта
winterheart's avatar
winterheart committed
91
92
93
94
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
jplang's avatar
jplang committed
95

96
97
98
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
winterheart's avatar
winterheart committed
99
   sentence_connector: "и"
100
   skip_last_comma: false
101

102
103
 activerecord:
  errors:
jplang's avatar
jplang committed
104
105
   template:
    header:
jplang's avatar
jplang committed
106
107
     one:  "1 грешка попречи този %{model} да бъде записан"
     other: "%{count} грешки попречиха този %{model} да бъде записан"
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
   messages:
    inclusion: "не съществува в списъка"
    exclusion: "е запазено"
    invalid: "е невалидно"
    confirmation: "липсва одобрение"
    accepted: "трябва да се приеме"
    empty: "не може да е празно"
    blank: "не може да е празно"
    too_long: "е прекалено дълго"
    too_short: "е прекалено късо"
    wrong_length: "е с грешна дължина"
    taken: "вече съществува"
    not_a_number: "не е число"
    not_a_date: "е невалидна дата"
122
123
124
125
126
    greater_than: "трябва да бъде по-голям[a/о] от %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-голям[a/о] от или равен[a/o] на %{count}"
    equal_to: "трябва да бъде равен[a/o] на %{count}"
    less_than: "трябва да бъде по-малък[a/o] от %{count}"
    less_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-малък[a/o] от или равен[a/o] на %{count}"
winterheart's avatar
winterheart committed
127
128
    odd: "трябва да бъде нечетен[a/o]"
    even: "трябва да бъде четен[a/o]"
129
130
131
    greater_than_start_date: "трябва да е след началната дата"
    not_same_project: "не е от същия проект"
    circular_dependency: "Тази релация ще доведе до безкрайна зависимост"
jplang's avatar
jplang committed
132
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Една задача не може да бъде свързвана към своя подзадача"
133
    earlier_than_minimum_start_date: "не може да бъде по-рано от %{date} поради предхождащи задачи"
134
135

 actionview_instancetag_blank_option: Изберете
136

137
138
139
140
 general_text_No: 'Не'
 general_text_Yes: 'Да'
 general_text_no: 'не'
 general_text_yes: 'да'
141
 general_lang_name: 'Bulgarian (Български)'
142
143
144
145
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
 general_first_day_of_week: '1'
146

147
148
149
150
 notice_account_updated: Профилът е обновен успешно.
 notice_account_invalid_creditentials: Невалиден потребител или парола.
 notice_account_password_updated: Паролата е успешно променена.
 notice_account_wrong_password: Грешна парола
151
152
 notice_account_register_done: Профилът е създаден успешно. E-mail, съдържащ инструкции за активиране на профила
  е изпратен на %{email}.
153
 notice_account_unknown_email: Непознат e-mail.
154
155
156
 notice_account_not_activated_yet: Вие не сте активирали вашия профил все още. Ако искате да
  получите нов e-mail за активиране, моля <a href="%{url}">натиснете тази връзка</a>.
 notice_account_locked: Вашият профил е блокиран.
157
158
 notice_can_t_change_password: Този профил е с външен метод за оторизация. Невъзможна смяна на паролата.
 notice_account_lost_email_sent: Изпратен ви е e-mail с инструкции за избор на нова парола.
159
 notice_account_activated: Профилът ви е активиран. Вече може да влезете в Redmine.
160
161
162
163
164
165
166
 notice_successful_create: Успешно създаване.
 notice_successful_update: Успешно обновяване.
 notice_successful_delete: Успешно изтриване.
 notice_successful_connection: Успешно свързване.
 notice_file_not_found: Несъществуваща или преместена страница.
 notice_locking_conflict: Друг потребител променя тези данни в момента.
 notice_not_authorized: Нямате право на достъп до тази страница.
167
 notice_not_authorized_archived_project: Проектът, който се опитвате да видите е архивиран. Ако смятате, че това не е правилно, обърнете се към администратора за разархивиране.
168
169
 notice_email_sent: "Изпратен e-mail на %{value}"
 notice_email_error: "Грешка при изпращане на e-mail (%{value})"
170
 notice_feeds_access_key_reseted: Вашия ключ за Atom достъп беше променен.
jplang's avatar
jplang committed
171
172
 notice_api_access_key_reseted: Вашият API ключ за достъп беше изчистен.
 notice_failed_to_save_issues: "Неуспешен запис на %{count} задачи от %{total} избрани: %{ids}."
173
 notice_failed_to_save_time_entries: "Невъзможност за запис на %{count} записа за използвано време от %{total} избрани: %{ids}."
jplang's avatar
jplang committed
174
175
176
177
178
 notice_failed_to_save_members: "Невъзможност за запис на член(ове): %{errors}."
 notice_no_issue_selected: "Няма избрани задачи."
 notice_account_pending: "Профилът Ви е създаден и очаква одобрение от администратор."
 notice_default_data_loaded: Примерната информация е заредена успешно.
 notice_unable_delete_version: Невъзможност за изтриване на версия
179
 notice_unable_delete_time_entry: Невъзможност за изтриване на запис за използвано време.
jplang's avatar
jplang committed
180
181
 notice_issue_done_ratios_updated: Обновен процент на завършените задачи.
 notice_gantt_chart_truncated: Мрежовият график е съкратен, понеже броят на обектите, които могат да бъдат показани е твърде голям (%{max})
182
 notice_issue_successful_create: Задача %{id} е създадена.
183
 notice_issue_update_conflict: Задачата е била променена от друг потребител, докато вие сте я редактирали.
184
 notice_account_deleted: Вашият профил беше премахнат без възможност за възстановяване.
185
 notice_user_successful_create: Потребител %{id} е създаден.
186
 notice_new_password_must_be_different: Новата парола трябва да бъде различна от сегашната парола
187

188
 error_can_t_load_default_data: "Грешка при зареждане на началната информация: %{value}"
189
 error_scm_not_found: Несъществуващ обект в хранилището.
190
 error_scm_command_failed: "Грешка при опит за комуникация с хранилище: %{value}"
jplang's avatar
jplang committed
191
 error_scm_annotate: "Обектът не съществува или не може да бъде анотиран."
192
 error_scm_annotate_big_text_file: "Файлът не може да бъде анотиран, понеже надхвърля максималния размер за текстови файлове."
jplang's avatar
jplang committed
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
 error_issue_not_found_in_project: 'Задачата не е намерена или не принадлежи на този проект'
 error_no_tracker_in_project: Няма асоциирани тракери с този проект. Проверете настройките на проекта.
 error_no_default_issue_status: Няма установено подразбиращо се състояние за задачите. Моля проверете вашата конфигурация (Вижте "Администрация -> Състояния на задачи").
 error_can_not_delete_custom_field: Невъзможност за изтриване на потребителско поле
 error_can_not_delete_tracker: Този тракер съдържа задачи и не може да бъде изтрит.
 error_can_not_remove_role: Тази роля се използва и не може да бъде изтрита.
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Задача, асоциирана със затворена версия не може да бъде отворена отново
 error_can_not_archive_project: Този проект не може да бъде архивиран
 error_issue_done_ratios_not_updated: Процентът на завършените задачи не е обновен.
 error_workflow_copy_source: Моля изберете source тракер или роля
 error_workflow_copy_target: Моля изберете тракер(и) и роля (роли).
 error_unable_delete_issue_status: Невъзможност за изтриване на състояние на задача
 error_unable_to_connect: Невъзможност за свързване с (%{value})
206
 error_attachment_too_big: Този файл не може да бъде качен, понеже надхвърля максималната възможна големина (%{max_size})
207
 error_session_expired: Вашата сесия е изтекла. Моля влезете в Redmine отново.
jplang's avatar
jplang committed
208
 warning_attachments_not_saved: "%{count} файла не бяха записани."
209

210
 mail_subject_lost_password: "Вашата парола (%{value})"
211
 mail_body_lost_password: 'За да смените паролата си, използвайте следния линк:'
212
 mail_subject_register: "Активация на профил (%{value})"
213
 mail_body_register: 'За да активирате профила си използвайте следния линк:'
jplang's avatar
jplang committed
214
215
216
217
218
219
220
221
 mail_body_account_information_external: "Можете да използвате вашия %{value} профил за вход."
 mail_body_account_information: Информацията за профила ви
 mail_subject_account_activation_request: "Заявка за активиране на профил в %{value}"
 mail_body_account_activation_request: "Има новорегистриран потребител (%{value}), очакващ вашето одобрение:"
 mail_subject_reminder: "%{count} задачи с краен срок с следващите %{days} дни"
 mail_body_reminder: "%{count} задачи, назначени на вас са с краен срок в следващите %{days} дни:"
 mail_subject_wiki_content_added: "Wiki страницата '%{id}' беше добавена"
 mail_body_wiki_content_added: Wiki страницата '%{id}' беше добавена от %{author}.
222
 mail_subject_wiki_content_updated: "Wiki страницата '%{id}' беше обновена"
jplang's avatar
jplang committed
223
 mail_body_wiki_content_updated: Wiki страницата '%{id}' беше обновена от %{author}.
224

225
226
 field_name: Име
 field_description: Описание
jplang's avatar
jplang committed
227
 field_summary: Анотация
228
229
230
231
232
233
 field_is_required: Задължително
 field_firstname: Име
 field_lastname: Фамилия
 field_mail: Email
 field_filename: Файл
 field_filesize: Големина
winterheart's avatar
winterheart committed
234
 field_downloads: Изтеглени файлове
235
236
237
 field_author: Автор
 field_created_on: От дата
 field_updated_on: Обновена
238
 field_closed_on: Затворена
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
 field_field_format: Тип
 field_is_for_all: За всички проекти
 field_possible_values: Възможни стойности
 field_regexp: Регулярен израз
 field_min_length: Мин. дължина
 field_max_length: Макс. дължина
 field_value: Стойност
 field_category: Категория
 field_title: Заглавие
 field_project: Проект
 field_issue: Задача
winterheart's avatar
winterheart committed
250
 field_status: Състояние
251
252
 field_notes: Бележка
 field_is_closed: Затворена задача
winterheart's avatar
winterheart committed
253
 field_is_default: Състояние по подразбиране
254
 field_tracker: Тракер
255
 field_subject: Заглавие
256
257
258
259
260
 field_due_date: Крайна дата
 field_assigned_to: Възложена на
 field_priority: Приоритет
 field_fixed_version: Планувана версия
 field_user: Потребител
jplang's avatar
jplang committed
261
 field_principal: Principal
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
 field_role: Роля
 field_homepage: Начална страница
 field_is_public: Публичен
 field_parent: Подпроект на
 field_is_in_roadmap: Да се вижда ли в Пътна карта
 field_login: Потребител
 field_mail_notification: Известия по пощата
 field_admin: Администратор
 field_last_login_on: Последно свързване
 field_language: Език
 field_effective_date: Дата
 field_password: Парола
 field_new_password: Нова парола
 field_password_confirmation: Потвърждение
 field_version: Версия
 field_type: Тип
 field_host: Хост
 field_port: Порт
 field_account: Профил
 field_base_dn: Base DN
282
 field_attr_login: Атрибут Login
winterheart's avatar
winterheart committed
283
284
285
 field_attr_firstname: Атрибут Първо име (Firstname)
 field_attr_lastname: Атрибут Фамилия (Lastname)
 field_attr_mail: Атрибут Email
286
 field_onthefly: Динамично създаване на потребител
jplang's avatar
jplang committed
287
 field_start_date: Начална дата
288
 field_done_ratio: "% Прогрес"
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
 field_auth_source: Начин на оторизация
 field_hide_mail: Скрий e-mail адреса ми
 field_comments: Коментар
 field_url: Адрес
 field_start_page: Начална страница
 field_subproject: Подпроект
 field_hours: Часове
 field_activity: Дейност
 field_spent_on: Дата
 field_identifier: Идентификатор
 field_is_filter: Използва се за филтър
300
 field_issue_to: Свързана задача
301
302
303
304
 field_delay: Отместване
 field_assignable: Възможно е възлагане на задачи за тази роля
 field_redirect_existing_links: Пренасочване на съществуващи линкове
 field_estimated_hours: Изчислено време
jplang's avatar
jplang committed
305
306
307
308
 field_column_names: Колони
 field_time_entries: Log time
 field_time_zone: Часова зона
 field_searchable: С възможност за търсене
309
 field_default_value: Стойност по подразбиране
jplang's avatar
jplang committed
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
 field_comments_sorting: Сортиране на коментарите
 field_parent_title: Родителска страница
 field_editable: Editable
 field_watcher: Наблюдател
 field_identity_url: OpenID URL
 field_content: Съдържание
 field_group_by: Групиране на резултатите по
 field_sharing: Sharing
 field_parent_issue: Родителска задача
 field_member_of_group: Член на група
 field_assigned_to_role: Assignee's role
 field_text: Текстово поле
 field_visible: Видим
323
 field_warn_on_leaving_unsaved: Предупреди ме, когато напускам страница с незаписано съдържание
324
 field_issues_visibility: Видимост на задачите
325
 field_is_private: Лична
326
327
328
329
330
331
 field_commit_logs_encoding: Кодова таблица на съобщенията при поверяване
 field_scm_path_encoding: Кодова таблица на пътищата (path)
 field_path_to_repository: Път до хранилището
 field_root_directory: Коренна директория (папка)
 field_cvsroot: CVSROOT
 field_cvs_module: Модул
332
 field_repository_is_default: Главно хранилище
333
 field_multiple: Избор на повече от една стойност
334
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP филтър
335
 field_core_fields: Стандартни полета
336
 field_timeout: Таймаут (в секунди)
337
 field_board_parent: Родителски форум
338
 field_private_notes: Лични бележки
339
 field_inherit_members: Наследяване на членовете на родителския проект
340
 field_generate_password: Генериране на парола
341
 field_must_change_passwd: Паролата трябва да бъде сменена при следващото влизане в Redmine
342

343
344
345
346
 setting_app_title: Заглавие
 setting_app_subtitle: Описание
 setting_welcome_text: Допълнителен текст
 setting_default_language: Език по подразбиране
347
 setting_login_required: Изискване за вход в Redmine
348
349
 setting_self_registration: Регистрация от потребители
 setting_attachment_max_size: Максимална големина на прикачен файл
winterheart's avatar
winterheart committed
350
 setting_issues_export_limit: Максимален брой задачи за експорт
351
 setting_mail_from: E-mail адрес за емисии
jplang's avatar
jplang committed
352
353
 setting_bcc_recipients: Получатели на скрито копие (bcc)
 setting_plain_text_mail: само чист текст (без HTML)
354
355
 setting_host_name: Хост
 setting_text_formatting: Форматиране на текста
356
357
 setting_wiki_compression: Компресиране на Wiki историята
 setting_feeds_limit: Максимален брой записи в ATOM емисии
jplang's avatar
jplang committed
358
 setting_default_projects_public: Новите проекти са публични по подразбиране
359
 setting_autofetch_changesets: Автоматично извличане на ревизиите
360
361
362
363
364
 setting_sys_api_enabled: Разрешаване на WS за управление
 setting_commit_ref_keywords: Отбелязващи ключови думи
 setting_commit_fix_keywords: Приключващи ключови думи
 setting_autologin: Автоматичен вход
 setting_date_format: Формат на датата
jplang's avatar
jplang committed
365
 setting_time_format: Формат на часа
366
 setting_cross_project_issue_relations: Релации на задачи между проекти
367
 setting_cross_project_subtasks: Подзадачи от други проекти
jplang's avatar
jplang committed
368
 setting_issue_list_default_columns: Показвани колони по подразбиране
369
 setting_repositories_encodings: Кодова таблица на прикачените файлове и хранилищата
370
 setting_emails_header: Email header
jplang's avatar
jplang committed
371
372
373
374
375
 setting_emails_footer: Подтекст за e-mail
 setting_protocol: Протокол
 setting_per_page_options: Опции за страниране
 setting_user_format: Потребителски формат
 setting_activity_days_default: Брой дни показвани на таб Дейност
376
 setting_display_subprojects_issues: Задачите от подпроектите по подразбиране се показват в главните проекти
jplang's avatar
jplang committed
377
378
379
380
381
382
383
 setting_enabled_scm: Разрешена SCM
 setting_mail_handler_body_delimiters: Отрязване на e-mail-ите след един от тези редове
 setting_mail_handler_api_enabled: Разрешаване на WS за входящи e-mail-и
 setting_mail_handler_api_key: API ключ
 setting_sequential_project_identifiers: Генериране на последователни проектни идентификатори
 setting_gravatar_enabled: Използване на портребителски икони от Gravatar
 setting_gravatar_default: Подразбиращо се изображение от Gravatar
384
 setting_diff_max_lines_displayed: Максимален брой показвани diff редове
jplang's avatar
jplang committed
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
 setting_file_max_size_displayed: Максимален размер на текстовите файлове, показвани inline
 setting_repository_log_display_limit: Максимален брой на показванете ревизии в лог файла
 setting_openid: Рарешаване на OpenID вход и регистрация
 setting_password_min_length: Минимална дължина на парола
 setting_new_project_user_role_id: Роля, давана на потребител, създаващ проекти, който не е администратор
 setting_default_projects_modules: Активирани модули по подразбиране за нов проект
 setting_issue_done_ratio: Изчисление на процента на готови задачи с
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Използване на поле '% Прогрес'
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Използване на състоянието на задачите
 setting_start_of_week: Първи ден на седмицата
 setting_rest_api_enabled: Разрешаване на REST web сървис
396
 setting_cache_formatted_text: Кеширане на форматираните текстове
jplang's avatar
jplang committed
397
398
399
400
 setting_default_notification_option: Подразбиращ се начин за известяване
 setting_commit_logtime_enabled: Разрешаване на отчитането на работното време
 setting_commit_logtime_activity_id: Дейност при отчитане на работното време
 setting_gantt_items_limit: Максимален брой обекти, които да се показват в мрежов график
401
 setting_issue_group_assignment: Разрешено назначаването на задачи на групи
402
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Начална дата на новите задачи по подразбиране да бъде днешната дата
403
 setting_commit_cross_project_ref: Отбелязване и приключване на задачи от други проекти, несвързани с конкретното хранилище
404
 setting_unsubscribe: Потребителите могат да премахват профилите си
405
406
 setting_session_lifetime: Максимален живот на сесиите
 setting_session_timeout: Таймаут за неактивност преди прекратяване на сесиите
407
408
 setting_thumbnails_enabled: Показване на миниатюри на прикачените изображения
 setting_thumbnails_size: Размер на миниатюрите (в пиксели)
409
 setting_non_working_week_days: Не работни дни
410
 setting_jsonp_enabled: Разрешаване на поддръжка на JSONP
411
 setting_default_projects_tracker_ids: Тракери по подразбиране за нови проекти
412
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Имена на прикачени файлове, които да се пропускат при приемане на e-mail-и (например *.vcf, companylogo.gif).
413
414
 setting_force_default_language_for_anonymous: Задължително език по подразбиране за анонимните потребители
 setting_force_default_language_for_loggedin: Задължително език по подразбиране за потребителите, влезли в Redmine
415

jplang's avatar
jplang committed
416
417
418
 permission_add_project: Създаване на проект
 permission_add_subprojects: Създаване на подпроекти
 permission_edit_project: Редактиране на проект
419
 permission_close_project: Затваряне / отваряне на проект
jplang's avatar
jplang committed
420
421
422
423
424
425
426
427
428
 permission_select_project_modules: Избор на проектни модули
 permission_manage_members: Управление на членовете (на екип)
 permission_manage_project_activities: Управление на дейностите на проекта
 permission_manage_versions: Управление на версиите
 permission_manage_categories: Управление на категориите
 permission_view_issues: Разглеждане на задачите
 permission_add_issues: Добавяне на задачи
 permission_edit_issues: Редактиране на задачи
 permission_manage_issue_relations: Управление на връзките между задачите
429
430
 permission_set_own_issues_private: Установяване на собствените задачи публични или лични
 permission_set_issues_private: Установяване на задачите публични или лични
431
 permission_add_issue_notes: Добавяне на бележки
jplang's avatar
jplang committed
432
433
 permission_edit_issue_notes: Редактиране на бележки
 permission_edit_own_issue_notes: Редактиране на собствени бележки
434
435
 permission_view_private_notes: Разглеждане на лични бележки
 permission_set_notes_private: Установяване на бележките лични
jplang's avatar
jplang committed
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
 permission_move_issues: Преместване на задачи
 permission_delete_issues: Изтриване на задачи
 permission_manage_public_queries: Управление на публичните заявки
 permission_save_queries: Запис на запитвания (queries)
 permission_view_gantt: Разглеждане на мрежов график
 permission_view_calendar: Разглеждане на календари
 permission_view_issue_watchers: Разглеждане на списък с наблюдатели
 permission_add_issue_watchers: Добавяне на наблюдатели
 permission_delete_issue_watchers: Изтриване на наблюдатели
 permission_log_time: Log spent time
 permission_view_time_entries: Разглеждане на изразходваното време
 permission_edit_time_entries: Редактиране на time logs
 permission_edit_own_time_entries: Редактиране на собствените time logs
 permission_manage_news: Управление на новини
 permission_comment_news: Коментиране на новини
 permission_view_documents: Разглеждане на документи
452
453
454
 permission_add_documents: Добавяне на документи
 permission_edit_documents: Редактиране на документи
 permission_delete_documents: Изтриване на документи
jplang's avatar
jplang committed
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
 permission_manage_files: Управление на файлове
 permission_view_files: Разглеждане на файлове
 permission_manage_wiki: Управление на wiki
 permission_rename_wiki_pages: Преименуване на wiki страници
 permission_delete_wiki_pages: Изтриване на wiki страници
 permission_view_wiki_pages: Разглеждане на wiki
 permission_view_wiki_edits: Разглеждане на wiki история
 permission_edit_wiki_pages: Редактиране на wiki страници
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Изтриване на прикачени файлове към wiki страници
 permission_protect_wiki_pages: Заключване на wiki страници
 permission_manage_repository: Управление на хранилища
 permission_browse_repository: Разглеждане на хранилища
 permission_view_changesets: Разглеждане на changesets
 permission_commit_access: Поверяване
 permission_manage_boards: Управление на boards
 permission_view_messages: Разглеждане на съобщения
 permission_add_messages: Публикуване на съобщения
 permission_edit_messages: Редактиране на съобщения
 permission_edit_own_messages: Редактиране на собствени съобщения
 permission_delete_messages: Изтриване на съобщения
 permission_delete_own_messages: Изтриване на собствени съобщения
 permission_export_wiki_pages: Експорт на wiki страници
 permission_manage_subtasks: Управление на подзадачите
478
 permission_manage_related_issues: Управление на връзките между задачи и ревизии
jplang's avatar
jplang committed
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490

 project_module_issue_tracking: Тракинг
 project_module_time_tracking: Отделяне на време
 project_module_news: Новини
 project_module_documents: Документи
 project_module_files: Файлове
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Хранилище
 project_module_boards: Форуми
 project_module_calendar: Календар
 project_module_gantt: Мрежов график

491
492
493
 label_user: Потребител
 label_user_plural: Потребители
 label_user_new: Нов потребител
jplang's avatar
jplang committed
494
 label_user_anonymous: Анонимен
495
496
497
498
 label_project: Проект
 label_project_new: Нов проект
 label_project_plural: Проекти
 label_x_projects:
jplang's avatar
jplang committed
499
  zero: 0 проекта
winterheart's avatar
winterheart committed
500
  one:  1 проект
501
  other: "%{count} проекта"
502
503
504
505
506
507
 label_project_all: Всички проекти
 label_project_latest: Последни проекти
 label_issue: Задача
 label_issue_new: Нова задача
 label_issue_plural: Задачи
 label_issue_view_all: Всички задачи
jplang's avatar
jplang committed
508
509
510
 label_issues_by: "Задачи по %{value}"
 label_issue_added: Добавена задача
 label_issue_updated: Обновена задача
511
512
 label_issue_note_added: Добавена бележка
 label_issue_status_updated: Обновено състояние
513
 label_issue_assigned_to_updated: Задачата е с назначен нов изпълнител
514
 label_issue_priority_updated: Обновен приоритет
515
516
517
 label_document: Документ
 label_document_new: Нов документ
 label_document_plural: Документи
jplang's avatar
jplang committed
518
 label_document_added: Добавен документ
519
520
521
522
 label_role: Роля
 label_role_plural: Роли
 label_role_new: Нова роля
 label_role_and_permissions: Роли и права
523
524
 label_role_anonymous: Анонимен
 label_role_non_member: Не член
525
526
527
528
529
530
531
 label_member: Член
 label_member_new: Нов член
 label_member_plural: Членове
 label_tracker: Тракер
 label_tracker_plural: Тракери
 label_tracker_new: Нов тракер
 label_workflow: Работен процес
winterheart's avatar
winterheart committed
532
533
534
 label_issue_status: Състояние на задача
 label_issue_status_plural: Състояния на задачи
 label_issue_status_new: Ново състояние
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
 label_issue_category: Категория задача
 label_issue_category_plural: Категории задачи
 label_issue_category_new: Нова категория
 label_custom_field: Потребителско поле
 label_custom_field_plural: Потребителски полета
 label_custom_field_new: Ново потребителско поле
 label_enumerations: Списъци
 label_enumeration_new: Нова стойност
 label_information: Информация
 label_information_plural: Информация
 label_please_login: Вход
 label_register: Регистрация
jplang's avatar
jplang committed
547
 label_login_with_open_id_option: или вход чрез OpenID
548
549
550
551
552
 label_password_lost: Забравена парола
 label_home: Начало
 label_my_page: Лична страница
 label_my_account: Профил
 label_my_projects: Проекти, в които участвам
jplang's avatar
jplang committed
553
 label_my_page_block: Блокове в личната страница
554
555
556
557
558
559
560
561
562
 label_administration: Администрация
 label_login: Вход
 label_logout: Изход
 label_help: Помощ
 label_reported_issues: Публикувани задачи
 label_assigned_to_me_issues: Възложени на мен
 label_last_login: Последно свързване
 label_registered_on: Регистрация
 label_activity: Дейност
jplang's avatar
jplang committed
563
564
 label_overall_activity: Цялостна дейност
 label_user_activity: "Активност на %{value}"
565
 label_new: Нов
winterheart's avatar
winterheart committed
566
 label_logged_as: Здравейте,
567
568
569
570
571
572
 label_environment: Среда
 label_authentication: Оторизация
 label_auth_source: Начин на оторозация
 label_auth_source_new: Нов начин на оторизация
 label_auth_source_plural: Начини на оторизация
 label_subproject_plural: Подпроекти
jplang's avatar
jplang committed
573
574
 label_subproject_new: Нов подпроект
 label_and_its_subprojects: "%{value} и неговите подпроекти"
winterheart's avatar
winterheart committed
575
 label_min_max_length: Минимална - максимална дължина
576
577
578
 label_list: Списък
 label_date: Дата
 label_integer: Целочислен
jplang's avatar
jplang committed
579
 label_float: Дробно
580
581
582
583
584
585
 label_boolean: Чекбокс
 label_string: Текст
 label_text: Дълъг текст
 label_attribute: Атрибут
 label_attribute_plural: Атрибути
 label_no_data: Няма изходни данни
winterheart's avatar
winterheart committed
586
 label_change_status: Промяна на състоянието
587
588
589
590
591
 label_history: История
 label_attachment: Файл
 label_attachment_new: Нов файл
 label_attachment_delete: Изтриване
 label_attachment_plural: Файлове
jplang's avatar
jplang committed
592
 label_file_added: Добавен файл
593
594
595
596
597
598
599
 label_report: Справка
 label_report_plural: Справки
 label_news: Новини
 label_news_new: Добави
 label_news_plural: Новини
 label_news_latest: Последни новини
 label_news_view_all: Виж всички
jplang's avatar
jplang committed
600
 label_news_added: Добавена новина
jplang's avatar
jplang committed
601
 label_news_comment_added: Добавен коментар към новина
602
603
604
605
606
 label_settings: Настройки
 label_overview: Общ изглед
 label_version: Версия
 label_version_new: Нова версия
 label_version_plural: Версии
jplang's avatar
jplang committed
607
 label_close_versions: Затваряне на завършените версии
608
609
610
611
612
613
614
615
616
 label_confirmation: Одобрение
 label_export_to: Експорт към
 label_read: Read...
 label_public_projects: Публични проекти
 label_open_issues: отворена
 label_open_issues_plural: отворени
 label_closed_issues: затворена
 label_closed_issues_plural: затворени
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
617
618
619
  zero: 0 отворени / %{total}
  one:  1 отворена / %{total}
  other: "%{count} отворени / %{total}"
620
 label_x_open_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
621
622
  zero: 0 отворени
  one:  1 отворена
623
  other: "%{count} отворени"
624
 label_x_closed_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
625
626
  zero: 0 затворени
  one:  1 затворена
627
  other: "%{count} затворени"
628
629
630
631
 label_x_issues:
  zero: 0 задачи
  one:  1 задача
  other: "%{count} задачи"
632
 label_total: Общо
633
 label_total_time: Общо
634
 label_permissions: Права
winterheart's avatar
winterheart committed
635
636
 label_current_status: Текущо състояние
 label_new_statuses_allowed: Позволени състояния
637
 label_all: всички
638
 label_any: без значение
639
 label_none: никакви
jplang's avatar
jplang committed
640
 label_nobody: никой
641
642
643
644
645
646
647
648
 label_next: Следващ
 label_previous: Предишен
 label_used_by: Използва се от
 label_details: Детайли
 label_add_note: Добавяне на бележка
 label_per_page: На страница
 label_calendar: Календар
 label_months_from: месеца от
winterheart's avatar
winterheart committed
649
 label_gantt: Мрежов график
650
 label_internal: Вътрешен
651
 label_last_changes: "последни %{count} промени"
652
653
654
655
656
 label_change_view_all: Виж всички промени
 label_personalize_page: Персонализиране
 label_comment: Коментар
 label_comment_plural: Коментари
 label_x_comments:
657
  zero: 0 коментара
winterheart's avatar
winterheart committed
658
  one: 1 коментар
659
  other: "%{count} коментара"
660
661
662
663
664
665
 label_comment_add: Добавяне на коментар
 label_comment_added: Добавен коментар
 label_comment_delete: Изтриване на коментари
 label_query: Потребителска справка
 label_query_plural: Потребителски справки
 label_query_new: Нова заявка
666
 label_my_queries: Моите заявки
667
668
669
670
671
672
 label_filter_add: Добави филтър
 label_filter_plural: Филтри
 label_equals: е
 label_not_equals: не е
 label_in_less_than: след по-малко от
 label_in_more_than: след повече от
673
674
 label_in_the_next_days: в следващите
 label_in_the_past_days: в предишните
jplang's avatar
jplang committed
675
676
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
677
 label_between: между
678
679
 label_in: в следващите
 label_today: днес
jplang's avatar
jplang committed
680
681
 label_all_time: всички
 label_yesterday: вчера
682
 label_this_week: тази седмица
jplang's avatar
jplang committed
683
 label_last_week: последната седмица
684
 label_last_n_weeks: последните %{count} седмици
jplang's avatar
jplang committed
685
686
687
688
689
 label_last_n_days: "последните %{count} дни"
 label_this_month: текущия месец
 label_last_month: последния месец
 label_this_year: текущата година
 label_date_range: Период
690
691
692
693
694
 label_less_than_ago: преди по-малко от
 label_more_than_ago: преди повече от
 label_ago: преди
 label_contains: съдържа
 label_not_contains: не съдържа
695
696
 label_any_issues_in_project: задачи от проект
 label_any_issues_not_in_project: задачи, които не са в проект
697
 label_no_issues_in_project: никакви задачи в проект
698
699
 label_day_plural: дни
 label_repository: Хранилище
700
 label_repository_new: Ново хранилище
jplang's avatar
jplang committed
701
 label_repository_plural: Хранилища
702
 label_browse: Разглеждане
jplang's avatar
jplang committed
703
704
 label_branch: работен вариант
 label_tag: Версия
705
706
 label_revision: Ревизия
 label_revision_plural: Ревизии
jplang's avatar
jplang committed
707
708
 label_revision_id: Ревизия %{value}
 label_associated_revisions: Асоциирани ревизии
709
710
 label_added: добавено
 label_modified: променено
jplang's avatar
jplang committed
711
712
 label_copied: копирано
 label_renamed: преименувано
713
714
715
716
 label_deleted: изтрито
 label_latest_revision: Последна ревизия
 label_latest_revision_plural: Последни ревизии
 label_view_revisions: Виж ревизиите
jplang's avatar
jplang committed
717
 label_view_all_revisions: Разглеждане на всички ревизии
718
719
720
721
722
723
 label_max_size: Максимална големина
 label_sort_highest: Премести най-горе
 label_sort_higher: Премести по-горе
 label_sort_lower: Премести по-долу
 label_sort_lowest: Премести най-долу
 label_roadmap: Пътна карта
724
725
 label_roadmap_due_in: "Излиза след %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} закъснение"
726
727
728
729
730
731
732
 label_roadmap_no_issues: Няма задачи за тази версия
 label_search: Търсене
 label_result_plural: Pезултати
 label_all_words: Всички думи
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki редакция
 label_wiki_edit_plural: Wiki редакции
winterheart's avatar
winterheart committed
733
734
 label_wiki_page: Wiki страница
 label_wiki_page_plural: Wiki страници
735
736
737
738
 label_index_by_title: Индекс
 label_index_by_date: Индекс по дата
 label_current_version: Текуща версия
 label_preview: Преглед
winterheart's avatar
winterheart committed
739
 label_feed_plural: Емисии
740
741
742
 label_changes_details: Подробни промени
 label_issue_tracking: Тракинг
 label_spent_time: Отделено време
jplang's avatar
jplang committed
743
 label_overall_spent_time: Общо употребено време
744
745
 label_f_hour: "%{value} час"
 label_f_hour_plural: "%{value} часа"
746
747
 label_time_tracking: Отделяне на време
 label_change_plural: Промени
748
 label_statistics: Статистика
749
750
 label_commits_per_month: Ревизии по месеци
 label_commits_per_author: Ревизии по автор
751
 label_diff: diff
752
753
754
755
756
757
758
759
 label_view_diff: Виж разликите
 label_diff_inline: хоризонтално
 label_diff_side_by_side: вертикално
 label_options: Опции
 label_copy_workflow_from: Копирай работния процес от
 label_permissions_report: Справка за права
 label_watched_issues: Наблюдавани задачи
 label_related_issues: Свързани задачи
winterheart's avatar
winterheart committed
760
 label_applied_status: Установено състояние
761
762
763
764
765
 label_loading: Зареждане...
 label_relation_new: Нова релация
 label_relation_delete: Изтриване на релация
 label_relates_to: свързана със
 label_duplicates: дублира
jplang's avatar
jplang committed
766
 label_duplicated_by: дублирана от
767
768
769
770
 label_blocks: блокира
 label_blocked_by: блокирана от
 label_precedes: предшества
 label_follows: изпълнява се след
771
772
 label_copied_to: копирана в
 label_copied_from: копирана от
winterheart's avatar
winterheart committed
773
774
775
776
 label_end_to_start: край към начало
 label_end_to_end: край към край
 label_start_to_start: начало към начало
 label_start_to_end: начало към край
777
778
779
780
781
782
783
 label_stay_logged_in: Запомни ме
 label_disabled: забранено
 label_show_completed_versions: Показване на реализирани версии
 label_me: аз
 label_board: Форум
 label_board_new: Нов форум
 label_board_plural: Форуми
jplang's avatar
jplang committed
784
785
 label_board_locked: Заключена
 label_board_sticky: Sticky
786
787
788
789
 label_topic_plural: Теми
 label_message_plural: Съобщения
 label_message_last: Последно съобщение
 label_message_new: Нова тема
jplang's avatar
jplang committed
790
 label_message_posted: Добавено съобщение
791
792
793
794
795
796
797
798
 label_reply_plural: Отговори
 label_send_information: Изпращане на информацията до потребителя
 label_year: Година
 label_month: Месец
 label_week: Седмица
 label_date_from: От
 label_date_to: До
 label_language_based: В зависимост от езика
799
 label_sort_by: "Сортиране по %{value}"
800
 label_send_test_email: Изпращане на тестов e-mail
801
802
803
 label_feeds_access_key: Atom access ключ
 label_missing_feeds_access_key: Липсващ Atom ключ за достъп
 label_feeds_access_key_created_on: "%{value} от създаването на Atom ключа"
804
 label_module_plural: Модули
805
 label_added_time_by: "Публикувана от %{author} преди %{age}"
jplang's avatar
jplang committed
806
 label_updated_time_by: "Обновена от %{author} преди %{age}"
807
 label_updated_time: "Обновена преди %{value}"
808
809
810
811
812
 label_jump_to_a_project: Проект...
 label_file_plural: Файлове
 label_changeset_plural: Ревизии
 label_default_columns: По подразбиране
 label_no_change_option: (Без промяна)
813
814
 label_bulk_edit_selected_issues: Групово редактиране на задачи
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Групово редактиране на записи за използвано време
815
816
817
818
 label_theme: Тема
 label_default: По подразбиране
 label_search_titles_only: Само в заглавията
 label_user_mail_option_all: "За всяко събитие в проектите, в които участвам"
jplang's avatar
jplang committed
819
 label_user_mail_option_selected: "За всички събития само в избраните проекти..."
winterheart's avatar
winterheart committed
820
 label_user_mail_option_none: "Само за наблюдавани или в които участвам (автор или назначени на мен)"
jplang's avatar
jplang committed
821
822
823
 label_user_mail_option_only_my_events: Само за неща, в които съм включен/а
 label_user_mail_option_only_assigned: Само за неща, назначени на мен
 label_user_mail_option_only_owner: Само за неща, на които аз съм собственик
824
825
826
 label_user_mail_no_self_notified: "Не искам известия за извършени от мен промени"
 label_registration_activation_by_email: активиране на профила по email
 label_registration_manual_activation: ръчно активиране
jplang's avatar
jplang committed
827
 label_registration_automatic_activation: автоматично активиране
828
 label_display_per_page: "На страница по: %{value}"
829
830
831
832
 label_age: Възраст
 label_change_properties: Промяна на настройки
 label_general: Основни
 label_more: Още
jplang's avatar
jplang committed
833
 label_scm: SCM (Система за контрол на версиите)
834
835
836
837
 label_plugins: Плъгини
 label_ldap_authentication: LDAP оторизация
 label_downloads_abbr: D/L
 label_optional_description: Незадължително описание
jplang's avatar
jplang committed
838
839
 label_add_another_file: Добавяне на друг файл
 label_preferences: Предпочитания
840
841
842
 label_chronological_order: Хронологичен ред
 label_reverse_chronological_order: Обратен хронологичен ред
 label_planning: Планиране
winterheart's avatar
winterheart committed
843
844
845
846
 label_incoming_emails: Входящи e-mail-и
 label_generate_key: Генериране на ключ
 label_issue_watchers: Наблюдатели
 label_example: Пример
847
 label_display: Показване
winterheart's avatar
winterheart committed
848
849
 label_sort: Сортиране
 label_ascending: Нарастващ
jplang's avatar
jplang committed
850
 label_descending: Намаляващ
851
 label_date_from_to: От %{start} до %{end}
winterheart's avatar
winterheart committed
852
853
854
 label_wiki_content_added: Wiki страница беше добавена
 label_wiki_content_updated: Wiki страница беше обновена
 label_group: Група
jplang's avatar
jplang committed
855
 label_group_plural: Групи
winterheart's avatar
winterheart committed
856
 label_group_new: Нова група
857
858
 label_group_anonymous: Анонимни потребители
 label_group_non_member: Потребители, които не са членове на проекта
winterheart's avatar
winterheart committed
859
 label_time_entry_plural: Използвано време
jplang's avatar
jplang committed
860
 label_version_sharing_none: Не споделен
winterheart's avatar
winterheart committed
861
 label_version_sharing_descendants: С подпроекти
jplang's avatar
jplang committed
862
 label_version_sharing_hierarchy: С проектна йерархия
winterheart's avatar
winterheart committed
863
 label_version_sharing_tree: С дърво на проектите
jplang's avatar
jplang committed
864
865
 label_version_sharing_system: С всички проекти
 label_update_issue_done_ratios: Обновяване на процента на завършените задачи
winterheart's avatar
winterheart committed
866
867
 label_copy_source: Източник
 label_copy_target: Цел
jplang's avatar
jplang committed
868
 label_copy_same_as_target: Също като целта
winterheart's avatar
winterheart committed
869
870
871
 label_display_used_statuses_only: Показване само на състоянията, използвани от този тракер
 label_api_access_key: API ключ за достъп
 label_missing_api_access_key: Липсващ API ключ
jplang's avatar
jplang committed
872
 label_api_access_key_created_on: API ключ за достъп е създаден преди %{value}
winterheart's avatar
winterheart committed
873
874
875
 label_profile: Профил
 label_subtask_plural: Подзадачи
 label_project_copy_notifications: Изпращане на Send e-mail известия по време на копирането на проекта
winterheart's avatar
winterheart committed
876
877
 label_principal_search: "Търсене на потребител или група:"
 label_user_search: "Търсене на потребител:"
878
879
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Позволени са допълнителни преходи, когато потребителят е авторът
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Позволени са допълнителни преходи, когато потребителят е назначеният към задачата
880
 label_issues_visibility_all: Всички задачи
881
 label_issues_visibility_public: Всички не-лични задачи
882
 label_issues_visibility_own: Задачи, създадени от или назначени на потребителя
883
 label_git_report_last_commit: Извеждане на последното поверяване за файлове и папки
884
885
 label_parent_revision: Ревизия родител
 label_child_revision: Ревизия наследник
886
 label_export_options: "%{export_format} опции за експорт"
887
 label_copy_attachments: Копиране на прикачените файлове
888
 label_copy_subtasks: Копиране на подзадачите
889
890
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
 label_completed_versions: Завършени версии
891
 label_search_for_watchers: Търсене на потребители за наблюдатели
892
 label_session_expiration: Изтичане на сесиите
893
 label_show_closed_projects: Разглеждане на затворени проекти
894
895
896
897
 label_status_transitions: Преходи между състоянията
 label_fields_permissions: Видимост на полетата
 label_readonly: Само за четене
 label_required: Задължително
898
 label_hidden: Скрит
899
 label_attribute_of_project: Project's %{name}
900
 label_attribute_of_issue: Issue's %{name}
901
902
 label_attribute_of_author: Author's %{name}
 label_attribute_of_assigned_to: Assignee's %{name}
903
 label_attribute_of_user: User's %{name}
904
 label_attribute_of_fixed_version: Target version's %{name}
905
906
907
908
 label_cross_project_descendants: С подпроекти
 label_cross_project_tree: С дърво на проектите
 label_cross_project_hierarchy: С проектна йерархия
 label_cross_project_system: С всички проекти
909
 label_gantt_progress_line: Линия на изпълнението
910
911
912
 label_visibility_private: лични (само за мен)
 label_visibility_roles: само за тези роли
 label_visibility_public: за всички потребители
913
914
915
916
 label_link: Връзка
 label_only: само
 label_drop_down_list: drop-down списък
 label_checkboxes: чек-бокс
917
 label_radio_buttons: радио-бутони
918
 label_link_values_to: URL (опция)
919
 label_custom_field_select_type: "Изберете тип на обект, към който потребителското поле да бъде асоциирано"
920
921
922
 label_check_for_updates: Проверка за нови версии
 label_latest_compatible_version: Последна съвместима версия
 label_unknown_plugin: Непознат плъгин
jplang's avatar
jplang committed
923
924

 button_login: Вход
925
 button_submit: Изпращане
jplang's avatar
jplang committed
926
927
928
 button_save: Запис
 button_check_all: Избор на всички
 button_uncheck_all: Изчистване на всички
929
930
 button_collapse_all: Скриване всички
 button_expand_all: Разгъване всички
jplang's avatar
jplang committed
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
 button_delete: Изтриване
 button_create: Създаване
 button_create_and_continue: Създаване и продължаване
 button_test: Тест
 button_edit: Редакция
 button_edit_associated_wikipage: "Редактиране на асоциираната Wiki страница: %{page_title}"
 button_add: Добавяне
 button_change: Промяна
 button_apply: Приложи
 button_clear: Изчисти
 button_lock: Заключване
 button_unlock: Отключване
 button_download: Изтегляне
 button_list: Списък
 button_view: Преглед
 button_move: Преместване
 button_move_and_follow: Преместване и продължаване
 button_back: Назад
 button_cancel: Отказ
 button_activate: Активация
 button_sort: Сортиране
 button_log_time: Отделяне на време
 button_rollback: Върни се към тази ревизия
 button_watch: Наблюдаване
 button_unwatch: Край на наблюдението
 button_reply: Отговор
 button_archive: Архивиране
 button_unarchive: Разархивиране
 button_reset: Генериране наново
 button_rename: Преименуване
 button_change_password: Промяна на парола
 button_copy: Копиране
 button_copy_and_follow: Копиране и продължаване
 button_annotate: Анотация
 button_update: Обновяване
 button_configure: Конфигуриране
 button_quote: Цитат
 button_duplicate: Дублиране
 button_show: Показване
970
 button_hide: Скриване
971
 button_edit_section: Редактиране на тази секция
972
 button_export: Експорт
973
 button_delete_my_account: Премахване на моя профил
974
975
 button_close: Затваряне
 button_reopen: Отваряне
976

jplang's avatar
jplang committed
977
978
979
 status_active: активен
 status_registered: регистриран
 status_locked: заключен
980

981
982
983
984
 project_status_active: активен
 project_status_closed: затворен
 project_status_archived: архивиран

jplang's avatar
jplang committed
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
 version_status_open: отворена
 version_status_locked: заключена
 version_status_closed: затворена

 field_active: Активен

 text_select_mail_notifications: Изберете събития за изпращане на e-mail.
 text_regexp_info: пр. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 - без ограничения
 text_project_destroy_confirmation: Сигурни ли сте, че искате да изтриете проекта и данните в него?
 text_subprojects_destroy_warning: "Неговите подпроекти: %{value} също ще бъдат изтрити."
 text_workflow_edit: Изберете роля и тракер за да редактирате работния процес
 text_are_you_sure: Сигурни ли сте?
 text_journal_changed: "%{label} променен от %{old} на %{new}"
jplang's avatar
jplang committed
999
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} променен"
jplang's avatar
jplang committed
1000
1001
1002
1003
1004
1005
 text_journal_set_to: "%{label} установен на %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} изтрит (%{old})"
 text_journal_added: "Добавено %{label} %{value}"
 text_tip_issue_begin_day: задача, започваща този ден
 text_tip_issue_end_day: задача, завършваща този ден
 text_tip_issue_begin_end_day: задача, започваща и завършваща този ден
1006
 text_project_identifier_info: 'Позволени са малки букви (a-z), цифри, тирета и _.<br />Промяна след създаването му не е възможна.'
jplang's avatar
jplang committed
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
 text_caracters_maximum: "До %{count} символа."
 text_caracters_minimum: "Минимум %{count} символа."
 text_length_between: "От %{min} до %{max} символа."
 text_tracker_no_workflow: Няма дефиниран работен процес за този тракер
 text_unallowed_characters: Непозволени символи
 text_comma_separated: Позволено е изброяване (с разделител запетая).
 text_line_separated: Позволени са много стойности (по едно на ред).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Отбелязване и приключване на задачи от ревизии
 text_issue_added: "Публикувана е нова задача с номер %{id} (от %{author})."
 text_issue_updated: "Задача %{id} е обновена (от %{author})."
 text_wiki_destroy_confirmation: Сигурни ли сте, че искате да изтриете това Wiki и цялото му съдържание?
 text_issue_category_destroy_question: "Има задачи (%{count}) обвързани с тази категория. Какво ще изберете?"
 text_issue_category_destroy_assignments: Премахване на връзките с категорията
 text_issue_category_reassign_to: Преобвързване с категория
 text_user_mail_option