et.yml 50 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
# Estonian localization for Redmine
# Copyright (C) 2012 Kaitseministeerium
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License
# as published by the Free Software Foundation; either version 2
# of the License, or (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

et:
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
 direction: ltr
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
26 27 28
   default: "%d.%m.%Y"
   short: "%d.%b"
   long: "%d. %B %Y"
29

30
  day_names: [Pühapäev, Esmaspäev, Teisipäev, Kolmapäev, Neljapäev, Reede, Laupäev]
31
  abbr_day_names: [P, E, T, K, N, R, L]
32

33
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
34
  month_names: [~, Jaanuar, Veebruar, Märts, Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, November, Detsember]
35 36 37 38 39 40 41 42 43
  abbr_month_names: [~, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt, nov, dets]
  # Used in date_select and datime_select.
  order:
   - :year
   - :month
   - :day

 time:
  formats:
44 45 46 47
   default: "%d.%m.%Y %H:%M"
   time: "%H:%M"
   short: "%d.%b %H:%M"
   long: "%d. %B %Y %H:%M %z"
48
  am: "enne lõunat"
49
  pm: "peale lõunat"
50

51 52 53 54
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "pool minutit"
   less_than_x_seconds:
55
    one:  "vähem kui sekund"
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
    other: "vähem kui %{count} sekundit"
   x_seconds:
    one:  "1 sekund"
    other: "%{count} sekundit"
   less_than_x_minutes:
    one:  "vähem kui minut"
    other: "vähem kui %{count} minutit"
   x_minutes:
    one:  "1 minut"
    other: "%{count} minutit"
   about_x_hours:
67
    one:  "umbes tund"
68
    other: "umbes %{count} tundi"
69
   x_hours:
70 71
    one:  "1 tund"
    other: "%{count} tundi"
72 73 74 75
   x_days:
    one:  "1 päev"
    other: "%{count} päeva"
   about_x_months:
76
    one:  "umbes kuu"
77 78 79 80 81
    other: "umbes %{count} kuud"
   x_months:
    one:  "1 kuu"
    other: "%{count} kuud"
   about_x_years:
82
    one:  "umbes aasta"
83 84
    other: "umbes %{count} aastat"
   over_x_years:
85
    one:  "rohkem kui aasta"
86 87
    other: "rohkem kui %{count} aastat"
   almost_x_years:
88
    one:  "peaaegu aasta"
89 90 91 92
    other: "peaaegu %{count} aastat"

 number:
  format:
93
   separator: "."
94 95 96 97 98 99
   delimiter: ""
   precision: 3

  human:
   format:
    delimiter: ""
100
    precision: 3
101 102 103 104 105 106
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "bait"
      other: "baiti"
107
     kb: "KB"
108 109 110 111 112 113 114 115
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"

# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
   sentence_connector: "ja"
116
   skip_last_comma: false
117

118 119 120 121
 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
122 123
     one: "1 viga ei võimaldanud selle %{model} salvestamist"
     other: "%{count} viga ei võimaldanud selle %{model} salvestamist"
124
   messages:
125
    inclusion: "ei ole nimekirjas"
126
    exclusion: "on reserveeritud"
127 128
    invalid: "ei sobi"
    confirmation: "ei lange kinnitusega kokku"
129
    accepted: "peab olema aktsepteeritud"
130 131 132 133 134
    empty: "ei või olla tühi"
    blank: "ei või olla täitmata"
    too_long: "on liiga pikk (lubatud on kuni %{count} märki)"
    too_short: "on liiga lühike (vaja on vähemalt %{count} märki)"
    wrong_length: "on vale pikkusega (peaks olema %{count} märki)"
135 136
    taken: "on juba võetud"
    not_a_number: "ei ole arv"
137
    not_a_date: "ei ole korrektne kuupäev"
138
    greater_than: "peab olema suurem kui %{count}"
139 140
    greater_than_or_equal_to: "peab olema võrdne või suurem kui %{count}"
    equal_to: "peab võrduma %{count}-ga"
141
    less_than: "peab olema väiksem kui %{count}"
142
    less_than_or_equal_to: "peab olema võrdne või väiksem kui %{count}"
143 144 145 146 147
    odd: "peab olema paaritu arv"
    even: "peab olema paarisarv"
    greater_than_start_date: "peab olema suurem kui alguskuupäev"
    not_same_project: "ei kuulu sama projekti juurde"
    circular_dependency: "See suhe looks vastastikuse sõltuvuse"
148
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Teemat ei saa sidustada tema enda alamteemaga"
149
    earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
150

151
 actionview_instancetag_blank_option: "Palun vali"
152

153 154 155 156
 general_text_No: "Ei"
 general_text_Yes: "Jah"
 general_text_no: "ei"
 general_text_yes: "jah"
157
 general_lang_name: "Eesti"
158
 general_csv_separator: ","
159 160
 general_csv_decimal_separator: "."
 general_csv_encoding: ISO-8859-13
161
 general_pdf_fontname: freesans
162
 general_first_day_of_week: "1"
163

164 165 166 167 168
 notice_account_updated: "Konto uuendamine õnnestus."
 notice_account_invalid_creditentials: "Sobimatu kasutajanimi või parool"
 notice_account_password_updated: "Parooli uuendamine õnnestus."
 notice_account_wrong_password: "Vale parool"
 notice_account_register_done: "Konto loomine õnnestus. Konto aktiveerimiseks vajuta vastaval lingil Sulle saadetud e-kirjas."
169
 notice_account_unknown_email: "Tundmatu kasutaja."
170 171 172
 notice_can_t_change_password: "See konto kasutab välist autentimisallikat. Siin ei saa selle konto parooli vahetada."
 notice_account_lost_email_sent: "Sulle saadeti e-kiri parooli vahetamise juhistega."
 notice_account_activated: "Su konto on aktiveeritud. Saad nüüd sisse logida."
173 174 175 176
 notice_successful_create: "Loomine õnnestus."
 notice_successful_update: "Uuendamine õnnestus."
 notice_successful_delete: "Kustutamine õnnestus."
 notice_successful_connection: "Ühenduse loomine õnnestus."
177 178 179 180 181 182
 notice_file_not_found: "Sellist lehte ei leitud."
 notice_locking_conflict: "Teine kasutaja uuendas vahepeal neid andmeid."
 notice_not_authorized: "Sul ei ole sellele lehele ligipääsuks õigusi."
 notice_not_authorized_archived_project: "See projekt on arhiveeritud."
 notice_email_sent: "%{value}-le saadeti kiri"
 notice_email_error: "Kirja saatmisel tekkis viga (%{value})"
183
 notice_feeds_access_key_reseted: "Sinu Atom juurdepääsuvõti nulliti."
184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197
 notice_api_access_key_reseted: "Sinu API juurdepääsuvõti nulliti."
 notice_failed_to_save_issues: "%{count} teemat %{total}-st ei õnnestunud salvestada: %{ids}."
 notice_failed_to_save_time_entries: "%{count} ajakulu kannet %{total}-st ei õnnestunud salvestada: %{ids}."
 notice_failed_to_save_members: "Liiget/liikmeid ei õnnestunud salvestada: %{errors}."
 notice_no_issue_selected: "Ühtegi teemat ei ole valitud! Palun vali teema(d), mida soovid muuta."
 notice_account_pending: "Sinu konto on loodud ja ootab nüüd administraatori kinnitust."
 notice_default_data_loaded: "Algseadistuste laadimine õnnestus."
 notice_unable_delete_version: "Versiooni kustutamine ei õnnestunud."
 notice_unable_delete_time_entry: "Ajakulu kande kustutamine ei õnnestunud."
 notice_issue_done_ratios_updated: "Teema edenemise astmed on uuendatud."
 notice_gantt_chart_truncated: "Diagrammi kärbiti kuna ületati kuvatavate objektide suurim hulk (%{max})"
 notice_issue_successful_create: "Teema %{id} loodud."
 notice_issue_update_conflict: "Teine kasutaja uuendas seda teemat Sinuga samaaegselt."
 notice_account_deleted: "Sinu konto on lõplikult kustutatud."
198

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
 error_can_t_load_default_data: "Algseadistusi ei saanud laadida: %{value}"
 error_scm_not_found: "Seda sissekannet hoidlast ei leitud."
 error_scm_command_failed: "Hoidla poole pöördumisel tekkis viga: %{value}"
 error_scm_annotate: "Sissekannet ei eksisteeri või ei saa annoteerida."
 error_scm_annotate_big_text_file: "Sissekannet ei saa annoteerida, kuna see on liiga pikk."
 error_issue_not_found_in_project: "Teemat ei leitud või see ei kuulu siia projekti"
 error_no_tracker_in_project: "Selle projektiga ei ole seostatud ühtegi valdkonda. Palun vaata üle projekti seaded."
 error_no_default_issue_status: 'Teema algolek on määramata. Palun vaata asetused üle ("Seadistused -> Olekud").'
 error_can_not_delete_custom_field: "Omaloodud välja kustutamine ei õnnestunud"
 error_can_not_delete_tracker: "See valdkond on mõnes teemas kasutusel ja seda ei saa kustutada."
 error_can_not_remove_role: "See roll on mõnes projektis kasutusel ja seda ei saa kustutada."
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: "Suletud versiooni juurde kuulunud teemat ei saa taasavada"
 error_can_not_archive_project: "Seda projekti ei saa arhiveerida"
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Teema edenemise astmed jäid uuendamata."
 error_workflow_copy_source: "Palun vali algne valdkond või roll"
 error_workflow_copy_target: "Palun vali sihtvaldkon(na)d või -roll(id)"
 error_unable_delete_issue_status: "Oleku kustutamine ei õnnestunud"
 error_unable_to_connect: "Ühenduse loomine ei õnnestunud (%{value})"
 error_attachment_too_big: "Faili ei saa üles laadida, sest see on lubatust (%{max_size}) pikem"
 warning_attachments_not_saved: "%{count} faili salvestamine ei õnnestunud."
219

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
 mail_subject_lost_password: "Sinu %{value} parool"
 mail_body_lost_password: "Et vahetada oma parooli, vajuta järgmisele lingile:"
 mail_subject_register: "Sinu %{value} konto aktiveerimine"
 mail_body_register: "Et aktiveerida oma kontot, vajuta järgmisele lingile:"
 mail_body_account_information_external: "Sisse logimiseks saad kasutada oma %{value} kontot."
 mail_body_account_information: "Sinu konto teave"
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} konto aktiveerimise nõue"
 mail_body_account_activation_request: "Registreerus uus kasutaja (%{value}). Konto avamine ootab Sinu kinnitust:"
 mail_subject_reminder: "%{count} teema tähtaeg jõuab kätte järgmise %{days} päeva jooksul"
 mail_body_reminder: "%{count} Sulle määratud teema tähtaeg jõuab kätte järgmise %{days} päeva jooksul:"
 mail_subject_wiki_content_added: "Lisati '%{id}' vikileht"
 mail_body_wiki_content_added: "'%{id}' vikileht lisati %{author} poolt."
 mail_subject_wiki_content_updated: "Uuendati '%{id}' vikilehte"
 mail_body_wiki_content_updated: "'%{id}' vikilehte uuendati %{author} poolt."
234 235


236 237 238 239 240 241 242 243
 field_name: "Nimi"
 field_description: "Kirjeldus"
 field_summary: "Kokkuvõte"
 field_is_required: "Kohustuslik"
 field_firstname: "Eesnimi"
 field_lastname: "Perekonnanimi"
 field_mail: "E-post"
 field_filename: "Fail"
244 245
 field_filesize: "Pikkus"
 field_downloads: "Allalaadimist"
246 247 248
 field_author: "Autor"
 field_created_on: "Loodud"
 field_updated_on: "Uuendatud"
249 250
 field_field_format: "Tüüp"
 field_is_for_all: "Kõigile projektidele"
251
 field_possible_values: "Võimalikud väärtused"
252 253 254
 field_regexp: "Regulaarne avaldis"
 field_min_length: "Vähim pikkus"
 field_max_length: "Suurim pikkus"
255 256 257 258
 field_value: "Väärtus"
 field_category: "Kategooria"
 field_title: "Pealkiri"
 field_project: "Projekt"
259
 field_issue: "Teema"
260
 field_status: "Olek"
261 262 263 264
 field_notes: "Märkused"
 field_is_closed: "Sulgeb teema"
 field_is_default: "Algolek"
 field_tracker: "Valdkond"
265 266
 field_subject: "Teema"
 field_due_date: "Tähtaeg"
267
 field_assigned_to: "Tegeleja"
268 269 270
 field_priority: "Prioriteet"
 field_fixed_version: "Sihtversioon"
 field_user: "Kasutaja"
271
 field_principal: "Vastutav isik"
272 273 274
 field_role: "Roll"
 field_homepage: "Koduleht"
 field_is_public: "Avalik"
275 276 277 278 279
 field_parent: "Emaprojekt"
 field_is_in_roadmap: "Teemad on teekaardil näha"
 field_login: "Kasutajanimi"
 field_mail_notification: "Teated e-kirjaga"
 field_admin: "Admin"
280 281
 field_last_login_on: "Viimane ühendus"
 field_language: "Keel"
282 283 284
 field_effective_date: "Tähtaeg"
 field_password: "Parool"
 field_new_password: "Uus parool"
285 286 287
 field_password_confirmation: "Kinnitus"
 field_version: "Versioon"
 field_type: "Tüüp"
288
 field_host: "Server"
289 290 291
 field_port: "Port"
 field_account: "Konto"
 field_base_dn: "Baas DN"
292
 field_attr_login: "Kasutajanime atribuut"
293 294 295
 field_attr_firstname: "Eesnime atribuut"
 field_attr_lastname: "Perekonnanime atribuut"
 field_attr_mail: "E-posti atribuut"
296
 field_onthefly: "Kasutaja automaatne loomine"
297
 field_start_date: "Alguskuupäev"
298 299 300
 field_done_ratio: "% tehtud"
 field_auth_source: "Autentimise viis"
 field_hide_mail: "Peida e-posti aadress"
301 302
 field_comments: "Kommentaar"
 field_url: "URL"
303
 field_start_page: "Esileht"
304 305 306 307
 field_subproject: "Alamprojekt"
 field_hours: "tundi"
 field_activity: "Tegevus"
 field_spent_on: "Kuupäev"
308
 field_identifier: "Tunnus"
309
 field_is_filter: "Kasutatakse filtrina"
310
 field_issue_to: "Seotud teema"
311
 field_delay: "Viivitus"
312 313 314
 field_assignable: "Saab määrata teemadega tegelema"
 field_redirect_existing_links: "Suuna olemasolevad lingid ringi"
 field_estimated_hours: "Eeldatav ajakulu"
315
 field_column_names: "Veerud"
316 317
 field_time_entries: "Ajakulu"
 field_time_zone: "Ajatsoon"
318
 field_searchable: "Otsitav"
319 320 321
 field_default_value: "Vaikimisi"
 field_comments_sorting: "Kommentaaride järjestus"
 field_parent_title: "Pärineb lehest"
322
 field_editable: "Muudetav"
323
 field_watcher: "Jälgija"
324 325
 field_identity_url: "OpenID URL"
 field_content: "Sisu"
326 327 328 329 330
 field_group_by: "Grupeeri tulemus"
 field_sharing: "Teemade jagamine"
 field_parent_issue: "Pärineb teemast"
 field_member_of_group: "Tegeleja grupp"
 field_assigned_to_role: "Tegeleja roll"
331 332
 field_text: "Tekstiväli"
 field_visible: "Nähtav"
333 334
 field_warn_on_leaving_unsaved: "Hoiata salvestamata sisuga lehtedelt lahkumisel"
 field_issues_visibility: "See roll näeb"
335
 field_is_private: "Privaatne"
336 337 338
 field_commit_logs_encoding: "Sissekannete kodeering"
 field_scm_path_encoding: "Teeraja märkide kodeering"
 field_path_to_repository: "Hoidla teerada"
339 340 341
 field_root_directory: "Juurkataloog"
 field_cvsroot: "CVSROOT"
 field_cvs_module: "Moodul"
342 343
 field_repository_is_default: "Peamine hoidla"
 field_multiple: "Korraga mitu väärtust"
344
 field_auth_source_ldap_filter: "LDAP filter"
345

346 347
 setting_app_title: "Veebilehe pealkiri"
 setting_app_subtitle: "Veebilehe alampealkiri"
348
 setting_welcome_text: "Tervitustekst"
349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
 setting_default_language: "Vaikimisi keel"
 setting_login_required: "Autentimine kohustuslik"
 setting_self_registration: "Omaloodud konto aktiveerimine"
 setting_attachment_max_size: "Manuse suurim pikkus"
 setting_issues_export_limit: "Teemade ekspordi limiit"
 setting_mail_from: "Saatja e-posti aadress"
 setting_bcc_recipients: "Saajaid ei näidata (lähevad BCC reale)"
 setting_plain_text_mail: "E-kiri tavalise tekstina (ilma HTML-ta)"
 setting_host_name: "Serveri nimi ja teerada"
 setting_text_formatting: "Vormindamise abi"
 setting_wiki_compression: "Viki ajaloo pakkimine"
 setting_feeds_limit: "Atom voogude suurim objektide arv"
361
 setting_default_projects_public: "Uued projektid on vaikimisi avalikud"
362 363 364 365
 setting_autofetch_changesets: "Lae uuendused automaatselt"
 setting_sys_api_enabled: "Hoidlate haldamine veebiteenuse kaudu"
 setting_commit_ref_keywords: "Viitade võtmesõnad"
 setting_commit_fix_keywords: "Paranduste võtmesõnad"
366
 setting_autologin: "Automaatne sisselogimine"
367 368 369 370 371
 setting_date_format: "Kuupäevaformaat"
 setting_time_format: "Ajaformaat"
 setting_cross_project_issue_relations: "Luba siduda eri projektide teemasid"
 setting_issue_list_default_columns: "Teemade nimekirja vaikimisi veerud"
 setting_repositories_encodings: "Manuste ja hoidlate kodeering"
372 373 374
 setting_emails_header: "E-kirja päis"
 setting_emails_footer: "E-kirja jalus"
 setting_protocol: "Protokoll"
375 376 377 378 379 380 381 382 383
 setting_per_page_options: "Objekte lehe kohta variandid"
 setting_user_format: "Kasutaja nime esitamise vorm"
 setting_activity_days_default: "Projektide ajalugu näidatakse"
 setting_display_subprojects_issues: "Näita projektis vaikimisi ka alamprojektide teemasid"
 setting_enabled_scm: "Kasutatavad lähtekoodi haldusvahendid"
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Kärbi e-kirja lõpp peale sellist rida"
 setting_mail_handler_api_enabled: "E-kirjade vastuvõtt veebiteenuse kaudu"
 setting_mail_handler_api_key: "Veebiteenuse API võti"
 setting_sequential_project_identifiers: "Genereeri järjestikused projektitunnused"
384
 setting_gravatar_enabled: "Kasuta Gravatari kasutajaikoone"
385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406
 setting_gravatar_default: "Vaikimisi kasutatav ikoon"
 setting_diff_max_lines_displayed: "Enim korraga näidatavaid erinevusi"
 setting_file_max_size_displayed: "Kuvatava tekstifaili suurim pikkus"
 setting_repository_log_display_limit: "Enim ajaloos näidatavaid sissekandeid"
 setting_openid: "Luba OpenID-ga registreerimine ja sisselogimine"
 setting_password_min_length: "Lühima lubatud parooli pikkus"
 setting_new_project_user_role_id: "Projekti looja roll oma projektis"
 setting_default_projects_modules: "Vaikimisi moodulid uutes projektides"
 setting_issue_done_ratio: "Määra teema edenemise aste"
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "kasutades vastavat välja"
 setting_issue_done_ratio_issue_status: "kasutades teema olekut"
 setting_start_of_week: "Nädala alguspäev"
 setting_rest_api_enabled: "Luba REST API kasutamine"
 setting_cache_formatted_text: "Puhverda vormindatud teksti"
 setting_default_notification_option: "Vaikimisi teavitatakse"
 setting_commit_logtime_enabled: "Luba ajakulu sisestamine"
 setting_commit_logtime_activity_id: "Tegevus kulunud ajal"
 setting_gantt_items_limit: "Gantti diagrammi objektide suurim hulk"
 setting_issue_group_assignment: "Luba teemade andmine gruppidele"
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: "Uute teemade alguskuupäevaks teema loomise päev"
 setting_commit_cross_project_ref: "Luba viiteid ja parandusi ka kõigi teiste projektide teemadele"
 setting_unsubscribe: "Luba kasutajal oma konto kustutada"
407

408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464
 permission_add_project: "Projekte luua"
 permission_add_subprojects: "Alamprojekte luua"
 permission_edit_project: "Projekte muuta"
 permission_select_project_modules: "Projektimooduleid valida"
 permission_manage_members: "Liikmeid hallata"
 permission_manage_project_activities: "Projekti tegevusi hallata"
 permission_manage_versions: "Versioone hallata"
 permission_manage_categories: "Kategooriaid hallata"
 permission_view_issues: "Teemasid näha"
 permission_add_issues: "Teemasid lisada"
 permission_edit_issues: "Teemasid uuendada"
 permission_manage_issue_relations: "Teemade seoseid hallata"
 permission_set_issues_private: "Teemasid avalikeks või privaatseiks seada"
 permission_set_own_issues_private: "Omi teemasid avalikeks või privaatseiks seada"
 permission_add_issue_notes: "Märkusi lisada"
 permission_edit_issue_notes: "Märkusi muuta"
 permission_edit_own_issue_notes: "Omi märkusi muuta"
 permission_move_issues: "Teemasid teise projekti tõsta"
 permission_delete_issues: "Teemasid kustutada"
 permission_manage_public_queries: "Avalikke päringuid hallata"
 permission_save_queries: "Päringuid salvestada"
 permission_view_gantt: "Gantti diagramme näha"
 permission_view_calendar: "Kalendrit näha"
 permission_view_issue_watchers: "Jälgijate nimekirja näha"
 permission_add_issue_watchers: "Jälgijaid lisada"
 permission_delete_issue_watchers: "Jälgijaid kustutada"
 permission_log_time: "Ajakulu sisestada"
 permission_view_time_entries: "Ajakulu näha"
 permission_edit_time_entries: "Ajakulu kandeid muuta"
 permission_edit_own_time_entries: "Omi ajakulu kandeid muuta"
 permission_manage_news: "Uudiseid hallata"
 permission_comment_news: "Uudiseid kommenteerida"
 permission_view_documents: "Dokumente näha"
 permission_manage_files: "Faile hallata"
 permission_view_files: "Faile näha"
 permission_manage_wiki: "Vikit hallata"
 permission_rename_wiki_pages: "Vikilehti ümber nimetada"
 permission_delete_wiki_pages: "Vikilehti kustutada"
 permission_view_wiki_pages: "Vikit näha"
 permission_view_wiki_edits: "Viki ajalugu näha"
 permission_edit_wiki_pages: "Vikilehti muuta"
 permission_delete_wiki_pages_attachments: "Manuseid kustutada"
 permission_protect_wiki_pages: "Vikilehti kaitsta"
 permission_manage_repository: "Hoidlaid hallata"
 permission_browse_repository: "Hoidlaid sirvida"
 permission_view_changesets: "Sissekandeid näha"
 permission_commit_access: "Sissekandeid teha"
 permission_manage_boards: "Foorumeid hallata"
 permission_view_messages: "Postitusi näha"
 permission_add_messages: "Postitusi lisada"
 permission_edit_messages: "Postitusi muuta"
 permission_edit_own_messages: "Omi postitusi muuta"
 permission_delete_messages: "Postitusi kustutada"
 permission_delete_own_messages: "Omi postitusi kustutada"
 permission_export_wiki_pages: "Vikilehti eksportida"
 permission_manage_subtasks: "Alamteemasid hallata"
 permission_manage_related_issues: "Seotud teemasid hallata"
465

466 467
 project_module_issue_tracking: "Teemade jälgimine"
 project_module_time_tracking: "Ajakulu arvestus"
468 469 470
 project_module_news: "Uudised"
 project_module_documents: "Dokumendid"
 project_module_files: "Failid"
471 472
 project_module_wiki: "Viki"
 project_module_repository: "Hoidlad"
473 474 475
 project_module_boards: "Foorumid"
 project_module_calendar: "Kalender"
 project_module_gantt: "Gantt"
476

477 478 479 480 481 482 483 484
 label_user: "Kasutaja"
 label_user_plural: "Kasutajad"
 label_user_new: "Uus kasutaja"
 label_user_anonymous: "Anonüümne"
 label_project: "Projekt"
 label_project_new: "Uus projekt"
 label_project_plural: "Projektid"
 label_x_projects:
485
  zero: "pole projekte"
486 487 488 489
  one:  "1 projekt"
  other: "%{count} projekti"
 label_project_all: "Kõik projektid"
 label_project_latest: "Viimased projektid"
490 491 492 493 494 495 496 497 498 499
 label_issue: "Teema"
 label_issue_new: "Uus teema"
 label_issue_plural: "Teemad"
 label_issue_view_all: "Teemade nimekiri"
 label_issues_by: "Teemad %{value} järgi"
 label_issue_added: "Teema lisatud"
 label_issue_updated: "Teema uuendatud"
 label_issue_note_added: "Märkus lisatud"
 label_issue_status_updated: "Olek uuendatud"
 label_issue_priority_updated: "Prioriteet uuendatud"
500 501 502
 label_document: "Dokument"
 label_document_new: "Uus dokument"
 label_document_plural: "Dokumendid"
503
 label_document_added: "Dokument lisatud"
504 505 506
 label_role: "Roll"
 label_role_plural: "Rollid"
 label_role_new: "Uus roll"
507
 label_role_and_permissions: "Rollid ja õigused"
508
 label_role_anonymous: "Anonüümne"
509
 label_role_non_member: "Mitteliige"
510 511 512
 label_member: "Liige"
 label_member_new: "Uus liige"
 label_member_plural: "Liikmed"
513 514 515 516 517 518
 label_tracker: "Valdkond"
 label_tracker_plural: "Valdkonnad"
 label_tracker_new: "Uus valdkond"
 label_workflow: "Töövood"
 label_issue_status: "Olek"
 label_issue_status_plural: "Olekud"
519
 label_issue_status_new: "Uus olek"
520 521
 label_issue_category: "Kategooria"
 label_issue_category_plural: "Kategooriad"
522
 label_issue_category_new: "Uus kategooria"
523 524 525 526
 label_custom_field: "Omaloodud väli"
 label_custom_field_plural: "Omaloodud väljad"
 label_custom_field_new: "Uus väli"
 label_enumerations: "Loetelud"
527 528 529
 label_enumeration_new: "Uus väärtus"
 label_information: "Teave"
 label_information_plural: "Teave"
530 531 532 533
 label_please_login: "Palun logi sisse"
 label_register: "Registreeru"
 label_login_with_open_id_option: "või logi sisse OpenID-ga"
 label_password_lost: "Kui parool on ununud..."
534
 label_home: "Kodu"
535 536 537 538 539
 label_my_page: "Oma leht"
 label_my_account: "Oma konto"
 label_my_projects: "Oma projektid"
 label_my_page_block: "Uus blokk"
 label_administration: "Seadistused"
540 541 542
 label_login: "Logi sisse"
 label_logout: "Logi välja"
 label_help: "Abi"
543 544
 label_reported_issues: "Minu poolt lisatud teemad"
 label_assigned_to_me_issues: "Minu teha olevad teemad"
545
 label_last_login: "Viimane ühendus"
546 547 548 549
 label_registered_on: "Registreeritud"
 label_activity: "Ajalugu"
 label_overall_activity: "Üldine tegevuste ajalugu"
 label_user_activity: "%{value} tegevuste ajalugu"
550
 label_new: "Uus"
551
 label_logged_as: "Sisse logitud kui"
552 553
 label_environment: "Keskkond"
 label_authentication: "Autentimine"
554 555 556
 label_auth_source: "Autentimisallikas"
 label_auth_source_new: "Uus autentimisallikas"
 label_auth_source_plural: "Autentimisallikad"
557 558 559
 label_subproject_plural: "Alamprojektid"
 label_subproject_new: "Uus alamprojekt"
 label_and_its_subprojects: "%{value} ja selle alamprojektid"
560 561
 label_min_max_length: "Min.-maks. pikkus"
 label_list: "Nimekiri"
562 563 564
 label_date: "Kuupäev"
 label_integer: "Täisarv"
 label_float: "Ujukomaarv"
565
 label_boolean: "Tõeväärtus"
566 567 568 569
 label_string: "Tekst"
 label_text: "Pikk tekst"
 label_attribute: "Atribuut"
 label_attribute_plural: "Atribuudid"
570
 label_no_data: "Pole"
571 572 573 574 575 576
 label_change_status: "Muuda olekut"
 label_history: "Ajalugu"
 label_attachment: "Fail"
 label_attachment_new: "Uus fail"
 label_attachment_delete: "Kustuta fail"
 label_attachment_plural: "Failid"
577
 label_file_added: "Fail lisatud"
578 579 580
 label_report: "Aruanne"
 label_report_plural: "Aruanded"
 label_news: "Uudised"
581
 label_news_new: "Lisa uudis"
582 583
 label_news_plural: "Uudised"
 label_news_latest: "Viimased uudised"
584 585 586 587
 label_news_view_all: "Kõik uudised"
 label_news_added: "Uudis lisatud"
 label_news_comment_added: "Kommentaar uudisele lisatud"
 label_settings: "Seaded"
588 589 590 591
 label_overview: "Ülevaade"
 label_version: "Versioon"
 label_version_new: "Uus versioon"
 label_version_plural: "Versioonid"
592
 label_close_versions: "Sulge lõpetatud versioonid"
593
 label_confirmation: "Kinnitus"
594
 label_export_to: "Samuti saadaval kujul:"
595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612
 label_read: "Loe..."
 label_public_projects: "Avalikud projektid"
 label_open_issues: "avatud"
 label_open_issues_plural: "avatud"
 label_closed_issues: "suletud"
 label_closed_issues_plural: "suletud"
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
  zero: "0 avatud / %{total}"
  one:  "1 avatud / %{total}"
  other: "%{count} avatud / %{total}"
 label_x_open_issues_abbr:
  zero: "0 avatud"
  one:  "1 avatud"
  other: "%{count} avatud"
 label_x_closed_issues_abbr:
  zero: "0 suletud"
  one:  "1 suletud"
  other: "%{count} suletud"
613 614 615 616
 label_x_issues:
  zero: "0 teemat"
  one:  "1 teema"
  other: "%{count} teemat"
617
 label_total: "Kokku"
618 619 620
 label_permissions: "Õigused"
 label_current_status: "Praegune olek"
 label_new_statuses_allowed: "Uued lubatud olekud"
621
 label_all: "kõik"
622 623
 label_none: "pole"
 label_nobody: "eikeegi"
624 625
 label_next: "Järgmine"
 label_previous: "Eelmine"
626
 label_used_by: "Kasutab"
627 628
 label_details: "Üksikasjad"
 label_add_note: "Lisa märkus"
629
 label_per_page: "Lehe kohta"
630
 label_calendar: "Kalender"
631
 label_months_from: "kuu kaugusel"
632 633
 label_gantt: "Gantt"
 label_internal: "Sisemine"
634 635 636
 label_last_changes: "viimased %{count} muudatust"
 label_change_view_all: "Kõik muudatused"
 label_personalize_page: "Kujunda leht ümber"
637 638 639
 label_comment: "Kommentaar"
 label_comment_plural: "Kommentaarid"
 label_x_comments:
640
  zero: "kommentaare pole"
641 642 643 644
  one: "1 kommentaar"
  other: "%{count} kommentaari"
 label_comment_add: "Lisa kommentaar"
 label_comment_added: "Kommentaar lisatud"
645 646 647
 label_comment_delete: "Kustuta kommentaar"
 label_query: "Omaloodud päring"
 label_query_plural: "Omaloodud päringud"
648
 label_query_new: "Uus päring"
649
 label_my_queries: "Mu omaloodud päringud"
650 651 652 653
 label_filter_add: "Lisa filter"
 label_filter_plural: "Filtrid"
 label_equals: "on"
 label_not_equals: "ei ole"
654 655 656 657 658 659
 label_in_less_than: "on väiksem kui"
 label_in_more_than: "on suurem kui"
 label_greater_or_equal: "suurem-võrdne"
 label_less_or_equal: "väiksem-võrdne"
 label_between: "vahemikus"
 label_in: "sisaldub hulgas"
660
 label_today: "täna"
661
 label_all_time: "piirideta"
662
 label_yesterday: "eile"
663 664 665 666 667 668 669 670 671 672
 label_this_week: "sel nädalal"
 label_last_week: "eelmisel nädalal"
 label_last_n_days: "viimase %{count} päeva jooksul"
 label_this_month: "sel kuul"
 label_last_month: "eelmisel kuul"
 label_this_year: "sel aastal"
 label_date_range: "Kuupäevavahemik"
 label_less_than_ago: "uuem kui"
 label_more_than_ago: "vanem kui"
 label_ago: "vanus"
673 674 675 676
 label_contains: "sisaldab"
 label_not_contains: "ei sisalda"
 label_day_plural: "päeva"
 label_repository: "Hoidla"
677
 label_repository_new: "Uus hoidla"
678 679 680
 label_repository_plural: "Hoidlad"
 label_browse: "Sirvi"
 label_branch: "Haru"
681 682 683 684 685
 label_tag: "Sildiga"
 label_revision: "Sissekanne"
 label_revision_plural: "Sissekanded"
 label_revision_id: "Sissekande kood %{value}"
 label_associated_revisions: "Seotud sissekanded"
686 687 688 689 690
 label_added: "lisatud"
 label_modified: "muudetud"
 label_copied: "kopeeritud"
 label_renamed: "ümber nimetatud"
 label_deleted: "kustutatud"
691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703
 label_latest_revision: "Viimane sissekanne"
 label_latest_revision_plural: "Viimased sissekanded"
 label_view_revisions: "Haru ajalugu"
 label_view_all_revisions: "Kogu ajalugu"
 label_max_size: "Suurim pikkus"
 label_sort_highest: "Nihuta esimeseks"
 label_sort_higher: "Nihuta üles"
 label_sort_lower: "Nihuta alla"
 label_sort_lowest: "Nihuta viimaseks"
 label_roadmap: "Teekaart"
 label_roadmap_due_in: "Tähtaeg %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} hiljaks jäänud"
 label_roadmap_no_issues: "Selles versioonis ei ole teemasid"
704 705 706
 label_search: "Otsi"
 label_result_plural: "Tulemused"
 label_all_words: "Kõik sõnad"
707 708 709 710 711 712 713
 label_wiki: "Viki"
 label_wiki_edit: "Viki muutmine"
 label_wiki_edit_plural: "Viki muutmised"
 label_wiki_page: "Vikileht"
 label_wiki_page_plural: "Vikilehed"
 label_index_by_title: "Järjesta pealkirja järgi"
 label_index_by_date: "Järjesta kuupäeva järgi"
714 715
 label_current_version: "Praegune versioon"
 label_preview: "Eelvaade"
716 717 718
 label_feed_plural: "Vood"
 label_changes_details: "Kõigi muudatuste üksikasjad"
 label_issue_tracking: "Teemade jälgimine"
719
 label_spent_time: "Kulutatud aeg"
720
 label_overall_spent_time: "Kokku kulutatud aeg"
721 722
 label_f_hour: "%{value} tund"
 label_f_hour_plural: "%{value} tundi"
723 724
 label_time_tracking: "Ajakulu arvestus"
 label_change_plural: "Muudatused"
725
 label_statistics: "Statistika"
726 727 728
 label_commits_per_month: "Sissekandeid kuu kohta"
 label_commits_per_author: "Sissekandeid autori kohta"
 label_diff: "erinevused"
729
 label_view_diff: "Vaata erinevusi"
730
 label_diff_inline: "teksti sees"
731
 label_diff_side_by_side: "kõrvuti"
732 733 734 735 736 737 738 739 740 741
 label_options: "Valikud"
 label_copy_workflow_from: "Kopeeri see töövoog"
 label_permissions_report: "Õiguste aruanne"
 label_watched_issues: "Jälgitud teemad"
 label_related_issues: "Seotud teemad"
 label_applied_status: "Kehtestatud olek"
 label_loading: "Laadimas..."
 label_relation_new: "Uus seos"
 label_relation_delete: "Kustuta seos"
 label_relates_to: "seostub"
742 743 744 745 746 747 748 749 750 751
 label_duplicates: "duplitseerib"
 label_duplicated_by: "duplitseerija"
 label_blocks: "blokeerib"
 label_blocked_by: "blokeerija"
 label_precedes: "eelneb"
 label_follows: "järgneb"
 label_end_to_start: "lõpust alguseni"
 label_end_to_end: "lõpust lõpuni"
 label_start_to_start: "algusest alguseni"
 label_start_to_end: "algusest lõpuni"
752 753 754
 label_stay_logged_in: "Püsi sisselogituna"
 label_disabled: "pole võimalik"
 label_show_completed_versions: "Näita lõpetatud versioone"
755 756 757 758 759
 label_me: "mina"
 label_board: "Foorum"
 label_board_new: "Uus foorum"
 label_board_plural: "Foorumid"
 label_board_locked: "Lukus"
760
 label_board_sticky: "Püsiteema"
761
 label_topic_plural: "Teemad"
762 763 764 765
 label_message_plural: "Postitused"
 label_message_last: "Viimane postitus"
 label_message_new: "Uus postitus"
 label_message_posted: "Postitus lisatud"
766
 label_reply_plural: "Vastused"
767
 label_send_information: "Saada teave konto kasutajale"
768 769 770 771 772
 label_year: "Aasta"
 label_month: "Kuu"
 label_week: "Nädal"
 label_date_from: "Alates"
 label_date_to: "Kuni"
773
 label_language_based: "Kasutaja keele põhjal"
774 775
 label_sort_by: "Sorteeri %{value} järgi"
 label_send_test_email: "Saada kontrollkiri"
776 777 778
 label_feeds_access_key: "Atom juurdepääsuvõti"
 label_missing_feeds_access_key: "Atom juurdepääsuvõti on puudu"
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom juurdepääsuvõti loodi %{value} tagasi"
779
 label_module_plural: "Moodulid"
780 781 782 783
 label_added_time_by: "Lisatud %{author} poolt %{age} tagasi"
 label_updated_time_by: "Uuendatud %{author} poolt %{age} tagasi"
 label_updated_time: "Uuendatud %{value} tagasi"
 label_jump_to_a_project: "Ava projekt..."
784
 label_file_plural: "Failid"
785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803
 label_changeset_plural: "Muudatused"
 label_default_columns: "Vaikimisi veerud"
 label_no_change_option: "(Ei muutu)"
 label_bulk_edit_selected_issues: "Muuda valitud teemasid korraga"
 label_bulk_edit_selected_time_entries: "Muuda valitud ajakandeid korraga"
 label_theme: "Visuaalne teema"
 label_default: "Tavaline"
 label_search_titles_only: "Ainult pealkirjadest"
 label_user_mail_option_all: "Kõigist tegevustest kõigis mu projektides"
 label_user_mail_option_selected: "Kõigist tegevustest ainult valitud projektides..."
 label_user_mail_option_none: "Teavitusi ei saadeta"
 label_user_mail_option_only_my_events: "Ainult mu jälgitavatest või minuga seotud tegevustest"
 label_user_mail_option_only_assigned: "Ainult minu teha olevate asjade kohta"
 label_user_mail_option_only_owner: "Ainult mu oma asjade kohta"
 label_user_mail_no_self_notified: "Ära teavita mind mu enda tehtud muudatustest"
 label_registration_activation_by_email: "e-kirjaga"
 label_registration_manual_activation: "käsitsi"
 label_registration_automatic_activation: "automaatselt"
 label_display_per_page: "Lehe kohta: %{value}"
804 805 806 807
 label_age: "Vanus"
 label_change_properties: "Muuda omadusi"
 label_general: "Üldine"
 label_more: "Rohkem"
808 809
 label_scm: "Lähtekoodi haldusvahend"
 label_plugins: "Lisamoodulid"
810 811
 label_ldap_authentication: "LDAP autentimine"
 label_downloads_abbr: "A/L"
812
 label_optional_description: "Teave"
813 814
 label_add_another_file: "Lisa veel üks fail"
 label_preferences: "Eelistused"
815 816 817
 label_chronological_order: "kronoloogiline"
 label_reverse_chronological_order: "tagurpidi kronoloogiline"
 label_planning: "Planeerimine"
818 819
 label_incoming_emails: "Sissetulevad e-kirjad"
 label_generate_key: "Genereeri võti"
820
 label_issue_watchers: "Jälgijad"
821
 label_example: "Näide"
822
 label_display: "Kujundus"
823
 label_sort: "Sorteeri"
824
 label_ascending: "Kasvavalt"
825 826
 label_descending: "Kahanevalt"
 label_date_from_to: "Alates %{start} kuni %{end}"
827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838
 label_wiki_content_added: "Vikileht lisatud"
 label_wiki_content_updated: "Vikileht uuendatud"
 label_group: "Grupp"
 label_group_plural: "Grupid"
 label_group_new: "Uus grupp"
 label_time_entry_plural: "Kulutatud aeg"
 label_version_sharing_none: "ei toimu"
 label_version_sharing_descendants: "alamprojektidega"
 label_version_sharing_hierarchy: "projektihierarhiaga"
 label_version_sharing_tree: "projektipuuga"
 label_version_sharing_system: "kõigi projektidega"
 label_update_issue_done_ratios: "Uuenda edenemise astmeid"
839
 label_copy_source: "Allikas"
840 841 842
 label_copy_target: "Sihtkoht"
 label_copy_same_as_target: "Sama mis sihtkoht"
 label_display_used_statuses_only: "Näita ainult selles valdkonnas kasutusel olekuid"
843 844
 label_api_access_key: "API juurdepääsuvõti"
 label_missing_api_access_key: "API juurdepääsuvõti on puudu"
845
 label_api_access_key_created_on: "API juurdepääsuvõti loodi %{value} tagasi"
846
 label_profile: "Profiil"
847 848 849
 label_subtask_plural: "Alamteemad"
 label_project_copy_notifications: "Saada projekti kopeerimise kohta teavituskiri"
 label_principal_search: "Otsi kasutajat või gruppi:"
850
 label_user_search: "Otsi kasutajat:"
851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863
 label_additional_workflow_transitions_for_author: "Luba ka järgmisi üleminekuid kui kasutaja on teema looja"
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: "Luba ka järgmisi üleminekuid kui kasutaja on teemaga tegeleja"
 label_issues_visibility_all: "kõiki teemasid"
 label_issues_visibility_public: "kõiki mitteprivaatseid teemasid"
 label_issues_visibility_own: "enda poolt loodud või enda teha teemasid"
 label_git_report_last_commit: "Viimase sissekande teave otse failinimekirja"
 label_parent_revision: "Eellane"
 label_child_revision: "Järglane"
 label_export_options: "%{export_format} ekspordivalikud"
 label_copy_attachments: "Kopeeri manused"
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
 label_completed_versions: "Lõpetatud versioonid"
 label_search_for_watchers: "Otsi lisamiseks jälgijaid"
864 865

 button_login: "Logi sisse"
866
 button_submit: "Sisesta"
867
 button_save: "Salvesta"
868 869 870 871
 button_check_all: "Märgi kõik"
 button_uncheck_all: "Nulli valik"
 button_collapse_all: "Voldi kõik kokku"
 button_expand_all: "Voldi kõik lahti"
872 873 874
 button_delete: "Kustuta"
 button_create: "Loo"
 button_create_and_continue: "Loo ja jätka"
875
 button_test: "Testi"
876
 button_edit: "Muuda"
877
 button_edit_associated_wikipage: "Muuda seotud vikilehte: %{page_title}"
878 879
 button_add: "Lisa"
 button_change: "Muuda"
880
 button_apply: "Lae"
881 882
 button_clear: "Puhasta"
 button_lock: "Lukusta"
883 884 885
 button_unlock: "Ava lukust"
 button_download: "Lae alla"
 button_list: "Listi"
886
 button_view: "Vaata"
887 888
 button_move: "Tõsta"
 button_move_and_follow: "Tõsta ja järgne"
889
 button_back: "Tagasi"
890
 button_cancel: "Katkesta"
891 892
 button_activate: "Aktiveeri"
 button_sort: "Sorteeri"
893 894 895 896
 button_log_time: "Ajakulu"
 button_rollback: "Rulli tagasi sellesse versiooni"
 button_watch: "Jälgi"
 button_unwatch: "Ära jälgi"
897 898
 button_reply: "Vasta"
 button_archive: "Arhiveeri"
899 900
 button_unarchive: "Arhiivist tagasi"
 button_reset: "Nulli"
901
 button_rename: "Nimeta ümber"
902
 button_change_password: "Vaheta parool"
903 904 905
 button_copy: "Kopeeri"
 button_copy_and_follow: "Kopeeri ja järgne"
 button_annotate: "Annoteeri"
906
 button_update: "Muuda"
907
 button_configure: "Konfigureeri"
908 909
 button_quote: "Tsiteeri"
 button_duplicate: "Duplitseeri"
910
 button_show: "Näita"
911 912 913
 button_edit_section: "Muuda seda sektsiooni"
 button_export: "Ekspordi"
 button_delete_my_account: "Kustuta oma konto"
914 915 916

 status_active: "aktiivne"
 status_registered: "registreeritud"
917
 status_locked: "lukus"
918 919

 version_status_open: "avatud"
920
 version_status_locked: "lukus"
921 922 923 924
 version_status_closed: "suletud"

 field_active: "Aktiivne"

925 926 927 928 929 930 931 932
 text_select_mail_notifications: "Tegevused, millest peaks e-kirjaga teavitama"
 text_regexp_info: "nt. ^[A-Z0-9]+$"
 text_min_max_length_info: "0 tähendab, et piiranguid ei ole"
 text_project_destroy_confirmation: "Oled Sa kindel oma soovis see projekt täielikult kustutada?"
 text_subprojects_destroy_warning: "Alamprojekt(id) - %{value} - kustutatakse samuti."
 text_workflow_edit: "Töövoo muutmiseks vali roll ja valdkond"
 text_are_you_sure: "Oled Sa kindel?"
 text_journal_changed: "%{label} muudetud %{old} -> %{new}"
933
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} uuendatud"
934
 text_journal_set_to: "%{label} uus väärtus on %{value}"
935 936
 text_journal_deleted: "%{label} kustutatud (%{old})"
 text_journal_added: "%{label} %{value} lisatud"
937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959