nl.yml 40.9 KB
Newer Older
1
nl:
2
 direction: ltr
3 4 5 6 7
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
jplang's avatar
jplang committed
8 9 10
   default: "%d-%m-%Y"
   short: "%e %b"
   long: "%d %B, %Y"
11
   
jplang's avatar
jplang committed
12 13
  day_names: [zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag]
  abbr_day_names: [zo, ma, di, wo, do, vr, za]
14 15
   
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
jplang's avatar
jplang committed
16 17
  month_names: [~, januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december]
  abbr_month_names: [~, jan, feb, mar, apr, mei, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec]
18
  # Used in date_select and datime_select.
19 20 21 22
  order:
   - :day
   - :month
   - :year
23 24 25 26

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
27
   time: "%H:%M"
jplang's avatar
jplang committed
28 29
   short: "%e %b %H:%M"
   long: "%d %B, %Y %H:%M"
30 31 32 33 34
  am: "am"
  pm: "pm"
   
 datetime:
  distance_in_words:
35
   half_a_minute: "halve minuut"
36
   less_than_x_seconds:
37
    one:  "minder dan een seconde"
jplang's avatar
jplang committed
38
    other: "minder dan %{count} seconden"
39
   x_seconds:
40
    one:  "1 seconde"
41
    other: "%{count} seconden"
42
   less_than_x_minutes:
43
    one:  "minder dan een minuut"
44
    other: "minder dan %{count} minuten"
45
   x_minutes:
46
    one:  "1 minuut"
47
    other: "%{count} minuten"
48
   about_x_hours:
49
    one:  "ongeveer 1 uur"
50
    other: "ongeveer %{count} uren"
51
   x_days:
52
    one:  "1 dag"
53
    other: "%{count} dagen"
54
   about_x_months:
55
    one:  "ongeveer 1 maand"
56
    other: "ongeveer %{count} maanden"
57
   x_months:
58
    one:  "1 maand"
59
    other: "%{count} maanden"
60
   about_x_years:
61
    one:  "ongeveer 1 jaar"
jplang's avatar
jplang committed
62
    other: "ongeveer %{count} jaar"
63
   over_x_years:
jplang's avatar
jplang committed
64 65
    one:  "meer dan 1 jaar"
    other: "meer dan %{count} jaar"
jplang's avatar
jplang committed
66
   almost_x_years:
jplang's avatar
jplang committed
67 68
    one:  "bijna 1 jaar"
    other: "bijna %{count} jaar"
edavis10's avatar
edavis10 committed
69

winterheart's avatar
winterheart committed
70 71 72 73 74
 number:
  format:
   separator: "."
   delimiter: ""
   precision: 3
edavis10's avatar
edavis10 committed
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
  human: 
   format: 
    precision: 1
    delimiter: ""
   storage_units: 
    format: "%n %u"
    units: 
     kb: KB
     tb: TB
     gb: GB
     byte: 
      one: Byte
      other: Bytes
     mb: MB
89 90 91 92
    
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
93
   sentence_connector: "en"
94 95 96 97
   skip_last_comma: false
   
 activerecord:
  errors:
jplang's avatar
jplang committed
98 99
   template:
    header:
jplang's avatar
jplang committed
100 101
     one:  "Door een fout kon dit %{model} niet worden opgeslagen"
     other: "Door %{count} fouten kon dit %{model} niet worden opgeslagen"
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
   messages:
    inclusion: "staat niet in de lijst"
    exclusion: "is gereserveerd"
    invalid: "is ongeldig"
    confirmation: "komt niet overeen met bevestiging"
    accepted: "moet geaccepteerd worden"
    empty: "mag niet leeg zijn"
    blank: "mag niet blanco zijn"
    too_long: "is te lang"
    too_short: "is te kort"
    wrong_length: "heeft een onjuiste lengte"
    taken: "is al in gebruik"
    not_a_number: "is geen getal"
    not_a_date: "is geen valide datum"
116 117 118 119 120
    greater_than: "moet groter zijn dan %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "moet groter zijn of gelijk zijn aan %{count}"
    equal_to: "moet gelijk zijn aan %{count}"
    less_than: "moet minder zijn dan %{count}"
    less_than_or_equal_to: "moet minder dan of gelijk zijn aan %{count}"
121 122
    odd: "moet oneven zijn"
    even: "moet even zijn"
123 124 125
    greater_than_start_date: "moet na de startdatum liggen"
    not_same_project: "hoort niet bij hetzelfde project"
    circular_dependency: "Deze relatie zou een circulaire afhankelijkheid tot gevolg hebben"
126
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

 actionview_instancetag_blank_option: Selecteer
 
 button_activate: Activeer
 button_add: Voeg toe
 button_annotate: Annoteer
 button_apply: Pas toe
 button_archive: Archiveer
 button_back: Terug
 button_cancel: Annuleer
 button_change: Wijzig
 button_change_password: Wijzig wachtwoord
 button_check_all: Selecteer alle
 button_clear: Leeg maken
 button_configure: Configureer
 button_copy: Kopiëer
 button_create: Maak
 button_delete: Verwijder
 button_download: Download
 button_edit: Bewerk
 button_list: Lijst
 button_lock: Sluit
jplang's avatar
jplang committed
149
 button_log_time: Registreer tijd
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
 button_login: Inloggen
 button_move: Verplaatsen
 button_quote: Citaat
 button_rename: Hernoemen
 button_reply: Antwoord
 button_reset: Reset
 button_rollback: Rollback naar deze versie
 button_save: Bewaren
 button_sort: Sorteer
 button_submit: Toevoegen
 button_test: Test
 button_unarchive: Dearchiveer
 button_uncheck_all: Deselecteer alle
 button_unlock: Open
 button_unwatch: Niet meer monitoren
 button_update: Update
 button_view: Bekijken
 button_watch: Monitor
 default_activity_design: Ontwerp
 default_activity_development: Ontwikkeling
 default_doc_category_tech: Technische documentatie
 default_doc_category_user: Gebruikersdocumentatie
172
 default_issue_status_in_progress: In Progress
173 174 175 176 177 178 179 180 181 182
 default_issue_status_closed: Gesloten
 default_issue_status_feedback: Terugkoppeling
 default_issue_status_new: Nieuw
 default_issue_status_rejected: Afgewezen
 default_issue_status_resolved: Opgelost
 default_priority_high: Hoog
 default_priority_immediate: Onmiddellijk
 default_priority_low: Laag
 default_priority_normal: Normaal
 default_priority_urgent: Spoed
183
 default_role_developer: Ontwikkelaar
184 185 186 187 188 189 190 191
 default_role_manager: Manager
 default_role_reporter: Rapporteur
 default_tracker_bug: Bug
 default_tracker_feature: Feature
 default_tracker_support: Support
 enumeration_activities: Activiteiten (tijdtracking)
 enumeration_doc_categories: Documentcategorieën
 enumeration_issue_priorities: Issueprioriteiten
192
 error_can_t_load_default_data: "De standaard configuratie kon niet worden geladen: %{value}"
193 194
 error_issue_not_found_in_project: 'Deze issue is niet gevonden of behoort niet toe tot dit project.'
 error_scm_annotate: "Er kan geen commentaar toegevoegd worden."
195
 error_scm_command_failed: "Er trad een fout op tijdens de poging om verbinding te maken met de repository: %{value}"
196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
 error_scm_not_found: "Deze ingang of revisie bestaat niet in de repository."
 field_account: Account
 field_activity: Activiteit
 field_admin: Beheerder
 field_assignable: Issues kunnen toegewezen worden aan deze rol
 field_assigned_to: Toegewezen aan
 field_attr_firstname: Voornaam attribuut
 field_attr_lastname: Achternaam attribuut
 field_attr_login: Login attribuut
 field_attr_mail: E-mail attribuut
 field_auth_source: Authenticatiemethode
 field_author: Auteur
 field_base_dn: Base DN
 field_category: Categorie
 field_column_names: Kolommen
 field_comments: Commentaar
 field_comments_sorting: Commentaar weergeven
 field_created_on: Aangemaakt
 field_default_value: Standaardwaarde
 field_delay: Vertraging
 field_description: Beschrijving
217
 field_done_ratio: "% Gereed"
218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
 field_downloads: Downloads
 field_due_date: Verwachte datum gereed
 field_effective_date: Datum
 field_estimated_hours: Geschatte tijd
 field_field_format: Formaat
 field_filename: Bestand
 field_filesize: Grootte
 field_firstname: Voornaam
 field_fixed_version: Versie
 field_hide_mail: Verberg mijn e-mailadres
 field_homepage: Homepage
 field_host: Host
 field_hours: Uren
 field_identifier: Identificatiecode
 field_is_closed: Issue gesloten
 field_is_default: Standaard
 field_is_filter: Gebruikt als een filter
 field_is_for_all: Voor alle projecten
 field_is_in_roadmap: Issues weergegeven in roadmap
 field_is_public: Publiek
 field_is_required: Verplicht
 field_issue: Issue
240
 field_issue_to: Gerelateerd issue
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265
 field_language: Taal
 field_last_login_on: Laatste bezoek
 field_lastname: Achternaam
 field_login: Inloggen
 field_mail: E-mail
 field_mail_notification: Mail mededelingen
 field_max_length: Maximale lengte
 field_min_length: Minimale lengte
 field_name: Naam
 field_new_password: Nieuw wachtwoord
 field_notes: Notities
 field_onthefly: On-the-fly aanmaken van een gebruiker
 field_parent: Subproject van
 field_parent_title: Bovenliggende pagina
 field_password: Wachtwoord
 field_password_confirmation: Bevestigen
 field_port: Port
 field_possible_values: Mogelijke waarden
 field_priority: Prioriteit
 field_project: Project
 field_redirect_existing_links: Verwijs bestaande links door
 field_regexp: Reguliere expressie
 field_role: Rol
 field_searchable: Doorzoekbaar
 field_spent_on: Datum
266
 field_start_date: Startdatum
267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
 field_start_page: Startpagina
 field_status: Status
 field_subject: Onderwerp
 field_subproject: Subproject
 field_summary: Samenvatting
 field_time_zone: Tijdzone
 field_title: Titel
 field_tracker: Tracker
 field_type: Type
 field_updated_on: Gewijzigd
 field_url: URL
 field_user: Gebruiker
 field_value: Waarde
 field_version: Versie
281
 general_csv_decimal_separator: ','
282
 general_csv_encoding: ISO-8859-1
283
 general_csv_separator: ';'
284 285
 general_first_day_of_week: '7'
 general_lang_name: 'Nederlands'
286
 general_pdf_encoding: UTF-8
287 288 289 290 291
 general_text_No: 'Nee'
 general_text_Yes: 'Ja'
 general_text_no: 'nee'
 general_text_yes: 'ja'
 gui_validation_error: 1 fout
292
 gui_validation_error_plural: "%{count} fouten"
293 294 295 296
 label_activity: Activiteit
 label_add_another_file: Ander bestand toevoegen
 label_add_note: Voeg een notitie toe
 label_added: toegevoegd
297
 label_added_time_by: "Toegevoegd door %{author} %{age} geleden"
298 299 300 301 302 303
 label_administration: Administratie
 label_age: Leeftijd
 label_ago: dagen geleden
 label_all: alle
 label_all_time: alles
 label_all_words: Alle woorden
304
 label_and_its_subprojects: "%{value} en zijn subprojecten."
305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
 label_applied_status: Toegekende status
 label_assigned_to_me_issues: Aan mij toegewezen issues
 label_associated_revisions: Geassociëerde revisies
 label_attachment: Bestand
 label_attachment_delete: Verwijder bestand
 label_attachment_new: Nieuw bestand
 label_attachment_plural: Bestanden
 label_attribute: Attribuut
 label_attribute_plural: Attributen
 label_auth_source: Authenticatiemodus
 label_auth_source_new: Nieuwe authenticatiemodus
 label_auth_source_plural: Authenticatiemodi
 label_authentication: Authenticatie
 label_blocked_by: geblokkeerd door
 label_blocks: blokkeert
 label_board: Forum
 label_board_new: Nieuw forum
 label_board_plural: Forums
 label_boolean: Boolean
 label_browse: Blader
 label_bulk_edit_selected_issues: Bewerk geselecteerde issues in bulk
 label_calendar: Kalender
 label_change_plural: Wijzigingen
 label_change_properties: Eigenschappen wijzigen
 label_change_status: Wijzig status
 label_change_view_all: Bekijk alle wijzigingen
 label_changes_details: Details van alle wijzigingen
 label_changeset_plural: Changesets
 label_chronological_order: In chronologische volgorde
 label_closed_issues: gesloten
 label_closed_issues_plural: gesloten
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
337 338 339
  zero: 0 open / %{total}
  one:  1 open / %{total}
  other: "%{count} open / %{total}"
340 341 342
 label_x_open_issues_abbr:
  zero: 0 open
  one:  1 open
343
  other: "%{count} open"
344 345 346
 label_x_closed_issues_abbr:
  zero: 0 closed
  one:  1 closed
347
  other: "%{count} closed"
348 349 350 351 352 353 354 355
 label_comment: Commentaar
 label_comment_add: Voeg commentaar toe
 label_comment_added: Commentaar toegevoegd
 label_comment_delete: Verwijder commentaar
 label_comment_plural: Commentaar
 label_x_comments:
  zero: no comments
  one: 1 comment
356
  other: "%{count} comments"
357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379
 label_commits_per_author: Commits per auteur
 label_commits_per_month: Commits per maand
 label_confirmation: Bevestiging
 label_contains: bevat
 label_copied: gekopieerd
 label_copy_workflow_from: Kopieer workflow van
 label_current_status: Huidige status
 label_current_version: Huidige versie
 label_custom_field: Specifiek veld
 label_custom_field_new: Nieuw specifiek veld
 label_custom_field_plural: Specifieke velden
 label_date: Datum
 label_date_from: Van
 label_date_range: Datumbereik
 label_date_to: Tot
 label_day_plural: dagen
 label_default: Standaard
 label_default_columns: Standaard kolommen.
 label_deleted: verwijderd
 label_details: Details
 label_diff_inline: inline
 label_diff_side_by_side: naast elkaar
 label_disabled: uitgeschakeld
380
 label_display_per_page: "Per pagina: %{value}"
381 382 383 384
 label_document: Document
 label_document_added: Document toegevoegd
 label_document_new: Nieuw document
 label_document_plural: Documenten
385 386
 label_download: "%{count} Download"
 label_download_plural: "%{count} Downloads"
387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397
 label_downloads_abbr: D/L
 label_duplicated_by: gedupliceerd door
 label_duplicates: dupliceert
 label_end_to_end: eind tot eind
 label_end_to_start: eind tot start
 label_enumeration_new: Nieuwe waarde
 label_enumerations: Enumeraties
 label_environment: Omgeving
 label_equals: is gelijk
 label_example: Voorbeeld
 label_export_to: Exporteer naar
398 399
 label_f_hour: "%{value} uur"
 label_f_hour_plural: "%{value} uren"
400
 label_feed_plural: Feeds
401
 label_feeds_access_key_created_on: "RSS toegangssleutel %{value} geleden gemaakt."
402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437
 label_file_added: Bericht toegevoegd
 label_file_plural: Bestanden
 label_filter_add: Voeg filter toe
 label_filter_plural: Filters
 label_float: Float
 label_follows: volgt op
 label_gantt: Gantt
 label_general: Algemeen
 label_generate_key: Genereer een sleutel
 label_help: Help
 label_history: Geschiedenis
 label_home: Home
 label_in: in
 label_in_less_than: in minder dan
 label_in_more_than: in meer dan
 label_incoming_emails: Inkomende e-mail
 label_index_by_date: Indexeer op datum
 label_index_by_title: Indexeer op titel
 label_information: Informatie
 label_information_plural: Informatie
 label_integer: Integer
 label_internal: Intern
 label_issue: Issue
 label_issue_added: Issue toegevoegd
 label_issue_category: Issuecategorie
 label_issue_category_new: Nieuwe categorie
 label_issue_category_plural: Issuecategorieën
 label_issue_new: Nieuw issue
 label_issue_plural: Issues
 label_issue_status: Issuestatus
 label_issue_status_new: Nieuwe status
 label_issue_status_plural: Issue statussen
 label_issue_tracking: Issue-tracking
 label_issue_updated: Issue bijgewerkt
 label_issue_view_all: Bekijk alle issues
 label_issue_watchers: Monitoren
438
 label_issues_by: "Issues door %{value}"
439 440
 label_jump_to_a_project: Ga naar een project...
 label_language_based: Taal gebaseerd
441
 label_last_changes: "laatste %{count} wijzigingen"
442 443
 label_last_login: Laatste bezoek
 label_last_month: laatste maand
444
 label_last_n_days: "%{count} dagen geleden"
445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464
 label_last_week: vorige week
 label_latest_revision: Meest recente revisie
 label_latest_revision_plural: Meest recente revisies
 label_ldap_authentication: LDAP authenticatie
 label_less_than_ago: minder dan x dagen geleden
 label_list: Lijst
 label_loading: Laden...
 label_logged_as: Ingelogd als
 label_login: Inloggen
 label_logout: Uitloggen
 label_max_size: Maximumgrootte
 label_me: mij
 label_member: Lid
 label_member_new: Nieuw lid
 label_member_plural: Leden
 label_message_last: Laatste bericht
 label_message_new: Nieuw bericht
 label_message_plural: Berichten
 label_message_posted: Bericht toegevoegd
 label_min_max_length: Min-max lengte
465 466
 label_modification: "%{count} wijziging"
 label_modification_plural: "%{count} wijzigingen"
467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516
 label_modified: gewijzigd
 label_module_plural: Modules
 label_month: Maand
 label_months_from: maanden vanaf
 label_more: Meer
 label_more_than_ago: meer dan x dagen geleden
 label_my_account: Mijn account
 label_my_page: Mijn pagina
 label_my_projects: Mijn projecten
 label_new: Nieuw
 label_new_statuses_allowed: Nieuwe toegestane statussen
 label_news: Nieuws
 label_news_added: Nieuws toegevoegd
 label_news_latest: Laatste nieuws
 label_news_new: Voeg nieuws toe
 label_news_plural: Nieuws
 label_news_view_all: Bekijk al het nieuws
 label_next: Volgende
 label_no_change_option: (Geen wijziging)
 label_no_data: Geen gegevens om te tonen
 label_nobody: niemand
 label_none: geen
 label_not_contains: bevat niet
 label_not_equals: is niet gelijk
 label_open_issues: open
 label_open_issues_plural: open
 label_optional_description: Optionele beschrijving
 label_options: Opties
 label_overall_activity: Activiteit
 label_overview: Overzicht
 label_password_lost: Wachtwoord verloren
 label_per_page: Per pagina
 label_permissions: Permissies
 label_permissions_report: Permissierapport
 label_personalize_page: Personaliseer deze pagina
 label_planning: Planning
 label_please_login: Log a.u.b. in
 label_plugins: Plugins
 label_precedes: gaat vooraf aan
 label_preferences: Voorkeuren
 label_preview: Voorbeeldweergave
 label_previous: Vorige
 label_project: Project
 label_project_all: Alle projecten
 label_project_latest: Nieuwste projecten
 label_project_new: Nieuw project
 label_project_plural: Projecten
 label_x_projects:
  zero: no projects
  one:  1 project
517
  other: "%{count} projects"
518
 label_public_projects: Publieke projecten
jplang's avatar
jplang committed
519 520 521
 label_query: Eigen zoekopdracht
 label_query_new: Nieuwe zoekopdracht
 label_query_plural: Eigen zoekopdrachten
522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543
 label_read: Lees...
 label_register: Registreer
 label_registered_on: Geregistreerd op
 label_registration_activation_by_email: accountactivatie per e-mail
 label_registration_automatic_activation: automatische accountactivatie
 label_registration_manual_activation: handmatige accountactivatie
 label_related_issues: Gerelateerde issues
 label_relates_to: gerelateerd aan
 label_relation_delete: Verwijder relatie
 label_relation_new: Nieuwe relatie
 label_renamed: hernoemd
 label_reply_plural: Antwoorden
 label_report: Rapport
 label_report_plural: Rapporten
 label_reported_issues: Gemelde issues
 label_repository: Repository
 label_repository_plural: Repositories
 label_result_plural: Resultaten
 label_reverse_chronological_order: In omgekeerde chronologische volgorde
 label_revision: Revisie
 label_revision_plural: Revisies
 label_roadmap: Roadmap
544
 label_roadmap_due_in: "Voldaan in %{value}"
545
 label_roadmap_no_issues: Geen issues voor deze versie
546
 label_roadmap_overdue: "%{value} over tijd"
547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557
 label_role: Rol
 label_role_and_permissions: Rollen en permissies
 label_role_new: Nieuwe rol
 label_role_plural: Rollen
 label_scm: SCM
 label_search: Zoeken
 label_search_titles_only: Enkel titels doorzoeken
 label_send_information: Stuur accountinformatie naar de gebruiker
 label_send_test_email: Stuur een test e-mail
 label_settings: Instellingen
 label_show_completed_versions: Toon afgeronde versies
558
 label_sort_by: "Sorteer op %{value}"
559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581
 label_sort_higher: Verplaats naar boven
 label_sort_highest: Verplaats naar begin
 label_sort_lower: Verplaats naar beneden
 label_sort_lowest: Verplaats naar eind
 label_spent_time: Gespendeerde tijd
 label_start_to_end: start tot eind
 label_start_to_start: start tot start
 label_statistics: Statistieken
 label_stay_logged_in: Blijf ingelogd
 label_string: Tekst
 label_subproject_plural: Subprojecten
 label_text: Lange tekst
 label_theme: Thema
 label_this_month: deze maand
 label_this_week: deze week
 label_this_year: dit jaar
 label_time_tracking: Tijdregistratie bijhouden
 label_today: vandaag
 label_topic_plural: Onderwerpen
 label_total: Totaal
 label_tracker: Tracker
 label_tracker_new: Nieuwe tracker
 label_tracker_plural: Trackers
582 583
 label_updated_time: "%{value} geleden bijgewerkt"
 label_updated_time_by: "%{age} geleden bijgewerkt door %{author}"
584 585
 label_used_by: Gebruikt door
 label_user: Gebruiker
586
 label_user_activity: "%{value}'s activiteit"
jplang's avatar
jplang committed
587
 label_user_mail_no_self_notified: Ik wil niet op de hoogte gehouden worden van mijn eigen wijzigingen
588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606
 label_user_mail_option_all: "Bij elk gebeurtenis in al mijn projecten..."
 label_user_mail_option_selected: "Enkel bij elke gebeurtenis op het geselecteerde project..."
 label_user_new: Nieuwe gebruiker
 label_user_plural: Gebruikers
 label_version: Versie
 label_version_new: Nieuwe versie
 label_version_plural: Versies
 label_view_diff: Bekijk verschillen
 label_view_revisions: Bekijk revisies
 label_watched_issues: Gemonitorde issues
 label_week: Week
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki edit
 label_wiki_edit_plural: Wiki edits
 label_wiki_page: Wikipagina
 label_wiki_page_plural: Wikipagina's
 label_workflow: Workflow
 label_year: Jaar
 label_yesterday: gisteren
607
 mail_body_account_activation_request: "Een nieuwe gebruiker (%{value}) is geregistreerd. Zijn account wacht op uw akkoord:"
608
 mail_body_account_information: Uw account gegevens
609
 mail_body_account_information_external: "U kunt uw account (%{value}) gebruiken om in te loggen."
610 611
 mail_body_lost_password: 'Gebruik de volgende link om uw wachtwoord te wijzigen:'
 mail_body_register: 'Gebruik de volgende link om uw account te activeren:'
612 613 614 615 616
 mail_body_reminder: "%{count} issue(s) die aan u toegewezen zijn en voldaan moeten zijn in de komende %{days} dagen:"
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} accountactivatieverzoek"
 mail_subject_lost_password: "uw %{value} wachtwoord"
 mail_subject_register: "uw %{value} accountactivatie"
 mail_subject_reminder: "%{count} issue(s) die voldaan moeten zijn in de komende %{days} dagen."
617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627
 notice_account_activated: uw account is geactiveerd. u kunt nu inloggen.
 notice_account_invalid_creditentials: Incorrecte gebruikersnaam of wachtwoord
 notice_account_lost_email_sent: Er is een e-mail naar u verstuurd met instructies over het kiezen van een nieuw wachtwoord.
 notice_account_password_updated: Wachtwoord is met succes gewijzigd
 notice_account_pending: "Uw account is aangemaakt, maar wacht nog op goedkeuring van de beheerder."
 notice_account_register_done: Account is met succes aangemaakt.
 notice_account_unknown_email: Onbekende gebruiker.
 notice_account_updated: Account is met succes gewijzigd
 notice_account_wrong_password: Incorrect wachtwoord
 notice_can_t_change_password: Dit account gebruikt een externe bron voor authenticatie. Het is niet mogelijk om het wachtwoord te veranderen.
 notice_default_data_loaded: Standaard configuratie succesvol geladen.
628 629 630
 notice_email_error: "Er is een fout opgetreden tijdens het versturen van (%{value})"
 notice_email_sent: "Een e-mail werd verstuurd naar %{value}"
 notice_failed_to_save_issues: "Fout bij bewaren van %{count} issue(s) (%{total} geselecteerd): %{ids}."
631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709
 notice_feeds_access_key_reseted: Je RSS toegangssleutel werd gereset.
 notice_file_not_found: De pagina die u probeerde te benaderen bestaat niet of is verwijderd.
 notice_locking_conflict: De gegevens zijn gewijzigd door een andere gebruiker.
 notice_no_issue_selected: "Er is geen issue geselecteerd. Selecteer de issue die u wilt bewerken."
 notice_not_authorized: Het is u niet toegestaan deze pagina te raadplegen.
 notice_successful_connection: Verbinding succesvol.
 notice_successful_create: Succesvol aangemaakt.
 notice_successful_delete: Succesvol verwijderd.
 notice_successful_update: Wijzigen succesvol.
 notice_unable_delete_version: Niet mogelijk om deze versie te verwijderen.
 permission_add_issue_notes: Voeg notities toe
 permission_add_issue_watchers: Voeg monitors toe
 permission_add_issues: Voeg issues toe
 permission_add_messages: Voeg berichten toe
 permission_browse_repository: Repository doorbladeren
 permission_comment_news: Nieuws commentaar geven
 permission_commit_access: Commit toegang
 permission_delete_issues: Issues verwijderen
 permission_delete_messages: Berichten verwijderen
 permission_delete_own_messages: Eigen berichten verwijderen
 permission_delete_wiki_pages: Wiki pagina's verwijderen
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Bijlagen verwijderen
 permission_edit_issue_notes: Notities bewerken
 permission_edit_issues: Issues bewerken
 permission_edit_messages: Berichten bewerken
 permission_edit_own_issue_notes: Eigen notities bewerken
 permission_edit_own_messages: Eigen berichten bewerken
 permission_edit_own_time_entries: Eigen tijdlogboek bewerken
 permission_edit_project: Project bewerken
 permission_edit_time_entries: Tijdlogboek bewerken
 permission_edit_wiki_pages: Wiki pagina's bewerken
 permission_log_time: Gespendeerde tijd loggen
 permission_manage_boards: Forums beheren
 permission_manage_categories: Issue-categorieën beheren
 permission_manage_documents: Documenten beheren
 permission_manage_files: Bestanden beheren
 permission_manage_issue_relations: Issuerelaties beheren
 permission_manage_members: Leden beheren
 permission_manage_news: Nieuws beheren
 permission_manage_public_queries: Publieke queries beheren
 permission_manage_repository: Repository beheren
 permission_manage_versions: Versiebeheer
 permission_manage_wiki: Wikibeheer
 permission_move_issues: Issues verplaatsen
 permission_protect_wiki_pages: Wikipagina's beschermen
 permission_rename_wiki_pages: Wikipagina's hernoemen
 permission_save_queries: Queries opslaan
 permission_select_project_modules: Project modules selecteren
 permission_view_calendar: Kalender bekijken
 permission_view_changesets: Changesets bekijken
 permission_view_documents: Documenten bekijken
 permission_view_files: Bestanden bekijken
 permission_view_gantt: Gantt grafiek bekijken
 permission_view_issue_watchers: Monitorlijst bekijken
 permission_view_messages: Berichten bekijken
 permission_view_time_entries: Gespendeerde tijd bekijken
 permission_view_wiki_edits: Wikihistorie bekijken
 permission_view_wiki_pages: Wikipagina's bekijken
 project_module_boards: Forums
 project_module_documents: Documenten
 project_module_files: Bestanden
 project_module_issue_tracking: Issue tracking
 project_module_news: Nieuws
 project_module_repository: Repository
 project_module_time_tracking: Tijd tracking
 project_module_wiki: Wiki
 setting_activity_days_default: Aantal dagen getoond bij het tabblad "Activiteit"
 setting_app_subtitle: Applicatieondertitel
 setting_app_title: Applicatietitel
 setting_attachment_max_size: Attachment max. grootte
 setting_autofetch_changesets: Haal commits automatisch op
 setting_autologin: Automatisch inloggen
 setting_bcc_recipients: Blind carbon copy ontvangers (bcc)
 setting_commit_fix_keywords: Gefixeerde trefwoorden
 setting_commit_ref_keywords: Refererende trefwoorden
 setting_cross_project_issue_relations: Sta crossproject issuerelaties toe
 setting_date_format: Datumformaat
 setting_default_language: Standaard taal
 setting_default_projects_public: Nieuwe projecten zijn standaard publiek
winterheart's avatar
winterheart committed
710
 setting_diff_max_lines_displayed: Max aantal diff regels weer te geven
711 712 713 714 715 716 717
 setting_display_subprojects_issues: Standaard issues van subproject tonen
 setting_emails_footer: E-mails footer
 setting_enabled_scm: SCM ingeschakeld
 setting_feeds_limit: Feedinhoudlimiet
 setting_gravatar_enabled: Gebruik Gravatar gebruikersiconen
 setting_host_name: Hostnaam
 setting_issue_list_default_columns: Standaardkolommen getoond op de lijst met issues
winterheart's avatar
winterheart committed
718
 setting_issues_export_limit: Max aantal te exporteren issues 
719 720 721 722
 setting_login_required: Authenticatie vereist
 setting_mail_from: Afzender e-mail adres
 setting_mail_handler_api_enabled: Schakel WS in voor inkomende mail.
 setting_mail_handler_api_key: API sleutel
jplang's avatar
jplang committed
723
 setting_per_page_options: Aantal objecten per pagina (opties)
724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735
 setting_plain_text_mail: platte tekst (geen HTML)
 setting_protocol: Protocol
 setting_repositories_encodings: Repositories coderingen
 setting_self_registration: Zelfregistratie toegestaan
 setting_sequential_project_identifiers: Genereer sequentiële projectidentiteiten
 setting_sys_api_enabled: Gebruik WS voor repository beheer
 setting_text_formatting: Tekstformaat
 setting_time_format: Tijd formaat
 setting_user_format: Gebruikers weergaveformaat
 setting_welcome_text: Welkomsttekst
 setting_wiki_compression: Wikigeschiedenis comprimeren
 status_active: actief
winterheart's avatar
winterheart committed
736
 status_locked: vergrendeld
737 738 739
 status_registered: geregistreerd
 text_are_you_sure: Weet u het zeker?
 text_assign_time_entries_to_project: Gerapporteerde uren toevoegen aan dit project
740 741
 text_caracters_maximum: "%{count} van maximum aantal tekens."
 text_caracters_minimum: "Moet minstens %{count} karakters lang zijn."
742 743 744
 text_comma_separated: Meerdere waarden toegestaan (kommagescheiden).
 text_default_administrator_account_changed: Standaard beheerderaccount gewijzigd
 text_destroy_time_entries: Verwijder gerapporteerde uren
745
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} uren werden gerapporteerd op de issue(s) die u wilde verwijderen. Wat wil u doen?"
746
 text_diff_truncated: '... Deze diff werd afgekort omdat het de maximale weer te geven karakters overschreed.'
jplang's avatar
jplang committed
747
 text_email_delivery_not_configured: "E-mailbezorging is niet geconfigureerd. Mededelingen zijn uitgeschakeld.\nConfigureer uw SMTP server in config/configuration.yml en herstart de applicatie om dit te activeren."
748
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Wijs de volgende waarde toe:'
749
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objecten zijn toegewezen aan deze waarde."
750
 text_file_repository_writable: Bestandsrepository beschrijfbaar
751
 text_issue_added: "Issue %{id} is gerapporteerd (door %{author})."
752
 text_issue_category_destroy_assignments: Verwijder toewijzingen aan deze categorie
753
 text_issue_category_destroy_question: "Er zijn issues (%{count}) aan deze categorie toegewezen. Wat wilt u hiermee doen ?"
754
 text_issue_category_reassign_to: Issues opnieuw toewijzen aan deze categorie
755
 text_issue_updated: "Issue %{id} is gewijzigd (door %{author})."
756 757
 text_issues_destroy_confirmation: 'Weet u zeker dat u deze issue(s) wil verwijderen?'
 text_issues_ref_in_commit_messages: Opzoeken en aanpassen van issues in commitberichten
758
 text_length_between: "Lengte tussen %{min} en %{max} tekens."
759 760 761
 text_load_default_configuration: Laad de standaardconfiguratie
 text_min_max_length_info: 0 betekent geen restrictie
 text_no_configuration_data: "Rollen, trackers, issue statussen en workflows zijn nog niet geconfigureerd.\nHet is ten zeerste aangeraden om de standaard configuratie in te laden. U kunt deze aanpassen nadat deze is ingeladen."
winterheart's avatar
winterheart committed
762
 text_plugin_assets_writable: Plugin assets directory beschrijfbaar
763 764 765 766 767 768 769 770
 text_project_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u dit project en alle gerelateerde gegevens wilt verwijderen?
 text_project_identifier_info: 'kleine letters (a-z), cijfers en liggende streepjes toegestaan.<br />Eenmaal bewaard kan de identificatiecode niet meer worden gewijzigd.'
 text_reassign_time_entries: 'Gerapporteerde uren opnieuw toewijzen:'
 text_regexp_info: bv. ^[A-Z0-9]+$
 text_repository_usernames_mapping: "Koppel de Redminegebruikers aan gebruikers in de repository log.\nGebruikers met dezelfde Redmine en repository gebruikersnaam of email worden automatisch gekoppeld."
 text_rmagick_available: RMagick beschikbaar (optioneel)
 text_select_mail_notifications: Selecteer acties waarvoor mededelingen via mail moeten worden verstuurd.
 text_select_project_modules: 'Selecteer de modules die u wilt gebruiken voor dit project:'
771 772
 text_status_changed_by_changeset: "Toegepast in changeset %{value}."
 text_subprojects_destroy_warning: "De subprojecten: %{value} zullen ook verwijderd worden."
773 774 775
 text_tip_issue_begin_day: issue die op deze dag begint
 text_tip_issue_begin_end_day: issue die op deze dag begint en eindigt
 text_tip_issue_end_day: issue die op deze dag eindigt
776 777
 text_tracker_no_workflow: Geen workflow gedefinieerd voor deze tracker
 text_unallowed_characters: Niet toegestane tekens
jplang's avatar
jplang committed
778
 text_user_mail_option: "Bij niet-geselecteerde projecten zult u enkel mededelingen ontvangen voor issues die u monitort of waar u bij betrokken bent (als auteur of toegewezen persoon)."
779
 text_user_wrote: "%{value} schreef:"
780 781
 text_wiki_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u deze wiki en zijn inhoud wenst te verwijderen?
 text_workflow_edit: Selecteer een rol en een tracker om de workflow te wijzigen
782
 warning_attachments_not_saved: "%{count} bestand(en) konden niet opgeslagen worden."
783 784 785 786
 button_create_and_continue: Maak en ga verder
 text_custom_field_possible_values_info: 'Per lijn een waarde'
 label_display: Toon
 field_editable: Bewerkbaar
winterheart's avatar
winterheart committed
787
 setting_repository_log_display_limit: Max aantal revisies zichbaar 
788
 setting_file_max_size_displayed: Max grootte van tekst bestanden inline zichtbaar
jplang's avatar
jplang committed
789
 field_watcher: Watcher
790
 setting_openid: Sta OpenID login en registratie toe
jplang's avatar
jplang committed
791
 field_identity_url: OpenID URL
792
 label_login_with_open_id_option: of login met je OpenID
793
 field_content: Content
794 795 796
 label_descending: Aflopend
 label_sort: Sorteer
 label_ascending: Oplopend
797
 label_date_from_to: Van %{start} tot %{end}
798 799
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
jplang's avatar
jplang committed
800
 text_wiki_page_destroy_question: Deze pagina heeft %{descendants} subpagina's en onderliggende pagina's?. Wat wilt u hiermee doen?
jplang's avatar
jplang committed
801 802 803 804
 text_wiki_page_reassign_children: Alle subpagina's toewijzen aan deze hoofdpagina
 text_wiki_page_nullify_children: Behoud subpagina's als hoofdpagina's
 text_wiki_page_destroy_children: Verwijder alle subpagina's en onderliggende pagina's
 setting_password_min_length: Minimum wachtwoord lengte
805
 field_group_by: Groepeer resultaten per
806
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wiki pagina is bijgewerkt"
807
 label_wiki_content_added: Wiki pagina toegevoegd
808
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wiki pagina is toegevoegd"
jplang's avatar
jplang committed
809
 mail_body_wiki_content_added: De '%{id}' wiki pagina is toegevoegd door %{author}.
810
 label_wiki_content_updated: Wiki pagina bijgewerkt
jplang's avatar
jplang committed
811
 mail_body_wiki_content_updated: De '%{id}' wiki pagina is bijgewerkt door %{author}.
812 813 814
 permission_add_project: Maak project
 setting_new_project_user_role_id: Rol van gebruiker die een project maakt
 label_view_all_revisions: Bekijk alle revisies
815 816
 label_tag: Tag
 label_branch: Branch
817 818
 error_no_tracker_in_project: Geen tracker is geassocieerd met dit project. Check de project instellingen.
 error_no_default_issue_status: Geen standaard issue status ingesteld. Check de configuratie (Ga naar "Administratie -> Issue statussen").
819 820 821
 text_journal_changed: "%{label} gewijzigd van %{old} naar %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} gewijzigd naar %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} verwijderd (%{old})"
822 823 824 825
 label_group_plural: Groepen
 label_group: Groep
 label_group_new: Nieuwe groep
 label_time_entry_plural: Bestede tijd
826
 text_journal_added: "%{label} %{value} toegevoegd"
827 828 829 830 831
 field_active: Actief
 enumeration_system_activity: Systeem Activiteit
 permission_delete_issue_watchers: Verwijder volgers
 version_status_closed: gesloten
 version_status_locked: vergrendeld
832
 version_status_open: open
winterheart's avatar
winterheart committed
833
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Een issue toegewezen aan een gesloten versie kan niet heropend worden
834 835 836 837 838 839 840 841
 label_user_anonymous: Anoniem
 button_move_and_follow: Verplaats en volg
 setting_default_projects_modules: Standaard geactiveerde modules voor nieuwe projecten
 setting_gravatar_default: Standaard Gravatar plaatje
 field_sharing: Delen
 label_version_sharing_hierarchy: Met project hiërarchie
 label_version_sharing_system: Met alle projecten
 label_version_sharing_descendants: Met subprojecten
winterheart's avatar
winterheart committed
842
 label_version_sharing_tree: Met project boom
843 844 845 846 847
 label_version_sharing_none: Niet gedeeld
 error_can_not_archive_project: Dit project kan niet worden gearchiveerd
 button_duplicate: Dupliceer
 button_copy_and_follow: Kopiëer en volg
 label_copy_source: Bron
winterheart's avatar
winterheart committed
848
 setting_issue_done_ratio: Bereken issue percentage voldaan met
849
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Gebruik de issue status
winterheart's avatar
winterheart committed
850
 error_issue_done_ratios_not_updated: Issue percentage voldaan niet geupdate.
851 852 853 854
 error_workflow_copy_target: Selecteer tracker(s) en rol(len)
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Gebruik het issue veld
 label_copy_same_as_target: Zelfde als doel
 label_copy_target: Doel
winterheart's avatar
winterheart committed
855
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue percentage voldaan geupdate.
856
 error_workflow_copy_source: Selecteer een bron tracker of rol
winterheart's avatar
winterheart committed
857
 label_update_issue_done_ratios: Update issue percentage voldaan
858 859 860
 setting_start_of_week: Week begint op
 permission_view_issues: Bekijk Issues
 label_display_used_statuses_only: Laat alleen statussen zien die gebruikt worden door deze tracker
861
 label_revision_id: Revisie %{value}
862
 label_api_access_key: API access key
863
 label_api_access_key_created_on: API access key gemaakt %{value} geleden
864
 label_feeds_access_key: RSS access key
865
 notice_api_access_key_reseted: Uw API access key was gereset.
winterheart's avatar
winterheart committed
866
 setting_rest_api_enabled: Activeer REST web service
867 868 869 870
 label_missing_api_access_key: Geen API access key
 label_missing_feeds_access_key: Geen RSS access key
 button_show: Laat zien
 text_line_separated: Meerdere waarden toegestaan (elke regel is een waarde).
winterheart's avatar
winterheart committed
871
 setting_mail_handler_body_delimiters: Breek email verwerking af na een van deze regels
872 873
 permission_add_subprojects: Maak subprojecten
 label_subproject_new: Nieuw subproject
874
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
875 876 877
  U staat op punt om sommige of alle van uw permissies te verwijderen en bent mogelijk niet meer toegestaan om dit project hierna te wijzigen.
  Wilt u doorgaan?
 label_close_versions: Sluit complete versies
878
 label_board_sticky: Sticky
879 880 881
 label_board_locked: Vergrendeld
 permission_export_wiki_pages: Exporteer wiki pagina's
 setting_cache_formatted_text: Cache opgemaakte tekst
winterheart's avatar
winterheart committed
882
 permission_manage_project_activities: Beheer project activiteiten
883 884
 error_unable_delete_issue_status: Verwijderen van issue status niet gelukt
 label_profile: Profiel
winterheart's avatar
winterheart committed
885
 permission_manage_subtasks: Beheer subtasks
jplang's avatar
jplang committed
886 887
 field_parent_issue: Parent task
 label_subtask_plural: Subtasks
888 889
 label_project_copy_notifications: Stuur email notificaties voor de project kopie
 error_can_not_delete_custom_field: Verwijderen niet mogelijk van custom field
890
 error_unable_to_connect: Geen connectie (%{value})
891 892
 error_can_not_remove_role: Deze rol is in gebruik en kan niet worden verwijderd.
 error_can_not_delete_tracker: Deze tracker bevat nog issues en kan niet worden verwijderd.
winterheart's avatar
winterheart committed
893
 field_principal: Principal
894
 label_my_page_block: Mijn pagina block
895
 notice_failed_to_save_members: "Niet gelukt om lid/leden op te slaan: %{errors}."
896
 text_zoom_out: Zoom uit
897
 text_zoom_in: Zoom in
898 899
 notice_unable_delete_time_entry: Verwijderen niet mogelijk van tijd log invoer.
 label_overall_spent_time: Totaal bestede tijd
jplang's avatar
jplang committed
900
 field_time_entries: Registreer tijd
901
 project_module_gantt: Gantt
winterheart's avatar
winterheart committed
902
 project_module_calendar: Kalender
jplang's avatar
jplang committed
903 904 905 906 907 908 909 910
 button_edit_associated_wikipage: "Bewerk bijbehorende wiki pagina: %{page_title}"
 text_are_you_sure_with_children: Verwijder issue en alle onderliggende issues?
 field_text: Tekst veld
 label_user_mail_option_only_owner: Alleen voor dingen waarvan ik de auteur ben
 setting_default_notification_option: Standaard instelling voor mededelingen
 label_user_mail_option_only_my_events: Alleen voor dingen die ik volg of bij betrokken ben
 label_user_mail_option_only_assigned: Alleen voor dingen die aan mij zijn toegewezen
 label_user_mail_option_none: Bij geen enkele gebeurtenis
911 912
 field_member_of_group: Assignee's group
 field_assigned_to_role: Assignee's role
jplang's avatar
jplang committed
913 914 915 916
 notice_not_authorized_archived_project: Het project dat u wilt bezoeken is gearchiveerd.
 label_principal_search: "Zoek naar gebruiker of groep:"
 label_user_search: "Zoek naar gebruiker:"
 field_visible: Zichtbaar
jplang's avatar
jplang committed
917
 setting_emails_header: Emails header
jplang's avatar
jplang committed
918 919 920 921 922 923 924 925
 setting_commit_logtime_activity_id: Standaard activiteit voor tijdregistratie
 text_time_logged_by_changeset: Toegepast in changeset %{value}.
 setting_commit_logtime_enabled: Activeer tijdregistratie
 notice_gantt_chart_truncated: De gantt chart is ingekort omdat het meer objecten bevat dan kan worden weergegeven, (%{max})
 setting_gantt_items_limit: Max. aantal objecten op gantt chart
 field_warn_on_leaving_unsaved: Waarschuw me wanneer ik een pagina verlaat waarvan de tekst niet opgeslagen is
 text_warn_on_leaving_unsaved: De huidige pagina bevat tekst die niet is opgeslagen en dit zal verloren gaan als u deze pagina nu verlaat.
 label_my_queries: Mijn aangepaste zoekopdrachten
jplang's avatar
jplang committed
926
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
jplang's avatar
jplang committed
927
 label_news_comment_added: Commentaar toegevoegd aan een nieuwsitem
928 929
 button_expand_all: Expand all
 button_collapse_all: Collapse all
930 931
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
932
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Bulk edit selected time entries
933
 text_time_entries_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected time entr(y/ies)?
934 935
 label_role_anonymous: Anonymous
 label_role_non_member: Non member
936 937 938
 label_issue_note_added: Note added
 label_issue_status_updated: Status updated
 label_issue_priority_updated: Priority updated
jplang's avatar
jplang committed
939 940 941
 label_issues_visibility_own: Issues created by or assigned to the user
 field_issues_visibility: Issues visibility
 label_issues_visibility_all: All issues
jplang's avatar
jplang committed
942 943 944 945
 permission_set_own_issues_private: Set own issues public or private
 field_is_private: Private
 permission_set_issues_private: Set issues public or private
 label_issues_visibility_public: All non private issues
946
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: This will also delete %{count} subtask(s).
947
 field_commit_logs_encoding: Encodering van commit berichten
948
 field_scm_path_encoding: Path encoding