ca.yml 42.5 KB
Newer Older
winterheart's avatar
winterheart committed
1 2 3
# Redmine catalan translation: 
# by Joan Duran

4
ca:
winterheart's avatar
winterheart committed
5
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
6
 direction: ltr
7 8 9 10 11
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
12 13 14
   default: "%d-%m-%Y"
   short: "%e de %b"
   long: "%a, %e de %b de %Y"
15
   
16 17
  day_names: [Diumenge, Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres, Dissabte]
  abbr_day_names: [dg, dl, dt, dc, dj, dv, ds]
18 19
   
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
20 21
  month_names: [~, Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre]
  abbr_month_names: [~, Gen, Feb, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Oct, Nov, Des]
22
  # Used in date_select and datime_select.
23 24 25 26
  order:
   - :year
   - :month
   - :day
27 28 29

 time:
  formats:
30
   default: "%d-%m-%Y %H:%M"
31
   time: "%H:%M"
32 33
   short: "%e de %b, %H:%M"
   long: "%a, %e de %b de %Y, %H:%M"
34 35 36 37 38
  am: "am"
  pm: "pm"
   
 datetime:
  distance_in_words:
39
   half_a_minute: "mig minut"
40
   less_than_x_seconds:
41
    one:  "menys d'un segon"
42
    other: "menys de %{count} segons"
43
   x_seconds:
44
    one:  "1 segons"
45
    other: "%{count} segons"
46
   less_than_x_minutes:
47
    one:  "menys d'un minut"
48
    other: "menys de %{count} minuts"
49
   x_minutes:
50
    one:  "1 minut"
51
    other: "%{count} minuts"
52
   about_x_hours:
53
    one:  "aproximadament 1 hora"
54
    other: "aproximadament %{count} hores"
55
   x_days:
56
    one:  "1 dia"
57
    other: "%{count} dies"
58
   about_x_months:
59
    one:  "aproximadament 1 mes"
60
    other: "aproximadament %{count} mesos"
61
   x_months:
62
    one:  "1 mes"
63
    other: "%{count} mesos"
64
   about_x_years:
65
    one:  "aproximadament 1 any"
66
    other: "aproximadament %{count} anys"
67
   over_x_years:
68
    one:  "més d'un any"
69
    other: "més de %{count} anys"
jplang's avatar
jplang committed
70 71
   almost_x_years:
    one:  "almost 1 year"
72
    other: "almost %{count} years"
edavis10's avatar
edavis10 committed
73 74

 number:
winterheart's avatar
winterheart committed
75
  # Default format for numbers
winterheart's avatar
winterheart committed
76 77 78 79
  format:
   separator: "."
   delimiter: ""
   precision: 3
edavis10's avatar
edavis10 committed
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
  human:
   format:
    delimiter: ""
    precision: 1
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Byte"
      other: "Bytes"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
winterheart's avatar
winterheart committed
94

95 96 97 98
    
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
99
   sentence_connector: "i"
100 101 102 103
   skip_last_comma: false
   
 activerecord:
  errors:
jplang's avatar
jplang committed
104 105 106 107
   template:
    header:
     one:  "1 error prohibited this %{model} from being saved"
     other: "%{count} errors prohibited this %{model} from being saved"
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
   messages:
    inclusion: "no està inclòs a la llista"
    exclusion: "està reservat"
    invalid: "no és vàlid"
    confirmation: "la confirmació no coincideix"
    accepted: "s'ha d'acceptar"
    empty: "no pot estar buit"
    blank: "no pot estar en blanc"
    too_long: "és massa llarg"
    too_short: "és massa curt"
    wrong_length: "la longitud és incorrecta"
    taken: "ja s'està utilitzant"
    not_a_number: "no és un número"
    not_a_date: "no és una data vàlida"
122 123 124 125 126
    greater_than: "ha de ser més gran que %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "ha de ser més gran o igual a %{count}"
    equal_to: "ha de ser igual a %{count}"
    less_than: "ha de ser menys que %{count}"
    less_than_or_equal_to: "ha de ser menys o igual a %{count}"
127 128
    odd: "ha de ser senar"
    even: "ha de ser parell"
129 130 131
    greater_than_start_date: "ha de ser superior que la data inicial"
    not_same_project: "no pertany al mateix projecte"
    circular_dependency: "Aquesta relació crearia una dependència circular"
winterheart's avatar
winterheart committed
132
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Un assumpte no es pot enllaçar a una de les seves subtasques"
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

 actionview_instancetag_blank_option: Seleccioneu
 
 general_text_No: 'No'
 general_text_Yes: 'Si'
 general_text_no: 'no'
 general_text_yes: 'si'
 general_lang_name: 'Català'
 general_csv_separator: ';'
 general_csv_decimal_separator: ','
 general_csv_encoding: ISO-8859-15
144
 general_pdf_encoding: UTF-8
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
 general_first_day_of_week: '1'
 
 notice_account_updated: "El compte s'ha actualitzat correctament."
 notice_account_invalid_creditentials: Usuari o contrasenya invàlid
 notice_account_password_updated: "La contrasenya s'ha modificat correctament."
 notice_account_wrong_password: Contrasenya incorrecta
 notice_account_register_done: "El compte s'ha creat correctament. Per a activar el compte, feu clic en l'enllaç que us han enviat per correu electrònic."
 notice_account_unknown_email: Usuari desconegut.
 notice_can_t_change_password: "Aquest compte utilitza una font d'autenticació externa. No és possible canviar la contrasenya."
 notice_account_lost_email_sent: "S'ha enviat un correu electrònic amb instruccions per a seleccionar una contrasenya nova."
 notice_account_activated: "El compte s'ha activat. Ara podeu entrar."
 notice_successful_create: "S'ha creat correctament."
 notice_successful_update: "S'ha modificat correctament."
 notice_successful_delete: "S'ha suprimit correctament."
 notice_successful_connection: "S'ha connectat correctament."
 notice_file_not_found: "La pàgina a la que intenteu accedir no existeix o s'ha suprimit."
 notice_locking_conflict: Un altre usuari ha actualitzat les dades.
 notice_not_authorized: No teniu permís per a accedir a aquesta pàgina.
163 164
 notice_email_sent: "S'ha enviat un correu electrònic a %{value}"
 notice_email_error: "S'ha produït un error en enviar el correu (%{value})"
165
 notice_feeds_access_key_reseted: "S'ha reiniciat la clau d'accés del RSS."
winterheart's avatar
winterheart committed
166
 notice_api_access_key_reseted: "S'ha reiniciat la clau d'accés a l'API."
167 168
 notice_failed_to_save_issues: "No s'han pogut desar %s assumptes de %{count} seleccionats: %{ids}."
 notice_failed_to_save_members: "No s'han pogut desar els membres: %{errors}."
169 170 171 172
 notice_no_issue_selected: "No s'ha seleccionat cap assumpte. Activeu els assumptes que voleu editar."
 notice_account_pending: "S'ha creat el compte i ara està pendent de l'aprovació de l'administrador."
 notice_default_data_loaded: "S'ha carregat correctament la configuració predeterminada."
 notice_unable_delete_version: "No s'ha pogut suprimir la versió."
winterheart's avatar
winterheart committed
173 174
 notice_unable_delete_time_entry: "No s'ha pogut suprimir l'entrada del registre de temps."
 notice_issue_done_ratios_updated: "S'ha actualitzat el tant per cent dels assumptes."
175
 
176
 error_can_t_load_default_data: "No s'ha pogut carregar la configuració predeterminada: %{value} "
177
 error_scm_not_found: "No s'ha trobat l'entrada o la revisió en el dipòsit."
178
 error_scm_command_failed: "S'ha produït un error en intentar accedir al dipòsit: %{value}"
179 180
 error_scm_annotate: "L'entrada no existeix o no s'ha pogut anotar."
 error_issue_not_found_in_project: "No s'ha trobat l'assumpte o no pertany a aquest projecte"
winterheart's avatar
winterheart committed
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
 error_no_tracker_in_project: "Aquest projecte no seguidor associat. Comproveu els paràmetres del projecte."
 error_no_default_issue_status: "No s'ha definit cap estat d'assumpte predeterminat. Comproveu la configuració (aneu a «Administració -> Estats de l'assumpte»)."
 error_can_not_delete_custom_field: "No s'ha pogut suprimir el camp personalitat"
 error_can_not_delete_tracker: "Aquest seguidor conté assumptes i no es pot suprimir."
 error_can_not_remove_role: "Aquest rol s'està utilitzant i no es pot suprimir."
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: "Un assumpte assignat a una versió tancada no es pot tornar a obrir"
 error_can_not_archive_project: "Aquest projecte no es pot arxivar"
 error_issue_done_ratios_not_updated: "No s'ha actualitza el tant per cent dels assumptes."
 error_workflow_copy_source: "Seleccioneu un seguidor o rol font"
 error_workflow_copy_target: "Seleccioneu seguidors i rols objectiu"
 error_unable_delete_issue_status: "No s'ha pogut suprimir l'estat de l'assumpte"
192 193
 error_unable_to_connect: "No s'ha pogut connectar (%{value})"
 warning_attachments_not_saved: "No s'han pogut desar %{count} fitxers."
194
 
195
 mail_subject_lost_password: "Contrasenya de %{value}"
196
 mail_body_lost_password: "Per a canviar la contrasenya, feu clic en l'enllaç següent:"
197
 mail_subject_register: "Activació del compte de %{value}"
198
 mail_body_register: "Per a activar el compte, feu clic en l'enllaç següent:"
199
 mail_body_account_information_external: "Podeu utilitzar el compte «%{value}» per a entrar."
200
 mail_body_account_information: Informació del compte
201 202 203 204 205 206 207 208
 mail_subject_account_activation_request: "Sol·licitud d'activació del compte de %{value}"
 mail_body_account_activation_request: "S'ha registrat un usuari nou (%{value}). El seu compte està pendent d'aprovació:"
 mail_subject_reminder: "%{count} assumptes venceran els següents %{days} dies"
 mail_body_reminder: "%{count} assumptes que teniu assignades venceran els següents %{days} dies:"
 mail_subject_wiki_content_added: "S'ha afegit la pàgina wiki «%{id}»"
 mail_body_wiki_content_added: "En %{author} ha afegit la pàgina wiki «%{id}»."
 mail_subject_wiki_content_updated: "S'ha actualitzat la pàgina wiki «%{id}»"
 mail_body_wiki_content_updated: "En %{author} ha actualitzat la pàgina wiki «%{id}»."
209 210
 
 gui_validation_error: 1 error
211
 gui_validation_error_plural: "%{count} errors"
212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
 
 field_name: Nom
 field_description: Descripció
 field_summary: Resum
 field_is_required: Necessari
 field_firstname: Nom
 field_lastname: Cognom
 field_mail: Correu electrònic 
 field_filename: Fitxer
 field_filesize: Mida
 field_downloads: Baixades
 field_author: Autor
 field_created_on: Creat
 field_updated_on: Actualitzat
 field_field_format: Format
 field_is_for_all: Per a tots els projectes
 field_possible_values: Valores possibles
 field_regexp: Expressió regular
 field_min_length: Longitud mínima
 field_max_length: Longitud màxima
 field_value: Valor
 field_category: Categoria
 field_title: Títol
 field_project: Projecte
 field_issue: Assumpte
 field_status: Estat
 field_notes: Notes
 field_is_closed: Assumpte tancat
 field_is_default: Estat predeterminat
 field_tracker: Seguidor
 field_subject: Tema
 field_due_date: Data de venciment
 field_assigned_to: Assignat a
 field_priority: Prioritat
 field_fixed_version: Versió objectiu
 field_user: Usuari
winterheart's avatar
winterheart committed
248
 field_principal: Principal
249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273
 field_role: Rol
 field_homepage: Pàgina web
 field_is_public: Públic
 field_parent: Subprojecte de
 field_is_in_roadmap: Assumptes mostrats en la planificació
 field_login: Entrada
 field_mail_notification: Notificacions per correu electrònic
 field_admin: Administrador
 field_last_login_on: Última connexió
 field_language: Idioma
 field_effective_date: Data
 field_password: Contrasenya
 field_new_password: Contrasenya nova
 field_password_confirmation: Confirmació
 field_version: Versió
 field_type: Tipus
 field_host: Ordinador
 field_port: Port
 field_account: Compte
 field_base_dn: Base DN
 field_attr_login: "Atribut d'entrada"
 field_attr_firstname: Atribut del nom
 field_attr_lastname: Atribut del cognom
 field_attr_mail: Atribut del correu electrònic
 field_onthefly: "Creació de l'usuari «al vol»"
274
 field_start_date: Inici
275
 field_done_ratio: "% realitzat"
276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
 field_auth_source: "Mode d'autenticació"
 field_hide_mail: "Oculta l'adreça de correu electrònic"
 field_comments: Comentari
 field_url: URL
 field_start_page: Pàgina inicial
 field_subproject: Subprojecte
 field_hours: Hores
 field_activity: Activitat
 field_spent_on: Data
 field_identifier: Identificador
 field_is_filter: "S'ha utilitzat com a filtre"
287
 field_issue_to: Assumpte relacionat
288 289 290 291 292
 field_delay: Retard
 field_assignable: Es poden assignar assumptes a aquest rol
 field_redirect_existing_links: Redirigeix els enllaços existents
 field_estimated_hours: Temps previst
 field_column_names: Columnes
winterheart's avatar
winterheart committed
293
 field_time_entries: "Registre de temps"
294 295 296 297 298
 field_time_zone: Zona horària
 field_searchable: Es pot cercar
 field_default_value: Valor predeterminat
 field_comments_sorting: Mostra els comentaris
 field_parent_title: Pàgina pare
299 300 301 302
 field_editable: Es pot editar
 field_watcher: Vigilància
 field_identity_url: URL OpenID
 field_content: Contingut
winterheart's avatar
winterheart committed
303 304 305
 field_group_by: "Agrupa els resultats per"
 field_sharing: Compartició
 field_parent_issue: "Tasca pare"
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316
 
 setting_app_title: "Títol de l'aplicació"
 setting_app_subtitle: "Subtítol de l'aplicació"
 setting_welcome_text: Text de benvinguda
 setting_default_language: Idioma predeterminat
 setting_login_required: Es necessita autenticació
 setting_self_registration: Registre automàtic
 setting_attachment_max_size: Mida màxima dels adjunts
 setting_issues_export_limit: "Límit d'exportació d'assumptes"
 setting_mail_from: "Adreça de correu electrònic d'emissió"
 setting_bcc_recipients: Vincula els destinataris de les còpies amb carbó (bcc)
317
 setting_plain_text_mail: només text pla (no HTML)
318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339
 setting_host_name: "Nom de l'ordinador"
 setting_text_formatting: Format del text
 setting_wiki_compression: "Comprimeix l'historial del wiki"
 setting_feeds_limit: Límit de contingut del canal
 setting_default_projects_public: Els projectes nous són públics per defecte
 setting_autofetch_changesets: Omple automàticament les publicacions
 setting_sys_api_enabled: Habilita el WS per a la gestió del dipòsit
 setting_commit_ref_keywords: Paraules claus per a la referència
 setting_commit_fix_keywords: Paraules claus per a la correcció
 setting_autologin: Entrada automàtica
 setting_date_format: Format de la data
 setting_time_format: Format de hora
 setting_cross_project_issue_relations: "Permet les relacions d'assumptes entre projectes"
 setting_issue_list_default_columns: "Columnes mostrades per defecte en la llista d'assumptes"
 setting_repositories_encodings: Codificacions del dipòsit
 setting_emails_footer: Peu dels correus electrònics
 setting_protocol: Protocol
 setting_per_page_options: Opcions dels objectes per pàgina
 setting_user_format: "Format de com mostrar l'usuari"
 setting_activity_days_default: "Dies a mostrar l'activitat del projecte"
 setting_display_subprojects_issues: "Mostra els assumptes d'un subprojecte en el projecte pare per defecte"
 setting_enabled_scm: "Habilita l'SCM"
winterheart's avatar
winterheart committed
340
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Trunca els correus electrònics després d'una d'aquestes línies"
341 342 343
 setting_mail_handler_api_enabled: "Habilita el WS per correus electrònics d'entrada"
 setting_mail_handler_api_key: Clau API
 setting_sequential_project_identifiers: Genera identificadors de projecte seqüencials
344
 setting_gravatar_enabled: "Utilitza les icones d'usuari Gravatar"
winterheart's avatar
winterheart committed
345
 setting_gravatar_default: "Imatge Gravatar predeterminada"
346 347 348 349
 setting_diff_max_lines_displayed: Número màxim de línies amb diferències mostrades
 setting_file_max_size_displayed: Mida màxima dels fitxers de text mostrats en línia
 setting_repository_log_display_limit: Número màxim de revisions que es mostren al registre de fitxers
 setting_openid: "Permet entrar i registrar-se amb l'OpenID"
winterheart's avatar
winterheart committed
350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361
 setting_password_min_length: "Longitud mínima de la contrasenya"
 setting_new_project_user_role_id: "Aquest rol es dóna a un usuari no administrador per a crear projectes"
 setting_default_projects_modules: "Mòduls activats per defecte en els projectes nous"
 setting_issue_done_ratio: "Calcula tant per cent realitzat de l'assumpte amb"
 setting_issue_done_ratio_issue_status: "Utilitza l'estat de l'assumpte"
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "Utilitza el camp de l'assumpte"
 setting_start_of_week: "Inicia les setmanes en"
 setting_rest_api_enabled: "Habilita el servei web REST"
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
 
 permission_add_project: "Crea projectes"
 permission_add_subprojects: "Crea subprojectes"
362 363 364
 permission_edit_project: Edita el projecte
 permission_select_project_modules: Selecciona els mòduls del projecte
 permission_manage_members: Gestiona els membres
winterheart's avatar
winterheart committed
365
 permission_manage_project_activities: "Gestiona les activitats del projecte"
366 367
 permission_manage_versions: Gestiona les versions
 permission_manage_categories: Gestiona les categories dels assumptes
winterheart's avatar
winterheart committed
368
 permission_view_issues: "Visualitza els assumptes"
369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382
 permission_add_issues: Afegeix assumptes
 permission_edit_issues: Edita els assumptes
 permission_manage_issue_relations: Gestiona les relacions dels assumptes
 permission_add_issue_notes: Afegeix notes
 permission_edit_issue_notes: Edita les notes
 permission_edit_own_issue_notes: Edita les notes pròpies
 permission_move_issues: Mou els assumptes
 permission_delete_issues: Suprimeix els assumptes
 permission_manage_public_queries: Gestiona les consultes públiques
 permission_save_queries: Desa les consultes
 permission_view_gantt: Visualitza la gràfica de Gantt
 permission_view_calendar: Visualitza el calendari
 permission_view_issue_watchers: Visualitza la llista de vigilàncies
 permission_add_issue_watchers: Afegeix vigilàncies
winterheart's avatar
winterheart committed
383
 permission_delete_issue_watchers: Suprimeix els vigilants
384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
 permission_log_time: Registra el temps invertit
 permission_view_time_entries: Visualitza el temps invertit
 permission_edit_time_entries: Edita els registres de temps
 permission_edit_own_time_entries: Edita els registres de temps propis
 permission_manage_news: Gestiona les noticies
 permission_comment_news: Comenta les noticies
 permission_manage_documents: Gestiona els documents
 permission_view_documents: Visualitza els documents
 permission_manage_files: Gestiona els fitxers
 permission_view_files: Visualitza els fitxers
 permission_manage_wiki: Gestiona el wiki
 permission_rename_wiki_pages: Canvia el nom de les pàgines wiki
 permission_delete_wiki_pages: Suprimeix les pàgines wiki
 permission_view_wiki_pages: Visualitza el wiki
 permission_view_wiki_edits: "Visualitza l'historial del wiki"
 permission_edit_wiki_pages: Edita les pàgines wiki
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Suprimeix adjunts
 permission_protect_wiki_pages: Protegeix les pàgines wiki
 permission_manage_repository: Gestiona el dipòsit
 permission_browse_repository: Navega pel dipòsit
 permission_view_changesets: Visualitza els canvis realitzats
 permission_commit_access: Accés a les publicacions
 permission_manage_boards: Gestiona els taulers
 permission_view_messages: Visualitza els missatges
 permission_add_messages: Envia missatges
 permission_edit_messages: Edita els missatges
 permission_edit_own_messages: Edita els missatges propis
 permission_delete_messages: Suprimeix els missatges
 permission_delete_own_messages: Suprimeix els missatges propis
winterheart's avatar
winterheart committed
413 414
 permission_export_wiki_pages: "Exporta les pàgines wiki"
 permission_manage_subtasks: "Gestiona subtasques"
415 416 417 418 419 420 421 422 423
 
 project_module_issue_tracking: "Seguidor d'assumptes"
 project_module_time_tracking: Seguidor de temps
 project_module_news: Noticies
 project_module_documents: Documents
 project_module_files: Fitxers
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Dipòsit
 project_module_boards: Taulers
winterheart's avatar
winterheart committed
424 425
 project_module_calendar: Calendari
 project_module_gantt: Gantt
426 427 428 429
 
 label_user: Usuari
 label_user_plural: Usuaris
 label_user_new: Usuari nou
winterheart's avatar
winterheart committed
430
 label_user_anonymous: Anònim
431 432 433 434
 label_project: Projecte
 label_project_new: Projecte nou
 label_project_plural: Projectes
 label_x_projects:
435 436
  zero: cap projecte
  one:  1 projecte
437
  other: "%{count} projectes"
438 439 440 441 442 443
 label_project_all: Tots els projectes
 label_project_latest: Els últims projectes
 label_issue: Assumpte
 label_issue_new: Assumpte nou
 label_issue_plural: Assumptes
 label_issue_view_all: Visualitza tots els assumptes
444
 label_issues_by: "Assumptes per %{value}"
445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476
 label_issue_added: Assumpte afegit
 label_issue_updated: Assumpte actualitzat
 label_document: Document
 label_document_new: Document nou
 label_document_plural: Documents
 label_document_added: Document afegit
 label_role: Rol
 label_role_plural: Rols
 label_role_new: Rol nou
 label_role_and_permissions: Rols i permisos
 label_member: Membre
 label_member_new: Membre nou
 label_member_plural: Membres
 label_tracker: Seguidor
 label_tracker_plural: Seguidors
 label_tracker_new: Seguidor nou
 label_workflow: Flux de treball
 label_issue_status: "Estat de l'assumpte"
 label_issue_status_plural: "Estats de l'assumpte"
 label_issue_status_new: Estat nou
 label_issue_category: "Categoria de l'assumpte"
 label_issue_category_plural: "Categories de l'assumpte"
 label_issue_category_new: Categoria nova
 label_custom_field: Camp personalitzat
 label_custom_field_plural: Camps personalitzats
 label_custom_field_new: Camp personalitzat nou
 label_enumerations: Enumeracions
 label_enumeration_new: Valor nou
 label_information: Informació
 label_information_plural: Informació
 label_please_login: Entreu
 label_register: Registre
winterheart's avatar
winterheart committed
477
 label_login_with_open_id_option: "o entra amb l'OpenID"
478 479 480 481 482
 label_password_lost: Contrasenya perduda
 label_home: Inici
 label_my_page: La meva pàgina
 label_my_account: El meu compte
 label_my_projects: Els meus projectes
winterheart's avatar
winterheart committed
483
 label_my_page_block: "Els meus blocs de pàgina"
484 485 486 487 488 489 490 491 492 493
 label_administration: Administració
 label_login: Entra
 label_logout: Surt
 label_help: Ajuda
 label_reported_issues: Assumptes informats
 label_assigned_to_me_issues: Assumptes assignats a mi
 label_last_login: Última connexió
 label_registered_on: Informat el
 label_activity: Activitat
 label_overall_activity: Activitat global
494
 label_user_activity: "Activitat de %{value}"
495 496 497 498 499 500 501 502
 label_new: Nou
 label_logged_as: Heu entrat com a
 label_environment: Entorn
 label_authentication: Autenticació
 label_auth_source: "Mode d'autenticació"
 label_auth_source_new: "Mode d'autenticació nou"
 label_auth_source_plural: "Modes d'autenticació"
 label_subproject_plural: Subprojectes
winterheart's avatar
winterheart committed
503
 label_subproject_new: "Subprojecte nou"
504
 label_and_its_subprojects: "%{value} i els seus subprojectes"
505 506 507 508 509 510 511 512 513 514
 label_min_max_length: Longitud mín - max
 label_list: Llist
 label_date: Data
 label_integer: Enter
 label_float: Flotant
 label_boolean: Booleà
 label_string: Text
 label_text: Text llarg
 label_attribute: Atribut
 label_attribute_plural: Atributs
515 516
 label_download: "%{count} baixada"
 label_download_plural: "%{count} baixades"
517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537
 label_no_data: Sense dades a mostrar
 label_change_status: "Canvia l'estat"
 label_history: Historial
 label_attachment: Fitxer
 label_attachment_new: Fitxer nou
 label_attachment_delete: Suprimeix el fitxer
 label_attachment_plural: Fitxers
 label_file_added: Fitxer afegit
 label_report: Informe
 label_report_plural: Informes
 label_news: Noticies
 label_news_new: Afegeix noticies
 label_news_plural: Noticies
 label_news_latest: Últimes noticies
 label_news_view_all: Visualitza totes les noticies
 label_news_added: Noticies afegides
 label_settings: Paràmetres
 label_overview: Resum
 label_version: Versió
 label_version_new: Versió nova
 label_version_plural: Versions
winterheart's avatar
winterheart committed
538
 label_close_versions: "Tanca les versions completades"
539
 label_confirmation: Confirmació
winterheart's avatar
winterheart committed
540
 label_export_to: "També disponible a:"
541 542 543 544 545 546 547
 label_read: Llegeix...
 label_public_projects: Projectes públics
 label_open_issues: obert
 label_open_issues_plural: oberts
 label_closed_issues: tancat
 label_closed_issues_plural: tancats
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
548 549 550
  zero: 0 oberts / %{total}
  one:  1 obert / %{total}
  other: "%{count} oberts / %{total}"
551
 label_x_open_issues_abbr:
552 553
  zero: 0 oberts
  one:  1 obert
554
  other: "%{count} oberts"
555
 label_x_closed_issues_abbr:
556 557
  zero: 0 tancats
  one:  1 tancat
558
  other: "%{count} tancats"
559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575
 label_total: Total
 label_permissions: Permisos
 label_current_status: Estat actual
 label_new_statuses_allowed: Nous estats autoritzats
 label_all: tots
 label_none: cap
 label_nobody: ningú
 label_next: Següent
 label_previous: Anterior
 label_used_by: Utilitzat per
 label_details: Detalls
 label_add_note: Afegeix una nota
 label_per_page: Per pàgina
 label_calendar: Calendari
 label_months_from: mesos des de
 label_gantt: Gantt
 label_internal: Intern
576
 label_last_changes: "últims %{count} canvis"
577 578 579 580 581
 label_change_view_all: Visualitza tots els canvis
 label_personalize_page: Personalitza aquesta pàgina
 label_comment: Comentari
 label_comment_plural: Comentaris
 label_x_comments:
582 583
  zero: sense comentaris
  one: 1 comentari
584
  other: "%{count} comentaris"
585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596
 label_comment_add: Afegeix un comentari
 label_comment_added: Comentari afegit
 label_comment_delete: Suprimeix comentaris
 label_query: Consulta personalitzada
 label_query_plural: Consultes personalitzades
 label_query_new: Consulta nova
 label_filter_add: Afegeix un filtre
 label_filter_plural: Filtres
 label_equals: és
 label_not_equals: no és
 label_in_less_than: en menys de
 label_in_more_than: en més de
winterheart's avatar
winterheart committed
597 598
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
599 600 601 602 603 604
 label_in: en
 label_today: avui
 label_all_time: tot el temps
 label_yesterday: ahir
 label_this_week: aquesta setmana
 label_last_week: "l'última setmana"
605
 label_last_n_days: "els últims %{count} dies"
606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618
 label_this_month: aquest més
 label_last_month: "l'últim més"
 label_this_year: aquest any
 label_date_range: Abast de les dates
 label_less_than_ago: fa menys de
 label_more_than_ago: fa més de 
 label_ago: fa
 label_contains: conté
 label_not_contains: no conté
 label_day_plural: dies
 label_repository: Dipòsit
 label_repository_plural: Dipòsits
 label_browse: Navega
619 620
 label_modification: "%{count} canvi"
 label_modification_plural: "%{count} canvis"
winterheart's avatar
winterheart committed
621 622
 label_branch: Branca
 label_tag: Etiqueta
623 624
 label_revision: Revisió
 label_revision_plural: Revisions
625
 label_revision_id: "Revisió %{value}"
626 627 628 629
 label_associated_revisions: Revisions associades
 label_added: afegit
 label_modified: modificat
 label_copied: copiat
winterheart's avatar
winterheart committed
630
 label_renamed: reanomenat
631 632 633 634
 label_deleted: suprimit
 label_latest_revision: Última revisió
 label_latest_revision_plural: Últimes revisions
 label_view_revisions: Visualitza les revisions
winterheart's avatar
winterheart committed
635
 label_view_all_revisions: "Visualitza totes les revisions"
636 637 638 639 640 641
 label_max_size: Mida màxima
 label_sort_highest: Mou a la part superior
 label_sort_higher: Mou cap amunt
 label_sort_lower: Mou cap avall
 label_sort_lowest: Mou a la part inferior
 label_roadmap: Planificació
642 643
 label_roadmap_due_in: "Venç en %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} tard"
644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
 label_roadmap_no_issues: No hi ha assumptes per a aquesta versió
 label_search: Cerca
 label_result_plural: Resultats
 label_all_words: Totes les paraules
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Edició wiki
 label_wiki_edit_plural: Edicions wiki
 label_wiki_page: Pàgina wiki
 label_wiki_page_plural: Pàgines wiki
 label_index_by_title: Índex per títol
 label_index_by_date: Índex per data
 label_current_version: Versió actual
 label_preview: Previsualització
 label_feed_plural: Canals
 label_changes_details: Detalls de tots els canvis
 label_issue_tracking: "Seguiment d'assumptes"
 label_spent_time: Temps invertit
winterheart's avatar
winterheart committed
661
 label_overall_spent_time: "Temps total invertit"
662 663
 label_f_hour: "%{value} hora"
 label_f_hour_plural: "%{value} hores"
664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698
 label_time_tracking: Temps de seguiment
 label_change_plural: Canvis
 label_statistics: Estadístiques
 label_commits_per_month: Publicacions per mes
 label_commits_per_author: Publicacions per autor
 label_view_diff: Visualitza les diferències
 label_diff_inline: en línia
 label_diff_side_by_side: costat per costat
 label_options: Opcions
 label_copy_workflow_from: Copia el flux de treball des de
 label_permissions_report: Informe de permisos
 label_watched_issues: Assumptes vigilats
 label_related_issues: Assumptes relacionats
 label_applied_status: Estat aplicat
 label_loading: "S'està carregant..."
 label_relation_new: Relació nova
 label_relation_delete: Suprimeix la relació
 label_relates_to: relacionat amb
 label_duplicates: duplicats
 label_duplicated_by: duplicat per
 label_blocks: bloqueja
 label_blocked_by: bloquejats per
 label_precedes: anterior a
 label_follows: posterior a
 label_end_to_start: final al començament
 label_end_to_end: final al final
 label_start_to_start: començament al començament
 label_start_to_end: començament al final
 label_stay_logged_in: "Manté l'entrada"
 label_disabled: inhabilitat
 label_show_completed_versions: Mostra les versions completes
 label_me: jo mateix
 label_board: Fòrum
 label_board_new: Fòrum nou
 label_board_plural: Fòrums
winterheart's avatar
winterheart committed
699 700
 label_board_locked: Bloquejat
 label_board_sticky: Sticky
701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713
 label_topic_plural: Temes
 label_message_plural: Missatges
 label_message_last: Últim missatge
 label_message_new: Missatge nou
 label_message_posted: Missatge afegit
 label_reply_plural: Respostes
 label_send_information: "Envia la informació del compte a l'usuari"
 label_year: Any
 label_month: Mes
 label_week: Setmana
 label_date_from: Des de
 label_date_to: A
 label_language_based: "Basat en l'idioma de l'usuari"
714
 label_sort_by: "Ordena per %{value}"
715
 label_send_test_email: Envia un correu electrònic de prova
winterheart's avatar
winterheart committed
716 717
 label_feeds_access_key: "Clau d'accés del RSS"
 label_missing_feeds_access_key: "Falta una clau d'accés del RSS"
718
 label_feeds_access_key_created_on: "Clau d'accés del RSS creada fa %{value}"
719
 label_module_plural: Mòduls
720 721 722
 label_added_time_by: "Afegit per %{author} fa %{age}"
 label_updated_time_by: "Actualitzat per %{author} fa %{age}"
 label_updated_time: "Actualitzat fa %{value}"
723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737
 label_jump_to_a_project: Salta al projecte...
 label_file_plural: Fitxers
 label_changeset_plural: Conjunt de canvis
 label_default_columns: Columnes predeterminades
 label_no_change_option: (sense canvis)
 label_bulk_edit_selected_issues: Edita en bloc els assumptes seleccionats
 label_theme: Tema
 label_default: Predeterminat
 label_search_titles_only: Cerca només en els títols
 label_user_mail_option_all: "Per qualsevol esdeveniment en tots els meus projectes"
 label_user_mail_option_selected: "Per qualsevol esdeveniment en els projectes seleccionats..."
 label_user_mail_no_self_notified: "No vull ser notificat pels canvis que faig jo mateix"
 label_registration_activation_by_email: activació del compte per correu electrònic
 label_registration_manual_activation: activació del compte manual
 label_registration_automatic_activation: activació del compte automàtica
738
 label_display_per_page: "Per pàgina: %{value}"
739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754
 label_age: Edat
 label_change_properties: Canvia les propietats
 label_general: General
 label_more: Més
 label_scm: SCM
 label_plugins: Connectors
 label_ldap_authentication: Autenticació LDAP
 label_downloads_abbr: Baixades
 label_optional_description: Descripció opcional
 label_add_another_file: Afegeix un altre fitxer
 label_preferences: Preferències
 label_chronological_order: En ordre cronològic
 label_reverse_chronological_order: En ordre cronològic invers
 label_planning: Planificació
 label_incoming_emails: "Correu electrònics d'entrada"
 label_generate_key: Genera una clau
755 756 757 758 759 760
 label_issue_watchers: Vigilàncies
 label_example: Exemple
 label_display: Mostra
 label_sort: Ordena
 label_ascending: Ascendent
 label_descending: Descendent
761
 label_date_from_to: Des de %{start} a %{end}
winterheart's avatar
winterheart committed
762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779
 label_wiki_content_added: "S'ha afegit la pàgina wiki"
 label_wiki_content_updated: "S'ha actualitzat la pàgina wiki"
 label_group: Grup
 label_group_plural: Grups
 label_group_new: Grup nou
 label_time_entry_plural: Temps invertit
 label_version_sharing_hierarchy: "Amb la jerarquia del projecte"
 label_version_sharing_system: "Amb tots els projectes"
 label_version_sharing_descendants: "Amb tots els subprojectes"
 label_version_sharing_tree: "Amb l'arbre del projecte"
 label_version_sharing_none: "Sense compartir"
 label_update_issue_done_ratios: "Actualitza el tant per cent dels assumptes realitzats"
 label_copy_source: Font
 label_copy_target: Objectiu
 label_copy_same_as_target: "El mateix que l'objectiu"
 label_display_used_statuses_only: "Mostra només els estats que utilitza aquest seguidor"
 label_api_access_key: "Clau d'accés a l'API"
 label_missing_api_access_key: "Falta una clau d'accés de l'API"
780
 label_api_access_key_created_on: "Clau d'accés de l'API creada fa %{value}"
winterheart's avatar
winterheart committed
781 782 783
 label_profile: Perfil
 label_subtask_plural: Subtasques
 label_project_copy_notifications: "Envia notificacions de correu electrònic durant la còpia del projecte"
784 785 786 787 788 789 790 791
 
 button_login: Entra
 button_submit: Tramet
 button_save: Desa
 button_check_all: Activa-ho tot
 button_uncheck_all: Desactiva-ho tot
 button_delete: Suprimeix
 button_create: Crea
792
 button_create_and_continue: Crea i continua
793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804
 button_test: Test
 button_edit: Edit
 button_add: Afegeix
 button_change: Canvia
 button_apply: Aplica
 button_clear: Neteja
 button_lock: Bloca
 button_unlock: Desbloca
 button_download: Baixa
 button_list: Llista
 button_view: Visualitza
 button_move: Mou
winterheart's avatar
winterheart committed
805
 button_move_and_follow: "Mou i segueix"
806 807 808 809
 button_back: Enrere
 button_cancel: Cancel·la
 button_activate: Activa
 button_sort: Ordena
winterheart's avatar
winterheart committed
810
 button_log_time: "Registre de temps"
811 812 813 814 815 816 817 818 819 820
 button_rollback: Torna a aquesta versió
 button_watch: Vigila
 button_unwatch: No vigilis
 button_reply: Resposta
 button_archive: Arxiva
 button_unarchive: Desarxiva
 button_reset: Reinicia
 button_rename: Reanomena
 button_change_password: Canvia la contrasenya
 button_copy: Copia
winterheart's avatar
winterheart committed
821
 button_copy_and_follow: "Copia i segueix"
822 823 824 825
 button_annotate: Anota
 button_update: Actualitza
 button_configure: Configura
 button_quote: Cita
winterheart's avatar
winterheart committed
826 827
 button_duplicate: Duplica
 button_show: Mostra
828 829 830 831 832
 
 status_active: actiu
 status_registered: informat
 status_locked: bloquejat
 
winterheart's avatar
winterheart committed
833 834 835 836 837 838
 version_status_open: oberta
 version_status_locked: bloquejada
 version_status_closed: tancada

 field_active: Actiu
 
839 840 841 842
 text_select_mail_notifications: "Seleccioneu les accions per les quals s'hauria d'enviar una notificació per correu electrònic."
 text_regexp_info: ex. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 significa sense restricció
 text_project_destroy_confirmation: Segur que voleu suprimir aquest projecte i les dades relacionades?
843
 text_subprojects_destroy_warning: "També seran suprimits els seus subprojectes: %{value}."
844 845
 text_workflow_edit: Seleccioneu un rol i un seguidor per a editar el flux de treball
 text_are_you_sure: Segur?
846 847 848 849
 text_journal_changed: "%{label} ha canviat de %{old} a %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} s'ha establert a %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} s'ha suprimit (%{old})"
 text_journal_added: "S'ha afegit %{label} %{value}"
850 851 852
 text_tip_issue_begin_day: "tasca que s'inicia aquest dia"
 text_tip_issue_end_day: tasca que finalitza aquest dia
 text_tip_issue_begin_end_day: "tasca que s'inicia i finalitza aquest dia"
853
 text_project_identifier_info: "Es permeten lletres en minúscules (a-z), números i guions.<br />Un cop desat, l'identificador no es pot modificar."
854 855 856
 text_caracters_maximum: "%{count} caràcters com a màxim."
 text_caracters_minimum: "Com a mínim ha de tenir %{count} caràcters."
 text_length_between: "Longitud entre %{min} i %{max} caràcters."
857 858 859
 text_tracker_no_workflow: "No s'ha definit cap flux de treball per a aquest seguidor"
 text_unallowed_characters: Caràcters no permesos
 text_comma_separated: Es permeten valors múltiples (separats per una coma).
winterheart's avatar
winterheart committed
860
 text_line_separated: "Es permeten diversos valors (una línia per cada valor)."
861
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referència i soluciona els assumptes en els missatges publicats
862 863
 text_issue_added: "L'assumpte %{id} ha sigut informat per %{author}."
 text_issue_updated: "L'assumpte %{id} ha sigut actualitzat per %{author}."
864
 text_wiki_destroy_confirmation: Segur que voleu suprimir aquest wiki i tots els seus continguts?
865
 text_issue_category_destroy_question: "Alguns assumptes (%{count}) estan assignats a aquesta categoria. Què voleu fer?"
866 867 868 869 870
 text_issue_category_destroy_assignments: Suprimeix les assignacions de la categoria
 text_issue_category_reassign_to: Torna a assignar els assumptes a aquesta categoria
 text_user_mail_option: "Per als projectes no seleccionats, només rebreu notificacions sobre les coses que vigileu o que hi esteu implicat (ex. assumptes que en sou l'autor o hi esteu assignat)."
 text_no_configuration_data: "Encara no s'han configurat els rols, seguidors, estats de l'assumpte i flux de treball.\nÉs altament recomanable que carregueu la configuració predeterminada. Podreu modificar-la un cop carregada."
 text_load_default_configuration: Carrega la configuració predeterminada
871
 text_status_changed_by_changeset: "Aplicat en el conjunt de canvis %{value}."
872 873 874 875
 text_issues_destroy_confirmation: "Segur que voleu suprimir els assumptes seleccionats?"
 text_select_project_modules: "Seleccioneu els mòduls a habilitar per a aquest projecte:"
 text_default_administrator_account_changed: "S'ha canviat el compte d'administrador predeterminat"
 text_file_repository_writable: Es pot escriure en el dipòsit de fitxers
876
 text_plugin_assets_writable: Es pot escriure als connectors actius
877
 text_rmagick_available: RMagick disponible (opcional)
878
 text_destroy_time_entries_question: "S'han informat %{hours} hores en els assumptes que aneu a suprimir. Què voleu fer?"
879 880
 text_destroy_time_entries: Suprimeix les hores informades
 text_assign_time_entries_to_project: Assigna les hores informades al projecte
winterheart's avatar
winterheart committed
881
 text_reassign_time_entries: "Torna a assignar les hores informades a aquest assumpte:"
882 883
 text_user_wrote: "%{value} va escriure:"
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objectes estan assignats a aquest valor."
winterheart's avatar
winterheart committed
884
 text_enumeration_category_reassign_to: "Torna a assignar-los a aquest valor:"
885
 text_email_delivery_not_configured: "El lliurament per correu electrònic no està configurat i les notificacions estan inhabilitades.\nConfigureu el servidor SMTP a config/configuration.yml i reinicieu l'aplicació per habilitar-lo."
886 887
 text_repository_usernames_mapping: "Seleccioneu l'assignació entre els usuaris del Redmine i cada nom d'usuari trobat al dipòsit.\nEls usuaris amb el mateix nom d'usuari o correu del Redmine i del dipòsit s'assignaran automàticament."
 text_diff_truncated: "... Aquestes diferències s'han trucat perquè excedeixen la mida màxima que es pot mostrar."
winterheart's avatar
winterheart committed
888
 text_custom_field_possible_values_info: "Una línia per a cada valor"
889
 text_wiki_page_destroy_question: "Aquesta pàgina %{descendants} pàgines fill i descendents. Què voleu fer?"
winterheart's avatar
winterheart committed
890 891 892 893 894 895
 text_wiki_page_nullify_children: "Deixa les pàgines fill com a pàgines arrel"
 text_wiki_page_destroy_children: "Suprimeix les pàgines fill i tots els seus descendents"
 text_wiki_page_reassign_children: "Reasigna les pàgines fill a aquesta pàgina pare"
 text_own_membership_delete_confirmation: "Esteu a punt de suprimir algun o tots els vostres permisos i potser no podreu editar més aquest projecte.\nSegur que voleu continuar?"
 text_zoom_in: Redueix
 text_zoom_out: Amplia
896 897
 
 default_role_manager: Gestor
898
 default_role_developer: Desenvolupador
899 900 901 902 903
 default_role_reporter: Informador
 default_tracker_bug: Error
 default_tracker_feature: Característica
 default_tracker_support: Suport
 default_issue_status_new: Nou
904
 default_issue_status_in_progress: In Progress
905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921
 default_issue_status_resolved: Resolt
 default_issue_status_feedback: Comentaris
 default_issue_status_closed: Tancat
 default_issue_status_rejected: Rebutjat
 default_doc_category_user: "Documentació d'usuari"
 default_doc_category_tech: Documentació tècnica
 default_priority_low: Baixa
 default_priority_normal: Normal
 default_priority_high: Alta
 default_priority_urgent: Urgent
 default_priority_immediate: Immediata
 default_activity_design: Disseny
 default_activity_development: Desenvolupament
 
 enumeration_issue_priorities: Prioritat dels assumptes
 enumeration_doc_categories: Categories del document
 enumeration_activities: Activitats (seguidor de temps)
winterheart's avatar
winterheart committed
922 923
 enumeration_system_activity: Activitat del sistema

924
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
925
 text_are_you_sure_with_children: Delete issue and all child issues?
926
 field_text: Text field
edavis10's avatar
edavis10 committed
927 928 929 930
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I am the owner of
 setting_default_notification_option: Default notification option
 label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I am assigned to
931 932 933
 label_user_mail_option_none: No events
 field_member_of_group: Assignee's group
 field_assigned_to_role: Assignee's role
934
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
935 936
 label_principal_search: "Search for user or group:"
 label_user_search: "Search for user:"
jplang's avatar
jplang committed
937 938
 field_visible: Visible
 setting_emails_header: Emails header
jplang's avatar
jplang committed
939
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
940
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
jplang's avatar
jplang committed
941
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
942
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
jplang's avatar
jplang committed
943
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart
jplang's avatar
jplang committed
944 945
 field_warn_on_leaving_unsaved: Warn me when leaving a page with unsaved text
 text_warn_on_leaving_unsaved: The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page.
946
 label_my_queries: My custom queries
jplang's avatar
jplang committed
947
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
jplang's avatar
jplang committed
948
 label_news_comment_added: Comment added to a news
949 950
 button_expand_all: Expand all
 button_collapse_all: Collapse all
951 952
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
953
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Bulk edit selected time entries
954
 text_time_entries_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected time entr(y/ies)?
955 956
 label_role_anonymous: Anonymous
 label_role_non_member: Non member
957 958 959
 label_issue_note_added: Note added
 label_issue_status_updated: Status updated
 label_issue_priority_updated: Priority updated
jplang's avatar
jplang committed
960 961 962
 label_issues_visibility_own: Issues created by or assigned to the user
 field_issues_visibility: Issues visibility
 label_issues_visibility_all: All issues
jplang's avatar
jplang committed
963 964 965 966
 permission_set_own_issues_private: Set own issues public or private
 field_is_private: Private
 permission_set_issues_private: Set issues public or private
 label_issues_visibility_public: All non private issues
967
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: This will also delete %{count} subtask(s).
968
 field_commit_logs_encoding: Codificació dels missatges publicats
969
 field_scm_path_encoding: Path encoding