GitLab wurde erfolgreich aktualisiert. Durch regelmäßige Updates bleibt das THM GitLab sicher. Danke für Ihre Geduld.

bg.yml 53.5 KB
Newer Older
1
bg:
jplang's avatar
jplang committed
2
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
3
 direction: ltr
4 5 6 7 8
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
jplang's avatar
jplang committed
9
   default: "%d-%m-%Y"
10 11 12
   short: "%b %d"
   long: "%B %d, %Y"
   
winterheart's avatar
winterheart committed
13 14
  day_names: [Неделя, Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък, Събота]
  abbr_day_names: [Нед, Пон, Вто, Сря, Чет, Пет, Съб]
15 16
   
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
winterheart's avatar
winterheart committed
17 18
  month_names: [~, Януари, Февруари, Март, Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември]
  abbr_month_names: [~, Яну, Фев, Мар, Апр, Май, Юни, Юли, Авг, Сеп, Окт, Ное, Дек]
19 20 21 22 23 24
  # Used in date_select and datime_select.
  order: [ :year, :month, :day ]

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
25
   time: "%H:%M"
26 27 28 29 30 31 32 33 34
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
  am: "am"
  pm: "pm"
  
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "half a minute"
   less_than_x_seconds:
winterheart's avatar
winterheart committed
35
    one:  "по-малко от 1 секунда"
36
    other: "по-малко от %{count} секунди"
37
   x_seconds:
winterheart's avatar
winterheart committed
38
    one:  "1 секунда"
39
    other: "%{count} секунди"
40
   less_than_x_minutes:
winterheart's avatar
winterheart committed
41
    one:  "по-малко от 1 минута"
42
    other: "по-малко от %{count} минути"
43
   x_minutes:
winterheart's avatar
winterheart committed
44
    one:  "1 минута"
45
    other: "%{count} минути"
46
   about_x_hours:
winterheart's avatar
winterheart committed
47
    one:  "около 1 час"
48
    other: "около %{count} часа"
49
   x_days:
winterheart's avatar
winterheart committed
50
    one:  "1 ден"
51
    other: "%{count} дена"
52
   about_x_months:
winterheart's avatar
winterheart committed
53
    one:  "около 1 месец"
54
    other: "около %{count} месеца"
55
   x_months:
winterheart's avatar
winterheart committed
56
    one:  "1 месец"
57
    other: "%{count} месеца"
58
   about_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
59
    one:  "около 1 година"
60
    other: "около %{count} години"
61
   over_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
62
    one:  "над 1 година"
63
    other: "над %{count} години"
jplang's avatar
jplang committed
64
   almost_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
65
    one:  "почти 1 година"
66
    other: "почти %{count} години"
edavis10's avatar
edavis10 committed
67

winterheart's avatar
winterheart committed
68
 number:
jplang's avatar
jplang committed
69
  # Default format for numbers
winterheart's avatar
winterheart committed
70 71 72 73
  format:
   separator: "."
   delimiter: ""
   precision: 3
jplang's avatar
jplang committed
74 75
  human:
   format:
edavis10's avatar
edavis10 committed
76 77 78 79 80 81 82 83
    precision: 1
    delimiter: ""
   storage_units: 
    format: "%n %u"
    units: 
     byte: 
      one: Byte
      other: Bytes
winterheart's avatar
winterheart committed
84 85 86 87
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
jplang's avatar
jplang committed
88 89


90 91 92
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
winterheart's avatar
winterheart committed
93
   sentence_connector: "и"
94 95 96 97
   skip_last_comma: false
   
 activerecord:
  errors:
jplang's avatar
jplang committed
98 99
   template:
    header:
jplang's avatar
jplang committed
100 101
     one:  "1 грешка попречи този %{model} да бъде записан"
     other: "%{count} грешки попречиха този %{model} да бъде записан"
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
   messages:
    inclusion: "не съществува в списъка"
    exclusion: "е запазено"
    invalid: "е невалидно"
    confirmation: "липсва одобрение"
    accepted: "трябва да се приеме"
    empty: "не може да е празно"
    blank: "не може да е празно"
    too_long: "е прекалено дълго"
    too_short: "е прекалено късо"
    wrong_length: "е с грешна дължина"
    taken: "вече съществува"
    not_a_number: "не е число"
    not_a_date: "е невалидна дата"
116 117 118 119 120
    greater_than: "трябва да бъде по-голям[a/о] от %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-голям[a/о] от или равен[a/o] на %{count}"
    equal_to: "трябва да бъде равен[a/o] на %{count}"
    less_than: "трябва да бъде по-малък[a/o] от %{count}"
    less_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-малък[a/o] от или равен[a/o] на %{count}"
winterheart's avatar
winterheart committed
121 122
    odd: "трябва да бъде нечетен[a/o]"
    even: "трябва да бъде четен[a/o]"
123 124 125
    greater_than_start_date: "трябва да е след началната дата"
    not_same_project: "не е от същия проект"
    circular_dependency: "Тази релация ще доведе до безкрайна зависимост"
jplang's avatar
jplang committed
126
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Една задача не може да бъде свързвана към своя подзадача"
127 128 129 130 131 132 133

 actionview_instancetag_blank_option: Изберете
 
 general_text_No: 'Не'
 general_text_Yes: 'Да'
 general_text_no: 'не'
 general_text_yes: 'да'
134
 general_lang_name: 'Bulgarian (Български)'
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
 general_pdf_encoding: UTF-8
 general_first_day_of_week: '1'
 
 notice_account_updated: Профилът е обновен успешно.
 notice_account_invalid_creditentials: Невалиден потребител или парола.
 notice_account_password_updated: Паролата е успешно променена.
 notice_account_wrong_password: Грешна парола
 notice_account_register_done: Профилът е създаден успешно.
 notice_account_unknown_email: Непознат e-mail.
 notice_can_t_change_password: Този профил е с външен метод за оторизация. Невъзможна смяна на паролата.
 notice_account_lost_email_sent: Изпратен ви е e-mail с инструкции за избор на нова парола.
 notice_account_activated: Профилът ви е активиран. Вече може да влезете в системата.
 notice_successful_create: Успешно създаване.
 notice_successful_update: Успешно обновяване.
 notice_successful_delete: Успешно изтриване.
 notice_successful_connection: Успешно свързване.
 notice_file_not_found: Несъществуваща или преместена страница.
 notice_locking_conflict: Друг потребител променя тези данни в момента.
 notice_not_authorized: Нямате право на достъп до тази страница.
jplang's avatar
jplang committed
157
 notice_not_authorized_archived_project: Проектът, който се опитвате да видите е архивиран.
158 159
 notice_email_sent: "Изпратен e-mail на %{value}"
 notice_email_error: "Грешка при изпращане на e-mail (%{value})"
160
 notice_feeds_access_key_reseted: Вашия ключ за RSS достъп беше променен.
jplang's avatar
jplang committed
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
 notice_api_access_key_reseted: Вашият API ключ за достъп беше изчистен.
 notice_failed_to_save_issues: "Неуспешен запис на %{count} задачи от %{total} избрани: %{ids}."
 notice_failed_to_save_members: "Невъзможност за запис на член(ове): %{errors}."
 notice_no_issue_selected: "Няма избрани задачи."
 notice_account_pending: "Профилът Ви е създаден и очаква одобрение от администратор."
 notice_default_data_loaded: Примерната информация е заредена успешно.
 notice_unable_delete_version: Невъзможност за изтриване на версия
 notice_unable_delete_time_entry: Невъзможност за изтриване на запис на time log.
 notice_issue_done_ratios_updated: Обновен процент на завършените задачи.
 notice_gantt_chart_truncated: Мрежовият график е съкратен, понеже броят на обектите, които могат да бъдат показани е твърде голям (%{max})
171
 
jplang's avatar
jplang committed
172
 error_can_t_load_default_data: "Грешка при зареждане на примерната информация: %{value}"
173
 error_scm_not_found: Несъществуващ обект в хранилището.
174
 error_scm_command_failed: "Грешка при опит за комуникация с хранилище: %{value}"
jplang's avatar
jplang committed
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
 error_scm_annotate: "Обектът не съществува или не може да бъде анотиран."
 error_issue_not_found_in_project: 'Задачата не е намерена или не принадлежи на този проект'
 error_no_tracker_in_project: Няма асоциирани тракери с този проект. Проверете настройките на проекта.
 error_no_default_issue_status: Няма установено подразбиращо се състояние за задачите. Моля проверете вашата конфигурация (Вижте "Администрация -> Състояния на задачи").
 error_can_not_delete_custom_field: Невъзможност за изтриване на потребителско поле
 error_can_not_delete_tracker: Този тракер съдържа задачи и не може да бъде изтрит.
 error_can_not_remove_role: Тази роля се използва и не може да бъде изтрита.
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Задача, асоциирана със затворена версия не може да бъде отворена отново
 error_can_not_archive_project: Този проект не може да бъде архивиран
 error_issue_done_ratios_not_updated: Процентът на завършените задачи не е обновен.
 error_workflow_copy_source: Моля изберете source тракер или роля
 error_workflow_copy_target: Моля изберете тракер(и) и роля (роли).
 error_unable_delete_issue_status: Невъзможност за изтриване на състояние на задача
 error_unable_to_connect: Невъзможност за свързване с (%{value})
 warning_attachments_not_saved: "%{count} файла не бяха записани."
190
 
191
 mail_subject_lost_password: "Вашата парола (%{value})"
192
 mail_body_lost_password: 'За да смените паролата си, използвайте следния линк:'
193
 mail_subject_register: "Активация на профил (%{value})"
194
 mail_body_register: 'За да активирате профила си използвайте следния линк:'
jplang's avatar
jplang committed
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
 mail_body_account_information_external: "Можете да използвате вашия %{value} профил за вход."
 mail_body_account_information: Информацията за профила ви
 mail_subject_account_activation_request: "Заявка за активиране на профил в %{value}"
 mail_body_account_activation_request: "Има новорегистриран потребител (%{value}), очакващ вашето одобрение:"
 mail_subject_reminder: "%{count} задачи с краен срок с следващите %{days} дни"
 mail_body_reminder: "%{count} задачи, назначени на вас са с краен срок в следващите %{days} дни:"
 mail_subject_wiki_content_added: "Wiki страницата '%{id}' беше добавена"
 mail_body_wiki_content_added: Wiki страницата '%{id}' беше добавена от %{author}.
 mail_subject_wiki_content_updated: "Wiki страницата '%{id}' не беше обновена"
 mail_body_wiki_content_updated: Wiki страницата '%{id}' беше обновена от %{author}.
205 206
 
 gui_validation_error: 1 грешка
207
 gui_validation_error_plural: "%{count} грешки"
208 209 210
 
 field_name: Име
 field_description: Описание
jplang's avatar
jplang committed
211
 field_summary: Анотация
212 213 214 215 216 217
 field_is_required: Задължително
 field_firstname: Име
 field_lastname: Фамилия
 field_mail: Email
 field_filename: Файл
 field_filesize: Големина
winterheart's avatar
winterheart committed
218
 field_downloads: Изтеглени файлове
219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
 field_author: Автор
 field_created_on: От дата
 field_updated_on: Обновена
 field_field_format: Тип
 field_is_for_all: За всички проекти
 field_possible_values: Възможни стойности
 field_regexp: Регулярен израз
 field_min_length: Мин. дължина
 field_max_length: Макс. дължина
 field_value: Стойност
 field_category: Категория
 field_title: Заглавие
 field_project: Проект
 field_issue: Задача
winterheart's avatar
winterheart committed
233
 field_status: Състояние
234 235
 field_notes: Бележка
 field_is_closed: Затворена задача
winterheart's avatar
winterheart committed
236
 field_is_default: Състояние по подразбиране
237 238 239 240 241 242 243
 field_tracker: Тракер
 field_subject: Относно
 field_due_date: Крайна дата
 field_assigned_to: Възложена на
 field_priority: Приоритет
 field_fixed_version: Планувана версия
 field_user: Потребител
jplang's avatar
jplang committed
244
 field_principal: Principal
245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264
 field_role: Роля
 field_homepage: Начална страница
 field_is_public: Публичен
 field_parent: Подпроект на
 field_is_in_roadmap: Да се вижда ли в Пътна карта
 field_login: Потребител
 field_mail_notification: Известия по пощата
 field_admin: Администратор
 field_last_login_on: Последно свързване
 field_language: Език
 field_effective_date: Дата
 field_password: Парола
 field_new_password: Нова парола
 field_password_confirmation: Потвърждение
 field_version: Версия
 field_type: Тип
 field_host: Хост
 field_port: Порт
 field_account: Профил
 field_base_dn: Base DN
winterheart's avatar
winterheart committed
265 266 267 268
 field_attr_login: Атрибут Login 
 field_attr_firstname: Атрибут Първо име (Firstname)
 field_attr_lastname: Атрибут Фамилия (Lastname)
 field_attr_mail: Атрибут Email
269
 field_onthefly: Динамично създаване на потребител
jplang's avatar
jplang committed
270
 field_start_date: Начална дата
jplang's avatar
jplang committed
271
 field_done_ratio: % Прогрес
272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282
 field_auth_source: Начин на оторизация
 field_hide_mail: Скрий e-mail адреса ми
 field_comments: Коментар
 field_url: Адрес
 field_start_page: Начална страница
 field_subproject: Подпроект
 field_hours: Часове
 field_activity: Дейност
 field_spent_on: Дата
 field_identifier: Идентификатор
 field_is_filter: Използва се за филтър
283
 field_issue_to: Свързана задача
284 285 286 287
 field_delay: Отместване
 field_assignable: Възможно е възлагане на задачи за тази роля
 field_redirect_existing_links: Пренасочване на съществуващи линкове
 field_estimated_hours: Изчислено време
jplang's avatar
jplang committed
288 289 290 291
 field_column_names: Колони
 field_time_entries: Log time
 field_time_zone: Часова зона
 field_searchable: С възможност за търсене
292
 field_default_value: Стойност по подразбиране
jplang's avatar
jplang committed
293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305
 field_comments_sorting: Сортиране на коментарите
 field_parent_title: Родителска страница
 field_editable: Editable
 field_watcher: Наблюдател
 field_identity_url: OpenID URL
 field_content: Съдържание
 field_group_by: Групиране на резултатите по
 field_sharing: Sharing
 field_parent_issue: Родителска задача
 field_member_of_group: Член на група
 field_assigned_to_role: Assignee's role
 field_text: Текстово поле
 field_visible: Видим
306
 field_warn_on_leaving_unsaved: Предупреди ме, когато напускам страница с незаписано съдържание
307 308 309 310 311 312 313 314
 
 setting_app_title: Заглавие
 setting_app_subtitle: Описание
 setting_welcome_text: Допълнителен текст
 setting_default_language: Език по подразбиране
 setting_login_required: Изискване за вход в системата
 setting_self_registration: Регистрация от потребители
 setting_attachment_max_size: Максимална големина на прикачен файл
winterheart's avatar
winterheart committed
315
 setting_issues_export_limit: Максимален брой задачи за експорт
316
 setting_mail_from: E-mail адрес за емисии
jplang's avatar
jplang committed
317 318
 setting_bcc_recipients: Получатели на скрито копие (bcc)
 setting_plain_text_mail: само чист текст (без HTML)
319 320 321
 setting_host_name: Хост
 setting_text_formatting: Форматиране на текста
 setting_wiki_compression: Wiki компресиране на историята
winterheart's avatar
winterheart committed
322
 setting_feeds_limit: Максимален брой за емисии
jplang's avatar
jplang committed
323
 setting_default_projects_public: Новите проекти са публични по подразбиране
324 325 326 327 328 329
 setting_autofetch_changesets: Автоматично обработване на ревизиите
 setting_sys_api_enabled: Разрешаване на WS за управление
 setting_commit_ref_keywords: Отбелязващи ключови думи
 setting_commit_fix_keywords: Приключващи ключови думи
 setting_autologin: Автоматичен вход
 setting_date_format: Формат на датата
jplang's avatar
jplang committed
330
 setting_time_format: Формат на часа
331
 setting_cross_project_issue_relations: Релации на задачи между проекти
jplang's avatar
jplang committed
332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365
 setting_issue_list_default_columns: Показвани колони по подразбиране
 setting_repositories_encodings: Кодови таблици
 setting_commit_logs_encoding: Кодова таблица на съобщенията при поверяване
 setting_emails_header: Emails header
 setting_emails_footer: Подтекст за e-mail
 setting_protocol: Протокол
 setting_per_page_options: Опции за страниране
 setting_user_format: Потребителски формат
 setting_activity_days_default: Брой дни показвани на таб Дейност
 setting_display_subprojects_issues: Показване на подпроектите в проектите по подразбиране
 setting_enabled_scm: Разрешена SCM
 setting_mail_handler_body_delimiters: Отрязване на e-mail-ите след един от тези редове
 setting_mail_handler_api_enabled: Разрешаване на WS за входящи e-mail-и
 setting_mail_handler_api_key: API ключ
 setting_sequential_project_identifiers: Генериране на последователни проектни идентификатори
 setting_gravatar_enabled: Използване на портребителски икони от Gravatar
 setting_gravatar_default: Подразбиращо се изображение от Gravatar
 setting_diff_max_lines_displayed: Максимален брой показани diff редове
 setting_file_max_size_displayed: Максимален размер на текстовите файлове, показвани inline
 setting_repository_log_display_limit: Максимален брой на показванете ревизии в лог файла
 setting_openid: Рарешаване на OpenID вход и регистрация
 setting_password_min_length: Минимална дължина на парола
 setting_new_project_user_role_id: Роля, давана на потребител, създаващ проекти, който не е администратор
 setting_default_projects_modules: Активирани модули по подразбиране за нов проект
 setting_issue_done_ratio: Изчисление на процента на готови задачи с
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Използване на поле '% Прогрес'
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Използване на състоянието на задачите
 setting_start_of_week: Първи ден на седмицата
 setting_rest_api_enabled: Разрешаване на REST web сървис
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
 setting_default_notification_option: Подразбиращ се начин за известяване
 setting_commit_logtime_enabled: Разрешаване на отчитането на работното време
 setting_commit_logtime_activity_id: Дейност при отчитане на работното време
 setting_gantt_items_limit: Максимален брой обекти, които да се показват в мрежов график
366
 
jplang's avatar
jplang committed
367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433
 permission_add_project: Създаване на проект
 permission_add_subprojects: Създаване на подпроекти
 permission_edit_project: Редактиране на проект
 permission_select_project_modules: Избор на проектни модули
 permission_manage_members: Управление на членовете (на екип)
 permission_manage_project_activities: Управление на дейностите на проекта
 permission_manage_versions: Управление на версиите
 permission_manage_categories: Управление на категориите
 permission_view_issues: Разглеждане на задачите
 permission_add_issues: Добавяне на задачи
 permission_edit_issues: Редактиране на задачи
 permission_manage_issue_relations: Управление на връзките между задачите
 permission_add_issue_notes: Добаване на бележки
 permission_edit_issue_notes: Редактиране на бележки
 permission_edit_own_issue_notes: Редактиране на собствени бележки
 permission_move_issues: Преместване на задачи
 permission_delete_issues: Изтриване на задачи
 permission_manage_public_queries: Управление на публичните заявки
 permission_save_queries: Запис на запитвания (queries)
 permission_view_gantt: Разглеждане на мрежов график
 permission_view_calendar: Разглеждане на календари
 permission_view_issue_watchers: Разглеждане на списък с наблюдатели
 permission_add_issue_watchers: Добавяне на наблюдатели
 permission_delete_issue_watchers: Изтриване на наблюдатели
 permission_log_time: Log spent time
 permission_view_time_entries: Разглеждане на изразходваното време
 permission_edit_time_entries: Редактиране на time logs
 permission_edit_own_time_entries: Редактиране на собствените time logs
 permission_manage_news: Управление на новини
 permission_comment_news: Коментиране на новини
 permission_manage_documents: Управление на документи
 permission_view_documents: Разглеждане на документи
 permission_manage_files: Управление на файлове
 permission_view_files: Разглеждане на файлове
 permission_manage_wiki: Управление на wiki
 permission_rename_wiki_pages: Преименуване на wiki страници
 permission_delete_wiki_pages: Изтриване на wiki страници
 permission_view_wiki_pages: Разглеждане на wiki
 permission_view_wiki_edits: Разглеждане на wiki история
 permission_edit_wiki_pages: Редактиране на wiki страници
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Изтриване на прикачени файлове към wiki страници
 permission_protect_wiki_pages: Заключване на wiki страници
 permission_manage_repository: Управление на хранилища
 permission_browse_repository: Разглеждане на хранилища
 permission_view_changesets: Разглеждане на changesets
 permission_commit_access: Поверяване
 permission_manage_boards: Управление на boards
 permission_view_messages: Разглеждане на съобщения
 permission_add_messages: Публикуване на съобщения
 permission_edit_messages: Редактиране на съобщения
 permission_edit_own_messages: Редактиране на собствени съобщения
 permission_delete_messages: Изтриване на съобщения
 permission_delete_own_messages: Изтриване на собствени съобщения
 permission_export_wiki_pages: Експорт на wiki страници
 permission_manage_subtasks: Управление на подзадачите

 project_module_issue_tracking: Тракинг
 project_module_time_tracking: Отделяне на време
 project_module_news: Новини
 project_module_documents: Документи
 project_module_files: Файлове
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Хранилище
 project_module_boards: Форуми
 project_module_calendar: Календар
 project_module_gantt: Мрежов график

434 435 436
 label_user: Потребител
 label_user_plural: Потребители
 label_user_new: Нов потребител
jplang's avatar
jplang committed
437
 label_user_anonymous: Анонимен
438 439 440 441
 label_project: Проект
 label_project_new: Нов проект
 label_project_plural: Проекти
 label_x_projects:
jplang's avatar
jplang committed
442
  zero: 0 проекта
winterheart's avatar
winterheart committed
443
  one:  1 проект
444
  other: "%{count} проекта"
445 446 447 448 449 450
 label_project_all: Всички проекти
 label_project_latest: Последни проекти
 label_issue: Задача
 label_issue_new: Нова задача
 label_issue_plural: Задачи
 label_issue_view_all: Всички задачи
jplang's avatar
jplang committed
451 452 453
 label_issues_by: "Задачи по %{value}"
 label_issue_added: Добавена задача
 label_issue_updated: Обновена задача
454 455 456
 label_document: Документ
 label_document_new: Нов документ
 label_document_plural: Документи
jplang's avatar
jplang committed
457
 label_document_added: Добавен документ
458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468
 label_role: Роля
 label_role_plural: Роли
 label_role_new: Нова роля
 label_role_and_permissions: Роли и права
 label_member: Член
 label_member_new: Нов член
 label_member_plural: Членове
 label_tracker: Тракер
 label_tracker_plural: Тракери
 label_tracker_new: Нов тракер
 label_workflow: Работен процес
winterheart's avatar
winterheart committed
469 470 471
 label_issue_status: Състояние на задача
 label_issue_status_plural: Състояния на задачи
 label_issue_status_new: Ново състояние
472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483
 label_issue_category: Категория задача
 label_issue_category_plural: Категории задачи
 label_issue_category_new: Нова категория
 label_custom_field: Потребителско поле
 label_custom_field_plural: Потребителски полета
 label_custom_field_new: Ново потребителско поле
 label_enumerations: Списъци
 label_enumeration_new: Нова стойност
 label_information: Информация
 label_information_plural: Информация
 label_please_login: Вход
 label_register: Регистрация
jplang's avatar
jplang committed
484
 label_login_with_open_id_option: или вход чрез OpenID
485 486 487 488 489
 label_password_lost: Забравена парола
 label_home: Начало
 label_my_page: Лична страница
 label_my_account: Профил
 label_my_projects: Проекти, в които участвам
jplang's avatar
jplang committed
490
 label_my_page_block: Блокове в личната страница
491 492 493 494 495 496 497 498 499
 label_administration: Администрация
 label_login: Вход
 label_logout: Изход
 label_help: Помощ
 label_reported_issues: Публикувани задачи
 label_assigned_to_me_issues: Възложени на мен
 label_last_login: Последно свързване
 label_registered_on: Регистрация
 label_activity: Дейност
jplang's avatar
jplang committed
500 501
 label_overall_activity: Цялостна дейност
 label_user_activity: "Активност на %{value}"
502
 label_new: Нов
winterheart's avatar
winterheart committed
503
 label_logged_as: Здравейте,
504 505 506 507 508 509
 label_environment: Среда
 label_authentication: Оторизация
 label_auth_source: Начин на оторозация
 label_auth_source_new: Нов начин на оторизация
 label_auth_source_plural: Начини на оторизация
 label_subproject_plural: Подпроекти
jplang's avatar
jplang committed
510 511
 label_subproject_new: Нов подпроект
 label_and_its_subprojects: "%{value} и неговите подпроекти"
winterheart's avatar
winterheart committed
512
 label_min_max_length: Минимална - максимална дължина
513 514 515
 label_list: Списък
 label_date: Дата
 label_integer: Целочислен
jplang's avatar
jplang committed
516
 label_float: Дробно
517 518 519 520 521
 label_boolean: Чекбокс
 label_string: Текст
 label_text: Дълъг текст
 label_attribute: Атрибут
 label_attribute_plural: Атрибути
522 523
 label_download: "%{count} изтегляне"
 label_download_plural: "%{count} изтегляния"
524
 label_no_data: Няма изходни данни
winterheart's avatar
winterheart committed
525
 label_change_status: Промяна на състоянието
526 527 528 529 530
 label_history: История
 label_attachment: Файл
 label_attachment_new: Нов файл
 label_attachment_delete: Изтриване
 label_attachment_plural: Файлове
jplang's avatar
jplang committed
531
 label_file_added: Добавен файл
532 533 534 535 536 537 538
 label_report: Справка
 label_report_plural: Справки
 label_news: Новини
 label_news_new: Добави
 label_news_plural: Новини
 label_news_latest: Последни новини
 label_news_view_all: Виж всички
jplang's avatar
jplang committed
539
 label_news_added: Добавена новина
540 541 542 543 544
 label_settings: Настройки
 label_overview: Общ изглед
 label_version: Версия
 label_version_new: Нова версия
 label_version_plural: Версии
jplang's avatar
jplang committed
545
 label_close_versions: Затваряне на завършените версии
546 547 548 549 550 551 552 553 554
 label_confirmation: Одобрение
 label_export_to: Експорт към
 label_read: Read...
 label_public_projects: Публични проекти
 label_open_issues: отворена
 label_open_issues_plural: отворени
 label_closed_issues: затворена
 label_closed_issues_plural: затворени
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
555 556 557
  zero: 0 отворени / %{total}
  one:  1 отворена / %{total}
  other: "%{count} отворени / %{total}"
558
 label_x_open_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
559 560
  zero: 0 отворени
  one:  1 отворена
561
  other: "%{count} отворени"
562
 label_x_closed_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
563 564
  zero: 0 затворени
  one:  1 затворена
565
  other: "%{count} затворени"
566 567
 label_total: Общо
 label_permissions: Права
winterheart's avatar
winterheart committed
568 569
 label_current_status: Текущо състояние
 label_new_statuses_allowed: Позволени състояния
570 571
 label_all: всички
 label_none: никакви
jplang's avatar
jplang committed
572
 label_nobody: никой
573 574 575 576 577 578 579 580
 label_next: Следващ
 label_previous: Предишен
 label_used_by: Използва се от
 label_details: Детайли
 label_add_note: Добавяне на бележка
 label_per_page: На страница
 label_calendar: Календар
 label_months_from: месеца от
winterheart's avatar
winterheart committed
581
 label_gantt: Мрежов график
582
 label_internal: Вътрешен
583
 label_last_changes: "последни %{count} промени"
584 585 586 587 588
 label_change_view_all: Виж всички промени
 label_personalize_page: Персонализиране
 label_comment: Коментар
 label_comment_plural: Коментари
 label_x_comments:
winterheart's avatar
winterheart committed
589 590
  zero: 0 коментари
  one: 1 коментар
591
  other: "%{count} коментари"
592 593 594 595 596 597
 label_comment_add: Добавяне на коментар
 label_comment_added: Добавен коментар
 label_comment_delete: Изтриване на коментари
 label_query: Потребителска справка
 label_query_plural: Потребителски справки
 label_query_new: Нова заявка
598
 label_my_queries: Моите заявки
599 600 601 602 603 604
 label_filter_add: Добави филтър
 label_filter_plural: Филтри
 label_equals: е
 label_not_equals: не е
 label_in_less_than: след по-малко от
 label_in_more_than: след повече от
jplang's avatar
jplang committed
605 606
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
607 608
 label_in: в следващите
 label_today: днес
jplang's avatar
jplang committed
609 610
 label_all_time: всички
 label_yesterday: вчера
611
 label_this_week: тази седмица
jplang's avatar
jplang committed
612 613 614 615 616 617
 label_last_week: последната седмица
 label_last_n_days: "последните %{count} дни"
 label_this_month: текущия месец
 label_last_month: последния месец
 label_this_year: текущата година
 label_date_range: Период
618 619 620 621 622 623 624
 label_less_than_ago: преди по-малко от
 label_more_than_ago: преди повече от
 label_ago: преди
 label_contains: съдържа
 label_not_contains: не съдържа
 label_day_plural: дни
 label_repository: Хранилище
jplang's avatar
jplang committed
625
 label_repository_plural: Хранилища
626
 label_browse: Разглеждане
627 628
 label_modification: "%{count} промяна"
 label_modification_plural: "%{count} промени"
jplang's avatar
jplang committed
629 630
 label_branch: работен вариант
 label_tag: Версия
631 632
 label_revision: Ревизия
 label_revision_plural: Ревизии
jplang's avatar
jplang committed
633 634
 label_revision_id: Ревизия %{value}
 label_associated_revisions: Асоциирани ревизии
635 636
 label_added: добавено
 label_modified: променено
jplang's avatar
jplang committed
637 638
 label_copied: копирано
 label_renamed: преименувано
639 640 641 642
 label_deleted: изтрито
 label_latest_revision: Последна ревизия
 label_latest_revision_plural: Последни ревизии
 label_view_revisions: Виж ревизиите
jplang's avatar
jplang committed
643
 label_view_all_revisions: Разглеждане на всички ревизии
644 645 646 647 648 649
 label_max_size: Максимална големина
 label_sort_highest: Премести най-горе
 label_sort_higher: Премести по-горе
 label_sort_lower: Премести по-долу
 label_sort_lowest: Премести най-долу
 label_roadmap: Пътна карта
650 651
 label_roadmap_due_in: "Излиза след %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} закъснение"
652 653 654 655 656 657 658
 label_roadmap_no_issues: Няма задачи за тази версия
 label_search: Търсене
 label_result_plural: Pезултати
 label_all_words: Всички думи
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki редакция
 label_wiki_edit_plural: Wiki редакции
winterheart's avatar
winterheart committed
659 660
 label_wiki_page: Wiki страница
 label_wiki_page_plural: Wiki страници
661 662 663 664
 label_index_by_title: Индекс
 label_index_by_date: Индекс по дата
 label_current_version: Текуща версия
 label_preview: Преглед
winterheart's avatar
winterheart committed
665
 label_feed_plural: Емисии
666 667 668
 label_changes_details: Подробни промени
 label_issue_tracking: Тракинг
 label_spent_time: Отделено време
jplang's avatar
jplang committed
669
 label_overall_spent_time: Общо употребено време
670 671
 label_f_hour: "%{value} час"
 label_f_hour_plural: "%{value} часа"
672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
 label_time_tracking: Отделяне на време
 label_change_plural: Промени
 label_statistics: Статистики
 label_commits_per_month: Ревизии по месеци
 label_commits_per_author: Ревизии по автор
 label_view_diff: Виж разликите
 label_diff_inline: хоризонтално
 label_diff_side_by_side: вертикално
 label_options: Опции
 label_copy_workflow_from: Копирай работния процес от
 label_permissions_report: Справка за права
 label_watched_issues: Наблюдавани задачи
 label_related_issues: Свързани задачи
winterheart's avatar
winterheart committed
685
 label_applied_status: Установено състояние
686 687 688 689 690
 label_loading: Зареждане...
 label_relation_new: Нова релация
 label_relation_delete: Изтриване на релация
 label_relates_to: свързана със
 label_duplicates: дублира
jplang's avatar
jplang committed
691
 label_duplicated_by: дублирана от
692 693 694 695
 label_blocks: блокира
 label_blocked_by: блокирана от
 label_precedes: предшества
 label_follows: изпълнява се след
winterheart's avatar
winterheart committed
696 697 698 699
 label_end_to_start: край към начало
 label_end_to_end: край към край
 label_start_to_start: начало към начало
 label_start_to_end: начало към край
700 701 702 703 704 705 706
 label_stay_logged_in: Запомни ме
 label_disabled: забранено
 label_show_completed_versions: Показване на реализирани версии
 label_me: аз
 label_board: Форум
 label_board_new: Нов форум
 label_board_plural: Форуми
jplang's avatar
jplang committed
707 708
 label_board_locked: Заключена
 label_board_sticky: Sticky
709 710 711 712
 label_topic_plural: Теми
 label_message_plural: Съобщения
 label_message_last: Последно съобщение
 label_message_new: Нова тема
jplang's avatar
jplang committed
713
 label_message_posted: Добавено съобщение
714 715 716 717 718 719 720 721
 label_reply_plural: Отговори
 label_send_information: Изпращане на информацията до потребителя
 label_year: Година
 label_month: Месец
 label_week: Седмица
 label_date_from: От
 label_date_to: До
 label_language_based: В зависимост от езика
722
 label_sort_by: "Сортиране по %{value}"
723
 label_send_test_email: Изпращане на тестов e-mail
jplang's avatar
jplang committed
724 725
 label_feeds_access_key: RSS access ключ
 label_missing_feeds_access_key: Липсващ RSS ключ за достъп
726
 label_feeds_access_key_created_on: "%{value} от създаването на RSS ключа"
727
 label_module_plural: Модули
728
 label_added_time_by: "Публикувана от %{author} преди %{age}"
jplang's avatar
jplang committed
729
 label_updated_time_by: "Обновена от %{author} преди %{age}"
730
 label_updated_time: "Обновена преди %{value}"
731 732 733 734 735
 label_jump_to_a_project: Проект...
 label_file_plural: Файлове
 label_changeset_plural: Ревизии
 label_default_columns: По подразбиране
 label_no_change_option: (Без промяна)
jplang's avatar
jplang committed
736
 label_bulk_edit_selected_issues: Редактиране на задачи
737 738 739 740
 label_theme: Тема
 label_default: По подразбиране
 label_search_titles_only: Само в заглавията
 label_user_mail_option_all: "За всяко събитие в проектите, в които участвам"
jplang's avatar
jplang committed
741
 label_user_mail_option_selected: "За всички събития само в избраните проекти..."
winterheart's avatar
winterheart committed
742
 label_user_mail_option_none: "Само за наблюдавани или в които участвам (автор или назначени на мен)"
jplang's avatar
jplang committed
743 744 745
 label_user_mail_option_only_my_events: Само за неща, в които съм включен/а
 label_user_mail_option_only_assigned: Само за неща, назначени на мен
 label_user_mail_option_only_owner: Само за неща, на които аз съм собственик
746 747 748
 label_user_mail_no_self_notified: "Не искам известия за извършени от мен промени"
 label_registration_activation_by_email: активиране на профила по email
 label_registration_manual_activation: ръчно активиране
jplang's avatar
jplang committed
749
 label_registration_automatic_activation: автоматично активиране
750
 label_display_per_page: "На страница по: %{value}"
751 752 753 754
 label_age: Възраст
 label_change_properties: Промяна на настройки
 label_general: Основни
 label_more: Още
jplang's avatar
jplang committed
755
 label_scm: SCM (Система за контрол на версиите)
756 757 758 759
 label_plugins: Плъгини
 label_ldap_authentication: LDAP оторизация
 label_downloads_abbr: D/L
 label_optional_description: Незадължително описание
jplang's avatar
jplang committed
760 761
 label_add_another_file: Добавяне на друг файл
 label_preferences: Предпочитания
762 763 764
 label_chronological_order: Хронологичен ред
 label_reverse_chronological_order: Обратен хронологичен ред
 label_planning: Планиране
winterheart's avatar
winterheart committed
765 766 767 768
 label_incoming_emails: Входящи e-mail-и
 label_generate_key: Генериране на ключ
 label_issue_watchers: Наблюдатели
 label_example: Пример
769
 label_display: Display
winterheart's avatar
winterheart committed
770 771
 label_sort: Сортиране
 label_ascending: Нарастващ
jplang's avatar
jplang committed
772
 label_descending: Намаляващ
773
 label_date_from_to: От %{start} до %{end}
winterheart's avatar
winterheart committed
774 775 776
 label_wiki_content_added: Wiki страница беше добавена
 label_wiki_content_updated: Wiki страница беше обновена
 label_group: Група
jplang's avatar
jplang committed
777
 label_group_plural: Групи
winterheart's avatar
winterheart committed
778 779
 label_group_new: Нова група
 label_time_entry_plural: Използвано време
jplang's avatar
jplang committed
780
 label_version_sharing_none: Не споделен
winterheart's avatar
winterheart committed
781
 label_version_sharing_descendants: С подпроекти
jplang's avatar
jplang committed
782
 label_version_sharing_hierarchy: С проектна йерархия
winterheart's avatar
winterheart committed
783
 label_version_sharing_tree: С дърво на проектите
jplang's avatar
jplang committed
784 785
 label_version_sharing_system: С всички проекти
 label_update_issue_done_ratios: Обновяване на процента на завършените задачи
winterheart's avatar
winterheart committed
786 787
 label_copy_source: Източник
 label_copy_target: Цел
jplang's avatar
jplang committed
788
 label_copy_same_as_target: Също като целта
winterheart's avatar
winterheart committed
789 790 791
 label_display_used_statuses_only: Показване само на състоянията, използвани от този тракер
 label_api_access_key: API ключ за достъп
 label_missing_api_access_key: Липсващ API ключ
jplang's avatar
jplang committed
792
 label_api_access_key_created_on: API ключ за достъп е създаден преди %{value}
winterheart's avatar
winterheart committed
793 794 795
 label_profile: Профил
 label_subtask_plural: Подзадачи
 label_project_copy_notifications: Изпращане на Send e-mail известия по време на копирането на проекта
winterheart's avatar
winterheart committed
796 797
 label_principal_search: "Търсене на потребител или група:"
 label_user_search: "Търсене на потребител:"
jplang's avatar
jplang committed
798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887

 button_login: Вход
 button_submit: Прикачване
 button_save: Запис
 button_check_all: Избор на всички
 button_uncheck_all: Изчистване на всички
 button_delete: Изтриване
 button_create: Създаване
 button_create_and_continue: Създаване и продължаване
 button_test: Тест
 button_edit: Редакция
 button_edit_associated_wikipage: "Редактиране на асоциираната Wiki страница: %{page_title}"
 button_add: Добавяне
 button_change: Промяна
 button_apply: Приложи
 button_clear: Изчисти
 button_lock: Заключване
 button_unlock: Отключване
 button_download: Изтегляне
 button_list: Списък
 button_view: Преглед
 button_move: Преместване
 button_move_and_follow: Преместване и продължаване
 button_back: Назад
 button_cancel: Отказ
 button_activate: Активация
 button_sort: Сортиране
 button_log_time: Отделяне на време
 button_rollback: Върни се към тази ревизия
 button_watch: Наблюдаване
 button_unwatch: Край на наблюдението
 button_reply: Отговор
 button_archive: Архивиране
 button_unarchive: Разархивиране
 button_reset: Генериране наново
 button_rename: Преименуване
 button_change_password: Промяна на парола
 button_copy: Копиране
 button_copy_and_follow: Копиране и продължаване
 button_annotate: Анотация
 button_update: Обновяване
 button_configure: Конфигуриране
 button_quote: Цитат
 button_duplicate: Дублиране
 button_show: Показване
 
 status_active: активен
 status_registered: регистриран
 status_locked: заключен
 
 version_status_open: отворена
 version_status_locked: заключена
 version_status_closed: затворена

 field_active: Активен

 text_select_mail_notifications: Изберете събития за изпращане на e-mail.
 text_regexp_info: пр. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 - без ограничения
 text_project_destroy_confirmation: Сигурни ли сте, че искате да изтриете проекта и данните в него?
 text_subprojects_destroy_warning: "Неговите подпроекти: %{value} също ще бъдат изтрити."
 text_workflow_edit: Изберете роля и тракер за да редактирате работния процес
 text_are_you_sure: Сигурни ли сте?
 text_are_you_sure_with_children: Изтриване на задачата и нейните подзадачи?
 text_journal_changed: "%{label} променен от %{old} на %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} установен на %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} изтрит (%{old})"
 text_journal_added: "Добавено %{label} %{value}"
 text_tip_issue_begin_day: задача, започваща този ден
 text_tip_issue_end_day: задача, завършваща този ден
 text_tip_issue_begin_end_day: задача, започваща и завършваща този ден
 text_project_identifier_info: 'Позволени са малки букви (a-z), цифри и тирета.<br />Невъзможна промяна след запис.'
 text_caracters_maximum: "До %{count} символа."
 text_caracters_minimum: "Минимум %{count} символа."
 text_length_between: "От %{min} до %{max} символа."
 text_tracker_no_workflow: Няма дефиниран работен процес за този тракер
 text_unallowed_characters: Непозволени символи
 text_comma_separated: Позволено е изброяване (с разделител запетая).
 text_line_separated: Позволени са много стойности (по едно на ред).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Отбелязване и приключване на задачи от ревизии
 text_issue_added: "Публикувана е нова задача с номер %{id} (от %{author})."
 text_issue_updated: "Задача %{id} е обновена (от %{author})."
 text_wiki_destroy_confirmation: Сигурни ли сте, че искате да изтриете това Wiki и цялото му съдържание?
 text_issue_category_destroy_question: "Има задачи (%{count}) обвързани с тази категория. Какво ще изберете?"
 text_issue_category_destroy_assignments: Премахване на връзките с категорията
 text_issue_category_reassign_to: Преобвързване с категория
 text_user_mail_option: "За неизбраните проекти, ще получавате известия само за наблюдавани дейности или в които участвате (т.е. автор или назначени на мен)."
 text_no_configuration_data: "Все още не са конфигурирани Роли, тракери, състояния на задачи и работен процес.\nСтрого се препоръчва зареждането на примерната информация. Веднъж заредена ще имате възможност да я редактирате."
 text_load_default_configuration: Зареждане на примерна информация
 text_status_changed_by_changeset: "Приложено с ревизия %{value}."
888
 text_time_logged_by_changeset: Приложено в ревизия %{value}.
jplang's avatar
jplang committed
889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912
 text_issues_destroy_confirmation: 'Сигурни ли сте, че искате да изтриете избраните задачи?'
 text_select_project_modules: 'Изберете активните модули за този проект:'
 text_default_administrator_account_changed: Сменен фабричния администраторски профил
 text_file_repository_writable: Възможност за писане в хранилището с файлове
 text_plugin_assets_writable: Папката на приставките е разрешена за запис
 text_rmagick_available: Наличен RMagick (по избор)
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} часа са отделени на задачите, които искате да изтриете. Какво избирате?"
 text_destroy_time_entries: Изтриване на отделеното време
 text_assign_time_entries_to_project: Прехвърляне на отделеното време към проект
 text_reassign_time_entries: 'Прехвърляне на отделеното време към задача:'
 text_user_wrote: "%{value} написа:"
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} обекта са свързани с тази стойност."
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Пресвържете ги към тази стойност:'
 text_email_delivery_not_configured: "Изпращането на e-mail-и не е конфигурирано и известията не са разрешени.\nКонфигурирайте вашия SMTP сървър в config/configuration.yml и рестартирайте Redmine, за да ги разрешите."
 text_repository_usernames_mapping: "Изберете или променете потребителите в Redmine, съответстващи на потребителите в дневника на хранилището (repository).\nПотребителите с еднакви имена в Redmine и хранилищата се съвместяват автоматично."
 text_diff_truncated: '... Този diff не е пълен, понеже е надхвърля максималния размер, който може да бъде показан.'
 text_custom_field_possible_values_info: 'Една стойност на ред'
 text_wiki_page_destroy_question: Тази страница има %{descendants} страници деца и descendant(s). Какво желаете да правите?
 text_wiki_page_nullify_children: Запазване на тези страници като коренни страници
 text_wiki_page_destroy_children: Изтриване на страниците деца и всички техни descendants
 text_wiki_page_reassign_children: Преназначаване на страниците деца на тази родителска страница
 text_own_membership_delete_confirmation: "Вие сте на път да премахнете някои или всички ваши разрешения и е възможно след това да не можете да редактирате този проект.\nСигурен ли сте, че искате да продължите?"
 text_zoom_in: Увеличаване
 text_zoom_out: Намаляване
913
 text_warn_on_leaving_unsaved: Страницата съдържа незаписано съдържание, което може да бъде загубено, ако я напуснете.
jplang's avatar
jplang committed
914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941

 default_role_manager: Мениджър
 default_role_developer: Разработчик
 default_role_reporter: Публикуващ
 default_tracker_bug: Грешка
 default_tracker_feature: Функционалност
 default_tracker_support: Поддръжка
 default_issue_status_new: Нова
 default_issue_status_in_progress: Изпълнение
 default_issue_status_resolved: Приключена
 default_issue_status_feedback: Обратна връзка
 default_issue_status_closed: Затворена
 default_issue_status_rejected: Отхвърлена
 default_doc_category_user: Документация за потребителя
 default_doc_category_tech: Техническа документация
 default_priority_low: Нисък
 default_priority_normal: Нормален
 default_priority_high: Висок
 default_priority_urgent: Спешен
 default_priority_immediate: Веднага
 default_activity_design: Дизайн
 default_activity_development: Разработка

 enumeration_issue_priorities: Приоритети на задачи
 enumeration_doc_categories: Категории документи
 enumeration_activities: Дейности (time tracking)
 enumeration_system_activity: Системна активност

jplang's avatar
jplang committed
942
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
jplang's avatar
jplang committed
943
 label_news_comment_added: Comment added to a news