sv.yml 45 KB
Newer Older
jplang's avatar
jplang committed
1 2 3
# Swedish translation for Ruby on Rails
# by Johan Lundström (johanlunds@gmail.com),
# with parts taken from http://github.com/daniel/swe_rails
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

sv:
 number:
  # Used in number_with_delimiter()
  # These are also the defaults for 'currency', 'percentage', 'precision', and 'human'
  format:
   # Sets the separator between the units, for more precision (e.g. 1.0 / 2.0 == 0.5)
   separator: ","
   # Delimets thousands (e.g. 1,000,000 is a million) (always in groups of three)
   delimiter: "."
   # Number of decimals, behind the separator (the number 1 with a precision of 2 gives: 1.00)
   precision: 2
16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  # Used in number_to_currency()
  currency:
   format:
    # Where is the currency sign? %u is the currency unit, %n the number (default: $5.00)
    format: "%n %u"
    unit: "kr"
    # These three are to override number.format and are optional
    # separator: "."
    # delimiter: ","
    # precision: 2
27

28 29 30 31
  # Used in number_to_percentage()
  percentage:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
32
    # separator:
33
    delimiter: ""
34 35
    # precision:

36 37 38 39 40 41 42
  # Used in number_to_precision()
  precision:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
    # separator:
    delimiter: ""
    # precision:
43

44 45 46 47
  # Used in number_to_human_size()
  human:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
48
    # separator:
49 50
    delimiter: ""
    # precision: 1
edavis10's avatar
edavis10 committed
51 52 53 54 55 56
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Byte"
      other: "Bytes"
57
     kb: "kB"
edavis10's avatar
edavis10 committed
58 59 60
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
61 62 63 64 65 66 67

 # Used in distance_of_time_in_words(), distance_of_time_in_words_to_now(), time_ago_in_words()
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "en halv minut"
   less_than_x_seconds:
    one:  "mindre än en sekund"
68
    other: "mindre än %{count} sekunder"
69 70
   x_seconds:
    one:  "en sekund"
71
    other: "%{count} sekunder"
72 73
   less_than_x_minutes:
    one:  "mindre än en minut"
74
    other: "mindre än %{count} minuter"
75 76
   x_minutes:
    one:  "en minut"
77
    other: "%{count} minuter"
78 79
   about_x_hours:
    one:  "ungefär en timme"
80
    other: "ungefär %{count} timmar"
81 82
   x_days:
    one:  "en dag"
83
    other: "%{count} dagar"
84 85
   about_x_months:
    one:  "ungefär en månad"
86
    other: "ungefär %{count} månader"
87 88
   x_months:
    one:  "en månad"
89
    other: "%{count} månader"
90 91
   about_x_years:
    one:  "ungefär ett år"
92
    other: "ungefär %{count} år"
93 94
   over_x_years:
    one:  "mer än ett år"
95
    other: "mer än %{count} år"
jplang's avatar
jplang committed
96
   almost_x_years:
jplang's avatar
jplang committed
97
    one:  "nästan 1 år"
98
    other: "nästan %{count} år"
99

100 101 102 103
 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
104 105
     one:  "Ett fel förhindrade denna %{model} från att sparas"
     other: "%{count} fel förhindrade denna %{model} från att sparas"
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
    # The variable :count is also available
    body: "Det var problem med följande fält:"
   # The values :model, :attribute and :value are always available for interpolation
   # The value :count is available when applicable. Can be used for pluralization.
   messages:
    inclusion: "finns inte i listan"
    exclusion: "är reserverat"
    invalid: "är ogiltigt"
    confirmation: "stämmer inte överens"
    accepted : "måste vara accepterad"
    empty: "får ej vara tom"
    blank: "måste anges"
118 119 120
    too_long: "är för lång (maximum är %{count} tecken)"
    too_short: "är för kort (minimum är %{count} tecken)"
    wrong_length: "har fel längd (ska vara %{count} tecken)"
121 122
    taken: "har redan tagits"
    not_a_number: "är inte ett nummer"
123 124
    greater_than: "måste vara större än %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "måste vara större än eller lika med %{count}"
125
    equal_to: "måste vara samma som"
126 127
    less_than: "måste vara mindre än %{count}"
    less_than_or_equal_to: "måste vara mindre än eller lika med %{count}"
128 129 130 131 132
    odd: "måste vara udda"
    even: "måste vara jämnt"
    greater_than_start_date: "måste vara senare än startdatumet"
    not_same_project: "tillhör inte samma projekt"
    circular_dependency: "Denna relation skulle skapa ett cirkulärt beroende"
133
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Ett ärende kan inte länkas till ett av dess underärenden"
134

135
 direction: ltr
136 137 138 139 140 141 142 143
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
   default: "%Y-%m-%d"
   short: "%e %b"
   long: "%e %B, %Y"
144

145 146
  day_names: [söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag]
  abbr_day_names: [sön, mån, tis, ons, tor, fre, lör]
147

148 149 150 151
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
  month_names: [~, januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december]
  abbr_month_names: [~, jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec]
  # Used in date_select and datime_select.
152 153 154 155
  order:
   - :day
   - :month
   - :year
156 157 158

 time:
  formats:
winterheart's avatar
winterheart committed
159
   default: "%Y-%m-%d %H:%M"
160
   time: "%H:%M"
161 162 163 164
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%d %B, %Y %H:%M"
  am: ""
  pm: ""
165

166 167 168 169 170 171 172
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
   sentence_connector: "och"
   skip_last_comma: true

 actionview_instancetag_blank_option: Var god välj
173

174 175 176 177 178 179 180 181
 general_text_No: 'Nej'
 general_text_Yes: 'Ja'
 general_text_no: 'nej'
 general_text_yes: 'ja'
 general_lang_name: 'Svenska'
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: ISO-8859-1
182
 general_pdf_encoding: UTF-8
183
 general_first_day_of_week: '1'
184

185 186 187 188 189 190 191 192 193
 notice_account_updated: Kontot har uppdaterats
 notice_account_invalid_creditentials: Fel användarnamn eller lösenord
 notice_account_password_updated: Lösenordet har uppdaterats
 notice_account_wrong_password: Fel lösenord
 notice_account_register_done: Kontot har skapats. För att aktivera kontot, klicka på länken i mailet som skickades till dig.
 notice_account_unknown_email: Okänd användare.
 notice_can_t_change_password: Detta konto använder en extern autentiseringskälla. Det går inte att byta lösenord.
 notice_account_lost_email_sent: Ett mail med instruktioner om hur man väljer ett nytt lösenord har skickats till dig.
 notice_account_activated: Ditt konto har blivit aktiverat. Du kan nu logga in.
winterheart's avatar
winterheart committed
194
 notice_successful_create: Skapades korrekt.
195 196 197 198 199 200
 notice_successful_update: Uppdatering lyckades.
 notice_successful_delete: Borttagning lyckades.
 notice_successful_connection: Uppkoppling lyckades.
 notice_file_not_found: Sidan du försökte komma åt existerar inte eller är borttagen.
 notice_locking_conflict: Data har uppdaterats av en annan användare.
 notice_not_authorized: Du saknar behörighet att komma åt den här sidan.
winterheart's avatar
winterheart committed
201
 notice_not_authorized_archived_project: Projektet du försöker komma åt har arkiverats.
202 203
 notice_email_sent: "Ett mail skickades till %{value}"
 notice_email_error: "Ett fel inträffade när mail skickades (%{value})"
204
 notice_feeds_access_key_reseted: Din RSS-nyckel återställdes.
jplang's avatar
jplang committed
205
 notice_api_access_key_reseted: Din API-nyckel återställdes.
206 207
 notice_failed_to_save_issues: "Misslyckades med att spara %{count} ärende(n) %{total} valt: %{ids}."
 notice_failed_to_save_members: "Misslyckades med att spara medlem(mar): %{errors}."
208 209 210 211
 notice_no_issue_selected: "Inget ärende är markerat! Var vänlig, markera de ärenden du vill ändra."
 notice_account_pending: "Ditt konto skapades och avvaktar nu administratörens godkännande."
 notice_default_data_loaded: Standardkonfiguration inläst.
 notice_unable_delete_version: Denna version var inte möjlig att ta bort.
winterheart's avatar
winterheart committed
212
 notice_unable_delete_time_entry: Tidloggning kunde inte tas bort.
213
 notice_issue_done_ratios_updated: "% klart uppdaterade."
jplang's avatar
jplang committed
214
 notice_gantt_chart_truncated: "Schemat förminskades eftersom det överskrider det maximala antalet aktiviteter som får visas (%{max})"
215
 notice_issue_successful_create: Ärende %{id} skapades.
216

217
 error_can_t_load_default_data: "Standardkonfiguration gick inte att läsa in: %{value}"
winterheart's avatar
winterheart committed
218
 error_scm_not_found: "Inlägg och/eller revision finns inte i detta versionsarkiv."
219
 error_scm_command_failed: "Ett fel inträffade vid försök att versionsarkivet: %{value}"
220 221
 error_scm_annotate: "Inlägget existerar inte eller kan inte kommenteras."
 error_issue_not_found_in_project: 'Ärendet hittades inte eller tillhör det inte detta projekt'
winterheart's avatar
winterheart committed
222 223
 error_no_tracker_in_project: 'Ingen ärendetyp är associerad med projektet. Vänligen kontrollera projektinställningarna.'
 error_no_default_issue_status: 'Ingen status är definierad som standard för nya ärenden. Vänligen kontrollera din konfiguration (Gå till "Administration -> Ärendestatus").'
224
 error_can_not_delete_custom_field: Kan inte ta bort användardefinerat fält
jplang's avatar
jplang committed
225
 error_can_not_delete_tracker: "Det finns ärenden av denna typ och den är därför inte möjlig att ta bort."
226
 error_can_not_remove_role: "Denna roll används och den är därför inte möjlig att ta bort."
winterheart's avatar
winterheart committed
227
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'Ett ärende tilldelat en stängd version kan inte öppnas nytt'
jplang's avatar
jplang committed
228
 error_can_not_archive_project: Detta projekt kan inte arkiveras
winterheart's avatar
winterheart committed
229 230 231 232
 error_issue_done_ratios_not_updated: "% klart inte uppdaterade."
 error_workflow_copy_source: 'Vänligen välj källans ärendetyp eller roll'
 error_workflow_copy_target: 'Vänligen välj ärendetyp(er) och roll(er) för mål'
 error_unable_delete_issue_status: 'Ärendestatus kunde inte tas bort'
jplang's avatar
jplang committed
233
 error_unable_to_connect: "Kan inte ansluta (%{value})"
234

235
 warning_attachments_not_saved: "%{count} fil(er) kunde inte sparas."
236

237
 mail_subject_lost_password: "Ditt %{value} lösenord"
238
 mail_body_lost_password: 'För att ändra ditt lösenord, klicka följande länk:'
239
 mail_subject_register: "Din %{value} kontoaktivering"
240
 mail_body_register: 'För att aktivera ditt konto, klicka följande länk:'
241
 mail_body_account_information_external: "Du kan använda ditt %{value}-konto för att logga in."
242
 mail_body_account_information: Din kontoinformation
243 244 245 246 247
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} begäran om kontoaktivering"
 mail_body_account_activation_request: "En ny användare (%{value}) har registrerat sig och avvaktar ditt godkännande:"
 mail_subject_reminder: "%{count} ärende(n) har deadline under de kommande %{days} dagarna"
 mail_body_reminder: "%{count} ärende(n) som är tilldelat dig har deadline under de %{days} dagarna:"
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wikisida has lagts till"
jplang's avatar
jplang committed
248
 mail_body_wiki_content_added: "The '%{id}' wikisida has lagts till av %{author}."
249
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wikisida har uppdaterats"
jplang's avatar
jplang committed
250
 mail_body_wiki_content_updated: "The '%{id}' wikisida har uppdaterats av %{author}."
251

252
 gui_validation_error: 1 fel
253
 gui_validation_error_plural: "%{count} fel"
254

255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
 field_name: Namn
 field_description: Beskrivning
 field_summary: Sammanfattning
 field_is_required: Obligatorisk
 field_firstname: Förnamn
 field_lastname: Efternamn
 field_mail: Mail
 field_filename: Fil
 field_filesize: Storlek
 field_downloads: Nerladdningar
 field_author: Författare
 field_created_on: Skapad
 field_updated_on: Uppdaterad
 field_field_format: Format
 field_is_for_all: För alla projekt
 field_possible_values: Möjliga värden
 field_regexp: Reguljärt uttryck
 field_min_length: Minimilängd
 field_max_length: Maxlängd
 field_value: Värde
 field_category: Kategori
 field_title: Titel
 field_project: Projekt
 field_issue: Ärende
 field_status: Status
 field_notes: Anteckningar
 field_is_closed: Ärendet är stängt
 field_is_default: Standardvärde
 field_tracker: Ärendetyp
 field_subject: Ämne
 field_due_date: Deadline
 field_assigned_to: Tilldelad till
 field_priority: Prioritet
 field_fixed_version: Versionsmål
 field_user: Användare
290
 field_principal: Principal
291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
 field_role: Roll
 field_homepage: Hemsida
 field_is_public: Publik
 field_parent: Underprojekt till
 field_is_in_roadmap: Visa ärenden i roadmap
 field_login: Användarnamn
 field_mail_notification: Mailnotifieringar
 field_admin: Administratör
 field_last_login_on: Senaste inloggning
 field_language: Språk
 field_effective_date: Datum
 field_password: Lösenord
 field_new_password: Nytt lösenord
 field_password_confirmation: Bekräfta lösenord
 field_version: Version
 field_type: Typ
 field_host: Värddator
 field_port: Port
 field_account: Konto
 field_base_dn: Bas-DN
 field_attr_login: Inloggningsattribut
 field_attr_firstname: Förnamnsattribut
 field_attr_lastname: Efternamnsattribut
 field_attr_mail: Mailattribut
315
 field_onthefly: Skapa användare on-the-fly
winterheart's avatar
winterheart committed
316
 field_start_date: Startdatum
317
 field_done_ratio: "% Klart"
318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328
 field_auth_source: Autentiseringsläge
 field_hide_mail: Dölj min mailadress
 field_comments: Kommentar
 field_url: URL
 field_start_page: Startsida
 field_subproject: Underprojekt
 field_hours: Timmar
 field_activity: Aktivitet
 field_spent_on: Datum
 field_identifier: Identifierare
 field_is_filter: Använd som filter
329
 field_issue_to: Relaterade ärenden
330 331 332 333 334
 field_delay: Fördröjning
 field_assignable: Ärenden kan tilldelas denna roll
 field_redirect_existing_links: Omdirigera existerande länkar
 field_estimated_hours: Estimerad tid
 field_column_names: Kolumner
winterheart's avatar
winterheart committed
335
 field_time_entries: Spenderad tid
336 337 338 339 340 341
 field_time_zone: Tidszon
 field_searchable: Sökbar
 field_default_value: Standardvärde
 field_comments_sorting: Visa kommentarer
 field_parent_title: Föräldersida
 field_editable: Redigerbar
342
 field_watcher: Bevakare
winterheart's avatar
winterheart committed
343
 field_identity_url: OpenID URL
jplang's avatar
jplang committed
344
 field_content: Innehåll
345
 field_group_by: Gruppera resultat efter
jplang's avatar
jplang committed
346
 field_sharing: Delning
winterheart's avatar
winterheart committed
347
 field_parent_issue: Förälderaktivitet
jplang's avatar
jplang committed
348 349
 field_member_of_group: "Tilldelad användares grupp"
 field_assigned_to_role: "Tilldelad användares roll"
winterheart's avatar
winterheart committed
350
 field_text: Textfält
351
 field_visible: Synlig
jplang's avatar
jplang committed
352
 field_warn_on_leaving_unsaved: Varna om jag lämnar en sida med osparad text
353 354
 field_issues_visibility: Ärendesynlighet
 field_is_private: Privat
355 356 357 358 359 360
 field_commit_logs_encoding: Teckenuppsättning för commit-meddelanden
 field_scm_path_encoding: Sökvägskodning
 field_path_to_repository: Sökväg till versionsarkiv
 field_root_directory: Rotmapp
 field_cvsroot: CVSROOT
 field_cvs_module: Modul
361

362 363 364 365 366 367 368 369
 setting_app_title: Applikationsrubrik
 setting_app_subtitle: Applikationsunderrubrik
 setting_welcome_text: Välkomsttext
 setting_default_language: Standardspråk
 setting_login_required: Kräver inloggning
 setting_self_registration: Självregistrering
 setting_attachment_max_size: Maxstorlek på bilaga
 setting_issues_export_limit: Exportgräns för ärenden
370
 setting_mail_from: Avsändaradress
371 372 373 374 375 376
 setting_bcc_recipients: Hemlig kopia (bcc) till mottagare
 setting_plain_text_mail: Oformaterad text i mail (ingen HTML)
 setting_host_name: Värddatornamn
 setting_text_formatting: Textformatering
 setting_wiki_compression: Komprimering av wikihistorik
 setting_feeds_limit: Innehållsgräns för Feed
377
 setting_default_projects_public: Nya projekt är publika
378
 setting_autofetch_changesets: Automatisk hämtning av commits
winterheart's avatar
winterheart committed
379
 setting_sys_api_enabled: Aktivera WS för versionsarkivhantering
380 381 382 383 384 385 386
 setting_commit_ref_keywords: Referens-nyckelord
 setting_commit_fix_keywords: Fix-nyckelord
 setting_autologin: Automatisk inloggning
 setting_date_format: Datumformat
 setting_time_format: Tidsformat
 setting_cross_project_issue_relations: Tillåt ärenderelationer mellan projekt
 setting_issue_list_default_columns: Standardkolumner i ärendelistan
387
 setting_emails_header: Mail-header
winterheart's avatar
winterheart committed
388
 setting_emails_footer: Signatur
389 390 391 392
 setting_protocol: Protokoll
 setting_per_page_options: Alternativ, objekt per sida
 setting_user_format: Visningsformat för användare
 setting_activity_days_default: Dagar som visas på projektaktivitet
393
 setting_display_subprojects_issues: Visa ärenden från underprojekt i huvudprojekt
394
 setting_enabled_scm: Aktivera SCM
jplang's avatar
jplang committed
395
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Trunkera mail efter en av följande rader"
jplang's avatar
jplang committed
396
 setting_mail_handler_api_enabled: Aktivera WS för inkommande mail
397 398 399
 setting_mail_handler_api_key: API-nyckel
 setting_sequential_project_identifiers: Generera projektidentifierare sekventiellt
 setting_gravatar_enabled: Använd Gravatar-avatarer
winterheart's avatar
winterheart committed
400
 setting_gravatar_default: Förvald Gravatar-bild
401
 setting_diff_max_lines_displayed: Maximalt antal synliga rader i diff
winterheart's avatar
winterheart committed
402 403 404
 setting_file_max_size_displayed: Maxstorlek på textfiler som visas inline
 setting_repository_log_display_limit: Maximalt antal revisioner i filloggen
 setting_openid: Tillåt inloggning och registrering med OpenID
jplang's avatar
jplang committed
405
 setting_password_min_length: Minsta tillåtna lösenordslängd
406
 setting_new_project_user_role_id: Tilldelad roll för en icke-administratör som skapar ett projekt
407
 setting_default_projects_modules: Aktiverade moduler för nya projekt
jplang's avatar
jplang committed
408 409 410 411
 setting_issue_done_ratio: Beräkna % klart med
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Använd ärendefältet
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Använd ärendestatus
 setting_start_of_week: Första dagen i veckan
jplang's avatar
jplang committed
412
 setting_rest_api_enabled: Aktivera REST webbtjänst
winterheart's avatar
winterheart committed
413
 setting_cache_formatted_text: Cacha formaterad text
winterheart's avatar
winterheart committed
414
 setting_default_notification_option: Standard notifieringsalternativ
jplang's avatar
jplang committed
415 416 417
 setting_commit_logtime_enabled: Aktivera tidloggning
 setting_commit_logtime_activity_id: Aktivitet för loggad tid
 setting_gantt_items_limit: Maximalt antal aktiviteter som visas i gantt-schemat
418
 setting_issue_group_assignment: Tillåt att ärenden tilldelas till grupper
419

420
 permission_add_project: Skapa projekt
jplang's avatar
jplang committed
421
 permission_add_subprojects: Skapa underprojekt
422 423 424
 permission_edit_project: Ändra projekt
 permission_select_project_modules: Välja projektmoduler
 permission_manage_members: Hantera medlemmar
winterheart's avatar
winterheart committed
425
 permission_manage_project_activities: Hantera projektaktiviteter
426 427
 permission_manage_versions: Hantera versioner
 permission_manage_categories: Hantera ärendekategorier
jplang's avatar
jplang committed
428 429 430
 permission_add_issues: Lägga till ärenden
 permission_edit_issues: Ändra ärenden
 permission_view_issues: Visa ärenden
431
 permission_manage_issue_relations: Hantera ärenderelationer
432 433
 permission_set_issues_private: Sätta ärenden publika eller privata
 permission_set_own_issues_private: Sätta egna ärenden publika eller privata
jplang's avatar
jplang committed
434
 permission_add_issue_notes: Lägga till ärendenotering
winterheart's avatar
winterheart committed
435 436
 permission_edit_issue_notes: Ändra ärendenoteringar
 permission_edit_own_issue_notes: Ändra egna ärendenoteringar
437 438 439 440 441 442 443 444
 permission_move_issues: Flytta ärenden
 permission_delete_issues: Ta bort ärenden
 permission_manage_public_queries: Hantera publika frågor
 permission_save_queries: Spara frågor
 permission_view_gantt: Visa Gantt-schema
 permission_view_calendar: Visa kalender
 permission_view_issue_watchers: Visa bevakarlista
 permission_add_issue_watchers: Lägga till bevakare
winterheart's avatar
winterheart committed
445
 permission_delete_issue_watchers: Ta bort bevakare
446 447
 permission_log_time: Logga spenderad tid
 permission_view_time_entries: Visa spenderad tid
winterheart's avatar
winterheart committed
448 449
 permission_edit_time_entries: Ändra tidloggningar
 permission_edit_own_time_entries: Ändra egna tidloggningar
450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463
 permission_manage_news: Hantera nyheter
 permission_comment_news: Kommentera nyheter
 permission_manage_documents: Hantera dokument
 permission_view_documents: Visa dokument
 permission_manage_files: Hantera filer
 permission_view_files: Visa filer
 permission_manage_wiki: Hantera wiki
 permission_rename_wiki_pages: Byta namn på wikisidor
 permission_delete_wiki_pages: Ta bort wikisidor
 permission_view_wiki_pages: Visa wiki
 permission_view_wiki_edits: Visa wikihistorik
 permission_edit_wiki_pages: Ändra wikisidor
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Ta bort bilagor
 permission_protect_wiki_pages: Skydda wikisidor
winterheart's avatar
winterheart committed
464 465
 permission_manage_repository: Hantera versionsarkiv
 permission_browse_repository: Bläddra i versionsarkiv
466
 permission_view_changesets: Visa changesets
winterheart's avatar
winterheart committed
467
 permission_commit_access: Commit-åtkomst
468 469 470 471 472 473 474
 permission_manage_boards: Hantera forum
 permission_view_messages: Visa meddelanden
 permission_add_messages: Lägg till meddelanden
 permission_edit_messages: Ändra meddelanden
 permission_edit_own_messages: Ändra egna meddelanden
 permission_delete_messages: Ta bort meddelanden
 permission_delete_own_messages: Ta bort egna meddelanden
winterheart's avatar
winterheart committed
475
 permission_export_wiki_pages: Exportera wikisidor
winterheart's avatar
winterheart committed
476
 permission_manage_subtasks: Hantera underaktiviteter
477

478 479 480 481 482 483
 project_module_issue_tracking: Ärendeuppföljning
 project_module_time_tracking: Tidsuppföljning
 project_module_news: Nyheter
 project_module_documents: Dokument
 project_module_files: Filer
 project_module_wiki: Wiki
winterheart's avatar
winterheart committed
484
 project_module_repository: Versionsarkiv
485
 project_module_boards: Forum
winterheart's avatar
winterheart committed
486 487
 project_module_calendar: Kalender
 project_module_gantt: Gantt
488

489 490 491
 label_user: Användare
 label_user_plural: Användare
 label_user_new: Ny användare
winterheart's avatar
winterheart committed
492
 label_user_anonymous: Anonym
493 494 495 496
 label_project: Projekt
 label_project_new: Nytt projekt
 label_project_plural: Projekt
 label_x_projects:
winterheart's avatar
winterheart committed
497 498
  zero: inga projekt
  one:  1 projekt
499
  other: "%{count} projekt"
500 501 502 503 504 505
 label_project_all: Alla projekt
 label_project_latest: Senaste projekt
 label_issue: Ärende
 label_issue_new: Nytt ärende
 label_issue_plural: Ärenden
 label_issue_view_all: Visa alla ärenden
506
 label_issues_by: "Ärenden %{value}"
507 508
 label_issue_added: Ärende tillagt
 label_issue_updated: Ärende uppdaterat
509 510 511
 label_issue_note_added: Anteckning tillagd
 label_issue_status_updated: Status uppdaterad
 label_issue_priority_updated: Prioritet uppdaterad
512 513 514 515 516 517 518 519
 label_document: Dokument
 label_document_new: Nytt dokument
 label_document_plural: Dokument
 label_document_added: Dokument tillagt
 label_role: Roll
 label_role_plural: Roller
 label_role_new: Ny roll
 label_role_and_permissions: Roller och behörigheter
520 521
 label_role_anonymous: Anonym
 label_role_non_member: Icke-medlem
522 523 524 525 526 527 528 529
 label_member: Medlem
 label_member_new: Ny medlem
 label_member_plural: Medlemmar
 label_tracker: Ärendetyp
 label_tracker_plural: Ärendetyper
 label_tracker_new: Ny ärendetyp
 label_workflow: Arbetsflöde
 label_issue_status: Ärendestatus
winterheart's avatar
winterheart committed
530
 label_issue_status_plural: Ärendestatus
531 532 533 534 535 536 537
 label_issue_status_new: Ny status
 label_issue_category: Ärendekategori
 label_issue_category_plural: Ärendekategorier
 label_issue_category_new: Ny kategori
 label_custom_field: Användardefinerat fält
 label_custom_field_plural: Användardefinerade fält
 label_custom_field_new: Nytt användardefinerat fält
winterheart's avatar
winterheart committed
538
 label_enumerations: Uppräkningar
539 540 541 542 543
 label_enumeration_new: Nytt värde
 label_information: Information
 label_information_plural: Information
 label_please_login: Var god logga in
 label_register: Registrera
winterheart's avatar
winterheart committed
544
 label_login_with_open_id_option: eller logga in med OpenID
545 546 547 548 549
 label_password_lost: Glömt lösenord
 label_home: Hem
 label_my_page: Min sida
 label_my_account: Mitt konto
 label_my_projects: Mina projekt
550
 label_my_page_block: '"Min sida"-block'
551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
 label_administration: Administration
 label_login: Logga in
 label_logout: Logga ut
 label_help: Hjälp
 label_reported_issues: Rapporterade ärenden
 label_assigned_to_me_issues: Ärenden tilldelade till mig
 label_last_login: Senaste inloggning
 label_registered_on: Registrerad
 label_activity: Aktivitet
 label_overall_activity: All aktivitet
561
 label_user_activity: "Aktiviteter för %{value}"
562 563 564 565 566 567 568 569
 label_new: Ny
 label_logged_as: Inloggad som
 label_environment: Miljö
 label_authentication: Autentisering
 label_auth_source: Autentiseringsläge
 label_auth_source_new: Nytt autentiseringsläge
 label_auth_source_plural: Autentiseringslägen
 label_subproject_plural: Underprojekt
jplang's avatar
jplang committed
570
 label_subproject_new: Nytt underprojekt
571
 label_and_its_subprojects: "%{value} och dess underprojekt"
572 573 574 575 576 577 578 579 580 581
 label_min_max_length: Min./Max.-längd
 label_list: Lista
 label_date: Datum
 label_integer: Heltal
 label_float: Flyttal
 label_boolean: Boolean
 label_string: Text
 label_text: Lång text
 label_attribute: Attribut
 label_attribute_plural: Attribut
582 583
 label_download: "%{count} Nerladdning"
 label_download_plural: "%{count} Nerladdningar"
584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599
 label_no_data: Ingen data att visa
 label_change_status: Ändra status
 label_history: Historia
 label_attachment: Fil
 label_attachment_new: Ny fil
 label_attachment_delete: Ta bort fil
 label_attachment_plural: Filer
 label_file_added: Fil tillagd
 label_report: Rapport
 label_report_plural: Rapporter
 label_news: Nyhet
 label_news_new: Lägg till nyhet
 label_news_plural: Nyheter
 label_news_latest: Senaste nyheterna
 label_news_view_all: Visa alla nyheter
 label_news_added: Nyhet tillagd
600
 label_news_comment_added: Kommentar tillagd till en nyhet
601
 label_settings: Inställningar
winterheart's avatar
winterheart committed
602
 label_overview: Översikt
603 604 605
 label_version: Version
 label_version_new: Ny version
 label_version_plural: Versioner
jplang's avatar
jplang committed
606
 label_close_versions: Stäng klara versioner
607
 label_confirmation: Bekräftelse
jplang's avatar
jplang committed
608
 label_export_to: 'Finns även som:'
609 610 611 612 613 614 615
 label_read: Läs...
 label_public_projects: Publika projekt
 label_open_issues: öppen
 label_open_issues_plural: öppna
 label_closed_issues: stängd
 label_closed_issues_plural: stängda
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
616 617 618
  zero: 0 öppna av %{total}
  one:  1 öppen av %{total}
  other: "%{count} öppna av %{total}"
619
 label_x_open_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
620 621
  zero: 0 öppna
  one:  1 öppen
622
  other: "%{count} öppna"
623
 label_x_closed_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
624 625
  zero: 0 stängda
  one:  1 stängd
626
  other: "%{count} stängda"
627 628 629
 label_total: Total
 label_permissions: Behörigheter
 label_current_status: Nuvarande status
winterheart's avatar
winterheart committed
630
 label_new_statuses_allowed: Nya tillåtna statusvärden
631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643
 label_all: alla
 label_none: ingen
 label_nobody: ingen
 label_next: Nästa
 label_previous: Föregående
 label_used_by: Använd av
 label_details: Detaljer
 label_add_note: Lägg till anteckning
 label_per_page: Per sida
 label_calendar: Kalender
 label_months_from: månader från
 label_gantt: Gantt
 label_internal: Intern
644
 label_last_changes: "senaste %{count} ändringar"
645 646 647 648 649
 label_change_view_all: Visa alla ändringar
 label_personalize_page: Anpassa denna sida
 label_comment: Kommentar
 label_comment_plural: Kommentarer
 label_x_comments:
winterheart's avatar
winterheart committed
650 651
  zero: inga kommentarer
  one: 1 kommentar
652
  other: "%{count} kommentarer"
653 654 655 656 657 658
 label_comment_add: Lägg till kommentar
 label_comment_added: Kommentar tillagd
 label_comment_delete: Ta bort kommentar
 label_query: Användardefinerad fråga
 label_query_plural: Användardefinerade frågor
 label_query_new: Ny fråga
jplang's avatar
jplang committed
659
 label_my_queries: Mina egna frågor
660 661 662 663 664 665
 label_filter_add: Lägg till filter
 label_filter_plural: Filter
 label_equals: är
 label_not_equals: är inte
 label_in_less_than: om mindre än
 label_in_more_than: om mer än
666 667
 label_greater_or_equal: '>='
 label_less_or_equal: '<='
668
 label_between: mellan
669 670 671 672 673 674
 label_in: om
 label_today: idag
 label_all_time: närsom
 label_yesterday: igår
 label_this_week: denna vecka
 label_last_week: senaste veckan
675
 label_last_n_days: "senaste %{count} dagarna"
676 677 678 679 680 681 682 683 684 685
 label_this_month: denna månad
 label_last_month: senaste månaden
 label_this_year: detta året
 label_date_range: Datumintervall
 label_less_than_ago: mindre än dagar sedan
 label_more_than_ago: mer än dagar sedan
 label_ago: dagar sedan
 label_contains: innehåller
 label_not_contains: innehåller inte
 label_day_plural: dagar
winterheart's avatar
winterheart committed
686 687
 label_repository: Versionsarkiv
 label_repository_plural: Versionsarkiv
688
 label_browse: Bläddra
689 690
 label_modification: "%{count} ändring"
 label_modification_plural: "%{count} ändringar"
winterheart's avatar
winterheart committed
691 692
 label_branch: Branch
 label_tag: Tag
693 694
 label_revision: Revision
 label_revision_plural: Revisioner
jplang's avatar
jplang committed
695
 label_revision_id: "Revision %{value}"
696 697 698 699 700 701 702 703 704
 label_associated_revisions: Associerade revisioner
 label_added: tillagd
 label_modified: modifierad
 label_copied: kopierad
 label_renamed: omdöpt
 label_deleted: borttagen
 label_latest_revision: Senaste revisionen
 label_latest_revision_plural: Senaste revisionerna
 label_view_revisions: Visa revisioner
winterheart's avatar
winterheart committed
705
 label_view_all_revisions: Visa alla revisioner
706 707 708 709 710 711
 label_max_size: Maxstorlek
 label_sort_highest: Flytta till toppen
 label_sort_higher: Flytta upp
 label_sort_lower: Flytta ner
 label_sort_lowest: Flytta till botten
 label_roadmap: Roadmap
712 713
 label_roadmap_due_in: "Färdig om %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} sen"
714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730
 label_roadmap_no_issues: Inga ärenden för denna version
 label_search: Sök
 label_result_plural: Resultat
 label_all_words: Alla ord
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wikiändring
 label_wiki_edit_plural: Wikiändringar
 label_wiki_page: Wikisida
 label_wiki_page_plural: Wikisidor
 label_index_by_title: Innehåll efter titel
 label_index_by_date: Innehåll efter datum
 label_current_version: Nuvarande version
 label_preview: Förhandsgranska
 label_feed_plural: Feeds
 label_changes_details: Detaljer om alla ändringar
 label_issue_tracking: Ärendeuppföljning
 label_spent_time: Spenderad tid
winterheart's avatar
winterheart committed
731
 label_overall_spent_time: Total tid spenderad
732 733
 label_f_hour: "%{value} timme"
 label_f_hour_plural: "%{value} timmar"
734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768
 label_time_tracking: Tidsuppföljning
 label_change_plural: Ändringar
 label_statistics: Statistik
 label_commits_per_month: Commits per månad
 label_commits_per_author: Commits per författare
 label_view_diff: Visa skillnader
 label_diff_inline: i texten
 label_diff_side_by_side: sida vid sida
 label_options: Inställningar
 label_copy_workflow_from: Kopiera arbetsflöde från
 label_permissions_report: Behörighetsrapport
 label_watched_issues: Bevakade ärenden
 label_related_issues: Relaterade ärenden
 label_applied_status: Tilldelad status
 label_loading: Laddar...
 label_relation_new: Ny relation
 label_relation_delete: Ta bort relation
 label_relates_to: relaterar till
 label_duplicates: kopierar
 label_duplicated_by: kopierad av
 label_blocks: blockerar
 label_blocked_by: blockerad av
 label_precedes: kommer före
 label_follows: följer
 label_end_to_start: slut till start
 label_end_to_end: slut till slut
 label_start_to_start: start till start
 label_start_to_end: start till slut
 label_stay_logged_in: Förbli inloggad
 label_disabled: inaktiverad
 label_show_completed_versions: Visa färdiga versioner
 label_me: mig
 label_board: Forum
 label_board_new: Nytt forum
 label_board_plural: Forum
winterheart's avatar
winterheart committed
769
 label_board_locked: Låst
winterheart's avatar
winterheart committed
770
 label_board_sticky: Sticky
771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783
 label_topic_plural: Ämnen
 label_message_plural: Meddelanden
 label_message_last: Senaste meddelande
 label_message_new: Nytt meddelande
 label_message_posted: Meddelande tillagt
 label_reply_plural: Svar
 label_send_information: Skicka kontoinformation till användaren
 label_year: År
 label_month: Månad
 label_week: Vecka
 label_date_from: Från
 label_date_to: Till
 label_language_based: Språkbaserad
784
 label_sort_by: "Sortera %{value}"
785
 label_send_test_email: Skicka testmail
jplang's avatar
jplang committed
786 787
 label_feeds_access_key: RSS-nyckel
 label_missing_feeds_access_key: Saknar en RSS-nyckel
788
 label_feeds_access_key_created_on: "RSS-nyckel skapad för %{value} sedan"
789
 label_module_plural: Moduler
790 791 792
 label_added_time_by: "Tillagd av %{author} för %{age} sedan"
 label_updated_time_by: "Uppdaterad av %{author} för %{age} sedan"
 label_updated_time: "Uppdaterad för %{value} sedan"
793 794 795 796 797 798
 label_jump_to_a_project: Gå till projekt...
 label_file_plural: Filer
 label_changeset_plural: Changesets
 label_default_columns: Standardkolumner
 label_no_change_option: (Ingen ändring)
 label_bulk_edit_selected_issues: Gemensam ändring av markerade ärenden
799
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Gruppredigera valda tidloggningar
800 801 802 803 804
 label_theme: Tema
 label_default: Standard
 label_search_titles_only: Sök endast i titlar
 label_user_mail_option_all: "För alla händelser i mina projekt"
 label_user_mail_option_selected: "För alla händelser i markerade projekt..."
jplang's avatar
jplang committed
805 806 807 808
 label_user_mail_option_none: "Inga händelser"
 label_user_mail_option_only_my_events: "Endast för saker jag bevakar eller är inblandad i"
 label_user_mail_option_only_assigned: "Endast för saker jag är tilldelad"
 label_user_mail_option_only_owner: "Endast för saker jag äger"
winterheart's avatar
winterheart committed
809
 label_user_mail_no_self_notified: "Jag vill inte bli underrättad om ändringar som jag har gjort"
810 811 812
 label_registration_activation_by_email: kontoaktivering med mail
 label_registration_manual_activation: manuell kontoaktivering
 label_registration_automatic_activation: automatisk kontoaktivering
813
 label_display_per_page: "Per sida: %{value}"
814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832
 label_age: Ålder
 label_change_properties: Ändra inställningar
 label_general: Allmänt
 label_more: Mer
 label_scm: SCM
 label_plugins: Tillägg
 label_ldap_authentication: LDAP-autentisering
 label_downloads_abbr: Nerl.
 label_optional_description: Valfri beskrivning
 label_add_another_file: Lägg till ytterligare en fil
 label_preferences: Användarinställningar
 label_chronological_order: I kronologisk ordning
 label_reverse_chronological_order: I omvänd kronologisk ordning
 label_planning: Planering
 label_incoming_emails: Inkommande mail
 label_generate_key: Generera en nyckel
 label_issue_watchers: Bevakare
 label_example: Exempel
 label_display: Visa
jplang's avatar
jplang committed
833 834 835
 label_sort: Sortera
 label_descending: Fallande
 label_ascending: Stigande
836
 label_date_from_to: Från %{start} till %{end}
837 838
 label_wiki_content_added: Wikisida tillagd
 label_wiki_content_updated: Wikisida uppdaterad
winterheart's avatar
winterheart committed
839 840 841 842
 label_group: Grupp
 label_group_plural: Grupper
 label_group_new: Ny grupp
 label_time_entry_plural: Spenderad tid
jplang's avatar
jplang committed
843 844 845 846 847 848 849 850 851 852
 label_version_sharing_none: Inte delad
 label_version_sharing_descendants: Med underprojekt
 label_version_sharing_hierarchy: Med projekthierarki
 label_version_sharing_tree: Med projektträd
 label_version_sharing_system: Med alla projekt
 label_update_issue_done_ratios: Uppdatera % klart
 label_copy_source: Källa
 label_copy_target: Mål
 label_copy_same_as_target: Samma som mål
 label_display_used_statuses_only: Visa endast status som används av denna ärendetyp
jplang's avatar
jplang committed
853 854
 label_api_access_key: API-nyckel
 label_missing_api_access_key: Saknar en API-nyckel
jplang's avatar
jplang committed
855
 label_api_access_key_created_on: "API-nyckel skapad för %{value} sedan"
winterheart's avatar
winterheart committed
856 857 858
 label_profile: Profil
 label_subtask_plural: Underaktiviteter
 label_project_copy_notifications: Skicka mailnotifieringar när projektet kopieras
winterheart's avatar
winterheart committed
859 860
 label_principal_search: "Sök efter användare eller grupp:"
 label_user_search: "Sök efter användare:"
861 862
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Ytterligare övergångar tillåtna när användaren är den som skapat ärendet
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Ytterligare övergångar tillåtna när användaren är den som tilldelats ärendet
863 864 865
 label_issues_visibility_all: Alla ärenden
 label_issues_visibility_public: Alla icke-privata ärenden
 label_issues_visibility_own: Ärenden skapade av eller tilldelade till användaren
866
 label_git_report_last_commit: Rapportera senaste commit av filer och mappar
867

868
 button_login: Logga in
winterheart's avatar
winterheart committed
869
 button_submit: Skicka
870 871 872
 button_save: Spara
 button_check_all: Markera alla
 button_uncheck_all: Avmarkera alla
873 874
 button_collapse_all: Kollapsa alla
 button_expand_all: Expandera alla
875 876 877 878 879
 button_delete: Ta bort
 button_create: Skapa
 button_create_and_continue: Skapa och fortsätt
 button_test: Testa
 button_edit: Ändra
880
 button_edit_associated_wikipage: "Ändra associerad Wikisida: %{page_title}"
881 882 883 884 885 886 887 888 889 890
 button_add: Lägg till
 button_change: Ändra
 button_apply: Verkställ
 button_clear: Återställ
 button_lock: Lås
 button_unlock: Lås upp
 button_download: Ladda ner
 button_list: Lista
 button_view: Visa
 button_move: Flytta
winterheart's avatar
winterheart committed
891
 button_move_and_follow: Flytta och följ efter
892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906
 button_back: Tillbaka
 button_cancel: Avbryt
 button_activate: Aktivera
 button_sort: Sortera
 button_log_time: Logga tid
 button_rollback: Återställ till denna version
 button_watch: Bevaka
 button_unwatch: Stoppa bevakning
 button_reply: Svara
 button_archive: Arkivera
 button_unarchive: Ta bort från arkiv
 button_reset: Återställ
 button_rename: Byt namn
 button_change_password: Ändra lösenord
 button_copy: Kopiera
jplang's avatar
jplang committed
907
 button_copy_and_follow: Kopiera och följ efter
908 909 910 911
 button_annotate: Kommentera
 button_update: Uppdatera
 button_configure: Konfigurera
 button_quote: Citera
winterheart's avatar
winterheart committed
912
 button_duplicate: Duplicera
jplang's avatar
jplang committed
913
 button_show: Visa
914

915 916 917
 status_active: aktiv
 status_registered: registrerad
 status_locked: låst
918

winterheart's avatar
winterheart committed
919 920 921
 version_status_open: öppen
 version_status_locked: låst
 version_status_closed: stängd
922

winterheart's avatar
winterheart committed
923
 field_active: Aktiv
924

925 926 927 928
 text_select_mail_notifications: Välj för vilka händelser mail ska skickas.
 text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 betyder ingen gräns
 text_project_destroy_confirmation: Är du säker på att du vill ta bort detta projekt och all relaterad data?
929
 text_subprojects_destroy_warning: "Alla underprojekt: %{value} kommer också tas bort."
930 931
 text_workflow_edit: Välj en roll och en ärendetyp för att ändra arbetsflöde
 text_are_you_sure: Är du säker ?
winterheart's avatar
winterheart committed
932
 text_are_you_sure_with_children: Ta bort ärende och alla underärenden?
933
 text_journal_changed: "%{label} ändrad från %{old} till %{new}"
jplang's avatar
jplang committed
934
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} uppdaterad"
935 936 937
 text_journal_set_to: "%{label} satt till %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} borttagen (%{old})"
 text_journal_added: "%{label} %{value} tillagd"
winterheart's avatar
winterheart committed
938 939 940
 text_tip_issue_begin_day: ärende som börjar denna dag
 text_tip_issue_end_day: ärende som slutar denna dag
 text_tip_issue_begin_end_day: ärende som börjar och slutar denna dag
941
 text_project_identifier_info: 'Små bokstäver (a-z), siffror och streck tillåtna.<br />När den är sparad kan identifieraren inte ändras.'
942 943 944
 text_caracters_maximum: "max %{count} tecken."
 text_caracters_minimum: "Måste vara minst %{count} tecken lång."
 text_length_between: "Längd mellan %{min} och %{max} tecken."
945 946 947
 text_tracker_no_workflow: Inget arbetsflöde definerat för denna ärendetyp
 text_unallowed_characters: Otillåtna tecken
 text_comma_separated: Flera värden tillåtna (kommaseparerade).
jplang's avatar
jplang committed
948
 text_line_separated: Flera värden tillåtna (ett värde per rad).
949
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referera och fixa ärenden i commit-meddelanden
950 951
 text_issue_added: "Ärende %{id} har rapporterats (av %{author})."
 text_issue_updated: "Ärende %{id} har uppdaterats (av %{author})."
952
 text_wiki_destroy_confirmation: Är du säker på att du vill ta bort denna wiki och allt dess innehåll ?
953
 text_issue_category_destroy_question: "Några ärenden (%{count}) är tilldelade till denna kategori. Vad vill du göra ?"
954 955
 text_issue_category_destroy_assignments: Ta bort kategoritilldelningar
 text_issue_category_reassign_to: Återtilldela ärenden till denna kategori
winterheart's avatar
winterheart committed
956 957
 text_user_mail_option: "För omarkerade projekt kommer du bara bli underrättad om saker du bevakar eller är inblandad i (T.ex. ärenden du skapat eller tilldelats)."
 text_no_configuration_data: "Roller, ärendetyper, ärendestatus och arbetsflöden har inte konfigurerats ännu.\nDet rekommenderas att läsa in standardkonfigurationen. Du kommer att kunna göra ändringar efter att den blivit inläst."
958
 text_load_default_configuration: Läs in standardkonfiguration
959
 text_status_changed_by_changeset: "Tilldelad i changeset %{value}."
jplang's avatar
jplang committed
960
 text_time_logged_by_changeset: "Tilldelad i changeset %{value}."
961
 text_issues_destroy_confirmation: 'Är du säker att du vill radera markerade ärende(n) ?'
962 963
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: Detta kommer även ta bort %{count} underaktivitet(er).
 text_time_entries_destroy_confirmation: Är du säker på att du vill ta bort valda tidloggningar?
964 965
 text_select_project_modules: 'Välj vilka moduler som ska vara aktiva för projektet:'
 text_default_administrator_account_changed: Standardadministratörens konto ändrat
966 967 968
 text_file_repository_writable: Arkivet för bifogade filer är skrivbart
 text_plugin_assets_writable: Arkivet för plug-ins är skrivbart
 text_rmagick_available: RMagick tillgängligt (ej obligatoriskt)
969
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} timmar har rapporterats ärendena du är väg att ta bort. Vad vill du göra ?"
970 971 972
 text_destroy_time_entries: Ta bort rapporterade timmar
 text_assign_time_entries_to_project: Tilldela rapporterade timmar till projektet
 text_reassign_time_entries: 'Återtilldela rapporterade timmar till detta ärende:'
973 974
 text_user_wrote: "%{value} skrev:"
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objekt är tilldelade till detta värde."
975
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Återtilldela till detta värde:'
976
 text_email_delivery_not_configured: "Mailfunktionen har inte konfigurerats, och notifieringar via mail kan därför inte skickas.\nKonfigurera din SMTP-server i config/configuration.yml och starta om applikationen för att aktivera dem."
977
 text_repository_usernames_mapping: "Välj eller uppdatera den Redmine-användare som är mappad till varje användarnamn i versionarkivloggen.\nAnvändare med samma användarnamn eller mailadress i både Redmine och versionsarkivet mappas automatiskt."
978
 text_diff_truncated: '... Denna diff har förminskats eftersom den överskrider den maximala storlek som kan visas.'
979
 text_custom_field_possible_values_info: 'Ett värde per rad'
jplang's avatar
jplang committed
980 981 982 983
 text_wiki_page_destroy_question: "Denna sida har %{descendants} underliggande sidor. Vad vill du göra?"
 text_wiki_page_nullify_children: "Behåll undersidor som rotsidor"
 text_wiki_page_destroy_children: "Ta bort alla underliggande sidor"
 text_wiki_page_reassign_children: "Flytta undersidor till denna föräldersida"
jplang's avatar
jplang committed
984
 text_own_membership_delete_confirmation: "Några av, eller alla, dina behörigheter kommer att tas bort och du kanske inte längre kommer kunna göra ändringar i det här projektet.\nVill du verkligen fortsätta?"
985 986
 text_zoom_out: Zooma ut
 text_zoom_in: Zooma in
jplang's avatar
jplang committed
987
 text_warn_on_leaving_unsaved: Nuvarande sida innehåller osparad text som kommer försvinna om du lämnar sidan.
988 989 990 991 992 993
 text_scm_path_encoding_note: "Standard: UTF-8"
 text_mercurial_repository_note: Lokalt versionsarkiv (t.ex. /hgrepo, c:\hgrepo)
 text_scm_command: Kommando
 text_scm_command_version: Version
 text_scm_config: Du kan konfigurera dina scm-kommando i config/configuration.yml. Vänligen starta om applikationen när ändringar gjorts.
 text_scm_command_not_available: Scm-kommando är inte tillgängligt. Vänligen kontrollera inställningarna i administratörspanelen.
994

995
 default_role_manager: Projektledare
996
 default_role_developer: Utvecklare
997 998 999 1000 1001
 default_role_reporter: Rapportör
 default_tracker_bug: Bugg
 default_tracker_feature: Funktionalitet
 default_tracker_support: Support
 default_issue_status_new: Ny
winterheart's avatar
winterheart committed
1002
 default_issue_status_in_progress: Pågår
1003
 default_issue_status_resolved: Löst
winterheart's avatar
winterheart committed
1004
 default_issue_status_feedback: Återkoppling
1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015
 default_issue_status_closed: Stängd
 default_issue_status_rejected: Avslagen
 default_doc_category_user: Användardokumentation
 default_doc_category_tech: Teknisk dokumentation
 default_priority_low: Låg
 default_priority_normal: Normal
 default_priority_high: Hög
 default_priority_urgent: Brådskande
 default_priority_immediate: Omedelbar
 default_activity_design: Design
 default_activity_development: Utveckling
1016

1017 1018 1019
 enumeration_issue_priorities: Ärendeprioriteter
 enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
winterheart's avatar
winterheart committed
1020
 enumeration_system_activity: Systemaktivitet
1021
 label_diff: diff
1022
 text_git_repository_note: Repository is bare and local (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038
 description_query_sort_criteria_direction: Sort direction
 description_project_scope: Search scope
 description_filter: Filter
 description_user_mail_notification: Mail notification settings
 description_date_from: Enter start date
 description_message_content: Message content
 description_available_columns: Available Columns
 description_date_range_interval: Choose range by selecting start and end date
 description_issue_category_reassign: Choose issue category
 description_search: Searchfield
 description_notes: Notes
 description_date_range_list: Choose range from list
 description_choose_project: Projects
 description_date_to: Enter end date
 description_query_sort_criteria_attribute: Sort attribute
 description_wiki_subpages_reassign: Choose new parent page
1039
 description_selected_columns: Selected Columns
1040 1041
 label_parent_revision: Parent
 label_child_revision: Child
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
1042
 error_scm_annotate_big_text_file: The entry cannot be annotated, as it exceeds the maximum text file size.
1043
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Use current date as start date for new issues
1044
 button_edit_section: Edit this section
1045
 setting_repositories_encodings: Attachments and repositories encodings
1046 1047 1048
 description_all_columns: All Columns
 button_export: Export
 label_export_options: "%{export_format} export options"
1049
 error_attachment_too_big: This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum allowed file size (%{max_size})
1050
 notice_failed_to_save_time_entries: "Failed to save %{count} time entrie(s) on %{total} selected: %{ids}."
1051 1052 1053 1054
 label_x_issues:
  zero: 0 Ärende
  one:  1 Ärende
  other: "%{count} Ärenden"
1055
 label_repository_new: New repository