GitLab steht wegen Wartungsarbeiten am Montag, den 10. Mai, zwischen 17:00 und 19:00 Uhr nicht zur Verfügung.

ro.yml 43.2 KB
Newer Older
1
ro:
2
 direction: ltr
3 4 5 6 7
 date:
  formats:
   default: "%d-%m-%Y"
   short: "%d %b"
   long: "%d %B %Y"
winterheart's avatar
winterheart committed
8
   only_day: "%e"
9

10 11
  day_names: [Duminică, Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă]
  abbr_day_names: [Dum, Lun, Mar, Mie, Joi, Vin, Sâm]
12

winterheart's avatar
winterheart committed
13
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
14 15
  month_names: [~, Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, August, Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie]
  abbr_month_names: [~, Ian, Feb, Mar, Apr, Mai, Iun, Iul, Aug, Sep, Oct, Noi, Dec]
winterheart's avatar
winterheart committed
16
  # Used in date_select and datime_select.
17 18 19 20
  order:
   - :day
   - :month
   - :year
winterheart's avatar
winterheart committed
21

22 23
 time:
  formats:
winterheart's avatar
winterheart committed
24 25
   default: "%m/%d/%Y %I:%M %p"
   time: "%I:%M %p"
26
   short: "%d %b %H:%M"
winterheart's avatar
winterheart committed
27 28 29
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
  am: "am"
  pm: "pm"
30

31 32
 datetime:
  distance_in_words:
33
   half_a_minute: "jumătate de minut"
34
   less_than_x_seconds:
35
    one:  "mai puțin de o secundă"
36
    other: "mai puțin de %{count} secunde"
37
   x_seconds:
38
    one:  "o secundă"
39
    other: "%{count} secunde"
40
   less_than_x_minutes:
41
    one:  "mai puțin de un minut"
42
    other: "mai puțin de %{count} minute"
43
   x_minutes:
winterheart's avatar
winterheart committed
44
    one:  "un minut"
45
    other: "%{count} minute"
46
   about_x_hours:
47
    one:  "aproximativ o oră"
48
    other: "aproximativ %{count} ore"
49
   x_days:
winterheart's avatar
winterheart committed
50
    one:  "o zi"
51
    other: "%{count} zile"
52
   about_x_months:
53
    one:  "aproximativ o lună"
54
    other: "aproximativ %{count} luni"
55
   x_months:
winterheart's avatar
winterheart committed
56
    one:  "o luna"
57
    other: "%{count} luni"
58
   about_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
59
    one:  "aproximativ un an"
60
    other: "aproximativ %{count} ani"
61
   over_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
62
    one:  "peste un an"
63
    other: "peste %{count} ani"
jplang's avatar
jplang committed
64 65
   almost_x_years:
    one:  "almost 1 year"
66
    other: "almost %{count} years"
edavis10's avatar
edavis10 committed
67

68 69 70
 number:
  human:
   format:
edavis10's avatar
edavis10 committed
71 72
    precision: 1
    delimiter: ""
73
   storage_units:
edavis10's avatar
edavis10 committed
74
    format: "%n %u"
75
    units:
edavis10's avatar
edavis10 committed
76 77 78
     kb: KB
     tb: TB
     gb: GB
79
     byte:
edavis10's avatar
edavis10 committed
80 81 82
      one: Byte
      other: Bytes
     mb: MB
83

winterheart's avatar
winterheart committed
84 85 86
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
87
   sentence_connector: "și"
winterheart's avatar
winterheart committed
88
   skip_last_comma: true
89

90 91
 activerecord:
  errors:
jplang's avatar
jplang committed
92 93 94 95
   template:
    header:
     one:  "1 error prohibited this %{model} from being saved"
     other: "%{count} errors prohibited this %{model} from being saved"
96
   messages:
97
    inclusion: "nu este inclus în listă"
98
    exclusion: "este rezervat"
99 100
    invalid: "nu este valid"
    confirmation: "nu este identică"
winterheart's avatar
winterheart committed
101 102
    accepted: "trebuie acceptat"
    empty: "trebuie completat"
103
    blank: "nu poate fi gol"
winterheart's avatar
winterheart committed
104 105
    too_long: "este prea lung"
    too_short: "este prea scurt"
106
    wrong_length: "nu are lungimea corectă"
winterheart's avatar
winterheart committed
107
    taken: "a fost luat deja"
108 109
    not_a_number: "nu este un număr"
    not_a_date: "nu este o dată validă"
110 111
    greater_than: "trebuie fie mai mare de %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "trebuie fie mai mare sau egal cu %{count}"
112
    equal_to: "trebuie fie egal cu {count}}"
113 114
    less_than: "trebuie fie mai mic decat %{count}"
    less_than_or_equal_to: "trebuie fie mai mic sau egal cu %{count}"
115 116 117 118 119
    odd: "trebuie fie impar"
    even: "trebuie fie par"
    greater_than_start_date: "trebuie fie după data de început"
    not_same_project: "trebuie aparțină aceluiași proiect"
    circular_dependency: "Această relație ar crea o dependență circulară"
120
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
121

122
 actionview_instancetag_blank_option: Selectați
123

124 125 126 127
 general_text_No: 'Nu'
 general_text_Yes: 'Da'
 general_text_no: 'nu'
 general_text_yes: 'da'
128 129 130 131 132
 general_lang_name: 'Română'
 general_csv_separator: '.'
 general_csv_decimal_separator: ','
 general_csv_encoding: UTF-8
 general_pdf_encoding: UTF-8
winterheart's avatar
winterheart committed
133
 general_first_day_of_week: '2'
134

winterheart's avatar
winterheart committed
135
 notice_account_updated: Cont actualizat.
136 137 138 139
 notice_account_invalid_creditentials: Utilizator sau parola nevalidă
 notice_account_password_updated: Parolă actualizată.
 notice_account_wrong_password: Parolă greșită
 notice_account_register_done: Contul a fost creat. Pentru activare, urmați legătura trimisă prin email.
winterheart's avatar
winterheart committed
140
 notice_account_unknown_email: Utilizator necunoscut.
141 142 143
 notice_can_t_change_password: Acest cont folosește o sursă externă de autentificare. Nu se poate schimba parola.
 notice_account_lost_email_sent: S-a trimis un email cu instrucțiuni de schimbare a parolei.
 notice_account_activated: Contul a fost activat. Vă puteți autentifica acum.
winterheart's avatar
winterheart committed
144 145
 notice_successful_create: Creat.
 notice_successful_update: Actualizat.
146
 notice_successful_delete: Șters.
winterheart's avatar
winterheart committed
147
 notice_successful_connection: Conectat.
148
 notice_file_not_found: Pagina pe care doriți să o accesați nu există sau a fost ștearsă.
winterheart's avatar
winterheart committed
149
 notice_locking_conflict: Datele au fost actualizate de alt utilizator.
150
 notice_not_authorized: Nu sunteți autorizat sa accesați această pagină.
151 152
 notice_email_sent: "S-a trimis un email către %{value}"
 notice_email_error: "A intervenit o eroare la trimiterea de email (%{value})"
153
 notice_feeds_access_key_reseted: Cheia de acces RSS a fost resetată.
154
 notice_failed_to_save_issues: "Nu s-au putut salva %{count} tichete din cele %{total} selectate: %{ids}."
155 156 157 158
 notice_no_issue_selected: "Niciun tichet selectat! rugăm selectați tichetele pe care doriți le editați."
 notice_account_pending: "Contul dumneavoastră a fost creat și așteaptă aprobarea administratorului."
 notice_default_data_loaded: S-a încărcat configurația implicită.
 notice_unable_delete_version: Nu se poate șterge versiunea.
159

160
 error_can_t_load_default_data: "Nu s-a putut încărca configurația implicită: %{value}"
161
 error_scm_not_found: "Nu s-a găsit articolul sau revizia în depozit."
162
 error_scm_command_failed: "A intervenit o eroare la accesarea depozitului: %{value}"
163 164
 error_scm_annotate: "Nu există sau nu poate fi adnotată."
 error_issue_not_found_in_project: 'Tichetul nu a fost găsit sau nu aparține acestui proiect'
165

166
 warning_attachments_not_saved: "Nu s-au putut salva %{count} fișiere."
167

168
 mail_subject_lost_password: "Parola dumneavoastră: %{value}"
169
 mail_body_lost_password: 'Pentru a schimba parola, accesați:'
170
 mail_subject_register: "Activarea contului %{value}"
171 172 173
 mail_body_register: 'Pentru activarea contului, accesați:'
 mail_body_account_information_external: "Puteți folosi contul „{value}}” pentru a autentifica."
 mail_body_account_information: Informații despre contul dumneavoastră
174 175 176 177
 mail_subject_account_activation_request: "Cerere de activare a contului %{value}"
 mail_body_account_activation_request: "S-a înregistrat un utilizator nou (%{value}). Contul așteaptă aprobarea dumneavoastră:"
 mail_subject_reminder: "%{count} tichete trebuie rezolvate în următoarele %{days} zile"
 mail_body_reminder: "%{count} tichete atribuite dumneavoastră trebuie rezolvate în următoarele %{days} zile:"
178

winterheart's avatar
winterheart committed
179
 gui_validation_error: o eroare
180
 gui_validation_error_plural: "%{count} erori"
181

182 183
 field_name: Nume
 field_description: Descriere
winterheart's avatar
winterheart committed
184
 field_summary: Rezumat
185
 field_is_required: Obligatoriu
winterheart's avatar
winterheart committed
186 187
 field_firstname: Prenume
 field_lastname: Nume
188 189 190 191
 field_mail: Email
 field_filename: Fișier
 field_filesize: Mărime
 field_downloads: Descărcări
192
 field_author: Autor
winterheart's avatar
winterheart committed
193 194
 field_created_on: Creat la
 field_updated_on: Actualizat la
195 196 197
 field_field_format: Format
 field_is_for_all: Pentru toate proiectele
 field_possible_values: Valori posibile
198 199 200
 field_regexp: Expresie regulară
 field_min_length: lungime minimă
 field_max_length: lungime maximă
201 202 203 204 205
 field_value: Valoare
 field_category: Categorie
 field_title: Titlu
 field_project: Proiect
 field_issue: Tichet
winterheart's avatar
winterheart committed
206
 field_status: Stare
207
 field_notes: Note
winterheart's avatar
winterheart committed
208 209
 field_is_closed: Rezolvat
 field_is_default: Implicit
210
 field_tracker: Tip de tichet
211
 field_subject: Subiect
212 213
 field_due_date: Data finalizării
 field_assigned_to: Atribuit
214
 field_priority: Prioritate
215
 field_fixed_version: Versiune țintă
216 217
 field_user: Utilizator
 field_role: Rol
218
 field_homepage: Pagina principală
219
 field_is_public: Public
220 221
 field_parent: Sub-proiect al
 field_is_in_roadmap: Tichete afișate în plan
222
 field_login: Autentificare
223
 field_mail_notification: Notificări prin e-mail
224
 field_admin: Administrator
225
 field_last_login_on: Ultima autentificare în
226 227 228
 field_language: Limba
 field_effective_date: Data
 field_password: Parola
229
 field_new_password: Parola nouă
230 231 232
 field_password_confirmation: Confirmare
 field_version: Versiune
 field_type: Tip
233
 field_host: Gazdă
234 235 236 237
 field_port: Port
 field_account: Cont
 field_base_dn: Base DN
 field_attr_login: Atribut autentificare
winterheart's avatar
winterheart committed
238 239
 field_attr_firstname: Atribut prenume
 field_attr_lastname: Atribut nume
240
 field_attr_mail: Atribut email
winterheart's avatar
winterheart committed
241
 field_onthefly: Creare utilizator pe loc
242
 field_start_date: Data începerii
winterheart's avatar
winterheart committed
243 244
 field_done_ratio: Realizat (%)
 field_auth_source: Mod autentificare
245
 field_hide_mail: Nu se afișează adresa de email
246 247 248 249 250 251 252 253
 field_comments: Comentariu
 field_url: URL
 field_start_page: Pagina de start
 field_subproject: Subproiect
 field_hours: Ore
 field_activity: Activitate
 field_spent_on: Data
 field_identifier: Identificator
winterheart's avatar
winterheart committed
254
 field_is_filter: Filtru
255
 field_issue_to: Tichet asociat
256
 field_delay: Întârziere
winterheart's avatar
winterheart committed
257
 field_assignable: Se pot atribui tichete acestui rol
258
 field_redirect_existing_links: Redirecționează legăturile existente
winterheart's avatar
winterheart committed
259 260 261
 field_estimated_hours: Timp estimat
 field_column_names: Coloane
 field_time_zone: Fus orar
262
 field_searchable: Căutare
winterheart's avatar
winterheart committed
263
 field_default_value: Valoare implicita
264
 field_comments_sorting: Afișează comentarii
winterheart's avatar
winterheart committed
265
 field_parent_title: Pagina superioara
266 267
 field_editable: Modificabil
 field_watcher: Urmărește
winterheart's avatar
winterheart committed
268
 field_identity_url: URL OpenID
269
 field_content: Conținut
270

271 272 273
 setting_app_title: Titlu aplicație
 setting_app_subtitle: Subtitlu aplicație
 setting_welcome_text: Text de întâmpinare
winterheart's avatar
winterheart committed
274 275
 setting_default_language: Limba implicita
 setting_login_required: Necesita autentificare
276 277 278 279 280 281 282
 setting_self_registration: Înregistrare automată
 setting_attachment_max_size: Mărime maxima atașament
 setting_issues_export_limit: Limită de tichete exportate
 setting_mail_from: Adresa de email a expeditorului
 setting_bcc_recipients: Alți destinatari pentru email (BCC)
 setting_plain_text_mail: Mesaje text (fără HTML)
 setting_host_name: Numele gazdei și calea
winterheart's avatar
winterheart committed
283 284
 setting_text_formatting: Formatare text
 setting_wiki_compression: Comprimare istoric Wiki
285
 setting_feeds_limit: Limita de actualizări din feed
winterheart's avatar
winterheart committed
286
 setting_default_projects_public: Proiectele noi sunt implicit publice
287 288
 setting_autofetch_changesets: Preluare automată a modificărilor din depozit
 setting_sys_api_enabled: Activare WS pentru gestionat depozitul
winterheart's avatar
winterheart committed
289 290
 setting_commit_ref_keywords: Cuvinte cheie pt. referire tichet
 setting_commit_fix_keywords: Cuvinte cheie pt. rezolvare tichet
291 292 293 294 295 296
 setting_autologin: Autentificare automată
 setting_date_format: Format dată
 setting_time_format: Format oră
 setting_cross_project_issue_relations: Permite legături de tichete între proiecte
 setting_issue_list_default_columns: Coloane implicite afișate în lista de tichete
 setting_emails_footer: Subsol email
winterheart's avatar
winterheart committed
297
 setting_protocol: Protocol
298 299 300 301
 setting_per_page_options: Număr de obiecte pe pagină
 setting_user_format: Stil de afișare pentru utilizator
 setting_activity_days_default: Se afișează zile în jurnalul proiectului
 setting_display_subprojects_issues: Afișează implicit tichetele sub-proiectelor în proiectele principale
winterheart's avatar
winterheart committed
302
 setting_enabled_scm: SCM activat
303
 setting_mail_handler_api_enabled: Activare WS pentru email primit
winterheart's avatar
winterheart committed
304
 setting_mail_handler_api_key: cheie API
305 306 307 308 309 310
 setting_sequential_project_identifiers: Generează secvențial identificatoarele de proiect
 setting_gravatar_enabled: Folosește poze Gravatar pentru utilizatori
 setting_diff_max_lines_displayed: Număr maxim de linii de diferență afișate
 setting_file_max_size_displayed: Număr maxim de fișiere text afișate în pagină (inline)
 setting_repository_log_display_limit: Număr maxim de revizii afișate în istoricul fișierului
 setting_openid: Permite înregistrare și autentificare cu OpenID
311

312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351
 permission_edit_project: Editează proiectul
 permission_select_project_modules: Alege module pentru proiect
 permission_manage_members: Editează membri
 permission_manage_versions: Editează versiuni
 permission_manage_categories: Editează categorii
 permission_add_issues: Adaugă tichete
 permission_edit_issues: Editează tichete
 permission_manage_issue_relations: Editează relații tichete
 permission_add_issue_notes: Adaugă note
 permission_edit_issue_notes: Editează note
 permission_edit_own_issue_notes: Editează notele proprii
 permission_move_issues: Mută tichete
 permission_delete_issues: Șterge tichete
 permission_manage_public_queries: Editează căutările implicite
 permission_save_queries: Salvează căutările
 permission_view_gantt: Afișează Gantt
 permission_view_calendar: Afișează calendarul
 permission_view_issue_watchers: Afișează lista de persoane interesate
 permission_add_issue_watchers: Adaugă persoane interesate
 permission_log_time: Înregistrează timpul de lucru
 permission_view_time_entries: Afișează timpul de lucru
 permission_edit_time_entries: Editează jurnalele cu timp de lucru
 permission_edit_own_time_entries: Editează jurnalele proprii cu timpul de lucru
 permission_manage_news: Editează știri
 permission_comment_news: Comentează știrile
 permission_manage_documents: Editează documente
 permission_view_documents: Afișează documente
 permission_manage_files: Editează fișiere
 permission_view_files: Afișează fișiere
 permission_manage_wiki: Editează wiki
 permission_rename_wiki_pages: Redenumește pagini wiki
 permission_delete_wiki_pages: Șterge pagini wiki
 permission_view_wiki_pages: Afișează wiki
 permission_view_wiki_edits: Afișează istoricul wiki
 permission_edit_wiki_pages: Editează pagini wiki
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Șterge atașamente
 permission_protect_wiki_pages: Blochează pagini wiki
 permission_manage_repository: Gestionează depozitul
 permission_browse_repository: Răsfoiește depozitul
 permission_view_changesets: Afișează modificările din depozit
winterheart's avatar
winterheart committed
352
 permission_commit_access: Acces commit
353 354
 permission_manage_boards: Editează forum
 permission_view_messages: Afișează mesaje
winterheart's avatar
winterheart committed
355
 permission_add_messages: Scrie mesaje
356 357 358 359
 permission_edit_messages: Editează mesaje
 permission_edit_own_messages: Editează mesajele proprii
 permission_delete_messages: Șterge mesaje
 permission_delete_own_messages: Șterge mesajele proprii
360

winterheart's avatar
winterheart committed
361 362
 project_module_issue_tracking: Tichete
 project_module_time_tracking: Timp de lucru
363
 project_module_news: Știri
winterheart's avatar
winterheart committed
364
 project_module_documents: Documente
365
 project_module_files: Fișiere
winterheart's avatar
winterheart committed
366 367 368
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Depozit
 project_module_boards: Forum
369

370 371 372 373 374 375 376
 label_user: Utilizator
 label_user_plural: Utilizatori
 label_user_new: Utilizator nou
 label_project: Proiect
 label_project_new: Proiect nou
 label_project_plural: Proiecte
 label_x_projects:
377
  zero: niciun proiect
winterheart's avatar
winterheart committed
378
  one:  un proiect
379
  other: "%{count} proiecte"
380
 label_project_all: Toate proiectele
winterheart's avatar
winterheart committed
381
 label_project_latest: Proiecte noi
382 383 384
 label_issue: Tichet
 label_issue_new: Tichet nou
 label_issue_plural: Tichete
385
 label_issue_view_all: Afișează toate tichetele
386
 label_issues_by: "Sortează după %{value}"
winterheart's avatar
winterheart committed
387 388
 label_issue_added: Adaugat
 label_issue_updated: Actualizat
389 390 391
 label_document: Document
 label_document_new: Document nou
 label_document_plural: Documente
392
 label_document_added: Adăugat
393 394 395
 label_role: Rol
 label_role_plural: Roluri
 label_role_new: Rol nou
396
 label_role_and_permissions: Roluri și permisiuni
397
 label_member: Membru
winterheart's avatar
winterheart committed
398 399
 label_member_new: membru nou
 label_member_plural: Membri
400 401
 label_tracker: Tip de tichet
 label_tracker_plural: Tipuri de tichete
winterheart's avatar
winterheart committed
402
 label_tracker_new: Tip nou de tichet
403
 label_workflow: Mod de lucru
winterheart's avatar
winterheart committed
404 405
 label_issue_status: Stare tichet
 label_issue_status_plural: Stare tichete
406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418
 label_issue_status_new: Stare nouă
 label_issue_category: Categorie de tichet
 label_issue_category_plural: Categorii de tichete
 label_issue_category_new: Categorie nouă
 label_custom_field: Câmp personalizat
 label_custom_field_plural: Câmpuri personalizate
 label_custom_field_new: Câmp nou personalizat
 label_enumerations: Enumerări
 label_enumeration_new: Valoare nouă
 label_information: Informație
 label_information_plural: Informații
 label_please_login: Vă rugăm să vă autentificați
 label_register: Înregistrare
winterheart's avatar
winterheart committed
419
 label_login_with_open_id_option: sau autentificare cu OpenID
420 421
 label_password_lost: Parolă uitată
 label_home: Acasă
422 423 424 425 426
 label_my_page: Pagina mea
 label_my_account: Contul meu
 label_my_projects: Proiectele mele
 label_administration: Administrare
 label_login: Autentificare
427
 label_logout: Ieșire din cont
428
 label_help: Ajutor
winterheart's avatar
winterheart committed
429 430
 label_reported_issues: Tichete
 label_assigned_to_me_issues: Tichetele mele
431
 label_last_login: Ultima conectare
432
 label_registered_on: Înregistrat la
433
 label_activity: Activitate
434
 label_overall_activity: Activitate - vedere de ansamblu
435
 label_user_activity: "Activitate %{value}"
436
 label_new: Nou
winterheart's avatar
winterheart committed
437
 label_logged_as: Autentificat ca
438 439
 label_environment: Mediu
 label_authentication: Autentificare
440
 label_auth_source: Mod de autentificare
winterheart's avatar
winterheart committed
441
 label_auth_source_new: Nou
442 443
 label_auth_source_plural: Moduri de autentificare
 label_subproject_plural: Sub-proiecte
444
 label_and_its_subprojects: "%{value} și sub-proiecte"
445 446 447 448 449 450
 label_min_max_length: lungime min - max
 label_list: Listă
 label_date: Dată
 label_integer: Întreg
 label_float: Zecimal
 label_boolean: Valoare logică
451
 label_string: Text
winterheart's avatar
winterheart committed
452
 label_text: Text lung
453
 label_attribute: Atribut
winterheart's avatar
winterheart committed
454
 label_attribute_plural: Atribute
455 456
 label_download: "%{count} descărcare"
 label_download_plural: "%{count} descărcări"
457 458
 label_no_data: Nu există date de afișat
 label_change_status: Schimbă starea
459
 label_history: Istoric
460 461 462 463 464
 label_attachment: Fișier
 label_attachment_new: Fișier nou
 label_attachment_delete: Șterge fișier
 label_attachment_plural: Fișiere
 label_file_added: Adăugat
465 466
 label_report: Raport
 label_report_plural: Rapoarte
467 468 469 470 471 472 473 474
 label_news: Știri
 label_news_new: Adaugă știre
 label_news_plural: Știri
 label_news_latest: Ultimele știri
 label_news_view_all: Afișează toate știrile
 label_news_added: Adăugat
 label_settings: Setări
 label_overview: Pagină proiect
475
 label_version: Versiune
476
 label_version_new: Versiune nouă
477 478
 label_version_plural: Versiuni
 label_confirmation: Confirmare
479 480
 label_export_to: 'Disponibil și în:'
 label_read: Citește...
481 482 483
 label_public_projects: Proiecte publice
 label_open_issues: deschis
 label_open_issues_plural: deschise
484 485
 label_closed_issues: închis
 label_closed_issues_plural: închise
486
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
487 488 489
  zero: 0 deschise / %{total}
  one:  1 deschis / %{total}
  other: "%{count} deschise / %{total}"
490
 label_x_open_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
491 492
  zero: 0 deschise
  one:  1 deschis
493
  other: "%{count} deschise"
494
 label_x_closed_issues_abbr:
495 496
  zero: 0 închise
  one:  1 închis
497
  other: "%{count} închise"
498 499
 label_total: Total
 label_permissions: Permisiuni
500 501
 label_current_status: Stare curentă
 label_new_statuses_allowed: Stări noi permise
502
 label_all: toate
503
 label_none: niciunul
winterheart's avatar
winterheart committed
504
 label_nobody: nimeni
505 506
 label_next: Înainte
 label_previous: Înapoi
507 508
 label_used_by: Folosit de
 label_details: Detalii
509 510
 label_add_note: Adaugă o notă
 label_per_page: pe pagină
511
 label_calendar: Calendar
winterheart's avatar
winterheart committed
512
 label_months_from: luni de la
513
 label_gantt: Gantt
winterheart's avatar
winterheart committed
514
 label_internal: Intern
515
 label_last_changes: "ultimele %{count} schimbări"
516 517
 label_change_view_all: Afișează toate schimbările
 label_personalize_page: Personalizează aceasta pagina
518 519 520
 label_comment: Comentariu
 label_comment_plural: Comentarii
 label_x_comments:
winterheart's avatar
winterheart committed
521 522
  zero: fara comentarii
  one: 1 comentariu
523
  other: "%{count} comentarii"
524 525 526
 label_comment_add: Adaugă un comentariu
 label_comment_added: Adăugat
 label_comment_delete: Șterge comentariul
winterheart's avatar
winterheart committed
527
 label_query: Cautare personalizata
528 529 530
 label_query_plural: Căutări personalizate
 label_query_new: Căutare nouă
 label_filter_add: Adaugă filtru
531
 label_filter_plural: Filtre
winterheart's avatar
winterheart committed
532 533
 label_equals: este
 label_not_equals: nu este
534 535 536 537 538
 label_in_less_than: în mai puțin de
 label_in_more_than: în mai mult de
 label_in: în
 label_today: astăzi
 label_all_time: oricând
winterheart's avatar
winterheart committed
539
 label_yesterday: ieri
540 541
 label_this_week: săptămâna aceasta
 label_last_week: săptămâna trecută
542
 label_last_n_days: "ultimele %{count} zile"
winterheart's avatar
winterheart committed
543
 label_this_month: luna aceasta
544
 label_last_month: luna trecută
winterheart's avatar
winterheart committed
545 546
 label_this_year: anul acesta
 label_date_range: Perioada
547
 label_less_than_ago: mai puțin de ... zile
winterheart's avatar
winterheart committed
548
 label_more_than_ago: mai mult de ... zile
549 550 551
 label_ago: în urma
 label_contains: conține
 label_not_contains: nu conține
552
 label_day_plural: zile
winterheart's avatar
winterheart committed
553 554
 label_repository: Depozit
 label_repository_plural: Depozite
555
 label_browse: Afișează
556 557
 label_modification: "%{count} schimbare"
 label_modification_plural: "%{count} schimbări"
558 559
 label_revision: Revizie
 label_revision_plural: Revizii
winterheart's avatar
winterheart committed
560
 label_associated_revisions: Revizii asociate
561 562 563 564 565
 label_added: adaugată
 label_modified: modificată
 label_copied: copiată
 label_renamed: redenumită
 label_deleted: ștearsă
566 567
 label_latest_revision: Ultima revizie
 label_latest_revision_plural: Ultimele revizii
568 569
 label_view_revisions: Afișează revizii
 label_max_size: Mărime maximă
winterheart's avatar
winterheart committed
570
 label_sort_highest: Prima
571 572
 label_sort_higher: În sus
 label_sort_lower: În jos
winterheart's avatar
winterheart committed
573 574
 label_sort_lowest: Ultima
 label_roadmap: Planificare
575 576
 label_roadmap_due_in: "De terminat în %{value}"
 label_roadmap_overdue: "Întârziat cu %{value}"
577 578
 label_roadmap_no_issues: Nu există tichete pentru această versiune
 label_search: Caută
579
 label_result_plural: Rezultate
winterheart's avatar
winterheart committed
580
 label_all_words: toate cuvintele
581
 label_wiki: Wiki
winterheart's avatar
winterheart committed
582
 label_wiki_edit: Editare Wiki
583 584
 label_wiki_edit_plural: Editări Wiki
 label_wiki_page: Pagină Wiki
winterheart's avatar
winterheart committed
585
 label_wiki_page_plural: Pagini Wiki
586 587 588 589
 label_index_by_title: Sortează după titlu
 label_index_by_date: Sortează după dată
 label_current_version: Versiunea curentă
 label_preview: Previzualizare
winterheart's avatar
winterheart committed
590
 label_feed_plural: Feed-uri
591 592
 label_changes_details: Detaliile tuturor schimbărilor
 label_issue_tracking: Urmărire tichete
winterheart's avatar
winterheart committed
593
 label_spent_time: Timp alocat
594 595
 label_f_hour: "%{value} oră"
 label_f_hour_plural: "%{value} ore"
596 597
 label_time_tracking: Urmărire timp de lucru
 label_change_plural: Schimbări
598
 label_statistics: Statistici
winterheart's avatar
winterheart committed
599 600
 label_commits_per_month: Commit pe luna
 label_commits_per_author: Commit per autor
601 602 603 604 605
 label_view_diff: Afișează diferențele
 label_diff_inline: în linie
 label_diff_side_by_side: una lângă alta
 label_options: Opțiuni
 label_copy_workflow_from: Copiază modul de lucru de la
winterheart's avatar
winterheart committed
606
 label_permissions_report: Permisiuni
607
 label_watched_issues: Tichete urmărite
winterheart's avatar
winterheart committed
608
 label_related_issues: Tichete asociate
609 610 611 612
 label_applied_status: Stare aplicată
 label_loading: Încarcă...
 label_relation_new: Asociere nouă
 label_relation_delete: Șterge asocierea
winterheart's avatar
winterheart committed
613
 label_relates_to: asociat cu
614
 label_duplicates: duplicate
615 616 617
 label_duplicated_by: la fel ca
 label_blocks: blocări
 label_blocked_by: blocat de
winterheart's avatar
winterheart committed
618
 label_precedes: precede
619 620 621 622 623 624
 label_follows: urmează
 label_end_to_start: de la sfârșit la început
 label_end_to_end: de la sfârșit la sfârșit
 label_start_to_start: de la început la început
 label_start_to_end: de la început la sfârșit
 label_stay_logged_in: Păstrează autentificarea
winterheart's avatar
winterheart committed
625
 label_disabled: dezactivat
626
 label_show_completed_versions: Arată versiunile terminate
winterheart's avatar
winterheart committed
627
 label_me: eu
628 629 630 631 632 633 634
 label_board: Forum
 label_board_new: Forum nou
 label_board_plural: Forumuri
 label_topic_plural: Subiecte
 label_message_plural: Mesaje
 label_message_last: Ultimul mesaj
 label_message_new: Mesaj nou
635 636 637
 label_message_posted: Adăugat
 label_reply_plural: Răspunsuri
 label_send_information: Trimite utilizatorului informațiile despre cont
638
 label_year: An
639 640
 label_month: Lună
 label_week: Săptămână
641
 label_date_from: De la
winterheart's avatar
winterheart committed
642
 label_date_to: La
643
 label_language_based: Un funcție de limba de afișare a utilizatorului
644
 label_sort_by: "Sortează după %{value}"
645
 label_send_test_email: Trimite email de test
646
 label_feeds_access_key_created_on: "Cheie de acces creată acum %{value}"
647
 label_module_plural: Module
648 649 650
 label_added_time_by: "Adăugat de %{author} acum %{age}"
 label_updated_time_by: "Actualizat de %{author} acum %{age}"
 label_updated_time: "Actualizat acum %{value}"
winterheart's avatar
winterheart committed
651
 label_jump_to_a_project: Alege proiectul...
652 653 654 655 656
 label_file_plural: Fișiere
 label_changeset_plural: Schimbări
 label_default_columns: Coloane implicite
 label_no_change_option: (fără schimbări)
 label_bulk_edit_selected_issues: Editează toate tichetele selectate
winterheart's avatar
winterheart committed
657
 label_theme: Tema
658 659 660 661 662 663 664 665
 label_default: Implicită
 label_search_titles_only: Caută numai în titluri
 label_user_mail_option_all: "Pentru orice eveniment, în toate proiectele mele"
 label_user_mail_option_selected: " Pentru orice eveniment, în proiectele selectate..."
 label_user_mail_no_self_notified: "Nu trimite notificări pentru modificările mele"
 label_registration_activation_by_email: activare cont prin email
 label_registration_manual_activation: activare manuală a contului
 label_registration_automatic_activation: activare automată a contului
666
 label_display_per_page: "pe pagină: %{value}"
winterheart's avatar
winterheart committed
667
 label_age: vechime
668
 label_change_properties: Schimbă proprietățile
winterheart's avatar
winterheart committed
669 670 671 672 673 674
 label_general: General
 label_more: Mai mult
 label_scm: SCM
 label_plugins: Plugin-uri
 label_ldap_authentication: autentificare LDAP
 label_downloads_abbr: D/L
675 676 677 678 679
 label_optional_description: Descriere (opțională)
 label_add_another_file: Adaugă alt fișier
 label_preferences: Preferințe
 label_chronological_order: în ordine cronologică
 label_reverse_chronological_order: În ordine invers cronologică
winterheart's avatar
winterheart committed
680
 label_planning: Planificare
681 682 683
 label_incoming_emails: Mesaje primite
 label_generate_key: Generează o cheie
 label_issue_watchers: Cine urmărește
winterheart's avatar
winterheart committed
684
 label_example: Exemplu
685
 label_display: Afișează
686

687 688 689
 label_sort: Sortează
 label_ascending: Crescător
 label_descending: Descrescător
690
 label_date_from_to: De la %{start} la %{end}
winterheart's avatar
winterheart committed
691

692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730
 button_login: Autentificare
 button_submit: Trimite
 button_save: Salvează
 button_check_all: Bifează tot
 button_uncheck_all: Debifează tot
 button_delete: Șterge
 button_create: Creează
 button_create_and_continue: Creează și continua
 button_test: Testează
 button_edit: Editează
 button_add: Adaugă
 button_change: Modifică
 button_apply: Aplică
 button_clear: Șterge
 button_lock: Blochează
 button_unlock: Deblochează
 button_download: Descarcă
 button_list: Listează
 button_view: Afișează
 button_move: Mută
 button_back: Înapoi
 button_cancel: Anulează
 button_activate: Activează
 button_sort: Sortează
 button_log_time: Înregistrează timpul de lucru
 button_rollback: Revenire la această versiune
 button_watch: Urmăresc
 button_unwatch: Nu urmăresc
 button_reply: Răspunde
 button_archive: Arhivează
 button_unarchive: Dezarhivează
 button_reset: Resetează
 button_rename: Redenumește
 button_change_password: Schimbare parolă
 button_copy: Copiază
 button_annotate: Adnotează
 button_update: Actualizează
 button_configure: Configurează
 button_quote: Citează
731

732
 status_active: activ
733
 status_registered: înregistrat
winterheart's avatar
winterheart committed
734
 status_locked: blocat
735

736
 text_select_mail_notifications: Selectați acțiunile notificate prin email.
winterheart's avatar
winterheart committed
737
 text_regexp_info: ex. ^[A-Z0-9]+$
738 739
 text_min_max_length_info: 0 înseamnă fără restricții
 text_project_destroy_confirmation: Sigur doriți să ștergeți proiectul și toate datele asociate?
740
 text_subprojects_destroy_warning: "Se vor șterge și sub-proiectele: %{value}."
741 742
 text_workflow_edit: Selectați un rol și un tip de tichet pentru a edita modul de lucru
 text_are_you_sure: Sunteți sigur(ă)?
743 744 745
 text_tip_issue_begin_day: sarcină care începe în această zi
 text_tip_issue_end_day: sarcină care se termină în această zi
 text_tip_issue_begin_end_day: sarcină care începe și se termină în această zi
746
 text_project_identifier_info: 'Sunt permise doar litere mici (a-z), numere și cratime.<br />Odată salvat, identificatorul nu mai poate fi modificat.'
747 748 749
 text_caracters_maximum: "maxim %{count} caractere."
 text_caracters_minimum: "Trebuie fie minim %{count} caractere."
 text_length_between: "Lungime între %{min} și %{max} caractere."
750
 text_tracker_no_workflow: Nu sunt moduri de lucru pentru acest tip de tichet
751
 text_unallowed_characters: Caractere nepermise
752 753
 text_comma_separated: Sunt permise mai multe valori (separate cu virgulă).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referire la tichete și rezolvare în textul mesajului
754 755
 text_issue_added: "Tichetul %{id} a fost adăugat de %{author}."
 text_issue_updated: "Tichetul %{id} a fost actualizat de %{author}."
756
 text_wiki_destroy_confirmation: Sigur doriți ștergerea Wiki și a conținutului asociat?
757
 text_issue_category_destroy_question: "Această categorie conține (%{count}) tichete. Ce doriți faceți?"
758 759 760 761 762
 text_issue_category_destroy_assignments: Șterge apartenența la categorie.
 text_issue_category_reassign_to: Atribuie tichetele la această categorie
 text_user_mail_option: "Pentru proiectele care nu sunt selectate, veți primi notificări doar pentru ceea ce urmăriți sau în ce sunteți implicat (ex: tichete create de dumneavoastră sau care sunt atribuite)."
 text_no_configuration_data: "Nu s-au configurat încă rolurile, stările tichetelor și modurile de lucru.\nEste recomandat încărcați configurația implicită. O veți putea modifica ulterior."
 text_load_default_configuration: Încarcă configurația implicită
763
 text_status_changed_by_changeset: "Aplicat în setul %{value}."
764 765
 text_issues_destroy_confirmation: 'Sigur doriți ștergeți tichetele selectate?'
 text_select_project_modules: 'Selectați modulele active pentru acest proiect:'
winterheart's avatar
winterheart committed
766
 text_default_administrator_account_changed: S-a schimbat contul administratorului implicit
767 768 769
 text_file_repository_writable: Se poate scrie în directorul de atașamente
 text_plugin_assets_writable: Se poate scrie în directorul de plugin-uri
 text_rmagick_available: Este disponibil RMagick (opțional)
770
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} ore sunt înregistrate la tichetele pe care doriți le ștergeți. Ce doriți sa faceți?"
771
 text_destroy_time_entries: Șterge orele înregistrate
winterheart's avatar
winterheart committed