bg.yml 73.2 KB
Newer Older
1
# Bulgarian translation by Nikolay Solakov and Ivan Cenov
2
bg:
jplang's avatar
jplang committed
3
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
4
 direction: ltr
5 6 7 8 9
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
jplang's avatar
jplang committed
10
   default: "%d-%m-%Y"
11 12
   short: "%b %d"
   long: "%B %d, %Y"
13

winterheart's avatar
winterheart committed
14 15
  day_names: [Неделя, Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък, Събота]
  abbr_day_names: [Нед, Пон, Вто, Сря, Чет, Пет, Съб]
16

17
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
winterheart's avatar
winterheart committed
18 19
  month_names: [~, Януари, Февруари, Март, Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември]
  abbr_month_names: [~, Яну, Фев, Мар, Апр, Май, Юни, Юли, Авг, Сеп, Окт, Ное, Дек]
20
  # Used in date_select and datime_select.
21 22 23 24
  order:
   - :year
   - :month
   - :day
25 26 27 28

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
29
   time: "%H:%M"
30 31 32 33
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
  am: "am"
  pm: "pm"
34

35 36 37 38
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "half a minute"
   less_than_x_seconds:
winterheart's avatar
winterheart committed
39
    one:  "по-малко от 1 секунда"
40
    other: "по-малко от %{count} секунди"
41
   x_seconds:
winterheart's avatar
winterheart committed
42
    one:  "1 секунда"
43
    other: "%{count} секунди"
44
   less_than_x_minutes:
winterheart's avatar
winterheart committed
45
    one:  "по-малко от 1 минута"
46
    other: "по-малко от %{count} минути"
47
   x_minutes:
winterheart's avatar
winterheart committed
48
    one:  "1 минута"
49
    other: "%{count} минути"
50
   about_x_hours:
winterheart's avatar
winterheart committed
51
    one:  "около 1 час"
52
    other: "около %{count} часа"
53
   x_hours:
54 55
    one:  "1 час"
    other: "%{count} часа"
56
   x_days:
winterheart's avatar
winterheart committed
57
    one:  "1 ден"
58
    other: "%{count} дена"
59
   about_x_months:
winterheart's avatar
winterheart committed
60
    one:  "около 1 месец"
61
    other: "около %{count} месеца"
62
   x_months:
winterheart's avatar
winterheart committed
63
    one:  "1 месец"
64
    other: "%{count} месеца"
65
   about_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
66
    one:  "около 1 година"
67
    other: "около %{count} години"
68
   over_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
69
    one:  "над 1 година"
70
    other: "над %{count} години"
jplang's avatar
jplang committed
71
   almost_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
72
    one:  "почти 1 година"
73
    other: "почти %{count} години"
edavis10's avatar
edavis10 committed
74

winterheart's avatar
winterheart committed
75 76 77 78 79
 number:
  format:
   separator: "."
   delimiter: ""
   precision: 3
80

jplang's avatar
jplang committed
81 82
  human:
   format:
edavis10's avatar
edavis10 committed
83
    delimiter: ""
84
    precision: 3
85
   storage_units:
edavis10's avatar
edavis10 committed
86
    format: "%n %u"
87 88
    units:
     byte:
89 90
      one: байт
      other: байта
winterheart's avatar
winterheart committed
91 92 93 94
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
jplang's avatar
jplang committed
95

96 97 98
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
winterheart's avatar
winterheart committed
99
   sentence_connector: "и"
100
   skip_last_comma: false
101

102 103
 activerecord:
  errors:
jplang's avatar
jplang committed
104 105
   template:
    header:
jplang's avatar
jplang committed
106 107
     one:  "1 грешка попречи този %{model} да бъде записан"
     other: "%{count} грешки попречиха този %{model} да бъде записан"
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
   messages:
    inclusion: "не съществува в списъка"
    exclusion: "е запазено"
    invalid: "е невалидно"
    confirmation: "липсва одобрение"
    accepted: "трябва да се приеме"
    empty: "не може да е празно"
    blank: "не може да е празно"
    too_long: "е прекалено дълго"
    too_short: "е прекалено късо"
    wrong_length: "е с грешна дължина"
    taken: "вече съществува"
    not_a_number: "не е число"
    not_a_date: "е невалидна дата"
122 123 124 125 126
    greater_than: "трябва да бъде по-голям[a/о] от %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-голям[a/о] от или равен[a/o] на %{count}"
    equal_to: "трябва да бъде равен[a/o] на %{count}"
    less_than: "трябва да бъде по-малък[a/o] от %{count}"
    less_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-малък[a/o] от или равен[a/o] на %{count}"
winterheart's avatar
winterheart committed
127 128
    odd: "трябва да бъде нечетен[a/o]"
    even: "трябва да бъде четен[a/o]"
129 130 131
    greater_than_start_date: "трябва да е след началната дата"
    not_same_project: "не е от същия проект"
    circular_dependency: "Тази релация ще доведе до безкрайна зависимост"
jplang's avatar
jplang committed
132
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Една задача не може да бъде свързвана към своя подзадача"
133
    earlier_than_minimum_start_date: "не може да бъде по-рано от %{date} поради предхождащи задачи"
134 135

 actionview_instancetag_blank_option: Изберете
136

137 138 139 140
 general_text_No: 'Не'
 general_text_Yes: 'Да'
 general_text_no: 'не'
 general_text_yes: 'да'
141
 general_lang_name: 'Bulgarian (Български)'
142 143 144
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
145
 general_pdf_fontname: freesans
146
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
147
 general_first_day_of_week: '1'
148

149 150 151 152
 notice_account_updated: Профилът е обновен успешно.
 notice_account_invalid_creditentials: Невалиден потребител или парола.
 notice_account_password_updated: Паролата е успешно променена.
 notice_account_wrong_password: Грешна парола
153 154
 notice_account_register_done: Профилът е създаден успешно. E-mail, съдържащ инструкции за активиране на профила
  е изпратен на %{email}.
155
 notice_account_unknown_email: Непознат e-mail.
156 157 158
 notice_account_not_activated_yet: Вие не сте активирали вашия профил все още. Ако искате да
  получите нов e-mail за активиране, моля <a href="%{url}">натиснете тази връзка</a>.
 notice_account_locked: Вашият профил е блокиран.
159 160
 notice_can_t_change_password: Този профил е с външен метод за оторизация. Невъзможна смяна на паролата.
 notice_account_lost_email_sent: Изпратен ви е e-mail с инструкции за избор на нова парола.
161
 notice_account_activated: Профилът ви е активиран. Вече може да влезете в Redmine.
162 163 164 165 166 167 168
 notice_successful_create: Успешно създаване.
 notice_successful_update: Успешно обновяване.
 notice_successful_delete: Успешно изтриване.
 notice_successful_connection: Успешно свързване.
 notice_file_not_found: Несъществуваща или преместена страница.
 notice_locking_conflict: Друг потребител променя тези данни в момента.
 notice_not_authorized: Нямате право на достъп до тази страница.
169
 notice_not_authorized_archived_project: Проектът, който се опитвате да видите е архивиран. Ако смятате, че това не е правилно, обърнете се към администратора за разархивиране.
170 171
 notice_email_sent: "Изпратен e-mail на %{value}"
 notice_email_error: "Грешка при изпращане на e-mail (%{value})"
172
 notice_feeds_access_key_reseted: Вашия ключ за Atom достъп беше променен.
jplang's avatar
jplang committed
173 174
 notice_api_access_key_reseted: Вашият API ключ за достъп беше изчистен.
 notice_failed_to_save_issues: "Неуспешен запис на %{count} задачи от %{total} избрани: %{ids}."
175
 notice_failed_to_save_time_entries: "Невъзможност за запис на %{count} записа за използвано време от %{total} избрани: %{ids}."
jplang's avatar
jplang committed
176 177 178 179 180
 notice_failed_to_save_members: "Невъзможност за запис на член(ове): %{errors}."
 notice_no_issue_selected: "Няма избрани задачи."
 notice_account_pending: "Профилът Ви е създаден и очаква одобрение от администратор."
 notice_default_data_loaded: Примерната информация е заредена успешно.
 notice_unable_delete_version: Невъзможност за изтриване на версия
181
 notice_unable_delete_time_entry: Невъзможност за изтриване на запис за използвано време.
jplang's avatar
jplang committed
182 183
 notice_issue_done_ratios_updated: Обновен процент на завършените задачи.
 notice_gantt_chart_truncated: Мрежовият график е съкратен, понеже броят на обектите, които могат да бъдат показани е твърде голям (%{max})
184
 notice_issue_successful_create: Задача %{id} е създадена.
185
 notice_issue_update_conflict: Задачата е била променена от друг потребител, докато вие сте я редактирали.
186
 notice_account_deleted: Вашият профил беше премахнат без възможност за възстановяване.
187
 notice_user_successful_create: Потребител %{id} е създаден.
188
 notice_new_password_must_be_different: Новата парола трябва да бъде различна от сегашната парола
189 190
 notice_import_finished: Всички %{count} обекта бяха импортирани.
 notice_import_finished_with_errors: ! '%{count} от общо %{total} обекта не бяха инпортирани.'
191

192
 error_can_t_load_default_data: "Грешка при зареждане на началната информация: %{value}"
193
 error_scm_not_found: Несъществуващ обект в хранилището.
194
 error_scm_command_failed: "Грешка при опит за комуникация с хранилище: %{value}"
jplang's avatar
jplang committed
195
 error_scm_annotate: "Обектът не съществува или не може да бъде анотиран."
196
 error_scm_annotate_big_text_file: "Файлът не може да бъде анотиран, понеже надхвърля максималния размер за текстови файлове."
jplang's avatar
jplang committed
197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
 error_issue_not_found_in_project: 'Задачата не е намерена или не принадлежи на този проект'
 error_no_tracker_in_project: Няма асоциирани тракери с този проект. Проверете настройките на проекта.
 error_no_default_issue_status: Няма установено подразбиращо се състояние за задачите. Моля проверете вашата конфигурация (Вижте "Администрация -> Състояния на задачи").
 error_can_not_delete_custom_field: Невъзможност за изтриване на потребителско поле
 error_can_not_delete_tracker: Този тракер съдържа задачи и не може да бъде изтрит.
 error_can_not_remove_role: Тази роля се използва и не може да бъде изтрита.
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Задача, асоциирана със затворена версия не може да бъде отворена отново
 error_can_not_archive_project: Този проект не може да бъде архивиран
 error_issue_done_ratios_not_updated: Процентът на завършените задачи не е обновен.
 error_workflow_copy_source: Моля изберете source тракер или роля
 error_workflow_copy_target: Моля изберете тракер(и) и роля (роли).
 error_unable_delete_issue_status: Невъзможност за изтриване на състояние на задача
 error_unable_to_connect: Невъзможност за свързване с (%{value})
210
 error_attachment_too_big: Този файл не може да бъде качен, понеже надхвърля максималната възможна големина (%{max_size})
211
 error_session_expired: Вашата сесия е изтекла. Моля влезете в Redmine отново.
jplang's avatar
jplang committed
212
 warning_attachments_not_saved: "%{count} файла не бяха записани."
jplang's avatar
jplang committed
213
 error_password_expired: Вашата парола е с изтекъл срок или администраторът изисква да я смените.
214 215 216
 error_invalid_file_encoding: Файлът няма валидно %{encoding} кодиране.
 error_invalid_csv_file_or_settings: Файлът не е CSV файл или не съответства на зададеното по-долу
 error_can_not_read_import_file: Грешка по време на четене на импортирания файл
217
 error_attachment_extension_not_allowed: Файлове от тип %{extension} не са позволени
218

219
 mail_subject_lost_password: "Вашата парола (%{value})"
220
 mail_body_lost_password: 'За да смените паролата си, използвайте следния линк:'
221
 mail_subject_register: "Активация на профил (%{value})"
222
 mail_body_register: 'За да активирате профила си използвайте следния линк:'
jplang's avatar
jplang committed
223 224 225 226 227 228 229 230
 mail_body_account_information_external: "Можете да използвате вашия %{value} профил за вход."
 mail_body_account_information: Информацията за профила ви
 mail_subject_account_activation_request: "Заявка за активиране на профил в %{value}"
 mail_body_account_activation_request: "Има новорегистриран потребител (%{value}), очакващ вашето одобрение:"
 mail_subject_reminder: "%{count} задачи с краен срок с следващите %{days} дни"
 mail_body_reminder: "%{count} задачи, назначени на вас са с краен срок в следващите %{days} дни:"
 mail_subject_wiki_content_added: "Wiki страницата '%{id}' беше добавена"
 mail_body_wiki_content_added: Wiki страницата '%{id}' беше добавена от %{author}.
231
 mail_subject_wiki_content_updated: "Wiki страницата '%{id}' беше обновена"
jplang's avatar
jplang committed
232
 mail_body_wiki_content_updated: Wiki страницата '%{id}' беше обновена от %{author}.
233

234 235
 field_name: Име
 field_description: Описание
jplang's avatar
jplang committed
236
 field_summary: Анотация
237 238 239
 field_is_required: Задължително
 field_firstname: Име
 field_lastname: Фамилия
240 241
 field_mail: Имейл
 field_address: Имейл
242 243
 field_filename: Файл
 field_filesize: Големина
winterheart's avatar
winterheart committed
244
 field_downloads: Изтеглени файлове
245 246 247
 field_author: Автор
 field_created_on: От дата
 field_updated_on: Обновена
248
 field_closed_on: Затворена
249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
 field_field_format: Тип
 field_is_for_all: За всички проекти
 field_possible_values: Възможни стойности
 field_regexp: Регулярен израз
 field_min_length: Мин. дължина
 field_max_length: Макс. дължина
 field_value: Стойност
 field_category: Категория
 field_title: Заглавие
 field_project: Проект
 field_issue: Задача
winterheart's avatar
winterheart committed
260
 field_status: Състояние
261 262
 field_notes: Бележка
 field_is_closed: Затворена задача
winterheart's avatar
winterheart committed
263
 field_is_default: Състояние по подразбиране
264
 field_tracker: Тракер
265
 field_subject: Заглавие
266 267 268 269 270
 field_due_date: Крайна дата
 field_assigned_to: Възложена на
 field_priority: Приоритет
 field_fixed_version: Планувана версия
 field_user: Потребител
jplang's avatar
jplang committed
271
 field_principal: Principal
272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291
 field_role: Роля
 field_homepage: Начална страница
 field_is_public: Публичен
 field_parent: Подпроект на
 field_is_in_roadmap: Да се вижда ли в Пътна карта
 field_login: Потребител
 field_mail_notification: Известия по пощата
 field_admin: Администратор
 field_last_login_on: Последно свързване
 field_language: Език
 field_effective_date: Дата
 field_password: Парола
 field_new_password: Нова парола
 field_password_confirmation: Потвърждение
 field_version: Версия
 field_type: Тип
 field_host: Хост
 field_port: Порт
 field_account: Профил
 field_base_dn: Base DN
292
 field_attr_login: Атрибут Login
winterheart's avatar
winterheart committed
293 294 295
 field_attr_firstname: Атрибут Първо име (Firstname)
 field_attr_lastname: Атрибут Фамилия (Lastname)
 field_attr_mail: Атрибут Email
296
 field_onthefly: Динамично създаване на потребител
jplang's avatar
jplang committed
297
 field_start_date: Начална дата
298
 field_done_ratio: "% Прогрес"
299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
 field_auth_source: Начин на оторизация
 field_hide_mail: Скрий e-mail адреса ми
 field_comments: Коментар
 field_url: Адрес
 field_start_page: Начална страница
 field_subproject: Подпроект
 field_hours: Часове
 field_activity: Дейност
 field_spent_on: Дата
 field_identifier: Идентификатор
 field_is_filter: Използва се за филтър
310
 field_issue_to: Свързана задача
311 312 313 314
 field_delay: Отместване
 field_assignable: Възможно е възлагане на задачи за тази роля
 field_redirect_existing_links: Пренасочване на съществуващи линкове
 field_estimated_hours: Изчислено време
jplang's avatar
jplang committed
315 316 317 318
 field_column_names: Колони
 field_time_entries: Log time
 field_time_zone: Часова зона
 field_searchable: С възможност за търсене
319
 field_default_value: Стойност по подразбиране
jplang's avatar
jplang committed
320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332
 field_comments_sorting: Сортиране на коментарите
 field_parent_title: Родителска страница
 field_editable: Editable
 field_watcher: Наблюдател
 field_identity_url: OpenID URL
 field_content: Съдържание
 field_group_by: Групиране на резултатите по
 field_sharing: Sharing
 field_parent_issue: Родителска задача
 field_member_of_group: Член на група
 field_assigned_to_role: Assignee's role
 field_text: Текстово поле
 field_visible: Видим
333
 field_warn_on_leaving_unsaved: Предупреди ме, когато напускам страница с незаписано съдържание
334
 field_issues_visibility: Видимост на задачите
335
 field_is_private: Лична
336 337 338 339 340 341
 field_commit_logs_encoding: Кодова таблица на съобщенията при поверяване
 field_scm_path_encoding: Кодова таблица на пътищата (path)
 field_path_to_repository: Път до хранилището
 field_root_directory: Коренна директория (папка)
 field_cvsroot: CVSROOT
 field_cvs_module: Модул
342
 field_repository_is_default: Главно хранилище
343
 field_multiple: Избор на повече от една стойност
344
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP филтър
345
 field_core_fields: Стандартни полета
346
 field_timeout: Таймаут (в секунди)
347
 field_board_parent: Родителски форум
348
 field_private_notes: Лични бележки
349
 field_inherit_members: Наследяване на членовете на родителския проект
350
 field_generate_password: Генериране на парола
351
 field_must_change_passwd: Паролата трябва да бъде сменена при следващото влизане в Redmine
352
 field_default_status: Състояние по подразбиране
353
 field_users_visibility: Видимост на потребителите
jplang's avatar
jplang committed
354
 field_time_entries_visibility: Видимост на записи за използвано време
355
 field_total_estimated_hours: Общо изчислено време
356
 field_default_version: Версия по подразбиране
357

358 359 360 361
 setting_app_title: Заглавие
 setting_app_subtitle: Описание
 setting_welcome_text: Допълнителен текст
 setting_default_language: Език по подразбиране
362
 setting_login_required: Изискване за вход в Redmine
363 364
 setting_self_registration: Регистрация от потребители
 setting_attachment_max_size: Максимална големина на прикачен файл
winterheart's avatar
winterheart committed
365
 setting_issues_export_limit: Максимален брой задачи за експорт
366
 setting_mail_from: E-mail адрес за емисии
jplang's avatar
jplang committed
367 368
 setting_bcc_recipients: Получатели на скрито копие (bcc)
 setting_plain_text_mail: само чист текст (без HTML)
369 370
 setting_host_name: Хост
 setting_text_formatting: Форматиране на текста
371 372
 setting_wiki_compression: Компресиране на Wiki историята
 setting_feeds_limit: Максимален брой записи в ATOM емисии
jplang's avatar
jplang committed
373
 setting_default_projects_public: Новите проекти са публични по подразбиране
374
 setting_autofetch_changesets: Автоматично извличане на ревизиите
375 376 377 378 379
 setting_sys_api_enabled: Разрешаване на WS за управление
 setting_commit_ref_keywords: Отбелязващи ключови думи
 setting_commit_fix_keywords: Приключващи ключови думи
 setting_autologin: Автоматичен вход
 setting_date_format: Формат на датата
jplang's avatar
jplang committed
380
 setting_time_format: Формат на часа
381
 setting_cross_project_issue_relations: Релации на задачи между проекти
382
 setting_cross_project_subtasks: Подзадачи от други проекти
jplang's avatar
jplang committed
383
 setting_issue_list_default_columns: Показвани колони по подразбиране
384
 setting_repositories_encodings: Кодова таблица на прикачените файлове и хранилищата
385
 setting_emails_header: Email header
jplang's avatar
jplang committed
386 387 388 389 390
 setting_emails_footer: Подтекст за e-mail
 setting_protocol: Протокол
 setting_per_page_options: Опции за страниране
 setting_user_format: Потребителски формат
 setting_activity_days_default: Брой дни показвани на таб Дейност
391
 setting_display_subprojects_issues: Задачите от подпроектите по подразбиране се показват в главните проекти
jplang's avatar
jplang committed
392 393 394 395 396 397 398
 setting_enabled_scm: Разрешена SCM
 setting_mail_handler_body_delimiters: Отрязване на e-mail-ите след един от тези редове
 setting_mail_handler_api_enabled: Разрешаване на WS за входящи e-mail-и
 setting_mail_handler_api_key: API ключ
 setting_sequential_project_identifiers: Генериране на последователни проектни идентификатори
 setting_gravatar_enabled: Използване на портребителски икони от Gravatar
 setting_gravatar_default: Подразбиращо се изображение от Gravatar
399
 setting_diff_max_lines_displayed: Максимален брой показвани diff редове
jplang's avatar
jplang committed
400 401 402
 setting_file_max_size_displayed: Максимален размер на текстовите файлове, показвани inline
 setting_repository_log_display_limit: Максимален брой на показванете ревизии в лог файла
 setting_openid: Рарешаване на OpenID вход и регистрация
jplang's avatar
jplang committed
403
 setting_password_max_age: Require password change after
jplang's avatar
jplang committed
404 405 406 407 408 409 410 411
 setting_password_min_length: Минимална дължина на парола
 setting_new_project_user_role_id: Роля, давана на потребител, създаващ проекти, който не е администратор
 setting_default_projects_modules: Активирани модули по подразбиране за нов проект
 setting_issue_done_ratio: Изчисление на процента на готови задачи с
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Използване на поле '% Прогрес'
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Използване на състоянието на задачите
 setting_start_of_week: Първи ден на седмицата
 setting_rest_api_enabled: Разрешаване на REST web сървис
412
 setting_cache_formatted_text: Кеширане на форматираните текстове
jplang's avatar
jplang committed
413 414 415 416
 setting_default_notification_option: Подразбиращ се начин за известяване
 setting_commit_logtime_enabled: Разрешаване на отчитането на работното време
 setting_commit_logtime_activity_id: Дейност при отчитане на работното време
 setting_gantt_items_limit: Максимален брой обекти, които да се показват в мрежов график
417
 setting_issue_group_assignment: Разрешено назначаването на задачи на групи
418
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Начална дата на новите задачи по подразбиране да бъде днешната дата
419
 setting_commit_cross_project_ref: Отбелязване и приключване на задачи от други проекти, несвързани с конкретното хранилище
420
 setting_unsubscribe: Потребителите могат да премахват профилите си
421 422
 setting_session_lifetime: Максимален живот на сесиите
 setting_session_timeout: Таймаут за неактивност преди прекратяване на сесиите
423 424
 setting_thumbnails_enabled: Показване на миниатюри на прикачените изображения
 setting_thumbnails_size: Размер на миниатюрите (в пиксели)
425
 setting_non_working_week_days: Не работни дни
426
 setting_jsonp_enabled: Разрешаване на поддръжка на JSONP
427
 setting_default_projects_tracker_ids: Тракери по подразбиране за нови проекти
428
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Имена на прикачени файлове, които да се пропускат при приемане на e-mail-и (например *.vcf, companylogo.gif).
429 430
 setting_force_default_language_for_anonymous: Задължително език по подразбиране за анонимните потребители
 setting_force_default_language_for_loggedin: Задължително език по подразбиране за потребителите, влезли в Redmine
431
 setting_link_copied_issue: Свързване на задачите при копиране
432
 setting_max_additional_emails: Максимален брой на допълнителните имейл адреси
433
 setting_search_results_per_page: Резултати от търсене на страница
434 435
 setting_attachment_extensions_allowed: Позволени типове на файлове
 setting_attachment_extensions_denied: Разрешени типове на файлове
436

jplang's avatar
jplang committed
437 438 439
 permission_add_project: Създаване на проект
 permission_add_subprojects: Създаване на подпроекти
 permission_edit_project: Редактиране на проект
440
 permission_close_project: Затваряне / отваряне на проект
jplang's avatar
jplang committed
441 442 443 444 445 446 447 448
 permission_select_project_modules: Избор на проектни модули
 permission_manage_members: Управление на членовете (на екип)
 permission_manage_project_activities: Управление на дейностите на проекта
 permission_manage_versions: Управление на версиите
 permission_manage_categories: Управление на категориите
 permission_view_issues: Разглеждане на задачите
 permission_add_issues: Добавяне на задачи
 permission_edit_issues: Редактиране на задачи
449
 permission_copy_issues: Копиране на задачи
jplang's avatar
jplang committed
450
 permission_manage_issue_relations: Управление на връзките между задачите
451 452
 permission_set_own_issues_private: Установяване на собствените задачи публични или лични
 permission_set_issues_private: Установяване на задачите публични или лични
453
 permission_add_issue_notes: Добавяне на бележки
jplang's avatar
jplang committed
454 455
 permission_edit_issue_notes: Редактиране на бележки
 permission_edit_own_issue_notes: Редактиране на собствени бележки
456 457
 permission_view_private_notes: Разглеждане на лични бележки
 permission_set_notes_private: Установяване на бележките лични
jplang's avatar
jplang committed
458 459 460 461 462 463 464 465 466 467
 permission_move_issues: Преместване на задачи
 permission_delete_issues: Изтриване на задачи
 permission_manage_public_queries: Управление на публичните заявки
 permission_save_queries: Запис на запитвания (queries)
 permission_view_gantt: Разглеждане на мрежов график
 permission_view_calendar: Разглеждане на календари
 permission_view_issue_watchers: Разглеждане на списък с наблюдатели
 permission_add_issue_watchers: Добавяне на наблюдатели
 permission_delete_issue_watchers: Изтриване на наблюдатели
 permission_log_time: Log spent time
jplang's avatar
jplang committed
468 469 470
 permission_view_time_entries: Разглеждане на записите за изразходваното време
 permission_edit_time_entries: Редактиране на записите за изразходваното време
 permission_edit_own_time_entries: Редактиране на собствените записи за изразходваното време
jplang's avatar
jplang committed
471 472 473
 permission_manage_news: Управление на новини
 permission_comment_news: Коментиране на новини
 permission_view_documents: Разглеждане на документи
474 475 476
 permission_add_documents: Добавяне на документи
 permission_edit_documents: Редактиране на документи
 permission_delete_documents: Изтриване на документи
jplang's avatar
jplang committed
477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499
 permission_manage_files: Управление на файлове
 permission_view_files: Разглеждане на файлове
 permission_manage_wiki: Управление на wiki
 permission_rename_wiki_pages: Преименуване на wiki страници
 permission_delete_wiki_pages: Изтриване на wiki страници
 permission_view_wiki_pages: Разглеждане на wiki
 permission_view_wiki_edits: Разглеждане на wiki история
 permission_edit_wiki_pages: Редактиране на wiki страници
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Изтриване на прикачени файлове към wiki страници
 permission_protect_wiki_pages: Заключване на wiki страници
 permission_manage_repository: Управление на хранилища
 permission_browse_repository: Разглеждане на хранилища
 permission_view_changesets: Разглеждане на changesets
 permission_commit_access: Поверяване
 permission_manage_boards: Управление на boards
 permission_view_messages: Разглеждане на съобщения
 permission_add_messages: Публикуване на съобщения
 permission_edit_messages: Редактиране на съобщения
 permission_edit_own_messages: Редактиране на собствени съобщения
 permission_delete_messages: Изтриване на съобщения
 permission_delete_own_messages: Изтриване на собствени съобщения
 permission_export_wiki_pages: Експорт на wiki страници
 permission_manage_subtasks: Управление на подзадачите
500
 permission_manage_related_issues: Управление на връзките между задачи и ревизии
501
 permission_import_issues: Импорт на задачи
jplang's avatar
jplang committed
502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513

 project_module_issue_tracking: Тракинг
 project_module_time_tracking: Отделяне на време
 project_module_news: Новини
 project_module_documents: Документи
 project_module_files: Файлове
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Хранилище
 project_module_boards: Форуми
 project_module_calendar: Календар
 project_module_gantt: Мрежов график

514 515 516
 label_user: Потребител
 label_user_plural: Потребители
 label_user_new: Нов потребител
jplang's avatar
jplang committed
517
 label_user_anonymous: Анонимен
518 519 520 521
 label_project: Проект
 label_project_new: Нов проект
 label_project_plural: Проекти
 label_x_projects:
jplang's avatar
jplang committed
522
  zero: 0 проекта
winterheart's avatar
winterheart committed
523
  one:  1 проект
524
  other: "%{count} проекта"
525 526 527 528 529 530
 label_project_all: Всички проекти
 label_project_latest: Последни проекти
 label_issue: Задача
 label_issue_new: Нова задача
 label_issue_plural: Задачи
 label_issue_view_all: Всички задачи
jplang's avatar
jplang committed
531 532 533
 label_issues_by: "Задачи по %{value}"
 label_issue_added: Добавена задача
 label_issue_updated: Обновена задача
534 535
 label_issue_note_added: Добавена бележка
 label_issue_status_updated: Обновено състояние
536
 label_issue_assigned_to_updated: Задачата е с назначен нов изпълнител
537
 label_issue_priority_updated: Обновен приоритет
538 539 540
 label_document: Документ
 label_document_new: Нов документ
 label_document_plural: Документи
jplang's avatar
jplang committed
541
 label_document_added: Добавен документ
542 543 544 545
 label_role: Роля
 label_role_plural: Роли
 label_role_new: Нова роля
 label_role_and_permissions: Роли и права
546 547
 label_role_anonymous: Анонимен
 label_role_non_member: Не член
548 549 550 551 552 553 554
 label_member: Член
 label_member_new: Нов член
 label_member_plural: Членове
 label_tracker: Тракер
 label_tracker_plural: Тракери
 label_tracker_new: Нов тракер
 label_workflow: Работен процес
winterheart's avatar
winterheart committed
555 556 557
 label_issue_status: Състояние на задача
 label_issue_status_plural: Състояния на задачи
 label_issue_status_new: Ново състояние
558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569
 label_issue_category: Категория задача
 label_issue_category_plural: Категории задачи
 label_issue_category_new: Нова категория
 label_custom_field: Потребителско поле
 label_custom_field_plural: Потребителски полета
 label_custom_field_new: Ново потребителско поле
 label_enumerations: Списъци
 label_enumeration_new: Нова стойност
 label_information: Информация
 label_information_plural: Информация
 label_please_login: Вход
 label_register: Регистрация
jplang's avatar
jplang committed
570
 label_login_with_open_id_option: или вход чрез OpenID
571
 label_password_lost: Забравена парола
572
 label_password_required: Потвърдете вашата парола, за да продължите
573 574 575 576
 label_home: Начало
 label_my_page: Лична страница
 label_my_account: Профил
 label_my_projects: Проекти, в които участвам
jplang's avatar
jplang committed
577
 label_my_page_block: Блокове в личната страница
578 579 580 581 582
 label_administration: Администрация
 label_login: Вход
 label_logout: Изход
 label_help: Помощ
 label_reported_issues: Публикувани задачи
583
 label_assigned_issues: Назначени задачи
584 585 586 587
 label_assigned_to_me_issues: Възложени на мен
 label_last_login: Последно свързване
 label_registered_on: Регистрация
 label_activity: Дейност
jplang's avatar
jplang committed
588 589
 label_overall_activity: Цялостна дейност
 label_user_activity: "Активност на %{value}"
590
 label_new: Нов
winterheart's avatar
winterheart committed
591
 label_logged_as: Здравейте,
592 593 594 595 596 597
 label_environment: Среда
 label_authentication: Оторизация
 label_auth_source: Начин на оторозация
 label_auth_source_new: Нов начин на оторизация
 label_auth_source_plural: Начини на оторизация
 label_subproject_plural: Подпроекти
jplang's avatar
jplang committed
598 599
 label_subproject_new: Нов подпроект
 label_and_its_subprojects: "%{value} и неговите подпроекти"
winterheart's avatar
winterheart committed
600
 label_min_max_length: Минимална - максимална дължина
601 602 603
 label_list: Списък
 label_date: Дата
 label_integer: Целочислен
jplang's avatar
jplang committed
604
 label_float: Дробно
605 606 607 608 609 610
 label_boolean: Чекбокс
 label_string: Текст
 label_text: Дълъг текст
 label_attribute: Атрибут
 label_attribute_plural: Атрибути
 label_no_data: Няма изходни данни
winterheart's avatar
winterheart committed
611
 label_change_status: Промяна на състоянието
612 613 614 615 616
 label_history: История
 label_attachment: Файл
 label_attachment_new: Нов файл
 label_attachment_delete: Изтриване
 label_attachment_plural: Файлове
jplang's avatar
jplang committed
617
 label_file_added: Добавен файл
618 619 620 621 622 623 624
 label_report: Справка
 label_report_plural: Справки
 label_news: Новини
 label_news_new: Добави
 label_news_plural: Новини
 label_news_latest: Последни новини
 label_news_view_all: Виж всички
jplang's avatar
jplang committed
625
 label_news_added: Добавена новина
jplang's avatar
jplang committed
626
 label_news_comment_added: Добавен коментар към новина
627 628 629 630 631
 label_settings: Настройки
 label_overview: Общ изглед
 label_version: Версия
 label_version_new: Нова версия
 label_version_plural: Версии
jplang's avatar
jplang committed
632
 label_close_versions: Затваряне на завършените версии
633 634 635 636 637 638 639 640 641
 label_confirmation: Одобрение
 label_export_to: Експорт към
 label_read: Read...
 label_public_projects: Публични проекти
 label_open_issues: отворена
 label_open_issues_plural: отворени
 label_closed_issues: затворена
 label_closed_issues_plural: затворени
 label_x_open_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
642 643
  zero: 0 отворени
  one:  1 отворена
644
  other: "%{count} отворени"
645
 label_x_closed_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
646 647
  zero: 0 затворени
  one:  1 затворена
648
  other: "%{count} затворени"
649 650 651 652
 label_x_issues:
  zero: 0 задачи
  one:  1 задача
  other: "%{count} задачи"
653
 label_total: Общо
654
 label_total_plural: Общо
655
 label_total_time: Общо
656
 label_permissions: Права
winterheart's avatar
winterheart committed
657 658
 label_current_status: Текущо състояние
 label_new_statuses_allowed: Позволени състояния
659
 label_all: всички
660
 label_any: без значение
661
 label_none: никакви
jplang's avatar
jplang committed
662
 label_nobody: никой
663 664 665 666 667 668 669
 label_next: Следващ
 label_previous: Предишен
 label_used_by: Използва се от
 label_details: Детайли
 label_add_note: Добавяне на бележка
 label_calendar: Календар
 label_months_from: месеца от
winterheart's avatar
winterheart committed
670
 label_gantt: Мрежов график
671
 label_internal: Вътрешен
672
 label_last_changes: "последни %{count} промени"
673 674 675 676 677
 label_change_view_all: Виж всички промени
 label_personalize_page: Персонализиране
 label_comment: Коментар
 label_comment_plural: Коментари
 label_x_comments:
678
  zero: 0 коментара
winterheart's avatar
winterheart committed
679
  one: 1 коментар
680
  other: "%{count} коментара"
681 682 683 684 685 686
 label_comment_add: Добавяне на коментар
 label_comment_added: Добавен коментар
 label_comment_delete: Изтриване на коментари
 label_query: Потребителска справка
 label_query_plural: Потребителски справки
 label_query_new: Нова заявка
687
 label_my_queries: Моите заявки
688 689 690 691 692 693
 label_filter_add: Добави филтър
 label_filter_plural: Филтри
 label_equals: е
 label_not_equals: не е
 label_in_less_than: след по-малко от
 label_in_more_than: след повече от
694 695
 label_in_the_next_days: в следващите
 label_in_the_past_days: в предишните
jplang's avatar
jplang committed
696 697
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
698
 label_between: между
699 700
 label_in: в следващите
 label_today: днес
jplang's avatar
jplang committed
701 702
 label_all_time: всички
 label_yesterday: вчера
703
 label_this_week: тази седмица
jplang's avatar
jplang committed
704
 label_last_week: последната седмица
705
 label_last_n_weeks: последните %{count} седмици
jplang's avatar
jplang committed
706 707 708 709 710
 label_last_n_days: "последните %{count} дни"
 label_this_month: текущия месец
 label_last_month: последния месец
 label_this_year: текущата година
 label_date_range: Период
711 712 713 714 715
 label_less_than_ago: преди по-малко от
 label_more_than_ago: преди повече от
 label_ago: преди
 label_contains: съдържа
 label_not_contains: не съдържа
716 717
 label_any_issues_in_project: задачи от проект
 label_any_issues_not_in_project: задачи, които не са в проект
718
 label_no_issues_in_project: никакви задачи в проект
719 720
 label_any_open_issues: отворени задачи
 label_no_open_issues: без отворени задачи
721 722
 label_day_plural: дни
 label_repository: Хранилище
723
 label_repository_new: Ново хранилище
jplang's avatar
jplang committed
724
 label_repository_plural: Хранилища
725
 label_browse: Разглеждане
jplang's avatar
jplang committed
726 727
 label_branch: работен вариант
 label_tag: Версия
728 729
 label_revision: Ревизия
 label_revision_plural: Ревизии
jplang's avatar
jplang committed
730 731
 label_revision_id: Ревизия %{value}
 label_associated_revisions: Асоциирани ревизии
732 733
 label_added: добавено
 label_modified: променено
jplang's avatar
jplang committed
734 735
 label_copied: копирано
 label_renamed: преименувано
736 737 738 739
 label_deleted: изтрито
 label_latest_revision: Последна ревизия
 label_latest_revision_plural: Последни ревизии
 label_view_revisions: Виж ревизиите
jplang's avatar
jplang committed
740
 label_view_all_revisions: Разглеждане на всички ревизии
741 742 743 744 745 746
 label_max_size: Максимална големина
 label_sort_highest: Премести най-горе
 label_sort_higher: Премести по-горе
 label_sort_lower: Премести по-долу
 label_sort_lowest: Премести най-долу
 label_roadmap: Пътна карта
747 748
 label_roadmap_due_in: "Излиза след %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} закъснение"
749 750 751 752 753 754 755
 label_roadmap_no_issues: Няма задачи за тази версия
 label_search: Търсене
 label_result_plural: Pезултати
 label_all_words: Всички думи
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki редакция
 label_wiki_edit_plural: Wiki редакции
winterheart's avatar
winterheart committed
756 757
 label_wiki_page: Wiki страница
 label_wiki_page_plural: Wiki страници
758 759 760 761
 label_index_by_title: Индекс
 label_index_by_date: Индекс по дата
 label_current_version: Текуща версия
 label_preview: Преглед
winterheart's avatar
winterheart committed
762
 label_feed_plural: Емисии
763 764 765
 label_changes_details: Подробни промени
 label_issue_tracking: Тракинг
 label_spent_time: Отделено време
766
 label_total_spent_time: Общо употребено време
jplang's avatar
jplang committed
767
 label_overall_spent_time: Общо употребено време
768 769
 label_f_hour: "%{value} час"
 label_f_hour_plural: "%{value} часа"
770
 label_f_hour_short: '%{value} час'
771 772
 label_time_tracking: Отделяне на време
 label_change_plural: Промени
773
 label_statistics: Статистика
774 775
 label_commits_per_month: Ревизии по месеци
 label_commits_per_author: Ревизии по автор
776
 label_diff: diff
777 778 779 780 781 782 783 784
 label_view_diff: Виж разликите
 label_diff_inline: хоризонтално
 label_diff_side_by_side: вертикално
 label_options: Опции
 label_copy_workflow_from: Копирай работния процес от
 label_permissions_report: Справка за права
 label_watched_issues: Наблюдавани задачи
 label_related_issues: Свързани задачи
winterheart's avatar
winterheart committed
785
 label_applied_status: Установено състояние
786 787 788 789 790
 label_loading: Зареждане...
 label_relation_new: Нова релация
 label_relation_delete: Изтриване на релация
 label_relates_to: свързана със
 label_duplicates: дублира
jplang's avatar
jplang committed
791
 label_duplicated_by: дублирана от
792 793 794 795
 label_blocks: блокира
 label_blocked_by: блокирана от
 label_precedes: предшества
 label_follows: изпълнява се след
796 797
 label_copied_to: копирана в
 label_copied_from: копирана от
798 799 800 801 802 803 804
 label_stay_logged_in: Запомни ме
 label_disabled: забранено
 label_show_completed_versions: Показване на реализирани версии
 label_me: аз
 label_board: Форум
 label_board_new: Нов форум
 label_board_plural: Форуми
jplang's avatar
jplang committed
805 806
 label_board_locked: Заключена
 label_board_sticky: Sticky
807 808 809 810
 label_topic_plural: Теми
 label_message_plural: Съобщения
 label_message_last: Последно съобщение
 label_message_new: Нова тема
jplang's avatar
jplang committed
811
 label_message_posted: Добавено съобщение
812 813 814 815 816 817 818 819
 label_reply_plural: Отговори
 label_send_information: Изпращане на информацията до потребителя
 label_year: Година
 label_month: Месец
 label_week: Седмица
 label_date_from: От
 label_date_to: До
 label_language_based: В зависимост от езика
820
 label_sort_by: "Сортиране по %{value}"
821
 label_send_test_email: Изпращане на тестов e-mail
822 823 824
 label_feeds_access_key: Atom access ключ
 label_missing_feeds_access_key: Липсващ Atom ключ за достъп
 label_feeds_access_key_created_on: "%{value} от създаването на Atom ключа"
825
 label_module_plural: Модули
826
 label_added_time_by: "Публикувана от %{author} преди %{age}"
jplang's avatar
jplang committed
827
 label_updated_time_by: "Обновена от %{author} преди %{age}"
828
 label_updated_time: "Обновена преди %{value}"
829 830 831 832 833
 label_jump_to_a_project: Проект...
 label_file_plural: Файлове
 label_changeset_plural: Ревизии
 label_default_columns: По подразбиране
 label_no_change_option: (Без промяна)
834 835
 label_bulk_edit_selected_issues: Групово редактиране на задачи
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Групово редактиране на записи за използвано време
836 837 838 839
 label_theme: Тема
 label_default: По подразбиране
 label_search_titles_only: Само в заглавията
 label_user_mail_option_all: "За всяко събитие в проектите, в които участвам"
jplang's avatar
jplang committed
840
 label_user_mail_option_selected: "За всички събития само в избраните проекти..."
winterheart's avatar
winterheart committed
841
 label_user_mail_option_none: "Само за наблюдавани или в които участвам (автор или назначени на мен)"
jplang's avatar
jplang committed
842 843 844
 label_user_mail_option_only_my_events: Само за неща, в които съм включен/а
 label_user_mail_option_only_assigned: Само за неща, назначени на мен
 label_user_mail_option_only_owner: Само за неща, на които аз съм собственик