lv.yml 50 KB
Newer Older
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9
# translated by Dzintars Bergs (dzintars.bergs@gmail.com)

lv:
 direction: ltr
 date:
  formats:
   default: "%d.%m.%Y"
   short: "%d %b"
   long: "%d %B %Y"
10

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
11 12
  day_names: [Svētdiena, Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena, Piektdiena, Sestdiena]
  abbr_day_names: [Sv, Pr, Ot, Tr, Ct, Pk, St]
13

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  month_names: [~, Janvāris, Februāris, Marts, Aprīlis , Maijs, Jūnijs, Jūlijs, Augusts, Septembris, Oktobris, Novembris, Decembris]
  abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Jūn, Jūl, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec]
  order:
   - :day
   - :month
   - :year

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y, %H:%M:%S %z"
   time: "%H:%M"
   short: "%d %b, %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
  am: "rītā"
  pm: "vakarā"
29

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "pus minūte"
   less_than_x_seconds:
    one:  "mazāk 1 sekunde"
    other: "mazāk %{count} sekundes"
   x_seconds:
    one:  "1 sekunde"
    other: "%{count} sekundes"
   less_than_x_minutes:
    one:  "mazāk minūte"
    other: "mazāk %{count} minūtes"
   x_minutes:
    one:  "1 minūte"
    other: "%{count} minūtes"
   about_x_hours:
    one:  "aptuveni 1 stunda"
    other: "aptuveni %{count} stundas"
48
   x_hours:
49 50
    one:  "1 stunda"
    other: "%{count} stundas"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
   x_days:
    one:  "1 diena"
    other: "%{count} dienas"
   about_x_months:
    one:  "aptuveni 1 mēnesis"
    other: "aptuveni %{count} mēneši"
   x_months:
    one:  "1 mēnesis"
    other: "%{count} mēneši"
   about_x_years:
    one:  "aptuveni 1 gads"
    other: "aptuveni %{count} gadi"
   over_x_years:
    one:  "ilgāk par 1 gadu"
    other: "ilgāk par %{count} gadiem"
   almost_x_years:
    one:  "gandrīz 1 gadu"
    other: "gandrīz %{count} gadus"

 number:
  format:
   separator: "."
   delimiter: ""
   precision: 3
  human:
   format:
    delimiter: " "
78
    precision: 3
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Baits"
      other: "Baiti"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"

 support:
  array:
   sentence_connector: "un"
   skip_last_comma: false
94

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
     one:  "1 error prohibited this %{model} from being saved"
     other: "%{count} errors prohibited this %{model} from being saved"
   messages:
    inclusion: "nav iekļauts sarakstā"
    exclusion: "ir rezervēts"
    invalid: "nederīgs"
    confirmation: "apstiprinājums nesakrīt"
    accepted: "jābūt akceptētam"
    empty: "nevar būt tukšs"
    blank: "nevar būt neaizpildīts"
    too_long: "ir pārāk gara(š) (maksimālais garums ir %{count} simboli)"
    too_short: "ir pārāk īsa(s) (minimālais garums ir %{count} simboli)"
    wrong_length: "ir nepareiza garuma (vajadzētu būt %{count} simboli)"
    taken: "eksistē"
    not_a_number: "nav skaitlis"
    not_a_date: "nav derīgs datums"
    greater_than: "jābūt lielākam par %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "jābūt lielākam vai vienādam ar %{count}"
    equal_to: "jābūt vienādam ar %{count}"
    less_than: "jābūt mazākam %{count}"
    less_than_or_equal_to: "jābūt mazākam vai vienādam ar %{count}"
    odd: "jāatšķirās"
    even: "jāsakrīt"
    greater_than_start_date: "jābūt vēlākam par sākuma datumu"
    not_same_project: "nepieder pie paša projekta"
    circular_dependency: "Šī relācija radītu ciklisku atkarību"
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
126
    earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
127 128

 actionview_instancetag_blank_option: Izvēlieties
129

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
130 131 132 133 134 135 136 137
 general_text_No: 'Nē'
 general_text_Yes: 'Jā'
 general_text_no: 'nē'
 general_text_yes: 'jā'
 general_lang_name: 'Latvian (Latviešu)'
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
138
 general_pdf_fontname: freesans
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
139
 general_first_day_of_week: '1'
140

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
 notice_account_updated: Konts tika atjaunots veiksmīgi.
 notice_account_invalid_creditentials: Nepareizs lietotāja vārds vai parole.
 notice_account_password_updated: Parole tika veiksmīgi atjaunota.
 notice_account_wrong_password: Nepareiza parole
 notice_account_register_done: Konts veiksmīgi izveidots. Lai aktivizētu kontu, spiediet uz saites, kas Jums tika nosūtīta.
 notice_account_unknown_email: Nezināms lietotājs
 notice_can_t_change_password: Šis konts izmanto ārēju pilnvarošanas avotu. Nav iespējams nomainīt paroli.
 notice_account_lost_email_sent: Jums tika nosūtīts e-pasts ar instrukcijām, kā izveidot jaunu paroli.
 notice_account_activated: Jūsu konts ir aktivizēts. Varat pieslēgties sistēmai.
 notice_successful_create: Veiksmīga izveide.
 notice_successful_update: Veiksmīga atjaunošana.
 notice_successful_delete: Veiksmīga dzēšana.
 notice_successful_connection: Veiksmīgs savienojums.
 notice_file_not_found: Lapa, ko Jūs mēģināt atvērt, neeksistē vai ir pārvietota.
 notice_locking_conflict: Datus ir atjaunojis cits lietotājs.
 notice_not_authorized: Jums nav tiesību piekļūt šai lapai.
 notice_email_sent: "E-pasts tika nosūtīts uz %{value}"
 notice_email_error: "Kļūda sūtot e-pastu (%{value})"
159
 notice_feeds_access_key_reseted: Jūsu Atom pieejas atslēga tika iestatīta sākuma stāvoklī.
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
160 161 162 163 164 165 166
 notice_api_access_key_reseted: Jūsu API pieejas atslēga tika iestatīta sākuma stāvoklī.
 notice_failed_to_save_issues: "Neizdevās saglabāt %{count} uzdevumu(us) no %{total} izvēlēti: %{ids}."
 notice_no_issue_selected: "Nav izvēlēts uzdevums! Lūdzu, atzīmējiet uzdevumus, kurus vēlaties rediģēt!"
 notice_account_pending: "Jūsu konts tika izveidots un šobrīd gaida administratora apstiprinājumu."
 notice_default_data_loaded: Noklusētā konfigurācija tika veiksmīgi ielādēta.
 notice_unable_delete_version: Neizdevās dzēst versiju.
 notice_issue_done_ratios_updated: Uzdevuma izpildes koeficients atjaunots.
167

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
 error_can_t_load_default_data: "Nevar ielādēt noklusētos konfigurācijas datus: %{value}"
 error_scm_not_found: "Ieraksts vai versija nebija repozitorijā."
 error_scm_command_failed: "Mēģinot piekļūt repozitorijam, notika kļūda: %{value}"
 error_scm_annotate: "Ieraksts neeksistē vai tam nevar tikt pievienots paskaidrojums."
 error_issue_not_found_in_project: 'Uzdevums netika atrasts vai nepieder šim projektam.'
 error_no_tracker_in_project: 'Neviens trakeris nav saistīts ar šo projektu. Pārbaudiet projekta iestatījumus.'
 error_no_default_issue_status: 'Nav definēts uzdevuma noklusētais statuss. Pārbaudiet konfigurāciju (Ejat uz: "Administrācija -> Uzdevumu statusi")!'
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'Nevar pievienot atsauksmi uzdevumam, kas saistīts ar slēgtu versiju.'
 error_can_not_archive_project: Šis projekts nevar tikt arhivēts
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Uzdevuma izpildes koeficients nav atjaunots."
 error_workflow_copy_source: 'Lūdzu izvēlieties avota trakeri vai lomu'
 error_workflow_copy_target: 'Lūdzu izvēlēties mērķa trakeri(us) un lomu(as)'
180

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
181
 warning_attachments_not_saved: "%{count} datnes netika saglabātas."
182

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
 mail_subject_lost_password: "Jūsu %{value} parole"
 mail_body_lost_password: 'Lai mainītu paroli, spiediet uz šīs saites:'
 mail_subject_register: "Jūsu %{value} konta aktivizācija"
 mail_body_register: 'Lai izveidotu kontu, spiediet uz šīs saites:'
 mail_body_account_information_external: "Varat izmantot Jūsu %{value} kontu, lai pieslēgtos."
 mail_body_account_information: Jūsu konta informācija
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} konta aktivizācijas pieprasījums"
 mail_body_account_activation_request: "Jauns lietotājs (%{value}) ir reģistrēts. Lietotāja konts gaida Jūsu apstiprinājumu:"
 mail_subject_reminder: "%{count} uzdevums(i) sagaidāms(i) tuvākajās %{days} dienās"
 mail_body_reminder: "%{count} uzdevums(i), kurš(i) ir nozīmēts(i) Jums, sagaidāms(i) tuvākajās %{days} dienās:"
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' Wiki lapa pievienota"
 mail_body_wiki_content_added: "The '%{id}' Wiki lapu pievienojis %{author}."
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki lapa atjaunota"
 mail_body_wiki_content_updated: "The '%{id}' Wiki lapu atjaunojis %{author}."
197 198


tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
 field_name: Nosaukums
 field_description: Apraksts
 field_summary: Kopsavilkums
 field_is_required: Nepieciešams
 field_firstname: Vārds
 field_lastname: Uzvārds
 field_mail: "E-pasts"
 field_filename: Datne
 field_filesize: Izmērs
 field_downloads: Lejupielādes
 field_author: Autors
 field_created_on: Izveidots
 field_updated_on: Atjaunots
 field_field_format: Formāts
 field_is_for_all: Visiem projektiem
 field_possible_values: Iespējamās vērtības
 field_regexp: Regulārā izteiksme
 field_min_length: Minimālais garums
 field_max_length: Maksimālais garums
 field_value: Vērtība
 field_category: Kategorija
 field_title: Nosaukums
 field_project: Projekts
 field_issue: Uzdevums
 field_status: Statuss
 field_notes: Piezīmes
 field_is_closed: Uzdevums slēgts
 field_is_default: Noklusētā vērtība
 field_tracker: Trakeris
 field_subject: Temats
 field_due_date: Sagaidāmais datums
 field_assigned_to: Piešķirts
 field_priority: Prioritāte
 field_fixed_version: Mērķa versija
 field_user: Lietotājs
 field_role: Loma
 field_homepage: Vietne
 field_is_public: Publisks
 field_parent: Apakšprojekts projektam
 field_is_in_roadmap: Ceļvedī parādītie uzdevumi
 field_login: Pieslēgties
 field_mail_notification: "E-pasta paziņojumi"
 field_admin: Administrators
 field_last_login_on: Pēdējo reizi pieslēdzies
 field_language: Valoda
 field_effective_date: Datums
 field_password: Parole
 field_new_password: Janā parole
 field_password_confirmation: Paroles apstiprinājums
 field_version: Versija
 field_type: Tips
 field_host: Hosts
 field_port: Ports
 field_account: Konts
 field_base_dn: Base DN
 field_attr_login: Pieslēgšanās atribūts
 field_attr_firstname: Vārda atribūts
 field_attr_lastname: Uzvārda atribūts
 field_attr_mail: "E-pasta atribūts"
 field_onthefly: "Lietotāja izveidošana on-the-fly"
 field_start_date: Sākuma datums
 field_done_ratio: "% padarīti"
 field_auth_source: Pilnvarošanas režīms
 field_hide_mail: "Paslēpt manu e-pasta adresi"
 field_comments: Komentārs
 field_url: URL
 field_start_page: Sākuma lapa
 field_subproject: Apakšprojekts
 field_hours: Stundas
 field_activity: Aktivitāte
 field_spent_on: Datums
 field_identifier: Identifikators
 field_is_filter: Izmantots kā filtrs
 field_issue_to: Saistīts uzdevums
 field_delay: Kavējums
 field_assignable: Uzdevums var tikt piesaistīts šai lomai
 field_redirect_existing_links: Pāradresēt eksistējošās saites
 field_estimated_hours: Paredzētais laiks
 field_column_names: Kolonnas
 field_time_zone: Laika zona
 field_searchable: Meklējams
 field_default_value: Noklusētā vērtība
 field_comments_sorting: Rādīt komentārus
 field_parent_title: Vecāka lapa
 field_editable: Rediģējams
 field_watcher: Vērotājs
 field_identity_url: OpenID URL
 field_content: Saturs
 field_group_by: Grupēt rezultātus pēc
 field_sharing: Koplietošana
289

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
 setting_app_title: Programmas nosaukums
 setting_app_subtitle: Programmas apakš-nosaukums
 setting_welcome_text: Sveiciena teksts
 setting_default_language: Noklusētā valoda
 setting_login_required: Nepieciešama pilnvarošana
 setting_self_registration: Pašreģistrēšanās
 setting_attachment_max_size: Pielikuma maksimālais izmērs
 setting_issues_export_limit: Uzdevumu eksporta ierobežojums
 setting_mail_from: "E-pasta adrese informācijas nosūtīšanai"
 setting_bcc_recipients: "Saņēmēju adreses neparādīsies citu saņēmēju vēstulēs (bcc)"
 setting_plain_text_mail: "Vēstule brīvā tekstā (bez HTML)"
 setting_host_name: Hosta nosaukums un piekļuves ceļš
 setting_text_formatting: Teksta formatēšana
 setting_wiki_compression: Wiki vēstures saspiešana
 setting_feeds_limit: Barotnes satura ierobežojums
 setting_default_projects_public: Jaunie projekti noklusēti ir publiski pieejami
 setting_autofetch_changesets: "Automātiski lietot jaunāko versiju, pieslēdzoties repozitorijam (Autofetch)"
 setting_sys_api_enabled: Ieslēgt WS repozitoriju menedžmentam
 setting_commit_ref_keywords: Norādes atslēgvārdi
 setting_commit_fix_keywords: Fiksējošie atslēgvārdi
 setting_autologin: Automātiskā pieslēgšanās
 setting_date_format: Datuma formāts
 setting_time_format: Laika formāts
 setting_cross_project_issue_relations: "Atļaut starp-projektu uzdevumu relācijas"
 setting_issue_list_default_columns: Noklusēti rādītās kolonnas uzdevumu sarakstā
 setting_emails_footer: "E-pastu kājene"
 setting_protocol: Protokols
 setting_per_page_options: Objekti vienā lapā
 setting_user_format: Lietotāju rādīšanas formāts
 setting_activity_days_default: Dienus skaits aktivitāšu rādīšanai aktivitāšu sadaļā
 setting_display_subprojects_issues: Rādīt apakšprojekta uzdevumus galvenajā projektā pēc noklusējuma
 setting_enabled_scm: Lietot SCM
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Saīsināt pēc vienas no šim rindām"
 setting_mail_handler_api_enabled: "Lietot WS ienākošajiem e-pastiem"
 setting_mail_handler_api_key: API atslēga
 setting_sequential_project_identifiers: Ģenerēt secīgus projektu identifikatorus
 setting_gravatar_enabled: Izmantot Gravatar lietotāju ikonas
 setting_gravatar_default: Noklusētais Gravatar attēls
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksimālais rādīto diff rindu skaits
 setting_file_max_size_displayed: Maksimālais izmērs iekļautajiem teksta failiem
 setting_repository_log_display_limit: Maksimālais žurnāla datnē rādīto revīziju skaits
 setting_openid: Atļaut OpenID pieslēgšanos un reģistrēšanos
 setting_password_min_length: Minimālais paroles garums
 setting_new_project_user_role_id: Loma, kura tiek piešķirta ne-administratora lietotājam, kurš izveido projektu
 setting_default_projects_modules: Noklusētie lietotie moduļi jaunam projektam
 setting_issue_done_ratio: Aprēķināt uzdevuma izpildes koeficientu ar
 setting_issue_done_ratio_issue_field: uzdevuma lauku
 setting_issue_done_ratio_issue_status: uzdevuma statusu
 setting_start_of_week: Sākt kalendāru ar
 setting_rest_api_enabled: Lietot REST web-servisu
 setting_cache_formatted_text: Kešot formatētu tekstu
341

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384
 permission_add_project: Izveidot projektu
 permission_add_subprojects: Izveidot apakšprojektu
 permission_edit_project: Rediģēt projektu
 permission_select_project_modules: Izvēlēties projekta moduļus
 permission_manage_members: Pārvaldīt dalībniekus
 permission_manage_project_activities: Pārvaldīt projekta aktivitātes
 permission_manage_versions: Pārvaldīt versijas
 permission_manage_categories: Pārvaldīt uzdevumu kategorijas
 permission_view_issues: Apskatīt uzdevumus
 permission_add_issues: Pievienot uzdevumus
 permission_edit_issues: Rediģēt uzdevumus
 permission_manage_issue_relations: Pārvaldīt uzdevumu relācijas
 permission_add_issue_notes: Pievienot piezīmes
 permission_edit_issue_notes: Rediģēt piezīmes
 permission_edit_own_issue_notes: Rediģēt paša piezīmes
 permission_move_issues: Pārvietot uzdevumus
 permission_delete_issues: Dzēst uzdevumus
 permission_manage_public_queries: Pārvaldīt publiskos pieprasījumus
 permission_save_queries: Saglabāt pieprasījumus
 permission_view_gantt: Skatīt Ganta diagrammu
 permission_view_calendar: Skatīt kalendāru
 permission_view_issue_watchers: Skatīt vērotāju sarakstu
 permission_add_issue_watchers: Pievienot vērotājus
 permission_delete_issue_watchers: Dzēst vērotājus
 permission_log_time: Piereģistrēt pavadīto laiku
 permission_view_time_entries: Skatīt pavadīto laiku
 permission_edit_time_entries: Rdiģēt laika reģistrus
 permission_edit_own_time_entries: Rediģēt savus laika reģistrus
 permission_manage_news: Pārvaldīt jaunumus
 permission_comment_news: Komentēt jaunumus
 permission_view_documents: Skatīt dokumentus
 permission_manage_files: Pārvaldīt failus
 permission_view_files: Skatīt failus
 permission_manage_wiki: Pārvaldīt wiki
 permission_rename_wiki_pages: Pārsaukt wiki lapas
 permission_delete_wiki_pages: Dzēst wiki lapas
 permission_view_wiki_pages: Skatīt wiki
 permission_view_wiki_edits: Skatīt wiki vēsturi
 permission_edit_wiki_pages: Rdiģēt wiki lapas
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Dzēst pielikumus
 permission_protect_wiki_pages: Projekta wiki lapas
 permission_manage_repository: Pārvaldīt repozitoriju
 permission_browse_repository: Pārlūkot repozitoriju
385
 permission_view_changesets: Skatīt izmaiņu kopumus
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
386 387 388 389 390 391 392 393 394
 permission_commit_access: Atļaut piekļuvi
 permission_manage_boards: Pārvaldīt ziņojumu dēļus
 permission_view_messages: Skatīt ziņas
 permission_add_messages: Publicēt ziņas
 permission_edit_messages: Rediģēt ziņas
 permission_edit_own_messages: Rediģēt savas ziņas
 permission_delete_messages: Dzēst ziņas
 permission_delete_own_messages: Dzēst savas ziņas
 permission_export_wiki_pages: Eksportēt Wiki lapas
395

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
396 397 398 399 400 401 402 403
 project_module_issue_tracking: Uzdevumu uzskaite
 project_module_time_tracking: Laika uzskaite
 project_module_news: Jaunumi
 project_module_documents: Dokumenti
 project_module_files: Datnes
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Repozitorijs
 project_module_boards: Ziņojumu dēļi
404

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594
 label_user: Lietotājs
 label_user_plural: Lietotāji
 label_user_new: Jauns lietotājs
 label_user_anonymous: Anonīms
 label_project: Projekts
 label_project_new: Jauns projekts
 label_project_plural: Projekti
 label_x_projects:
  zero: nav projektu
  one:  1 projekts
  other: "%{count} projekti"
 label_project_all: Visi projekti
 label_project_latest: Jaunākie projekti
 label_issue: Uzdevums
 label_issue_new: Jauns uzdevums
 label_issue_plural: Uzdevumi
 label_issue_view_all: Skatīt visus uzdevumus
 label_issues_by: "Kārtot pēc %{value}"
 label_issue_added: Uzdevums pievienots
 label_issue_updated: Uzdevums atjaunots
 label_document: Dokuments
 label_document_new: Jauns dokuments
 label_document_plural: Dokumenti
 label_document_added: Dokuments pievienots
 label_role: Loma
 label_role_plural: Lomas
 label_role_new: Jauna loma
 label_role_and_permissions: Lomas un atļaujas
 label_member: Dalībnieks
 label_member_new: Jauns dalībnieks
 label_member_plural: Dalībnieki
 label_tracker: Trakeris
 label_tracker_plural: Trakeri
 label_tracker_new: Jauns trakeris
 label_workflow: Darba gaita
 label_issue_status: Uzdevuma statuss
 label_issue_status_plural: Uzdevumu statusi
 label_issue_status_new: Jauns statuss
 label_issue_category: Uzdevuma kategorija
 label_issue_category_plural: Uzdevumu kategorijas
 label_issue_category_new: Jauna kategorija
 label_custom_field: Pielāgojams lauks
 label_custom_field_plural: Pielāgojami lauki
 label_custom_field_new: Jauns pielāgojams lauks
 label_enumerations: Uzskaitījumi
 label_enumeration_new: Jauna vērtība
 label_information: Informācija
 label_information_plural: Informācija
 label_please_login: Lūdzu pieslēdzieties
 label_register: Reģistrēties
 label_login_with_open_id_option: vai pieslēgties ar OpenID
 label_password_lost: Nozaudēta parole
 label_home: Sākums
 label_my_page: Mana lapa
 label_my_account: Mans konts
 label_my_projects: Mani projekti
 label_administration: Administrācija
 label_login: Pieslēgties
 label_logout: Atslēgties
 label_help: Palīdzība
 label_reported_issues: Ziņotie uzdevumi
 label_assigned_to_me_issues: Man piesaistītie uzdevumi
 label_last_login: Pēdējā pieslēgšanās
 label_registered_on: Reģistrējies
 label_activity: Aktivitāte
 label_overall_activity: Kopējās aktivitātes
 label_user_activity: "Lietotāja %{value} aktivitātes"
 label_new: Jauns
 label_logged_as: Pieslēdzies kā
 label_environment: Vide
 label_authentication: Pilnvarošana
 label_auth_source: Pilnvarošanas režīms
 label_auth_source_new: Jauns pilnvarošanas režīms
 label_auth_source_plural: Pilnvarošanas režīmi
 label_subproject_plural: Apakšprojekti
 label_subproject_new: Jauns apakšprojekts
 label_and_its_subprojects: "%{value} un apakšprojekti"
 label_min_max_length: Minimālais - Maksimālais garums
 label_list: Saraksts
 label_date: Datums
 label_integer: Vesels skaitlis
 label_float: Decimālskaitlis
 label_boolean: Patiesuma vērtība
 label_string: Teksts
 label_text: Garš teksts
 label_attribute: Atribūts
 label_attribute_plural: Atribūti
 label_no_data: Nav datu, ko parādīt
 label_change_status: Mainīt statusu
 label_history: Vēsture
 label_attachment: Pielikums
 label_attachment_new: Jauns pielikums
 label_attachment_delete: Dzēst pielikumu
 label_attachment_plural: Pielikumi
 label_file_added: Lauks pievienots
 label_report: Atskaite
 label_report_plural: Atskaites
 label_news: Ziņa
 label_news_new: Pievienot ziņu
 label_news_plural: Ziņas
 label_news_latest: Jaunākās ziņas
 label_news_view_all: Skatīt visas ziņas
 label_news_added: Ziņas pievienotas
 label_settings: Iestatījumi
 label_overview: Pārskats
 label_version: Versija
 label_version_new: Jauna versija
 label_version_plural: Versijas
 label_close_versions: Aizvērt pabeigtās versijas
 label_confirmation: Apstiprinājums
 label_export_to: 'Pieejams arī:'
 label_read: Lasīt...
 label_public_projects: Publiskie projekti
 label_open_issues: atvērts
 label_open_issues_plural: atvērti
 label_closed_issues: slēgts
 label_closed_issues_plural: slēgti
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
  zero: 0 atvērti / %{total}
  one:  1 atvērts / %{total}
  other: "%{count} atvērti / %{total}"
 label_x_open_issues_abbr:
  zero: 0 atvērti
  one:  1 atvērts
  other: "%{count} atvērti"
 label_x_closed_issues_abbr:
  zero: 0 slēgti
  one:  1 slēgts
  other: "%{count} slēgti"
 label_total: Kopā
 label_permissions: Atļaujas
 label_current_status: Pašreizējais statuss
 label_new_statuses_allowed: Jauni statusi atļauti
 label_all: visi
 label_none: neviens
 label_nobody: nekas
 label_next: Nākošais
 label_previous: Iepriekšējais
 label_used_by: Izmanto
 label_details: Detaļas
 label_add_note: Pievienot piezīmi
 label_per_page: katrā lapā
 label_calendar: Kalendārs
 label_months_from: mēneši no
 label_gantt: Ganta diagramma
 label_internal: Iekšējais
 label_last_changes: "pēdējās %{count} izmaiņas"
 label_change_view_all: Skatīt visas izmaiņas
 label_personalize_page: Pielāgot šo lapu
 label_comment: Komentārs
 label_comment_plural: Komentāri
 label_x_comments:
  zero: nav komentāru
  one: 1 komentārs
  other: "%{count} komentāri"
 label_comment_add: Pievienot komentāru
 label_comment_added: Komentārs pievienots
 label_comment_delete: Dzēst komentārus
 label_query: Pielāgots pieprasījums
 label_query_plural: Pielāgoti pieprasījumi
 label_query_new: Jauns pieprasījums
 label_filter_add: Pievienot filtru
 label_filter_plural: Filtri
 label_equals: ir
 label_not_equals: nav
 label_in_less_than: ir mazāk kā
 label_in_more_than: ir vairāk kā
 label_greater_or_equal: '>='
 label_less_or_equal: '<='
 label_in: iekš
 label_today: šodien
 label_all_time: visu laiku
 label_yesterday: vakar
 label_this_week: šonedēļ
 label_last_week: pagājušo šonedēļ
 label_last_n_days: "pēdējās %{count} dienas"
 label_this_month: šomēnes
 label_last_month: pagājušo mēnes
 label_this_year: šogad
 label_date_range: Datumu apgabals
 label_less_than_ago: mazāk kā dienas iepriekš
 label_more_than_ago: vairāk kā dienas iepriekš
 label_ago: dienas iepriekš
 label_contains: satur
 label_not_contains: nesatur
 label_day_plural: dienas
 label_repository: Repozitorijs
 label_repository_plural: Repozitoriji
 label_browse: Pārlūkot
 label_branch: Zars
595
 label_tag: Birka
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653
 label_revision: Revīzija
 label_revision_plural: Revīzijas
 label_revision_id: "Revīzija %{value}"
 label_associated_revisions: Saistītās revīzijas
 label_added: pievienots
 label_modified: modificēts
 label_copied: nokopēts
 label_renamed: pārsaukts
 label_deleted: dzēsts
 label_latest_revision: Pēdējā revīzija
 label_latest_revision_plural: Pēdējās revīzijas
 label_view_revisions: Skatīt revīzijas
 label_view_all_revisions: Skatīt visas revīzijas
 label_max_size: Maksimālais izmērs
 label_sort_highest: Pārvietot uz augšu
 label_sort_higher: Pārvietot soli augšup
 label_sort_lower: Pārvietot uz leju
 label_sort_lowest: Pārvietot vienu soli uz leju
 label_roadmap: Ceļvedis
 label_roadmap_due_in: "Sagaidāms pēc %{value}"
 label_roadmap_overdue: "nokavēts %{value}"
 label_roadmap_no_issues: Šai versijai nav uzdevumu
 label_search: Meklēt
 label_result_plural: Rezultāti
 label_all_words: Visi vārdi
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki labojums
 label_wiki_edit_plural: Wiki labojumi
 label_wiki_page: Wiki lapa
 label_wiki_page_plural: Wiki lapas
 label_index_by_title: Indeksēt pēc nosaukuma
 label_index_by_date: Indeksēt pēc datuma
 label_current_version: Tekošā versija
 label_preview: Priekšskatījums
 label_feed_plural: Barotnes
 label_changes_details: Visu izmaiņu detaļas
 label_issue_tracking: Uzdevumu uzskaite
 label_spent_time: Pavadītais laiks
 label_f_hour: "%{value} stunda"
 label_f_hour_plural: "%{value} stundas"
 label_time_tracking: Laika uzskaite
 label_change_plural: Izmaiņas
 label_statistics: Statistika
 label_commits_per_month: Nodevumi mēnesī
 label_commits_per_author: Nodevumi no autora
 label_view_diff: Skatīt atšķirības
 label_diff_inline: iekļauts
 label_diff_side_by_side: blakus
 label_options: Opcijas
 label_copy_workflow_from: Kopēt darba plūsmu no
 label_permissions_report: Atļauju atskaite
 label_watched_issues: Vērotie uzdevumi
 label_related_issues: Saistītie uzdevumi
 label_applied_status: Piešķirtais statuss
 label_loading: Lādējas...
 label_relation_new: Jauna relācija
 label_relation_delete: Dzēst relāciju
 label_relates_to: saistīts ar
654 655 656 657 658 659
 label_duplicates: Dublē uzdevumu
 label_duplicated_by: Dublē uzdevums
 label_blocks: Bloķē uzdevumu
 label_blocked_by: Bloķē uzdevums
 label_precedes: Pirms
 label_follows: Seko pēc
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687
 label_end_to_start: no beigām uz sākumu
 label_end_to_end: no beigām uz beigām
 label_start_to_start: no sākuma uz sākumu
 label_start_to_end: no sākuma uz beigām
 label_stay_logged_in: Atcerēties mani
 label_disabled: izslēgts
 label_show_completed_versions: Rādīt pabeigtās versijas
 label_me: es
 label_board: Forums
 label_board_new: Jauns forums
 label_board_plural: Forumi
 label_board_locked: Slēgts
 label_board_sticky: Svarīgs
 label_topic_plural: Tēmas
 label_message_plural: Ziņas
 label_message_last: Pēdējā ziņa
 label_message_new: Jauna ziņa
 label_message_posted: Ziņa pievienota
 label_reply_plural: Atbildes
 label_send_information: Sūtīt konta informāciju lietotājam
 label_year: Gads
 label_month: Mēnesis
 label_week: Nedēļa
 label_date_from: No
 label_date_to: Kam
 label_language_based: Izmantot lietotāja valodu
 label_sort_by: "Kārtot pēc %{value}"
 label_send_test_email: "Sūtīt testa e-pastu"
688 689 690
 label_feeds_access_key: Atom piekļuves atslēga
 label_missing_feeds_access_key: Trūkst Atom piekļuves atslēgas
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom piekļuves atslēga izveidota pirms %{value}"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752
 label_module_plural: Moduļi
 label_added_time_by: "Pievienojis %{author} pirms %{age}"
 label_updated_time_by: "Atjaunojis %{author} pirms %{age}"
 label_updated_time: "Atjaunots pirms %{value}"
 label_jump_to_a_project: Pāriet uz projektu...
 label_file_plural: Datnes
 label_changeset_plural: Izmaiņu kopumi
 label_default_columns: Noklusētās kolonnas
 label_no_change_option: (Nav izmaiņu)
 label_bulk_edit_selected_issues: Labot visus izvēlētos uzdevumus
 label_theme: Tēma
 label_default: Noklusēts
 label_search_titles_only: Meklēt tikai nosaukumos
 label_user_mail_option_all: "Par visiem notikumiem visos manos projektos"
 label_user_mail_option_selected: "Par visiem notikumiem tikai izvēlētajos projektos..."
 label_user_mail_no_self_notified: "Neziņot man par izmaiņām, kuras veicu es pats"
 label_registration_activation_by_email: "konta aktivizācija caur e-pastu"
 label_registration_manual_activation: manuālā konta aktivizācija
 label_registration_automatic_activation: automātiskā konta aktivizācija
 label_display_per_page: "Rādīt vienā lapā: %{value}"
 label_age: Vecums
 label_change_properties: Mainīt atribūtus
 label_general: Galvenais
 label_more: Vēl
 label_scm: SCM
 label_plugins: Spraudņi
 label_ldap_authentication: LDAP pilnvarošana
 label_downloads_abbr: L-lād.
 label_optional_description: "Apraksts (neobligāts)"
 label_add_another_file: Pievienot citu failu
 label_preferences: Priekšrocības
 label_chronological_order: Hronoloģiskā kārtībā
 label_reverse_chronological_order: Apgriezti hronoloģiskā kārtībā
 label_planning: Plānošana
 label_incoming_emails: "Ienākošie e-pasti"
 label_generate_key: Ģenerēt atslēgu
 label_issue_watchers: Vērotāji
 label_example: Piemērs
 label_display: Rādīt
 label_sort: Kārtot
 label_ascending: Augoši
 label_descending: Dilstoši
 label_date_from_to: "No %{start} līdz %{end}"
 label_wiki_content_added: Wiki lapa pievienota
 label_wiki_content_updated: Wiki lapa atjaunota
 label_group: Grupa
 label_group_plural: Grupas
 label_group_new: Jauna grupa
 label_time_entry_plural: Pavadītais laiks
 label_version_sharing_none: Nav koplietošanai
 label_version_sharing_descendants: Ar apakšprojektiem
 label_version_sharing_hierarchy: Ar projektu hierarhiju
 label_version_sharing_tree: Ar projekta koku
 label_version_sharing_system: Ar visiem projektiem
 label_update_issue_done_ratios: Atjaunot uzdevuma veikuma attiecību
 label_copy_source: Avots
 label_copy_target: Mērķis
 label_copy_same_as_target: Tāds pats kā mērķis
 label_display_used_statuses_only: "Rādīt tikai statusus, ko lieto šis trakeris"
 label_api_access_key: API pieejas atslēga
 label_missing_api_access_key: Trūkst API pieejas atslēga
 label_api_access_key_created_on: "API pieejas atslēga izveidota pirms %{value}"
753

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778
 button_login: Pieslēgties
 button_submit: Nosūtīt
 button_save: Saglabāt
 button_check_all: Atzīmēt visu
 button_uncheck_all: Noņemt visus atzīmējumus
 button_delete: Dzēst
 button_create: Izveidot
 button_create_and_continue: Izveidot un turpināt
 button_test: Testēt
 button_edit: Labot
 button_add: Pievienot
 button_change: Mainīt
 button_apply: Apstiprināt
 button_clear: Notīrīt
 button_lock: Slēgt
 button_unlock: Atslēgt
 button_download: Lejuplādēt
 button_list: Saraksts
 button_view: Skats
 button_move: Pārvietot
 button_move_and_follow: Pārvietot un sekot
 button_back: Atpakaļ
 button_cancel: Atcelt
 button_activate: Aktivizēt
 button_sort: Kārtot
779
 button_log_time: Reģistrēt laiku
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796
 button_rollback: Atjaunot uz šo versiju
 button_watch: Vērot
 button_unwatch: Nevērot
 button_reply: Atbildēt
 button_archive: Arhivēt
 button_unarchive: Atarhivēt
 button_reset: Atiestatīt
 button_rename: Pārsaukt
 button_change_password: Mainīt paroli
 button_copy: Kopēt
 button_copy_and_follow: Kopēt un sekot
 button_annotate: Pierakstīt paskaidrojumu
 button_update: Atjaunot
 button_configure: Konfigurēt
 button_quote: Citāts
 button_duplicate: Dublēt
 button_show: Rādīt
797

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
798 799 800
 status_active: aktīvs
 status_registered: reģistrēts
 status_locked: slēgts
801

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
802 803 804 805 806
 version_status_open: atvērta
 version_status_locked: slēgta
 version_status_closed: aizvērta

 field_active: Aktīvs
807

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835
 text_select_mail_notifications: "Izvēlieties darbības, par kurām vēlaties saņemt ziņojumus e-pastā"
 text_regexp_info: "piem. ^[A-Z0-9]+$"
 text_min_max_length_info: "0 nozīmē, ka nav ierobežojumu"
 text_project_destroy_confirmation: "Vai tiešām vēlaties dzēst šo projektu un ar to saistītos datus?"
 text_subprojects_destroy_warning: " apakšprojekts(i): %{value} arī tiks dzēsts(i)."
 text_workflow_edit: Lai labotu darba plūsmu, izvēlieties lomu un trakeri
 text_are_you_sure: "Vai esat pārliecināts?"
 text_journal_changed: "%{label} mainīts no %{old} uz %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} iestatīts uz %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} dzēsts (%{old})"
 text_journal_added: "%{label} %{value} pievienots"
 text_tip_issue_begin_day: uzdevums sākas šodien
 text_tip_issue_end_day: uzdevums beidzas šodien
 text_tip_issue_begin_end_day: uzdevums sākas un beidzas šodien
 text_caracters_maximum: "%{count} simboli maksimāli."
 text_caracters_minimum: "Jābūt vismaz %{count} simbolu garumā."
 text_length_between: "Garums starp %{min} un %{max} simboliem."
 text_tracker_no_workflow: Šim trakerim nav definēta darba plūsma
 text_unallowed_characters: Neatļauti simboli
 text_comma_separated: "Atļautas vairākas vērtības (atdalīt ar komatu)."
 text_line_separated: "Atļautas vairākas vērtības (rakstīt katru savā rindā)."
 text_issues_ref_in_commit_messages: "Izmaiņu salīdzināšana izejot no ziņojumiem"
 text_issue_added: "Uzdevumu %{id} pievienojis %{author}."
 text_issue_updated: "Uzdevumu %{id} atjaunojis %{author}."
 text_wiki_destroy_confirmation: "Vai esat drošs, ka vēlaties dzēst šo wiki un visu tās saturu?"
 text_issue_category_destroy_question: "Daži uzdevumi (%{count}) ir nozīmēti šai kategorijai. Ko Jūs vēlaties darīt?"
 text_issue_category_destroy_assignments: Dzēst kategoriju nozīmējumus
 text_issue_category_reassign_to: Nozīmēt uzdevumus šai kategorijai
836
 text_user_mail_option: "No neizvēlētajiem projektiem Jūs saņemsiet ziņojumus e-pastā tikai par notikumiem, kuriem Jūs sekojat vai kuros esat iesaistīts."
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861
 text_no_configuration_data: "Lomas, trakeri, uzdevumu statusi un darba plūsmas vēl nav konfigurētas.\nĻoti ieteicams ielādēt noklusēto konfigurāciju. Pēc ielādēšanas to būs iespējams modificēt."
 text_load_default_configuration: Ielādēt noklusēto konfigurāciju
 text_status_changed_by_changeset: "Apstiprināts izmaiņu kopumā %{value}."
 text_issues_destroy_confirmation: 'Vai tiešām vēlaties dzēst izvēlēto uzdevumu(us)?'
 text_select_project_modules: 'Izvēlieties moduļus šim projektam:'
 text_default_administrator_account_changed: Noklusētais administratora konts mainīts
 text_file_repository_writable: Pielikumu direktorijā atļauts rakstīt
 text_plugin_assets_writable: Spraudņu kataloga direktorijā atļauts rakstīt
 text_rmagick_available: "RMagick pieejams (neobligāts)"
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} stundas tika ziņotas par uzdevumu, ko vēlaties dzēst. Ko darīt?"
 text_destroy_time_entries: Dzēst ziņotās stundas
 text_assign_time_entries_to_project: Piešķirt ziņotās stundas projektam
 text_reassign_time_entries: 'Piešķirt ziņotās stundas uzdevumam:'
 text_user_wrote: "%{value} rakstīja:"
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objekti ir piešķirti šai vērtībai."
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Piešķirt tos šai vērtībai:'
 text_email_delivery_not_configured: "E-pastu nosūtīšana nav konfigurēta, un ziņojumi ir izslēgti.\nKonfigurējiet savu SMTP serveri datnē config/configuration.yml un pārstartējiet lietotni."
 text_repository_usernames_mapping: "Izvēlieties vai atjaunojiet Redmine lietotāju, saistītu ar katru lietotājvārdu, kas atrodams repozitorija žurnālā.\nLietotāji ar to pašu Redmine un repozitorija lietotājvārdu būs saistīti automātiski."
 text_diff_truncated: '... Šis diff tika nošķelts, jo tas pārsniedz maksimālo izmēru, ko var parādīt.'
 text_custom_field_possible_values_info: 'Katra vērtības savā rindā'
 text_wiki_page_destroy_question: "Šij lapai ir %{descendants} apakšlapa(as) un pēcnācēji. Ko darīt?"
 text_wiki_page_nullify_children: "Paturēt apakšlapas pamatlapas"
 text_wiki_page_destroy_children: "Dzēst apakšlapas un visus pēcnācējus"
 text_wiki_page_reassign_children: "Piešķirt apakšlapas šai lapai"
 text_own_membership_delete_confirmation: "Jūs tūlīt dzēsīsiet dažas vai visas atļaujas, un Jums pēc tam var nebūt atļauja labot šo projektu.\nVai turpināt?"
862

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883
 default_role_manager: Menedžeris
 default_role_developer: Izstrādātājs
 default_role_reporter: Ziņotājs
 default_tracker_bug: Kļūda
 default_tracker_feature: Iezīme
 default_tracker_support: Atbalsts
 default_issue_status_new: Jauns
 default_issue_status_in_progress: Attīstībā
 default_issue_status_resolved: Atrisināts
 default_issue_status_feedback: Atsauksmes
 default_issue_status_closed: Slēgts
 default_issue_status_rejected: Noraidīts
 default_doc_category_user: Lietotāja dokumentācija
 default_doc_category_tech: Tehniskā dokumentācija
 default_priority_low: Zema
 default_priority_normal: Normāla
 default_priority_high: Augsta
 default_priority_urgent: Steidzama
 default_priority_immediate: Tūlītēja
 default_activity_design: Dizains
 default_activity_development: Izstrādāšana
884

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896
 enumeration_issue_priorities: Uzdevumu prioritātes
 enumeration_doc_categories: Dokumentu kategorijas
 enumeration_activities: Aktivitātes (laika uzskaite)
 enumeration_system_activity: Sistēmas aktivitātes

 error_can_not_delete_custom_field: Unable to delete custom field
 permission_manage_subtasks: Manage subtasks
 label_profile: Profile
 error_unable_to_connect: Unable to connect (%{value})
 error_can_not_remove_role: This role is in use and can not be deleted.
 field_parent_issue: Parent task
 error_unable_delete_issue_status: Unable to delete issue status
897
 label_subtask_plural: Apakšuzdevumi
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911
 error_can_not_delete_tracker: This tracker contains issues and can't be deleted.
 label_project_copy_notifications: Send email notifications during the project copy
 field_principal: Principal
 label_my_page_block: My page block
 notice_failed_to_save_members: "Failed to save member(s): %{errors}."
 text_zoom_out: Zoom out
 text_zoom_in: Zoom in
 notice_unable_delete_time_entry: Unable to delete time log entry.
 label_overall_spent_time: Overall spent time
 field_time_entries: Log time
 project_module_gantt: Gantt
 project_module_calendar: Calendar
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
 field_text: Text field
912
 label_user_mail_option_only_owner: Tikai par uzdevumiem, ko esmu izveidojis
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
913
 setting_default_notification_option: Default notification option
914 915 916
 label_user_mail_option_only_my_events: Tikai par uzdevumiem, kurus novēroju vai kuros esmu iesaistījies
 label_user_mail_option_only_assigned: Tikai par uzdevumiem, kas ir piešķirti man
 label_user_mail_option_none: Ne par ko
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929
 field_member_of_group: Assignee's group
 field_assigned_to_role: Assignee's role
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
 label_principal_search: "Search for user or group:"
 label_user_search: "Search for user:"
 field_visible: Visible
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart
 field_warn_on_leaving_unsaved: Warn me when leaving a page with unsaved text
 text_warn_on_leaving_unsaved: The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page.
930
 label_my_queries: Mani uzdevumu filtri
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
931 932
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
 label_news_comment_added: Comment added to a news
933 934
 button_expand_all: Izvērst visu
 button_collapse_all: Savērst visu
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
935 936 937 938 939 940 941 942 943 944
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Bulk edit selected time entries
 text_time_entries_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected time entr(y/ies)?
 label_role_anonymous: Anonymous
 label_role_non_member: Non member
 label_issue_note_added: Note added
 label_issue_status_updated: Status updated
 label_issue_priority_updated: Priority updated
 label_issues_visibility_own: Issues created by or assigned to the user
945 946
 field_issues_visibility: Uzdevumu redzamība
 label_issues_visibility_all: Visi uzdevumi
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
947 948 949 950 951
 permission_set_own_issues_private: Set own issues public or private
 field_is_private: Private
 permission_set_issues_private: Set issues public or private
 label_issues_visibility_public: All non private issues
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: This will also delete %{count} subtask(s).
952
 field_commit_logs_encoding: Nodošanas ziņojumu kodējums
953 954 955
 field_scm_path_encoding: Ceļa kodējums
 text_scm_path_encoding_note: "Noklusējuma: UTF-8"
 field_path_to_repository: Repozitorija ceļš
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
956 957 958 959 960 961
 field_root_directory: Root directory
 field_cvs_module: Module
 field_cvsroot: CVSROOT
 text_mercurial_repository_note: Local repository (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)
 text_scm_command: Command
 text_scm_command_version: Version
962
 label_git_report_last_commit: Report last commit for files and directories
963
 notice_issue_successful_create: Issue %{id} created.
964
 label_between: between
965
 setting_issue_group_assignment: Allow issue assignment to groups
966
 label_diff: diff
967
 text_git_repository_note: Repository is bare and local (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983
 description_query_sort_criteria_direction: Sort direction
 description_project_scope: Search scope
 description_filter: Filter
 description_user_mail_notification: Mail notification settings
 description_date_from: Enter start date
 description_message_content: Message content
 description_available_columns: Available Columns
 description_date_range_interval: Choose range by selecting start and end date
 description_issue_category_reassign: Choose issue category
 description_search: Searchfield
 description_notes: Notes
 description_date_range_list: Choose range from list
 description_choose_project: Projects
 description_date_to: Enter end date
 description_query_sort_criteria_attribute: Sort attribute
 description_wiki_subpages_reassign: Choose new parent page
984
 description_selected_columns: Selected Columns
985 986
 label_parent_revision: Parent
 label_child_revision: Child
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
987
 error_scm_annotate_big_text_file: The entry cannot be annotated, as it exceeds the maximum text file size.
988
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Use current date as start date for new issues
989
 button_edit_section: Edit this section
990
 setting_repositories_encodings: Attachments and repositories encodings
991 992 993
 description_all_columns: All Columns
 button_export: Export
 label_export_options: "%{export_format} export options"
994
 error_attachment_too_big: This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum allowed file size (%{max_size})
995
 notice_failed_to_save_time_entries: "Failed to save %{count} time entrie(s) on %{total} selected: %{ids}."
996 997 998 999
 label_x_issues:
  zero: 0 uzdevums
  one:  1 uzdevums
  other: "%{count} uzdevumi"
1000
 label_repository_new: New repository
1001
 field_repository_is_default: Main repository
1002
 label_copy_attachments: Copy attachments
1003
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
1004
 label_completed_versions: Completed versions
1005
 text_project_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
jplang's avatar
jplang committed
1006
 field_multiple: Multiple values
1007
 setting_commit_cross_project_ref: Allow issues of all the other projects to be referenced and fixed
1008 1009 1010 1011
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Add my notes and discard my other changes
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Apply my changes anyway (previous notes will be kept but some changes may be overwritten)
 notice_issue_update_conflict: The issue has been updated by an other user while you were editing it.
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Discard all my changes and redisplay %{link}
1012
 permission_manage_related_issues: Manage related issues
1013
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP filter
1014
 label_search_for_watchers: Search for watchers to add
jplang's avatar
jplang committed
1015
 notice_account_deleted: Your account has been permanently deleted.
1016
 setting_unsubscribe: Allow users to delete their own account
jplang's avatar
jplang committed
1017 1018 1019 1020
 button_delete_my_account: Delete my account
 text_account_destroy_confirmation: |-
  Are you sure you want to proceed?
  Your account will be permanently deleted, with no way to reactivate it.
1021 1022 1023 1024 1025
 error_session_expired: Your session has expired. Please login again.
 text_session_expiration_settings: "Warning: changing these settings may expire the current sessions including yours."
 setting_session_lifetime: Session maximum lifetime
 setting_session_timeout: Session inactivity timeout
 label_session_expiration: Session expiration
jplang's avatar
jplang committed
1026 1027
 permission_close_project: Close / reopen the project
 label_show_closed_projects: View closed projects
1028
 button_close: Aizvērt
jplang's avatar
jplang committed
1029 1030 1031 1032 1033
 button_reopen: Reopen
 project_status_active: active
 project_status_closed: closed
 project_status_archived: archived
 text_project_closed: This project is closed and read-only.
1034
 notice_user_successful_create: User %{id} created.
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
1035
 field_core_fields: Standard fields
jplang's avatar
jplang committed
1036
 field_timeout: Timeout (in seconds)
jplang's avatar
jplang committed
1037 1038
 setting_thumbnails_enabled: Display attachment thumbnails
 setting_thumbnails_size: Thumbnails size (in pixels)
jplang's avatar
jplang committed
1039 1040 1041 1042
 label_status_transitions: Status transitions
 label_fields_permissions: Fields permissions
 label_readonly: Read-only
 label_required: Required
1043
 text_repository_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
jplang's avatar
jplang committed
1044
 field_board_parent: Parent forum
jplang's avatar
jplang committed
1045 1046 1047 1048
 label_attribute_of_project: Project's %{name}
 label_attribute_of_author: Author's %{name}
 label_attribute_of_assigned_to: Assignee's %{name}
 label_attribute_of_fixed_version: Target version's %{name}
1049 1050 1051
 label_copy_subtasks: Kopēt apakšuzdevumus
 label_copied_to: Kopēts uz
 label_copied_from: Kopēts no
jplang's avatar
jplang committed
1052 1053
 label_any_issues_in_project: any issues in project
 label_any_issues_not_in_project: any issues not in project
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
1054 1055 1056
 field_private_notes: Private notes
 permission_view_private_notes: View private notes
 permission_set_notes_private: Set notes as private
jplang's avatar
jplang committed
1057
 label_no_issues_in_project: no issues in project
jplang's avatar
jplang committed
1058
 label_any: visi
jplang's avatar
jplang committed
1059
 label_last_n_weeks: last %{count} weeks
jplang's avatar
jplang committed
1060
 setting_cross_project_subtasks: Allow cross-project subtasks
jplang's avatar
jplang committed
1061 1062 1063 1064
 label_cross_project_descendants: Ar apakšprojektiem
 label_cross_project_tree: Ar projekta koku
 label_cross_project_hierarchy: Ar projektu hierarhiju
 label_cross_project_system: Ar visiem projektiem
jplang's avatar
jplang committed
1065
 button_hide: Hide
jplang's avatar
jplang committed
1066
 setting_non_working_week_days: Non-working days
jplang's avatar
jplang committed
1067 1068
 label_in_the_next_days: in the next
 label_in_the_past_days: in the past
1069
 label_attribute_of_user: User's %{name}
jplang's avatar
jplang committed
1070
 text_turning_multiple_off: If you disable multiple values, multiple values will be
1071
  removed in order to preserve only one value per item.
jplang's avatar
jplang committed
1072
 label_attribute_of_issue: Issue's %{name}
1073 1074 1075
 permission_add_documents: Add documents
 permission_edit_documents: Edit documents
 permission_delete_documents: Delete documents
jplang's avatar
jplang committed
1076
 label_gantt_progress_line: Progress line
jplang's avatar
jplang committed
1077
 setting_jsonp_enabled: Enable JSONP support
1078
 field_inherit_members: Inherit members
1079
 field_closed_on: Closed
1080
 field_generate_password: Generate password
1081
 setting_default_projects_tracker_ids: Default trackers for new projects
1082
 label_total_time: Kopā
1083 1084
 text_scm_config: You can configure your SCM commands in config/configuration.yml. Please restart the application after editing it.
 text_scm_command_not_available: SCM command is not available. Please check settings on the administration panel.
1085
 setting_emails_header: Email header
jplang's avatar
jplang committed
1086 1087 1088
 notice_account_not_activated_yet: You haven't activated your account yet. If you want
  to receive a new activation email, please <a href="%{url}">click this link</a>.
 notice_account_locked: Your account is locked.
jplang's avatar
jplang committed
1089 1090 1091 1092
 label_hidden: Hidden
 label_visibility_private: to me only
 label_visibility_roles: to these roles only
 label_visibility_public: to any users
1093
 field_must_change_passwd: Must change password at next logon
jplang's avatar
jplang committed
1094 1095
 notice_new_password_must_be_different: The new password must be different from the
  current password
jplang's avatar
jplang committed
1096
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Exclude attachments by name
1097
 text_convert_available: ImageMagick convert available (optional)
jplang's avatar
jplang committed
1098 1099 1100 1101
 label_link: Link
 label_only: only
 label_drop_down_list: drop-down list
 label_checkboxes: checkboxes
1102
 label_link_values_to: Link values to URL
jplang's avatar
jplang committed
1103 1104 1105 1106
 setting_force_default_language_for_anonymous: Force default language for anonymous
  users
 setting_force_default_language_for_loggedin: Force default language for logged-in
  users
jplang's avatar
jplang committed
1107 1108
 label_custom_field_select_type: Select the type of object to which the custom field
  is to be attached
jplang's avatar
jplang committed
1109
 label_issue_assigned_to_updated: Assignee updated
jplang's avatar
jplang committed
1110 1111
 label_check_for_updates: Check for updates
 label_latest_compatible_version: Latest compatible version
jplang's avatar
jplang committed
1112
 label_unknown_plugin: Unknown plugin
jplang's avatar
jplang committed
1113
 label_radio_buttons: radio buttons
jplang's avatar
jplang committed
1114 1115
 label_group_anonymous: Anonymous users
 label_group_non_member: Non member users
jplang's avatar
jplang committed
1116
 label_add_projects: Add projects
1117
 field_default_status: Default status
1118
 text_subversion_repository_note: 'Examples: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://'
jplang's avatar
jplang committed
1119 1120 1121
 field_users_visibility: Users visibility
 label_users_visibility_all: All active users
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Members of visible projects
1122
 label_edit_attachments: Edit attached files
jplang's avatar
jplang committed
1123 1124 1125
 setting_link_copied_issue: Link issues on copy
 label_link_copied_issue: Link copied issue
 label_ask: Ask