da.yml 39.7 KB
Newer Older
1 2
# Danish translation file for standard Ruby on Rails internationalization
# by Lars Hoeg (http://www.lenio.dk/)
winterheart's avatar
winterheart committed
3
# updated and upgraded to 0.9 by Morten Krogh Andersen (http://www.krogh.net)
4 5

da:
6
 direction: ltr
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 date:
  formats:
   default: "%d.%m.%Y"
   short: "%e. %b %Y"
   long: "%e. %B %Y"

  day_names: [søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag]
  abbr_day_names: [, ma, ti, 'on', to, fr, ]
  month_names: [~, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, december]
  abbr_month_names: [~, jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec]
  order: [ :day, :month, :year ]

 time:
  formats:
   default: "%e. %B %Y, %H:%M"
22
   time: "%H:%M"
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
   short: "%e. %b %Y, %H:%M"
   long: "%A, %e. %B %Y, %H:%M"
  am: ""
  pm: ""

 support:
  array:
   sentence_connector: "og"
   skip_last_comma: true

 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "et halvt minut"
   less_than_x_seconds:
    one: "mindre end et sekund"
38
    other: "mindre end %{count} sekunder"
39 40
   x_seconds:
    one: "et sekund"
41
    other: "%{count} sekunder"
42 43
   less_than_x_minutes:
    one: "mindre end et minut"
44
    other: "mindre end %{count} minutter"
45 46
   x_minutes:
    one: "et minut"
47
    other: "%{count} minutter"
48 49
   about_x_hours:
    one: "cirka en time"
50
    other: "cirka %{count} timer"
51 52
   x_days:
    one: "en dag"
53
    other: "%{count} dage"
54 55
   about_x_months:
    one: "cirka en måned"
56
    other: "cirka %{count} måneder"
57 58
   x_months:
    one: "en måned"
59
    other: "%{count} måneder"
60 61
   about_x_years:
    one: "cirka et år"
62
    other: "cirka %{count} år"
63 64
   over_x_years:
    one: "mere end et år"
65
    other: "mere end %{count} år"
jplang's avatar
jplang committed
66
   almost_x_years:
67
    one:  "næsten 1 år"
68
    other: "næsten %{count} år"
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

 number:
  format:
   separator: ","
   delimiter: "."
   precision: 3
  currency:
   format:
    format: "%u %n"
    unit: "DKK"
    separator: ","
    delimiter: "."
    precision: 2
  precision:
   format:
    # separator:
    delimiter: ""
    # precision:
  human:
   format:
    # separator: 
    delimiter: ""
    precision: 1
edavis10's avatar
edavis10 committed
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Byte"
      other: "Bytes"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
102 103 104 105 106 107 108 109
  percentage:
   format:
    # separator:
    delimiter: ""
    # precision:

 activerecord:
  errors:
jplang's avatar
jplang committed
110 111 112 113
   template:
    header:
     one:  "1 error prohibited this %{model} from being saved"
     other: "%{count} errors prohibited this %{model} from being saved"
114 115 116 117 118 119 120 121
   messages:
    inclusion: "er ikke i listen"
    exclusion: "er reserveret"
    invalid: "er ikke gyldig"
    confirmation: "stemmer ikke overens"
    accepted: "skal accepteres"
    empty: " ikke udelades"
    blank: "skal udfyldes"
122 123 124
    too_long: "er for lang (højst %{count} tegn)"
    too_short: "er for kort (mindst %{count} tegn)"
    wrong_length: "har forkert længde (skulle være %{count} tegn)"
winterheart's avatar
winterheart committed
125
    taken: "er allerede anvendt"
126
    not_a_number: "er ikke et tal"
127 128 129 130 131
    greater_than: "skal være større end %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "skal være større end eller lig med %{count}"
    equal_to: "skal være lig med %{count}"
    less_than: "skal være mindre end %{count}"
    less_than_or_equal_to: "skal være mindre end eller lig med %{count}"
132 133 134
    odd: "skal være ulige"
    even: "skal være lige"
    greater_than_start_date: "skal være senere end startdatoen"
winterheart's avatar
winterheart committed
135
    not_same_project: "hører ikke til samme projekt"
136
    circular_dependency: "Denne relation vil skabe et afhængighedsforhold"
137
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
138 139 140

   template:
    header:
141 142
     one:  "En fejl forhindrede %{model} i at blive gemt"
     other: "%{count} fejl forhindrede denne %{model} i at blive gemt"
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
    body: "Der var problemer med følgende felter:"
 
 actionview_instancetag_blank_option: Vælg venligst
 
 general_text_No: 'Nej'
 general_text_Yes: 'Ja'
 general_text_no: 'nej'
 general_text_yes: 'ja'
 general_lang_name: 'Danish (Dansk)'
 general_csv_separator: ','
 general_csv_encoding: ISO-8859-1
154
 general_pdf_encoding: UTF-8
155 156 157
 general_first_day_of_week: '1'
 
 notice_account_updated: Kontoen er opdateret.
winterheart's avatar
winterheart committed
158
 notice_account_invalid_creditentials: Ugyldig bruger og/eller kodeord
159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
 notice_account_password_updated: Kodeordet er opdateret.
 notice_account_wrong_password: Forkert kodeord
 notice_account_register_done: Kontoen er oprettet. For at aktivere kontoen skal du klikke på linket i den tilsendte email.
 notice_account_unknown_email: Ukendt bruger.
 notice_can_t_change_password: Denne konto benytter en ekstern sikkerhedsgodkendelse. Det er ikke muligt at skifte kodeord.
 notice_account_lost_email_sent: En email med instruktioner til at vælge et nyt kodeord er afsendt til dig.
 notice_account_activated: Din konto er aktiveret. Du kan nu logge ind.
 notice_successful_create: Succesfuld oprettelse.
 notice_successful_update: Succesfuld opdatering.
 notice_successful_delete: Succesfuld sletning.
 notice_successful_connection: Succesfuld forbindelse.
winterheart's avatar
winterheart committed
170
 notice_file_not_found: Siden du forsøger at tilgå eksisterer ikke eller er blevet fjernet.
171 172
 notice_locking_conflict: Data er opdateret af en anden bruger.
 notice_not_authorized: Du har ikke adgang til denne side.
173 174
 notice_email_sent: "En email er sendt til %{value}"
 notice_email_error: "En fejl opstod under afsendelse af email (%{value})"
175
 notice_feeds_access_key_reseted: Din adgangsnøgle til RSS er nulstillet.
176
 notice_failed_to_save_issues: "Det mislykkedes at gemme %{count} sage(r) %{total} valgt: %{ids}."
177 178 179 180
 notice_no_issue_selected: "Ingen sag er valgt! Vælg venligst hvilke emner du vil rette."
 notice_account_pending: "Din konto er oprettet, og afventer administrators godkendelse."
 notice_default_data_loaded: Standardopsætningen er indlæst.
 
181
 error_can_t_load_default_data: "Standardopsætning kunne ikke indlæses: %{value}"
winterheart's avatar
winterheart committed
182
 error_scm_not_found: "Adgang nægtet og/eller revision blev ikke fundet i det valgte repository."
183
 error_scm_command_failed: "En fejl opstod under forbindelsen til det valgte repository: %{value}"
184
 
185
 mail_subject_lost_password: "Dit %{value} kodeord"
186
 mail_body_lost_password: 'For at ændre dit kodeord, klik dette link:'
187
 mail_subject_register: "%{value} kontoaktivering"
winterheart's avatar
winterheart committed
188
 mail_body_register: 'Klik dette link for at aktivere din konto:'
189
 mail_body_account_information_external: "Du kan bruge din %{value} konto til at logge ind."
190
 mail_body_account_information: Din kontoinformation
191 192
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} kontoaktivering"
 mail_body_account_activation_request: "En ny bruger (%{value}) er registreret. Godkend venligst kontoen:"
193 194
 
 gui_validation_error: 1 fejl
195
 gui_validation_error_plural: "%{count} fejl"
196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256
 
 field_name: Navn
 field_description: Beskrivelse
 field_summary: Sammenfatning
 field_is_required: Skal udfyldes
 field_firstname: Fornavn
 field_lastname: Efternavn
 field_mail: Email
 field_filename: Fil
 field_filesize: Størrelse
 field_downloads: Downloads
 field_author: Forfatter
 field_created_on: Oprettet
 field_updated_on: Opdateret
 field_field_format: Format
 field_is_for_all: For alle projekter
 field_possible_values: Mulige værdier
 field_regexp: Regulære udtryk
 field_min_length: Mindste længde
 field_max_length: Største længde
 field_value: Værdi
 field_category: Kategori
 field_title: Titel
 field_project: Projekt
 field_issue: Sag
 field_status: Status
 field_notes: Noter
 field_is_closed: Sagen er lukket
 field_is_default: Standardværdi
 field_tracker: Type
 field_subject: Emne
 field_due_date: Deadline
 field_assigned_to: Tildelt til
 field_priority: Prioritet
 field_fixed_version: Target version
 field_user: Bruger
 field_role: Rolle
 field_homepage: Hjemmeside
 field_is_public: Offentlig
 field_parent: Underprojekt af
 field_is_in_roadmap: Sager vist i roadmap
 field_login: Login
 field_mail_notification: Email-påmindelser
 field_admin: Administrator
 field_last_login_on: Sidste forbindelse
 field_language: Sprog
 field_effective_date: Dato
 field_password: Kodeord
 field_new_password: Nyt kodeord
 field_password_confirmation: Bekræft
 field_version: Version
 field_type: Type
 field_host: Vært
 field_port: Port
 field_account: Kode
 field_base_dn: Base DN
 field_attr_login: Login attribut
 field_attr_firstname: Fornavn attribut
 field_attr_lastname: Efternavn attribut
 field_attr_mail: Email attribut
 field_onthefly: løbende brugeroprettelse
257
 field_start_date: Start date
jplang's avatar
jplang committed
258
 field_done_ratio: % Færdig
259 260 261 262 263 264 265 266 267
 field_auth_source: Sikkerhedsmetode
 field_hide_mail: Skjul min email
 field_comments: Kommentar
 field_url: URL
 field_start_page: Startside
 field_subproject: Underprojekt
 field_hours: Timer
 field_activity: Aktivitet
 field_spent_on: Dato
winterheart's avatar
winterheart committed
268
 field_identifier: Identifikator
269
 field_is_filter: Brugt som et filter
270
 field_issue_to: Beslægtede sag
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
 field_delay: Udsættelse
 field_assignable: Sager kan tildeles denne rolle
 field_redirect_existing_links: Videresend eksisterende links
 field_estimated_hours: Anslået tid
 field_column_names: Kolonner
 field_time_zone: Tidszone
 field_searchable: Søgbar
 field_default_value: Standardværdi
 
 setting_app_title: Applikationstitel
 setting_app_subtitle: Applikationsundertekst
 setting_welcome_text: Velkomsttekst
 setting_default_language: Standardsporg
 setting_login_required: Sikkerhed påkrævet
 setting_self_registration: Brugeroprettelse
 setting_attachment_max_size: Vedhæftede filers max størrelse
 setting_issues_export_limit: Sagseksporteringsbegrænsning
 setting_mail_from: Afsender-email
 setting_bcc_recipients: Skjult modtager (bcc)
jplang's avatar
jplang committed
290
 setting_host_name: Værtsnavn
291
 setting_text_formatting: Tekstformatering
winterheart's avatar
winterheart committed
292
 setting_wiki_compression: Komprimering af wiki-historik
293
 setting_feeds_limit: Feed indholdsbegrænsning
winterheart's avatar
winterheart committed
294
 setting_autofetch_changesets: Hent automatisk commits
295 296 297
 setting_sys_api_enabled: Aktiver webservice for automatisk administration af repository
 setting_commit_ref_keywords: Referencenøgleord
 setting_commit_fix_keywords: Afslutningsnøgleord
jplang's avatar
jplang committed
298
 setting_autologin: Automatisk login
299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
 setting_date_format: Datoformat
 setting_time_format: Tidsformat
 setting_cross_project_issue_relations: Tillad sagsrelationer på tværs af projekter
 setting_issue_list_default_columns: Standardkolonner på sagslisten
 setting_repositories_encodings: Repository-tegnsæt
 setting_emails_footer: Email-fodnote
 setting_protocol: Protokol
 setting_user_format: Brugervisningsformat
 
 project_module_issue_tracking: Sagssøgning
 project_module_time_tracking: Tidsstyring
 project_module_news: Nyheder
 project_module_documents: Dokumenter
 project_module_files: Filer
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Repository
winterheart's avatar
winterheart committed
315
 project_module_boards: Fora
316 317 318 319 320 321 322 323
 
 label_user: Bruger
 label_user_plural: Brugere
 label_user_new: Ny bruger
 label_project: Projekt
 label_project_new: Nyt projekt
 label_project_plural: Projekter
 label_x_projects:
324 325
  zero: Ingen projekter
  one:  1 projekt
326
  other: "%{count} projekter"
327 328 329 330 331 332
 label_project_all: Alle projekter
 label_project_latest: Seneste projekter
 label_issue: Sag
 label_issue_new: Opret sag
 label_issue_plural: Sager
 label_issue_view_all: Vis alle sager
333
 label_issues_by: "Sager fra %{value}"
334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357
 label_issue_added: Sagen er oprettet
 label_issue_updated: Sagen er opdateret
 label_document: Dokument
 label_document_new: Nyt dokument
 label_document_plural: Dokumenter
 label_document_added: Dokument tilføjet
 label_role: Rolle
 label_role_plural: Roller
 label_role_new: Ny rolle
 label_role_and_permissions: Roller og rettigheder
 label_member: Medlem
 label_member_new: Nyt medlem
 label_member_plural: Medlemmer
 label_tracker: Type
 label_tracker_plural: Typer
 label_tracker_new: Ny type
 label_workflow: Arbejdsgang
 label_issue_status: Sagsstatus
 label_issue_status_plural: Sagsstatuser
 label_issue_status_new: Ny status
 label_issue_category: Sagskategori
 label_issue_category_plural: Sagskategorier
 label_issue_category_new: Ny kategori
 label_custom_field: Brugerdefineret felt
jplang's avatar
jplang committed
358
 label_custom_field_plural: Brugerdefinerede felter
359 360 361 362 363 364
 label_custom_field_new: Nyt brugerdefineret felt
 label_enumerations: Værdier
 label_enumeration_new: Ny værdi
 label_information: Information
 label_information_plural: Information
 label_please_login: Login
winterheart's avatar
winterheart committed
365
 label_register: Registrér
366 367 368 369 370 371 372 373 374 375
 label_password_lost: Glemt kodeord
 label_home: Forside
 label_my_page: Min side
 label_my_account: Min konto
 label_my_projects: Mine projekter
 label_administration: Administration
 label_login: Log ind
 label_logout: Log ud
 label_help: Hjælp
 label_reported_issues: Rapporterede sager
winterheart's avatar
winterheart committed
376 377
 label_assigned_to_me_issues: Sager tildelt mig
 label_last_login: Sidste login tidspunkt
winterheart's avatar
winterheart committed
378
 label_registered_on: Registreret den
379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397
 label_activity: Aktivitet
 label_new: Ny
 label_logged_as: Registreret som
 label_environment: Miljø
 label_authentication: Sikkerhed
 label_auth_source: Sikkerhedsmetode
 label_auth_source_new: Ny sikkerhedsmetode
 label_auth_source_plural: Sikkerhedsmetoder
 label_subproject_plural: Underprojekter
 label_min_max_length: Min - Max længde
 label_list: Liste
 label_date: Dato
 label_integer: Heltal
 label_float: Kommatal
 label_boolean: Sand/falsk
 label_string: Tekst
 label_text: Lang tekst
 label_attribute: Attribut
 label_attribute_plural: Attributter
398 399
 label_download: "%{count} Download"
 label_download_plural: "%{count} Downloads"
400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417
 label_no_data: Ingen data at vise
 label_change_status: Ændringsstatus
 label_history: Historik
 label_attachment: Fil
 label_attachment_new: Ny fil
 label_attachment_delete: Slet fil
 label_attachment_plural: Filer
 label_file_added: Fil tilføjet
 label_report: Rapport
 label_report_plural: Rapporter
 label_news: Nyheder
 label_news_new: Tilføj nyheder
 label_news_plural: Nyheder
 label_news_latest: Seneste nyheder
 label_news_view_all: Vis alle nyheder
 label_news_added: Nyhed tilføjet
 label_settings: Indstillinger
 label_overview: Oversigt
jplang's avatar
jplang committed
418 419 420
 label_version: Udgave
 label_version_new: Ny udgave
 label_version_plural: Udgaver
winterheart's avatar
winterheart committed
421
 label_confirmation: Bekræftelser
422 423 424 425 426 427 428 429
 label_export_to: Eksporter til
 label_read: Læs...
 label_public_projects: Offentlige projekter
 label_open_issues: åben
 label_open_issues_plural: åbne
 label_closed_issues: lukket
 label_closed_issues_plural: lukkede
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
430 431 432
  zero: 0 åbne / %{total}
  one:  1 åben / %{total}
  other: "%{count} åbne / %{total}"
433
 label_x_open_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
434 435
  zero: 0 åbne
  one:  1 åben
436
  other: "%{count} åbne"
437
 label_x_closed_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
438 439
  zero: 0 lukkede
  one:  1 lukket
440
  other: "%{count} lukkede"
441 442 443 444 445 446 447 448
 label_total: Total
 label_permissions: Rettigheder
 label_current_status: Nuværende status
 label_new_statuses_allowed: Ny status tilladt
 label_all: alle
 label_none: intet
 label_nobody: ingen
 label_next: Næste
winterheart's avatar
winterheart committed
449
 label_previous: Forrige
450 451
 label_used_by: Brugt af
 label_details: Detaljer
winterheart's avatar
winterheart committed
452
 label_add_note: Tilføj note
453 454 455 456 457
 label_per_page: Pr. side
 label_calendar: Kalender
 label_months_from: måneder frem
 label_gantt: Gantt
 label_internal: Intern
458
 label_last_changes: "sidste %{count} ændringer"
459 460 461 462 463
 label_change_view_all: Vis alle ændringer
 label_personalize_page: Tilret denne side
 label_comment: Kommentar
 label_comment_plural: Kommentarer
 label_x_comments:
winterheart's avatar
winterheart committed
464 465
  zero: ingen kommentarer
  one: 1 kommentar
466
  other: "%{count} kommentarer"
467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484
 label_comment_add: Tilføj en kommentar
 label_comment_added: Kommentaren er tilføjet
 label_comment_delete: Slet kommentar
 label_query: Brugerdefineret forespørgsel
 label_query_plural: Brugerdefinerede forespørgsler
 label_query_new: Ny forespørgsel
 label_filter_add: Tilføj filter
 label_filter_plural: Filtre
 label_equals: er
 label_not_equals: er ikke
 label_in_less_than: er mindre end
 label_in_more_than: er større end
 label_in: indeholdt i
 label_today: i dag
 label_all_time: altid
 label_yesterday: i går
 label_this_week: denne uge
 label_last_week: sidste uge
485
 label_last_n_days: "sidste %{count} dage"
486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498
 label_this_month: denne måned
 label_last_month: sidste måned
 label_this_year: dette år
 label_date_range: Dato interval
 label_less_than_ago: mindre end dage siden
 label_more_than_ago: mere end dage siden
 label_ago: days siden
 label_contains: indeholder
 label_not_contains: ikke indeholder
 label_day_plural: dage
 label_repository: Repository
 label_repository_plural: Repositories
 label_browse: Gennemse
499 500
 label_modification: "%{count} ændring"
 label_modification_plural: "%{count} ændringer"
501 502 503 504 505 506 507 508 509
 label_revision: Revision
 label_revision_plural: Revisioner
 label_associated_revisions: Tilnyttede revisioner
 label_added: tilføjet
 label_modified: ændret
 label_deleted: slettet
 label_latest_revision: Seneste revision
 label_latest_revision_plural: Seneste revisioner
 label_view_revisions: Se revisioner
jplang's avatar
jplang committed
510
 label_max_size: Maksimal størrelse
511 512 513 514 515 516
 label_sort_highest: Flyt til toppen
 label_sort_higher: Flyt op
 label_sort_lower: Flyt ned
 label_sort_lowest: Flyt til bunden
 label_roadmap: Roadmap
 label_roadmap_due_in: Deadline
517
 label_roadmap_overdue: "%{value} forsinket"
winterheart's avatar
winterheart committed
518
 label_roadmap_no_issues: Ingen sager i denne version
519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531
 label_search: Søg
 label_result_plural: Resultater
 label_all_words: Alle ord
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki ændring
 label_wiki_edit_plural: Wiki ændringer
 label_wiki_page: Wiki side
 label_wiki_page_plural: Wiki sider
 label_index_by_title: Indhold efter titel
 label_index_by_date: Indhold efter dato
 label_current_version: Nuværende version
 label_preview: Forhåndsvisning
 label_feed_plural: Feeds
winterheart's avatar
winterheart committed
532
 label_changes_details: Detaljer for alle ændringer
533
 label_issue_tracking: Sags søgning
winterheart's avatar
winterheart committed
534
 label_spent_time: Anvendt tid
535 536
 label_f_hour: "%{value} time"
 label_f_hour_plural: "%{value} timer"
537 538 539 540 541
 label_time_tracking: Tidsstyring
 label_change_plural: Ændringer
 label_statistics: Statistik
 label_commits_per_month: Commits pr. måned
 label_commits_per_author: Commits pr. bruger
winterheart's avatar
winterheart committed
542
 label_view_diff: Vis forskelle
543 544
 label_diff_inline: inline
 label_diff_side_by_side: side om side
winterheart's avatar
winterheart committed
545
 label_options: Formatering
546 547 548 549 550 551 552 553 554
 label_copy_workflow_from: Kopier arbejdsgang fra
 label_permissions_report: Godkendelsesrapport
 label_watched_issues: Overvågede sager
 label_related_issues: Relaterede sager
 label_applied_status: Anvendte statuser
 label_loading: Indlæser...
 label_relation_new: Ny relation
 label_relation_delete: Slet relation
 label_relates_to: relaterer til
winterheart's avatar
winterheart committed
555
 label_duplicates: duplikater
556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583
 label_blocks: blokerer
 label_blocked_by: blokeret af
 label_precedes: kommer før
 label_follows: følger
 label_end_to_start: slut til start
 label_end_to_end: slut til slut
 label_start_to_start: start til start
 label_start_to_end: start til slut
 label_stay_logged_in: Forbliv indlogget
 label_disabled: deaktiveret
 label_show_completed_versions: Vis færdige versioner
 label_me: mig
 label_board: Forum
 label_board_new: Nyt forum
 label_board_plural: Fora
 label_topic_plural: Emner
 label_message_plural: Beskeder
 label_message_last: Sidste besked
 label_message_new: Ny besked
 label_message_posted: Besked tilføjet
 label_reply_plural: Besvarer
 label_send_information: Send konto information til bruger
 label_year: År
 label_month: Måned
 label_week: Uge
 label_date_from: Fra
 label_date_to: Til
 label_language_based: Baseret på brugerens sprog
584
 label_sort_by: "Sortér efter %{value}"
585
 label_send_test_email: Send en test email
586
 label_feeds_access_key_created_on: "RSS adgangsnøgle dannet for %{value} siden"
587
 label_module_plural: Moduler
588 589
 label_added_time_by: "Tilføjet af %{author} for %{age} siden"
 label_updated_time: "Opdateret for %{value} siden"
590 591 592 593 594
 label_jump_to_a_project: Skift til projekt...
 label_file_plural: Filer
 label_changeset_plural: Ændringer
 label_default_columns: Standard kolonner
 label_no_change_option: (Ingen ændringer)
winterheart's avatar
winterheart committed
595
 label_bulk_edit_selected_issues: Masse-ret de valgte sager
596 597 598 599
 label_theme: Tema
 label_default: standard
 label_search_titles_only: Søg kun i titler
 label_user_mail_option_all: "For alle hændelser mine projekter"
winterheart's avatar
winterheart committed
600 601
 label_user_mail_option_selected: "For alle hændelser de valgte projekter..."
 label_user_mail_no_self_notified: "Jeg ønsker ikke besked om ændring foretaget af mig selv"
602 603 604
 label_registration_activation_by_email: kontoaktivering på email
 label_registration_manual_activation: manuel kontoaktivering
 label_registration_automatic_activation: automatisk kontoaktivering
605
 label_display_per_page: "Per side: %{value}"
606 607
 label_age: Alder
 label_change_properties: Ændre indstillinger
jplang's avatar
jplang committed
608
 label_general: Generelt
609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634
 label_more: Mere
 label_scm: SCM
 label_plugins: Plugins
 label_ldap_authentication: LDAP-godkendelse
 label_downloads_abbr: D/L
 
 button_login: Login
 button_submit: Send
 button_save: Gem
 button_check_all: Vælg alt
 button_uncheck_all: Fravælg alt
 button_delete: Slet
 button_create: Opret
 button_test: Test
 button_edit: Ret
 button_add: Tilføj
 button_change: Ændre
 button_apply: Anvend
 button_clear: Nulstil
 button_lock: Lås
 button_unlock: Lås op
 button_download: Download
 button_list: List
 button_view: Vis
 button_move: Flyt
 button_back: Tilbage
winterheart's avatar
winterheart committed
635 636 637
 button_cancel: Annullér
 button_activate: Aktivér
 button_sort: Sortér
638 639 640 641 642
 button_log_time: Log tid
 button_rollback: Tilbagefør til denne version
 button_watch: Overvåg
 button_unwatch: Stop overvågning
 button_reply: Besvar
winterheart's avatar
winterheart committed
643
 button_archive: Arkivér
644 645 646 647
 button_unarchive: Fjern fra arkiv
 button_reset: Nulstil
 button_rename: Omdøb
 button_change_password: Skift kodeord
winterheart's avatar
winterheart committed
648 649 650 651
 button_copy: Kopiér
 button_annotate: Annotér
 button_update: Opdatér
 button_configure: Konfigurér
652 653 654 655 656 657 658 659 660
 
 status_active: aktiv
 status_registered: registreret
 status_locked: låst
 
 text_select_mail_notifications: Vælg handlinger der skal sendes email besked for.
 text_regexp_info: f.eks. ^[A-ZÆØÅ0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 betyder ingen begrænsninger
 text_project_destroy_confirmation: Er du sikker på at du vil slette dette projekt og alle relaterede data?
winterheart's avatar
winterheart committed
661
 text_workflow_edit: Vælg en rolle samt en type, for at redigere arbejdsgangen
662
 text_are_you_sure: Er du sikker?
663 664 665
 text_tip_issue_begin_day: opgaven begynder denne dag
 text_tip_issue_end_day: opaven slutter denne dag
 text_tip_issue_begin_end_day: opgaven begynder og slutter denne dag
winterheart's avatar
winterheart committed
666
 text_project_identifier_info: 'Små bogstaver (a-z), numre og bindestreg er tilladt.<br />Denne er en unik identifikation for projektet, og kan defor ikke rettes senere.'
667 668 669
 text_caracters_maximum: "max %{count} karakterer."
 text_caracters_minimum: "Skal være mindst %{count} karakterer lang."
 text_length_between: "Længde skal være mellem %{min} og %{max} karakterer."
670
 text_tracker_no_workflow: Ingen arbejdsgang defineret for denne type
winterheart's avatar
winterheart committed
671
 text_unallowed_characters: Ikke-tilladte karakterer
672 673
 text_comma_separated: Adskillige værdier tilladt (adskilt med komma).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referer og løser sager i commit-beskeder
674 675
 text_issue_added: "Sag %{id} er rapporteret af %{author}."
 text_issue_updated: "Sag %{id} er blevet opdateret af %{author}."
676
 text_wiki_destroy_confirmation: Er du sikker på at du vil slette denne wiki og dens indhold?
677
 text_issue_category_destroy_question: "Nogle sager (%{count}) er tildelt denne kategori. Hvad ønsker du at gøre?"
678 679
 text_issue_category_destroy_assignments: Slet tildelinger af kategori
 text_issue_category_reassign_to: Tildel sager til denne kategori
winterheart's avatar
winterheart committed
680
 text_user_mail_option: "For ikke-valgte projekter vil du kun modtage beskeder omhandlende ting du er involveret i eller overvåger (f.eks. sager du har indberettet eller ejer)."
681 682
 text_no_configuration_data: "Roller, typer, sagsstatuser og arbejdsgange er endnu ikke konfigureret.\nDet er anbefalet at indlæse standardopsætningen. Du vil kunne ændre denne når den er indlæst."
 text_load_default_configuration: Indlæs standardopsætningen
683
 text_status_changed_by_changeset: "Anvendt i ændring %{value}."
684 685 686 687 688 689 690
 text_issues_destroy_confirmation: 'Er du sikker du ønsker at slette den/de valgte sag(er)?'
 text_select_project_modules: 'Vælg moduler er skal være aktiveret for dette projekt:'
 text_default_administrator_account_changed: Standard administratorkonto ændret
 text_file_repository_writable: Filarkiv er skrivbar
 text_rmagick_available: RMagick tilgængelig (valgfri)
 
 default_role_manager: Leder
691
 default_role_developer: Udvikler
692 693 694 695 696
 default_role_reporter: Rapportør
 default_tracker_bug: Bug
 default_tracker_feature: Feature
 default_tracker_support: Support
 default_issue_status_new: Ny
697
 default_issue_status_in_progress: Igangværende
698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718
 default_issue_status_resolved: Løst
 default_issue_status_feedback: Feedback
 default_issue_status_closed: Lukket
 default_issue_status_rejected: Afvist
 default_doc_category_user: Brugerdokumentation
 default_doc_category_tech: Teknisk dokumentation
 default_priority_low: Lav
 default_priority_normal: Normal
 default_priority_high: Høj
 default_priority_urgent: Akut
 default_priority_immediate: Omgående
 default_activity_design: Design
 default_activity_development: Udvikling
 
 enumeration_issue_priorities: Sagsprioriteter
 enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidsstyring)
 
 label_add_another_file: Tilføj endnu en fil
 label_chronological_order: I kronologisk rækkefølge
 setting_activity_days_default: Antal dage der vises under projektaktivitet
719
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} timer er registreret denne sag som du er ved at slette. Hvad vil du gøre?"
720 721 722 723
 error_issue_not_found_in_project: 'Sagen blev ikke fundet eller tilhører ikke dette projekt'
 text_assign_time_entries_to_project: Tildel raporterede timer til projektet
 setting_display_subprojects_issues: Vis sager for underprojekter på hovedprojektet som standard
 label_optional_description: Optionel beskrivelse
winterheart's avatar
winterheart committed
724
 text_destroy_time_entries: Slet registrerede timer
725
 field_comments_sorting: Vis kommentar
winterheart's avatar
winterheart committed
726
 text_reassign_time_entries: 'Tildel registrerede timer til denne sag igen'
727 728 729 730
 label_reverse_chronological_order: I omvendt kronologisk rækkefølge
 label_preferences: Preferences
 label_overall_activity: Overordnet aktivitet
 setting_default_projects_public: Nye projekter er offentlige som standard
jplang's avatar
jplang committed
731
 error_scm_annotate: "Filen findes ikke, eller kunne ikke annoteres."
732
 label_planning: Planlægning
733
 text_subprojects_destroy_warning: "Dets underprojekter(er): %{value} vil også blive slettet."
winterheart's avatar
winterheart committed
734
 permission_edit_issues: Redigér sager
jplang's avatar
jplang committed
735
 setting_diff_max_lines_displayed: Højeste antal forskelle der vises
winterheart's avatar
winterheart committed
736 737 738 739 740 741 742 743 744
 permission_edit_own_issue_notes: Redigér egne noter
 setting_enabled_scm: Aktiveret SCM
 button_quote: Citér
 permission_view_files: Se filer
 permission_add_issues: Tilføj sager
 permission_edit_own_messages: Redigér egne beskeder
 permission_delete_own_messages: Slet egne beskeder
 permission_manage_public_queries: Administrér offentlig forespørgsler
 permission_log_time: Registrér anvendt tid
jplang's avatar
jplang committed
745
 label_renamed: omdøbt
winterheart's avatar
winterheart committed
746 747 748 749 750 751 752 753 754 755
 label_incoming_emails: Indkommende emails
 permission_view_changesets: Se ændringer
 permission_manage_versions: Administrér versioner
 permission_view_time_entries: Se anvendt tid
 label_generate_key: Generér en nøglefil
 permission_manage_categories: Administrér sagskategorier
 permission_manage_wiki: Administrér wiki
 setting_sequential_project_identifiers: Generér sekventielle projekt-identifikatorer
 setting_plain_text_mail: Emails som almindelig tekst (ingen HTML)
 field_parent_title: Siden over
756
 text_email_delivery_not_configured: "Email-afsendelse er ikke indstillet og notifikationer er defor slået fra.\nKonfigurér din SMTP server i config/configuration.yml og genstart applikationen for at aktivere email-afsendelse."
winterheart's avatar
winterheart committed
757 758 759
 permission_protect_wiki_pages: Beskyt wiki sider
 permission_manage_documents: Administrér dokumenter
 permission_add_issue_watchers: Tilføj overvågere
760
 warning_attachments_not_saved: "der var %{count} fil(er), som ikke kunne gemmes."
winterheart's avatar
winterheart committed
761
 permission_comment_news: Kommentér nyheder
jplang's avatar
jplang committed
762 763 764
 text_enumeration_category_reassign_to: 'FLyt dem til denne værdi:'
 permission_select_project_modules: Vælg projektmoduler
 permission_view_gantt: Se Gantt diagram
winterheart's avatar
winterheart committed
765 766 767
 permission_delete_messages: Slet beskeder
 permission_move_issues: Flyt sager
 permission_edit_wiki_pages: Redigér wiki sider
768
 label_user_activity: "%{value}'s aktivitet"
winterheart's avatar
winterheart committed
769 770 771 772 773 774
 permission_manage_issue_relations: Administrér sags-relationer
 label_issue_watchers: Overvågere
 permission_delete_wiki_pages: Slet wiki sider
 notice_unable_delete_version: Kan ikke slette versionen.
 permission_view_wiki_edits: Se wiki historik
 field_editable: Redigérbar
jplang's avatar
jplang committed
775
 label_duplicated_by: dubleret af
winterheart's avatar
winterheart committed
776 777 778
 permission_manage_boards: Administrér fora
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Slet filer vedhæftet wiki sider
 permission_view_messages: Se beskeder
779
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objekter er tildelt denne værdi."
winterheart's avatar
winterheart committed
780 781 782 783 784 785
 permission_manage_files: Administrér filer
 permission_add_messages: Opret beskeder
 permission_edit_issue_notes: Redigér noter
 permission_manage_news: Administrér nyheder
 text_plugin_assets_writable: Der er skriverettigheder til plugin assets folderen 
 label_display: Vis
786
 label_and_its_subprojects: "%{value} og dets underprojekter"
winterheart's avatar
winterheart committed
787 788 789
 permission_view_calendar: Se kalender
 button_create_and_continue: Opret og fortsæt
 setting_gravatar_enabled: Anvend Gravatar bruger ikoner
790
 label_updated_time_by: "Opdateret af %{author} for %{age} siden"
jplang's avatar
jplang committed
791
 text_diff_truncated: '... Listen over forskelle er bleve afkortet da den overstiger den maksimale størrelse der kan vises.'
792
 text_user_wrote: "%{value} skrev:"
winterheart's avatar
winterheart committed
793 794 795 796 797 798
 setting_mail_handler_api_enabled: Aktiver webservice for indkomne emails
 permission_delete_issues: Slet sager
 permission_view_documents: Se dokumenter
 permission_browse_repository: Gennemse repository
 permission_manage_repository: Administrér repository
 permission_manage_members: Administrér medlemmer
799
 mail_subject_reminder: "%{count} sag(er) har deadline i de kommende dage (%{days})"
winterheart's avatar
winterheart committed
800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816
 permission_add_issue_notes: Tilføj noter
 permission_edit_messages: Redigér beskeder
 permission_view_issue_watchers: Se liste over overvågere
 permission_commit_access: Commit adgang
 setting_mail_handler_api_key: API nøgle
 label_example: Eksempel
 permission_rename_wiki_pages: Omdøb wiki sider
 text_custom_field_possible_values_info: 'En linje for hver værdi'
 permission_view_wiki_pages: Se wiki
 permission_edit_project: Redigér projekt
 permission_save_queries: Gem forespørgsler
 label_copied: kopieret
 setting_commit_logs_encoding: Kodning af Commit beskeder
 text_repository_usernames_mapping: "Vælg eller opdatér de Redmine brugere der svarer til de enkelte brugere fundet i repository loggen.\nBrugere med samme brugernavn eller email adresse i både Redmine og det valgte repository bliver automatisk koblet sammen."
 permission_edit_time_entries: Redigér tidsregistreringer
 general_csv_decimal_separator: ','
 permission_edit_own_time_entries: Redigér egne tidsregistreringer
jplang's avatar
jplang committed
817 818
 setting_repository_log_display_limit: Højeste antal revisioner vist i fil-log
 setting_file_max_size_displayed: Maksimale størrelse på tekstfiler vist inline
winterheart's avatar
winterheart committed
819 820
 field_watcher: Overvåger
 setting_openid: Tillad OpenID login og registrering
jplang's avatar
jplang committed
821
 field_identity_url: OpenID URL
winterheart's avatar
winterheart committed
822
 label_login_with_open_id_option: eller login med OpenID
jplang's avatar
jplang committed
823
 setting_per_page_options: Enheder per side muligheder
824
 mail_body_reminder: "%{count} sage(er) som er tildelt dig har deadline indenfor de næste %{days} dage:"
jplang's avatar
jplang committed
825 826 827 828
 field_content: Indhold
 label_descending: Aftagende
 label_sort: Sortér
 label_ascending: Tiltagende
829
 label_date_from_to: Fra %{start} til %{end}
830 831
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
832
 text_wiki_page_destroy_question: Denne side har %{descendants} underside(r) og afledte. Hvad vil du gøre?
jplang's avatar
jplang committed
833 834 835 836 837
 text_wiki_page_reassign_children: Flyt undersider til denne side
 text_wiki_page_nullify_children: Behold undersider som rod-sider
 text_wiki_page_destroy_children: Slet undersider ogalle deres afledte sider.
 setting_password_min_length: Mindste længde på kodeord
 field_group_by: Gruppér resultater efter
838
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wikisiden er blevet opdateret"
jplang's avatar
jplang committed
839
 label_wiki_content_added: Wiki side tilføjet
840 841
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wikisiden er blevet tilføjet"
 mail_body_wiki_content_added: The '%{id}' wikiside er blevet tilføjet af %{author}.
jplang's avatar
jplang committed
842
 label_wiki_content_updated: Wikiside opdateret
843
 mail_body_wiki_content_updated: Wikisiden '%{id}' er blevet opdateret af %{author}.
jplang's avatar
jplang committed
844 845 846
 permission_add_project: Opret projekt
 setting_new_project_user_role_id: Denne rolle gives til en bruger, som ikke er administrator, og som opretter et projekt
 label_view_all_revisions: Se alle revisioner
847 848
 label_tag: Tag
 label_branch: Branch
jplang's avatar
jplang committed
849 850
 error_no_tracker_in_project: Der er ingen sagshåndtering for dette projekt. Kontrollér venligst projektindstillingerne.
 error_no_default_issue_status: Der er ikek defineret en standardstatus. Kontrollér venligst indstillingernen (Gå til "Administration -> Sagsstatuser").
851 852 853
 text_journal_changed: "%{label} ændret fra %{old} til %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} sat til %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} slettet (%{old})"
jplang's avatar
jplang committed
854 855 856 857
 label_group_plural: Grupper
 label_group: Grupper
 label_group_new: Ny gruppe
 label_time_entry_plural: Anvendt tid
858
 text_journal_added: "%{label} %{value} tilføjet"
859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876
 field_active: Aktiv
 enumeration_system_activity: System Aktivitet
 permission_delete_issue_watchers: Slet overvågere
 version_status_closed: lukket
 version_status_locked: låst
 version_status_open: åben
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: En sag tildelt en lukket version, kan ikke genåbnes
 label_user_anonymous: Anonym
 button_move_and_follow: Flyt og overvåg
 setting_default_projects_modules: Standard moduler, aktiveret for nye projekter
 setting_gravatar_default: Standard Gravatar billede
 field_sharing: Delning
 label_version_sharing_hierarchy: Med projekt hierarki
 label_version_sharing_system: Med alle projekter
 label_version_sharing_descendants: Med under projekter
 label_version_sharing_tree: Med projekt træ
 label_version_sharing_none: Ikke delt
 error_can_not_archive_project: Dette projekt kan ikke arkiveres
winterheart's avatar
winterheart committed
877 878
 button_duplicate: Duplikér
 button_copy_and_follow: Kopiér og overvåg
879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892
 label_copy_source: Kilde
 setting_issue_done_ratio: Beregn sagsløsning ratio
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Benyt sags status
 error_issue_done_ratios_not_updated: Sagsløsnings ratio, ikke opdateret.
 error_workflow_copy_target: Vælg venligst mål tracker og rolle(r)
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Benyt sags felt
 label_copy_same_as_target: Samme som mål
 label_copy_target: Mål
 notice_issue_done_ratios_updated: Sagsløsnings ratio opdateret.
 error_workflow_copy_source: Vælg venligst en kilde tracker eller rolle
 label_update_issue_done_ratios: Opdater sagsløsnings ratio
 setting_start_of_week: Start kalendre på
 permission_view_issues: Vis sager
 label_display_used_statuses_only: Vis kun statuser der er benyttet af denne tracker
893
 label_revision_id: Revision %{value}
894
 label_api_access_key: API nøgle
895
 label_api_access_key_created_on: API nøgle genereret %{value} siden
896 897 898 899 900 901 902
 label_feeds_access_key: RSS nøgle
 notice_api_access_key_reseted: Din API nøgle er nulstillet.
 setting_rest_api_enabled: Aktiver REST web service
 label_missing_api_access_key: Mangler en API nøgle
 label_missing_feeds_access_key: Mangler en RSS nøgle
 button_show: Vis
 text_line_separated: Flere væredier tilladt (en linje for hver værdi).
winterheart's avatar
winterheart committed
903
 setting_mail_handler_body_delimiters: Trunkér emails efter en af disse linjer
904 905
 permission_add_subprojects: Lav underprojekter
 label_subproject_new: Nyt underprojekt
906
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
907 908 909
  Du er ved at fjerne en eller flere af dine rettigheder, og kan muligvis ikke redigere projektet bagefter.
  Er du sikker på du ønsker at fortsætte?
 label_close_versions: Luk færdige versioner
winterheart's avatar
winterheart committed
910
 label_board_sticky: Klistret
911 912 913 914 915 916 917 918 919 920
 label_board_locked: Låst
 permission_export_wiki_pages: Eksporter wiki sider
 setting_cache_formatted_text: Cache formatteret tekst
 permission_manage_project_activities: Administrer projekt aktiviteter
 error_unable_delete_issue_status: Det var ikke muligt at slette sags status
 label_profile: Profil
 permission_manage_subtasks: Administrer under opgaver
 field_parent_issue: Hoved opgave
 label_subtask_plural: Under opgaver
 label_project_copy_notifications: Send email notifikationer, mens projektet kopieres
winterheart's avatar
winterheart committed
921
 error_can_not_delete_custom_field: Kan ikke slette brugerdefineret felt
922
 error_unable_to_connect: Kan ikke forbinde (%{value})
winterheart's avatar
winterheart committed
923 924
 error_can_not_remove_role: Denne rolle er i brug og kan ikke slettes.
 error_can_not_delete_tracker: Denne type indeholder sager og kan ikke slettes.
winterheart's avatar
winterheart committed
925
 field_principal: Principal
winterheart's avatar
winterheart committed
926
 label_my_page_block: blok
927
 notice_failed_to_save_members: "Fejl under lagring af medlem(mer): %{errors}."
winterheart's avatar
winterheart committed
928
 text_zoom_out: Zoom ud
929
 text_zoom_in: Zoom in
winterheart's avatar
winterheart committed
930 931 932
 notice_unable_delete_time_entry: Kan ikke slette tidsregistrering.
 label_overall_spent_time: Overordnet forbrug af tid
 field_time_entries: Log tid
933
 project_module_gantt: Gantt
winterheart's avatar
winterheart committed
934
 project_module_calendar: Kalender
935
 button_edit_associated_wikipage: "Redigér tilknyttet Wiki side: %{page_title}"
winterheart's avatar
winterheart committed
936 937
 text_are_you_sure_with_children: Slet sag og alle undersager?
 field_text: Tekstfelt
edavis10's avatar
edavis10 committed
938 939 940 941
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I am the owner of
 setting_default_notification_option: Default notification option
 label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I am assigned to
942
 label_user_mail_option_none: No events
winterheart's avatar
winterheart committed
943 944
 field_member_of_group: Medlem af Gruppe
 field_assigned_to_role: Medlem af Rolle
945
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
946 947
 label_principal_search: "Search for user or group:"
 label_user_search: "Search for user:"
jplang's avatar
jplang committed
948 949
 field_visible: Visible
 setting_emails_header: Emails header
jplang's avatar
jplang committed
950
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
951
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
jplang's avatar
jplang committed
952
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
953
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
jplang's avatar
jplang committed
954
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart
jplang's avatar
jplang committed
955 956
 field_warn_on_leaving_unsaved: Warn me when leaving a page with unsaved text
 text_warn_on_leaving_unsaved: The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page.
957
 label_my_queries: My custom queries
jplang's avatar
jplang committed
958
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
jplang's avatar
jplang committed
959
 label_news_comment_added: Comment added to a news
960 961
 button_expand_all: Expand all
 button_collapse_all: Collapse all
962 963
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
964
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Bulk edit selected time entries
965
 text_time_entries_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected time entr(y/ies)?
966 967
 label_role_anonymous: Anonymous
 label_role_non_member: Non member
968 969 970
 label_issue_note_added: Note added
 label_issue_status_updated: Status updated
 label_issue_priority_updated: Priority updated