cs.yml 31.9 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
cs:
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
   default: "%Y-%m-%d"
   short: "%b %d"
   long: "%B %d, %Y"
   
  day_names: [Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday]
  abbr_day_names: [Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat]
   
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
  month_names: [~, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December]
  abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec]
  # Used in date_select and datime_select.
  order: [ :year, :month, :day ]

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
23
   time: "%H:%M"
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
  am: "am"
  pm: "pm"
  
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "half a minute"
   less_than_x_seconds:
    one:  "less than 1 second"
    other: "less than {{count}} seconds"
   x_seconds:
    one:  "1 second"
    other: "{{count}} seconds"
   less_than_x_minutes:
    one:  "less than a minute"
    other: "less than {{count}} minutes"
   x_minutes:
    one:  "1 minute"
    other: "{{count}} minutes"
   about_x_hours:
    one:  "about 1 hour"
    other: "about {{count}} hours"
   x_days:
    one:  "1 day"
    other: "{{count}} days"
   about_x_months:
    one:  "about 1 month"
    other: "about {{count}} months"
   x_months:
    one:  "1 month"
    other: "{{count}} months"
   about_x_years:
    one:  "about 1 year"
    other: "about {{count}} years"
   over_x_years:
    one:  "over 1 year"
    other: "over {{count}} years"
    
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
   sentence_connector: "and"
   skip_last_comma: false
   
 activerecord:
  errors:
   messages:
    inclusion: "není zahrnuto v seznamu"
    exclusion: "je rezervováno"
    invalid: "je neplatné"
    confirmation: "se neshoduje s potvrzením"
    accepted: "musí být akceptováno"
    empty: "nemůže být prázdný"
    blank: "nemůže být prázdný"
    too_long: "je příliš dlouhý"
    too_short: "je příliš krátký"
    wrong_length: " chybnou délku"
    taken: "je již použito"
    not_a_number: "není číslo"
    not_a_date: "není platné datum"
    greater_than: "must be greater than {{count}}"
    greater_than_or_equal_to: "must be greater than or equal to {{count}}"
    equal_to: "must be equal to {{count}}"
    less_than: "must be less than {{count}}"
    less_than_or_equal_to: "must be less than or equal to {{count}}"
    odd: "must be odd"
    even: "must be even"
    greater_than_start_date: "musí být větší než počáteční datum"
    not_same_project: "nepatří stejnému projektu"
    circular_dependency: "Tento vztah by vytvořil cyklickou závislost"

 # CZ translation by Maxim Krušina | Massimo Filippi, s.r.o. | maxim@mxm.cz
 # Based on original CZ translation by Jan Kadleček
 
 actionview_instancetag_blank_option: Prosím vyberte
 
 general_text_No: 'Ne'
 general_text_Yes: 'Ano'
 general_text_no: 'ne'
 general_text_yes: 'ano'
 general_lang_name: 'Čeština'
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
 general_pdf_encoding: UTF-8
 general_first_day_of_week: '1'
 
 notice_account_updated: Účet byl úspěšně změněn.
 notice_account_invalid_creditentials: Chybné jméno nebo heslo
 notice_account_password_updated: Heslo bylo úspěšně změněno.
 notice_account_wrong_password: Chybné heslo
 notice_account_register_done: Účet byl úspěšně vytvořen. Pro aktivaci účtu klikněte na odkaz v emailu, který vám byl zaslán.
 notice_account_unknown_email: Neznámý uživatel.
 notice_can_t_change_password: Tento účet používá externí autentifikaci. Zde heslo změnit nemůžete.
 notice_account_lost_email_sent: Byl vám zaslán email s intrukcemi jak si nastavíte nové heslo.
 notice_account_activated: Váš účet byl aktivován. Nyní se můžete přihlásit.
 notice_successful_create: Úspěšně vytvořeno.
 notice_successful_update: Úspěšně aktualizováno.
 notice_successful_delete: Úspěšně odstraněno.
 notice_successful_connection: Úspěšné připojení.
 notice_file_not_found: Stránka na kterou se snažíte zobrazit neexistuje nebo byla smazána.
 notice_locking_conflict: Údaje byly změněny jiným uživatelem.
 notice_scm_error: Entry and/or revision doesn't exist in the repository.
 notice_not_authorized: Nemáte dostatečná práva pro zobrazení této stránky.
 notice_email_sent: "Na adresu {{value}} byl odeslán email"
 notice_email_error: "Při odesílání emailu nastala chyba ({{value}})"
 notice_feeds_access_key_reseted: Váš klíč pro přístup k RSS byl resetován.
 notice_failed_to_save_issues: "Failed to save {{count}} issue(s) on {{total}} selected: {{ids}}."
 notice_no_issue_selected: "Nebyl zvolen žádný úkol. Prosím, zvolte úkoly, které chcete editovat"
 notice_account_pending: "Váš účet byl vytvořen, nyní čeká na schválení administrátorem."
 notice_default_data_loaded: Výchozí konfigurace úspěšně nahrána.
 
 error_can_t_load_default_data: "Výchozí konfigurace nebyla nahrána: {{value}}"
 error_scm_not_found: "Položka a/nebo revize neexistují v repository."
 error_scm_command_failed: "Při pokusu o přístup k repository došlo k chybě: {{value}}"
 error_issue_not_found_in_project: 'Úkol nebyl nalezen nebo nepatří k tomuto projektu'
 
 mail_subject_lost_password: "Vaše heslo ({{value}})"
 mail_body_lost_password: 'Pro změnu vašeho hesla klikněte na následující odkaz:'
 mail_subject_register: "Aktivace účtu ({{value}})"
 mail_body_register: 'Pro aktivaci vašeho účtu klikněte na následující odkaz:'
 mail_body_account_information_external: "Pomocí vašeho účtu {{value}} se můžete přihlásit."
 mail_body_account_information: Informace o vašem účtu
 mail_subject_account_activation_request: "Aktivace {{value}} účtu"
 mail_body_account_activation_request: "Byl zaregistrován nový uživatel {{value}}. Aktivace jeho účtu závisí na vašem potvrzení."
 
 gui_validation_error: 1 chyba
 gui_validation_error_plural: "{{count}} chyb(y)"
 
 field_name: Název
 field_description: Popis
 field_summary: Přehled
 field_is_required: Povinné pole
 field_firstname: Jméno
 field_lastname: Příjmení
 field_mail: Email
 field_filename: Soubor
 field_filesize: Velikost
 field_downloads: Staženo
 field_author: Autor
 field_created_on: Vytvořeno
 field_updated_on: Aktualizováno
 field_field_format: Formát
 field_is_for_all: Pro všechny projekty
 field_possible_values: Možné hodnoty
 field_regexp: Regulární výraz
 field_min_length: Minimální délka
 field_max_length: Maximální délka
 field_value: Hodnota
 field_category: Kategorie
 field_title: Název
 field_project: Projekt
 field_issue: Úkol
 field_status: Stav
 field_notes: Poznámka
 field_is_closed: Úkol uzavřen
 field_is_default: Výchozí stav
 field_tracker: Fronta
 field_subject: Předmět
 field_due_date: Uzavřít do
 field_assigned_to: Přiřazeno
 field_priority: Priorita
 field_fixed_version: Přiřazeno k verzi
 field_user: Uživatel
 field_role: Role
 field_homepage: Homepage
 field_is_public: Veřejný
 field_parent: Nadřazený projekt
 field_is_in_chlog: Úkoly zobrazené v změnovém logu
 field_is_in_roadmap: Úkoly zobrazené v plánu
 field_login: Přihlášení
 field_mail_notification: Emailová oznámení
 field_admin: Administrátor
 field_last_login_on: Poslední přihlášení
 field_language: Jazyk
 field_effective_date: Datum
 field_password: Heslo
 field_new_password: Nové heslo
 field_password_confirmation: Potvrzení
 field_version: Verze
 field_type: Typ
 field_host: Host
 field_port: Port
 field_account: Účet
 field_base_dn: Base DN
 field_attr_login: Přihlášení (atribut)
 field_attr_firstname: Jméno (atribut)
 field_attr_lastname: Příjemní (atribut)
 field_attr_mail: Email (atribut)
 field_onthefly: Automatické vytváření uživatelů
 field_start_date: Začátek
216
 field_done_ratio: % Hotovo
217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552
 field_auth_source: Autentifikační mód
 field_hide_mail: Nezobrazovat můj email
 field_comments: Komentář
 field_url: URL
 field_start_page: Výchozí stránka
 field_subproject: Podprojekt
 field_hours: Hodiny
 field_activity: Aktivita
 field_spent_on: Datum
 field_identifier: Identifikátor
 field_is_filter: Použít jako filtr
 field_issue_to_id: Související úkol
 field_delay: Zpoždění
 field_assignable: Úkoly mohou být přiřazeny této roli
 field_redirect_existing_links: Přesměrovat stvávající odkazy
 field_estimated_hours: Odhadovaná doba
 field_column_names: Sloupce
 field_time_zone: Časové pásmo
 field_searchable: Umožnit vyhledávání
 field_default_value: Výchozí hodnota
 field_comments_sorting: Zobrazit komentáře
 
 setting_app_title: Název aplikace
 setting_app_subtitle: Podtitulek aplikace
 setting_welcome_text: Uvítací text
 setting_default_language: Výchozí jazyk
 setting_login_required: Auten. vyžadována
 setting_self_registration: Povolena automatická registrace
 setting_attachment_max_size: Maximální velikost přílohy
 setting_issues_export_limit: Limit pro export úkolů
 setting_mail_from: Odesílat emaily z adresy
 setting_bcc_recipients: Příjemci skryté kopie (bcc)
 setting_host_name: Host name
 setting_text_formatting: Formátování textu
 setting_wiki_compression: Komperese historie Wiki
 setting_feeds_limit: Feed content limit
 setting_default_projects_public: Nové projekty nastavovat jako veřejné
 setting_autofetch_changesets: Autofetch commits
 setting_sys_api_enabled: Povolit WS pro správu repozitory
 setting_commit_ref_keywords: Klíčová slova pro odkazy
 setting_commit_fix_keywords: Klíčová slova pro uzavření
 setting_autologin: Automatické přihlašování
 setting_date_format: Formát data
 setting_time_format: Formát času
 setting_cross_project_issue_relations: Povolit vazby úkolů napříč projekty
 setting_issue_list_default_columns: Výchozí sloupce zobrazené v seznamu úkolů
 setting_repositories_encodings: Kódování 
 setting_emails_footer: Patička emailů
 setting_protocol: Protokol
 setting_per_page_options: Povolené počty řádků na stránce
 setting_user_format: Formát zobrazení uživatele
 setting_activity_days_default: Days displayed on project activity
 setting_display_subprojects_issues: Display subprojects issues on main projects by default
 
 project_module_issue_tracking: Sledování úkolů
 project_module_time_tracking: Sledování času
 project_module_news: Novinky
 project_module_documents: Dokumenty
 project_module_files: Soubory
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Repository
 project_module_boards: Diskuse
 
 label_user: Uživatel
 label_user_plural: Uživatelé
 label_user_new: Nový uživatel
 label_project: Projekt
 label_project_new: Nový projekt
 label_project_plural: Projekty
 label_x_projects:
  zero: no projects
  one:  1 project
  other: "{{count}} projects"
 label_project_all: Všechny projekty
 label_project_latest: Poslední projekty
 label_issue: Úkol
 label_issue_new: Nový úkol
 label_issue_plural: Úkoly
 label_issue_view_all: Všechny úkoly
 label_issues_by: "Úkoly od uživatele {{value}}"
 label_issue_added: Úkol přidán
 label_issue_updated: Úkol aktualizován
 label_document: Dokument
 label_document_new: Nový dokument
 label_document_plural: Dokumenty
 label_document_added: Dokument přidán
 label_role: Role
 label_role_plural: Role
 label_role_new: Nová role
 label_role_and_permissions: Role a práva
 label_member: Člen
 label_member_new: Nový člen
 label_member_plural: Členové
 label_tracker: Fronta
 label_tracker_plural: Fronty
 label_tracker_new: Nová fronta
 label_workflow: Workflow
 label_issue_status: Stav úkolu
 label_issue_status_plural: Stavy úkolů
 label_issue_status_new: Nový stav
 label_issue_category: Kategorie úkolu
 label_issue_category_plural: Kategorie úkolů
 label_issue_category_new: Nová kategorie
 label_custom_field: Uživatelské pole
 label_custom_field_plural: Uživatelská pole
 label_custom_field_new: Nové uživatelské pole
 label_enumerations: Seznamy
 label_enumeration_new: Nová hodnota
 label_information: Informace
 label_information_plural: Informace
 label_please_login: Prosím přihlašte se
 label_register: Registrovat
 label_password_lost: Zapomenuté heslo
 label_home: Úvodní
 label_my_page: Moje stránka
 label_my_account: Můj účet
 label_my_projects: Moje projekty
 label_administration: Administrace
 label_login: Přihlášení
 label_logout: Odhlášení
 label_help: Nápověda
 label_reported_issues: Nahlášené úkoly
 label_assigned_to_me_issues: Mé úkoly
 label_last_login: Poslední přihlášení
 label_registered_on: Registrován
 label_activity: Aktivita
 label_overall_activity: Celková aktivita
 label_new: Nový
 label_logged_as: Přihlášen jako
 label_environment: Prostředí
 label_authentication: Autentifikace
 label_auth_source: Mód autentifikace
 label_auth_source_new: Nový mód autentifikace
 label_auth_source_plural: Módy autentifikace
 label_subproject_plural: Podprojekty
 label_min_max_length: Min - Max délka
 label_list: Seznam
 label_date: Datum
 label_integer: Celé číslo
 label_float: Desetiné číslo
 label_boolean: Ano/Ne
 label_string: Text
 label_text: Dlouhý text
 label_attribute: Atribut
 label_attribute_plural: Atributy
 label_download: "{{count}} Download"
 label_download_plural: "{{count}} Downloads"
 label_no_data: Žádné položky
 label_change_status: Změnit stav
 label_history: Historie
 label_attachment: Soubor
 label_attachment_new: Nový soubor
 label_attachment_delete: Odstranit soubor
 label_attachment_plural: Soubory
 label_file_added: Soubor přidán
 label_report: Přeheled
 label_report_plural: Přehledy
 label_news: Novinky
 label_news_new: Přidat novinku
 label_news_plural: Novinky
 label_news_latest: Poslední novinky
 label_news_view_all: Zobrazit všechny novinky
 label_news_added: Novinka přidána
 label_change_log: Protokol změn
 label_settings: Nastavení
 label_overview: Přehled
 label_version: Verze
 label_version_new: Nová verze
 label_version_plural: Verze
 label_confirmation: Potvrzení
 label_export_to: 'Také k dispozici:'
 label_read: Načítá se...
 label_public_projects: Veřejné projekty
 label_open_issues: otevřený
 label_open_issues_plural: otevřené
 label_closed_issues: uzavřený
 label_closed_issues_plural: uzavřené
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
  zero: 0 open / {{total}}
  one:  1 open / {{total}}
  other: "{{count}} open / {{total}}"
 label_x_open_issues_abbr:
  zero: 0 open
  one:  1 open
  other: "{{count}} open"
 label_x_closed_issues_abbr:
  zero: 0 closed
  one:  1 closed
  other: "{{count}} closed"
 label_total: Celkem
 label_permissions: Práva
 label_current_status: Aktuální stav
 label_new_statuses_allowed: Nové povolené stavy
 label_all: vše
 label_none: nic
 label_nobody: nikdo
 label_next: Další
 label_previous: Předchozí
 label_used_by: Použito
 label_details: Detaily
 label_add_note: Přidat poznámku
 label_per_page: Na stránku
 label_calendar: Kalendář
 label_months_from: měsíců od
 label_gantt: Ganttův graf
 label_internal: Interní
 label_last_changes: "posledních {{count}} změn"
 label_change_view_all: Zobrazit všechny změny
 label_personalize_page: Přizpůsobit tuto stránku
 label_comment: Komentář
 label_comment_plural: Komentáře
 label_x_comments:
  zero: no comments
  one: 1 comment
  other: "{{count}} comments"
 label_comment_add: Přidat komentáře
 label_comment_added: Komentář přidán
 label_comment_delete: Odstranit komentář
 label_query: Uživatelský dotaz
 label_query_plural: Uživatelské dotazy
 label_query_new: Nový dotaz
 label_filter_add: Přidat filtr
 label_filter_plural: Filtry
 label_equals: je
 label_not_equals: není
 label_in_less_than: je měší než
 label_in_more_than: je větší než
 label_in: v
 label_today: dnes
 label_all_time: vše
 label_yesterday: včera
 label_this_week: tento týden
 label_last_week: minulý týden
 label_last_n_days: "posledních {{count}} dnů"
 label_this_month: tento měsíc
 label_last_month: minulý měsíc
 label_this_year: tento rok
 label_date_range: Časový rozsah
 label_less_than_ago: před méně jak (dny)
 label_more_than_ago: před více jak (dny)
 label_ago: před (dny)
 label_contains: obsahuje
 label_not_contains: neobsahuje
 label_day_plural: dny
 label_repository: Repository
 label_repository_plural: Repository
 label_browse: Procházet
 label_modification: "{{count}} změna"
 label_modification_plural: "{{count}} změn"
 label_revision: Revize
 label_revision_plural: Revizí
 label_associated_revisions: Související verze
 label_added: přidáno
 label_modified: změněno
 label_deleted: odstraněno
 label_latest_revision: Poslední revize
 label_latest_revision_plural: Poslední revize
 label_view_revisions: Zobrazit revize
 label_max_size: Maximální velikost
 label_sort_highest: Přesunout na začátek
 label_sort_higher: Přesunout nahoru
 label_sort_lower: Přesunout dolů
 label_sort_lowest: Přesunout na konec
 label_roadmap: Plán
 label_roadmap_due_in: "Zbývá {{value}}"
 label_roadmap_overdue: "{{value}} pozdě"
 label_roadmap_no_issues: Pro tuto verzi nejsou žádné úkoly
 label_search: Hledat
 label_result_plural: Výsledky
 label_all_words: Všechna slova
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki úprava
 label_wiki_edit_plural: Wiki úpravy
 label_wiki_page: Wiki stránka
 label_wiki_page_plural: Wiki stránky
 label_index_by_title: Index dle názvu
 label_index_by_date: Index dle data
 label_current_version: Aktuální verze
 label_preview: Náhled
 label_feed_plural: Příspěvky
 label_changes_details: Detail všech změn
 label_issue_tracking: Sledování úkolů
 label_spent_time: Strávený čas
 label_f_hour: "{{value}} hodina"
 label_f_hour_plural: "{{value}} hodin"
 label_time_tracking: Sledování času
 label_change_plural: Změny
 label_statistics: Statistiky
 label_commits_per_month: Commitů za měsíc
 label_commits_per_author: Commitů za autora
 label_view_diff: Zobrazit rozdíly
 label_diff_inline: uvnitř
 label_diff_side_by_side: vedle sebe
 label_options: Nastavení
 label_copy_workflow_from: Kopírovat workflow z
 label_permissions_report: Přehled práv
 label_watched_issues: Sledované úkoly
 label_related_issues: Související úkoly
 label_applied_status: Použitý stav
 label_loading: Nahrávám...
 label_relation_new: Nová souvislost
 label_relation_delete: Odstranit souvislost
 label_relates_to: související s
 label_duplicates: duplicity
 label_blocks: bloků
 label_blocked_by: zablokován
 label_precedes: předchází
 label_follows: následuje
 label_end_to_start: od konce do začátku
 label_end_to_end: od konce do konce
 label_start_to_start: od začátku do začátku
 label_start_to_end: od začátku do konce
 label_stay_logged_in: Zůstat přihlášený
 label_disabled: zakázán
 label_show_completed_versions: Ukázat dokončené verze
 label_me: 
 label_board: Fórum
 label_board_new: Nové fórum
 label_board_plural: Fóra
 label_topic_plural: Témata
 label_message_plural: Zprávy
 label_message_last: Poslední zpráva
 label_message_new: Nová zpráva
 label_message_posted: Zpráva přidána
 label_reply_plural: Odpovědi
 label_send_information: Zaslat informace o účtu uživateli
 label_year: Rok
 label_month: Měsíc
 label_week: Týden
 label_date_from: Od
 label_date_to: Do
 label_language_based: Podle výchozího jazyku
 label_sort_by: "Seřadit podle {{value}}"
 label_send_test_email: Poslat testovací email
 label_feeds_access_key_created_on: "Přístupový klíč pro RSS byl vytvořen před {{value}}"
 label_module_plural: Moduly
jplang's avatar
jplang committed
553 554
 label_added_time_by: "Přidáno uživatelem {{author}} před {{age}}"
 label_updated_time: "Aktualizováno před {{value}}"
555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570
 label_jump_to_a_project: Zvolit projekt...
 label_file_plural: Soubory
 label_changeset_plural: Changesety
 label_default_columns: Výchozí sloupce
 label_no_change_option: (beze změny)
 label_bulk_edit_selected_issues: Bulk edit selected issues
 label_theme: Téma
 label_default: Výchozí
 label_search_titles_only: Vyhledávat pouze v názvech
 label_user_mail_option_all: "Pro všechny události všech mých projektů"
 label_user_mail_option_selected: "Pro všechny události vybraných projektů..."
 label_user_mail_option_none: "Pouze pro události které sleduji nebo které se mne týkají"
 label_user_mail_no_self_notified: "Nezasílat informace o mnou vytvořených změnách"
 label_registration_activation_by_email: aktivace účtu emailem
 label_registration_manual_activation: manuální aktivace účtu
 label_registration_automatic_activation: automatická aktivace účtu
jplang's avatar
jplang committed
571
 label_display_per_page: "{{value}} na stránku"
572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694
 label_age: Věk
 label_change_properties: Změnit vlastnosti
 label_general: Obecné
 label_more: Více
 label_scm: SCM
 label_plugins: Doplňky
 label_ldap_authentication: Autentifikace LDAP
 label_downloads_abbr: D/L
 label_optional_description: Volitelný popis
 label_add_another_file: Přidat další soubor
 label_preferences: Nastavení
 label_chronological_order: V chronologickém pořadí
 label_reverse_chronological_order: V obrácaném chronologickém pořadí
 
 button_login: Přihlásit
 button_submit: Potvrdit
 button_save: Uložit
 button_check_all: Zašrtnout vše
 button_uncheck_all: Odšrtnout vše
 button_delete: Odstranit
 button_create: Vytvořit
 button_test: Test
 button_edit: Upravit
 button_add: Přidat
 button_change: Změnit
 button_apply: Použít
 button_clear: Smazat
 button_lock: Zamknout
 button_unlock: Odemknout
 button_download: Stáhnout
 button_list: Vypsat
 button_view: Zobrazit
 button_move: Přesunout
 button_back: Zpět
 button_cancel: Storno
 button_activate: Aktivovat
 button_sort: Seřadit
 button_log_time: Přidat čas
 button_rollback: Zpět k této verzi
 button_watch: Sledovat
 button_unwatch: Nesledovat
 button_reply: Odpovědět
 button_archive: Archivovat
 button_unarchive: Odarchivovat
 button_reset: Reset
 button_rename: Přejmenovat
 button_change_password: Změnit heslo
 button_copy: Kopírovat
 button_annotate: Komentovat
 button_update: Aktualizovat
 button_configure: Konfigurovat
 
 status_active: aktivní
 status_registered: registrovaný
 status_locked: uzamčený
 
 text_select_mail_notifications: Vyberte akci při které bude zasláno upozornění emailem.
 text_regexp_info: např. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 znamená bez limitu
 text_project_destroy_confirmation: Jste si jisti, že chcete odstranit tento projekt a všechna související data ?
 text_workflow_edit: Vyberte roli a frontu k editaci workflow
 text_are_you_sure: Jste si jisti?
 text_journal_changed: "změněno z {{old}} na {{new}}"
 text_journal_set_to: "nastaveno na {{value}}"
 text_journal_deleted: odstraněno
 text_tip_task_begin_day: úkol začíná v tento den
 text_tip_task_end_day: úkol končí v tento den
 text_tip_task_begin_end_day: úkol začíná a končí v tento den
 text_project_identifier_info: 'Jsou povolena malá písmena (a-z), čísla a pomlčky.<br />Po uložení již není možné identifikátor změnit.'
 text_caracters_maximum: "{{count}} znaků maximálně."
 text_caracters_minimum: "Musí být alespoň {{count}} znaků dlouhé."
 text_length_between: "Délka mezi {{min}} a {{max}} znaky."
 text_tracker_no_workflow: Pro tuto frontu není definován žádný workflow
 text_unallowed_characters: Nepovolené znaky
 text_comma_separated: Povoleno více hodnot (oddělěné čárkou).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referencing and fixing issues in commit messages
 text_issue_added: "Úkol {{id}} byl vytvořen uživatelem {{author}}."
 text_issue_updated: "Úkol {{id}} byl aktualizován uživatelem {{author}}."
 text_wiki_destroy_confirmation: Opravdu si přejete odstranit tuto WIKI a celý její obsah?
 text_issue_category_destroy_question: "Některé úkoly ({{count}}) jsou přiřazeny k této kategorii. Co s nimi chtete udělat?"
 text_issue_category_destroy_assignments: Zrušit přiřazení ke kategorii
 text_issue_category_reassign_to: Přiřadit úkoly do této kategorie
 text_user_mail_option: "U projektů, které nebyly vybrány, budete dostávat oznámení pouze o vašich či o sledovaných položkách (např. o položkách jejichž jste autor nebo ke kterým jste přiřazen(a))."
 text_no_configuration_data: "Role, fronty, stavy úkolů ani workflow nebyly zatím nakonfigurovány.\nVelice doporučujeme nahrát výchozí konfiguraci.Po si můžete vše upravit"
 text_load_default_configuration: Nahrát výchozí konfiguraci
 text_status_changed_by_changeset: "Použito v changesetu {{value}}."
 text_issues_destroy_confirmation: 'Opravdu si přejete odstranit všechny zvolené úkoly?'
 text_select_project_modules: 'Aktivní moduly v tomto projektu:'
 text_default_administrator_account_changed: Výchozí nastavení administrátorského účtu změněno
 text_file_repository_writable: Povolen zápis do repository
 text_rmagick_available: RMagick k dispozici (volitelné)
 text_destroy_time_entries_question: U úkolů, které chcete odstranit je evidováno %.02f práce. Co chete udělat?
 text_destroy_time_entries: Odstranit evidované hodiny.
 text_assign_time_entries_to_project: Přiřadit evidované hodiny projektu
 text_reassign_time_entries: 'Přeřadit evidované hodiny k tomuto úkolu:'
 
 default_role_manager: Manažer
 default_role_developper: Vývojář
 default_role_reporter: Reportér
 default_tracker_bug: Chyba
 default_tracker_feature: Požadavek
 default_tracker_support: Podpora
 default_issue_status_new: Nový
 default_issue_status_assigned: Přiřazený
 default_issue_status_resolved: Vyřešený
 default_issue_status_feedback: Čeká se
 default_issue_status_closed: Uzavřený
 default_issue_status_rejected: Odmítnutý
 default_doc_category_user: Uživatelská dokumentace
 default_doc_category_tech: Technická dokumentace
 default_priority_low: Nízká
 default_priority_normal: Normální
 default_priority_high: Vysoká
 default_priority_urgent: Urgentní
 default_priority_immediate: Okamžitá
 default_activity_design: Design
 default_activity_development: Vývoj
 
 enumeration_issue_priorities: Priority úkolů
 enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentů
 enumeration_activities: Aktivity (sledování času)
 error_scm_annotate: "Položka neexistuje nebo nemůže být komentována."
 label_planning: Plánování
jplang's avatar
jplang committed
695
 text_subprojects_destroy_warning: "Its subproject(s): {{value}} will be also deleted."
696 697 698
 label_and_its_subprojects: "{{value}} and its subprojects"
 mail_body_reminder: "{{count}} issue(s) that are assigned to you are due in the next {{days}} days:"
 mail_subject_reminder: "{{count}} issue(s) due in the next days"
jplang's avatar
jplang committed
699
 text_user_wrote: "{{value}} wrote:"
700 701 702
 label_duplicated_by: duplicated by
 setting_enabled_scm: Enabled SCM
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Reassign them to this value:'
jplang's avatar
jplang committed
703
 text_enumeration_destroy_question: "{{count}} objects are assigned to this value."
704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779
 label_incoming_emails: Incoming emails
 label_generate_key: Generate a key
 setting_mail_handler_api_enabled: Enable WS for incoming emails
 setting_mail_handler_api_key: API key
 text_email_delivery_not_configured: "Email delivery is not configured, and notifications are disabled.\nConfigure your SMTP server in config/email.yml and restart the application to enable them."
 field_parent_title: Parent page
 label_issue_watchers: Watchers
 setting_commit_logs_encoding: Commit messages encoding
 button_quote: Quote
 setting_sequential_project_identifiers: Generate sequential project identifiers
 notice_unable_delete_version: Unable to delete version
 label_renamed: renamed
 label_copied: copied
 setting_plain_text_mail: plain text only (no HTML)
 permission_view_files: View files
 permission_edit_issues: Edit issues
 permission_edit_own_time_entries: Edit own time logs
 permission_manage_public_queries: Manage public queries
 permission_add_issues: Add issues
 permission_log_time: Log spent time
 permission_view_changesets: View changesets
 permission_view_time_entries: View spent time
 permission_manage_versions: Manage versions
 permission_manage_wiki: Manage wiki
 permission_manage_categories: Manage issue categories
 permission_protect_wiki_pages: Protect wiki pages
 permission_comment_news: Comment news
 permission_delete_messages: Delete messages
 permission_select_project_modules: Select project modules
 permission_manage_documents: Manage documents
 permission_edit_wiki_pages: Edit wiki pages
 permission_add_issue_watchers: Add watchers
 permission_view_gantt: View gantt chart
 permission_move_issues: Move issues
 permission_manage_issue_relations: Manage issue relations
 permission_delete_wiki_pages: Delete wiki pages
 permission_manage_boards: Manage boards
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Delete attachments
 permission_view_wiki_edits: View wiki history
 permission_add_messages: Post messages
 permission_view_messages: View messages
 permission_manage_files: Manage files
 permission_edit_issue_notes: Edit notes
 permission_manage_news: Manage news
 permission_view_calendar: View calendrier
 permission_manage_members: Manage members
 permission_edit_messages: Edit messages
 permission_delete_issues: Delete issues
 permission_view_issue_watchers: View watchers list
 permission_manage_repository: Manage repository
 permission_commit_access: Commit access
 permission_browse_repository: Browse repository
 permission_view_documents: View documents
 permission_edit_project: Edit project
 permission_add_issue_notes: Add notes
 permission_save_queries: Save queries
 permission_view_wiki_pages: View wiki
 permission_rename_wiki_pages: Rename wiki pages
 permission_edit_time_entries: Edit time logs
 permission_edit_own_issue_notes: Edit own notes
 setting_gravatar_enabled: Use Gravatar user icons
 label_example: Example
 text_repository_usernames_mapping: "Select ou update the Redmine user mapped to each username found in the repository log.\nUsers with the same Redmine and repository username or email are automatically mapped."
 permission_edit_own_messages: Edit own messages
 permission_delete_own_messages: Delete own messages
 label_user_activity: "{{value}}'s activity"
 label_updated_time_by: "Updated by {{author}} {{age}} ago"
 text_diff_truncated: '... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.'
 setting_diff_max_lines_displayed: Max number of diff lines displayed
 text_plugin_assets_writable: Plugin assets directory writable
 warning_attachments_not_saved: "{{count}} file(s) could not be saved."
 button_create_and_continue: Create and continue
 text_custom_field_possible_values_info: 'One line for each value'
 label_display: Display
 field_editable: Editable
 setting_repository_log_display_limit: Maximum number of revisions displayed on file log
780
 setting_file_max_size_displayed: Max size of text files displayed inline
jplang's avatar
jplang committed
781 782
 field_watcher: Watcher
 setting_openid: Allow OpenID login and registration
jplang's avatar
jplang committed
783 784
 field_identity_url: OpenID URL
 label_login_with_open_id_option: or login with OpenID
785
 field_content: Content
786 787 788
 label_descending: Descending
 label_sort: Sort
 label_ascending: Ascending
789
 label_date_from_to: From {{start}} to {{end}}
790 791
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=