bg.yml 76.6 KB
Newer Older
1
# Bulgarian translation by Nikolay Solakov and Ivan Cenov
2
bg:
jplang's avatar
jplang committed
3
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
4
 direction: ltr
5 6 7 8 9
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
jplang's avatar
jplang committed
10
   default: "%d-%m-%Y"
11 12
   short: "%b %d"
   long: "%B %d, %Y"
13

winterheart's avatar
winterheart committed
14 15
  day_names: [Неделя, Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък, Събота]
  abbr_day_names: [Нед, Пон, Вто, Сря, Чет, Пет, Съб]
16

17
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
winterheart's avatar
winterheart committed
18 19
  month_names: [~, Януари, Февруари, Март, Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември]
  abbr_month_names: [~, Яну, Фев, Мар, Апр, Май, Юни, Юли, Авг, Сеп, Окт, Ное, Дек]
20
  # Used in date_select and datime_select.
21 22 23 24
  order:
   - :year
   - :month
   - :day
25 26 27 28

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
29
   time: "%H:%M"
30 31 32 33
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
  am: "am"
  pm: "pm"
34

35 36 37 38
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "half a minute"
   less_than_x_seconds:
winterheart's avatar
winterheart committed
39
    one:  "по-малко от 1 секунда"
40
    other: "по-малко от %{count} секунди"
41
   x_seconds:
winterheart's avatar
winterheart committed
42
    one:  "1 секунда"
43
    other: "%{count} секунди"
44
   less_than_x_minutes:
winterheart's avatar
winterheart committed
45
    one:  "по-малко от 1 минута"
46
    other: "по-малко от %{count} минути"
47
   x_minutes:
winterheart's avatar
winterheart committed
48
    one:  "1 минута"
49
    other: "%{count} минути"
50
   about_x_hours:
winterheart's avatar
winterheart committed
51
    one:  "около 1 час"
52
    other: "около %{count} часа"
53
   x_hours:
54 55
    one:  "1 час"
    other: "%{count} часа"
56
   x_days:
winterheart's avatar
winterheart committed
57
    one:  "1 ден"
58
    other: "%{count} дена"
59
   about_x_months:
winterheart's avatar
winterheart committed
60
    one:  "около 1 месец"
61
    other: "около %{count} месеца"
62
   x_months:
winterheart's avatar
winterheart committed
63
    one:  "1 месец"
64
    other: "%{count} месеца"
65
   about_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
66
    one:  "около 1 година"
67
    other: "около %{count} години"
68
   over_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
69
    one:  "над 1 година"
70
    other: "над %{count} години"
jplang's avatar
jplang committed
71
   almost_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
72
    one:  "почти 1 година"
73
    other: "почти %{count} години"
edavis10's avatar
edavis10 committed
74

winterheart's avatar
winterheart committed
75 76 77 78 79
 number:
  format:
   separator: "."
   delimiter: ""
   precision: 3
80

jplang's avatar
jplang committed
81 82
  human:
   format:
edavis10's avatar
edavis10 committed
83
    delimiter: ""
84
    precision: 3
85
   storage_units:
edavis10's avatar
edavis10 committed
86
    format: "%n %u"
87 88
    units:
     byte:
89 90
      one: байт
      other: байта
winterheart's avatar
winterheart committed
91 92 93 94
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
jplang's avatar
jplang committed
95

96 97 98
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
winterheart's avatar
winterheart committed
99
   sentence_connector: "и"
100
   skip_last_comma: false
101

102 103
 activerecord:
  errors:
jplang's avatar
jplang committed
104 105
   template:
    header:
jplang's avatar
jplang committed
106 107
     one:  "1 грешка попречи този %{model} да бъде записан"
     other: "%{count} грешки попречиха този %{model} да бъде записан"
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
   messages:
    inclusion: "не съществува в списъка"
    exclusion: "е запазено"
    invalid: "е невалидно"
    confirmation: "липсва одобрение"
    accepted: "трябва да се приеме"
    empty: "не може да е празно"
    blank: "не може да е празно"
    too_long: "е прекалено дълго"
    too_short: "е прекалено късо"
    wrong_length: "е с грешна дължина"
    taken: "вече съществува"
    not_a_number: "не е число"
    not_a_date: "е невалидна дата"
122 123 124 125 126
    greater_than: "трябва да бъде по-голям[a/о] от %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-голям[a/о] от или равен[a/o] на %{count}"
    equal_to: "трябва да бъде равен[a/o] на %{count}"
    less_than: "трябва да бъде по-малък[a/o] от %{count}"
    less_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-малък[a/o] от или равен[a/o] на %{count}"
winterheart's avatar
winterheart committed
127 128
    odd: "трябва да бъде нечетен[a/o]"
    even: "трябва да бъде четен[a/o]"
129 130 131
    greater_than_start_date: "трябва да е след началната дата"
    not_same_project: "не е от същия проект"
    circular_dependency: "Тази релация ще доведе до безкрайна зависимост"
jplang's avatar
jplang committed
132
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Една задача не може да бъде свързвана към своя подзадача"
133
    earlier_than_minimum_start_date: "не може да бъде по-рано от %{date} поради предхождащи задачи"
jplang's avatar
jplang committed
134 135
    not_a_regexp: "не е валиден регулярен израз"
    open_issue_with_closed_parent: "Отворена задача не може да бъде асоциирана към затворена родителска задача"
136 137

 actionview_instancetag_blank_option: Изберете
138

139 140 141 142
 general_text_No: 'Не'
 general_text_Yes: 'Да'
 general_text_no: 'не'
 general_text_yes: 'да'
143
 general_lang_name: 'Bulgarian (Български)'
144 145 146
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
147
 general_pdf_fontname: freesans
148
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
149
 general_first_day_of_week: '1'
150

151
 notice_account_updated: Профилът е обновен успешно.
152
 notice_account_invalid_credentials: Невалиден потребител или парола.
153 154
 notice_account_password_updated: Паролата е успешно променена.
 notice_account_wrong_password: Грешна парола
155 156
 notice_account_register_done: Профилът е създаден успешно. E-mail, съдържащ инструкции за активиране на профила
  е изпратен на %{email}.
157
 notice_account_unknown_email: Непознат e-mail.
158 159 160
 notice_account_not_activated_yet: Вие не сте активирали вашия профил все още. Ако искате да
  получите нов e-mail за активиране, моля <a href="%{url}">натиснете тази връзка</a>.
 notice_account_locked: Вашият профил е блокиран.
161 162
 notice_can_t_change_password: Този профил е с външен метод за оторизация. Невъзможна смяна на паролата.
 notice_account_lost_email_sent: Изпратен ви е e-mail с инструкции за избор на нова парола.
163
 notice_account_activated: Профилът ви е активиран. Вече може да влезете в Redmine.
164 165 166 167 168 169 170
 notice_successful_create: Успешно създаване.
 notice_successful_update: Успешно обновяване.
 notice_successful_delete: Успешно изтриване.
 notice_successful_connection: Успешно свързване.
 notice_file_not_found: Несъществуваща или преместена страница.
 notice_locking_conflict: Друг потребител променя тези данни в момента.
 notice_not_authorized: Нямате право на достъп до тази страница.
171
 notice_not_authorized_archived_project: Проектът, който се опитвате да видите е архивиран. Ако смятате, че това не е правилно, обърнете се към администратора за разархивиране.
172 173
 notice_email_sent: "Изпратен e-mail на %{value}"
 notice_email_error: "Грешка при изпращане на e-mail (%{value})"
174
 notice_feeds_access_key_reseted: Вашия ключ за Atom достъп беше променен.
jplang's avatar
jplang committed
175 176
 notice_api_access_key_reseted: Вашият API ключ за достъп беше изчистен.
 notice_failed_to_save_issues: "Неуспешен запис на %{count} задачи от %{total} избрани: %{ids}."
177
 notice_failed_to_save_time_entries: "Невъзможност за запис на %{count} записа за използвано време от %{total} избрани: %{ids}."
jplang's avatar
jplang committed
178 179 180 181 182
 notice_failed_to_save_members: "Невъзможност за запис на член(ове): %{errors}."
 notice_no_issue_selected: "Няма избрани задачи."
 notice_account_pending: "Профилът Ви е създаден и очаква одобрение от администратор."
 notice_default_data_loaded: Примерната информация е заредена успешно.
 notice_unable_delete_version: Невъзможност за изтриване на версия
183
 notice_unable_delete_time_entry: Невъзможност за изтриване на запис за използвано време.
jplang's avatar
jplang committed
184 185
 notice_issue_done_ratios_updated: Обновен процент на завършените задачи.
 notice_gantt_chart_truncated: Мрежовият график е съкратен, понеже броят на обектите, които могат да бъдат показани е твърде голям (%{max})
186
 notice_issue_successful_create: Задача %{id} е създадена.
187
 notice_issue_update_conflict: Задачата е била променена от друг потребител, докато вие сте я редактирали.
188
 notice_account_deleted: Вашият профил беше премахнат без възможност за възстановяване.
189
 notice_user_successful_create: Потребител %{id} е създаден.
190
 notice_new_password_must_be_different: Новата парола трябва да бъде различна от сегашната парола
jplang's avatar
jplang committed
191 192
 notice_import_finished: "%{count} обекта бяха импортирани"
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} от общо %{total} обекта не бяха инпортирани"
193
 error_can_t_load_default_data: "Грешка при зареждане на началната информация: %{value}"
194
 error_scm_not_found: Несъществуващ обект в хранилището.
195
 error_scm_command_failed: "Грешка при опит за комуникация с хранилище: %{value}"
jplang's avatar
jplang committed
196
 error_scm_annotate: "Обектът не съществува или не може да бъде анотиран."
197
 error_scm_annotate_big_text_file: "Файлът не може да бъде анотиран, понеже надхвърля максималния размер за текстови файлове."
jplang's avatar
jplang committed
198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
 error_issue_not_found_in_project: 'Задачата не е намерена или не принадлежи на този проект'
 error_no_tracker_in_project: Няма асоциирани тракери с този проект. Проверете настройките на проекта.
 error_no_default_issue_status: Няма установено подразбиращо се състояние за задачите. Моля проверете вашата конфигурация (Вижте "Администрация -> Състояния на задачи").
 error_can_not_delete_custom_field: Невъзможност за изтриване на потребителско поле
 error_can_not_delete_tracker: Този тракер съдържа задачи и не може да бъде изтрит.
 error_can_not_remove_role: Тази роля се използва и не може да бъде изтрита.
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Задача, асоциирана със затворена версия не може да бъде отворена отново
 error_can_not_archive_project: Този проект не може да бъде архивиран
 error_issue_done_ratios_not_updated: Процентът на завършените задачи не е обновен.
 error_workflow_copy_source: Моля изберете source тракер или роля
 error_workflow_copy_target: Моля изберете тракер(и) и роля (роли).
 error_unable_delete_issue_status: Невъзможност за изтриване на състояние на задача
 error_unable_to_connect: Невъзможност за свързване с (%{value})
211
 error_attachment_too_big: Този файл не може да бъде качен, понеже надхвърля максималната възможна големина (%{max_size})
212
 error_session_expired: Вашата сесия е изтекла. Моля влезете в Redmine отново.
jplang's avatar
jplang committed
213
 warning_attachments_not_saved: "%{count} файла не бяха записани."
jplang's avatar
jplang committed
214
 error_password_expired: Вашата парола е с изтекъл срок или администраторът изисква да я смените.
215 216 217
 error_invalid_file_encoding: Файлът няма валидно %{encoding} кодиране.
 error_invalid_csv_file_or_settings: Файлът не е CSV файл или не съответства на зададеното по-долу
 error_can_not_read_import_file: Грешка по време на четене на импортирания файл
218
 error_attachment_extension_not_allowed: Файлове от тип %{extension} не са позволени
219
 error_ldap_bind_credentials: Невалидни LDAP име/парола
220
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: Проектът няма тракери, за които да създавате задачи
221
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: Няма проекти с тракери за които можете да създавате задачи
jplang's avatar
jplang committed
222
 error_move_of_child_not_possible: 'Подзадача %{child} не беше преместена в новия проект: %{errors}'
223
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Употребеното време не може да бъде прехвърлено на задача, която ще бъде изтрита
224
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Промените ще предизвикат автоматично изтриване на стойности от едно или повече полета на избраните обекти
225

226
 mail_subject_lost_password: "Вашата парола (%{value})"
227
 mail_body_lost_password: 'За да смените паролата си, използвайте следния линк:'
228
 mail_subject_register: "Активация на профил (%{value})"
229
 mail_body_register: 'За да активирате профила си използвайте следния линк:'
jplang's avatar
jplang committed
230 231 232 233 234 235 236 237
 mail_body_account_information_external: "Можете да използвате вашия %{value} профил за вход."
 mail_body_account_information: Информацията за профила ви
 mail_subject_account_activation_request: "Заявка за активиране на профил в %{value}"
 mail_body_account_activation_request: "Има новорегистриран потребител (%{value}), очакващ вашето одобрение:"
 mail_subject_reminder: "%{count} задачи с краен срок с следващите %{days} дни"
 mail_body_reminder: "%{count} задачи, назначени на вас са с краен срок в следващите %{days} дни:"
 mail_subject_wiki_content_added: "Wiki страницата '%{id}' беше добавена"
 mail_body_wiki_content_added: Wiki страницата '%{id}' беше добавена от %{author}.
238
 mail_subject_wiki_content_updated: "Wiki страницата '%{id}' беше обновена"
jplang's avatar
jplang committed
239
 mail_body_wiki_content_updated: Wiki страницата '%{id}' беше обновена от %{author}.
240 241 242 243 244 245 246 247
 mail_subject_security_notification: Известие за промяна в сигурността
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} беше променено.'
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} беше променено на %{value}.'
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} беше добавено.'
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} беше премахнато.'
 mail_body_security_notification_notify_enabled: Имейл адрес %{value} вече получава известия.
 mail_body_security_notification_notify_disabled: Имейл адрес %{value} вече не получава известия.
 mail_body_settings_updated: ! 'Изменения в конфигурацията:'
248
 mail_body_password_updated: Вашата парола е сменена.
249

250 251
 field_name: Име
 field_description: Описание
jplang's avatar
jplang committed
252
 field_summary: Анотация
253 254 255
 field_is_required: Задължително
 field_firstname: Име
 field_lastname: Фамилия
256 257
 field_mail: Имейл
 field_address: Имейл
258 259
 field_filename: Файл
 field_filesize: Големина
winterheart's avatar
winterheart committed
260
 field_downloads: Изтеглени файлове
261 262 263
 field_author: Автор
 field_created_on: От дата
 field_updated_on: Обновена
264
 field_closed_on: Затворена
265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 field_field_format: Тип
 field_is_for_all: За всички проекти
 field_possible_values: Възможни стойности
 field_regexp: Регулярен израз
 field_min_length: Мин. дължина
 field_max_length: Макс. дължина
 field_value: Стойност
 field_category: Категория
 field_title: Заглавие
 field_project: Проект
 field_issue: Задача
winterheart's avatar
winterheart committed
276
 field_status: Състояние
277 278
 field_notes: Бележка
 field_is_closed: Затворена задача
winterheart's avatar
winterheart committed
279
 field_is_default: Състояние по подразбиране
280
 field_tracker: Тракер
281
 field_subject: Заглавие
282 283 284 285 286
 field_due_date: Крайна дата
 field_assigned_to: Възложена на
 field_priority: Приоритет
 field_fixed_version: Планувана версия
 field_user: Потребител
jplang's avatar
jplang committed
287
 field_principal: Principal
288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307
 field_role: Роля
 field_homepage: Начална страница
 field_is_public: Публичен
 field_parent: Подпроект на
 field_is_in_roadmap: Да се вижда ли в Пътна карта
 field_login: Потребител
 field_mail_notification: Известия по пощата
 field_admin: Администратор
 field_last_login_on: Последно свързване
 field_language: Език
 field_effective_date: Дата
 field_password: Парола
 field_new_password: Нова парола
 field_password_confirmation: Потвърждение
 field_version: Версия
 field_type: Тип
 field_host: Хост
 field_port: Порт
 field_account: Профил
 field_base_dn: Base DN
308
 field_attr_login: Атрибут Login
winterheart's avatar
winterheart committed
309 310 311
 field_attr_firstname: Атрибут Първо име (Firstname)
 field_attr_lastname: Атрибут Фамилия (Lastname)
 field_attr_mail: Атрибут Email
312
 field_onthefly: Динамично създаване на потребител
jplang's avatar
jplang committed
313
 field_start_date: Начална дата
314
 field_done_ratio: "% Прогрес"
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325
 field_auth_source: Начин на оторизация
 field_hide_mail: Скрий e-mail адреса ми
 field_comments: Коментар
 field_url: Адрес
 field_start_page: Начална страница
 field_subproject: Подпроект
 field_hours: Часове
 field_activity: Дейност
 field_spent_on: Дата
 field_identifier: Идентификатор
 field_is_filter: Използва се за филтър
326
 field_issue_to: Свързана задача
327 328 329 330
 field_delay: Отместване
 field_assignable: Възможно е възлагане на задачи за тази роля
 field_redirect_existing_links: Пренасочване на съществуващи линкове
 field_estimated_hours: Изчислено време
jplang's avatar
jplang committed
331 332 333 334
 field_column_names: Колони
 field_time_entries: Log time
 field_time_zone: Часова зона
 field_searchable: С възможност за търсене
335
 field_default_value: Стойност по подразбиране
jplang's avatar
jplang committed
336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348
 field_comments_sorting: Сортиране на коментарите
 field_parent_title: Родителска страница
 field_editable: Editable
 field_watcher: Наблюдател
 field_identity_url: OpenID URL
 field_content: Съдържание
 field_group_by: Групиране на резултатите по
 field_sharing: Sharing
 field_parent_issue: Родителска задача
 field_member_of_group: Член на група
 field_assigned_to_role: Assignee's role
 field_text: Текстово поле
 field_visible: Видим
349
 field_warn_on_leaving_unsaved: Предупреди ме, когато напускам страница с незаписано съдържание
350
 field_issues_visibility: Видимост на задачите
351
 field_is_private: Лична
352 353 354 355 356 357
 field_commit_logs_encoding: Кодова таблица на съобщенията при поверяване
 field_scm_path_encoding: Кодова таблица на пътищата (path)
 field_path_to_repository: Път до хранилището
 field_root_directory: Коренна директория (папка)
 field_cvsroot: CVSROOT
 field_cvs_module: Модул
358
 field_repository_is_default: Главно хранилище
359
 field_multiple: Избор на повече от една стойност
360
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP филтър
361
 field_core_fields: Стандартни полета
362
 field_timeout: Таймаут (в секунди)
363
 field_board_parent: Родителски форум
364
 field_private_notes: Лични бележки
365
 field_inherit_members: Наследяване на членовете на родителския проект
366
 field_generate_password: Генериране на парола
367
 field_must_change_passwd: Паролата трябва да бъде сменена при следващото влизане в Redmine
368
 field_default_status: Състояние по подразбиране
369
 field_users_visibility: Видимост на потребителите
jplang's avatar
jplang committed
370
 field_time_entries_visibility: Видимост на записи за използвано време
371
 field_total_estimated_hours: Общо изчислено време
372
 field_default_version: Версия по подразбиране
373
 field_remote_ip: IP адрес
374
 field_textarea_font: Шрифт за текстови блокове
375 376 377
 field_updated_by: Обновено от
 field_last_updated_by: Последно обновено от
 field_full_width_layout: Пълна широчина
378
 field_digest: Контролна сума
379

380 381 382 383
 setting_app_title: Заглавие
 setting_app_subtitle: Описание
 setting_welcome_text: Допълнителен текст
 setting_default_language: Език по подразбиране
384
 setting_login_required: Изискване за вход в Redmine
385 386
 setting_self_registration: Регистрация от потребители
 setting_attachment_max_size: Максимална големина на прикачен файл
winterheart's avatar
winterheart committed
387
 setting_issues_export_limit: Максимален брой задачи за експорт
388
 setting_mail_from: E-mail адрес за емисии
jplang's avatar
jplang committed
389 390
 setting_bcc_recipients: Получатели на скрито копие (bcc)
 setting_plain_text_mail: само чист текст (без HTML)
391 392
 setting_host_name: Хост
 setting_text_formatting: Форматиране на текста
393 394
 setting_wiki_compression: Компресиране на Wiki историята
 setting_feeds_limit: Максимален брой записи в ATOM емисии
jplang's avatar
jplang committed
395
 setting_default_projects_public: Новите проекти са публични по подразбиране
396
 setting_autofetch_changesets: Автоматично извличане на ревизиите
397 398 399 400 401
 setting_sys_api_enabled: Разрешаване на WS за управление
 setting_commit_ref_keywords: Отбелязващи ключови думи
 setting_commit_fix_keywords: Приключващи ключови думи
 setting_autologin: Автоматичен вход
 setting_date_format: Формат на датата
jplang's avatar
jplang committed
402
 setting_time_format: Формат на часа
jplang's avatar
jplang committed
403
 setting_timespan_format: Формат на интервал от време
404
 setting_cross_project_issue_relations: Релации на задачи между проекти
405
 setting_cross_project_subtasks: Подзадачи от други проекти
jplang's avatar
jplang committed
406
 setting_issue_list_default_columns: Показвани колони по подразбиране
407
 setting_repositories_encodings: Кодова таблица на прикачените файлове и хранилищата
408
 setting_emails_header: Email header
jplang's avatar
jplang committed
409 410 411 412 413
 setting_emails_footer: Подтекст за e-mail
 setting_protocol: Протокол
 setting_per_page_options: Опции за страниране
 setting_user_format: Потребителски формат
 setting_activity_days_default: Брой дни показвани на таб Дейност
414
 setting_display_subprojects_issues: Задачите от подпроектите по подразбиране се показват в главните проекти
jplang's avatar
jplang committed
415 416
 setting_enabled_scm: Разрешена SCM
 setting_mail_handler_body_delimiters: Отрязване на e-mail-ите след един от тези редове
jplang's avatar
jplang committed
417
 setting_mail_handler_enable_regex_delimiters: Разрешаванен на регулярни изрази
jplang's avatar
jplang committed
418
 setting_mail_handler_api_enabled: Разрешаване на WS за входящи e-mail-и
419 420
 setting_mail_handler_api_key: API ключ за входящи e-mail-и
 setting_sys_api_key: API ключ за хранилища
jplang's avatar
jplang committed
421 422 423
 setting_sequential_project_identifiers: Генериране на последователни проектни идентификатори
 setting_gravatar_enabled: Използване на портребителски икони от Gravatar
 setting_gravatar_default: Подразбиращо се изображение от Gravatar
424
 setting_diff_max_lines_displayed: Максимален брой показвани diff редове
jplang's avatar
jplang committed
425 426 427
 setting_file_max_size_displayed: Максимален размер на текстовите файлове, показвани inline
 setting_repository_log_display_limit: Максимален брой на показванете ревизии в лог файла
 setting_openid: Рарешаване на OpenID вход и регистрация
428
 setting_password_max_age: Изискване за смяна на паролата след
jplang's avatar
jplang committed
429
 setting_password_min_length: Минимална дължина на парола
430
 setting_lost_password: Забравена парола
jplang's avatar
jplang committed
431 432 433 434 435 436 437
 setting_new_project_user_role_id: Роля, давана на потребител, създаващ проекти, който не е администратор
 setting_default_projects_modules: Активирани модули по подразбиране за нов проект
 setting_issue_done_ratio: Изчисление на процента на готови задачи с
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Използване на поле '% Прогрес'
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Използване на състоянието на задачите
 setting_start_of_week: Първи ден на седмицата
 setting_rest_api_enabled: Разрешаване на REST web сървис
438
 setting_cache_formatted_text: Кеширане на форматираните текстове
jplang's avatar
jplang committed
439 440 441 442
 setting_default_notification_option: Подразбиращ се начин за известяване
 setting_commit_logtime_enabled: Разрешаване на отчитането на работното време
 setting_commit_logtime_activity_id: Дейност при отчитане на работното време
 setting_gantt_items_limit: Максимален брой обекти, които да се показват в мрежов график
443
 setting_issue_group_assignment: Разрешено назначаването на задачи на групи
444
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Начална дата на новите задачи по подразбиране да бъде днешната дата
445
 setting_commit_cross_project_ref: Отбелязване и приключване на задачи от други проекти, несвързани с конкретното хранилище
446
 setting_unsubscribe: Потребителите могат да премахват профилите си
447 448
 setting_session_lifetime: Максимален живот на сесиите
 setting_session_timeout: Таймаут за неактивност преди прекратяване на сесиите
449 450
 setting_thumbnails_enabled: Показване на миниатюри на прикачените изображения
 setting_thumbnails_size: Размер на миниатюрите (в пиксели)
451
 setting_non_working_week_days: Не работни дни
452
 setting_jsonp_enabled: Разрешаване на поддръжка на JSONP
453
 setting_default_projects_tracker_ids: Тракери по подразбиране за нови проекти
454
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Имена на прикачени файлове, които да се пропускат при приемане на e-mail-и (например *.vcf, companylogo.gif).
455 456
 setting_force_default_language_for_anonymous: Задължително език по подразбиране за анонимните потребители
 setting_force_default_language_for_loggedin: Задължително език по подразбиране за потребителите, влезли в Redmine
457
 setting_link_copied_issue: Свързване на задачите при копиране
458
 setting_max_additional_emails: Максимален брой на допълнителните имейл адреси
459
 setting_search_results_per_page: Резултати от търсене на страница
460 461
 setting_attachment_extensions_allowed: Позволени типове на файлове
 setting_attachment_extensions_denied: Разрешени типове на файлове
462
 setting_new_item_menu_tab: Меню-елемент за добавяне на нови обекти (+)
jplang's avatar
jplang committed
463
 setting_commit_logs_formatting: Прилагане на форматиране за съобщенията при поверяване
464
 setting_timelog_required_fields: Задължителни полета за записи за изразходваното време
465

jplang's avatar
jplang committed
466 467 468
 permission_add_project: Създаване на проект
 permission_add_subprojects: Създаване на подпроекти
 permission_edit_project: Редактиране на проект
469
 permission_close_project: Затваряне / отваряне на проект
jplang's avatar
jplang committed
470 471 472 473 474 475 476 477
 permission_select_project_modules: Избор на проектни модули
 permission_manage_members: Управление на членовете (на екип)
 permission_manage_project_activities: Управление на дейностите на проекта
 permission_manage_versions: Управление на версиите
 permission_manage_categories: Управление на категориите
 permission_view_issues: Разглеждане на задачите
 permission_add_issues: Добавяне на задачи
 permission_edit_issues: Редактиране на задачи
478
 permission_copy_issues: Копиране на задачи
jplang's avatar
jplang committed
479
 permission_manage_issue_relations: Управление на връзките между задачите
480 481
 permission_set_own_issues_private: Установяване на собствените задачи публични или лични
 permission_set_issues_private: Установяване на задачите публични или лични
482
 permission_add_issue_notes: Добавяне на бележки
jplang's avatar
jplang committed
483 484
 permission_edit_issue_notes: Редактиране на бележки
 permission_edit_own_issue_notes: Редактиране на собствени бележки
485 486
 permission_view_private_notes: Разглеждане на лични бележки
 permission_set_notes_private: Установяване на бележките лични
jplang's avatar
jplang committed
487 488 489 490 491 492 493 494 495 496
 permission_move_issues: Преместване на задачи
 permission_delete_issues: Изтриване на задачи
 permission_manage_public_queries: Управление на публичните заявки
 permission_save_queries: Запис на запитвания (queries)
 permission_view_gantt: Разглеждане на мрежов график
 permission_view_calendar: Разглеждане на календари
 permission_view_issue_watchers: Разглеждане на списък с наблюдатели
 permission_add_issue_watchers: Добавяне на наблюдатели
 permission_delete_issue_watchers: Изтриване на наблюдатели
 permission_log_time: Log spent time
jplang's avatar
jplang committed
497 498 499
 permission_view_time_entries: Разглеждане на записите за изразходваното време
 permission_edit_time_entries: Редактиране на записите за изразходваното време
 permission_edit_own_time_entries: Редактиране на собствените записи за изразходваното време
jplang's avatar
jplang committed
500 501 502
 permission_manage_news: Управление на новини
 permission_comment_news: Коментиране на новини
 permission_view_documents: Разглеждане на документи
503 504 505
 permission_add_documents: Добавяне на документи
 permission_edit_documents: Редактиране на документи
 permission_delete_documents: Изтриване на документи
jplang's avatar
jplang committed
506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528
 permission_manage_files: Управление на файлове
 permission_view_files: Разглеждане на файлове
 permission_manage_wiki: Управление на wiki
 permission_rename_wiki_pages: Преименуване на wiki страници
 permission_delete_wiki_pages: Изтриване на wiki страници
 permission_view_wiki_pages: Разглеждане на wiki
 permission_view_wiki_edits: Разглеждане на wiki история
 permission_edit_wiki_pages: Редактиране на wiki страници
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Изтриване на прикачени файлове към wiki страници
 permission_protect_wiki_pages: Заключване на wiki страници
 permission_manage_repository: Управление на хранилища
 permission_browse_repository: Разглеждане на хранилища
 permission_view_changesets: Разглеждане на changesets
 permission_commit_access: Поверяване
 permission_manage_boards: Управление на boards
 permission_view_messages: Разглеждане на съобщения
 permission_add_messages: Публикуване на съобщения
 permission_edit_messages: Редактиране на съобщения
 permission_edit_own_messages: Редактиране на собствени съобщения
 permission_delete_messages: Изтриване на съобщения
 permission_delete_own_messages: Изтриване на собствени съобщения
 permission_export_wiki_pages: Експорт на wiki страници
 permission_manage_subtasks: Управление на подзадачите
529
 permission_manage_related_issues: Управление на връзките между задачи и ревизии
530
 permission_import_issues: Импорт на задачи
jplang's avatar
jplang committed
531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542

 project_module_issue_tracking: Тракинг
 project_module_time_tracking: Отделяне на време
 project_module_news: Новини
 project_module_documents: Документи
 project_module_files: Файлове
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Хранилище
 project_module_boards: Форуми
 project_module_calendar: Календар
 project_module_gantt: Мрежов график

543 544 545
 label_user: Потребител
 label_user_plural: Потребители
 label_user_new: Нов потребител
jplang's avatar
jplang committed
546
 label_user_anonymous: Анонимен
547 548 549 550
 label_project: Проект
 label_project_new: Нов проект
 label_project_plural: Проекти
 label_x_projects:
jplang's avatar
jplang committed
551
  zero: 0 проекта
winterheart's avatar
winterheart committed
552
  one:  1 проект
553
  other: "%{count} проекта"
554 555 556 557 558 559
 label_project_all: Всички проекти
 label_project_latest: Последни проекти
 label_issue: Задача
 label_issue_new: Нова задача
 label_issue_plural: Задачи
 label_issue_view_all: Всички задачи
jplang's avatar
jplang committed
560 561 562
 label_issues_by: "Задачи по %{value}"
 label_issue_added: Добавена задача
 label_issue_updated: Обновена задача
563 564
 label_issue_note_added: Добавена бележка
 label_issue_status_updated: Обновено състояние
565
 label_issue_assigned_to_updated: Задачата е с назначен нов изпълнител
566
 label_issue_priority_updated: Обновен приоритет
567 568 569
 label_document: Документ
 label_document_new: Нов документ
 label_document_plural: Документи
jplang's avatar
jplang committed
570
 label_document_added: Добавен документ
571 572 573 574
 label_role: Роля
 label_role_plural: Роли
 label_role_new: Нова роля
 label_role_and_permissions: Роли и права
575 576
 label_role_anonymous: Анонимен
 label_role_non_member: Не член
577 578 579 580 581
 label_member: Член
 label_member_new: Нов член
 label_member_plural: Членове
 label_tracker: Тракер
 label_tracker_plural: Тракери
582
 label_tracker_all: Всички тракери
583 584
 label_tracker_new: Нов тракер
 label_workflow: Работен процес
winterheart's avatar
winterheart committed
585 586 587
 label_issue_status: Състояние на задача
 label_issue_status_plural: Състояния на задачи
 label_issue_status_new: Ново състояние
588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599
 label_issue_category: Категория задача
 label_issue_category_plural: Категории задачи
 label_issue_category_new: Нова категория
 label_custom_field: Потребителско поле
 label_custom_field_plural: Потребителски полета
 label_custom_field_new: Ново потребителско поле
 label_enumerations: Списъци
 label_enumeration_new: Нова стойност
 label_information: Информация
 label_information_plural: Информация
 label_please_login: Вход
 label_register: Регистрация
jplang's avatar
jplang committed
600
 label_login_with_open_id_option: или вход чрез OpenID
601
 label_password_lost: Забравена парола
602
 label_password_required: Потвърдете вашата парола, за да продължите
603 604 605 606 607 608 609 610 611
 label_home: Начало
 label_my_page: Лична страница
 label_my_account: Профил
 label_my_projects: Проекти, в които участвам
 label_administration: Администрация
 label_login: Вход
 label_logout: Изход
 label_help: Помощ
 label_reported_issues: Публикувани задачи
612
 label_assigned_issues: Назначени задачи
613 614 615 616
 label_assigned_to_me_issues: Възложени на мен
 label_last_login: Последно свързване
 label_registered_on: Регистрация
 label_activity: Дейност
jplang's avatar
jplang committed
617 618
 label_overall_activity: Цялостна дейност
 label_user_activity: "Активност на %{value}"
619
 label_new: Нов
winterheart's avatar
winterheart committed
620
 label_logged_as: Здравейте,
621 622 623 624 625 626
 label_environment: Среда
 label_authentication: Оторизация
 label_auth_source: Начин на оторозация
 label_auth_source_new: Нов начин на оторизация
 label_auth_source_plural: Начини на оторизация
 label_subproject_plural: Подпроекти
jplang's avatar
jplang committed
627 628
 label_subproject_new: Нов подпроект
 label_and_its_subprojects: "%{value} и неговите подпроекти"
winterheart's avatar
winterheart committed
629
 label_min_max_length: Минимална - максимална дължина
630 631 632
 label_list: Списък
 label_date: Дата
 label_integer: Целочислен
jplang's avatar
jplang committed
633
 label_float: Дробно
634 635 636 637 638 639
 label_boolean: Чекбокс
 label_string: Текст
 label_text: Дълъг текст
 label_attribute: Атрибут
 label_attribute_plural: Атрибути
 label_no_data: Няма изходни данни
640
 label_no_preview: Няма наличен преглед (preview)
winterheart's avatar
winterheart committed
641
 label_change_status: Промяна на състоянието
642 643 644 645 646
 label_history: История
 label_attachment: Файл
 label_attachment_new: Нов файл
 label_attachment_delete: Изтриване
 label_attachment_plural: Файлове
jplang's avatar
jplang committed
647
 label_file_added: Добавен файл
648 649 650 651 652 653 654
 label_report: Справка
 label_report_plural: Справки
 label_news: Новини
 label_news_new: Добави
 label_news_plural: Новини
 label_news_latest: Последни новини
 label_news_view_all: Виж всички
jplang's avatar
jplang committed
655
 label_news_added: Добавена новина
jplang's avatar
jplang committed
656
 label_news_comment_added: Добавен коментар към новина
657 658 659 660 661
 label_settings: Настройки
 label_overview: Общ изглед
 label_version: Версия
 label_version_new: Нова версия
 label_version_plural: Версии
jplang's avatar
jplang committed
662
 label_close_versions: Затваряне на завършените версии
663 664 665 666 667 668 669 670 671
 label_confirmation: Одобрение
 label_export_to: Експорт към
 label_read: Read...
 label_public_projects: Публични проекти
 label_open_issues: отворена
 label_open_issues_plural: отворени
 label_closed_issues: затворена
 label_closed_issues_plural: затворени
 label_x_open_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
672 673
  zero: 0 отворени
  one:  1 отворена
674
  other: "%{count} отворени"
675
 label_x_closed_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
676 677
  zero: 0 затворени
  one:  1 затворена
678
  other: "%{count} затворени"
679 680 681 682
 label_x_issues:
  zero: 0 задачи
  one:  1 задача
  other: "%{count} задачи"
683
 label_total: Общо
684
 label_total_plural: Общо
685
 label_total_time: Общо
686
 label_permissions: Права
winterheart's avatar
winterheart committed
687 688
 label_current_status: Текущо състояние
 label_new_statuses_allowed: Позволени състояния
689
 label_all: всички
690
 label_any: без значение
691
 label_none: никакви
jplang's avatar
jplang committed
692
 label_nobody: никой
693 694 695 696 697 698 699
 label_next: Следващ
 label_previous: Предишен
 label_used_by: Използва се от
 label_details: Детайли
 label_add_note: Добавяне на бележка
 label_calendar: Календар
 label_months_from: месеца от
winterheart's avatar
winterheart committed
700
 label_gantt: Мрежов график
701
 label_internal: Вътрешен
702
 label_last_changes: "последни %{count} промени"
703 704 705 706
 label_change_view_all: Виж всички промени
 label_comment: Коментар
 label_comment_plural: Коментари
 label_x_comments:
707
  zero: 0 коментара
winterheart's avatar
winterheart committed
708
  one: 1 коментар
709
  other: "%{count} коментара"
710 711 712 713 714 715
 label_comment_add: Добавяне на коментар
 label_comment_added: Добавен коментар
 label_comment_delete: Изтриване на коментари
 label_query: Потребителска справка
 label_query_plural: Потребителски справки
 label_query_new: Нова заявка
716
 label_my_queries: Моите заявки
717 718 719 720 721 722
 label_filter_add: Добави филтър
 label_filter_plural: Филтри
 label_equals: е
 label_not_equals: не е
 label_in_less_than: след по-малко от
 label_in_more_than: след повече от
723 724
 label_in_the_next_days: в следващите
 label_in_the_past_days: в предишните
jplang's avatar
jplang committed
725 726
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
727
 label_between: между
728 729
 label_in: в следващите
 label_today: днес
jplang's avatar
jplang committed
730 731
 label_all_time: всички
 label_yesterday: вчера
732
 label_this_week: тази седмица
jplang's avatar
jplang committed
733
 label_last_week: последната седмица
734
 label_last_n_weeks: последните %{count} седмици
jplang's avatar
jplang committed
735 736 737 738 739
 label_last_n_days: "последните %{count} дни"
 label_this_month: текущия месец
 label_last_month: последния месец
 label_this_year: текущата година
 label_date_range: Период
740 741 742 743 744
 label_less_than_ago: преди по-малко от
 label_more_than_ago: преди повече от
 label_ago: преди
 label_contains: съдържа
 label_not_contains: не съдържа
745 746
 label_any_issues_in_project: задачи от проект
 label_any_issues_not_in_project: задачи, които не са в проект
747
 label_no_issues_in_project: никакви задачи в проект
748 749
 label_any_open_issues: отворени задачи
 label_no_open_issues: без отворени задачи
750 751
 label_day_plural: дни
 label_repository: Хранилище
752
 label_repository_new: Ново хранилище
jplang's avatar
jplang committed
753
 label_repository_plural: Хранилища
754
 label_browse: Разглеждане
jplang's avatar
jplang committed
755 756
 label_branch: работен вариант
 label_tag: Версия
757 758
 label_revision: Ревизия
 label_revision_plural: Ревизии
jplang's avatar
jplang committed
759 760
 label_revision_id: Ревизия %{value}
 label_associated_revisions: Асоциирани ревизии
761 762
 label_added: добавено
 label_modified: променено
jplang's avatar
jplang committed
763 764
 label_copied: копирано
 label_renamed: преименувано
765 766 767 768
 label_deleted: изтрито
 label_latest_revision: Последна ревизия
 label_latest_revision_plural: Последни ревизии
 label_view_revisions: Виж ревизиите
jplang's avatar
jplang committed
769
 label_view_all_revisions: Разглеждане на всички ревизии
770 771 772 773 774 775
 label_max_size: Максимална големина
 label_sort_highest: Премести най-горе
 label_sort_higher: Премести по-горе
 label_sort_lower: Премести по-долу
 label_sort_lowest: Премести най-долу
 label_roadmap: Пътна карта
776 777
 label_roadmap_due_in: "Излиза след %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} закъснение"
778 779 780 781 782 783 784
 label_roadmap_no_issues: Няма задачи за тази версия
 label_search: Търсене
 label_result_plural: Pезултати
 label_all_words: Всички думи
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki редакция
 label_wiki_edit_plural: Wiki редакции
winterheart's avatar
winterheart committed
785 786
 label_wiki_page: Wiki страница
 label_wiki_page_plural: Wiki страници
787
 label_wiki_page_new: Нова wiki страница
788 789 790 791
 label_index_by_title: Индекс
 label_index_by_date: Индекс по дата
 label_current_version: Текуща версия
 label_preview: Преглед
winterheart's avatar
winterheart committed
792
 label_feed_plural: Емисии
793 794 795
 label_changes_details: Подробни промени
 label_issue_tracking: Тракинг
 label_spent_time: Отделено време
796
 label_total_spent_time: Общо употребено време
jplang's avatar
jplang committed
797
 label_overall_spent_time: Общо употребено време
798 799
 label_f_hour: "%{value} час"
 label_f_hour_plural: "%{value} часа"
800
 label_f_hour_short: '%{value} час'
801 802
 label_time_tracking: Отделяне на време
 label_change_plural: Промени
803
 label_statistics: Статистика
804 805
 label_commits_per_month: Ревизии по месеци
 label_commits_per_author: Ревизии по автор
806
 label_diff: diff
807 808 809 810 811 812 813 814
 label_view_diff: Виж разликите
 label_diff_inline: хоризонтално
 label_diff_side_by_side: вертикално
 label_options: Опции
 label_copy_workflow_from: Копирай работния процес от
 label_permissions_report: Справка за права
 label_watched_issues: Наблюдавани задачи
 label_related_issues: Свързани задачи
winterheart's avatar
winterheart committed
815
 label_applied_status: Установено състояние
816 817 818 819 820
 label_loading: Зареждане...
 label_relation_new: Нова релация
 label_relation_delete: Изтриване на релация
 label_relates_to: свързана със
 label_duplicates: дублира
jplang's avatar
jplang committed