pl.yml 34.6 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
# Polish translations for Ruby on Rails
# by Jacek Becela (jacek.becela@gmail.com, http://github.com/ncr)

pl:
 number:
  format:
   separator: ","
   delimiter: " "
   precision: 2
  currency:
   format:
    format: "%n %u"
    unit: "PLN"
  percentage:
   format:
    delimiter: ""
  precision:
   format:
    delimiter: ""
  human:
   format:
    delimiter: ""
    precision: 1
   storage_units: [B, KB, MB, GB, TB]

 date:
  formats:
   default: "%Y-%m-%d"
   short: "%d %b"
   long: "%d %B %Y"
  
  day_names: [Niedziela, Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota]
  abbr_day_names: [nie, pon, wto, śro, czw, pia, sob]
  
  month_names: [~, Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień]
  abbr_month_names: [~, sty, lut, mar, kwi, maj, cze, lip, sie, wrz, paź, lis, gru]
  order: [ :year, :month, :day ]

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y, %H:%M:%S %z"
42
   time: "%H:%M"
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
   short: "%d %b, %H:%M"
   long: "%d %B %Y, %H:%M"
  am: "przed południem"
  pm: "po południu"

 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "pół minuty"
   less_than_x_seconds:
    one:  "mniej niż sekundę"
    few:  "mniej niż {{count}} sekundy"
    other: "mniej niż {{count}} sekund"
   x_seconds:
    one:  "sekundę"
    few:  "{{count}} sekundy"
    other: "{{count}} sekund"
   less_than_x_minutes:
    one:  "mniej niż minutę"
    few:  "mniej niż {{count}} minuty"
    other: "mniej niż {{count}} minut"
   x_minutes:
    one:  "minutę"
    few:  "{{count}} minuty"
    other: "{{count}} minut"
   about_x_hours:
    one:  "około godziny"
    other: "about {{count}} godzin"
   x_days:
    one:  "1 dzień"
    other: "{{count}} dni"
   about_x_months:
    one:  "około miesiąca"
    other: "około {{count}} miesięcy"
   x_months:
    one:  "1 miesiąc"
    few:  "{{count}} miesiące"
    other: "{{count}} miesięcy"
   about_x_years:
    one:  "około roku"
    other: "około {{count}} lat"
   over_x_years:
    one:  "ponad rok"
    few:  "ponad {{count}} lata"
    other: "ponad {{count}} lat"

 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
     one:  "{{model}} nie został zachowany z powodu jednego błędu"
     other: "{{model}} nie został zachowany z powodu {{count}} błędów"
    body: "Błędy dotyczą następujących pól:"
   messages:
    inclusion: "nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości"
    exclusion: "znajduje się na liście zabronionych wartości"
    invalid: "jest nieprawidłowe"
    confirmation: "nie zgadza się z potwierdzeniem"
    accepted: "musi być zaakceptowane"
    empty: "nie może być puste"
    blank: "nie może być puste"
    too_long: "jest za długie (maksymalnie {{count}} znaków)"
    too_short: "jest za krótkie (minimalnie {{count}} znaków)"
    wrong_length: "jest nieprawidłowej długości (powinna wynosić {{count}} znaków)"
jplang's avatar
jplang committed
106
    taken: "jest już zajęte"
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
    not_a_number: "nie jest liczbą"
    greater_than: "musi być większe niż {{count}}"
    greater_than_or_equal_to: "musi być większe lub równe {{count}}"
    equal_to: "musi być równe {{count}}"
    less_than: "musie być mniejsze niż {{count}}"
    less_than_or_equal_to: "musi być mniejsze lub równe {{count}}"
    odd: "musi być nieparzyste"
    even: "musi być parzyste"
    greater_than_start_date: "musi być większe niż początkowa data"
    not_same_project: "nie należy do tego samego projektu"
    circular_dependency: "Ta relacja może wytworzyć kołową zależność"
   
 support:
  array:
   sentence_connector: "i"
   skip_last_comma: true

 # Keep this line in order to avoid problems with Windows Notepad UTF-8 EF-BB-BFidea...
 # Best regards from Lublin@Poland :-)
 # PL translation by Mariusz@Olejnik.net,
 actionview_instancetag_blank_option: Proszę wybierz
 
 button_activate: Aktywuj
 button_add: Dodaj
 button_annotate: Adnotuj
 button_apply: Ustaw
 button_archive: Archiwizuj
 button_back: Wstecz
 button_cancel: Anuluj
 button_change: Zmień
 button_change_password: Zmień hasło
 button_check_all: Zaznacz wszystko
 button_clear: Wyczyść
 button_configure: Konfiguruj
 button_copy: Kopia
 button_create: Stwórz
 button_delete: Usuń
 button_download: Pobierz
 button_edit: Edytuj
 button_list: Lista
 button_lock: Zablokuj
 button_log_time: Log czasu
 button_login: Login
 button_move: Przenieś
 button_quote: Cytuj
 button_rename: Zmień nazwę
 button_reply: Odpowiedz
 button_reset: Resetuj
 button_rollback: Przywróc do tej wersji
 button_save: Zapisz
 button_sort: Sortuj
 button_submit: Wyślij
 button_test: Testuj
 button_unarchive: Przywróc z archiwum
 button_uncheck_all: Odznacz wszystko
 button_unlock: Odblokuj
 button_unwatch: Nie obserwuj
 button_update: Uaktualnij
 button_view: Pokaż
 button_watch: Obserwuj
 default_activity_design: Projektowanie
 default_activity_development: Rozwój
 default_doc_category_tech: Dokumentacja techniczna
 default_doc_category_user: Dokumentacja użytkownika
 default_issue_status_assigned: Przypisany
 default_issue_status_closed: Zamknięty
 default_issue_status_feedback: Odpowiedź
 default_issue_status_new: Nowy
 default_issue_status_rejected: Odrzucony
 default_issue_status_resolved: Rozwiązany
 default_priority_high: Wysoki
 default_priority_immediate: Natychmiastowy
 default_priority_low: Niski
 default_priority_normal: Normalny
 default_priority_urgent: Pilny
 default_role_developper: Programista
 default_role_manager: Kierownik
 default_role_reporter: Wprowadzajacy
 default_tracker_bug: Błąd
 default_tracker_feature: Zadanie
 default_tracker_support: Wsparcie
 enumeration_activities: Działania (śledzenie czasu)
 enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentów
 enumeration_issue_priorities: Priorytety zagadnień
 error_can_t_load_default_data: "Domyślna konfiguracja nie może być załadowana: {{value}}"
 error_issue_not_found_in_project: 'Zaganienie nie zostało znalezione lub nie należy do tego projektu'
 error_scm_annotate: "Wpis nie istnieje lub nie można do niego dodawać adnotacji."
 error_scm_command_failed: "Wystąpił błąd przy próbie dostępu do repozytorium: {{value}}"
 error_scm_not_found: "Obiekt lub wersja nie zostały znalezione w repozytorium."
 field_account: Konto
 field_activity: Aktywność
 field_admin: Administrator
 field_assignable: Zagadnienia mogą być przypisane do tej roli
 field_assigned_to: Przydzielony do
 field_attr_firstname: Imię atrybut
 field_attr_lastname: Nazwisko atrybut
 field_attr_login: Login atrybut
 field_attr_mail: Email atrybut
 field_auth_source: Tryb identyfikacji
 field_author: Autor
 field_base_dn: Base DN
 field_category: Kategoria
 field_column_names: Nazwy kolumn
 field_comments: Komentarz
 field_comments_sorting: Pokazuj komentarze
 field_created_on: Stworzone
 field_default_value: Domyślny
 field_delay: Opóźnienie
 field_description: Opis
jplang's avatar
jplang committed
216
 field_done_ratio: % Wykonane
217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388
 field_downloads: Pobrań
 field_due_date: Data oddania
 field_effective_date: Data
 field_estimated_hours: Szacowany czas
 field_field_format: Format
 field_filename: Plik
 field_filesize: Rozmiar
 field_firstname: Imię
 field_fixed_version: Wersja docelowa
 field_hide_mail: Ukryj mój adres email
 field_homepage: Strona www
 field_host: Host
 field_hours: Godzin
 field_identifier: Identifikator
 field_is_closed: Zagadnienie zamknięte
 field_is_default: Domyślny status
 field_is_filter: Atrybut filtrowania
 field_is_for_all: Dla wszystkich projektów
 field_is_in_chlog: Zagadnienie pokazywane w zapisie zmian
 field_is_in_roadmap: Zagadnienie pokazywane na mapie
 field_is_public: Publiczny
 field_is_required: Wymagane
 field_issue: Zagadnienie
 field_issue_to_id: Powiązania zagadnienia
 field_language: Język
 field_last_login_on: Ostatnie połączenie
 field_lastname: Nazwisko
 field_login: Login
 field_mail: Email
 field_mail_notification: Powiadomienia Email
 field_max_length: Maksymalna długość
 field_min_length: Minimalna długość
 field_name: Nazwa
 field_new_password: Nowe hasło
 field_notes: Notatki
 field_onthefly: Tworzenie użytkownika w locie
 field_parent: Nadprojekt
 field_parent_title: Strona rodzica
 field_password: Hasło
 field_password_confirmation: Potwierdzenie
 field_port: Port
 field_possible_values: Możliwe wartości
 field_priority: Priorytet
 field_project: Projekt
 field_redirect_existing_links: Przekierowanie istniejących odnośników
 field_regexp: Wyrażenie regularne
 field_role: Rola
 field_searchable: Przeszukiwalne
 field_spent_on: Data
 field_start_date: Start
 field_start_page: Strona startowa
 field_status: Status
 field_subject: Temat
 field_subproject: Podprojekt
 field_summary: Podsumowanie
 field_time_zone: Strefa czasowa
 field_title: Tytuł
 field_tracker: Typ zagadnienia
 field_type: Typ
 field_updated_on: Zmienione
 field_url: URL
 field_user: Użytkownik
 field_value: Wartość
 field_version: Wersja
 field_vf_personnel: Personel
 field_vf_watcher: Obserwator
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
 general_csv_separator: ','
 general_first_day_of_week: '1'
 general_lang_name: 'Polski'
 general_pdf_encoding: UTF-8
 general_text_No: 'Nie'
 general_text_Yes: 'Tak'
 general_text_no: 'nie'
 general_text_yes: 'tak'
 gui_validation_error: 1 błąd
 gui_validation_error_plural234: "{{count}} błędy"
 gui_validation_error_plural5: "{{count}} błędów"
 gui_validation_error_plural: "{{count}} błędów"
 label_activity: Aktywność
 label_add_another_file: Dodaj kolejny plik
 label_add_note: Dodaj notatkę
 label_added: dodane
 label_added_time_by: "Dodane przez {{author}} {{age}} temu"
 label_administration: Administracja
 label_age: Wiek
 label_ago: dni temu
 label_all: wszystko
 label_all_time: cały czas
 label_all_words: Wszystkie słowa
 label_and_its_subprojects: "{{value}} i podprojekty"
 label_applied_status: Stosowany status
 label_assigned_to_me_issues: Zagadnienia przypisane do mnie
 label_associated_revisions: Skojarzone rewizje
 label_attachment: Plik
 label_attachment_delete: Usuń plik
 label_attachment_new: Nowy plik
 label_attachment_plural: Pliki
 label_attribute: Atrybut
 label_attribute_plural: Atrybuty
 label_auth_source: Tryb identyfikacji
 label_auth_source_new: Nowy tryb identyfikacji
 label_auth_source_plural: Tryby identyfikacji
 label_authentication: Identyfikacja
 label_blocked_by: zablokowane przez
 label_blocks: blokady
 label_board: Forum
 label_board_new: Nowe forum
 label_board_plural: Fora
 label_boolean: Wartość logiczna
 label_browse: Przegląd
 label_bulk_edit_selected_issues: Zbiorowa edycja zagadnień
 label_calendar: Kalendarz
 label_change_log: Lista zmian
 label_change_plural: Zmiany
 label_change_properties: Zmień właściwości
 label_change_status: Status zmian
 label_change_view_all: Pokaż wszystkie zmiany
 label_changes_details: Szczegóły wszystkich zmian
 label_changeset_plural: Zestawienia zmian
 label_chronological_order: W kolejności chronologicznej
 label_closed_issues: zamknięte
 label_closed_issues_plural234: zamknięte
 label_closed_issues_plural5: zamknięte
 label_closed_issues_plural: zamknięte
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
  zero: 0 open / {{total}}
  one:  1 open / {{total}}
  other: "{{count}} open / {{total}}"
 label_x_open_issues_abbr:
  zero: 0 open
  one:  1 open
  other: "{{count}} open"
 label_x_closed_issues_abbr:
  zero: 0 closed
  one:  1 closed
  other: "{{count}} closed"
 label_comment: Komentarz
 label_comment_add: Dodaj komentarz
 label_comment_added: Komentarz dodany
 label_comment_delete: Usuń komentarze
 label_comment_plural234: Komentarze
 label_comment_plural5: Komentarze
 label_comment_plural: Komentarze
 label_x_comments:
  zero: no comments
  one: 1 comment
  other: "{{count}} comments"
 label_commits_per_author: Zatwierdzenia według autorów
 label_commits_per_month: Zatwierdzenia według miesięcy
 label_confirmation: Potwierdzenie
 label_contains: zawiera
 label_copied: skopiowano
 label_copy_workflow_from: Kopiuj przepływ z
 label_current_status: Obecny status
 label_current_version: Obecna wersja
 label_custom_field: Dowolne pole
 label_custom_field_new: Nowe dowolne pole
 label_custom_field_plural: Dowolne pola
 label_date: Data
 label_date_from: Z
 label_date_range: Zakres datowy
 label_date_to: Do
 label_day_plural: dni
 label_default: Domyślne
 label_default_columns: Domyślne kolumny
 label_deleted: usunięte
 label_details: Szczegóły
 label_diff_inline: w linii
 label_diff_side_by_side: obok siebie
 label_disabled: zablokowany
jplang's avatar
jplang committed
389
 label_display_per_page: "Na stronę: {{value}}"
390 391 392 393 394 395 396 397 398
 label_document: Dokument
 label_document_added: Dodano dokument
 label_document_new: Nowy dokument
 label_document_plural: Dokumenty
 label_download: "{{count}} Pobranie"
 label_download_plural234: "{{count}} Pobrania"
 label_download_plural5: "{{count}} Pobrań"
 label_download_plural: "{{count}} Pobrania"
 label_downloads_abbr: Pobieranie
jplang's avatar
jplang committed
399
 label_duplicated_by: zduplikowane przez
400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622
 label_duplicates: duplikaty
 label_end_to_end: koniec do końca
 label_end_to_start: koniec do początku
 label_enumeration_new: Nowa wartość
 label_enumerations: Wyliczenia
 label_environment: Środowisko
 label_equals: równa się
 label_example: Przykład
 label_export_to: Eksportuj do
 label_f_hour: "{{value}} godzina"
 label_f_hour_plural: "{{value}} godzin"
 label_feed_plural: Ilość RSS
 label_feeds_access_key_created_on: "Klucz dostępu RSS stworzony {{value}} dni temu"
 label_file_added: Dodano plik
 label_file_plural: Pliki
 label_filter_add: Dodaj filtr
 label_filter_plural: Filtry
 label_float: Liczba rzeczywista
 label_follows: następuje po
 label_gantt: Gantt
 label_general: Ogólne
 label_generate_key: Wygeneruj klucz
 label_help: Pomoc
 label_history: Historia
 label_home: Główna
 label_in: w
 label_in_less_than: mniejsze niż
 label_in_more_than: większe niż
 label_incoming_emails: Przychodząca poczta elektroniczna
 label_index_by_date: Index by date
 label_index_by_title: Indeks
 label_information: Informacja
 label_information_plural: Informacje
 label_integer: Liczba całkowita
 label_internal: Wewnętrzny
 label_issue: Zagadnienie
 label_issue_added: Dodano zagadnienie
 label_issue_category: Kategoria zagadnienia
 label_issue_category_new: Nowa kategoria
 label_issue_category_plural: Kategorie zagadnień
 label_issue_new: Nowe zagadnienie
 label_issue_plural: Zagadnienia
 label_issue_status: Status zagadnienia
 label_issue_status_new: Nowy status
 label_issue_status_plural: Statusy zagadnień
 label_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
 label_issue_updated: Uaktualniono zagadnienie
 label_issue_view_all: Zobacz wszystkie zagadnienia
 label_issue_watchers: Obserwatorzy
 label_issues_by: "Zagadnienia wprowadzone przez {{value}}"
 label_jump_to_a_project: Skocz do projektu...
 label_language_based: Na podstawie języka
 label_last_changes: "ostatnie {{count}} zmian"
 label_last_login: Ostatnie połączenie
 label_last_month: ostatni miesiąc
 label_last_n_days: "ostatnie {{count}} dni"
 label_last_week: ostatni tydzień
 label_latest_revision: Najnowsza rewizja
 label_latest_revision_plural: Najnowsze rewizje
 label_ldap_authentication: Autoryzacja LDAP
 label_less_than_ago: dni mniej
 label_list: Lista
 label_loading: Ładowanie...
 label_logged_as: Zalogowany jako
 label_login: Login
 label_logout: Wylogowanie
 label_max_size: Maksymalny rozmiar
 label_me: ja
 label_member: Uczestnik
 label_member_new: Nowy uczestnik
 label_member_plural: Uczestnicy
 label_message_last: Ostatnia wiadomość
 label_message_new: Nowa wiadomość
 label_message_plural: Wiadomości
 label_message_posted: Dodano wiadomość
 label_min_max_length: Min - Maks długość
 label_modification: "{{count}} modyfikacja"
 label_modification_plural234: "{{count}} modyfikacje"
 label_modification_plural5: "{{count}} modyfikacji"
 label_modification_plural: "{{count}} modyfikacje"
 label_modified: zmodyfikowane
 label_module_plural: Moduły
 label_month: Miesiąc
 label_months_from: miesiące od
 label_more: Więcej
 label_more_than_ago: dni więcej
 label_my_account: Moje konto
 label_my_page: Moja strona
 label_my_projects: Moje projekty
 label_new: Nowy
 label_new_statuses_allowed: Uprawnione nowe statusy
 label_news: Komunikat
 label_news_added: Dodano komunikat
 label_news_latest: Ostatnie komunikaty
 label_news_new: Dodaj komunikat
 label_news_plural: Komunikaty
 label_news_view_all: Pokaż wszystkie komunikaty
 label_next: Następne
 label_no_change_option: (Bez zmian)
 label_no_data: Brak danych do pokazania
 label_nobody: nikt
 label_none: brak
 label_not_contains: nie zawiera
 label_not_equals: różni się
 label_open_issues: otwarte
 label_open_issues_plural234: otwarte
 label_open_issues_plural5: otwarte
 label_open_issues_plural: otwarte
 label_optional_description: Opcjonalny opis
 label_options: Opcje
 label_overall_activity: Ogólna aktywność
 label_overview: Przegląd
 label_password_lost: Zapomniane hasło
 label_per_page: Na stronę
 label_permissions: Uprawnienia
 label_permissions_report: Raport uprawnień
 label_personalize_page: Personalizuj tą stronę
 label_planning: Planowanie
 label_please_login: Zaloguj się
 label_plugins: Wtyczki
 label_precedes: poprzedza
 label_preferences: Preferencje
 label_preview: Podgląd
 label_previous: Poprzednie
 label_project: Projekt
 label_project_all: Wszystkie projekty
 label_project_latest: Ostatnie projekty
 label_project_new: Nowy projekt
 label_project_plural234: Projekty
 label_project_plural5: Projekty
 label_project_plural: Projekty
 label_x_projects:
  zero: no projects
  one:  1 project
  other: "{{count}} projects"
 label_public_projects: Projekty publiczne
 label_query: Kwerenda
 label_query_new: Nowa kwerenda
 label_query_plural: Kwerendy
 label_read: Czytanie...
 label_register: Rejestracja
 label_registered_on: Zarejestrowany
 label_registration_activation_by_email: aktywacja konta przez e-mail
 label_registration_automatic_activation: automatyczna aktywacja kont
 label_registration_manual_activation: manualna aktywacja kont
 label_related_issues: Powiązane zagadnienia
 label_relates_to: powiązane z
 label_relation_delete: Usuń powiązanie
 label_relation_new: Nowe powiązanie
 label_renamed: przemianowano
 label_reply_plural: Odpowiedzi
 label_report: Raport
 label_report_plural: Raporty
 label_reported_issues: Wprowadzone zagadnienia
 label_repository: Repozytorium
 label_repository_plural: Repozytoria
 label_result_plural: Rezultatów
 label_reverse_chronological_order: W kolejności odwrotnej do chronologicznej
 label_revision: Rewizja
 label_revision_plural: Rewizje
 label_roadmap: Mapa
 label_roadmap_due_in: W czasie
 label_roadmap_no_issues: Brak zagadnień do tej wersji
 label_roadmap_overdue: "{{value}} spóźnienia"
 label_role: Rola
 label_role_and_permissions: Role i Uprawnienia
 label_role_new: Nowa rola
 label_role_plural: Role
 label_scm: SCM
 label_search: Szukaj
 label_search_titles_only: Przeszukuj tylko tytuły
 label_send_information: Wyślij informację użytkownikowi
 label_send_test_email: Wyślij próbny email
 label_settings: Ustawienia
 label_show_completed_versions: Pokaż kompletne wersje
 label_sort_by: "Sortuj po {{value}}"
 label_sort_higher: Do góry
 label_sort_highest: Przesuń na górę
 label_sort_lower: Do dołu
 label_sort_lowest: Przesuń na dół
 label_spent_time: Spędzony czas
 label_start_to_end: początek do końca
 label_start_to_start: początek do początku
 label_statistics: Statystyki
 label_stay_logged_in: Pozostań zalogowany
 label_string: Tekst
 label_subproject_plural: Podprojekty
 label_text: Długi tekst
 label_theme: Temat
 label_this_month: ten miesiąc
 label_this_week: ten tydzień
 label_this_year: ten rok
 label_time_tracking: Śledzenie czasu
 label_today: dzisiaj
 label_topic_plural: Tematy
 label_total: Ogółem
 label_tracker: Typ zagadnienia
 label_tracker_new: Nowy typ zagadnienia
 label_tracker_plural: Typy zagadnień
 label_updated_time: "Zaktualizowane {{value}} temu"
 label_used_by: Używane przez
 label_user: Użytkownik
 label_user_mail_no_self_notified: "Nie chcę powiadomień o zmianach, które sam wprowadzam."
 label_user_mail_option_all: "Dla każdego zdarzenia w każdym moim projekcie"
 label_user_mail_option_none: "Tylko to co obserwuje lub w czym biorę udział"
 label_user_mail_option_selected: "Tylko dla każdego zdarzenia w wybranych projektach..."
 label_user_new: Nowy użytkownik
 label_user_plural: Użytkownicy
 label_version: Wersja
 label_version_new: Nowa wersja
 label_version_plural: Wersje
 label_view_diff: Pokaż różnice
 label_view_revisions: Pokaż rewizje
 label_watched_issues: Obserwowane zagadnienia
 label_week: Tydzień
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Edycja wiki
 label_wiki_edit_plural: Edycje wiki
 label_wiki_page: Strona wiki
 label_wiki_page_plural: Strony wiki
 label_workflow: Przepływ
 label_year: Rok
 label_yesterday: wczoraj
jplang's avatar
jplang committed
623
 mail_body_account_activation_request: "Zarejestrowano nowego użytkownika: ({{value}}). Konto oczekuje na twoje zatwierdzenie:"
624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742
 mail_body_account_information: Twoje konto
 mail_body_account_information_external: "Możesz użyć twojego {{value}} konta do zalogowania."
 mail_body_lost_password: 'W celu zmiany swojego hasła użyj poniższego odnośnika:'
 mail_body_register: 'W celu aktywacji Twojego konta, użyj poniższego odnośnika:'
 mail_body_reminder: "Wykaz przypisanych do Ciebie zagadnień, których termin wypada w ciągu następnych {{count}} dni"
 mail_subject_account_activation_request: "Zapytanie aktywacyjne konta {{value}}"
 mail_subject_lost_password: "Twoje hasło do {{value}}"
 mail_subject_register: "Aktywacja konta w {{value}}"
 mail_subject_reminder: "Uwaga na terminy, masz zagadnienia do obsłużenia w ciągu następnych {{count}} dni!"
 notice_account_activated: Twoje konto zostało aktywowane. Możesz się zalogować.
 notice_account_invalid_creditentials: Zły użytkownik lub hasło
 notice_account_lost_email_sent: Email z instrukcjami zmiany hasła został wysłany do Ciebie.
 notice_account_password_updated: Hasło prawidłowo zmienione.
 notice_account_pending: "Twoje konto zostało utworzone i oczekuje na zatwierdzenie administratora."
 notice_account_register_done: Konto prawidłowo stworzone.
 notice_account_unknown_email: Nieznany użytkownik.
 notice_account_updated: Konto prawidłowo zaktualizowane.
 notice_account_wrong_password: Złe hasło
 notice_can_t_change_password: To konto ma zewnętrzne źródło identyfikacji. Nie możesz zmienić hasła.
 notice_default_data_loaded: Domyślna konfiguracja została pomyślnie załadowana.
 notice_email_error: "Wystąpił błąd w trakcie wysyłania maila ({{value}})"
 notice_email_sent: "Email został wysłany do {{value}}"
 notice_failed_to_save_issues: "Błąd podczas zapisu zagadnień {{count}} z {{total}} zaznaczonych: {{ids}}."
 notice_feeds_access_key_reseted: Twój klucz dostępu RSS został zrestetowany.
 notice_file_not_found: Strona do której próbujesz się dostać nie istnieje lub została usunięta.
 notice_locking_conflict: Dane poprawione przez innego użytkownika.
 notice_no_issue_selected: "Nie wybrano zagadnienia! Zaznacz zagadnienie, które chcesz edytować."
 notice_not_authorized: Nie jesteś autoryzowany by zobaczyć stronę.
 notice_successful_connection: Udane nawiązanie połączenia.
 notice_successful_create: Utworzenie zakończone sukcesem.
 notice_successful_delete: Usunięcie zakończone sukcesem.
 notice_successful_update: Uaktualnienie zakończone sukcesem.
 notice_unable_delete_version: Nie można usunąć wersji
 permission_add_issue_notes: Dodawanie notatek
 permission_add_issue_watchers: Dodawanie obserwatorów
 permission_add_issues: Dodawanie zagadnień
 permission_add_messages: Dodawanie wiadomości
 permission_browse_repository: Przeglądanie repozytorium
 permission_comment_news: Komentowanie komunikatów
 permission_commit_access: Wykonywanie zatwierdzeń
 permission_delete_issues: Usuwanie zagadnień
 permission_delete_messages: Usuwanie wiadomości
 permission_delete_wiki_pages: Usuwanie stron wiki
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Usuwanie załączników
 permission_delete_own_messages: Usuwanie własnych wiadomości
 permission_edit_issue_notes: Edycja notatek
 permission_edit_issues: Edycja zagadnień
 permission_edit_messages: Edycja wiadomości
 permission_edit_own_issue_notes: Edycja własnych notatek
 permission_edit_own_messages: Edycja własnych wiadomości
 permission_edit_own_time_entries: Edycja własnego logu czasu
 permission_edit_project: Edycja projektów
 permission_edit_time_entries: Edycja logów czasu
 permission_edit_wiki_pages: Edycja stron wiki
 permission_log_time: Zapisywanie spędzonego czasu
 permission_manage_boards: Zarządzanie forami
 permission_manage_categories: Zarządzanie kategoriami zaganień
 permission_manage_documents: Zarządzanie dokumentami
 permission_manage_files: Zarządzanie plikami
 permission_manage_issue_relations: Zarządzanie powiązaniami zagadnień
 permission_manage_members: Zarządzanie uczestnikami
 permission_manage_news: Zarządzanie komunikatami
 permission_manage_public_queries: Zarządzanie publicznymi kwerendami
 permission_manage_repository: Zarządzanie repozytorium
 permission_manage_versions: Zarządzanie wersjami
 permission_manage_wiki: Zarządzanie wiki
 permission_move_issues: Przenoszenie zagadnień
 permission_protect_wiki_pages: Blokowanie stron wiki
 permission_rename_wiki_pages: Zmiana nazw stron wiki
 permission_save_queries: Zapisywanie kwerend
 permission_select_project_modules: Wybieranie modułów projektu
 permission_view_calendar: Podgląd kalendarza
 permission_view_changesets: Podgląd zmian
 permission_view_documents: Podgląd dokumentów
 permission_view_files: Podgląd plików
 permission_view_gantt: Podgląd diagramu Gantta
 permission_view_issue_watchers: Podgląd listy obserwatorów
 permission_view_messages: Podgląd wiadomości
 permission_view_time_entries: Podgląd spędzonego czasu
 permission_view_wiki_edits: Podgląd historii wiki
 permission_view_wiki_pages: Podgląd wiki
 project_module_boards: Fora
 project_module_documents: Dokumenty
 project_module_files: Pliki
 project_module_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
 project_module_news: Komunikaty
 project_module_repository: Repozytorium
 project_module_time_tracking: Śledzenie czasu
 project_module_wiki: Wiki
 setting_activity_days_default: Dni wyświetlane w aktywności projektu
 setting_app_subtitle: Podtytuł aplikacji
 setting_app_title: Tytuł aplikacji
 setting_attachment_max_size: Maks. rozm. załącznika
 setting_autofetch_changesets: Automatyczne pobieranie zmian
 setting_autologin: Auto logowanie
 setting_bcc_recipients: Odbiorcy kopii tajnej (kt/bcc)
 setting_commit_fix_keywords: Słowa zmieniające status
 setting_commit_logs_encoding: Kodowanie komentarzy zatwierdzeń
 setting_commit_ref_keywords: Słowa tworzące powiązania
 setting_cross_project_issue_relations: Zezwól na powiązania zagadnień między projektami
 setting_date_format: Format daty
 setting_default_language: Domyślny język
 setting_default_projects_public: Nowe projekty są domyślnie publiczne
 setting_display_subprojects_issues: Domyślnie pokazuj zagadnienia podprojektów w głównym projekcie
 setting_emails_footer: Stopka e-mail
 setting_enabled_scm: Dostępny SCM
 setting_feeds_limit: Limit danych RSS
 setting_gravatar_enabled: Używaj ikon użytkowników Gravatar
 setting_host_name: Nazwa hosta i ścieżka
 setting_issue_list_default_columns: Domyślne kolumny wiświetlane na liście zagadnień
 setting_issues_export_limit: Limit eksportu zagadnień
 setting_login_required: Identyfikacja wymagana
 setting_mail_from: Adres email wysyłki
 setting_mail_handler_api_enabled: Uaktywnij usługi sieciowe (WebServices) dla poczty przychodzącej
 setting_mail_handler_api_key: Klucz API
 setting_per_page_options: Opcje ilości obiektów na stronie
 setting_plain_text_mail: tylko tekst (bez HTML)
 setting_protocol: Protokoł
 setting_repositories_encodings: Kodowanie repozytoriów
jplang's avatar
jplang committed
743
 setting_self_registration: Samodzielna rejestracja użytkowników
744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760
 setting_sequential_project_identifiers: Generuj sekwencyjne identyfikatory projektów
 setting_sys_api_enabled: Włączenie WS do zarządzania repozytorium
 setting_text_formatting: Formatowanie tekstu
 setting_time_format: Format czasu
 setting_user_format: Personalny format wyświetlania
 setting_welcome_text: Tekst powitalny
 setting_wiki_compression: Kompresja historii Wiki
 status_active: aktywny
 status_locked: zablokowany
 status_registered: zarejestrowany
 text_are_you_sure: Jesteś pewien ?
 text_assign_time_entries_to_project: Przypisz logowany czas do projektu
 text_caracters_maximum: "{{count}} znaków maksymalnie."
 text_caracters_minimum: "Musi być nie krótsze niż {{count}} znaków."
 text_comma_separated: Wielokrotne wartości dozwolone (rozdzielone przecinkami).
 text_default_administrator_account_changed: Zmieniono domyślne hasło administratora
 text_destroy_time_entries: Usuń zalogowany czas
761
 text_destroy_time_entries_question: Zalogowano {{hours}} godzin przy zagadnieniu, które chcesz usunąć. Co chcesz zrobić?
762 763
 text_email_delivery_not_configured: "Dostarczanie poczty elektronicznej nie zostało skonfigurowane, więc powiadamianie jest nieaktywne.\nSkonfiguruj serwer SMTP w config/email.yml a następnie zrestartuj aplikację i uaktywnij to."
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Zmień przypisanie na wartość:'
jplang's avatar
jplang committed
764
 text_enumeration_destroy_question: "{{count}} obiektów jest przypisana do tej wartości."
765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788
 text_file_repository_writable: Zapisywalne repozytorium plików
 text_issue_added: "Zagadnienie {{id}} zostało wprowadzone (by {{author}})."
 text_issue_category_destroy_assignments: Usuń przydziały kategorii
 text_issue_category_destroy_question: "Zagadnienia ({{count}}) przypisane do tej kategorii. Co chcesz uczynić?"
 text_issue_category_reassign_to: Przydziel zagadnienie do tej kategorii
 text_issue_updated: "Zagadnienie {{id}} zostało zaktualizowane (by {{author}})."
 text_issues_destroy_confirmation: 'Czy jestes pewien, że chcesz usunąć wskazane zagadnienia?'
 text_issues_ref_in_commit_messages: Odwołania do zagadnień w komentarzach zatwierdzeń
 text_journal_changed: "zmienione {{old}} do {{new}}"
 text_journal_deleted: usunięte
 text_journal_set_to: "ustawione na {{value}}"
 text_length_between: "Długość pomiędzy {{min}} i {{max}} znaków."
 text_load_default_configuration: Załaduj domyślną konfigurację
 text_min_max_length_info: 0 oznacza brak restrykcji
 text_no_configuration_data: "Role użytkowników, typy zagadnień, statusy zagadnień oraz przepływ pracy nie zostały jeszcze skonfigurowane.\nJest wysoce rekomendowane by załadować domyślną konfigurację. Po załadowaniu będzie możliwość edycji tych danych."
 text_project_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten projekt i wszyskie powiązane dane?
 text_project_identifier_info: 'Małe litery (a-z), liczby i myślniki dozwolone.<br />Raz zapisany, identyfikator nie może być zmieniony.'
 text_reassign_time_entries: 'Przepnij zalogowany czas do tego zagadnienia:'
 text_regexp_info: np. ^[A-Z0-9]+$
 text_repository_usernames_mapping: "Wybierz lub uaktualnij przyporządkowanie użytkowników Redmine do użytkowników repozytorium.\nUżytkownicy z taką samą nazwą lub adresem email przyporządkowani automatycznie."
 text_rmagick_available: RMagick dostępne (opcjonalnie)
 text_select_mail_notifications: Zaznacz czynności przy których użytkownik powinien być powiadomiony mailem.
 text_select_project_modules: 'Wybierz moduły do aktywacji w tym projekcie:'
 text_status_changed_by_changeset: "Zastosowane w zmianach {{value}}."
jplang's avatar
jplang committed
789
 text_subprojects_destroy_warning: "Podprojekt(y): {{value}} zostaną także usunięte."
790 791 792 793 794 795
 text_tip_task_begin_day: zadanie zaczynające się dzisiaj
 text_tip_task_begin_end_day: zadanie zaczynające i kończące się dzisiaj
 text_tip_task_end_day: zadanie kończące się dzisiaj
 text_tracker_no_workflow: Brak przepływu zefiniowanego dla tego typu zagadnienia
 text_unallowed_characters: Niedozwolone znaki
 text_user_mail_option: "W przypadku niezaznaczonych projektów, będziesz otrzymywał powiadomienia tylko na temat zagadnien, które obserwujesz, lub w których bierzesz udział (np. jesteś autorem lub adresatem)."
jplang's avatar
jplang committed
796
 text_user_wrote: "{{value}} napisał:"
797 798 799 800 801 802 803 804
 text_wiki_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć to wiki i całą jego zawartość ?
 text_workflow_edit: Zaznacz rolę i typ zagadnienia do edycji przepływu
 
 label_user_activity: "Aktywność: {{value}}"
 label_updated_time_by: "Uaktualnione przez {{author}} {{age}} temu"
 text_diff_truncated: '... Ten plik różnic został przycięty ponieważ jest zbyt długi.'
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksymalna liczba linii różnicy do pokazania
 text_plugin_assets_writable: Zapisywalny katalog zasobów wtyczek
jplang's avatar
jplang committed
805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815
 warning_attachments_not_saved: "{{count}} załącznik(ów) nie zostało zapisanych."
 field_editable: Edytowalne
 label_display: Wygląd
 button_create_and_continue: Stwórz i dodaj kolejne
 text_custom_field_possible_values_info: 'Każda wartość w osobnej linii'
 setting_repository_log_display_limit: Maksymalna liczba rewizji pokazywanych w logu pliku
 setting_file_max_size_displayed: Maksymalny rozmiar plików tekstowych zagnieżdżanych w stronie
 field_watcher: Obserwator
 setting_openid: Logowanie i rejestracja przy użyciu OpenID
 field_identity_url: Identyfikator OpenID (URL)
 label_login_with_open_id_option: albo użyj OpenID
816 817 818 819 820
 field_content: Treść
 label_descending: Malejąco
 label_sort: Sortuj
 label_ascending: Rosnąco
 label_date_from_to: Od {{start}} do {{end}}
821 822
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
823 824 825 826
 text_wiki_page_destroy_question: This page has {{descendants}} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?
 text_wiki_page_reassign_children: Reassign child pages to this parent page
 text_wiki_page_nullify_children: Keep child pages as root pages
 text_wiki_page_destroy_children: Delete child pages and all their descendants
827
 setting_password_min_length: Minimum password length
jplang's avatar
jplang committed
828
 field_group_by: Group results by