nl.yml 32.4 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
nl:
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
   default: "%Y-%m-%d"
   short: "%b %d"
   long: "%B %d, %Y"
   
11 12
  day_names: [Zondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag]
  abbr_day_names: [Zo, Ma, Di, Woe, Do, Vr, Zat]
13 14
   
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
15 16
  month_names: [~, Januari, Februari, Maart, April, Mei, Juni, Juli, Augustus, September, Oktober, November, December]
  abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Mei, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec]
17 18 19 20 21 22
  # Used in date_select and datime_select.
  order: [ :year, :month, :day ]

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
23
   time: "%H:%M"
24 25 26 27 28 29 30
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
  am: "am"
  pm: "pm"
   
 datetime:
  distance_in_words:
31
   half_a_minute: "halve minuut"
32
   less_than_x_seconds:
33 34
    one:  "minder dan een seconde"
    other: "mindera dan {{count}} seconden"
35
   x_seconds:
36 37
    one:  "1 seconde"
    other: "{{count}} seconden"
38
   less_than_x_minutes:
39 40
    one:  "minder dan een minuut"
    other: "minder dan {{count}} minuten"
41
   x_minutes:
42 43
    one:  "1 minuut"
    other: "{{count}} minuten"
44
   about_x_hours:
45 46
    one:  "ongeveer 1 uur"
    other: "ongeveer {{count}} uren"
47
   x_days:
48 49
    one:  "1 dag"
    other: "{{count}} dagen"
50
   about_x_months:
51 52
    one:  "ongeveer 1 maand"
    other: "ongeveer {{count}} maanden"
53
   x_months:
54 55
    one:  "1 maand"
    other: "{{count}} maanden"
56
   about_x_years:
57 58
    one:  "ongeveer 1 jaar"
    other: "ongeveer {{count}} jaren"
59
   over_x_years:
60 61
    one:  "over 1 jaar"
    other: "over {{count}} jaren"
62 63 64 65
    
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
66
   sentence_connector: "en"
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
   skip_last_comma: false
   
 activerecord:
  errors:
   messages:
    inclusion: "staat niet in de lijst"
    exclusion: "is gereserveerd"
    invalid: "is ongeldig"
    confirmation: "komt niet overeen met bevestiging"
    accepted: "moet geaccepteerd worden"
    empty: "mag niet leeg zijn"
    blank: "mag niet blanco zijn"
    too_long: "is te lang"
    too_short: "is te kort"
    wrong_length: "heeft een onjuiste lengte"
    taken: "is al in gebruik"
    not_a_number: "is geen getal"
    not_a_date: "is geen valide datum"
85 86 87 88 89 90 91
    greater_than: "moet groter zijn dan {{count}}"
    greater_than_or_equal_to: "moet groter zijn of gelijk zijn aan {{count}}"
    equal_to: "moet gelijk zijn aan {{count}}"
    less_than: "moet minder zijn dan {{count}}"
    less_than_or_equal_to: "moet minder dan of gelijk zijn aan {{count}}"
    odd: "moet oneven zijn"
    even: "moet even zijn"
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
    greater_than_start_date: "moet na de startdatum liggen"
    not_same_project: "hoort niet bij hetzelfde project"
    circular_dependency: "Deze relatie zou een circulaire afhankelijkheid tot gevolg hebben"

 actionview_instancetag_blank_option: Selecteer
 
 button_activate: Activeer
 button_add: Voeg toe
 button_annotate: Annoteer
 button_apply: Pas toe
 button_archive: Archiveer
 button_back: Terug
 button_cancel: Annuleer
 button_change: Wijzig
 button_change_password: Wijzig wachtwoord
 button_check_all: Selecteer alle
 button_clear: Leeg maken
 button_configure: Configureer
 button_copy: Kopiëer
 button_create: Maak
 button_delete: Verwijder
 button_download: Download
 button_edit: Bewerk
 button_list: Lijst
 button_lock: Sluit
 button_log_time: Log tijd
 button_login: Inloggen
 button_move: Verplaatsen
 button_quote: Citaat
 button_rename: Hernoemen
 button_reply: Antwoord
 button_reset: Reset
 button_rollback: Rollback naar deze versie
 button_save: Bewaren
 button_sort: Sorteer
 button_submit: Toevoegen
 button_test: Test
 button_unarchive: Dearchiveer
 button_uncheck_all: Deselecteer alle
 button_unlock: Open
 button_unwatch: Niet meer monitoren
 button_update: Update
 button_view: Bekijken
 button_watch: Monitor
 default_activity_design: Ontwerp
 default_activity_development: Ontwikkeling
 default_doc_category_tech: Technische documentatie
 default_doc_category_user: Gebruikersdocumentatie
 default_issue_status_assigned: Toegewezen
 default_issue_status_closed: Gesloten
 default_issue_status_feedback: Terugkoppeling
 default_issue_status_new: Nieuw
 default_issue_status_rejected: Afgewezen
 default_issue_status_resolved: Opgelost
 default_priority_high: Hoog
 default_priority_immediate: Onmiddellijk
 default_priority_low: Laag
 default_priority_normal: Normaal
 default_priority_urgent: Spoed
 default_role_developper: Ontwikkelaar
 default_role_manager: Manager
 default_role_reporter: Rapporteur
 default_tracker_bug: Bug
 default_tracker_feature: Feature
 default_tracker_support: Support
 enumeration_activities: Activiteiten (tijdtracking)
 enumeration_doc_categories: Documentcategorieën
 enumeration_issue_priorities: Issueprioriteiten
 error_can_t_load_default_data: "De standaard configuratie kon niet worden geladen: {{value}}"
 error_issue_not_found_in_project: 'Deze issue is niet gevonden of behoort niet toe tot dit project.'
 error_scm_annotate: "Er kan geen commentaar toegevoegd worden."
 error_scm_command_failed: "Er trad een fout op tijdens de poging om verbinding te maken met de repository: {{value}}"
 error_scm_not_found: "Deze ingang of revisie bestaat niet in de repository."
 field_account: Account
 field_activity: Activiteit
 field_admin: Beheerder
 field_assignable: Issues kunnen toegewezen worden aan deze rol
 field_assigned_to: Toegewezen aan
 field_attr_firstname: Voornaam attribuut
 field_attr_lastname: Achternaam attribuut
 field_attr_login: Login attribuut
 field_attr_mail: E-mail attribuut
 field_auth_source: Authenticatiemethode
 field_author: Auteur
 field_base_dn: Base DN
 field_category: Categorie
 field_column_names: Kolommen
 field_comments: Commentaar
 field_comments_sorting: Commentaar weergeven
 field_created_on: Aangemaakt
 field_default_value: Standaardwaarde
 field_delay: Vertraging
 field_description: Beschrijving
jplang's avatar
jplang committed
185
 field_done_ratio: % Gereed
186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349
 field_downloads: Downloads
 field_due_date: Verwachte datum gereed
 field_effective_date: Datum
 field_estimated_hours: Geschatte tijd
 field_field_format: Formaat
 field_filename: Bestand
 field_filesize: Grootte
 field_firstname: Voornaam
 field_fixed_version: Versie
 field_hide_mail: Verberg mijn e-mailadres
 field_homepage: Homepage
 field_host: Host
 field_hours: Uren
 field_identifier: Identificatiecode
 field_is_closed: Issue gesloten
 field_is_default: Standaard
 field_is_filter: Gebruikt als een filter
 field_is_for_all: Voor alle projecten
 field_is_in_chlog: Issues weergegeven in wijzigingslog
 field_is_in_roadmap: Issues weergegeven in roadmap
 field_is_public: Publiek
 field_is_required: Verplicht
 field_issue: Issue
 field_issue_to_id: Gerelateerd issue
 field_language: Taal
 field_last_login_on: Laatste bezoek
 field_lastname: Achternaam
 field_login: Inloggen
 field_mail: E-mail
 field_mail_notification: Mail mededelingen
 field_max_length: Maximale lengte
 field_min_length: Minimale lengte
 field_name: Naam
 field_new_password: Nieuw wachtwoord
 field_notes: Notities
 field_onthefly: On-the-fly aanmaken van een gebruiker
 field_parent: Subproject van
 field_parent_title: Bovenliggende pagina
 field_password: Wachtwoord
 field_password_confirmation: Bevestigen
 field_port: Port
 field_possible_values: Mogelijke waarden
 field_priority: Prioriteit
 field_project: Project
 field_redirect_existing_links: Verwijs bestaande links door
 field_regexp: Reguliere expressie
 field_role: Rol
 field_searchable: Doorzoekbaar
 field_spent_on: Datum
 field_start_date: Startdatum
 field_start_page: Startpagina
 field_status: Status
 field_subject: Onderwerp
 field_subproject: Subproject
 field_summary: Samenvatting
 field_time_zone: Tijdzone
 field_title: Titel
 field_tracker: Tracker
 field_type: Type
 field_updated_on: Gewijzigd
 field_url: URL
 field_user: Gebruiker
 field_value: Waarde
 field_version: Versie
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: ISO-8859-1
 general_csv_separator: ','
 general_first_day_of_week: '7'
 general_lang_name: 'Nederlands'
 general_pdf_encoding: ISO-8859-1
 general_text_No: 'Nee'
 general_text_Yes: 'Ja'
 general_text_no: 'nee'
 general_text_yes: 'ja'
 gui_validation_error: 1 fout
 gui_validation_error_plural: "{{count}} fouten"
 label_activity: Activiteit
 label_add_another_file: Ander bestand toevoegen
 label_add_note: Voeg een notitie toe
 label_added: toegevoegd
 label_added_time_by: "Toegevoegd door {{author}} {{age}} geleden"
 label_administration: Administratie
 label_age: Leeftijd
 label_ago: dagen geleden
 label_all: alle
 label_all_time: alles
 label_all_words: Alle woorden
 label_and_its_subprojects: "{{value}} en zijn subprojecten."
 label_applied_status: Toegekende status
 label_assigned_to_me_issues: Aan mij toegewezen issues
 label_associated_revisions: Geassociëerde revisies
 label_attachment: Bestand
 label_attachment_delete: Verwijder bestand
 label_attachment_new: Nieuw bestand
 label_attachment_plural: Bestanden
 label_attribute: Attribuut
 label_attribute_plural: Attributen
 label_auth_source: Authenticatiemodus
 label_auth_source_new: Nieuwe authenticatiemodus
 label_auth_source_plural: Authenticatiemodi
 label_authentication: Authenticatie
 label_blocked_by: geblokkeerd door
 label_blocks: blokkeert
 label_board: Forum
 label_board_new: Nieuw forum
 label_board_plural: Forums
 label_boolean: Boolean
 label_browse: Blader
 label_bulk_edit_selected_issues: Bewerk geselecteerde issues in bulk
 label_calendar: Kalender
 label_change_log: Wijzigingslog
 label_change_plural: Wijzigingen
 label_change_properties: Eigenschappen wijzigen
 label_change_status: Wijzig status
 label_change_view_all: Bekijk alle wijzigingen
 label_changes_details: Details van alle wijzigingen
 label_changeset_plural: Changesets
 label_chronological_order: In chronologische volgorde
 label_closed_issues: gesloten
 label_closed_issues_plural: gesloten
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
  zero: 0 open / {{total}}
  one:  1 open / {{total}}
  other: "{{count}} open / {{total}}"
 label_x_open_issues_abbr:
  zero: 0 open
  one:  1 open
  other: "{{count}} open"
 label_x_closed_issues_abbr:
  zero: 0 closed
  one:  1 closed
  other: "{{count}} closed"
 label_comment: Commentaar
 label_comment_add: Voeg commentaar toe
 label_comment_added: Commentaar toegevoegd
 label_comment_delete: Verwijder commentaar
 label_comment_plural: Commentaar
 label_x_comments:
  zero: no comments
  one: 1 comment
  other: "{{count}} comments"
 label_commits_per_author: Commits per auteur
 label_commits_per_month: Commits per maand
 label_confirmation: Bevestiging
 label_contains: bevat
 label_copied: gekopieerd
 label_copy_workflow_from: Kopieer workflow van
 label_current_status: Huidige status
 label_current_version: Huidige versie
 label_custom_field: Specifiek veld
 label_custom_field_new: Nieuw specifiek veld
 label_custom_field_plural: Specifieke velden
 label_date: Datum
 label_date_from: Van
 label_date_range: Datumbereik
 label_date_to: Tot
 label_day_plural: dagen
 label_default: Standaard
 label_default_columns: Standaard kolommen.
 label_deleted: verwijderd
 label_details: Details
 label_diff_inline: inline
 label_diff_side_by_side: naast elkaar
 label_disabled: uitgeschakeld
jplang's avatar
jplang committed
350
 label_display_per_page: "Per pagina: {{value}}"
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552
 label_document: Document
 label_document_added: Document toegevoegd
 label_document_new: Nieuw document
 label_document_plural: Documenten
 label_download: "{{count}} Download"
 label_download_plural: "{{count}} Downloads"
 label_downloads_abbr: D/L
 label_duplicated_by: gedupliceerd door
 label_duplicates: dupliceert
 label_end_to_end: eind tot eind
 label_end_to_start: eind tot start
 label_enumeration_new: Nieuwe waarde
 label_enumerations: Enumeraties
 label_environment: Omgeving
 label_equals: is gelijk
 label_example: Voorbeeld
 label_export_to: Exporteer naar
 label_f_hour: "{{value}} uur"
 label_f_hour_plural: "{{value}} uren"
 label_feed_plural: Feeds
 label_feeds_access_key_created_on: "RSS toegangssleutel {{value}} geleden gemaakt."
 label_file_added: Bericht toegevoegd
 label_file_plural: Bestanden
 label_filter_add: Voeg filter toe
 label_filter_plural: Filters
 label_float: Float
 label_follows: volgt op
 label_gantt: Gantt
 label_general: Algemeen
 label_generate_key: Genereer een sleutel
 label_help: Help
 label_history: Geschiedenis
 label_home: Home
 label_in: in
 label_in_less_than: in minder dan
 label_in_more_than: in meer dan
 label_incoming_emails: Inkomende e-mail
 label_index_by_date: Indexeer op datum
 label_index_by_title: Indexeer op titel
 label_information: Informatie
 label_information_plural: Informatie
 label_integer: Integer
 label_internal: Intern
 label_issue: Issue
 label_issue_added: Issue toegevoegd
 label_issue_category: Issuecategorie
 label_issue_category_new: Nieuwe categorie
 label_issue_category_plural: Issuecategorieën
 label_issue_new: Nieuw issue
 label_issue_plural: Issues
 label_issue_status: Issuestatus
 label_issue_status_new: Nieuwe status
 label_issue_status_plural: Issue statussen
 label_issue_tracking: Issue-tracking
 label_issue_updated: Issue bijgewerkt
 label_issue_view_all: Bekijk alle issues
 label_issue_watchers: Monitoren
 label_issues_by: "Issues door {{value}}"
 label_jump_to_a_project: Ga naar een project...
 label_language_based: Taal gebaseerd
 label_last_changes: "laatste {{count}} wijzigingen"
 label_last_login: Laatste bezoek
 label_last_month: laatste maand
 label_last_n_days: "{{count}} dagen geleden"
 label_last_week: vorige week
 label_latest_revision: Meest recente revisie
 label_latest_revision_plural: Meest recente revisies
 label_ldap_authentication: LDAP authenticatie
 label_less_than_ago: minder dan x dagen geleden
 label_list: Lijst
 label_loading: Laden...
 label_logged_as: Ingelogd als
 label_login: Inloggen
 label_logout: Uitloggen
 label_max_size: Maximumgrootte
 label_me: mij
 label_member: Lid
 label_member_new: Nieuw lid
 label_member_plural: Leden
 label_message_last: Laatste bericht
 label_message_new: Nieuw bericht
 label_message_plural: Berichten
 label_message_posted: Bericht toegevoegd
 label_min_max_length: Min-max lengte
 label_modification: "{{count}} wijziging"
 label_modification_plural: "{{count}} wijzigingen"
 label_modified: gewijzigd
 label_module_plural: Modules
 label_month: Maand
 label_months_from: maanden vanaf
 label_more: Meer
 label_more_than_ago: meer dan x dagen geleden
 label_my_account: Mijn account
 label_my_page: Mijn pagina
 label_my_projects: Mijn projecten
 label_new: Nieuw
 label_new_statuses_allowed: Nieuwe toegestane statussen
 label_news: Nieuws
 label_news_added: Nieuws toegevoegd
 label_news_latest: Laatste nieuws
 label_news_new: Voeg nieuws toe
 label_news_plural: Nieuws
 label_news_view_all: Bekijk al het nieuws
 label_next: Volgende
 label_no_change_option: (Geen wijziging)
 label_no_data: Geen gegevens om te tonen
 label_nobody: niemand
 label_none: geen
 label_not_contains: bevat niet
 label_not_equals: is niet gelijk
 label_open_issues: open
 label_open_issues_plural: open
 label_optional_description: Optionele beschrijving
 label_options: Opties
 label_overall_activity: Activiteit
 label_overview: Overzicht
 label_password_lost: Wachtwoord verloren
 label_per_page: Per pagina
 label_permissions: Permissies
 label_permissions_report: Permissierapport
 label_personalize_page: Personaliseer deze pagina
 label_planning: Planning
 label_please_login: Log a.u.b. in
 label_plugins: Plugins
 label_precedes: gaat vooraf aan
 label_preferences: Voorkeuren
 label_preview: Voorbeeldweergave
 label_previous: Vorige
 label_project: Project
 label_project_all: Alle projecten
 label_project_latest: Nieuwste projecten
 label_project_new: Nieuw project
 label_project_plural: Projecten
 label_x_projects:
  zero: no projects
  one:  1 project
  other: "{{count}} projects"
 label_public_projects: Publieke projecten
 label_query: Eigen zoekvraag
 label_query_new: Nieuwe zoekvraag
 label_query_plural: Eigen zoekvragen
 label_read: Lees...
 label_register: Registreer
 label_registered_on: Geregistreerd op
 label_registration_activation_by_email: accountactivatie per e-mail
 label_registration_automatic_activation: automatische accountactivatie
 label_registration_manual_activation: handmatige accountactivatie
 label_related_issues: Gerelateerde issues
 label_relates_to: gerelateerd aan
 label_relation_delete: Verwijder relatie
 label_relation_new: Nieuwe relatie
 label_renamed: hernoemd
 label_reply_plural: Antwoorden
 label_report: Rapport
 label_report_plural: Rapporten
 label_reported_issues: Gemelde issues
 label_repository: Repository
 label_repository_plural: Repositories
 label_result_plural: Resultaten
 label_reverse_chronological_order: In omgekeerde chronologische volgorde
 label_revision: Revisie
 label_revision_plural: Revisies
 label_roadmap: Roadmap
 label_roadmap_due_in: "Voldaan in {{value}}"
 label_roadmap_no_issues: Geen issues voor deze versie
 label_roadmap_overdue: "{{value}} over tijd"
 label_role: Rol
 label_role_and_permissions: Rollen en permissies
 label_role_new: Nieuwe rol
 label_role_plural: Rollen
 label_scm: SCM
 label_search: Zoeken
 label_search_titles_only: Enkel titels doorzoeken
 label_send_information: Stuur accountinformatie naar de gebruiker
 label_send_test_email: Stuur een test e-mail
 label_settings: Instellingen
 label_show_completed_versions: Toon afgeronde versies
 label_sort_by: "Sorteer op {{value}}"
 label_sort_higher: Verplaats naar boven
 label_sort_highest: Verplaats naar begin
 label_sort_lower: Verplaats naar beneden
 label_sort_lowest: Verplaats naar eind
 label_spent_time: Gespendeerde tijd
 label_start_to_end: start tot eind
 label_start_to_start: start tot start
 label_statistics: Statistieken
 label_stay_logged_in: Blijf ingelogd
 label_string: Tekst
 label_subproject_plural: Subprojecten
 label_text: Lange tekst
 label_theme: Thema
 label_this_month: deze maand
 label_this_week: deze week
 label_this_year: dit jaar
 label_time_tracking: Tijdregistratie bijhouden
 label_today: vandaag
 label_topic_plural: Onderwerpen
 label_total: Totaal
 label_tracker: Tracker
 label_tracker_new: Nieuwe tracker
 label_tracker_plural: Trackers
 label_updated_time: "{{value}} geleden bijgewerkt"
553
 label_updated_time_by: "{{value}} geleden bijgewerkt door {{author}}"
554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577
 label_used_by: Gebruikt door
 label_user: Gebruiker
 label_user_activity: "{{value}}'s activiteit"
 label_user_mail_no_self_notified: "Ik wil niet verwittigd worden van wijzigingen die ik zelf maak."
 label_user_mail_option_all: "Bij elk gebeurtenis in al mijn projecten..."
 label_user_mail_option_none: "Alleen in de dingen die ik monitor of in betrokken ben"
 label_user_mail_option_selected: "Enkel bij elke gebeurtenis op het geselecteerde project..."
 label_user_new: Nieuwe gebruiker
 label_user_plural: Gebruikers
 label_version: Versie
 label_version_new: Nieuwe versie
 label_version_plural: Versies
 label_view_diff: Bekijk verschillen
 label_view_revisions: Bekijk revisies
 label_watched_issues: Gemonitorde issues
 label_week: Week
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki edit
 label_wiki_edit_plural: Wiki edits
 label_wiki_page: Wikipagina
 label_wiki_page_plural: Wikipagina's
 label_workflow: Workflow
 label_year: Jaar
 label_yesterday: gisteren
jplang's avatar
jplang committed
578
 mail_body_account_activation_request: "Een nieuwe gebruiker ({{value}}) is geregistreerd. Zijn account wacht op uw akkoord:"
579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716
 mail_body_account_information: Uw account gegevens
 mail_body_account_information_external: "U kunt uw account ({{value}}) gebruiken om in te loggen."
 mail_body_lost_password: 'Gebruik de volgende link om uw wachtwoord te wijzigen:'
 mail_body_register: 'Gebruik de volgende link om uw account te activeren:'
 mail_body_reminder: "{{count}} issue(s) die aan u toegewezen zijn en voldaan moeten zijn in de komende {{days}} dagen:"
 mail_subject_account_activation_request: "{{value}} accountactivatieverzoek"
 mail_subject_lost_password: "uw {{value}} wachtwoord"
 mail_subject_register: "uw {{value}} accountactivatie"
 mail_subject_reminder: "{{count}} issue(s) die voldaan moeten zijn in de komende dagen."
 notice_account_activated: uw account is geactiveerd. u kunt nu inloggen.
 notice_account_invalid_creditentials: Incorrecte gebruikersnaam of wachtwoord
 notice_account_lost_email_sent: Er is een e-mail naar u verstuurd met instructies over het kiezen van een nieuw wachtwoord.
 notice_account_password_updated: Wachtwoord is met succes gewijzigd
 notice_account_pending: "Uw account is aangemaakt, maar wacht nog op goedkeuring van de beheerder."
 notice_account_register_done: Account is met succes aangemaakt.
 notice_account_unknown_email: Onbekende gebruiker.
 notice_account_updated: Account is met succes gewijzigd
 notice_account_wrong_password: Incorrect wachtwoord
 notice_can_t_change_password: Dit account gebruikt een externe bron voor authenticatie. Het is niet mogelijk om het wachtwoord te veranderen.
 notice_default_data_loaded: Standaard configuratie succesvol geladen.
 notice_email_error: "Er is een fout opgetreden tijdens het versturen van ({{value}})"
 notice_email_sent: "Een e-mail werd verstuurd naar {{value}}"
 notice_failed_to_save_issues: "Fout bij bewaren van {{count}} issue(s) ({{total}} geselecteerd): {{ids}}."
 notice_feeds_access_key_reseted: Je RSS toegangssleutel werd gereset.
 notice_file_not_found: De pagina die u probeerde te benaderen bestaat niet of is verwijderd.
 notice_locking_conflict: De gegevens zijn gewijzigd door een andere gebruiker.
 notice_no_issue_selected: "Er is geen issue geselecteerd. Selecteer de issue die u wilt bewerken."
 notice_not_authorized: Het is u niet toegestaan deze pagina te raadplegen.
 notice_successful_connection: Verbinding succesvol.
 notice_successful_create: Succesvol aangemaakt.
 notice_successful_delete: Succesvol verwijderd.
 notice_successful_update: Wijzigen succesvol.
 notice_unable_delete_version: Niet mogelijk om deze versie te verwijderen.
 permission_add_issue_notes: Voeg notities toe
 permission_add_issue_watchers: Voeg monitors toe
 permission_add_issues: Voeg issues toe
 permission_add_messages: Voeg berichten toe
 permission_browse_repository: Repository doorbladeren
 permission_comment_news: Nieuws commentaar geven
 permission_commit_access: Commit toegang
 permission_delete_issues: Issues verwijderen
 permission_delete_messages: Berichten verwijderen
 permission_delete_own_messages: Eigen berichten verwijderen
 permission_delete_wiki_pages: Wiki pagina's verwijderen
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Bijlagen verwijderen
 permission_edit_issue_notes: Notities bewerken
 permission_edit_issues: Issues bewerken
 permission_edit_messages: Berichten bewerken
 permission_edit_own_issue_notes: Eigen notities bewerken
 permission_edit_own_messages: Eigen berichten bewerken
 permission_edit_own_time_entries: Eigen tijdlogboek bewerken
 permission_edit_project: Project bewerken
 permission_edit_time_entries: Tijdlogboek bewerken
 permission_edit_wiki_pages: Wiki pagina's bewerken
 permission_log_time: Gespendeerde tijd loggen
 permission_manage_boards: Forums beheren
 permission_manage_categories: Issue-categorieën beheren
 permission_manage_documents: Documenten beheren
 permission_manage_files: Bestanden beheren
 permission_manage_issue_relations: Issuerelaties beheren
 permission_manage_members: Leden beheren
 permission_manage_news: Nieuws beheren
 permission_manage_public_queries: Publieke queries beheren
 permission_manage_repository: Repository beheren
 permission_manage_versions: Versiebeheer
 permission_manage_wiki: Wikibeheer
 permission_move_issues: Issues verplaatsen
 permission_protect_wiki_pages: Wikipagina's beschermen
 permission_rename_wiki_pages: Wikipagina's hernoemen
 permission_save_queries: Queries opslaan
 permission_select_project_modules: Project modules selecteren
 permission_view_calendar: Kalender bekijken
 permission_view_changesets: Changesets bekijken
 permission_view_documents: Documenten bekijken
 permission_view_files: Bestanden bekijken
 permission_view_gantt: Gantt grafiek bekijken
 permission_view_issue_watchers: Monitorlijst bekijken
 permission_view_messages: Berichten bekijken
 permission_view_time_entries: Gespendeerde tijd bekijken
 permission_view_wiki_edits: Wikihistorie bekijken
 permission_view_wiki_pages: Wikipagina's bekijken
 project_module_boards: Forums
 project_module_documents: Documenten
 project_module_files: Bestanden
 project_module_issue_tracking: Issue tracking
 project_module_news: Nieuws
 project_module_repository: Repository
 project_module_time_tracking: Tijd tracking
 project_module_wiki: Wiki
 setting_activity_days_default: Aantal dagen getoond bij het tabblad "Activiteit"
 setting_app_subtitle: Applicatieondertitel
 setting_app_title: Applicatietitel
 setting_attachment_max_size: Attachment max. grootte
 setting_autofetch_changesets: Haal commits automatisch op
 setting_autologin: Automatisch inloggen
 setting_bcc_recipients: Blind carbon copy ontvangers (bcc)
 setting_commit_fix_keywords: Gefixeerde trefwoorden
 setting_commit_logs_encoding: Encodering van commit berichten
 setting_commit_ref_keywords: Refererende trefwoorden
 setting_cross_project_issue_relations: Sta crossproject issuerelaties toe
 setting_date_format: Datumformaat
 setting_default_language: Standaard taal
 setting_default_projects_public: Nieuwe projecten zijn standaard publiek
 setting_diff_max_lines_displayed: Max number of diff lines displayed
 setting_display_subprojects_issues: Standaard issues van subproject tonen
 setting_emails_footer: E-mails footer
 setting_enabled_scm: SCM ingeschakeld
 setting_feeds_limit: Feedinhoudlimiet
 setting_gravatar_enabled: Gebruik Gravatar gebruikersiconen
 setting_host_name: Hostnaam
 setting_issue_list_default_columns: Standaardkolommen getoond op de lijst met issues
 setting_issues_export_limit: Limiet export issues
 setting_login_required: Authenticatie vereist
 setting_mail_from: Afzender e-mail adres
 setting_mail_handler_api_enabled: Schakel WS in voor inkomende mail.
 setting_mail_handler_api_key: API sleutel
 setting_per_page_options: Objects per pagina-opties
 setting_plain_text_mail: platte tekst (geen HTML)
 setting_protocol: Protocol
 setting_repositories_encodings: Repositories coderingen
 setting_self_registration: Zelfregistratie toegestaan
 setting_sequential_project_identifiers: Genereer sequentiële projectidentiteiten
 setting_sys_api_enabled: Gebruik WS voor repository beheer
 setting_text_formatting: Tekstformaat
 setting_time_format: Tijd formaat
 setting_user_format: Gebruikers weergaveformaat
 setting_welcome_text: Welkomsttekst
 setting_wiki_compression: Wikigeschiedenis comprimeren
 status_active: actief
 status_locked: gelockt
 status_registered: geregistreerd
 text_are_you_sure: Weet u het zeker?
 text_assign_time_entries_to_project: Gerapporteerde uren toevoegen aan dit project
 text_caracters_maximum: "{{count}} van maximum aantal tekens."
 text_caracters_minimum: "Moet minstens {{count}} karakters lang zijn."
 text_comma_separated: Meerdere waarden toegestaan (kommagescheiden).
 text_default_administrator_account_changed: Standaard beheerderaccount gewijzigd
 text_destroy_time_entries: Verwijder gerapporteerde uren
717
 text_destroy_time_entries_question: "{{hours}} uren werden gerapporteerd op de issue(s) die u wilde verwijderen. Wat wil u doen?"
718 719 720
 text_diff_truncated: '... Deze diff werd afgekort omdat het de maximale weer te geven karakters overschreed.'
 text_email_delivery_not_configured: "E-mailbezorging is niet geconfigureerd. Notificaties zijn uitgeschakeld.\nConfigureer uw SMTP server in config/email.yml en herstart de applicatie om dit te activeren."
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Wijs de volgende waarde toe:'
jplang's avatar
jplang committed
721
 text_enumeration_destroy_question: "{{count}} objecten zijn toegewezen aan deze waarde."
722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746
 text_file_repository_writable: Bestandsrepository beschrijfbaar
 text_issue_added: "Issue {{id}} is gerapporteerd (door {{author}})."
 text_issue_category_destroy_assignments: Verwijder toewijzingen aan deze categorie
 text_issue_category_destroy_question: "Er zijn issues ({{count}}) aan deze categorie toegewezen. Wat wilt u hiermee doen ?"
 text_issue_category_reassign_to: Issues opnieuw toewijzen aan deze categorie
 text_issue_updated: "Issue {{id}} is gewijzigd (door {{author}})."
 text_issues_destroy_confirmation: 'Weet u zeker dat u deze issue(s) wil verwijderen?'
 text_issues_ref_in_commit_messages: Opzoeken en aanpassen van issues in commitberichten
 text_journal_changed: "gewijzigd van {{old}} naar {{new}}"
 text_journal_deleted: verwijderd
 text_journal_set_to: "ingesteld op {{value}}"
 text_length_between: "Lengte tussen {{min}} en {{max}} tekens."
 text_load_default_configuration: Laad de standaardconfiguratie
 text_min_max_length_info: 0 betekent geen restrictie
 text_no_configuration_data: "Rollen, trackers, issue statussen en workflows zijn nog niet geconfigureerd.\nHet is ten zeerste aangeraden om de standaard configuratie in te laden. U kunt deze aanpassen nadat deze is ingeladen."
 text_plugin_assets_writable: Plugin assets directory writable
 text_project_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u dit project en alle gerelateerde gegevens wilt verwijderen?
 text_project_identifier_info: 'kleine letters (a-z), cijfers en liggende streepjes toegestaan.<br />Eenmaal bewaard kan de identificatiecode niet meer worden gewijzigd.'
 text_reassign_time_entries: 'Gerapporteerde uren opnieuw toewijzen:'
 text_regexp_info: bv. ^[A-Z0-9]+$
 text_repository_usernames_mapping: "Koppel de Redminegebruikers aan gebruikers in de repository log.\nGebruikers met dezelfde Redmine en repository gebruikersnaam of email worden automatisch gekoppeld."
 text_rmagick_available: RMagick beschikbaar (optioneel)
 text_select_mail_notifications: Selecteer acties waarvoor mededelingen via mail moeten worden verstuurd.
 text_select_project_modules: 'Selecteer de modules die u wilt gebruiken voor dit project:'
 text_status_changed_by_changeset: "Toegepast in changeset {{value}}."
jplang's avatar
jplang committed
747
 text_subprojects_destroy_warning: "De subprojecten: {{value}} zullen ook verwijderd worden."
748 749 750 751 752 753
 text_tip_task_begin_day: taak die op deze dag begint
 text_tip_task_begin_end_day: taak die op deze dag begint en eindigt
 text_tip_task_end_day: taak die op deze dag eindigt
 text_tracker_no_workflow: Geen workflow gedefinieerd voor deze tracker
 text_unallowed_characters: Niet toegestane tekens
 text_user_mail_option: "Bij niet-geselecteerde projecten zult u enkel notificaties ontvangen voor issues die u monitort of waar u bij betrokken bent (als auteur of toegewezen persoon)."
jplang's avatar
jplang committed
754
 text_user_wrote: "{{value}} schreef:"
755 756 757
 text_wiki_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u deze wiki en zijn inhoud wenst te verwijderen?
 text_workflow_edit: Selecteer een rol en een tracker om de workflow te wijzigen
 warning_attachments_not_saved: "{{count}} bestand(en) konden niet opgeslagen worden."
758 759 760 761 762 763
 button_create_and_continue: Maak en ga verder
 text_custom_field_possible_values_info: 'Per lijn een waarde'
 label_display: Toon
 field_editable: Bewerkbaar
 setting_repository_log_display_limit: Maximum hoeveelheid van revisies zichbaar 
 setting_file_max_size_displayed: Max grootte van tekst bestanden inline zichtbaar
jplang's avatar
jplang committed
764
 field_watcher: Watcher
765
 setting_openid: Sta OpenID login en registratie toe
jplang's avatar
jplang committed
766
 field_identity_url: OpenID URL
767
 label_login_with_open_id_option: of login met je OpenID
768
 field_content: Content
769 770 771 772
 label_descending: Aflopend
 label_sort: Sorteer
 label_ascending: Oplopend
 label_date_from_to: Van {{start}} tot {{end}}
773 774
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
775 776 777 778
 text_wiki_page_destroy_question: This page has {{descendants}} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?
 text_wiki_page_reassign_children: Reassign child pages to this parent page
 text_wiki_page_nullify_children: Keep child pages as root pages
 text_wiki_page_destroy_children: Delete child pages and all their descendants
779
 setting_password_min_length: Minimum password length
jplang's avatar
jplang committed
780
 field_group_by: Group results by