GitLab steht wegen Wartungsarbeiten am Montag, den 10. Mai, zwischen 17:00 und 19:00 Uhr nicht zur Verfügung.

gl.yml 33.5 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228
# Galician (Spain) for Ruby on Rails
# by Marcos Arias Pena (markus@agil-e.com)

gl:
 number:
  format:
   separator: "," 
   delimiter: "." 
   precision: 3

  currency:
   format:
    format: "%n %u" 
    unit: "€" 
    separator: "," 
    delimiter: "." 
    precision: 2

  percentage:
   format:
    # separator: 
    delimiter: "" 
    # precision: 

  precision:
   format:
    # separator:
    delimiter: "" 
    # precision:

  human:
   format:
    # separator: 
    delimiter: "" 
    precision: 1
 
 
 date:
  formats:
   default: "%e/%m/%Y"
   short:  "%e %b"
   long:   "%A %e de %B de %Y"
  day_names:    [Domingo, Luns, Martes, Mércores, Xoves, Venres, Sábado]
  abbr_day_names:  [Dom, Lun, Mar, Mer, Xov, Ven, Sab]
  month_names:   [~, Xaneiro, Febreiro, Marzo, Abril, Maio, Xunio, Xullo, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Decembro]
  abbr_month_names: [~, Xan, Feb, Maz, Abr, Mai, Xun, Xul, Ago, Set, Out, Nov, Dec]
  order:      [:day, :month, :year]

 time:
  formats:
   default:  "%A, %e de %B de %Y, %H:%M hs"
   time:    "%H:%M hs"
   short:   "%e/%m, %H:%M hs"
   long:    "%A %e de %B de %Y ás %H:%M horas"
  
  am: ''
  pm: ''
  
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: 'medio minuto'
   less_than_x_seconds:
    zero: 'menos dun segundo'
    one: '1 segundo'
    few: 'poucos segundos'
    other: '{{count}} segundos'
   x_seconds:
    one: '1 segundo'
    other: '{{count}} segundos'
   less_than_x_minutes:
    zero: 'menos dun minuto'
    one: '1 minuto'
    other: '{{count}} minutos'
   x_minutes:
    one: '1 minuto'
    other: '{{count}} minuto'
   about_x_hours:
    one: 'aproximadamente unha hora'
    other: '{{count}} horas'
   x_days:
    one: '1 día'
    other: '{{count}} días'
   x_weeks:
    one: '1 semana'
    other: '{{count}} semanas'
   about_x_months:
    one: 'aproximadamente 1 mes'
    other: '{{count}} meses'
   x_months:
    one: '1 mes'
    other: '{{count}} meses'
   about_x_years:
    one: 'aproximadamente 1 ano'
    other: '{{count}} anos'
   over_x_years:
    one: 'máis dun ano'
    other: '{{count}} anos'
   now: 'agora'
   today: 'hoxe'
   tomorrow: 'mañá'
   in: 'dentro de'
 
 support:
  array:
   sentence_connector: e

 activerecord:
  models:
  attributes:
  errors:
   template:
    header:
     one: "1 erro evitou que se poidese gardar o {{model}}"
     other: "{{count}} erros evitaron que se poidese gardar o {{model}}"
    body: "Atopáronse os seguintes problemas:"
   messages:
    inclusion: "non está incluido na lista"
    exclusion: "xa existe"
    invalid: "non é válido"
    confirmation: "non coincide coa confirmación"
    accepted: "debe ser aceptado"
    empty: "non pode estar valeiro"
    blank: "non pode estar en blanco"
    too_long: "é demasiado longo (non máis de {{count}} carácteres)"
    too_short: "é demasiado curto (non menos de {{count}} carácteres)"
    wrong_length: "non ten a lonxitude correcta (debe ser de {{count}} carácteres)"
    taken: "non está dispoñible"
    not_a_number: "non é un número"
    greater_than: "debe ser maior que {{count}}"
    greater_than_or_equal_to: "debe ser maior ou igual que {{count}}"
    equal_to: "debe ser igual a {{count}}"
    less_than: "debe ser menor que {{count}}"
    less_than_or_equal_to: "debe ser menor ou igual que {{count}}"
    odd: "debe ser par"
    even: "debe ser impar"
    greater_than_start_date: "debe ser posterior á data de comezo"
    not_same_project: "non pertence ao mesmo proxecto"
    circular_dependency: "Esta relación podería crear unha dependencia circular"

 actionview_instancetag_blank_option: Por favor seleccione
 
 button_activate: Activar
 button_add: Engadir
 button_annotate: Anotar
 button_apply: Aceptar
 button_archive: Arquivar
 button_back: Atrás
 button_cancel: Cancelar
 button_change: Cambiar
 button_change_password: Cambiar contrasinal
 button_check_all: Seleccionar todo
 button_clear: Anular
 button_configure: Configurar
 button_copy: Copiar
 button_create: Crear
 button_delete: Borrar
 button_download: Descargar
 button_edit: Modificar
 button_list: Listar
 button_lock: Bloquear
 button_log_time: Tempo dedicado
 button_login: Conexión
 button_move: Mover
 button_quote: Citar
 button_rename: Renomear
 button_reply: Respostar
 button_reset: Restablecer
 button_rollback: Volver a esta versión
 button_save: Gardar
 button_sort: Ordenar
 button_submit: Aceptar
 button_test: Probar
 button_unarchive: Desarquivar
 button_uncheck_all: Non seleccionar nada
 button_unlock: Desbloquear
 button_unwatch: Non monitorizar
 button_update: Actualizar
 button_view: Ver
 button_watch: Monitorizar
 default_activity_design: Deseño
 default_activity_development: Desenvolvemento
 default_doc_category_tech: Documentación técnica
 default_doc_category_user: Documentación de usuario
 default_issue_status_assigned: Asignada
 default_issue_status_closed: Pechada
 default_issue_status_feedback: Comentarios
 default_issue_status_new: Nova
 default_issue_status_rejected: Rexeitada
 default_issue_status_resolved: Resolta
 default_priority_high: Alta
 default_priority_immediate: Inmediata
 default_priority_low: Baixa
 default_priority_normal: Normal
 default_priority_urgent: Urxente
 default_role_developper: Desenvolvedor
 default_role_manager: Xefe de proxecto
 default_role_reporter: Informador
 default_tracker_bug: Erros
 default_tracker_feature: Tarefas
 default_tracker_support: Soporte
 enumeration_activities: Actividades (tempo dedicado)
 enumeration_doc_categories: Categorías do documento
 enumeration_issue_priorities: Prioridade das peticións
 error_can_t_load_default_data: "Non se puido cargar a configuración por defecto: {{value}}"
 error_issue_not_found_in_project: 'A petición non se atopa ou non está asociada a este proxecto'
 error_scm_annotate: "Non existe a entrada ou non se puido anotar"
 error_scm_command_failed: "Aconteceu un erro ao acceder ó repositorio: {{value}}"
 error_scm_not_found: "A entrada e/ou revisión non existe no repositorio."
 field_account: Conta
 field_activity: Actividade
 field_admin: Administrador
 field_assignable: Pódense asignar peticións a este perfil
 field_assigned_to: Asignado a
 field_attr_firstname: Atributo do nome
 field_attr_lastname: Atributo do apelido
 field_attr_login: Atributo do identificador
 field_attr_mail: Atributo do Email
 field_auth_source: Modo de identificación
 field_author: Autor
 field_base_dn: DN base
 field_category: Categoría
 field_column_names: Columnas
 field_comments: Comentario
 field_comments_sorting: Mostrar comentarios
 field_created_on: Creado
 field_default_value: Estado por defecto
 field_delay: Retraso
 field_description: Descrición
jplang's avatar
jplang committed
229
 field_done_ratio: % Realizado
230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393
 field_downloads: Descargas
 field_due_date: Data fin
 field_effective_date: Data
 field_estimated_hours: Tempo estimado
 field_field_format: Formato
 field_filename: Arquivo
 field_filesize: Tamaño
 field_firstname: Nome
 field_fixed_version: Versión prevista
 field_hide_mail: Ocultar a miña dirección de correo
 field_homepage: Sitio web
 field_host: Anfitrión
 field_hours: Horas
 field_identifier: Identificador
 field_is_closed: Petición resolta
 field_is_default: Estado por defecto
 field_is_filter: Usado como filtro
 field_is_for_all: Para todos os proxectos
 field_is_in_chlog: Consultar as peticións no histórico
 field_is_in_roadmap: Consultar as peticións na planificación
 field_is_public: Público
 field_is_required: Obrigatorio
 field_issue: Petición
 field_issue_to_id: Petición relacionada
 field_language: Idioma
 field_last_login_on: Última conexión
 field_lastname: Apelido
 field_login: Identificador
 field_mail: Correo electrónico
 field_mail_notification: Notificacións por correo
 field_max_length: Lonxitude máxima
 field_min_length: Lonxitude mínima
 field_name: Nome
 field_new_password: Novo contrasinal
 field_notes: Notas
 field_onthefly: Creación do usuario "ao voo"
 field_parent: Proxecto pai
 field_parent_title: Páxina pai
 field_password: Contrasinal
 field_password_confirmation: Confirmación
 field_port: Porto
 field_possible_values: Valores posibles
 field_priority: Prioridade
 field_project: Proxecto
 field_redirect_existing_links: Redireccionar enlaces existentes
 field_regexp: Expresión regular
 field_role: Perfil
 field_searchable: Incluír nas búsquedas
 field_spent_on: Data
 field_start_date: Data de inicio
 field_start_page: Páxina principal
 field_status: Estado
 field_subject: Tema
 field_subproject: Proxecto secundario
 field_summary: Resumo
 field_time_zone: Zona horaria
 field_title: Título
 field_tracker: Tipo
 field_type: Tipo
 field_updated_on: Actualizado
 field_url: URL
 field_user: Usuario
 field_value: Valor
 field_version: Versión
 general_csv_decimal_separator: ','
 general_csv_encoding: ISO-8859-15
 general_csv_separator: ';'
 general_first_day_of_week: '1'
 general_lang_name: 'Galego'
 general_pdf_encoding: ISO-8859-15
 general_text_No: 'Non'
 general_text_Yes: 'Si'
 general_text_no: 'non'
 general_text_yes: 'si'
 gui_validation_error: 1 erro
 gui_validation_error_plural: "{{count}} erros"
 label_activity: Actividade
 label_add_another_file: Engadir outro arquivo
 label_add_note: Engadir unha nota
 label_added: engadido
 label_added_time_by: "Engadido por {{author}} fai {{age}}"
 label_administration: Administración
 label_age: Idade
 label_ago: fai
 label_all: todos
 label_all_time: todo o tempo
 label_all_words: Tódalas palabras
 label_and_its_subprojects: "{{value}} e proxectos secundarios"
 label_applied_status: Aplicar estado
 label_assigned_to_me_issues: Peticións asignadas a min
 label_associated_revisions: Revisións asociadas
 label_attachment: Arquivo
 label_attachment_delete: Borrar o arquivo
 label_attachment_new: Novo arquivo
 label_attachment_plural: Arquivos
 label_attribute: Atributo
 label_attribute_plural: Atributos
 label_auth_source: Modo de autenticación
 label_auth_source_new: Novo modo de autenticación
 label_auth_source_plural: Modos de autenticación
 label_authentication: Autenticación
 label_blocked_by: bloqueado por
 label_blocks: bloquea a
 label_board: Foro
 label_board_new: Novo foro
 label_board_plural: Foros
 label_boolean: Booleano
 label_browse: Ollar
 label_bulk_edit_selected_issues: Editar as peticións seleccionadas
 label_calendar: Calendario
 label_change_log: Cambios
 label_change_plural: Cambios
 label_change_properties: Cambiar propiedades
 label_change_status: Cambiar o estado
 label_change_view_all: Ver tódolos cambios
 label_changes_details: Detalles de tódolos cambios
 label_changeset_plural: Cambios
 label_chronological_order: En orde cronolóxica
 label_closed_issues: pechada
 label_closed_issues_plural: pechadas
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
  zero: 0 open / {{total}}
  one:  1 open / {{total}}
  other: "{{count}} open / {{total}}"
 label_x_open_issues_abbr:
  zero: 0 open
  one:  1 open
  other: "{{count}} open"
 label_x_closed_issues_abbr:
  zero: 0 closed
  one:  1 closed
  other: "{{count}} closed"
 label_comment: Comentario
 label_comment_add: Engadir un comentario
 label_comment_added: Comentario engadido
 label_comment_delete: Borrar comentarios
 label_comment_plural: Comentarios
 label_x_comments:
  zero: no comments
  one: 1 comment
  other: "{{count}} comments"
 label_commits_per_author: Commits por autor
 label_commits_per_month: Commits por mes
 label_confirmation: Confirmación
 label_contains: conten
 label_copied: copiado
 label_copy_workflow_from: Copiar fluxo de traballo dende
 label_current_status: Estado actual
 label_current_version: Versión actual
 label_custom_field: Campo personalizado
 label_custom_field_new: Novo campo personalizado
 label_custom_field_plural: Campos personalizados
 label_date: Data
 label_date_from: Dende
 label_date_range: Rango de datas
 label_date_to: Ata
 label_day_plural: días
 label_default: Por defecto
 label_default_columns: Columnas por defecto
 label_deleted: suprimido
 label_details: Detalles
 label_diff_inline: en liña
 label_diff_side_by_side: cara a cara
 label_disabled: deshabilitado
jplang's avatar
jplang committed
394
 label_display_per_page: "Por páxina: {{value}}"
395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621
 label_document: Documento
 label_document_added: Documento engadido
 label_document_new: Novo documento
 label_document_plural: Documentos
 label_download: "{{count}} Descarga"
 label_download_plural: "{{count}} Descargas"
 label_downloads_abbr: D/L
 label_duplicated_by: duplicada por
 label_duplicates: duplicada de
 label_end_to_end: fin a fin
 label_end_to_start: fin a principio
 label_enumeration_new: Novo valor
 label_enumerations: Listas de valores
 label_environment: Entorno
 label_equals: igual
 label_example: Exemplo
 label_export_to: 'Exportar a:'
 label_f_hour: "{{value}} hora"
 label_f_hour_plural: "{{value}} horas"
 label_feed_plural: Feeds
 label_feeds_access_key_created_on: "Clave de acceso por RSS creada fai {{value}}"
 label_file_added: Arquivo engadido
 label_file_plural: Arquivos
 label_filter_add: Engadir o filtro
 label_filter_plural: Filtros
 label_float: Flotante
 label_follows: posterior a
 label_gantt: Gantt
 label_general: Xeral
 label_generate_key: Xerar clave
 label_help: Axuda
 label_history: Histórico
 label_home: Inicio
 label_in: en
 label_in_less_than: en menos que
 label_in_more_than: en mais que
 label_incoming_emails: Correos entrantes
 label_index_by_date: Índice por data
 label_index_by_title: Índice por título
 label_information: Información
 label_information_plural: Información
 label_integer: Número
 label_internal: Interno
 label_issue: Petición
 label_issue_added: Petición engadida
 label_issue_category: Categoría das peticións
 label_issue_category_new: Nova categoría
 label_issue_category_plural: Categorías das peticións
 label_issue_new: Nova petición
 label_issue_plural: Peticións
 label_issue_status: Estado da petición
 label_issue_status_new: Novo estado
 label_issue_status_plural: Estados das peticións
 label_issue_tracking: Peticións
 label_issue_updated: Petición actualizada
 label_issue_view_all: Ver tódalas peticións
 label_issue_watchers: Seguidores
 label_issues_by: "Peticións por {{value}}"
 label_jump_to_a_project: Ir ao proxecto...
 label_language_based: Baseado no idioma
 label_last_changes: "últimos {{count}} cambios"
 label_last_login: Última conexión
 label_last_month: último mes
 label_last_n_days: "últimos {{count}} días"
 label_last_week: última semana
 label_latest_revision: Última revisión
 label_latest_revision_plural: Últimas revisións
 label_ldap_authentication: Autenticación LDAP
 label_less_than_ago: fai menos de
 label_list: Lista
 label_loading: Cargando...
 label_logged_as: Conectado como
 label_login: Conexión
 label_logout: Desconexión
 label_max_size: Tamaño máximo
 label_me: eu mesmo
 label_member: Membro
 label_member_new: Novo membro
 label_member_plural: Membros
 label_message_last: Última mensaxe
 label_message_new: Nova mensaxe
 label_message_plural: Mensaxes
 label_message_posted: Mensaxe engadida
 label_min_max_length: Lonxitude mín - máx
 label_modification: "{{count}} modificación"
 label_modification_plural: "{{count}} modificacións"
 label_modified: modificado
 label_module_plural: Módulos
 label_month: Mes
 label_months_from: meses de
 label_more: Mais
 label_more_than_ago: fai mais de
 label_my_account: A miña conta
 label_my_page: A miña páxina
 label_my_projects: Os meus proxectos
 label_new: Novo
 label_new_statuses_allowed: Novos estados autorizados
 label_news: Noticia
 label_news_added: Noticia engadida
 label_news_latest: Últimas noticias
 label_news_new: Nova noticia
 label_news_plural: Noticias
 label_news_view_all: Ver tódalas noticias
 label_next: Seguinte
 label_no_change_option: (Sen cambios)
 label_no_data: Ningún dato a mostrar
 label_nobody: ninguén
 label_none: ningún
 label_not_contains: non conten
 label_not_equals: non igual
 label_open_issues: aberta
 label_open_issues_plural: abertas
 label_optional_description: Descrición opcional
 label_options: Opcións
 label_overall_activity: Actividade global
 label_overview: Vistazo
 label_password_lost: ¿Esqueciches o contrasinal?
 label_per_page: Por páxina
 label_permissions: Permisos
 label_permissions_report: Informe de permisos
 label_personalize_page: Personalizar esta páxina
 label_planning: Planificación
 label_please_login: Conexión
 label_plugins: Extensións
 label_precedes: anterior a
 label_preferences: Preferencias
 label_preview: Previsualizar
 label_previous: Anterior
 label_project: Proxecto
 label_project_all: Tódolos proxectos
 label_project_latest: Últimos proxectos
 label_project_new: Novo proxecto
 label_project_plural: Proxectos
 label_x_projects:
  zero: no projects
  one:  1 project
  other: "{{count}} projects"
 label_public_projects: Proxectos públicos
 label_query: Consulta personalizada
 label_query_new: Nova consulta
 label_query_plural: Consultas personalizadas
 label_read: Ler...
 label_register: Rexistrar
 label_registered_on: Inscrito o
 label_registration_activation_by_email: activación de conta por correo
 label_registration_automatic_activation: activación automática de conta
 label_registration_manual_activation: activación manual de conta
 label_related_issues: Peticións relacionadas
 label_relates_to: relacionada con
 label_relation_delete: Eliminar relación
 label_relation_new: Nova relación
 label_renamed: renomeado
 label_reply_plural: Respostas
 label_report: Informe
 label_report_plural: Informes
 label_reported_issues: Peticións rexistradas por min
 label_repository: Repositorio
 label_repository_plural: Repositorios
 label_result_plural: Resultados
 label_reverse_chronological_order: En orde cronolóxica inversa
 label_revision: Revisión
 label_revision_plural: Revisións
 label_roadmap: Planificación
 label_roadmap_due_in: "Remata en {{value}}"
 label_roadmap_no_issues: Non hai peticións para esta versión
 label_roadmap_overdue: "{{value}} tarde"
 label_role: Perfil
 label_role_and_permissions: Perfiles e permisos
 label_role_new: Novo perfil
 label_role_plural: Perfiles
 label_scm: SCM
 label_search: Búsqueda
 label_search_titles_only: Buscar só en títulos
 label_send_information: Enviar información da conta ó usuario
 label_send_test_email: Enviar un correo de proba
 label_settings: Configuración
 label_show_completed_versions: Mostra as versións rematadas
 label_sort_by: "Ordenar por {{value}}"
 label_sort_higher: Subir
 label_sort_highest: Primeiro
 label_sort_lower: Baixar
 label_sort_lowest: Último
 label_spent_time: Tempo dedicado
 label_start_to_end: comezo a fin
 label_start_to_start: comezo a comezo
 label_statistics: Estatísticas
 label_stay_logged_in: Lembrar contrasinal
 label_string: Texto
 label_subproject_plural: Proxectos secundarios
 label_text: Texto largo
 label_theme: Tema
 label_this_month: este mes
 label_this_week: esta semana
 label_this_year: este ano
 label_time_tracking: Control de tempo
 label_today: hoxe
 label_topic_plural: Temas
 label_total: Total
 label_tracker: Tipo
 label_tracker_new: Novo tipo
 label_tracker_plural: Tipos de peticións
 label_updated_time: "Actualizado fai {{value}}"
 label_updated_time_by: "Actualizado por {{author}} fai {{age}}"
 label_used_by: Utilizado por
 label_user: Usuario
 label_user_activity: "Actividade de {{value}}"
 label_user_mail_no_self_notified: "Non quero ser avisado de cambios feitos por min"
 label_user_mail_option_all: "Para calquera evento en tódolos proxectos"
 label_user_mail_option_none: " para elementos monitorizados ou relacionados comigo"
 label_user_mail_option_selected: "Para calquera evento dos proxectos seleccionados..."
 label_user_new: Novo usuario
 label_user_plural: Usuarios
 label_version: Versión
 label_version_new: Nova versión
 label_version_plural: Versións
 label_view_diff: Ver diferencias
 label_view_revisions: Ver as revisións
 label_watched_issues: Peticións monitorizadas
 label_week: Semana
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki edición
 label_wiki_edit_plural: Wiki edicións
 label_wiki_page: Wiki páxina
 label_wiki_page_plural: Wiki páxinas
 label_workflow: Fluxo de traballo
 label_year: Ano
 label_yesterday: onte
jplang's avatar
jplang committed
622
 mail_body_account_activation_request: "Inscribiuse un novo usuario ({{value}}). A conta está pendente de aprobación:"
623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760
 mail_body_account_information: Información sobre a súa conta
 mail_body_account_information_external: "Pode usar a súa conta {{value}} para conectarse."
 mail_body_lost_password: 'Para cambiar o seu contrasinal, faga clic no seguinte enlace:'
 mail_body_register: 'Para activar a súa conta, faga clic no seguinte enlace:'
 mail_body_reminder: "{{count}} petición(s) asignadas a ti rematan nos próximos {{days}} días:"
 mail_subject_account_activation_request: "Petición de activación de conta {{value}}"
 mail_subject_lost_password: "O teu contrasinal de {{value}}"
 mail_subject_register: "Activación da conta de {{value}}"
 mail_subject_reminder: "{{count}} petición(s) rematarán nos próximos días"
 notice_account_activated: A súa conta foi activada. Xa pode conectarse.
 notice_account_invalid_creditentials: Usuario ou contrasinal inválido.
 notice_account_lost_email_sent: Enviouse un correo con instrucións para elixir un novo contrasinal.
 notice_account_password_updated: Contrasinal modificado correctamente.
 notice_account_pending: "A súa conta creouse e está pendente da aprobación por parte do administrador."
 notice_account_register_done: Conta creada correctamente. Para activala, faga clic sobre o enlace que se lle enviou por correo.
 notice_account_unknown_email: Usuario descoñecido.
 notice_account_updated: Conta actualizada correctamente.
 notice_account_wrong_password: Contrasinal incorrecto.
 notice_can_t_change_password: Esta conta utiliza unha fonte de autenticación externa. Non é posible cambiar o contrasinal.
 notice_default_data_loaded: Configuración por defecto cargada correctamente.
 notice_email_error: "Ocorreu un error enviando o correo ({{value}})"
 notice_email_sent: "Enviouse un correo a {{value}}"
 notice_failed_to_save_issues: "Imposible gravar %s petición(s) en {{count}} seleccionado: {{value}}."
 notice_feeds_access_key_reseted: A súa clave de acceso para RSS reiniciouse.
 notice_file_not_found: A páxina á que tenta acceder non existe.
 notice_locking_conflict: Os datos modificáronse por outro usuario.
 notice_no_issue_selected: "Ningunha petición seleccionada. Por favor, comprobe a petición que quere modificar"
 notice_not_authorized: Non ten autorización para acceder a esta páxina.
 notice_successful_connection: Conexión correcta.
 notice_successful_create: Creación correcta.
 notice_successful_delete: Borrado correcto.
 notice_successful_update: Modificación correcta.
 notice_unable_delete_version: Non se pode borrar a versión
 permission_add_issue_notes: Engadir notas
 permission_add_issue_watchers: Engadir seguidores
 permission_add_issues: Engadir peticións
 permission_add_messages: Enviar mensaxes
 permission_browse_repository: Ollar repositorio
 permission_comment_news: Comentar noticias
 permission_commit_access: Acceso de escritura
 permission_delete_issues: Borrar peticións
 permission_delete_messages: Borrar mensaxes
 permission_delete_own_messages: Borrar mensaxes propios
 permission_delete_wiki_pages: Borrar páxinas wiki
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Borrar arquivos
 permission_edit_issue_notes: Modificar notas
 permission_edit_issues: Modificar peticións
 permission_edit_messages: Modificar mensaxes
 permission_edit_own_issue_notes: Modificar notas propias
 permission_edit_own_messages: Editar mensaxes propios
 permission_edit_own_time_entries: Modificar tempos dedicados propios
 permission_edit_project: Modificar proxecto
 permission_edit_time_entries: Modificar tempos dedicados
 permission_edit_wiki_pages: Modificar páxinas wiki
 permission_log_time: Anotar tempo dedicado
 permission_manage_boards: Administrar foros
 permission_manage_categories: Administrar categorías de peticións
 permission_manage_documents: Administrar documentos
 permission_manage_files: Administrar arquivos
 permission_manage_issue_relations: Administrar relación con outras peticións
 permission_manage_members: Administrar membros
 permission_manage_news: Administrar noticias
 permission_manage_public_queries: Administrar consultas públicas
 permission_manage_repository: Administrar repositorio
 permission_manage_versions: Administrar versións
 permission_manage_wiki: Administrar wiki
 permission_move_issues: Mover peticións
 permission_protect_wiki_pages: Protexer páxinas wiki
 permission_rename_wiki_pages: Renomear páxinas wiki
 permission_save_queries: Gravar consultas
 permission_select_project_modules: Seleccionar módulos do proxecto
 permission_view_calendar: Ver calendario
 permission_view_changesets: Ver cambios
 permission_view_documents: Ver documentos
 permission_view_files: Ver arquivos
 permission_view_gantt: Ver diagrama de Gantt
 permission_view_issue_watchers: Ver lista de seguidores
 permission_view_messages: Ver mensaxes
 permission_view_time_entries: Ver tempo dedicado
 permission_view_wiki_edits: Ver histórico do wiki
 permission_view_wiki_pages: Ver wiki
 project_module_boards: Foros
 project_module_documents: Documentos
 project_module_files: Arquivos
 project_module_issue_tracking: Peticións
 project_module_news: Noticias
 project_module_repository: Repositorio
 project_module_time_tracking: Control de tempo
 project_module_wiki: Wiki
 setting_activity_days_default: Días a mostrar na actividade do proxecto
 setting_app_subtitle: Subtítulo da aplicación
 setting_app_title: Título da aplicación
 setting_attachment_max_size: Tamaño máximo do arquivo
 setting_autofetch_changesets: Autorechear os commits do repositorio
 setting_autologin: Conexión automática
 setting_bcc_recipients: Ocultar as copias de carbón (bcc)
 setting_commit_fix_keywords: Palabras clave para a corrección
 setting_commit_logs_encoding: Codificación das mensaxes de commit
 setting_commit_ref_keywords: Palabras clave para a referencia
 setting_cross_project_issue_relations: Permitir relacionar peticións de distintos proxectos
 setting_date_format: Formato da data
 setting_default_language: Idioma por defecto
 setting_default_projects_public: Os proxectos novos son públicos por defecto
 setting_diff_max_lines_displayed: Número máximo de diferencias mostradas
 setting_display_subprojects_issues: Mostrar por defecto peticións de prox. secundarios no principal
 setting_emails_footer: Pe de mensaxes
 setting_enabled_scm: Activar SCM
 setting_feeds_limit: Límite de contido para sindicación
 setting_gravatar_enabled: Usar iconas de usuario (Gravatar)
 setting_host_name: Nome e ruta do servidor
 setting_issue_list_default_columns: Columnas por defecto para a lista de peticións
 setting_issues_export_limit: Límite de exportación de peticións
 setting_login_required: Requírese identificación
 setting_mail_from: Correo dende o que enviar mensaxes
 setting_mail_handler_api_enabled: Activar SW para mensaxes entrantes
 setting_mail_handler_api_key: Clave da API
 setting_per_page_options: Obxectos por páxina
 setting_plain_text_mail: só texto plano (non HTML)
 setting_protocol: Protocolo
 setting_repositories_encodings: Codificacións do repositorio
 setting_self_registration: Rexistro permitido
 setting_sequential_project_identifiers: Xerar identificadores de proxecto
 setting_sys_api_enabled: Habilitar SW para a xestión do repositorio
 setting_text_formatting: Formato de texto
 setting_time_format: Formato de hora
 setting_user_format: Formato de nome de usuario
 setting_welcome_text: Texto de benvida
 setting_wiki_compression: Compresión do historial do Wiki
 status_active: activo
 status_locked: bloqueado
 status_registered: rexistrado
 text_are_you_sure: ¿Está seguro?
 text_assign_time_entries_to_project: Asignar as horas ó proxecto
 text_caracters_maximum: "{{count}} caracteres como máximo."
 text_caracters_minimum: "{{count}} caracteres como mínimo"
 text_comma_separated: Múltiples valores permitidos (separados por coma).
 text_default_administrator_account_changed: Conta de administrador por defecto modificada
 text_destroy_time_entries: Borrar as horas
761
 text_destroy_time_entries_question: Existen {{hours}} horas asignadas á petición que quere borrar. ¿Que quere facer ?
762 763 764
 text_diff_truncated: '... Diferencia truncada por exceder o máximo tamaño visualizable.'
 text_email_delivery_not_configured: "O envío de correos non está configurado, e as notificacións desactiváronse. \n Configure o servidor de SMTP en config/email.yml e reinicie a aplicación para activar os cambios."
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Reasignar ó seguinte valor:'
jplang's avatar
jplang committed
765
 text_enumeration_destroy_question: "{{count}} obxectos con este valor asignado."
766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789
 text_file_repository_writable: Pódese escribir no repositorio
 text_issue_added: "Petición {{id}} engadida por {{author}}."
 text_issue_category_destroy_assignments: Deixar as peticións sen categoría
 text_issue_category_destroy_question: "Algunhas peticións ({{count}}) están asignadas a esta categoría. ¿Que desexa facer?"
 text_issue_category_reassign_to: Reasignar as peticións á categoría
 text_issue_updated: "A petición {{id}} actualizouse por {{author}}."
 text_issues_destroy_confirmation: '¿Seguro que quere borrar as peticións seleccionadas?'
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referencia e petición de corrección nas mensaxes
 text_journal_changed: "cambiado de {{old}} a {{new}}"
 text_journal_deleted: suprimido
 text_journal_set_to: "fixado a {{value}}"
 text_length_between: "Lonxitude entre {{min}} e {{max}} caracteres."
 text_load_default_configuration: Cargar a configuración por defecto
 text_min_max_length_info: 0 para ningunha restrición
 text_no_configuration_data: "Inda non se configuraron perfiles, nin tipos, estados e fluxo de traballo asociado a peticións. Recoméndase encarecidamente cargar a configuración por defecto. Unha vez cargada, poderá modificala."
 text_project_destroy_confirmation: ¿Estás seguro de querer eliminar o proxecto?
 text_project_identifier_info: 'Letras minúsculas (a-z), números e signos de puntuación permitidos.<br />Unha vez gardado, o identificador non pode modificarse.'
 text_reassign_time_entries: 'Reasignar as horas a esta petición:'
 text_regexp_info: ex. ^[A-Z0-9]+$
 text_repository_usernames_mapping: "Estableza a correspondencia entre os usuarios de Redmine e os presentes no log do repositorio.\nOs usuarios co mesmo nome ou correo en Redmine e no repositorio serán asociados automaticamente."
 text_rmagick_available: RMagick dispoñible (opcional)
 text_select_mail_notifications: Seleccionar os eventos a notificar
 text_select_project_modules: 'Seleccione os módulos a activar para este proxecto:'
 text_status_changed_by_changeset: "Aplicado nos cambios {{value}}"
jplang's avatar
jplang committed
790
 text_subprojects_destroy_warning: "Os proxectos secundarios: {{value}} tamén se eliminarán"
791 792 793 794 795 796
 text_tip_task_begin_day: tarefa que comeza este día
 text_tip_task_begin_end_day: tarefa que comeza e remata este día
 text_tip_task_end_day: tarefa que remata este día
 text_tracker_no_workflow: Non hai ningún fluxo de traballo definido para este tipo de petición
 text_unallowed_characters: Caracteres non permitidos
 text_user_mail_option: "Dos proxectos non seleccionados, recibirá notificacións sobre elementos monitorizados ou elementos nos que estea involucrado (por exemplo, peticións das que vostede sexa autor ou asignadas a vostede)."
jplang's avatar
jplang committed
797
 text_user_wrote: "{{value}} escribiu:"
798 799 800 801 802 803 804 805 806
 text_wiki_destroy_confirmation: ¿Seguro que quere borrar o wiki e todo o seu contido?
 text_workflow_edit: Seleccionar un fluxo de traballo para actualizar
 warning_attachments_not_saved: "{{count}} file(s) could not be saved."
 field_editable: Editable
 text_plugin_assets_writable: Plugin assets directory writable
 label_display: Display
 button_create_and_continue: Create and continue
 text_custom_field_possible_values_info: 'One line for each value'
 setting_repository_log_display_limit: Maximum number of revisions displayed on file log
807
 setting_file_max_size_displayed: Max size of text files displayed inline
jplang's avatar
jplang committed
808 809
 field_watcher: Watcher
 setting_openid: Allow OpenID login and registration
jplang's avatar
jplang committed
810 811
 field_identity_url: OpenID URL
 label_login_with_open_id_option: or login with OpenID
812
 field_content: Content
813 814 815
 label_descending: Descending
 label_sort: Sort
 label_ascending: Ascending
816
 label_date_from_to: From {{start}} to {{end}}
817 818
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
819 820 821 822
 text_wiki_page_destroy_question: This page has {{descendants}} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?
 text_wiki_page_reassign_children: Reassign child pages to this parent page
 text_wiki_page_nullify_children: Keep child pages as root pages
 text_wiki_page_destroy_children: Delete child pages and all their descendants
823
 setting_password_min_length: Minimum password length
jplang's avatar
jplang committed
824
 field_group_by: Group results by