et.yml 55.6 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
# Estonian localization for Redmine
# Copyright (C) 2012 Kaitseministeerium
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License
# as published by the Free Software Foundation; either version 2
# of the License, or (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

et:
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
 direction: ltr
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
26
27
28
   default: "%d.%m.%Y"
   short: "%d.%b"
   long: "%d. %B %Y"
29

30
  day_names: [Pühapäev, Esmaspäev, Teisipäev, Kolmapäev, Neljapäev, Reede, Laupäev]
31
  abbr_day_names: [P, E, T, K, N, R, L]
32

33
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
34
  month_names: [~, Jaanuar, Veebruar, Märts, Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, November, Detsember]
35
36
37
38
39
40
41
42
43
  abbr_month_names: [~, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt, nov, dets]
  # Used in date_select and datime_select.
  order:
   - :year
   - :month
   - :day

 time:
  formats:
44
45
46
47
   default: "%d.%m.%Y %H:%M"
   time: "%H:%M"
   short: "%d.%b %H:%M"
   long: "%d. %B %Y %H:%M %z"
48
  am: "enne lõunat"
49
  pm: "peale lõunat"
50

51
52
53
54
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "pool minutit"
   less_than_x_seconds:
55
    one:  "vähem kui sekund"
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
    other: "vähem kui %{count} sekundit"
   x_seconds:
    one:  "1 sekund"
    other: "%{count} sekundit"
   less_than_x_minutes:
    one:  "vähem kui minut"
    other: "vähem kui %{count} minutit"
   x_minutes:
    one:  "1 minut"
    other: "%{count} minutit"
   about_x_hours:
67
    one:  "umbes tund"
68
    other: "umbes %{count} tundi"
69
   x_hours:
70
71
    one:  "1 tund"
    other: "%{count} tundi"
72
73
74
75
   x_days:
    one:  "1 päev"
    other: "%{count} päeva"
   about_x_months:
76
    one:  "umbes kuu"
77
78
79
80
81
    other: "umbes %{count} kuud"
   x_months:
    one:  "1 kuu"
    other: "%{count} kuud"
   about_x_years:
82
    one:  "umbes aasta"
83
84
    other: "umbes %{count} aastat"
   over_x_years:
85
    one:  "rohkem kui aasta"
86
87
    other: "rohkem kui %{count} aastat"
   almost_x_years:
88
    one:  "peaaegu aasta"
89
90
91
92
    other: "peaaegu %{count} aastat"

 number:
  format:
93
   separator: "."
94
95
96
97
98
99
   delimiter: ""
   precision: 3

  human:
   format:
    delimiter: ""
100
    precision: 3
101
102
103
104
105
106
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "bait"
      other: "baiti"
107
     kb: "KB"
108
109
110
111
112
113
114
115
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"

# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
   sentence_connector: "ja"
116
   skip_last_comma: false
117

118
119
120
121
 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
122
123
     one: "1 viga ei võimaldanud selle %{model} salvestamist"
     other: "%{count} viga ei võimaldanud selle %{model} salvestamist"
124
   messages:
125
    inclusion: "ei ole nimekirjas"
126
    exclusion: "on reserveeritud"
127
128
    invalid: "ei sobi"
    confirmation: "ei lange kinnitusega kokku"
129
    accepted: "peab olema aktsepteeritud"
130
131
132
133
134
    empty: "ei või olla tühi"
    blank: "ei või olla täitmata"
    too_long: "on liiga pikk (lubatud on kuni %{count} märki)"
    too_short: "on liiga lühike (vaja on vähemalt %{count} märki)"
    wrong_length: "on vale pikkusega (peaks olema %{count} märki)"
135
136
    taken: "on juba võetud"
    not_a_number: "ei ole arv"
137
    not_a_date: "ei ole korrektne kuupäev"
138
    greater_than: "peab olema suurem kui %{count}"
139
140
    greater_than_or_equal_to: "peab olema võrdne või suurem kui %{count}"
    equal_to: "peab võrduma %{count}-ga"
141
    less_than: "peab olema väiksem kui %{count}"
142
    less_than_or_equal_to: "peab olema võrdne või väiksem kui %{count}"
143
144
145
146
147
    odd: "peab olema paaritu arv"
    even: "peab olema paarisarv"
    greater_than_start_date: "peab olema suurem kui alguskuupäev"
    not_same_project: "ei kuulu sama projekti juurde"
    circular_dependency: "See suhe looks vastastikuse sõltuvuse"
148
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Teemat ei saa sidustada tema enda alamteemaga"
149
    earlier_than_minimum_start_date: "Tähtpäev ei saa olla varasem kui %{date} eelnevate teemade tähtpäevade tõttu"
150

151
 actionview_instancetag_blank_option: "Palun vali"
152

153
154
155
156
 general_text_No: "Ei"
 general_text_Yes: "Jah"
 general_text_no: "ei"
 general_text_yes: "jah"
157
 general_lang_name: "Estonian (Eesti)"
158
 general_csv_separator: ","
159
160
 general_csv_decimal_separator: "."
 general_csv_encoding: ISO-8859-13
161
 general_pdf_fontname: freesans
162
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
163
 general_first_day_of_week: "1"
164

165
 notice_account_updated: "Konto uuendamine õnnestus."
166
 notice_account_invalid_credentials: "Sobimatu kasutajanimi või parool"
167
168
169
 notice_account_password_updated: "Parooli uuendamine õnnestus."
 notice_account_wrong_password: "Vale parool"
 notice_account_register_done: "Konto loomine õnnestus. Konto aktiveerimiseks vajuta vastaval lingil Sulle saadetud e-kirjas."
170
 notice_account_unknown_email: "Tundmatu kasutaja."
171
172
173
 notice_can_t_change_password: "See konto kasutab välist autentimisallikat. Siin ei saa selle konto parooli vahetada."
 notice_account_lost_email_sent: "Sulle saadeti e-kiri parooli vahetamise juhistega."
 notice_account_activated: "Su konto on aktiveeritud. Saad nüüd sisse logida."
174
175
176
177
 notice_successful_create: "Loomine õnnestus."
 notice_successful_update: "Uuendamine õnnestus."
 notice_successful_delete: "Kustutamine õnnestus."
 notice_successful_connection: "Ühenduse loomine õnnestus."
178
179
180
181
182
183
 notice_file_not_found: "Sellist lehte ei leitud."
 notice_locking_conflict: "Teine kasutaja uuendas vahepeal neid andmeid."
 notice_not_authorized: "Sul ei ole sellele lehele ligipääsuks õigusi."
 notice_not_authorized_archived_project: "See projekt on arhiveeritud."
 notice_email_sent: "%{value}-le saadeti kiri"
 notice_email_error: "Kirja saatmisel tekkis viga (%{value})"
184
 notice_feeds_access_key_reseted: "Sinu Atom juurdepääsuvõti nulliti."
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
 notice_api_access_key_reseted: "Sinu API juurdepääsuvõti nulliti."
 notice_failed_to_save_issues: "%{count} teemat %{total}-st ei õnnestunud salvestada: %{ids}."
 notice_failed_to_save_time_entries: "%{count} ajakulu kannet %{total}-st ei õnnestunud salvestada: %{ids}."
 notice_failed_to_save_members: "Liiget/liikmeid ei õnnestunud salvestada: %{errors}."
 notice_no_issue_selected: "Ühtegi teemat ei ole valitud! Palun vali teema(d), mida soovid muuta."
 notice_account_pending: "Sinu konto on loodud ja ootab nüüd administraatori kinnitust."
 notice_default_data_loaded: "Algseadistuste laadimine õnnestus."
 notice_unable_delete_version: "Versiooni kustutamine ei õnnestunud."
 notice_unable_delete_time_entry: "Ajakulu kande kustutamine ei õnnestunud."
 notice_issue_done_ratios_updated: "Teema edenemise astmed on uuendatud."
 notice_gantt_chart_truncated: "Diagrammi kärbiti kuna ületati kuvatavate objektide suurim hulk (%{max})"
 notice_issue_successful_create: "Teema %{id} loodud."
 notice_issue_update_conflict: "Teine kasutaja uuendas seda teemat Sinuga samaaegselt."
 notice_account_deleted: "Sinu konto on lõplikult kustutatud."
199

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
 error_can_t_load_default_data: "Algseadistusi ei saanud laadida: %{value}"
 error_scm_not_found: "Seda sissekannet hoidlast ei leitud."
 error_scm_command_failed: "Hoidla poole pöördumisel tekkis viga: %{value}"
 error_scm_annotate: "Sissekannet ei eksisteeri või ei saa annoteerida."
 error_scm_annotate_big_text_file: "Sissekannet ei saa annoteerida, kuna see on liiga pikk."
 error_issue_not_found_in_project: "Teemat ei leitud või see ei kuulu siia projekti"
 error_no_tracker_in_project: "Selle projektiga ei ole seostatud ühtegi valdkonda. Palun vaata üle projekti seaded."
 error_no_default_issue_status: 'Teema algolek on määramata. Palun vaata asetused üle ("Seadistused -> Olekud").'
 error_can_not_delete_custom_field: "Omaloodud välja kustutamine ei õnnestunud"
 error_can_not_delete_tracker: "See valdkond on mõnes teemas kasutusel ja seda ei saa kustutada."
 error_can_not_remove_role: "See roll on mõnes projektis kasutusel ja seda ei saa kustutada."
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: "Suletud versiooni juurde kuulunud teemat ei saa taasavada"
 error_can_not_archive_project: "Seda projekti ei saa arhiveerida"
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Teema edenemise astmed jäid uuendamata."
 error_workflow_copy_source: "Palun vali algne valdkond või roll"
 error_workflow_copy_target: "Palun vali sihtvaldkon(na)d või -roll(id)"
 error_unable_delete_issue_status: "Oleku kustutamine ei õnnestunud"
 error_unable_to_connect: "Ühenduse loomine ei õnnestunud (%{value})"
218
 error_attachment_too_big: "Faili ei saa üles laadida, sest see on lubatust (%{max_size}) mahukam"
219
 warning_attachments_not_saved: "%{count} faili salvestamine ei õnnestunud."
220

221
 mail_subject_lost_password: "Sinu %{value} parool"
222
 mail_body_lost_password: "Parooli vahetamiseks vajuta järgmisele lingile:"
223
 mail_subject_register: "Sinu %{value} konto aktiveerimine"
224
 mail_body_register: "Konto aktiveerimiseks vajuta järgmisele lingile:"
225
226
227
228
 mail_body_account_information_external: "Sisse logimiseks saad kasutada oma %{value} kontot."
 mail_body_account_information: "Sinu konto teave"
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} konto aktiveerimise nõue"
 mail_body_account_activation_request: "Registreerus uus kasutaja (%{value}). Konto avamine ootab Sinu kinnitust:"
229
230
231
232
 mail_subject_reminder: "%{count} teema tähtpäev jõuab kätte järgmise %{days} päeva jooksul"
 mail_body_reminder: "%{count} Sulle määratud teema tähtpäev jõuab kätte järgmise %{days} päeva jooksul:"
 mail_subject_wiki_content_added: "Lisati vikileht '%{id}'"
 mail_body_wiki_content_added: "Vikileht '%{id}' lisati %{author} poolt."
233
 mail_subject_wiki_content_updated: "Uuendati '%{id}' vikilehte"
234
 mail_body_wiki_content_updated: "Vikilehte '%{id}' uuendati %{author} poolt."
235
236


237
238
239
240
241
242
243
244
 field_name: "Nimi"
 field_description: "Kirjeldus"
 field_summary: "Kokkuvõte"
 field_is_required: "Kohustuslik"
 field_firstname: "Eesnimi"
 field_lastname: "Perekonnanimi"
 field_mail: "E-post"
 field_filename: "Fail"
245
 field_filesize: "Maht"
246
 field_downloads: "Allalaadimist"
247
248
249
 field_author: "Autor"
 field_created_on: "Loodud"
 field_updated_on: "Uuendatud"
250
251
 field_field_format: "Tüüp"
 field_is_for_all: "Kõigile projektidele"
252
 field_possible_values: "Võimalikud väärtused"
253
254
255
 field_regexp: "Regulaaravaldis"
 field_min_length: "Vähim maht"
 field_max_length: "Suurim naht"
256
257
258
259
 field_value: "Väärtus"
 field_category: "Kategooria"
 field_title: "Pealkiri"
 field_project: "Projekt"
260
 field_issue: "Teema"
261
 field_status: "Olek"
262
263
264
265
 field_notes: "Märkused"
 field_is_closed: "Sulgeb teema"
 field_is_default: "Algolek"
 field_tracker: "Valdkond"
266
267
 field_subject: "Teema"
 field_due_date: "Tähtaeg"
268
 field_assigned_to: "Tegeleja"
269
270
271
 field_priority: "Prioriteet"
 field_fixed_version: "Sihtversioon"
 field_user: "Kasutaja"
272
 field_principal: "Vastutav isik"
273
274
275
 field_role: "Roll"
 field_homepage: "Koduleht"
 field_is_public: "Avalik"
276
277
278
279
280
 field_parent: "Emaprojekt"
 field_is_in_roadmap: "Teemad on teekaardil näha"
 field_login: "Kasutajanimi"
 field_mail_notification: "Teated e-kirjaga"
 field_admin: "Admin"
281
282
 field_last_login_on: "Viimane ühendus"
 field_language: "Keel"
283
284
285
 field_effective_date: "Tähtaeg"
 field_password: "Parool"
 field_new_password: "Uus parool"
286
287
288
 field_password_confirmation: "Kinnitus"
 field_version: "Versioon"
 field_type: "Tüüp"
289
 field_host: "Server"
290
291
292
 field_port: "Port"
 field_account: "Konto"
 field_base_dn: "Baas DN"
293
 field_attr_login: "Kasutajanime atribuut"
294
295
296
 field_attr_firstname: "Eesnime atribuut"
 field_attr_lastname: "Perekonnanime atribuut"
 field_attr_mail: "E-posti atribuut"
297
 field_onthefly: "Kasutaja automaatne loomine"
298
 field_start_date: "Alguskuupäev"
299
300
301
 field_done_ratio: "% tehtud"
 field_auth_source: "Autentimise viis"
 field_hide_mail: "Peida e-posti aadress"
302
303
 field_comments: "Kommentaar"
 field_url: "URL"
304
 field_start_page: "Esileht"
305
306
307
308
 field_subproject: "Alamprojekt"
 field_hours: "tundi"
 field_activity: "Tegevus"
 field_spent_on: "Kuupäev"
309
 field_identifier: "Tunnus"
310
 field_is_filter: "Kasutatav filtrina"
311
 field_issue_to: "Seotud teema"
312
 field_delay: "Viivitus"
313
314
315
 field_assignable: "Saab määrata teemadega tegelema"
 field_redirect_existing_links: "Suuna olemasolevad lingid ringi"
 field_estimated_hours: "Eeldatav ajakulu"
316
 field_column_names: "Veerud"
317
318
 field_time_entries: "Ajakulu"
 field_time_zone: "Ajatsoon"
319
 field_searchable: "Otsitav"
320
321
322
 field_default_value: "Vaikimisi"
 field_comments_sorting: "Kommentaaride järjestus"
 field_parent_title: "Pärineb lehest"
323
 field_editable: "Muudetav"
324
 field_watcher: "Jälgija"
325
326
 field_identity_url: "OpenID URL"
 field_content: "Sisu"
327
 field_group_by: "Rühmita tulemus"
328
329
 field_sharing: "Teemade jagamine"
 field_parent_issue: "Pärineb teemast"
330
 field_member_of_group: "Tegeleja rühm"
331
 field_assigned_to_role: "Tegeleja roll"
332
333
 field_text: "Tekstiväli"
 field_visible: "Nähtav"
334
335
 field_warn_on_leaving_unsaved: "Hoiata salvestamata sisuga lehtedelt lahkumisel"
 field_issues_visibility: "See roll näeb"
336
 field_is_private: "Privaatne"
337
338
339
 field_commit_logs_encoding: "Sissekannete kodeering"
 field_scm_path_encoding: "Teeraja märkide kodeering"
 field_path_to_repository: "Hoidla teerada"
340
341
342
 field_root_directory: "Juurkataloog"
 field_cvsroot: "CVSROOT"
 field_cvs_module: "Moodul"
343
344
 field_repository_is_default: "Peamine hoidla"
 field_multiple: "Korraga mitu väärtust"
345
 field_auth_source_ldap_filter: "LDAP filter"
346

347
348
 setting_app_title: "Veebilehe pealkiri"
 setting_app_subtitle: "Veebilehe alampealkiri"
349
 setting_welcome_text: "Tervitustekst"
350
 setting_default_language: "Vaikimisi keel"
351
 setting_login_required: "Autentimine on kohustuslik"
352
 setting_self_registration: "Omaloodud konto aktiveerimine"
353
 setting_attachment_max_size: "Manuse suurim maht"
354
355
356
357
358
359
360
361
 setting_issues_export_limit: "Teemade ekspordi limiit"
 setting_mail_from: "Saatja e-posti aadress"
 setting_bcc_recipients: "Saajaid ei näidata (lähevad BCC reale)"
 setting_plain_text_mail: "E-kiri tavalise tekstina (ilma HTML-ta)"
 setting_host_name: "Serveri nimi ja teerada"
 setting_text_formatting: "Vormindamise abi"
 setting_wiki_compression: "Viki ajaloo pakkimine"
 setting_feeds_limit: "Atom voogude suurim objektide arv"
362
 setting_default_projects_public: "Uued projektid on vaikimisi avalikud"
363
364
365
366
 setting_autofetch_changesets: "Lae uuendused automaatselt"
 setting_sys_api_enabled: "Hoidlate haldamine veebiteenuse kaudu"
 setting_commit_ref_keywords: "Viitade võtmesõnad"
 setting_commit_fix_keywords: "Paranduste võtmesõnad"
367
 setting_autologin: "Automaatne sisselogimine"
368
 setting_date_format: "Kuupäeva formaat"
369
370
371
372
 setting_time_format: "Ajaformaat"
 setting_cross_project_issue_relations: "Luba siduda eri projektide teemasid"
 setting_issue_list_default_columns: "Teemade nimekirja vaikimisi veerud"
 setting_repositories_encodings: "Manuste ja hoidlate kodeering"
373
374
375
 setting_emails_header: "E-kirja päis"
 setting_emails_footer: "E-kirja jalus"
 setting_protocol: "Protokoll"
376
377
378
379
380
381
382
383
384
 setting_per_page_options: "Objekte lehe kohta variandid"
 setting_user_format: "Kasutaja nime esitamise vorm"
 setting_activity_days_default: "Projektide ajalugu näidatakse"
 setting_display_subprojects_issues: "Näita projektis vaikimisi ka alamprojektide teemasid"
 setting_enabled_scm: "Kasutatavad lähtekoodi haldusvahendid"
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Kärbi e-kirja lõpp peale sellist rida"
 setting_mail_handler_api_enabled: "E-kirjade vastuvõtt veebiteenuse kaudu"
 setting_mail_handler_api_key: "Veebiteenuse API võti"
 setting_sequential_project_identifiers: "Genereeri järjestikused projektitunnused"
385
 setting_gravatar_enabled: "Kasuta Gravatari kasutajaikoone"
386
387
 setting_gravatar_default: "Vaikimisi kasutatav ikoon"
 setting_diff_max_lines_displayed: "Enim korraga näidatavaid erinevusi"
388
 setting_file_max_size_displayed: "Kuvatava tekstifaili suurim maht"
389
390
 setting_repository_log_display_limit: "Enim ajaloos näidatavaid sissekandeid"
 setting_openid: "Luba OpenID-ga registreerimine ja sisselogimine"
391
 setting_password_min_length: "Lühim lubatud parooli pikkus"
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
 setting_new_project_user_role_id: "Projekti looja roll oma projektis"
 setting_default_projects_modules: "Vaikimisi moodulid uutes projektides"
 setting_issue_done_ratio: "Määra teema edenemise aste"
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "kasutades vastavat välja"
 setting_issue_done_ratio_issue_status: "kasutades teema olekut"
 setting_start_of_week: "Nädala alguspäev"
 setting_rest_api_enabled: "Luba REST API kasutamine"
 setting_cache_formatted_text: "Puhverda vormindatud teksti"
 setting_default_notification_option: "Vaikimisi teavitatakse"
 setting_commit_logtime_enabled: "Luba ajakulu sisestamine"
 setting_commit_logtime_activity_id: "Tegevus kulunud ajal"
 setting_gantt_items_limit: "Gantti diagrammi objektide suurim hulk"
 setting_issue_group_assignment: "Luba teemade andmine gruppidele"
405
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: "Uute teemade alguskuupäevaks on teema loomise päev"
406
407
 setting_commit_cross_project_ref: "Luba viiteid ja parandusi ka kõigi teiste projektide teemadele"
 setting_unsubscribe: "Luba kasutajal oma konto kustutada"
408

409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
 permission_add_project: "Projekte luua"
 permission_add_subprojects: "Alamprojekte luua"
 permission_edit_project: "Projekte muuta"
 permission_select_project_modules: "Projektimooduleid valida"
 permission_manage_members: "Liikmeid hallata"
 permission_manage_project_activities: "Projekti tegevusi hallata"
 permission_manage_versions: "Versioone hallata"
 permission_manage_categories: "Kategooriaid hallata"
 permission_view_issues: "Teemasid näha"
 permission_add_issues: "Teemasid lisada"
 permission_edit_issues: "Teemasid uuendada"
 permission_manage_issue_relations: "Teemade seoseid hallata"
 permission_set_issues_private: "Teemasid avalikeks või privaatseiks seada"
 permission_set_own_issues_private: "Omi teemasid avalikeks või privaatseiks seada"
 permission_add_issue_notes: "Märkusi lisada"
 permission_edit_issue_notes: "Märkusi muuta"
 permission_edit_own_issue_notes: "Omi märkusi muuta"
 permission_move_issues: "Teemasid teise projekti tõsta"
 permission_delete_issues: "Teemasid kustutada"
 permission_manage_public_queries: "Avalikke päringuid hallata"
 permission_save_queries: "Päringuid salvestada"
 permission_view_gantt: "Gantti diagramme näha"
 permission_view_calendar: "Kalendrit näha"
 permission_view_issue_watchers: "Jälgijate nimekirja näha"
 permission_add_issue_watchers: "Jälgijaid lisada"
 permission_delete_issue_watchers: "Jälgijaid kustutada"
 permission_log_time: "Ajakulu sisestada"
 permission_view_time_entries: "Ajakulu näha"
 permission_edit_time_entries: "Ajakulu kandeid muuta"
 permission_edit_own_time_entries: "Omi ajakulu kandeid muuta"
 permission_manage_news: "Uudiseid hallata"
 permission_comment_news: "Uudiseid kommenteerida"
 permission_view_documents: "Dokumente näha"
 permission_manage_files: "Faile hallata"
 permission_view_files: "Faile näha"
 permission_manage_wiki: "Vikit hallata"
 permission_rename_wiki_pages: "Vikilehti ümber nimetada"
 permission_delete_wiki_pages: "Vikilehti kustutada"
 permission_view_wiki_pages: "Vikit näha"
 permission_view_wiki_edits: "Viki ajalugu näha"
 permission_edit_wiki_pages: "Vikilehti muuta"
450
 permission_delete_wiki_pages_attachments: "Vikilehe manuseid kustutada"
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
 permission_protect_wiki_pages: "Vikilehti kaitsta"
 permission_manage_repository: "Hoidlaid hallata"
 permission_browse_repository: "Hoidlaid sirvida"
 permission_view_changesets: "Sissekandeid näha"
 permission_commit_access: "Sissekandeid teha"
 permission_manage_boards: "Foorumeid hallata"
 permission_view_messages: "Postitusi näha"
 permission_add_messages: "Postitusi lisada"
 permission_edit_messages: "Postitusi muuta"
 permission_edit_own_messages: "Omi postitusi muuta"
 permission_delete_messages: "Postitusi kustutada"
 permission_delete_own_messages: "Omi postitusi kustutada"
 permission_export_wiki_pages: "Vikilehti eksportida"
 permission_manage_subtasks: "Alamteemasid hallata"
 permission_manage_related_issues: "Seotud teemasid hallata"
466

467
468
 project_module_issue_tracking: "Teemade jälgimine"
 project_module_time_tracking: "Ajakulu arvestus"
469
470
471
 project_module_news: "Uudised"
 project_module_documents: "Dokumendid"
 project_module_files: "Failid"
472
473
 project_module_wiki: "Viki"
 project_module_repository: "Hoidlad"
474
475
476
 project_module_boards: "Foorumid"
 project_module_calendar: "Kalender"
 project_module_gantt: "Gantt"
477

478
479
480
481
482
483
484
485
 label_user: "Kasutaja"
 label_user_plural: "Kasutajad"
 label_user_new: "Uus kasutaja"
 label_user_anonymous: "Anonüümne"
 label_project: "Projekt"
 label_project_new: "Uus projekt"
 label_project_plural: "Projektid"
 label_x_projects:
486
  zero: "pole projekte"
487
488
489
490
  one:  "1 projekt"
  other: "%{count} projekti"
 label_project_all: "Kõik projektid"
 label_project_latest: "Viimased projektid"
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
 label_issue: "Teema"
 label_issue_new: "Uus teema"
 label_issue_plural: "Teemad"
 label_issue_view_all: "Teemade nimekiri"
 label_issues_by: "Teemad %{value} järgi"
 label_issue_added: "Teema lisatud"
 label_issue_updated: "Teema uuendatud"
 label_issue_note_added: "Märkus lisatud"
 label_issue_status_updated: "Olek uuendatud"
 label_issue_priority_updated: "Prioriteet uuendatud"
501
502
503
 label_document: "Dokument"
 label_document_new: "Uus dokument"
 label_document_plural: "Dokumendid"
504
 label_document_added: "Dokument lisatud"
505
506
507
 label_role: "Roll"
 label_role_plural: "Rollid"
 label_role_new: "Uus roll"
508
 label_role_and_permissions: "Rollid ja õigused"
509
510
 label_role_anonymous: "Registreerimata kasutaja"
 label_role_non_member: "Projekti kaasamata kasutaja"
511
512
513
 label_member: "Liige"
 label_member_new: "Uus liige"
 label_member_plural: "Liikmed"
514
515
516
517
518
519
 label_tracker: "Valdkond"
 label_tracker_plural: "Valdkonnad"
 label_tracker_new: "Uus valdkond"
 label_workflow: "Töövood"
 label_issue_status: "Olek"
 label_issue_status_plural: "Olekud"
520
 label_issue_status_new: "Uus olek"
521
522
 label_issue_category: "Kategooria"
 label_issue_category_plural: "Kategooriad"
523
 label_issue_category_new: "Uus kategooria"
524
525
526
527
 label_custom_field: "Omaloodud väli"
 label_custom_field_plural: "Omaloodud väljad"
 label_custom_field_new: "Uus väli"
 label_enumerations: "Loetelud"
528
 label_enumeration_new: "Lisa"
529
530
 label_information: "Teave"
 label_information_plural: "Teave"
531
532
533
534
 label_please_login: "Palun logi sisse"
 label_register: "Registreeru"
 label_login_with_open_id_option: "või logi sisse OpenID-ga"
 label_password_lost: "Kui parool on ununud..."
535
 label_home: "Kodu"
536
537
538
 label_my_page: "Minu leht"
 label_my_account: "Minu konto"
 label_my_projects: "Minu projektid"
539
540
 label_my_page_block: "Uus blokk"
 label_administration: "Seadistused"
541
542
543
 label_login: "Logi sisse"
 label_logout: "Logi välja"
 label_help: "Abi"
544
545
 label_reported_issues: "Minu poolt lisatud teemad"
 label_assigned_to_me_issues: "Minu teha olevad teemad"
546
 label_last_login: "Viimane ühendus"
547
548
549
550
 label_registered_on: "Registreeritud"
 label_activity: "Ajalugu"
 label_overall_activity: "Üldine tegevuste ajalugu"
 label_user_activity: "%{value} tegevuste ajalugu"
551
 label_new: "Uus"
552
 label_logged_as: "Sisse logitud kasutajana"
553
554
 label_environment: "Keskkond"
 label_authentication: "Autentimine"
555
556
557
 label_auth_source: "Autentimisallikas"
 label_auth_source_new: "Uus autentimisallikas"
 label_auth_source_plural: "Autentimisallikad"
558
559
560
 label_subproject_plural: "Alamprojektid"
 label_subproject_new: "Uus alamprojekt"
 label_and_its_subprojects: "%{value} ja selle alamprojektid"
561
562
 label_min_max_length: "Min.-maks. pikkus"
 label_list: "Nimekiri"
563
564
565
 label_date: "Kuupäev"
 label_integer: "Täisarv"
 label_float: "Ujukomaarv"
566
 label_boolean: "Tõeväärtus"
567
568
569
570
 label_string: "Tekst"
 label_text: "Pikk tekst"
 label_attribute: "Atribuut"
 label_attribute_plural: "Atribuudid"
571
 label_no_data: "Pole"
572
573
574
575
576
577
 label_change_status: "Muuda olekut"
 label_history: "Ajalugu"
 label_attachment: "Fail"
 label_attachment_new: "Uus fail"
 label_attachment_delete: "Kustuta fail"
 label_attachment_plural: "Failid"
578
 label_file_added: "Fail lisatud"
579
580
581
 label_report: "Aruanne"
 label_report_plural: "Aruanded"
 label_news: "Uudised"
582
 label_news_new: "Lisa uudis"
583
584
 label_news_plural: "Uudised"
 label_news_latest: "Viimased uudised"
585
586
587
588
 label_news_view_all: "Kõik uudised"
 label_news_added: "Uudis lisatud"
 label_news_comment_added: "Kommentaar uudisele lisatud"
 label_settings: "Seaded"
589
590
591
592
 label_overview: "Ülevaade"
 label_version: "Versioon"
 label_version_new: "Uus versioon"
 label_version_plural: "Versioonid"
593
 label_close_versions: "Sulge lõpetatud versioonid"
594
 label_confirmation: "Kinnitus"
595
 label_export_to: "Saadaval ka formaadis"
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
 label_read: "Loe..."
 label_public_projects: "Avalikud projektid"
 label_open_issues: "avatud"
 label_open_issues_plural: "avatud"
 label_closed_issues: "suletud"
 label_closed_issues_plural: "suletud"
 label_x_open_issues_abbr:
  zero: "0 avatud"
  one:  "1 avatud"
  other: "%{count} avatud"
 label_x_closed_issues_abbr:
  zero: "0 suletud"
  one:  "1 suletud"
  other: "%{count} suletud"
610
611
612
613
 label_x_issues:
  zero: "0 teemat"
  one:  "1 teema"
  other: "%{count} teemat"
614
 label_total: "Kokku"
615
616
617
 label_permissions: "Õigused"
 label_current_status: "Praegune olek"
 label_new_statuses_allowed: "Uued lubatud olekud"
618
 label_all: "kõik"
619
620
 label_none: "pole"
 label_nobody: "eikeegi"
621
622
 label_next: "Järgmine"
 label_previous: "Eelmine"
623
 label_used_by: "Kasutab"
624
625
626
 label_details: "Üksikasjad"
 label_add_note: "Lisa märkus"
 label_calendar: "Kalender"
627
 label_months_from: "kuu kaugusel"
628
629
 label_gantt: "Gantt"
 label_internal: "Sisemine"
630
631
632
 label_last_changes: "viimased %{count} muudatust"
 label_change_view_all: "Kõik muudatused"
 label_personalize_page: "Kujunda leht ümber"
633
634
635
 label_comment: "Kommentaar"
 label_comment_plural: "Kommentaarid"
 label_x_comments:
636
  zero: "kommentaare pole"
637
638
639
640
  one: "1 kommentaar"
  other: "%{count} kommentaari"
 label_comment_add: "Lisa kommentaar"
 label_comment_added: "Kommentaar lisatud"
641
642
643
 label_comment_delete: "Kustuta kommentaar"
 label_query: "Omaloodud päring"
 label_query_plural: "Omaloodud päringud"
644
 label_query_new: "Uus päring"
645
 label_my_queries: "Mu omaloodud päringud"
646
647
648
649
 label_filter_add: "Lisa filter"
 label_filter_plural: "Filtrid"
 label_equals: "on"
 label_not_equals: "ei ole"
650
651
652
653
654
655
 label_in_less_than: "on väiksem kui"
 label_in_more_than: "on suurem kui"
 label_greater_or_equal: "suurem-võrdne"
 label_less_or_equal: "väiksem-võrdne"
 label_between: "vahemikus"
 label_in: "sisaldub hulgas"
656
 label_today: "täna"
657
 label_all_time: "piirideta"
658
 label_yesterday: "eile"
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
 label_this_week: "sel nädalal"
 label_last_week: "eelmisel nädalal"
 label_last_n_days: "viimase %{count} päeva jooksul"
 label_this_month: "sel kuul"
 label_last_month: "eelmisel kuul"
 label_this_year: "sel aastal"
 label_date_range: "Kuupäevavahemik"
 label_less_than_ago: "uuem kui"
 label_more_than_ago: "vanem kui"
 label_ago: "vanus"
669
670
671
672
 label_contains: "sisaldab"
 label_not_contains: "ei sisalda"
 label_day_plural: "päeva"
 label_repository: "Hoidla"
673
 label_repository_new: "Uus hoidla"
674
675
676
 label_repository_plural: "Hoidlad"
 label_browse: "Sirvi"
 label_branch: "Haru"
677
678
679
680
681
 label_tag: "Sildiga"
 label_revision: "Sissekanne"
 label_revision_plural: "Sissekanded"
 label_revision_id: "Sissekande kood %{value}"
 label_associated_revisions: "Seotud sissekanded"
682
683
684
685
686
 label_added: "lisatud"
 label_modified: "muudetud"
 label_copied: "kopeeritud"
 label_renamed: "ümber nimetatud"
 label_deleted: "kustutatud"
687
688
689
690
 label_latest_revision: "Viimane sissekanne"
 label_latest_revision_plural: "Viimased sissekanded"
 label_view_revisions: "Haru ajalugu"
 label_view_all_revisions: "Kogu ajalugu"
691
 label_max_size: "Suurim maht"
692
693
694
695
696
697
698
699
 label_sort_highest: "Nihuta esimeseks"
 label_sort_higher: "Nihuta üles"
 label_sort_lower: "Nihuta alla"
 label_sort_lowest: "Nihuta viimaseks"
 label_roadmap: "Teekaart"
 label_roadmap_due_in: "Tähtaeg %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} hiljaks jäänud"
 label_roadmap_no_issues: "Selles versioonis ei ole teemasid"
700
701
702
 label_search: "Otsi"
 label_result_plural: "Tulemused"
 label_all_words: "Kõik sõnad"
703
704
705
706
707
708
709
 label_wiki: "Viki"
 label_wiki_edit: "Viki muutmine"
 label_wiki_edit_plural: "Viki muutmised"
 label_wiki_page: "Vikileht"
 label_wiki_page_plural: "Vikilehed"
 label_index_by_title: "Järjesta pealkirja järgi"
 label_index_by_date: "Järjesta kuupäeva järgi"
710
711
 label_current_version: "Praegune versioon"
 label_preview: "Eelvaade"
712
713
714
 label_feed_plural: "Vood"
 label_changes_details: "Kõigi muudatuste üksikasjad"
 label_issue_tracking: "Teemade jälgimine"
715
 label_spent_time: "Kulutatud aeg"
716
 label_overall_spent_time: "Kokku kulutatud aeg"
717
718
 label_f_hour: "%{value} tund"
 label_f_hour_plural: "%{value} tundi"
719
720
 label_time_tracking: "Ajakulu arvestus"
 label_change_plural: "Muudatused"
721
 label_statistics: "Statistika"
722
723
724
 label_commits_per_month: "Sissekandeid kuu kohta"
 label_commits_per_author: "Sissekandeid autori kohta"
 label_diff: "erinevused"
725
 label_view_diff: "Vaata erinevusi"
726
 label_diff_inline: "teksti sees"
727
 label_diff_side_by_side: "kõrvuti"
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
 label_options: "Valikud"
 label_copy_workflow_from: "Kopeeri see töövoog"
 label_permissions_report: "Õiguste aruanne"
 label_watched_issues: "Jälgitud teemad"
 label_related_issues: "Seotud teemad"
 label_applied_status: "Kehtestatud olek"
 label_loading: "Laadimas..."
 label_relation_new: "Uus seos"
 label_relation_delete: "Kustuta seos"
 label_relates_to: "seostub"
738
 label_duplicates: "duplitseerib"
739
 label_duplicated_by: "duplitseerijaks"
740
 label_blocks: "blokeerib"
741
 label_blocked_by: "blokeerijaks"
742
743
 label_precedes: "eelneb"
 label_follows: "järgneb"
744
745
746
 label_stay_logged_in: "Püsi sisselogituna"
 label_disabled: "pole võimalik"
 label_show_completed_versions: "Näita lõpetatud versioone"
747
748
749
750
751
 label_me: "mina"
 label_board: "Foorum"
 label_board_new: "Uus foorum"
 label_board_plural: "Foorumid"
 label_board_locked: "Lukus"
752
 label_board_sticky: "Püsiteema"
753
 label_topic_plural: "Teemad"
754
755
756
757
 label_message_plural: "Postitused"
 label_message_last: "Viimane postitus"
 label_message_new: "Uus postitus"
 label_message_posted: "Postitus lisatud"
758
 label_reply_plural: "Vastused"
759
 label_send_information: "Saada teave konto kasutajale"
760
761
762
763
764
 label_year: "Aasta"
 label_month: "Kuu"
 label_week: "Nädal"
 label_date_from: "Alates"
 label_date_to: "Kuni"
765
 label_language_based: "Kasutaja keele põhjal"
766
767
 label_sort_by: "Sorteeri %{value} järgi"
 label_send_test_email: "Saada kontrollkiri"
768
769
770
 label_feeds_access_key: "Atom juurdepääsuvõti"
 label_missing_feeds_access_key: "Atom juurdepääsuvõti on puudu"
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom juurdepääsuvõti loodi %{value} tagasi"
771
 label_module_plural: "Moodulid"
772
773
774
775
 label_added_time_by: "Lisatud %{author} poolt %{age} tagasi"
 label_updated_time_by: "Uuendatud %{author} poolt %{age} tagasi"
 label_updated_time: "Uuendatud %{value} tagasi"
 label_jump_to_a_project: "Ava projekt..."
776
 label_file_plural: "Failid"
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
 label_changeset_plural: "Muudatused"
 label_default_columns: "Vaikimisi veerud"
 label_no_change_option: "(Ei muutu)"
 label_bulk_edit_selected_issues: "Muuda valitud teemasid korraga"
 label_bulk_edit_selected_time_entries: "Muuda valitud ajakandeid korraga"
 label_theme: "Visuaalne teema"
 label_default: "Tavaline"
 label_search_titles_only: "Ainult pealkirjadest"
 label_user_mail_option_all: "Kõigist tegevustest kõigis mu projektides"
 label_user_mail_option_selected: "Kõigist tegevustest ainult valitud projektides..."
 label_user_mail_option_none: "Teavitusi ei saadeta"
 label_user_mail_option_only_my_events: "Ainult mu jälgitavatest või minuga seotud tegevustest"
 label_user_mail_option_only_assigned: "Ainult minu teha olevate asjade kohta"
 label_user_mail_option_only_owner: "Ainult mu oma asjade kohta"
 label_user_mail_no_self_notified: "Ära teavita mind mu enda tehtud muudatustest"
 label_registration_activation_by_email: "e-kirjaga"
 label_registration_manual_activation: "käsitsi"
 label_registration_automatic_activation: "automaatselt"
 label_display_per_page: "Lehe kohta: %{value}"
796
797
798
799
 label_age: "Vanus"
 label_change_properties: "Muuda omadusi"
 label_general: "Üldine"
 label_more: "Rohkem"
800
801
 label_scm: "Lähtekoodi haldusvahend"
 label_plugins: "Lisamoodulid"
802
803
 label_ldap_authentication: "LDAP autentimine"
 label_downloads_abbr: "A/L"
804
 label_optional_description: "Teave"
805
806
 label_add_another_file: "Lisa veel üks fail"
 label_preferences: "Eelistused"
807
808
809
 label_chronological_order: "kronoloogiline"
 label_reverse_chronological_order: "tagurpidi kronoloogiline"
 label_planning: "Planeerimine"
810
811
 label_incoming_emails: "Sissetulevad e-kirjad"
 label_generate_key: "Genereeri võti"
812
 label_issue_watchers: "Jälgijad"
813
 label_example: "Näide"
814
 label_display: "Kujundus"
815
 label_sort: "Sorteeri"
816
 label_ascending: "Kasvavalt"
817
818
 label_descending: "Kahanevalt"
 label_date_from_to: "Alates %{start} kuni %{end}"
819
820
 label_wiki_content_added: "Vikileht lisatud"
 label_wiki_content_updated: "Vikileht uuendatud"
821
822
823
 label_group: "Rühm"
 label_group_plural: "Rühmad"
 label_group_new: "Uus rühm"
824
825
826
827
828
829
830
 label_time_entry_plural: "Kulutatud aeg"
 label_version_sharing_none: "ei toimu"
 label_version_sharing_descendants: "alamprojektidega"
 label_version_sharing_hierarchy: "projektihierarhiaga"
 label_version_sharing_tree: "projektipuuga"
 label_version_sharing_system: "kõigi projektidega"
 label_update_issue_done_ratios: "Uuenda edenemise astmeid"
831
 label_copy_source: "Allikas"
832
833
834
 label_copy_target: "Sihtkoht"
 label_copy_same_as_target: "Sama mis sihtkoht"
 label_display_used_statuses_only: "Näita ainult selles valdkonnas kasutusel olekuid"
835
836
 label_api_access_key: "API juurdepääsuvõti"
 label_missing_api_access_key: "API juurdepääsuvõti on puudu"
837
 label_api_access_key_created_on: "API juurdepääsuvõti loodi %{value} tagasi"
838
 label_profile: "Profiil"
839
840
 label_subtask_plural: "Alamteemad"
 label_project_copy_notifications: "Saada projekti kopeerimise kohta teavituskiri"
841
 label_principal_search: "Otsi kasutajat või rühma:"
842
 label_user_search: "Otsi kasutajat:"
843
844
 label_additional_workflow_transitions_for_author: "Luba ka järgmisi üleminekuid, kui kasutaja on teema looja"
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: "Luba ka järgmisi üleminekuid, kui kasutaja on teemaga tegeleja"
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
 label_issues_visibility_all: "kõiki teemasid"
 label_issues_visibility_public: "kõiki mitteprivaatseid teemasid"
 label_issues_visibility_own: "enda poolt loodud või enda teha teemasid"
 label_git_report_last_commit: "Viimase sissekande teave otse failinimekirja"
 label_parent_revision: "Eellane"
 label_child_revision: "Järglane"
 label_export_options: "%{export_format} ekspordivalikud"
 label_copy_attachments: "Kopeeri manused"
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
 label_completed_versions: "Lõpetatud versioonid"
 label_search_for_watchers: "Otsi lisamiseks jälgijaid"
856
857

 button_login: "Logi sisse"
858
 button_submit: "Sisesta"
859
 button_save: "Salvesta"
860
861
862
863
 button_check_all: "Märgi kõik"
 button_uncheck_all: "Nulli valik"
 button_collapse_all: "Voldi kõik kokku"
 button_expand_all: "Voldi kõik lahti"
864
865
866
 button_delete: "Kustuta"
 button_create: "Loo"
 button_create_and_continue: "Loo ja jätka"
867
 button_test: "Testi"
868
 button_edit: "Muuda"
869
 button_edit_associated_wikipage: "Muuda seotud vikilehte: %{page_title}"
870
871
 button_add: "Lisa"
 button_change: "Muuda"
872
 button_apply: "Lae"
873
874
 button_clear: "Puhasta"
 button_lock: "Lukusta"
875
876
877
 button_unlock: "Ava lukust"
 button_download: "Lae alla"
 button_list: "Listi"
878
 button_view: "Vaata"
879
880
 button_move: "Tõsta"
 button_move_and_follow: "Tõsta ja järgne"
881
 button_back: "Tagasi"
882
 button_cancel: "Katkesta"
883
884
 button_activate: "Aktiveeri"
 button_sort: "Sorteeri"
885
886
887
888
 button_log_time: "Ajakulu"
 button_rollback: "Rulli tagasi sellesse versiooni"
 button_watch: "Jälgi"
 button_unwatch: "Ära jälgi"
889
890
 button_reply: "Vasta"
 button_archive: "Arhiveeri"
891
892
 button_unarchive: "Arhiivist tagasi"
 button_reset: "Nulli"
893
 button_rename: "Nimeta ümber"
894
 button_change_password: "Vaheta parool"
895
896
897
 button_copy: "Kopeeri"
 button_copy_and_follow: "Kopeeri ja järgne"
 button_annotate: "Annoteeri"
898
 button_update: "Muuda"
899
 button_configure: "Konfigureeri"
900
901
 button_quote: "Tsiteeri"
 button_duplicate: "Duplitseeri"
902
 button_show: "Näita"
903
904
905
 button_edit_section: "Muuda seda sektsiooni"
 button_export: "Ekspordi"
 button_delete_my_account: "Kustuta oma konto"
906
907
908

 status_active: "aktiivne"
 status_registered: "registreeritud"
909
 status_locked: "lukus"
910
911

 version_status_open: "avatud"
912
 version_status_locked: "lukus"
913
914
915
916
 version_status_closed: "suletud"

 field_active: "Aktiivne"

917
 text_select_mail_notifications: "Tegevused, millest e-kirjaga teavitatakse"
918
919
920
921
922
923
924
 text_regexp_info: "nt. ^[A-Z0-9]+$"
 text_min_max_length_info: "0 tähendab, et piiranguid ei ole"
 text_project_destroy_confirmation: "Oled Sa kindel oma soovis see projekt täielikult kustutada?"
 text_subprojects_destroy_warning: "Alamprojekt(id) - %{value} - kustutatakse samuti."
 text_workflow_edit: "Töövoo muutmiseks vali roll ja valdkond"
 text_are_you_sure: "Oled Sa kindel?"
 text_journal_changed: "%{label} muudetud %{old} -> %{new}"
925
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} uuendatud"
926
 text_journal_set_to: "%{label} uus väärtus on %{value}"
927
928
 text_journal_deleted: "%{label} kustutatud (%{old})"
 text_journal_added: "%{label} %{value} lisatud"
929
930
 text_tip_issue_begin_day: "teema avamise päev"
 text_tip_issue_end_day: "teema sulgemise päev"
931
 text_tip_issue_begin_end_day: "teema avati ja suleti samal päeval"
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
 text_project_identifier_info: "Lubatud on ainult väikesed tähed (a-z), numbrid ja kriipsud.<br />Peale salvestamist ei saa tunnust enam muuta."
 text_caracters_maximum: "%{count} märki kõige rohkem."
 text_caracters_minimum: "Peab olema vähemalt %{count} märki pikk."
 text_length_between: "Pikkus %{min} kuni %{max} märki."
 text_tracker_no_workflow: "Selle valdkonna jaoks ei ole ühtegi töövoogu kirjeldatud"
 text_unallowed_characters: "Lubamatud märgid"
 text_comma_separated: "Lubatud erinevad väärtused (komaga eraldatult)."
 text_line_separated: "Lubatud erinevad väärtused (igaüks eraldi real)."
 text_issues_ref_in_commit_messages: "Teemadele ja parandustele viitamine sissekannete märkustes"
 text_issue_added: "%{author} lisas uue teema %{id}."
 text_issue_updated: "%{author} uuendas teemat %{id}."
 text_wiki_destroy_confirmation: "Oled Sa kindel oma soovis kustutada see Viki koos kogu sisuga?"
 text_issue_category_destroy_question: "Kustutatavat kategooriat kasutab %{count} teema(t). Mis Sa soovid nendega ette võtta?"
 text_issue_category_destroy_assignments: "Jäta teemadel kategooria määramata"
 text_issue_category_reassign_to: "Määra teemad teise kategooriasse"
 text_user_mail_option: "Valimata projektidest saad teavitusi ainult jälgitavate või Sinuga seotud asjade kohta (nt. Sinu loodud või teha teemad)."
 text_no_configuration_data: "Rollid, valdkonnad, olekud ja töövood ei ole veel seadistatud.\nVäga soovitav on laadida vaikeasetused. Peale laadimist saad neid ise muuta."
 text_load_default_configuration: "Lae vaikeasetused"
 text_status_changed_by_changeset: "Kehtestatakse muudatuses %{value}."
 text_time_logged_by_changeset: "Kehtestatakse muudatuses %{value}."
 text_issues_destroy_confirmation: "Oled Sa kindel oma soovis valitud teema(d) kustutada?"
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "See kustutab samuti %{count} alamteemat."
 text_time_entries_destroy_confirmation: "Oled Sa kindel oma soovis valitud ajakulu kanne/kanded kustutada?"
 text_select_project_modules: "Projektis kasutatavad moodulid"
 text_default_administrator_account_changed: "Algne administraatori konto on muudetud"
 text_file_repository_writable: "Manuste kataloog on kirjutatav"
 text_plugin_assets_writable: "Lisamoodulite abifailide kataloog on kirjutatav"
959
 text_rmagick_available: "RMagick on kasutatav (ei ole kohustuslik)"
960
961
962
963
 text_destroy_time_entries_question: "Kustutatavatele teemadele oli kirja pandud %{hours} tundi. Mis Sa soovid ette võtta?"
 text_destroy_time_entries: "Kustuta need tunnid"
 text_assign_time_entries_to_project: "Vii tunnid üle teise projekti"
 text_reassign_time_entries: "Määra tunnid sellele teemale:"
964
 text_user_wrote: "%{value} kirjutas:"
965
966
967
968
969
 text_enumeration_destroy_question: "Selle väärtusega on seotud %{count} objekt(i)."
 text_enumeration_category_reassign_to: "Seo nad teise väärtuse külge:"
 text_email_delivery_not_configured: "E-kirjade saatmine ei ole seadistatud ja teavitusi ei saadeta.\nKonfigureeri oma SMTP server failis config/configuration.yml ja taaskäivita Redmine."
 text_repository_usernames_mapping: "Seosta Redmine kasutaja hoidlasse sissekannete tegijaga.\nSama nime või e-postiga kasutajad seostatakse automaatselt."
 text_diff_truncated: "... Osa erinevusi jäi välja, sest neid on näitamiseks liiga palju."
970
 text_custom_field_possible_values_info: "Üks rida iga väärtuse jaoks"
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
 text_wiki_page_destroy_question: "Sel lehel on %{descendants} järglasleht(e) ja järeltulija(t). Mis Sa soovid ette võtta?"
 text_wiki_page_nullify_children: "Muuda järglaslehed uuteks juurlehtedeks"
 text_wiki_page_destroy_children: "Kustuta järglaslehed ja kõik nende järglased"
 text_wiki_page_reassign_children: "Määra järglaslehed teise lehe külge"
 text_own_membership_delete_confirmation: "Sa võtad endalt ära osa või kõik õigused ega saa edaspidi seda projekti võib-olla enam muuta.\nOled Sa jätkamises kindel?"
 text_zoom_in: "Vaata lähemalt"
 text_zoom_out: "Vaata kaugemalt"
 text_warn_on_leaving_unsaved: "Sel lehel on salvestamata teksti, mis läheb kaduma, kui siit lehelt lahkud."
 text_scm_path_encoding_note: "Vaikimisi UTF-8"
 text_git_repository_note: "Hoidla peab olema paljas (bare) ja kohalik (nt. /gitrepo, c:\\gitrepo)"
 text_mercurial_repository_note: "Hoidla peab olema kohalik (nt. /hgrepo, c:\\hgrepo)"
 text_scm_command: "Hoidla poole pöördumise käsk"
983
 text_scm_command_version: "Versioon"
984
985
986
987
988
989
 text_scm_config: "Hoidlate poole pöördumist saab konfigureerida failis config/configuration.yml. Peale selle muutmist taaskäivita Redmine."
 text_scm_command_not_available: "Hoidla poole pöördumine ebaõnnestus. Palun kontrolli seadistusi."
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: "Kehtesta oma muudatused (kõik märkused jäävad, ent muu võidakse üle kirjutada)"
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: "Lisa oma märkused, aga loobu teistest muudatustest"
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Loobu kõigist muudatustest ja lae %{link} uuesti"
 text_account_destroy_confirmation: "Oled Sa kindel?\nSu konto kustutatakse jäädavalt ja seda pole võimalik taastada."
990
991
992

 default_role_manager: "Haldaja"
 default_role_developer: "Arendaja"
993
994
995
996
997
998
 default_role_reporter: "Edastaja"
 default_tracker_bug: "Veaparandus"
 default_tracker_feature: "Täiendus"
 default_tracker_support: "Klienditugi"
 default_issue_status_new: "Avatud"
 default_issue_status_in_progress: "Töös"
999
1000
1001
 default_issue_status_resolved: "Lahendatud"
 default_issue_status_feedback: "Tagasiside"
 default_issue_status_closed: "Suletud"
1002
1003
 default_issue_status_rejected: "Tagasi lükatud"
 default_doc_category_user: "Juhend lõppkasutajale"
1004
 default_doc_category_tech: "Tehniline dokumentatsioon"
1005
 default_priority_low: "Aega on"
1006
 default_priority_normal: "Tavaline"
1007
1008
1009
1010
1011
 default_priority_high: "Pakiline"
 default_priority_urgent: "Täna vaja"
 default_priority_immediate: "Kohe vaja"
 default_activity_design: "Kavandamine"
 default_activity_development: "Arendamine"
1012

1013
 enumeration_issue_priorities: "Teemade prioriteedid"
1014
 enumeration_doc_categories: "Dokumentide kategooriad"
1015
1016
 enumeration_activities: "Tegevused (ajakulu)"
 enumeration_system_activity: "Süsteemi aktiivsus"
1017
 description_filter: "Filter"
1018
 description_search: "Otsinguväli"
1019
 description_choose_project: "Projektid"