Gemfile 1.64 KB
Newer Older
1 2 3 4 5
source :rubygems

gem "rails", "2.3.14"
gem "i18n", "~> 0.4.2"
gem "coderay", "~> 1.0.0"
jplang's avatar
jplang committed
6
gem "fastercsv", "~> 1.5.0", :platforms => [:mri_18, :mingw_18, :jruby]
7
gem "tzinfo", "~> 0.3.31"
8 9 10

# Optional gem for LDAP authentication
group :ldap do
jplang's avatar
jplang committed
11
 gem "net-ldap", "~> 0.3.1"
12 13 14 15 16 17 18
end

# Optional gem for OpenID authentication
group :openid do
 gem "ruby-openid", "~> 2.1.4", :require => "openid"
end

19 20 21 22 23 24 25 26
# Optional gem for exporting the gantt to a PNG file, not supported with jruby
platforms :mri, :mingw do
 group :rmagick do
  # RMagick 2 supports ruby 1.9
  # RMagick 1 would be fine for ruby 1.8 but Bundler does not support
  # different requirements for the same gem on different platforms
  gem "rmagick", ">= 2.0.0"
 end
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
end

# Database gems
platforms :mri, :mingw do
 group :postgresql do
  gem "pg", "~> 0.9.0"
 end

 group :sqlite do
  gem "sqlite3"
 end
end

platforms :mri_18, :mingw_18 do
 group :mysql do
  gem "mysql"
 end
end

platforms :mri_19, :mingw_19 do
 group :mysql do
  gem "mysql2", "~> 0.2.7"
 end
end

platforms :jruby do
 gem "jruby-openssl"

 group :mysql do
  gem "activerecord-jdbcmysql-adapter"
 end

 group :postgresql do
  gem "activerecord-jdbcpostgresql-adapter"
 end

 group :sqlite do
  gem "activerecord-jdbcsqlite3-adapter"
 end
end

group :development do
 gem "rdoc", ">= 2.4.2"
end

group :test do
 gem "shoulda", "~> 2.10.3"
 gem "edavis10-object_daddy", :require => "object_daddy"
 gem "mocha"
end

# Load plugins' Gemfiles
Dir.glob File.expand_path("../vendor/plugins/*/Gemfile", __FILE__) do |file|
 puts "Loading #{file} ..." if $DEBUG # `ruby -d` or `bundle -v`
 instance_eval File.read(file)
end