pl.yml 41.6 KB
Newer Older
1 2
# Polish translations for Ruby on Rails
# by Jacek Becela (jacek.becela@gmail.com, http://github.com/ncr)
jplang's avatar
jplang committed
3
# by Krzysztof Podejma (kpodejma@customprojects.pl, http://www.customprojects.pl)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

pl:
 number:
  format:
   separator: ","
   delimiter: " "
   precision: 2
  currency:
   format:
    format: "%n %u"
    unit: "PLN"
  percentage:
   format:
    delimiter: ""
  precision:
   format:
    delimiter: ""
  human:
   format:
    delimiter: ""
    precision: 1
edavis10's avatar
edavis10 committed
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "B"
      other: "B"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
35

36
 direction: ltr
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 date:
  formats:
   default: "%Y-%m-%d"
   short: "%d %b"
   long: "%d %B %Y"
  
  day_names: [Niedziela, Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota]
  abbr_day_names: [nie, pon, wto, śro, czw, pia, sob]
  
  month_names: [~, Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień]
  abbr_month_names: [~, sty, lut, mar, kwi, maj, cze, lip, sie, wrz, paź, lis, gru]
  order: [ :year, :month, :day ]

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y, %H:%M:%S %z"
53
   time: "%H:%M"
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
   short: "%d %b, %H:%M"
   long: "%d %B %Y, %H:%M"
  am: "przed południem"
  pm: "po południu"

 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "pół minuty"
   less_than_x_seconds:
    one:  "mniej niż sekundę"
64 65
    few:  "mniej niż %{count} sekundy"
    other: "mniej niż %{count} sekund"
66 67
   x_seconds:
    one:  "sekundę"
68 69
    few:  "%{count} sekundy"
    other: "%{count} sekund"
70 71
   less_than_x_minutes:
    one:  "mniej niż minutę"
72 73
    few:  "mniej niż %{count} minuty"
    other: "mniej niż %{count} minut"
74 75
   x_minutes:
    one:  "minutę"
76 77
    few:  "%{count} minuty"
    other: "%{count} minut"
78 79
   about_x_hours:
    one:  "około godziny"
80
    other: "około %{count} godzin"
81 82
   x_days:
    one:  "1 dzień"
83
    other: "%{count} dni"
84 85
   about_x_months:
    one:  "około miesiąca"
86
    other: "około %{count} miesięcy"
87 88
   x_months:
    one:  "1 miesiąc"
89 90
    few:  "%{count} miesiące"
    other: "%{count} miesięcy"
91 92
   about_x_years:
    one:  "około roku"
93
    other: "około %{count} lat"
94 95
   over_x_years:
    one:  "ponad rok"
96 97
    few:  "ponad %{count} lata"
    other: "ponad %{count} lat"
jplang's avatar
jplang committed
98
   almost_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
99
    one:  "prawie rok"
100
    other: "prawie %{count} lata"
101 102 103 104 105

 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
106 107
     one:  "%{model} nie został zachowany z powodu jednego błędu"
     other: "%{model} nie został zachowany z powodu %{count} błędów"
108 109 110 111 112 113 114 115 116
    body: "Błędy dotyczą następujących pól:"
   messages:
    inclusion: "nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości"
    exclusion: "znajduje się na liście zabronionych wartości"
    invalid: "jest nieprawidłowe"
    confirmation: "nie zgadza się z potwierdzeniem"
    accepted: "musi być zaakceptowane"
    empty: "nie może być puste"
    blank: "nie może być puste"
117 118 119
    too_long: "jest za długie (maksymalnie %{count} znaków)"
    too_short: "jest za krótkie (minimalnie %{count} znaków)"
    wrong_length: "jest nieprawidłowej długości (powinna wynosić %{count} znaków)"
jplang's avatar
jplang committed
120
    taken: "jest już zajęte"
121
    not_a_number: "nie jest liczbą"
122 123 124 125 126
    greater_than: "musi być większe niż %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "musi być większe lub równe %{count}"
    equal_to: "musi być równe %{count}"
    less_than: "musi być mniejsze niż %{count}"
    less_than_or_equal_to: "musi być mniejsze lub równe %{count}"
127 128 129 130 131
    odd: "musi być nieparzyste"
    even: "musi być parzyste"
    greater_than_start_date: "musi być większe niż początkowa data"
    not_same_project: "nie należy do tego samego projektu"
    circular_dependency: "Ta relacja może wytworzyć kołową zależność"
winterheart's avatar
winterheart committed
132
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Zagadnienie nie może zostać powiązane z jednym z własnych podzagadnień"
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
   
 support:
  array:
   sentence_connector: "i"
   skip_last_comma: true

 # Keep this line in order to avoid problems with Windows Notepad UTF-8 EF-BB-BFidea...
 # Best regards from Lublin@Poland :-)
 # PL translation by Mariusz@Olejnik.net,
 actionview_instancetag_blank_option: Proszę wybierz
 
 button_activate: Aktywuj
 button_add: Dodaj
 button_annotate: Adnotuj
 button_apply: Ustaw
 button_archive: Archiwizuj
 button_back: Wstecz
 button_cancel: Anuluj
 button_change: Zmień
 button_change_password: Zmień hasło
 button_check_all: Zaznacz wszystko
 button_clear: Wyczyść
 button_configure: Konfiguruj
 button_copy: Kopia
 button_create: Stwórz
 button_delete: Usuń
 button_download: Pobierz
 button_edit: Edytuj
 button_list: Lista
 button_lock: Zablokuj
winterheart's avatar
winterheart committed
163
 button_log_time: Dziennik
164 165 166 167 168 169
 button_login: Login
 button_move: Przenieś
 button_quote: Cytuj
 button_rename: Zmień nazwę
 button_reply: Odpowiedz
 button_reset: Resetuj
winterheart's avatar
winterheart committed
170
 button_rollback: Przywróć do tej wersji
171 172 173 174
 button_save: Zapisz
 button_sort: Sortuj
 button_submit: Wyślij
 button_test: Testuj
winterheart's avatar
winterheart committed
175
 button_unarchive: Przywróć z archiwum
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
 button_uncheck_all: Odznacz wszystko
 button_unlock: Odblokuj
 button_unwatch: Nie obserwuj
 button_update: Uaktualnij
 button_view: Pokaż
 button_watch: Obserwuj
 default_activity_design: Projektowanie
 default_activity_development: Rozwój
 default_doc_category_tech: Dokumentacja techniczna
 default_doc_category_user: Dokumentacja użytkownika
186
 default_issue_status_in_progress: W Toku
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
 default_issue_status_closed: Zamknięty
 default_issue_status_feedback: Odpowiedź
 default_issue_status_new: Nowy
 default_issue_status_rejected: Odrzucony
 default_issue_status_resolved: Rozwiązany
 default_priority_high: Wysoki
 default_priority_immediate: Natychmiastowy
 default_priority_low: Niski
 default_priority_normal: Normalny
 default_priority_urgent: Pilny
197
 default_role_developer: Programista
198 199 200 201 202 203 204 205
 default_role_manager: Kierownik
 default_role_reporter: Wprowadzajacy
 default_tracker_bug: Błąd
 default_tracker_feature: Zadanie
 default_tracker_support: Wsparcie
 enumeration_activities: Działania (śledzenie czasu)
 enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentów
 enumeration_issue_priorities: Priorytety zagadnień
206
 error_can_t_load_default_data: "Domyślna konfiguracja nie może być załadowana: %{value}"
207 208
 error_issue_not_found_in_project: 'Zaganienie nie zostało znalezione lub nie należy do tego projektu'
 error_scm_annotate: "Wpis nie istnieje lub nie można do niego dodawać adnotacji."
209
 error_scm_command_failed: "Wystąpił błąd przy próbie dostępu do repozytorium: %{value}"
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
 error_scm_not_found: "Obiekt lub wersja nie zostały znalezione w repozytorium."
 field_account: Konto
 field_activity: Aktywność
 field_admin: Administrator
 field_assignable: Zagadnienia mogą być przypisane do tej roli
 field_assigned_to: Przydzielony do
 field_attr_firstname: Imię atrybut
 field_attr_lastname: Nazwisko atrybut
 field_attr_login: Login atrybut
 field_attr_mail: Email atrybut
 field_auth_source: Tryb identyfikacji
 field_author: Autor
 field_base_dn: Base DN
 field_category: Kategoria
 field_column_names: Nazwy kolumn
 field_comments: Komentarz
 field_comments_sorting: Pokazuj komentarze
 field_created_on: Stworzone
 field_default_value: Domyślny
 field_delay: Opóźnienie
 field_description: Opis
jplang's avatar
jplang committed
231
 field_done_ratio: % Wykonane
232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
 field_downloads: Pobrań
 field_due_date: Data oddania
 field_effective_date: Data
 field_estimated_hours: Szacowany czas
 field_field_format: Format
 field_filename: Plik
 field_filesize: Rozmiar
 field_firstname: Imię
 field_fixed_version: Wersja docelowa
 field_hide_mail: Ukryj mój adres email
 field_homepage: Strona www
 field_host: Host
 field_hours: Godzin
 field_identifier: Identifikator
 field_is_closed: Zagadnienie zamknięte
 field_is_default: Domyślny status
 field_is_filter: Atrybut filtrowania
 field_is_for_all: Dla wszystkich projektów
 field_is_in_roadmap: Zagadnienie pokazywane na mapie
 field_is_public: Publiczny
 field_is_required: Wymagane
 field_issue: Zagadnienie
254
 field_issue_to: Powiązania zagadnienia
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
 field_language: Język
 field_last_login_on: Ostatnie połączenie
 field_lastname: Nazwisko
 field_login: Login
 field_mail: Email
 field_mail_notification: Powiadomienia Email
 field_max_length: Maksymalna długość
 field_min_length: Minimalna długość
 field_name: Nazwa
 field_new_password: Nowe hasło
 field_notes: Notatki
 field_onthefly: Tworzenie użytkownika w locie
 field_parent: Nadprojekt
 field_parent_title: Strona rodzica
 field_password: Hasło
 field_password_confirmation: Potwierdzenie
 field_port: Port
 field_possible_values: Możliwe wartości
 field_priority: Priorytet
 field_project: Projekt
 field_redirect_existing_links: Przekierowanie istniejących odnośników
 field_regexp: Wyrażenie regularne
 field_role: Rola
 field_searchable: Przeszukiwalne
 field_spent_on: Data
280
 field_start_date: Start
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307
 field_start_page: Strona startowa
 field_status: Status
 field_subject: Temat
 field_subproject: Podprojekt
 field_summary: Podsumowanie
 field_time_zone: Strefa czasowa
 field_title: Tytuł
 field_tracker: Typ zagadnienia
 field_type: Typ
 field_updated_on: Zmienione
 field_url: URL
 field_user: Użytkownik
 field_value: Wartość
 field_version: Wersja
 field_vf_personnel: Personel
 field_vf_watcher: Obserwator
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
 general_csv_separator: ','
 general_first_day_of_week: '1'
 general_lang_name: 'Polski'
 general_pdf_encoding: UTF-8
 general_text_No: 'Nie'
 general_text_Yes: 'Tak'
 general_text_no: 'nie'
 general_text_yes: 'tak'
 gui_validation_error: 1 błąd
308 309 310
 gui_validation_error_plural234: "%{count} błędy"
 gui_validation_error_plural5: "%{count} błędów"
 gui_validation_error_plural: "%{count} błędów"
311 312 313 314
 label_activity: Aktywność
 label_add_another_file: Dodaj kolejny plik
 label_add_note: Dodaj notatkę
 label_added: dodane
315
 label_added_time_by: "Dodane przez %{author} %{age} temu"
316 317 318 319 320 321
 label_administration: Administracja
 label_age: Wiek
 label_ago: dni temu
 label_all: wszystko
 label_all_time: cały czas
 label_all_words: Wszystkie słowa
322
 label_and_its_subprojects: "%{value} i podprojekty"
323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
 label_applied_status: Stosowany status
 label_assigned_to_me_issues: Zagadnienia przypisane do mnie
 label_associated_revisions: Skojarzone rewizje
 label_attachment: Plik
 label_attachment_delete: Usuń plik
 label_attachment_new: Nowy plik
 label_attachment_plural: Pliki
 label_attribute: Atrybut
 label_attribute_plural: Atrybuty
 label_auth_source: Tryb identyfikacji
 label_auth_source_new: Nowy tryb identyfikacji
 label_auth_source_plural: Tryby identyfikacji
 label_authentication: Identyfikacja
 label_blocked_by: zablokowane przez
337
 label_blocks: blokuje
338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356
 label_board: Forum
 label_board_new: Nowe forum
 label_board_plural: Fora
 label_boolean: Wartość logiczna
 label_browse: Przegląd
 label_bulk_edit_selected_issues: Zbiorowa edycja zagadnień
 label_calendar: Kalendarz
 label_change_plural: Zmiany
 label_change_properties: Zmień właściwości
 label_change_status: Status zmian
 label_change_view_all: Pokaż wszystkie zmiany
 label_changes_details: Szczegóły wszystkich zmian
 label_changeset_plural: Zestawienia zmian
 label_chronological_order: W kolejności chronologicznej
 label_closed_issues: zamknięte
 label_closed_issues_plural234: zamknięte
 label_closed_issues_plural5: zamknięte
 label_closed_issues_plural: zamknięte
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
357 358 359
  zero: 0 open / %{total}
  one:  1 open / %{total}
  other: "%{count} open / %{total}"
360 361 362
 label_x_open_issues_abbr:
  zero: 0 open
  one:  1 open
363
  other: "%{count} open"
364 365 366
 label_x_closed_issues_abbr:
  zero: 0 closed
  one:  1 closed
367
  other: "%{count} closed"
368 369 370 371 372 373 374 375 376 377
 label_comment: Komentarz
 label_comment_add: Dodaj komentarz
 label_comment_added: Komentarz dodany
 label_comment_delete: Usuń komentarze
 label_comment_plural234: Komentarze
 label_comment_plural5: Komentarze
 label_comment_plural: Komentarze
 label_x_comments:
  zero: no comments
  one: 1 comment
378
  other: "%{count} comments"
379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401
 label_commits_per_author: Zatwierdzenia według autorów
 label_commits_per_month: Zatwierdzenia według miesięcy
 label_confirmation: Potwierdzenie
 label_contains: zawiera
 label_copied: skopiowano
 label_copy_workflow_from: Kopiuj przepływ z
 label_current_status: Obecny status
 label_current_version: Obecna wersja
 label_custom_field: Dowolne pole
 label_custom_field_new: Nowe dowolne pole
 label_custom_field_plural: Dowolne pola
 label_date: Data
 label_date_from: Z
 label_date_range: Zakres datowy
 label_date_to: Do
 label_day_plural: dni
 label_default: Domyślne
 label_default_columns: Domyślne kolumny
 label_deleted: usunięte
 label_details: Szczegóły
 label_diff_inline: w linii
 label_diff_side_by_side: obok siebie
 label_disabled: zablokowany
402
 label_display_per_page: "Na stronę: %{value}"
403 404 405 406
 label_document: Dokument
 label_document_added: Dodano dokument
 label_document_new: Nowy dokument
 label_document_plural: Dokumenty
407 408 409 410
 label_download: "%{count} Pobranie"
 label_download_plural234: "%{count} Pobrania"
 label_download_plural5: "%{count} Pobrań"
 label_download_plural: "%{count} Pobrania"
411
 label_downloads_abbr: Pobieranie
jplang's avatar
jplang committed
412
 label_duplicated_by: zduplikowane przez
413
 label_duplicates: duplikuje
414 415 416 417 418 419 420 421
 label_end_to_end: koniec do końca
 label_end_to_start: koniec do początku
 label_enumeration_new: Nowa wartość
 label_enumerations: Wyliczenia
 label_environment: Środowisko
 label_equals: równa się
 label_example: Przykład
 label_export_to: Eksportuj do
422 423
 label_f_hour: "%{value} godzina"
 label_f_hour_plural: "%{value} godzin"
424
 label_feed_plural: Ilość RSS
425
 label_feeds_access_key_created_on: "Klucz dostępu RSS stworzony %{value} dni temu"
426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441
 label_file_added: Dodano plik
 label_file_plural: Pliki
 label_filter_add: Dodaj filtr
 label_filter_plural: Filtry
 label_float: Liczba rzeczywista
 label_follows: następuje po
 label_gantt: Gantt
 label_general: Ogólne
 label_generate_key: Wygeneruj klucz
 label_help: Pomoc
 label_history: Historia
 label_home: Główna
 label_in: w
 label_in_less_than: mniejsze niż
 label_in_more_than: większe niż
 label_incoming_emails: Przychodząca poczta elektroniczna
442
 label_index_by_date: Indeks wg daty
443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461
 label_index_by_title: Indeks
 label_information: Informacja
 label_information_plural: Informacje
 label_integer: Liczba całkowita
 label_internal: Wewnętrzny
 label_issue: Zagadnienie
 label_issue_added: Dodano zagadnienie
 label_issue_category: Kategoria zagadnienia
 label_issue_category_new: Nowa kategoria
 label_issue_category_plural: Kategorie zagadnień
 label_issue_new: Nowe zagadnienie
 label_issue_plural: Zagadnienia
 label_issue_status: Status zagadnienia
 label_issue_status_new: Nowy status
 label_issue_status_plural: Statusy zagadnień
 label_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
 label_issue_updated: Uaktualniono zagadnienie
 label_issue_view_all: Zobacz wszystkie zagadnienia
 label_issue_watchers: Obserwatorzy
462
 label_issues_by: "Zagadnienia wprowadzone przez %{value}"
463 464
 label_jump_to_a_project: Skocz do projektu...
 label_language_based: Na podstawie języka
465
 label_last_changes: "ostatnie %{count} zmian"
466 467
 label_last_login: Ostatnie połączenie
 label_last_month: ostatni miesiąc
468
 label_last_n_days: "ostatnie %{count} dni"
469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488
 label_last_week: ostatni tydzień
 label_latest_revision: Najnowsza rewizja
 label_latest_revision_plural: Najnowsze rewizje
 label_ldap_authentication: Autoryzacja LDAP
 label_less_than_ago: dni mniej
 label_list: Lista
 label_loading: Ładowanie...
 label_logged_as: Zalogowany jako
 label_login: Login
 label_logout: Wylogowanie
 label_max_size: Maksymalny rozmiar
 label_me: ja
 label_member: Uczestnik
 label_member_new: Nowy uczestnik
 label_member_plural: Uczestnicy
 label_message_last: Ostatnia wiadomość
 label_message_new: Nowa wiadomość
 label_message_plural: Wiadomości
 label_message_posted: Dodano wiadomość
 label_min_max_length: Min - Maks długość
489 490 491 492
 label_modification: "%{count} modyfikacja"
 label_modification_plural234: "%{count} modyfikacje"
 label_modification_plural5: "%{count} modyfikacji"
 label_modification_plural: "%{count} modyfikacje"
493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
 label_modified: zmodyfikowane
 label_module_plural: Moduły
 label_month: Miesiąc
 label_months_from: miesiące od
 label_more: Więcej
 label_more_than_ago: dni więcej
 label_my_account: Moje konto
 label_my_page: Moja strona
 label_my_projects: Moje projekty
 label_new: Nowy
 label_new_statuses_allowed: Uprawnione nowe statusy
 label_news: Komunikat
 label_news_added: Dodano komunikat
 label_news_latest: Ostatnie komunikaty
 label_news_new: Dodaj komunikat
 label_news_plural: Komunikaty
 label_news_view_all: Pokaż wszystkie komunikaty
 label_next: Następne
 label_no_change_option: (Bez zmian)
 label_no_data: Brak danych do pokazania
 label_nobody: nikt
 label_none: brak
 label_not_contains: nie zawiera
 label_not_equals: różni się
 label_open_issues: otwarte
 label_open_issues_plural234: otwarte
 label_open_issues_plural5: otwarte
 label_open_issues_plural: otwarte
 label_optional_description: Opcjonalny opis
 label_options: Opcje
 label_overall_activity: Ogólna aktywność
 label_overview: Przegląd
 label_password_lost: Zapomniane hasło
 label_per_page: Na stronę
 label_permissions: Uprawnienia
 label_permissions_report: Raport uprawnień
 label_personalize_page: Personalizuj tą stronę
 label_planning: Planowanie
 label_please_login: Zaloguj się
 label_plugins: Wtyczki
 label_precedes: poprzedza
 label_preferences: Preferencje
 label_preview: Podgląd
 label_previous: Poprzednie
 label_project: Projekt
 label_project_all: Wszystkie projekty
 label_project_latest: Ostatnie projekty
 label_project_new: Nowy projekt
 label_project_plural234: Projekty
winterheart's avatar
winterheart committed
542
 label_project_plural5: Projektów
543 544
 label_project_plural: Projekty
 label_x_projects:
winterheart's avatar
winterheart committed
545 546
  zero: brak projektów
  one:  jeden projekt
547
  other: "%{count} projektów"
548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575
 label_public_projects: Projekty publiczne
 label_query: Kwerenda
 label_query_new: Nowa kwerenda
 label_query_plural: Kwerendy
 label_read: Czytanie...
 label_register: Rejestracja
 label_registered_on: Zarejestrowany
 label_registration_activation_by_email: aktywacja konta przez e-mail
 label_registration_automatic_activation: automatyczna aktywacja kont
 label_registration_manual_activation: manualna aktywacja kont
 label_related_issues: Powiązane zagadnienia
 label_relates_to: powiązane z
 label_relation_delete: Usuń powiązanie
 label_relation_new: Nowe powiązanie
 label_renamed: przemianowano
 label_reply_plural: Odpowiedzi
 label_report: Raport
 label_report_plural: Raporty
 label_reported_issues: Wprowadzone zagadnienia
 label_repository: Repozytorium
 label_repository_plural: Repozytoria
 label_result_plural: Rezultatów
 label_reverse_chronological_order: W kolejności odwrotnej do chronologicznej
 label_revision: Rewizja
 label_revision_plural: Rewizje
 label_roadmap: Mapa
 label_roadmap_due_in: W czasie
 label_roadmap_no_issues: Brak zagadnień do tej wersji
576
 label_roadmap_overdue: "%{value} spóźnienia"
577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587
 label_role: Rola
 label_role_and_permissions: Role i Uprawnienia
 label_role_new: Nowa rola
 label_role_plural: Role
 label_scm: SCM
 label_search: Szukaj
 label_search_titles_only: Przeszukuj tylko tytuły
 label_send_information: Wyślij informację użytkownikowi
 label_send_test_email: Wyślij próbny email
 label_settings: Ustawienia
 label_show_completed_versions: Pokaż kompletne wersje
588
 label_sort_by: "Sortuj po %{value}"
589 590 591 592
 label_sort_higher: Do góry
 label_sort_highest: Przesuń na górę
 label_sort_lower: Do dołu
 label_sort_lowest: Przesuń na dół
winterheart's avatar
winterheart committed
593
 label_spent_time: Przepracowany czas
594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604
 label_start_to_end: początek do końca
 label_start_to_start: początek do początku
 label_statistics: Statystyki
 label_stay_logged_in: Pozostań zalogowany
 label_string: Tekst
 label_subproject_plural: Podprojekty
 label_text: Długi tekst
 label_theme: Temat
 label_this_month: ten miesiąc
 label_this_week: ten tydzień
 label_this_year: ten rok
winterheart's avatar
winterheart committed
605
 label_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
606 607 608 609 610 611
 label_today: dzisiaj
 label_topic_plural: Tematy
 label_total: Ogółem
 label_tracker: Typ zagadnienia
 label_tracker_new: Nowy typ zagadnienia
 label_tracker_plural: Typy zagadnień
612
 label_updated_time: "Zaktualizowane %{value} temu"
613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634
 label_used_by: Używane przez
 label_user: Użytkownik
 label_user_mail_no_self_notified: "Nie chcę powiadomień o zmianach, które sam wprowadzam."
 label_user_mail_option_all: "Dla każdego zdarzenia w każdym moim projekcie"
 label_user_mail_option_selected: "Tylko dla każdego zdarzenia w wybranych projektach..."
 label_user_new: Nowy użytkownik
 label_user_plural: Użytkownicy
 label_version: Wersja
 label_version_new: Nowa wersja
 label_version_plural: Wersje
 label_view_diff: Pokaż różnice
 label_view_revisions: Pokaż rewizje
 label_watched_issues: Obserwowane zagadnienia
 label_week: Tydzień
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Edycja wiki
 label_wiki_edit_plural: Edycje wiki
 label_wiki_page: Strona wiki
 label_wiki_page_plural: Strony wiki
 label_workflow: Przepływ
 label_year: Rok
 label_yesterday: wczoraj
635
 mail_body_account_activation_request: "Zarejestrowano nowego użytkownika: (%{value}). Konto oczekuje na twoje zatwierdzenie:"
636
 mail_body_account_information: Twoje konto
637
 mail_body_account_information_external: "Możesz użyć twojego %{value} konta do zalogowania."
638 639
 mail_body_lost_password: 'W celu zmiany swojego hasła użyj poniższego odnośnika:'
 mail_body_register: 'W celu aktywacji Twojego konta, użyj poniższego odnośnika:'
640 641 642 643 644
 mail_body_reminder: "Wykaz przypisanych do Ciebie zagadnień, których termin wypada w ciągu następnych %{count} dni"
 mail_subject_account_activation_request: "Zapytanie aktywacyjne konta %{value}"
 mail_subject_lost_password: "Twoje hasło do %{value}"
 mail_subject_register: "Aktywacja konta w %{value}"
 mail_subject_reminder: "Uwaga na terminy, masz zagadnienia do obsłużenia w ciągu następnych %{count} dni! (%{days})"
645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655
 notice_account_activated: Twoje konto zostało aktywowane. Możesz się zalogować.
 notice_account_invalid_creditentials: Zły użytkownik lub hasło
 notice_account_lost_email_sent: Email z instrukcjami zmiany hasła został wysłany do Ciebie.
 notice_account_password_updated: Hasło prawidłowo zmienione.
 notice_account_pending: "Twoje konto zostało utworzone i oczekuje na zatwierdzenie administratora."
 notice_account_register_done: Konto prawidłowo stworzone.
 notice_account_unknown_email: Nieznany użytkownik.
 notice_account_updated: Konto prawidłowo zaktualizowane.
 notice_account_wrong_password: Złe hasło
 notice_can_t_change_password: To konto ma zewnętrzne źródło identyfikacji. Nie możesz zmienić hasła.
 notice_default_data_loaded: Domyślna konfiguracja została pomyślnie załadowana.
656 657 658
 notice_email_error: "Wystąpił błąd w trakcie wysyłania maila (%{value})"
 notice_email_sent: "Email został wysłany do %{value}"
 notice_failed_to_save_issues: "Błąd podczas zapisu zagadnień %{count} z %{total} zaznaczonych: %{ids}."
659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685
 notice_feeds_access_key_reseted: Twój klucz dostępu RSS został zrestetowany.
 notice_file_not_found: Strona do której próbujesz się dostać nie istnieje lub została usunięta.
 notice_locking_conflict: Dane poprawione przez innego użytkownika.
 notice_no_issue_selected: "Nie wybrano zagadnienia! Zaznacz zagadnienie, które chcesz edytować."
 notice_not_authorized: Nie jesteś autoryzowany by zobaczyć stronę.
 notice_successful_connection: Udane nawiązanie połączenia.
 notice_successful_create: Utworzenie zakończone sukcesem.
 notice_successful_delete: Usunięcie zakończone sukcesem.
 notice_successful_update: Uaktualnienie zakończone sukcesem.
 notice_unable_delete_version: Nie można usunąć wersji
 permission_add_issue_notes: Dodawanie notatek
 permission_add_issue_watchers: Dodawanie obserwatorów
 permission_add_issues: Dodawanie zagadnień
 permission_add_messages: Dodawanie wiadomości
 permission_browse_repository: Przeglądanie repozytorium
 permission_comment_news: Komentowanie komunikatów
 permission_commit_access: Wykonywanie zatwierdzeń
 permission_delete_issues: Usuwanie zagadnień
 permission_delete_messages: Usuwanie wiadomości
 permission_delete_wiki_pages: Usuwanie stron wiki
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Usuwanie załączników
 permission_delete_own_messages: Usuwanie własnych wiadomości
 permission_edit_issue_notes: Edycja notatek
 permission_edit_issues: Edycja zagadnień
 permission_edit_messages: Edycja wiadomości
 permission_edit_own_issue_notes: Edycja własnych notatek
 permission_edit_own_messages: Edycja własnych wiadomości
winterheart's avatar
winterheart committed
686
 permission_edit_own_time_entries: Edycja własnego dziennika
687
 permission_edit_project: Edycja projektów
winterheart's avatar
winterheart committed
688
 permission_edit_time_entries: Edycja wpisów dziennika
689
 permission_edit_wiki_pages: Edycja stron wiki
winterheart's avatar
winterheart committed
690
 permission_log_time: Zapisywanie przepracowanego czasu
691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713
 permission_manage_boards: Zarządzanie forami
 permission_manage_categories: Zarządzanie kategoriami zaganień
 permission_manage_documents: Zarządzanie dokumentami
 permission_manage_files: Zarządzanie plikami
 permission_manage_issue_relations: Zarządzanie powiązaniami zagadnień
 permission_manage_members: Zarządzanie uczestnikami
 permission_manage_news: Zarządzanie komunikatami
 permission_manage_public_queries: Zarządzanie publicznymi kwerendami
 permission_manage_repository: Zarządzanie repozytorium
 permission_manage_versions: Zarządzanie wersjami
 permission_manage_wiki: Zarządzanie wiki
 permission_move_issues: Przenoszenie zagadnień
 permission_protect_wiki_pages: Blokowanie stron wiki
 permission_rename_wiki_pages: Zmiana nazw stron wiki
 permission_save_queries: Zapisywanie kwerend
 permission_select_project_modules: Wybieranie modułów projektu
 permission_view_calendar: Podgląd kalendarza
 permission_view_changesets: Podgląd zmian
 permission_view_documents: Podgląd dokumentów
 permission_view_files: Podgląd plików
 permission_view_gantt: Podgląd diagramu Gantta
 permission_view_issue_watchers: Podgląd listy obserwatorów
 permission_view_messages: Podgląd wiadomości
winterheart's avatar
winterheart committed
714
 permission_view_time_entries: Podgląd przepracowanego czasu
715 716 717 718 719 720 721 722
 permission_view_wiki_edits: Podgląd historii wiki
 permission_view_wiki_pages: Podgląd wiki
 project_module_boards: Fora
 project_module_documents: Dokumenty
 project_module_files: Pliki
 project_module_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
 project_module_news: Komunikaty
 project_module_repository: Repozytorium
winterheart's avatar
winterheart committed
723
 project_module_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744
 project_module_wiki: Wiki
 setting_activity_days_default: Dni wyświetlane w aktywności projektu
 setting_app_subtitle: Podtytuł aplikacji
 setting_app_title: Tytuł aplikacji
 setting_attachment_max_size: Maks. rozm. załącznika
 setting_autofetch_changesets: Automatyczne pobieranie zmian
 setting_autologin: Auto logowanie
 setting_bcc_recipients: Odbiorcy kopii tajnej (kt/bcc)
 setting_commit_fix_keywords: Słowa zmieniające status
 setting_commit_logs_encoding: Kodowanie komentarzy zatwierdzeń
 setting_commit_ref_keywords: Słowa tworzące powiązania
 setting_cross_project_issue_relations: Zezwól na powiązania zagadnień między projektami
 setting_date_format: Format daty
 setting_default_language: Domyślny język
 setting_default_projects_public: Nowe projekty są domyślnie publiczne
 setting_display_subprojects_issues: Domyślnie pokazuj zagadnienia podprojektów w głównym projekcie
 setting_emails_footer: Stopka e-mail
 setting_enabled_scm: Dostępny SCM
 setting_feeds_limit: Limit danych RSS
 setting_gravatar_enabled: Używaj ikon użytkowników Gravatar
 setting_host_name: Nazwa hosta i ścieżka
winterheart's avatar
winterheart committed
745
 setting_issue_list_default_columns: Domyślne kolumny wyświetlane na liście zagadnień
746 747 748 749 750 751 752 753 754
 setting_issues_export_limit: Limit eksportu zagadnień
 setting_login_required: Identyfikacja wymagana
 setting_mail_from: Adres email wysyłki
 setting_mail_handler_api_enabled: Uaktywnij usługi sieciowe (WebServices) dla poczty przychodzącej
 setting_mail_handler_api_key: Klucz API
 setting_per_page_options: Opcje ilości obiektów na stronie
 setting_plain_text_mail: tylko tekst (bez HTML)
 setting_protocol: Protokoł
 setting_repositories_encodings: Kodowanie repozytoriów
jplang's avatar
jplang committed
755
 setting_self_registration: Samodzielna rejestracja użytkowników
756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766
 setting_sequential_project_identifiers: Generuj sekwencyjne identyfikatory projektów
 setting_sys_api_enabled: Włączenie WS do zarządzania repozytorium
 setting_text_formatting: Formatowanie tekstu
 setting_time_format: Format czasu
 setting_user_format: Personalny format wyświetlania
 setting_welcome_text: Tekst powitalny
 setting_wiki_compression: Kompresja historii Wiki
 status_active: aktywny
 status_locked: zablokowany
 status_registered: zarejestrowany
 text_are_you_sure: Jesteś pewien ?
winterheart's avatar
winterheart committed
767
 text_assign_time_entries_to_project: Przypisz wpisy dziennika do projektu
768 769
 text_caracters_maximum: "%{count} znaków maksymalnie."
 text_caracters_minimum: "Musi być nie krótsze niż %{count} znaków."
770 771
 text_comma_separated: Wielokrotne wartości dozwolone (rozdzielone przecinkami).
 text_default_administrator_account_changed: Zmieniono domyślne hasło administratora
winterheart's avatar
winterheart committed
772
 text_destroy_time_entries: Usuń wpisy dziennika
773
 text_destroy_time_entries_question: Przepracowano %{hours} godzin przy zagadnieniu, które chcesz usunąć. Co chcesz zrobić?
774
 text_email_delivery_not_configured: "Dostarczanie poczty elektronicznej nie zostało skonfigurowane, więc powiadamianie jest nieaktywne.\nSkonfiguruj serwer SMTP w config/configuration.yml a następnie zrestartuj aplikację i uaktywnij to."
775
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Zmień przypisanie na wartość:'
776
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} obiektów jest przypisana do tej wartości."
777
 text_file_repository_writable: Zapisywalne repozytorium plików
778
 text_issue_added: "Zagadnienie %{id} zostało wprowadzone (by %{author})."
779
 text_issue_category_destroy_assignments: Usuń przydziały kategorii
780
 text_issue_category_destroy_question: "Zagadnienia (%{count}) przypisane do tej kategorii. Co chcesz zrobić?"
781
 text_issue_category_reassign_to: Przydziel zagadnienie do tej kategorii
782
 text_issue_updated: "Zagadnienie %{id} zostało zaktualizowane (by %{author})."
783 784
 text_issues_destroy_confirmation: 'Czy jestes pewien, że chcesz usunąć wskazane zagadnienia?'
 text_issues_ref_in_commit_messages: Odwołania do zagadnień w komentarzach zatwierdzeń
785
 text_length_between: "Długość pomiędzy %{min} i %{max} znaków."
786 787 788
 text_load_default_configuration: Załaduj domyślną konfigurację
 text_min_max_length_info: 0 oznacza brak restrykcji
 text_no_configuration_data: "Role użytkowników, typy zagadnień, statusy zagadnień oraz przepływ pracy nie zostały jeszcze skonfigurowane.\nJest wysoce rekomendowane by załadować domyślną konfigurację. Po załadowaniu będzie możliwość edycji tych danych."
winterheart's avatar
winterheart committed
789
 text_project_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten projekt i wszystkie powiązane dane?
790
 text_project_identifier_info: 'Małe litery (a-z), liczby i myślniki dozwolone.<br />Raz zapisany, identyfikator nie może być zmieniony.'
winterheart's avatar
winterheart committed
791
 text_reassign_time_entries: 'Przepnij przepracowany czas do tego zagadnienia:'
792 793 794 795 796
 text_regexp_info: np. ^[A-Z0-9]+$
 text_repository_usernames_mapping: "Wybierz lub uaktualnij przyporządkowanie użytkowników Redmine do użytkowników repozytorium.\nUżytkownicy z taką samą nazwą lub adresem email przyporządkowani automatycznie."
 text_rmagick_available: RMagick dostępne (opcjonalnie)
 text_select_mail_notifications: Zaznacz czynności przy których użytkownik powinien być powiadomiony mailem.
 text_select_project_modules: 'Wybierz moduły do aktywacji w tym projekcie:'
797 798
 text_status_changed_by_changeset: "Zastosowane w zmianach %{value}."
 text_subprojects_destroy_warning: "Podprojekt(y): %{value} zostaną także usunięte."
799 800 801
 text_tip_issue_begin_day: zadanie zaczynające się dzisiaj
 text_tip_issue_begin_end_day: zadanie zaczynające i kończące się dzisiaj
 text_tip_issue_end_day: zadanie kończące się dzisiaj
winterheart's avatar
winterheart committed
802
 text_tracker_no_workflow: Brak przepływu zdefiniowanego dla tego typu zagadnienia
803
 text_unallowed_characters: Niedozwolone znaki
winterheart's avatar
winterheart committed
804
 text_user_mail_option: "W przypadku niezaznaczonych projektów, będziesz otrzymywał powiadomienia tylko na temat zagadnień, które obserwujesz, lub w których bierzesz udział (np. jesteś autorem lub adresatem)."
805
 text_user_wrote: "%{value} napisał:"
806 807 808
 text_wiki_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć to wiki i całą jego zawartość ?
 text_workflow_edit: Zaznacz rolę i typ zagadnienia do edycji przepływu
 
809 810
 label_user_activity: "Aktywność: %{value}"
 label_updated_time_by: "Uaktualnione przez %{author} %{age} temu"
811 812 813
 text_diff_truncated: '... Ten plik różnic został przycięty ponieważ jest zbyt długi.'
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksymalna liczba linii różnicy do pokazania
 text_plugin_assets_writable: Zapisywalny katalog zasobów wtyczek
814
 warning_attachments_not_saved: "%{count} załącznik(ów) nie zostało zapisanych."
jplang's avatar
jplang committed
815 816 817 818 819
 field_editable: Edytowalne
 label_display: Wygląd
 button_create_and_continue: Stwórz i dodaj kolejne
 text_custom_field_possible_values_info: 'Każda wartość w osobnej linii'
 setting_repository_log_display_limit: Maksymalna liczba rewizji pokazywanych w logu pliku
winterheart's avatar
winterheart committed
820
 setting_file_max_size_displayed: Maksymalny rozmiar plików tekstowych osadzanych w stronie
jplang's avatar
jplang committed
821 822 823 824
 field_watcher: Obserwator
 setting_openid: Logowanie i rejestracja przy użyciu OpenID
 field_identity_url: Identyfikator OpenID (URL)
 label_login_with_open_id_option: albo użyj OpenID
825 826 827 828
 field_content: Treść
 label_descending: Malejąco
 label_sort: Sortuj
 label_ascending: Rosnąco
829
 label_date_from_to: Od %{start} do %{end}
830 831
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
832
 text_wiki_page_destroy_question: Ta strona posiada podstrony (%{descendants}). Co chcesz zrobić?
winterheart's avatar
winterheart committed
833 834 835
 text_wiki_page_reassign_children: Podepnij je do strony nadrzędnej względem usuwanej
 text_wiki_page_nullify_children: Przesuń je na szczyt hierarchii
 text_wiki_page_destroy_children: Usuń wszystkie podstrony
836 837
 setting_password_min_length: Minimalna długość hasła
 field_group_by: Grupuj wyniki wg
838
 mail_subject_wiki_content_updated: "Strona wiki '%{id}' została uaktualniona"
839
 label_wiki_content_added: Dodano stronę wiki
840 841
 mail_subject_wiki_content_added: "Strona wiki '%{id}' została dodana"
 mail_body_wiki_content_added: Strona wiki '%{id}' została dodana przez %{author}.
842
 label_wiki_content_updated: Uaktualniono stronę wiki
843
 mail_body_wiki_content_updated: Strona wiki '%{id}' została uaktualniona przez %{author}.
844
 permission_add_project: Tworzenie projektu
jplang's avatar
jplang committed
845
 setting_new_project_user_role_id: Rola nadawana twórcom projektów, którzy nie posiadają uprawnień administatora
846
 label_view_all_revisions: Pokaż wszystkie rewizje
winterheart's avatar
winterheart committed
847
 label_tag: Słowo kluczowe
848 849 850
 label_branch: Gałąź
 error_no_tracker_in_project: Projekt nie posiada powiązanych typów zagadnień. Sprawdź ustawienia projektu.
 error_no_default_issue_status: Nie zdefiniowano domyślnego statusu zagadnień. Sprawdź konfigurację (Przejdź do "Administracja -> Statusy zagadnień).
851 852 853
 text_journal_changed: "Zmieniono %{label} z %{old} na %{new}"
 text_journal_set_to: "Ustawiono %{label} na %{value}"
 text_journal_deleted: "Usunięto %{label} (%{old})"
854 855 856
 label_group_plural: Grupy
 label_group: Grupa
 label_group_new: Nowa grupa
winterheart's avatar
winterheart committed
857
 label_time_entry_plural: Przepracowany czas
858
 text_journal_added: "Dodano %{label} %{value}"
859 860
 field_active: Aktywne
 enumeration_system_activity: Aktywność Systemowa
jplang's avatar
jplang committed
861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871
 button_copy_and_follow: Kopiuj i przejdź do kopii zagadnienia
 button_duplicate: Duplikuj
 button_move_and_follow: Przenieś i przejdź do zagadnienia
 button_show: Pokaż
 error_can_not_archive_project: Ten projekt nie może zostać zarchiwizowany
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Zagadnienie przydzielone do zakończonej wersji nie może zostać ponownie otwarte
 error_issue_done_ratios_not_updated: % wykonania zagadnienia nie został uaktualniony.
 error_workflow_copy_source: Proszę wybrać źródłowy typ zagadnienia lub rolę
 error_workflow_copy_target: Proszę wybrać docelowe typ(y) zagadnień i rolę(e)
 field_sharing: Współdzielenie
 label_api_access_key: Klucz dostępu do API
872
 label_api_access_key_created_on: Klucz dostępu do API został utworzony %{value} temu
jplang's avatar
jplang committed
873 874 875 876 877 878 879 880
 label_close_versions: Zamknij ukończone wersje
 label_copy_same_as_target: Jak cel
 label_copy_source: Źródło
 label_copy_target: Cel
 label_display_used_statuses_only: Wyświetlaj tylko statusy używane przez ten typ zagadnienia
 label_feeds_access_key: Klucz dostępu do RSS
 label_missing_api_access_key: Brakuje klucza dostępu do API
 label_missing_feeds_access_key: Brakuje klucza dostępu do RSS
881
 label_revision_id: Rewizja %{value}
jplang's avatar
jplang committed
882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903
 label_subproject_new: Nowy podprojekt
 label_update_issue_done_ratios: Uaktualnij % wykonania
 label_user_anonymous: Anonimowy
 label_version_sharing_descendants: Z podprojektami
 label_version_sharing_hierarchy: Z hierarchią projektów
 label_version_sharing_none: Brak współdzielenia
 label_version_sharing_system: Ze wszystkimi projektami
 label_version_sharing_tree: Z drzewem projektów
 notice_api_access_key_reseted: Twój klucz dostępu do API został zresetowany.
 notice_issue_done_ratios_updated: Uaktualnienie % wykonania zakończone sukcesem.
 permission_add_subprojects: Tworzenie podprojektów
 permission_delete_issue_watchers: Usuń obserwatorów
 permission_view_issues: Przeglądanie zagadnień
 setting_default_projects_modules: Domyślnie włączone moduły dla nowo tworzonych projektów
 setting_gravatar_default: Domyślny obraz Gravatar
 setting_issue_done_ratio: Obliczaj postęp realizacji zagadnień za pomocą
 setting_issue_done_ratio_issue_field: % Wykonania zagadnienia
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Statusu zagadnienia
 setting_mail_handler_body_delimiters: Przycinaj e-maile po jednej z tych linii
 setting_rest_api_enabled: Uaktywnij usługę sieciową REST
 setting_start_of_week: Pierwszy dzień tygodnia
 text_line_separated: Dozwolone jest wiele wartości (każda wartość w osobnej linii).
904
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
jplang's avatar
jplang committed
905 906 907 908 909 910
  Masz zamiar usunąć niektóre lub wszystkie swoje uprawnienia. Po wykonaniu tej czynności możesz utracić możliwości edycji tego projektu.
  Czy na pewno chcesz kontynuować?
 version_status_closed: zamknięta
 version_status_locked: zablokowana
 version_status_open: otwarta
 
jplang's avatar
jplang committed
911 912 913 914
 label_board_sticky: Przyklejona
 label_board_locked: Zamknięta
 permission_export_wiki_pages: Eksport stron wiki
 permission_manage_project_activities: Zarządzanie aktywnościami projektu
winterheart's avatar
winterheart committed
915 916 917 918 919 920 921 922
 setting_cache_formatted_text: Buforuj sformatowany tekst
 error_unable_delete_issue_status: Nie można usunąć statusu zagadnienia
 label_profile: Profil
 permission_manage_subtasks: Zarządzanie podzagadnieniami
 field_parent_issue: Zagadnienie nadrzędne
 label_subtask_plural: Podzagadnienia
 label_project_copy_notifications: Wyślij powiadomienia mailowe przy kopiowaniu projektu
 error_can_not_delete_custom_field: Nie można usunąć tego pola
923
 error_unable_to_connect: Nie można połączyć (%{value})
winterheart's avatar
winterheart committed
924 925 926 927
 error_can_not_remove_role: Ta rola przypisana jest niektórym użytkownikom i nie może zostać usunięta.
 error_can_not_delete_tracker: Ten typ przypisany jest do części zagadnień i nie może zostać usunięty.
 field_principal: Przełożony
 label_my_page_block: Elementy
928
 notice_failed_to_save_members: "Nie można zapisać uczestników: %{errors}."
winterheart's avatar
winterheart committed
929 930 931 932 933 934 935
 text_zoom_out: Zmniejsz czcionkę
 text_zoom_in: Powiększ czcionkę
 notice_unable_delete_time_entry: Nie można usunąć wpisu z dziennika.
 label_overall_spent_time: Przepracowany czas
 field_time_entries: Dziennik
 project_module_gantt: Diagram Gantta
 project_module_calendar: Kalendarz
936
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
937
 text_are_you_sure_with_children: Delete issue and all child issues?
938
 field_text: Text field
edavis10's avatar
edavis10 committed
939 940 941 942
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I am the owner of
 setting_default_notification_option: Default notification option
 label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I am assigned to
943 944 945
 label_user_mail_option_none: No events
 field_member_of_group: Assignee's group
 field_assigned_to_role: Assignee's role
946
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
947 948
 label_principal_search: "Search for user or group:"
 label_user_search: "Search for user:"
jplang's avatar
jplang committed
949 950
 field_visible: Visible
 setting_emails_header: Emails header
jplang's avatar
jplang committed
951
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
952
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
jplang's avatar
jplang committed
953
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
954
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
jplang's avatar
jplang committed
955
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart