lt.yml 42.7 KB
Newer Older
1 2
# Lithuanian translations for Ruby on Rails
# by Laurynas Butkus (laurynas.butkus@gmail.com)
winterheart's avatar
winterheart committed
3 4 5
# Redmine translation by Gediminas Muižis gediminas.muizis@gmail.com
#           and Sergej Jegorov sergej.jegorov@gmail.com
#					  and Gytis Gurklys gytis.gurklys@gmail.com
6
lt:
7
 direction: ltr
winterheart's avatar
winterheart committed
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
   default: "%Y-%m-%d"
   short: "%b %d"
   long: "%B %d, %Y"

  day_names: [sekmadienis, pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis]
#  standalone_day_names: [Sekmadienis, Pirmadienis, Antradienis, Trečiadienis, Ketvirtadienis, Penktadienis, Šeštadienis]
  abbr_day_names: [Sek, Pir, Ant, Tre, Ket, Pen, Šeš]

  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
  month_names: [~, sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio]
  abbr_month_names: [~, Sau, Vas, Kov, Bal, Geg, Bir, Lie, Rgp, Rgs, Spa, Lap, Grd]
  # Used in date_select and datime_select.
  order: [ :year, :month, :day ]

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
   time: "%H:%M"
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
  am: "ryto"
  pm: "vakaro"
35 36 37 38 39

 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "pusė minutės"
   less_than_x_seconds:
40 41 42 43
    one:  "mažiau nei %{count} sekundė"
    few:  "mažiau nei %{count} sekundžių"
    many: "mažiau nei %{count} sekundžių"
    other: "mažiau nei %{count} sekundės"
44
   x_seconds:
45 46 47 48
    one:  "%{count} sekundė"
    few:  "%{count} sekundžių"
    many: "%{count} sekundžių"
    other: "%{count} sekundės"
49 50
   less_than_x_minutes:
    one:  "mažiau nei minutė"
51
    other: "mažiau nei %{count} minutės"
52 53
   x_minutes:
    one:  "1 minutė"
54
    other: "%{count} minutės"
55 56
   about_x_hours:
    one:  "apie 1 valanda"
57
    other: "apie %{count} valandų"
58 59
   x_days:
    one:  "1 diena"
60
    other: "%{count} dienų"
61 62
   about_x_months:
    one:  "apie 1 mėnuo"
63
    other: "apie %{count} mėnesiai"
64 65
   x_months:
    one:  "1 mėnuo"
66
    other: "%{count} mėnesiai"
67 68
   about_x_years:
    one:  "apie 1 metai"
69
    other: "apie %{count} metų"
70 71
   over_x_years:
    one:  "virš 1 metų"
72
    other: "virš %{count} metų"
jplang's avatar
jplang committed
73 74
   almost_x_years:
    one:  "almost 1 year"
75
    other: "almost %{count} years"
76 77 78 79 80 81 82 83
  prompts:
   year:  "Metai"
   month: "Mėnuo"
   day:  "Diena"
   hour:  "Valanda"
   minute: "Minutė"
   second: "Sekundės"

winterheart's avatar
winterheart committed
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
 number:
  format:
   separator: ","
   delimiter: " "
   precision: 3
   
  currency:
   format:
    format: "%n %u"
    unit: "Lt"
    separator: ","
    delimiter: " "
    precision: 2
    
  percentage:
   format:
    delimiter: ""
    
  precision:
   format:
    delimiter: ""
    
  human:
   format:
    delimiter: ""
    precision: 1
   storage_units:
    # Storage units output formatting.
    # %u is the storage unit, %n is the number (default: 2 MB)
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one:  "baitas"
      few:  "baitų"
      many: "baitų"
      other: "baitai"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"

# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
   # Rails 2.2
   sentence_connector: "ir"
   skip_last_comma: true
   # Rails 2.3
   words_connector: ", "
   two_words_connector: " ir "
   last_word_connector: " ir "

136 137 138 139
 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
140 141 142 143
     one:  "Išsaugant objektą %{model} rasta %{count} klaida"
     few:  "Išsaugant objektą %{model} rasta %{count} klaidų"
     many:  "Išsaugant objektą %{model} rasta %{count} klaidų"
     other: "Išsaugant objektą %{model} rastos %{count} klaidos"
144 145
    body: "Šiuose laukuose yra klaidų:"

146
   messages:
147 148 149 150 151 152 153
    inclusion: "nenumatyta reikšmė"
    exclusion: "užimtas"
    invalid: "neteisingas"
    confirmation: "neteisingai pakartotas"
    accepted: "turi būti patvirtintas"
    empty: "negali būti tuščias"
    blank: "negali būti tuščias"
winterheart's avatar
winterheart committed
154
    too_long:
155 156 157 158
     one:  "per ilgas (daugiausiai %{count} simbolius)"
     few:  "per ilgas (daugiausiai %{count} simboliu)"
     many: "per ilgas (daugiausiai %{count} simboliu)"
     other: "per ilgas (daugiausiai %{count} simboliai)"
winterheart's avatar
winterheart committed
159
    too_short:
160 161 162 163
     one:  "per trumpas (mažiausiai %{count} simbolius)"
     few:  "per trumpas (mažiausiai %{count} simboliu)"
     many: "per trumpas (mažiausiai %{count} simboliu)"
     other: "per trumpas (mažiausiai %{count} simboliai)"
winterheart's avatar
winterheart committed
164
    wrong_length:
165 166 167 168
     one:  "neteisingo ilgio (turi būti lygiai %{count} simbolius)"
     few:  "neteisingo ilgio (turi būti lygiai %{count} simboliu)"
     many: "neteisingo ilgio (turi būti lygiai %{count} simboliu)"
     other: "neteisingo ilgio (turi būti lygiai %{count} simboliai)"
169 170
    taken: "jau užimtas"
    not_a_number: "ne skaičius"
winterheart's avatar
winterheart committed
171
    not_a_date: "is not a valid date"
172 173 174 175 176
    greater_than: "turi būti didesnis %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "turi būti didesnis arba lygus %{count}"
    equal_to: "turi būti lygus %{count}"
    less_than: "turi būti mažesnis %{count}"
    less_than_or_equal_to: "turi būti mažesnis arba lygus %{count}"
177 178 179 180 181
    odd: "turi būti nelyginis"
    even: "turi būti lyginis"
    greater_than_start_date: "turi būti didesnė negu pradžios data"
    not_same_project: "nepriklauso tam pačiam projektui"
    circular_dependency: "Šis ryšys sukurtų ciklinę priklausomybę"
182
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
183
  
winterheart's avatar
winterheart committed
184
 actionview_instancetag_blank_option: prašom parinkti
185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
 
 general_text_No: 'Ne'
 general_text_Yes: 'Taip'
 general_text_no: 'ne'
 general_text_yes: 'taip'
 general_lang_name: 'Lithuanian (lietuvių)'
 general_csv_separator: ';'
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
 general_pdf_encoding: UTF-8
 general_first_day_of_week: '1'
 
 notice_account_updated: Paskyra buvo sėkmingai atnaujinta.
 notice_account_invalid_creditentials: Negaliojantis vartotojo vardas ar slaptažodis
 notice_account_password_updated: Slaptažodis buvo sėkmingai atnaujintas.
 notice_account_wrong_password: Neteisingas slaptažodis
 notice_account_register_done: Paskyra buvo sėkmingai sukurta. Kad aktyvintumėte savo paskyrą, paspauskite sąsają, kuri jums buvo siųsta elektroniniu paštu.
 notice_account_unknown_email: Nežinomas vartotojas.
 notice_can_t_change_password: Šis pranešimas naudoja išorinį autentiškumo nustatymo šaltinį. Neįmanoma pakeisti slaptažodį.
winterheart's avatar
winterheart committed
204
 notice_account_lost_email_sent: Į Jūsų paštą išsiųstas laiškas su naujo slaptažodžio pasirinkimo instrukcija.
205 206 207 208 209
 notice_account_activated: Jūsų paskyra aktyvuota. Galite prisijungti.
 notice_successful_create: Sėkmingas sukūrimas.
 notice_successful_update: Sėkmingas atnaujinimas.
 notice_successful_delete: Sėkmingas panaikinimas.
 notice_successful_connection: Sėkmingas susijungimas.
winterheart's avatar
winterheart committed
210
 notice_file_not_found: Puslapis, į kurį ketinate įeiti, neegzistuoja arba yra pašalintas.
211 212
 notice_locking_conflict: Duomenys atnaujinti kito vartotojo.
 notice_not_authorized: Jūs neturite teisių gauti prieigą prie šio puslapio.
213 214
 notice_email_sent: "Laiškas išsiųstas %{value}"
 notice_email_error: "Laiško siuntimo metu įvyko klaida (%{value})"
215
 notice_feeds_access_key_reseted: Jūsų RSS raktas buvo atnaujintas.
216
 notice_failed_to_save_issues: "Nepavyko išsaugoti %{count} problemos(ų) %{total} pasirinkto: %{ids}."
217
 notice_no_issue_selected: "Nepasirinkta viena problema! Prašom pažymėti problemą, kurią norite redaguoti."
winterheart's avatar
winterheart committed
218
 notice_account_pending: "Jūsų paskyra buvo sukurta ir dabar laukiama administratoriaus patvirtinimo."
219
 notice_default_data_loaded: Numatytoji konfiguracija sėkmingai užkrauta.
winterheart's avatar
winterheart committed
220
 notice_unable_delete_version: Neįmanoma panaikinti versiją
221
 
222
 error_can_t_load_default_data: "Numatytoji konfiguracija negali būti užkrauta: %{value}"
223
 error_scm_not_found: "Duomenys ir/ar pakeitimai saugykloje(repozitorojoje) neegzistuoja."
224
 error_scm_command_failed: "Įvyko klaida jungiantis prie saugyklos: %{value}"
winterheart's avatar
winterheart committed
225
 error_scm_annotate: "Įrašas neegzistuoja arba negalima jo atvaizduoti."
226
 error_issue_not_found_in_project: 'Darbas nerastas arba nesurištas su šiuo projektu'
winterheart's avatar
winterheart committed
227 228 229 230 231
 error_no_tracker_in_project: No tracker is associated to this project. Please check the Project settings.
 error_no_default_issue_status: Nenustatyta numatytoji darbų būsena. Prašome patikrinti konfigūravimą ("Administravimas -> Darbų būsenos").
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Uždarytai versijai priskirtas darbas negali būti atnaujintas.
 error_can_not_archive_project: Šio projekto negalima suarchyvuoti

232
 warning_attachments_not_saved: "%{count} byla(ų) negali būti išsaugota."
winterheart's avatar
winterheart committed
233

234
 mail_subject_lost_password: "Jūsų %{value} slaptažodis"
235
 mail_body_lost_password: 'Norėdami pakeisti slaptažodį, spauskite nuorodą:'
236
 mail_subject_register: "Jūsų %{value} paskyros aktyvavimas"
237
 mail_body_register: 'Norėdami aktyvuoti paskyrą, spauskite nuorodą:'
238
 mail_body_account_information_external: "Jūs galite naudoti Jūsų %{value} paskyrą, norėdami prisijungti."
239
 mail_body_account_information: Informacija apie Jūsų paskyrą
240 241 242 243 244 245 246 247
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} paskyros aktyvavimo prašymas"
 mail_body_account_activation_request: "Užsiregistravo naujas vartotojas (%{value}). Jo paskyra laukia jūsų patvirtinimo:"
 mail_subject_reminder: "%{count} darbas(ai) po kelių %{days} dienų"
 mail_body_reminder: "%{count} darbas(ai), kurie yra jums priskirti, baigiasi po %{days} dienų(os):"
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' pridėtas wiki puslapis"
 mail_body_wiki_content_added: "The '%{id}' wiki puslapi pridėjo %{author}."
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' atnaujintas wiki puslapis"
 mail_body_wiki_content_updated: "The '%{id}' wiki puslapį atnaujino %{author}."
winterheart's avatar
winterheart committed
248

249
 gui_validation_error: 1 klaida
250
 gui_validation_error_plural: "%{count} klaidų(os)"
251 252 253 254 255 256 257
 
 field_name: Pavadinimas
 field_description: Aprašas
 field_summary: Santrauka
 field_is_required: Reikalaujama
 field_firstname: Vardas
 field_lastname: Pavardė
winterheart's avatar
winterheart committed
258
 field_mail: El.paštas
259 260 261 262
 field_filename: Byla
 field_filesize: Dydis
 field_downloads: Atsiuntimai
 field_author: Autorius
winterheart's avatar
winterheart committed
263
 field_created_on: Sukurta
264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
 field_updated_on: Atnaujinta
 field_field_format: Formatas
 field_is_for_all: Visiems projektams
 field_possible_values: Galimos reikšmės
 field_regexp: Pastovi išraiška
 field_min_length: Minimalus ilgis
 field_max_length: Maksimalus ilgis
 field_value: Vertė
 field_category: Kategorija
 field_title: Pavadinimas
 field_project: Projektas
 field_issue: Darbas
 field_status: Būsena
 field_notes: Pastabos
 field_is_closed: Darbas uždarytas
 field_is_default: Numatytoji vertė
 field_tracker: Pėdsekys
 field_subject: Tema
 field_due_date: Užbaigimo data
 field_assigned_to: Paskirtas
 field_priority: Prioritetas
 field_fixed_version: Tikslinė versija
 field_user: Vartotojas
 field_role: Vaidmuo
 field_homepage: Pagrindinis puslapis
 field_is_public: Viešas
 field_parent: Priklauso projektui
winterheart's avatar
winterheart committed
291
 field_is_in_chlog: Darbai rodomi pokyčių žurnale
292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304
 field_is_in_roadmap: Darbai rodomi veiklos grafike
 field_login: Registracijos vardas
 field_mail_notification: Elektroninio pašto pranešimai
 field_admin: Administratorius
 field_last_login_on: Paskutinis ryšys
 field_language: Kalba
 field_effective_date: Data
 field_password: Slaptažodis
 field_new_password: Naujas slaptažodis
 field_password_confirmation: Patvirtinimas
 field_version: Versija
 field_type: Tipas
 field_host: Pagrindinis kompiuteris
winterheart's avatar
winterheart committed
305
 field_port: Prievadas
306
 field_account: Paskyra
winterheart's avatar
winterheart committed
307 308
 field_base_dn: Bazinis skiriamasis vardas (base DN)
 field_attr_login: Registracijos vardo požymis (login)
309 310 311 312
 field_attr_firstname: Vardo priskiria
 field_attr_lastname: Pavardės priskiria
 field_attr_mail: Elektroninio pašto požymis
 field_onthefly: Automatinis vartotojų registravimas
313
 field_start_date: Pradėti
winterheart's avatar
winterheart committed
314
 field_done_ratio: % atlikta
315 316 317 318 319 320
 field_auth_source: Autentiškumo nustatymo būdas
 field_hide_mail: Paslėpkite mano elektroninio pašto adresą
 field_comments: Komentaras
 field_url: URL
 field_start_page: Pradžios puslapis
 field_subproject: Subprojektas
winterheart's avatar
winterheart committed
321
 field_hours: valandos
322 323 324 325
 field_activity: Veikla
 field_spent_on: Data
 field_identifier: Identifikuotojas
 field_is_filter: Panaudotas kaip filtras
326
 field_issue_to: Susijęs darbas
327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
 field_delay: Užlaikymas
 field_assignable: Darbai gali būti paskirti šiam vaidmeniui
 field_redirect_existing_links: Peradresuokite egzistuojančias sąsajas
 field_estimated_hours: Numatyta trukmė
 field_column_names: Skiltys
 field_time_zone: Laiko juosta
 field_searchable: Randamas
 field_default_value: Numatytoji vertė
 field_comments_sorting: rodyti komentarus
 field_parent_title: Aukštesnio lygio puslapis
winterheart's avatar
winterheart committed
337 338 339 340 341 342 343 344
 field_editable: Redaguojamas
 field_watcher: Stebėtojas
 field_identity_url: OpenID URL
 field_content: Turinys
 field_group_by: Sugrupuoti pagal
 field_active: Activis
 field_sharing: Dalijimasis (Sharing)

345 346 347 348 349 350 351 352 353 354
 setting_app_title: Programos pavadinimas
 setting_app_subtitle: Programos paantraštė
 setting_welcome_text: Pasveikinimas
 setting_default_language: Numatytoji kalba
 setting_login_required: Reikalingas autentiškumo nustatymas
 setting_self_registration: Saviregistracija
 setting_attachment_max_size: Priedo maks. dydis
 setting_issues_export_limit: Darbų eksportavimo riba
 setting_mail_from: Emisijos elektroninio pašto adresas
 setting_bcc_recipients: Akli tikslios kopijos gavėjai (bcc)
winterheart's avatar
winterheart committed
355
 setting_plain_text_mail: tik tekstas (be HTML)
356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370
 setting_host_name: Pagrindinio kompiuterio vardas
 setting_text_formatting: Teksto apipavidalinimas
 setting_wiki_compression: Wiki istorijos suspaudimas
 setting_feeds_limit: Perdavimo turinio riba
 setting_default_projects_public: Naujas projektas viešas pagal nutylėjimą
 setting_autofetch_changesets: Automatinis pakeitimų siuntimas
 setting_sys_api_enabled: Įgalinkite WS sandėlio vadybai
 setting_commit_ref_keywords: Nurodymo reikšminiai žodžiai
 setting_commit_fix_keywords: Fiksavimo reikšminiai žodžiai
 setting_autologin: Autoregistracija
 setting_date_format: Datos formatas
 setting_time_format: Laiko formatas
 setting_cross_project_issue_relations: Leisti tarprojektinius darbų ryšius
 setting_issue_list_default_columns: Numatytosios skiltys darbų sąraše
 setting_repositories_encodings: Saugyklos koduotė
winterheart's avatar
winterheart committed
371
 setting_commit_logs_encoding: Commit pranešimų koduotė
372 373 374 375 376 377 378 379 380
 setting_emails_footer: elektroninio pašto puslapinė poraštė
 setting_protocol: Protokolas
 setting_per_page_options: Įrašų puslapyje nustatimas
 setting_user_format: Vartotojo atvaizdavimo formatas
 setting_activity_days_default: Atvaizduojamos dienos projekto veikloje
 setting_display_subprojects_issues: Pagal nutylėjimą rodyti subprojektų darbus pagrindiniame projekte
 setting_enabled_scm: Įgalintas SCM
 setting_mail_handler_api_enabled: Įgalinti WS įeinantiems laiškams
 setting_mail_handler_api_key: API raktas
winterheart's avatar
winterheart committed
381 382 383
 setting_sequential_project_identifiers: Generuoti nuoseklius projekto identifikatorius
 setting_gravatar_enabled: Naudoti Gravatar vartotojo paveiksliukus
 setting_gravatar_default: Gravatar paveiksliukas pagal nutylėjimą
384
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksimalus rodomas eilučiu skaičius diff\'e
winterheart's avatar
winterheart committed
385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433
 setting_file_max_size_displayed: Max size of text files displayed inline
 setting_repository_log_display_limit: Maximum number of revisions displayed on file log
 setting_openid: Leisti OpenID prisijungimą ir registraciją
 setting_password_min_length: Minimalus slaptažodžio ilgis
 setting_new_project_user_role_id: Vaidmuo, suteikiamas vartotojui (non-admin), kuris sukuria projektą
 setting_default_projects_modules: Nustatytieji naujam projektui priskirti moduliai

 permission_add_project: Sukurti projektą
 permission_edit_project: Taisyti projektą
 permission_select_project_modules: Parinkti projekto modulius
 permission_manage_members: Valdyti narius
 permission_manage_versions: Valdyti versijas
 permission_manage_categories: Valdyti darbų kategorijas
 permission_add_issues: Sukurti darbus
 permission_edit_issues: Redaguoti darbus
 permission_manage_issue_relations: Valdyti darbų ryšius
 permission_add_issue_notes: Sukurti pastabas
 permission_edit_issue_notes: Redaguoti pastabas
 permission_edit_own_issue_notes: Redaguoti savo pastabas
 permission_move_issues: Perkelti darbus
 permission_delete_issues: Pašalinti darbus
 permission_manage_public_queries: Valdyti viešas užklausas
 permission_save_queries: Išsaugoti užklausas
 permission_view_gantt: Matyti Gantt grafiką
 permission_view_calendar: Matyti kalendorių
 permission_view_issue_watchers: Matyti stebėtojų sąrašą
 permission_add_issue_watchers: Pridėti stebėtojus
 permission_delete_issue_watchers: Pašalinti stebėtojus
 permission_log_time: Regsitruoti dirbtą laiką
 permission_view_time_entries: Matyti dirbtą laiką
 permission_edit_time_entries: Redaguoti laiko įrašus
 permission_edit_own_time_entries: Redguoti savo laiko įrašus
 permission_manage_news: Valdyti naujienas
 permission_comment_news: Komentuoti naujienas
 permission_manage_documents: Valdyti dokumentus
 permission_view_documents: Matyti dokumentus
 permission_manage_files: Valdyti bylas
 permission_view_files: Matyti bylas
 permission_manage_wiki: Valdyti wiki
 permission_rename_wiki_pages: Pevadinti wiki puslapius
 permission_delete_wiki_pages: Pašalinti wiki puslapius
 permission_view_wiki_pages: Matyti wiki
 permission_view_wiki_edits: Matyti wiki istoriją
 permission_edit_wiki_pages: Redaguoti wiki puslapius
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Pašalinti priedus
 permission_protect_wiki_pages: Apsaugoti wiki puslapius
 permission_manage_repository: Pašalinti repository
 permission_browse_repository: Peržiūrėti repository
 permission_view_changesets: Matyti pakeitimus
434
 permission_commit_access: Commit access
winterheart's avatar
winterheart committed
435 436 437 438 439 440 441 442 443
 permission_manage_boards: Valdyti boards
 permission_view_messages: Matyti pranešimus
 permission_add_messages: Post pranešimus
 permission_edit_messages: Redaguoti pranešimus
 permission_edit_own_messages: Redaguoti savo pranešimus
 permission_delete_messages: Pašalinti pranešimus
 permission_delete_own_messages: Pašalinti savo pranešimus
 permission_delete_issue_watchers: Pašalinti stebėtojus

444 445
 project_module_issue_tracking: Darbu pėdsekys
 project_module_time_tracking: Laiko pėdsekys
winterheart's avatar
winterheart committed
446
 project_module_news: Naujienos
447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459
 project_module_documents: Dokumentai
 project_module_files: Rinkmenos
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Saugykla
 project_module_boards: Forumai
 
 label_user: Vartotojas
 label_user_plural: Vartotojai
 label_user_new: Naujas vartotojas
 label_project: Projektas
 label_project_new: Naujas projektas
 label_project_plural: Projektai
 label_x_projects:
winterheart's avatar
winterheart committed
460 461
  zero: nėra projektų
  one:  1 projektas
462
  other: "%{count} projektų"
463 464 465 466 467 468
 label_project_all: Visi Projektai
 label_project_latest: Paskutiniai projektai
 label_issue: Darbas
 label_issue_new: Naujas darbas
 label_issue_plural: Darbai
 label_issue_view_all: Peržiūrėti visus darbus
469
 label_issues_by: "Darbai pagal %{value}"
470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486
 label_issue_added: Darbas pridėtas
 label_issue_updated: Darbas atnaujintas
 label_document: Dokumentas
 label_document_new: Naujas dokumentas
 label_document_plural: Dokumentai
 label_document_added: Dokumentas pridėtas
 label_role: Vaidmuo
 label_role_plural: Vaidmenys
 label_role_new: Naujas vaidmuo
 label_role_and_permissions: Vaidmenys ir leidimai
 label_member: Narys
 label_member_new: Naujas narys
 label_member_plural: Nariai
 label_tracker: Pėdsekys
 label_tracker_plural: Pėdsekiai
 label_tracker_new: Naujas pėdsekys
 label_workflow: Darbų eiga
winterheart's avatar
winterheart committed
487 488 489
 label_issue_status: Darbo būsena
 label_issue_status_plural: Darbų būsenos
 label_issue_status_new: Nauja būsena
490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516
 label_issue_category: Darbo kategorija
 label_issue_category_plural: Darbo kategorijos
 label_issue_category_new: Nauja kategorija
 label_custom_field: Kliento laukas
 label_custom_field_plural: Kliento laukai
 label_custom_field_new: Naujas kliento laukas
 label_enumerations: Išvardinimai
 label_enumeration_new: Nauja vertė
 label_information: Informacija
 label_information_plural: Informacija
 label_please_login: Prašom prisijungti
 label_register: Užsiregistruoti
 label_password_lost: Prarastas slaptažodis
 label_home: Pagrindinis
 label_my_page: Mano puslapis
 label_my_account: Mano paskyra
 label_my_projects: Mano projektai
 label_administration: Administravimas
 label_login: Prisijungti
 label_logout: Atsijungti
 label_help: Pagalba
 label_reported_issues: Pranešti darbai
 label_assigned_to_me_issues: Darbai, priskirti man
 label_last_login: Paskutinis ryšys
 label_registered_on: Užregistruota
 label_activity: Veikla
 label_overall_activity: Visa veikla
517
 label_user_activity: "%{value}o veiksmai"
518 519 520 521 522 523 524 525
 label_new: Naujas
 label_logged_as: Prisijungęs kaip
 label_environment: Aplinka
 label_authentication: Autentiškumo nustatymas
 label_auth_source: Autentiškumo nustatymo būdas
 label_auth_source_new: Naujas autentiškumo nustatymo būdas
 label_auth_source_plural: Autentiškumo nustatymo būdai
 label_subproject_plural: Subprojektai
526
 label_and_its_subprojects: "%{value} projektas ir jo subprojektai"
527 528 529 530 531 532 533 534 535 536
 label_min_max_length: Min - Maks ilgis
 label_list: Sąrašas
 label_date: Data
 label_integer: Sveikasis skaičius
 label_float: Float
 label_boolean: Boolean
 label_string: Tekstas
 label_text: Ilgas tekstas
 label_attribute: Požymis
 label_attribute_plural: Požymiai
537 538
 label_download: "%{count} persiuntimas"
 label_download_plural: "%{count} persiuntimai"
539
 label_no_data: Nėra ką atvaizduoti
winterheart's avatar
winterheart committed
540
 label_change_status: Pakeitimo būsena
541 542 543 544 545 546 547 548
 label_history: Istorija
 label_attachment: Rinkmena
 label_attachment_new: Nauja rinkmena
 label_attachment_delete: Pašalinkite rinkmeną
 label_attachment_plural: Rinkmenos
 label_file_added: Byla pridėta
 label_report: Ataskaita
 label_report_plural: Ataskaitos
winterheart's avatar
winterheart committed
549 550 551
 label_news: Naujiena
 label_news_new: Pridėkite naujieną
 label_news_plural: Naujienos
552
 label_news_latest: Paskutinės naujienos
winterheart's avatar
winterheart committed
553
 label_news_view_all: Peržiūrėti visas naujienas
554
 label_news_added: Naujiena pridėta
winterheart's avatar
winterheart committed
555
 label_change_log: Pakeitimų žurnalas
556 557 558 559 560 561 562 563 564 565
 label_settings: Nustatymai
 label_overview: Apžvalga
 label_version: Versija
 label_version_new: Nauja versija
 label_version_plural: Versijos
 label_confirmation: Patvirtinimas
 label_export_to: Eksportuoti į
 label_read: Skaitykite...
 label_public_projects: Vieši projektai
 label_open_issues: atidaryta
winterheart's avatar
winterheart committed
566
 label_open_issues_plural: atidaryti
567
 label_closed_issues: uždaryta
winterheart's avatar
winterheart committed
568
 label_closed_issues_plural: uždaryti
569
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
570 571 572
  zero: 0 open / %{total}
  one:  1 open / %{total}
  other: "%{count} open / %{total}"
573 574 575
 label_x_open_issues_abbr:
  zero: 0 open
  one:  1 open
576
  other: "%{count} open"
577
 label_x_closed_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
578 579
  zero: 0 uždarytu
  one:  1 uždarytas
580
  other: "%{count} uždarytu"
581 582
 label_total: Bendra suma
 label_permissions: Leidimai
winterheart's avatar
winterheart committed
583 584
 label_current_status: Einamoji būsena
 label_new_statuses_allowed: Naujos būsenos galimos
585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597
 label_all: visi
 label_none: niekas
 label_nobody: niekas
 label_next: Kitas
 label_previous: Ankstesnis
 label_used_by: Naudotas
 label_details: Detalės
 label_add_note: Pridėkite pastabą
 label_per_page: Per puslapį
 label_calendar: Kalendorius
 label_months_from: mėnesiai nuo
 label_gantt: Gantt
 label_internal: Vidinis
598
 label_last_changes: "paskutiniai %{count}, pokyčiai"
599 600 601 602 603
 label_change_view_all: Peržiūrėti visus pakeitimus
 label_personalize_page: Suasmeninti šį puslapį
 label_comment: Komentaras
 label_comment_plural: Komentarai
 label_x_comments:
winterheart's avatar
winterheart committed
604 605
  zero: nėra komentarų
  one: 1 komentaras
606
  other: "%{count} komentarų"
607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624
 label_comment_add: Pridėkite komentarą
 label_comment_added: Komentaras pridėtas
 label_comment_delete: Pašalinkite komentarus
 label_query: Užklausa
 label_query_plural: Užklausos
 label_query_new: Nauja užklausa
 label_filter_add: Pridėti filtrą
 label_filter_plural: Filtrai
 label_equals: yra
 label_not_equals: nėra
 label_in_less_than: mažiau negu
 label_in_more_than: daugiau negu
 label_in: in
 label_today: šiandien
 label_all_time: visas laikas
 label_yesterday: vakar
 label_this_week: šią savaitę
 label_last_week: paskutinė savaitė
625
 label_last_n_days: "paskutinių %{count} dienų"
626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636
 label_this_month: šis menuo
 label_last_month: paskutinis menuo
 label_this_year: šiemet
 label_date_range: Dienų diapazonas
 label_less_than_ago: mažiau negu dienomis prieš
 label_more_than_ago: daugiau negu dienomis prieš
 label_ago: dienomis prieš
 label_contains: turi savyje
 label_not_contains: neturi savyje
 label_day_plural: dienos
 label_repository: Saugykla
winterheart's avatar
winterheart committed
637
 label_repository_plural: Saugyklos
638
 label_browse: Naršyti
639 640
 label_modification: "%{count} pakeitimas"
 label_modification_plural: "%{count} pakeitimai"
641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657
 label_revision: Revizija
 label_revision_plural: Revizijos
 label_associated_revisions: susijusios revizijos
 label_added: pridėtas
 label_modified: pakeistas
 label_copied: nukopijuotas
 label_renamed: pervardintas
 label_deleted: pašalintas
 label_latest_revision: Paskutinė revizija
 label_latest_revision_plural: Paskutinės revizijos
 label_view_revisions: Pežiūrėti revizijas
 label_max_size: Maksimalus dydis
 label_sort_highest: Perkelti į viršūnę
 label_sort_higher: Perkelti į viršų
 label_sort_lower: Perkelti žemyn
 label_sort_lowest: Perkelti į apačią
 label_roadmap: Veiklos grafikas
658 659
 label_roadmap_due_in: "Baigiasi po %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} vėluojama"
660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675
 label_roadmap_no_issues: Jokio darbo šiai versijai nėra
 label_search: Ieškoti
 label_result_plural: Rezultatai
 label_all_words: Visi žodžiai
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki redakcija
 label_wiki_edit_plural: Wiki redakcijos
 label_wiki_page: Wiki puslapis
 label_wiki_page_plural: Wiki puslapiai
 label_index_by_title: Indeksas prie pavadinimo
 label_index_by_date: Indeksas prie datos
 label_current_version: Einamoji versija
 label_preview: Peržiūra
 label_feed_plural: Įeitys(Feeds)
 label_changes_details: Visų pakeitimų detalės
 label_issue_tracking: Darbų sekimas
winterheart's avatar
winterheart committed
676
 label_spent_time: Dirbtas laikas
677 678
 label_f_hour: "%{value} valanda"
 label_f_hour_plural: "%{value} valandų"
679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691
 label_time_tracking: Laiko sekimas
 label_change_plural: Pakeitimai
 label_statistics: Statistika
 label_commits_per_month: Paveda(commit) per mėnesį
 label_commits_per_author: Autoriaus pavedos(commit)
 label_view_diff: Skirtumų peržiūra
 label_diff_inline: įterptas
 label_diff_side_by_side: šalia
 label_options: Pasirinkimai
 label_copy_workflow_from: Kopijuoti darbų eiga iš
 label_permissions_report: Leidimų pranešimas
 label_watched_issues: Stebimi darbai
 label_related_issues: Susiję darbai
winterheart's avatar
winterheart committed
692
 label_applied_status: Taikomoji būsena
693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726
 label_loading: Kraunama...
 label_relation_new: Naujas ryšys
 label_relation_delete: Pašalinkite ryšį
 label_relates_to: susietas su
 label_duplicates: dubliuoja
 label_duplicated_by: dubliuojasi
 label_blocks: blokuoja
 label_blocked_by: blokuojasi
 label_precedes: ankstesnė
 label_follows: seka
 label_end_to_start: užbaigti, kad pradėti
 label_end_to_end: užbaigti, kad pabaigti
 label_start_to_start: pradėkite pradėti
 label_start_to_end: pradėkite užbaigti
 label_stay_logged_in: Likti prisijungus
 label_disabled: išjungta(as)
 label_show_completed_versions: Parodyti užbaigtas versijas
 label_me: 
 label_board: Forumas
 label_board_new: Naujas forumas
 label_board_plural: Forumai
 label_topic_plural: Temos
 label_message_plural: Pranešimai
 label_message_last: Paskutinis pranešimas
 label_message_new: Naujas pranešimas
 label_message_posted: Pranešimas pridėtas
 label_reply_plural: Atsakymai
 label_send_information: Nusiųsti paskyros informaciją vartotojui
 label_year: Metai
 label_month: Mėnuo
 label_week: Savaitė
 label_date_from: Nuo
 label_date_to: Iki
 label_language_based: Pagrįsta vartotojo kalba
727
 label_sort_by: "Rūšiuoti pagal %{value}"
728
 label_send_test_email: Nusiųsti bandomąjį elektroninį laišką
729
 label_feeds_access_key_created_on: "RSS prieigos raktas sukurtas prieš %{value}"
730
 label_module_plural: Moduliai
731 732 733
 label_added_time_by: "Pridėjo %{author} prieš %{age}"
 label_updated_time_by: "Atnaujino %{author} %{age} atgal"
 label_updated_time: "Atnaujinta prieš %{value}"
734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748
 label_jump_to_a_project: Šuolis į projektą...
 label_file_plural: Bylos
 label_changeset_plural: Changesets
 label_default_columns: Numatyti stulpeliai
 label_no_change_option: (Jokio pakeitimo)
 label_bulk_edit_selected_issues: Masinis pasirinktų darbų(issues) redagavimas
 label_theme: Tema
 label_default: Numatyta(as)
 label_search_titles_only: Ieškoti pavadinimų tiktai
 label_user_mail_option_all: "Bet kokiam įvykiui visuose mano projektuose"
 label_user_mail_option_selected: "Bet kokiam įvykiui tiktai pasirinktuose projektuose ..."
 label_user_mail_no_self_notified: "Nenoriu būti informuotas apie pakeitimus, kuriuos pats atlieku"
 label_registration_activation_by_email: "paskyros aktyvacija per e-paštą"
 label_registration_manual_activation: "rankinė paskyros aktyvacija"
 label_registration_automatic_activation: "automatinė paskyros aktyvacija"
749
 label_display_per_page: "%{value} įrašų puslapyje"
750 751 752 753 754
 label_age: Amžius
 label_change_properties: Pakeisti nustatymus
 label_general: Bendri
 label_more: Daugiau
 label_scm: SCM
winterheart's avatar
winterheart committed
755
 label_plugins: Įskiepiai
756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766
 label_ldap_authentication: LDAP autentifikacija
 label_downloads_abbr: siunt.
 label_optional_description: Apibūdinimas (laisvai pasirenkamas)
 label_add_another_file: Pridėti kitą bylą
 label_preferences: Savybės
 label_chronological_order: Chronologine tvarka
 label_reverse_chronological_order: Atbuline chronologine tvarka
 label_planning: Planavimas
 label_incoming_emails: Įeinantys laiškai
 label_generate_key: Generuoti raktą
 label_issue_watchers: Stebėtojai
winterheart's avatar
winterheart committed
767 768 769 770 771 772
 label_example: Pavyzdys
 label_display: Display
 label_login_with_open_id_option: arba prisijunkite su OpenID
 label_descending: Descending
 label_sort: Rūšiuoti
 label_ascending: Ascending
773
 label_date_from_to: From %{start} to %{end}
winterheart's avatar
winterheart committed
774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
 label_wiki_content_added: Wiki puslapis pridėtas
 label_wiki_content_updated: Wiki puslapis atnaujintas
 label_view_all_revisions: Rodyti visos revizijas
 label_tag: Tag'as
 label_branch: Branch'as
 label_group_plural: Grupės
 label_group: Grupė
 label_group_new: Nauja grupė
 label_time_entry_plural: Sprendimo laikas
 label_user_anonymous: Anonimas
 label_version_sharing_hierarchy: Su projekto hierarchija
 label_version_sharing_system: Su visais projektais
 label_version_sharing_descendants: Su subprojektais
 label_version_sharing_tree: Su projekto medžiu
 label_version_sharing_none: Nesidalinama

792 793 794 795 796
 button_login: Registruotis
 button_submit: Pateikti
 button_save: Išsaugoti
 button_check_all: Žymėti visus
 button_uncheck_all: Atžymėti visus
winterheart's avatar
winterheart committed
797
 button_delete: Pašalinti
798
 button_create: Sukurti
winterheart's avatar
winterheart committed
799
 button_create_and_continue: Sukurti ir tęsti
800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811
 button_test: Testas
 button_edit: Redaguoti
 button_add: Pridėti
 button_change: Keisti
 button_apply: Pritaikyti
 button_clear: Išvalyti
 button_lock: Rakinti
 button_unlock: Atrakinti
 button_download: Atsisiųsti
 button_list: Sąrašas
 button_view: Žiūrėti
 button_move: Perkelti
winterheart's avatar
winterheart committed
812
 button_move_and_follow: Perkelti ir sekti
813 814 815 816
 button_back: Atgal
 button_cancel: Atšaukti
 button_activate: Aktyvinti
 button_sort: Rūšiuoti
winterheart's avatar
winterheart committed
817
 button_log_time: Dirbtas laikas
818 819 820 821 822 823
 button_rollback: Grįžti į šią versiją
 button_watch: Stebėti
 button_unwatch: Nestebėti
 button_reply: Atsakyti
 button_archive: Archyvuoti
 button_unarchive: Išpakuoti
winterheart's avatar
winterheart committed
824
 button_reset: Atstatyti
825 826 827 828 829 830 831
 button_rename: Pervadinti
 button_change_password: Pakeisti slaptažodį
 button_copy: Kopijuoti
 button_annotate: Rašyti pastabą
 button_update: Atnaujinti
 button_configure: Konfigūruoti
 button_quote: Cituoti
winterheart's avatar
winterheart committed
832 833 834
 button_duplicate: Dubliuoti
 button_copy_and_follow: Kopijuoti ir laikytis

835 836 837
 status_active: aktyvus
 status_registered: užregistruotas
 status_locked: užrakintas
winterheart's avatar
winterheart committed
838 839 840 841 842

 version_status_open: atidaryta
 version_status_locked: užrakinta
 version_status_closed: uždaryta

843 844 845 846
 text_select_mail_notifications: Išrinkite veiksmus, apie kuriuos būtų pranešta elektroniniu paštu.
 text_regexp_info: pvz. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 reiškia jokių apribojimų
 text_project_destroy_confirmation: Ar esate įsitikinęs, kad jūs norite pašalinti šį projektą ir visus susijusius duomenis?
847
 text_subprojects_destroy_warning: "Šis(ie) subprojektas(ai): %{value} taip pat bus ištrintas(i)."
848 849
 text_workflow_edit: Išrinkite vaidmenį ir pėdsekį, kad redaguotumėte darbų eigą
 text_are_you_sure: Ar esate įsitikinęs?
850 851 852 853
 text_journal_changed: "%{label} pakeista %{old} į %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} pakeista į %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} ištrintas (%{old})"
 text_journal_added: "%{label} %{value} pridėtas"
854 855 856
 text_tip_issue_begin_day: užduotis, prasidedanti šią dieną
 text_tip_issue_end_day: užduotis, pasibaigianti šią dieną
 text_tip_issue_begin_end_day: užduotis, prasidedanti ir pasibaigianti šią dieną
857
 text_project_identifier_info: 'Mažosios raidės (a-z), skaičiai ir brūkšniai galimi.<br/>Išsaugojus, identifikuotojas negali būti keičiamas.'
858 859 860
 text_caracters_maximum: "%{count} simbolių maksimumas."
 text_caracters_minimum: "Turi būti mažiausiai %{count} simbolių ilgio."
 text_length_between: "Ilgis tarp %{min} ir %{max} simbolių."
861 862 863 864
 text_tracker_no_workflow: Jokia darbų eiga neapibrėžta šiam pėdsekiui
 text_unallowed_characters: Neleistini simboliai
 text_comma_separated: Leistinos kelios reikšmės (atskirtos kableliu).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Darbų pavedimų(commit) nurodymas ir fiksavimas pranešimuose
865 866
 text_issue_added: "Darbas %{id} buvo praneštas (by %{author})."
 text_issue_updated: "Darbas %{id} buvo atnaujintas (by %{author})."
867
 text_wiki_destroy_confirmation: Ar esate įsitikinęs, kad jūs norite pašalinti wiki ir visą jos turinį?
868
 text_issue_category_destroy_question: "Kai kurie darbai (%{count}) yra paskirti šiai kategorijai. jūs norite daryti?"
869 870 871 872 873
 text_issue_category_destroy_assignments: Pašalinti kategorijos užduotis
 text_issue_category_reassign_to: Iš naujo priskirti darbus šiai kategorijai
 text_user_mail_option: "neišrinktiems projektams, jūs tiktai gausite pranešimus apie įvykius, kuriuos jūs stebite, arba į kuriuos esate įtrauktas (pvz. darbai, jūs esate autorius ar įgaliotinis)."
 text_no_configuration_data: "Vaidmenys, pėdsekiai, darbų būsenos ir darbų eiga dar nebuvo konfigūruoti.\nGriežtai rekomenduojam užkrauti numatytąją(default)konfiguraciją. Užkrovus, galėsite modifikuoti."
 text_load_default_configuration: Užkrauti numatytąj konfiguraciją
874
 text_status_changed_by_changeset: "Pakeista %{value} revizijoje."
winterheart's avatar
winterheart committed
875
 text_issues_destroy_confirmation: 'Ar jūs tikrai norite sunaikinti pažymėtą(us) darbą(us)?'
876 877 878
 text_select_project_modules: 'Parinkite modulius, kuriuos norite naudoti šiame projekte:'
 text_default_administrator_account_changed: Administratoriaus numatyta paskyra pakeista
 text_file_repository_writable: Į rinkmenu saugyklą galima saugoti (RW)
winterheart's avatar
winterheart committed
879
 text_plugin_assets_writable: Įskiepių 'assets' katalogas įrašomas
880
 text_rmagick_available: RMagick pasiekiamas (pasirinktinai)
881
 text_destroy_time_entries_question: Naikinamam darbui priskirta %{hours} valandų. Ką jūs noryte su jomis daryti?
882 883 884
 text_destroy_time_entries: Ištrinti paskelbtas valandas
 text_assign_time_entries_to_project: Priskirti valandas prie projekto
 text_reassign_time_entries: 'Priskirti paskelbtas valandas šiam darbui:'
885 886
 text_user_wrote: "%{value} parašė:"
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objektai priskirti šiai reikšmei."
887
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Priskirti juos šiai reikšmei:'
888
 text_email_delivery_not_configured: "El.pašto siuntimas nesukonfigūruotas, ir perspėjimai neaktyvus.\nSukonfigūruokite savo SMTP serverį byloje config/configuration.yml ir perleiskite programą norėdami pritaikyti pakeitimus."
winterheart's avatar
winterheart committed
889 890 891
 text_repository_usernames_mapping: "Parinkite ar atnaujinkite Redmine vartotojo vardą kiekvienam saugyklos vardui, kuris paminėtas saugyklos log'e.\nVartotojai, turintys patį Redmine ir saugyklos vardą ar el.paštą automatiškai surišti."
 text_diff_truncated: "... Šis diff'as nukarpytas, nes jis viršijo maksimalų rodomą eilučių skaičių."
 text_custom_field_possible_values_info: 'Po vieną eilutę kiekvienai reikšmei'
892
 text_wiki_page_destroy_question: This page has %{descendants} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?
winterheart's avatar
winterheart committed
893 894 895 896
 text_wiki_page_reassign_children: Priskirkite iš naujo 'child' puslapius šiam puslapiui
 text_wiki_page_nullify_children: Laikyti child puslapius as root puslapius
 text_wiki_page_destroy_children: Pašalinti child puslapius ir jų sekinius

897
 default_role_manager: Vadovas
898
 default_role_developer: Projektuotojas
899 900 901 902
 default_role_reporter: Pranešėjas
 default_tracker_bug: Klaida
 default_tracker_feature: Ypatybė
 default_tracker_support: Palaikymas
winterheart's avatar
winterheart committed
903 904 905
 default_issue_status_new: Naujas
 default_issue_status_in_progress: Vykdomas
 default_issue_status_resolved: Išspręstas
906
 default_issue_status_feedback: Grįžtamasis ryšys
winterheart's avatar
winterheart committed
907 908
 default_issue_status_closed: Uždarytas
 default_issue_status_rejected: Atmestas
909
 default_doc_category_user: Vartotojo dokumentacija
winterheart's avatar
winterheart committed
910
 default_doc_category_tech: Techninė dokumentacija
911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921
 default_priority_low: Žemas
 default_priority_normal: Normalus
 default_priority_high: Aukštas
 default_priority_urgent: Skubus
 default_priority_immediate: Neatidėliotinas
 default_activity_design: Projektavimas
 default_activity_development: Vystymas
 
 enumeration_issue_priorities: Darbo prioritetai
 enumeration_doc_categories: Dokumento kategorijos
 enumeration_activities: Veiklos (laiko sekimas)
winterheart's avatar
winterheart committed
922
 enumeration_system_activity: Sistemos veikla
jplang's avatar
jplang committed
923 924 925 926 927 928 929 930 931
 label_copy_source: Source
 setting_issue_done_ratio: Calculate the issue done ratio with
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Use the issue status
 error_issue_done_ratios_not_updated: Issue done ratios not updated.
 error_workflow_copy_target: Please select target tracker(s) and role(s)
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Use the issue field
 label_copy_same_as_target: Same as target
 label_copy_target: Target
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue done ratios updated.
winterheart's avatar
winterheart committed
932
 setting_start_of_week: Start calendars on
jplang's avatar
jplang committed
933 934
 error_workflow_copy_source: Please select a source tracker or role
 label_update_issue_done_ratios: Update issue done ratios
935
 permission_view_issues: View Issues
936
 label_display_used_statuses_only: Only display statuses that are used by this tracker
937
 label_revision_id: Revision %{value}
938
 label_api_access_key: API access key
939
 label_api_access_key_created_on: API access key created %{value} ago
940 941 942 943 944
 label_feeds_access_key: RSS access key
 notice_api_access_key_reseted: Your API access key was reset.
 setting_rest_api_enabled: Enable REST web service
 label_missing_api_access_key: Missing an API access key
 label_missing_feeds_access_key: Missing a RSS access key
jplang's avatar
jplang committed
945
 button_show: Show
946 947
 text_line_separated: Multiple values allowed (one line for each value).
 setting_mail_handler_body_delimiters: Truncate emails after one of these lines
jplang's avatar
jplang committed
948 949
 permission_add_subprojects: Create subprojects
 label_subproject_new: New subproject
950 951 952
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
  You are about to remove some or all of your permissions and may no longer be able to edit this project after that.
  Are you sure you want to continue?
953
 label_close_versions: Close completed versions
954 955
 label_board_sticky: Sticky
 label_board_locked: Locked
956
 permission_export_wiki_pages: Export wiki pages
957
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
jplang's avatar
jplang committed
958
 permission_manage_project_activities: Manage project activities
edavis10's avatar
edavis10 committed
959
 error_unable_delete_issue_status: Unable to delete issue status
960
 label_profile: Profile
jplang's avatar
jplang committed
961 962 963
 permission_manage_subtasks: Manage subtasks
 field_parent_issue: Parent task
 label_subtask_plural: Subtasks
964
 label_project_copy_notifications: Send email notifications during the project copy
965
 error_can_not_delete_custom_field: Unable to delete custom field
966
 error_unable_to_connect: Unable to connect (%{value})
967 968
 error_can_not_remove_role: This role is in use and can not be deleted.
 error_can_not_delete_tracker: This tracker contains issues and can't be deleted.
winterheart's avatar
winterheart committed
969 970
 field_principal: Principal
 label_my_page_block: My page block
971
 notice_failed_to_save_members: "Failed to save member(s): %{errors}."
972 973
 text_zoom_out: Zoom out
 text_zoom_in: Zoom in
winterheart's avatar
winterheart committed
974 975
 notice_unable_delete_time_entry: Unable to delete time log entry.
 label_overall_spent_time: Overall spent time
976
 field_time_entries: Log time
977 978
 project_module_gantt: Gantt
 project_module_calendar: Calendar
979
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
980
 text_are_you_sure_with_children: Delete issue and all child issues?
981
 field_text: Text field
edavis10's avatar
edavis10 committed
982 983 984 985
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I am the owner of
 setting_default_notification_option: Default notification option
 label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I am assigned to
986 987 988
 label_user_mail_option_none: No events
 field_member_of_group: Assignee's group
 field_assigned_to_role: Assignee's role
989
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
990 991
 label_principal_search: "Search for user or group:"
 label_user_search: "Search for user:"
jplang's avatar
jplang committed
992 993
 field_visible: Visible
 setting_emails_header: Emails header
jplang's avatar
jplang committed
994
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
995
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
jplang's avatar
jplang committed
996
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
997
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
jplang's avatar
jplang committed
998
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart