GitLab steht wegen Wartungsarbeiten am Montag, den 10. Mai, zwischen 17:00 und 19:00 Uhr nicht zur Verfügung.

sk.yml 58 KB
Newer Older
1 2 3
# Slovak translation by Stanislav Pach | stano.pach@seznam.cz
# additions for Redmine 2.3.2 and proofreading by Katarína Nosková | noskova.katarina@gmail.com

4
sk:
5
 direction: ltr
6 7 8 9 10
 date:
  formats:
   default: "%Y-%m-%d"
   short: "%b %d"
   long: "%B %d, %Y"
11

12 13
  day_names: [Nedeľa, Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok, Sobota]
  abbr_day_names: [Ne, Po, Ut, St, Št, Pi, So]
14

15
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
16 17
  month_names: [~, Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December]
  abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Máj, Jún, Júl, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec]
18
  # Used in date_select and datime_select.
19 20 21 22
  order:
   - :year
   - :month
   - :day
23 24 25 26

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
27
   time: "%H:%M"
28 29
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
30 31
  am: "dopoludnia"
  pm: "popoludní"
32

33 34
 datetime:
  distance_in_words:
35
   half_a_minute: "pol minúty"
36
   less_than_x_seconds:
37
    one:  "menej ako 1 sekunda"
38
    other: "menej ako %{count} sekúnd"
39
   x_seconds:
40
    one:  "1 sekunda"
41
    other: "%{count} sekúnd"
42
   less_than_x_minutes:
43
    one:  "menej ako minúta"
44
    other: "menej ako %{count} minút"
45
   x_minutes:
46
    one:  "1 minúta"
47
    other: "%{count} minút"
48
   about_x_hours:
49 50
    one:  "približne 1 hodinu"
    other: "približne %{count} hodín"
51
   x_hours:
52 53
    one:  "1 hodina"
    other: "%{count} hodín"
54
   x_days:
55
    one:  "1 deň"
56
    other: "%{count} dní"
57
   about_x_months:
58 59
    one:  "približne 1 mesiac"
    other: "približne %{count} mesiacov"
60
   x_months:
61
    one:  "1 mesiac"
62
    other: "%{count} mesiacov"
63
   about_x_years:
64 65
    one:  "približne 1 rok"
    other: "približne %{count} rokov"
66
   over_x_years:
67 68
    one:  "viac ako 1 rok"
    other: "viac ako %{count} rokov"
jplang's avatar
jplang committed
69
   almost_x_years:
70 71
    one:  "takmer 1 rok"
    other: "takmer %{count} rokov"
edavis10's avatar
edavis10 committed
72

73
 number:
74 75 76 77 78
  format:
   separator: "."
   delimiter: ""
   precision: 3

79 80
  human:
   format:
edavis10's avatar
edavis10 committed
81
    delimiter: ""
82
    precision: 3
83
   storage_units:
edavis10's avatar
edavis10 committed
84
    format: "%n %u"
85 86
    units:
     byte:
87 88 89 90 91 92
      one: "Byte"
      other: "Bytes"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
93

94 95 96
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
97
   sentence_connector: "a"
98
   skip_last_comma: false
99

100 101
 activerecord:
  errors:
jplang's avatar
jplang committed
102 103
   template:
    header:
104 105
     one:  "1 chyba bráni uloženiu %{model}"
     other: "%{count} chýb bráni uloženiu %{model}"
106
   messages:
107 108
    inclusion: "nie je zahrnuté v zozname"
    exclusion: "nie je k dispozícii"
109 110 111 112 113
    invalid: "je neplatné"
    confirmation: "sa nezhoduje s potvrdením"
    accepted: "musí byť akceptované"
    empty: "nemôže byť prázdne"
    blank: "nemôže byť prázdne"
114 115 116
    too_long: "je príliš dlhé (maximálne %{count} znakov)"
    too_short: "je príliš krátke (minimálne %{count} znakov)"
    wrong_length: " nesprávnu dĺžku (vyžaduje sa %{count} znakov)"
117
    taken: "je použité"
118
    not_a_number: "nie je číslo"
119 120 121
    not_a_date: "nie je platný dátum"
    greater_than: "musí byť viac ako %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "musí byť viac alebo rovné %{count}"
122 123 124
    equal_to: "musí byť rovné %{count}"
    less_than: "musí byť menej ako %{count}"
    less_than_or_equal_to: "musí byť menej alebo rovné %{count}"
125 126
    odd: "musí byť nepárne"
    even: "musí byť párne"
127
    greater_than_start_date: "musí byť neskôr ako počiatočný dátum"
128
    not_same_project: "nepatrí k rovnakému projektu"
129
    circular_dependency: "Tento vzťah by vytvoril cyklickú závislosť"
130 131
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Nemožno prepojiť úlohu s niektorou z podúloh"
    earlier_than_minimum_start_date: "nemôže byť skorší ako %{date} z dôvodu nadväznosti na predchádzajúce úlohy"
132
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
133
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
134

135
 actionview_instancetag_blank_option: Vyberte
136

137
 general_text_No: 'Nie'
138
 general_text_Yes: 'Áno'
139 140
 general_text_no: 'nie'
 general_text_yes: 'áno'
141
 general_lang_name: 'Slovak (Slovenčina)'
142 143 144
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
145
 general_pdf_fontname: freesans
146
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
147
 general_first_day_of_week: '1'
148

149
 notice_account_updated: Účet bol úspešne zmenený.
150
 notice_account_invalid_credentials: Nesprávne meno alebo heslo
151
 notice_account_password_updated: Heslo bolo úspešne zmenené.
152
 notice_account_wrong_password: Nesprávne heslo
153
 notice_account_register_done: Účet bol úspešne vytvorený. Účet aktivujete kliknutím na odkaz v emaile, ktorý vám bol zaslaný na %{email}.
154
 notice_account_unknown_email: Neznámy používateľ.
155
 notice_can_t_change_password: Tento účet používa externú autentifikáciu. Nemôžete zmeniť heslo.
156
 notice_account_lost_email_sent: Bol vám zaslaný email s inštrukciami, ako si nastaviť nové heslo.
157
 notice_account_activated: Váš účet bol aktivovaný. Teraz se môžete prihlásiť.
158 159 160 161
 notice_successful_create: Úspešne vytvorené.
 notice_successful_update: Úspešne aktualizované.
 notice_successful_delete: Úspešne odstránené.
 notice_successful_connection: Úspešne pripojené.
162 163
 notice_file_not_found: Stránka, ktorú se pokúšate zobraziť, neexistuje, alebo bola odstránená.
 notice_locking_conflict: Údaje boli aktualizované iným používateľom.
164
 notice_not_authorized: Nemáte dostatočné oprávnenia na zobrazenie tejto stránky.
165 166
 notice_email_sent: "Na adresu %{value} bol odoslaný email"
 notice_email_error: "Pri odosielaní emailu sa vyskytla chyba (%{value})"
167
 notice_feeds_access_key_reseted: Váš prístupový kľúč k Atomu bol resetovaný.
168
 notice_failed_to_save_issues: "Nepodarilo sa uložiť %{count} úloh z %{total} vybraných: %{ids}."
169 170
 notice_no_issue_selected: "Nebola vybraná žiadna úloha. Označte prosím úlohy, ktoré chcete upraviť."
 notice_account_pending: "Váš účet bol vytvorený a čaká na schválenie administrátorom."
171
 notice_default_data_loaded: Predvolená konfigurácia bola úspešne nahraná.
172

173 174 175 176
 error_can_t_load_default_data: "Predvolená konfigurácia nebola nahraná: %{value}"
 error_scm_not_found: "Položka alebo revízia nebola v repozitári nájdená."
 error_scm_command_failed: "Pri pokuse o prístup k repozitáru sa vyskytla chyba: %{value}"
 error_issue_not_found_in_project: 'Úloha nebola nájdená, alebo nepatrí k tomuto projektu'
177

178 179
 mail_subject_lost_password: "Vaše heslo %{value}"
 mail_body_lost_password: 'Na zmenu hesla kliknite na nasledujúci odkaz:'
180 181 182 183 184 185
 mail_subject_register: "Aktivácia vášho účtu %{value}"
 mail_body_register: 'Ak si želáte aktivovať váš účet, kliknite na nasledujúci odkaz:'
 mail_body_account_information_external: "Môžete sa prihlásiť pomocou vášho účtu %{value}."
 mail_body_account_information: Informácie o vašom účte
 mail_subject_account_activation_request: "Požiadavka na aktiváciu účtu %{value}"
 mail_body_account_activation_request: "Bol zaregistrovaný nový používateľ %{value}. Účet čaká na vaše schválenie:"
186 187


188
 field_name: Meno
189
 field_description: Popis
190
 field_summary: Zhrnutie
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
 field_is_required: Povinné pole
 field_firstname: Meno
 field_lastname: Priezvisko
 field_mail: Email
 field_filename: Súbor
 field_filesize: Veľkosť
 field_downloads: Stiahnuté
 field_author: Autor
 field_created_on: Vytvorené
 field_updated_on: Aktualizované
 field_field_format: Formát
 field_is_for_all: Pre všetky projekty
 field_possible_values: Možné hodnoty
204
 field_regexp: Regulárny výraz
205 206 207 208 209 210 211 212
 field_min_length: Minimálna dĺžka
 field_max_length: Maximálna dĺžka
 field_value: Hodnota
 field_category: Kategória
 field_title: Názov
 field_project: Projekt
 field_issue: Úloha
 field_status: Stav
213
 field_notes: Poznámky
214
 field_is_closed: Úloha uzavretá
215 216
 field_is_default: Predvolený stav
 field_tracker: Front
217
 field_subject: Predmet
218
 field_due_date: Odovzdať do
219 220
 field_assigned_to: Priradené
 field_priority: Priorita
221 222
 field_fixed_version: Cieľová verzia
 field_user: Používateľ
223 224
 field_role: Rola
 field_homepage: Domovská stránka
225
 field_is_public: Verejné
226 227
 field_parent: Nadradený projekt
 field_is_in_roadmap: Úlohy zobrazené v pláne
228 229
 field_login: Prihlasovacie meno
 field_mail_notification: Emailové upozornenie
230 231 232 233 234 235
 field_admin: Administrátor
 field_last_login_on: Posledné prihlásenie
 field_language: Jazyk
 field_effective_date: Dátum
 field_password: Heslo
 field_new_password: Nové heslo
236
 field_password_confirmation: Potvrdenie hesla
237 238 239 240
 field_version: Verzia
 field_type: Typ
 field_host: Host
 field_port: Port
241
 field_account: Účet
242
 field_base_dn: Base DN
243 244 245 246 247
 field_attr_login: Prihlásenie (atribút)
 field_attr_firstname: Meno (atribút)
 field_attr_lastname: Priezvisko (atribút)
 field_attr_mail: Email (atribút)
 field_onthefly: Okamžité vytváranie používateľov
248
 field_start_date: Počiatočný dátum
249
 field_done_ratio: "% hotovo"
250
 field_auth_source: Autentifikačný mód
251 252 253
 field_hide_mail: Nezobrazovať môj email
 field_comments: Komentár
 field_url: URL
254
 field_start_page: Východzia stránka
255
 field_subproject: Podprojekt
jplang's avatar
jplang committed
256
 field_hours: Hodiny
257 258 259
 field_activity: Aktivita
 field_spent_on: Dátum
 field_identifier: Identifikátor
260
 field_is_filter: Použiť ako filter
261
 field_issue_to: Súvisiaca úloha
262
 field_delay: Oneskorenie
263
 field_assignable: Úlohy môžu byť priradené tejto role
264
 field_redirect_existing_links: Presmerovať existujúce odkazy
265
 field_estimated_hours: Odhadovaný čas
266 267
 field_column_names: Stĺpce
 field_time_zone: Časové pásmo
268 269
 field_searchable: Možné prehľadávanie
 field_default_value: Predvolená hodnota
270
 field_comments_sorting: Zobraziť komentáre
271

272 273
 setting_app_title: Názov aplikácie
 setting_welcome_text: Uvítací text
274 275 276
 setting_default_language: Predvolený jazyk
 setting_login_required: Vyžadovaná autentifikácia
 setting_self_registration: Povolená registrácia
277
 setting_attachment_max_size: Maximálna veľkosť prílohy
278
 setting_issues_export_limit: Maximálny počet úloh pri exporte
279
 setting_mail_from: Odosielať emaily z adresy
280 281
 setting_bcc_recipients: Príjemcov do skrytej kópie (bcc)
 setting_host_name: Hostname a cesta
282
 setting_text_formatting: Formátovanie textu
283
 setting_wiki_compression: Kompresia histórie Wiki
284
 setting_feeds_limit: Maximálny počet zobrazených položiek v Atom feed
285
 setting_default_projects_public: Nové projekty nastavovať ako verejné
286 287
 setting_autofetch_changesets: Automaticky vykonať commity
 setting_sys_api_enabled: Povolit Webovú službu (WS) na správu repozitára
288 289
 setting_commit_ref_keywords: Kľúčové slová pre referencie
 setting_commit_fix_keywords: Kľúčové slová pre opravy
290 291
 setting_autologin: Automatické prihlasovanie
 setting_date_format: Formát dátumu
292 293
 setting_time_format: Formát času
 setting_cross_project_issue_relations: Povoliť prepojenia úloh naprieč projektmi
294
 setting_issue_list_default_columns: Predvolené stĺpce zobrazené v zozname úloh
295
 setting_emails_footer: Pätička emailu
296
 setting_protocol: Protokol
297 298
 setting_per_page_options: Povolené množstvo položiek na stránku
 setting_user_format: Formát zobrazenia používateľa
299
 setting_activity_days_default: "Počet zobrazených dní na stránku pri aktivitách projektu:"
300
 setting_display_subprojects_issues: Predvolené zobrazovanie úloh podprojektov v hlavnom projekte
301

302
 project_module_issue_tracking: Sledovanie úloh
303
 project_module_time_tracking: Sledovanie času
304 305 306
 project_module_news: Novinky
 project_module_documents: Dokumenty
 project_module_files: Súbory
307
 project_module_wiki: Wiki
jplang's avatar
jplang committed
308
 project_module_repository: Repozitár
309
 project_module_boards: Diskusné fóra
310

311 312 313
 label_user: Požívateľ
 label_user_plural: Používatelia
 label_user_new: Nový používateľ
314 315 316 317
 label_project: Projekt
 label_project_new: Nový projekt
 label_project_plural: Projekty
 label_x_projects:
318 319
  zero: žiadne projekty
  one:  1 projekt
320
  other: "%{count} projektov"
321 322 323 324 325
 label_project_all: Všetky projekty
 label_project_latest: Posledné projekty
 label_issue: Úloha
 label_issue_new: Nová úloha
 label_issue_plural: Úlohy
326 327 328 329
 label_issue_view_all: Zobraziť všetky úlohy
 label_issues_by: "Úlohy od používateľa %{value}"
 label_issue_added: Úloha bola pridaná
 label_issue_updated: Úloha bola aktualizovaná
330 331 332
 label_document: Dokument
 label_document_new: Nový dokument
 label_document_plural: Dokumenty
333
 label_document_added: Dokument bol pridaný
334
 label_role: Rola
335
 label_role_plural: Roly
336
 label_role_new: Nová rola
337
 label_role_and_permissions: Roly a oprávnenia
338
 label_member: Člen
339
 label_member_new: Nový člen
340
 label_member_plural: Členovia
341
 label_tracker: Front
342
 label_tracker_plural: Fronty
343 344
 label_tracker_new: Nový front
 label_workflow: Pracovný postup (workflow)
345 346 347 348 349 350
 label_issue_status: Stav úloh
 label_issue_status_plural: Stavy úloh
 label_issue_status_new: Nový stav
 label_issue_category: Kategória úloh
 label_issue_category_plural: Kategórie úloh
 label_issue_category_new: Nová kategória
351 352 353
 label_custom_field: Vlastné pole
 label_custom_field_plural: Vlastné polia
 label_custom_field_new: Nové pole
354 355 356 357
 label_enumerations: Zoznamy
 label_enumeration_new: Nová hodnota
 label_information: Informácia
 label_information_plural: Informácie
358 359
 label_please_login: Prihláste sa prosím
 label_register: Registrácia
360
 label_password_lost: Zabudnuté heslo
361
 label_home: Domov
362
 label_my_page: Moja stránka
363
 label_my_account: Môj účet
364 365 366 367
 label_my_projects: Moje projekty
 label_administration: Administrácia
 label_login: Prihlásenie
 label_logout: Odhlásenie
368
 label_help: Pomoc
369 370 371
 label_reported_issues: Nahlásené úlohy
 label_assigned_to_me_issues: Moje úlohy
 label_last_login: Posledné prihlásenie
372
 label_registered_on: Dátum registrácie
373 374 375 376 377 378
 label_activity: Aktivita
 label_overall_activity: Celková aktivita
 label_new: Nový
 label_logged_as: Prihlásený ako
 label_environment: Prostredie
 label_authentication: Autentifikácia
379 380 381
 label_auth_source: Autentifikačný mód
 label_auth_source_new: Nový autentifikačný mód
 label_auth_source_plural: Autentifikačné módy
382
 label_subproject_plural: Podprojekty
383
 label_min_max_length: Min. - max. dĺžka
384 385
 label_list: Zoznam
 label_date: Dátum
386 387 388
 label_integer: Celé číslo
 label_float: Desatinné číslo
 label_boolean: Áno/Nie
389 390
 label_string: Text
 label_text: Dlhý text
391 392 393
 label_attribute: Atribút
 label_attribute_plural: Atribúty
 label_no_data: Žiadne položky
394 395 396 397
 label_change_status: Zmeniť stav
 label_history: História
 label_attachment: Súbor
 label_attachment_new: Nový súbor
398
 label_attachment_delete: Vymazať súbor
399
 label_attachment_plural: Súbory
400 401 402
 label_file_added: Súbor bol pridaný
 label_report: Hlásenie
 label_report_plural: Hlásenia
403 404 405 406
 label_news: Novinky
 label_news_new: Pridať novinku
 label_news_plural: Novinky
 label_news_latest: Posledné novinky
407 408 409
 label_news_view_all: Zobraziť všetky novinky
 label_news_added: Novinka bola pridaná
 label_settings: Nastavenia
410 411 412 413 414
 label_overview: Prehľad
 label_version: Verzia
 label_version_new: Nová verzia
 label_version_plural: Verzie
 label_confirmation: Potvrdenie
415
 label_export_to: 'K dispozícii tiež ako:'
416
 label_read: Načítava sa...
417
 label_public_projects: Verejné projekty
418 419 420 421
 label_open_issues: otvorená
 label_open_issues_plural: otvorené
 label_closed_issues: uzavretá
 label_closed_issues_plural: uzavreté
422
 label_x_open_issues_abbr:
423
  zero: 0 otvorených
424 425
  one:  1 otvorená
  other: "%{count} otvorených"
426
 label_x_closed_issues_abbr:
427 428 429 430 431
  zero: 0 uzavretých
  one:  1 uzavretá
  other: "%{count} uzavretých"
 label_total: Celkom
 label_permissions: Oprávnenia
432
 label_current_status: Aktuálny stav
433
 label_new_statuses_allowed: Povolené nové stavy
434
 label_all: všetko
435
 label_none: nič
436
 label_nobody: nikto
437 438
 label_next: Ďalšie
 label_previous: Predchádzajúce
439
 label_used_by: Použité
440
 label_details: Podrobnosti
441 442 443 444 445
 label_add_note: Pridať poznámku
 label_calendar: Kalendár
 label_months_from: mesiacov od
 label_gantt: Ganttov graf
 label_internal: Interný
446
 label_last_changes: "posledných %{count} zmien"
447 448 449 450
 label_change_view_all: Zobraziť všetky zmeny
 label_comment: Komentár
 label_comment_plural: Komentáre
 label_x_comments:
451
  zero: žiadne komentáre
452
  one: 1 komentár
453
  other: "%{count} komentárov"
454
 label_comment_add: Pridať komentár
455 456 457 458 459
 label_comment_added: Komentár bol pridaný
 label_comment_delete: Vymazať komentár
 label_query: Vlastný filter
 label_query_plural: Vlastné filtre
 label_query_new: Nový filter vyhľadávania
460 461 462
 label_filter_add: Pridať filter
 label_filter_plural: Filtre
 label_equals: je
463
 label_not_equals: nie je
464
 label_in_less_than: je menší ako
465
 label_in_more_than: je väčší ako
466 467 468
 label_in: v
 label_today: dnes
 label_all_time: vždy
469
 label_yesterday: včera
470 471
 label_this_week: tento týždeň
 label_last_week: minulý týždeň
472
 label_last_n_days: "v posledných %{count} dňoch"
473 474 475 476 477 478 479 480 481 482
 label_this_month: tento mesiac
 label_last_month: minulý mesiac
 label_this_year: tento rok
 label_date_range: Časový rozsah
 label_less_than_ago: pred menej ako (dňami)
 label_more_than_ago: pred viac ako (dňami)
 label_ago: pred (dňami)
 label_contains: obsahuje
 label_not_contains: neobsahuje
 label_day_plural: dní
jplang's avatar
jplang committed
483 484
 label_repository: Repozitár
 label_repository_plural: Repozitáre
485 486
 label_browse: Prechádzať
 label_revision: Revízia
487 488
 label_revision_plural: Revízie
 label_associated_revisions: Súvisiace revízie
489 490
 label_added: pridané
 label_modified: zmenené
491
 label_deleted: vymazané
492 493 494 495
 label_latest_revision: Posledná revízia
 label_latest_revision_plural: Posledné revízie
 label_view_revisions: Zobraziť revízie
 label_max_size: Maximálna veľkosť
496
 label_sort_highest: Presunúť na začiatok
497 498
 label_sort_higher: Presunúť vyššie
 label_sort_lower: Presunúť nižšie
499 500
 label_sort_lowest: Presunúť na koniec
 label_roadmap: Plán
501
 label_roadmap_due_in: "Zostáva %{value}"
502 503
 label_roadmap_overdue: "%{value} meškanie"
 label_roadmap_no_issues: Pre túto verziu neexistujú žiadne úlohy
504 505
 label_search: Hľadať
 label_result_plural: Výsledky
506
 label_all_words: Všetky slová
507
 label_wiki: Wiki
508 509 510
 label_wiki_edit: Wiki úprava
 label_wiki_edit_plural: Wiki úpravy
 label_wiki_page: Wiki stránka
511
 label_wiki_page_plural: Wikistránky
512 513 514 515 516 517 518
 label_index_by_title: Index podľa názvu
 label_index_by_date: Index podľa dátumu
 label_current_version: Aktuálna verzia
 label_preview: Náhľad
 label_feed_plural: Príspevky
 label_changes_details: Detail všetkých zmien
 label_issue_tracking: Sledovanie úloh
519
 label_spent_time: Strávený čas
520 521
 label_f_hour: "%{value} hodina"
 label_f_hour_plural: "%{value} hodín"
522
 label_time_tracking: Sledovanie času
523 524
 label_change_plural: Zmeny
 label_statistics: Štatistiky
525 526 527
 label_commits_per_month: Commity za mesiac
 label_commits_per_author: Commity podľa autora
 label_view_diff: Zobraziť rozdiely
528 529
 label_diff_inline: vo vnútri
 label_diff_side_by_side: vedľa seba
530 531 532
 label_options: Nastavenia
 label_copy_workflow_from: Kopírovať pracovný postup (workflow) z
 label_permissions_report: Prehľad oprávnení
533 534 535
 label_watched_issues: Sledované úlohy
 label_related_issues: Súvisiace úlohy
 label_applied_status: Použitý stav
536 537 538 539 540 541 542 543 544
 label_loading: Nahráva sa...
 label_relation_new: Nové prepojenie
 label_relation_delete: Odstrániť prepojenie
 label_relates_to: Súvisiace s
 label_duplicates: Duplikáty
 label_blocks: Blokované
 label_blocked_by: Zablokované používateľom
 label_precedes: Predchádza
 label_follows: Nasleduje po
545
 label_stay_logged_in: Zostať prihlásený
546
 label_disabled: zakázané
547
 label_show_completed_versions: Ukázať dokončené verzie
548 549 550 551 552 553 554 555
 label_me: ja
 label_board: Fórum
 label_board_new: Nové fórum
 label_board_plural: Fóra
 label_topic_plural: Témy
 label_message_plural: Správy
 label_message_last: Posledná správa
 label_message_new: Nová správa
556
 label_message_posted: Správa bola pridaná
557
 label_reply_plural: Odpovede
558
 label_send_information: Zaslať informácie o účte používateľa
559 560
 label_year: Rok
 label_month: Mesiac
561
 label_week: Týždeň
562 563
 label_date_from: Od
 label_date_to: Do
564
 label_language_based: Podľa jazyka používateľa
565
 label_sort_by: "Zoradenie podľa %{value}"
566
 label_send_test_email: Poslať testovací email
567
 label_feeds_access_key_created_on: "Prístupový kľúč pre Atom bol vytvorený pred %{value}"
568
 label_module_plural: Moduly
569
 label_added_time_by: "Pridané používateľom %{author} pred %{age}"
570
 label_updated_time: "Aktualizované pred %{value}"
571
 label_jump_to_a_project: Prejsť na projekt...
572
 label_file_plural: Súbory
573 574
 label_changeset_plural: Súbory zmien
 label_default_columns: Predvolené stĺpce
575
 label_no_change_option: (bez zmeny)
576
 label_bulk_edit_selected_issues: Hromadná úprava vybraných úloh
577
 label_theme: Téma
578
 label_default: Predvolené
579
 label_search_titles_only: Vyhľadávať iba v názvoch
580 581
 label_user_mail_option_all: "Pre všetky udalosti všetkých mojich projektov"
 label_user_mail_option_selected: "Pre všetky udalosti vybraných projektov..."
582
 label_user_mail_no_self_notified: "Nezasielať informácie o mnou vytvorených zmenách"
583 584 585
 label_registration_activation_by_email: aktivácia účtu emailom
 label_registration_manual_activation: manuálna aktivácia účtu
 label_registration_automatic_activation: automatická aktivácia účtu
586
 label_display_per_page: "%{value} na stránku"
587 588 589 590 591 592 593 594
 label_age: Vek
 label_change_properties: Zmeniť vlastnosti
 label_general: Všeobecné
 label_scm: SCM
 label_plugins: Pluginy
 label_ldap_authentication: Autentifikácia LDAP
 label_downloads_abbr: D/L
 label_optional_description: Voliteľný popis
595
 label_add_another_file: Pridať ďalší súbor
596 597 598
 label_preferences: Nastavenia
 label_chronological_order: V chronologickom poradí
 label_reverse_chronological_order: V obrátenom chronologickom poradí
599

600 601 602
 button_login: Prihlásiť
 button_submit: Potvrdiť
 button_save: Uložiť
603
 button_check_all: Označiť všetko
604
 button_uncheck_all: Zrušiť výber
605 606 607 608 609 610 611
 button_delete: Odstrániť
 button_create: Vytvoriť
 button_test: Test
 button_edit: Upraviť
 button_add: Pridať
 button_change: Zmeniť
 button_apply: Použiť
612 613
 button_clear: Späť na pôvodné
 button_lock: Uzamknúť
614
 button_unlock: Odomknúť
615
 button_download: Stiahnuť
616 617 618
 button_list: Vypísať
 button_view: Zobraziť
 button_move: Presunúť
619 620
 button_back: Späť
 button_cancel: Zrušiť
621
 button_activate: Aktivovať
622
 button_sort: Zoradiť
623
 button_log_time: Pridať časový záznam
624
 button_rollback: Naspäť na túto verziu
625 626 627 628
 button_watch: Sledovať
 button_unwatch: Nesledovať
 button_reply: Odpovedať
 button_archive: Archivovať
629 630
 button_unarchive: zrušiť archiváciu
 button_reset: Resetovať
631 632 633 634 635 636
 button_rename: Premenovať
 button_change_password: Zmeniť heslo
 button_copy: Kopírovať
 button_annotate: Komentovať
 button_update: Aktualizovať
 button_configure: Konfigurovať
637

638
 status_active: aktívny
639
 status_registered: zaregistrovaný
640
 status_locked: uzamknutý
641

642
 text_select_mail_notifications: Vyberte akciu, pri ktorej bude zaslané upozornenie emailom.
643 644
 text_regexp_info: napr. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 znamená bez limitu
645 646 647
 text_project_destroy_confirmation: Naozaj si želáte odstrániť tento projekt a všetky súvisiace údaje?
 text_workflow_edit: Vyberte rolu a front na úpravu pracovného postupu (workflow)
 text_are_you_sure: Naozaj si želáte vykonať túto akciu?
648 649 650
 text_tip_issue_begin_day: úloha začína v tento deň
 text_tip_issue_end_day: úloha končí v tento deň
 text_tip_issue_begin_end_day: úloha začína a končí v tento deň
651 652
 text_caracters_maximum: "Maximálne %{count} znakov."
 text_caracters_minimum: "Dĺžka musí byť minimálne %{count} znakov."
653
 text_length_between: "Dĺžka medzi %{min} %{max} znakmi."
654
 text_tracker_no_workflow: Pre tento front nie je definovaný žiadny pracovný postup (workflow)
655
 text_unallowed_characters: Nepovolené znaky
656
 text_comma_separated: Je povolených viacero hodnôt (navzájom oddelené čiarkou).
657 658 659 660 661 662 663 664
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referencie a opravy úloh v commitoch
 text_issue_added: "úloha %{id} bola vytvorená používateľom %{author}."
 text_issue_updated: "Úloha %{id} bola aktualizovaná používateľom %{author}."
 text_wiki_destroy_confirmation: Naozaj si želáte vymazať túto Wiki a celý jej obsah?
 text_issue_category_destroy_question: "Do tejto kategórie je zaradených niekoľko úloh (%{count}). Čo si želáte s nimi urobiť?"
 text_issue_category_destroy_assignments: Zrušiť zaradenie do kategórie
 text_issue_category_reassign_to: Preradiť úlohy do tejto kategórie
 text_user_mail_option: "Pri projektoch, ktoré neboli vybrané, budete dostávať upozornenia týkajúce sa iba vašich alebo vami sledovaných vecí (napr. vecí, ktorých ste autor, alebo ku ktorým ste priradení)."
665
 text_no_configuration_data: "Roly, fronty, stavy úloh ani pracovné postupy (workflow) neboli zatiaľ nakonfigurované.\nOdporúčame vám nahrať predvolenú konfiguráciu. Následne môžete všetky nastavenia upraviť."
666 667 668 669
 text_load_default_configuration: Nahrať predvolenú konfiguráciu
 text_status_changed_by_changeset: "Aplikované v súbore zmien %{value}."
 text_issues_destroy_confirmation: 'Naozaj si želáte odstrániť všetky vybrané úlohy?'
 text_select_project_modules: 'Vybrať moduly povolené v tomto projekte:'
670 671
 text_default_administrator_account_changed: Predvolené nastavenie administrátorského účtu bolo zmenené
 text_file_repository_writable: Povolený zápis do priečinka s prílohami
672 673 674 675 676
 text_rmagick_available: RMagick k dispozícii (voliteľné)
 text_destroy_time_entries_question: Pri úlohách, ktoré chcete odstrániť, je zaznamenaných %{hours} hodín práce. Čo si želáte urobiť?
 text_destroy_time_entries: Odstrániť zaznamenané hodiny
 text_assign_time_entries_to_project: Priradiť zaznamenané hodiny k projektu
 text_reassign_time_entries: 'Preradiť zaznamenané hodiny k tejto úlohe:'
677

678
 default_role_manager: Manažér
679
 default_role_developer: Vývojár
680 681
 default_role_reporter: Reportér
 default_tracker_bug: Chyba
682
 default_tracker_feature: Funkcionalita
683
 default_tracker_support: Podpora
684 685 686 687 688 689 690
 default_issue_status_new: Nová
 default_issue_status_in_progress: Rozpracovaná
 default_issue_status_resolved: Vyriešená
 default_issue_status_feedback: Čaká na odsúhlasenie
 default_issue_status_closed: Uzavretá
 default_issue_status_rejected: Odmietnutá
 default_doc_category_user: Používateľská dokumentácia
691 692 693 694 695 696
 default_doc_category_tech: Technická dokumentácia
 default_priority_low: Nízká
 default_priority_normal: Normálna
 default_priority_high: Vysoká
 default_priority_urgent: Urgentná
 default_priority_immediate: Okamžitá
697
 default_activity_design: Dizajn
698
 default_activity_development: Vývoj
699

700
 enumeration_issue_priorities: Priority úloh
701
 enumeration_doc_categories: Kategórie dokumentov
702
 enumeration_activities: Aktivity (sledovanie času)
703 704
 error_scm_annotate: "Položka neexistuje, alebo nemôže byť komentovaná."
 text_subprojects_destroy_warning: "Jeho podprojekty: %{value} budú tiež vymazané."
705
 label_and_its_subprojects: "%{value} a jeho podprojekty"
706 707 708 709 710
 mail_body_reminder: "Nasledovné úlohy (%{count}), ktoré vám priradené, majú byť hotové za %{days} dní:"
 mail_subject_reminder: "%{count} úlohy majú byť hotové za %{days} dní"
 text_user_wrote: "Používateľ %{value} napísal:"
 label_duplicated_by: Duplikoval
 setting_enabled_scm: Povolené SCM
711
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Prenastaviť na túto hodnotu:'
712 713
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objektov je nastavených na túto hodnotu."
 label_incoming_emails: Prichádzajúce emaily
714
 label_generate_key: Vygenerovať kľúč
715
 setting_mail_handler_api_enabled: Zapnúť Webovú službu (WS) pre prichádzajúce emaily
716 717
 setting_mail_handler_api_key: API kľúč
 text_email_delivery_not_configured: "Doručovanie emailov nie je nastavené, notifikácie vypnuté.\nNastavte váš SMTP server v config/configuration.yml a reštartujte aplikáciu, čím funkciu aktivujete."
718 719 720
 field_parent_title: Nadradená stránka
 label_issue_watchers: Pozorovatelia
 button_quote: Citácia
721
 setting_sequential_project_identifiers: Generovať sekvenčné identifikátory projektov
722
 notice_unable_delete_version: Verzia nemôže byť zmazaná.
723 724 725 726
 label_renamed: premenované
 label_copied: kopírované
 setting_plain_text_mail: Len jednoduchý text (bez HTML)
 permission_view_files: Zobrazenie súborov
jplang's avatar
jplang committed
727
 permission_edit_issues: Úprava úloh
728
 permission_edit_own_time_entries: Úprava vlastných záznamov o strávenom čase
729 730
 permission_manage_public_queries: Správa verejných filtrov vyhľadávania
 permission_add_issues: Pridávanie úloh
731
 permission_log_time: Zaznamenávanie stráveného času
732
 permission_view_changesets: Zobrazenie súborov zmien
733
 permission_view_time_entries: Zobrazenie stráveného času
734
 permission_manage_versions: Správa verzií
735
 permission_manage_wiki: Správa Wiki
736
 permission_manage_categories: Správa kategórií úloh
737
 permission_protect_wiki_pages: Ochrana wikistránok
738 739 740
 permission_comment_news: Komentovanie noviniek
 permission_delete_messages: Mazanie správ
 permission_select_project_modules: Voľba projektových modulov
741 742 743 744 745
 permission_edit_wiki_pages: Úprava wikistránok
 permission_add_issue_watchers: Pridávanie pozorovateľov
 permission_view_gantt: Zobrazenie Ganttovho grafu
 permission_manage_issue_relations: Správa prepojení medzi úlohami
 permission_delete_wiki_pages: Mazanie wikistránok
746
 permission_manage_boards: Správa diskusií