GitLab steht wegen Wartungsarbeiten am Montag, den 10. Mai, zwischen 17:00 und 19:00 Uhr nicht zur Verfügung.

mn.yml 66.9 KB
Newer Older
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
1 2
mn:
 direction: ltr
jplang's avatar
jplang committed
3 4
 jquery:
  locale: "en"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
5 6 7 8 9 10 11 12
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
   default: "%Y/%m/%d"
   short: "%b %d"
   long: "%Y, %B %d"
13

14 15
  day_names: [Даваа, Мягмар, Лхагва, Пүрэв, Баасан, Бямба, Ням]
  abbr_day_names: [Дав, Мяг, Лха, Пүр, Бсн, Бям, Ням]
16

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
17
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
18 19
  month_names: [~, 1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар]
  abbr_month_names: [~, 1сар, 2сар, 3сар, 4сар, 5сар, 6сар, 7сар, 8сар, 9сар, 10сар, 11сар, 12сар]
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
  # Used in date_select and datime_select.
  order:
   - :day
   - :month
   - :year

 time:
  formats:
   default: "%Y/%m/%d %I:%M %p"
   time: "%I:%M %p"
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%Y, %B %d %H:%M"
  am: "am"
  pm: "pm"
34

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
35 36
 datetime:
  distance_in_words:
37
   half_a_minute: "хагас минут"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
38
   less_than_x_seconds:
39 40
    one:  "секунд орчим"
    other: "%{count} секундээс бага хугацаа"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
41
   x_seconds:
42 43
    one:  "1 секунд"
    other: "%{count} секунд"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
44
   less_than_x_minutes:
45 46
    one:  "минутаас бага хугацаа"
    other: "%{count} минутаас бага хугацаа"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
47 48 49 50 51 52
   x_minutes:
    one:  "1 минут"
    other: "%{count} минут"
   about_x_hours:
    one:  "1 цаг орчим"
    other: "ойролцоогоор %{count} цаг"
53
   x_hours:
54 55
    one:  "1 цаг"
    other: "%{count} цаг"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
56 57 58 59
   x_days:
    one:  "1 өдөр"
    other: "%{count} өдөр"
   about_x_months:
60 61
    one:  "1 сар орчим"
    other: "ойролцоогоор %{count} сар"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
62
   x_months:
63 64
    one:  "1 сар"
    other: "%{count} сар"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
65 66 67 68
   about_x_years:
    one:  "ойролцоогоор 1 жил"
    other: "ойролцоогоор %{count} жил"
   over_x_years:
69 70
    one:  "1 жилээс их"
    other: "%{count} жилээс их"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
   almost_x_years:
    one:  "бараг 1 жил"
    other: "бараг %{count} жил"

 number:
  format:
   separator: "."
   delimiter: ""
   precision: 3
  human:
   format:
    delimiter: ""
83
    precision: 3
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Байт"
      other: "Байт"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"

# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
98
   sentence_connector: "бас"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
99
   skip_last_comma: false
100

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
101 102 103 104 105 106 107
 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
     one:  "1 error prohibited this %{model} from being saved"
     other: "%{count} errors prohibited this %{model} from being saved"
   messages:
108 109
    inclusion: "жагсаалтад заагдаагүй байна"
    exclusion: "нөөцлөгдсөн"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
110
    invalid: "буруу"
111 112 113
    confirmation: "баталгаажсан өгөгдөлтэй таарахгүй байна"
    accepted: "хүлээж авах ёстой"
    empty: "хоосон байж болохгүй"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
114
    blank: "бланк байж болохгүй"
115 116 117 118
    too_long: "дэндүү урт байна (хамгийн ихдээ %{count} тэмдэгт)"
    too_short: "дэндүү богино байна (хамгийн багадаа %{count} тэмдэгт)"
    wrong_length: "буруу урттай байна (заавал %{count} тэмдэгт)"
    taken: "аль хэдийнэ авсан байна"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
119 120
    not_a_number: "тоо биш байна"
    not_a_date: "зөв огноо биш байна"
121
    greater_than: "%{count} их байх ёстой"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
122 123 124 125
    greater_than_or_equal_to: "must be greater than or equal to %{count}"
    equal_to: "must be equal to %{count}"
    less_than: "must be less than %{count}"
    less_than_or_equal_to: "must be less than or equal to %{count}"
126 127
    odd: "заавал сондгой"
    even: "заавал тэгш"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
128
    greater_than_start_date: "must be greater than start date"
129 130
    not_same_project: "нэг ижил төсөлд хамаарахгүй байна"
    circular_dependency: "Энэ харьцаа нь гинжин(рекурсив) харьцаа үүсгэх юм байна"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
131
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
132
    earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
133
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
134
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
135 136

 actionview_instancetag_blank_option: Сонгоно уу
137

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
138 139 140 141 142 143 144 145
 general_text_No: 'Үгүй'
 general_text_Yes: 'Тийм'
 general_text_no: 'үгүй'
 general_text_yes: 'тийм'
 general_lang_name: 'Mongolian (Монгол)'
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
146
 general_pdf_fontname: freesans
147
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
148
 general_first_day_of_week: '7'
149

150 151 152
 notice_account_updated: Дансыг амжилттай өөрчиллөө.
 notice_account_invalid_credentials: Хэрэглэгчийн нэр эсвэл нууц үг буруу байна
 notice_account_password_updated: Нууц үгийг амжилттай өөрчиллөө.
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
153
 notice_account_wrong_password: Буруу нууц үг
154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
 notice_account_register_done: Шинэ хэрэглэгч амжилттай үүсгэлээ. Идэвхжүүлэхийн тулд, бидний тань луу илгээсэн мэйл дотор байгаа холбоос дээр дараарай.
 notice_account_unknown_email: Үл мэдэгдэх хэрэглэгч.
 notice_can_t_change_password: Энэ эрх гадаад нэвтрэлтэд ашигладаг учраас нууц үгийг өөрчлөх боломжгүй.
 notice_account_lost_email_sent: Бид таньд мэйлээр нууц үгээ өөрчлөх зааврыг илгээсэн байгаа.
 notice_account_activated: Таны данс идэвхжлээ. Одоо нэвтэрч орж болно.
 notice_successful_create: Амжилттай үүсгэлээ.
 notice_successful_update: Амжилттай өөрчиллөө.
 notice_successful_delete: Амжилттай устгалаа.
 notice_successful_connection: Амжилттай холбогдлоо.
 notice_file_not_found: Таны үзэх гэсэн хуудас байхгүй юмуу устгагдсан байна.
 notice_locking_conflict: Өгөгдлийг өөр хүн өөрчилсөн байна.
 notice_not_authorized: Танд энэ хуудсыг үзэх эрх байхгүй байна.
 notice_email_sent: "%{value} - руу мэйл илгээлээ"
 notice_email_error: "Мэйл илгээхэд алдаа гарлаа (%{value})"
 notice_feeds_access_key_reseted: Таны Atom хандалтын түлхүүрийг дахин эхлүүллээ.
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
169
 notice_api_access_key_reseted: Your API access key was reset.
170 171 172
 notice_failed_to_save_issues: "%{total} асуудал сонгогдсоноос %{count} асуудлыг нь хадгалахад алдаа гарлаа: %{ids}."
 notice_no_issue_selected: "Ямар ч асуудал сонгогдоогүй байна! Засварлах асуудлуудаа сонгоно уу."
 notice_account_pending: "Таны дансыг үүсгэж дууслаа, администратор баталгаажуулах хүртэл хүлээнэ үү."
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
173
 notice_default_data_loaded: Стандарт тохиргоог амжилттай ачааллаа.
174
 notice_unable_delete_version: Хувилбарыг устгах боломжгүй.
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
175
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue done ratios updated.
176

177 178
 error_can_t_load_default_data: "Стандарт тохиргоог ачаалж чадсангүй: %{value}"
 error_scm_not_found: "Repository дотор тухайн бичлэг эсвэл хувилбарыг олсонгүй."
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
179
 error_scm_command_failed: "Repository-д хандахад алдаа гарлаа: %{value}"
180 181
 error_scm_annotate: "Бичлэг байхгүй байна, эсвэл бичлэгт тайлбар хавсаргаж болохгүй."
 error_issue_not_found_in_project: 'Сонгосон асуудал энэ төсөлд хамаардаггүй юм уу эсвэл системд байхгүй байна.'
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
182 183 184 185 186 187 188
 error_no_tracker_in_project: 'No tracker is associated to this project. Please check the Project settings.'
 error_no_default_issue_status: 'No default issue status is defined. Please check your configuration (Go to "Administration -> Issue statuses").'
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'An issue assigned to a closed version can not be reopened'
 error_can_not_archive_project: This project can not be archived
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Issue done ratios not updated."
 error_workflow_copy_source: 'Please select a source tracker or role'
 error_workflow_copy_target: 'Please select target tracker(s) and role(s)'
189

190
 warning_attachments_not_saved: "%{count} file(s) файлыг хадгалж чадсангүй."
191

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
192
 mail_subject_lost_password: "Таны %{value} нууц үг"
193 194 195 196 197 198 199 200 201
 mail_body_lost_password: 'Нууц үгээ өөрчлөхийн тулд доорх холбоос дээр дарна уу:'
 mail_subject_register: "Таны %{value} дансыг идэвхжүүлэх"
 mail_body_register: 'Дансаа идэвхжүүлэхийн тулд доорх холбоос дээр дарна уу:'
 mail_body_account_information_external: "Та өөрийнхөө %{value} дансыг ашиглаж холбогдож болно."
 mail_body_account_information: Таны дансны тухай мэдээлэл
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} дансыг идэвхжүүлэх хүсэлт"
 mail_body_account_activation_request: "Шинэ хэрэглэгч (%{value}) бүртгүүлсэн байна. Таны баталгаажуулахыг хүлээж байна:"
 mail_subject_reminder: "Дараагийн өдрүүдэд %{count} асуудлыг шийдэх хэрэгтэй (%{days})"
 mail_body_reminder: "Танд оноогдсон %{count} асуудлуудыг дараагийн %{days} өдрүүдэд шийдэх хэрэгтэй:"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
202 203 204 205
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wiki page has been added"
 mail_body_wiki_content_added: "The '%{id}' wiki page has been added by %{author}."
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wiki page has been updated"
 mail_body_wiki_content_updated: "The '%{id}' wiki page has been updated by %{author}."
206 207


208
 field_name: Нэр
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
209
 field_description: Тайлбар
210
 field_summary: Дүгнэлт
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
211
 field_is_required: Зайлшгүй
212
 field_firstname: Таны нэр
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
213
 field_lastname: Овог
214
 field_mail: Имэйл
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
215
 field_filename: Файл
216 217
 field_filesize: Хэмжээ
 field_downloads: Татаж авах зүйлс
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
218
 field_author: Зохиогч
219 220
 field_created_on: Үүссэн
 field_updated_on: Өөрчилсөн
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
221
 field_field_format: Формат
222
 field_is_for_all: Бүх төслийн хувьд
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
223
 field_possible_values: Боломжтой утгууд
224
 field_regexp: Энгийн илэрхийлэл
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
225
 field_min_length: Минимум урт
226
 field_max_length: Максимум урт
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
227 228 229
 field_value: Утга
 field_category: Төрөл
 field_title: Гарчиг
230 231
 field_project: Төсөл
 field_issue: Асуудал
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
232
 field_status: Төлөв
233 234
 field_notes: Тэмдэглэлүүд
 field_is_closed: Асуудал хаагдсан
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
235
 field_is_default: Стандарт утга
236
 field_tracker: Чиглэл
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
237
 field_subject: Гарчиг
238 239 240
 field_due_date: Дуусах огноо
 field_assigned_to: Оноогдсон
 field_priority: Зэрэглэл
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
241
 field_fixed_version: Хувилбар
242 243 244
 field_user: Хэрэглэгч
 field_role: Хандалтын эрх
 field_homepage: Нүүр хуудас
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
245
 field_is_public: Олон нийтийн
246 247 248 249 250
 field_parent: Эцэг төсөл нь
 field_is_in_roadmap: Асуудлуудыг явцын зураг дээр харуулах
 field_login: Нэвтрэх нэр
 field_mail_notification: Имэйл мэдэгдлүүд
 field_admin: Администратор
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
251
 field_last_login_on: Сүүлийн холбоо
252
 field_language: Хэл
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
253
 field_effective_date: Огноо
254 255
 field_password: Нууц үг
 field_new_password: Шннэ нууц үг
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
256 257 258
 field_password_confirmation: Баталгаажуулах
 field_version: Хувилбар
 field_type: Төрөл
259
 field_host: Хост
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
260
 field_port: Порт
261 262 263 264
 field_account: Данс
 field_base_dn: Үндсэн ДН
 field_attr_login: Нэвтрэх аттрибут
 field_attr_firstname: Таны нэр аттрибут
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
265
 field_attr_lastname: Овог аттрибут
266 267 268 269 270 271
 field_attr_mail: Имэйл аттрибут
 field_onthefly: Хүссэн үедээ хэрэглэгч үүсгэх
 field_start_date: Эхлэл
 field_done_ratio: "%% Гүйцэтгэсэн"
 field_auth_source: Нэвтрэх арга
 field_hide_mail: Миний имэйл хаягийг нуу
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
272
 field_comments: Тайлбар
273 274 275
 field_url: URL Хаяг
 field_start_page: Тэргүүн хуудас
 field_subproject: Дэд төсөл
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
276 277 278
 field_hours: Цаг
 field_activity: Үйл ажиллагаа
 field_spent_on: Огноо
279 280 281
 field_identifier: Төслийн глобал нэр
 field_is_filter: Шүүлтүүр болгон хэрэглэгддэг
 field_issue_to: Хамаатай асуудал
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
282
 field_delay: Хоцролт
283 284 285
 field_assignable: Энэ хандалтын эрхэд асуудлуудыг оноож өгч болно
 field_redirect_existing_links: Байгаа холбоосуудыг дахин чиглүүлэх
 field_estimated_hours: Барагцаалсан цаг
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
286
 field_column_names: Баганууд
287
 field_time_zone: Цагын бүс
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
288 289 290
 field_searchable: Хайж болох
 field_default_value: Стандарт утга
 field_comments_sorting: Тайлбаруудыг харуул
291 292
 field_parent_title: Эцэг хуудас
 field_editable: Засварлагдана
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
293 294
 field_watcher: Харна
 field_identity_url: OpenID URL
295 296
 field_content: Агуулга
 field_group_by: Үр дүнгээр бүлэглэх
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
297
 field_sharing: Sharing
298

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
299
 setting_app_title: Программын гарчиг
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313
 setting_welcome_text: Мэндчилгээ
 setting_default_language: Стандарт хэл
 setting_login_required: Нэвтрэх шаардлагатай
 setting_self_registration: Өөрийгөө бүртгүүлэх
 setting_attachment_max_size: Хавсралт файлын дээд хэмжээ
 setting_issues_export_limit: Асуудал экспортлох хязгаар
 setting_mail_from: Ямар имэйл хаяг үүсгэх
 setting_bcc_recipients: BCC талбарын хаягууд (bcc)
 setting_plain_text_mail: дан текст мэйл (HTML биш)
 setting_host_name: Хостын нэр болон зам
 setting_text_formatting: Текст хэлбэржүүлэлт
 setting_wiki_compression: Вики хуудсуудын түүх дээр шахалт хийх
 setting_feeds_limit: Фийд агуулгын хязгаар
 setting_default_projects_public: Шинэ төслүүд автоматаар олон нийтийнх байна
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
314
 setting_autofetch_changesets: Комитуудыг автоматаар татаж авах
315 316 317 318
 setting_sys_api_enabled: Репозитори менежментэд зориулан WS-ийг идэвхжүүлэх
 setting_commit_ref_keywords: Хамааруулах түлхүүр үгс
 setting_commit_fix_keywords: Зоолттой түлхүүр үгс
 setting_autologin: Компьютер дээр санах
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
319 320
 setting_date_format: Огнооны формат
 setting_time_format: Цагийн формат
321 322 323
 setting_cross_project_issue_relations: Төсөл хооронд асуудал хамааруулахыг зөвшөөрөх
 setting_issue_list_default_columns: Асуудлуудыг харуулах стандарт баганууд
 setting_emails_footer: Имэйлүүдийн хөл хэсэг
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
324
 setting_protocol: Протокол
325 326 327 328 329
 setting_per_page_options: Нэг хуудсанд байх обьектуудын тохиргоо
 setting_user_format: Хэрэглэгчдийг харуулах формат
 setting_activity_days_default: Төслийн үйл ажиллагаа хэсэгт үзүүлэх өдрийн тоо
 setting_display_subprojects_issues: Дэд төслүүдийн асуудлуудыг автоматаар гол төсөл дээр харуулах
 setting_enabled_scm: SCM - ийг идэвхжүүлэх
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
330
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Truncate emails after one of these lines"
331
 setting_mail_handler_api_enabled: Ирсэн мэйлүүдийн хувьд WS-ийг идэвхжүүлэх
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
332
 setting_mail_handler_api_key: API түлхүүр
333 334
 setting_sequential_project_identifiers: Дэс дараалсан төслийн глобал нэр үүсгэж байх
 setting_gravatar_enabled: Gravatar дүрсүүдийг хэрэглэгчдэд хэрэглэж байх
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
335
 setting_gravatar_default: Default Gravatar image
336
 setting_diff_max_lines_displayed: Ялгаатай мөрүүдийн тоо (дээд тал нь)
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348
 setting_file_max_size_displayed: Max size of text files displayed inline
 setting_repository_log_display_limit: Maximum number of revisions displayed on file log
 setting_openid: Allow OpenID login and registration
 setting_password_min_length: Minimum password length
 setting_new_project_user_role_id: Role given to a non-admin user who creates a project
 setting_default_projects_modules: Default enabled modules for new projects
 setting_issue_done_ratio: Calculate the issue done ratio with
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Use the issue field
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Use the issue status
 setting_start_of_week: Start calendars on
 setting_rest_api_enabled: Enable REST web service
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
349

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
350 351
 permission_add_project: Create project
 permission_add_subprojects: Create subprojects
352 353 354
 permission_edit_project: Төслийг засварлах
 permission_select_project_modules: Төслийн модулуудийг сонгоно уу
 permission_manage_members: Системийн хэрэглэгчид
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
355 356
 permission_manage_project_activities: Manage project activities
 permission_manage_versions: Хувилбарууд
357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378
 permission_manage_categories: Асуудлын ангиллууд
 permission_view_issues: Асуудлуудыг харах
 permission_add_issues: Асуудлууд нэмэх
 permission_edit_issues: Асуудлуудыг засварлах
 permission_manage_issue_relations: Асуудлын хамаарлыг зохицуулах
 permission_add_issue_notes: Тэмдэглэл нэмэх
 permission_edit_issue_notes: Тэмдэглэлүүд засварлах
 permission_edit_own_issue_notes: Өөрийн үлдээсэн тэмдэглэлүүдийг засварлах
 permission_delete_issues: Асуудлуудыг устгах
 permission_manage_public_queries: Олон нийтийн асуултууд
 permission_save_queries: Асуултуудыг хадгалах
 permission_view_gantt: Гант диаграмыг үзэх
 permission_view_calendar: Календарь үзэх
 permission_view_issue_watchers: Ажиглагчдын жагсаалтыг харах
 permission_add_issue_watchers: Ажиглагчид нэмэх
 permission_delete_issue_watchers: Ажиглагчдыг устгах
 permission_log_time: Зарцуулсан хугацааг лог хийх
 permission_view_time_entries: Зарцуулсан хугацааг харах
 permission_edit_time_entries: Хугацааны логуудыг засварлах
 permission_edit_own_time_entries: Өөрийн хугацааны логуудыг засварлах
 permission_manage_news: Мэдээ мэдээллүүд
 permission_comment_news: Мэдээнд тайлбар үлдээх
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
379 380 381 382
 permission_view_documents: Бичиг баримтуудыг харах
 permission_manage_files: Файлууд
 permission_view_files: Файлуудыг харах
 permission_manage_wiki: Вики удирдах
383 384 385 386 387 388 389
 permission_rename_wiki_pages: Вики хуудсуудыг дахиж нэрлэх
 permission_delete_wiki_pages: Вики хуудсуудыг устгах
 permission_view_wiki_pages: Вики үзэх
 permission_view_wiki_edits: Вики түүх үзэх
 permission_edit_wiki_pages: Вики хуудсуудыг засварлах
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Хавсралтуудыг устгах
 permission_protect_wiki_pages: Вики хуудсуудыг хамгаалах
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
390
 permission_manage_repository: Репозитори
391
 permission_browse_repository: Репозиторийг үзэх
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
392 393 394
 permission_view_changesets: Өөрчлөлтүүдийг харах
 permission_commit_access: Коммит хандалт
 permission_manage_boards: Самбарууд
395 396 397 398 399 400 401
 permission_view_messages: Зурвасуудыг харах
 permission_add_messages: Зурвас илгээх
 permission_edit_messages: Зурвасуудыг засварлах
 permission_edit_own_messages: Өөрийн зурвасуудыг засварлах
 permission_delete_messages: Зурвасуудыг устгах
 permission_delete_own_messages: Өөрийн зурвасуудыг устгах
 permission_export_wiki_pages: Вики хуудсуудыг экспорт хийх
402

403 404 405
 project_module_issue_tracking: Асуудал хянах
 project_module_time_tracking: Хугацаа хянах
 project_module_news: Мэдээ мэдээллүүд
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
406 407 408 409 410
 project_module_documents: Бичиг баримтууд
 project_module_files: Файлууд
 project_module_wiki: Вики
 project_module_repository: Репозитори
 project_module_boards: Самбарууд
411

412 413 414 415 416 417 418
 label_user: Хэрэглэгч
 label_user_plural: Хэрэглэгчид
 label_user_new: Шинэ хэрэглэгч
 label_user_anonymous: Хамаагүй хэрэглэгч
 label_project: Төсөл
 label_project_new: Шинэ төсөл
 label_project_plural: Төслүүд
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
419
 label_x_projects:
420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431
  zero: төсөл байхгүй
  one:  1 төсөл
  other: "%{count} төслүүд"
 label_project_all: Бүх Төслүүд
 label_project_latest: Сүүлийн үеийн төслүүд
 label_issue: Асуудал
 label_issue_new: Шинэ асуудал
 label_issue_plural: Асуудлууд
 label_issue_view_all: Бүх асуудлуудыг харах
 label_issues_by: "%{value} - н асуудлууд"
 label_issue_added: Асуудал нэмэгдлээ
 label_issue_updated: Асуудал өөрчлөгдлөө
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
432
 label_document: Бичиг баримт
433
 label_document_new: Шинэ бичиг баримт
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
434
 label_document_plural: Бичиг баримтууд
435 436 437 438 439
 label_document_added: Бичиг баримт нэмэгдлээ
 label_role: Хандалтын эрх
 label_role_plural: Хандалтын эрхүүд
 label_role_new: Шинэ хандалтын эрх
 label_role_and_permissions: Хандалтын эрхүүд болон зөвшөөрлүүд
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
440
 label_member: Гишүүн
441
 label_member_new: Шинэ гишүүн
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
442
 label_member_plural: Гишүүд
443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461
 label_tracker: Чиглэл
 label_tracker_plural: Чиглэлүүд
 label_tracker_new: Шинэ чиглэл
 label_workflow: Ажлын дараалал
 label_issue_status: Асуудлын төлөв
 label_issue_status_plural: Асуудлын төлвүүд
 label_issue_status_new: Шинэ төлөв
 label_issue_category: Асуудлын ангилал
 label_issue_category_plural: Асуудлын ангиллууд
 label_issue_category_new: Шинэ ангилал
 label_custom_field: Хэрэглэгчийн тодорхойлсон талбар
 label_custom_field_plural: Хэрэглэгчийн тодорхойлсон талбарууд
 label_custom_field_new: Шинээр хэрэглэгчийн тодорхойлсон талбар үүсгэх
 label_enumerations: Ангиллууд
 label_enumeration_new: Шинэ утга
 label_information: Мэдээлэл
 label_information_plural: Мэдээллүүд
 label_please_login: Нэвтэрч орно уу
 label_register: Бүртгүүлэх
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
462
 label_login_with_open_id_option: or login with OpenID
463 464 465 466 467 468 469
 label_password_lost: Нууц үгээ алдсан
 label_home: Нүүр
 label_my_page: Миний хуудас
 label_my_account: Миний данс
 label_my_projects: Миний төслүүд
 label_administration: Админ хэсэг
 label_login: Нэвтрэх
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
470
 label_logout: Гарах
471 472 473
 label_help: Тусламж
 label_reported_issues: Мэдэгдсэн асуудлууд
 label_assigned_to_me_issues: Надад оноогдсон асуудлууд
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
474
 label_last_login: Сүүлийн холболт
475
 label_registered_on: Бүртгүүлсэн огноо
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
476 477 478
 label_activity: Үйл ажиллагаа
 label_overall_activity: Ерөнхий үйл ажиллагаа
 label_user_activity: "%{value}-ийн үйл ажиллагаа"
479 480
 label_new: Шинэ
 label_logged_as: Холбогдсон нэр
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
481
 label_environment: Орчин
482 483 484 485 486 487 488 489 490
 label_authentication: Нэвтрэх
 label_auth_source: Нэвтрэх арга
 label_auth_source_new: Шинэ нэвтрэх арга
 label_auth_source_plural: Нэвтрэх аргууд
 label_subproject_plural: Дэд төслүүд
 label_subproject_new: Шинэ дэд төсөл
 label_and_its_subprojects: "%{value} болон холбогдох дэд төслүүд"
 label_min_max_length: Дээд - Доод урт
 label_list: Жагсаалт
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
491
 label_date: Огноо
492
 label_integer: Бүхэл тоо
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
493
 label_float: Бутархай тоо
494 495 496 497 498 499
 label_boolean: Үнэн худал утга
 label_string: Текст
 label_text: Урт текст
 label_attribute: Аттрибут
 label_attribute_plural: Аттрибутууд
 label_no_data: Үзүүлэх өгөгдөл байхгүй байна
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
500 501 502
 label_change_status: Төлвийг өөрчлөх
 label_history: Түүх
 label_attachment: Файл
503 504
 label_attachment_new: Шинэ файл
 label_attachment_delete: Файл устгах
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
505
 label_attachment_plural: Файлууд
506
 label_file_added: Файл нэмэгдлээ
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
507
 label_report: Тайлан
508
 label_report_plural: Тайлангууд
509 510 511 512 513 514
 label_news: Мэдээ
 label_news_new: Шинэ мэдээ
 label_news_plural: Мэдээ
 label_news_latest: Сүүлийн үеийн мэдээнүүд
 label_news_view_all: Бүх мэдээг харах
 label_news_added: Мэдээ нэмэгдлээ
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
515
 label_settings: Тохиргоо
516
 label_overview: Эхлэл
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
517
 label_version: Хувилбар
518
 label_version_new: Шинэ хувилбар
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
519
 label_version_plural: Хувилбарууд
520
 label_close_versions: Гүйцэт хувилбаруудыг хаалаа
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
521 522 523
 label_confirmation: Баталгаажуулах
 label_export_to: 'Өөр авч болох формат:'
 label_read: Унших...
524 525 526
 label_public_projects: Олон нийтийн төслүүд
 label_open_issues: нээлттэй
 label_open_issues_plural: нээлттэй
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
527 528 529
 label_closed_issues: хаалттай
 label_closed_issues_plural: хаалттай
 label_x_open_issues_abbr:
530 531 532
  zero: 0 нээлттэй
  one:  1 нээлттэй
  other: "%{count} нээлттэй"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
533 534 535 536
 label_x_closed_issues_abbr:
  zero: 0 хаалттай
  one:  1 хаалттай
  other: "%{count} хаалттай"
537
 label_total: Нийт
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
538 539
 label_permissions: Зөвшөөрлүүд
 label_current_status: Одоогийн төлөв
540
 label_new_statuses_allowed: Шинээр олгож болох төлвүүд
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
541
 label_all: бүгд
542 543
 label_none: хоосон
 label_nobody: хэн ч биш
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
544 545
 label_next: Дараагийн
 label_previous: Өмнөх
546 547 548
 label_used_by: Хэрэглэгддэг
 label_details: Дэлгэрэнгүй
 label_add_note: Тэмдэглэл нэмэх
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
549
 label_calendar: Календарь
550
 label_months_from: Саруудыг хаанаас
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
551 552
 label_gantt: Гант диаграм
 label_internal: Дотоод
553
 label_last_changes: "сүүлийн %{count} өөрчлөлтүүд"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
554 555 556 557
 label_change_view_all: Бүх өөрчлөлтүүдийг харах
 label_comment: Тайлбар
 label_comment_plural: Тайлбарууд
 label_x_comments:
558 559 560 561 562 563 564 565 566 567
  zero: сэтгэгдэл байхгүй
  one: 1 сэтгэгдэлтэй
  other: "%{count} сэтгэгдэлтэй"
 label_comment_add: Тайлбар нэмэх
 label_comment_added: Тайлбар нэмэгдлээ
 label_comment_delete: Тайлбарууд устгах
 label_query: Хэрэглэгчийн тодорхойлсон асуулт
 label_query_plural: Хэрэглэгчийн тодорхойлсон асуултууд
 label_query_new: Шинээр хэрэглэгчийн тодорхойлсон асуулт үүсгэх
 label_filter_add: Шүүлтүүр нэмэх
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
568 569 570
 label_filter_plural: Шүүлтүүрүүд
 label_equals: бол
 label_not_equals: биш
571 572
 label_in_less_than: аас бага
 label_in_more_than: аас их
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
573 574 575 576 577 578
 label_greater_or_equal: '>='
 label_less_or_equal: '<='
 label_in: дотор
 label_today: өнөөдөр
 label_all_time: бүх хугацаа
 label_yesterday: өчигдөр
579 580 581 582 583 584 585
 label_this_week: энэ долоо хоног
 label_last_week: өнгөрсөн долоо хоног
 label_last_n_days: "сүүлийн %{count} өдрүүд"
 label_this_month: энэ сар
 label_last_month: сүүлийн сар
 label_this_year: энэ жил
 label_date_range: Хязгаар огноо
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
586 587 588 589 590 591 592 593
 label_less_than_ago: бага өдрийн дотор
 label_more_than_ago: их өдрийн дотор
 label_ago: өдрийн өмнө
 label_contains: агуулж байгаа
 label_not_contains: агуулаагүй
 label_day_plural: өдрүүд
 label_repository: Репозитори
 label_repository_plural: Репозиторууд
594
 label_browse: Үзэх
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
595
 label_branch: Салбар
596
 label_tag: Шошго
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
597 598 599 600
 label_revision: Хувилбар
 label_revision_plural: Хувилбарууд
 label_revision_id: "%{value} Хувилбар"
 label_associated_revisions: Хамааралтай хувилбарууд
601 602 603 604 605
 label_added: нэмэгдсэн
 label_modified: өөрчлөгдсөн
 label_copied: хуулсан
 label_renamed: нэрийг нь өөрчилсөн
 label_deleted: устгасан
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
606 607 608 609 610
 label_latest_revision: Сүүлийн үеийн хувилбар
 label_latest_revision_plural: Сүүлийн үеийн хувилбарууд
 label_view_revisions: Хувилбаруудыг харах
 label_view_all_revisions: Бүх хувилбаруудыг харах
 label_max_size: Maximum size
611 612
 label_sort_highest: Хамгийн дээр
 label_sort_higher: Дээш нь
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
613 614 615
 label_sort_lower: Доош нь
 label_sort_lowest: Хамгийн доор
 label_roadmap: Хөтөч
616 617 618
 label_roadmap_due_in: "%{value} дотор дуусгах"
 label_roadmap_overdue: "%{value} оройтсон"
 label_roadmap_no_issues: Энэ хувилбарт асуудал байхгүй байна
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
619 620
 label_search: Хайх
 label_result_plural: Үр дүн
621
 label_all_words: Бүх үгс
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
622
 label_wiki: Вики
623 624 625 626 627 628
 label_wiki_edit: Вики засвар
 label_wiki_edit_plural: Вики засварууд
 label_wiki_page: Вики хуудас
 label_wiki_page_plural: Вики хуудас
 label_index_by_title: Гарчгаар эрэмбэлэх
 label_index_by_date: Огноогоор эрэмбэлэх
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
629 630 631
 label_current_version: Одоогийн хувилбар
 label_preview: Ямар харагдахыг шалгах
 label_feed_plural: Feeds
632 633 634
 label_changes_details: Бүх өөрчлөлтүүдийн дэлгэрэнгүй
 label_issue_tracking: Асуудал хянах
 label_spent_time: Зарцуулсан хугацаа
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
635 636
 label_f_hour: "%{value} цаг"
 label_f_hour_plural: "%{value} цаг"
637
 label_time_tracking: Хугацааг хянах
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
638
 label_change_plural: Өөрчлөлтүүд
639 640
 label_statistics: Статистик
 label_commits_per_month: Сард хийсэн коммитын тоо
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
641 642 643
 label_commits_per_author: Зохиогч бүрийн хувьд коммитын тоо
 label_view_diff: Ялгаануудыг харах
 label_diff_inline: дотор нь
644
 label_diff_side_by_side: зэрэгцүүлж
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
645
 label_options: Тохиргоо
646
 label_copy_workflow_from: Ажлын дарааллыг хуулах
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
647
 label_permissions_report: Зөвшөөрлүүдийн таблиц
648 649 650 651 652 653 654 655 656
 label_watched_issues: Ажиглагдаж байгаа асуудлууд
 label_related_issues: Хамааралтай асуудлууд
 label_applied_status: Олгосон төлөв
 label_loading: Ачаалж байна...
 label_relation_new: Шинэ хамаарал
 label_relation_delete: Хамаарлыг устгах
 label_relates_to: энгийн хамааралтай
 label_duplicates: хос хамааралтай
 label_duplicated_by: давхардуулсан эзэн
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
657
 label_blocks: шаардах хамааралтай
658
 label_blocked_by: блоколсон эзэн
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
659 660
 label_precedes: урьдчилах хамааралтай
 label_follows: дагаж
661 662 663
 label_stay_logged_in: Энэ комьютер дээр санах
 label_disabled: идэвхгүй болсон
 label_show_completed_versions: Гүйцэд хувилбаруудыг харуулах
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
664 665
 label_me: би
 label_board: Форум
666
 label_board_new: Шинэ форум
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
667
 label_board_plural: Форумууд
668
 label_board_locked: Түгжээтэй
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
669
 label_board_sticky: Sticky
670 671 672 673 674
 label_topic_plural: Сэдвүүд
 label_message_plural: Зурвасууд
 label_message_last: Сүүлийн зурвас
 label_message_new: Шинэ зурвас
 label_message_posted: Зурвас нэмэгдлээ
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
675
 label_reply_plural: Хариултууд
676
 label_send_information: Дансны мэдээллийг хэрэглэгчид илгээх
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
677 678 679
 label_year: Жил
 label_month: Сар
 label_week: Долоо хоног
680 681 682 683 684
 label_date_from: Хэзээнээс
 label_date_to: Хэдий хүртэл
 label_language_based: Хэрэглэгчийн хэлнас шалтгаалан
 label_sort_by: "%{value} талбараар нь эрэмбэлэх"
 label_send_test_email: Турших мэйл илгээх
685 686
 label_feeds_access_key: Atom хандах түлхүүр
 label_missing_feeds_access_key: Atom хандах түлхүүр алга
687
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom хандалтын түлхүүр %{value}-ийн өмнө үүссэн"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
688
 label_module_plural: Модулууд
689 690 691 692
 label_added_time_by: "%{author} %{age}-ийн өмнө нэмсэн"
 label_updated_time_by: "%{author} %{age}-ийн өмнө өөрчилсөн"
 label_updated_time: "%{value} -ийн өмнө өөрчлөгдсөн"
 label_jump_to_a_project: Төсөл рүү очих...
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
693 694 695 696
 label_file_plural: Файлууд
 label_changeset_plural: Өөрчлөлтүүд
 label_default_columns: Стандарт баганууд
 label_no_change_option: (Өөрчлөлт байхгүй)
697 698
 label_bulk_edit_selected_issues: Сонгогдсон асуудлуудыг бөөнөөр засварлах
 label_theme: Системийн Дизайн
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
699 700
 label_default: Стандарт
 label_search_titles_only: Зөвхөн гарчиг хайх
701 702 703 704 705 706 707 708
 label_user_mail_option_all: "Миний бүх төсөл дээрх бүх үзэгдлүүдийн хувьд"
 label_user_mail_option_selected: "Сонгогдсон төслүүдийн хувьд бүх үзэгдэл дээр..."
 label_user_mail_no_self_notified: "Миний өөрийн хийсэн өөрчлөлтүүдийн тухай надад мэдэгдэх хэрэггүй"
 label_registration_activation_by_email: дансыг имэйлээр идэвхжүүлэх
 label_registration_manual_activation: дансыг гараар идэвхжүүлэх
 label_registration_automatic_activation: дансыг автоматаар идэвхжүүлэх
 label_display_per_page: 'Нэг хуудсанд: %{value}'
 label_age: Нас
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
709 710 711 712
 label_change_properties: Тохиргоог өөрчлөх
 label_general: Ерөнхий
 label_scm: SCM
 label_plugins: Модулууд
713
 label_ldap_authentication: LDAP нэвтрэх горим
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
714 715
 label_downloads_abbr: D/L
 label_optional_description: Дурын тайлбар
716
 label_add_another_file: Дахин файл нэмэх
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
717
 label_preferences: Тохиргоо
718 719 720 721 722 723
 label_chronological_order: Цагаан толгойн үсгийн дарааллаар
 label_reverse_chronological_order: Урвуу цагаан толгойн үсгийн дарааллаар
 label_incoming_emails: Ирсэн мэйлүүд
 label_generate_key: Түлхүүр үүсгэх
 label_issue_watchers: Ажиглагчид
 label_example: Жишээ
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747
 label_display: Display
 label_sort: Sort
 label_ascending: Ascending
 label_descending: Descending
 label_date_from_to: From %{start} to %{end}
 label_wiki_content_added: Wiki page added
 label_wiki_content_updated: Wiki page updated
 label_group: Group
 label_group_plural: Groups
 label_group_new: New group
 label_time_entry_plural: Spent time
 label_version_sharing_none: Not shared
 label_version_sharing_descendants: With subprojects
 label_version_sharing_hierarchy: With project hierarchy
 label_version_sharing_tree: With project tree
 label_version_sharing_system: With all projects
 label_update_issue_done_ratios: Update issue done ratios
 label_copy_source: Source
 label_copy_target: Target
 label_copy_same_as_target: Same as target
 label_display_used_statuses_only: Only display statuses that are used by this tracker
 label_api_access_key: API access key
 label_missing_api_access_key: Missing an API access key
 label_api_access_key_created_on: "API access key created %{value} ago"
748

749 750
 button_login: Нэвтрэх
 button_submit: Илгээх
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
751
 button_save: Хадгалах
752 753 754 755 756
 button_check_all: Бүгдийг сонго
 button_uncheck_all: Бүгдийг үл сонго
 button_delete: Устгах
 button_create: Үүсгэх
 button_create_and_continue: Үүсгээд цааш үргэлжлүүлэх
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
757
 button_test: Турших
758 759
 button_edit: Засварлах
 button_add: Нэмэх
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
760 761
 button_change: Өөрчлөх
 button_apply: Өөрчлөлтийг хадгалах
762
 button_clear: Цэвэрлэх
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
763
 button_lock: Түгжих
764
 button_unlock: Түгжээг тайлах
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
765
 button_download: Татах
766
 button_list: Жагсаалт
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
767 768
 button_view: Харах
 button_move: Зөөх
769
 button_move_and_follow: Зөө бас дага
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
770 771
 button_back: Буцах
 button_cancel: Болих
772 773 774 775 776 777
 button_activate: Идэвхжүүлэх
 button_sort: Эрэмбэлэх
 button_log_time: Лог хийсэн хугацаа
 button_rollback: Энэ хувилбар руу буцах
 button_watch: Ажиглах
 button_unwatch: Ажиглахаа болих
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
778
 button_reply: Хариулах
779 780 781 782 783
 button_archive: Архивлах
 button_unarchive: Архивыг задлах
 button_reset: Анхны утгууд
 button_rename: Нэрийг нь солих
 button_change_password: Нууц үгээ өөрчлөх
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
784
 button_copy: Хуулах
785 786 787
 button_copy_and_follow: Зөө бас дага
 button_annotate: Тайлбар хавсаргах
 button_update: Шинэчлэх
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
788
 button_configure: Тохируулах
789
 button_quote: Ишлэл
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
790
 button_duplicate: Хуулбар
791
 button_show: Үзэх
792

793 794 795
 status_active: идэвхтэй
 status_registered: бүртгүүлсэн
 status_locked: түгжээтэй
796

797 798
 version_status_open: нээлттэй
 version_status_locked: түгжээтэй
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
799 800
 version_status_closed: хаалттай

801
 field_active: идэвхтэй
802

803
 text_select_mail_notifications: Ямар үед имэйлээр мэдэгдэл илгээхийг сонгоно уу.
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
804
 text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
805 806 807 808 809 810
 text_min_max_length_info: 0 гэвэл ямар ч хязгааргүй гэсэн үг
 text_project_destroy_confirmation: Та энэ төсөл болоод бусад мэдээллийг нь үнэхээр устгамаар байна уу ?
 text_subprojects_destroy_warning: "Уг төслийн дэд төслүүд : %{value} нь бас устгагдах болно."
 text_workflow_edit: Ажлын дарааллыг өөрчлөхийн тулд хандалтын эрх болон асуудлын чиглэлийг сонгоно уу
 text_are_you_sure: Та итгэлтэй байна уу ?
 text_journal_changed: "%{label} %{old} байсан нь %{new} болов"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
811
 text_journal_set_to: "%{label} %{value} болгож өөрчиллөө"
812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822
 text_journal_deleted: "%{label} устсан (%{old})"
 text_journal_added: "%{label} %{value} нэмэгдсэн"
 text_tip_issue_begin_day: энэ өдөр эхлэх ажил
 text_tip_issue_end_day: энэ өдөр дуусах ажил
 text_tip_issue_begin_end_day: энэ өдөр эхлээд мөн дуусч байгаа ажил
 text_caracters_maximum: "дээд тал нь %{count} үсэг."
 text_caracters_minimum: "Хамгийн багадаа ядаж %{count} тэмдэгт байх."
 text_length_between: "Урт нь багадаа %{min}, ихдээ %{max} тэмдэгт."
 text_tracker_no_workflow: Энэхүү асуудлын чиглэлд ямар ч ажлын дараалал тодорхойлогдоогүй байна
 text_unallowed_characters: Хэрэглэж болохгүй тэмдэгтүүд
 text_comma_separated: Таслалаар зааглан олон утга оруулж болно.
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
823
 text_line_separated: Multiple values allowed (one line for each value).
824 825 826 827 828 829 830 831 832
 text_issues_ref_in_commit_messages: Коммитийн зурвасуудад хамааруулсан болон байнгын асуудлууд
 text_issue_added: "Асуудал %{id} - ийг хэрэглэгч %{author} мэдэгдсэн байна."
 text_issue_updated: "Асуудал %{id} - ийг хэрэглэгч %{author} өөрчилсөн байна."
 text_wiki_destroy_confirmation: Та энэ вики болон холбогдох бүх мэдээллийг үнэхээр устгамаар байна уу ?
 text_issue_category_destroy_question: "Энэ ангилалд зарим асуудлууд (%{count}) орсон байна. Та яах вэ ?"
 text_issue_category_destroy_assignments: Асуудлуудыг энэ ангиллаас авах
 text_issue_category_reassign_to: Асуудлуудыг энэ ангилалд дахин оноох
 text_user_mail_option: "Сонгогдоогүй төслүүдийн хувьд, та зөвхөн өөрийнхөө ажиглаж байгаа зүйлс юмуу танд хамаатай зүйлсийн талаар мэдэгдэл авах болно (Таны оруулсан асуудал, эсвэл танд оноосон гэх мэт)."
 text_no_configuration_data: "Хандалтын эрхүүд, чиглэлүүд, асуудлын төлвүүд болон ажлын дарааллын тухай мэдээллийг хараахан оруулаагүй байна.\nТа стандарт өгөгдлүүдийг даруйхан оруулахыг зөвлөж байна, оруулсан хойно та засварлаж болно."
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
833
 text_load_default_configuration: Стандарт өгөгдлийг ачаалах
834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850
 text_status_changed_by_changeset: "%{value} өөрчлөлтөд хийгдсэн."
 text_issues_destroy_confirmation: 'Та сонгогдсон асуудлуудыг үнэхээр устгамаар байна уу ?'
 text_select_project_modules: 'Энэ төслийн хувьд идэвхжүүлэх модулуудаа сонгоно уу:'
 text_default_administrator_account_changed: Стандарт администраторын бүртгэл өөрчлөгдлөө
 text_file_repository_writable: Хавсралт файл хадгалах хавтас руу бичих эрхтэй
 text_plugin_assets_writable: Плагин модулийн ассет хавтас руу бичих эрхтэй
 text_rmagick_available: RMagick суулгагдсан (заавал биш)
 text_destroy_time_entries_question: "Таны устгах гэж байгаа асуудлууд дээр нийт %{hours} цаг зарцуулсан юм байна, та яах вэ ?"
 text_destroy_time_entries: Мэдэгдсэн цагуудыг устгах
 text_assign_time_entries_to_project: Мэдэгдсэн асуудлуудыг төсөлд оноох
 text_reassign_time_entries: 'Мэдэгдсэн асуудлуудыг энэ асуудалд дахин оноо:'
 text_user_wrote: "%{value} бичихдээ:"
 text_enumeration_destroy_question: "Энэ утгад %{count} обьект оноогдсон байна."
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Тэдгээрийг энэ утгад дахин оноо:'
 text_email_delivery_not_configured: "Имэйлийн тохиргоог хараахан тохируулаагүй байна, тиймээс имэйл мэдэгдэл явуулах боломжгүй байна.\nSMTP сервэрээ config/configuration.yml файл дотор тохируулаад төслийн менежерээ дахиад эхлүүлээрэй."
 text_repository_usernames_mapping: "Репозиторийн логд байгаа бүх хэрэглэгчийн нэрүүдэд харгалзсан Төслийн Менежер системд бүртгэлтэй хэрэглэгчдийг Сонгох юмуу шинэчилнэ үү.\nТөслийн менежер болон репозиторид байгаа ижилхэн нэр юмуу имэйлтэй хэрэглэгчид харилцан харгалзна."
 text_diff_truncated: '... Файлын ялгаврын хэмжээ үзүүлэхэд дэндүү урт байгаа учраас төгсгөлөөс нь хасч үзүүлэв.'
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
851 852 853 854 855 856
 text_custom_field_possible_values_info: 'One line for each value'
 text_wiki_page_destroy_question: "This page has %{descendants} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?"
 text_wiki_page_nullify_children: "Keep child pages as root pages"
 text_wiki_page_destroy_children: "Delete child pages and all their descendants"
 text_wiki_page_reassign_children: "Reassign child pages to this parent page"
 text_own_membership_delete_confirmation: "You are about to remove some or all of your permissions and may no longer be able to edit this project after that.\nAre you sure you want to continue?"
857

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
858
 default_role_manager: Менежер
859 860 861
 default_role_developer: Хөгжүүлэгч
 default_role_reporter: Мэдэгдэгч
 default_tracker_bug: Алдаа
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
862
 default_tracker_feature: Онцлог
863 864 865 866
 default_tracker_support: Тусламж
 default_issue_status_new: Шинэ
 default_issue_status_in_progress: Ахицтай
 default_issue_status_resolved: Шийдвэрлэгдсэн
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
867
 default_issue_status_feedback: Feedback
868 869 870
 default_issue_status_closed: Хаагдсан
 default_issue_status_rejected: Хүлээж аваагүй
 default_doc_category_user: Хэрэглэгчийн бичиг баримт
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
871 872
 default_doc_category_tech: Техникийн бичиг баримт
 default_priority_low: Бага
873
 default_priority_normal: Хэвийн
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
874
 default_priority_high: Өндөр
875 876
 default_priority_urgent: Нэн яаралтай
 default_priority_immediate: Нэн даруй
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
877
 default_activity_design: Дизайн
878
 default_activity_development: Хөгжүүлэлт
879

880
 enumeration_issue_priorities: Асуудлын зэрэглэлүүд
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
881
 enumeration_doc_categories: Бичиг баримтын ангиллууд
882 883
 enumeration_activities: Үйл ажиллагаанууд (хугацааг хянах)
 enumeration_system_activity: Системийн үйл ажиллагаа
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
884 885 886 887 888 889 890 891 892 893

 permission_manage_subtasks: Manage subtasks
 label_profile: Profile
 field_parent_issue: Parent task
 error_unable_delete_issue_status: Unable to delete issue status
 label_subtask_plural: Subtasks
 label_project_copy_notifications: Send email notifications during the project copy
 error_can_not_delete_custom_field: Unable to delete custom field
 error_unable_to_connect: Unable to connect (%{value})
 error_can_not_remove_role: This role is in use and can not be deleted.
894
 error_can_not_delete_tracker: This tracker contains issues and cannot be deleted.
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943
 field_principal: Principal
 notice_failed_to_save_members: "Failed to save member(s): %{errors}."
 text_zoom_out: Zoom out
 text_zoom_in: Zoom in
 notice_unable_delete_time_entry: Unable to delete time log entry.
 label_overall_spent_time: Overall spent time
 field_time_entries: Log time
 project_module_gantt: Gantt
 project_module_calendar: Calendar
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
 field_text: Text field
 setting_default_notification_option: Default notification option
 label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
 label_user_mail_option_none: No events
 field_member_of_group: Assignee's group
 field_assigned_to_role: Assignee's role
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
 label_principal_search: "Search for user or group:"
 label_user_search: "Search for user:"
 field_visible: Visible
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart
 field_warn_on_leaving_unsaved: Warn me when leaving a page with unsaved text
 text_warn_on_leaving_unsaved: The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page.
 label_my_queries: My custom queries
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
 label_news_comment_added: Comment added to a news
 button_expand_all: Expand all
 button_collapse_all: Collapse all
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Bulk edit selected time entries
 text_time_entries_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected time entr(y/ies)?
 label_role_anonymous: Anonymous
 label_role_non_member: Non member
 label_issue_note_added: Note added
 label_issue_status_updated: Status updated
 label_issue_priority_updated: Priority updated
 label_issues_visibility_own: