da.yml 35.9 KB
Newer Older
1 2
# Danish translation file for standard Ruby on Rails internationalization
# by Lars Hoeg (http://www.lenio.dk/)
winterheart's avatar
winterheart committed
3
# updated and upgraded to 0.9 by Morten Krogh Andersen (http://www.krogh.net)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

da:
 date:
  formats:
   default: "%d.%m.%Y"
   short: "%e. %b %Y"
   long: "%e. %B %Y"

  day_names: [søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag]
  abbr_day_names: [, ma, ti, 'on', to, fr, ]
  month_names: [~, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, december]
  abbr_month_names: [~, jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec]
  order: [ :day, :month, :year ]

 time:
  formats:
   default: "%e. %B %Y, %H:%M"
21
   time: "%H:%M"
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
   short: "%e. %b %Y, %H:%M"
   long: "%A, %e. %B %Y, %H:%M"
  am: ""
  pm: ""

 support:
  array:
   sentence_connector: "og"
   skip_last_comma: true

 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "et halvt minut"
   less_than_x_seconds:
    one: "mindre end et sekund"
    other: "mindre end {{count}} sekunder"
   x_seconds:
    one: "et sekund"
    other: "{{count}} sekunder"
   less_than_x_minutes:
    one: "mindre end et minut"
    other: "mindre end {{count}} minutter"
   x_minutes:
    one: "et minut"
    other: "{{count}} minutter"
   about_x_hours:
    one: "cirka en time"
    other: "cirka {{count}} timer"
   x_days:
    one: "en dag"
    other: "{{count}} dage"
   about_x_months:
    one: "cirka en måned"
    other: "cirka {{count}} måneder"
   x_months:
    one: "en måned"
    other: "{{count}} måneder"
   about_x_years:
    one: "cirka et år"
    other: "cirka {{count}} år"
   over_x_years:
    one: "mere end et år"
    other: "mere end {{count}} år"

 number:
  format:
   separator: ","
   delimiter: "."
   precision: 3
  currency:
   format:
    format: "%u %n"
    unit: "DKK"
    separator: ","
    delimiter: "."
    precision: 2
  precision:
   format:
    # separator:
    delimiter: ""
    # precision:
  human:
   format:
    # separator: 
    delimiter: ""
    precision: 1
edavis10's avatar
edavis10 committed
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Byte"
      other: "Bytes"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
  percentage:
   format:
    # separator:
    delimiter: ""
    # precision:

 activerecord:
  errors:
   messages:
    inclusion: "er ikke i listen"
    exclusion: "er reserveret"
    invalid: "er ikke gyldig"
    confirmation: "stemmer ikke overens"
    accepted: "skal accepteres"
    empty: " ikke udelades"
    blank: "skal udfyldes"
jplang's avatar
jplang committed
114 115
    too_long: "er for lang (højst {{count}} tegn)"
    too_short: "er for kort (mindst {{count}} tegn)"
116
    wrong_length: "har forkert længde (skulle være {{count}} tegn)"
winterheart's avatar
winterheart committed
117
    taken: "er allerede anvendt"
118 119 120 121 122 123 124 125 126
    not_a_number: "er ikke et tal"
    greater_than: "skal være større end {{count}}"
    greater_than_or_equal_to: "skal være større end eller lig med {{count}}"
    equal_to: "skal være lig med {{count}}"
    less_than: "skal være mindre end {{count}}"
    less_than_or_equal_to: "skal være mindre end eller lig med {{count}}"
    odd: "skal være ulige"
    even: "skal være lige"
    greater_than_start_date: "skal være senere end startdatoen"
winterheart's avatar
winterheart committed
127
    not_same_project: "hører ikke til samme projekt"
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
    circular_dependency: "Denne relation vil skabe et afhængighedsforhold"

   template:
    header:
     one:  "En fejl forhindrede {{model}} i at blive gemt"
     other: "{{count}} fejl forhindrede denne {{model}} i at blive gemt"
    body: "Der var problemer med følgende felter:"
 
 actionview_instancetag_blank_option: Vælg venligst
 
 general_text_No: 'Nej'
 general_text_Yes: 'Ja'
 general_text_no: 'nej'
 general_text_yes: 'ja'
 general_lang_name: 'Danish (Dansk)'
 general_csv_separator: ','
 general_csv_encoding: ISO-8859-1
 general_pdf_encoding: ISO-8859-1
 general_first_day_of_week: '1'
 
 notice_account_updated: Kontoen er opdateret.
winterheart's avatar
winterheart committed
149
 notice_account_invalid_creditentials: Ugyldig bruger og/eller kodeord
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
 notice_account_password_updated: Kodeordet er opdateret.
 notice_account_wrong_password: Forkert kodeord
 notice_account_register_done: Kontoen er oprettet. For at aktivere kontoen skal du klikke på linket i den tilsendte email.
 notice_account_unknown_email: Ukendt bruger.
 notice_can_t_change_password: Denne konto benytter en ekstern sikkerhedsgodkendelse. Det er ikke muligt at skifte kodeord.
 notice_account_lost_email_sent: En email med instruktioner til at vælge et nyt kodeord er afsendt til dig.
 notice_account_activated: Din konto er aktiveret. Du kan nu logge ind.
 notice_successful_create: Succesfuld oprettelse.
 notice_successful_update: Succesfuld opdatering.
 notice_successful_delete: Succesfuld sletning.
 notice_successful_connection: Succesfuld forbindelse.
winterheart's avatar
winterheart committed
161
 notice_file_not_found: Siden du forsøger at tilgå eksisterer ikke eller er blevet fjernet.
162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
 notice_locking_conflict: Data er opdateret af en anden bruger.
 notice_not_authorized: Du har ikke adgang til denne side.
 notice_email_sent: "En email er sendt til {{value}}"
 notice_email_error: "En fejl opstod under afsendelse af email ({{value}})"
 notice_feeds_access_key_reseted: Din adgangsnøgle til RSS er nulstillet.
 notice_failed_to_save_issues: "Det mislykkedes at gemme {{count}} sage(r) {{total}} valgt: {{ids}}."
 notice_no_issue_selected: "Ingen sag er valgt! Vælg venligst hvilke emner du vil rette."
 notice_account_pending: "Din konto er oprettet, og afventer administrators godkendelse."
 notice_default_data_loaded: Standardopsætningen er indlæst.
 
 error_can_t_load_default_data: "Standardopsætning kunne ikke indlæses: {{value}}"
winterheart's avatar
winterheart committed
173 174
 error_scm_not_found: "Adgang nægtet og/eller revision blev ikke fundet i det valgte repository."
 error_scm_command_failed: "En fejl opstod under forbindelsen til det valgte repository: {{value}}"
175 176 177 178
 
 mail_subject_lost_password: "Dit {{value}} kodeord"
 mail_body_lost_password: 'For at ændre dit kodeord, klik dette link:'
 mail_subject_register: "{{value}} kontoaktivering"
winterheart's avatar
winterheart committed
179
 mail_body_register: 'Klik dette link for at aktivere din konto:'
180 181 182
 mail_body_account_information_external: "Du kan bruge din {{value}} konto til at logge ind."
 mail_body_account_information: Din kontoinformation
 mail_subject_account_activation_request: "{{value}} kontoaktivering"
jplang's avatar
jplang committed
183
 mail_body_account_activation_request: "En ny bruger ({{value}}) er registreret. Godkend venligst kontoen:"
184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248
 
 gui_validation_error: 1 fejl
 gui_validation_error_plural: "{{count}} fejl"
 
 field_name: Navn
 field_description: Beskrivelse
 field_summary: Sammenfatning
 field_is_required: Skal udfyldes
 field_firstname: Fornavn
 field_lastname: Efternavn
 field_mail: Email
 field_filename: Fil
 field_filesize: Størrelse
 field_downloads: Downloads
 field_author: Forfatter
 field_created_on: Oprettet
 field_updated_on: Opdateret
 field_field_format: Format
 field_is_for_all: For alle projekter
 field_possible_values: Mulige værdier
 field_regexp: Regulære udtryk
 field_min_length: Mindste længde
 field_max_length: Største længde
 field_value: Værdi
 field_category: Kategori
 field_title: Titel
 field_project: Projekt
 field_issue: Sag
 field_status: Status
 field_notes: Noter
 field_is_closed: Sagen er lukket
 field_is_default: Standardværdi
 field_tracker: Type
 field_subject: Emne
 field_due_date: Deadline
 field_assigned_to: Tildelt til
 field_priority: Prioritet
 field_fixed_version: Target version
 field_user: Bruger
 field_role: Rolle
 field_homepage: Hjemmeside
 field_is_public: Offentlig
 field_parent: Underprojekt af
 field_is_in_roadmap: Sager vist i roadmap
 field_login: Login
 field_mail_notification: Email-påmindelser
 field_admin: Administrator
 field_last_login_on: Sidste forbindelse
 field_language: Sprog
 field_effective_date: Dato
 field_password: Kodeord
 field_new_password: Nyt kodeord
 field_password_confirmation: Bekræft
 field_version: Version
 field_type: Type
 field_host: Vært
 field_port: Port
 field_account: Kode
 field_base_dn: Base DN
 field_attr_login: Login attribut
 field_attr_firstname: Fornavn attribut
 field_attr_lastname: Efternavn attribut
 field_attr_mail: Email attribut
 field_onthefly: løbende brugeroprettelse
 field_start_date: Start
jplang's avatar
jplang committed
249
 field_done_ratio: % Færdig
250 251 252 253 254 255 256 257 258
 field_auth_source: Sikkerhedsmetode
 field_hide_mail: Skjul min email
 field_comments: Kommentar
 field_url: URL
 field_start_page: Startside
 field_subproject: Underprojekt
 field_hours: Timer
 field_activity: Aktivitet
 field_spent_on: Dato
winterheart's avatar
winterheart committed
259
 field_identifier: Identifikator
260
 field_is_filter: Brugt som et filter
261
 field_issue_to: Beslægtede sag
262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
 field_delay: Udsættelse
 field_assignable: Sager kan tildeles denne rolle
 field_redirect_existing_links: Videresend eksisterende links
 field_estimated_hours: Anslået tid
 field_column_names: Kolonner
 field_time_zone: Tidszone
 field_searchable: Søgbar
 field_default_value: Standardværdi
 
 setting_app_title: Applikationstitel
 setting_app_subtitle: Applikationsundertekst
 setting_welcome_text: Velkomsttekst
 setting_default_language: Standardsporg
 setting_login_required: Sikkerhed påkrævet
 setting_self_registration: Brugeroprettelse
 setting_attachment_max_size: Vedhæftede filers max størrelse
 setting_issues_export_limit: Sagseksporteringsbegrænsning
 setting_mail_from: Afsender-email
 setting_bcc_recipients: Skjult modtager (bcc)
jplang's avatar
jplang committed
281
 setting_host_name: Værtsnavn
282
 setting_text_formatting: Tekstformatering
winterheart's avatar
winterheart committed
283
 setting_wiki_compression: Komprimering af wiki-historik
284
 setting_feeds_limit: Feed indholdsbegrænsning
winterheart's avatar
winterheart committed
285
 setting_autofetch_changesets: Hent automatisk commits
286 287 288
 setting_sys_api_enabled: Aktiver webservice for automatisk administration af repository
 setting_commit_ref_keywords: Referencenøgleord
 setting_commit_fix_keywords: Afslutningsnøgleord
jplang's avatar
jplang committed
289
 setting_autologin: Automatisk login
290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305
 setting_date_format: Datoformat
 setting_time_format: Tidsformat
 setting_cross_project_issue_relations: Tillad sagsrelationer på tværs af projekter
 setting_issue_list_default_columns: Standardkolonner på sagslisten
 setting_repositories_encodings: Repository-tegnsæt
 setting_emails_footer: Email-fodnote
 setting_protocol: Protokol
 setting_user_format: Brugervisningsformat
 
 project_module_issue_tracking: Sagssøgning
 project_module_time_tracking: Tidsstyring
 project_module_news: Nyheder
 project_module_documents: Dokumenter
 project_module_files: Filer
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Repository
winterheart's avatar
winterheart committed
306
 project_module_boards: Fora
307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348
 
 label_user: Bruger
 label_user_plural: Brugere
 label_user_new: Ny bruger
 label_project: Projekt
 label_project_new: Nyt projekt
 label_project_plural: Projekter
 label_x_projects:
  zero: no projects
  one:  1 project
  other: "{{count}} projects"
 label_project_all: Alle projekter
 label_project_latest: Seneste projekter
 label_issue: Sag
 label_issue_new: Opret sag
 label_issue_plural: Sager
 label_issue_view_all: Vis alle sager
 label_issues_by: "Sager fra {{value}}"
 label_issue_added: Sagen er oprettet
 label_issue_updated: Sagen er opdateret
 label_document: Dokument
 label_document_new: Nyt dokument
 label_document_plural: Dokumenter
 label_document_added: Dokument tilføjet
 label_role: Rolle
 label_role_plural: Roller
 label_role_new: Ny rolle
 label_role_and_permissions: Roller og rettigheder
 label_member: Medlem
 label_member_new: Nyt medlem
 label_member_plural: Medlemmer
 label_tracker: Type
 label_tracker_plural: Typer
 label_tracker_new: Ny type
 label_workflow: Arbejdsgang
 label_issue_status: Sagsstatus
 label_issue_status_plural: Sagsstatuser
 label_issue_status_new: Ny status
 label_issue_category: Sagskategori
 label_issue_category_plural: Sagskategorier
 label_issue_category_new: Ny kategori
 label_custom_field: Brugerdefineret felt
jplang's avatar
jplang committed
349
 label_custom_field_plural: Brugerdefinerede felter
350 351 352 353 354 355
 label_custom_field_new: Nyt brugerdefineret felt
 label_enumerations: Værdier
 label_enumeration_new: Ny værdi
 label_information: Information
 label_information_plural: Information
 label_please_login: Login
winterheart's avatar
winterheart committed
356
 label_register: Registrér
357 358 359 360 361 362 363 364 365 366
 label_password_lost: Glemt kodeord
 label_home: Forside
 label_my_page: Min side
 label_my_account: Min konto
 label_my_projects: Mine projekter
 label_administration: Administration
 label_login: Log ind
 label_logout: Log ud
 label_help: Hjælp
 label_reported_issues: Rapporterede sager
winterheart's avatar
winterheart committed
367 368
 label_assigned_to_me_issues: Sager tildelt mig
 label_last_login: Sidste login tidspunkt
369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
 label_registered_on: Registeret den
 label_activity: Aktivitet
 label_new: Ny
 label_logged_as: Registreret som
 label_environment: Miljø
 label_authentication: Sikkerhed
 label_auth_source: Sikkerhedsmetode
 label_auth_source_new: Ny sikkerhedsmetode
 label_auth_source_plural: Sikkerhedsmetoder
 label_subproject_plural: Underprojekter
 label_min_max_length: Min - Max længde
 label_list: Liste
 label_date: Dato
 label_integer: Heltal
 label_float: Kommatal
 label_boolean: Sand/falsk
 label_string: Tekst
 label_text: Lang tekst
 label_attribute: Attribut
 label_attribute_plural: Attributter
 label_download: "{{count}} Download"
 label_download_plural: "{{count}} Downloads"
 label_no_data: Ingen data at vise
 label_change_status: Ændringsstatus
 label_history: Historik
 label_attachment: Fil
 label_attachment_new: Ny fil
 label_attachment_delete: Slet fil
 label_attachment_plural: Filer
 label_file_added: Fil tilføjet
 label_report: Rapport
 label_report_plural: Rapporter
 label_news: Nyheder
 label_news_new: Tilføj nyheder
 label_news_plural: Nyheder
 label_news_latest: Seneste nyheder
 label_news_view_all: Vis alle nyheder
 label_news_added: Nyhed tilføjet
 label_settings: Indstillinger
 label_overview: Oversigt
jplang's avatar
jplang committed
409 410 411
 label_version: Udgave
 label_version_new: Ny udgave
 label_version_plural: Udgaver
winterheart's avatar
winterheart committed
412
 label_confirmation: Bekræftelser
413 414 415 416 417 418 419 420
 label_export_to: Eksporter til
 label_read: Læs...
 label_public_projects: Offentlige projekter
 label_open_issues: åben
 label_open_issues_plural: åbne
 label_closed_issues: lukket
 label_closed_issues_plural: lukkede
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
winterheart's avatar
winterheart committed
421 422 423
  zero: 0 åbne / {{total}}
  one:  1 åben / {{total}}
  other: "{{count}} åbne / {{total}}"
424
 label_x_open_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
425 426 427
  zero: 0 åbne
  one:  1 åben
  other: "{{count}} åbne"
428
 label_x_closed_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
429 430 431
  zero: 0 lukkede
  one:  1 lukket
  other: "{{count}} lukkede"
432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442
 label_total: Total
 label_permissions: Rettigheder
 label_current_status: Nuværende status
 label_new_statuses_allowed: Ny status tilladt
 label_all: alle
 label_none: intet
 label_nobody: ingen
 label_next: Næste
 label_previous: Forrig
 label_used_by: Brugt af
 label_details: Detaljer
winterheart's avatar
winterheart committed
443
 label_add_note: Tilføj note
444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
 label_per_page: Pr. side
 label_calendar: Kalender
 label_months_from: måneder frem
 label_gantt: Gantt
 label_internal: Intern
 label_last_changes: "sidste {{count}} ændringer"
 label_change_view_all: Vis alle ændringer
 label_personalize_page: Tilret denne side
 label_comment: Kommentar
 label_comment_plural: Kommentarer
 label_x_comments:
winterheart's avatar
winterheart committed
455 456 457
  zero: ingen kommentarer
  one: 1 kommentar
  other: "{{count}} kommentarer"
458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
 label_comment_add: Tilføj en kommentar
 label_comment_added: Kommentaren er tilføjet
 label_comment_delete: Slet kommentar
 label_query: Brugerdefineret forespørgsel
 label_query_plural: Brugerdefinerede forespørgsler
 label_query_new: Ny forespørgsel
 label_filter_add: Tilføj filter
 label_filter_plural: Filtre
 label_equals: er
 label_not_equals: er ikke
 label_in_less_than: er mindre end
 label_in_more_than: er større end
 label_in: indeholdt i
 label_today: i dag
 label_all_time: altid
 label_yesterday: i går
 label_this_week: denne uge
 label_last_week: sidste uge
 label_last_n_days: "sidste {{count}} dage"
 label_this_month: denne måned
 label_last_month: sidste måned
 label_this_year: dette år
 label_date_range: Dato interval
 label_less_than_ago: mindre end dage siden
 label_more_than_ago: mere end dage siden
 label_ago: days siden
 label_contains: indeholder
 label_not_contains: ikke indeholder
 label_day_plural: dage
 label_repository: Repository
 label_repository_plural: Repositories
 label_browse: Gennemse
 label_modification: "{{count}} ændring"
 label_modification_plural: "{{count}} ændringer"
 label_revision: Revision
 label_revision_plural: Revisioner
 label_associated_revisions: Tilnyttede revisioner
 label_added: tilføjet
 label_modified: ændret
 label_deleted: slettet
 label_latest_revision: Seneste revision
 label_latest_revision_plural: Seneste revisioner
 label_view_revisions: Se revisioner
jplang's avatar
jplang committed
501
 label_max_size: Maksimal størrelse
502 503 504 505 506 507 508
 label_sort_highest: Flyt til toppen
 label_sort_higher: Flyt op
 label_sort_lower: Flyt ned
 label_sort_lowest: Flyt til bunden
 label_roadmap: Roadmap
 label_roadmap_due_in: Deadline
 label_roadmap_overdue: "{{value}} forsinket"
winterheart's avatar
winterheart committed
509
 label_roadmap_no_issues: Ingen sager i denne version
510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522
 label_search: Søg
 label_result_plural: Resultater
 label_all_words: Alle ord
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki ændring
 label_wiki_edit_plural: Wiki ændringer
 label_wiki_page: Wiki side
 label_wiki_page_plural: Wiki sider
 label_index_by_title: Indhold efter titel
 label_index_by_date: Indhold efter dato
 label_current_version: Nuværende version
 label_preview: Forhåndsvisning
 label_feed_plural: Feeds
winterheart's avatar
winterheart committed
523
 label_changes_details: Detaljer for alle ændringer
524
 label_issue_tracking: Sags søgning
winterheart's avatar
winterheart committed
525
 label_spent_time: Anvendt tid
526 527 528 529 530 531 532
 label_f_hour: "{{value}} time"
 label_f_hour_plural: "{{value}} timer"
 label_time_tracking: Tidsstyring
 label_change_plural: Ændringer
 label_statistics: Statistik
 label_commits_per_month: Commits pr. måned
 label_commits_per_author: Commits pr. bruger
winterheart's avatar
winterheart committed
533
 label_view_diff: Vis forskelle
534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574
 label_diff_inline: inline
 label_diff_side_by_side: side om side
 label_options: Optioner
 label_copy_workflow_from: Kopier arbejdsgang fra
 label_permissions_report: Godkendelsesrapport
 label_watched_issues: Overvågede sager
 label_related_issues: Relaterede sager
 label_applied_status: Anvendte statuser
 label_loading: Indlæser...
 label_relation_new: Ny relation
 label_relation_delete: Slet relation
 label_relates_to: relaterer til
 label_duplicates: kopierer
 label_blocks: blokerer
 label_blocked_by: blokeret af
 label_precedes: kommer før
 label_follows: følger
 label_end_to_start: slut til start
 label_end_to_end: slut til slut
 label_start_to_start: start til start
 label_start_to_end: start til slut
 label_stay_logged_in: Forbliv indlogget
 label_disabled: deaktiveret
 label_show_completed_versions: Vis færdige versioner
 label_me: mig
 label_board: Forum
 label_board_new: Nyt forum
 label_board_plural: Fora
 label_topic_plural: Emner
 label_message_plural: Beskeder
 label_message_last: Sidste besked
 label_message_new: Ny besked
 label_message_posted: Besked tilføjet
 label_reply_plural: Besvarer
 label_send_information: Send konto information til bruger
 label_year: År
 label_month: Måned
 label_week: Uge
 label_date_from: Fra
 label_date_to: Til
 label_language_based: Baseret på brugerens sprog
winterheart's avatar
winterheart committed
575
 label_sort_by: "Sortér efter {{value}}"
576
 label_send_test_email: Send en test email
winterheart's avatar
winterheart committed
577
 label_feeds_access_key_created_on: "RSS adgangsnøgle dannet for {{value}} siden"
578 579 580 581 582 583 584 585
 label_module_plural: Moduler
 label_added_time_by: "Tilføjet af {{author}} for {{age}} siden"
 label_updated_time: "Opdateret for {{value}} siden"
 label_jump_to_a_project: Skift til projekt...
 label_file_plural: Filer
 label_changeset_plural: Ændringer
 label_default_columns: Standard kolonner
 label_no_change_option: (Ingen ændringer)
winterheart's avatar
winterheart committed
586
 label_bulk_edit_selected_issues: Masse-ret de valgte sager
587 588 589 590
 label_theme: Tema
 label_default: standard
 label_search_titles_only: Søg kun i titler
 label_user_mail_option_all: "For alle hændelser mine projekter"
winterheart's avatar
winterheart committed
591 592 593
 label_user_mail_option_selected: "For alle hændelser de valgte projekter..."
 label_user_mail_option_none: "Kun for ting jeg overvåger eller jeg er involveret i"
 label_user_mail_no_self_notified: "Jeg ønsker ikke besked om ændring foretaget af mig selv"
594 595 596
 label_registration_activation_by_email: kontoaktivering på email
 label_registration_manual_activation: manuel kontoaktivering
 label_registration_automatic_activation: automatisk kontoaktivering
jplang's avatar
jplang committed
597
 label_display_per_page: "Per side: {{value}}"
598 599
 label_age: Alder
 label_change_properties: Ændre indstillinger
jplang's avatar
jplang committed
600
 label_general: Generelt
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626
 label_more: Mere
 label_scm: SCM
 label_plugins: Plugins
 label_ldap_authentication: LDAP-godkendelse
 label_downloads_abbr: D/L
 
 button_login: Login
 button_submit: Send
 button_save: Gem
 button_check_all: Vælg alt
 button_uncheck_all: Fravælg alt
 button_delete: Slet
 button_create: Opret
 button_test: Test
 button_edit: Ret
 button_add: Tilføj
 button_change: Ændre
 button_apply: Anvend
 button_clear: Nulstil
 button_lock: Lås
 button_unlock: Lås op
 button_download: Download
 button_list: List
 button_view: Vis
 button_move: Flyt
 button_back: Tilbage
winterheart's avatar
winterheart committed
627 628 629
 button_cancel: Annullér
 button_activate: Aktivér
 button_sort: Sortér
630 631 632 633 634
 button_log_time: Log tid
 button_rollback: Tilbagefør til denne version
 button_watch: Overvåg
 button_unwatch: Stop overvågning
 button_reply: Besvar
winterheart's avatar
winterheart committed
635
 button_archive: Arkivér
636 637 638 639
 button_unarchive: Fjern fra arkiv
 button_reset: Nulstil
 button_rename: Omdøb
 button_change_password: Skift kodeord
winterheart's avatar
winterheart committed
640 641 642 643
 button_copy: Kopiér
 button_annotate: Annotér
 button_update: Opdatér
 button_configure: Konfigurér
644 645 646 647 648 649 650 651 652
 
 status_active: aktiv
 status_registered: registreret
 status_locked: låst
 
 text_select_mail_notifications: Vælg handlinger der skal sendes email besked for.
 text_regexp_info: f.eks. ^[A-ZÆØÅ0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 betyder ingen begrænsninger
 text_project_destroy_confirmation: Er du sikker på at du vil slette dette projekt og alle relaterede data?
winterheart's avatar
winterheart committed
653
 text_workflow_edit: Vælg en rolle samt en type, for at redigere arbejdsgangen
654 655 656 657
 text_are_you_sure: Er du sikker?
 text_tip_task_begin_day: opgaven begynder denne dag
 text_tip_task_end_day: opaven slutter denne dag
 text_tip_task_begin_end_day: opgaven begynder og slutter denne dag
winterheart's avatar
winterheart committed
658
 text_project_identifier_info: 'Små bogstaver (a-z), numre og bindestreg er tilladt.<br />Denne er en unik identifikation for projektet, og kan defor ikke rettes senere.'
659 660 661 662
 text_caracters_maximum: "max {{count}} karakterer."
 text_caracters_minimum: "Skal være mindst {{count}} karakterer lang."
 text_length_between: "Længde skal være mellem {{min}} og {{max}} karakterer."
 text_tracker_no_workflow: Ingen arbejdsgang defineret for denne type
winterheart's avatar
winterheart committed
663
 text_unallowed_characters: Ikke-tilladte karakterer
664 665 666 667 668 669 670 671
 text_comma_separated: Adskillige værdier tilladt (adskilt med komma).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referer og løser sager i commit-beskeder
 text_issue_added: "Sag {{id}} er rapporteret af {{author}}."
 text_issue_updated: "Sag {{id}} er blevet opdateret af {{author}}."
 text_wiki_destroy_confirmation: Er du sikker på at du vil slette denne wiki og dens indhold?
 text_issue_category_destroy_question: "Nogle sager ({{count}}) er tildelt denne kategori. Hvad ønsker du at gøre?"
 text_issue_category_destroy_assignments: Slet tildelinger af kategori
 text_issue_category_reassign_to: Tildel sager til denne kategori
winterheart's avatar
winterheart committed
672
 text_user_mail_option: "For ikke-valgte projekter vil du kun modtage beskeder omhandlende ting du er involveret i eller overvåger (f.eks. sager du har indberettet eller ejer)."
673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688
 text_no_configuration_data: "Roller, typer, sagsstatuser og arbejdsgange er endnu ikke konfigureret.\nDet er anbefalet at indlæse standardopsætningen. Du vil kunne ændre denne når den er indlæst."
 text_load_default_configuration: Indlæs standardopsætningen
 text_status_changed_by_changeset: "Anvendt i ændring {{value}}."
 text_issues_destroy_confirmation: 'Er du sikker du ønsker at slette den/de valgte sag(er)?'
 text_select_project_modules: 'Vælg moduler er skal være aktiveret for dette projekt:'
 text_default_administrator_account_changed: Standard administratorkonto ændret
 text_file_repository_writable: Filarkiv er skrivbar
 text_rmagick_available: RMagick tilgængelig (valgfri)
 
 default_role_manager: Leder
 default_role_developper: Udvikler
 default_role_reporter: Rapportør
 default_tracker_bug: Bug
 default_tracker_feature: Feature
 default_tracker_support: Support
 default_issue_status_new: Ny
689
 default_issue_status_in_progress: In Progress
690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710
 default_issue_status_resolved: Løst
 default_issue_status_feedback: Feedback
 default_issue_status_closed: Lukket
 default_issue_status_rejected: Afvist
 default_doc_category_user: Brugerdokumentation
 default_doc_category_tech: Teknisk dokumentation
 default_priority_low: Lav
 default_priority_normal: Normal
 default_priority_high: Høj
 default_priority_urgent: Akut
 default_priority_immediate: Omgående
 default_activity_design: Design
 default_activity_development: Udvikling
 
 enumeration_issue_priorities: Sagsprioriteter
 enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidsstyring)
 
 label_add_another_file: Tilføj endnu en fil
 label_chronological_order: I kronologisk rækkefølge
 setting_activity_days_default: Antal dage der vises under projektaktivitet
711
 text_destroy_time_entries_question: "{{hours}} timer er registreret denne sag som du er ved at slette. Hvad vil du gøre?"
712 713 714 715
 error_issue_not_found_in_project: 'Sagen blev ikke fundet eller tilhører ikke dette projekt'
 text_assign_time_entries_to_project: Tildel raporterede timer til projektet
 setting_display_subprojects_issues: Vis sager for underprojekter på hovedprojektet som standard
 label_optional_description: Optionel beskrivelse
winterheart's avatar
winterheart committed
716
 text_destroy_time_entries: Slet registrerede timer
717
 field_comments_sorting: Vis kommentar
winterheart's avatar
winterheart committed
718
 text_reassign_time_entries: 'Tildel registrerede timer til denne sag igen'
719 720 721 722
 label_reverse_chronological_order: I omvendt kronologisk rækkefølge
 label_preferences: Preferences
 label_overall_activity: Overordnet aktivitet
 setting_default_projects_public: Nye projekter er offentlige som standard
jplang's avatar
jplang committed
723
 error_scm_annotate: "Filen findes ikke, eller kunne ikke annoteres."
724
 label_planning: Planlægning
jplang's avatar
jplang committed
725
 text_subprojects_destroy_warning: "Dets underprojekter(er): {{value}} vil også blive slettet."
winterheart's avatar
winterheart committed
726
 permission_edit_issues: Redigér sager
jplang's avatar
jplang committed
727
 setting_diff_max_lines_displayed: Højeste antal forskelle der vises
winterheart's avatar
winterheart committed
728 729 730 731 732 733 734 735 736
 permission_edit_own_issue_notes: Redigér egne noter
 setting_enabled_scm: Aktiveret SCM
 button_quote: Citér
 permission_view_files: Se filer
 permission_add_issues: Tilføj sager
 permission_edit_own_messages: Redigér egne beskeder
 permission_delete_own_messages: Slet egne beskeder
 permission_manage_public_queries: Administrér offentlig forespørgsler
 permission_log_time: Registrér anvendt tid
jplang's avatar
jplang committed
737
 label_renamed: omdøbt
winterheart's avatar
winterheart committed
738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753
 label_incoming_emails: Indkommende emails
 permission_view_changesets: Se ændringer
 permission_manage_versions: Administrér versioner
 permission_view_time_entries: Se anvendt tid
 label_generate_key: Generér en nøglefil
 permission_manage_categories: Administrér sagskategorier
 permission_manage_wiki: Administrér wiki
 setting_sequential_project_identifiers: Generér sekventielle projekt-identifikatorer
 setting_plain_text_mail: Emails som almindelig tekst (ingen HTML)
 field_parent_title: Siden over
 text_email_delivery_not_configured: "Email-afsendelse er ikke indstillet og notifikationer er defor slået fra.\nKonfigurér din SMTP server i config/email.yml og genstart applikationen for at aktivere email-afsendelse."
 permission_protect_wiki_pages: Beskyt wiki sider
 permission_manage_documents: Administrér dokumenter
 permission_add_issue_watchers: Tilføj overvågere
 warning_attachments_not_saved: "der var {{count}} fil(er), som ikke kunne gemmes."
 permission_comment_news: Kommentér nyheder
jplang's avatar
jplang committed
754 755 756
 text_enumeration_category_reassign_to: 'FLyt dem til denne værdi:'
 permission_select_project_modules: Vælg projektmoduler
 permission_view_gantt: Se Gantt diagram
winterheart's avatar
winterheart committed
757 758 759 760 761 762 763 764 765 766
 permission_delete_messages: Slet beskeder
 permission_move_issues: Flyt sager
 permission_edit_wiki_pages: Redigér wiki sider
 label_user_activity: "{{value}}'s aktivitet"
 permission_manage_issue_relations: Administrér sags-relationer
 label_issue_watchers: Overvågere
 permission_delete_wiki_pages: Slet wiki sider
 notice_unable_delete_version: Kan ikke slette versionen.
 permission_view_wiki_edits: Se wiki historik
 field_editable: Redigérbar
jplang's avatar
jplang committed
767
 label_duplicated_by: dubleret af
winterheart's avatar
winterheart committed
768 769 770
 permission_manage_boards: Administrér fora
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Slet filer vedhæftet wiki sider
 permission_view_messages: Se beskeder
jplang's avatar
jplang committed
771
 text_enumeration_destroy_question: "{{count}} objekter er tildelt denne værdi."
winterheart's avatar
winterheart committed
772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782
 permission_manage_files: Administrér filer
 permission_add_messages: Opret beskeder
 permission_edit_issue_notes: Redigér noter
 permission_manage_news: Administrér nyheder
 text_plugin_assets_writable: Der er skriverettigheder til plugin assets folderen 
 label_display: Vis
 label_and_its_subprojects: "{{value}} og dets underprojekter"
 permission_view_calendar: Se kalender
 button_create_and_continue: Opret og fortsæt
 setting_gravatar_enabled: Anvend Gravatar bruger ikoner
 label_updated_time_by: "Opdateret af {{author}} for {{age}} siden"
jplang's avatar
jplang committed
783
 text_diff_truncated: '... Listen over forskelle er bleve afkortet da den overstiger den maksimale størrelse der kan vises.'
jplang's avatar
jplang committed
784
 text_user_wrote: "{{value}} skrev:"
winterheart's avatar
winterheart committed
785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808
 setting_mail_handler_api_enabled: Aktiver webservice for indkomne emails
 permission_delete_issues: Slet sager
 permission_view_documents: Se dokumenter
 permission_browse_repository: Gennemse repository
 permission_manage_repository: Administrér repository
 permission_manage_members: Administrér medlemmer
 mail_subject_reminder: "{{count}} sag(er) har deadline i de kommende dage"
 permission_add_issue_notes: Tilføj noter
 permission_edit_messages: Redigér beskeder
 permission_view_issue_watchers: Se liste over overvågere
 permission_commit_access: Commit adgang
 setting_mail_handler_api_key: API nøgle
 label_example: Eksempel
 permission_rename_wiki_pages: Omdøb wiki sider
 text_custom_field_possible_values_info: 'En linje for hver værdi'
 permission_view_wiki_pages: Se wiki
 permission_edit_project: Redigér projekt
 permission_save_queries: Gem forespørgsler
 label_copied: kopieret
 setting_commit_logs_encoding: Kodning af Commit beskeder
 text_repository_usernames_mapping: "Vælg eller opdatér de Redmine brugere der svarer til de enkelte brugere fundet i repository loggen.\nBrugere med samme brugernavn eller email adresse i både Redmine og det valgte repository bliver automatisk koblet sammen."
 permission_edit_time_entries: Redigér tidsregistreringer
 general_csv_decimal_separator: ','
 permission_edit_own_time_entries: Redigér egne tidsregistreringer
jplang's avatar
jplang committed
809 810
 setting_repository_log_display_limit: Højeste antal revisioner vist i fil-log
 setting_file_max_size_displayed: Maksimale størrelse på tekstfiler vist inline
winterheart's avatar
winterheart committed
811 812
 field_watcher: Overvåger
 setting_openid: Tillad OpenID login og registrering
jplang's avatar
jplang committed
813
 field_identity_url: OpenID URL
winterheart's avatar
winterheart committed
814
 label_login_with_open_id_option: eller login med OpenID
jplang's avatar
jplang committed
815 816 817 818 819 820 821
 setting_per_page_options: Enheder per side muligheder
 mail_body_reminder: "{{count}} sage(er) som er tildelt dig har deadline indenfor de næste {{days}} dage:"
 field_content: Indhold
 label_descending: Aftagende
 label_sort: Sortér
 label_ascending: Tiltagende
 label_date_from_to: Fra {{start}} til {{end}}
822 823
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
jplang's avatar
jplang committed
824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838
 text_wiki_page_destroy_question: Denne side har {{descendants}} underside(r) og afledte. Hvad vil du gøre?
 text_wiki_page_reassign_children: Flyt undersider til denne side
 text_wiki_page_nullify_children: Behold undersider som rod-sider
 text_wiki_page_destroy_children: Slet undersider ogalle deres afledte sider.
 setting_password_min_length: Mindste længde på kodeord
 field_group_by: Gruppér resultater efter
 mail_subject_wiki_content_updated: "'{{page}}' wikisiden er blevet opdateret"
 label_wiki_content_added: Wiki side tilføjet
 mail_subject_wiki_content_added: "'{{page}}' wikisiden er blevet tilføjet"
 mail_body_wiki_content_added: The '{{page}}' wikiside er blevet tilføjet af {{author}}.
 label_wiki_content_updated: Wikiside opdateret
 mail_body_wiki_content_updated: Wikisiden '{{page}}' er blevet opdateret af {{author}}.
 permission_add_project: Opret projekt
 setting_new_project_user_role_id: Denne rolle gives til en bruger, som ikke er administrator, og som opretter et projekt
 label_view_all_revisions: Se alle revisioner
839 840
 label_tag: Tag
 label_branch: Branch
jplang's avatar
jplang committed
841 842 843 844 845 846 847 848 849
 error_no_tracker_in_project: Der er ingen sagshåndtering for dette projekt. Kontrollér venligst projektindstillingerne.
 error_no_default_issue_status: Der er ikek defineret en standardstatus. Kontrollér venligst indstillingernen (Gå til "Administration -> Sagsstatuser").
 text_journal_changed: "{{label}} ændret fra {{old}} til {{new}}"
 text_journal_set_to: "{{label}} sat til {{value}}"
 text_journal_deleted: "{{label}} slettet ({{old}})"
 label_group_plural: Grupper
 label_group: Grupper
 label_group_new: Ny gruppe
 label_time_entry_plural: Anvendt tid
jplang's avatar
jplang committed
850
 text_journal_added: "{{label}} {{value}} added"
851 852
 field_active: Active
 enumeration_system_activity: System Activity
jplang's avatar
jplang committed
853
 permission_delete_issue_watchers: Delete watchers
854 855 856 857
 version_status_closed: closed
 version_status_locked: locked
 version_status_open: open
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: An issue assigned to a closed version can not be reopened
jplang's avatar
jplang committed
858
 label_user_anonymous: Anonymous
859
 button_move_and_follow: Move and follow
860
 setting_default_projects_modules: Default enabled modules for new projects
861
 setting_gravatar_default: Default Gravatar image
jplang's avatar
jplang committed
862 863 864 865 866 867 868
 field_sharing: Sharing
 label_version_sharing_hierarchy: With project hierarchy
 label_version_sharing_system: With all projects
 label_version_sharing_descendants: With subprojects
 label_version_sharing_tree: With project tree
 label_version_sharing_none: Not shared
 error_can_not_archive_project: This project can not be archived
869 870
 button_duplicate: Duplicate
 button_copy_and_follow: Copy and follow
jplang's avatar
jplang committed
871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881
 label_copy_source: Source
 setting_issue_done_ratio: Calculate the issue done ratio with
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Use the issue status
 error_issue_done_ratios_not_updated: Issue done ratios not updated.
 error_workflow_copy_target: Please select target tracker(s) and role(s)
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Use the issue field
 label_copy_same_as_target: Same as target
 label_copy_target: Target
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue done ratios updated.
 error_workflow_copy_source: Please select a source tracker or role
 label_update_issue_done_ratios: Update issue done ratios
882
 setting_start_of_week: Start calendars on
883
 permission_view_issues: View Issues
884
 label_display_used_statuses_only: Only display statuses that are used by this tracker
885
 label_revision_id: Revision {{value}}
886 887 888 889 890 891 892
 label_api_access_key: API access key
 label_api_access_key_created_on: API access key created {{value}} ago
 label_feeds_access_key: RSS access key
 notice_api_access_key_reseted: Your API access key was reset.
 setting_rest_api_enabled: Enable REST web service
 label_missing_api_access_key: Missing an API access key
 label_missing_feeds_access_key: Missing a RSS access key
jplang's avatar
jplang committed
893
 button_show: Show
894 895
 text_line_separated: Multiple values allowed (one line for each value).
 setting_mail_handler_body_delimiters: Truncate emails after one of these lines
jplang's avatar
jplang committed
896 897
 permission_add_subprojects: Create subprojects
 label_subproject_new: New subproject