bg.yml 52.5 KB
Newer Older
1
bg:
2
 direction: ltr
3 4 5 6 7 8 9 10 11
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
   default: "%Y-%m-%d"
   short: "%b %d"
   long: "%B %d, %Y"
   
winterheart's avatar
winterheart committed
12 13
  day_names: [Неделя, Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък, Събота]
  abbr_day_names: [Нед, Пон, Вто, Сря, Чет, Пет, Съб]
14 15
   
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
winterheart's avatar
winterheart committed
16 17
  month_names: [~, Януари, Февруари, Март, Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември]
  abbr_month_names: [~, Яну, Фев, Мар, Апр, Май, Юни, Юли, Авг, Сеп, Окт, Ное, Дек]
18 19 20 21 22 23
  # Used in date_select and datime_select.
  order: [ :year, :month, :day ]

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
24
   time: "%H:%M"
25 26 27 28 29 30 31 32 33
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
  am: "am"
  pm: "pm"
  
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "half a minute"
   less_than_x_seconds:
winterheart's avatar
winterheart committed
34
    one:  "по-малко от 1 секунда"
35
    other: "по-малко от %{count} секунди"
36
   x_seconds:
winterheart's avatar
winterheart committed
37
    one:  "1 секунда"
38
    other: "%{count} секунди"
39
   less_than_x_minutes:
winterheart's avatar
winterheart committed
40
    one:  "по-малко от 1 минута"
41
    other: "по-малко от %{count} минути"
42
   x_minutes:
winterheart's avatar
winterheart committed
43
    one:  "1 минута"
44
    other: "%{count} минути"
45
   about_x_hours:
winterheart's avatar
winterheart committed
46
    one:  "около 1 час"
47
    other: "около %{count} часа"
48
   x_days:
winterheart's avatar
winterheart committed
49
    one:  "1 ден"
50
    other: "%{count} дена"
51
   about_x_months:
winterheart's avatar
winterheart committed
52
    one:  "около 1 месец"
53
    other: "около %{count} месеца"
54
   x_months:
winterheart's avatar
winterheart committed
55
    one:  "1 месец"
56
    other: "%{count} месеца"
57
   about_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
58
    one:  "около 1 година"
59
    other: "около %{count} години"
60
   over_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
61
    one:  "над 1 година"
62
    other: "над %{count} години"
jplang's avatar
jplang committed
63
   almost_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
64
    one:  "почти 1 година"
65
    other: "почти %{count} години"
edavis10's avatar
edavis10 committed
66

winterheart's avatar
winterheart committed
67 68 69 70 71
 number:
  format:
   separator: "."
   delimiter: ""
   precision: 3
edavis10's avatar
edavis10 committed
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
  human: 
   format: 
    precision: 1
    delimiter: ""
   storage_units: 
    format: "%n %u"
    units: 
     byte: 
      one: Byte
      other: Bytes
winterheart's avatar
winterheart committed
82 83 84 85
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
86 87 88 89
   
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
winterheart's avatar
winterheart committed
90
   sentence_connector: "и"
91 92 93 94
   skip_last_comma: false
   
 activerecord:
  errors:
jplang's avatar
jplang committed
95 96 97 98
   template:
    header:
     one:  "1 error prohibited this %{model} from being saved"
     other: "%{count} errors prohibited this %{model} from being saved"
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
   messages:
    inclusion: "не съществува в списъка"
    exclusion: "е запазено"
    invalid: "е невалидно"
    confirmation: "липсва одобрение"
    accepted: "трябва да се приеме"
    empty: "не може да е празно"
    blank: "не може да е празно"
    too_long: "е прекалено дълго"
    too_short: "е прекалено късо"
    wrong_length: "е с грешна дължина"
    taken: "вече съществува"
    not_a_number: "не е число"
    not_a_date: "е невалидна дата"
113 114 115 116 117
    greater_than: "трябва да бъде по-голям[a/о] от %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-голям[a/о] от или равен[a/o] на %{count}"
    equal_to: "трябва да бъде равен[a/o] на %{count}"
    less_than: "трябва да бъде по-малък[a/o] от %{count}"
    less_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-малък[a/o] от или равен[a/o] на %{count}"
winterheart's avatar
winterheart committed
118 119
    odd: "трябва да бъде нечетен[a/o]"
    even: "трябва да бъде четен[a/o]"
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
    greater_than_start_date: "трябва да е след началната дата"
    not_same_project: "не е от същия проект"
    circular_dependency: "Тази релация ще доведе до безкрайна зависимост"

 actionview_instancetag_blank_option: Изберете
 
 general_text_No: 'Не'
 general_text_Yes: 'Да'
 general_text_no: 'не'
 general_text_yes: 'да'
 general_lang_name: 'Bulgarian'
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
 general_pdf_encoding: UTF-8
 general_first_day_of_week: '1'
 
 notice_account_updated: Профилът е обновен успешно.
 notice_account_invalid_creditentials: Невалиден потребител или парола.
 notice_account_password_updated: Паролата е успешно променена.
 notice_account_wrong_password: Грешна парола
 notice_account_register_done: Профилът е създаден успешно.
 notice_account_unknown_email: Непознат e-mail.
 notice_can_t_change_password: Този профил е с външен метод за оторизация. Невъзможна смяна на паролата.
 notice_account_lost_email_sent: Изпратен ви е e-mail с инструкции за избор на нова парола.
 notice_account_activated: Профилът ви е активиран. Вече може да влезете в системата.
 notice_successful_create: Успешно създаване.
 notice_successful_update: Успешно обновяване.
 notice_successful_delete: Успешно изтриване.
 notice_successful_connection: Успешно свързване.
 notice_file_not_found: Несъществуваща или преместена страница.
 notice_locking_conflict: Друг потребител променя тези данни в момента.
 notice_not_authorized: Нямате право на достъп до тази страница.
153 154
 notice_email_sent: "Изпратен e-mail на %{value}"
 notice_email_error: "Грешка при изпращане на e-mail (%{value})"
155 156 157
 notice_feeds_access_key_reseted: Вашия ключ за RSS достъп беше променен.
 
 error_scm_not_found: Несъществуващ обект в хранилището.
158
 error_scm_command_failed: "Грешка при опит за комуникация с хранилище: %{value}"
159
 
160
 mail_subject_lost_password: "Вашата парола (%{value})"
161
 mail_body_lost_password: 'За да смените паролата си, използвайте следния линк:'
162
 mail_subject_register: "Активация на профил (%{value})"
163 164 165
 mail_body_register: 'За да активирате профила си използвайте следния линк:'
 
 gui_validation_error: 1 грешка
166
 gui_validation_error_plural: "%{count} грешки"
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
 
 field_name: Име
 field_description: Описание
 field_summary: Групиран изглед
 field_is_required: Задължително
 field_firstname: Име
 field_lastname: Фамилия
 field_mail: Email
 field_filename: Файл
 field_filesize: Големина
winterheart's avatar
winterheart committed
177
 field_downloads: Изтеглени файлове
178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
 field_author: Автор
 field_created_on: От дата
 field_updated_on: Обновена
 field_field_format: Тип
 field_is_for_all: За всички проекти
 field_possible_values: Възможни стойности
 field_regexp: Регулярен израз
 field_min_length: Мин. дължина
 field_max_length: Макс. дължина
 field_value: Стойност
 field_category: Категория
 field_title: Заглавие
 field_project: Проект
 field_issue: Задача
winterheart's avatar
winterheart committed
192
 field_status: Състояние
193 194
 field_notes: Бележка
 field_is_closed: Затворена задача
winterheart's avatar
winterheart committed
195
 field_is_default: Състояние по подразбиране
196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222
 field_tracker: Тракер
 field_subject: Относно
 field_due_date: Крайна дата
 field_assigned_to: Възложена на
 field_priority: Приоритет
 field_fixed_version: Планувана версия
 field_user: Потребител
 field_role: Роля
 field_homepage: Начална страница
 field_is_public: Публичен
 field_parent: Подпроект на
 field_is_in_roadmap: Да се вижда ли в Пътна карта
 field_login: Потребител
 field_mail_notification: Известия по пощата
 field_admin: Администратор
 field_last_login_on: Последно свързване
 field_language: Език
 field_effective_date: Дата
 field_password: Парола
 field_new_password: Нова парола
 field_password_confirmation: Потвърждение
 field_version: Версия
 field_type: Тип
 field_host: Хост
 field_port: Порт
 field_account: Профил
 field_base_dn: Base DN
winterheart's avatar
winterheart committed
223 224 225 226
 field_attr_login: Атрибут Login 
 field_attr_firstname: Атрибут Първо име (Firstname)
 field_attr_lastname: Атрибут Фамилия (Lastname)
 field_attr_mail: Атрибут Email
227
 field_onthefly: Динамично създаване на потребител
228
 field_start_date: Начална дата
jplang's avatar
jplang committed
229
 field_done_ratio: % Прогрес
230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
 field_auth_source: Начин на оторизация
 field_hide_mail: Скрий e-mail адреса ми
 field_comments: Коментар
 field_url: Адрес
 field_start_page: Начална страница
 field_subproject: Подпроект
 field_hours: Часове
 field_activity: Дейност
 field_spent_on: Дата
 field_identifier: Идентификатор
 field_is_filter: Използва се за филтър
241
 field_issue_to: Свързана задача
242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254
 field_delay: Отместване
 field_assignable: Възможно е възлагане на задачи за тази роля
 field_redirect_existing_links: Пренасочване на съществуващи линкове
 field_estimated_hours: Изчислено време
 field_default_value: Стойност по подразбиране
 
 setting_app_title: Заглавие
 setting_app_subtitle: Описание
 setting_welcome_text: Допълнителен текст
 setting_default_language: Език по подразбиране
 setting_login_required: Изискване за вход в системата
 setting_self_registration: Регистрация от потребители
 setting_attachment_max_size: Максимална големина на прикачен файл
winterheart's avatar
winterheart committed
255
 setting_issues_export_limit: Максимален брой задачи за експорт
256 257 258 259
 setting_mail_from: E-mail адрес за емисии
 setting_host_name: Хост
 setting_text_formatting: Форматиране на текста
 setting_wiki_compression: Wiki компресиране на историята
winterheart's avatar
winterheart committed
260
 setting_feeds_limit: Максимален брой за емисии
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 setting_autofetch_changesets: Автоматично обработване на ревизиите
 setting_sys_api_enabled: Разрешаване на WS за управление
 setting_commit_ref_keywords: Отбелязващи ключови думи
 setting_commit_fix_keywords: Приключващи ключови думи
 setting_autologin: Автоматичен вход
 setting_date_format: Формат на датата
 setting_cross_project_issue_relations: Релации на задачи между проекти
 
 label_user: Потребител
 label_user_plural: Потребители
 label_user_new: Нов потребител
 label_project: Проект
 label_project_new: Нов проект
 label_project_plural: Проекти
 label_x_projects:
winterheart's avatar
winterheart committed
276 277
  zero: 0 проекти
  one:  1 проект
278
  other: "%{count} проекта"
279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298
 label_project_all: Всички проекти
 label_project_latest: Последни проекти
 label_issue: Задача
 label_issue_new: Нова задача
 label_issue_plural: Задачи
 label_issue_view_all: Всички задачи
 label_document: Документ
 label_document_new: Нов документ
 label_document_plural: Документи
 label_role: Роля
 label_role_plural: Роли
 label_role_new: Нова роля
 label_role_and_permissions: Роли и права
 label_member: Член
 label_member_new: Нов член
 label_member_plural: Членове
 label_tracker: Тракер
 label_tracker_plural: Тракери
 label_tracker_new: Нов тракер
 label_workflow: Работен процес
winterheart's avatar
winterheart committed
299 300 301
 label_issue_status: Състояние на задача
 label_issue_status_plural: Състояния на задачи
 label_issue_status_new: Ново състояние
302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328
 label_issue_category: Категория задача
 label_issue_category_plural: Категории задачи
 label_issue_category_new: Нова категория
 label_custom_field: Потребителско поле
 label_custom_field_plural: Потребителски полета
 label_custom_field_new: Ново потребителско поле
 label_enumerations: Списъци
 label_enumeration_new: Нова стойност
 label_information: Информация
 label_information_plural: Информация
 label_please_login: Вход
 label_register: Регистрация
 label_password_lost: Забравена парола
 label_home: Начало
 label_my_page: Лична страница
 label_my_account: Профил
 label_my_projects: Проекти, в които участвам
 label_administration: Администрация
 label_login: Вход
 label_logout: Изход
 label_help: Помощ
 label_reported_issues: Публикувани задачи
 label_assigned_to_me_issues: Възложени на мен
 label_last_login: Последно свързване
 label_registered_on: Регистрация
 label_activity: Дейност
 label_new: Нов
winterheart's avatar
winterheart committed
329
 label_logged_as: Здравейте,
330 331 332 333 334 335
 label_environment: Среда
 label_authentication: Оторизация
 label_auth_source: Начин на оторозация
 label_auth_source_new: Нов начин на оторизация
 label_auth_source_plural: Начини на оторизация
 label_subproject_plural: Подпроекти
winterheart's avatar
winterheart committed
336
 label_min_max_length: Минимална - максимална дължина
337 338 339 340 341 342 343 344
 label_list: Списък
 label_date: Дата
 label_integer: Целочислен
 label_boolean: Чекбокс
 label_string: Текст
 label_text: Дълъг текст
 label_attribute: Атрибут
 label_attribute_plural: Атрибути
345 346
 label_download: "%{count} изтегляне"
 label_download_plural: "%{count} изтегляния"
347
 label_no_data: Няма изходни данни
winterheart's avatar
winterheart committed
348
 label_change_status: Промяна на състоянието
349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374
 label_history: История
 label_attachment: Файл
 label_attachment_new: Нов файл
 label_attachment_delete: Изтриване
 label_attachment_plural: Файлове
 label_report: Справка
 label_report_plural: Справки
 label_news: Новини
 label_news_new: Добави
 label_news_plural: Новини
 label_news_latest: Последни новини
 label_news_view_all: Виж всички
 label_settings: Настройки
 label_overview: Общ изглед
 label_version: Версия
 label_version_new: Нова версия
 label_version_plural: Версии
 label_confirmation: Одобрение
 label_export_to: Експорт към
 label_read: Read...
 label_public_projects: Публични проекти
 label_open_issues: отворена
 label_open_issues_plural: отворени
 label_closed_issues: затворена
 label_closed_issues_plural: затворени
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
375 376 377
  zero: 0 отворени / %{total}
  one:  1 отворена / %{total}
  other: "%{count} отворени / %{total}"
378
 label_x_open_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
379 380
  zero: 0 отворени
  one:  1 отворена
381
  other: "%{count} отворени"
382
 label_x_closed_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
383 384
  zero: 0 затворени
  one:  1 затворена
385
  other: "%{count} затворени"
386 387
 label_total: Общо
 label_permissions: Права
winterheart's avatar
winterheart committed
388 389
 label_current_status: Текущо състояние
 label_new_statuses_allowed: Позволени състояния
390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
 label_all: всички
 label_none: никакви
 label_next: Следващ
 label_previous: Предишен
 label_used_by: Използва се от
 label_details: Детайли
 label_add_note: Добавяне на бележка
 label_per_page: На страница
 label_calendar: Календар
 label_months_from: месеца от
winterheart's avatar
winterheart committed
400
 label_gantt: Мрежов график
401
 label_internal: Вътрешен
402
 label_last_changes: "последни %{count} промени"
403 404 405 406 407
 label_change_view_all: Виж всички промени
 label_personalize_page: Персонализиране
 label_comment: Коментар
 label_comment_plural: Коментари
 label_x_comments:
winterheart's avatar
winterheart committed
408 409
  zero: 0 коментари
  one: 1 коментар
410
  other: "%{count} коментари"
411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433
 label_comment_add: Добавяне на коментар
 label_comment_added: Добавен коментар
 label_comment_delete: Изтриване на коментари
 label_query: Потребителска справка
 label_query_plural: Потребителски справки
 label_query_new: Нова заявка
 label_filter_add: Добави филтър
 label_filter_plural: Филтри
 label_equals: е
 label_not_equals: не е
 label_in_less_than: след по-малко от
 label_in_more_than: след повече от
 label_in: в следващите
 label_today: днес
 label_this_week: тази седмица
 label_less_than_ago: преди по-малко от
 label_more_than_ago: преди повече от
 label_ago: преди
 label_contains: съдържа
 label_not_contains: не съдържа
 label_day_plural: дни
 label_repository: Хранилище
 label_browse: Разглеждане
434 435
 label_modification: "%{count} промяна"
 label_modification_plural: "%{count} промени"
436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
 label_revision: Ревизия
 label_revision_plural: Ревизии
 label_added: добавено
 label_modified: променено
 label_deleted: изтрито
 label_latest_revision: Последна ревизия
 label_latest_revision_plural: Последни ревизии
 label_view_revisions: Виж ревизиите
 label_max_size: Максимална големина
 label_sort_highest: Премести най-горе
 label_sort_higher: Премести по-горе
 label_sort_lower: Премести по-долу
 label_sort_lowest: Премести най-долу
 label_roadmap: Пътна карта
450 451
 label_roadmap_due_in: "Излиза след %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} закъснение"
452 453 454 455 456 457 458
 label_roadmap_no_issues: Няма задачи за тази версия
 label_search: Търсене
 label_result_plural: Pезултати
 label_all_words: Всички думи
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki редакция
 label_wiki_edit_plural: Wiki редакции
winterheart's avatar
winterheart committed
459 460
 label_wiki_page: Wiki страница
 label_wiki_page_plural: Wiki страници
461 462 463 464
 label_index_by_title: Индекс
 label_index_by_date: Индекс по дата
 label_current_version: Текуща версия
 label_preview: Преглед
winterheart's avatar
winterheart committed
465
 label_feed_plural: Емисии
466 467 468
 label_changes_details: Подробни промени
 label_issue_tracking: Тракинг
 label_spent_time: Отделено време
469 470
 label_f_hour: "%{value} час"
 label_f_hour_plural: "%{value} часа"
471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483
 label_time_tracking: Отделяне на време
 label_change_plural: Промени
 label_statistics: Статистики
 label_commits_per_month: Ревизии по месеци
 label_commits_per_author: Ревизии по автор
 label_view_diff: Виж разликите
 label_diff_inline: хоризонтално
 label_diff_side_by_side: вертикално
 label_options: Опции
 label_copy_workflow_from: Копирай работния процес от
 label_permissions_report: Справка за права
 label_watched_issues: Наблюдавани задачи
 label_related_issues: Свързани задачи
winterheart's avatar
winterheart committed
484
 label_applied_status: Установено състояние
485 486 487 488 489 490 491 492 493
 label_loading: Зареждане...
 label_relation_new: Нова релация
 label_relation_delete: Изтриване на релация
 label_relates_to: свързана със
 label_duplicates: дублира
 label_blocks: блокира
 label_blocked_by: блокирана от
 label_precedes: предшества
 label_follows: изпълнява се след
winterheart's avatar
winterheart committed
494 495 496 497
 label_end_to_start: край към начало
 label_end_to_end: край към край
 label_start_to_start: начало към начало
 label_start_to_end: начало към край
498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516
 label_stay_logged_in: Запомни ме
 label_disabled: забранено
 label_show_completed_versions: Показване на реализирани версии
 label_me: аз
 label_board: Форум
 label_board_new: Нов форум
 label_board_plural: Форуми
 label_topic_plural: Теми
 label_message_plural: Съобщения
 label_message_last: Последно съобщение
 label_message_new: Нова тема
 label_reply_plural: Отговори
 label_send_information: Изпращане на информацията до потребителя
 label_year: Година
 label_month: Месец
 label_week: Седмица
 label_date_from: От
 label_date_to: До
 label_language_based: В зависимост от езика
517
 label_sort_by: "Сортиране по %{value}"
518
 label_send_test_email: Изпращане на тестов e-mail
519
 label_feeds_access_key_created_on: "%{value} от създаването на RSS ключа"
520
 label_module_plural: Модули
521 522
 label_added_time_by: "Публикувана от %{author} преди %{age}"
 label_updated_time: "Обновена преди %{value}"
523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539
 label_jump_to_a_project: Проект...
 
 button_login: Вход
 button_submit: Прикачване
 button_save: Запис
 button_check_all: Избор на всички
 button_uncheck_all: Изчистване на всички
 button_delete: Изтриване
 button_create: Създаване
 button_test: Тест
 button_edit: Редакция
 button_add: Добавяне
 button_change: Промяна
 button_apply: Приложи
 button_clear: Изчисти
 button_lock: Заключване
 button_unlock: Отключване
winterheart's avatar
winterheart committed
540
 button_download: Изтегляне
541 542 543 544 545 546 547 548 549
 button_list: Списък
 button_view: Преглед
 button_move: Преместване
 button_back: Назад
 button_cancel: Отказ
 button_activate: Активация
 button_sort: Сортиране
 button_log_time: Отделяне на време
 button_rollback: Върни се към тази ревизия
winterheart's avatar
winterheart committed
550 551
 button_watch: Наблюдаване
 button_unwatch: Край на наблюдението
552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567
 button_reply: Отговор
 button_archive: Архивиране
 button_unarchive: Разархивиране
 button_reset: Генериране наново
 button_rename: Преименуване
 
 status_active: активен
 status_registered: регистриран
 status_locked: заключен
 
 text_select_mail_notifications: Изберете събития за изпращане на e-mail.
 text_regexp_info: пр. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 - без ограничения
 text_project_destroy_confirmation: Сигурни ли сте, че искате да изтриете проекта и данните в него?
 text_workflow_edit: Изберете роля и тракер за да редактирате работния процес
 text_are_you_sure: Сигурни ли сте?
winterheart's avatar
winterheart committed
568 569 570
 text_tip_task_begin_day: задача започваща този ден
 text_tip_task_end_day: задача завършваща този ден
 text_tip_task_begin_end_day: задача започваща и завършваща този ден
571
 text_project_identifier_info: 'Позволени са малки букви (a-z), цифри и тирета.<br />Невъзможна промяна след запис.'
572 573
 text_caracters_maximum: "До %{count} символа."
 text_length_between: "От %{min} до %{max} символа."
574 575 576 577
 text_tracker_no_workflow: Няма дефиниран работен процес за този тракер
 text_unallowed_characters: Непозволени символи
 text_comma_separated: Позволено е изброяване (с разделител запетая).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Отбелязване и приключване на задачи от ревизии
578 579
 text_issue_added: "Публикувана е нова задача с номер %{id} (от %{author})."
 text_issue_updated: "Задача %{id} е обновена (от %{author})."
580
 text_wiki_destroy_confirmation: Сигурни ли сте, че искате да изтриете това Wiki и цялото му съдържание?
581
 text_issue_category_destroy_question: "Има задачи (%{count}) обвързани с тази категория. Какво ще изберете?"
582 583 584 585
 text_issue_category_destroy_assignments: Премахване на връзките с категорията
 text_issue_category_reassign_to: Преобвързване с категория
 
 default_role_manager: Мениджър
586
 default_role_developer: Разработчик
587
 default_role_reporter: Публикуващ
winterheart's avatar
winterheart committed
588
 default_tracker_bug: Грешка
589 590 591
 default_tracker_feature: Функционалност
 default_tracker_support: Поддръжка
 default_issue_status_new: Нова
winterheart's avatar
winterheart committed
592
 default_issue_status_in_progress: Изпълнение
593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618
 default_issue_status_resolved: Приключена
 default_issue_status_feedback: Обратна връзка
 default_issue_status_closed: Затворена
 default_issue_status_rejected: Отхвърлена
 default_doc_category_user: Документация за потребителя
 default_doc_category_tech: Техническа документация
 default_priority_low: Нисък
 default_priority_normal: Нормален
 default_priority_high: Висок
 default_priority_urgent: Спешен
 default_priority_immediate: Веднага
 default_activity_design: Дизайн
 default_activity_development: Разработка
 
 enumeration_issue_priorities: Приоритети на задачи
 enumeration_doc_categories: Категории документи
 enumeration_activities: Дейности (time tracking)
 label_file_plural: Файлове
 label_changeset_plural: Ревизии
 field_column_names: Колони
 label_default_columns: По подразбиране
 setting_issue_list_default_columns: Показвани колони по подразбиране
 setting_repositories_encodings: Кодови таблици
 notice_no_issue_selected: "Няма избрани задачи."
 label_bulk_edit_selected_issues: Редактиране на задачи
 label_no_change_option: (Без промяна)
619
 notice_failed_to_save_issues: "Неуспешен запис на %{count} задачи от %{total} избрани: %{ids}."
620 621 622 623 624 625 626 627
 label_theme: Тема
 label_default: По подразбиране
 label_search_titles_only: Само в заглавията
 label_nobody: никой
 button_change_password: Промяна на парола
 text_user_mail_option: "За неизбраните проекти, ще получавате известия само за наблюдавани дейности или в които участвате (т.е. автор или назначени на мен)."
 label_user_mail_option_selected: "За всички събития само в избраните проекти..."
 label_user_mail_option_all: "За всяко събитие в проектите, в които участвам"
winterheart's avatar
winterheart committed
628
 label_user_mail_option_none: "Само за наблюдавани или в които участвам (автор или назначени на мен)"
629 630 631
 setting_emails_footer: Подтекст за e-mail
 label_float: Дробно
 button_copy: Копиране
632
 mail_body_account_information_external: "Можете да използвате вашия %{value} профил за вход."
633 634 635 636 637
 mail_body_account_information: Информацията за профила ви
 setting_protocol: Протокол
 label_user_mail_no_self_notified: "Не искам известия за извършени от мен промени"
 setting_time_format: Формат на часа
 label_registration_activation_by_email: активиране на профила по email
638 639
 mail_subject_account_activation_request: "Заявка за активиране на профил в %{value}"
 mail_body_account_activation_request: "Има новорегистриран потребител (%{value}), очакващ вашето одобрение:"
640 641 642 643
 label_registration_automatic_activation: автоматично активиране
 label_registration_manual_activation: ръчно активиране
 notice_account_pending: "Профилът Ви е създаден и очаква одобрение от администратор."
 field_time_zone: Часова зона
644
 text_caracters_minimum: "Минимум %{count} символа."
645 646
 setting_bcc_recipients: Получатели на скрито копие (bcc)
 button_annotate: Анотация
647
 label_issues_by: "Задачи по %{value}"
648
 field_searchable: С възможност за търсене
649
 label_display_per_page: "На страница по: %{value}"
650 651 652 653
 setting_per_page_options: Опции за страниране
 label_age: Възраст
 notice_default_data_loaded: Примерната информацията е успешно заредена.
 text_load_default_configuration: Зареждане на примерна информация
winterheart's avatar
winterheart committed
654
 text_no_configuration_data: "Все още не са конфигурирани Роли, тракери, състояния на задачи и работен процес.\nСтрого се препоръчва зареждането на примерната информация. Веднъж заредена ще имате възможност да я редактирате."
655
 error_can_t_load_default_data: "Грешка при зареждане на примерната информация: %{value}"
656 657 658 659 660 661
 button_update: Обновяване
 label_change_properties: Промяна на настройки
 label_general: Основни
 label_repository_plural: Хранилища
 label_associated_revisions: Асоциирани ревизии
 setting_user_format: Потребителски формат
662
 text_status_changed_by_changeset: "Приложено с ревизия %{value}."
663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688
 label_more: Още
 text_issues_destroy_confirmation: 'Сигурни ли сте, че искате да изтриете избраните задачи?'
 label_scm: SCM (Система за контрол на кода)
 text_select_project_modules: 'Изберете активните модули за този проект:'
 label_issue_added: Добавена задача
 label_issue_updated: Обновена задача
 label_document_added: Добавен документ
 label_message_posted: Добавено съобщение
 label_file_added: Добавен файл
 label_news_added: Добавена новина
 project_module_boards: Форуми
 project_module_issue_tracking: Тракинг
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_files: Файлове
 project_module_documents: Документи
 project_module_repository: Хранилище
 project_module_news: Новини
 project_module_time_tracking: Отделяне на време
 text_file_repository_writable: Възможност за писане в хранилището с файлове
 text_default_administrator_account_changed: Сменен фабричния администраторски профил
 text_rmagick_available: Наличен RMagick (по избор)
 button_configure: Конфигуриране
 label_plugins: Плъгини
 label_ldap_authentication: LDAP оторизация
 label_downloads_abbr: D/L
 label_this_month: текущия месец
689
 label_last_n_days: "последните %{count} дни"
690 691 692 693 694 695 696 697
 label_all_time: всички
 label_this_year: текущата година
 label_date_range: Период
 label_last_week: последната седмица
 label_yesterday: вчера
 label_last_month: последния месец
 label_add_another_file: Добавяне на друг файл
 label_optional_description: Незадължително описание
698
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} часа са отделени на задачите, които искате да изтриете. Какво избирате?"
699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
 error_issue_not_found_in_project: 'Задачата не е намерена или не принадлежи на този проект'
 text_assign_time_entries_to_project: Прехвърляне на отделеното време към проект
 text_destroy_time_entries: Изтриване на отделеното време
 text_reassign_time_entries: 'Прехвърляне на отделеното време към задача:'
 setting_activity_days_default: Брой дни показвани на таб Дейност
 label_chronological_order: Хронологичен ред
 field_comments_sorting: Сортиране на коментарите
 label_reverse_chronological_order: Обратен хронологичен ред
 label_preferences: Предпочитания
 setting_display_subprojects_issues: Показване на подпроектите в проектите по подразбиране
 label_overall_activity: Цялостна дейност
 setting_default_projects_public: Новите проекти са публични по подразбиране
 error_scm_annotate: "Обектът не съществува или не може да бъде анотиран."
 label_planning: Планиране
713 714 715 716 717
 text_subprojects_destroy_warning: "Неговите подпроекти: %{value} също ще бъдат изтрити."
 label_and_its_subprojects: "%{value} и неговите подпроекти"
 mail_body_reminder: "%{count} задачи, назначени на вас са с краен срок в следващите %{days} дни:"
 mail_subject_reminder: "%{count} задачи с краен срок с следващите %{days} дни"
 text_user_wrote: "%{value} написа:"
winterheart's avatar
winterheart committed
718 719 720
 label_duplicated_by: дублирана от
 setting_enabled_scm: Разрешена SCM
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Пресвържете ги към тази стойност:'
721
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} обекта са свързани с тази стойност."
winterheart's avatar
winterheart committed
722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740
 label_incoming_emails: Входящи e-mail-и
 label_generate_key: Генериране на ключ
 setting_mail_handler_api_enabled: Разрешаване на WS за входящи e-mail-и
 setting_mail_handler_api_key: API ключ
 text_email_delivery_not_configured: "Изпращането на e-mail-и не е конфигурирано и известията не са разрешени.\nКонфигурирайте вашия SMTP сървър в config/email.yml и рестартирайте Redmine, за да ги разрешите."
 field_parent_title: Родителска страница
 label_issue_watchers: Наблюдатели
 setting_commit_logs_encoding: Кодова таблица на съобщенията при поверяване
 button_quote: Цитат
 setting_sequential_project_identifiers: Генериране на последователни проектни идентификатори
 notice_unable_delete_version: Невъзможност за изтриване на версия
 label_renamed: преименуван
 label_copied: копиран
 setting_plain_text_mail: само чист текст (без HTML)
 permission_view_files: Разглеждане на файлове
 permission_edit_issues: Редактиране на задачи
 permission_edit_own_time_entries: Редактиране на собствените time logs
 permission_manage_public_queries: Управление на публичните заявки
 permission_add_issues: Добавяне на задачи
741
 permission_log_time: Log spent time
winterheart's avatar
winterheart committed
742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783
 permission_view_changesets: Разглеждане на changesets
 permission_view_time_entries: Разглеждане на изразходваното време
 permission_manage_versions: Управление на версиите
 permission_manage_wiki: Управление на wiki
 permission_manage_categories: Управление на категориите задачи
 permission_protect_wiki_pages: Заключване на wiki страници
 permission_comment_news: Коментиране на новини
 permission_delete_messages: Изтриване на съобщения
 permission_select_project_modules: Избор на проектни модули
 permission_manage_documents: Управление на документи
 permission_edit_wiki_pages: Редактиране на wiki страници
 permission_add_issue_watchers: Добавяне на наблюдатели
 permission_view_gantt: Разглеждане на мрежов график
 permission_move_issues: Преместване на задачи
 permission_manage_issue_relations: Управление на връзките между задачите
 permission_delete_wiki_pages: Изтриване на wiki страници
 permission_manage_boards: Управление на boards
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Изтриване на прикачени файлове
 permission_view_wiki_edits: Разглеждане на wiki история
 permission_add_messages: Публикуване на съобщения
 permission_view_messages: Разглеждане на съобщения
 permission_manage_files: Управление на файлове
 permission_edit_issue_notes: Редактиране на бележки
 permission_manage_news: Управление на новини
 permission_view_calendar: Разглеждане на календари
 permission_manage_members: Управление на членовете (на екип)
 permission_edit_messages: Редактиране на съобщения
 permission_delete_issues: Изтриване на задачи
 permission_view_issue_watchers: Разглеждане на списък с наблюдатели
 permission_manage_repository: Управление на хранилища
 permission_commit_access: Поверяване
 permission_browse_repository: Разглеждане на хранилища
 permission_view_documents: Разглеждане на документи
 permission_edit_project: Редактиране на проект
 permission_add_issue_notes: Добаване на бележки
 permission_save_queries: Запис на запитвания (queries)
 permission_view_wiki_pages: Разглеждане на wiki
 permission_rename_wiki_pages: Преименуване на wiki страници
 permission_edit_time_entries: Редактиране на time logs
 permission_edit_own_issue_notes: Редактиране на собствени бележки
 setting_gravatar_enabled: Използване на портребителски икони от Gravatar
 label_example: Пример
784
 text_repository_usernames_mapping: "Select ou update the Redmine user mapped to each username found in the repository log.\nUsers with the same Redmine and repository username or email are automatically mapped."
winterheart's avatar
winterheart committed
785 786
 permission_edit_own_messages: Редактиране на собствени съобщения
 permission_delete_own_messages: Изтриване на собствени съобщения
787 788
 label_user_activity: "Активност на %{value}"
 label_updated_time_by: "Обновена от %{author} преди %{age}"
winterheart's avatar
winterheart committed
789 790 791
 text_diff_truncated: '... Този diff не е пълен, понеже е надхвърля максималния размер, който може да бъде показан.'
 setting_diff_max_lines_displayed: Максимален брой показани diff редове
 text_plugin_assets_writable: Папката на приставките е разрешена за запис
792
 warning_attachments_not_saved: "%{count} файла не бяха записани."
winterheart's avatar
winterheart committed
793 794
 button_create_and_continue: Създаване и продължаване
 text_custom_field_possible_values_info: 'Една стойност на ред'
795 796
 label_display: Display
 field_editable: Editable
winterheart's avatar
winterheart committed
797 798 799 800
 setting_repository_log_display_limit: Максимален брой на показванете ревизии в лог файла
 setting_file_max_size_displayed: Максимален размер на текстовите файлове, показвани inline
 field_watcher: Наблюдател
 setting_openid: Рарешаване на OpenID вход и регистрация
jplang's avatar
jplang committed
801
 field_identity_url: OpenID URL
winterheart's avatar
winterheart committed
802 803 804 805 806
 label_login_with_open_id_option: или вход чрез OpenID
 field_content: Съдържание
 label_descending: Намаляващ
 label_sort: Сортиране
 label_ascending: Нарастващ
807
 label_date_from_to: От %{start} до %{end}
808 809
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
810
 text_wiki_page_destroy_question: Тази страница има %{descendants} страници деца и descendant(s). Какво желаете да правите?
winterheart's avatar
winterheart committed
811 812 813 814 815
 text_wiki_page_reassign_children: Преназначаване на страниците деца на тази родителска страница
 text_wiki_page_nullify_children: Запазване на тези страници като коренни страници
 text_wiki_page_destroy_children: Изтриване на страниците деца и всички техни descendants
 setting_password_min_length: Минимална дължина на парола
 field_group_by: Групиране на резултатите по
816
 mail_subject_wiki_content_updated: "Wiki страницата '%{id}' не беше обновена"
winterheart's avatar
winterheart committed
817
 label_wiki_content_added: Wiki страница беше добавена
818 819
 mail_subject_wiki_content_added: "Wiki страницата '%{id}' беше добавена"
 mail_body_wiki_content_added: Wiki страницата '%{id}' беше добавена от %{author}.
winterheart's avatar
winterheart committed
820
 label_wiki_content_updated: Wiki страница беше обновена
821
 mail_body_wiki_content_updated: Wiki страницата '%{id}' беше обновена от %{author}.
winterheart's avatar
winterheart committed
822 823 824 825 826 827 828
 permission_add_project: Създаване на проект
 setting_new_project_user_role_id: Роля, давана на потребител, създаващ проекти, който не е администратор
 label_view_all_revisions: Разглеждане на всички ревизии
 label_tag: Версия
 label_branch: работен вариант
 error_no_tracker_in_project: Няма асоциирани тракери с този проект. Проверете настройките на проекта.
 error_no_default_issue_status: Няма установено подразбиращо се състояние за задачите. Моля проверете вашата конфигурация (Вижте "Администрация -> Състояния на задачи").
829 830 831
 text_journal_changed: "%{label} променен от %{old} на %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} установен на %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} изтрит (%{old})"
winterheart's avatar
winterheart committed
832 833 834 835
 label_group_plural: Групи
 label_group: Група
 label_group_new: Нова група
 label_time_entry_plural: Използвано време
836
 text_journal_added: "Добавено %{label} %{value}"
winterheart's avatar
winterheart committed
837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847
 field_active: Активен
 enumeration_system_activity: Системна активност
 permission_delete_issue_watchers: Изтриване на наблюдатели
 version_status_closed: затворена
 version_status_locked: заключена
 version_status_open: отворена
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Задача, асоциирана със затворена версия не може да бъде отворена отново
 label_user_anonymous: Анонимен
 button_move_and_follow: Преместване и продължаване
 setting_default_projects_modules: Активирани модули по подразбиране за нов проект
 setting_gravatar_default: Подразбиращо се изображение от Gravatar
jplang's avatar
jplang committed
848
 field_sharing: Sharing
winterheart's avatar
winterheart committed
849 850 851 852 853 854 855 856 857
 label_version_sharing_hierarchy: С проектна йерархия
 label_version_sharing_system: С всички проекти
 label_version_sharing_descendants: С подпроекти
 label_version_sharing_tree: С дърво на проектите
 label_version_sharing_none: Не споделен
 error_can_not_archive_project: Този проект не може да бъде архивиран
 button_duplicate: Дублиране
 button_copy_and_follow: Копиране и продължаване
 label_copy_source: Източник
winterheart's avatar
winterheart committed
858 859
 setting_issue_done_ratio: Изчисление на процента на готови задачи с
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Използване на състоянието на задачите
winterheart's avatar
winterheart committed
860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870
 error_issue_done_ratios_not_updated: Процентът на завършените задачи не е обновен.
 error_workflow_copy_target: Моля изберете тракер(и) и роля (роли).
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Използване на поле 'задача'
 label_copy_same_as_target: Също като целта
 label_copy_target: Цел
 notice_issue_done_ratios_updated: Обновен процент на завършените задачи.
 error_workflow_copy_source: Моля изберете source тракер или роля
 label_update_issue_done_ratios: Обновяване на процента на завършените задачи
 setting_start_of_week: Първи ден на седмицата
 permission_view_issues: Разглеждане на задачите
 label_display_used_statuses_only: Показване само на състоянията, използвани от този тракер
871
 label_revision_id: Ревизия %{value}
winterheart's avatar
winterheart committed
872
 label_api_access_key: API ключ за достъп
873
 label_api_access_key_created_on: API ключ за достъп е създаден преди %{value}
winterheart's avatar
winterheart committed
874 875 876 877 878 879 880 881 882 883
 label_feeds_access_key: RSS access ключ
 notice_api_access_key_reseted: Вашият API ключ за достъп беше изчистен.
 setting_rest_api_enabled: Разрешаване на REST web сървис
 label_missing_api_access_key: Липсващ API ключ
 label_missing_feeds_access_key: Липсващ RSS ключ за достъп
 button_show: Показване
 text_line_separated: Позволени са много стойности (по едно на ред).
 setting_mail_handler_body_delimiters: Отрязване на e-mail-ите след един от тези редове
 permission_add_subprojects: Създаване на подпроекти
 label_subproject_new: Нов подпроект
884
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
winterheart's avatar
winterheart committed
885 886 887
  Вие сте на път да премахнете някои или всички ваши разрешения и е възможно след това на да не можете да редатирате този проект.
  Сигурен ли сте, че искате да продължите?
 label_close_versions: Затваряне на завършените версии
888
 label_board_sticky: Sticky
winterheart's avatar
winterheart committed
889 890
 label_board_locked: Заключена
 permission_export_wiki_pages: Експорт на wiki страници
891
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
winterheart's avatar
winterheart committed
892 893 894 895 896 897 898 899
 permission_manage_project_activities: Управление на дейностите на проекта
 error_unable_delete_issue_status: Невъзможност за изтриване на състояние на задача
 label_profile: Профил
 permission_manage_subtasks: Управление на подзадачите
 field_parent_issue: Родителска задача
 label_subtask_plural: Подзадачи
 label_project_copy_notifications: Изпращане на Send e-mail известия по време на копирането на проекта
 error_can_not_delete_custom_field: Невъзможност за изтриване на потребителско поле
900
 error_unable_to_connect: Невъзможност за свързване с (%{value})
winterheart's avatar
winterheart committed
901 902
 error_can_not_remove_role: Тази роля се използва и не може да бъде изтрита.
 error_can_not_delete_tracker: Този тракер съдържа задачи и не може да бъде изтрит.
winterheart's avatar
winterheart committed
903
 field_principal: Principal
winterheart's avatar
winterheart committed
904
 label_my_page_block: Блокове в личната страница
905
 notice_failed_to_save_members: "Невъзможност за запис на член(ове): %{errors}."
winterheart's avatar
winterheart committed
906 907 908 909
 text_zoom_out: Намаляване
 text_zoom_in: Увеличаване
 notice_unable_delete_time_entry: Невъзможност за изтриване на запис на time log.
 label_overall_spent_time: Общо употребено време
910
 field_time_entries: Log time
winterheart's avatar
winterheart committed
911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923
 notice_not_authorized_archived_project: Проектът, който се опитвате да видите е архивиран.
 text_tip_issue_end_day: задача, завършваща този ден
 field_text: Текстово поле
 label_user_mail_option_only_owner: Само за неща, на които аз съм собственик
 field_member_of_group: Член на група
 project_module_gantt: Мрежов график
 text_are_you_sure_with_children: Изтриване на задачата и нейните подзадачи?
 text_tip_issue_begin_end_day: задача, започваща и завършваща този ден
 setting_default_notification_option: Подразбиращ се начин за известяване
 project_module_calendar: Календар
 label_user_mail_option_only_my_events: Само за неща, в които съм включен/а
 text_tip_issue_begin_day: задача, започваща този ден
 label_user_mail_option_only_assigned: Само за неща, назначени на мен
924
 button_edit_associated_wikipage: "Редактиране на асоциираната Wiki страница: %{page_title}"
925
 field_assigned_to_role: Assignee's role
winterheart's avatar
winterheart committed
926 927 928
 label_principal_search: "Търсене на потребител или група:"
 label_user_search: "Търсене на потребител:"
 field_visible: Видим
jplang's avatar
jplang committed
929
 setting_emails_header: Emails header
jplang's avatar
jplang committed
930
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
931
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
jplang's avatar
jplang committed
932
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
933
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
jplang's avatar
jplang committed
934
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart